Page 1

FK

Matematik i ett

Rymdäventyr Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får här möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen i grupp eller parvis. Lärarboken innehåller berättelsen om Aron och Nora metodiska anvisningar, kopieringsunderlag och många tips på hur ni kan arbeta laborativt och undersökande. Elevboken tar upp sortering, klassificering, parbildning, jämförande begrepp, lägesord, geometriska former, symmetri, mönster, längd, vikt, volym, antal, ordningstal, diagram, hälften och dubbelt. Boken tar också upp året, månader och veckodagar.

ISBN 978-91-86611-42-2

341 123

Matematik i ett

Rymdäventyr Rymdäventyr Matematik i ett


Matematik i ett

Rymdäventyr Innehåll Kapitel 1 s. 3 Vad är matematik? Sortera Störst och minst Lika – olika Lägesord Fundera

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Kapitel 2 s. 12 Geometriska former Fyrhörningar 3D Symmetri – spegling Fundera Kapitel 3 Hur många? Antal 1–5 Mönster Dela lika Ordningstal Fundera

s. 22

Kapitel 4 s. 34 Året och tid Jämför längd och höjd Närmast Störst och flest Fundera Kapitel 5 s. 44 Volym Vikt Antal 0, 6 och 7 Hel och halv Fundera Kapitel 6 s. 54 Fler och färre Antal 8, 9 och10 Hälften och dubbelt Ordningstal Fundera

Författare Mirvi Unge Thorsén Bilder Daniel Borg

1


Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 64.

Vad är matematik?

3


1

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Sortera Störst och minst Lika – olika Lägesord

4 


Ordning och reda

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita streck till rätt låda.

5


Sortera Ringa in alla stora knappar.

Ringa in alla rĂśda knappar.

Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 64.

Ringa in alla leksaker.

6 


Störst och minst

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Ringa in den som är störst. Rita ett X under den som är minst.

7


Lika

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Ringa in de som är lika i varje rad.

8 


Olika Ringa in den som är olik i varje rad.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Måla bilarna så att alla är olika.

9


Lägesord Rita... en fågel över lådan. en katt bakom lådan. en snigel på lådan. ett rep till höger om lådan. en boll till vänster om lådan.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita ett x under flaskan i mitten. Ringa in flaskan näst längst till höger.

10 


Vilken ruta ska bort?

Det kan finnas flera svar!

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 64.

Fundera

11


2

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Geometriska former Fyrhörningar 3D Symmetri

12 


Geometriska former Måla rymdskeppet med rätt färger.

triangel

rektangel

hexagon

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

cirkel

13


Rita former

Ringa in den figur som du kan bygga med stickorna.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita klart figurerna så att de ser ut som den första.

14 


Fyra hörn Här ser du olika fyrhörningar. Måla sidorna på alla rektanglar röda.

Den här rektangeln är speciell. Alla sidor är lika långa! Den heter kvadrat.

Rita ett x på varje sida i kvadraten.

Hur många X ritade du? ___________

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita klart figurerna så att de ser ut som den första.

15


FK

Matematik i ett

Rymdäventyr Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får här möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen i grupp eller parvis. Lärarboken innehåller berättelsen om Aron och Nora metodiska anvisningar, kopieringsunderlag och många tips på hur ni kan arbeta laborativt och undersökande. Elevboken tar upp sortering, klassificering, parbildning, jämförande begrepp, lägesord, geometriska former, symmetri, mönster, längd, vikt, volym, antal, ordningstal, diagram, hälften och dubbelt. Boken tar också upp året, månader och veckodagar.

ISBN 978-91-86611-38-5

341 123

Matematik i ett

Rymdäventyr Rymdäventyr Matematik i ett

9789186611385  

FK Matematik i ett Matematik i ett Kapitel 3 s. 22 Hur många? Antal 1–5 Mönster Dela lika Ordningstal Fundera Kapitel 2 s. 12 Geometriska fo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you