9789140689207

Page 1

Catarina Hansson

HAPPY EXTRA Year

F-2


Contents Fรถrord ....................................................................................... 4 Mรฅlsida ................................................................................... 5 Unit 1 Hello! ............................................................... 6-7 Unit 2 Colours ........................................................... 8-9 Unit 3 Numbers . ................................................. 10-11 Unit 4 A week ....................................................... 12-13 Unit 5 Clothes ...................................................... 14-15 Unit 6 My body...................................................... 16-17 Unit 7 Pets................................................................. 18-19 Unit 8 Toys .............................................................. 20-21 Unit 9 Playtime..................................................... 22-23 Unit 10 On the farm........................................ 24-25 Unit 11 A year....................................................... 26-27 Unit 12 At the zoo............................................. 28-29 Christmas..................................................................... 30-31 Games.............................................................................. 32-34 Paint ....................................................................................... 35 Crossword . ........................................................................ 36 Do you remember? ................................................... 37 Songs .............................................................................. 38-39 Contents CD ................................................................... 40


Happy Extra Alla mår bra av att veta vart man är på väg – att ha ett mål. Happy F-2 är upplagt så att lärare, föräldrar och elever vet vilka mål man arbetar mot i varje kapitel(unit). Varje unit inleds med de mål som man ska ha uppnått när kapitlet avslutas. Materialet är uppbyggt i tre olika nivåer där man först gör alla units på nivå 1, sedan alla units på nivå 2 och slutligen alla units på nivå 3. Genom att använda materialet på detta sätt under de första skolåren repeteras det grundläggande ordförrådet samt ges en naturlig stegring av svårighetsgraden. ● Nivå 1 är anpassat för de elever som inte kan läsa

och skriva. Eleverna ges möjlighet att bygga upp sitt ordförråd utan att lära sig orden skriftligt. Låt eleverna samtala, justera ev. uttal och lek in det engelska språket. ● ● Nivå 2 är anpassat för de elever som nyligen har börjat läsa och skriva. Det finns både enstaka ord att läsa samt enstaka ord att skriva. Denna nivå kan anpassas till elever som tycker engelska är kämpigt genom att göra övningarna enbart muntligt. ● ● ● Nivå 3 är anpassat för de elever som kan läsa och skriva. På denna nivå ges eleverna möjlighet att läsa korta meningar på engelska, besvara enkla frågor med mera. Nederst på varje sida i grundboken finns en kort anvisningstext till läraren. I samband med övningar i Happy F-2:s Lärarwebb finns ytterligare lektionstips till läraren. När eleverna nått målen för respektive unit målas en av figurerna som representerar det avsnittet i samlingsbilden i grundboken sid 4. Bilden är färdigmålad efter att alla nivåer och units är avklarade och blir ett kvitto på vad eleverna lärt sig under arbetets gång.

I Happy F-2 hittar du:

Listening Activity: Övningstypen återkommer regelbundet i grundboken. Läs högt för eleverna och låt dem utföra övningen i anpassad takt. Vad som ska göras i aktiviteten ser du i sidfotens text på respektive sida. Man kan sedan låta eleverna göra egna övningar liknande dessa och träna i par.

4

Spel: Här i Happy F-2 Extra finns spel som låter eleverna träna ordförråd och uttal på ett roligt sätt. Låt gärna eleverna spela så snart det finns en stund över. Extraövningar och talövningar: Happy betonar vikten av att kunna kommunicera på engelska. Därför har vi lagt in många talövningar – Pair up! - som kan göras i helklass eller i par. Här i Happy F-2 Extra finns även några extraövningar som t ex korsord och övningar med jultema. Sångtexter: I slutet av lärarhandledningen finns sångtexter. Vid varje sångtext finns förslag till vilken unit sången passar. Givetvis kan man sjunga sångerna när helst man vill. Några lektionstips: Utgå vid planering från målremsan överst på sidan i grundboken och lägg tyngdvikten på detta. Läs texten i grundbokens sidfot. Texten ger förslag på hur man kan arbeta med sidan. Har du köpt Happy F-2 Lärarwebb kan du enkelt komplettera grundboken med de färdiga övningarna som är anpassad för en interaktiv skrivtavla eller kan visas med en projektor. I Lärarwebben hittar du dessutom fler lektionstips kopplade till de interaktiva övningarna. ● Titta på bilden/bilderna i boken. Vad ser ni?

Vilka färger ser ni? Vilka av dessa ord känner ni redan till på engelska? Skriv orden på tavlan eller blädderblocket. Vilka ord känner ni inte till? Skriv dem på svenska först. Gå sedan igenom dem på engelska. Låt eleverna arbeta i par och träna på orden. Ställ gärna frågor till bilden som eleverna kan svara yes eller no till. Låt eleverna använda sig av dessa ord även utanför själva engelsklektionen vid olika lekar mm, välj ut veckans engelska ord osv. ● ● Övningarna kan byggas ut efter elevernas förmågor och nivå. Låt t.ex. eleverna skriva de engelska orden vid rätt bild, göra en egen ­liknande övning till en kamrat, presentera sig själv på engelska inför gruppen, leta upp fler ord inom samma område, träna glosor med en ­kamrat, spela eget ordbingo mm. ● ● ● Låt lektionen domineras av muntliga övningar men öva även i skrift. Låt eleverna om möjligt göra uppgiften eller en liknande uppgift muntligt först innan arbetet i boken påbörjas. Eleverna kan t.ex. ställa frågor till varandra, hitta på egna frågor, ge rit- och målarinstruktioner till en kamrat, göra enkla korsord, leka färg och/eller klädleken osv.


clothes

Clothes

Unit 5 Paint

Måla först färgklickarna i rätt färger. Måla sedan bilden. red

black

blue

yellow

green

white

What colour? trousers

_ ________________________________

__________________________________

t-shirt

_ ________________________________

__________________________________

shoes

_ ________________________________

__________________________________

cap

_ ________________________________

Pair up! Berätta för en kamrat hur du har målat kläderna.

14

My name is: Unit 5

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Skriv vilken färg du målat kläderna i.


clothes

Paint Skriv orden på engelska. Skriv vilken färg du har använt.

t-shirt cap bag trousers skirt shoes

__________________ __________________

blue red green white yellow black

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

__________________

Yes or no! Kryssa för ja eller nej.

Yes

Is your bag blue?

Is your t-shirt red?

Is your shoe black?

Are your trousers blue?

Is your skirt yellow?

Is your cap green?

My name is:

HAPPY HAPPY

Unit 5

No

15


pets

Unit 7

Pets

A Word Snake

18

Hello

fågel

bird

katt

cat

flicka

girl

råtta

rat

gul

yellow

spindel

spider

blå

blue

hund

dog

huvud

head

fot

foot

röd

red

kropp

body

väska

bag

nio

My name is: Unit 7

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Klipp ut korten. I grupp: dela ut ett kort var till eleverna. Den som ­börjar läser bara höger ruta på sitt kort. Den som har det engelska ordet på sitt kort säger det och läser sedan det svenska ordet osv. Enskilt: lägg ut korten som en slingande orm med rätt ord på svenska och engelska kopplade till varandra.


Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

pets

nine

skor

shoes

sju

seven

måndag

Monday

pojke

boy

lördag

Saturday

svart

black

ja

yes

namn

name

fredag

Friday

färg

colour

tre

three

vit

white

onsdag

Wednesday

fyra

four

grön

green

fem

five

byxa

trousers

keps

cap

hår

hair

Hej!

My name is:

HAPPY HAPPY

Unit 7

19


G

ames

A star!

Regler: 2-4 spelare, var sin spelpjäs, 1 tärning

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Välj en tom cirkel. Slå med tärningen. Flytta lika många steg som tärningen visar. Hamnar du på vit prick så säg ordet på engelska. Hamnar du på en svart prick får du stå över ett kast. Hamnar du på en stjärna så säg vad de gör på bilden på engelska. Säger du rätt får du rita en stjärna i din cirkel. Den som först får 5 stjärnor vinner.

32

HAPPY HAPPY


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.