Page 1


Och jag hörde Herrens röst... Han sade: "Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag... sänd mig!" (Jesaja 6:8) Svensk utgåva: BUDBÄRARNA - EN MANGABERÄTTELSE © 2011 Gloria Förlag (www.gloriaforlag.se) Lilla Kornettgatan 9 421 50 Västra Frölunda Svensk översättning: Tony Larsson Bibeltexten är moderniserad i huvudsak från Svenska Folkbibeln. Tryckt med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse). ISBN 978-91-978274-3-0 Tryckt i Japan 2011

Originalets titel: MANGA METAMORPHOSIS © 2008 NEXT Manga (www.nextmanga.com) Manus & tecknare: Biträdande tecknare: Art director: Direktor: Samordnare:

Kozumi Shinozawa Atsuko Ogawa Chihaya Tsutsumi Kenichi Nakagawa Toshikazu Iwaoka


終わりの時に、

  わたしの霊をすべての人に注 ぐ。

BUDBÄRARNA EN MANGABERÄTTELSE


Innehåll

Del I

1. Vad gör vi nu? 2. Eld från himlen 3. Kraft att stå 4. Är detta sant? 5. De troendes enhet 6. Apostlarna anhållna 7. Kallad till tjänst 8. Lärjungaskapets pris 9. Elden sprider sig 10. Nya områden 11. Bländad av Ljuset 12. Ingen utanför 13. En ny budbärare 14. Skyddsängeln 15. Ut i världen

7 12 24 32 38 43 50 55 65 67 79 92 107 110 127

Del II

16. Budskapet vinner mark 17. Är gudarna här? 18. Första vågen 19. Växtvärk 20. Andra vågen 21. En ny lärjunge 22. Gruppen växer 23. Kraftmätningen 24. Framgång och motgång 25. Bokens folk 26. En okänd Gud 27. Fri och modig 28. Tillbaka österut 29. Begåvad och ödmjuk 30. Tredje vågen 31. Min dröm...eller Guds uppdrag? 32. En tro värd att dö för 33. Molnen hopar sig 34. Till försvar för sanningen 35. Motgångar och möjligheter 36. Framme i Rom

Brev till församlingarna Brevet till församlingen i Filippi

Brevet till församlingen i Korint Brevet till församlingen i Efesus Brevet till församlingen i Rom

Persongalleri Paulus missionsresor (karta) Tidsaxel

132 140 151 152 153 156 159 165 177 181 185 192 202 204 208 220 234 240 264 270 278

176 201 219 224

284 286 287


Del I


I begynnelsen var Ordet...

Och Ordet var hos Gud... Han var i begynnelsen hos Gud.

Genom honom har allting blivit till...

...och Ordet var Gud.

...och utan honom har ingenting blivit till. Johannes 1:1-5

11


I honom var liv...

...blev människornas ljus. och det livet...

Och ljuset lyser i mörkret...

och mörkret har inte övervunnit det! 12

Johannes 1:1-5


1. V a d g ö r v i n u ? Hallå! Lyssna här allihop!

Det är otroligt!

Vi måste göra i ordning för pingst!

Hör du! Lugna dig, grabben!

Jag vet! men ni måste lyssna! Det här är

stort!

Va...? Vilka pratar han om...?

De är

tillbaka! De är

här igen!

Lyssna allihop!! De dödade Jesus...

...men han kom tillbaka och var med oss i fyrtio dagar... ...och till slut sa han...

Apostlagärningarna 1:1-11

13


Lämna inte Jerusalem! Vänta på det som min Far har lovat!

Johannes döpte med vatten...

Men ni ska bli döpta i den helige Ande!

Men Herre... hur blir det med Israel... och vårt rike?

Det är inte er sak att hålla reda på... ...de tider och stunder som min far har bestämt!

14

Apostlagärningarna 1:1-11

Men ni ska få kraft... ...när den helige Ande kommer över er!


Och ni ska bli mina

vittnen . ..

...och till jordens yttersta gräns!

Så det... är sant? Han...

Lever!

...i Jerusalem, Judeen och Samarien...

Jesus steg upp bland molnen rätt framför ögonen på oss...

Vi stod där och stirrade efter honom när...

Apostlagärningarna 1:1-11

15


Galileer, varför står ni och ser mot himlen?

?

Jesus ska komma tillbaka...

Änglar!

på samma sätt som ni såg honom stiga upp!

Herrens änglar lovade att han ska komma tillbaka!

...Och nu är vi här med de goda nyheterna!

Så vi gick tillbaka till Jerusalem, som han sa till oss...

Mer än fem hundra har redan sett honom...

han lever!

Sorl

16

Sorl

Apostlagärningarna 1:1-11, Första Korintierbrevet 15:3-7

Sorl


Dagen därpå började lärjungarna träffas för att be och stötta varann.

Jesu död på korset hade krossat lärjungarnas förhoppningar totalt...

Judas

Simon Josef

...men nyheten om hans uppståndelse spred sig snabbt och jublet steg!

Jakob

Maria, Jesu mor, och hans fyra bröder var också med i gruppen.

Maria ...men efter hans uppståndelse började de inse vem han egentligen var!

Förut hade hans bröder inte kunnat tro att han verkligen var Messias...

Jesu bror Jakob blev en viktig ledare för församlingen i Jerusalem.

En t gär ro uta n n är d ingar öd!

Med tiden skulle han bli författare till en av de heliga Skrifterna!

Dag efter dag möttes de troende för att be...

...de sökte Guds vilja och bad om det som Jesus hade lovat!

Apostlagärningarna 1:12-26

17


Vid ett av mötena reste sig Petrus...

I de heliga Skrifterna står det att "En annan ska få hans plats"...

Bröder...

Vi måste välja vem som ska bli hans efterträdare!

Judas, som förråde vår Herre, är död!

Justus, Mattias, ni har båda följt Jesus ända från början...

Justus! Vad tror ni om honom?

Oj! B lev det jag?

Ja! Alla gillar Justus! Precis! Mattias passar bäst!

De lät saken avgöras genom att dra lott...

Nej, Mattias !!

2 . E l d f rå n h i m l e n

18

...och lotten föll på Mattias, som nu blev räknad som en av de tolv!

Apostlagärningarna 1:12-26


Tidigt den första dagen i pingsthögtiden begav de sig till templet...

Det var fullt av pilgrimer från alla väderstreck...

Petrus, vi kan använda det här rummet när vi ska be!

Och dessutom brukar vi fira att Gud gav oss lagen genom Mose... ...

...

Nu vid pingst firar vi ju att vi får ge den första delen av vår skörd till Gud...

Apostlagärningarna 2:1-4

19


nu vid pingst, när vi firar det som Gud har gett...

Jesus sa åt oss att vänta... "Vänta på det som min far har lovat!"

känns det då inte naturligt om vi får ta emot det som Jesus vill ge till oss?

Och jag har undrat... när kommer det?

Ja!

Så nu tycker jag vi ska be...

!!

och vänta oss bönesvar!

Oj! Hon är snart nio...

De fortsatte be i flera timmar...

Lärjungarna började be förväntansfullt...

~~~

~~~

~~~ ~~~

~~~

20

Apostlagärningarna 2:1-4

~~~

~~~

Tiden för morgonoffret i templet!


Wh rr oo oo

o

os

h!!

Va- vad 채r det d채r?!

F

wo oo

Detdet 채r som en stormvind!

osh!!

Apostlag채rningarna 2:1-4

21


petr

us!

Se upp!!

Eld!

tungor av eld sköt ut i rummet och flammade över varje lärjunges huvud!

22

Apostlagärningarna 2:1-4

!

aAAhh!!


H채r kommer det...!

zho

oo

oo zho

o

oo zh

. AAhhh.. !! Eld

Apostlag채rningarna 2:1-4

23


...ska bli döpta i den Johannes döpte med vatten, men ni...

A a a h h h h !!

24

Apostlagärningarna 2:1-4

helige Ande!

Helige Herre GuD!

9789197827430