__MAIN_TEXT__

Page 1

Simsalabim 4 Elevpaket (Bok + digital produkt) Provläs elevpaketets samtliga delar


Simsalabim 4 Elevpaket (Bok + digital produkt) Simsalabim 4 är ett elevpaket som består av tre delar. GRUNDBOK Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. ARBETSBOK I arbetsboken finns övningar till alla kapitel och kunskapskrav och här kan dina elever arbeta vidare med sin språkutveckling. DIGITAL DEL Den digital delen är en digital grundbok, en interaktiv övningsdel som bjuder på såväl mängdträning som lite större utmaningar.

Här kan du provläsa elevpaketets samtliga delar


grundbok 4

Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 4–6 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Allt förpackat i ett praktiskt elevpaket – grundbok, digital del och arbetsbok. Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Bokens uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer.

Eva Ingelsten

Den digitala delen är en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Den digitala delen innehåller också en stor mängd interaktiva övningar, självrättande med direkt feedback. Här tränas grammatik, stavning, läsförståelse och ordkunskap. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i fyra år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Lillemor Pollack

Arbetsboken är ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar. Här tränas de olika moment som lyfts i grundboken. Till serien finns även en Lärarhandledning som innehåller många tips för din undervisning, bedömningsstöd och läxor.

Art.nr 33946

Eva Ingelsten Lillemor Pollack

www.studentlitteratur.se

978-91-44-06862-6_04_cover.indd 1

2015-05-08 16:04


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tel 046-31 20 00 studentlitteratur.se

 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access skol­kopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildnings­anordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Redaktion Åsa Sandberg Grafisk form Helena Alvesalo Illustrationer Maria Andersson

Art.nr 33946 ISBN 978-91-44-06862-6 © 2012 Författarna och Studentlitteratur AB Upplaga 1:5 Printed by Pozkal, Poland 2016

33946_Simsalabim_4_kap_00.indd 2

2016-06-08 15:57


Välkommen till Simsalabim! Till den här boken finns det även en digital del och en arbetsbok! På insidan av omslaget finns en kod och instruktioner för hur du når den digitala delen på internet. I den digitala delen finns hela boken inläst så att du kan läsa och lyssna samtidigt. Du kan själv välja om du vill följa texten i boken eller på skärmen. Svåra ord är förklarade och det finns övningar som tränar stavning, ordkunskap och läsförståelse. Här finns också hörövningar. När du ser en knapp med en pil, betyder det att det finns något i den digitala delen som du kan behöva använda. Klickar du på pilen öppnas just den övningen eller det avsnittet som pilen hänvisar till. Ibland visas en knapp med en liten bok på. Det betyder att det finns sidor i arbetsboken att arbeta vidare med. Lycka till!

3

978-91-44-06862-6_book.indb 3

2012-03-02 12.37


1

2

  Mysterier och modiga barn� � � 6 Introduktion till muntligt berättande� � � � � � � � � � � � � 8 Författarpresentation – Kerstin Lundberg Hahn� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 Lyssna på texten – Havsörnarna � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 Läs texten – Tjuvjakt i natten� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 Bearbeta texten – måla� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15 Lässtrategi – frågor på texten� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16 Grammatik – skiljetecken� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17 Texttyp – berättelse� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18 Utveckla skrivandet – skrivprocessen� � � � � � � � � � 20 Att tala inför andra� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22 Författarpresentation – Mark Twain� � � � � � � � � � � � 23 Klassiker – Tom Sawyers äventyr� � � � � � � � � � � � � � � � 24 Läsa mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26 Träna mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30 Trix� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 31

3

 I sagans värld� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32 Använda en bildserie� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34 Författarpresentation – Elsa Beskow� � � � � � � 36 Lyssna på texten – Minsta prinsessans äppelträd� � � � � � � � � � � � � 37 Författarpresentation – H C Andersen� � � � � 38 Läs texten – Kejsarens nya kläder� � � � � � � � � � � 39 Bearbeta texten – dramatisera� � � � � � � � � � � � � � � 45 Lässtrategi – stödord� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46 Grammatik – substantiv� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48 Utveckla skrivandet – dialog� � � � � � � � � � � � � � � � � 50 Sagans kännetecken� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52 Intervju med en sagofigur� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54 Författarpresentation – Bröderna Grimm� � 55 Klassiker – Hans och Greta� � � � � � � � � � � � � � � � � � 56 Läsa mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 62 Träna mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 70 Trix� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 71

 Bästa vän eller bara en kompis� � � � � � � � � � � � � � � � � 72 Berätta minnen� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 74 Författarpresentation – Lin Hallberg� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75 Lyssna på texten – Den bästa presenten� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 76 Läs texten – Snattaren� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 77 Bearbeta texten – forumspel� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81 Lässtrategi – text och tanke� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82 Grammatik – adjektiv� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84 Utveckla skrivandet – variera inledningen av meningar� � � � � � � � � � � � 86 Texttyp – dikt� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88 Organisera en muntlig presentation� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90 Författarpresentation – Lyman Frank Baum� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91 Klassiker – Trollkarlen från Oz� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92 Läsa mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 97 Träna mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 102 Trix� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 103

4

978-91-44-06862-6_book.indb 4

2012-03-02 12.37


4

  Fläckar, prickar och ränder� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 104 Göra en berättelse levande� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 106 Författarpresentation – Alexander McCall Smith � � � � � � � � � � � � � � � � � �107 Lyssna på texten – Krokodilmannen� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108 Läs texten – Krokodilattacken� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 109 Bearbeta texten – tillverka� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 113 Lässtrategi – sökläsning� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 114 Lässtrategi – djupläsning� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 115 Grammatik – verb� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 116 Utveckla skrivandet – styckeindelning� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118 Texttyp – faktatext� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �120 Muntlig presentation� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 122 Författarpresentation – Rudyard Kipling� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123 Klassiker – Djungelboken� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 124 Läsa mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �129 Träna mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 136 Trix� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 137

5

  Spel, sport och sånt� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138 Person, plats och problem� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 140 Författarpresentation – Viveca Lärn� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141 Lyssna på texten – Boston-Gurras överraskning� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 142 Läs texten – Fotbollsmatchen� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 143 Bearbeta texten – rappa� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 147 Lässtrategi – förförståelse och läsförståelse� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 148 Grammatik – olika typer av ord� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �149 Utveckla skrivandet – personbeskrivningar� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �150 Texttyp – instruktion� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 152 Instruera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �154 Författarporträtt – Lewis Carroll� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155 Klassiker – Alice i Underlandet� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 156 Läsa mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 159 Träna mera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �164 Trix� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �165 Källförteckning� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �166

5

978-91-44-06862-6_book.indb 5

2012-03-02 12.37


Mysterier och modiga barn Vilka spännande böcker har du läst?

Har du löst något mysterium?

Har du varit med om något överraskande eller spännande?

6

978-91-44-06862-6_book.indb 6

2012-03-02 12.37


Kunskapskrav Muntligt berättande • Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.

Lyssna • Kunna använda lässtrategier: förförståelse.

Läsa • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: mysterieböcker. • Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: måla. • Kunna använda lässtrategier: frågor på texten. • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

Skriva • Kunna använda regler för skiljetecken. • Kunna skriva en berättande text med tydlig handling. • Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter. • Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text.

Tala • Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

7

978-91-44-06862-6_book.indb 7

2012-03-02 12.37


Muntligt berättande Introduktion till muntligt berättande Att lyssna på andra som berättar och att själv berätta för andra är något som du säkert gjort många, många gånger. Många berättelser lever kvar tack vare att människor har berättat dem för varandra från generation till generation. I Simsalabim ska du få lära dig tekniker och knep för att utveckla ditt muntliga berättande.

Samtala om berättande Tänk på någon som brukar berätta för dig. Vad brukar den personen berätta? Hur känns det när du lyssnar?

Kunna förstå texters budskap xxxgenom muntligt berättande.

8

978-91-44-06862-6_book.indb 8

2012-03-02 12.37


Muntligt berättande Vågar du lyssna på några spännande berättelser?

Blodet droppar

Jakten på kyrkogården

Lyssna på berättelserna.

Samtala om berättelserna Vad handlade berättelserna om? Tror du att det som hände i berättelserna har hänt på riktigt? Varför/varför inte? Arbeta med berättelsernas budskap på sidorna 6–7.

9

978-91-44-06862-6_book.indb 9

2012-03-02 12.37


FÖRFATTARE

Kerstin Lundberg Hahn

Hej! Jag heter Kerstin Lundberg Hahn. Det är jag som har skrivit böckerna om Kajsa och Johan. Jag föddes den 22 april 1962 i Umeå. När jag var liten ville jag bli astronaut, upptäcktsresande eller författare. Och författare blev jag! De här böckerna handlar om Kajsa och Johan:

10

978-91-44-06862-6_book.indb 10

2012-03-02 12.37


L yssna Lyssna på texten Nu ska du få lyssna på Havsörnarna, som är ett utdrag ur boken Fågeltjuvarna.

Innan du lyssnar Läs bokens titel och titta på omslags­bilden. Vad tror du boken handlar om?

Författarnamn Titel Omslagsbild

Lyssna på Havsörnarna.

Samtala om texten Kajsa tyckte att örnhonan ville säga något till henne. Vad tror du örnhonan ville säga? Varför tror du örnarna är viktiga i boken Fågeltjuvarna? Arbeta med texten Havsörnarna på sidorna 8–9. Arbeta med texten Havsörnarna.

Kunna använda lässtrategier: förförståelse.

11

978-91-44-06862-6_book.indb 11

2012-03-02 12.37


läsa Läs texten Kajsa har som vanligt åkt till sin farmor, det har hon gjort varje sommar så länge hon minns. Men den här sommaren är inte allt som det brukar vara. Hennes bästa vän Johan ligger på sjukhus. Dessutom dyker det upp skumma typer i trakten. Kajsa har lagt ihop ett och annat och en natt måste hon undersöka om hon har tänkt rätt. Hon ger sig ut i natten på egen hand. Här kommer den spännande fortsättningen på berättelsen om Kajsa från boken Fågeltjuvarna.

Innan du läser Rubriken på texten är Tjuvjakt i natten. Vilka tankar får du om texten?

Tjuvjakt i natten Om Johan hade varit här, tänkte hon. Två är modigare än en. Men Johan var inte där och Kajsa var tvungen att vara modig på egen hand. Hon tassade iväg längs grusvägen bort till stigen. Inne i skogsdungen var det mörkare. Rötterna på stigen glänste i mörkret och man kunde inte vara helt säker på om det var rötter eller ormar tassade – gick med små, tysta steg stigen – en smal gångväg i skogen skogsdunge – en liten skog

rötter – den del av trädet som håller fast trädet i marken glänste – något som sken

Kunna läsa skönlitteratur med flyt: mysterieböcker.

12

978-91-44-06862-6_book.indb 12

2012-03-02 12.37


som låg och vilade. En försiktig vind från havet prasslade i löven. Kajsa stannade till. ”Ta det lugnt!” sa hon till sig själv. ”Du är modigare än du tror!” Hon tänkte på den gången förra sommaren när hon och Johan hade övernattat i tält i en glänta i skogen. Gläntan låg alldeles nära farmors hus, men när sensommarmörkret hade sänkt sig över tältet kändes det som om de var långt ute i en djungel någonstans. Det hade knakat och knäppt i skogen, och ett tag hade Kajsa tyckt att hon hörde lätta fotsteg utanför tältet. Hon hade känt sig rädd, och hon hade märkt att Johan var rädd han också, utan att de ville visa det för varandra. För att glömma rädslan hade de berättat roliga historier för varandra, den ena efter den andra, och till sist skrattade de så mycket att de fick ont i magen och glömde bort mörkret. Sen hade de somnat. Kajsa stod stilla på stigen och tänkte på den där natten i tältet. Nu var det början på juni och mycket ljusare. Hon tog några djupa andetag och kände sig lugnare. Men så fort hon kom ut på klipporna stelnade hon till: Motorbåten kom tuffande långt utifrån havet, och den gick utan lanternor! Helt nedsläckt kom båten sakta vaggande och närmade sig Skäret. I skydd av natten skulle de röva bort örnungen. Nu var det inte fråga om att samla fler bevis, nu måste örnarna skyddas! Kajsa snodde runt och satte av in i skogen övernattat – sovit över på en tillfällig plats glänta – öppen plats i skogen tuffande – pustande ljud

lanternor – lampor på en båt skär – en liten ö i havet bevis – tecken på att något är sant

13

978-91-44-06862-6_book.indb 13

2012-03-02 12.37


läsa igen. Där hon nyss hade smugit galopperade hon som en vildhäst så det brakade och smällde i buskarna. Hon halkade och snubblade på rötterna i skogen, rusade den korta biten längs grusvägen, störtade in i huset och väckte pappa: ”Motorbåten är här igen – den har släckta lanternor – de håller på att röva bort ungen – skynda dig – skynda dig!” Pappa satte sig yrvaken upp, och i samma ögonblick kom farmor in i rummet i färd med att få på sig morgonrocken. ”Vad är det som står på?” ”Vi ska visst ut och jaga tjuvar”, sa pappa och klev upp. Han fick på sig ett par byxor och en skjorta som han inte brydde sig om att knäppa. ”Hoppas du menar allvar”, sa han till Kajsa. ”Ja, det är allvar”, ropade Kajsa. ”Vi måste skynda oss!” Med fladdrande kläder sprang de längs grusvägen och genom skogen samtidigt som solen gick upp över havet. Farmor halkade till på stigen, men behöll balansen. Pappa fick en lövruska i ansiktet och ropade förargat till. ”Fortare!” skrek Kajsa. Ur boken Fågeltjuvarna av Kerstin Lundberg Hahn

Samtala om texten Vad tycker du gjorde Tjuvjakt i natten spännande? yrvaken – nyvaken, inte riktigt vaken lövruska – en kvist med blad på

förargat – ilsket

14

978-91-44-06862-6_book.indb 14

2012-03-02 12.37


läsa Bearbeta texten Skapa – måla Vilka bilder såg du när du läste texten? Vilken bild tycker du bäst om? Måla den. Vad kan du berätta för dina klasskamrater om din bild? Uttryck i texten I alla texter finns uttryck som gör texten levande. Uttrycken hjälper dig att se bilder eller få en särskild känsla när du läser. Vad uttrycken betyder kan du ibland behöva fundera på.

Samtala om uttryck i texten Beskriv vilka bilder du ser och vilka känslor du får när du läser de här uttrycken. Sensommarmörkret hade sänkt sig … Kajsa snodde runt och satte av … I färd med att få på sig … Med fladdrande kläder sprang de …

Arbeta med texten Tjuvjakt i natten på sidorna 10–11. Arbeta med texten Tjuvjakt i natten.

Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: måla.

15

978-91-44-06862-6_book.indb 15

2012-03-02 12.37


läsa Lässtrategi – frågor på texten Lässtrategier är olika tekniker du kan använda när du arbetar med texter. När du lär dig använda lässtrategier blir det lättare att förstå det du läser. Du utvecklar din läsförståelse. En av lässtrategierna är frågor på texten. När du svarar på frågor om en text lär du dig att förstå vad texten handlar om. Det finns flera olika slags frågor som du kan svara på.

Faktafrågor – svaren på de här frågorna hittar du lätt i texten. Vad har farmor på sig när de springer ut i skogen? Svar: Farmor har en morgonrock på sig. Läsa mellan raderna-frågor – här måste du kunna lägga ihop det du har läst från olika delar av texten för att hitta och förstå vilket svar som är rätt. Varför halkar farmor i skogen? Svar: Det är mörkt ute, farmor ser inte var hon sätter fötterna. Hon halkar på rötterna på stigen. Reflektionsfrågor – de här frågorna kan ha olika svar och du får själv fundera på vad du tycker, tänker och känner. Vad tror du händer när pappa, farmor och Kajsa kommer ut till klipporna? Svar: Jag tror att pappa och farmor ser att en båt försvinner, så de tror på Kajsa.

Samtala om frågor på texten Var i Tjuvjakt i natten hittar du svaren på de olika frågorna? Samarbeta med en kompis. Arbeta med lässtrategin frågor på texten på sidorna 12–15.

Kunna använda lässtrategier: frågor på texten.

16

978-91-44-06862-6_book.indb 16

2012-03-02 12.37


Skriva Grammatik – skiljetecken Grammatik är regler för hur ord och tecken i ett språk ska användas för att vi ska förstå varandra när vi talar och skriver. En typ av tecken kallas för skiljetecken. Skiljetecken gör att det blir lättare att läsa en text. De här skiljetecknen visar att en mening är slut.

.

Punkt används för att avsluta ett påstående. Kajsa sprang ut i natten.

!

Utropstecken används vid utrop och uppmaningar. Skynda dig, pappa!

?

Frågetecken används vid frågor. Var fanns fågeltjuvarna? Efter punkt, utropstecken och frågetecken börjar meningen efter alltid med en stor bokstav. Örnhonan satt stilla ett ögonblick. Hon var ljusare än hannen.

,

Kommatecknet är ett skiljetecken som används vid uppräkningar. Kajsa packade ner en kikare, en telefon och en ficklampa. Obs! Före sista uppräkningen ska ordet och skrivas.

Arbeta med skiljetecken på sidorna 16–18. Arbeta med skiljetecken.

Kunna använda regler för skiljetecken.

17

978-91-44-06862-6_book.indb 17

2012-03-02 12.37


Skriva Texttyp – berättelse En berättelse kan handla om något som har hänt i verkligheten eller om något som är påhittat. En berättelse kan se ut på många olika sätt men det är bra att den innehåller vissa delar.

Berättelsens delar Person – den eller de som berättelsen ska handla om. Miljö – var och när berättelsen utspelas. Problem – för att berättelsen ska vara intressant att läsa finns det ofta ett problem. Lösning – i många berättelser finns en lösning på problemet. Slut – det måste förstås finnas ett slut på berättelsen också!

Nu ska jag berätta vad som hände en morgon och som jag aldrig kommer att glömma. Som vanligt skulle jag vara hos farmor hela sommaren. Farmors stuga ligger precis vid en sjö och det finns inga andra hus runt omkring. Eftersom stugan egentligen är en husvagn som farmor har byggt ut finns det inte toalett inomhus. Istället har vi byggt ett utedass. Tidigt en morgon gick jag till utedasset för att jag var kissnödig.

person

miljö

Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text.

18

978-91-44-06862-6_book.indb 18

2012-03-02 12.38


Skriva På väg tillbaka hörde jag plötsligt ett ljud. Det lät som om det var någon som andades tungt. Jag tittade upp och stirrade rakt in i ett par ögon. Det var en älg!

problem

Jag vände om blixtsnabbt och började springa tillbaka till utedasset. Älgen sprang efter mig. Jag snabbade på stegen och skyndade mig in och låste dörren. Utanför hörde jag hur älgen andades och puffade på dörren. Jag väntade och väntade på att älgen skulle försvinna. Men den stod kvar utanför. När jag hade väntat i vad som kändes som en evighet hörde jag ett högt slamrande ljud. Det kom närmre och närmre. Rätt som det var knackade det på dörren till utedasset. Jag öppnade försiktigt dörren och där stod farmor! Hon hade skrämt iväg älgen med två grytlock!

lösning

Vi gick tillbaka till stugan och åt smörgås och drack varm choklad. Nu när allt var över kunde vi bara skratta åt det som hade hänt!

slut

Arbeta med texttypen berättelse på sidan 19.

19

978-91-44-06862-6_book.indb 19

2012-03-02 12.38


Skriva Utveckla skrivandet – skrivprocessen Lär dig att använda de sju stegen som kallas för skrivprocessen. Det hjälper dig att skriva bra texter.

1. Samla idéer Skriv listor på sådant du skulle kunna skriva om. 2. Tankestöd: tankekedja Ordna dina tankar innan du börjar skriva. Använd tankekedjan som stöd. person

miljö

problem

lösning

slut

3. Skriv ett utkast Använd tankekedjan och skriv din text. Du skriver då ditt första utkast. 4. Bearbeta Du har nu skrivit ett första utkast. Läs igenom ditt utkast och ändra det som du ser behöver ändras. Meningarna • Kontrollera att punkt och stor bokstav finns på rätt plats. • Kontrollera att alla ord kommer i rätt ordning. Namn • Alla namn ska skrivas med stor bokstav.

Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.

20

978-91-44-06862-6_book.indb 20

2012-03-02 12.38


Skriva Stavning • Ringa in alla ord som du inte är säker på hur de ska stavas. • Slå upp ordet i en ordlista, fråga en kamrat eller en lärare. Berättelsens innehåll • Kontrollera att innehållet kommer i rätt ordning. • Skriv till information som läsaren behöver för att förstå.

5. Respons Be någon läsa din text och komma med frågor och synpunkter. 6. Skriva rent Innan du skriver rent din berättelse är det viktigt att du tänker på hur du vill utforma texten. Fundera på om du ska ha bilder till din berättelse, skriva den på dator eller för hand, om du ska göra en bok eller skriva den i ditt skrivhäfte. Utifrån din egen bearbetning och den respons du har fått så ändrar du, tar bort, skriver till och rättar din text. 7. Presentera texten Välj hur du ska presentera din text. Du kan läsa den högt för klassen eller låta någon eller några kamrater läsa den. Kanske kan din berättelse finnas tillgänglig i skolbiblioteket eller så presenterar du den digitalt, med bild och ljud.

Arbeta med skrivprocessen på sidorna 20–26.

Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter.

21

978-91-44-06862-6_book.indb 21

2012-03-02 12.38


Tala Att tala inför andra Det är roligt att tala om sådant som har hänt, om något du har lärt dig eller om tankar, drömmar och spännande saker! Talaren och lyssnaren är båda viktiga i denna kommunikation. Tycker du det är roligt att tala inför andra? Det finns många knep för hur du kan göra det bra.

En bra talare

En bra lyssnare

Tittar på sin publik. Talar lagom högt och tydligt. Talar varken för långsamt eller för fort. Är väl förberedd.

Tittar på den som talar. Lyssnar uppmärksamt. Använder ett positivt kroppsspråk.

Samtala om att tala inför en grupp Hur fungerar det när du talar inför en grupp? Vad är du nöjd med? Vad vill du förbättra? Arbeta med en uppgift där du talar inför andra på sidorna 27–28.

Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

22

978-91-44-06862-6_book.indb 22

2012-03-02 12.38


FÖRFATTARE

Mark Twain

Mark Twain föddes den 30 november 1835 i USA. Han växte upp alldeles intill den stora floden Mississippi och han tyckte mycket om att titta på alla båtar som åkte förbi. När han var liten tyckte han också mycket om att lyssna på historier, gärna historier om andar och spöken. De böcker Mark Twain är mest känd för heter Tom Sawyers äventyr och Huckleberry Finns äventyr.

23

978-91-44-06862-6_book.indb 23

2012-03-02 12.38


läsa Klassiker Klassiker kallas böcker som blir betydelsefulla för många människor. Författarna till böckerna dör, men böckerna lever vidare från generation till generation – de har blivit klassiker. Många klassiker har också blivit film. Tom Sawyers äventyr handlar om den busiga pojken Tom, som bor hos sin moster eftersom hans mamma är död. En kväll är Tom ute på ett av alla sina äventyr med kompisen Huck. Det är mörkt, tyst och skrämmande och pojkarna känner sig lite rädda. Men vad gör man inte när man vill bota sina vårtor …

Nattligt äventyr Sedan väntade de tysta under vad som tycktes dem vara en lång tid. Ett fjärran uggleskrik var det enda ljud som störde dödstystnaden. Toms betraktelser blev tryckande. Han måste framtvinga ett samtal. Så viskade han: – Huck, tror du att de döda tycker om att vi är här? Huckleberry viskade: – Jag önskar att jag visste det. Det känns hemskt allvarligt, tycker du inte det? fjärran – långt, långt bort betraktelser – funderingar

tryckande – besvärande, jobbiga framtvinga – tvinga fram

Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

24

978-91-44-06862-6_book.indb 24

2012-03-02 12.38


läsa – Usch jo! Det blev en lång paus, varunder pojkarna inom sig begrundade denna fråga. Sedan viskade Tom: – Säg, Huck – tror du Hoss Williams hör vad vi säger? – Det är klart att han gör. Åtminstone hans ande. Tom, efter en paus: – Om jag hade sagt herr Williams ändå. Men jag menade inget illa. Alla människor kallar honom Hoss. – Man kan aldrig vara nog försiktig, när man talar om de döda, Tom. Detta var en kalldusch, och samtalet avstannade på nytt. Efter en stund högg Tom sin kamrat i armen och sade: – Sch! – Vad är det, Tom? Och de tryckte sig intill varann med bultande hjärtan. – Sch! Där är det igen. Hörde du inte? – Jag … – Där! Nu hör du väl? – Herre jösses, Tom, nu kommer de! De kommer säkert. Vad ska vi göra? Ur Tom Sawyers äventyr av Mark Twain

Arbeta med Nattligt äventyr på sidorna 29–31. Arbeta med klassikern. varunder – under tiden begrundade – tänkte på ande – själ, övernaturligt väsen

kalldusch – obehaglig överraskning bultande – slår med hårda slag

25

978-91-44-06862-6_book.indb 25

2012-03-02 12.38


läsa mera På de här sidorna hittar du fler texter om mysterier och modiga barn.

Faraos förbannelse För över tre tusen år sedan dog den mäktige Tutankhamon som var farao i Egypten. Hans grav låg sedan gömd i Konungarnas dal ända fram till år 1922. Då hittade Howard Carter och lord Carnarvon graven. De hade letat efter den i många år och de var mycket glada över upptäckten. Men vad de inte visste var att det vilade en förbannelse över graven. Det de fann när de öppnade graven var tusen och åter tusen föremål av guld, juveler och andra rikedomar. De hittade också en kista av renaste guld och i den låg Tutankhamons mumie. Av en händelse hittade också lord Carnarvon en skärva av keramik med en förbannelse. Dessa ord var inristade: ”Döden skall med sina vingar slå den som stör Faraos grav”. Lord Carnarvon undrade nog om han hade stört graven. Några dagar senare dog lord Carnarvon av ett infekterat myggbett. Man kan ju undra …

26

978-91-44-06862-6_book.indb 26

2012-03-02 12.38


läsa mera

.. .. Det ringde mitt i natten, ja, klockan tolv precis! Jag famlade med luren, och den var kall som is. I örat kom en kuslig fläkt. – Hallå, hallå! sa jag förskräckt. Hallå, hallå! Först hördes någon sucka, sen hördes ej ett skvatt. Sen sa han: – Kommer Hulda till kyrkogårn i natt? Jag stammade: – Vem då? Hur så? Då hade han lagt luren på. Vem var han då? Jag får väl aldrig veta vem han och Hulda var. Två spöken, det kan hända, ett gammalt kärlekspar. Men varför ringde han till mej? Det kan jag inte fatta, nej! Jag undrar så … 

Britt G. Hallqvist

27

978-91-44-06862-6_book.indb 27

2012-03-02 12.38


läsa mera

Höökens grav Ibland gör man saker som man egentligen inte törs. Som det här med att vaka vid Mats Hööks grav natten till den femte augusti. Jag vågade inte men ändå gjorde jag det. Det hade varit illa nog förra gången, men då var i alla fall Monika med och så hade vi ett tält. Nu kurade Mirja och jag ihop oss bakom ett tätt snår, lindade in oss i filtarna och väntade. Vi vågade inte säga ett enda ord, för det var så tyst att minsta rörelse hördes. Månen hade gått upp över skogen och den var alldeles rund. Jag hade tyckt att det var otäckt förra gången när det var så mörkt, men på sätt och vis var det spöklika månskenet ännu värre. Buskar och träd kastade långa skuggor på marken och mitt i gläntan såg vi korset vid Höökens grav med sin skugga. Det stod där nästan som på en tom och övergiven teaterscen. Jag ryste och kröp ihop i min filt. Hela tiden tyckte jag att jag hörde ljud bakom mig och var tvungen att titta över axeln, men där fanns ingen alls. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig av den här natten. Kanske att ingenting skulle hända. Eller att den där skuggfiguren skulle dyka upp igen. Vad det än var, så var det ändå inte det som verkligen hände. Där satt vi tätt intill varandra, Mirja och jag. Matsäcken och ficklamporna låg på marken bredvid oss, men ingen av oss tänkte på smörgåsar just då. Jag höll upp min arm och visade Mirja att klockan var tolv. Då var det som om tystnaden blev intensivare än förut, vinden stannade upp och träden stod orörliga som om de varit gjorda av sten. Det var som om något var på gång, något som träden och vinden och månen visste om. De enda som inte

28

978-91-44-06862-6_book.indb 28

2012-03-02 12.38


läsa mera visste om det var vi. Vi satt bara knäpptysta och väntade, det var knappt att vi vågade byta ställning eller klia oss. När man stirrar på någonting länge, särskilt när det är mörkt, tycker man till slut att man ser allt möjligt konstigt. Därför trodde jag att jag inbillade mig saker när en huvudlös figur klev ut i gläntan framför korset. Men när Mirja högg tag i mig och nöp mig förstod jag att hon såg samma sak. Den huvudlöse figuren stod stilla mitt i gläntan och var nästan lika vit som månskenet. Han hängde med armarna och såg konstigt nog ledsen ut, trots att han saknade huvud. Jag tyckte riktigt synd om honom samtidigt som jag var rädd. Det kunde inte vara någon annan än Mats Höök. Hur länge han stod där vet jag inte, men efter en liten stund upplöstes han som dimma och liksom gled iväg en bit ovanför marken. Gläntan blev tom igen. Skogen var alldeles tyst. Jag kan inte riktigt förklara det, men det var precis som på en teater. Den huvudlöse Mats Höök hade inte varit särskilt skrämmande, det var som om han egentligen inte fanns där, utan någon annanstans, långt bort, bakom en glasruta eller kanske i en annan dimension. Mirja brukade ju säga att spöken är i en annan dimension än levande människor, och nu förstod jag vad hon menade. Det var som att se någonting som hände här men ändå på en helt annan plats. Jag var säker på att om jag hade gått fram och försökt ta tag i Mats Höök så skulle min hand bara ha gått rakt igenom, som genom dimma eller rök. Ur Blommor på Höökens grav av Lena Arro

29

978-91-44-06862-6_book.indb 29

2012-03-02 12.38


Träna mera Vill du lära dig mer? Här finns övningar som du gör i bokens webbdel.

Stava rätt Träna på stavningsregler

Uttryck i språket Spännande ord och uttryck

Läsförståelse Frågor på texten

Svenska som andraspråk Vad betyder orden? Var passar orden?

30

978-91-44-06862-6_book.indb 30

2012-03-02 12.38


TriX På den här sidan hittar du tips och trix som du kan göra i skolan eller hemma.

Osynligt bläck Vill du skriva ett hemligt meddelande?

Du behöver: • citronsaft • tandpetare • ett strykjärn

Gör så här: 1. Doppa tandpetaren i citronsaften och skriv ditt hemliga meddelande. Låt torka. 2. Den som ska läsa meddelandet stryker försiktigt på papperet med ett medelvarmt strykjärn. Lycka till!

Din egen trollstav Du behöver: • en pinne eller stav • sandpapper • lim • färgade band • en fin sten eller kula • mjuk metalltråd

Gör så här: 1. Först sandpapprar du pinnen eller staven så att den blir slät. 2. Limma fast banden i ett fint mönster runt staven. 3. Sätt fast stenen eller kulan på toppen av pinnen eller staven med hjälp av metalltråden. Nu är din trollstav klar att använda, men bara till god magi förstås!

31

978-91-44-06862-6_book.indb 31

2012-03-02 12.38


Klassiker Vargmor sjönk flämtande ner bland ungarna, och Vargfar sa helt allvarligt: – Där sa nog Shere Khan ett sant ord. Ungen måste visas upp för flocken. Vill du fortfarande behålla honom, mor? – Ja, visst behåller jag honom, flåsade Vargmor. Han kom hit naken, ensam och väldigt hungrig. Ändå var han inte det minsta rädd. Titta – han har redan knuffat undan en av mina ungar. Och så skulle den där halta slaktaren ha fått döda honom och sedan ge sig iväg till Waingunga medan byborna snokat igenom varenda lya här som hämnd. Behålla honom? Visst tänker jag behålla honom. Ligg nu stilla, min lilla groda. Ack du lilla Mowgli – för jag tänker kalla dig för Mowgli, Grodan, – den tid kommer när du ska jaga Shere Khan på samma sätt som han har jagat dig! Ur Djungelboken av Rudyard Kipling

Arbeta med Djungelboken på sidan 100. Arbeta med klassikern.

flåsade – pustade

halta – gå ojämnt

128

978-91-44-06862-6_book.indb 128

2012-03-02 12.42


grundbok 4

Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 4–6 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Allt förpackat i ett praktiskt elevpaket – grundbok, digital del och arbetsbok. Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Bokens uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer.

Eva Ingelsten

Den digitala delen är en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Den digitala delen innehåller också en stor mängd interaktiva övningar, självrättande med direkt feedback. Här tränas grammatik, stavning, läsförståelse och ordkunskap. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i fyra år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Lillemor Pollack

Arbetsboken är ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar. Här tränas de olika moment som lyfts i grundboken. Till serien finns även en Lärarhandledning som innehåller många tips för din undervisning, bedömningsstöd och läxor.

Art.nr 33946

Eva Ingelsten Lillemor Pollack

www.studentlitteratur.se

978-91-44-06862-6_04_cover.indd 1

2015-05-08 16:04


Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Bokens uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer.

Till serien finns även en Lärarhandledning som innehåller många tips för din undervisning, bedömningsstöd och läxor.

Lillemor Pollack

Arbetsboken är ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar. Här tränas de olika moment som lyfts i grundboken.

Eva Ingelsten

Den digitala delen är en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Den digitala delen innehåller också en stor mängd interaktiva övningar, självrättande med direkt feedback. Här tränas grammatik, stavning, läsförståelse och ordkunskap. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i fyra år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

arbetsbok 4

Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 4–6 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Allt förpackat i ett praktiskt elevpaket – grundbok, digital del och arbetsbok.

Namn:

Klass:

arbetsbok 4 Eva Ingelsten Lillemor Pollack Art.nr 33947 (avser 10-pack)

www.studentlitteratur.se

978-91-44-06893-0_07_cover.indd 1

2015-05-21 11:38


1

  Mysterier och modiga barn

2

Kunskapskrav� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 Muntligt berättande� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 Lyssna� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 Läsa� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 Skriva – Grammatik� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16 Tala� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 27 Klassiker� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29 Utvärdering� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32

3

  Bästa vän eller bara   en kompis Kunskapskrav� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55 Muntligt berättande� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58 Lyssna� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 59 Läsa� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61 Skriva – Grammatik� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68 Tala� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75 Klassiker� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 76 Utvärdering� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78

5

  I sagans värld Kunskapskrav� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34 Muntligt berättande� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 37 Lyssna� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38 Läsa� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39 Skriva – Grammatik� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44 Tala� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 51 Klassiker� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52 Utvärdering� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53

4

  Fläckar, prickar och ränder Kunskapskrav� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80 Muntligt berättande� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 83 Lyssna� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84 Läsa� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 86 Skriva – Grammatik� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92 Tala� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 97 Klassiker� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100 Utvärdering� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 101

  Spel, sport och sånt Kunskapskrav� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 103 Muntligt berättande� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 106 Lyssna� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 107 Läsa� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108 Skriva – Grammatik� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 111 Tala� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 121 Klassiker� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �122 Utvärdering� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123

978-91-44-06893-0_05_book.indb 2

Stjärnan betyder att du ska gå tillbaka till grundboken.

2013-09-02 11:27


1

Mysterier och modiga barn Kunskapskrav Muntligt berättande • Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.

Lyssna • Kunna beskriva vad du tycker och tänker om texter.

Läsa • Kunna skriva texter med språklig variation: träna ord och uttryck. • Kunna använda lässtrategier: frågor på texten. • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

Skriva • • • •

Kunna använda regler för skiljetecken. Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text. Kunna skriva en berättande text med tydlig handling. Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter.

Tala • Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

3

978-91-44-06893-0_05_book.indb 3

2013-09-02 11:27


PlanerA Den här planeringen hjälper dig att se vad du har gjort och vad du har kvar att göra i kapitlet. Sätt ett kryss i rutan när du är klar med uppgiften. På raden skriver din lärare sin signatur när uppgiften är rättad.

Muntligt berättande   Blodet droppar.......................................... 6  Jakten på kyrkogården ............................ 7Lyssna   Vad kommer du ihåg?............................... 8  Viktigast för mig........................................ 9Läsa   Uttryck i texten....................................... 10 Ordjakt.................................................... 10  Kors och tvärs.......................................... 11  Läsa och förstå........................................ 12  Skriv frågor till texten............................. 14  Fortsättning följer … ............................. 15Skriva – Grammatik  Skiljetecken ............................................ 16  Rätta texten............................................. 17  Berättelsens delar.................................... 194

978-91-44-06893-0_05_book.indb 4

2013-09-02 11:27


PlanerA   Samla idéer.............................. 20 Tankestöd................................ 21  Skriva ett utkast....................... 22 Bearbeta................................... 23 Respons.................................... 23  Skriv rent................................. 24 Presentation............................ 25  Hur gick det?........................... 26Tala   Min klasskamrat...................... 27  Att tala inför andra................. 28Klassiker   Nattligt äventyr........................ 29  Jämför texterna....................... 31Utvärdering ................................................. 32Spännande böcker jag har läst  

5

978-91-44-06893-0_05_book.indb 5

2013-09-02 11:27


Muntligt berättande 1

Blodet droppar A När du lyssnar på någon som berättar är det nästan som om du spelar upp en film i huvudet. Rita en händelse du ”såg” när du lyssnade på Blodet droppar.

B Jämför din bild med en kamrat. Vilka likheter och skillnader har era bilder?  

Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.

6

978-91-44-06893-0_05_book.indb 6

2013-09-02 11:27


Muntligt berättande C Varför blev barnen i Blodet droppar så rädda?  

2

Jakten på kyrkogården A Vad skulle du göra om du kände dig förföljd?   B I vilka situationer skulle du kunna känna dig förföljd?   

7

978-91-44-06893-0_05_book.indb 7

2013-09-02 11:27


L yssna 3

Vad kommer du ihåg? Nu har du lyssnat på Havsörnarna. Svara på frågorna. Arbeta tillsammans med en kamrat. Hur ser det ut där Kajsa och farmor är?  Hur lyckas farmor hitta till Skäret?  Vad tror du Kajsa tycker om presenten hon fick av farmor?  Vad hade hänt ett år innan Kajsa föddes? 

Kunna beskriva vad du tycker och tänker om texter.

8

978-91-44-06893-0_05_book.indb 8

2013-09-02 11:27


L yssna Varför tror du att det inte har bott några havsörnar på Skäret på nio år?  Vad tror du kommer att hända med havsörnarna i boken?  Beskriv hur du tänker dig att en örn ser ut. Du kan beskriva med ord, en teckning eller visa med kroppen.  4

Viktigast för mig Vad i berättelsen om Kajsa tyckte du var den viktigaste händelsen?  

9

978-91-44-06893-0_05_book.indb 9

2013-09-02 11:27


läsa 5

Uttryck i texten A I texten om Kajsa hittar du uttryck och beskrivningar som gör texten mer levande. Till exempel sensommarmörkret hade sänkt sig. Leta upp tre andra uttryck och skriv dem här.  B Rita en bild som passar till ett av uttrycken.

6

Ordjakt Hitta de här orden i texten om Kajsa och skriv av meningen de finns i. tassade lanternor bevis yrvaken lövruska 

Kunna skriva texter med språklig variation: träna ord och uttryck.

10

978-91-44-06893-0_05_book.indb 10

2013-09-02 11:27


läsa 7

Kors och tvärs Kommer du ihåg vad orden från Tjuvjakt i natten betyder? Lös korsordet! Vågrätt 4. en kvist med blad på 5. en liten ö 6. en liten skog 7. tecken på att något är sant 8. öppen plats i skogen 9. ilsket Lodrätt 1. nyvaken, inte riktigt vaken 2. pustande ljud 3. gick med små tysta steg 4. lampor på en båt

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

11

978-91-44-06893-0_05_book.indb 11

2013-09-02 11:27


läsa 8

Läsa och förstå A Förklara vad de tre olika typerna av frågor innebär. Faktafrågor  Läsa mellan raderna-frågor  Reflektionssfrågor  B Svara på frågorna till Tjuvjakt i natten. Tänk på att svara med en hel mening. Faktafrågor Vad har farmor på sig när de springer ut i skogen? 

Kunna använda lässtrategier: frågor på texten.

12

978-91-44-06893-0_05_book.indb 12

2013-09-02 11:27


läsa Var övernattade Kajsa och Johan förra sommaren?  Varför prasslar det i löven?  Läsa mellan raderna-frågor Varför halkar farmor i skogen?  Varför har motorbåten nedsläckta lanternor?  Varför tänker Kajsa på vad hon och Johan gjorde förra sommaren?  

13

978-91-44-06893-0_05_book.indb 13

2013-09-02 11:27


läsa Reflektionsfrågor Varför tror du farmor lyckades hålla balansen när hon halkade på stigen?  Vad tror du händer när pappa, farmor och Kajsa kommer ut till klipporna?  Hur skulle din familj reagera om de skulle bli väckta mitt i natten? 

9

Skriv frågor till texten Nu är det din tur att skriva frågor till Tjuvjakt i natten. Skriv frågor på tre olika sätt, som i förra övningen. Faktafrågor  

14

978-91-44-06893-0_05_book.indb 14

2013-09-02 11:27


läsa Läsa mellan raderna-frågor  Reflektionsfrågor  10

Fortsättning följer … A Skriv och rita vad du tror händer sedan i berättelsen Tjuvjakt i natten! Arbeta med en kamrat.     B Dramatisera slutet på berättelsen och spela upp i klassen.

15

978-91-44-06893-0_05_book.indb 15

2013-09-02 11:27


Grammatik 11

Skiljetecken Skriv meningarna med rätt skiljetecken. I en av meningarna ska det också in ett och. 1 vad har hänt 2 de tänker röva bort örnungen 3 idag fick jag en kikare av farmor 4 kom fort 5 vi måste packa ner kikaren mat ficklampan 6 vad ska tjuvarna göra med örnungen 7 vart tog de vägen   8 om johan ändå var härKunna använda regler för skiljetecken.

16

978-91-44-06893-0_05_book.indb 16

2013-09-02 11:27


Grammatik 12

Rätta texten A Rätta och skriv texten här nedanför så att det blir riktiga meningar. Sätt in skiljetecken och ändra till stor bokstav där det passar. det var en gång en gumma som bodde ensam på en ö mitt i sjön hon hade en get en anka en ko och en tupp som sällskap tuppen brukade gala klocka sju varje morgon då vaknade gumman och kände sig lycklig över att ha sin väckarklocketupp hon gick glatt upp och skötte om sina djur men en dag sov gumman ända tills mitt på dagen ingen tupp hade galt vad kunde ha hänt      

17

978-91-44-06893-0_05_book.indb 17

2013-09-02 11:27


Grammatik B Skriv en egen text utan skiljetecken. Låt en kamrat sätta ut skiljetecken och sedan skriva texten korrekt. Rätta sedan texten.Text utan skiljetecken     Text med skiljetecken    

18

978-91-44-06893-0_05_book.indb 18

2013-09-02 11:27


Skriva 13

Berättelsens delar Vilka fem delar är viktiga att ha med när du ska skriva en berättelse? Förklara vad de innebär.        

Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text.

19

978-91-44-06893-0_05_book.indb 19

2013-09-02 11:27


Skriva 14

Samla idéer Vilka spännande saker vill du skriva om? Min skrivlista •  •  •  •  •  •  • 

Kunna skriva en berättande text med tydlig handling. Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter.

20

978-91-44-06893-0_05_book.indb 20

2013-09-02 11:27


Skriva 15

Tankestöd Välj en av dina idéer och skriv den i en tankekedja. person

miljö

problem  

lösning

slut

21

978-91-44-06893-0_05_book.indb 21

2013-09-02 11:27


Skriva 16

Skriva ett utkast Nu ska du skriva ett utkast med hjälp av tankekedjan.         

22

978-91-44-06893-0_05_book.indb 22

2013-09-02 11:27


Skriva 17

Bearbeta Använd bearbetningslistan i grundboken. Gå igenom din berättelse med hjälp av de fyra punkterna.

18

Respons A Läs nu din berättelse för en kamrat. Lyssna sedan på kamratens berättelse. B Byt bok med varandra. Läs igenom kamratens berättelse. Hur kan du hjälpa till för att göra berättelsen ännu bättre? Skriv frågor eller tankar du får när du läser din kamrats berättelse.      C Samtala med din kamrat om hur du tänkte.

23

978-91-44-06893-0_05_book.indb 23

2013-09-02 11:27


Skriva 19

Skriva rent Du har nu fått respons på din berättelse. Ändra där du tycker det behövs och skriv berättelsen här.         

24

978-91-44-06893-0_05_book.indb 24

2013-09-02 11:27


Skriva     

20

Presentation A På vilka olika sätt skulle du kunna presentera din berättelse?   B Vem eller vilka skulle du vilja läsa upp berättelsen för? 

25

978-91-44-06893-0_05_book.indb 25

2013-09-02 11:27


Skriva 21

Hur gick det? Vad tyckte du om att arbeta med skrivprocessen?   Hur ska du komma ihåg de olika stegen?   Vad ska du tänka på nästa gång?   Hur tränade du kunskapskravet Ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter? 

26

978-91-44-06893-0_05_book.indb 26

2013-09-02 11:27


Tala 22

Min klasskamrat Gör en muntlig presentation av en kamrat. 1. 2. 3. 4.

Intervjua din klasskamrat – använd frågorna nedan. Anteckna svaren med stödord. Träna på att berätta om din klasskamrat. Presentera sedan din kamrat för klassen.

När fyller du år? Vad är det bästa du vet? Vad är det värsta du vet? Vilken är din favoritbok? Vilken är din favoritfilm? Vad gör du på fritiden? 

Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

27

978-91-44-06893-0_05_book.indb 27

2013-09-02 11:27


Tala Vilket är ditt favoritland? Varför?  Vad vill du bli? Varför?  Har du varit med om något spännande?  Skriv egna frågor som du vill ställa till din klasskamrat.   

23

Att tala inför andra Vad ska du tänka på när du talar inför en grupp?  

28

978-91-44-06893-0_05_book.indb 28

2013-09-02 11:27


KLASSIKER 24

Nattligt äventyr A Träna på att läsa texten Nattligt äventyr högt. Läs den sedan för en kamrat. B Hur tyckte du att det gick? Är det något du behöver träna mer på?   C Hur kan du se att texten Nattligt äventyr är skriven för länge sedan? Hitta två exempel.   D Var tror du att Tom och Huck är någonstans? Varför tror du det?  

Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

29

978-91-44-06893-0_05_book.indb 29

2013-09-02 11:27


läsa E Texten Nattligt äventyr slutar med ”Herre jösses, Tom, nu kommer de! De kommer säkert. Vad ska vi göra?” Vilka tror du att det är som kommer? Vad tror du händer sedan?     F Mark Twain föddes 1835. När föddes du? När föddes din mamma eller pappa? När föddes din mormor eller farfar? Markera på tidslinjen.

1800

1850

1900

1950

2000

2050

Mark Twain 1835  

30

978-91-44-06893-0_05_book.indb 30

2013-09-02 11:27


läsa 25

Jämför texterna A Vilka likheter ser du mellan texten Ett nattligt äventyr och Tjuvjakt i natten? Beskriv och förklara.     B Vilken text tycker du är mest spännande? Förklara varför.    

31

978-91-44-06893-0_05_book.indb 31

2013-09-02 11:27


Utvärdering Skriva Mysterier och modiga barn Det är viktigt för dig att du vet vad du lär dig och hur du lär dig. På så sätt blir det både lättare och roligare för dig att arbeta i skolan. De här frågorna hjälper dig att tydliggöra vad du redan kan men också vad du behöver arbeta mer med. 1. Kunna använda lässtrategier: frågor på texten Dra streck från frågetyp till rätt fråga. Faktafråga

Varför blev huvudpersonen rädd?

Reflektionsfråga

Vad heter huvudpersonen?

Läsa mellan raderna-fråga

Vad skulle du ha gjort om du var huvudpersonen?

2. Svara på frågorna Vad har du lärt dig om skrivprocessen?Vad har du lärt dig om lässtrategin frågor på texten?32

978-91-44-06893-0_05_book.indb 32

2013-09-02 11:27


Utvärdering

Vad har du lärt dig om skiljetecken?3. Svara på frågorna Vad är du mest nöjd med av det du har arbetat med i det här kapitlet? Varför?Vad behöver du arbeta mer med?4. Kunskapskrav Vilka kunskapskrav tycker du har varit roligast att arbeta med?33

978-91-44-06893-0_05_book.indb 33

2013-09-02 11:27


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tel 046-31 20 00 studentlitteratur.se

  Kopiering förbjuden Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopierings­avtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildnings­anordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 33947 ISBN 978-91-44-06893-0 Upplaga 1:9 © 2012 Författarna och Studentlitteratur AB Redaktion: Åsa Sandberg Illustrationer: Maria Andersson Grafisk form: Helena Alvesalo Printed by Pozkal, Poland 2017

33947_kapitel_05_otf.indd 128

2016-06-03 11:28


Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Bokens uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer.

Till serien finns även en Lärarhandledning som innehåller många tips för din undervisning, bedömningsstöd och läxor.

Lillemor Pollack

Arbetsboken är ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar. Här tränas de olika moment som lyfts i grundboken.

Eva Ingelsten

Den digitala delen är en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Den digitala delen innehåller också en stor mängd interaktiva övningar, självrättande med direkt feedback. Här tränas grammatik, stavning, läsförståelse och ordkunskap. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i fyra år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

arbetsbok 4

Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 4–6 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Allt förpackat i ett praktiskt elevpaket – grundbok, digital del och arbetsbok.

Namn:

Klass:

arbetsbok 4 Eva Ingelsten Lillemor Pollack Art.nr 33947 (avser 10-pack)

www.studentlitteratur.se

978-91-44-06893-0_07_cover.indd 1

2015-05-21 11:38


Digital del Prova paketets digitala del genom att klicka på bilden.

Alla texter inlästa

Övningar med tydlig koppling till kunskapskraven Övningarna ger eleven direkt återkoppling

Profile for Smakprov Media AB

9789144068626  

9789144068626  

Profile for smakprov