__MAIN_TEXT__

Page 1

Ceruzky vo svete

4/2019

Legenda o Mikulášovi

Mikuláš v centrách

Zvuková pohľadnica

Prišiel svätý Mikuláš

Betlehemská hviezda

ÚSŽZ na cestách

Vianočné besiedky

Rozprávky z celého sveta

Stretnutie s pani prezidentkou

online časopis pre slovenské deti v zahraničí Sviatok svätého Valentína ISSN : 2418-4012 http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/ 1


Ahoj, milá kamarátka, ahoj, milý kamarát, som ceruzka Zuzka a spolu so svojimi kamarátkami a kamarátmi som pre Teba pripravila ďalšie číslo nášho časopisu. Pomáhali mi deti a pani učiteľky slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí. Zimné číslo, ktoré si práve otvoril, je venované Mikulášovi, ktorý navštívil rôzne slovenské vzdelávacie centrá vo svete. Spolu s ním zavítal do niektorých centier aj predseda ÚSŽZ - Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto čísle nájdeš aj reportáže z rôznych akcií a aktivít slovenských vzdelávacích centier, ktoré sa uskutočnili vo štvrtom štvrťroku. V rozprávkovej rubrike, zameranej na počúvanie s porozumením, si dnes pozrieš rozprávku Prišiel svätý Mikuláš. Pripravila som pre Teba niekoľko úloh na pochopenie textu, osemsmerovku a aj maľované čítanie. V rubrike Čítanie s porozumením sa dozvieš viacej o Legendách o Mikulášovi. V reportážach z centier z návštev Mikuláša som pre Teba pripravila súťažné úlohy k rôznym básničkám a pesničkám o Mikulášovi. Prečítaj si, čo nám poslali deti z Anglicka, Cypru, Francúzska, Írska, Islandu, Kuvajtu, Nemecka, Švajčiarska a aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a Kanady. Zvuková pohľadnica Ťa zavedie k Slovákom roztrúseným po celom svete, ktorí nám porozprávajú o svojich vzdelávacích centrách a Vianociach. Vypočuj si reportáže z Brightonu a Readingu z Anglicka, zo vzdelávacieho centra z Dublinu z Írska. Pri čítaní, riešení úloh a počúvaní rozhovorov Ti prajem veľa zábavy!

ceruzka Zuzka P.S.: Nezabudni sa zapojiť do súťaží s naším časopisom CERUZKY vo svete. Napíš nám správne odpovede a vyhraj pekné slovenské knihy. Časopis nájdeš na webovej stránke: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Symboly pre lepšiu orientáciu: PREČÍTAJ: príbehy na čítanie NAPÍŠ - NAMAĽUJ: vymaľuj, napíš, hádanky, doplňovačky... ONLINE: príspevky a úlohy na internete

CERUZKY VO SVETE 4/2019

2


Foto: Bracknell, Anglicko

OBSAH: 8

17 19 19 20 21 21 22 23 25 26 27 29 31 32 33 35 35 36 36 37 37 38 38

ROZPRÁVKA PRIŠIEL SVÄTÝ MIKULÁŠ Počúvanie s porozumením Osemsmerovka Maľované čítanie MIKULÁŠ Adelaide, Austrália Birmingham, Anglicko Bracknell, Anglicko Cambridge, Anglicko Taunton, Anglicko Cyprus Paríž, Francúzsko, Petit Slavik Paríž, Francúzsko, Margarétka Dublin, Írsko Reykjavík, Island Kuvajt Mníchov, Nemecko Zürich – Luzern, Švajčiarsko Calgary, Kanada Toronto, Kanada Astoria, New York, USA Manhattan, New York, USA Academy, New Jersey, USA Clifton, New Jersey, USA Atlanta, Georgia, USA Chicago, Illinois, USA Charlotte, Severná Karolína, USA Durham, Severná Karolína, USA

LEGENDY O MIKULÁŠOVI 41 Čítanie s porozumením

DIVADLO 45 Deduškova rukavička a iné Mníchov, Nemecko 49 Paríž, Francúzsko, Petit Slavik 50 Betlehemská hviezda, Mníchov, Nemecko

V-U-P 51 Nežná revolúcia Mníchov, Nemecko 54 Beseda o knihe Paríž, Francúzsko STRETNUTIA 56 Pracovná cesta ÚSŽZ v Anglicku, Francúzsku a Írsku 57 Stretnutie s pani prezidentkou Brookwood, Anglicko 58 Metodické školenie Paríž, Francúzsko

CERUZKY VO SVETE 4/2019

3


OBSAH: ZVUKOVÁ POHĽADNICA 60 Brighton, Anglicko 60 Reading, Anglicko 60 Dublin, Írsko FOLKLÓR 61 Slovenské hody, Paríž, Francúzsko 62 Tanečná dielňa Paríž, Francúzsko 63 Projekt Urban Space Mníchov, Nemecko

VÝROČIA 64 Paríž, Francúzsko 10. výročie Petit Slávik 65 Paríž, Francúzsko 5. výročie Margarétka SÚŤAŽE 68 Súťaže

ISEIA 69 ISEIA

CERUZKY VO SVETE 4/2019

4


2019 JANUÁR 01. 01. Nový rok 06. 01. Traja králi

FEBRUÁR

MAREC

Fašiangy – Turíce 21.02. Medz. deň materinského jazyka

Marec - mesiac knihy 08. 03. Deň žien 28. 03. Deň učiteľov

MÁJ

JÚN

APRÍL 01. 04. Deň zábavy Veľkonočné sviatky

01. 5. Sviatok práce 10. 5. Deň matiek

JÚL Koniec školského roka 05.07. Cyril a Metod

01.06. Deň detí 21.06. Deň otcov

SEPTEMBER

AUGUST

Začiatok školského roka

Leto - zážitky z prázdnin

OKTÓBER Mesiac úcty k starším 01.10. Deň hudby 4. 10. 0chrana zvierat

KALENDÁR AKCIÍ .................

DECEMBER

NOVEMBER

06. 12. Mikuláš, Vianoce, Štedrý večer

01. 11. Halloween, Sviatok všetkých svätých

Adresa redakcie:

iseia.projekty@gmail.com

Termín na zaslanie úloh: 20.042020 P.S.: Nezabudni sa zapojiť do súťaží s naším časopisom CERUZKY vo svete. Napíš nám správne odpovede a vyhraj pekné slovenské knihy. Časopis nájdeš na webovej stránke: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Symboly pre lepšiu orientáciu: PREČÍTAJ: príbehy na čítanie NAPÍŠ - NAMAĽUJ: vymaľuj, napíš, hádanky, doplňovačky... ONLINE: príspevky a úlohy na internete

CERUZKY VO SVETE 3/2019

5


SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE CENTRÁ .................. BIRMINGHAM, Anglicko

CARDIFF, Wales

MANCHESTER, Anglicko

BRIGHTON, Anglicko

HEMEL HEMPSTEAD, Anglicko

OXFORD, Anglicko

BRISTOL, Anglicko

CHATHAM, Anglicko

SHEFFIELD, Anglicko

BRACKNELL, Anglicko

LONDÝN, Anglicko

ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO

CAMBRIDGE, Anglicko

TAUNTON, Anglicko

REYKJAVÍK, Island

DUBLIN, Írsko

BRUSEL, Belgicko

Petit Slavik PARÍŽ, Francúzsko

Margarétka PARÍŽ, Francúzsko

CERUZKY VO SVETE 4/2019

CYPRUS

MNÍCHOV, Nemecko

6


SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE CENTRÁ .................. KANADA, provincia BC Vancouver

USA, štát Minnesota Twin Cities

KANADA, provincia ON Ottawa, Mississauga

USA, štát Illinois Chicago

KANADA, provincia AB Calgary, Edmonton

USA, štát Massachusetts Boston

KANADA, provincia ON Toronto

USA, štát New York- Astoria v Queens a Manhattan

KANADA, provincia QC Montreal

USA, štát New Jersey Linden, Clifton a Trenton

USA, štát Pensylvánia Pittsburgh KUVAJT AUSTRÁLIA Sydney, Adelaide, Melbourne

USA, Washington D.C. USA, štát Severná Karolína Durham a Charlotte

ARGENTÍNA, Buenos Aires

USA, štát Georgia Atlanta USA, štát Kalifornia San Diego a Palo Alto

CERUZKY VO SVETE 3/2019

6


ROZPRÁVKA ...……................ Pripravila: Jarmila Buchová

PRIŠIEL SVÄTÝ MIKULÁŠ Pozri si rozprávku Prišiel svätý Mikuláš na internete a vypracuj k nej súťažné otázky. Odpovede nám zašli do redakcie v termíne do 20.4.2020 a zaradíme ťa do losovania o pekné slovenské knihy a iné vecné ceny.

https://www.youtube.com/watch?v=eijgWHh95DA/ Usporiadaj časti textu podľa poradia, v akom sa príbeh odohráva:

1

Čert strčil Janka do vreca a odniesol do pekla.

A B

Janko doma neposlúcha a vystrája. Mamka prosí Mikuláša o pomoc.

C

Mikulášovi prišiel na pomoc anjel.

D .......................................

E

Janko sa polepšil a poslúcha.

Z akého seriálu je rozprávka Prišiel svätý Mikuláš?

2

a)Vianočné prekvapenie b)Vianočné rozprávanie

3

c) Veľkonočné prekvapenie d) Veľkonočné rozprávanie

Ako sa rozprávka začína? a)Otvorením knihy b)Otvorením darčeka

c) Zapálením sviečky d) Klopaním na dvere

CERUZKY VO SVETE 4/2019

8


ROZPRÁVKA ...……................ Vymenuj postavy, ktoré v rozprávke vystupujú.

4

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Biskup Mikuláš pomáhal chudobným a mal rád deti. Čo učil Mikuláš deti? Usporiadaj správne podľa poradia v texte rozprávky.

5

a)

učil ich, aby si ctili všetkých ľudí,

d)

učil ich, aby si ctili príbuzných.

b) c)

učil ich, aby si ctili rodičov, učil ich, aby sa navzájom milovali,

..................................................

Kde presne a s kým býval Janko?

6 a) b) c) d)

Janko Janko Janko Janko

býval býval býval býval

so so so so

svojou svojou svojou svojou

mamkou v malom domčeku na začiatku dediny. mamkou v malom domčeku na konci dediny. babkou v malom domčeku na konci dediny. babkou v malom domčeku na začiatku dediny.

Janko bol veľký nezbedník a loptoš. Napíš tri príklady na slová rovnakého významu (synonymá) a tri príklady na slová opačného významu (antonymá).

7

A: SYNONYMÁ

..................................................................... ........................................................................................... B: ANTONYMÁ

.....................................................................

........................................................................................... 8

Janko neposlúchal a bral si všetko, na čo mu prišla chuť. Bez dovolenia si bral veci z: (vyznač správnu odpoveď) a)komory a pivnice b)komory a kuchyne

c) kuchyne a pivnice d) z chladničky a pivnice

CERUZKY VO SVETE 4/2019

9


ROZPRÁVKA ...……................ 9

Urč postavu z rozprávky Prišiel svätý Mikuláš, ktorú charakterizujú nasledujúce slovesá:

................................. • vystrája • neposlúcha • rozhadzuje • zlostí

.............................. • má bielu bradu • v ruke biskupskú palicu • je dobrý a starý

................................. • varí • prosí Janka, aby poslúchal • prosí Mikuláša o pomoc

................................. • košík s darčekmi • na čele hviezda • po dobrotky skúša Janka napraviť

................................. • vyplazuje jazyk • strčil Janka do vreca • má kopyto namiesto chodidla

Urč postavu z rozprávky Prišiel svätý Mikuláš, ktorá povedala nasledujúce vety.

10

a)

Neplač, neplač. Všetko bude zase dobré.

...........................................

b)

Janko, Janko, ty ma utrápiš.

...........................................

b) To bude asi strýko Mazanec v tetkinej sukni............................................

11

c) Jedlo si treba vážiť.

............................................

d)

Tak si vyber Janko.

............................................

e)

To sú iba také babské reči.

............................................

f) Mal by si jej viac pomáhať pri robote.

............................................

g) Aké ty máš smiešne fúzy.

............................................

Aké darčeky dostali deti od Mikuláša v rozprávke? Napíš aspoň tri darčeky, ktoré si v rozprávke videl.

...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

10


ROZPRÁVKA ...……................ 12

NÁCVIK ČÍTANIA

1. Prečítaj slovo správne a namaľuj ho. 2. Do zátvorky napíš počet slabík.

Mikuláš (....)

anjel (....)

čert (....)

koláč (..)

džbán (.....)

sviečka (....)

zápalky (....)

oheň (....)

kotlík (...)

kopyto (....)

krídlo (....)

nebo (....)

domček (...)

vrecúško (....)

metlička (....)

stolička (....)

stôl (....)

kaša (....)

veniec (....)

hviezda (....)

vláčik (....)

babička (....)

koníček (....)

topánočky (..)

CERUZKY VO SVETE 4/2019

11


ROZPRÁVKA ...……................

NÁCVIK ČÍTANIA

13

1. Slová prečítaj. 2.Vyznač správne napísané slovo.

žert

koláč

sviežka

anjeližek

šert

koláš

svježka

anieliček

čert

kolác

svječka

anieližek

zert

koláz

sviečka

anjeliček

domžek

košuch

stromček

mamižka

domšek

košuh

stromčec

mamička

domtžek

kožuh

stromžek

mamiška

domček

kožuch

stromžec

mamitžka

metližka

kopyto

sápalky

vrecúžko

metliška

copito

zápalky

vrečúžko

metližka

kopito

zápalcy

vrecúško

metlička

copyto

sápalcy

vrečúško

stoližka

vláčik

kačižka

Mikulás

stolička

vlášik

kažička

Mikuláž

stoliška

vlážik

kašička

Mikuláš

stolizka

vlázik

kašižka

Mikuláč

darčeky

krabižka

mašližka

kožík

daržeky

krabička

mažlička

kozík

daršeky

krabizka

mašlička

kosík

daržeki

crabiška

mažliška

košík

CERUZKY VO SVETE 4/2019

12


ROZPRÁVKA ...……................ 14

OSEMSMEROVKA:

Nájdi nasledujúce slová:

aby, domček, kaša, koláč, koža, kožušina, krabica, kôň, mašlička, metlička, oheň, stromček, stôl, topánky, vlak, vrece, zápalky, čert, čo, že Nepoužité písmená zoraď a vytvor vetu:

.................................... .................................... 15

ZARAĎ SLOVÁ DO SKUPÍN Slová prečítaj správne a namaľuj obrázok krabička

kopyto

Mikuláš

anjel

vystrájal

stolička

neposlušný

čert

rozhadzoval

kotol

loptoš

mamka

smutná

nezbedník

deti

prosila

jazyk

domček

CERUZKY VO SVETE 4/2019

13


…… 16

Maľované čítanie

ROZPRÁVKA ...……................

Pozorne si prečítaj text a domaľuj podľa neho obrázok.

Prvý Mikuláš - má oblečený červený pásikavý sveter, - čierne nohavice, - jeho plášť je oranžový, - kríž na čiapke je žltý, - v ruke má čiernu palicu, - jeho čižmy sú červené, - vedľa seba má žlté vrece, - vedľa vreca je vysoký vianočný stromček, - nad palicou sú tri hviezdy. Druhý Mikuláš - má oblečený červený sveter, - červené pásikavé nohavice, - jeho plášť je čierny, - kríž na čiapke je oranžový, - v ruke má žltú palicu, - jeho čižmy sú čierne, - vedľa seba má hnedé vrece, - vedľa vreca sú tri červené darčeky, - vedľa palice je vysoký vianočný stromček . Tretí Mikuláš - má oblečený oranžový sveter, - červené nohavice, - jeho plášť je červený, - kríž na čiapke je červený, - v ruke má hnedú palicu, - vedľa palice sú dva modré darčeky, - jeho čižmy sú hnedé, - vedľa seba má zelené vrece, - a vedľa vreca je čierna mačka. Nakreslil: Raffael Seles, Mníchov

CERUZKY VO SVETE 4/2019

14


ROZPRÁVKA ...……................ 17

SLOVNÉ DRUHY: Rozdeľ slová do príslušných stĺpcov:

PODSTATNÉ MENÁ

PRÍDAVNÉ MENÁ

SLOVESÁ

.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

15


ROZPRÁVKA ...……................ 18

SLOVNÉ DRUHY: doplň tabuľku slovných druhov

Neposlušný Janko otvoril drevené dvere, ani sa nevyzul, ani sa nepozdravil, ale zobral z malej komory hneď bez opýtania makové koláče. PODSTATNÉ MENÁ

Rod

Číslo

Pád

Vzor

PRÍDAVNÉ MENÁ

Rod

Číslo

Pád

Vzor

SLOVESÁ

Osoba

Číslo

Urči predložky: ..................................

Čas

Rod

Vid

Spôsob

Urči spojky: ..................................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

16


ADELAIDE, AUSTRÁLIA............... Pripravila: Margareta Velichova Rebelos

AUSTRÁLIA

MIKULÁŠ A LETNÉ PRÁZDNINY

V sobotu 30. 11. 2019 sme si spravili vianočný večierok aj v Slovenskej škole pre deti v Adelaide. Venovali sme sa slovenským vianočným tradíciám: zaspievali sme si vianočné koledy, zavinšovali veselé Vianoce a vyveštili, aký bude pre nás v škole budúci rok. Deti aj dospelí sa potom zapájali do tvorivých dielní, zdobili sme pomaranče voňavými klinčekmi, vyrábali sme rôzne vianočné ozdoby na stromček a vymaľovávali vianočné predlohy. Veľké nadšenie priniesli aj balíky kníh pre školu pod stromčekom. A teraz hurá na letné prázdniny! ÁNO, dobre čítate – u nás sú teraz LETNÉ prázdniny.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

17


ADELEIDE, AUSTRÁLIA...............

V sobotu 7. decembra 2019 navštívil Slovenský klub v Južnej Austrálii Mikuláš. Oslavy sa zúčastnili aj deti, rodiny a učiteľky slovenskej školy pre deti. Niektorí si zahrali aj hlavnú úlohu v sprievode Mikuláša a odvážlivci mu mohli zarecitovať básničku. 19

Prečítaj si básničku a doplň ju tak, aby sa rýmovala.

Slová na doplnenie: paličku – stál – šál - čiapočku

Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom ................, v ruke veľkú ....................................., na hlave mal ........................ Z bielych fúzov, teplý ........................., tak na deti vykúkal. Nakreslil: Noel Seles, Mníchov

CERUZKY VO SVETE 4/2019

18


BIRMINGHAM

BIRMINGHAM, ANGLICKO..........

BRACKNELL

BRACKNELL, ANGLICKO..............

CERUZKY VO SVETE 4/2019

19


CAMBRIDGE, ANGLICKO.............. Pripravila: Zuzana Franková

CAMBRIDGE

CAMBRIDGE

Pred Mikulášom všetci naši školičkári ukázali, čo sa od septembra naučili: Najmladší nás pobavili divadielkom Domček, domček, kto v tebe býva? Mladší školáci nám básnili o samohláskach a starší o Márii Terézii. S príchodom Mikuláša nás sprevádzali slovenské mikulášske piesne, veľká radosť z balíčkov a čarovná atmosféra. Každý mal plné ruky práce počas celého večera; či to bolo zdobenie medovníkov, napichovanie pomarančov voňavými klinčekmi, výroba vianočných ikebán alebo Ježiško z búrskeho orieška zabalený v perinke vo vianočnej guli. Slovenským domácim pochúťkam sa veru potešili aj Slováci, aj nie Slováci a hlavne deti mali možnosť okúsiť z týchto vianočných tradícií!

CERUZKY VO SVETE 4/2019

20


TAUNTON, ANGLICKO........... Pripravila: Andrea Sopůšková

TAUNTON, ANGLICKO

VITAJTE V TAUNTONE

Kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu nás navštívil Mikuláš. Mikuláš mal plné vrece darčekov, ktoré rozdal deťom a keď sa deti potešili s darčekmi, všetci sme spievali a tancovali. Spoločne sme si aj pochutnali na kapustnici a torte. Tešíme sa, že na budúci rok nás navštívi Mikuláš zas. CYPRUS.....................................

CYPRUS

Pripravila: Miriam Račeková

CERUZKY VO SVETE 4/2019

21


PARÍŽ, FRANCÚZSKO................. Pripravila: Betka de la Bouvrie

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

MIKULÁŠ V PETIT SLAVIK

V sobotu 7. decembra 2019 zavítal do školy a škôlky Petit Slávik v Paríži svätý Mikuláš a obdaril nielen všetky dobré deti, ale i pani učiteľky a aj triedu dospelých, ktorí sa učia po slovensky. Potom sme sa pohostili na dobrotách, ktoré pripravili mamičky a zabavili sa rôznymi aktivitami.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

22


PARÍŽ FRANCÚZSKO............. Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ FRANCÚZSKO

MIKULÁŠ V MARGARÉTKE

Ako každý rok prišli do Margarétky Mikulášovia hneď dvaja. Ten prvý, náš, nám priniesol krásne výročné kalendáre mapujúce našich päť rokov existencie. A ten druhý, v Asociácii francúzsko-slovenského priateľstva, nám doniesol vzácnu návštevu. Naše mikulášske folklórne vystúpenie si prišiel pozrieť pán Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A deti veru podali pekný tanečný výkon. Dúfame, že diváci mali príjemný umelecký zážitok. Potom sme sa už tešili z darčekov, ktoré všetkým deťom priniesol Mikuláš s anjelom a čertom. Záver patril vystúpeniu klauna.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

23


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............

Tohtoročnú vianočnú atmosféru sme my, margarétky, prežili s našimi českými kamarátmi z Českej školy bez hraníc v jazzovom klube Českého centra. Naši hostitelia sa nám postarali o pekný program. Spoločne nám zarecitovali a so sprievodom gitary zaspievali vianočnú pesničku Už zbývá málo, málo dní, nálada váno-vánoční, vyzdobili sme si medovníčky, vyrobili vianočné priania a navliekli korálky. Na revanš sme im zatancovali náš tanec Na Jánošika a dostali sladké vianočné prekvapenia. Naše spoločné stretnutia už trvajú niekoľko rokov a vďaka nim sa nám rozširuje aj naša česko-slovenská slovná zásoba. ☺

CERUZKY VO SVETE 4/2019

24


DUBLIN, ÍRSKO.......................... Pripravila: Mária Pacherová

DUBLIN, ÍRSKO

LEGENDA O MIKULÁŠOVI

Mikuláša v Dubline sme privítali spolu s hercami z divadla ŠIBe, ktorí nám prišli zahrať divadelné predstavenie o Mikulášovi. Kto je ten Mikuláš? Odkiaľ prišiel? A prečo nosí darčeky? O tom všetkom nám porozprávali a zaspievali Alžbeta Kamenská a Šimon Peter Králik. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenia.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

25


ISLAND, REYKJAVÍK...................

ISLAND, REYKJAVÍK

MIKULÁŠ NA ISLANDE

Nakreslil: Allesio Zagarella, Mníchov 20

Dokonči básničku tak, aby sa rýmovala. Vonku sniežik tíško ...................., za humnami zora sadá. Do okna sa rýchlo vkrádam, zbadám ho, či ...............................? Kde si, ujo Mikuláš? Neobídi domček ..................! Čižmičky mám ..............................., nezačujem niekde sane? Celý deň som dobrý bol, doma smeti .................................. Na sladkosti sa už teší, všetky deti vždy potešíš. Čokoládku by som chcel, rýmovačku .................................. Prídi, ujo Mikuláš!

CERUZKY VO SVETE 4/2019

Slová na doplnenie básničky: vymyslel vyniesol nachystané náš padá nezbadám -

26


KUVAJT...................................... Pripravila: Lýdia Balková

KUVAJT

MIKULÁŠ V KUVAJTE

5. decembra zavítal Mikuláš aj so svojou československou družinou medzi deti slovenskej a českej komunity v Kuvajte. Najskôr si deti samy vyzdobili perníky a s pomocou Folkduoplusu privolali Mikuláša. Deti spievali a recitovali, za čo si vyslúžili tradičný sladký balíček. Obzvlášť som hrdá na deti z nášho minicentra slovenčiny spievajúce slovenské pesničky, ktoré sme nacvičili. Neuveriteľná bola trojročná Sofinka, ktorá spievala našu hymnu. Vidieť radosť šťastných detí je to najkrajšie, čo si my, dospelí, môžeme priať.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

27


KUVAJT......................................

Na adventné stretnutie pri pravej slovenskej kapustnici prijali pozvanie naši slovenskí a českí krajania. Pri vyzdobenom stromčeku náladu robili FOLKDUOPLUS v zložení Eleonóra Kapasná Vančíková a Teodor Duchovič. Atmosféra bola neuveriteľná. Zaspievali sme si a poniektorí dokonca zatancovali. Vôňa kapustnice dala stretnutiu tú pravú "československú" vianočnú atmosféru. Dúfam, že sme založili tradíciu adventných stretnutí krajanov v Kuvajte.

Vedeli ste, že Mikuláš k nám nechodí na saniach, pretože tu nemáme sneh? Chodí k nám na ťave. Viac o našich akciách na facebookovej stránke : Slovenské veľvyslanectvo v Kuvajte / Slovak Embassy in Kuwait

CERUZKY VO SVETE 4/2019

28


MNÍCHOV, NEMECKO.................. Pripravila: Jarmila Buchová

MNÍCHOV, NEMECKO

MIKULÁŠ V MNÍCHOVE

Aj deti z vyučovania slovenčiny v Mníchove - zo Slovenského vzdelávacieho centra pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube v Mníchove, privítali Mikuláša pekným kultúrnym programom. Okrem výstavky prác na tému Portréty Mikuláša si menší žiaci pripravili básničky a pesničky. Väčší školáci oboznámili ostatných s legendami o Mikulášovi – odkiaľ pochádzal a prečo sa táto tradícia dodnes zachovala. Ak tieto legendy nepoznáš, prečítaj si v časopise literárnu časť: Legendy o Mikulášovi, kde sú pre teba pripravené aj úlohy na prácu s textom. Mikuláš neprišiel sám. Prišliel s ním aj anjel, ktorý deťom priniesol darčeky. A nechýbal ani čert.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

29


MNÍCHOV, NEMECKO ................

21

Tajnička – Hrebeňovka: Doplň názvy podľa obrázkov a písmen slova Mikuláš. (pomôcka na strane 29)

CERUZKY VO SVETE 4/2019

30


ZÜRICH – LUZERN/ ŠVAJČIARSKO...... Pripravila: Monika Mareková

ZÜRICH – LUZERN/ ŠVAJČIARSKO

VIANOCE VO ŠVAJČIARSKU

Slovenská škola a škôlka v Zürichu a v Luzerne Vám praje čarovné a pohodové vianočné sviatky. A v novom roku 2020 veľa šťastia, radosti, lásky a dostatok času na obľúbenú knižku.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

31


CALGARY, KANADA..................... Pripravila: Eva Hadzima

CALGARY, KANADA

MIKULÁŠ V CALGARY

Slovenský Mikuláš a Trhy v Calgary 2019 Ďakujeme všetkým za účasť a pomoc, hlavne Renáte & Jánovi Jelínekovým, Jane a Danny, Zore & Ivanovi Rybanovým, KSL -branch 65 - Paľovi Čarnogurskému, Eliške Marušákovej, Mikimu Somosovi a všetkým našim dobrovoľníkom. VĎAKA VÁM všetkým malo našich vyše 100 detí Mikuláša v Calgary!.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

32


TORONTO, KANADA.................. Pripravila: Katarína Kozáková

TORONTO, KANADA

DIVADLO

Po Svadbe pod Tatrami pred dvoma rokmi pripravil Klub Martina Rázusa v Toronte ďalšie úspešné predstavenie Priadky na dedine. Scenár a réžia Katarína Kozáková, predsedníčka KMR v Toronte. Hra je o zvykoch a tradíciách na Slovensku počas priadok. V tomto predstavení hrali, spievali a tancovali aj deti - Ariana a Ervin Hofman, Helenka a Robko Hjorring - známe slovenské ľudové piesne: Po nábreží koník beží, Tancuj, tancuj vykrúcaj, Zlatá brána otvorená. V hre zazneli aj ďalšie piesne: Na Kráľovej holi, Oči, oči, čierne oči, Neďaleko od Trenčína, Dobrú noc, má milá, Praďme, praďme pradulienky, Boli sme na priadkach, Žalo dievča, žalo trávu, Anička, dušička, kde si bola, Prídi, Janík premilený a iné. V hre sa predviedli zvyky : poduškový tanec, liatie oleja, kto bude nastávajúci ženích, privolávanie chlapcov a iné. Bola to veľmi úspešná hra. Prišlo vyše 100 ľudí z rôznych miest Ontária. TV Omni Slovensky svet v Ontáriu odvysielala ukážky z predstavenia. V blízkej dobe budeme mať celú hru aj na DVD. Najlepší pocit z predstavenia som mala, keď mi jedno dievča povedalo: „Babka, naučíš aj mňa po slovensky?“ Takých detí a divákov tam bolo viac. Dúfam, že aj táto hra osloví rodičov a starých rodičov, aby nezabudli naučiť deti slovenčinu. Požehnané Vianoce všetkým rodinám roztrúseným po svete.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

33


VZDELÁVACIE CENTRÁ................

SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE CENTRÁ ISEIA

CERUZKY VO SVETE 4/2019

34


ASTORIA, NEW YORK, USA........

ASTORIA, NEW YORK, USA

Pripravila: Ingrid Sivฤovรก - Kuzma

MANHATTAN, NEW YORK, USA

MANHATTAN, NEW YORK, USA...........................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

35


LIPKA, NEW JERSEY, USA ...........

ACADEMY LIPKA, NEW JERSEY, USA

V LIPKE ACADEMY

CLIFTON, NEW JERSEY USA,

DOMOVINKA, CLIFTON, NEW JERSEY, USA.......

CERUZKY VO SVETE 4/2019

36


ATLANTA, GEORGIA, USA

ATLANTA, GEORGIA, USA .........

CHICAGO, ILLINOIS, USA

CHAGO, ILLINOIS, USA .............

CERUZKY VO SVETE 4/2019

37


CHARLOTTE, NORTH CAROLINA, USA

NORTH CAROLINA, USA .............

DURHAM, NORTH CAROLINA, USA

DURHAM, NORTH CAROLINA, USA .............

CERUZKY VO SVETE 4/2019

38


USA ............................................. Pripravila: Ingrid Sivčová - Kuzma

VIANOČNÝ POZDRAV Z USA

CERUZKY VO SVETE 4/2019

39


USA ............................................. Pripravila: Ingrid Sivčová - Kuzma

VIANOČNÝ POZDRAV Z USA

Šťastné Vianoce a všetko dobré

v novom roku 2020 želajú slovenské vzdelávacie centrá v USA

Ďakujeme za vašu podporu a pomoc v roku 2019.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

40


ČÍTANIE.........……................ Pripravila: Jarmila Buchová

SVÄTÝ MIKULÁŠ Prečítaj si legendy o svätom Mikulášovi, ktoré nájdeš na internete a vypracuj podľa neho nasledujúce úlohy.

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/24521/legenda-o-svatommikulasovi/ 22

Napíš, ako sa volá svätý Mikuláš v rôznych krajinách:

Turecko: .......................................................................................................... Holandsko:......................................................................................................... Severná Amerika:............................................................................................... Francúzsko: ....................................................................................................... Napíš, ako sa volá svätý Mikuláš v tvojej krajine, alebo nájdi na internete jeho meno ešte v minimálne jednej krajine:

23

.........................................................................................................

Usporiadaj legendy podľa toho, ako nasledujú v texte.

24

A

Záchrana rímskych vojvodcov pred smrťou

B

Legenda o troch pannách

C

Legenda o lodiach vezúcich pšenicu

D

Záchranca pútnikov na rozbúrenom mori

E

Legenda o vzkriesení študentov .......................................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

41


ČÍTANIE.........……................ 25

26

Priraď správne vysvetlenia k slovám:

...................................................

A: bol štedrý

1: jedlo a pitie, dom

B: živobytie

2: chudoba, bieda, nedostatok

C: milosť

3: dával druhým, bol veľkorysý, nebol skúpy

D: núdza

4: láskavosť, súcit, odpustenie

D: povestný

5: známy, všetci to o ňom vedeli

Vysvetli nasledujúce zložené slovo a slovné spojenia: dobročinnosť .................................... +.......................................... ............................................................................................................... pod rúškom tmy .................................................................................... premohol víchricu .................................................................................... rozbúrené more ......................................................................................

27

S akými legendami sa spájajú nasledujúci patróni? Svätý Mikuláš je Patrón detí - legenda o

Patrón nespravodlivo odsúdených - legenda o 28

..................................................

..................................................

Číslo tri sa v legendách opakuje viackrát. Nájdi v texte, čo alebo kto sa vyskytoval v danom množstve?

................................................................................. ............................................................................... ............................................................................... CERUZKY VO SVETE 4/2019

42


ČÍTANIE.........……................ 29

NÁCVIK ČÍTANIA

1. Prečítaj slovo správne a namaľuj ho. 2. Do zátvorky napíš počet slabík.

loď (....)

lode (....)

pšenica (....)

veno (..)

mešec (.....)

okno (....)

more (....)

víchrica (....)

námorník (...)

dieťa (....)

zlato (....)

dievča (....)

svet (...)

kormidlo (....)

meč (....)

kostol (....)

obraz(....)

väzeň (....)

väzenie (....)

čižma(....)

darček (....)

sud (....)

majetok (....)

hostinec (....)

CERUZKY VO SVETE 4/2019

43


ČÍTANIE.........……................

SLOVNÉ DRUHY: doplň tabuľku slovných druhov

30

Na Slovensku si deti večer pred sviatkom svätého Mikuláša vyložia do okna umytú čižmičku, do ktorej im Mikuláš nadelí sladké darčeky či iné drobnosti.“ PODSTATNÉ MENÁ

Rod

Číslo

Pád

Vzor

PRÍDAVNÉ MENÁ

Rod

Číslo

Pád

Vzor

SLOVESÁ

Osoba

Číslo

Čas

Rod

Vid

Spôsob

Urči predložky: .........................................................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

44


MNÍCHOV, NEMECKO................. Pripravila: Lenka Nagyová a Martina Semáneková

MNÍCHOV, NEMECKO

DEDUŠKOVA RUKAVIČKA

Divadelný krúžok druhákov a tretiakov v Mníchove vystúpil na predstavení pre rodičov s divadelnou hrou: Deduškova rukavica. Deti si pripravili masky zvieratiek. V divadielku vystupujú: - Myška Všetkohryzka, - Žabka Skákajlabka, - Zajko Pobehajko, - Líštička Kmotrička, - Vĺčik Sivý Bôčik, - Medvedík Jedzmedík. A keďže sa celý príbeh odohráva v zime, na zahriatie si naši herci spolu s divákmi zaspievali pesničku Pec nám spadla. Herci si svoj potlesk naozaj zaslúžili.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

45


MNÍCHOV, NEMECKO.................

31

ÚLOHA: 1. Vyfarbi rovnaké rukavičky tou istou farbou. 2. Nájdi rukavičku, ktorá nemá pár.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

46


MNÍCHOV, NEMECKO.................

32

ÚLOHA (odpovedz celou vetou): Spočítaj, koľko kusov rukavíc sa nachádza na obrázku.

............................................................................................. Koľko kusov rukavíc na ľavú ruku sa nachádza na obrázku ?

...................................................... ....................................................... ...................................................... Koľko kusov rukavíc na pravú ruku sa nachádza na obrázku ?

...................................................... ....................................................... ......................................................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

47


MNÍCHOV, NEMECKO.................

MNÍCHOV, NEMECKO

ŤAHAL DEDKO REPKU

Divadelný krúžok našich najmenších škôlkarov si pre žiakov a rodičov pripravil divadelnú hru na motívy ľudovej rozprávky Ťahal dedko repku. Deti si podľa svojho vlastného výberu vybrali z čarovného divadelného kufra svojho pomocníka na ťahanie repky. Fantázii sa medze nekladú. Repku pomáhali ťahať draci, slon, šašovia, sova, dokonca aj policajt. A ako v každej rozprávke s dobrým koncom, spoločnými silami sa nám podarilo repku vytiahnuť.

GAŠTANKOVIA

(Pesnička na melódiu: Pec nám spadla) Gaštan spadol, gaštan spadol, na zelenú trávičku, hopsa-rasa, hopsa-rasa, už je v mojom košíčku. Zahrám sa na kúzelníka, čáry-máry, tralala, urobím si panáčika, to je skvelá zábava. Pridajte sa všetky deti, budeme sa spolu hrať, Hopsa-rasa, hopsa-rasa, veselo sa zabávať. Zdoj: nasedeticky.sk

CERUZKY VO SVETE 4/2019

48


PARÍŽ, FRANCÚZSKO.............

PARÍŽ FRANCÚZSKO

Pripravila: Betka de la Bouvrie

LEGENDA O MIKULÁŠOVI Na svojej divadelnej šnúre zavítalo bratislavské bábkové divadlo ŠIBE, po svojej návšteve v Dubline, aj k nám do Paríža. Dozvedeli sme sa, prečo sa oslavuje deň svätého Mikuláša. Spolu s hercami sme si zaspievali slovenské vianočné koledy.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

49


MNÍCHOV, NEMECKO................. Pripravila: Jarmila Buchová

MNÍCHOV, NEMECKO

BETLEHEMSKÁ HVIEZDA

Aj tento rok pokračovali žiaci z vyučovania slovenčiny v Mníchove v tradícii vianočnej divadelnej hry. Slovenského Mikuláša sme spolu privítali hudobno-divadelným pásmom: Betlehemská hviezda. Tento rok bol naozaj bohatý na pastierov, hviezdičky a ovečky. Predstavenia sa nám vydarili.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

50


MNÍCHOV, NEMECKO................. Pripravil: Dávid Mazár

MNÍCHOV, NEMECKO

OSLAVY NEŽNEJ REVOLÚCIE

Na hodine dejepisu si deti pripravili prezentáciu k oslavám výročia Nežnej revolúcie. História Nežnej revolúcie sa začala ešte za socializmu v roku 1977, keď ľudia v Československu (ČSSR) protestovali proti vtedajšej vláde. Výsledkom protestu bol dokument - tzv. Charta 77. Mnoho hercov a spisovateľov chartu podpísalo. Preto boli označení za disidentov a boli políciou prenasledovaní. Pokúsili sa o prestavbuobrodu ČSSR. 17. novembra 1989 začali ako prví demonštrovať študenti. Polícia ich však zbila obuškami. A tak sa to všetko začalo. Na hodine dejepisu pracujú žiaci s knihou: Slovenské dejiny v obrázkoch – od najstarších čias až po súčasnosť, v ktorej sú dejiny podané komiksovou formou. Ak túto knihu nemáš, skús nájsť odpovede vo Wikipédii a aj v texte linku:

https://www.aktuality.sk/clanok/642 456/nezna-revolucia-ako-sa-rodilasloboda/

CERUZKY VO SVETE 4/2019

51


MNÍCHOV, NEMECKO................. 33

ÚLOHA: Správne priraď k obrázkom nasledujúce pojmy. Ak ich správne priradíš, tak nájdeš aj 9 znakov revolúcie.

Trikolóra, piesne z námestí, Nie sme ako oni!, gesto víťazstva, výzva Utvorte koridor!, kvety, VPN, čiapka budajka, kľúče

CERUZKY VO SVETE 4/2019

52


MNÍCHOV, NEMECKO................. 34

Tajnička „ Nežná revolúcia“ 89

1.Verejnosť proti násiliu 2.Účastník protestného zhromaždenia 3.Herec, ktorý moderoval protestné zhromaždenia 4.Ako prví začali demonštrovať ...... 5.Posledný komunistický prezident ČSSR 6.Pokus o obrodu socializmu v ČSSR 7.Po revolúcii sa stal predsedom Federálneho zhromaždenia 8.Prvý postkomunistický prezident v ČSSR 9.Občianske fórum 10.Vláda jednej strany 11.Označenie komunistu 12.Vláda ľudu 13.Odporca režimu 14.Typ spoločenského zriadenia

Slovo v tajničke je: ............................................................................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

53


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

TULÁČIK A KLÁRA V MARGARÉTKE

Tuláčik je psík a Klára zase malé dievčatko. On domov nemá, hoci presne vie, čo znamená, pre ňu je domov niečo také prirodzené, že premýšľať o ňom nemá prečo. Až keď sa stretnú, je im dovolené pochopiť, že domov je šťastné miesto, kde nás niekto čaká, že priateľstvo je lepšie ako sláva a šaty nerobia človeka ani múdrejším, ani lepším. Tuláčik a Klára je kniha o tom, že je fajn hovoriť deťom, že to, čo okolo seba vidia, nie je jedinou možnou cestou, ktorou by sa mali vybrať. https://www.inforoznava.sk/groch-tulacik-aklara/

Kniha získala ocenenie Najkrajšia detská kniha roka Slovenska, bola zapísaná do prestížnej Čestnej listiny IBBY (International Board on Books for Young people) Hansa Christina Andersena v Bazileji a zaradili

CERUZKY VO SVETE 4/2019

54


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............

ju tiež do stálej zbierky kníh Medzinárodnej knižnice v Mníchove. O knižke Tuláčik a Klára nám prišli do Margarétky porozprávať pán spisovateľ Erik Jakub Groch, ilustrátor Ľuboslav Paľo, prekladateľka Diana Jamborová Lemay a pani učiteľka Paulína. Pán ilustrátor nám vysvetlil, ako vzniká knižka, ako ilustroval Tuláčika, pán spisovateľ nám prečítal príbeh Smoking, kde sa Tuláčik naučí, že prirodzenosťou psa je zavýjanie a nie honosný oblek, v ktorom sa chcel stať pánom, pani učiteľka Paulína so Sofiou prečítali príbeh Kosť, kde sme sa dozvedeli, že dážď je tá najlepšia hudba k piškótovému koláču. Potom sa ilustrátor aj autor “nechali inšpirovať” našimi návrhmi na Tuláčika a Kláru II a ako darček sme im venovali naše ilustrácie Tuláčika. A my sme ako darček dostali francúzske preklady “Le petit Vagabond et Clara” s podpismi autora a ilustrátora. Ďakujeme Literárnemu centru Bratislava, INALCU- Paríž a vydavateľstvu Le Ver à Soie za zorganizovanie nášho literárneho matiné.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

55


ANGLICKO ...............................

ANGLICKO

PRACOVNÁ CESTA ÚSŽZ

Viaceré slovenské vzdelávacie centrá v Európe privítali pána predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Jána Varša, CSc., ktorý ich navštívil počas svojej pracovnej cesty po slovenských komunitách. Zúčastnil sa vyučovania, ale aj krúžkov, ktoré tieto centrá pre slovenské deti ponúkajú. Ďakujeme za návštevu.

DUBLIN, ÍRSKO.......................

PARÍŽ, FRANCÚZSKO..................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

56


BROOKWOOD, ANGLICKO............

ANGLICKO

STRETNUTIE S PANI PREZIDENTKOU

Zástupcovia pedagógov a detí zo slovenských vzdelávacích centier v Anglicku sa stretli s pani prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou. Pani prezidentka navštívila po ukončení zasadnutia lídrov NATO v Londýne vojenský cintorín v Brookwoode, kde sa poklonila a položila veniec k pamätníku československých vojakov, ktorí bojovali na strane spojencov v druhej svetovej vojne. Delegácia sa presunula do súkromnej časti cintorína, kde pani prezidentka vysadila pamätný strom – 13. strom pokoja – ako spomienku a pamiatku na všetkých neznámych vojakov, ktorí zahynuli v globálnych vojnových konfliktoch. Strom, ktorý pani prezidentka vysadila, je aj naším národným stromom a stromom Slovanov – lipa. Lipový list môžeme nájsť aj na našom občianskom preukaze alebo v pase. Zástupcovia slovenských vzdelávacích centier odovzdali pani prezidentke srdečné pozdravy od slovenských detí a rodičov, ktorí žijú v zahraničí.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

57


PARÍŽ, FRANCÚZSKO.................. Pripravila: Jarmila Buchová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

METODICKÉ ŠKOLENIE V PARÍŽI

Projektové vyučovanie slovenčiny v spojení s reáliami Slovenska. Ukážky dobrej praxe - rozvíjanie jazykových kompetencií a poznávania reálií Slovenska. Školenie pre učiteľov slovenčiny slovenských vzdelávacích centier pre deti v západnej Európe a zámorí. Realizácia v súlade s plánom akcií na rok 2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďakujeme Centru ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave za realizáciu školenia a slovenskému vzdelávaciemu centru Petit Slavik v Paríži za organizáciu školenia. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, školenia a spoločné porady.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

58


ZVUKOVÁ POHĽADNICA ....... Pripravila: Ingrid Slaninková

ZVUKOVÁ POHĽADNICA Správy z Bratislavy do celého sveta „Tu Bratislava! Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prinášame Vám správy, rozhovory, reportáže, zaujímavosti, aktuality. Denne zo Slovenska, denne do celého sveta!“ Táto zvučka pozýva k vysielaniu Krajanskej redakcie Radio Slovakia International v slovenskom jazyku už neuveriteľných 26 rokov. Prvýkrát sa v éteri objavila 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. Vysielanie je určené tým Slovákom, ktorí našli svoj nový domov za hranicami rodiska. Denne ich informujeme o dianí na Slovensku. Prinášame aktuality z oblasti politiky, ekonomiky, vedy, kultúry či športu. Predstavujeme krásy i osobnosti Slovenska. Nezabúdame ani na slovenskú hudbu. Sme jediné slovenské médium, ktoré vzniklo s týmto poslaním. A ešte v niečom sme výnimoční – poslaním nášho vysielania je aj spájanie slovenského sveta. Cestujeme za Slovákmi do mnohých krajín a mapujeme ich život v krajanských komunitách. O ich aktivitách

a úspechoch informujeme pravidelne v cykle „Slováci vo svete“ vysielaného na Rádiu Regina aj Slovákov na Slovensku. V dnešných zvukových pohľadniciach nám porozprávajú pani učiteľky a deti zo slovenských vzdelávacích centier z Brightonu, Readingu a Dublinu. Tieto centrá sme navštívili spolu s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pánom Jánom Varšom na jeho jesennej pracovnej ceste. Sme radi, že aj vďaka nášmu vysielaniu sa Slováci vo svete, ale aj na Slovensku, dozvedajú o zaujímavých projektoch učiteľov a žiakov v slovenských školách v zahraničí.

Ako nás môžete počúvať? Vysielanie v slovenskom jazyku môžete počúvať kdekoľvek vo svete cez internet www.rsi.sk Kontakt: ingrid.slaninkova@rtvs.sk

CERUZKY VO SVETE 4/2019

59


ZVUKOVÁ POHĽADNICA .......

ZVUKOVÁ POHĽADNICA BRIGHTON READING DUBLIN Mikulášske stretnutia Dnes bude naše cestovanie slovenským svetom výnimočné, vydáme sa na mikulášsku cestu za slovenskými deťmi vo Veľkej Británii a Írsku. Stretneme sa s nimi na mikulášskych besiedkach v Brightone, Readingu a Dubline. Pre deti ich zorganizovali pani učiteľky zo slovenských víkendových vzdelávacích centier pôsobiacich v týchto mestách. Chceli totiž, aby sa aj deti narodené v týchto krajinách zoznámili so slovenskými mikulášskymi tradíciami. Na podujatiach sa zúčastnil a sladkosti deťom priniesol aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vosvete/213409/mikulasske-stretnutia

Milí priatelia, staňte sa spolutvorcami vysielania, ktoré pripravuje Radio Slovakia International. Napíšte nám o Vašich školských podujatiach, aktivitách, ale aj o zaujímavých osobnostiach žijúcich vo Vašom okolí. Budeme o nich hovoriť nielen v rozhlasovom vysielaní, ale aj na stránkach Vášho časopisu „Ceruzky vo svete“. Na korešpondenciu od Vás sa tešíme na adrese: ingrid.slaninkova@rozhlas.sk

CERUZKY VO SVETE 4/2019

60


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

SLOVENSKÉ HODY

Po prázdninách odštartoval súbor Margarétka z Paríža opäť svoju aktívnu činnosť na vystúpeniach. Pozvaním slovenskej asociácie Spolku slovenskofrancúzskeho priateľstva zatancovať na Slovenských hodoch a zároveň na ich 70. výročí sme otvorili šnúru našich jesennozimných vystúpení. Prezentovali sme sa tancami Na Jánošíka a Radvanský jarmok.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

61


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

TANEČNÁ DIELŇA S PEDAGÓGMI ZUŠ JÁNA CIKKERA

Na druhý ročník jesennej školičky tanca k nám, do MARGARÉTKY v Paríži zavítali dve skúsené pedagogičky zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera z Banskej Bystrice Mgr. art Ivetka Rašková a Janka Lašutová, Dis. art. Ich rukami prešli desiatky detí, ktoré sa uplatnili nielen na slovenskej, ale aj zahraničnej tanečnej scéne. Margarétky prišli naučiť tanec Húsky, ktorý tancovali žiaci zo ZUŠ na záverečnom školskom koncerte v roku 2016. Tohtoročná školička bola súčasťou osláv 5. výročia Margarétky. Ďakujeme pani učiteľkám za príjemné tanečné doobedie a peknú choreografiu. https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz/vi deos/491595644802104/

CERUZKY VO SVETE 4/2016

62


MNÍCHOV, NEMECKO................. Pripravila: Jarmila Buchová

MNÍCHOV, NEMECKO

O SLOVENSKU

V rámci multikultúrneho projektu Urban Space sme ako prvý klub predstavili svoje rodisko – Slovensko. Pre nemecky hovoriace publikum sme pripravili výstavu tradičných slovenských výrobkov, slovenskú kuchyňu a slovenskú kultúru. Večerom sprevádzala Jarmila Buchová a Martina Semáneková. Spevom a hudbou predstavili Slovensko vo forme kabaretu Zuzka Erbyová, Ann-Christin Gritto a Jan Dell. Zaspievali pesničky Láska, Bože,

láska, Jaj, Zuza, Zuzička, zahrali na fujare a predstavili slovenskú abecedu s mäkčeňmi a dĺžňami. Pre divákov bol prichystaný vedomostný kvíz o Slovensku a chutná tradičná slovenská kapustnica. Zorganizovali sme veľmi úspešný kultúrny večer.

CERUZKY VO SVETE 4/2019

63


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............. Pripravila: Betka de la Bouvrie

PARÍŽ,FRANCÚZSKO

10. VÝROČIE PETIT SLAVIK

V sobotu 14. decembra 2019 sme v slovenskej škôlke a škole Petit Slavik v Paríži oslávili už 10. narodeniny! Vďaka pani učiteľkám za obetavú prácu, rektorovi slovenskej katolíckej misie za podporu a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ÚSŽZ za krásne darčeky. Ďakujeme všetkým žiakom, žiačikom aj ich rodičom, že ste boli pri tom a aj našim špeciálnym hosťom z divadla ŠIBE a Monike a Zuzke zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

64


PARÍŽ , FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

5. VÝROČIE MARGARÉTKY - GALA

Kto z vás pozná margarétku? Určite všetci! Je to liečivý lúčny kvietok, ktorý nám prezradí, či nás niekto ľúbi alebo neľúbi. Nájdeme ju rásť takmer v celej Európe, podobne ako aj slovenské deti. Oslava výročia Margarétky mala celodenný priebeh. Začala sa doobedňajšou folklórnou dielňou s pedagógmi zo ZUŠ z Banskej Bystrice. Vyvrcholila poobedňajším gala programom, ktorého súčasťou bolo polhodinové tanečné pásmo súboru Margarétka, krst knihy Detský sprievodca Parížom, zábavný program a spoločný bretónsky tanec so žiakmi Českej školy bez hraníc - Paríž. Celým večerom nás sprevádzali milé moderátorky Lili a Andrejka a celé podujatie sa nieslo v dvojjazyčnom duchu. https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz /videos/585269858914572/

CERUZKY VO SVETE 4/2016

65


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............

Žiaci predniesli básničky o svojich pani učiteľkách, ktoré vlepili do kvetu margarétky, prezentovali svoje výrobky z folklórnych dielničiek za celých päť rokov a soľou pokrstili novú knižku určenú na ich potulky Parížom. Atmosféru dotvárala aj nádherná torta v tvare margarétky s menami všetkých žiakov, ktorú nám upiekla Maxova mamička. V neposlednom rade to boli aj výročné kalendáre mapujúce našu päťročnú históriu. Celý večer zachytil kamerou šikovný otecko Peťo a hlavné fotografie sú z dielne Janky, Maxovej maminy. Gala programu sa zúčastnili pedagógovia a žiaci z Českej školy bez hraníc - Paríž,

CERUZKY VO SVETE 4/2016

66


PARÍŽ , FRANCÚZSKO............

pedagogičky zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera z Banskej Bystrice, francúzski hostia - predstavitelia mesta Vincennes, širšia slovenská komunita, rodinní príslušníci našich žiakov a reprezentanti Slovenskej ambasády a Kultúrneho inštitútu. Ďakujeme za gratulácie a darčeky od našich českých kamarátov a za nádhernú pamätnú tabuľku od tanečného odboru ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. https://www.facebook.com/slovenskaskolap ariz/videos/568834730574823/ https://www.facebook.com/slovenskaskolap ariz/videos/2400298900299894/

CERUZKY VO SVETE 4/2016

67


SÚŤAŽE...............................

SÚŤAŽE A PROJEKTY I. Slovenské rozprávky z celého sveta II. ročník Téma: Zvieratá Literárne kolo 5.9.- 14.01.2020 Výtvarné kolo 13.1.-29.3.2020

tvorba vlastnej knihy – podpora písania a čítania - ilustrácie k textu

.............................................................................................................. II. Prečo mám rád slovenčinu, podpora rozvoja písania prečo mám rád Slovensko? Literárna súťaž. Termín do 15.2.2020 ....................................................................................................................... III. Čítame s Osmijankom Termín 30.4.2020 podpora rozvoja čítania Čitateľská súťaž pracovné zošity s úlohami ...................................................................................................................... IV. Súťaže s časopisom Ceruzky vo svete: podpora rozvoja čítania súťaže v aktuálnom čísle precvičovanie gramatiky časopisu: čítanie s porozumením Termín čísla 01/20 do 15.02.20 maľované čítanie ....................................................................................................................... V. Súťaž: Slovenčina vo svete podpora precvičovania literárna a výtvarná súťaž gramatiky 1. kolo: JESEŇ: 25.10.2019 kreatívna slovenčina 2. kolo: ZIMA: 25.12.2019 podpora písania 4. kolo: LETO: 25.5.2020 - básničky, príbehy 5. kolo: PRÁZDNINY: 25.9.2020 ..................................................................................................................... VI. Bystrík - čitateľská súťaž podpora čítania u detí T: 25.5.2020 čítanie s porozumením ....................................................................................................................

CERUZKY VO SVETE 4/2019

68


PROJEKTY ISEIA ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí. Vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Združenie má sídlo v Luxemburgu. Projekty, ktoré realizujeme:

Informácie o združení ISEIA a jeho projektoch nájdeš na našej webovej stránke: http://www.iseia.eu/

CERUZKY VO SVETE 4/2019

69


Časopis vydáva: ISEIA - International

Slovak Educational Institution and Association

CERUZKY vo svete

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Číslo 4/2019

Sídlo asociácie: L-8273 MAMER, Luxemburg, Registračné číslo: F 10260 Web asociácie: http://www.iseia.eu

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Časopis: http://ceuzkyvosvete.iseia.eu

Dana Klampárová, Anglicko Karin Koštialová, Anglicko Dagmara Smalley, Anglicko Monika Polakovičová, Anglicko Betka de la Bouvrie, Francúzsko Zuzana Fodorová, Francúzsko Kristína Domáňová, Island Ľudmila Horká, Nemecko Inga Slaninková, Slovensko Inga Sivčová-Kuzma, USA

marec 2020 Za vecnú a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú autori.

PREČÍTAJ: príbehy na čítanie

Online časopis pre slovenské deti žijúce v zahraničí Šéfredaktorka:

Jarmila Buchová, Nemecko

Redakčná rada:

NAPÍŠ – NAMAĽUJ: príbeh, hádanky, doplňovačky... ONLINE: príspevky a testy na internete

CERUZKY VO SVETE 4/2019

70

Profile for Jarmila Buchova

Ceruzky vo svete 3-2019  

Medzinárodný online časopis pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí Vydáva: ISEIA - International Slovak Educational Institution and Associ...

Ceruzky vo svete 3-2019  

Medzinárodný online časopis pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí Vydáva: ISEIA - International Slovak Educational Institution and Associ...

Advertisement