Page 1

LENA HULTGREN

VIPS

• VIPS LÄSEBOK

Läsebok N IV Å 1

NIVÅ 1

VIPS LÄSEBOK 1 ingår i en läslära med fyra läsnivåer. Alla nivåer har samma innehåll för att hela klassen ska få en gemensam läsupplevelse. LÄSEBOK 1

Kodknäckaren – nivå 1 • versaler – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 2

Kodknäckaren – nivå 2 • versaler och gemener – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 3

Tränar läsflyt – nivå 3 • ljudstridig stavning med bildstöd • mer text

LÄSEBOK 4

Läsflyt – nivå 4 • ljudstridig stavning • mycket text med lite längre och svårare ord Best.nr 47-10168-9 Tryck.nr 47-10168-9

LENA HULTGREN

4710168_Vips1_Omslag.indd 1

2012-05-07 13.46


VIPS LÄSEBOK 1 KAPITEL

1 ............. Oo .................. OTTO

....................................s

3

KAPITEL

2 ............. Vv .................. VIVI

....................................s

7

KAPITEL

3 ............. Ii ................. IVAR

....................................s 11

KAPITEL

4 ............. Ss ................... SIRI

....................................s 15

KAPITEL

5 ............. Aa a ................. AMIR

....................................s 19

KAPITEL

6 ............ Hh ................... HERO

....................................s 23

KAPITEL

7 ............. Mm ................. MAX

....................................s 27

KAPITEL

8 ............. Rr .................... ROSI

....................................s 31

KAPITEL

9 ............. Ee ................... ELOF

....................................s 35

KAPITEL 10 ............. Tt .................... TEO

....................................s 39

KAPITEL 11 ............. Ll ..................... LEA

....................................s 43

KAPITEL 12 ............. Åå å ................. ÅSE

....................................s 47

KAPITEL 13 ............. Nn .................. NOEL

....................................s 51

KAPITEL 14 ............. Ff .................... FILO

....................................s 55

KAPITEL 15 ............. Ää ä ................. ÄLVA

....................................s 59

KAPITEL 16 ............. Kk ................... KARON

....................................s 63

KAPITEL 17 ............. Bb/Dd ............ BORIS

DORIS

..........s 67

KAPITEL 18 ............. Cc/Jj .............. CIRRE

JAJA

..........s 71

KAPITEL 19 ........... Yy/Zz ........... YMER

ZEB

..........s 75

KAPITEL 20 ........... Gg g/Uu ........ GULLI

UKAS

..........s 79

KAPITEL 21 ............. Öö ............... ÖNSKA

....................................s 83

KAPITEL 22 ............. Pp ................ PAMIRA

....................................s 87

KAPITEL 23 ............. Qq/Ww

QIA

KAPITEL 24 ............. Xx ................ XERXES

WIZ

..........s 91

....................................s 95

HUNDGALLERIET ..........................................................................................s 100 ALFABETET ....................................................................................................s 102

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 1

2012-05-04 09.02


ISBN 978-91-47-10168-9 © 2012 Lena Hultgren och Liber AB Projektgrupp: Helena Hammarqvist, Caroline Hjorth, Sofia Warsén, Malin Wedsberg, Toula van Rooij Redaktör: Sofia Warsén Formgivare: Toula van Rooij Illustratör: Sara N Bergman Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2012

TACK ALLA BARN SOM HAR HJÄLPT OSS ATT LÄSA!

Åk 1b, Askebyskolan, Rinkeby Åk 1b, Norskolan, Täby F-klass och åk 1, Torslunda Skola, Öland Åk 1 ”Boken”, Älvsåkersskolan, Kungsbacka Åk 1c, Eriksskolan, Uppsala

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn: 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30, Fax: 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

104

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 104

2012-05-04 09.05


4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 2

2012-05-04 09.02


Aaa

Oo

Bb

KAPITEL 1

Cc

OTTO

Dd Ee

OTTO

Ff Ggg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv

O

Ww Xx

OST

Yy Zz

N I VÅ 1

OTTO

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 3

1

Ååå

EN OLIV

Äää

3

Öö

2012-05-04 09.02


OTUR OTTO

1 O EN OLIV

OTTO

EN OLIV 4

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 4

N I VÅ 1

OTTO

2012-05-04 09.02


Aaa Bb Cc Dd Ee

OLIVEN

Ff Ggg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

OTTO

Oo Pp Qq

O

Rr Ss Tt Uu

TUR

Vv Ww Xx Yy

N I VÅ 1

Zz

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 5

Ååå

OLIVEN

Äää

5

Öö

2012-05-04 09.02


6

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 6

KO

SKO

LO

KLO

RO

BRO

NOS

ROS

N I VÅ 1

KO SKO

2012-05-04 09.02


Aaa

Vv

Bb

KAPITEL 2

Cc

VIVI

Dd Ee Ff Ggg Hh Ii Jj Kk

VIVI

Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt

O

Uu

VIVI

Vv Ww

OTTO

VIVI

Xx Yy

VOV

N I VÅ 1

Zz

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 7

Ååå

EN VALP

Äää

7

Öö

2012-05-04 09.02


NATTEN INNAN

EN RÄV

OTTO 8

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 8

N I VÅ 1

EN VARG

2012-05-04 09.02


Aaa Bb

O

Cc Dd Ee Ff Ggg Hh Ii Jj Kk Ll Mm

EN VARG

Nn

EN RÄV

Oo Pp

EN VALP

Qq Rr

EN VALP

Ss Tt Uu Vv Ww Xx

VOV

Yy Zz Ååå

N I VÅ 1

EN VALP

4710168_VipsLaseb1G_inl.indd 9

Äää

9

Öö

2012-05-04 09.02


LENA HULTGREN

VIPS

• VIPS LÄSEBOK

Läsebok N IV Å 1

NIVÅ 1

VIPS LÄSEBOK 1 ingår i en läslära med fyra läsnivåer. Alla nivåer har samma innehåll för att hela klassen ska få en gemensam läsupplevelse. LÄSEBOK 1

Kodknäckaren – nivå 1 • versaler – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 2

Kodknäckaren – nivå 2 • versaler och gemener – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 3

Tränar läsflyt – nivå 3 • ljudstridig stavning med bildstöd • mer text

LÄSEBOK 4

Läsflyt – nivå 4 • ljudstridig stavning • mycket text med lite längre och svårare ord Best.nr 47-10168-9 Tryck.nr 47-10168-9

LENA HULTGREN

4710168_Vips1_Omslag.indd 1

2012-05-07 13.46

9789147101689  

VIPS IPS LENA HULTGREN NIVÅ 1 KAPITEL 1 .............Oo ..................OTTO ....................................s 3 KAPITEL 6 ..............

9789147101689  

VIPS IPS LENA HULTGREN NIVÅ 1 KAPITEL 1 .............Oo ..................OTTO ....................................s 3 KAPITEL 6 ..............