Page 1

AllaRätt! Alla rätt! är ett kompletterande material som ger eleverna möjlighet att repetera och befästa baskunskaperna inom matematiken på ett strukturerat och roligt sätt. Med hjälp av Alla rätt! kan du säkerställa att alla elever tagit till sig och kan tillämpa baskunskaperna inom matematiken. Alla rätt! riktar sig till elever i årskurs 1-3 och består av totalt 5 elevböcker med tillhörande lärarmaterial. Böckerna följer en tydlig struktur som eleverna lätt kan följa.

Elsa Ranff Strömberg

Magnus Strömberg

Jag har under hela min yrkes­karriär arbetat med utbildning och utveckling av ledare och lever efter mottot ”Alla kan”. Jag drivs av att hjälpa varje barn och elev att utveckla sin fulla potential.

Jag har studerat industriell ekonomi på KTH med stort fokus på matematik. Jag har under de senaste 5 åren haft förmånen att utbilda både lärare och elever i såväl ­Sverige som i Indien.

ISBN 978-91-40-69189-7

9

789140 691897

ELSA RANFF STRÖMBERG

MAGNUS STRÖMBERG

AllaRätt! 4

MATEMATIK


ELEVBOKENS UPPBYGGNAD Elevboken är indelad i 14 veckor där varje vecka omfattar 2 lektioner samt ­övningar för 3 dagar. Övningssidan är till för att befästa veckans moment och genomförs med fördel en kort stund varje dag. Veckorna är numrerade V1-V14 och med lektionsnummer L1 respektive L2. ( V10.L2 – Vecka 10 lektion 2 ). Övningssidorna är tredelade. Grön – dag 1, Gul – dag 2, Lila – dag 3.

VECKOPLANERING bok 2 för årskurs 1 VECKA 1 addition & subtraktion

VECKA 8

algoritmer med tiotalsövergång

VECKA 2 fyll upp till 100

VECKA 9

klockan

VECKA 3 multiplikation

VECKA 10 tusental

VECKA 4 vikt – kg & hg

VECKA 11 volym

VECKA 5 former

VECKA 12 multiplikation

VECKA 6 tiotalsövergång

VECKA 13 division

VECKA 7 tiotalsövergång

VECKA 14 division

RÄKNA OCH RÄTTA EN SPALT I TAGET Eleverna räknar först den ena spalten. Sedan jämför eleverna sina svar parvis. När svaren inte överensstämmer räknar eleverna om uppgiften. När svaren överensstämmer är de troligen korrekta. Därefter räknar och rättar de den andra spalten. Eleverna noterar sina resultat och kan se sin utveckling.

BEDÖMNING Varje vecka avslutas med att eleven respektive läraren utvärderar hur veckan har gått genom att fylla i stjärnor längst ner på sidan. Detta ger eleven möjlighet att reflektera över sina framsteg och om det är något eleven behöver öva mer på.

RÄTTA SJÄLV Vid vissa uppgifter finns facit utskrivet. Stryk i facit efterhand som du rättar. Har du samma svar?


V1. L1

Addition och subtraktion Fyll i tallinjen.

0

100 Dela upp talen. hundratal tiotal

6 253 = 200 +

50

9 +

ental

7

=

3

800 + 90 + 7 963 =

782 =

134 =

460 =

222 =

348 =

600 =

Skriv talet som är: a fyra ental mindre än 67

_______

d sex hundratal större än 230 _______

b fem hundratal mindre än 843 _______

e tre ental större än 672

_______

c två tiotal mindre än 334

f sju tiotal större än 725

_______

_______

Storleksordna talen. Börja med det minsta talet.

48 55

4

120

53 60

61

135

132

129

450

250

150

350


Fyll i tallinjen.

0

100 Räkna

61 +

= 100

26 +

= 100

+ 77 = 100

+ 25 = 100

79 +

= 100

17 +

= 100

+ 86 = 100

+ 34 = 100

54 +

= 100

43 +

= 100

+ 42 = 100

+ 93 = 100

Grannar

300

100

810

569

493

600

Fyll i bladen så att det stämmer.

21 + 96 +

100

50 + 0+

2+ 54 +

65 +

35 + 29 +

100

10 +

8+ 19 + 10

80 +

37 +

100

53 + 78 +

42 + 20 +


DA

Räkna

100 9

45 +

+3

100

+9

80 + +5

+ 34 86 +

23 + 67 +

+2

28 +

+ 39

+8

+ 53

+ 48

+7 +7

50

DA

+4 +8

+3

+1

+3

+5

100

+8 +9

+3

+2

+2

+2

DA

Storleksordna talen. Börja med det största talet.

354

435

145

355

193

571

841

367

27 37

43 52

Hur har veckan gått? Fyll i antal stjärnor du ger dig själv. ELEV

12

LÄRARE

76


DAG 1

Övning 2 _____

49 +

_____

49 + 49 + +

= 100 49

= 100 = =

Fyll upp till 100.

20 +

= 100

34 +

= 100

+ 61 = 100

+ 57 = 100

50 +

= 100

78 +

= 100

+ 22 = 100

+ 36 = 100

45 +

= 100

89 +

= 100

+ 17 = 100

+ 49 = 100

DAG 2

Räkna

100 12 +

37 + 50 +

31 +

25 + 75 +

DAG 3

69 +

+ 85

100

15 +

100 + 97

66 +

25 +

21 +

36 +

+ 13

+ 42

Vilka tal är markerade med pilar?

120

130

140

Grannar

230

101

615

49

99

600 13


Rita och skriv hur du tänker. 1 Adam läser varje dag 5 sidor i sin bok. Hur många sidor läser Adam på en vecka? Skriv hur du räknar __________________________________________ Svar:

Adam läser _ ___________________ sidor på en vecka.

2 Marina övar på sin skateboard 10 minuter varje dag. Hur många minuter övar hon på en vecka? Svara i timmar och minuter. Skriv hur du räknar. ______________________________________________________________________ Svar: Marina övar _______ timmar och _____ minuter varje vecka.

Fyll i husen så att de stämmer.

10 2 ∙

16

4 ∙

8 20 ∙

∙ ∙ ∙

40 ∙

∙ 8

Hur har veckan gått? Fyll i antal stjärnor du ger dig själv. ELEV

LÄRARE

17


V5. L2

Former Vilket tal hör till vilken bild?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100

Klot:

_ _______

Blå kvadrat:

_ _______

Röd cirkel:

_ _______

Rätblock:

_ _______

Cylinder:

_ _______

Gul cirkel:

_ _______

Blå triangel:

_ _______

Gul rektangel:

_ _______

Grön kvadrat:

_ _______

Grön triangel:

_ _______

Kub:

_ _______

Storleksordna talen. Börja med det minsta talet.

77 97

442

87 67

57

340

338

342

280

740

450

361

Hur långa är linjerna? Mät med linjal och fyll i tabellen.

blå

2 cm 26

rosa

lila

grön

gul

röd

svart


Räkna och rätta en spalt i taget. Fyll upp till 100.

Fyll upp till 100.

1

1

50 +

= 100

23 +

= 100

20 +

= 100

29 +

= 100

30 +

= 100

46 +

= 100

60 +

= 100

64 +

= 100

90 +

= 100

81 +

= 100

80 +

= 100

78 +

= 100

10 +

= 100

99 +

= 100

70 +

= 100

82 +

= 100

40 +

= 100

76 +

= 100

50 +

= 100

94 +

= 100

2

2

65 14 +

= 100

16 ++ 25

==100

32 +

= 100

73 +

= 100

66 24 +

= 100

18 ++  8

==100

22 +

= 100

51 +

= 100

17 75 +

= 100

27 ++ 12

==100

67 +

= 100

17 +

= 100

Antal rätt:

/16

Antal rätt:

/16

Fyll i så att det blir symmetriskt.

Hur har veckan gått? Fyll i antal stjärnor du ger dig själv. ELEV

LÄRARE

27


V14 L2

Hur många gånger går ...

2 i 4 =

gånger

2 i 10 =

gånger

8 i 80 =

gånger

9 i 27 =

gånger

5 i 25 =

gånger

4 i 16 =

gånger

3 i 9 =

gånger

7 i 28 =

gånger

3 i 21 =

gånger

6 i 30 =

gånger

3 i 12 =

gånger

5 i 45 =

gånger

Öva multiplikation.

8

3

1

7

9

6

5

2

7

10

4

10

3

6

0

5

3

10

Räkna ut räkneflätan.

+5

+26

+12

–4

–9

+25

–7

+42

+34

–26

+1

+15

–15

+50

20 –7

+38

Hur mycket är klockan? Rita visarna. 11

12

6 timmar

1

10

2

9

3 8

4 7

6

5

11

12

10

2

9

efter

1 timme

1 3

8

4 7

6

5

London

11

12

1

10

2

9

före

3 8

4 7

6

5

Stockholm 71


AllaRätt! Alla rätt! är ett kompletterande material som ger eleverna möjlighet att repetera och befästa baskunskaperna inom matematiken på ett strukturerat och roligt sätt. Med hjälp av Alla rätt! kan du säkerställa att alla elever tagit till sig och kan tillämpa baskunskaperna inom matematiken. Alla rätt! riktar sig till elever i årskurs 1-3 och består av totalt 5 elevböcker med tillhörande lärarmaterial. Böckerna följer en tydlig struktur som eleverna lätt kan följa.

Elsa Ranff Strömberg

Magnus Strömberg

Jag har under hela min yrkes­karriär arbetat med utbildning och utveckling av ledare och lever efter mottot ”Alla kan”. Jag drivs av att hjälpa varje barn och elev att utveckla sin fulla potential.

Jag har studerat industriell ekonomi på KTH med stort fokus på matematik. Jag har under de senaste 5 åren haft förmånen att utbilda både lärare och elever i såväl ­Sverige som i Indien.

ISBN 978-91-40-69189-7

9

789140 691897

ELSA RANFF STRÖMBERG

MAGNUS STRÖMBERG

AllaRätt! 4

MATEMATIK

Profile for Smakprov Media AB

9789140691897  

9789140691897  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded