Page 1

M

a te

2

K0L0rit r รฅ mat ik f รถr

BOK Namn:

______________________

B Klass:

____


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

8

Subtraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___ – ___ =___

___ – ___ =___ ___ – ___ =___

___ – ___ =___ 25 – 3 = ___ 54 – 2 = ___ 66 – __ = ___ 17 – 6 = ___ 77 – 2 = ___ 19 – __ = ___ 36 – 5 = ___ 89 – 8 = ___ 23 – __ = ___ 39 – 6 = ___ 97 – 6 = ___ 47 – __ = ___ 21 – 1 = ___ 38 – 7 = ___ 63 – __ = ___ Överst ska eleverna komma på subtraktionsuppgifter som passar till en räknesaga med utgångspunkt i teckningen. Låt eleverna berätta räknesagorna för varandra parvis. Konkret räknematerial ska finnas tillgängligt.

1,2,3

KOPIA


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subtraktion

Mål

Start

1 10

– 1

Spel för två deltagare. Två tärningar kastas och placeras i de tomma fälten nederst. Prickarnas antal ska skrivas in i rutorna så att det blir en subtraktionsuppgift med minsta möjliga differens. Eleven flyttar spelbrickan det antal fält/steg som motsvarar differensen. Den spelare som först når målet förlorar.

9


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

10 Subtraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 – 7 =

___

10 Gemensamt samtal om exemplet överst och hur växlingsplattan används. Se Lärarhandledningen.

1


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subtraktion 11

23 – 6 = ___ 13 – 6 = ___ 63 – 8 = ___ 34 – 5 = ___ 57 – 8 = ___ 74 – 6 = ___ 45 – 8 = ___ 91 – 6 = ___ 36 – 9 = ___ 56 – 9 = ___ 24 – 7 = ___ 42 – 3 = ___ 21 – 6 = ___ 68 – 9 = ___ 22 – 5 = ___ 55 – 8 = ___ 14 – 8 = ___ 92 – 7 = ___ 12 – 6 = ___ 73 – 9 = ___ 11 – 5 = ___ 88 – 9 = ___ 85 – 7 = ___ 86 – 8 = ___ –6

28

+4

+5

–3

34 –6

+10 +2

+10

28

+9

–3 –6 –5

–6

–8

+10

43 Eleverna använder växlingsplattan på sidan 10 och kuber för att räkna subtraktionsuppgifterna överst. Följ instruktionerna i pilarna i talkedjan nederst. Börja vid 34 eller 43 .

–7 4,5,6

KOPIA


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

12

Subtraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengar tillbaka

____ kr

____ kr

Eleverna väljer att ”köpa” olika saker som ritas i mittfältet. Köpsumman skrivs in på svarsraden i mittfältet. Beloppet subtraheras från 100 kr och eleverna räknar ut hur mycket pengar de ska ha tillbaka. Detta skrivs eller ritas i den sista rutan. Använd leksakspengar som stöd.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subtraktion 13 Pengar tillbaka

____ kr

____ kr Pengar tillbaka

____ kr

____ kr Pengar tillbaka

____ kr

____ kr Pengar tillbaka

____ kr

____ kr 7,8

KOPIA


+ + –L0rit K0

+

+

– matematik för år 2

+

+

består av två elevböcker en lärarhandledning och en resursbok för läraren.

+

Elevböckerna innehåller följande ämnesområden:

+

Bok A: Räkna, Area och omkrets, Stora tal, Tänka och rita, Addition, Gissa och pröva. Dessutom finns uppslag till två teman: ”Tid” och ”Bygga”.

+

+

+

Bok B: Hälften/dubbelt, Subtraktion, Tänka och rita, Huvudräkning, Spel, Fundera och Mäta. Dessutom finns uppslag till två teman: ”Fritid” och ”Affär”.

+

+

+

+

Lärarhandledningen innehåller vägledning för din undervisning och utvärderingssidor som kopieringsunderlag.

+

+

+ –

I Lärarens resursbok får du kopieringsunderlag och temamaterial som gör att du kan variera din undervisning, organisera matematikverkstad och låta varje elev arbeta på sin egen nivå inom ett gemensamt arbetsområde.

+

+ +

+

+

+

+

+ –

+

ISBN ISBN978-87-02-00591-2 978-91-40-66746-5

+

9

7 8 9 1 4 0

6 6 7 4 6 5

9789140667465  

BOK B ______________________ Klass: ____ M a t e m a t i k f ör år 2 Namn: __ ___ __ ___ __ ___ 66– = 19– = 23– = 47– = 63– = – = – = – = –...