9789127448162

Page 1

Läsförståelse för nyanlända åk 7–9 Lär dig – Läs är ett läromedel i läsförståelse. Det riktar sig till nyanlända elever i åk 7 – 9 och språkintroduktion.

Joel Berglund

Lär dig – Läs består av texter med tillhörande övningar. Varje text finns på tre svårighetsnivåer vilket möjliggör för elever som kommit olika långt i sin språkutveckling att samtala kring samma text och därmed lära av varandra. Vi får möta ungdomarna Selam, Mikael, Elsa och Jonas som berättar om sin vardag utifrån tio olika teman. Samtliga texter finns inlästa. Inloggningskod för ljudfilerna hittar du på bokens första sida. Lär dig består av : Lär dig – Läs Lär dig – Ord

ISBN 978-91-27-44816-2

Joel Berglund 9 789127 448162

Lar digLas_omslag.indd Alla sidor

2017-03-23 15:13


Lär dig Läs_text section.indd 1

2017-03-27 15:30


Innehåll Presentation Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  4 – 13

Min fritid Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  14 – 23

Min vän Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   24 – 33

En resa Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   34 – 43

Min idol Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   44 – 53

Min helg Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   54 – 63

Min dröm Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   64 – 73

Min favoritbok Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   74 – 83

En plats Nivå 1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   84 –93

Bekymmer Nivå   1  –  3  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   94  – 103

Lär dig Läs_text section.indd 3

2017-03-27 15:30


Min vän

nivå SELAM

Jag har en kompis som heter Helen. Vi bor inte i samma stad. Hon bor i Stockholm. Helen kommer också från Eritrea. Vi tycker om att lyssna på musik och att dansa tillsammans. Jag och Helen talar ofta i telefon. Då talar vi på tigrinja. MIKAEL

Min bästa vän heter Simon. Han går i min klass så vi är lika gamla. Simon är duktig i skolan. Han tycker om matematik och musik. Han kan spela flera instrument, till exempel piano och trumpet.

ELSA

Jag har en kompis som går i min klass. Han heter Daniel. Vi sitter bredvid varandra i klassrummet. Daniel och jag är också grannar. Hans familj bor i lägenheten under mig. Så vi träffas nästan hela tiden.

JONAS

Kevin är min bästa kompis. Han är ett år äldre än mig. Kevin går på gymnasiet och han är också intresserad av mopeder. Vi brukar meka med mopeder tillsammans.

24

Lär dig Läs_text section.indd 24

2017-03-27 15:30


1. Rätt eller fel? (kryssa)

JA NEJ

a) Selams kompis heter Eritrea. b) Selam och Helen talar samma språk. c) Mikael går i samma skola som Simon. d) Simon spelar gitarr och bas. e) Elsas kompis heter Daniel. f ) De går i samma klass. g) Jonas och Kevin är lika gamla. h) Kevin tycker om mopeder.

2. Gör klart tankekartan Berätta om din bästa vän. är rolig

Min bästa vän

25

Lär dig Läs_text section.indd 25

2017-03-27 15:30


Min vän

nivå

SELAM

Jag har en kompis som heter Helen. Vi bor inte i samma stad. Hon bor i Stockholm. Helen kommer också från Eritrea. Jag och Helen talar samma språk och vi tycker om samma saker. Vi tycker om att lyssna på musik och att dansa tillsammans. Jag och Helen talar ofta i telefon. Då talar vi på tigrinja. Vi kan prata i flera timmar. Ibland åker jag till Stockholm och hälsar på Helen och hennes familj. Det är roligt.

MIKAEL

Min bästa vän heter Simon. Han går i min klass så vi är lika gamla. Simon har ljust hår och glasögon. Simon är duktig i skolan. Han tycker om matematik och musik. Vi spelar musik tillsammans. Han kan spela piano och trumpet och jag spelar gitarr. Det är roligt att spela tillsammans med Simon.

26

Lär dig Läs_text section.indd 26

2017-03-27 15:30


ELSA

Jag har en kompis som går i min klass. Han heter Daniel. Vi sitter bredvid varandra i klassrummet. Daniel och jag är också grannar så vi brukar ta sällskap till skolan. Hans familj bor i lägenheten under mig. Vi träffas nästan hela tiden. Daniel tycker om datorspel, precis som jag. På kvällarna spelar vi spel online och chattar med varandra.

JONAS

Kevin är min bästa kompis. Han är ett år äldre än mig och går på gymnasiet. Kevin är också intresserad av mopeder. Vi brukar meka med mopeder tillsammans. Kevin är bra på att reparera motorer. Han hjälper mig när jag har problem med min moppe. Kevin vill bli bilmekaniker så han går fordonsprogrammet på gymnasiet.

27

Lär dig Läs_text section.indd 27

2017-03-27 15:30


1. Rätt eller fel? (kryssa)

JA NEJ

a) Selams bästa kompis heter Helen. b) Selam och Helen talar tigrinja med varandra. c) Mikael är äldre än Simon. d) Simon har mörkt hår och glasögon. e) Elsa bor i lägenheten under Daniels. f ) Elsa och Daniel spelar datorspel på kvällarna. g) Jonas vill bli bilmekaniker. h) Jonas är ett år yngre än Kevin.

2. Hitta svaren i texten a) När ska Selam åka till Stockholm? b) Vilka instrument kan Simon spela?

c) Vilka skolämnen tycker Simon om?

d) När chattar Elsa med Daniel?

e) Vad gör Jonas och Kevin tillsammans?

28

Lär dig Läs_text section.indd 28

2017-03-27 15:30


3. Minns du texten om Elsa? Fyll i luckorna Jag  Vi

en kompis som går i min klass. Han

Daniel.

bredvid varandra i klassrummet. Daniel och jag är också

grannar så vi brukar ta sällskap till skolan. Hans familj

i lägenheten under mig. Vi

nästan hela tiden.

Daniel tycker om datorspel, precis som jag. På kvällarna

vi spel

online och chattar med varandra.

4. Skriv och berätta om en kompis

29

Lär dig Läs_text section.indd 29

2017-03-27 15:30


Min vän

nivå

SELAM

Jag har en kompis som heter Helen och hon bor i Stockholm. Helen kommer också från Eritrea. Jag och Helen talar samma språk och vi tycker om samma saker. Vi lyssnar gärna på eritreansk musik och dansar. Jag och Helen talar ofta i telefon och då talar vi på tigrinja. Vi kan prata i flera timmar. Ibland åker jag till Stockholm och hälsar på Helen och hennes familj. Det är roligt. Jag lärde känna Helen i Eritrea. Där bodde vi i samma stad. Helens föräldrar och mina föräldrar är vänner. Helen lämnade Eritrea före mig. Jag saknade henne mycket. Sedan lämnade jag också Eritrea. Först reste jag till Sudan. Där bodde jag i ett år. Efter ett år kunde jag åka till Sverige och då fick jag äntligen träffa Helen igen. Jag blev så glad!

MIKAEL

Min bästa vän heter Simon. Han går i min klass så vi är lika gamla. Simon har ljust hår och glasögon. Han är duktig i skolan och får alltid bra betyg på proven. Simon tycker om matematik och musik. Vi spelar musik tillsammans. Han kan spela piano och bas och jag spelar gitarr. Det är roligt att spela tillsammans med Simon. Simon och jag är barndomskompisar så jag har känt honom i nästan tio år. Vi träffades på förskolan. Simon är en bra vän, han är nästan som en bror. Vi kan prata om allt.

30

Lär dig Läs_text section.indd 30

2017-03-27 15:30


ELSA

Jag har en kompis som går i min klass. Han heter Daniel. Vi sitter bredvid varandra i klassrummet. Daniel och jag är också grannar så vi brukar ta sällskap till skolan. Hans familj bor i lägenheten under mig så vi träffas nästan hela tiden. Daniel tycker om datorspel, precis som jag. På kvällarna spelar vi spel online och chattar med varandra samtidigt. Daniel tycker inte om sport. Det gör inte jag heller. Vi tycker om att göra andra saker, till exempel att lyssna på musik. Daniels föräldrar är skilda. Han bor med sin mamma. Varannan helg åker han till Örebro för där bor hans pappa.

JONAS

Kevin är min bästa kompis. Han är ett år äldre än mig och går på gymnasiet. Kevin är också intresserad av mopeder. Vi brukar meka med mopeder tillsammans. Kevin är bra på att reparera motorer. Han hjälper mig när jag har problem med min moppe. Kevin vill bli bilmekaniker så han går fordonsprogrammet på gymnasiet. Många tycker att Kevin är kaxig men det tycker inte jag. Kevin är snäll mot mig. Min pappa tycker om Kevin. Flera gånger har Kevin hjälpt min pappa när bilen inte har startat. Kevin kan fixa vilken bil som helst. Kevin röker och snusar. Det gillar inte mina föräldrar.

31

Lär dig Läs_text section.indd 31

2017-03-27 15:30


1. Rätt eller fel? (kryssa)

JA NEJ

a) Selam och Helen kommer från samma stad i Eritrea. b) Selam kom till Sverige före Helen. c) Mikael och Simon har känt varandra i tio år. d) De är nästan som bröder. e) Elsa och Daniel tycker om samma saker. f ) Daniels mamma bor i Örebro. g) Jonas och Kevin tycker om motorer. h) Jonas pappa brukar hjälpa Kevin.

2. Hitta svaren i texten a) Varför åker Daniel till Örebro varannan helg?

b) Varför studerar Kevin på fordonsprogrammet?

c) Hur länge har Mikael och Simon varit kompisar? d) Hur många länder har Selam bott i?

e) Vad tycker Daniel om att göra?

32

Lär dig Läs_text section.indd 32

2017-03-27 15:30


3. Fundera och skriv a) Mikael tycker att Simon är en bra vän. Hur är man en bra vän?

b) Elsa och Daniel har samma intressen. Är det viktigt att kompisar har samma intressen?

c) Många tycker att Kevin är kaxig. Hur är en kaxig person?

d) Mikael och Simon är barndomskompisar. Vad betyder det?

33

Lär dig Läs_text section.indd 33

2017-03-27 15:30


Läsförståelse för nyanlända åk 7–9 Lär dig – Läs är ett läromedel i läsförståelse. Det riktar sig till nyanlända elever i åk 7 – 9 och språkintroduktion.

Joel Berglund

Lär dig – Läs består av texter med tillhörande övningar. Varje text finns på tre svårighetsnivåer vilket möjliggör för elever som kommit olika långt i sin språkutveckling att samtala kring samma text och därmed lära av varandra. Vi får möta ungdomarna Selam, Mikael, Elsa och Jonas som berättar om sin vardag utifrån tio olika teman. Samtliga texter finns inlästa. Inloggningskod för ljudfilerna hittar du på bokens första sida. Lär dig består av : Lär dig – Läs Lär dig – Ord

ISBN 978-91-27-44816-2

Joel Berglund 9 789127 448162

Lar digLas_omslag.indd Alla sidor

2017-03-23 15:13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.