9789152304266

Page 1

UP? 3 TEXTBOOK ISBN 978-91-523-0426-6

?

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN ANNAMARIA ZETTERMARK

TEXTBOOK

What’s up? 3 består av: •  Textbook (best.nr 523-0426-6) •  Workbook (best.nr 523-0427-3) •  Lärarhandledning (best.nr 523-0428-0) •  Lärar-cd (best.nr 523-0429-7) •  Dvd (best.nr 523-0430-3) •  Material till interaktiv skrivtavla (best.nr 523-0362-7)

WHAT’S

WHAT’S UP? 3

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK WHAT’S

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

3

(523-2252-9)

WU3 omslag_plano.indd 1

2013-03-08 15.47


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm E-post: info@sanomautbildning.se Hemsida: www.sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör: Ted Thorngren Grafisk formgivning: Fresh Design Illustrationer: Michael Gustafsson Sånger och ramsor: Sayit AB What’s up? 3 Textbook ISBN 978-91-523-0426-6 © 2011 Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Fjärde tryckningen

Kopieringsförbud!

Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/ universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2013

2

two

WU_3_TB_.indd 2

2013-03-08 15.56


Kapitel

sida

1

What’s your name?............................................................................................................................4

2

What’s up?.........................................................................................................................................................6

3

I live in Liverpool...................................................................................................................................8

4

The house is brown..................................................................................................................... 10

5

I’ve got a pink cap!....................................................................................................................... 12

6

Get on the bus!.................................................................................................................................... 14

7

We’ve got a bunk bed.............................................................................................................. 16

8

What a week!............................................................................................................................................ 18

9

How many boys and girls?.............................................................................................. 21

INNEHÅLL

10 Is it your bird?...................................................................................................................................... 24 11 A perfect day for sports..................................................................................................... 26 12 What’s on the menu?................................................................................................................ 28 13 Can you see the monkey?................................................................................................ 30 14 Who’s the singer?........................................................................................................................... 32 15 Time for a snack............................................................................................................................... 34 16 I can’t swim!............................................................................................................................................. 36 17 When’s your birthday?........................................................................................................... 38 18 At the shopping mall.................................................................................................................. 40 19 I like bananas best........................................................................................................................ 43 20 Welcome back to school...................................................................................................... 46 21 My foot hurts.......................................................................................................................................... 48 22 It’s snowing!............................................................................................................................................. 52 23 See you soon!......................................................................................................................................... 54 24 I love animals.......................................................................................................................................... 56 Sånger och ramsor....................................................................................................................................... 61

three

3


What’s your name?

1 Cd 1

Spår 2

Hi! My name’s Emma.

4

four


My name’s Paul.

Hello! My name’s Tom. What’s your name?

Hi! my name’s Hello!

Cd 1

Spår 3

Hej! mitt namn är Hej!

what’s your

vad är ditt

1 Presentera er för varandra. 2 3 4

My name’s Simon. What’s your name? My name’s Sara.

five

5


What’s up?

2 Cd 1

Spår 6

This is my dad, David.

I’m Jack. What’s up?

6

six

This is my dad’s new wife, Susan.


Oh no!

Oops! What’s up?

What’s up? this is my new wife dad I’m Oh no!

Vad står på, hur är läget det här är min nya fru pappa jag är, jag heter Å nej!

1 Cd 1

Spår 7

1 Presentera varandra. 2

This is Anna.

3

This is Johan.

4

WU_3_TB_.indd 7

Cd 1

Spår 8

2 Presentera er för varandra. 3

I’m Johan.

4

I’m Anna.

seven

7 2012-01-26 13.56


I live in Liverpool

3 Cd 1

Sp책r 11

I live in Liverpool, in England.

8

eight

I live in a cage.


Help!

I live in the sea.

I live in England

Cd 1

Spår 12

1 2 3 4

jag bor i England

a cage the sea help

en bur havet hjälp

Berätta var ni bor. I live in Motala in Sweden. I live in Falköping in Sweden.

nine

9


The house is brown

4 Cd 1

Sp책r 15

house

lamp

roses

letterbox door

bike skateboard chair table

10

ten


What colour is the house?

The house is brown.

What colour is the door?

What colour are the roses?

The door is grey.

The roses are pink and red.

Colours red blue green yellow

orange purple pink brown

white black grey

1 Cd 1

Spår 16

Cd 1

Spår 18

1 Titta på sakerna i bilden. 2

Spår 17

What’s your favourite colour?

2 Fråga varandra vilken färg sakerna på bilden har.

Lyssna och säg efter.

3 Berätta vilken färg ni gillar. 4

Cd 1

3 4

What colour is the house? It’s brown.

My favourite colour is yellow.

eleven

11


I’ve got a pink cap!

5 Cd 1

Spår 21

I’ve got a pink cap.

I’ve got T-shirts, skirts, a dress, some sweaters and a pair of jeans.

Have you got a jacket?

a cap

Of course I have. And you, Tom?

I’ve got shorts, T-shirts, a pair of jeans and a cap. And a jacket of course.

a skirt

a T-shirt

12

twelve

a pair of jeans

a dress


socks

shorts

a shirt a top

a sweater a jacket

trainers

I’ve got some a pair of

Cd 1

Spår 22

Cd 1

Spår 23

jag har några ett par

of course and you

självklart, naturligtvis och du

1 Titta på kläderna. Lyssna och säg efter. 1 2 Berätta för varandra vilka kläder ni har på er. 2 3

3 4

I’ve got a red T-shirt and blue jeans.

4

I’ve got a pink sweater and grey jeans.

thirteen

13


Get on the bus!

6 Cd 1

Spår 26

Come on everybody, get on the bus!

What are we waiting for?

Which bus?

The blue bus.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Everybody’s here.

Bye, Dad and Susan.

Bye love.

14

fourteen

Have a good time!

Jack’s here.

Let’s go!


come on everybody get on which What are we waiting for?

Cd 1

Spår 27

Let’s go! Bye love. Have a good time! here

kom igen allihop hoppa på, gå på vilken Vad väntar vi på?

Nu åker vi! Hej då älskling. Ha det så bra! här

1 Titta på talen. Lyssna och säg efter. 2 3 4

1

2

6

one

six

two

3

three

4

5

7

8

9

10

seven

four

eight

nine

five

ten

1 Cd 1

Spår 28

2 Titta på fordonen. Lyssna och säg efter. 3 4 a bus

a plane

a car

a train

a lorry

a bike

1 2

1 a motorbike

Cd 1

Spår 29

2 3 Peka på bilderna i övning 2. 4

What’s this? It’s a train.

a boat

3 Cd 1

a moped

4 Fråga varandra vilken färg de olika fordonen har.

Spår 30

What colour is the bike? It’s green.

fifteen Sid15.indd 1

15 11-04-28 13.47.28


?

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN ANNAMARIA ZETTERMARK

UP? 3 TEXTBOOK

TEXTBOOK

What’s up? 3 består av: •  Textbook (best.nr 523-0426-6) •  Workbook (best.nr 523-0427-3) •  Lärarhandledning (best.nr 523-0428-0) •  Lärar-cd (best.nr 523-0429-7) •  Dvd (best.nr 523-0430-3) •  Material till interaktiv skrivtavla (best.nr 523-0362-7) •  Ljudfiler för eleven: www.ljudmastaren.se •  Ordträning: www.glosmastaren.se

WHAT’S

WHAT’S UP? 3

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK WHAT’S

MARIA GÖRANSSON • PIA KIHLMAN • ANNAMARIA ZETTERMARK

3 ISBN 978-91-523-0426-6

(523-2972-6)

WU3 omslag_plano.indd 1

2014-04-08 14.21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.