Page 1

LITEN BLIR STOR •

LITEN BLIR STOR

Räven

Räven

Räven

En rävunge är väldigt liten, inte mycket större än din hand. När ska den lämna grytet? Vad kommer den hitta att äta? Hur lär den sig att jaga? När du läser den här boken får du lära dig detta och mycket annat om rävar. Du får följa en liten rävunge från födseln och genom hela livet, till den dag den är redo att själv skaffa ungar. I boken finns underbara fotografier och illustrationer som hjälper dig att förstå mer om rävens liv. Om du vill lära dig mer om räven kan du använda frågorna som finns i slutet av boken. Med hjälp av ordförklaringarna och registret i slutet av boken, lär du dig nya ord. Serien innehåller följande titlar: LITEN BLIR STOR

LITEN BLIR STOR

Grodan

Gräsanden Ett litet grodyngel klamrar sig fast vid en växt i vattnet. Är det farligt? Hur blir grodynglet en groda? Vad äter grodan? Var bor den?

När du läser den här boken får du lära dig detta och mycket annat om gräsanden. Du får följa en liten gräsand från kläckning och genom hela livet, till den dag den är redo att själv skaffa ungar.

När du läser denna bok får du lära dig detta och mycket annat om grodan. Du får följa grodan genom hela livet, från dess första tid som yngel, till den dag då den är redo att själv skaffa ungar.

I boken finns underbara fotografier och illustrationer som hjälper dig att förstå mer om gräsandens liv.

I boken finns också underbara fotografier och fantastiska illustrationer som hjälper dig att förstå mer om grodans liv.

Om du vill lära dig mer om gräsanden kan du använda frågorna som finns i slutet av boken. Med hjälp av ordförklaringarna och registret i slutet av boken, lär du dig nya ord.

Om du vill lära dig mer om grodan kan du använda frågorna som finns i slutet av boken. Använd också gärna ordförklaringarna och registret, för att lära dig nya ord.

Räven

Grodan

Grodan

Serien innehåller följande titlar:

Serien innehåller följande titlar: Grodan

LITEN BLIR STOR • Grodan

Gräsanden

Gräsandens lilla unge kämpar för att komma ut ur skalet. När kommer den att lämna boet? Hur skyddas den från fiender? När lär den sig att flyga?

LITEN BLIR STOR •

Gräsanden

Räven

Räven

Jinny Johnson

Gräsanden

Räven

Gräsanden

Jinny Johnson

Jinny Johnson

ISBN 978-91-27-41861-5

9

RÄVEN OMSLAG .indd 1

1 0 0 0 0

789127 418615

09-07-03 10.23.59


RAVEN inl.indd 3

09-10-02 10.12.25


Innehåll Första dagarna   4 Inne i grytet   6 Vad finns där ute?   8 Dags att leka 10 Vad ska vi äta? 12 Mycket att lära 14 På jakt 16 Flytta hemifrån 18 Ett nytt hem 20 På egen hand 22 Bilda familj 24 Ett nytt liv 26 Mer om räven 28 Ordförklaringar 30 Vad kan du om räven? 31 Register 32

RAVEN inl.indd 3

09-10-02 10.12.25


Första dagarna De här rävungarna föddes för bara några dagar sedan. De ligger hopkrupna intill sin mamma i grytet. Grytet är ett hål i marken. Det kan finnas nära en häck, vid ett träd eller under ett skjul. En rävunge är väldigt liten och den kan varken se eller höra. Den är inte mycket längre än din hand och den väger mindre än ett äpple. Rävungens mjuka, mörka päls håller den varm. Rävens ungar kallas för valpar. Det enda de gör när de är riktigt små är att sova och äta. Mamman skyddar sina ungar och håller dem varma.

4 RAVEN inl.indd 4

09-10-02 10.12.25


RAVEN inl.indd 5

09-10-02 10.12.26


LITEN BLIR STOR •

LITEN BLIR STOR

Räven

Räven

Räven

En rävunge är väldigt liten, inte mycket större än din hand. När ska den lämna grytet? Vad kommer den hitta att äta? Hur lär den sig att jaga? När du läser den här boken får du lära dig detta och mycket annat om rävar. Du får följa en liten rävunge från födseln och genom hela livet, till den dag den är redo att själv skaffa ungar. I boken finns underbara fotografier och illustrationer som hjälper dig att förstå mer om rävens liv. Om du vill lära dig mer om räven kan du använda frågorna som finns i slutet av boken. Med hjälp av ordförklaringarna och registret i slutet av boken, lär du dig nya ord. Serien innehåller följande titlar: LITEN BLIR STOR

LITEN BLIR STOR

Grodan

Gräsanden Ett litet grodyngel klamrar sig fast vid en växt i vattnet. Är det farligt? Hur blir grodynglet en groda? Vad äter grodan? Var bor den?

När du läser den här boken får du lära dig detta och mycket annat om gräsanden. Du får följa en liten gräsand från kläckning och genom hela livet, till den dag den är redo att själv skaffa ungar.

När du läser denna bok får du lära dig detta och mycket annat om grodan. Du får följa grodan genom hela livet, från dess första tid som yngel, till den dag då den är redo att själv skaffa ungar.

I boken finns underbara fotografier och illustrationer som hjälper dig att förstå mer om gräsandens liv.

I boken finns också underbara fotografier och fantastiska illustrationer som hjälper dig att förstå mer om grodans liv.

Om du vill lära dig mer om gräsanden kan du använda frågorna som finns i slutet av boken. Med hjälp av ordförklaringarna och registret i slutet av boken, lär du dig nya ord.

Om du vill lära dig mer om grodan kan du använda frågorna som finns i slutet av boken. Använd också gärna ordförklaringarna och registret, för att lära dig nya ord.

Räven

Grodan

Grodan

Serien innehåller följande titlar:

Serien innehåller följande titlar: Grodan

LITEN BLIR STOR • Grodan

Gräsanden

Gräsandens lilla unge kämpar för att komma ut ur skalet. När kommer den att lämna boet? Hur skyddas den från fiender? När lär den sig att flyga?

LITEN BLIR STOR •

Gräsanden

Räven

Räven

Jinny Johnson

Gräsanden

Räven

Gräsanden

Jinny Johnson

Jinny Johnson

ISBN 978-91-27-41861-5

9

RÄVEN OMSLAG .indd 1

1 0 0 0 0

789127 418615

09-07-03 10.23.59

9789127418615  

LITEN BLIR STOR Jinny Johnson Innehåll Första dagarna 4 Inne i grytet 6 Vad finns där ute? 8 Dags att leka 10 Vad ska vi äta? 12 Mycket att...