9789188293053

Page 1

Hon & Han

BRÅTTOM Ann Gomér

VILJA


Vilja förlag info@viljaforlag.se www.viljaforlag.se

Ä ST

N

TL

L

.

.

I VÅ

X

Sidantal: 18 Lättlästnivå: X-Small Lix: 12

L ÄT

Titel: Hon & Han – Bråttom Författare: Ann Gomér Illustrationer: María Hergueta © 2016 Ann Gomér, María Hergueta och Vilja förlag Första upplagan 2016

S MAL

ISBN 978-91-88293-05-3 På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är fritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.


ANN GOMÉR

Hon & Han

Bråttom Illustrationer av María Hergueta

Vilja förlag


Filip ska till jobbet. Han väntar på bussen. Den är sen. Jag kommer för sent. Jag får cykla istället, tänker han. Filip går hem igen. Där står cykeln. Han låser upp den och cyklar iväg.

2


3


Det är kallt ute. Filip har inga vantar på sig, och ingen hjälm heller. Han fryser och stoppar ena handen i fickan. Då vinglar cykeln till. Filip försöker få upp handen ur fickan, men hinner inte.

4


5


Pang! Filip ramlar med cykeln. Han försöker resa sig, men det går inte. Han känner sig yr och huvudet gör ont. – Hjälp! ropar han. Då kommer Ebba gående. Hon ska också till jobbet.

6


7


I serien Hon & Han: Flörten Plånboken Pajen Bråttom


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.