__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Magnus & Anna Franzén - Månen har ramlat ner

MÅNEN HAR RAMLAT NER Vilda Milda Matilda upptäcker plötsligt att hennes älskade måne har ramlat ner. Hon och pappa ger sig ut för att leta reda på den. Boken innehåller även noterna till sången “Månen har ramlat ner”, dikten “Snurrigt månpoesi” och en länk till ljudinspelningar av berättelsen, och olika versioner av sången.

ISBN 978-91-7463-403-7

Vilda Milda Matilda

MÅNEN HAR RAMLAT NER Magnus och Anna Franzén


- Titta, månen är uppe, men det är ju inte natt, sa Vilda Milda Matilda förvånat. - Nej, svarade pappa, men månen kan vara uppe även på dagen.


Pappa förklarade att månen syns för att solen lyser på den. På dagen syns månen om solen lyser på den från sidan, och därför kan man aldrig se hela.

På natten, däremot, är solen bakom jorden och då kan den lysa på hela månen så att den blir rund och fin.


Medan pappa pratade upptäckte Matilda plötsligt att månen var borta. - Titta pappa! ropade hon. Månen har ramlat ner! - Vad säger du? undrade pappa. Har månen ramlat ner? - Ja, den är borta, svarade Matilda. Den har ramlat ner. Vi måste hitta den. Det tyckte pappa också, så tillsammans påbörjade de jakten på den försvunna månen.


Magnus & Anna Franzén - Månen har ramlat ner

MÅNEN HAR RAMLAT NER Vilda Milda Matilda upptäcker plötsligt att hennes älskade måne har ramlat ner. Hon och pappa ger sig ut för att leta reda på den. Boken innehåller även noterna till sången “Månen har ramlat ner”, dikten “Snurrigt månpoesi” och en länk till ljudinspelningar av berättelsen, och olika versioner av sången.

ISBN 978-91-7463-403-7

Vilda Milda Matilda

MÅNEN HAR RAMLAT NER Magnus och Anna Franzén

Profile for Smakprov Media AB

9789174634037  

RAMLATNER VildaMildaMatilda MagnusochAnnaFranzén -Titta, månen är uppe, men det ärjuintenatt,saVildaMilda Matildaförvånat. -Nej,svaradepappa...

9789174634037  

RAMLATNER VildaMildaMatilda MagnusochAnnaFranzén -Titta, månen är uppe, men det ärjuintenatt,saVildaMilda Matildaförvånat. -Nej,svaradepappa...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded