Page 1

Extra!

Extra!

Extra!

Extra!

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

1

2

3

4

Extra!

Extra! Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Extra ! är ett sfi-material för kurs B och består av fyra häften i olika nivåer. Här finns blandade läs-, skriv- och grammatikövningar där eleven kan träna och repetera på egen hand. Facit till övningarna finns på www.nok.se / Extra

1 ISBN 978-91-27-42863-8

9 789127 428638

Extra! 1-4_omslag.indd 1

2012-12-11 14.44


Jag och vi

4

Vasen står på bordet

29

Ord i skolan

5

Månader och årstider

30

I klassrummet

6

Före – efter

31

Familjen Andersson

7

Grannar

32

Hur slutar meningen? Han, hon, de

8 9

Frågor om texten Grannar 33

Att presentera sig

10

Välj rätt alternativ Civilstånd

En eller ett?

11

Vad är klockan?

35

Räkneord 0-20

12

Vilket språk?

37

Vad gör de? (1)

13

Varifrån kommer Anna?

38

Vad gör de? (2)

14

Frågor med kortsvar

39

Veckodagarna

15

Tim och skolan

40

Min, mitt, mina – din, ditt, dina

16

Frågor om texten Tim och skolan

41

Nygatan 3A

17

Rätt eller fel?

42

Frågor om Nygatan 3A

18

Han, hon, den, det

43

En lägenhet

19

Räkneord 20 – 100

44

Möbler

20

45

I vilket rum?

21

Årtal Personnummer

En stol – stolen

22

Zahras blankett

46

Pengar

23

Ett dygn

47

Tims cykel är ny

24

Rak ordföljd med inte

48

Att beskriva

25

Vad är klockan nu?

50

En stor bil

26

Har Någon, något, några

51

Färger

27

Kan, ska, brukar

52

En röd penna

28

titelsida1.indd 3

34

Rättat

Klart

Rättat

Klart

Innehåll

12/11/12 12:03 PM


Jag och vi jag du han hon den, det vi ni de

jag

du

den

han

vi

4

Extra1.indd 4

Extra! 1

det

hon

ni

de

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

12/11/12 9:54 AM


Ord i skolan Skriv orden under rätt bild. ett block en stol en bok

en dator en elev en klocka

ett papper en pärm ett bord

pärm

en penna ett suddgummi ett lexikon

5. en

9. ett

2. en

6. en

10. en

3. ett

7. en

11. ett

4. ett

8. ett

12. en

1. en

en blyertspenna

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Extra1.indd 5

en kulspetspenna

Extra! 1

5

12/11/12 9:54 AM


I klassrummet Skriv orden som saknas. ett papper

en lärare

en penna

en bok

ett lexikon

en dator

ett block

en pärm

1. Man sätter in papper i

en stol ett suddgummi

en pärm.

2. Man skriver med 3. Man suddar med 4. Man skriver på 5. Man arbetar vid 6. Man sitter på 7. Man skriver i 8. Man lyssnar på 9. Man läser i 10. Man slår upp ord i

6

Extra1.indd 6

Extra! 1

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

12/11/12 9:54 AM


Extra!

Extra!

Extra!

Extra!

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

1

2

3

4

Extra!

Extra! Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Extra ! är ett sfi-material för kurs B och består av fyra häften i olika nivåer. Här finns blandade läs-, skriv- och grammatikövningar där eleven kan träna och repetera på egen hand. Facit till övningarna finns på www.nok.se / Extra

1 ISBN 978-91-27-42863-8

9 789127 428638

Extra! 1-4_omslag.indd 1

2012-12-11 14.44

9789127428638  
9789127428638