Page 1

klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

www.bonnierutbildning.se

789162 245771

L 094

ISBN 91-622-4577-5

BONNIERS


BONNIER UTBILDNING Sveavägen 56 Box 3159 103 63 Stockholm Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Hemsida www.bonnierutbildning.se E-post info@bonnierutbildning.se Kiwiböckerna – Sotis får bada! ISBN 91-622-4577-5 © 2001 Bonnier Utbildning AB, Stockholm Originalets titel: Paru Has a Bath Text: © Fran Hunia 1983 Illustrationer: © Crown, Nya Zeeland 1983 Originalutgåva: Learning Media Limited, Nya Zeeland 1997 Första upplagan Tredje tryckningen Typografi: AB Typoform Logotyp: Cecilia Nabo Redaktion: Ann Hübner, Kerstin Jörgensen, Maria Renck Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Elanders Berlings AB, Malmö 2005


..

r a bad f s i t a! o S

Text: Fran Hunia Bild: Murray Grimsdale Svensk text: Boel Blomberg

Bonnier Utbildning


När faster Mina kom på besök och fick se Sotis, ropade hon: ”Den där hunden måste bada!”

2


Hanna och Peter h채llde vatten i det stora, gula karet. Sotis s책g karet och sprang sin v채g.

3


Hanna och Peter jagade Sotis in under huset,

runt tr채det,

ut genom grinden,

4


uppför berget, nedför berget och in i ladan.

”Nu har vi honom”, viskade Peter. De väntade tills Sotis sprang ut igen, men … 5


Sotis sprang in under huset, runt tr채det,

ut genom grinden,

8


uppför berget, nedför berget, förbi ladan och längs den slingriga stigen ner till ån.

9


klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

www.bonnierutbildning.se

789162 245771

L 094

ISBN 91-622-4577-5

BONNIERS

9789162245771  

BONNIERS L 094 Originalets titel: Paru Has a Bath Text: © Fran Hunia 1983 Illustrationer: © Crown, Nya Zeeland 1983 Originalutgåva: Learning...