9789155261726

Page 1

Få krig fascinerar lika mycket som andra världskriget. Det var ett totalt krig som utkämpades på land, i luften och till sjöss. De tekniska landvinningarna under kriget var makalösa och förödande; ur detta djävulska kaos föddes atombomben. I de väldiga arméernas kölvatten förintades också miljontals människor i de mest avskyvärda brott mot mänskligheten som skådats.

1000 fakta om andra vÄrldskriget

1000 fakta om andra vÄrldskriget samlar intressanta och kortfattade fakta om detta väldiga krig – statistik och årtal, myter och feluppfattningar, häpnadsväckande berättelser och fruktansvärda exempel från krigets vardag i notiser och listor. Det är en perfekt bok för den som är intresserad av att få både den breda bilden och de fascinerande detaljerna – en bok att upptäcka krigets alla sidor genom och att ha som ingång till vidare upptäckter och utforskningar.

ISBN 978-91-552-6172-6

Andra varldskriget_omslag_tb.indd 1

2015-02-26 07.46


1000 fakta om andra vÄrldskriget


Fakta samlade och sammanställda av Mattias Pettersson Omslagsbilder: Everett Collection/IBL Bildbyrå (brinnande slagskepp, Pearl Harbor), SZ-Photo/IBL Bildbyrå (Stukaplan), Interfoto/IBL Bildbyrå (explosion, Pearl Harbor), Bridgeman/IBL Bildbyrå (Adolf Hitler), SZ-Photo/IBL Bildbyrå (tyska soldater) © Bokförlaget Semic, Sundbyberg 2015 www.semic.se Formgivning Moa Edlund Tryckt hos ScandBook AB, Falun 2015 ISBN: 978-91-552-6172-6Foto: Bridgeman/IBL Bildbyr책.


Andra vÄrldskriget i Översikt

1939 1 sep

Tyskland angriper Polen med förödande effektiv blixtkrigstaktik.

3 sep

Frankrike och Storbritannien förklarar Tyskland krig.

17 sep

Sovjetunionen angriper Polen.

27 sep

Warszawa kapitulerar. Polen delas mellan Tyskland och Sovjet längs floden Bug enligt Molotov-Ribbentropp-pakten.

30 nov

Sovjetunionen angriper Finland och Vinterkriget inleds. Det finska motståndet är hårt.

1940 13 mars

Fred mellan Finland och Sovjetunionen. Finland avstår landområden.

9 april

Danmark och Norge angrips av Tyskland (Operation Weserübung).

10 maj

Tyskland angriper Belgien och Nederländerna.

14 maj

Nederländerna kapitulerar.

28 maj

Belgien kapitulerar.

27 maj– 4 juni Brittiska expeditionskåren med närmare 340 000 man evakueras från Dunkerque (Operation Dynamo). 7 juni

Norges kung Håkon VII flyr till London och upprättar exilregering.

1000 fakta om andra världskriget 5


10 juni

Italien förklarar Frankrike och Storbritannien krig.

14 juni

Paris faller efter att tyska trupper intagit staden.

22 juni

Frankrike kapitulerar sedan marskalk Pétain bildat ny regering.

10 juli

Den franska nationalförsamlingen sammanträder i Vichy och utser Pétain till statspresident med diktatoriska fullmakter över Vichyfrankrike.

28 juli

Sovjetunionen ockuperar Bukovina och Bessarabien.

8 aug–2 nov

Slaget om Storbritannien rasar mellan de tyska och brittiska flygvapnen. »Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket«, sammanfattar Churchill i sitt klassiska tal.

13 sep

Italienska styrkor i Libyen inleder en offensiv mot de brittiska styrkorna i Egypten.

27 sep

Tyskland, Italien (de två ursprungliga s.k. axelmakterna) och Japan sluter en s.k. tremaktspakt. Senare samma år ansluter sig också Ungern, Rumänien, Slovakien och Bulgarien.

28 okt

Italien angriper Grekland. Angreppet blir snabbt ett fiasko.

12 nov

Brittiska torpedplan slår ut den italienska flottan i Taranto vid den italienska stövelns klack. Till kostnaden av två torpedplan förstör britterna tre slagskepp och två kryssare.

9 dec

Britterna genomför sin första stora (mot)offensiv mot italienarna i Nordafrika. Man erövrar Cyrenaika och tar 150 000 krigsfångar.

6 1000 fakta om andra världskriget


1941 feb–mars

Hitler sätter in Tyska Afrikakåren under ledning av general Erwin Rommel för att bistå italienarna i Nordafrika.

2 mars

Tyska trupper stationeras i Bulgarien.

11 mars

Ett avtal undertecknas mellan USA och Storbritannien, som därmed får välbehövligt krigsmateriel.

25 mars

Jugoslavien ansluter sig till tremaktspakten men missnöjda officerare genomför 27 mars en kupp och bryter med pakten.

28 mars

Brittiska medelhavsflottan besegrar den italienska flottan vid Kap Matapan och säkrar därmed sjöherraväldet över Medelhavet.

april

Britter och greker når en överenskommelse om en brittisk intervention i Grekland.

6 april

Tyskland angriper Jugoslavien.

13 april

Japan och Sovjetunionen sluter en neutralitetspakt.

27 april

Tyska trupper erövrar Athen och britterna evakuerar Grekland.

19 maj

Italienska armén i Etiopien kapitulerar för britterna.

20 maj

Tyska fallskärmstrupper invaderar Kreta. Efter svåra strider tvingas britterna evakuera sin garnison på ön.

27 maj

Tyska slagskeppet Bismarck sänks av britterna 100 mil utanför Frankrikes kust efter intensiv jakt.

22 juni

Tyskland angriper Sovjetunionen (Operation Barbarossa).

1000 fakta om andra världskriget 7


25 juni

Finland deklarar att man befinner sig i krig efter sovje- tiska bombangrepp mot finska städer. Fortsättnings‑ kriget inleds.

juli–aug

Tyskland erövrar Vitryssland.

12 juli

Storbritannien och Sovjet sluter en allians.

14 aug

Churchill och Roosevelt utfärdar Atlantdeklarationen i vilken man drar upp gemensamma mål för krigsinsatserna och kommer överens om hur man ska agera efter en seger i kriget.

sep–okt

Tyska armén erövrar Kiev, inleder belägringen av Leningrad och avancerar till en punkt mindre än tio mil väster om Moskva.

16 nov

Det tyska slutangreppet på Moskva inleds.

5 dec

Den tyska offensiven stoppas vid Moskva.

6 dec

Röda armén under general Zjukov går till motanfall vid Moskva.

7 dec

Japanska flottan angriper den amerikanska Stillahavsflottans örlogsbas Pearl Harbor.

11 dec

Tyskland och Italien förklarar USA krig.

19 dec

Hitler utser sig själv till överbefälhavare över den tyska armén.

25 dec

Japanska styrkor intar Hongkong.

1942 1 jan

De Förenade Nationernas Deklaration, en utveckling av Atlantdeklarationen, skrivs under och blir en föregångare till Förenta Nationerna (FN).

8 1000 fakta om andra världskriget


2 jan

Japanska styrkor intar Manila. Stor prestigeförlust för den amerikanska styrkan under general MacArthur.

20 jan

Wannseekonferensen under Reinhard Heydrichs ordförandeskap fastställer nazisternas praktiska genomförande av »den slutgiltiga lösningen«.

15 feb

Japanska styrkor intar Singapore. Stor prestigeförlust för den brittiska armén.

6 mars

Japanska styrkor erövrar Batavia och Java.

mars

Den ryska vinteroffensiven mot tyskarna ebbar ut.

maj

Burma erövras av japanerna.

8 maj

Slaget om Korallhavet mellan amerikanska och japanska flottstyrkor. För första gången strider hangarfartyg mot varandra. Slaget ger båda parter viktiga lärdomar inför Slaget vid Midway.

3–6 juni

Amerikanska flottan segrar över de japanska flottstyrkorna vid Midway.

20 juni

Hamnstaden och fästningen Tobruk intas av Afrikakåren under Rommel.

juli

Första slaget vid el-Alamein i norra Egypten. Rommels Afrikakår hejdas av britterna framför Kairo.

4 juli

Den tungt befästa örlogsbasen Sevastopol intas och Krim erövras av tyskarna.

aug

Japansk-amerikansk kamp om ön Guadalcanal inleds.

23 aug

Tyskarna inleder offensiven mot Stalingrad.

okt

Tyska armén hejdas vid Kaukasus.

1000 fakta om andra världskriget 9


23 okt–3 nov

Andra slaget vid el-Alamein i norra Egypten. Rommels Afrikakår blir slagen. Segern blir en viktig symbolisk seger och vändpunkt för de allierade.

8 nov

Amerikansk-brittiska styrkor landstiger i Nordafrika (Operation Torch).

11 nov

Tyskland ockuperar Vichy-Frankrike som ett resultat av den allierade landstigningen i Marocko.

19 nov

Röda armén går till motanfall vid Stalingrad.

27 nov

Vichyregeringen sänker den franska flottan i Toulons hamn för att undvika att den faller i tyska händer.

1943 12–23 jan

Casablancakonferensen hålls mellan Roosevelt, Churchill och de två delvis rivaliserande representanterna för det fria Frankrike, Henri Giraud och Charles de Gaulle.

31 jan

Tyska 6:e armén under generalfältmarskalk Paulus kapitulerar vid Stalingrad.

maj

Vändpunkt i Slaget om Atlanten när tyska ubåtars framgångar mot de allierade konvojerna minskar.

13 maj

Axelmakternas styrkor i Nordafrika kapitulerar.

16–17 maj

Ruhrdammarna förstörs med hjälp av studsande bomber fällda av brittiskt bombflyg (Operation Chastise).

juli

Hamburg ödeläggs av brittiskt bombflyg.

5 juli

Slaget vid Kursk inleds, världens största pansarslag med sammanlagt närmare 8 000 stridsvagnar. Tyskarna förlorar initiativet på östfronten.

10 1000 fakta om andra världskriget


10 juli

Allierade styrkor landstiger på Sicilien.

25 juli

Italiens fascistdiktator Benito Mussolini störtas och sätts i fångenskap.

aug

Under Quebeckonferensen mellan amerikaner, britter och kanadensare diskuteras bl.a. landstigningen i Normandie.

sep

Röda armén återtar Smolensk-Brjansk i Operation Suvorov.

3 sep

Allierade styrkor landstiger på europeiska fastlandet i Syditalien.

8 sep

Italien kapitulerar. Tyska styrkor i landet tar kontroll över Nord- och Mellanitalien.

okt

De allierade inrättar ett Sydostasienkommando för att återta initiativet från de japanska ockupationsstyrkorna i regionen.

13 okt

Italien går in i kriget på de allierades sida.

nov

Röda armén återtar Kiev och Dneprlinjen efter fyra månaders strider i Slaget vid Dnepr.

28 nov–1 dec

Teherankonferensen mellan Roosevelt, Churchill och Stalin. En överenskommelse sluts om en allierad landstigning i Frankrike i maj 1944 och en samtidig sovjetisk offensiv på östfronten.

1944 jan

Den tyska belägringen av Leningrad hävs efter närmare 900 dagar.

jan–maj

Hårda strider mellan allierade och tyskar i bergen kring

1000 fakta om andra världskriget 11


staden Cassino i Italien med bombningen av klostret Monte Cassino den 15 februari som kulmen.

21 jan

Allierade styrkor landstiger vid Anzio, söder om Rom.

19 mars

Tyskland ockuperar sin tidigare allierade Ungern efter att den ungerska statsledningen vänt sig till de allierade (via Moskva) efter nederlagen på östfronten.

5 juni

Allierade styrkor intar Rom.

6 juni

Allierade styrkor landstiger i Normandie under Operation Overlord (D-dagen).

9 juni

Ryssland inleder en storoffensiv på Karelska näset.

19–21 juni

Amerikanska Stillahavsflottan besegrar den japanska flottan i Slaget om Filippinska sjön.

22 juni

Röda armén inleder en väldig motoffensiv under kodnamnet Operation Bagration.

20 juli

Ett misslyckat bombattentat mot Hitler i högkvarteret Wolfsschanze gör att gärningsmännens kupplaner går i stöpet (Operation Walküre).

31 juli

Röda armén når floden Wisła (Weichsel) i Polen men gör halt i sin offensiv.

aug

Polska Hemarmén gör uppror i Warszawa men nedkämpas på sex veckor av förstärkta tyska styrkor. Röda armén erövrar Rumänien.

15 aug

Allierade styrkor landstiger i Sydfrankrike under Operation Dragoon.

25 aug

Paris erövras av de allierade. Rumänien förklarar Tyskland krig.

12 1000 fakta om andra världskriget


3–4 sep

De allierade intar Bryssel och Antwerpen.

5 sep

Bulgarien förklarar Tyskland krig.

11 sep

Amerikanska förband når Tyska rikets västgräns.

19 sep

Finland undertecknar vapenstillestånd med Sovjetunionen. Allierade styrkor hejdas vid holländska Arnhem.

okt

Röda armén säkrar erövringen av Balkan. Brittiska trupper landstiger i Grekland.

1 okt

Finska armén landstiger i Torneå i inledningen av Lapplandskriget mot de tyska styrkorna i landet.

19 okt

Röda armén når Tyska rikets östgräns.

20–21 okt

Amerikansk landstigning på Filippinerna. Japan förlorar Slaget vid Leyte. Kamikazetaktiken prövas för första gången.

16–25 dec

Tyskarna går till oväntad motoffensiv i Ardennerna (Operation Wacht am Rhein).

1945 12 jan

Röda armén går över floden Wisła (Weichsel).

27 jan

Koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau befrias av Röda armén.

4–11 feb

Jaltakonferensen mellan Roosevelt, Churchill och Stalin ställer upp planer för vad som ska hända med de ockuperade områdena. Sovjetunionen lovar att angripa Japan efter Tysklands kapitulation.

13–14 feb

Brittiskt flyg bombar den tyska staden Dresden.

1000 fakta om andra världskriget 13


19 feb

Amerikanska marinkåren landstiger på Iwojima.

9 mars

Amerikanskt bombflyg bombar Tokyo och orsakar massiv förstörelse.

22 mars

De allierade går över den tyska floden Rhen.

26 mars

Striderna på Iwojima upphör.

16 april

Röda armén går över den tyska floden Oder.

25 april

Amerikaner och ryssar möts vid staden Torgau. Berlin är nu inringat.

30 april

Hitler begår självmord i Führerbunkern i Berlin.

2 maj

Garnisonen i Riksdagshuset i Berlin kapitulerar. Tysk kapitulation i Norditalien. Britterna återtar Burma.

4 maj

Tyska styrkorna i Nederländerna, Danmark och nordvästra Tyskland kapitulerar.

5 maj

Tyskland kapitulerar officiellt i Flensburg.

7 maj

Kapitulationsceremoni i Reims med samtliga allierade.

13 juli

Första atombombsprovet under kodnamn Trinity genomförs i New Mexico.

17 juli–2 aug

Potsdamkonferensen mellan Truman, Stalin och Churchill (som sedan ersätts av Clemens Attlee).

6 aug

Atombomben »Little Boy« fälls över den japanska staden Hiroshima.

8 aug

Sovjetunionen förklarar krig mot Japan.

9 aug

Atombomben »Fat Man« fälls över den japanska staden Nagasaki.

14 1000 fakta om andra världskriget


14 aug

Japans kejsare Hirohito talar till det japanska folket.

15 aug

Japan kapitulerar.

2 sep

Kapitulationsceremoni i Tokyobukten med samtliga allierade.

Innan utbrottet av andra världskriget stred Röda armén mellan maj och september 1939 mot Japans 6:e armé kring gränsen mot Mongoliet. Striderna och den slutliga sovjetiska segern fick stor betydelse för utvecklingen av andra världskriget. Förlusten fick Japan att istället rikta sina Asiatiska insatser mot området kring Indonesien och de franska och brittiska kolonierna i Sydostasien. Sovjet hade fått pröva sina nyligen utarbetade doktriner om att kombinera alla sina vapenslag i snabba, rörliga operationer – sådana som kom att bli viktiga på östfronten. De hade dessutom lyckats avvärja risken för ett tvåfrontskrig med en fiende även i sina östra delar. Det tyska överkommandot missade dock den sovjetiska segern och taktiken helt – inom Wehrmacht lade man större vikt vid de katastrofala förluster Röda armén lidit i vinterkriget mot Finland 1939.

Enligt Versaillefördraget var det förbjudet för Tyskland att bygga stridsvagnar och stridsflygplan. Före kriget reste tyska officerare därför i hemliget till Ryssland och experimenterade med de förbjudna vapnen i utbyte mot att de tränade soldaterna i Röda armén.

Benämningen Tredje riket eller Drittes Reich syftar på att Nazityskland skulle bli det tredje stora tyska riket efter Heliga romerska riket av tysk nation (962–1806) och det andra tyska kejsardömet (1871–1918).

Den tyske exkejsaren Vilhelm II, som störtades 1918 efter det tyska nederlaget i första världskriget och gick i exil i Nederländerna, kallade föraktfullt Hitlers Tredje rike för »senapsrepubliken – brun och skarp«. Att brunt blev den nazistiska färgen kom sig närmast av en tillfällighet. Färgerna i den

1000 fakta om andra världskriget 15


nazistiska hakkorsfanan var svart-vitt-rött, men svart och rött hade redan tagits i anspråk av kommunisterna respektive fascisterna. Den tyska arméns uniform var blågrå. Hitler valde då samma färg på skjortorna till de nazistiska skyddstrupperna SA som hade använts av de tyska trupperna i östafrika. Den jordnära färgen kunde sedan motiveras med rörelsens betonande av den tyska jorden och det tyska folket.

26 kodnamn pÅ operationer under kriget Operation Attila (Fall Attila) En tysk reaktion på de allierades invasion i Nordafrika 1942, som innebar att Vichyregeringen i södra Frankrike avsattes och hela Frankrike sattes under tyskt styre. De tyska försöken att samtidigt erövra den stora franska flotta som låg i Toulon (Operation Lila) misslyckades däremot och flottan sänktes av den franske amiralen de Laborde. Operation Avalanche Den allierade landstigningen vid Salerno. Engelskans avalanche betyder lavin, men operationen präglades av en allt annat än lavinartad framfart av de allierade, som inledningsvis mötte hårt motstånd från tyskarna och sedan helt tappade initiativet. Operation Bagration Den ryska offensiven mot Tyskland sommaren 1944 fick sitt namn efter den gamle ryske generalen Pjotr Bagration som ledde striderna mot Napoleon i Ryssland. Operation Barbarossa Det tyska anfallet på Sovjet och historiens största fälttåg inleddes den 22 juni 1942 och döptes efter den tysk-romerske kejsaren Fredrik I av Hohenstaufen. Kejsarens italienska smeknamn var Fredrik Barbarossa, som betyder Fredrik Rödskägg. Operation Blå (Blau) Den tyska invasionen av sydvästra Sovjetunionen juni–november 1942 ledde till Slaget om Stalingrad och slutade med den tyska 6:e arméns inringning, kapitulation och undergång. Operation Chastise Mer känd som Dambusterräden mot tre dammar i Ruhrdalen. Chastise betyder att tukta eller aga på engelska.

16 1000 fakta om andra världskriget


Operation Downfall Namnet på den aldrig genomförda invasionen av Japan. Med beslutet att använda det nya atombombsvapnet mot japanska fastlandet tvingade USA japanerna till kapitulation och slapp därmed dra igång denna operation, för vilken förlustkalkylerna var skrämmande höga. Operation Dragoon Den allierade invasionen av södra Frankrike i augusti 1944 har ofta kritiserats för att ha tagit stridskrafter från de besvärliga och segdragna striderna i Italien, men vissa historiker menar att den var viktig för nedkämpandet av den tyska krigsmakten. Störst nytta av operationen hade kanske ändå Stalin, som på östfronten slapp närvaron av västallierade styrkor som annars kunde ha satts in i norra Jugoslavien. Under benämningen Operation Anvil var den ursprungligen tänkt att ha genomförts samtidigt som invasionen av Normandie. Operation Dynamo Den närmast makalöst lyckade evakueringen av de fransk-brittiska trupperna vid Dunkerque i maj–juni 1940. Operation Flintlock Det amerikanska övertagande av Marshallöarna i Stilla havet i januari–februari 1944. Operation Gul Mer känt som Slaget om Frankrike syftade denna tyska blixtkrigsinsats 1940 till att via Nederländerna och Belgien invadera Frankrike. Till och med tyskarna själva var överraskade över de snabba och väldiga framgångarna. Operation Husky Invasionen av Sicilien, som var första steget mot att slå ut Italien ur kriget och öppna en ny front i Europa. 150 000 allierade soldater landsteg på ön med hjälp av närmare 3 000 fartyg understödda av 4 000 plan. Operationen leddes av general Eisenhower, som fick god träning inför D-dagsinvasionen, som han också basade över. Operation Iceberg Den amerikanska invasionen av ön Okinawa 1945 var den dittills största amfibieoperationen i Stilla havet. Operation Iskra Den ryska operationen vars namn betyder gnista inleddes den 12 januari 1943 och var det första försöket att bryta den tyska belägringen av Leningrad. Operation Jubilee Namnet på den katastrofala allierade räden mot den

1000 fakta om andra världskriget 17


franska hamnstaden Dieppe i augusti 1942. Misslyckandet medförde dock värdefulla erfarenheter inför Operation Overlord 1944. Operation Market Garden Fältmarskalk Montgomerys plan att i september 1944 med fallskärmstrupper erövra de tre stora broarna i holländska Eindhoven, Nijmegen och Arnhem för att på så sätt skapa en korridor för de allierade styrkorna in i Tyskland. Ett misslyckande med stora förluster för de allierade. Operation Nordanvind Krigets sista stora tyska offensiv inleddes i Nordöstra Frankrike i januari 1945. Som en del i denna operation genomförde också Luftwaffe sin sista stora offensiv, Operation Bodenplatte, vilken resulterade i oreparerbara förluster för det redan hårt prövade tyska flygvapnet. Operation Overlord Den allierade invasionen i Normandie öppnade en andra front i Europa, något som Stalin länge begärt av Churchill och Roose­velt. Två tidigare skrotade planer på en invasion i västra Europa var Sledgehammer och Roundhouse. Operation Quicksilver En fejkad allierad plan vars syfte var att övertyga tyskarna om att en landstigning skulle ske i Calais och inte Normandie. Operation Rhenvakt (Wacht am Rhein) Den s.k. Ardenneroffensiven eller The Battle of the Bulge hade ursprungligen haft kodnamnet Höstdimma (Herbstnebel), som på sätt och vis var mer passande eftersom vinterdimma var en av anledningarna till att denna tyska motoffensiv i Västeuropa sent på året 1944 till en början faktiskt gick tyskarnas väg. Operation Sjölejon (Seelöwe) Den tyska planen att invadera England föll bl.a. på att Luftwaffe led ett sådant kännbart nederlag i Slaget om Storbritannien, men militära bedömare menar idag att landstigningsoperationen troligtvis hade misslyckats ändå med tanke på den brittiska överlägsenheten till sjöss. Operation Torch De allierades invasion av Nordafrika för att stävja den tyska afrikakårens framgångar under fältmarskalk Rommel. Hette på planeringsstadiet Operation Gymnast och var länge mycket impopulär bland högst uppsatta amerikanska militärer. Churchill lyckades i enskilda samtal övertyga president Roosevelt om att genomföra operationen.

18 1000 fakta om andra världskriget


Operation Tyfon (Taifun) Den tyska slutoffensiven mot Moskva vintern 1941–42. Operationen såg först ut att gå tyskarnas väg, men strax utanför staden stoppades framryckningen till slut och en rysk motoffensiv tog vid. Omkring 650 000 soldater ur Röda armén beräknas ha dödats bara i detta slag, som ändå visade sig bli en viktig seger för Sovjetunionen. Operation Unthinkable Topphemliga (men av en rysk mullvad avslöjade) brittiska planer på en offensiv mot sin allierade Sovjet i krigets slutskede, för att trygga en bättre uppgörelse vad gällde Polens framtid efter kriget. Helt drivande bakom denna plan var Churchill, som hade gett fältmarskalk Montgomery uppdraget att börja samla in beslagtagna tyska vapen för att till och med kunna återuppsätta tyska förband att sätta in som hjälp. Operation Uranus Den ryska motoffensiven mot axelmakternas styrkor kring Stalingrad planerades av fältmarskalk Zjukov och genomfördes med en armé på över en miljon man. I Zjukovs planer ingick bland annat att fortsätta det kostsamma försvaret av Stalingrad länge nog för att marken skulle frysa tillräckligt för att bära de väldiga pansarstyrkor som ingick i motattacken. Operation Weserübung I den tyska kombinerade attacken mot Danmark och Norge fungerade Danmark som en operativ språngbräda för tyska Luftwaffe. Huvudmålet var norska Narvik och att därigenom säkra malmtransporterna från Sverige.

Enligt planen för Operation Seelöwe skulle den tyska militären hålla 260 400 soldater, 61 983 hästar, 34 200 fordon inklusive stridsvagnar samt artilleri och luftvärn redo i de ockuperade hamnarna längs Engelska kanalen. Dessa styrkor skulle om planen aktiverades skeppas över i tre omgångar. Denna truppansamling uppmärksammades dock snabbt av britterna, som genast riktade in sitt bombflyg på tyska transportfartyg och förstörde flertalet av dem.

Anfallskartorna och hela anfallsplanen för Operation Blå föll i ryssarnas händer bara nio dagar innan anfallet skulle sättas in. En major Reichel, som var operationsansvarig vid 23:e pansardivisionens stab, hade haft alla papper med sig när han klev ombord på ett plan på väg till kårhögkvarteret. På vägen flög piloten vilse i det kraftiga regnovädret och planet sköts ner över

1000 fakta om andra världskriget 19


fiendeområde. En tysk trupp skickades i all hast in för att försöka rädda materialet, men när soldaterna kom fram till vraket var allt de hittade två nygrävda gravar där majoren och hans pilot hade grävts ner. I den tyska militärledningen spred sig paniken, men en ursinnig Hitler bestämde att det var för sent att ändra planen. De beslagtagna dokumenten hamnade hos den sovjetiske generallöjtnanten Filip Golikov, som genast förstod vad det handlade om. Han lät sända ut spaningsplan för att se om tyskarna hade ställt upp förband inför en stor offensiv och fick snart besked om att stora tyska pansarstyrkor koncentrerats kring Kursk. När han i all hast vidarebefordrade sin upptäckt till Stalins högkvarter bemöttes han av en ilsken Sovjetledare, som vägrade tro att det handlade om något annat än ett tyskt villospår. Istället för att skicka förstärkningar till avsnittet där anfallet stundade beordrade Stalin tvärtom att trupper skulle dras från området för att användas där han själv trodde att ett tyskt anfall skulle äga rum, längre norrut.

Den skrotade planen för Operation Sledgehammer gick ut på att erövra Cherbourg eller Brest och på så sätt skapa en bas för en fortsatt invasion av Västeuropa. Sommaren 1942 var den amerikanska militärledningen fast besluten om att genomföra operationen, men de tyska framgångarna i Nordafrika fick Churchill att övertyga Roosevelt om att istället rikta in sig på detta frontavsnitt. Bland fördelarna med en landstigningsoperation i Nordafrika fanns inte minst möjligheten att öva på denna typ av större operationer på ett mindre utsatt område än det hårt befästa Europa, vilket visade sig mycket välbehövligt för de oerfarna amerikanska soldaterna. Dessutom skulle de allierade hinna bygga upp en tillräckligt stor landstigningsflotta om man väntade med att landstiga i Europa.

10 militÄra misstag under kriget Maginotlinjen och Frankrikes fall 1940 Den väldiga franska försvarsanläggningen längs Frankrikes nordöstra gräns, med sina underjordiska fort, pansarkupoler och 300 000 man starka bemanning, hade börjat byggas 1929 och var ännu inte helt färdigbyggd när kriget bröt ut. Denna typ av statiskt försvar som hela konstruktionen byggde på visade sig hopplöst

20 1000 fakta om andra världskriget


daterad när tyska trupper använde sin blixtkrigstaktik och i princip bara rundade försvarsverket med sina stridsvagnar. London Blitz 1940 I och med Frankrikes fall stod Storbritanninen ensamt i motståndet mot Tyskland. Mycket tydde på en förestående tysk invasion av de brittiska öarna. Ilskna över ett brittiskt bombanfall mot Berlin beslutade Hitler och Göring då att som hämnd istället rikta Luftwaffes bombplan mot den brittiska huvudstaden. Det innebar att de pågående bombningarna mot brittiska flygfält avslutades och trycket på det alltmer påfrestade brittiska flygvapnet RAF lättade markant. Britterna fick tid att förstärka sitt luftförsvar och de tyska planerna på invasion blev snart ogenomförbara. Dunkerque 1940 Mer än 300 000 engelska och franska soldater och en otrolig mängd materiel stod inringade på den franska nordkusten och riskerade att förintas av de tyska styrkorna. Då beordrade Hitler halt, vilket medförde att merparten av de engelsk-franska styrkorna kunde evakueras över Engelska kanalen. Förlust av dessa styrkor hade kanske omöjliggjort det kommande årets allierade försvar av Nordafrika och Mellanöstern. Italiens invasion av Grekland och Egypten 1940–41 Mussolinis beslut att både invadera Grekland och Egypten visade sig vara ett stort misstag, som genast spillde över på Hitler. Han tvingades avleda stora styrkor för att rädda sin axelmaktskollega från en svidande prestigeförlust som möjligtvis hade inneburit att Mussolini hade avsatts. De tyska styrkorna hade framförallt behövts i de kommande striderna på östfronten. Pearl Harbor 1941 Det mesta gick egentligen fel för japanerna vid attacken mot Pearl Harbor, fastän operationen på många sätt var en stor framgång. Hela infrastrukturen på ön stod oförstörd, de sänkta amerikanska slagskeppen var av äldre modell och inga av hangarfartygen sänktes. Det innebar att den amerikanska närvaron på Stillahavsfronten kunde bibehållas utan någon tidsödande upprustning. Försvaret av Filippinerna 1942 General Douglas MacArthur misslyckades med sitt försvar av önationen genom en serie ödesdigra beslut som ledde till att den 75 000 man starka försvarsstyrkan till slut tvingades kapitulera på grund av svält. I amerikanska historieböcker betraktas detta som ett av de särklass största militära nederlagen i landets historia. Att återta ön blev en fix idé för den amerikanske generalen, vilket senare påverkade krigets gång i Stilla havet.

1000 fakta om andra världskriget 21


Den överraskande snabba segern över Frankrike bidrog till att ge Adolf Hitler status som en skicklig fältherre i början av kriget. Foto: SZ-Photo/IBL Bildbyrå.


Stalingrad 1942 Slaget om Stalingrad betraktas av många som den enskilt största anledningen till det tyska nederlaget i kriget. Vid Stalingrad nöttes den tyska 6:e armén ner. Hitlers ovilja att låta fältmarskalk Paulus retirera och samla sin stora armé på säkrare mark innebar möjligtvis att kriget på östfronten förkortades med år, men tiden talade hur som helst för Sovjet­unionen med sina väldiga resurser. Slaget vid Kursk 1943 Trots det monumentala nederlaget vid Stalingrad (eller möjligtvis just på grund av det) insisterade Hitler på ännu en väldig offensiv på östfronten. Kursk är ett av de största slagen i världshistorien, och för den tyska armén innebar det massiva förluster av män, stridsvagnar och flygplan. Befriandet av Filippinerna 1944 Den amerikanske generalen Douglas Mac­Arthur var besatt av att befria Filippinerna från den japanska ockupationen – antagligen för att han själv varit tvungen att överge landet när japanerna invaderade. Japanerna lade ingen större strategisk vikt vid Filippinerna när MacArthur åter tog sikte på landet. Enligt somliga bedömare försenades freden i Stillahavsområdet med flera månader på grund av operationen. Anzio 1944 De allierade styrkorna landsteg till tyskarnas stora överraskning i Anzio och hade praktiskt taget fri väg till Rom. Då valde den amerikanske generalen och befälhavaren över operationen John Lucas att hålla kvar och samla sina styrkor, vilket gav tyskarna tid att stärka sitt försvar. De allierade styrkorna blev fast i flera månader och general Lucas fråntogs befälet.

4 tillfÄllen dÅ Hitlers inblandning spelade in i det militÄra utfallet Invasionen av Västeuropa 1940 Hitler beslutade att använda sig av det blixtkrigskoncept som generalen Erich von Manstein förordat och planlagt för invasionen av Frankrike. Därigenom gick han emot hela sin militärledning, som förordade en annan taktik. Framgången och den snabba segern bidrog starkt till Hitlers status som en stor fältherre i början av kriget. Hitler valde troligtvis denna taktik mer på grund av grundläggande trots mot de

1000 fakta om andra världskriget 23


ledande generalerna, som han ansåg hade mindre erfarenhet av faktisk strid än han själv, än på grund av någon högre insikt om militära operationer. Detta var också det enda tillfället under kriget då Hitler hade en existerande alternativ plan att välja istället för militärledningens förslag. Kriget på östfronten 1941 Den väldiga tyska offensiven på östfronten hade från första början ett stort inbyggt fel i form av otydliga operativa mål från Hitler. Befälhavarna för de massiva styrkorna som på tre frontavsnitt dundrade fram genom Sovjet kunde helt enkelt inte veta om och när man hade uppnått ett mål, vilket ständigt omöjliggjorde effektiva prioriteringar och strategibeslut. De tre tyska armégrupperna Nord, Mitt och Syd upplevde dessutom gång på gång hur förband och enheter godtyckligt förflyttades från avsnitt till avsnitt på order från högkvarteret hemma i Tyskland. När motgångarna blev allt fler svarade Hitler dessutom med stora utrensningar av kvalificerade högre officerare. Stalingrad 1942–43 Hitlers fixering vid staden Stalingrad och hans vägran att låta 6:e armén under Paulus bryta sig ut ur den sovjetiska inneslutningen gick på tvärs mot allt strategiskt förnuft och mot hans generalers starka rekommendationer. Hitlers vilja att alltmer detaljstyra operationer framgick tydligt samtidigt som hans bristande förmåga att se större operativa sammanhang blev alltmer förödande. Ardenneroffensiven 1944 Den sena tyska motoffensiven mot amerikaner och britter i Västeuropa var inledningsvis framgångsrik, men det berodde dels på vädret, som hindrade allierat flyg från att operera, dels på den rena överraskningseffekten. Troligtvis var Hitlers tanke att en gång för alla slå ut britterna och amerikanerna ur kriget (vissa militärhistoriker menar att Hitler rent av trodde sig kunna skapa en ny Dunkerquesituation), för att kunna koncentrera all kraft på östfronten och det totala krig som han ansåg rasade mot Sovjetunionen. Resultatet blev dock bara att dyrbara tyska pansarförband förgäves sattes in i väst istället för i öst.

Efter kriget intervjuade den brittiske militärhistorikern Basil Liddell Hart en rad tyska generaler som befann sig i brittisk fångenskap. Hans intervjuer sammanfattades i boken »The other side of the Hill« som utkom 1948. I intervjuerna framgår att generalerna lade en stor del av skulden bakom det tyska nederlaget på Adolf Hitler. Många menar att det fanns ett intresse

24 1000 fakta om andra världskriget


bland tyska militärer att skylla nederlaget på att Hitler hade lagt sig i många av de militära operationerna eftersom man då också lättare skulle kunna distansera sig från de nazistiska brotten och övergreppen under kriget. Den tyske generalen Erich von Manstein döpte t.ex. talande nog sina memoarer från 1958 till »Förlorade segrar«.

Den militära trohetseden till »Tyska rikets och folkets Führer, Adolf Hitler« användes av många högt uppsatta militärer som förklaring till varför man inte trotsade hans många felaktiga, moraliskt tvivelaktiga och rent olagliga order. Upphovsmannen till trohetseden från 1934 var överbefälhavaren och generalfältmarskalken Verner von Blomberg, som också var en nyckel­ person bakom arméns stöd för Hitler. von Blomberg motsatte sig dock 1937 Hitlers planer på militär expansion och avsattes. Hans å ena sidan hårda karaktär, å andra sidan ständiga undfallenhet mot Hitler fram tills han avsattes gav honom smeknamnet »Gummilejonet«.

Ett övergripande misstag hos Hitler var hans ovilja att ställa om Tyskland till en s.k. total krigsansträngning industriellt. Inte förrän 1942 organiserades den tyska ekonomin för krig i och med att Hitler utnämnde sin chefsarkitekt Albert Speer till rustningsminister. Det var också då som vapenproduktionen kom igång på allvar. Mellan 1941 och 1944, då den tyska krigsundustrin nådde sin högsta möjliga produktionsnivå, ökade till exempel flygplanstillverkningen från drygt 11 000 plan till 39 000. Ironiskt nog sammanföll denna ökning i produktionen med de allt intensivare (om än tämligen misslyckade) allierade bombkampanjerna mot tyska industrier.

I Tyskland kom inte kvinnorna ut i industrierna i lika hög grad som i många andra länder. På den s.k. hemmafronten arbetade ändå tyska kvinnor med det civila samhällets olika funktioner, t.ex. postväsendet, och inom de finmekaniska delarna av krigs- och ammunitionsindustrin. S.k. Wehrmachtsmedhjälperskor förekom också i det ständigt växande tyska luftvärnet. Inom nazistpartiet fanns en stark tanke om att kvinnan skulle vara en god hustru och mor och hålla sig till hemmet. Antalet arbetande kvinnor i Tyskland sjönk rent av under kriget p.g.a. att generösa krigspensioner betalades ut av staten.

1000 fakta om andra världskriget 25


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.