9789152633960

Page 1


MIKAEL M OGREN

100 FRÅGOR OM

GUD 200 OCH

SVAR


när jag blev biskop i Västerås stift bjöd jag in invånarna i stiftet att ställa frågor om kristen tro. Det blev många, så jag har valt ut 100 och svarat på dem. De är återgivna i original. Hoppas du får nya tankar av boken och vill lära dig mer, och så önskar jag att du, oavsett om du håller med eller inte, vill diskutera med andra det du läst. Mikael Mogren


100 fr책gor om Gud och 200 svar


1

Finns Gud?

KORT S VA R:

Ja.

Ordet Gud är krångligt eftersom det används för att benämna allt möjligt. Innan kris­ ten tro kom till Norden sa nordborna att de trodde på gud, och då menade de Tor, Oden och de andra asagudarna i Valhall. Menar man Tor och Oden när man säger gud, så tror jag inte gud finns, efter­ som jag varken tror på Tor eller Oden. Den krist­ na kyrkan tog över ett redan etablerat ord när den kom till Nordeuropa, nämligen Gud. När jag säger Gud menar jag livets grundförutsättning som har skapat och skapar världen, ger tillvaron liv, och som har fått ett ansikte och en kropp i Jesus Kris­ tus. Det är den skimrande, vibrerande urkraft till vilket allt liv är uppkopplat. L Ä NG RE S VA R:

5


2 Varför är du kristen?

KORT S VA R:

För att det är på riktigt.

För mig är att vara kristen att vara omvänd till verklighet. Jag får möta livet som det är. Mitt liv är insatt i ett oändligt sammanhang som har med Gud att göra. Jag är inte säker på att jag skulle ha överlevt utan min kristna tro. Den hjälper mig att inte ge upp. Gudstjänsterna och bönerna får mig att våga sådant som jag egentligen inte vågar. Det är inte säkert att jag skulle ha haft det modet utan min kristna tro. L Ä NG RE S VA R:

6


3

Blir man lycklig som kristen?

KORT S VA R:

Det har jag inte märkt.

Jag kan inte säga att jag blivit lyck­ ligare av min kristna tro, men jag vet att jag är sannare än jag skulle ha vågat vara utan den. Min kristna tro ger mig modet att möta människor och situationer mera som de är, och som jag är. Varken jag eller andra behöver spela några charader när vi möts. Det som är räcker. När jag tänker på det ligger det kanske lite lycka i det. L Ä NG RE S VA R:

7


4

Räcker det att jag vet att det här med Gud är rätt för mig eller måste jag veta något mer?

KORT S VA R:

Kristen tro handlar inte bara om att veta.

Ibland framställs tron på Gud som en partiledardebatt med argument för och emot. Det är en ganska tråkig bild av kristen tro och du trött­ nar snart, även om du vann. Den som där­emot fått uppleva kristen tro i gudstjänster, bön, musik och kärlek glömmer det aldrig. Kombinationen av för­ nuftiga argument och bön och gudstjänster är ett drivmedel genom livet som håller in i döden. L Ä NG RE S VA R:

8


5

Avgud låter gammaldags, finns de i dag?

KORT S VA R:

Det finns många.

Avgudar är sådant jag har min tillit till, men som inte är något att lita på. Vanliga avgu­ dar kan vara pengar och status. En mäktig avgud i vår tid verkar vara konsumismen: Jag konsumerar, alltså finns jag. En rätt stor andel av befolkningen anger shopping som ett meningsskapande fritids­ intresse. Marknadskrafterna är inte okunniga. Det är skickligt att framställa produkter som ska få oss att känna oss framgångsrika och lyckade, eftersom de prylarna garanterat blir sålda. L Ä NG RE S VA R:

9


6

Fadern och Sonen? Är gud en man? Måste gud vara man?

KORT S VA R:

Gud måste ingenting.

Bibeln är fylld med mansbilder av Gud, men vad Gud är och inte är kommer vi aldrig att få exakt svar på. Det finns många beskrivningar i Bibeln av Gud som kvinna. Gud som ammande mor (Hosea 11:3–4, Jesaja 49:15), Gud som föder (Femte Moseboken 32:18), Gud som tröstande mor (Jesaja 66:13), Gud som födande mor (Jesaja 42:14), Gud som matmor (Psaltaren 123:2–3). Det finns även många fler bilder för Gud i Bibeln: berg, sol, källa, konstnär. Jesus fortsätter traditionen och talar om sig själv till exempel som en kyckling­ mamma (Matteus 23:37, Lukas 13:34). L Ä NG RE S VA R:

10


7

Vad har Jesus med Gud att göra?

KORT S VA R:

Genom Jesus fick Gud en kropp.

Det som hände när Gud fick en människas kropp kallas för inkarnationen. När något är inkarnerat har det blivit kött och blod. Gud blev enligt kristen tro inkarnerad i Jesus. Det Jesus var och gjorde visar oss hur Gud är. Jesus är det absolut tydligaste tecknet på Gud som världen någonsin upplevt eftersom berättelserna om Jesus egentligen handlar om Gud. Enligt vad kyrkan har lärt ut i snart två tusen år är Jesus en del av tre­ enigheten, alltså inlemmad i det ofattbara myste­ rium som är Gud. L Ä NG RE S VA R:

11


8

Jesus och Kristus, är det samma person?

KORT S VA R:

Ja, för kristna.

Kristus är grekiska och en översätt­ ning av det hebreiska ordet Messias som betyder den smorde. Genom historien har det varit kung­ ar som blivit smorda. Inom judendomen finns det en förväntan på att den smorde ska komma, och genom den judiska historien har olika perso­ ner framträtt som ansett sig vara Messias. Kristna menar att Jesus från Nasaret var Messias. Därför var det en tidig kristen manifestation att säga att Jesus var Kristus, alltså den smorde. När kristna säger Jesus Kristus menar vi att han som vuxit upp i ett snickeri i Nasaret är samma person som de judiska skrifterna talar om som Messias. L Ä NG RE S VA R:

12


9

Ryms hela Gud i Jesus Kristus?

KORT S VA R:

Ja.

I inledningen till Johannesevangeliet står det att Ordet blev människa. Det är ett poetiskt och ganska filosofiskt sätt att beskriva när ett utflöde av Gud föddes som människan Jesus. Det här utflödet – Ordet – heter på grekiska lo­ gos. Det bygger på judiska föreställningar om Sofia som betyder Visheten. I Ordspråksbokens åttonde kapitel är Sofia den kraft som skapar tillsammans med Gud. På ett liknande sätt tänker jag mig Jesus som en del av allt som är Gud, och finns med där Gud är. När Ordet blev människa öppnades en dörr utifrån in till vår mänskliga värld. Det är den öppningen som motiverar kyrkan. L Ä NG RE S VA R:

13


10 Finns Gud utanför kristen tro?

KORT S VA R:

Gud har inga begränsningar.

Gud fanns naturligtvis innan den kristna tron formulerades för ungefär två tusen år sedan. Det räcker med att gå i naturen en vårdag och njuta av allt som växer i skog och mark för att uppleva det. Det finns gudssökare i alla religioner och vi kan lära om vägar till gudsgemenskap från andra religioner, till exempel genom att umgås med människor som tar ramadan på stort allvar. Jag tror att hela Gud ryms i treenigheten, efter­ som den omfattar hela tillvaron. Det gäller även de eventuella världar och varelser som vi människor ännu inte upptäckt. L Ä NG RE S VA R:

14


Š 2016 Mikael Mogren & Verbum AB Omslag: Anna Larsson Design Inlaga: Anna Hild Design AB Tryck: Drukarnia Dimograf Sp.zo.o., Polen 2016 ISBN 978-91-526-3396-0 Verbum AB Box 22543, 104 22 Stockholm Tel 08-743 65 00 www.verbum.se