__MAIN_TEXT__

Page 1

.

Ceruzky vo svete

4/2016 .

Zima, zima tu je

Cestovatelia New Yorku

v

Prišiel k nám Mikuláš

VUP Jánošík

10. výročie školy v Londýne

Sviatok: Traja králi

Fotopríbeh: Terchová

Fašiangy Turíce

Motúzy múzy Zuzy

online časopis pre slovenské deti v zahraničí ISSN : 2418-4012 http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/ 1


Ahoj milá kamarátka, ahoj milý kamarát, som ceruzka Zuzka a spolu s mojimi kamarátkami a kamarátmi som pre teba pripravila ďalšie číslo nášho časopisu. Pomáhali mi deti a pani učiteľky slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí. Zima, zima tu je, sniežik poletuje. So zimou prichádzajú aj tie najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Čo prináša toto zimné číslo? Prečítaj si o zvykoch a tradíciách spojených so sviatkom Troch kráľov, napríklad o betlehemskej obchôdzke. Sviatok Troch kráľov uzatvára vianočné obdobie a otvára ďalšiu kapitolu slovenského roka – Fašiangy a Turíce, obdobie plesov, bálov a karnevalov. V pravidelnej rubrike Vlastiveda – Umenie – Prírodoveda sa spolu vyberieme opäť do histórie. Tentokrát si porozprávame o najslávnejšom slovenskom zbojníkovi, ktorý pomáhal chudobným – o Jurovi Jánošíkovi. Text ilustrovali deti zo slovenského centra v Mníchove. Pozri si, ako si oni predstavujú Jánošíka. V rubrike Fotopríbeh pôjdeme po stopách Jánošíka a navštívime jeho rodisko, dedinku Terchová. V celoročnej literárnej rubrike uzatvárame predstavovanie svetoznámeho spisovateľa Shakeaspeara a jeho tvorby. V zápisníku cestovateľov pribudli nové príbehy. Janka a Maťko sa vybrali za oceán a navštívili slovenské deti v New Yorku. Prečítaj si, čo tam všetko videli a zažili. Knižka Anežka dnes poradí Rastíkovi z Mníchova. Porozpráva mu rozprávke O Palčekovi. Čo ho trápi a čo mu naša kamarátka poradí? Dozvieš sa to v rubrike Poradňa pre deti. Zvuková pohľadnica zavedie k Slovákom roztrúseným po celom svete. O svojich vianočných tradíciách ti porozprávajú Slováci z Argentíny, USA a Cypru. Deti a pani učiteľky zo slovenských vzdelávacích centier z rôznych kútov sveta mi napísali o svojich prípravách na Vianoce a o príchode Mikuláša. Deti si pre neho pripravili pesničky, básničky, tanečné a aj divadelné vystúpenia, pohľadnice a aj perníčky. Prečítaj si, čo nám napísali deti z Anglicka, Walesu, Francúzska, Nemecka, Islandu, a ako vždy aj spoza oceánu – z Ameriky a Kanady. Pri čítaní, riešení úloh a počúvaní rozhovorov Ti prajem veľa zábavy PS: Nezabudni sledovať KVÍZ sZuzka naším časopisom CERUZKY vo svete, v ktorom môžeš vyhrať pekné slovenské knihy. Podrobné informácie nájdeš na webovej stránke časopisu: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

ceruzka

Symboly pre lepšiu orientáciu:

PREČÍTAJ: príbehy na čítanie NAPÍŠ - NAMAĽUJ: vymaľuj, napíš, hádanky, doplňovačky... ONLINE: príspevky a úlohy na internete

CERUZKY VO SVETE 4/2016

2


OBSAH: 06

ZIMA JE TU Vianoce, Nový rok a Traja králi

13

FAŠIANGY - TURÍCE Sviatky zábavy a hodovania

18

SHAKEASPEARE Koniec drámy

19

VÚP - TÉMY Motúzy múzy Zuzy Jánošík

26

FOTOPRÍBEH Terchová

28

34

ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV New York, USA PORADŇA PRE DETI O Palčekovi

37

ZVUKOVÁ POHĽADNICA Argentína, USA, Cyprus Konferencia ÚSŽZ Vianočný pozdrav redaktorov

40

MEDZINÁRODNÁ KUCHYŇA Vianočné hviezdičky

Obálka: pripravili deti z Cardiff

REPORTÁŽE Z CENTIER 41

MIKULÁŠ PRIŠIEL K NÁM 41 New York, USA 44Petit Slavik, Paríž, Francúzsko 45Mississauge, Kanada 46 Cardiff, Wales 48 Calgary, Kanada 49 Londýn, Anglicko 50 Margarétka,Paríž, Francúzsko 53 Kitchener -Waterloo, Kanada 54 Toronto, Kanada 55 Birmingham, Anglicko 57 Reykjavík, Island 59 Cyprus 60 Mníchov, Nemecko

62 62 65 66 67 68

ZAUJÍMAVÉ AKCIE Londýn: 10. výročie školy Island: Oslo Embassy Londýn: Predstavenie knihy Projekt: Osmijanko Projekty ISEIA

adresa redakcie: iseia.projekty@gmail.com Termín na zaslanie úloh: 25.3.2017

CERUZKY VO SVETE 4/2016

3


VZDELÁVACIE CENTRÁ ...........

VZDELÁVACIE CENTRÁ

CERUZKY VO SVETE 4/2016

4


2016 / 2017 JANUÁR 01. 01. Nový rok 06. 01. Traja králi

APRÍL 01. 04. Deň zábavy Veľkonočné sviatky

JÚL Koniec školského roka 05.07. Cyril a Metod

OKTÓBER Mesiac úcty k starším 01.10. Deň hudby 4. 10. 0chrana zvierat

KALENDÁR AKCIÍ ..................

FEBRUÁR Fašiangy – Turíce 21.02. Medz. deň materinského jazyka

MÁJ 01. 5. Sviatok práce 10. 5. Deň matiek

AUGUST Leto zážitky z prázdniny

NOVEMBER 01. 11. Halloween, Sviatok všetkých svätých

CERUZKY VO SVETE 4/2016

MAREC Marec mesiac knihy 08. 03. Deň žien 28. 03. Deň učiteľov

JÚN 01.06. Deň detí 21.06. Deň otcov

SEPTEMBER Začiatok školského roka

DECEMBER 06. 12. Mikuláš Vianoce Štedrý večer

5


ZIMA ..................................

A M ZI 1

ZIMA, ZIMA TU JE

S príchodom zimy prichádzajú aj tie najkrajšie

biele sviatky. O tom, ako sa slovenské deti na tieto sviatky pripravovali, si môžeš prečítať v druhej časti nášho časopisu: Reportáže z centier. V prvej časti nájdeš tajničky, hádanky, básničky a príbehy na čítanie. Vymaľuj obrázok: Nauč sa naspamäť 2 básničku: Zima, zima tu je sniežik poletuje. Stromy, domy, stromy domy bielym zahaľuje. Vezmeme si sane, sadneme si na ne. Hore brehom, dolu brehom na nich poletíme.

3

Ozdob stromček na obrázku a namaľuj okolo neho snehové vločky :

Vianoce, Vianoce prichádzajú, spievajte priatelia, po roku Vianoce, Vianoce prichádzajú šťastné a veselé.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

6


ZIMA ................................... 4

TAJNIČKA 1. Každú adventnú nedeľu sa zapaľujeme jednu .............. 2. Pod stromček nám Ježiško prinesie ......................... 3. Na Vianoce ozdobujeme vianočný ........................... 4. Keď je veľa snehu, staviame vonku .......................... 5. Na Vianoce pečieme sladké ......................... 6. Darčeky dostávajú iba ................. deti (opak zlé). 7. Dáme si na ruky, aby nám nezamrzli prsty. ................. 8. Nosíme na hlave, keď nám je zima................................ 9. Darčeky previažeme peknou červenou .......... 10. Biele Vianoce sú vtedy, keď je vonku veľa .................. 11. V zime si do topánok obúvame teplé .............................. 12. Na stole počas predvianočného času máme adventný ..................... 13. Pastierom ukazovala na oblohe cestu do Betlehema........................

5 NÁJDI 10 ROZDIELOV:

1

2 CERUZKY VO SVETE 4/2016

7


ZIMA .................................. 6

Snehuliaci

1

4

2

5

3

6

ÚLOHA:

1.Pomenuj pokrývky hlavy. 2.Ktorý snehuliak má na hlave hrniec?

CERUZKY VO SVETE 4/2016

8


ZIMA ....................................

NÁJDI 10 ROZDIELOV a obrázky vymaľuj:

Pripravila: Romanka, Mníchov

Obrázok číslo 2

Obrázok číslo 1

7

CERUZKY VO SVETE 4/2016

9


ZIMA .................................... 8

Dokresli snehuliakov podľa návodu: Snehuliak PAŤKO: -má na hlave červenú čiapku s modrou hviezdou, -má tri gombíky, -v pravej ruke drží metlu, -naľavo od neho sedí čierny pes, -na oblohe svieti mesiac v tvare rožteka. Snehuliak JOŽKO: -má na oranžovú šiltovku s červeným šiltom, -má štyri gombíky, -v ľavej ruke drží lopatu, -napravo od neho je modrá lopta, -na oblohe svietia tri hviezdy. Snehuliak MAŤKO: -má na hlave zelený hrniec s jednou čiernou dierou, -má iba dva gombíky, -v pravej ruke drží konárik z ihličnatého stromu, -naľavo od neho sedí hnedá mačka, -na oblohe svieti slnko. Snehuliak MIŠKO: -má na hlave čierny klobúk, -má jeden gombík, -v ľavej ruke drží varechu, -napravo od neho sedí čierny vrana, -na oblohe lietajú tri snehové vločky.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

10


TRAJA KRÁLI .......................

TRAJA KRÁLI „My Traja králi ideme k Vám, šťastia, zdravia vinšujeme Vám...”

Pohľadnice detí z Mníchova

Na sviatok Troch kráľov sa v minulosti chlapci dlho pripravovali. Cvičili si texty, učili sa pesničky a vyrábali betlehemy. Nacvičovali si divadlo o troch kráľoch z východu. Gašpar, Melichar a Baltazár uvideli na oblohe hviezdu, ktorá im ukazovala smer do Betlehema, kde sa narodil nový kráľ – Ježiš. Traja králi sa prišli pokloniť novonarodenému Jezuliatku, ktorému priniesli dary: zlato, kadidlo a myrhu. Chlapci si sami vopred postavili betlehem z dreva alebo z papiera. Bola to skrinka s postavičkami, ktoré znázorňovali narodenie Ježiša Krista v jasličkách medzi zvieratami. Obliekli si dlhé biele košele a kožušinové vesty, aby im nebola zima. Na hlavách mali kráľovské koruny. Niektorí si dokonca namaľovali fúzy. Každý z nich mal palicu, na konci ktorej bola hviezda. Takto oblečení, s palicami v rukách a s betlehemom na krku, chodili mladí koledníci od domu k dom. Hovorilo sa tomu trojkráľová obchôdzka. V každom dome zahrali vianočné divadlo a spievali koledy. Ak sa divadlo a koledy obyvateľom domov páčili, dostali koledníci výslužku. Obyčajne to bola slanina, klobása alebo koláče. Niekedy dokonca aj pár „drobných“. Počas tohto sviatku kňaz posväcoval domy a nad dvere napísal kriedou: C+M+B (Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom).

NÁJDI 10 ROZDIELOV a obrázky vymaľuj:

Obrázok číslo 1

Obrázok číslo 2

9

Pripravila: Romanka, Mníchov

CERUZKY VO SVETE 4/2016

11


TRAJA KRÁLI .......................

ČÍTANIE S POROZUMENÍM – text strana 11.

10

PORADIE: Usporiadaj hviezdy – obsah textu.

A:

Koledníci dostali výslužku Chlapci si vyrobili betlehem

C:

Trojkráľová obchôdzka Chlapci si obliekli dlhé košele

11

B:

D:

Ako sa volali traja králi z východu? ...................................................................................................

12

Z čoho si vyrábali chlapci betlehemy? ...................................................................................................

13

14

Ktorá z odpovedí je správna? a)Jeden z koledníkov mal palicu, na konci ktorej bola hviezda. b)Niektorí si namaľovali fúzy. c)Koledníci si nakúpili betlehemy v obchode s hračkami. d)Betlehem boli ťažké, preto ich ťahali na vozíku. Čo dostávali koledníci ako výslužku? ......................................................................................................

ZAPOJ sa do súťaže

o pekné slovenské knihy Vyplnené úlohy zašli do redakcie: iseia.projekty@gmail.com Termíne do: 25.3.2017

CERUZKY VO SVETE 4/2016

12


FAŠIANGY – TURÍCE ............ ,,

ma

FAŠIANGY – TURÍCE Sviatky zábavy a hodovania

24. decembra sú Vianoce, po nich prichádza Silvester, Nový rok a nakoniec aj sviatok Troch kráľov. Po tomto sviatku nasleduje veselé obdobie bálov, plesov a karnevalov: Fašiangy –Turíce. Veselenie trvá až do polnoci pred stredou, ktorá sa volá Škaredá alebo aj Popolcová streda. Potom nasleduje 40 dňový pôst, ktorý trvá až do Veľkej noci. Historické pramene hovoria, že v období Veľkej Moravy sa na území Slovenska už v 9. storočí používal názov „mjasopust“, čo v preklade znamená „koniec jedenia mäsa pred pôstom“. V Čechách dodnes nazývajú obdobie Fašiangov a Turíc Masopust. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou – medzi Vianocami a Veľkou nocou. Jedlo: Varila sa praženica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. Na stole nesmeli chýbať zabíjačkové dobroty – slanina, huspenina, klobása a jaternice. A samozrejme aj sladké jedlá - vyprážané šišky, nazývané aj pampúšiky, fánky, karamel a rôzne záviny (makový, orechový). Oslavy na dedine: Na dedine sa v tomto období organizovali zabíjačky, svadby a tanečné zábavy. Posledná zábava v tomto období bola vždy spojená s pochovávaním basy – symbolu muzikantov, pretože po Fašiangoch-Turíciach utíchli všetky hudobné nástroje a začala sa pôstna príprava na Veľkú noc. Na Fašiangy končil tanec a tancovať sa smelo zase až v máji pri stavaní a váľaní májov. Tancovanie potom trvalo až do zimy. V poslednú fašiangovú nedeľu sa chlapci preoblečení do masiek vydávali na fašiangovú obchôdzku od domu k domu. Tancovali, spievali a za odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť. Oslavy v meste: V mestách sa zase okrem tanečných zábav a plesov konali rôzne fašiangové sprievody remeselníckych cechov, ktoré boli v tom čase veľmi dobrou formou reklamy a propagácie. Populárne boli rôzne súťažné hry spojené s prijímaním učňov za tovarišov. Učeň bol „žiak“ – začiatočník. Ak zložil pripravené súťažné skúšky, postúpil a stal sa tovarišom – majstrovým pomocníkom. Medzi takéto hry patrilo napríklad kúpanie v studenej a potom teplej vode alebo nosenie na žrdi, či behanie na chodúľoch.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

13


FAŠIANGY – TURÍCE ............

ČÍTANIE S POROZUMENÍM – text strana 13. (odpovede vyhľadaj v texte) 1

Po akom sviatku nasledujú Fašiangy – Turíce? ............................................................................................

2

Ako sa volá streda, ktorá ukončuje obdobie Fašiangov a Turíc? . ...........................................................................................

3

Koľko dní trvá pôst pred Veľkou nocou? . ...........................................................................................

4

Čo v preklade znamená slovo „mjasopust“? . ...........................................................................................

5

Vymenuj aspoň tri zabíjačkové dobroty, ktoré sú v texte. ............................................................................................

6

Vymenuj aspoň tri sladké jedlá, ktoré sa na Fašiangy pripravujú. . ...........................................................................................

7

Aký hudobný nástroj je symbol muzikantov? ............................................................................................

8

Čo sa robilo počas fašiangovej obchôdzky? ............................................................................................

9

Na čo slúžili voľakedy v mestách fašiangové sprievody? ............................................................................................

CERUZKY VO SVETE 4/2016

14


FAŠIANGY – TURÍCE ............ 10

OSEMSMEROVKA: Nájdi nasledujúce slová:

Fašiangy, Turíce, bál, ples, karneval, šišky, fánky, klobása, slanina, zábava, závin, svadba, pampúšiky, tanec, žiak, koláče, dedina masky, jaternice, obchôdzka, mak, orechy, praženica, zabíjačka, dobroty, basa, hudba 11

ROZDEĽ DO SKUPÍN

SLADKÉ JEDLO SLANÉ JEDLO TANCUJE SA TAM

12

PREČÍTAJ A NAMAĽUJ Slová prečítaj správne a namaľuj obrázok

CERUZKY VO SVETE 4/2016

15


FAŠIANGY – TURÍCE ............ 13

HOMONYMÁ: sú slová, ktoré rovnako znejú, ale majú rozdielny význam.

šiška - jedlo

šiška

koruna

koruna

stopky

stopky

zámok

zámok

basa

kohútik

pero

myš

CERUZKY VO SVETE 4/2016

basa

kohútik

pero

myš

16


FAŠIANGY – TURÍCE ............ 14

TAJNIČKA:

Z

S

P

K

Š

M

K

S 1.Pomenuj správne kostýmy, ktoré deti na FašiangyTuríce nosia. Začiatočné písmena ti pomôžu tieto kostýmy správne určiť. •Aké slovo sa ukrýva v tajničke? Toto slovo doplň do vety: Na Fašiangy-Turíce sa organizujú pre deti a dospelých rôzne .................................

ZAPOJ sa do súťaže

o pekné slovenské knihy Vyplnené úlohy zašli do redakcie: iseia.projekty@gmail.com Termíne do: 25.3.2017

CERUZKY VO SVETE 4/2016

P

17


L

a r e it

a r tú

LITERATÚRA......................... Pripravila: Anna Pomichal

SHAKESPEARE Trojkráľový večer

Shakespeare sa síce preslávil najmä svojimi tragédiami, ale písal aj veselohry, napr. Kupec Benátsky, Zimná rozprávka, Sen noci svätojánskej, Ako sa vám páči. My sa dnes stručne oboznámime s hrou Trojkráľový večer. Je to šantivá veselohra, ktorá sa odohráva v dvanásty večer po Vianociach, kedy je v Shakespearovom rodnom Anglicku všetko dovolené, a každý si môže robiť, čo sa mu len zachce. V hlavných úlohách sú dvojčatá Viola a Sebastián, ktorých si stále zamieňajú, keďže sa tak podobajú. A ešte k tomu Viola sa preoblieka za muža, a vtedy sa volá Cesario. Okrem nich je tu vojvoda Orsino a bohatá grófka Olívia, ale zabávajú nás aj šašovia, hudobníci a námorníci. Rôzne komické situácie a nedorozumenia nakoniec vyústia do dvoch svadieb: Viola sa vydá za vojvodu, a jej dvojička Sebastián si zasa vezme Olíviu. V tejto bláznivej komédii sa Shakespeare pokúša ukázať, že v láske často dochádza ku komplikáciám a zmätkom vtedy, keď skrývame svoju pravú identitu, a predstierame, že sme niekto iný. Shakespeare nám okrem toho chce ukázať, že keď sa zamilujeme, môžeme sa chovať bláznivo, a keď si neoblomne presadzujeme svoje právo na lásku, môžeme dokonca zničiť seba alebo iných. Komédiou Trojkráľový večer sa náš celoročný seriál pri príležitosti 500. výročia Shakespearovej smrti končí. Dúfam, milí čitatelia Ceruziek, že vás niektoré jeho hry zaujali natoľko, že si ich niekedy prečítate, alebo si ich pozriete v divadle. Hry boli preložené do mnohých svetových jazykov, aj do slovenčiny.

Pokúste sa, milí čitatelia, preložiť slávne výrok:

„The rest is silence.“ “Thus with a kiss I die.“

“Come what, come may.“ Ak neviete po anglicky, s použitím slovníka sa vám to určite podarí. Keďže rok Shakespeara sa pomaly končí, v nasledujúcom čísle Ceruziek vo svete sa dozviete, kto najvtipnejšie preložil alebo prebásnil slávne Shakespearove výroky, Traja výhercovia dostanú od redakcie odmenu. Nechajte sa prekvapiť!

CERUZKY VO SVETE 4/2016

18


L

a r e it

a r tú

LITERATÚRA.........................

MOTÚZY MÚZY ZUZY Rozhovor so spisovateľkou I. časť

V decembri sme do redakcie dostali balík zo Slovenska – od pani spisovateľky Moniky Necpálovej. Čo bolo v balíku? Jej prvotina, kniha pred deti, ktorá vyšla v slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci v Srbsku – knižka Motúzy múzy Zuzy. Reportér Pepo: Ako ste sa stali spisovateľkou? Pani spisovateľka: Byť „spisovateľkou“ to znie veľmi honosne. Na to označenie si človek neľahko a len pomaly privyká. Vyžaduje to veľa zodpovednosti voči čitateľom a spoločnosti. Radšej vám preto poviem, ako som začala písať a prečo píšem dodnes. Už na základnej škole sme s niekoľkými kamarátkami začali písať groteskné scénky, ktoré sme potom uvádzali ako vlastnú reláciu (dnes by sme povedali šou alebo stand up comedy) s názvom GMB. Tento program mal svoju mesačnú pravidelnosť a chodilo sa na naň dívať veľa ľudí zo školy. Vedieť písať vtipne, to je kumšt. Neskôr sme písali pre vlastný rozhlas Chameleón. Postupom veku som začala písať scenáre pre divadelné predstavenia, napríklad Kráľ Matej zvolenský, Najchutnejšia rozprávka, Detektívka o Smelom Zajkovi... Viaceré z nich uvádzame ako interaktívne predstavenia pre slovenské deti žijúce v zahraničí pod hlavičkou nášho divadla Thalia Teatro. V písaní ma cibrí aj publicistika,

pretože keď môžem, rada spolupracujem so slovenskými novinami a časopismi na Slovensku, ale predovšetkým v krajanskom zahraničí. V súčasnosti píšem scenáre pre televíznu reláciu pre deti s názvom Písmenkovo. Na svojich cestách som spoznala neuveriteľne šikovné deti, pre ktoré sa oplatí písať múdro i veselo. Tak som začala prispievať v Srbsku aj do časopisu Zornička. Odtiaľ bol ešte kus cesty k vydaniu knihy Motúzy múzy Zuzy.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

19


LITERATÚRA......................... i zvedavosti k umeleckým činnostiam (a to Reportér Pepo: Kedy ste napísali mnohých umení – architektúry, svoju prvú rozprávku? Pani spisovateľka: Na prvý úspešne bábkarstva, činohry, kresby, tanca, opery, literatúry...) malým čitateľom. Na stôl napísaný príbeh si pamätám celkom vydavateľa sa rukopis Motúzy múzy Zuzy dobre. Mala som asi desať rokov dostal až vďaka podnetu a dôvere a jedna celoslovenská spoločnosť jedného človeka. Možno aj na to sme vypísala súťaž, do ktorej deti mohli ľuďmi, aby sme jeden v druhého verili zasielať svoje literárne dielka. Téma a podnecovali sa navzájom. Knihu vydalo bola daná: Príbeh má nejako súvisieť Slovenské vydavateľské centrum s elektrickou energiou. Moje dielko v Báčskom Petrovci v Srbsku na konci malo ekologický podtext. Bolo roku 2016 a ilustroval ju grafik a maliar o dievčatku, ktorému vykypelo Pavel Čáni. mliečko. Keďže už raz na jeho Reportér Pepo: Ktorá postavička z knihy preváranie elektrickú energiu minulo, je vaša najobľúbenejšia a prečo? rozhodlo sa, že druhým pokusom Pani spisovateľka: Mám rada všetky o zohriatie mliečka ju musí ušetriť. Hádajte, kto dievčatku pomohol? Žeby svoje postavičky. Nerobím medzi nimi žiadne rozdiely. Niektoré z nich slnko? Bola som veľmi šťastná, že vymenujem (ak niektorú nespomeniem, príbeh sa na Slovensku umiestnil na najlepších priečkach. Dlho potom visel dúfam, že sa neurazí): Bobor Zobor, los Fotos, škriatok Hromozvod, herečka aj na školskej nástenke. Mojim prvým rozprávkam však predchádzalo písanie Heuréka, Knihomoľ Knižný, Rýmus Rímsky, speváčka Vranka Operená, básničiek. Na moju radosť, nikdy tanečnica sova Soňa (S)nežná... Všetky neostali v zásuvke. Už vtedy som aj vznikli v moje hlave každá z nich je rada písala a vždy som mala rada čitateľov. Píšem pre nich a kvôli sebe. svojská a originálna a má svoj charakter. Ale keďže rozprávačkou všetkých Reportér Pepo: Prečo ste napísali príbehov je múza Zuza, musím priznať, že túto knihu? Čo chcete deťom touto s ňou sa rozprávam a dohadujem knihou povedaťť? najčastejšie. Veď dohodnúť sa s múzami, Pani spisovateľka: Príbehy múzy to si vyžaduje šibalstvo. Zuzy vznikali jeden po druhom a -----pokračovanie nabudúce---------najprv nemali ambíciu byť knihou. Cítila som sa pri ich Písaní dobre, užitočne, trochu bláznivo, Zapoj sa do súťaží v tomto časopise a vyhraj túto vo svojom živle. zaujímavú knihu aj s vlastnoručným venovaním Chcela som dopriať od pani spisovateľky ten pocit poznania umenia a náklonnosti

CERUZKY VO SVETE 4/2016

20


JÁNOŠÍK .............................

V

P -U

Pripravila: Jarmila Buchová Ilustrácie: deti z Mníchova

VLASTIVEDA - UMENIE - PRÍRODOVEDA O tom, prečo mám ochraňovať brata alebo o Jurovi Jánošíkovi Volám sa Miško a mám 8 rokov. Bývam v Mníchove, v Nemecku, spolu s mojím bratom Števkom – vševedkom a sestrou Aničkou. Cez prázdniny som vždy pár týždňov u babky a dedka na Slovensku. Teším sa tam, vždy je tam teplo a skoro nikdy neprší. Som rád u babky Žofky a dedka Jožka. Dedko bol kedysi učiteľom, preto vie všetko. Mám rád jeho príbehy, ktoré nám vždy rozpráva. V sobotu dopoludnia sme sa hrali u Paľka. Paľko je babkin sused a môj dobrý slovenský prázdninový kamarát. Je piatak, tak ako ja. Dnes prišiel k nemu aj jeho bratranec Mirko, ktorý býva vo vedľajšej dedine. Zo začiatku sme sa všetci pekne spolu hrali, ale potom nastal obrat. Števko našiel autíčko, ktoré včera niekde stratil. Bol z toho celý večer veľmi smutný, všade sme ho hľadali, ale nenašli. Teraz ho zase konečne našiel a radostne mi ho ukazoval: „Pozri Miško, našiel som moje autíčko."

CERUZKY VO SVETE 4/2016

Vtom ale k nemu prišiel Mirko a zobral mu ho so slovami: „To je moje auto, ja som si ho tu včera večer zabudol". „No to asi ťažko," nedal sa Števko, „veď včera večer si tu vôbec nebol. Ani Paľko nebol včera doma." „Tak som si ho tu zabudol už predvčerom. Je moje a ty sa s ním hrať nebudeš," trval na svojom Mirko. „Miško, Miško, povedz, že je moje, že som ho včera dostal od uja Dušana. Moje je. Pozri, tu je aj škrabanec od noža, čo si

21


JÁNOŠÍK ..............................

doteraz iba ticho sedel pri stole. „Dobre," prikývol dedko Jožko, „poviem vám to. Juraj Jánošík je náš slovenský hrdina. Ochraňoval chudobných a slabých. A nemal rád nespravodlivosť. Narodil sa v chudobnej rodine v Terchovej a žil v 17. storočí v Rakúsku - Uhorsku. Vtedy boli ľudia rozdelení na bohatých – volali ich šľachta a chudobných – ktorých volali poddaní. Celá krajina bojovala proti nájazdom Tatárov a neskôr aj Turkov. Ako by to nestačilo, začala aj šľachta medzi sebou bojovať. No a nakoniec bojovali aj proti samotnému kráľovi.“ „V Nemecku máme tiež veľa Turkov. Ale s nimi nebojujeme. Sú to moji kamaráti,“ usmial sa Števko, „ale Tatára nepoznám žiadneho.“ „Bojovali vtedy rytieri na koňoch?“ vyzvedala Anička. „Ale kdeže Anička,“ pousmial sa dedko Jožko, „bojovali obyčajní ľudia – muži: otcovia a mladí silní chlapci. Ženy, deti a starí muži, ktorí nebojovali, robili celé dni ťažko na poli, aby mali čo jesť. A aj to málo, čo mali, im zobrala šľachta a kráľ. Pretože na boje sú potrební nie len vojaci, ale aj veľa jedla a peňazí.“

Policajti vtedy slúžili šľachte - bohatým a nie spravodlivosti. Nevolali sa vtedy policajti, ale drábi. A ak niekto nevládal robiť, lebo bol starý alebo chorý, prišli drábi a zbičovali ho. Častokrát na smrť.“ „No to bolo ale nespravodlivé. Keby som tam bol, tak by som im ukázal,“ povedal smelo Števko. „Na to sa už nevedel pozerať ani Jánošík. Preto, keď sa vrátil z boja, stal sa zbojníkom, aby ochraňoval chudobných. Keďže bol veľmi silný, stal sa neskôr aj zbojníckym kapitánom. Bohatým bral a chudobným dával. Bol zbojníkom, ktorý pomáhal ľuďom a naprával krivdy,“ pokračoval v rozprávaní dedko Jožko. „ Naprával krivdy? A to ako? Keď bol niekto krivý, tak ho vyrovnal?“ mudroval zase Števko. „Krivda znamená nespravodlivosť,“ zapojila sa do debaty aj babka Žofka. „Jánošík naprával krivdy, teda bojoval proti nespravodlivosti. Povesť o Jánošíkovi hovorí, že mal silu z čarovných vecí, ktoré dostal od víl. Boli to: valaška, opasok a zapletané vrkoče.“

CERUZKY VO SVETE 4/2016

22


JÁNOŠÍK ..............................

„Čo to je valaška?“ vyzvedala Anička. „To je také drevené, že?“ povedal som. „Áno, presne tak,“ potešila sa babka, že to predsa len vieme. „A mamička to používa, keď mieša polievku,“ pridala sa aj Anička. „Ale nie Anička, to je vareška. Načo by bola zbojníkovi vareška? Veď tú potrebuje kuchár. Nie vareška, ale valaška to bola,“ chytila sa babka za hlavu. „Čo potrebujú zbojníci?“ opýtal sa dedko. „No predsa nejaké zbrane. Tak to bude nejaká puška alebo samopal,“ povedal Števko. „Ale nie, také moderné zbrane vtedy ešte neboli,“ zasmial sa dedko nad Števkovým nápadom. „Ale zbraň to bola, to máš pravdu. „Ja viem, ja viem. To bola taká sekera, taká slovenská sekera,“ povedal som. Lebo som si spomenul, že som to raz videl, keď sme boli na tanečnom vystúpení a chlapci tam tancovali s klobúkmi a slovenskými sekerami to sú tie valašky. „To sú také dlhé pomaľované sekery na vlkov.“

„Presne tak,“ usmial sa spokojne dedko. „Prepadával bohatých pánov na ceste, bral im peniaze, zlato a jedlo. To všetko potom rozdával chudobným. Keď počul o nejakej nespravodlivosti, ktorá sa stala, hneď tam bežal a napravil ju.“ „A nikdy ho nechytili?“ neprestávala sa vypytovať Anička. „Ale chytili. Celý rok sa ukrýval v lese, len v zime, keď bolo v horách veľa snehu, prišiel sa vždy trochu zohriať ku kamarátom do hostinca. Raz, keď jedol polievku, prišli dnu drábi.“ „To boli vtedy policajti, že?“ podotkla Anička. Dedko Jožko prikývol a pokračoval: “Niekto ho musel zradiť a prezradiť im, že je tam Jánošík. Ale on sa nebál a pokojne jedol ďalej, lebo vedel, že ich všetkých ľahko premôže a utečie.“ „Pretože mal čarovnú valašku,“ podotkla zase Anička. „Anči, neprerušuj toľko. Nechaj dedka hovoriť,“ zlostil sa Števko. „Števko, pekne volaj Aničku a nekrič na ňu,“ karhala babka Žofka nazlosteného Števka.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

23


JÁNOŠÍK .............................. „Ako to bolo ďalej dedko? Pokračuj,“ prosíkal som. A deko Jožko pokračoval: „V hostinci bola ale nanešťastie jedna slepá babka. Keď vošli drábi do hostinca, práve lúpala hrach. Zľakla sa ich tak, že jej miska s hrachom vypadla z ruky a hrach sa rozsypal po celej podlahe. Jánošík to však nevidel. Postavil sa a chystal sa na boj. V tom sa ale pošmykol na hrachu a spadol. Valaška mu vypadla z ruky.“ „Och, nie,“ prerušil dedka tentokrát Števko. „Drábi vtedy využili príležitosť a naskákali na Jánošíka a zobrali mu aj opasok. Keďže boli drábi v presile – bolo ich naozaj veľa, nepomohli mu ani jeho zapletené čarovné vlasy. Drábi ho premohli a odviedli do väzenia,“ povzdychol si dedko Jožko. „No a na súde bol odsúdený na smrť obesením na hák za rebro. Na popravisku v Liptovskom Mikuláši odvážny Jánošík zakričal - Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. A sám vyskočil na hák a zomrel.“ Dedko skončil svoje rozprávanie so slovami:

„Jánošík bol však hrdina. Celý život ochraňoval chudobných a slabších, bojoval proti nespravodlivosti a krivde.“ Po chvíľke ticha som povedal: „Vieš čo Števko, poobede pôjdeme spolu k Paľkovi a ja sa pozriem na to autíčko, či je naozaj tvoje, dobre?“ Števko sa na mňa usmial a prikývol. Aj babka s dedkom sa na seba usmiali. Deti z vyučovania slovenčiny v Mníchove vymysleli spolu túto básničku: V Terchovej sa dobrý silák narodil, aby náš slovenský národ oslobodil. Opasok od dobrej víly, dodá mu vždy veľa sily. Vrkoče mu víly zamotajú, ktoré mu odvahu vždy dodajú. V ruke valaška vybíjaná, to je jeho verná ochrana. Neutekal veru pred drábmi zo strachu, Nanešťastie pošmykol sa raz na hrachu.

ÚLOHY: 1.Popíš, ako podľa teba vyzeral Jánošík. 2.Popíš, aké vlastnosti mal podľa teba Jánošík. 3.Nakresli, ako podľa teba Jánošík vyzeral. 4.Napíš krátku básničku o Jánošíkovi. Jednu z úloh vypracuj a zašli nám ju do redakcie. Najzaujímavejšie odpovede odmeníme peknou knihou. Termín: 25.03.2017 iseia.projekty@gmail.com

CERUZKY VO SVETE 4/2016

24


JÁNOŠÍK ..............................

VLASTIVEDA – UMENIE - PRÍRODOVEDA

O zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi

TAJNIČKA:

Zapoj sa do súťaže o pekné slovenské knihy: Zašli nám do redakcie CELÚ vyplnenú tajničku. Termín: 25.03.2017 iseia.projekty@gmail.com

1.Jánošík bol taký silný, že sa stal zbojníckym .......................... 2.Jánošík mal valašku, kuchárka má na varenie ........................... 3.Policajti sa voľakedy volali ................................ 4.Jánošíka chytili, keď sa pošmykol na ............ 5.Chudobní sa volali poddaní, bohatí sa volali ................................ 6.Podľa legendy mal Jánošík 3. čarovné veci: valašku, vrkoče a ....... 7.Jánošík bojoval proti nespravodlivosti a naprával ................ 8.Jánošík zomrel na šibenici, keď vyskočil na hák a zavesil za ............ 9.Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj ..............

Doplň slovo z tajničky: Juraj Jánošík sa narodil na strednom Slovensku v .....................................

CERUZKY VO SVETE 4/2016

25


h e b í r P

FOTOPRÍBEH........................

FOTOPRÍBEH PO JÁNOŠÍKOVÝCH STOPÁCH Jánošíkove múzeum v TERCHOVEJ

Jánošíkove múzeum v Terchovej

História Terchovej Pod kopcom s Jánošíkovou sochou

CERUZKY VO SVETE 4/2016

26


Film o Jánošíkovi

Film o Jánošíkovi

Jánošíkov dom

Na jarmoku v Terchovej

S Jánošíkom v múzeu

Folklórne slávnosti v Terchovej

CERUZKY VO SVETE 4/2016

27


ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV.... Pripravili: Inga Sivčová - Kuzma

ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV Denník z NEW YORKU

Naši smelí cestovatelia prešli celú Európu a tak si povedali, že je už načase pozrieť sa aj na iný kontinent. Rozhodli sa, že navštívia Severnú Ameriku a prišli do mesta, ktoré je asi najznámejšie medzi všetkými svetovými veľkomestami. Pozrite sa, kde sa dostali, čo videli. Ste zvedaví, či Janka a Maťko nájdu aj tu za oceánom slovenské deti a slovenskú školu? Ale samozrejme, že sú. Vybrali sa navštíviť slovenskú školu v Astorii. Kto vie, kde presne táto škola je? A kto vie, čo sa v tejto slovenskej víkendovej škole deti učia a čo robia? No uvidíme. Vyberte sa spolu s našimi cestovateľmi za oceán. Tak začíname!

e lcom e W ! o! Hell ew York in N

Ahojte, kamarati,

z New Yorku Vás všetkých srdečne zdravia Janka a Maťko. Je krásne novembrové počasie a my začíname našu túru po meste New York. Veľmi sa tešíme, že tu môžeme byť. „Ja sa najviac teším na mrakodrapy a sochu Slobody,“ sníva Maťko. „Ja sa zase teším na velikánsky vianočný stromček,“ pridá sa aj Janka, „tak poďme už.“

nido e v n ! Bie Y ork! a l o H eva u N a

CERUZKY VO SVETE 4/2016

28


ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV....

„Ahojte. Pokúsime sa Vám aspoň trošku ukázať, aké je toto naše mesto úžasné,“ privítala cestovateľov pani učiteľka Inga, „budem vaša sprievodkyňa. A naše putovanie začneme v Battery Parku.“ „Sú tam mrakodrapy, alebo Socha Slobody?“ preruší Ingu Maťko. „Mrakodrapy nie, ale Sochu Slobody – symbol Ameriky – je odtiaľ veľmi dobre vidieť.“ „To je dobre. Na to sa už veľmi teším. Čítal som, že je vysoká 46 metrov. To je veľa, že?“ vypytuje sa Maťko. „No Maťko, to máš pravdu. Socha je vysoká 46 metrov, ale spolu s 47metrovým podstavcom je teda vrchol fakle vo výške 93 metrov nad zemou,“ odpovedá skúsená sprievodkyňa Inga. „No teda, riadna výška,“ uznanlivo prikývne aj Janka. „Socha drží v pravej ruke fakľu a predstavte si, že len ukazováčik je dlhý 2,4 metra. To je viacej, ako jeden dospelý človek,“ pokračuje Inga.

„Pri jej nohách ležia rozťaté putá tyranie. Na znak slobody. V ľavej ruke drží socha dosky predstavujúce vyhlásenie nezávislosti s nápisom JULY IV MDCCLXXVI ( 4. júl 1776). To je dátum vyhlásenia Deklarácie nezávislosti,“ vysvetľuje trpezlivo pani učiteľka. „Áno, áno. To sme sa učili. Spojené štáty sa osamostatnila od nadvlády Británie. Povedali, že chcú rozhodovať samy a nie aby ich stále komandovala Británia. Tak ako mňa stále komanduje Janka. Aj ja vyhlasujem tu a teraz nezávislosť – od Janky,“ mudruje Maťko. Janka sa len usmiala a povedala: „ A ja zase viem, že jej koruna má sedem lúčov. Pretože sloboda má vyžarovať ponad sedem morí do šiestich kontinentov.“ „Veru ste sa dobre pripravili na túto cestu,“ pochváli oboch Inga. „Teraz sa vyberieme k One World Trade Center – najvyššej budova na západnej

CERUZKY VO SVETE 4/2016

29


ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV....

Bývalé Dvojičky

Veža Slobody, ktorá je na mieste Dvojičiek

pologuli. Je to na mieste bývalých Dvojičiek Twins, ktoré spadli 11. septembra 2001. „Chudáci. Dvojičky ako my. A čo sa im stalo? Prečo spadli?“ vypytuje sa Janka. „To ja viem. Videl som o tom dokument v telke. Twins spadli, lebo do nich narazili lietadlá. To urobili teroristi a zomrelo tam vtedy strašne veľa ľudí,“ odpovedá na otázku Maťko. „Presne tak. Na mieste, kde tieto dve budovy stáli, sú obrovské bazény s menami ľudí, ktorí v tých budovách boli a bohužiaľ zomreli. Tu sme teraz na mieste bývalých Dvojičiek,“ ukazuje Inga. „sme pri južnom bazéne, kde neustále padá voda do 6 metrovej hĺbky. Tu sú vyryté mená obetí.“ „Zomrelo vtedy skoro 3000 ľudí – väčšinou to boli civilisti, ktorí pochádzali z 90. rôznych krajín,“ upresnila Inga. „To je veru naozaj smutné. Toľko nevinných ľudí tu zomrelo,“ bedáka Janka,“ poďme radšej ďalej. Lebo mi je naozaj veľmi smutno.“ Metrom sme sa vyviezli z Downtown na Midtown a vystúpili sme na 42. ulici, na svetoznámom Times Square. Stále sme na Manhattane. „Koľko veľa svetelných reklám je tu. Aké veľké sú tieto obrazovky, reklamy sa na nich strašne rýchlo sa menia,“ diví sa Janka. „A to množstvo ľudí, čo tu je. To sú všetko turisti? Prechádzajú sa hore – dole. A aj policajtov je tu

CERUZKY VO SVETE 4/2016

30


ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV....

všade veľa. Aspoň sa nemusíme báť o svoje bezpečie,“ zhodnotil situáciu Maťko. Pomaly sme sa prešli zo 7. Avenue, čiže z Times Square na 6. Avenue. Dostali sme sa k Rockefeller Center, kde stojí každé Vianoce najslávnejší vianočný strom, ktorý všetci dobre poznáte z filmu o Kevinovi, ktorý sa stratil - Home alone 2: Lost in New York. Janka hneď zvýskla od radosti: „Vianočný stromček. Môj sen sa splnil. Atmosféra je tu naozaj rozprávková.“ „To je nie stromček – ale riadne stromisko. Taký vysoký stromček som ešte nevidel. A ako ho len sem dostali a ozdobili?“ diví sa ja Maťko. A obaja cestovatelia stoja bez slova a obdivujú tú velikánsku krásu. „Prídeme sem ešte raz, večer,“ povie do ticha sprievodkyňa Inga, „vtedy sa všetko pekne rozsvietilo a anjeli s nebeskými trúbami lemujú cestu zurčiacej vode, ktorá prúdi cez krásny kaskádovitý bazén. To ešte uvidíte, aká je to nádhera.“

CERUZKY VO SVETE 4/2016

31


ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV.... „A ja by som chcel vidieť ešte aj budovu novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Je to ďaleko odtiaľto?“ preruší ticho Maťko. „Dobre. Ukážem vám aj jeho budovu,“ prikývne Inga, „ale najprv sa zastavme ešte tuto oproti v prekrásnej gotickej katedrále Svätého Patrika. Je to hneď oproti obchodnému centru ... Katedrála bola postavená v rokoch 1858 až 1878.“ „Čože? Ak dobre počítam je to 20 rokov. To nevedia presne, kedy bola postavená, alebo ju naozaj stavali tak dlho?“ neverí vlastným ušiam Maťko. „Dobre počítaš Maťko. Naozaj ju stavali 20 rokov. A celá je z bieleho mramoru,“ Inga sype z rukáva ďalšie informácie. Zapálili sme tam sviečky a pobudli v tichu uprostred rušnej 5. Avenue. Tento oddych nám dobre padol pred našim ďalším putovaním. „Tak! A sme tu! Tu býva budúci prezident USA,“ víťazne zahlásila Inga, „tu naše putovanie po meste končí. Čo sme stihli, to sme stihli. Je toho ešte oveľa oveľa viac, čo by som vám ešte mohla ukázať, ale my sa musíme teraz dostať z Manhattanu do Queensu. Tam je naša víkendová slovenská škola, ktorá je v Astoii v časti Queens. Tak šup- šup do metra a popod rieku East River poď ho na Astoriu .“

CERUZKY VO SVETE 4/2016

32


ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV....

Deti sa práve pripravujú na Vianoce a preto sa učia spievať koledy. Išlo im to veeeľmi dobre. Mikuláš sa určite poteší. Boli sme aj na hodine Prvouky. Usilovní žiaci si zapisovali všetky potrebné informácie do zošita. A Janka s Maťkom to hneď aj skontrolovali: „ Veru deti, písanie po slovensky vám ide veru dobre.“ No a na koniec nášho výletu sme sa dostali ešte na jednu významnú udalosť Bohemian Citizens’ Benevolent Society of Astoria a zaspievali si spolu s deťmi

koledy. Ach, bolo to nádherné. Odchádzame z New Yorku s prekrásnymi zážitkami a tešíme sa, že sme spoznali nové mesto, ale hlavne nové šikovné slovenské deti, ktoré rady navštevujú slovenskú školu. Teta Inga nás zajtra zase zabalí do obálky a pošle k pani učiteľke Kristínke. Ale tentoraz nie na Island. Tam sme už predsa boli. Pošle nás do Bratislavy, pretože odtiaľ poputujeme ďalej v ruksaku. Kam? No to nám neprezradila. Nechajme sa prekvapiť  Dovidenia.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

33


PORADŇA ............................ Pripravili: Kristína Domáňová, Psych. poradca: Lenka Ciglanská Ilustrácie: Boris, Mníchov

PORADŇA PRE DETI KNIŽKA ANEŽKA Poradňu pre deti pripravuje pani učiteľka Kristínka. Odborne jej pri tom pomáha pani psychologička Lenka Ciglanská, ktorá pracuje ako psychologička v detskom centre na Slovensku. V poradni pomáha knižka ANEŽKA deťom, rodičom a učiteľom s problémami, ktoré ich trápia. Nájdeš tu rady a návody, ako prekonať ťažké chvíle. Napíš nám, ak aj teba niečo trápi. Knižka Anežka ti rada poradí. Ani nie o 5 minút už malý Rastislav víťazoslávne máva rukami. „Prvý, prvý! Našiel som ho prvý!“ Je decembrové piatkové popoludnie. Na radostne volá Rastík. námestí Marienplatz v Mníchove vo „Skvelé, Rastík! Takže ako pre Teba, vzduchu tancujú snehové vločky jeden balíček. Nech sa páči,“ podáva a nevedia sa vynadívať na tú krásu pod odmenu ocko synčekovi. nimi. Vianočný stromček, koledy, ktoré Vtom sa pri Rastíkovi zvrtne chlapča, spievajú deti, vianočné vône. Pani zima urobí grimasu, niečo zašepká a rýchlo maľuje všetkým bez rozdielu červené chytí svojho otca za ruku a vykračuje si líca i nosy. Šály, čiapky i rukavice majú preč. dnes plno práce. „Už zase. On s tým asi nikdy neprestane!“ Zababušený Rastislav si vykračuje hovorí smutne Rastík a snaží sa udržať s ocinom po námestí a oči mu behajú na slzy. všetky svetové strany, aby zachytili krásu predvianočného času. „Oci, prosím, môžem ochutnať, čo máš v tom pohári?“ prosebne upiera zrak syn na otecka. „Prepáč, Rastík, ale to je Glühwein, je tam alkohol a to môžu iba dospelí, vieš?“ vysvetľuje otecko. „Ale čo by si povedal na tvoje obľúbené pražené mandle? Už ich cítim. Kto prvý nájde stánok s nimi vyhráva!“ povzbudzuje ocko synčeka.

O Palčekovi

CERUZKY VO SVETE 4/2016

34


PORADŇA ............................. „Čo sa stalo Rastík, kto - s čím neprestane?“ nechápavo pozerá ocko. „Ten chlapec, videl si ho? V tej oranžovej čiapke. To je môj spolužiak. Odkedy sme sa prisťahovali a začal som chodiť do školy, stále sa mi vysmieva, vraj mám čudné meno a stále ma volá všelijakými prezývkami,“ vysvetľuje Rastík. „Čože? A prečo si nám to nepovedal, chodíš do školy už skoro 4 mesiace a nič si nám nespomínal?“ čuduje sa otecko. „Lebo som si myslel, že s tým prestane. Že jedného dňa ho to omrzí a už mi dá pokoj,“ vysvetľuje synček. „Ach, synček. To ma veľmi mrzí. Dobre vieš, že kedykoľvek ťa niečo trápi sme tu s maminkou pre teba. Pamätáš, ako sme sa rozprávali, že tým, že sa sťahujeme do inej krajiny, bude tu iný jazyk, iné zvyky, ale toto mi vôbec nenapadlo,“ dumá ocko. „Vieš, oci, lebo oni nevedia vysloviť r ako my a takisto, namiesto v hovoria f, takže najskôr ma volali Astislaf a potom už iba Astif. Ja som sa ich to snažil naučiť, ale oni to proste nevedia a tak si začali robiť žarty,“ objasňuje situáciu synček. „Ach, ty si výmyselník! Ty si sa ich snažil naučiť vyslovovať naše r? Vieš, každý národ má svoju špecifickú výslovnosť a naša slovenčina je jeden z náročnejších jazykov, takže je jasne, že to nevedia vysloviť. To ich však neospravedlňuje z posmievania. Počuj, keď sa to nabudúce zopakuje, nereaguj na to. Nechaj im čas, nech sa to skúšajú naučiť, možno to bude trvať dlhšie a bude otravné to počúvať, ale ty to zvládneš. A za tvoju trpezlivosť

dostaneš odmenu - urobíme dohodu. Ty môžeš vybrať, čo si dáme v ten deň na večeru a možno aj nejaký dezert, čo ty na to? A cestou domov budeme vymýšľať nejaké prezývky, ktoré by sa ti páčili a ktoré by boli ľahšie vysloviteľné pre tvojich spolužiakov, čo ty na to?“ predkladá ocko nápady. „Super, oci. Mám rád tvoje nápady! Sú mega!“ teší sa synček. „Poďme ešte pozrieť nejaké pohľadnice pre babičku do Prešova! Pozri tamto v stránku sú veľmi pekné!“ ukazuje ocko na stánok oproti. Rastík s ocinom sa vyberú k stánku s ručne maľovanými pohľadnicami. Kým otecko prezerá pohľadnice, Rastík sa rozhliada navôkol a z pultu pani predavačky žmurkne na neho knižka. Rastík sa spýta pani predavačky, či si ju môže prezrieť, kým ocko vyberie pohľadnice. Pani predavačka mu ju s úsmevom podá a Rastík začne listovať. „Už som si myslela, že dobre nevidíš!“ ozve sa huncútsky Anežka. „Prosím?“ začudovane sa na ňu pozrie Rastík. „Milý Rastislav a ty ma vari nepoznáš? Veď ja som knižka Anežka a pomáham deťom, ktoré niečo trápi. Počula som, o čom ste sa rozprávali s ockom a tak som tu na teba čakala a žmurkala, až kým si si ma nevšimol,“ vysvetľuje Anežka Rastíkovi. „Ach, prepáč mi, bol som zamyslený!“ odpovedá Rastík. „Ja viem. Všetko som počula. Mrzí ma, že sa ti niektoré deti posmievajú. Ale vieš čo? To nie je tvoj problém, ale ich! Keď si

CERUZKY VO SVETE 4/2016

35


PORADŇA ............................. myslia, že tým niečo dokážu, tak nech sa páči. Myslím, že piataci by už mali mať dosť rozumu na to, aby vedeli, že vysmievanie nie je pekné!“ zhodnotí celú situáciu knižka Anežka. „To som si myslel aj ja,“ pritakáva Rastík. „Nevadí. Poznáš rozprávku Tom Palček? Chudobným rodičom sa raz narodil malý chlapček, ktorý bol malý, vlastne by sme mohli povedať tak maličký ako palec jeho otca a tak mu dali meno Palček. Možno aj on sa stretol s ľuďmi, ktorí sa mu posmievali, ale on bol veľmi múdry, šikovný a dobrý. Zažil veľmi veľa dobrodružstiev, aby pomohol svojim rodičom. Nie je najdôležitejšie, aké meno nosíme, ale akí sme ľudia. Nezabúdaj na to. On si k svojmu menu vymyslel ešte ďalšie meno Tom. Čo by si povedal, keby si si aj ty vymyslel nejaké ďalšie meno alebo prezývku?“ spytuje sa Anežka. „Hej, presne to navrhol aj môj ocko. že cestou domov budeme vymýšľať nejaké mená alebo prezývky,“ vraví Rastík. „No výborné. To by sme mali. Takže nabudúce, ak ti bude dakto hovoriť iným menom, jednoducho to nechaj tak. Alebo si to môžeš napísať na papierik a doma to ukázať mamine a ocinovi. Môžete si zahrať hru, že na toto meno vymyslite rozprávku o hrdinovi, ktorý bude nosiť toto meno. Môže byť?“ vyzvedá Anežka. „Anežka, si super! Ďakujem Ti veľmi!“ teší sa Rastík.

„S radosťou. Som tu vždy. Nezabúdaj a teraz choď rýchlo pomôcť ocinovi vybrať nejaké tie pohľadnice, lebo vyzerá, že si nevie dať rady,“ žartuje Anežka. „Áno bežím, maj sa krásne,“ lúči sa Rastík. „Aj ty sa maj krásne a rozprávkové Vianoce ti želám. A aj celej tvojej rodine, “ popraje Anežka svojmu malému kamarátovi. Rastík, zavrie knižku a pobehne k ockovi. „Oci, tak čo už si vybral? Môžeme ísť?“ vyzvedá synček. „Ach, ešte stále nie. Prosím ťa, ktoré mám zobrať?“ prosí o radu otecko. „Veď to je úplne jednoduché - tieto dve s jasličkami a Ježiškom, tie sa budú babičke určite páčiť,“ vraví Rastík. Cestou domov kráčajúc námestím, ocko s Rastíkom vymýšľajú rôzne mená a prezývky. „Aslan!“ odrazu zvolá ocko, „pamätáš sa na rozprávku Narnia? A na toho úžasného leva – pamätáš ako sa volal?“ „Aslan! Jasné, že sa pamätám. To je úžasné! Už žiadne Astif! Od dnes som jednoducho Rastislav Aslan!“ radostne zvolá synček. Rastík s ocinom si ťapnú rukami a s praženými mandľami si vykračujú zasneženým námestím domov s tancujúcimi vločkami nad hlavami.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

36


ZVUKOVÁ POHĽADNICA......... Pripravila: Ingrid Slaninková

ZVUKOVÁ POHĽADNICA Správy z Bratislavy do celého sveta „Tu

Bratislava! Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prinášame Vám správy, rozhovory, reportáže, zaujímavosti, aktuality. Denne zo Slovenska, denne do celého sveta!“ Táto zvučka pozýva k vysielaniu Krajanskej redakcie Radio Slovakia International v slovenskom jazyku už neuveriteľných 23 rokov. Prvýkrát sa v éteri objavila 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. Vysielanie je určené tým Slovákom, ktorí našli svoj nový domov za hranicami rodiska. Denne ich informujeme o dianí na Slovensku. Prinášame aktuality z oblasti politiky, ekonomiky, vedy, kultúry, či športu. Predstavujeme krásy i osobnosti Slovenska. Nezabúdame ani na slovenskú hudbu. Sme jediné slovenské médium, ktoré vzniklo s týmto poslaním. A ešte v niečom sme výnimoční – poslaním nášho vysielania je aj spájanie slovenského sveta. Cestujeme za Slovákmi do mnohých krajín a mapujeme ich život v krajanských komunitách. O ich aktivitách

a úspechoch informujeme pravidelne v cykle „Slováci vo svete“ vysielaného na Rádio Regina aj Slovákov na Slovensku. V dnešných zvukových pohľadniciach porozprávajú Slováci z viacerých kútov sveta o svojich vianočných tradíciách. Dozvieme sa, ako oslavujú Vianoce v Argentíne, v USA a aj na Cypre. V zvukovej pohľadnici z Argentíny porozprával César Mangiaterra o svojej rodine a aj o vyučovaní slovenčiny v Buenos Aires. Pozrite si aj vianočný pozdrav redaktorov z našej redakcie. Šťastný Nový rok 2017. Sme radi, že aj vďaka nášmu vysielaniu sa Slováci vo svete, ale aj na Slovensku, dozvedajú o zaujímavých projektoch učiteľov a žiakov v slovenských školách v zahraničí.

Ako nás môžete počúvať? Vysielanie v slovenskom jazyku môžete počúvať kdekoľvek vo svete nielen cez internet www.rsi.sk či satelit, ale od začiatku tohto roka sme bližšie aj k Slovákom žijúcim v USA a Kanade. http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/71987/vysielanie-vslovencine-v-usa-a-kanade

CERUZKY VO SVETE 4/2016

37


ZVUKOVÁ POHĽADNICA........

ZVUKOVÁ POH ĽADNICA VIANOCE v Argentíne, USA a na Cypre Vianoce cez letné prázdniny, vedro so zemiakmi pod stôl, medový krížik na čelo, „želený punkt“ a živý kapor či záhony vianočných červených ruží? Aj to sú Vianoce, takto ich prežívajú Slováci v zahraničí. O vianočných tradíciách a zvykoch nám porozprávali: César Mangatiera z Argentíny, Andrea Valčuha z New Jersey, USA, Inga Sivcova z New Yorku, USA a aj Lívia Szakszonoaj z Cypru.

http://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/1 23212/sosovica-dubaky-stromcek-a-vianocna-ruza

ZVUKOVÁ POH ĽADNICA ÚS ŽZ v Anglicku Hodiny slovenčiny sú populárne aj medzi Slovákmi v Argentíne. César Mangatierra z Argentíny začal rozprávať plynule po slovensky až keď mal 30 rokov, vďaka jeho manželke z Košíc. Dnes je jeho rodinným „intímnym“ jazykom slovenčina – aj pre jeho dve deti. Dnes vyučuje spolu s jeho manželkou slovenčinu. César má začiatočníkov a jeho manželka Lota pokročilých. Slováci sa učia po slovensky hlavne kvôli citovej väzbe a nostalgii ku Slovensku – krásy Slovenska, sneh či slovenské Vianoce. Frištik, fusekle, firhangy – aj to je slovenčina pre našich krajanov. Vypočujte si rozhovor o výučbe slovenčiny a o Césarovej rodine v Argentíne.

http://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/12321 1/slovencina-v-buenos-aires

CERUZKY VO SVETE 4/2016

38


TELEVÍZNA POHĽADNICA......

TELEVÍZNA POH ĽADNICA Bratislava – zo sveta

Televízna redakcia Národnostného magazínu pripravila publicistickú reláciu zo stálej konferencie ktorú organizuje Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí každé dva roky. V roku 2016 sa rokovania zúčastnilo 90 zástupcov spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 štátov. Aj naše víkendové školy mali svojich zástupcov: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/100 71/113472#1203

VIANO ČNÝ POZDRAV Z Rádia Slovakia International Šťastné a veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017: Pozdravy od redaktorov a redaktoriek rádia v rôznych jazykoch:

https://www.facebook.com/rsi.es/videos/1883040238596133/ Milí priatelia, staňte sa spolutvorcami vysielania, ktoré pripravuje Radio Slovakia International. Napíšte nám o vašich školských podujatiach, aktivitách, ale aj o zaujímavých osobnostiach žijúcich vo vašom okolí. Budeme o nich hovoriť nielen v rozhlasovom vysielaní, ale aj na stránkach vášho časopisu „Ceruzky vo svete“. Na korešpondenciu od vás sa tešíme na adrese: ingrid.slaninkova@rozhlas.sk

CERUZKY VO SVETE 4/2016

39


Z M ED Á

I

OD R Á N

KUC

N

MEDZINÁRODNÁ KUCHYŇA ..

A Ň Y H

MEDZINÁRODNÁ KUCHYŇA

VIANOČNÉ HVIEZDIČKY

Potrebujeme:

210 g hladká múka 100 g maslo 70 g cukor 1 ks vajce 1/2 ks citrón, aj šťava aj kôra podľa chuti marhuľový lekvár Návod:

1.Zohrej rúru na 180 o C 2.V miske vypracuj hladké cesto zo surovín: múka, maslo, cukor, vajce, nastrúhaná kôra a šťava z citróna . 3.Cesto nechaj odležať v chladničke 2-3 hodiny. 4.Rozvaľkaj cesto na dobre pomúčenej doske. 5.Povykrajuj formičkami veľké a aj malé hviezdičky – alebo aj iné vianočné tvary. 6.Na plech polož papier na pečenie a poukladaj naň vykrojené koláčiky. 7. Nechaj koláčiky piecť v rúre 5-8 minút. 8. Pospájaj koláčiky lekvárom. 9. Nakoniec posyp koláče práškovým cukrom.

Dobrú chuť.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

40


ÁŠ L U MIK l k nám ie priš

NEW YORK AMERIKA ........... Pripravila: Ingrid Sivčová-Kuzma

DECEMBER V NEW YORKU SLOVENSKÁ ŠKOLA V ASTORII

Pozdravujeme všetkých našich kamarátov v slovenských víkendových školách na celom svete. S príchodom Vianoc sme sa aj my, slovenské deti v New Yorku, veľmi tešili na všetko, čo pre nás v decembri prichystali naše pani učiteľky v slovenskej víkendovej škole. Boli to naozaj veľké akcie: •rozsvecovali sme stromček v záhrade, Bohemian Citizens’ Benevolent Society, • privítali sme Mikuláša na našej

slovenskej mikulášskej besiedke •a samozrejme mali sme aj vianočný večierok. Prečítajte si o našich akciách a pozrite si, ako sme prežívali príchod Vianoc u nás v New Yorku.

Prišiel k nám Mikuláš

3. decembra prišiel do našej slovenskej školy Mikuláš. Veľmi sme sa tešili na jeho návštevu. Pripravili sme pre neho naozaj bohatý program plný vianočných

CERUZKY VO SVETE 4/2016

41


NEW YORK AMERIKA ..........

piesní, vianočných kolied a tancov. Mikuláš nás odmenil peknými adventnými kalendármi s chutnými čokoládkami. Koledy, ktoré sme spievali, spravili veľmi peknú príjemnú vianočnú atmosféru v našej škole a pripravili tak všetkých na príchod hostí, ktorých sa už deti nevedeli dočkať. Kto prišiel? Skúste hádať. No predsa Mikuláš, Anjel a Čert. Unavenému Mikulášovi sme potom spievali piesne, aby sa mu dobre oddychovalo po jeho náročnej ceste až do našej školy v New Yorku.

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku, či koláča makového, či koníka medového. Vedˇ ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

42


NEW YORK AMERIKA ..........

Vianočná besiedka

Obrázok číslo 2

Dva týždne po Mikulášskej párty sme mali opäť oslavu. Tentokrát sme si spolu s našimi mamičkami a pani učiteľkami vyrobili nádherné vianočné ozdoby. Na vianočnej besiedke sme zdobili koláčiky a nakoniec sme sa všetci do sýtosti vytancovali.

Obrázok číslo 1

NÁJDI 10 ROZDIELOV a obrázky vymaľuj: :

Pripravila: Romanka, Mníchov

CERUZKY VO SVETE 4/2016

43


PARÍŽ FRANCÚZSKO.............

Š Á L U MIK l k nám ie š i r p

Pripravila: Betka de la Bouvrie

MIKULÁŠ V ŠKOLE PETIT SLAVIK

Po dlhej a namáhavej ceste naprieč celej planéte , navštívil Mikuláš aj našu školu a škôlku Petit Slavik v Paríži. Deti, väčšie i tie najmenšie ho túžobne očakávali už od skorého rána. Začali sme tak, ako už u nás býva zvykom, detskou svätou omšou v Slovenskom jazyku. Po neii sa už všetky zraky upreli na dvere miestnosti, v ktorých sa za sprievodu zvončekov objavil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Mikuláš sa v krátkosti deťom prihovoril a následne pozorne sledoval program, ktorý si deti s pani učiteľkami pripravili. Tento rok pani učiteľky zvolili netradičnú formu programu venovanú Slovensku a mestám na Slovensku. Spolu s deťmi sme tak mali možnosť prostredníctvom

básničiek a pesničiek zavítať do Popradu, Bratislavy, kde nám bol predstavený Bratislavský hrad. Program sa Mikulášovi, no i celému publiku veľmi páčil a bol odmenený búrlivým potleskom. Následne Mikuláš už nestrácal čas a podaroval každému balíček so sladkosťami. Deti za darčeky poďakovali a rozlúčili sa

CERUZKY VO SVETE 4/2016

44


PARÍŽ FRANCÚZSKO.............

s Mikulášom. Oslava v našej škole a škôlke však ani zďaleka neskončila a pokračovala až do neskorého večera. Deti mali možnosť pracovať v tvorivých

dielňach, kde vyzdobovali chutné perníčky, vyrábali snehuliakov . Atmosféra bola naozaj výnimočná.

VIANOČNÝ POZDRAV OD SLOVENSKÝCH DETÍ Z MISSISSAUGE

MISSISSAUGE KANADA........... Pripravila: Daniela Kramarikova

Deti v slovenskom centre v Mississauge, Ontario, v Kanade ozdobili pre Mikuláša papierový stromček, pod ktorý mu pripravili veľa darčekov. Naučili sa aj niekoľko vtipných vianočných básničiek. Čo vidíte, to je kaďa,

Sem sa, ľudia! Pozrite sa! Mám pre vás kúsok lesa! Kúpte stromček – lesnú vílu pre vianočnú krásnu chvíľu!

v nej sa štyri kapry vadia. Počujete? Šu, šu, šu, vadia sa tam o dušu. Hádajú sa ako hlúpi, že nevedia, kto ich kúpi. Kúpte si sušené hríby, kúpte si sušené slivky, Nechcete? Veliká škoda, z kapusty bude len voda.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

45


CARDIFF WALES ..................

Š Á L U MIK l k nám ie š i r p

Pripravila: Erika Križová

SLOVENSKÝ MIKULÁŠ A VIANOCE V CARDIFF

Naši malí umelci v slovenskej škole v Cardiffe sa aj tento rok usilovne pripravovali na príchod Mikuláša a na vianočné sviatky. Spolu sme vytvorili plagát s vianočnou tematikou, vystrihli a ozdobili sobov, snehuliakov a aj červené čižmičky. A aby sme mali s čím milého Mikuláša

Pred oknom - za oknom stojí Mikuláš, povedz nám deduško, čo v tom koši máš. Pre dobrú Aničku medovú paničku a pre zlého Janíčka korbáč a paličku.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

46


CARDIFF WALES ..................

čím pohostiť, upiekli sme chutné medovníčky, ktoré sme pekne vyzdobili. Mikuláš však neprišiel sám. Prišiel s ním anjel a aj čert, ktorý znázorňuje zlo, strach a trest Ale my sme sa vôbec nemuseli báť, pretože sme boli dobrí.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

47


CALGARY KANADA .............. Pripravila: Eva Hadzima

MIKULÁŠ V CALGARY CALGARY, KANADA

Š Á L U MIK l k nám ie priš

Aj k slovenským deťom v Calgary prišiel Mikuláš. Pozrite si, ako pekne sme ho privítali: https://www.facebook.com/pg/skschoolca-1430712983 903806/videos/?ref=page_internal https://www.facebook.com/pg/skschoolca-1430712983 903806/videos/?ref=page_internal

48


LONDÝN ANGLICKO..............

MIKULÁŠ V LONDÝNE

LONDÝN

.

Š Á L U MIK l k nám ie š i r p

Pripravila: Monika Polakovičová

Aj tento rok zavítal medzi deti v Londýne slovenský Mikuláš. Aký program sme pre neho pripravili? Na úvod vystúpili deti z tanečného súboru Sovička. Milému Mikulášovi zatancovali a zaspievali spolu s ich veľkými kamarátmi zo súboru Morena. Potom nasledoval vianočný program detí zo Slovenskej víkendovej školy a škôlky. No a na záver sme si všetci spolu zaspievali Tichú noc. Ako vždy, ani teraz nechýbali tvorivé dielne pre deti. A samozrejme aj výborná slovenská kapustnica a koláčiky.

Foto ud link na vystúpenie tanečného súboru Sovička: https://www.facebook.com/SLOVAKIAinUK/videos/670264213090340/

CERUZKY VO SVETE 4/2016

49


PARÍŽ FRANCÚZSKO.............

MARGARÉTKY VÍTALI MIKULÁŠA TANCOM

PARÍŽ FRANCÚZSKO

Š Á L U MIK l k nám ie š i r p

Pripravila: Zuzana Fodorová

Tak ako po iné roky, prišiel Mikuláš k

margarétkam dvakrát : Najprv do asociácie L’Amitié franco- slovaque. Tu si deti nielenže našli bohatú nádielku, ale aj samé nadelili radosť ostatným deťom- a to svojim tancom z Horehronia « Na koníky » Rozžiarené očká našich detí na javisku a aplauz z plného hľadiska boli prídavkom k mikulášskemu balíčku. Aj naša školská mikulášsko-vianočná besiedka v Margarétke sa vždy nesie v znamení tanca a tradícií. Po « Koníčkoch »

pre rodičov a karičkách s rodičmi, je na programe vítanie Mikuláša s darčekmi a výroba vianočných ozdôb z hliny. Besiedkou vyprevádzame Starý rok a v januári uvítame ten Nový, plný ďalších prekvapení. « Lucia, Lucia,kde si prebývala ? » Margarétky-Lucky : ochrankyne pred bosorkami. V decembri sme v súbore stihli aj « lucky » a stridžie dni- oboznámili sme sa a zatancovali si túto

CERUZKY VO SVETE 4/2016

50


PARÍŽ FRANCÚZSKO............

kresťansko-pohanskú tradíciu typickú pre mnohé slovenské dediny. Dievčatá oblečené v bielom, so šatkami na hlavách s husími perami v rukách chodili na dedine z domu do domu a mlčky vymetali z chyží nielen pavučiny, ale aj biedu, psotu a zlo. Chlapci chodievali « oceľovať » Deň sv. Lucie bol bohatý aj na ľúbostné čary. V tento deň sa zišla skupinka dievčat a napísali si lístočky s menami chlapcov, zapracovali ich do cesta a varili na dreve ukradnutom u mládenca, ktorý sa im najviac páčil.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

51


PARÍŽ FRANCÚZSKO............

Naše tanečnice –margarétky zvládli bravúrne tieto role a s husími pierkami a plachtami sme zažili veľa zábavy. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. •na Luciu sa nesmelo vpustiť cudziu ženu do domu, •nesmelo sa nič dávať ani požičiavať, •vymetali sa kúty – vyháňali sa zlý duchovia a choroby z domu, •robili sa aj rôzne ľúbostné čary, na tieto máme my v slovenskej škole ešte čas. Pekné Vianoce a šťastný Nový rok 2017

CERUZKY VO SVETE 4/2016

52


KANADA............................ Pripravila: Blanka Michale

TORONTO, KANADA

Š Á L U MIK l k nám POZDRAV OD DETÍ e i š i pr Z KITCHENER-WATERLOO

Ďakujeme všetkým v KitchenerWaterloo ( ON, CANADA ), ktorí v sobotu, 3. Decembra 2016, prišli spoločne s nami privítať Mikuláša, anjela a čerta, a prežiť príjemné predvianočné chvíle. Za krásne pripravený program ďakujeme pani učiteľkám českej a slovenskej školy a takisto všetkým detičkám, ktoré Mikulášovi zaspievali alebo zahrali na hudobný nástroj.

Veľké poďakovanie patrí Glogowski Euro Food, ktorý už piaty rok veľkoryso sponzoruje našu akciu a dodáva sladké balíčky pre našich najmenších. Pevne veríme že 6. ročník Mikuláša, organizovaný KW Czechs & Slovaks zanechal vo všetkých príjemné pocity a navodil všetkým tú pravú predvianočnú atmosféru. O rok sa tešíme znova!

CERUZKY VO SVETE 4/2016

53


KANADA............................

MIKULÁŠ MEDZI DEŤMI V TORONTE

TORONTO, KANADA

Š Á L U MIK l k nám ie š i r p

Pripravila: Katarína Kozáková

Klub M.R.Štefánika pripravil pre deti v sobotu popoludní 3.decembra 2016 Mikulášsku nádielku v hale Evanjelického a.v. kostola sv. Pavla v Toronte. Túto akciu pripravuje pre deti každý rok. Po otvorení a privítaní detí, rodičov a hostí, podpredsedníčka klubu Katarína Kozáková porozprávala legendy a históriu o sv. Mikulášovi. najväčšiu, keď za zvonkohry so Potom nasledoval slávnostný obed. Deti netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša. Čakanie im skrátila veľmi pútavým spôsobom – hrami, spevom, tancom a recitáciou spolu s deťmi Melissa Hložanová. Pripravila pre nich aj zdobenie vianočných medovníkov. Deti mali z toho veľkú radosť. Ale

saňami prišiel Mikuláš. Deti ho privítali piesňou Jingo- bell. Ten im potom každému dal darček a deti mu recitovali básničky a spievali pesničky. Rozlúčili sa s nim piesňou a želaním, aby nezabudol k ním prísť aj o rok. Bolo to naozaj krásne slovenské a mikulášske popoludnie v Toronte.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

54


BIRMINGHAM ANGLICKO.....

VIANOCE V BIRMNGHAME

BIRMINGHAM

Š Á L U MIK l k nám ie š i r p

Pripravila: Dagmara Smalley

Každý žiak našej školy si mohol pozvať svojich najbližších (rodičov, súrodencov, starých rodičov) na našu prvú vianočnú besiedku. Deti si pripravili vianočný program, v ktorom zaspievali slovenské vianočné piesne, zatancovali, zarecitovali a ich rodina priniesla niečo malé na občerstvenie. Vianočné perníčky, koláčiky, ale aj anglické, tradičné mince pie. Po vianočnom programe bolo pre všetkých pripravené malé prekvapenie v podobe “rodinných” dielní. Deti si spolu s najbližšími vytvárali vianočné ozdoby na stromček alebo vyrábali vianočné pohľadnice, ktoré potom posielali na Slovensko.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

55


BIRMINGHAM ANGLICKO......

Aj keď bez snehu, mrazu a koča, ale zato s dvomi čertami a anjelom a ešte väčšou mikulášskou nádielkou. Rozžiarené očka detí keď uvideli uja Mikuláša s veľkým košom naplneným balíčkami so sladkým prekvapením. Mikuláš presne taký ako si ho pamätáme aj my, rodičia. Oblečený v biskupskom oblečení a sprevádzaní čertom, ktorý neposlušné deti namaže čiernym uhlím. Deti zo Slovenskej školy v Birminghame si pripravili pre neho krátke vystúpenie. Kto už sladký balíček dostal, alebo naň ešte len čakal si mohol vyplniť čas maľovaním perníkov, vymaľovávaním omaľovaniek alebo si dať na tvár nakresliť snehovú vločku. Pre deti a ich rodičov si herci Jepice pripravili predstavenie Kapitán Spoďár. Všetkým želáme príjemne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2017

CERUZKY VO SVETE 4/2016

56


Pripravila: Oľga Kocianová

ZIMA A KONIEC ROKA v Reykjavíku, Island

REYKJAVÍK, ISLAND

ÁŠ L U MIK l k nám ie š i r p

REYKJAVÍK ISLAND..............

Na konci roku sa toho v našej malej islandskej slovenskej škole udialo celkom veľa. V novembri, presne, keď sme vyrábali snehové vločky, nás z iného kúta severu prišiel navštíviť slovenský veľvyslanec v Olse František Kašický. Ešte predtým, ako si so sebou do Nórska odniesol trochu nášho papierového snehu, ktorý mu deti s radosťou vymenili za čokoládu, sa odohral úprimne zvedavý rozhovor. Pánovi veľvyslancovi sme porozprávali napríklad o tom, ako sa každú sobotu presne o 9:30 ráno stretávame v triede číslo 203 – v slovenskej zóne na Islande - a tam sa hráme, tvoríme, spievame, kreslíme, tí, ktorí vieme aj píšeme, čítame a počítame, a hlavne

ako nám je spolu po slovensky dobre. A tak – súdiac podľa jeho veľkého úsmevu – sa zdá, že v Nórsku budú ešte dlho vedieť o kúsku Slovenska, ktorý je tiež na severe, ale trochu západnejšie ako oni. S dôležitými návštevami sa na konci roku akoby roztrhlo vrece. Decembrová dôležitá návšteva bola ale ešte dôležitejšia ako tá diplomatická, novembrová. Prišiel nás totiž pozrieť Mikuláš! Doniesol si so sebou len veľké

CERUZKY VO SVETE 4/2016

57


REYKJAVÍK ISLAND............... hnedé vrece - naše deti sú také dobré, že čert by sa iba nudil, a tak radšej zostal doma. Okrem toho, že sú dobré, vedia aj parádne slovenské básničky a pesničky... napríklad o snehu. Ten tento rok na Islande nejako nechcel napadnúť, a tak sme o ňom Mikulášovi aspoň zaspievali. Keď dozneli posledné tóny pesničky, Mikuláš spokojne zatriasol vrecom a atmosféra v slovenskej škole príznačne zosladla. Aby sme zužitkovali všetky Sacharidy pochádzajúce z mikulášskeho vreca a výborných koláčov maminy Zuzany, trochu sme si zasúťažili: stavali sme veľké veže z papierových pohárov, behali okolo stoličiek a hrali sa najpopulárnejšiu hru slovenského Islandu - Zlatú bránu. A opäť nám raz v sobotu o 9:30 bolo spolu po slovensky dobre. Všetky dôležité návštevy prebehli síce výborne, no zistili sme, že veľvyslanci a Mikuláš nosia len čokoládu a dobrú náladu. Ale Vianoce už boli skoro tu, a jediné snehové vločky v Reykjavíku boli stále len tie, ktoré sme vyrobili my.. Bolo teda jasné, že situáciu zachráni už len posila rovno zhora. A tak poslednú hodinu pred Vianocami sme mali ďalšiu dôležitú návštevu. Vyzerala trochu ako Giulietta Masina, ale vravela, že sa volá Perinbaba. Aj keď sme si ju nestihli poobzerať celých 90 minút, bolo jasné, že snežiť vie najlepšie na svete. A svoje majstrovstvo nám predviedla presne dva dni pred Vianocami; 22. decembra nasnežilo aj v Reykjavíku! Vyzerá to tak, že v našej malej islandskej slovenskej škole sa páčilo nie len pánovi Kašickému a Mikulášovi, ale aj Perinbabe. Teraz zostáva len dúfať, že sa s nami nebude chcieť učiť po slovensky až do júna, ako sa to na Islande občas stáva... Ó návšteve slovenský veľvyslanec v Olse si prečítaj viacej na strane 65. Foto: ZÚ Oslo

CERUZKY VO SVETE 4/2016

58


CYPRUS................................. Pripravila: Lívia Szakszonová

ÁŠ L U MIK l k nám ie MIKULÁŠSKE POSEDENIE priš

CYPRUS

DETÍ NA CYPRE

Dňa 11.12.2016 zorganizovali mamičky pod vedením pani Martiny Ioannou mikulášske posedenie pre deti Slovákov žijúcich na Cypre. Stretnutie sa konalo v priestoroch základnej školy v Paralimni, kde prebieha aj výučba slovenskej školy. Flamingos - slovenská škola na Cypre bola spoluorganizátorom a pripravila si pre deti malú dielňu na zdobenie vianočných medovníkov, ktorá mala obrovský úspech. Hlavným bodom programu bol Mikuláš, ktorý prišiel v sprievode krásneho anjela a veselého čerta. Každé dieťa dostalo balíček, všetci sa mohli pohostiť zo spoločne pripravených dobrôt a hlavne stráviť spolu pekné chvíle – deti pri hre a rodičia pri priateľských rozhovoroch.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

59


MNÍCHOV NEMECKO............

MIKULÁŠ A VIANOCE V MNÍCHOVE

MNÍCHOV, NEMECKO

ÁŠ L U MIK l k nám ie priš

Pripravila: Jarmila Buchová

Naša škola mala aj tento rok dva vianočné večierky. Najprv sme sa stretli v slovenskej reštaurácii v Echingu, kde sme spolu privítali Mikuláša. Pripravili sme mu pekné vianočné

pohľadnice, zahrali a zaspievali sme mu spolu vianočné koledy. Milý Mikuláš k nám prišiel spolu s anjelom a priniesli so sebou kôš plný darčekov. Na náš vianočný večierok

sme sa pripravovali už celé týždne dopredu. Nacvičovali sme divadelné pásmo Betlehemská hviezda. Okrem toho sme pripravovali vianočné ozdoby a aj tanec.

Nesiem vám noviny, počúvajte! Z betlehemskej doliny, pozor dajte! /: Čujte ich pilne, sú neomylné :/ rozjímajte!

CERUZKY VO SVETE 4/2016

60


MNÍCHOV NEMECKO............

Naši divadelníci, hudobníci, speváci a tanečníci sa predstavili publiku v plnom nasadení. V hľadisku sedeli rodičia, súrodenci a kamaráti, ktoré deti a ich výkon odmenili velikánskym potleskom. Po predstavení nasledovalo občerstvenie a vianočné dielne. No a čo nasledovalo potom? No predsa vianočné prázdniny, počas ktorých sme si doma vyzdobili stromčeky a pripravovali sme sa na Štedrý večer. Mali sme naozaj veľmi pekné slávnostné predvianočné obdobie. Záver divadla – koleda Tichá noc v podaní Ninky a Stanka: https://www.facebook.com/jarmila.buchov a/videos/oa.1350102398353529/1372795 396073234/?type=3&theater

CERUZKY VO SVETE 4/2016

61


Pripravila: Monika Polakovičová

LONDÝN ANGLICKO..............

LONDÝN– ANGLICKO

Oslava 10. výročia založenia slovenskej školy v Londýne

V tomto roku oslávila naša škola 10. výročie. Pri príležitosti tohto jubilea sme medzi nami privítali vzácnych hostí – Lolu Kassovic, Dášu Drotárovú, Stana Drotára, Mariána Ivana, Laďku Lysákovú, Annu Pomichalovú a Mišku a Martinku Lysákové - Ivanové. Pred 10 rokmi títo ľudia stáli pri zrode Slovenskej víkendovej školy a škôlky v Londýne. Ako prvá sa k prítomným prihovorila v Londýne slovenská škola, ktorá jedna zo zakladateľov školy a prvá pomôže vám deťom zdokonaliť si riaditeľka školy - Lola Kaššovic. slovenský jazyk, aby ste sa vedeli porozprávať s babkou, s dedkom, s Vážení prítomní, milé deti kamarátmi na Slovensku, s tetou na Prihovoriť sa chcem hlavne deťom, ulici ,vedeli napísať pohľadnicu, list, lebo bez vás deti by sme tu dnes prečítať si slovenskú rozprávku, aby neboli. Pred veľa rokmi sme mali ste spoznali naše nádherné slovenské veľký sen, sen o tom, že raz bude tradície, naučili sa slovenské básničky, CERUZKY VO SVETE 4/2016

62


LONDÝN ANGLICKO..............

pesničky a aj keď na diaľku, spoznali naše krásne Slovensko. Bol to veľký sen a som nesmierne šťastná, že sa nám tento sen pred 10 rokmi splnil. Dnes vám deti musím povedať, že ak chceme, aby sa sny stali skutočnosťou, musíme ich aj zrealizovať a za splnenými snami stojí veľa námahy, práce, voľného času, zodpovednosti, trpezlivosti a lásky. Lásky od vašich rodičov, ktorí vás každú sobotu do Slovenskej školy vodia a lásky od vašich učiteliek a učiteľov, ktorí dávajú do tohoto sna nielen vzdelanie, ale aj svoj voľný čas. Slovenská škola je dôkazom toho, že sny sa môžu stať skutočnosťou.

Ďakujem vám deti, že do školy chodíte, ďakujem rodičom, že má kto do školy chodiť, ale hlavne ďakujem pani riaditeľke Monike, že mala rovnaký sen a ďalej školu vedie a pokračuje v nej. A veľmi ďakujem každej pani učiteľke, ktorá počas 10 rokov v škole učila, bez vás by nebola škola, bez rodičov by neboli v škole deti, ale bez vás deti by nebol sen. Ďakujem Vám všetkým za jeho splnenie. Lola Kassovic 1. riaditeľka Slovenskej víkendovej školy v Londýne Pozdrav od pani Prívarovej, prvej predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prečítala Monika Polakovičová

CERUZKY VO SVETE 4/2016

63


LONDÝN ANGLICKO..............

Bola by som veľmi rada, keby ste všetkých mohli odo mňa pozdraviť ako od 1. predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorou som sa stala vlastne pri zrode Vašej školy. Želám všetkým deťom, ale aj pedagógom veľa tvorivej energie do ďalších rokov výučby slovenského jazyka v Londýne, želám Vám všetkým veľa entuziazmu, detičkám veľa chuti do učenia a pedagógom veľa trpezlivosti pri napĺňaní ich krásneho poslania. Všetkým však prajem predovšetkým hlavne veľa zdravia. Vilma Prívarová Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Na záver sa prihovorila aj Miška Lysáková – Ivanová, jedna z prvých žiačok našej školy.

Je mi cťou môcť povedať pár slov k desiatemu výročiu slovenskej školy. Za 10 rokov, táto škola prešla veľkým vývojom. Keď som bola tu žiačka, naše začiatky boli také, že pár deti sedelo v kruhu na zemi v československej reštaurácii v Hampstead. Pamätám si ako na prvej hodine sme sa učili písať písaním písmom. Pre mňa slovenská škola vždy znamenala aj zábavu aj učenie. Tešila som sa že stretnem kamarátov, lebo každý z nás býval v inej časti Londýna a preto sme boli vďačný za pár hodín spoločného stretnutia. spolu sme sa učili o Slovensku, o tradíciách, o histórii- samozrejme v slovenskom jazyku. Dúfam že slovenská škola bude ešte dlho fungovať, aby sme vedomosti a tradície mohli ďalej odovzdať ďalším a ďalším deťom.

CERUZKY VO SVETE 4/2016

64


REYKJAVÍK ISLAND..............

ISLAND

VYUČOVANIE SLOVENČINY A HOKEJ AJ NA ISLANDE

Text: https://www.facebook.com/Osl oEmbassy/

Foto: ZÚ Oslo O doterajšej činnosti, realizovaných aktivitách a plánoch do budúcnosti hovorili v sobotu 26. novembra 2016 Zuzana Rutenberg a Oľga Kacianová, ktoré sa venujú výučbe slovenčiny pre slovenské deti na Islande a Vladimír Rjaby zo Spolku Slovákov na Islande s veľvyslancom Františkom Kašickým. Ten spolu s katolíckym biskupom v tejto ostrovnej krajine, Slovákom Dávidom Tencerom navštívili pravidelné stretnutie so slovenskými deťmi v jednej zo škôl v Reykjavíku. Deti práve pripravovali vianočné ozdoby. Liptovčanky Zuzana a Oľga sa deťom venujú pravidelne vo voľnom čase a nadviazali na prácu zakladateľky školy Kristíny Domáňovej, ktorá sa tento týždeň na Islande na krátko zastavila. V najbližšej dobe pripravujú pre deti Mikulášske posedenie.

Vladimír Rjaby informoval o ďalších plánoch spolku v oblasti podpory projektu vzdelávania detí, stretávania sa krajanov na rôznych aktivitách a stretnutiach, ako aj hraní hokeja na Islande do ktorého sú zapojení nielen muži, ale aj ženy. S veľvyslancom si vymenili skúsenosti s organizáciou obdobných výučbových a športových projektov v Nórskom kráľovstve, ktorý ich súčasne informoval o možnosti využívania rôznych fondov na podporu činnosti krajanov v zahraničí, o spôsoboch konzulárnej pomoci a riešenia konkrétnych prípadov a pripravovaných aktivitách zo strany veľvyslanectva. Súčasne im poďakoval za entuziazmus nadšenie a zanietenie s akým realizujú svoje aktivity. Super a držíme palce týmto sympatickým Slovákom!

CERUZKY VO SVETE 4/2016

65


Pripravila: Lenka Šingovská

LONDÝN

Prezentácia knihy v Londýne

LONDÝN ANGLICKO............

Po úspešnom krste knihy Slovensko – Krajina plná tajomstiev s podtitulom Prázdniny s deduškom – u nás v Londýne, sme mali opäť možnosť uviesť aj jej pokračovanie. V decembri vyšla druhá časť tejto zaujímavej dvojjazyčnej, slovensko-anglickej, knihy.

Zapoj sa do súťaže o túto peknú knihu – zašli nám vypracovanie úloh a súťažných otázok v časopise Ceruzky vo svete a budeš zaradený do žrebovania. Termín: 25.3.2017

Čitatelia spoznávajú prostredníctvom príbehov malej Sarah z Birminghamu rôzne zaujímavé časti Slovenska. V prvej časti knihy spoznajú: Domčeky v Čičmanoch, postavu Jánošíka v Terchovej, Kremnicu, pltníkov na Dunajci pri Červenom Kláštore a aj mesto Košice. V druhej časti knihy Sarah navštívi: zámok Bojnice a Krásnu Hôrku, Čierny Balog a vydajú sa aj po stopách rodinných koreňov slávneho umelca Andyho Warhola. Informácie nájdete: https://www.facebook.com/Slovenskokrajina-pln%C3%A1-tajomstiev-Pr %C3%A1zdniny-s-dedu%C5%A1kom2-922617181188758/?fref=ts

CERUZKY VO SVETE 4/2016

66


OSMIJANKO......................... http://www.osmijanko-ba.sk/

OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA 13. Ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže Do literárneho dobrodružstva s Osmijankom sa zapájajú aj deti zo slovenských víkendových škôl vo svete. Z ponuky kníh vyberáme ako prvú malú zaujímavú knihu Kristy Bendovej a Tomáša Janovica o škole: Bola raz jedna trieda. Milé deti, zapojte sa do tejto súťaže s nami a zašlite nám odpovede a vaše obrázky do redakcie v termíne do 25.3.2017. A VANI O L A ý na Ž ENIA lastn celi Hod i L v S E e h rt KR ytvo ste sa c ina v d U S o a I H v y OP ÍROD iteľo orého b ste do ? R č P u o na a na odľa kt ety by ich učil teší a s Hod i e t A j p I , dm a, ra an PÍSAN Zah h hodín Aké pre y sa n zaujím a n i . b r s Ho d rozv le učiť. ili a čo , čo vá ieť viac . . . . . d k d o v šk hu zara okoľve li dozve Hodina č r rozv to byť sa chce Hodina ..... e e Môž y st b Hodin m pod a .. .. . ú o čo c e ižn p rovi n a l k e ch to slí 3. Au šlem y o m čo ane 4 tára p a n tr te, na s omen i n k m ád Uh dniko jšieho dáž tipne v naj enu. odm

CERUZKY VO SVETE 4/2016

67


PROJEKTY ISEIA ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí. Vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zduženie má sídlo v Luxemburgu. Projekty, ktoré realizujeme:

Informácie o združení ISEIA a jeho projektoch nájdeš na našej webovej stránke: http://www.iseia.eu/

CERUZKY VO SVETE 4/2016

68


Milí priatelia, v mene združenia ISEIA: celého nášho pracovného tímu Slovenčina vo svete a redakčnej rady časopisu Ceruzky vo svete, želáme Vám a aj Vašim rodinám šťastný Nový rok 2017

ceruzka Zuzka

CERUZKY VO SVETE 4/2016

69


Časopis vydáva: ISEIA

- International

Slovak Educational Institution and Association ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

CERUZKY vo svete Číslo 4/2016

Sídlo asociácie: L-8273 MAMER, Luxemburg, Registračné číslo: F 10260 Web asociácie: http://www.iseia.eu

Online časopis pre slovenské deti žijúce v zahraničí

Časopis: http://ceuzkyvosvete.iseia.eu

Šéfredaktorka:

január 2017

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Jarmila Buchová, Nemecko

Redakčná rada:

Za vecnú a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú autori. adresa redakcie: iseia.projekty@gmail.com

PREČÍTAJ: príbehy na čítanie NAPÍŠ – NAMAĽUJ: príbeh, hádanky, doplňovačky...

Betka de la Bouvrie, Francúzsko Kristína Domáňová, Island Dana Klampárová, Anglicko Karin Koštialová, Anglicko Inga Sivčová-Kuzma, USA Inga Slaninková, Slovensko Mária Pacherová, Írsko Monika Polakovičová, Anglicko Anka Pomichal, Anglicko Darina Schartman, Švédsko Dagmara Smalley, Anglicko Alena Susková, Anglicko

ONLINE: príspevky a testy na internete

CERUZKY VO SVETE 4/2016

70


Písali o nás : Web USŽZ http://www.uszz.sk/sk/stranka/4238/ceruzky-vo-svete-opaet-oslovujutvorive-deti-v-zapadnej-europe-a-v-zamori http://www.uszz.sk/sk/stranka/4038/ceruzky-vo-svete-pozyvaju-dojarnej-pestrofarebnosti-citania http://www.uszz.sk/sk/ceruzky-vo-svete-sa-prihovaraju-detom-krajanovuz-stvrtym-cislom http://www.uszz.sk/sk/stranka/3789/ceruzky-vo-svete-napisali-krasnu-tretiukapitolu http://www.uszz.sk/sk/stranka/3646/ceruzky-sa-rozrastli-o-sikovnych-detoch-aich-ucitelkach-v-slovenskych-komunitach-zapadnej-europy-a-zamoria-uz-na-55stranach http://www.uszz.sk/sk/stranka/3480/internetovy-casopis-ceruzky-vo-svete-podnetny-pocin-pre-krajanske-deti

Časopis SLOVENSKO 2/2016 9.9.2015 Hlas ľudu Článok o našom časopise Ceruzky vo svete v slovenskom týždenníku v Srbsku - Hlas ľudu. http://hl.rs/rozsypana-skatulka-ceruziek/

CERUZKY VO SVETE 4/2016

71

Profile for Jarmila Buchova

Ceruzky vo svete 4-2016  

Medzinárodný online časopis pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí Vydáva: ISEIA - International Slovak Educational Institution and Associ...

Ceruzky vo svete 4-2016  

Medzinárodný online časopis pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí Vydáva: ISEIA - International Slovak Educational Institution and Associ...

Advertisement