Page 1

»Då vi bestämmer oss för att se på våra liv och våra dagar ur tacksamhetens perspektiv börjar vi kunna uppfatta det mirakulösa i det vardagliga.« Patricia Tudor-Sandahl är psykolog, psykoterapeut och författare. Många har mött henne genom Sveriges Radio som värd för Sommar och Vinter i P1 och som återkommande medarbetare i Tankar för dagen.

PATRIC IA TUDOR-SAN DAH L

Det här är en inspirerande bok där du genom korta dagliga övningar i tacksamhet får hjälp att närma dig den livsglädje som vi alla bär inom oss.  En bok som ger dig utmaningar, mer livsmod och hjälper dig att se nya saker i ditt liv.

ÖK AD L IVSGL ÄDJE GENOM TACKSAMHE T

skriv & fördjupa din vardag

PATRI C I A TUDOR-SAN DAH L ÖK AD L IVSGL ÄDJE GENOM

reflektera, anteckna & fördjupa din vardag

org_3antbocker.indd 9

2018-05-09 11:41


Copyright © 2018 Patricia Tudor-Sandahl och Libris förlag Bearbetning: Anna Ekman. Texten utgår från boken Tusen skäl att vara tacksam Omslag och formgivning: Lotta Kühlhorn Sättning: Aina Larsson, Sättaren Tryck: Livonia Print, Lettland 2018 ISBN: 978-91-7387-731-2­­ w w w.libris.se


PATRIC IA TUDO R- SANDAH L ÖK AD LIVSGL ÄDJE GENOM

reflektera, anteckna & fördjupa din vardag


Förord Livet är fullt av överraskningar, om man låter sig överrumplas av dess härlighet. Den dag vi slutar ta saker för givna kommer vi att uppleva underverk på löpande band. Bit i ett äpple, känn doften av en ros, hör vinden sila genom gräset, sänk dig långsamt ned i ett varmt bad. Kontakt med våra sinnen för oss nära livets källa. Då vi bestämmer oss för att se på våra liv och våra dagar ur tacksamhetens perspektiv börjar vi kunna uppfatta det mirakulösa i det vardagliga. Att vara rädd om sin förmåga att hänföras är att hålla sin aptit på livet intakt. Barn kan lära oss en hel del om detta. I sin oförställda livslust visar de det som vi en gång har vetat men sedan glömt bort. Livsglädje finns redan hos oss alla och väntar på förlösning. Det är aldrig för sent att åter knyta an till den. Tacksamhet är ett sätt att nalkas denna glädje. Den kan bli en bro mellan lycka och glädje som vi så väl behöver. Det är inte glädjen som gör att man blir tacksam, utan tacksamheten som skapar glädjen. Jag hoppas att den här anteckningsboken ska kunna få bli ett stöd för dig på din väg att återupptäcka din livsglädje. Varje dag – men man behöver förstås inte använda den här boken varje dag – finns en övning att fundera över eller pröva under dagen. Här finns också plats för att skriva ner vad du tänker och upptäcker vid övningen. På kvällen inbjuds du sedan att notera fem saker som du känt dig tacksam för under dagen. Denna övning har jag själv haft mycket nytta av, särskilt då dagen inte har känts särskilt lyckad. Att skriva anteckningar med tacksamhet i fokus är ett


bra sätt att hålla kontakt med sig själv, och kan bli en källa till glädje och tröst när man läser dem i efterhand. Att skriva en sådan dagbok är också mycket mer effektivt än att bara tänka. Några övningar börjar redan när du vaknar och då kan det vara bra att ha läst igenom övningen redan kvällen innan. Men det är förstås du som själv bestämmer när på dagen du gör dagens övning! Det sägs att repetition är kunskapens moder, ursprungligen ett latinskt ordspråk. Det tror jag verkligen på och du kommer att upptäcka att många övningar återkommer på olika sätt just för att du ska få möjlighet att fördjupa din erfarenhet. Nu blir man blir förstås inte tacksam bara för att man ägnar sig åt övningar. Men det övningarna gör är att de befruktar de frön till tacksamhet som redan finns hos dig, och ger dem näring så att de kan växa och blomstra. Alla människor, även de som saknar det mesta, har något att tacka livet för. Den dagen då vi fullt ut inser allt som vi har att vara tacksamma för och drar konsekvenserna av detta öppnas dörren till ett fördjupat liv. Jag vet att det är mödan värt. Det och en ny och starkare livsglädje önskar jag dig av hela mitt hjärta! Kom också ihåg att vara barmhärtig mot dig själv när du börjar med de här övningarna. Betygsätt inte hur du lyckas eller inte lyckas. Låt dem få vara det de är.


»Jag tror att glädje är existensens grundton. Vi är skapade till den, se bara på ett litet barns ansikte. Det är som att se solen titta fram. Varenda en föds med förmåga till glädje i sitt hjärta, men någonstans på vägen kan den gå förlorad. Glädje behöver bekräftas för att frodas.«


Datum ......................................

Dag 1

Dagens övning Sätt dig en stund i stillhet och tänk på det som känns gott i ditt liv. Koncentrera dig på en sak – det kan vara vilken liten sak som helst – eller sitt bara och känn dig allmänt tacksam för att du finns. Det är en effektiv övning i den uppmärksamhet som är en viktig utgångspunkt för tacksamhet. R eflektion ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

F em sak er jag är tacksam för 1

.....................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................

3

.....................................................................................................................................

4

.....................................................................................................................................

5

.....................................................................................................................................


Datum ......................................

Dag 2

Dagens övning Ta en promenad eller sätt dig på en utebänk. Se hur molnen rör sig på himlen, hör vinden susa i trädkronorna, känn luften mot ditt ansikte, marken under dina fötter. Känn dig förankrad, du är en levande del av detta. Vad ser du med tacksamhetens ögon? Berätta tyst för dig själv vad du upptäcker. R eflektion ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

F em sak er jag är tacksam för 1

.....................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................

3

.....................................................................................................................................

4

.....................................................................................................................................

5

.....................................................................................................................................


Datum ......................................

Dag 3

Dagens övning Att ta minipauser kan vara mycket bra när man vill skärpa sina sinnen och lära sig att se med tacksamhetens ögon. Pröva i dag att stanna upp varje eller varannan timme (sätt en timer om så behövs) och tänk på något som känts bra under den gångna timmen. R eflektion ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

F em sak er jag är tacksam för 1

.....................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................

3

.....................................................................................................................................

4

.....................................................................................................................................

5

.....................................................................................................................................


»Då vi bestämmer oss för att se på våra liv och våra dagar ur tacksamhetens perspektiv börjar vi kunna uppfatta det mirakulösa i det vardagliga.« Patricia Tudor-Sandahl är psykolog, psykoterapeut och författare. Många har mött henne genom Sveriges Radio som värd för Sommar och Vinter i P1 och som återkommande medarbetare i Tankar för dagen.

PATRIC IA TUDOR-SAN DAH L

Det här är en inspirerande bok där du genom korta dagliga övningar i tacksamhet får hjälp att närma dig den livsglädje som vi alla bär inom oss.  En bok som ger dig utmaningar, mer livsmod och hjälper dig att se nya saker i ditt liv.

ÖK AD L IVSGL ÄDJE GENOM TACKSAMHE T

skriv & fördjupa din vardag

PATRI C I A TUDOR-SAN DAH L ÖK AD L IVSGL ÄDJE GENOM

reflektera, anteckna & fördjupa din vardag

org_3antbocker.indd 9

2018-05-09 11:41

9789173877312  
9789173877312