9789176970201

Page 1


www.hoi.se • info@hoi.se Medvetna val Copyright © Stellan Nordahl 2016 Utgiven av Hoi förlag 2016 Upplaga 1:1 Formgivning omslag: John Eyre Formgivning och illustrationer inlaga: Mette Koverberg Tryckt hos ScandBook, Falun 2016 ISBN: 978-91-7697-020-1

MEDVA_BOK.indb 2

2016-07-22 11:20


MEDVETNA VAL Från offerkofta till möjlighetsmantel Stellan Nordahl Fredrik Hultman Anders G Häggkvist Alvin Nordahl Cesar Ojeda Helena Roth Dominic Venter *

MEDVA_BOK.indb 3

2016-07-22 11:20


MEDVA_BOK.indb 4

2016-07-22 11:20


Innehåll

INNEHÅLL FÖRORD

9

INLEDNING

13

DEL 1. MEDVETNA VAL-MODELLEN

17

KAPITEL 1. FÖRHÅLLNINGSSÄTT Proaktivitet – reaktivitet Empati – sympati Delaktighet – delta

19 21 22 23

KAPITEL 2. TVÅ VÄRLDAR Val Resurser

25 28 30

KAPITEL 3. NIVÅER Individen Gruppen Organisationen Samhället

35 37 40 41 42

KAPITEL 4. STÖDMODELLER Värderingar – tankar – beteenden Positivt eller negativt Förändring, förbättring, förnyelse Känslokompassen

45 45 47 49 50

KAPITEL 5. DEN STORA SKILLNADEN För eller emot Gemensamma förhållningssätt Vad är möjligt och vad är omöjligt? Skapa framtiden

55 59 61 63 65

5

MEDVA_BOK.indb 5

2016-07-22 11:20


KAPITEL 6. VERKTYG OCH BEGREPP Föreställningar Ansvar Skuld Jantelagen Stolthet Tacksamhet och hopp Förebilder Styrkor och motivation Undermedvetna val och vanor

71 71 72 75 77 78 80 82 83 88

DEL 2. MEDVETNA VAL I LIVET OCH PRAKTIKEN

93

KAPITEL 7. PERSONLIGA VÄRDERINGAR OCH SJÄLVLEDARSKAP Ingen kontroll Medvetandets roll Total kontroll

95 98 101 105

KAPITEL 8. VÄLMÅENDE OCH HÄLSA Medvetenhet om sig själv Att vara snäll mot sig själv, och andra Vår påverkan på varandra Möjligheter i möjligheternas land Lycka och välmående

109 109 111 112 114 115

KAPITEL 9. LIVSSYN OCH LIVSTILLSTÅND Min personliga aha-upplevelse De tio livstillstånden De sex lägre livstillstånden De fyra högre livstillstånden Ett dygn i Lisas liv, sett ur tio livstillstånd Tretusen världar i ett enda ögonblick

117 118 120 121 123 125 127

6

MEDVA_BOK.indb 6

2016-07-22 11:20


Innehåll

KAPITEL 10. LEDARSKAP Ett insiktsfullt ledarskap Ledarskapets utveckling Ledarskapets funktioner Det viktigaste verktyget i ledarskapet Ledarskapets begränsning Ledarskap i team Feedback – baserat på upplevelsen Ledarskapet i framtiden

133 133 134 136 137 139 140 143 146

KAPITEL 11. KREATIVITET Ur ingenting kommer någonting Den kreativa förmågan Vad krävs för kreativitet? Vad motarbetar kreativitet? Varför slutade vi leka? Kreativitet på olika nivåer Kreera kreativitet

149 149 150 153 155 156 157 160

KAPITEL 12. SKOLA OCH LÄRANDE Skolan skapar samhället Medvetna lärare

163 163 165

Finns det ett rätt och ett fel? Vad är sant? Agera eller reagera Det livslånga lärandet KAPITEL 13. VERKSAMHETSUTVECKLING OCH LEAN Från vanmakt till medvetande och engagemang Verksamhetsutveckling som positiv förändring Lean och agilt tankesätt Yttre och inre drivkrafter En bättre värld med lean och medvetna val

172 173 174 176 181 182 184 185 189 190

7

MEDVA_BOK.indb 7

2016-07-22 11:20


KAPITEL 14. ORGANISATIONSKULTUR OCH MEDVETANDENIVÅER Kraften i tillsammans Trädet – kultur och struktur Kärnvärden och värdegrund Personliga värderingar Medvetandenivåer och teal Hälsosamma arbetsplatser Affärsmannaskap och affärsetik

193 193 194 196 198 202 205 208

KAPITEL 15. POLITIK OCH SAMHÄLLE Finns det plats för medvetna val inom politik? Vad är politik? Varför har vi politik? Det logiska felet Varför ser politiken ut som den gör? Politiken som uttryck för det omedvetna valet När politiken möter jaget Hur fungerar politik i dag som medvetet val? Georgism och okunnighetens slöja

211 211 212 213 214 216 216 219 220 222

KAPITEL 16. FRAMTIDEN En insikt föds Det nya paradigmet Medvetet val att välja

229 229 235 239

SAMSKAPANDE

243

APPENDIX 1. VIDARELÄSNING OCH REFERENSER

245

APPENDIX 2. KRAFTFULLA UTTRYCK OCH BEGREPP

261

MEDSKAPARE

265

SKAPA TILLSAMMANS

271

8

MEDVA_BOK.indb 8

2016-07-22 11:20


Förord

FÖRORD Välkommen! Du har hittat hit av en anledning. En anledning och en angelägenhetsgrad som tillsammans är så starka att du gjort ett medvetet val. Det medvetna valet att öppna den här boken. Anledningen kan handla om dig själv, din arbetsgrupp, din organisation eller samhället i vilket du lever och verkar. Oavsett hur eller varför, så har vägarna lett dig hit. Och det är viktigt! (Men observera, om du själv inte valt denna bok, kan det hända att den inte är ägnad för dig just nu). Medvetna val-modellen har växt fram tillsammans med mig de senaste tio åren med start i den tuffaste situationen i mitt liv. Jag har levt och skapat med hjälp av modellen och den har fört mig till sammanhang där den och jag kunnat utvecklas tillsammans och fått ny kraft av varandra. Jag har sett både individer, grupper och organisationer växa, lyfta och utvecklas med hjälp av modellen och jag har haft förmånen att designa processer där kraften i modellen har kunnat användas fullt ut. Jag har sett hur människor omständigheter till att skapa och leda. Jag har sett människor utmana sina och en del av dessa berättelser kommer jag att dela med mig av i denna bok.

9

MEDVA_BOK.indb 9

2016-07-22 11:20


Du är nu på väg att upptäcka modellens inneboende kraft och du kommer, ju mer du lär dig om modellen, att se och koppla alla olika delar av ditt liv till den. Samtidigt är det bara en modell för medvetna val – de medvetna valen måste du göra själv, antingen som individ, som gruppmedlem, som del i en organisation eller som medborgare i ett samhälle. Det är min fasta övertygelse att medvetna val-modellen genom denna för att skapa rörelse och ökad förändringsbenägenhet. Likaså kommer modellen få grupper att fungera och prestera bättre samt bli högeffektiva. Medvetna val-modellen är en förklaringsmodell och en styrningsmodell som kommer att göra skillnad i människors liv – både på det personliga och det yrkesmässiga planet. En förhoppning är dessutom att våra politiska ledare kan hitta tillämpningar på modellen som innebär ett större skifte i vårt samhälle. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till bäst för världen. Den här boken kommer att förändra ditt sätt att se på dig själv och vad möjligt, som individ, som grupp, som organisation och som samhälle – allt tack vare medvetna val. Den kommer att förändra vad du väljer att göra och säga till dig själv och andra – det vill säga hur människor talar och lyssnar till varandra. Den här boken kommer ge dig de insikter du behöver för att välja fördelaktiga förhållningssätt och göra medvetna val. Kan då alla förändras? Det går inte att låta bli! Alla människor, organisationer och samhällen förändras hela tiden, så det är bättre att ta kontrollen och förändras åt det håll du vill. Medmänsklighet innebär att använda sin inlevelseförmåga – att visa sin medkänsla och sin kärlek. Det är i vardagen du lever och verkar, och det är i vardagen du kan göra skillnad. Sträck dig längre än du någonsin sträckt dig och nå ut till en annan människa samtidigt som du släpper in den andres värld i din – en kollega (som kanske blev mobbad under sin uppväxt),

10

MEDVA_BOK.indb 10

2016-07-22 11:20


Förord

värsta), en fattig (som kanske är rik inombords). Gå före och visa vägen – visa andra vad du tycker är rätt och fel. Dina tankar och handlingar spelar roll! Genom dina handlingar kan du visa att andra människor är betydelsefulla och önskvärda oavsett nationalitet, bakgrund, tro, kroppsform, yrke eller hudfärg. Se att andra människor bär på erfarenheter som kan hjälpa dig och att du har erfarenheter som kan vara till hjälp för andra. Hjälp dem som behöver hjälp, oavsett ålder, kön eller läggning. Och förstår du inte – fråga! För öppenhet räcker inte hela vägen – en annan religion, en annan kultur. Låt inte din okunskap leda till rädsla och avståndstagande. Kärleken är störst, och den tar inte slut! Det är nu det händer och det är nu det måste hända! Vi väljer tillsammans den framtid och den värld vi vill ha. Stå upp för det goda. Välj ett lite större mått av öppenhet i dag än du gjorde i går. En öppenhet som ger dig viljan och ambitionen att förstå. Välj öppenhet som motgift till undfallenhet och välj mångfald i stället för enfald. Var öppen och se på världen med nya ögon … … varje dag. The time is always right to do what is right. Martin Luther King Så låt oss skapa gott!

11

MEDVA_BOK.indb 11

2016-07-22 11:20


LIVSBEJAKANDE STRATEGIER PÅ BARNSJUKHUS En viktig del av syftet med denna bok är det medvetna valet vi har gjort i att engagera oss i Stiftelsen loveisabiblioteket. Därför går trettio kronor av varje såld bok till loveisabiblioteket. Stiftelsen har till huvudsaklig uppgift att tillgängliggöra ett livsbejakande bibliotek på barnsjukhusen i Sverige för att skapa möjligheter för utveckling av livsbejakande strategier och stärka viktiga vuxna, såsom föräldrar och närstående till svårt sjuka eller långtidssjuka barn. Detta görs i form av bland annat bokvagnar med böckBiblioteket är nära kopplat till initiativet loveisa som manifesterar min och min fru Emmas kärlek till vår dotter Isa. I vår väg att hitta tillbaka till livet efter Isas död föddes idén med loveisa. Under samlingsnamnet loveisa har vi sedan 2007 arbetat med loveisaljusstaken, konstfoto och designade barnleksaker. Genom att en del av försäljningen från loveisa lämnas vidare till Stiftelsen loveisabiblioteket, vill vi göra tillvaron lite ljusare för barn och familjer – just i en situation då lite kan betyda så mycket. Initiativet har gjort att vi sedan starten mött människor som delat med sig av de största ögonblicken i sina liv – en fantastisk förmån som vi är oerhört tacksamma för. Vi har också sett och upplevt den inneboende kraften i människan och att den många gånger kan vara hela skillnaden. Successivt växte en viktig idé fram, som tog form i loveisabiblioteket. Den största tryggheten för ett barn är föräldrarna, och ett barn ser sina chanser till tillfrisknande i sina föräldrars ögon. Samtidigt som de vuxna ska kunna hantera sig själva i denna extrema situation ska de också kunna ge barnet kraft att läka. Att då kunna se, läsa och inspireras av livsbejakande strategier kan vara det som är hela skillnaden. Vi vill ge andra ny som strålar ut till barnet. Vår önskan är att loveisabiblioteket ska utgöra en samlingspunkt för hopp, nya tankar, livsbejakande strategier och nya möjligheter. Läs mer om loveisa och Stiftelsen loveisabiblioteket på www.loveisa.se Stellan Nordahl, maj 2016

12

MEDVA_BOK.indb 12

2016-07-22 11:20


Inledning

INLEDNING Mitt namn är Stellan Nordahl. I mitt arbete med förhållningssätt har jag sedan 2008 arbetat med och utvecklat en modell för att tydliggöra det val varje individ, grupp och organisation har i varje givet sammanhang och vid varje given tidpunkt. Modellen bygger på mina upplevelser och erfarenheter och har växt fram successivt. Den har både kraft att medvetandegöra och att ge styrning. Medvetna val-modellen har tre riktigt stora fördelar. • Den första fördelen är att modellen kopplar ihop den hårda och den mjuka världen. Det innebär att den knyter ihop struktur med kultur, det man säger och det man gör, något som många organisationer har svårt med.

individ, grupp, organisation och samhälle. Modellen kopplar dessutom tydligt ihop nivåerna med varandra. Den tredje fördelen ligger i att det är en styrande modell. Inledningsvis är den beskrivande, men det blir snabbt tydligt hur man grupper, organisationer och samhällen från offermentalitet till påverkansmöjlighet.

att presenteras i denna bok, men i stort sett kan vilka verktyg som helst kopplas till modellen som helhet eller till delar av den. Den här boken är uppdelad i två delar. Första delen är skriven av mig och är en beskrivning av medvetna val-modellen. Denna del är uppbyggd med hjälp av anekdoter och berättelser för att enklare kunna förstå modellen. Mina egna erfarenheter från mitt arbete som ledarskaps- och kommunikationskonsult kommer att ledsaga dig i hur modellen kan användas. Dessa erfarenheter sträcker sig från ämnena värdegrunds- och visionsarbete på organisationsnivå via teamutveckling, kommunikation och ledarskap på

13

MEDVA_BOK.indb 13

2016-07-22 11:20


gruppnivå, till mental träning och självledarskap på individnivå. I del ett går jag igenom uppbyggnaden av de två grunddelarna för medvetna val-modellen: aktiv påverkan och offer för omständigheter, och tar även upp val, resurser och fördelaktiga förhållningssätt. Därefter följer en beskrivning av hur modellen verkar på de olika nivåerna individ, grupp, organisation och samhälle, samt presentationer av ett par stödmodeller som ytterligare förstärker och förklarar modellen. Slutligen presenteras olika begrepp som ger styrning. Andra delen av boken är skriven dels av mig och dels av personer som ingår i bokens referensgrupp och som ansluter modellen till olika applikationsområden och andra viktiga teorier och modeller. De olika områdena och deras respektive författare är: PERSONLIGA VÄRDERINGAR OCH SJÄLVLEDARSKAP – Cesar Ojeda VÄLMÅENDE OCH HÄLSA – LIVSSYN OCH LIVSTILLSTÅND – Fredrik Hultman LEDARSKAP – Stellan Nordahl KREATIVITET – Helena Roth, Stellan Nordahl och Anders G Häggkvist med tillägg av Alvin Nordahl SKOLA OCH LÄRANDE – Helena Roth VERKSAMHETSUTVECKLING OCH LEAN – Anders G Häggkvist ORGANISATIONSKULTUR OCH MEDVETANDENIVÅER – Stellan Nordahl (i samtal med Ellinor Demalva och Carl Johan Lillieroth) POLITIK OCH SAMHÄLLE – Dominic Venter FRAMTIDEN – Stellan Nordahl och Dominic Venter Vi författare har valt att inte utgå från en problemformulering. Detta eftersom vi dels anser att problemformuleringar i sig skapar problem och dels eftersom vi hellre presenterar det vi tror på.

-

14

MEDVA_BOK.indb 14

2016-07-22 11:20


Inledning

vara hela skillnaden, i ett annat fall kan vara en icke-fråga. Vi författare gör inte anspråk på att ha en absolut sanning. Det vi beskriver är sant för oss, och vi hoppas att det också ger mening till dig. För att hjälpa dig som läsare och oss som författare har Mette Koverberg gjort illustrationer för att förtydliga modeller och teorier. Omslagsbilden har bildpoet Roland Gudinge tagit, den har sedan redigerats av Leonard Rääf och formgetts till ett vackert omslag av John Eyre. För att hålla ihop detta projekt har det behövts en sammanhållande länk – vår lysande och engagerade projektledare Anna-Karin Mårtensson. Lars Rambe och Sölve Dahlgren på Hoi Förlag har stått för kunskaper, färdigheter, kontakter och idéer för att publicera, förlägga och sprida boken. Från Hoi har dessutom Carola Rääf effektivt projektlett förläggandet och Anna von Friesen eminent fungerat som redaktör. Hoi Förlag har även ett långsiktigt engagemang i Stiftelsen loveisabiblioteket. Innan resan börjar, vill vi alla hälsa dig välkommen ombord. Vi hoppas att du ska få många aha-upplevelser, nya tankar och insikter, och önskar dig en trevlig resa på vägen. Tag plats! Genom att med medvetna val staka ut framtiden och samtidigt bygga en positiv förväntan om den, skapas mönster som positionerar oss och sätter oss i fördelaktiga sammanhang. Stellan Nordahl *

15

MEDVA_BOK.indb 15

2016-07-22 11:20


MEDVA_BOK.indb 16

2016-07-22 11:20


DEL 1 MEDVETNA VAL-MODELLEN

MEDVA_BOK.indb 17

2016-07-22 11:20


18

MEDVA_BOK.indb 18

2016-07-22 11:20


Kapitel 1. Förhållningssätt

KAPITEL 1. FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad vi medvetet eller omedvetet väljer att värdesätta mest här i livet kommer att ha en dominerande påverkan på utformningen av våra liv. Förhållningssätt handlar om hur vi väljer att se på oss själva, varandra och omvärlden. Genom att välja förhållningssätt förändrar vi inte bara hur vi uppfattar saker och ting utan det förändrar även sakförhållandena i sig. Ibland kallas det ledarskap, medarbetarskap och kommunikation, ibland personlig utveckling och självledarskap och ibland används begrepp som kreativitet, bemötande och värdegrund. Vårt förhållningssätt får genomslag i våra relationer och i vår kommunikation, i ledarskap och självledarskap, i bemöEtt fördelaktigt förhållningssätt behöver nödvändigtvis inte innebära en positiv hållning, utan snarare ett förhållningssätt som ger dig fördelar och får dig att fungera. Dock har det ändå ofta en nära koppling till det positiva – och visst är det utvecklande att se det positiva i en företeelse snarare än det negativa. Faktaförhållandet är på något vis detsamma, men inställningen är hela skillnaden. Ett fördelaktigt förhållningssätt och ett medvetet val är det som avsiktligt skapar framtiden. Genom att välja och därmed förmedla hopp och framtidstro ökar vi känslan av hopp, för oss själva, varandra och mänskligheten. Jag satt sent en kväll, för ganska exakt tio år sedan och pratade i telefon med en kvinna i USA. Jag och min fru Emma befann oss, tillsammans med vår första dotter, just då i den tuffaste situation vi dittills hade upplevt. Vår dotter hade åtta månader tidigare blivit inlagd på barnsjukhus på grund av leukemi och vi hade precis hamnat i ett läge där läkarna ansåg att det inte fanns mer att göra, rent medicinskt. Min fru och jag är bägge naturvetare, så vi ställde oss frågan: Stämmer det? Vi tog vid det tillfället det kraftfullaste beslut jag någonsin tagit i mitt liv. Vi valde livet, trots att omgivningen förväntade sig något annat. Jag brukar beskriva det vi upplevde just där och då som att världen momentant försköts sätt att se på världen, som sa: ”Om vi ska kunna hjälpa er dotter behöver vi

19

MEDVA_BOK.indb 19

2016-07-22 11:20


hjälpa er. För det kan inte vara så att varje gång det går bra, så mår ni bra, och där och lyfta henne.” Helt plötsligt satt vi varje dag i samtal med en kvinna från andra sidan jorden som mer än någon annan jag träffat eller pratat med hade förmågan att vända och vrida på allt tills det passade in. Vi arbetade med mentala och själsliga verktyg och vi förde samtal som totalt förändrade våra liv. Jag insåg den där speciella kvällen något som var så stort att jag skälvde tiden är inte något vi ska rustas att möta. Framtiden är något vi skapar. Kunde inte någon ha berättat detta? Kunde inte någon under hela mitt liv ha sagt det till mig? I min uppfostran? I skolan? Eller någon i samhället, att jag inte kan skylla ifrån mig. Jag är en del av samhället. Detta måste jag arbeta med. Varje dag börjar med ett val – valet att styra mitt liv med aktiv påverkan eller bli styrd av omständigheter. Det handlar dels om att leva det liv jag vill i stället för det liv andra vill och dels om att välja förhållningssätt till allt som händer i livet. Sitter jag i förarsätet eller i baksätet? Behöver jag reagera eller väljer jag att agera? Mycket av det som initierade mina tankar kring medvetna val är de upplevelser som jag och min fru har kring vår dotters sjukdom och sedermera hennes död. Den som har varit med om en traumatisk händelse har ett grundval att göra: Att antingen se det som en möjlighet till lärdom, eller att se sig som ett offer. Det var i denna brytpunkt som medvetna val-modellen föddes – brytpunkten mellan offer för omständigheter och möjligheten till aktiv påverkan. Brytpunkten kan vi alla känna igen från olika delar av våra samhället – offermentaliteten är väl ingrodd i vårt samhälle. Vi ska nu tillsammans bygga upp grunden för modellen – och vi börjar med den hårda världen, den som beskrivs av struktur, handlingar och resultat, eller annorlunda uttryckt – det som styr och skapar den hårda världen.

20

MEDVA_BOK.indb 20

2016-07-22 11:20


Kapitel 1. Förhållningssätt

PROAKTIVITET – REAKTIVITET Proaktivitet är en managementterm som ofta handlar om att ligga steget före och att se nya möjligheter. När jag pratar med människor beskriver de ofta proaktivitet som något attraktivt och önskvärt. Organisationer säger ibland till och med att det är livsnödvändigt. I säljorganisationer talas det om proaktivitet som ett verktyg för att kunna förstå vad kunden vill ha innan den vet att den vill ha det, att kunna erbjuda produkter och tjänster som kunden behöver utan att kunden själv vet om det. Andra ord som går i linje med proaktivitet är förebyggande, profylaktisk och preventiv. Motsatsen är reaktivitet – att ligga steget efter. En oerhörd skillnad giPROAKTIVITET REAKTIVITET vetvis. Att reagera är en vana som innebär att vi hela tiden är någon annan svaret skyldig. Reaktivitet är ett väldigt passivt förhållningssätt och också ett passivt sätt att se på människan. Proaktivitet handlar om att känna sig själv, tänka igenom och planera. Att ha visioner och en inre bild för att skapa den verklighet man vill se. Proaktivitet är att ta initiativet, påverka och leda. Reaktivitet är däremot att överraskas av verkligheten, upptäcka att resurserna är slut och att inte förmå att ta sig vidare. Reaktivitet innebär att låta någon annan eller något annat sätta agendan, och att på så vis låta sig påverkas. Ett vanligt sätt att se på de två begreppen är att proaktivitet är detsamma som reaktivitet med den lilla skillnaden att det sker innan något händer. aktivitet och reaktivitet. Denna skillnad kommer vi tillbaka till när vi har byggt upp modellen i sin helhet och kan se vad medvetna val kan ge oss och vilken inneboende kraft modellen har.

21

MEDVA_BOK.indb 21

2016-07-22 11:20


EMPATI – SYMPATI Dessa två ord är faktiskt det som är grunden till varför medvetna val-modellen växte fram. Jag och min fru befann oss, efter att vår dotter dog, i ett enormt behov av medkänsla och empati från omgivningen, både i den inledande chocken och i den sorg som följde. Vad vi många gånger innebar, för empati kan vara svår att skilja från sympati. Empati kräver engagemang och bygger på människors vilja att förPROAKTIVITET REAKTIVITET söka sätta sig in i en anEMPATI SYMPATI nan människas situation. Det yttrar sig genom försök till intensiv förståelse hands, och det kan innebära både ord och tystnad. Ofta beskrivs empati som medkännande eller inkännande. Jag skulle föredra att kalla det medförståelse eller beskriva det med det engelska ordet compassion som mer handlar om medmänsklighet. Detta för att undvika risken att empati övergår till att ta på sig någon annans känslor och därmed tappa kraften. I ordboken beskrivs empati som en förmåga – förmågan att sätta sig in i en annan människas värld. Kan man sätta sig in i en annan människas värld? Det är absolut intressant att fundera över. Jag kan antagligen aldrig fullt sätta mig in i din värld. Jag har inte dina erfarenheter, inte sett de saker du har sett och inte haft de upplevelser du har haft och som har legat till grund för att skapa den du är i dag. Att ha ambitionen och intentionen att förstå en annan människa ökar dock möjligheten att närma sig den andra människans värld. Empati är med andra ord ett väldigt aktivt förhållningssätt. Sympati är snarlikt empati såtillvida att yttringen kan vara densamma. Om du sitter och gråter så sätter jag mig och gråter med dig. Men går det att avgöra om det man får är sympati eller empati? Och tvärtom, vet man

22

MEDVA_BOK.indb 22

2016-07-22 11:20


Kapitel 1. Förhållningssätt

om det man ger är empati eller sympati? Till skillnad från empati bygger sympati endast på välvillig förståelse. Sympati appellerar till offermentalitet genom att man tycker synd om, snarare än bryr sig om. Jag brukar numera beskriva sympati som att välvilligt tycka synd om. Sympati är många gånger ett ömsesidigt förhållningssätt – alltså ett val både hos ”offret” och hos medmänniskan. Genom att se sig som ett offer får man omgivningens sympatier. I en empatitörst är det lätt att falla i sympatifällan. Det vill säga i sträta på sig offerrollen kan bli en strategi som innebär sympati. Kontentan blir att man vill ha det ena men får det andra, utan att förstå skillnaden. Sympati är ett väldigt passivt förhållningssätt som inte kräver aktiva handlingar och tankar av medmänniskan – det är lätt att bara tycka synd om någon. Är det då möjligt att känna empati med ett offer (som fallit i sympatifällan), eller kan man då enbart känna sympati? Detta är en fråga som antagligen inte har ett generellt svar. Den ställer extra stora krav på vår egen empati.

DELAKTIGHET – DELTA Att delta delaktighet innebär att ta del, att aktivt engagera sig och att bidra. användas som ett urskuldande där man säger sig ha visat intresse, försökt eller engagerat sig. Engagemanget i att delta bygger dock på oengagemang, det vill säga att inte själv PROAKTIVITET REAKTIVITET ha en vilja, tanke eller förEMPATI SYMPATI ståelse. Det är någon anDELAKTIGHET DELTA nan som ska leda, ta initiativ eller berätta något för oss, och själv kan man passivt titta på.

23

MEDVA_BOK.indb 23

2016-07-22 11:20


Delaktighet är däremot ett oerhört kraftfullt verktyg. Att jobba tillsammans mot gemensamma mål skapar riktning och engagemang. Alla brinner vi för olika saker som bidrar positivt till helheten. Det är ur olikheterna som kunskap och idéer skapas, inte i liktänkandet. Det handlar om att hitta sitt mästerskap, oavsett om man är mellanchef, tjänsteman, lagerarbetare, receptionist, vd eller lokalvårdare. Helheten blir dessutom större än summan av de olika delarna. Det viktigaste är inte att gå i takt, utan att riktningen är uttalad och att man förstår varför man är på väg. Delaktighet är ett medskapande som innebär att var och en, oavsett personliga egenska-

24

MEDVA_BOK.indb 24

2016-07-22 11:20