Page 1

Lotta Malm Nilsson

NO

S S A P KOM SO

ih S I N Arbetsbok

Kompass_frihetstiden_arbetsbok.indd 1

09-01-21 15.14.40


Kompass_frihetstiden_arbetsbok.indd 2

09-01-21 15.14.40


Innehåll Här är frihetstiden! 4 Frihetstiden och Gustav III 5 Vilka ska bestämma? 8 Nya tider på landet 10 Nya tider i städerna 12 Spinnerskan 14 Hattar och mössor 16 Sjöfarare ut i världen 18 Kaffekalaset 19 Ett nytt kungapar 20 Blomsterkungen Linné 22 Många nya uppfinningar 23

HEJ! Det här är din bok om frihetstiden och Gustav III:s tid.

Gustav III 24 Gustav bestämmer 25 En ny Gustav på tronen 26 Vad kommer du ihåg? 27 Hur gick det sen? 28 Min egen historia 30

Kompass_frihetstiden_arbetsbok.indd 3

09-01-21 15.14.42


n oke ndb Gru s 4 –5

Här är frihetstiden! 1 När äger de olika perioderna i Sveriges historia rum? a) Skriv rätt årtal för varje period. b) Dra ett streck från tidsperioderna till faktabubblorna. MEDELTIDEN

VIKINGATIDEN

VASATIDEN

STORMAKTSTIDEN

FRIHETSTIDEN

Gustav III blir kung och bestämmer mycket själv.

Kungarna fick bestämma mindre under denna tid och folket kände sig friare.

4

Kompass_frihetstiden_arbetsbok.indd 4

Sverige blir ett eget land och Luthers idéer förändrar kristendomen.

Slutet av järnåldern, då många ger sig iväg för att plundra och handla.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Massor av människor dör i krig, men Sverige blir också större än någonsin.

En tid med många förändringar. Kristendomen blir vanlig.

09-01-21 15.14.46


2 Den här boken handlar om frihetstiden och Gustav III:s tid. Från vikingatiden till Gustav III:s tid har mycket förstås förändrats men en hel del är också lika.

a) Ge några exempel på vad som fortfarande är lika.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

b) Ge några exempel på sådant som är nytt, under frihetstiden.

3 Här är en tidslinje. Markera var du finns nu på tidslinjen. Markera med en färg när frihetstiden var.

År 500

Kompass_frihetstiden_arbetsbok.indd 5

1000

1500

2000

5

09-01-21 15.14.54


NO

S S A P KOM SO

FRIHETSTI DEN Gustav III Lotta Malm Nilsson

I den här arbetsboken finns uppgifter till grundboken Frihetstiden – Gustav III. Här får du på egen hand svara på frågor, rita och berätta om människorna som levde i Sverige under frihetsstiden. Du får skriva brev och artiklar, rädda förstörda brev, uppfinna något som du behöver, lösa korsord och ordflätor och mycket mer. Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – Bönder och sjöfarare Medeltiden – Riddare, präster och städer Vasatiden – Kung Gustavs land Stormaktstiden – Sveriges rike växer Kompass – visar vägen genom no och so!

ISBN 978-91-27-41348-1

9

Kompass_frihetstiden_arbetsbok.indd 32

1 0 0 0 0

789127 413481

09-01-21 15.16.36

9789127413481  

KKOOMMPPAASSSS ArbetsbokArbetsbokArbetsbokArbetsbok Lotta Malm Nilsson NO SO Kaffekalaset 19 Hur gick det sen? 28 Många nya uppfinningar 23 E...

9789127413481  

KKOOMMPPAASSSS ArbetsbokArbetsbokArbetsbokArbetsbok Lotta Malm Nilsson NO SO Kaffekalaset 19 Hur gick det sen? 28 Många nya uppfinningar 23 E...