9789140669063

Page 1

Easy English Easy English är arbetsböcker där eleven tränar och repeterar grundläggande kunskaper i engelska. Övningarna är självinstruerande, enkla, roliga och omväxlande. Easy English bygger upp elevens ordförråd successivt och tränar elementär grammatik och läsförståelse.

Easy English 1

Easy English 2

• Läsa och skriva vanliga glosor (med stöd) • Läsa och skriva enkla meningar (med stöd) • Arbeta med enkla grammatiska övningar (med stöd) • Enkla läsförståelseövningar

• Läsa och skriva vanliga glosor (med stöd) • Läsa och skriva enkla meningar (med stöd) • Arbeta med enkla grammatiska övningar (med stöd) • Enkla läsförståelseövningar

Easy English 3

Easy English 4

• Läsa och skriva vanliga glosor • Läsa och skriva enkla meningar • Arbeta med grammatiska övningar • Läsförståelseövningar

Easy English 5 • Läsförståelseövningar • Formulera egna meningar • Grammatiska övningar • Fonetisk skrift

• Öka ordförrådet med glosor som hör till hem-miljö • Läsa och skriva meningar • Arbeta med grammatiska övningar • Läsförståelseövningar

Easy English 6 • Läsförståelseövningar • Formulera egen text • Grammatiska övningar • Fonetisk skrift

Easy English Karin Danielsson

5


Opposites

16

right

wrong

right

dirty

dry

wrong

wet

low

beautiful

fast

fat

clean

slow

ugly

full

high

thin

empty

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


.

Opposites 1.

4.

2.

3.

5.

6.

7. 8.

9.

10. 11.

12.

across

down The opposite of:

inside

forget

cheap

late

dark

never

1. in front of

2. outside

4. husband

3. light

6. sister

5. remember

right

poor

9. expensive

7. left

wife

short

11. tall

8. early

brother

behind

12. always

10. rich

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

17


Did …? Did I jump?

Did he jump?

Did we jump?

Did she jump?

Did you jump?

Did it jump?

Did they jump?

(Hoppade jag?)

Did you jump? (Hoppade du?)

Did används ofta i frågor i imperfekt (igår). _____ Did they like the film?

____________________________ Tyckte de om filmen?

_____ you go to the cinema?

____________________________

_____ he play tennis yesterday? ____________________________ _____ the cat drink milk?

____________________________

_____ you walk to school?

____________________________

_____ we watch TV last night? ____________________________ _____ you see him last week? ____________________________ Where _____ you put my bag? ____________________________ What _____ they buy?

18

____________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


?

.

Did …? Translate: 1. Åkte ni buss till affären? Did

you go by bus to the shop?

2. Drack hunden vatten? 3. Läste du boken? 4. Lyssnade hon på musiken? 5. Tittade han på TV? 6. Sov katten i korgen?

1 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

19


The cat’s and the cats’ the cat’s milk

the cats’ milk

(kattens mjölk)

(katternas mjölk)

Ägandeform i engelska markeras med apostrof och s (’s) I plural (flertal) används bara apostrof (’)

Pojkens cykel Jims bil Pojkarnas cykel Kates penna Pojkarnas cyklar Flickans bok Hundens ben Flickornas bok 28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


.

Who owns it? 3

4

It is = It’s

Ela 5 Bob

2

6 1

1. It’s

the girls’ horse.

2. It’s 3. It’s 4. 5. 6. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

29


Easy English Easy English är arbetsböcker där eleven tränar och repeterar grundläggande kunskaper i engelska. Övningarna är självinstruerande, enkla, roliga och omväxlande. Easy English bygger upp elevens ordförråd successivt och tränar elementär grammatik och läsförståelse.

Easy English 1

Easy English 2

• Läsa och skriva vanliga glosor (med stöd) • Läsa och skriva enkla meningar (med stöd) • Arbeta med enkla grammatiska övningar (med stöd) • Enkla läsförståelseövningar

• Läsa och skriva vanliga glosor (med stöd) • Läsa och skriva enkla meningar (med stöd) • Arbeta med enkla grammatiska övningar (med stöd) • Enkla läsförståelseövningar

Easy English 3

Easy English 4

• Läsa och skriva vanliga glosor • Läsa och skriva enkla meningar • Arbeta med grammatiska övningar • Läsförståelseövningar

Easy English 5 • Läsförståelseövningar • Formulera egna meningar • Grammatiska övningar • Fonetisk skrift

• Öka ordförrådet med glosor som hör till hem-miljö • Läsa och skriva meningar • Arbeta med grammatiska övningar • Läsförståelseövningar

Easy English 6 • Läsförståelseövningar • Formulera egen text • Grammatiska övningar • Fonetisk skrift

Easy English Karin Danielsson

5