Page 1

SPOTLIGHT 4 WORKBOOK

Birgitta Ecker Hoas

Get real with Spotlight!

4 Birgitta Ecker Hoas

Workbook

Spotlight är ett läromedel i engelska fÜr ürskurs 3–9

Spotlight 4 bestĂĽr av: Textbook

27-40784-8

Workbook

27-40785-5

Lärarhandledning

27-40786-2

Facit

27-40787-9

Cd-box

27-40788-6

Web-Ăśvningar finns pĂĽ www.nok.se/spotlight

*4#/Spotl 4 WB omsl NY.indd 1

 

08-05-07 15.46.05


Unit 4

I Y NY A Sätt kryss i rätt ruta. Titta i Textbook på sidan 42. Kryssa för det som är rätt.

1 Famous places in New York:

  Manhattan

  The Empire State Building

  The Sydney Opera House.

2 In Central Park you can:

  go skating

  go skiing

  go camping

  see Westminster Abbey

  see famous places

3 In NY you can:

  shop

Just google it! A Översätt! 1 Vet du vad USA betyder?

Do you know

3 Vet du var Vita Huset ligger?

4 Vet du vem som bor där?

B Fråga och svara. Ställ frågorna 1–4 i övning A på engelska till en kamrat som får svara. Byt roller.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 Vet du var USA ligger?

46

70610_WB4_Unit4.indd 46

08-05-12 07.14.06


Unit 4

We all speak English

≤ A Lyssna och säg efter. Continents Europe Africa America

People European African American

Continents Asia Australia

Country China Denmark Finland France Germany Great Britain Italy Japan Norway Spain Sweden The US

Nationality Chinese Danish Finnish French German British Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish American

Capital Beijing Copenhagen Helsinki Paris Berlin London Rome Tokyo Oslo Madrid Stockholm Washington

People Asian Australian

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

B Fråga och svara varandra. Gå igenom hela listan i övning A. I dialog 2 får ni skoja med varann.

1 ( So you’re from Europe?

2 ( What’s the capital of the US?

( Yes, I am. I’m European.

( London.

( So am I.

( No, that’s wrong. It’s Washington.

France – Frankrike Germany – Tyskland Norway – Norge Spain – Spanien So am I. – Det är jag med.

70610_WB4_Unit4.indd 47

47

08-05-12 07.14.07


Unit 4

C Korsord De mörkare rutorna bildar ett ord. 1

Copenhagen is the capital of

2

Tokyo is the capital of

3

Madrid is the capital of

4

Beijing is the capital of

5

Paris is the capital of

6

Rome is the capital of

7

London is the capital of

8

Berlin is the capital of

9

Oslo is the capital of Helsinki is the capital of Ordet blir:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D Översätt! Titta på sidan 44 i Textbook om du vill.

1 Meg, du gäspar!

.

2 Hur många stjärnor finns det på vår flagga?

.

3 Min familj kom från Afrika för länge sedan.

.

4 Vi kommer från länder över hela världen.

.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

48

70610_WB4_Unit4.indd 48

08-05-12 07.14.07


70610_WB4_Unit4.indd 49

08-05-12 07.14.08

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Unit 4

Things in the classroom A Vilka saker har du? Kryssa i de saker som brukar finnas i din bänk eller i ditt skåp.

  a ruler

  a pencil

  a globe

  a notebook

  an exercise book

  a calendar

  a punch

  a pair of scissors

  a pocket calculator

  a paintbrush

  a paper clip

  a rubber band

  a felt pen

  a pencil sharpener

  glue

B Gåta! Lista ut vilken sak varje bild hör ihop med.

f

g

Skriv rätt bokstav i ringen vid rätt ord.

calendar

pocket calculator

paintbrush

c b

a pair of scissors

pencil sharpener

rubber band

e a

d

C Fyll rätt bokstav. 1 a pair of s 2 a calend 3 a paintbru

issors r h

4 gl

e

5 an exer

ise book

6 a sharp

ner

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

binder

52

70610_WB4_Unit4.indd 52

08-05-12 07.14.18


Unit 4

D Vad ska du använda? Det markerade ordet säger vad du ska göra. Skriv det rätta föremålets namn på linjen bredvid.

1 You want to erase something. Use an 2 You want to sharpen your pencil. Use a 3 You want to paint a picture. Use a 4 You want to cut something. Use 5 You want to put up a notice on the noticeboard. Use a

≤ E Jag hör och förstår. Dylan retas med Megan i klassrummet. Vilka två klassrumssaker hör du i dialogen? Stryk under rätt alternativ.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

a  an eraser and a paintbrush    b  an eraser and a crayon    c  an eraser and a ruler

I’m not laughing

≤ A Lyssna och säg efter. Some school subjects: art

needlework

music

geography

history

English

science

Swedish

PE

math

( What is your favourite subject?

woodwork

.

( I like… best.

needlework – textilslöjd woodwork – träslöjd science – NO

70610_WB4_Unit4.indd 53

53

08-05-12 07.14.19


Unit 5

Surf City – Huntington Beach, California A Fråga och svara. Fråga några kamrater vilken sport de ägnar sig åt. Skriv kamraternas namn och sätt ett kryss i rätt ruta.

Name

Yes.

No.

SPORT soccer golf volleyball basketball tennis badminton hockey floorball

Låt en kamrat titta i listan tillsammans med dig. Turas om att fråga och svara. ( Does Andy play golf? ( Yes, he does./No, he doesn’t.

58

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

table tennis

soccer am – fotboll floorball – innebandy

70610_WB4_Unit5.indd 58

08-05-12 07.14.44


Unit 5

B Fråga och svara. judo

karate

swimming

running

sailing

canoeing

skiing

horse-riding

football

tennis

volleyball

badminton

basketball

Frisbee

skateboarding

snowboarding

golf

fishing

diving

fencing

gymnastics

dancing

floorball

Fråga några kamrater vilken sport de gillar bäst. Titta i rutan. Skriv kamraternas namn och idrotten/idrotterna de gillar bäst bredvid. ( What’s your favourite sport? ( I like swimming best.

Name

SPORT/SPORTS

Låt sedan en kamrat titta i din lista tillsammans med dig. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Turas om att fråga och svara. ( What’s Anna’s/Carl’s favourite sport? ( She/he likes… best.

C Turist i Huntington Beach Vad skulle du vilja göra i Huntington Beach? Skriv minst 5 saker som står i broschyren.

I would like to I would like to I would like to

. . .

Fråga sedan en kamrat:  What would you like to do? fencing – fäktning

70610_WB4_Unit5.indd 59

59

08-05-12 07.14.44


Unit 5

D Översätt till svenska! 1 Eleven million tourists visit HB each year. 2 They enjoy the warm sandy beaches. 3 The city has 70 parks. 4 Huntington State Beach is wide with smooth sand. 5 Are you interested in kite flying?

E Lista ut sporterna. Alla sporter finns i rutan på sidan 59 i Workbook.

engelska

svenska

1 flog

3 bisefre 4 inksig 5 takare 6 nitsen 7 dujo 8 cingdan

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 mimsiwgn

60

70610_WB4_Unit5.indd 60

08-05-12 07.14.45


Unit 5

F Faktaruta Gör en faktaruta om Huntington Beach. Dekorera rutan med en palm eller annat som du tycker passar.

Skriv: en mening om vad som är speciellt för HB i vilken delstat HB ligger något om klimatet några saker turister tycker om att göra där något om HB State Beach

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

HB has HB is in The climate Tourists can

61

70610_WB4_Unit5.indd 61

08-05-12 07.14.45


Unit 5

G Översätt! 1 Besök Huntington Beach! 2 Klimatet är soligt, torrt och svalt. 3 Huntington Beach har många stränder. 4 Njut av drakfestivalen!

≤ H Jag hör och förstår Emily ringer Nadja för att fråga om hon vill titta på TV tillsammans med henne.

a

b

c

d

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Lyssna noga och sätt ett kryss vid de bilder som stämmer med det du hör.

62

70610_WB4_Unit5.indd 62

08-05-12 07.14.47


70610_WB4_Unit5.indd 63

08-05-12 07.14.47

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


a – an to be

85 86

ental och flertal (-s, -es) 87 do – don’t

88

have – has 89 play – plays

90

ing-form

91

do – does

92

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

sammandragna former 93

84

70610_WB4_Unit7.indd 84

08-05-12 07.43.08


Grammar

a – an a = en eller ett an = en eller ett

a frog – en groda

a deer – ett rådjur

an insect – en insekt

an animal – ett djur

Använd an framför ord som börjar på vokalljud (a, o, u, e, i, y). Använd a framför ord som börjar på konsonantljud. Det är inte bokstaven du ser som är den viktiga. Det är ljudet du hör som räknas.

A Skriv a eller an.   1

  giraffe   5 

  ant   9 

  beetle

  2

  elephant   6 

  squirrel

10 

  snail

  3

  hedgehog   7 

  spider

11 

  butterfly

  4

  octopus   8 

  blackbird

12 

  egg

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

B Skriv orden i rätt spalt. avocado

bag

star

roof

atlas

Ipod

secret

acrobat

instrument

greenhouse

a 

an 

a 

an 

a 

an 

a 

an 

a 

an 

octopus – bläckfisk

70610_WB4_Unit7.indd 85

85

08-05-12 07.43.08


SPOTLIGHT 4 WORKBOOK

Birgitta Ecker Hoas

Get real with Spotlight!

4 Birgitta Ecker Hoas

Workbook

Spotlight är ett läromedel i engelska fÜr ürskurs 3–9

Spotlight 4 bestĂĽr av: Textbook

27-40784-8

Workbook

27-40785-5

Lärarhandledning

27-40786-2

Facit

27-40787-9

Cd-box

27-40788-6

Web-Ăśvningar finns pĂĽ www.nok.se/spotlight

*4#/Spotl 4 WB omsl NY.indd 1

 

08-05-07 15.46.05

9789127407855  

4 Birgitta Ecker Hoas shop seeWestminsterAbbey seefamousplaces Unit 4 Manhattan TheEmpireStateBuilding TheSydneyOperaHouse. B Fråga och sv...

9789127407855  

4 Birgitta Ecker Hoas shop seeWestminsterAbbey seefamousplaces Unit 4 Manhattan TheEmpireStateBuilding TheSydneyOperaHouse. B Fråga och sv...