__MAIN_TEXT__

Page 1

zz ick

ack

LÄS RUMMET

Pernilla Lundenmark Anna Modigh

Övningsbok

Åk

4


F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

Mål

Z a c k o ch h c o k c i ke n . ter Z Hej! Vi he te hä r o ch va r i b o erna t li dy ker upp er vi dig med uppgif h ur m lp Ibla n d hjä ge tips o ch idéer o ge n o m att ka eller gö ra. n d u ka n t ä Ibla nd st älle r vi frågo r till dig för t ä nka eft er o rden att vi vill att du ska tligt: Först od du ve rklige n det du lä st e? Vad men ade du med Ha r du ve rklige n sk ditt sva r egentlige n? ri H ur g jo rde du nä r vit det du tycker? du ko m fra m till d et sva ret?

2

få lära dig och u d a sk n e k o I den här b u kan göra … d d a v å p a n ä tr att ereda dig, så rb fö tt a r fö n e före läsning att förstå texten blir lätt du ontrollera att k tt a r fö n e g efter läsnin r att du läste och fö t e d d to rs fö verkligen ra ållet med and h e n in ra te u k kunna dis VÄLKOMMEN IN!

3


F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

Mål

Z a c k o ch h c o k c i ke n . ter Z Hej! Vi he te hä r o ch va r i b o erna t li dy ker upp er vi dig med uppgif h ur m lp Ibla n d hjä ge tips o ch idéer o ge n o m att ka eller gö ra. n d u ka n t ä Ibla nd st älle r vi frågo r till dig för t ä nka eft er o rden att vi vill att du ska tligt: Först od du ve rklige n det du lä st e? Vad men ade du med Ha r du ve rklige n sk ditt sva r egentlige n? ri H ur g jo rde du nä r vit det du tycker? du ko m fra m till d et sva ret?

2

få lära dig och u d a sk n e k o I den här b u kan göra … d d a v å p a n ä tr att ereda dig, så rb fö tt a r fö n e före läsning att förstå texten blir lätt du ontrollera att k tt a r fö n e g efter läsnin r att du läste och fö t e d d to rs fö verkligen ra ållet med and h e n in ra te u k kunna dis VÄLKOMMEN IN!

3


Innehåll 4- SKO G EN

1- Simning

Tisdagen som kom till slut sid. 00

2- N YA V Ä NNE R

Brev till en hemlig vän sid. 00

– en skönlitterär berättelse om att ställa upp för varandra i vått och torrt

– ett brev som be

Simma lugnt sid. 00

Daniel Boyacioug lu sid. 00

– information som beskriver vad som krävs för olika simmärken

rättar om avsänd aren

– ett författarpor trätt som beskriv er vem Daniel Boyacioglu är

Vänskapsarmband sid. 00

– en instruktion so m visar hur man gör ett vänskapsarm band

Ett resmål att satsa på sid. 00

– en broschyr som argumen terar för ett besök i Med elpad

Rösten i natte n sid. 00

– en skönlitte rär text som be rättar en spökhistor ia

Spöklikt sid. 0 0

– en instruktio n som visar hu r man gör enkla papp ersspöken

Katten som flyttad e in sid. 00

– en fabel som be rättar om katten som ville hitta den bä sta vännen av alla

3- VIKI NGAT ID EN

Folket från Viken sid. 00 – en faktatext som beskriver hur vikingarna levde

På väg norrut sid. 00

serie – en historia som återberättar en händelser i Hekkjas liv

Ett land av snö sid. 00 – en skönlitterär berättelse om Hekkjas resa till Grönland

Hur kan vi veta hur det var på vikingatiden? sid. 00

olika – en faktatext som förklarar vilka av sig er änd källor historiker anv

ER 6- D E TEKT IV

Den döde talar sid. 00

telse om – en skönlitterär berät får detektiven Johnny som ett uppdrag

unga Biltjuvar fast tack vare privatdeckare sid. 00 om – en notis som berättar elever a mm sa ärk ett par uppm

T 5- SO R G L IG

. 00 Ett sorgligt besked sid – en skönlitterär berät ett kompisgäng

telse om

n sid. 00 Svea var min bästa vä rättar – en artikel som återbe och en historia om en flicka hennes hund


Innehåll 4- SKO G EN

1- Simning

Tisdagen som kom till slut sid. 00

2- N YA V Ä NNE R

Brev till en hemlig vän sid. 00

– en skönlitterär berättelse om att ställa upp för varandra i vått och torrt

– ett brev som be

Simma lugnt sid. 00

Daniel Boyacioug lu sid. 00

– information som beskriver vad som krävs för olika simmärken

rättar om avsänd aren

– ett författarpor trätt som beskriv er vem Daniel Boyacioglu är

Vänskapsarmband sid. 00

– en instruktion so m visar hur man gör ett vänskapsarm band

Ett resmål att satsa på sid. 00

– en broschyr som argumen terar för ett besök i Med elpad

Rösten i natte n sid. 00

– en skönlitte rär text som be rättar en spökhistor ia

Spöklikt sid. 0 0

– en instruktio n som visar hu r man gör enkla papp ersspöken

Katten som flyttad e in sid. 00

– en fabel som be rättar om katten som ville hitta den bä sta vännen av alla

3- VIKI NGAT ID EN

Folket från Viken sid. 00 – en faktatext som beskriver hur vikingarna levde

På väg norrut sid. 00

serie – en historia som återberättar en händelser i Hekkjas liv

Ett land av snö sid. 00 – en skönlitterär bärettelse om Hekkjas resa till Grönland

Hur kan vi veta hur det var på vikingatiden? sid. 00

olika – en faktatext som förklarar vilka av sig er änd källor historiker anv

ER 6- D E TEKT IV

Den döde talar sid. 00

telse om – en skönlitterär berät får detektiven Johnny som ett uppdrag

unga Biltjuvar fast tack vare privatdeckare sid. 00 om – en notis som berättar elever a mm sa ärk ett par uppm

T 5- SO R G L IG

. 00 Ett sorgligt besked sid – en skönlitterär berät ett kompisgäng

telse om

n sid. 00 Svea var min bästa vä rättar – en artikel som återbe och en historia om en flicka hennes hund


… innehåll 8- A S T R ID L IND G R EN

Mio, min Mio sid. 00

– en skönlitterär berättelse om två pojkar på farli gt uppdrag

7- DIKTER Hemligheten sid. 00 Dagboken sid. 00 Då är husen ensamma sid. 00 När jag blir miljonär sid. 00 Dragningen sid. 00 Tänk om sid. 00

Sagoberätterskan från Småland sid. 00 –

ett författarpor trä tt som beskriver vem Astrid Lindgr en var

9- KATA ST RO FE R

En annorlunda vänskap sid. 00 – en artikel som återberättar en katastrofal händelse

Vad är en tsunami? sid. 00 – en faktatext som förklarar hur en tsunami bildas

1 0- O RM AR

Grön mamba sid. 00

– en faktatext so m beskriver den gröna mamba n

Möte med en mam ba sid. 00

– en skönlitterär berättelse om ett otäckt och spännande äventyr

12- TV-S PEL

Gregs bravader sid. 00 – ett utdrag ur en dagbok som berättar om Greg som gillar tv-spel

Kära okunniga pappa sid. 00 – ett brev som argumenterar för nyttan med tv-spel

11- TR UB BEL

Anton och gänget sid. 00 – en skönlitterär berättelse om att inte våga säga nej

Tolv dagar i mitt liv sid. 00 – en skönlitterär berättelse om att vara osams med sin bästis


… innehåll 8- A S T R ID L IND G R EN

Mio, min Mio sid. 00

– en skönlitterär berättelse om två pojkar på farli gt uppdrag

7- DIKTER Hemligheten sid. 00 Dagboken sid. 00 Då är husen ensamma sid. 00 När jag blir miljonär sid. 00 Dragningen sid. 00 Tänk om sid. 00

Sagoberätterskan från Småland sid. 00 –

ett författarpor trä tt som beskriver vem Astrid Lindgr en var

9- KATA ST RO FE R

En annorlunda vänskap sid. 00 – en artikel som återberättar en katastrofal händelse

Vad är en tsunami? sid. 00 – en faktatext som förklarar hur en tsunami bildas

1 0- O RM AR

Grön mamba sid. 00

– en faktatext so m beskriver den gröna mamba n

Möte med en mam ba sid. 00

– en skönlitterär berättelse om ett otäckt och spännande äventyr

12- TV-S PEL

Gregs bravader sid. 00 – ett utdrag ur en dagbok som berättar om Greg som gillar tv-spel

Kära okunniga pappa sid. 00 – ett brev som argumenterar för nyttan med tv-spel

11- TR UB BEL

Anton och gänget sid. 00 – en skönlitterär berättelse om att inte våga säga nej

Tolv dagar i mitt liv sid. 00 – en skönlitterär berättelse om att vara osams med sin bästis


F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Förklara med egna ord vad som menas. 1. Vad händer när en våg sköljer in över stranden?

2. Vad händer när något spolas upp på stranden?

3. Hur gör du om du kryper ned bakom något?

En annorlunda vänskap

4. Vad gör du när du vänjer dig vid något?

Textsamlingen sid. xx-xx

A

Vilken förklaring passar till orden? Dra streck. 1. en tsunami

en stor olycka

2. gör likadant som

en grupp

3. en flock

en hage

4. en inhägnad

en stor flodvåg

5. en katastrof

härmar

6. lyckas

börjar gilla

7. blir förtjust

klarar av

8

5. Vad gör du om du står tätt intill någon?

6. Hur är den som är unik?

9


F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Förklara med egna ord vad som menas. 1. Vad händer när en våg sköljer in över stranden?

2. Vad händer när något spolas upp på stranden?

3. Hur gör du om du kryper ned bakom något?

En annorlunda vänskap

4. Vad gör du när du vänjer dig vid något?

Textsamlingen sid. xx-xx

A

Vilken förklaring passar till orden? Dra streck. 1. en tsunami

en stor olycka

2. gör likadant som

en grupp

3. en flock

en hage

4. en inhägnad

en stor flodvåg

5. en katastrof

härmar

6. lyckas

börjar gilla

7. blir förtjust

klarar av

8

5. Vad gör du om du står tätt intill någon?

6. Hur är den som är unik?

9


EFTER LÄSNINGEN

E F T E R L Ä S N IN G E N

C

Läs sid. xx-xx i textsamlingen. Svara sedan på frågorna.

du m o k H u r il l t fram på den t svare frågan? hä r

8. Vad tyckte Mzee om Owen i början?

OO

PA 1. I vilket land hände det? r a d e r na

Vet du va d et la n d r e l i g g e r? t Titta på e n ka r t a

1

2. Vad gjorde flodhästarna när flodvågen kom?

9. Varför tog Owen och Mzees vänskap slut?

8

3. Vilka djur handlar texten om?

4. Varifrån fick Owen sitt namn?

5. Vad betyder namnet Mzee?

Bortom 10. Varför var Mzee ett passande namn på sköldpaddan? r a d e r na

11. Tycker du att djurskötarna gjorde rätt när de flyttade på sköldpaddorna till en annan inhägnad? Varför? Varför inte?

6. Hur kom det sig att Owen blev föräldralös? mellan r a d e r na

7. Varför tog det så lång tid att rädda Owen?

10

11


EFTER LÄSNINGEN

E F T E R L Ä S N IN G E N

C

Läs sid. xx-xx i textsamlingen. Svara sedan på frågorna.

du m o k H u r il l t fram på den t svare frågan? hä r

8. Vad tyckte Mzee om Owen i början?

OO

PA 1. I vilket land hände det? r a d e r na

Vet du va d et la n d r e l i g g e r? t Titta på e n ka r t a

1

2. Vad gjorde flodhästarna när flodvågen kom?

9. Varför tog Owen och Mzees vänskap slut?

8

3. Vilka djur handlar texten om?

4. Varifrån fick Owen sitt namn?

5. Vad betyder namnet Mzee?

Bortom 10. Varför var Mzee ett passande namn på sköldpaddan? r a d e r na

11. Tycker du att djurskötarna gjorde rätt när de flyttade på sköldpaddorna till en annan inhägnad? Varför? Varför inte?

6. Hur kom det sig att Owen blev föräldralös? mellan r a d e r na

7. Varför tog det så lång tid att rädda Owen?

10

11


EFTER LÄSNINGEN

E F T E R L Ä S N IN G E N

D

I vilken ordning hände det? Numrera händelserna.

E

Skriv meningarna i rätt ordning. Rita sedan enkla bilder i rutorna.

Alla flodhästar utom en unge dör. Ungen räddas av några människor.

Mzee och de andra skölpaddorna flyttas till en annan hage.

En flodvåg sköljer in över stranden där en flock flodhästar går och betar.

Flodhästungen får namnet Owen och flyttas till en djurpark.

Flodhästhonan Cleo flyttar in till Owen. Hon gillar inte Mzee och de andra sköldpaddorna.

Owen adopteras av jätteskölppaddan Mzee.

12

13


EFTER LÄSNINGEN

E F T E R L Ä S N IN G E N

D

I vilken ordning hände det? Numrera händelserna.

E

Skriv meningarna i rätt ordning. Rita sedan enkla bilder i rutorna.

Alla flodhästar utom en unge dör. Ungen räddas av några människor.

Mzee och de andra skölpaddorna flyttas till en annan hage.

En flodvåg sköljer in över stranden där en flock flodhästar går och betar.

Flodhästungen får namnet Owen och flyttas till en djurpark.

Flodhästhonan Cleo flyttar in till Owen. Hon gillar inte Mzee och de andra sköldpaddorna.

Owen adopteras av jätteskölppaddan Mzee.

12

13


! ? i m a n u s t n e Vad är

EFTER LÄSNINGEN

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Läs sid. xx–xx i textsamlingen. Svara på frågorna.

OO

PA 1. Hur uppstår en tsunami? r a d e r na 2. Hur hög kan en tsunamivåg bli?

Textsamlingen sid. xx–xx

3. Vad betyder ordet tsunami?

4. När inträffade den tsunami som är mest känd här i Sverige?

A

Vilken avslutning är den rätta? 1. När vågor bildas … blir vågorna till

försvinner vågorna

mellan a r a de r n

5. Varför blir vågen större ju närmare land den kommer?

2. Drygt 2 meter är … lite mer än 2 meter lite mindre än 2 meter 3. Sätt dig i säkerhet! betyder … Sätt dig ner!

Spring till en säker plats!

4. Den som blir drabbad … råkar illa ut

har tur

5. Den man hedrar minnet av vill man… glömma

minnas

6. Under en ceremoni … släcker man ofta ljus

tänder man ofta ljus

14

6. Varför är det säkrare att bada på stränderna runt Indiska Oceanen nu än det var 2004?

7. På vilket sätt blev tsunamin i Japan 2011 ett extra stort problem?

15

Fö r s t å r d u v e r k li g e n va d d u sva r at h ä r? Ka n d u g e ex e m pe l på v a d d u m e n a r?

6


! ? i m a n u s t n e Vad är

EFTER LÄSNINGEN

F Ö R E L Ä S N IN G E N

B

Läs sid. xx–xx i textsamlingen. Svara på frågorna.

OO

PA 1. Hur uppstår en tsunami? r a d e r na 2. Hur hög kan en tsunamivåg bli?

Textsamlingen sid. xx–xx

3. Vad betyder ordet tsunami?

4. När inträffade den tsunami som är mest känd här i Sverige?

A

Vilken avslutning är den rätta? 1. När vågor bildas … blir vågorna till

försvinner vågorna

mellan a r a de r n

5. Varför blir vågen större ju närmare land den kommer?

2. Drygt 2 meter är … lite mer än 2 meter lite mindre än 2 meter 3. Sätt dig i säkerhet! betyder … Sätt dig ner!

Spring till en säker plats!

4. Den som blir drabbad … råkar illa ut

har tur

5. Den man hedrar minnet av vill man… glömma

minnas

6. Under en ceremoni … släcker man ofta ljus

tänder man ofta ljus

14

6. Varför är det säkrare att bada på stränderna runt Indiska Oceanen nu än det var 2004?

7. På vilket sätt blev tsunamin i Japan 2011 ett extra stort problem?

15

Fö r s t å r d u v e r k li g e n va d d u sva r at h ä r? Ka n d u g e ex e m pe l på v a d d u m e n a r?

6


F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

Ett sorgligt besked

reser si g h asti g t

säger grattis

r a m la r p å

Textsamlingen sid. xx-xx

sätter si g

vill inte vara med

sk ak ar på kroppen låter någon vara

B A

gå r sönder

Vad är motsatsen? 1. Pälsen var sträv.

Pälsen var

.

2. Han var knubbig.

Han var

.

1. slår sig ner

3. Jackan var sjöblöt.

Jackan var

.

2. drar sig undan

4. Jag var oförberedd.

Jag var

.

Vad betyder uttrycken? Välj bland förklaringarna på sid. xx.

3. ruskar på sig 4. dråsar in i

C

Hur gör en hund när den …? 1. gnäller

5. går i bitar

2. nafsar

6. far upp

3. morrar

7. lyckönskar

4. sniffar

8. lämnar någon ifred

5. fajtas

16

17


F Ö R E L Ä S N IN G E N

F Ö R E L Ä S N IN G E N

Ett sorgligt besked

reser si g h asti g t

säger grattis

r a m la r p å

Textsamlingen sid. xx-xx

sätter si g

vill inte vara med

sk ak ar på kroppen låter någon vara

B A

gå r sönder

Vad är motsatsen? 1. Pälsen var sträv.

Pälsen var

.

2. Han var knubbig.

Han var

.

1. slår sig ner

3. Jackan var sjöblöt.

Jackan var

.

2. drar sig undan

4. Jag var oförberedd.

Jag var

.

Vad betyder uttrycken? Välj bland förklaringarna på sid. xx.

3. ruskar på sig 4. dråsar in i

C

Hur gör en hund när den …? 1. gnäller

5. går i bitar

2. nafsar

6. far upp

3. morrar

7. lyckönskar

4. sniffar

8. lämnar någon ifred

5. fajtas

16

17


EFTER LÄSNINGEN

F Ö R E L Ä S N IN G E N

D

Skriv rätt ord vid rätt bild. 1. fjädring 2. jycke 3. axel 4. brädor

E

5. nacke 6. skalle 7. käpp 8. koja

I vilken ordning hände det? Numrera händelserna från 1 till 6. Jojjo berättar att King ska dö. King faller ner på sidan. Sivert börjar fajtas med King. Jojjo vill vara ifred och vill inte prata med de andra. Sivert blir jätteglad. Jojjo blir arg på Sivert.

F

Vilka meningar är sanna? Vilka är falska? Markera med kryss.

Sant Falskt

1. Sivert ger King hundgodis. 2. Jojjo slår Sivert. 3. Sivert tycker inte om hundlukt. 4. Sivert drar King i svansen. 5. Jojjo tappar sin hatt för att han reser sig upp så snabbt. 6. Sivert gör sig illa i axeln. 7. Sivert brukar vinna när han fajtas med King. 8. Ingen vet vad de ska säga när de får reda på att King ska dö.

18

19


EFTER LÄSNINGEN

F Ö R E L Ä S N IN G E N

D

Skriv rätt ord vid rätt bild. 1. fjädring 2. jycke 3. axel 4. brädor

E

5. nacke 6. skalle 7. käpp 8. koja

I vilken ordning hände det? Numrera händelserna från 1 till 6. Jojjo berättar att King ska dö. King faller ner på sidan. Sivert börjar fajtas med King. Jojjo vill vara ifred och vill inte prata med de andra. Sivert blir jätteglad. Jojjo blir arg på Sivert.

F

Vilka meningar är sanna? Vilka är falska? Markera med kryss.

Sant Falskt

1. Sivert ger King hundgodis. 2. Jojjo slår Sivert. 3. Sivert tycker inte om hundlukt. 4. Sivert drar King i svansen. 5. Jojjo tappar sin hatt för att han reser sig upp så snabbt. 6. Sivert gör sig illa i axeln. 7. Sivert brukar vinna när han fajtas med King. 8. Ingen vet vad de ska säga när de får reda på att King ska dö.

18

19


EFTER LÄSNINGEN

E F T E R L Ä S N IN G E N

G

Svara på frågorna.

PA 1. Vilka personer möter du i texten? r a d e r na

mellan r a d e r na

6. Tror du att Sivert tycker om King? Varför? Varför inte?

7. Varför blir Jojjo arg på Sivert? 2. Vem är King?

3. Vem äger King?

Bortom 8. När gänget fått veta att King ska dö bestämmer de sig för att raderna göra Kings sista tid i livet så rolig som möjligt. Vad tror du att King

n Vad i texte va r d e t s o m du g jorde att ill ko m fram t d e t s v a re t ?

kommer att få göra? Skriv tre förslag.

4. Var är allihop?

8

5. Vad vill Sivert göra med King? Hur går det?

9. Välj ut och skriv av en mening ur texten som handlar om glädje.

10. Välj ut och skriv av en mening ur texten som handlar om sorg.

20

21


EFTER LÄSNINGEN

E F T E R L Ä S N IN G E N

G

Svara på frågorna.

PA 1. Vilka personer möter du i texten? r a d e r na

mellan r a d e r na

6. Tror du att Sivert tycker om King? Varför? Varför inte?

7. Varför blir Jojjo arg på Sivert? 2. Vem är King?

3. Vem äger King?

Bortom 8. När gänget fått veta att King ska dö bestämmer de sig för att raderna göra Kings sista tid i livet så rolig som möjligt. Vad tror du att King

n Vad i texte va r d e t s o m du g jorde att ill ko m fram t d e t s v a re t ?

kommer att få göra? Skriv tre förslag.

4. Var är allihop?

8

5. Vad vill Sivert göra med King? Hur går det?

9. Välj ut och skriv av en mening ur texten som handlar om glädje.

10. Välj ut och skriv av en mening ur texten som handlar om sorg.

20

21


iCK

zz

zz iCK

ACK

göra före och efter läsningen av texterna i Zick Zack Läsrummets textsamling. Övningarna ger förförståelse och förkunskaper, tränar ord och begrepp samt kontrollerar läsförståelsen på, mellan och bortom raderna.

olika typer av texter, skrivna för olika syften och ändamål – skönlitteratur, författarporträtt, artiklar, faktatexter och instruktioner är några exempel. Texterna är indelade i teman, som går att arbeta med i vilken ordning som helst.

Övningsbok

I Zick Zack Läsrummets textsamling får eleverna möta

LÄS RUMMET

LÄSRUMMET

I Zick Zack Läsrummets övningsbok finns övningar att

K C A

Med hjälp av texterna, olika lässtrategier och övningar

Åk

stöttas, utmanas och utvecklas elevernas läsförmåga.

4 Pernilla LUndenmark Anna Modigh Övningsbok

(523-2580-3)

OB-omslag_Ak4.indd 1

Åk

4

2013-09-16 14.43

Profile for Smakprov Media AB

9789152302408  

9789152302408  

Profile for smakprov