Page 1

STEG

LÄS, TÄNK OCH LÖS

Sommarjobbet

2

Läs, tänk och lös är en serie arbetsböcker med fokus på vardagsmatte och problemlösning. Häftena finns på 7 olika matematiska nivåer. Varje häfte inleds med ett uppslag där matematiska ord och begrepp presenteras. Steg 1 TV-spelet Zolo Talområdet 1–10, addition, subtraktion, enkla tabeller, veckodagar, klockan (hel timme), jämförande begrepp. Steg 2 Sommarjobbet Talområdet 1–20, addition, subtraktion, multiplikation, enkla diagram, månader, klockan (halv timme), tidsskillnad, datum, kilometer, pengar. Steg 3 Fotbollsmatchen Talområdet 1–50, addition, subtraktion, multiplikation, udda tal, geometriska former, klockan (minut), procent i vardagen. Steg 4 På bio Talområdet 1–100, addition, subtraktion, ordningstal, klockan (minut), tabeller och diagram. Steg 5 Vikbyloppet Talområdet 1–200, addition, subtraktion, hälften och dubbelt, sträckor, tidsskillnad, deciliter och liter. Steg 6 Kafé Koppen Talområdet 1–500, addition, subtraktion, multiplikation, division, bråk, kilogram och gram, recept, mönster. Steg 7 Nöjesparken Liselund Talområdet 1–1000, addition, subtraktion, multiplikation, division, tid, centiliter, uppskattning, sannolikhet, procent.

SOMMARJOBBET ISBN 978-91-86611-68-2


Copy ISBN 978-91-86611-68-2 © 2013 Mirvi Unge Thorsén och Askunge AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Oskar Jonsson

Första upplagan 1 Boken uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

Tryck Elanders Sverige AB 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post: askunge@askunge.se www.askunge.se


Innehåll

Ida

Sam

Mira

Nadir

Ord och begrepp . . . . . . . . . 2 Sams sommarjobb . . . . . . . .

4

Öppettider . . . . . . . . . . . . 6 Låna böcker . . . . . . . . . . . . 8 Dator . . . . . . . . . . . . . . . 10 Låneregler . . . . . . . . . . . . 12 Kafé . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

Facit . . . . . . . . . . . . . . . 16

Den här boken tillhör

__________________________ 1


Öppettider

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER Gäller från 1/5 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.30

– – – – – – –

19.00 19.00 19.00 19.00 18.00 16.00 16.00

Utanför Vikby bibliotek finns en skylt som visar vilka tider som biblioteket har öppet.

Öppettiderna gäller från månaden

__________________________________. 6

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

5. Från vilken månad gäller öppettiderna?


Dator

LÅNA EN DATOR Lånetid 2 timmar På Vikby bibliotek finns det också datorer som du får låna.

Nadirs lånetid är slut klockan ______________.

10

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

14. Nadir har lånat en dator. Han lånar den klockan 15.00. När är hans lånetid slut?


STEG

LÄS, TÄNK OCH LÖS

Sommarjobbet

2

Läs, tänk och lös är en serie arbetsböcker med fokus på vardagsmatte och problemlösning. Häftena finns på 7 olika matematiska nivåer. Varje häfte inleds med ett uppslag där matematiska ord och begrepp presenteras. Steg 1 TV-spelet Zolo Talområdet 1–10, addition, subtraktion, enkla tabeller, veckodagar, klockan (hel timme), jämförande begrepp. Steg 2 Sommarjobbet Talområdet 1–20, addition, subtraktion, multiplikation, enkla diagram, månader, klockan (halv timme), tidsskillnad, datum, kilometer, pengar. Steg 3 Fotbollsmatchen Talområdet 1–50, addition, subtraktion, multiplikation, udda tal, geometriska former, klockan (minut), procent i vardagen. Steg 4 På bio Talområdet 1–100, addition, subtraktion, ordningstal, klockan (minut), tabeller och diagram. Steg 5 Vikbyloppet Talområdet 1–200, addition, subtraktion, hälften och dubbelt, sträckor, tidsskillnad, deciliter och liter. Steg 6 Kafé Koppen Talområdet 1–500, addition, subtraktion, multiplikation, division, bråk, kilogram och gram, recept, mönster. Steg 7 Nöjesparken Liselund Talområdet 1–1000, addition, subtraktion, multiplikation, division, tid, centiliter, uppskattning, sannolikhet, procent.

SOMMARJOBBET ISBN 978-91-86611-68-2

9789186611682  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you