9789152325971

Page 1

zz ick

k c A

bo ks täve r

I ZickZack Bokstäver presenteras bokstäverna i grupper om tre. Eleverna arbetar systematiskt på ljud- och bokstavsnivå. De utvecklar förmågan att: identifiera ljud i ord koppla ljuden till rätt bokstav identifiera bokstävernas ljud skriva bokstäverna Eleverna tränar även på att läsa och skriva enkla ord och meningar.

Karin Fällman-Bajagi c´ Christina Hansson Susan Nieland

Åk

1


ZickZack Bokstäver I ZickZack Bokstäver presenteras alla bokstäver i grupper om tre – antingen först, sist eller inuti ord. Följande förmågor tränas för varje bokstavsgrupp: identifiera (höra) ljud i ord koppla ljud till rätt bokstav (se)

zz ick

ack

bokstäver

identifiera (säga) bokstävernas ljud forma bokstäverna korrekt (skriva) Det här arbetssättet gör att eleverna snabbt kan både läsa och skriva enstaviga och så småningom flerstaviga ord. Det första uppslaget för varje bokstavsgrupp övar receptionsförmågorna att höra och känna igen ljuden i ord samt att känna igen bokstäverna. Det andra uppslaget behandlar produktionsförmågorna att forma bokstäverna korrekt

Karin Fällman-Bajagic´ Christina Hansson SUsan Nieland

och att säga ljuden och skriva bokstäverna som står för ljuden. När eleverna arbetat med tre bokstavsgrupper följer ett uppslag där eleverna läser och skriver ord eller meningar. På sidorna 46–47 kan eleverna färglägga de bokstäver de arbetat med. På sidan 48 finns en raket. Där kan eleven bedöma sina kunskaper tillsammans med läraren. I lärarhandledningen till ZickZack Läs&Skriv finns ytterligare beskrivning av arbetsgången samt förslag på lämpliga övningar att göra i samband med bokstavsarbetet.

Sanoma Utbildning


ZickZack Bokstäver I ZickZack Bokstäver presenteras alla bokstäver i grupper om tre – antingen först, sist eller inuti ord. Följande förmågor tränas för varje bokstavsgrupp: identifiera (höra) ljud i ord koppla ljud till rätt bokstav (se)

zz ick

ack

bokstäver

identifiera (säga) bokstävernas ljud forma bokstäverna korrekt (skriva) Det här arbetssättet gör att eleverna snabbt kan både läsa och skriva enstaviga och så småningom flerstaviga ord. Det första uppslaget för varje bokstavsgrupp övar receptionsförmågorna att höra och känna igen ljuden i ord samt att känna igen bokstäverna. Det andra uppslaget behandlar produktionsförmågorna att forma bokstäverna korrekt

Karin Fällman-Bajagic´ Christina Hansson SUsan Nieland

och att säga ljuden och skriva bokstäverna som står för ljuden. När eleverna arbetat med tre bokstavsgrupper följer ett uppslag där eleverna läser och skriver ord eller meningar. På sidorna 46–47 kan eleverna färglägga de bokstäver de arbetat med. På sidan 48 finns en raket. Där kan eleven bedöma sina kunskaper tillsammans med läraren. I lärarhandledningen till ZickZack Läs&Skriv finns ytterligare beskrivning av arbetsgången samt förslag på lämpliga övningar att göra i samband med bokstavsarbetet.

Sanoma Utbildning


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

H ej , ja g he t er Z ic k. Det hä r är d in ny a bo kst av sb ok. H är sk a d u t rä na på bo kst äv er.

SANOMA UTBILDNING

Hej, jag heter Zack. Vad heter du?

Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax 08-587 642 02 Redaktörer: Karin Lönnqvist, Maria Renck Grafisk form, inlaga: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration Illustrationer, inlaga: Tina Landgren Grafisk form, omslag: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration Illustrationer, omslag: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration ZickZack Bokstäver ISBN 978-91-523-2597-1

© 2015 Karin Fällman-Bajagi´ c, Christina Hansson, Susan Nieland och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat

Jag heter

Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mång­faldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Livonia Print, 2015

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

H ej , ja g he t er Z ic k. Det hä r är d in ny a bo kst av sb ok. H är sk a d u t rä na på bo kst äv er.

SANOMA UTBILDNING

Hej, jag heter Zack. Vad heter du?

Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax 08-587 642 02 Redaktörer: Karin Lönnqvist, Maria Renck Grafisk form, inlaga: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration Illustrationer, inlaga: Tina Landgren Grafisk form, omslag: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration Illustrationer, omslag: Feri Fazeli, Fazeli form & illustration ZickZack Bokstäver ISBN 978-91-523-2597-1

© 2015 Karin Fällman-Bajagi´ c, Christina Hansson, Susan Nieland och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat

Jag heter

Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mång­faldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Livonia Print, 2015

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö


a b c d e f g h i j k

l mnopqrstuvwxyzåäö

1 Säg orden. Vilka låter lika i början? Dra streck.

3 Vilket ljud hörs i början? Sätt kryss.

s m

2 Säg ordet. Hur låter det i början? Dra streck till rätt bokstav.

s m l

4

l

l s m

l m

s

m s

l

l

s m

l m s

s

l m

s m l

l m s

4 Vilka bokstäver hör ihop? Dra streck.

l

S

L

m

S

m

L

S

m

l

S

S

m

l 5


a b c d e f g h i j k

l mnopqrstuvwxyzåäö

1 Säg orden. Vilka låter lika i början? Dra streck.

3 Vilket ljud hörs i början? Sätt kryss.

s m

2 Säg ordet. Hur låter det i början? Dra streck till rätt bokstav.

s m l

4

l

l s m

l m

s

m s

l

l

s m

l m s

s

l m

s m l

l m s

4 Vilka bokstäver hör ihop? Dra streck.

l

S

L

m

S

m

L

S

m

l

S

S

m

l 5


5 Rita något som börjar på l, m och s.

Ll

7 Säg ordet. Skriv l, m, eller s.

ax

ök

ol

us

ås

ås

Ss

Mm

6 Skriv bokstäverna. •

8 Skriv rätt bokstav. Dra streck till rätt bild.

us lå

or

o ås

6

Måla L, M och S på sidorna 46–47.

ök 7


5 Rita något som börjar på l, m och s.

Ll

7 Säg ordet. Skriv l, m, eller s.

ax

ök

ol

us

ås

ås

Ss

Mm

6 Skriv bokstäverna. •

8 Skriv rätt bokstav. Dra streck till rätt bild.

us lå

or

o ås

6

Måla L, M och S på sidorna 46–47.

ök 7


a b c

defgh

i j k l m n o

pqrstuvwxyzåäö

1 Säg orden. Vilka låter lika i slutet? Måla dem i samma färg.

3 Vilket ljud hörs i slutet? Sätt kryss.

d p

2 Säg ordet. Hur låter det i slutet? Dra streck till rätt bokstav.

g

p g d

g d p

p d g

d g p

g p d

p g

g p d

p d g

d

4 Vilka bokstäver hör ihop? Måla dem i samma färg.

d g p

8

9


a b c

defgh

i j k l m n o

pqrstuvwxyzåäö

1 Säg orden. Vilka låter lika i slutet? Måla dem i samma färg.

3 Vilket ljud hörs i slutet? Sätt kryss.

d p

2 Säg ordet. Hur låter det i slutet? Dra streck till rätt bokstav.

g

p g d

g d p

p d g

d g p

g p d

p g

g p d

p d g

d

4 Vilka bokstäver hör ihop? Måla dem i samma färg.

d g p

8

9


5 Var hör du bokstavens ljud? I början eller i slutet? Ringa in.

d

p

d

d

p

p

d

g

7 Säg ordet. Skriv d, g eller p.

g

p

g

g

brö

vis

hun

6 Skriv bokstäverna. •

10

re

8 Säg ordet. Skriv rätt bokstäver.

a

o

i

u

e

å

Må la D, G och P på sid orn a 46 –47. 11


5 Var hör du bokstavens ljud? I början eller i slutet? Ringa in.

d

p

d

d

p

p

d

g

7 Säg ordet. Skriv d, g eller p.

g

p

g

g

brö

vis

hun

6 Skriv bokstäverna. •

10

re

8 Säg ordet. Skriv rätt bokstäver.

a

o

i

u

e

å

Må la D, G och P på sid orn a 46 –47. 11


abcdefgh ijk

12

l m n

opqrstuvwxyzåäö

1 Säg orden. Vilka låter lika i mitten? Dra streck.

3 I vilka ord hör du i? Ringa in.

2 I vilka ord hör du a? Måla.

4 Gå där du hör o.

13


abcdefgh ijk

12

l m n

opqrstuvwxyzåäö

1 Säg orden. Vilka låter lika i mitten? Dra streck.

3 I vilka ord hör du i? Ringa in.

2 I vilka ord hör du a? Måla.

4 Gå där du hör o.

13


7 Säg ordet. Skriv a, i eller o.

5 Säg ordet. Vilket ljud hörs i mitten? Sätt kryss.

a i o

i

o a i

a o

i o a

a o i

l

t

k

l

k

r

m

f

t

b

l

o i a

6 Skriv bokstäverna. •

f

8 Säg ordet. Skriv det. •

14

.

.

Må la A, I och O på sid orn a 46 –47. 15


7 Säg ordet. Skriv a, i eller o.

5 Säg ordet. Vilket ljud hörs i mitten? Sätt kryss.

a i o

i

o a i

a o

i o a

a o i

l

t

k

l

k

r

m

f

t

b

l

o i a

6 Skriv bokstäverna. •

f

8 Säg ordet. Skriv det. •

14

.

.

Må la A, I och O på sid orn a 46 –47. 15


L채s och skriv

2 Bygg ord.

1 M책la de pingviner som rimmar i samma f채rg.

g

tal,

t pil

dag

mil

l

v

a

s m

fil

mos

tax f

i

n x

s ros

sax

m

val

s b

k s

o hal

lag

lax r

16

l

l

17


L채s och skriv

2 Bygg ord.

1 M책la de pingviner som rimmar i samma f채rg.

g

tal,

t pil

dag

mil

l

v

a

s m

fil

mos

tax f

i

n x

s ros

sax

m

val

s b

k s

o hal

lag

lax r

16

l

l

17


a b c d e f g h i

jklmnopqrstuvwxyzåäö

1 Säg orden. Vilka låter lika i början? Dra streck.

2 Säg orden. Vilka låter lika i början? Måla dem i samma färg.

3 Vilket ljud hörs i början? Sätt kryss.

r

j v

v

r

j

j

v

v

r j

j

r v

v

r j

j

v r

v j

j

r v

r

r

4 Vilka bokstäver hör ihop? Dra streck.

v

r

j 18

j

r R

v

v j

v j

R 19


a b c d e f g h i

jklmnopqrstuvwxyzåäö

1 Säg orden. Vilka låter lika i början? Dra streck.

2 Säg orden. Vilka låter lika i början? Måla dem i samma färg.

3 Vilket ljud hörs i början? Sätt kryss.

r

j v

v

r

j

j

v

v

r j

j

r v

v

r j

j

v r

v j

j

r v

r

r

4 Vilka bokstäver hör ihop? Dra streck.

v

r

j 18

j

r R

v

v j

v j

R 19


zz ick

k c A

bo ks täve r

I ZickZack Bokstäver presenteras bokstäverna i grupper om tre. Eleverna arbetar systematiskt på ljud- och bokstavsnivå. De utvecklar förmågan att: identifiera ljud i ord koppla ljuden till rätt bokstav identifiera bokstävernas ljud skriva bokstäverna Eleverna tränar även på att läsa och skriva enkla ord och meningar.

Karin Fällman-Bajagi c´ Christina Hansson Susan Nieland

Åk

1