__MAIN_TEXT__

Page 1

Ceruzky vo svete

1/2020

Morena Fašiangy Turíce Mesiac knihy Slovenské rozprávky z celého sveta Povolania Vyučovanie online

Projekty a súťaže Folklór

online časopis pre slovenské deti v zahraničí Sviatok svätého Valentína ISSN : 2418-4012 http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/ 1


Ahoj, milá kamarátka, ahoj, milý kamarát, som ceruzka Zuzka a spolu so svojimi kamarátkami a kamarátmi som pre Teba pripravila ďalšie číslo nášho časopisu. Pomáhali mi deti a pani učiteľky slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí. Je venované tradičným slovenským zvykom, ktoré sú spojené s príchodom jari. V tomto čísle nájdeš reportáže z rôznych akcií a aktivít slovenských vzdelávacích centier, ktoré sa uskutočnili v prvom štvrťroku. Deti v slovenských centrách organizovali karneval, pochovávali basu, spievali Morene, oslavovali Valentína a mesiac knihy. V rozprávkovej rubrike zameranej na počúvanie s porozumením si vypočuj príbeh o Morene a Kvetnej kráľovnej. Pripravili sme pre Teba niekoľko úloh na pochopenie textu, osemsmerovku a aj maľované čítanie. V literárnej rubrike zameranej na čítanie s porozumením nájdeš úlohy k básničke Daniela Heviera Veľké myšlienky malého človeka. Pripravila som pre Teba aj domino – vystrihni si ho a zahraj spolu s kamarátmi. Vyučovanie v roku 2020 sme začali s elánom netušiac, že sa v marci situácia úplne zmení a v mnohých krajinách sme museli naše stretnutia vo vzdelávacích centrách prerušiť. Pravidelné vyučovanie bolo zasiahnuté opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Miestne školy boli uzavreté, zaviedla sa regulácia pohybu a zákaz vychádzania (až na pár výnimiek). Mnohé z centier reagovali na vzniknutú situáciu okamžite. Niektoré umožnili svojim žiakom vzdelávanie online – cez aplikáciu ZOOM, iné vytvorili súbor videí alebo pracovné listy na samostatnú prácu doma. Prečítaj si reportáže, ktoré nám poslali pani učiteľky a slovenské deti z Anglicka, Cypru, Francúzska, Írska, Islandu, Kuvajtu, Nemecka, Švédska a aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a Kanady.

Pri čítaní, riešení úloh a počúvaní rozhovorov Ti prajem veľa zábavy!

ceruzka Zuzka P.S.: Nezabudni sa zapojiť do súťaží s naším časopisom CERUZKY vo svete. Napíš nám správne odpovede a vyhraj pekné slovenské knihy. Časopis nájdeš na webovej stránke: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Symboly pre lepšiu orientáciu: PREČÍTAJ: príbehy na čítanie NAPÍŠ - NAMAĽUJ: vymaľuj, napíš, hádanky, doplňovačky... ONLINE: príspevky a úlohy na internete

CERUZKY VO SVETE 1/2020

2


Foto: Mníchov, Nemecko

OBSAH: ROZPRÁVKA 7 MORENA A KVETNÁ KRÁĽOVNÁ Počúvanie s porozumením Osemsmerovka Maľované čítanie 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34

FAŠIANGY - TURÍCE Melborune, Austrália Bracknell, Anglicko Cambridge, Anglicko Taunton, Anglicko Manchester, Anglicko Paríž, Francúzsko, Petit Slavik Paríž, Francúzsko, Margarétka Mníchov, Nemecko Edmonton, Kanada Calgary, Kanada Vancouver, Kanada Atlanta, Georgia, USA Durham, Severná Karolína, USA Astoria, New York, USA

VALENTÍN 35 Vancouver, Kanada 36 Štokholm, Švédsko MAREC – MESIAC KNIHY 37 Manchester, Anglicko 38 Bracknell, Anglicko 39 Vancouver, Kanada LITERATÚRA 40 Hevier: POVOLANIA Čítanie s porozumením

46 48 49 50 51 53 55 56

57 61 62 63 64 65 67 69 70 71 76

VYUČOVANIE Reykjavík, Island Manchester, Anglicko Paríž, Francúzsko, Petit Slavik Paríž, Francúzsko, Margarétka Kuvajt Cyprus Štokholm, Švédsko Melbourne, Austrália PROJEKTY Paríž, Francúzsko, Margarétka Paríž, Francúzsko, Petit Slavik Mníchov, Nemecko Štokholm, Švédsko Kuvajt Cambridge, UK Taunton, Anglicko Edmonton, Kanada Vancouver, Kanada Paríž, Francúzsko, Margarétka Paríž, Francúzsko, Margarétka

FOLKLÓR 78 Melborune, Austrália 79 Mníchov, Nemecko 80 Adelaide, Austrália SÚŤAŽE

ZVUKOVÁ POHĽADNICA

CERUZKY VO SVETE 1/2020

3


2020 JANUÁR 01. 01. Nový rok 06. 01. Traja králi

FEBRUÁR

MAREC

Fašiangy – Turíce 21.02. Medz. deň materinského jazyka

Marec - mesiac knihy 08. 03. Deň žien 28. 03. Deň učiteľov

MÁJ

JÚN

APRÍL 01. 04. Deň zábavy Veľkonočné sviatky

01. 5. Sviatok práce 10. 5. Deň matiek

JÚL Koniec školského roka 05.07. Cyril a Metod

01.06. Deň detí 21.06. Deň otcov

SEPTEMBER

AUGUST

Začiatok školského roka

Leto - zážitky z prázdnin

OKTÓBER Mesiac úcty k starším 01.10. Deň hudby 4. 10. 0chrana zvierat

KALENDÁR AKCIÍ .................

DECEMBER

NOVEMBER

06. 12. Mikuláš, Vianoce, Štedrý večer

01. 11. Halloween, Sviatok všetkých svätých

Adresa redakcie:

iseia.projekty@gmail.com

Termín na zaslanie úloh: 20.05.2020 P.S.: Nezabudni sa zapojiť do súťaží s naším časopisom CERUZKY vo svete. Napíš nám správne odpovede a vyhraj pekné slovenské knihy. Časopis nájdeš na webovej stránke: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Symboly pre lepšiu orientáciu: PREČÍTAJ: príbehy na čítanie NAPÍŠ - NAMAĽUJ: vymaľuj, napíš, hádanky, doplňovačky... ONLINE: príspevky a úlohy na internete

CERUZKY VO SVETE 1/2020

4


SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE CENTRÁ ..................

Veľká Británia: BIRMINGHAM BRIGHTON BRISTOL BRACKNELL CAMBRIDGE CARDIFF

Veľká Británia: EDINBURGH HEMEL HEMPSTEAD CHATHAM LONDÝN – Okénko LONDÝN – Včielka

Veľká Británia: LONDÝN – Slovak MANCHESTER OXFORD SHEFFIELD TAUNTON

ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO REYKJAVÍK, Island

Írsko: DUBLIN CORK KILLARNEY GALWAY LURGAN

BRUSEL, Belgicko

Francúzsko Petit Slavik PARÍŽ Margarétka PARÍŽ

ZÜRICH, LUZERN, Švajčiarsko

MNÍCHOV, Nemecko

KONTAKTY NA CENTRÁ: WWW.ISEIA.EU

CYPRUS

5


SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE CENTRÁ .................. KANADA, provincia BC Vancouver

USA, štát Minnesota Twin Cities

KANADA, provincia ON Ottawa, Mississauga

USA, štát Illinois Chicago

KANADA, provincia AB Calgary, Edmonton

USA, štát Massachusetts Boston

KANADA, provincia ON Toronto

USA, štát New York- Astoria v Queens a Manhattan

KANADA, provincia QC Montreal

USA, štát New Jersey Linden, Clifton a Trenton

USA, štát Pensylvánia Pittsburgh KUVAJT AUSTRÁLIA Adelaide, Laverton, Melbourne, Sydney NOVÝ ZÉLAND USA, Washington D.C. ARGENTÍNA, Buenos Aires USA, štát UT, Salt Lake City

USA, štát Kalifornia San Diego a Palo Alto

KONTAKTY NA CENTRÁ: WWW.ISEIA.EU

USA, štát Severná Karolína Durham a Charlotte USA, štát Georgia Atlanta

6


ROZPRÁVKA ...……................ Pripravila: Jarmila Buchová

MORENA A KVETNÁ KRÁĽOVNÁ Vypočuj si prvú časť rozhlasového seriálu Život v príbehu – Nezvyčajné zvyky a vypracuj k nej súťažné otázky. Odpovede nám zašli do redakcie v termíne do 20.5.2020 a zaradíme ťa do losovania o pekné slovenské knihy a iné vecné ceny.

http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0009/000947/000947271.mp3?fbclid=IwAR2vGFQcLCE99j3_g3N-K82x3WvineJJa2E98Qn7nW-4hQQu2RSaUVa90Y Usporiadaj časti textu podľa poradia, v akom sa príbeh odohráva: 1

Deti spolu s babkou čítajú z dedkovho denníka.

A B

Deti našli v maľovanej truhlici dedkov denník.

C

Dievčatá vyniesli Morenu a hodili ju do potoka.

D

E

Pán učiteľ mal sen, že ho Morena navštívila.

Alžbetka popriala pánu učiteľovi skoré uzdravenie.

F G 2

Deti už vedia všetko o Morene a tešia sa na palacinky. .......................................

Kde sa odohráva celý príbeh? a) v meste

3

Dievčatá si zvolili Kvetnú kráľovnú.

b) na dedine

c) na lúke

d) pri mori

Ako sa príbeh začína? a) deti si požičajú knihu z knižnice c) deti sú u babky na prázdninách b) deti si pustia rozprávku v televízore d) deti nájdu v záhrade poklad

CERUZKY VO SVETE 1/2020

7


ROZPRÁVKA ...……................ 4

Priraď postavy, ktoré v rozprávke vystupujú.

1. Samko 2. Alžbetka 3. Martin 4. Terezka

a) babka, v mladosti bola Kvetnou kráľovnou b) dedko, v mladosti bol učiteľ c) vnuk, ktorý sa u babky nudí d) vnučka, ktorej sa u babky páči

Vyznač, či je daná veta pravdivá (P) alebo nepravdivá (N). 5

P

N

Deti prišli k babke na prázdniny. Deti zostanú u babky jeden mesiac. Najviac deťom u babky chutia palacinky. Deti išli do pivnice po schodoch. Vnučka je staršia o 2 roky od svojho brata. Deti našli v pomaľovanej truhlici babkin denník. 6

Napíš príklady na slová rovnakého významu (synonymá) a príklady na slová opačného významu (antonymá).

B: ANTONYMÁ

A: SYNONYMÁ zlé sny:.................................................

..............................................

pomaľovaná:.........................................

..............................................

prázdniny:............................................

..............................................

nuda:...................................................

..............................................

V pomaľovanej truhlici boli tajné poklady. Čo sa v truhlici nenachádzalo? 7

a) b)

zaprášené fotky denník

c) pavučiny d) zošity

CERUZKY VO SVETE 1/2020

e) listy

8


ROZPRÁVKA ...……................ 8

Aký je rozdiel medzi zošitom a denníkom?

......................................................................................................................... 9

10

Morena má niekoľko pomenovaní? V tabuľke nájdeš synonymá pre toto slovo. Ktoré slovo nie je synonymom?

baba

smrtka

symbol smrti

Muriena

symbol zimy

Kvetná kráľovná

Keď bola babka mladá, vtedy dievčatá nemali rovnaké možnosti študovať ako chlapci. Ktorá z odpovedí nie je správna? a) b) c) d) e) f) g)

11

Morena sa vynášala na Smrtnú nedeľu, 2 týždne pred Veľkou nocou. Prečo sa volá táto nedeľa Smrtná?

a) b) 12

Dievčatá skončili meštianku a museli pomáhať doma. Meštianka bola asi ako druhý stupeň základnej školy. V meštianke sa učilo čítať, písať a počítať, zemepis a mravouka. Dievčatá pomáhali rodičom zbierať na poli klasy. Dievčatá pomáhali rodičom pásť dobytok a hydinu. Chlapci mohli študovať a nemuseli doma pomáhať. Dievčatá sa vydávali keď mali 17 – 18 rokov.

zimné smrtky skončili vo vode smrtky ožívali

c) ľuďom sa vtedy smrtky snívali d) smrtky chodili do domu

Ako vyzerala Morena? Ktorá z odpovedí nie je správna? a) b) c) d) e)

telo mala zo slamy oči mala namaľované čiernym uhlíkom ústa mala červené vlasy mala zo slamy oblečené mala staré šaty.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

9


ROZPRÁVKA ...……................ 13

14

Priraď správne: OBYČAJ

VÝZNAM

1. Morena sa nesmie pozrieť cez okno do domu

A: vynesú sa zlé sily, ktoré sa nazbierali počas krutej zimy

2. Morenu hodia do potoka a nechajú ju odplávať

B: odplaví sa zima a uvoľní sa miesto pre novú jar

3. Hádzanie venčekov do potoka a sledovanie, ktorým smerom sa venček krúti

C: prinesie šťastie a zdravie do každého domu

4. Ozdobia halúzky stužkami a vajíčkami

D: určenie, odkiaľ bude ženích

5. Morena je v noci zamknutá

E: zlé sily vnesie do domu, nešťastie a choroby

6. Dievčatá spievajú a nesú Morenu cez celú dedinu

F: aby sa netúlala po dedine, aby nevzala nikoho so sebou do vody

Alžbetka bola zvolená za Kvetnú kráľovnú. Čo platilo pre vtedajšiu „miss“? Vyznač správnu odpoveď. a) b) c) d)

15

Kvetnú kráľovnú volila porota. Pre voľbu bola najdôležitejšia krása. Bola kráľovnou celý mesiac. Pri výbere sa cenili dobré vlastnosti.

Dievčatá hádzali do vody venčeky a s napätím sledovali, ktorým smerom voda venček skrúti. Pretože verili, že tam, kam voda venček skrúti, tam: a) b) c) d)

býva býva býva býva

najkrajšie dievča. najbohatšia rodina. ich nastávajúci ženích. nastávajúca Kvetná kráľovná.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

10


ROZPRÁVKA ...……................ 16

Dokonči pesničku, ktorú spievala babka Alžbetka, pri vynášaní Moreny. Muriena zo vsi, kde si prebývala?

Na tom vyšnom ............................................

hádzali

v otrhanom ...........................................

domci

Čo ti tam dávali?

driapali

Sukňu mi ............................................

konci

Po kúskoch mi ju do vody ............................................ 17

Urč podľa rozprávky správne poradie, ako prebiehal zvyk vynášania Moreny. 1.

Dievčatá hodili slamenú bábku s krikom do vody.

2.

Dievčatá si zvolili medzi sebou Kvetnú kráľovnú.

3.

Dievčatá prišli k potoku.

4.

Dievčatá hádzali do vody venčeky.

5.

Kvetná kráľovná si obliekla šaty Moreny.

6.

Dievčatá sa umyli.

7.

Kvetná kráľovná dostala halúzku.

8.

Dievčatá zobliekli Morene sviatočné šaty.

9.

Dievčatá išli po dedine a spievali.

10. Dievčatá dávali pozor, aby sa Morena nepozrela do domu.

18

19

Podľa vytvorenej osnovy v úlohe 17 napíš svoj vlastný príbeh vynášania Moreny a voľby Kvetnej kráľovnej. Ako by táto tradícia prebiehala dnes? Nakresli, ako podľa teba vyzerala tradícia vynášania Moreny a voľby Kvetnej kráľovnej.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

11


ROZPRÁVKA ...……................ 12

NÁCVIK ČÍTANIA

1. Prečítaj slovo správne a namaľuj ho. 2. Do zátvorky napíš počet slabík.

Morena (....)

truhlica (....)

denník (....)

palacinky (..)

povala (.....)

smrtka (....)

zima (....)

jar (....)

potok (...)

slama (....)

okno (....)

oči (....)

domček (...)

ústa (....)

vlasy (....)

srdiečko (....)

šaty (....)

sukňa (....)

veniec (....)

dedina (....)

škola (....)

halúzka (....)

stužka (....)

vajíčko (..)

CERUZKY VO SVETE 1/2020

12


ROZPRÁVKA ...……................

NÁCVIK ČÍTANIA

21

1. Slová prečítaj. 2.Vyznač správne napísané slovo.

sima

oči

zkola

užiteľ

zima

oši

schola

užitel

cima

ozi

škola

učitel

syma

oszi

skola

učiteľ

Palazinky

truhlica

domžek

srdiežko

palasinky

truhliza

domšek

srdiezko

palazinki

truhlisa

domtžek

srdiečko

palacinky

truhliža

domček

srdiecko

žaty

sviatočné

venjec

obliekly

zaty

sviatožné

veniez

obljekly

šaty

sviatocné

veniec

obljekli

saty

sviatozné

venjez

obliekli

venčeky

šeních

nieco

pesnčki

venžeky

ženích

niezo

pesničky

venžeki

čeních

niečo

pesnižky

venčeki

šených

niežo

pesnižki

spjevali

hodili

zelená

horúžka

spjevaly

hodyly

selená

horúška

spievaly

hodily

celená

horúzka

spievali

hodyli

šelená

horúčka

CERUZKY VO SVETE 1/2020

13


ROZPRÁVKA ...……................ 22

OSEMSMEROVKA:

Nájdi nasledujúce slová:

alžbetka, asi, až, dievčatá, dom, horúčka, ja, jar, keď, my, nedeľa, on, oči, pesničky, sny, stužka, učiteľ, vajíčko, venčeky, ústa, čo, ľudia, šaty, škola, že Nepoužité písmená zoraď a poskladaj slová:

.................................... .................................... 23

ZARAĎ SLOVÁ DO SKUPÍN Slová prečítaj a zaraď správne do skupín.

srdiečko

stužka

spievali

sníval

šaty

dievčatá

hádzať

kráľovná

učiteľ

ženích

najkrajšie

skrúti

kvetná

horúčka

slávnostné

truhlica

neštastné

obliekli

CERUZKY VO SVETE 1/2020

14


…… 24

Maľované čítanie

ROZPRÁVKA ...……................

Pozorne si prečítaj text a domaľuj podľa neho obrázok.

Prvá Morena -

má oblečenú červenú bodkovanú sukňu, žltú blúzku, jej opasok je čierny, vlasy má žlté, na hlave má zelený venček, je na zelenej lúke, na lúke sú tri červené kvety, na oblohe svieti slnko.

Druhá Morena -

má oblečenú modrú bodkovanú sukňu, zelenú blúzku, jej opasok je červený, vlasy má hnedé, na hlave má modrú šatku, je pri rieke, v rieke plávajú dve ryby, na oblohe sú tri mraky.

Tretia Morena

-

-

má oblečenú zelenú bodkovanú sukňu, žltú blúzku, jej opasok je modrý, vlasy má čierne, na hlave má žltý klobúk, je v lese s vysokými stromami, lietajú okolo nej tri čierne vrany, na oblohe svieti mesiac.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

15


ROZPRÁVKA ...……................ 25

SLOVNÉ DRUHY: Rozdeľ slová do príslušných stĺpcov:

PODSTATNÉ MENÁ

PRÍDAVNÉ MENÁ

SLOVESÁ

.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

16


ROZPRÁVKA ...……................ 26

SLOVNÉ DRUHY: doplň tabuľku slovných druhov

Veselé dievčatá s napätím sledovali, ktorým smerom rozbúrená voda voňavý venček skrúti, pretože verili, že odtiaľ bude ich budúci ženích. PODSTATNÉ MENÁ

Rod

Číslo

Pád

Vzor

PRÍDAVNÉ MENÁ

Rod

Číslo

Pád

Vzor

SLOVESÁ

Osoba

Číslo

Urči predložky: ..................................

Čas

Rod

Vid

Spôsob

Urči spojky: ..................................

CERUZKY VO SVETE 1/2020

17


ROZPRÁVKA ...……................ 27

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ (definícia podľa Wikipédie) je domestikovaný (udomácnený) živočíšny druh chovaný človekom s cieľom získania poľnohospodárskych produktov živočíšneho pôvodu (mäso, mlieko, vajcia, vlna, koža, kožušina, perie, rohovina, hnoj, pracovná sila a pod.) Hospodárske zvieratá rozdeľujeme do dvoch skupín: dobytok a hydina. Zaraď správne zvieratá (a-i) do týchto skupín. a) kura g) holub

28

b) hus h) morka

c) kôň d) krava i) ošípaná

e) kačica

DOBYTOK

HYDINA

väčšie hospodárske zvieratá

hospodárske vtáctvo

f) ovca

Doplň do tabuľky k zvieratám ich poľnohospodárske produkty. kura

mäso, vajcia

kôň hus krava koza ovca ošípaná holub

CERUZKY VO SVETE 1/2020

18


ROZPRÁVKA ...……................ 29

ZVIERACIE RODINKY Doplň tabuľku rodiny zvierat: samec – samica – mláďa Pomôcky: kobyla, šteniatko, kocúr, býk, káčiatko, baran, sloníčatko, holúbätko, sliepka, kohút, gunár, húsatko, žriebätko, teliatko, káčer, jahniatko, prasiatko, holubica, sučka, mačiatko, kanec, slonica SAMEC (ten)

SAMICA (tá)

MLÁĎA (to) kuriatko – kura

hus kôň krava kačica ovca holub pes mačka ošípaná (sviňa) slon

30

PRÁCA S INTERNETOM: Zisti z internetu a napíš základné rozdiely medzi skupinami A: CICAVCE – VTÁKY B: BYLINOZRAVCE – MÄSOŽRAVCE – VŠEŽRAVCE.

Ktoré zo zvierat v predchádzajúcej úlohe patrí do skupiny cicavcov? Ktoré zo zvierat v predchádzajúcej úlohe patrí do skupiny bylinožravcov?

CERUZKY VO SVETE 1/2020

19


MELBOURNE, AUSTRÁLIA............

MELBOURNE, AUSTRÁLIA

Pripravila: Nora Kovarčíková

Býva už zvykom, že v Slovenskej detskej besede v Melbourne každoročne oslavujeme fašiangy. Aj tento rok si deti vyrábali vo februári masky v škole, aby sa v nich potom v poslednú fašiangovú sobotu mohli ukázať v sprievode a spraviť si karnevalovú náladu, ako sa patrí. Pani učiteľky sa zase postarali o program pre deti a nacvičili s nimi básničky a pesničky, aby si pripomenuli tradície, ktoré nás viažu k slovenskej kultúre v tomto období roka. Tentokrát si deti pripravili pásmo “O kocúrovi na slanine” dokonca aj s naozajstnou slaninkou na špagátiku, ktorá rozvoniavala po celej triede. Potom deti vyšli von pred školu v maskách a zaspievali známu pesničku “Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…”. Nakoniec si v kruhu aj zatancovali na obľúbenú “Tancuj, tancuj, vykrúcaj” za hudobného sprievodu gitary a harmoniky svojich starších spolužiakov, šikovných muzikantov. Aj počasie nám prialo a slniečko sa na nás stále usmievalo. Naše deti sa vždy tešia nielen na sprievod v maskách, ale aj na chutné šišky, o ktoré sa vždy postará naša pani riaditeľka, šikovná kuchárka. No a tentokrát si pochutili aj na voňavej slaninke s chlebíkom, po ktorej sa len tak zaprášilo. Nech žijú staré, dobré zvyky!

CERUZKY VO SVETE 1/2020

20


BRACKNELL, ANGLICKO......... Pripravila: Marcela Benková

BRACKNELL, ANGLICKO

KARNEVAL V ŠKOLÁČIKU

Ako každý rok, tak aj tento, sa deti zo slovenskej školy Školáčik v Bracknelli veľmi tešili na karneval. Účasť bola 100% a nielen deti boli veľmi kreatívne. Pani učiteľky a aj rodičia prišli v úžasných kostýmoch. Na čo sa však najviac deti tešili, boli súťaže. Pripravili sme súťaže „trojnožka“, „loptička na lyžičke“, vedomostnú súťaž „priraď správne číslo“ ale najzábavnejšia bola súťaž „múmie“, kde obeťami boli pani učiteľky. A samozrejme sme nezabudli na najpopulárnejší stoličkový tanec a diskotéku!!! Vďaka našim šikovným mamičkám sme mali znovu pestré občerstvenie. Veľká vďaka všetkým pomocníkom.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

21


CAMBRIDGE, ANGLICKO.............. Pripravila: Zuzana Franková

CAMBRIDGE

KARNEVAL

Aj tento rok sa vo februári stretli slovenské deti, aby spoločne oslávili fašiangy. Deti a aj rodičia prišli v maskách. Mali sme tu princezné, ježibabu, Babu Jagu, lienku ,farára, Červenú čiapočku, Harryho Pottera, malého rybára, bankového lupiča - ale aj zaujímavé masky ako rubiková kocka a pexeso. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

22


TAUNTON, ANGLICKO………... Pripravila: Dagmar Ďurečková

TAUNTON, ANGLICKO

VYSVEDČENIE A KARNEVAL

Klobúčik-Škola hrou uzavrela prvý polrok školskej dochádzky slávnostným odovzdaním vysvedčení našim žiakom. Potom sme sa všetci spoločne zabávali v maskách na karnevale. Naša speváčka Katka nám celý čas spievala a my sme tancovali. Bol to výnimočný deň pre nás všetkých.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

23


MANCHESTER, ANGLICKO.......... Pripravila: Anna Pazdurová

MANCHESTER

KARNEVAL

Karneval v Manchestri s výbornou slovenskou kapustnicou, súťažami a tombolou.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

24


PARÍŽ, FRANCÚZSKO................. Pripravila: Jana Petrisková

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

VYUČOVANIE V MASKÁCH

7

Aj tento rok sme mali vo februári vyučovanie v maskách, po ktorom nasledoval karneval. Vieš správne pomenovať masky? Priraď k pomenovaniu číslo obrázku. A) Šípová Ruženka ........ B) Rytier ....... C) Leopard ........ D) Zlatovláska ........... E) Včielka ........F) Spiderman ..... G) Víťaz pretekov Formula 1 ..........

31

1

2

3 CERUZKY VO SVETE 1/2020

4

6

5 25


PARÍŽ , FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

KARNEVAL V MARGARÉTKE

Kde sa tohto roku stretli princezné, snehové vločky, rytieri, zajkovia, mačky, hasiči, kostry, Hermiony, Harry Potterovia a pyžamasky ? No predsa v Margarétke, kam sa prišli zabaviť, zasúťažiť a zatancovať si za moderovania nášho piataka Olivera. Súťaže s balónmi a vajíčkami sprevádzala hudba z muzikálu Neberte nám princeznú. Deti si spomedzi seba vybrali víťazné masky. Gratulujeme kostre, snehovej vločke a Hermione.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

26


MNÍCHOV, NEMECKO.................. Pripravila: Jarmila Buchová

MNÍCHOV, NEMECKO

KARNEVAL V MNÍCHOVE

Vo februári nám bolo spolu zase super - deti si zasúťažili, zatancovali a zaspievali. Tešíme sa na ďalšie spoločné slovenské akcie.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

27


EDMONTON, KANADA.................. Pripravila: Nina Paulovičová

EDMONTON, KANADA

POCHOVÁVANIE BASY

Fašiangy sme oslávili v našej slovenskej škole v Edmontone ako ináč ako v maskách. Rozprávanie o slovenských tradíciách a zvykoch bolo doplnené ochutnávkou šišiek so slivkovým lekvárom. Vyrobili sme si aj basu, ktorú sme slávnostne so spevom pochovali – a tým sme sa pripravili na obdobie pôstu bez muziky a tancovania. Staršie deti sa preskúšali v kvízovej súťaži a deti v predškolskom veku si vyrobili vlastné šišky, čím trénovali jemnú motoriku. Pozrite si našu pesničku: Fašiangy - Turíce: https://www.facebook.com/shsedmonton/videos/211889259962226/?v=2118892 59962226

CERUZKY VO SVETE 1/2020

28


CALGARY, KANADA..................... Pripravila: Eva Hadzima

CALGARY, KANADA

MIKULÁŠ V CALGARY

O slovenských tradíciách počas fašiangov sa deti v Calgary dozvedeli z videa Čičmianske fašiangy. Pre túto oblasť je charakteristický turoň. Čičmianska povesť o Turoňovi pochádza z dôb tureckých nájazdov, kedy sa podarilo dedinčanom za pomoci masiek zhotovených z ovčej kože a zvoncov pripomínajúcich tura zahnať poverčivých tureckých útočníkov a zabrániť tak vyrabovaniu a vypáleniu obce. Stadiaľ teda „Turoň” a na základe tejto povesti vznikol fašiangový zvyk „chodenie s Turoňom”. A po vyučovaní sme si pochutili na výborných kváskových šiškách od tety Evy – typickom sladkom fašiangovom jedle vyprážanom na masti.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

https://slovakia.travel/ cicmianske-fasiangy

29


VANCOUVER, KANADA........... Pripravila: Zuzana Chlepková

VANCOUVER, KANADA

KARNEVAL

Fašiangová atmosféra na každoročnom detskom karnevale v našej komunite bola neopísateľná. Zišli sa zvieratká, rozprávkové bytosti, princezné a rôzni hrdinovia, aby sa zabávali tancom, hrami a súťažami, do ktorých zapojili aj dospelých. Nechýbalo maľovanie na tvár a módna prehliadka kostýmov a masiek.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

30


VANCOUVER, KANADA........... Pripravila: Zuzana Chlepková

VANCOUVER, KANADA

FAŠIANGY V ŠKOLE

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. V našej triede sme si ich urobili, ako sa patrí. Naučili sme sa o fašiangových zvykoch a tradíciách, pochutnali si na tradičných dobrotách, šiškách a fánkach a vyrobili sme si masky loga našej školy – sovičky.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

31


ATLANTA, GEORGIA, USA .........

ATLANTA, GEORGIA, USA

Pripravila: Slavomíra Helfrich

V Atlante sme si na karnevale zaspievali a zatancovali:

Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj. Dobrá piecka na zimu, na zimu, nemá každý perinu, perinu.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

32


DURHAM, NC, USA ......................

DURHAM, NORTH CAROLINA, USA

Pripravila: Marta McCabe

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude. Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

33


ASTORIA, NEW YORK, USA ........ Pripravila: Ingrid Sivcova - Kuzma

ASTORIA, NY, USA

ASTORIA NEW YORK

Aj tento rok si slovenské a české deti v škole v Astorii urobili fašiangový maškarný bál, niektorí prišli vo veľmi pekných kostýmoch a maskách, za to dostali aj diplomy a nejakú sladkú odmenu. Nezabudlo sa samozrejme ani na pochovanie našej pani Basy, ktorú sme oplakali a odložili na niekoľko týždňov, aby nám potom opäť mohla po veľkonočných sviatkoch vyhrávať.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

34


VANCOUVER, KANADA........... Pripravila: Zuzana Chlepková

VANCOUVER, KANADA

NÁŠ ŠKOLSKÝ VALENTÍN

Na školského Valentína každý len o láske sníva. Keď je lásky plná škola, každý len tú svoju volá.❤️

CERUZKY VO SVETE 1/2020

35


ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO ........ Pripravila: Andrea Hovorka

ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO

KOHO MÁM RÁD/ RADA

Deti slovenských rodičov vo Švédsku pripravili vo februári valentínske pohľadnice a darčeky pre svojich blízkych. LITERATÚRA .......................

KRÁSNY KVET Mária Ďuríčková

01

05

32

33

Mäkká je trávička, vonný je kvet, jasná je hviezdička, sladký je med. Dobrá je mamička, bozkám ju na líčka.

Nájdi v básničke rým k slovám: med

.........................

trávička

........................

líčka

........................

Nájdi slová z básničky: A: zelená rastlina

.....................................

ANTONYMÁ: opak slova D: zlá .......................

B: svieti na nebi v noci .................................

E: tvrdá ......................

C: sladký produkt včiel

F: tmavá .......................

...........................

CERUZKY VO SVETE 1/2020

36


MANCHESTER, ANGLICKO.......... Pripravila: Anna Pazdurová

MANCHESTER

STROM PRI KNIŽNICI

A máme tu marec, mesiac plný kníh a objavovania sveta knižných hrdinov. Nech sa Vám na tejto tajuplnej ceste darí, milí čitatelia. Nezabudnite si každú sobotu za prečítanú knihu nalepiť list na náš knižný strom pri knižnici. Nech sa máme na konci mesiaca o čom rozprávať. Dočítania, priatelia.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

37


BRACKNELL, ANGLICKO ........ Pripravila: Marcela Benková

BRACKNELL, ANGLICKO

KNIHA - PRIATEĽ ČLOVEKA

Zima a jar v Školáčiku bola veľmi pestrá a všestranná. Jednou z veľmi obľúbených tém je aj Marec mesiac knihy. Všetky deti milujú knihy, a tak si trieda včielok vyrobila „Knihomoľa“ a taktiež sme si ukázali, ako sa vyrába papier a prečo sa musíme starať o naše knihy. Hor sa čítať!!!!

CERUZKY VO SVETE 1/2020

38


VANCOUVER, KANADA .......... Pripravila: Zuzana Chlepková

VANCOUVER, KANADA

MESIAC KNIHY

Témou Marec – mesiac knihy sme si v triede pripomenuli, aké dôležité pre nás knihy a ich čítanie sú a porozprávali sme sa o našich najobľúbenejších. S nadšením sme si pre ne vyrobili rôzne záložky.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

39


LITERATÚRA..............................

VEĽKÉ MYŠLIENKY MALÉHO ČLOVEKA Daniel Hevier 30 Chcel som byť hokejista futbalista špecialista tankista 35 kapitalista činelista publicista gitarista tenista 40 scenárista bagrista humorista traktorista kulturista 45 karikaturista 15 A čo to má byť TO a TO? pýtam sa trochu hlavato. artista parašutista Ako má človek vedieť, čím chce byť, dentista keď je okolo toľko povolaní? a možno aj mezzosopranista. Páni! 50 Ale čo dnes, 20 Vie niekto, čo to znamená: a stretá sa s tým často, keď som takmer dospelý? že je niekto Kam sa moje povolania podeli? „obchodný referent oddelenia plastov“? Tak ja vám poviem: Pomyslíte si, že šibe mu, keby som si ozaj mohol vybrať, 55 chcel by som byť 25 keď je niekto „analytik kartového systému“? predavačom smiechu. Mal by som búdku z plechu Keď som bol malý, a v nej miesto zmrzliny teda menší ako dnes: predával by som smiech. bola to vec istá. Keď som bol malý, teda menší ako teraz, rozmýšľal som od rána až do večera, 05 pred telkou i pod sprchou aj v spaní: Kto rozhodne raz o mojom povolaní? Kto to vlastne pre nás vyberá? 10 Existuje dáky úrad, čo môže do toho štúrať? Alebo mi jedného dňa príde list: Vtedy a vtedy ráčte prísť budete robiť to a to?

CERUZKY VO SVETE 1/2020

40


LITERATÚRA.............................. 60

65

70

75

80

85

90

Jeden kopček smiechu na každú hlavu. Smutní by mali zľavu. Alebo by som chcel byť riaditeľom blšieho cirkusu. Pozrite sa len, aké vrtké sú... 100 Alebo rýchlo hovoriaci reper, ktorý trochu spieva, trochu tancuje a trochu trepe. Alebo obyvateľ počítačovej krajiny, ktorý prežíva virtuálne dejiny. 105 Alebo by som bol školníkom v škole, v ktorej sa učí rozumieť životu. Prečo sú ľudia chorí a niektorí aj zomrú. A prečo cítia veselosť a clivotu. 110 Neviem, čo by som mal robiť. Mama vraví: uč sa. Tatko – že mám čas. Kto však deti učí, ako sa má rásť? Pozeráme okolo a vidíme, že niektorí robia, iní nerobia. A niektorí sa iba robia, že robia a nič si z toho nerobia.

Tak ako je to vlastne? Kto to ľudí naučil, čím majú byť? A čo ak sa niekto vymenil a žije celkom inak, ako by rád žil...? Nechcel by som mať nudnú prácu ako ako ako ako šepkár v pantomíme. Alebo zametač pukancov v kine. Alebo výrobca dierok do sít alebo vládca, čo sa nechá nosiť.

Alebo lovec mačacieho strachu či reportér z majstrovstiev v šachu. Už som to hľadal v telefónnom zozname, ba aj v cestovnom poriadku - a skoro som dostal doma po zadku. Dedko vraví: z toho vyrastie. Dúfam, lebo inak by sa stalo nešťastie. Už sa teším, že keď budem dospelý, možno trochu väčší od seba, napíšem raz do rubriky voľba povolania: JA. Nechcem byť nič iné - iba JA. Nech si iní iné vybája. Byť JA to je dobrá práca. Byť JA nie je nuda. 115 Všade samí cudzí ľudia, každý zavadzia... Ale ja som JA. Každý býva niekto iný, ale ja som JA. 120 Keď som bol malý a že som stále, to je iba zdaniepýtali sa, aké chcem mať povolanie. Dnes ma tým už netrápia. 125 Viem, čím budem. Budem JA! 34

Vyznač v básničke žltou farbou všetky rýmy. Vyznač v básničke červenou farbou všetky povolania.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

41


LITERATÚRA.............................. Pripravila: Jarmila Buchová 35

Básnička je o povolaniach. Napíš, čo znamená slovo POVOLANIE? ...........................................................................................

............................................................................................ ............................................................................................ 36

Napíš, aké povolanie majú tvoji rodičia. ............................................................................................ ............................................................................................

37

V básničke sú aj vymyslené a veľmi zábavné povolania. Vypíš tieto povolania z textu a vysvetli, prečo tieto povolania neexistujú. (54-74) ............................................................................................ ............................................................................................

38

............................................................................................ V básničke sa nachádzajú aj nudné povolania. Vypíš tieto povolania z textu a vysvetli, prečo ich autor zaradil medzi nudnú prácu? (90-100) ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

39

............................................................................................ Aké povolanie by si chcel mať, keď budeš dospelý? ............................................................................................

CERUZKY VO SVETE 1/2020

42


LITERATÚRA.............................. 40

DOMINO POVOLANÍ Vystrihni hracie kartičky podľa označenia – prerušovaná čiara. Na každej hracej kartičke je jedno povolanie a charakteristické body pre iné povolanie. Kartičky pomiešaj a rozdaj hráčom. Začína hráč s kartičkou ŠTART.

ŠTART

športovec trávnik kopačky lopta šofér vojak obrnené vozidlo hudobník bicie nástroje z bronzu hudobník strunový nástroj písať film divadlo seriály

HOKEJISTA

ŠPECIALISTA

KARIKATURISTA

PUBLICISTA

TENISTA

BAGRISTA

športovec ľad hokejka puk odborník na určitú oblasť humor maliar portréty písať noviny rozhlas televízia športovec kurt raketa sieť šofér stavba jamy

CERUZKY VO SVETE 1/2020

FUTBALISTA

TANKISTA

ČINELISTA

GITARISTA

SCENÁRISTA

HUMORISTA

43


LITERATÚRA..............................

humor zabávač vtipy smiech športovec činky svaly umelec spevák opera šofér diaľnica tovar preprava športovec kôš lopta

zvieratá klaun žongléri škola skrutkovač kladivo

TRAKTORISTA

šofér pole rozvoz

DENTISTA

lekár zuby vŕtačka

MEZZOSOPRANISTA

KAMIONISTA

KLAVIRISTA

hudobník klávesový nástroj

HUSLISTA

UČITEĽ

REPER PARAŠUTISTA

hudobník sláčikový nástroj

KULTURISTA

BASKETBALISTA

škola čítať tabuľa učebnice

RIADITEĽ CIRKUSU

umelec spevák rozpráva

ŠKOLNÍK

športovec vzduch lietadlo

CIEĽ !!!!

CERUZKY VO SVETE 1/2020

44


ZVUKOVÁ POHĽADNICA ....... Pripravila: Ingrid Slaninková

ZVUKOVÁ POHĽADNICA Správy z Bratislavy do celého sveta „Tu Bratislava! Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prinášame Vám správy, rozhovory, reportáže, zaujímavosti, aktuality. Denne zo Slovenska, denne do celého sveta!“ Táto zvučka pozýva k vysielaniu Krajanskej redakcie Radio Slovakia International v slovenskom jazyku už neuveriteľných 26 rokov. Prvýkrát sa v éteri objavila 4. januára 1993, hneď po vzniku samostatného Slovenska. Vysielanie je určené tým Slovákom, ktorí našli svoj nový domov za hranicami rodiska. Denne ich informujeme o dianí na Slovensku. Prinášame aktuality z oblasti politiky, ekonomiky, vedy, kultúry či športu. Predstavujeme krásy i osobnosti Slovenska. Nezabúdame ani na slovenskú hudbu. Sme jediné slovenské médium, ktoré vzniklo s týmto poslaním. A ešte v niečom sme výnimoční – poslaním nášho vysielania je aj spájanie slovenského sveta. Cestujeme za Slovákmi do mnohých krajín a mapujeme ich život v krajanských komunitách. O ich aktivitách

a úspechoch informujeme pravidelne v cykle „Slováci vo svete“ vysielaného na Rádiu Regina aj Slovákov na Slovensku. Sme radi, že aj vďaka nášmu vysielaniu sa Slováci vo svete, ale aj na Slovensku, dozvedajú o zaujímavých projektoch učiteľov a žiakov v slovenských školách v zahraničí. Milí priatelia, staňte sa spolutvorcami vysielania, ktoré pripravuje Radio Slovakia International. Napíšte nám o Vašich školských podujatiach, aktivitách, ale aj o zaujímavých osobnostiach žijúcich vo Vašom okolí. Budeme o nich hovoriť nielen v rozhlasovom vysielaní, ale aj na stránkach Vášho časopisu „Ceruzky vo svete“. Tešíme sa na korešpondenciu od Vás.

Ako nás môžete počúvať? Vysielanie v slovenskom jazyku môžete počúvať kdekoľvek vo svete cez internet www.rsi.sk Kontakt: ingrid.slaninkova@rtvs.sk

CERUZKY VO SVETE 1/2020

45


REYKJAVÍK, ISLAND.............. Pripravila: Oľga Kacianová

OBJAVÍME CELÝ SVET

REYKJAVÍK, ISLAND

Rok 2020 sme v slovenskej škole v Reykjavíku začali zoširoka. Hneď v januári sme sa totiž rozhodli, že preskúmame celý svet. Od vesmíru až po človeka. Na vesmírnej hodine sme objavovali planéty a galaxie, obzerali sme si život vo vesmírnej lodi a vyrábali vesmírne puzzle. Ďalšia hodina bola o niečo menej tajomná: od záhad vesmíru sme sa tematicky presunuli na našu planétu a skúmali sme pevninu a more. Naučili sme sa, že jazero je opak ostrova, záliv opak polostrova, zátoka opak mysu a úžina opak morskej šije. Prečítali sme si nálepkovú rozprávku o malej morskej víle a vyrobili more vo fľaši. To nás bude neskôr reprezentovať na detskej konferencii v rámci UNESCO projektu, ktorý u nás v Reykjavíku prebieha celý školský rok. V našom mori pláva kopec krásnych korálkových rybičiek, mušle a planktón, ale máme aj jedno škaredé, špinavé, do ktorého nezodpovední ľudia nahádzali odpadky. Z mora sme sa vynorili na pevninu a učili sme sa o horách, pohoriach, sopkách, púšťach a pralesoch. Sopky sú nám tu na Islande veľmi blízke, a tak vyrobiť trochu lávy zo sódy bikarbóny a potravinárskeho farbiva nebol žiadny problém. Sopka soptila a my sme sa zabávali. Od sopiek sme sa prešli do hôr a púští. Pozerali sme videá o tom, ako bývajú ľudia v iných krajinách. K deťom v tundre chodí napríklad učiteľ na snežnom skútri rovno do stanu.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

46


REYKJAVÍK, ISLAND..............

My sme skonštatovali, že radšej budeme chodiť za učiteľmi do školy a bývať v dome z tehál. Aby sme si svoje obydlia vážili ešte viac, vyrobili sme si papierové iglu. Bolo to veľmi namáhavé... Veľa strihania a lepenia. Nevieme si ani predstaviť, aké ťažké musí byť postaviť naozajstné iglu zo snehu a ľadu. Eskimákom vo videu to však išlo raz, dva, tri. Z prírody sme sa potom presunuli do mesta. Vyrobili sme si svoje vlastné malé mestečko so všetkou infraštruktúrou, ktorá k nemu patrí. Volalo sa Drakovo, ale bývali sme v ňom my, nie draci. Každý z nás mal svoj malý domček a chodili sme sa navštevovať. Na aute, podľa inštrukcií, ktoré obsahovali svetové strany a inú super slovnú zásobu na orientáciu v priestore. Keď sa skončia momentálne nevyžiadané prázdniny, budeme sa učiť o tom, kto všetko na našej planéte žije. Dovtedy želáme všetkým veľa zdravia.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

47


MANCHESTER, ANGLICKO.......... Pripravila: Anna Pazdurova

MANCHESTER. ANGLICKO

ONLINE VYUČOVANIE Na stav, v ktorom sa momentálne nachádza celý svet, sa dá len tažko pripraviť a takmer nikto z nás si tento scenár ešte pred pár týždňami nedokázal predstaviť. Obmedzenia sa dotkli každodenného osobného i pracovného života a mnohí učitelia sa zo dňa na deň ocitlo v situácií, keď sa museli naučiť, ako sa vysporiadať s vyučovaním v online priestore. Naši učitelia sa s online vyučovaním popasovali a pripravili zaujímavé hodiny pre deti na jednotku.

https://www.youtube.com/watch?v=1T1QGe3x67E&feature=share&fbclid=IwA R3mnBTpHGSiLF-JoHTP5guuJnunF3-ZI0fGMIRSkG4ZT-3DR30seOb2dQ4

CERUZKY VO SVETE 1/2020

48


PARÍŽ, FRANCÚZSKO................. Pripravila: Jana Petriskova

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

ZASPIEVAJ NÁM ROZPRÁVKU

Kedže je aj vo Francúzsku zákaz stretávania a deti nemôžu do školy, musia "prísť"pani učiteľky za deťmi… Ale ako na to? Bolo treba zmobilizovať všetku kreativitu a techniku a šikovné pani učiteľky založili pre deti virtuálnu knižnicu "PETIT SLAVIK - zaspievaj nám rozprávku". Témou, ktorá sa tiahla tohtoročným vyučovaním je les a v ňom žijúce rozprávkové bytosti. Krtko Smejko Vám teda ukáže les, v ktorom žije a zoznámi Vás so svojimi kamarátmi, slon Elemer alebo nespokojný vĺčik Vám porozprávajú svoje neuveriteľné príbehy. S každým novým videom posielajú pani učiteľky mailom deťom aj rôzne úlohy, ktoré sa k danému príbehu viažu. Krátke videá vznikali v obývačkách a za pomoci smartfónov a

detských rúk, ktoré maľovali kulisy, oživovali bábky a vyberali svoje obľúbené knižky. Potom zostávalo všetko pekne zostrihať, doplniť titulky a logá v niektorom z editorov videí a uložiť na bezpečné miesto do cloudu. Odmenou za námahu sú nám radostné reakcie od detí, ktorým sa príbehy veľmi páčia. Určite budeme knižnicu aktívne dopĺňať a využívať aj po karanténe! Nájdeš tu rozprávky: - O vlkovi, ktorý chcel zmeniť svoju farbu - Ako krtko Smejko rozprával o lese - Elmer a dúha -Krtko Smejko a ježkovia.

https://syno.p3sk.eu/mo/sharing/ WdohxXQtT

CERUZKY VO SVETE 1/2020

49


PARÍŽ , FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

DIVADLO DO OBÝVAČKY

Divadlo do obývačky : Prvé online stretnutie : Doktor Jajbolí. Prvé naše predstavenie nás zaviedlo do ordinácie doktora Jajbolí, ktorý sa s Líškou Pípíškou a piocou Čiči vybral do Afriky liečiť choré opice. Stretol sa so zlým ľudožrútom Barmalejom, ale dopadlo to šťastne . Rozprávku nám zahrala spolu s pani učiteľkou Zuzkou Julinka a Janko. V druhej časti sme sa zoznámili s deťmi z Bullerbynu a starší školáci začali riešiť detektívnu záhadu na Bobrej rieke.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

50


KUVAJT...................................... Pripravila: Lýdia Balková

KUVAJT

Ceruzky v Kuvajte začali svoje vyučovanie janvuári. Na pláne sme mali: vlajky, farby, časti ľudského tela, zvieratá. Zahrali sme si pexeso a mali sme aj výlet loďou na ostrov

Failaka, kde sme navštívili slovenských archeológov, ktorí nám ukázali svoje pôsobisko. O tomto výlete napíšeme aj reportáž.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

51


KUVAJT......................................

ÚLOHY: SLOVENSKO a) Vymaľuj vlajku Slovenska. b) Pomenuj a napíš farby, ktoré sa nachádzajú na vlajke Slovenska. ............................................. 41

ŠTÁTNE VLAJKY: Vlajka SLOVENSKA

Vlajka krajiny, kde bývam

............................................. .............................................

c) Napíš názov krajiny, v ktorej bývaš. .............................................. d) Aké farby má vlajka krajiny, v ktorej bývaš? .............................................

............................................. ............................................. e) Do prázdneho rámčeka namaľuj vlajku krajiny, v ktorej bývaš. f) Vyfarbi ceruzky farbami, ktoré sa nachádzajú na oboch vlajkách. Pracovný list pripravil: Peter

CERUZKY VO SVETE 1/2020

52


CYPRUS.....................................

CYPRUS

Pripravila: Miriam Račeková

V Larnake a v Limassole sme venovali precvičovaniu slovnej zásoby o prírode: zvieratkám a zelenine. Precvičovať slovnú zásobu nám pomáhala aj známa kartová hra a pexeso.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

53


CYPRUS.....................................

Aj Cyprus zasiahli opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, a to v podobe uzatvorenia miestnych škôl (od 11. marca 2020), až po reguláciu pohybu a zákaz vychádzania (až na pár výnimiek). Naša škola reagovala na vzniknutú situáciu okamžite a umožnila svojim žiakom vzdelávanie online – cez aplikáciu ZOOM. Takto naďalej pokračujeme v našej misii a poskytujeme našim žiakom kontakt so slovenčinou, ako aj interakciu s pedagógom a interakciu medzi sebou navzájom. Žiaci sú rozdelení do skupín podľa ročníkov, resp. úrovne slovenčiny a majú vyučovanie trikrát týždenne z pohodlia domova. Okrem toho naša škola využíva dostupné videá, online materiály a aplikácie na spestrenie vyučovania, ako aj na opakovanie prebraného učiva a „súťaže“ detí vo vedomostných testoch (individuálne online kvízy). Deti sa tak naďalej vzdelávajú jednak v gramatike, ale aj v slovenskej literatúre, reáliách, vlastivede a pod. Ohlasy sú pozitívne a my ďakujeme deťom a rodičom, ako aj nášmu učiteľovi Patrikovi Ptáčovskému za spoluprácu a podporu.

Projekt J.G.Tajovský – Maco Mlieč: pojmová mapa Autori: žiaci 3. a 4. ročníka

CERUZKY VO SVETE 1/2020

54


ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO ........ Pripravila: Andrea Hovorka

ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO

Vyučovanie v prírode

Život vo Švédsku je i napriek celosvetovej pandémii COVID-19 v plnom prúde, aj keď s viacerými obmedzeniami a odporúčaniami. Náš spolok Deti slovenských rodičov vo Švédsku pokračuje v aktivitách a riadi sa týmito nariadeniami. Aktivity a vyučovanie sa realizuje v prírode v malých skupinách – do 10 detí. Vo februári sme ešte stihli valentínsku tvorbu v triede, kde deti tvorili pohľadnice a darčeky pre svojich blízkych. Menšia skupina sa vybrala na týždňový lyžiarsky pobyt do hôr. V marci sme tvorili na tému Veľká noc. Máme naplánované viaceré jarné i letné aktivity v prírode: Deň detí, športové dni a opekačku. Na hodinách slovenčiny rozprávame o slovenských zvykoch, spievame tradičné slovenské pesničky, aby sme i napriek zákazu cestovania za svojimi blízkymi boli aspoň takýmto spôsobom spojení so slovenskou hrudou.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

55


MELBOURNE, AUSTRÁLIA............ Pripravila: Marta Kapusta

MELBOURNE, AUSTRÁLIA

U PROTINOŽCOV Plní síl a s elánom sme začali školský rok netušiac, že po piatich týždňoch budeme musieť prerušiť naše vyučovanie v škole. Od 14. .marca sme pokračovali najprv zasielaním rozšírených školských príprav s návodom pre rodičov. Po virtuálnej školskej rade 4.4.2020 sme, aj na pokyn Community Languages Australia, pripravili program pre vyučovanie cez Zoom. Vyučovanie bude trvať 45 minút. Rodiny už budú mať všetky prípravy od učiteľov, ktoré im budú zaslané deň vopred. Keďže rodiny majú deti často v dvoch triedach, tieto nebudú prebiehať v rovnakom čase. Taký je plán, uvidíme, ako to bude vyzerať v realite. Od protinožcov prajeme požehnané veľkonočné sviatky a veríme, že táto neobvyklá situácia sa skončí čo najskôr.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

56


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

DVAJA VALASI CESTUJÚ PO SLOVENSKU - TRENČIANSKY KRAJ

Maťko a Kubko s margarétkami zavítali do Trenčianskeho kraja na pozvanie Matúša Čáka Trenčianskeho, pána Váhu a Tatier,. Priviedla ich k tomu lipa kráľa Mateja, ktorú sme si vlani vyzdobili a ktorú teraz našli dvaja valasi na povale. Najprv sme sa poprechádzali po tomto kraji s kráľovskými plášťami na pleciach a zvolili sme si miesto nášho budúceho bydliska. Kristínka s Julinkou si vybrali hrad Beckov, Zuzka s Jankom Bojnický zámok a Oliver s Aničkou by chceli panovať na Trenčianskom hrade. A opäť sme využili dramatické techniky pri počúvaní legiend z týchto hradov. - Napínavý príbeh Studňa lásky sme realizovali cez aktívne počúvanie s porozumením pomocou série komiksových obrázkov,

CERUZKY VO SVETE 1/2020

57


PARÍŽ FRANCÚZSKO............. Pripravila: Zuzana Fodorová

-

legendu Hrad pre šaša cez bábkovú hru a príbeh O bojnickej liečivej vode sme zvládli s naratívnou pantomímou, kde deti pantomimickými gestami znázorňovali dej. Na trenčianskej skale sme si stihli prečítať nápis o rímskej osade Laugaríiio a z hradu sa pokochať nádherným výhľadom na mesto a rieku Váh. Po prázdninách nás čaká výlet do Žilinského kraja. https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz/videos/2507762852668838/ https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz/videos/261759071456903/ https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz/videos/1014899395559428/ Autorka projektu: Zuzana Fodorová V prípade záujmu o metodickú príručku k projektu kontaktujte: Email: zfodorova@yahoo.com

CERUZKY VO SVETE 1/2020

58


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

Pripravila: Zuzana Fodorová

DVAJA VALASI CESTUJÚ PO SLOVENSKU TRNAVSKÝ KRAJ

Maťko s Kubkom dostali do Margarétky pohľadnicu. Odkiaľ a od koho bola ? Predsa z Piešťan od ich kamarátky Červenej čiapočky. Pozvala valachov spolu s deťmi do Trnavského kraja. Najprv deti v skupinách vytvorili, napísali a poslali vlastné pohľadnice Červenej čiapočke. A potom sa už vybrali objaviť tento zaujímavý kraj. Prvá zastávka bola v Piešťanoch, kde sme spoznali barlolámača a natreli sme sa liečivým piešťanským bahnom. Ďalšou zastávkou bola Trnava.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

59


PARÍŽ FRANCÚZSKO.............

Zahrali sme sa aj na archeológov a vykopali sme si Moraviansku venušu. Ako námorníci sme cez ďalekohľad spozorovali Madagaskar, kde sme sa stretli s Móricom Beňovským, rodákom z Trnavského kraja, ktorý sa stal madagaskarským kráľom. Zázračné pero nám porozprávalo o skalickom trdelníku a na záver sme si celé naše putovanie prešli prstom po našej veľkej mape. Nabudúce sa stretneme v Trenčianskom kraji. Pozrite si linky z nášho vyučovania:

https://www.facebook.com/slovenskas kolapariz/videos/580192149208672/ https://www.facebook.com/slovenskas kolapariz/videos/689168568282291/

https://www.facebook.com/slovenskas kolapariz/videos/678773619194082/?v =678773619194082

CERUZKY VO SVETE 1/2020

60


PARÍŽ, FRANCÚZSKO................. Pripravila: Jana Petrisková

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

PETIT SLAVIK NA SVAHU

Druhý prázdninový týždeň, d 16. – 22. 02. 2020, sa pár našich detí spolu s deťmi z Írska a Anglicka zúčastnilo lyžiarskeho kurzu na Slovensku. Ide o projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre deti zahraničných slovákov. Kurz organizovalo Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerziity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kurzu sa zúčastnilo spolu 38 detí. Srdečne ďakujeme spomenutým inštitúciám, ako aj sprevádzajúcim osobám. https://www.umb.sk/medzinarodnevztahy/metodicke-centrum-pre-slovakovzijucich-v-zahranici/zrealizovali-sme/skolav-prirode-so-zameranim-na-zimne-sportypre-slovenske-deti-zijuce-v-zahranici.html

CERUZKY VO SVETE 1/2020

61


MNÍCHOV, NEMECKO.................. Pripravila: Jarmila Buchová

MNÍCHOV, NEMECKO

DETSKÉ FAŠIANGOVÉ DIELNE

CERUZKY VO SVETE 1/2020

62


ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO ........ Pripravila: Andrea Hovorka

ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO

VEĽKÁ NOC

Deti slovenských rodičov vo Švédsku tvorili v marci na tému Veľká noc.

42

ZDROBNENINY Zdrobneniny sú slová, ktoré vyjadrujú nežný cit, kladný citový vzťah, zjemňujú význam slov (zmenšujú napr.: chlap – malý chlapček)

Nájdi zdrobneniny obrázkov, ktoré deti vymaľovali: košík ...........................................

srdce ...........................................

zajac ...........................................

kvet ...........................................

sliepka ...........................................

list ...........................................

mašľa ........................................... vajce ...........................................

oko ............................................. chvost .............................................

CERUZKY VO SVETE 1/2020

63


KUVAJT...................................... Pripravila: Lýdia Balková

KUVAJT

ARCHEOLÓGIA

So slovenskými a českými deťmi, ktoré žijú sme v sprievode rodičov navštívili ostrov Failaka. Výlet sa konal pod záštitou Zastupiteľského úradu SR v Kuvajte. Išli sme pozrieť prácu slovenských archeológov pod vedením doc. Mateja Ruttkaya z Archeologického ústavu SAV, Najskôr sme si pozreli lokalitu, v ktorej archeológovia realizujú výskum a potom nás tím archeológov zobral do svojich laboratórií, kde podrobne skúmajú svoje nálezy. Vysvetlili nám spôsob výskumu a prezentovali svoju prácu. Na všetky otázky nám trpezlivo odpovedali. Po obede deti s rodičmi využili možnosti relaxu, pozreli si ZOO, zajazdili na koníkoch alebo sa previezli loďkou po jazere. O našom výlete, na ktorý sme zobrali aj Danku a Maťka, Vám čoskoro napíšeme a nakreslíme, čo sme videli..

CERUZKY VO SVETE 1/2020

64


CAMBRIDGE, ANGLICKO.............. Pripravila: Zuzana Franková

CAMBRIDGE, ANGLICkO

ĽUDOVÁ TVORBA

Pre naše slovenské deti v Cambridgei sme zorganizovali kreatívnu mimoškolskú aktivitu. V prvej časti nášho slovenského workshopu s výtvarníčkou Adrianou zo ZUŠ v

Banskej Bystrici sa deti venovali výrobe maňušiek z drevených varešiek. Druhá časť bola venovaná podmaľbe na sklo, kde deti vytvárali tradičné slovenské motívy.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

65


CAMBRIDGE, ANGLICKO.............. Pripravila: Zuzana Franková

CAMBRIDGE, ANGLICKO

BUNKOVÉ ŠTRUKTÚRY

Na hodine slovenčiny sa venujeme aj témam z vlastivedy a prírodovedy. Pani učiteľky si pre deti prichystali projekt Bunka a BUNKOVÉ ŠTRUKTÚRY. Každé z detí si vyrobilo aj svoju vlastnú sladkú bunku. Potrebuješ na to iba okrúhlu sušienku, bielu cukrovú polevu, čokoládové a farebné cukríky rôznych tvarov, lentilky. Deti sa oboznámili s pojmami bunková membrána, cytoplazma (to bola tá cukrová poleva), mitochondria (čokoládová vlnovka), jadro (čokoládové koliesko), endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lyzozóm, ribozóm. Odmenou nám bol sladký vedecký model bunky. Autorka projektu je Irenka Hudecova - vedkyna v Cambridge.

https://www.yourgenome.org/facts/what-is-acell?fbclid=IwAR3PcAAhGds7EzfOnNsu28kK_JQi9Iy3gMf9fewF1d7QZvnf6F6IYjAsOd0

CERUZKY VO SVETE 1/2020

66


TAUNTON, ANGLICKO………... Pripravila: Andrea Sopůšková

TAUNTON, ANGLICKO

CHARD TOGETHER 22. 2. 2020

Hlavnými organizátormi Chard Together boli A Ray of Sunshine for a Child a Somerset Portugal Association.Táto jedinečná udalosť sa uskutočnila 22.2.2020 a naším cieľom bolo prepojiť zahraničné komunity fungujúce v Chard a okolí, lokálne charity a miestnych obyvateľov, čo sa nám skvele podarilo.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

67


TAUNTON, ANGLICKO ……….. Pripravila: Andrea Sopůšková

Medzinárodné karaoke

Tvorivé dielne pre deti

Na javisku vystúpili slovenské deti z našej Školy hrou, portugalská a poľská speváčka. Všetci sme spolu spievali karaoke. Pre deti sme pripravili veľa tvorivých aktivít. Počas dňa sme premietali krátke filmy o Slovensku, Českej republike a ďalších krajinách.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

68


EDMONTON, KANADA.................. Pripravila: Nina Paulovičová

EDMONTON, KANADA

DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

Vo februári sme spolu s ostatnými jazykovými školami oslavovali Mother Language Day - Medzinárodný deň materinského jazyka. Slovensko sme predstavili výstavkou tradičných výrobkov a krátkym programom: deti zarecitovali básničku Bola raz jedna trieda a zaspievali sme pieseň Išla sova na tanec.

Pozrite si video z nášho predstavenia:

https://www.facebo ok.com/shsedmont on/videos/6289015 91283788/

CERUZKY VO SVETE 1/2020

69


VANCOUVER, KANADA.......... Pripravila: Zuzana Chlepková

VANCOUVER, KANADA

STAVANIE IGLU

Keď nám vo Vancouveri konečne v novom roku nasnežilo, inšpirovali sme sa krásnou snehovou nádielkou a učili sme sa o iglu. V triede sme si ich aj postavili.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

70


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

SMAJLĺKOVIA NA ĽADE Margarétky každoročne úspešne skladajú rozdielové skúšky na Slovensku. Na ich slovenskom vysvedčení nefiguruje len predmet slovenský jazyk a literatúra, ale u niektorých aj matematika, vlastiveda, či prvouka. Úspešne zloženým skúškam predchádza nielen celoročná príprava v slovenskej víkendovej škole MargarétkaParíž, ale vždy aj niekoľkodňová návšteva škôl na Slovensku. Žiaci môžu týmto spôsobom zažiť iný školský systém a kultúru v praxi. V školskom roku 2019/2020 zavítali do škôl na Slovensku tri naše žiačky. Sofinka a Julinka na Základnú školu na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici a Julka v Spišskej Novej Vsi. Druháci na Ďumbierskej absolvovali okrem vyučovania aj týždenný korčuliarsky kurz, kde sa im venovali profesionálni tréneri. Deti sa učili korčuľovať vpred, vzad, okolo kužeľov, zbierať klobúčiky z ľadu, trénovali prenášanie a nadnášanie váhy počas jazdy, či hry vo dvojiciach.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

71


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............

1.Tri veci, ktoré sa mi okrem vyučovania v slovenskej triede najviac páčili:

Julinka- 2.D (Smajlíkovo): Desiata, korčuľovanie, dobré kamarátky. Sofinka- 3.A: Páčilo sa mi, že som mala veľa kamarátok, potom pani učiteľka, ktorá bola stále milá a usmievavá a bolo vidno, že má svoju triedu veľmi rada. Tretia vec: výzdoba triedy. 2. Predmet, ktorý sa mi najviac páčil a prečo ? Julinka- 2.D: Páčila sa mi matematika, lebo sme riešili príklady spamäti a súťažili v dvoch družstvách.

3. Aké kamarátky som si našla ?

Julinka- 2.D: Livku, Stelku, Sárku, Sany a Kiku. Pamätala som si ich z 1.triedy, ale teraz som sa konečne naučila ich mená. Boli milé, vždy ma ráno čakali pri skrinke. Celá trieda bola na mňa milá, aj pani učiteľky a deti mali radosť z môjho darčeka- eiffeloviek - príveskov na kľúče. Sofinka- 3.A Najlepšie kamarátky boli Miška, Sára, Evelyn, moja menovkyňa Sofia, Lucka. Boli ku mne veľmi milé a priateľské, vždy pripravené pomôcť mi. Bola tam aj Karolína, veľmi dobre som si s ňou rozumela, pretože bola veľmi pokojná a dalo sa s ňou veľmi dobre rozprávať o všetkom.

Sofinka 3.A: Najviac sa mi páčila prírodoveda, pretože som sa dozvedela veľa o zvieratách a mali sme na úlohu urobiť si referát o zvieratách. Pri samostatnej práci doma som sa tiež veľa naučila o zvierati, o ktorom som si pripravila referát a potom som ho prečítala pred triedou.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

72


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............

4. Čím sa táto trieda líši od mojej francúzskej triedy? Julinka- 2.D: V bystrickej škole sa prezúvame, vo francúzskej nie, na . som každý deň mala na Slovensku desiatu piškóty, vo francúzskej sú desiaty zakázané, cez prestávku sa tam hráme na školskom dvore, v Bystrici ostávame cez prestávku vo vnútri. Na Ďumbierskej si deti pomáhajú, pracujú aj v skupinkách, ten, kto dobre vypočíta príklad, pomôže tomu, kto ho zle vypočítal. Počas hodiny môžeme ísť na WC, alebo si zobrať veci, vo Francúzsku nesmieme počas hodiny vstávať a nepomáhame si.

Sofinka 3.A: V škole na Slovensku sme robili referáty, čo sa v mojej francúzskej škole nerobí. Cez veľkú prestávku sme mohli voľne chodiť po triede alebo po chodbách. Nemuseli sme byť von. Cez vyučovanie v slovenskej škole, pani učiteľka často použila pri vysvetľovaní nejakú hru. Kratšie vyučovanie v porovnaní s francúzskou školou. Mali sme karneval. Ten sme vo francúzskej škole nemali nikdy.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

73


MNÍCHOV, NEMECKO ............

MNÍCHOV, NEMECKO

NAŠA KNIHA

Slovenské rozprávky z celého sveta I. Víťazné práce detských spisovateľov a ilustrátorov - príbehy a ich ilustrácie sú uverejnené v knihe Slovenské rozprávky z celého sveta. Do tvorby knihy sa zapojili slovenské deti z Anglicka, Belgicka, Kuvajtu, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Srbska, Švajčiarska a Ukrajiny. Víťazom z nášho vzdelávacieho centra v Mníchove prišiel zagratulovať, odovzdať diplomy a vecné ceny generálny konzul SR v Mníchove František Zemanovič.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

74


MNÍCHOV, NEMECKO ............

Ocenení boli za Nemecko: Literárne kolo: Romana Buchová, Diana Bluhm, Yasin Kaplan, Kajka Kúdelová a Timea Vozárová Výtvarné kolo: Vanessa Zembová, Alessio Zagarella, Diana Bluhm, Romana Buchová, Richard Buch. Špeciálnu cenu Ministerstva školstva SR získali: Alessio Zagarella, Sofia Csiba, Max Barborka, Jozef Gánovský, Tobias Soska, Lisa Billy, Viktor Konecný; Felix Halka, Rafael Seles, Noel Seles, Alex Csiba Výhercom gratulujeme. Ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športru Slovenskej republiky za tento projekt. Už pracujeme na novom ročníku s témou ZVIERATÁ.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

75


PARÍŽ, FRANCÚZSKO............ Pripravila: Zuzana Fodorová

PARÍŽ, FRANCÚZSKO

MÁM BILINGVÁLNE DIEŤA ALEBO PRÍPAD PELIKÁN

Slovenská škola a súbor Margarétka v Paríži zorganizovali seminár pre rodičov o bilingválnej výchove. Zúčastnili sa ho zanietené slovenské aj české mamičky, ktorým leží na srdci dvoj- a viacjazyčnosť ich ratolestí. Ich bilingválne ciele sú vysoké, ako vyplynulo z dotazníka, ktorý vyplnili na úvod. Bilingvizmus videli ako schopnosť nielen komunikovať v cieľovom jazyku (slovenčina, čeština), ale aj byť súčasťou obidvoch kultúr (slovensko-francúzskej, česko-francúzskej.) Za najväčší úspech považujú schopnosť ich detí (išlo sa o deti do 3 rokov) reagovať a rozumieť v cieľovom/minoritnom jazyku. Počas workshopu sme sa oboznámili s typmi bilingválnych rodín/modelov a percentom úspešnosti “zvládnutia” minoritného (slabšieho) jazyka

CERUZKY VO SVETE 1/2020

76


PARÍŽ FRANCÚZSKO............. Pripravila: Zuzana Fodorová

v danej rodine, poukázali sme na chyby v bilingválnej výchove a ich dôsledky, načrtli sme si “základnú rovnicu” bilingvizmu a uviedli sme si pár tipov, ako má rodič reagovať, keď dieťa odpovedá “nesprávnym” jazykom. Pozreli sme sa aj na výsledky ankety Ako si česko-nemeckí rodičia predstavujú úspešnú bilingválnu výchovu a ukázali sme si konkrétne každodenné aktivity v bilingválnej výchove pre deti do troch a do šesť rokov. Skupina 6-12 a tínedžerov si odložíme nabudúce a na ďalšom stretnutí sa taktiež pozrieme na čítanie - ako alfu a omegu dvojjazyčnosti.) Na záver sme si vysvetlili prípad Pelikán. NEPRIATELIA BILINGVIZMU

POMOCNÍCI BILINGVIZMU

CERUZKY VO SVETE 1/2020

77


MELBOURNE, AUSTRÁLIA............

MELBOURNE, AUSTRÁLIA

Pripravila: Marta Kapusta

Vo februári sme v Slovenskej detskej besede v Melbourne privítali vzácnych hostí Folkduo Plus: Ďakujeme za vynikajúcu besiedku a koncert pre deti aj dospelých. Vďaka účinkujúcim aj našim detičkám, ktoré sa pripojili k im známym pesničkám. Naše pani učiteľky a deti si aj zatancovali. Kontakt: http://www.folkduoplus.sk/

CERUZKY VO SVETE 1/2020

78


MNÍCHOV, NEMECKO................. Pripravila: Jarmila Buchová

MNÍCHOV, NEMECKO

KABARET AKURÁT

V januári sme pre veľký úspech reprízovali naše predstavenie, ktoré sme pripravili pre multikultúrny projekt Urban Space. Večer je zameraný na prezentovanie Slovenska, jeho pesničiek a tradícií. Večerom sprevádzala Jarmila Buchová a Martina Semáneková. Účinkovali: Zuzka Erbyová, Ann – Christin Gritto a na klavíri Ján Dell. Nechýbala ani výborná slovenská kapustnica.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

79


ADELAIDE, AUSTRÁLIA............... Pripravila: Margareta Velichova Rebelos

AUSTRÁLIA

FOLKLÓR Z ORAVY

Začiatkom februára 2020 počas nášho prvého vyučovania v tomto školskom roku sa nám v škole naskytla výnimočná príležitosť privítať medzi nami folkloristu, muzikanta a tanečníka, pána Gustáva Socháňa, ktorý deťom predstavil folklór z Oravy, naučil nás ľudovú pieseň a slovenský tanček, zahral nám na fujare a veľmi zaujímavo rozprával o oravskom folklóre, nárečí a ľudových vzoroch v tejto prekrásnej časti Slovenska. Vyrozprával nám dokonca aj príbeh o Jánošíkovi. Deti aj rodičia si besiedku užili. V mene celej školy by sme sa pánovi Socháňovi veľmi radi poďakovali za návštevu.

CERUZKY VO SVETE 1/2020

80


SÚŤAŽE...............................

SÚŤAŽE A PROJEKTY I. Slovenské rozprávky z celého sveta II. ročník Téma: Zvieratá Literárne kolo 5.9.- 14.01.2020 Výtvarné kolo 13.1.-30.4.2020

tvorba vlastnej knihy – podpora písania a čítania - ilustrácie k textu

.............................................................................................................. II. Prečo mám rád slovenčinu, podpora rozvoja písania prečo mám rád Slovensko? Literárna súťaž. Termín do 15.2.2020 ....................................................................................................................... III. Čítame s Osmijankom Termín 30.9. 2020 podpora rozvoja čítania Čitateľská súťaž pracovné zošity s úlohami ...................................................................................................................... IV. Súťaže s časopisom Ceruzky vo svete: podpora rozvoja čítania súťaže v aktuálnom čísle precvičovanie gramatiky časopisu: čítanie s porozumením Termín čísla 01/20 do 15.05.20 maľované čítanie ....................................................................................................................... V. Súťaž: Slovenčina vo svete podpora precvičovania literárna a výtvarná súťaž gramatiky 1. kolo: JESEŇ 25.10.2019 kreatívna slovenčina 2. kolo: ZIMA: 25.12.2019 podpora písania 4. kolo: LETO: 25.5.2020 - básničky, príbehy 5. kolo: PRÁZDNINY: 25.9.2020 ..................................................................................................................... VI. Bystrík - čitateľská súťaž podpora čítania u detí T: 25.5.2020 čítanie s porozumením ....................................................................................................................

CERUZKY VO SVETE 1/2020

81


PROJEKTY ISEIA ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí. Vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Združenie má sídlo v Luxemburgu. Projekty, ktoré realizujeme:

Informácie o združení ISEIA a jeho projektoch nájdeš na našej webovej stránke: http://www.iseia.eu/

CERUZKY VO SVETE 1/2020

82


Časopis vydáva: ISEIA - International

Slovak Educational Institution and Association

CERUZKY vo svete

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Číslo 1/2020

Sídlo asociácie: L-8273 MAMER, Luxemburg, Registračné číslo: F 10260 Web asociácie: http://www.iseia.eu

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Časopis: http://ceuzkyvosvete.iseia.eu

Dana Klampárová, Anglicko Karin Koštialová, Anglicko Dagmara Smalley, Anglicko Monika Polakovičová, Anglicko Betka de la Bouvrie, Francúzsko Zuzana Fodorová, Francúzsko Kristína Domáňová, Island Ľudmila Horká, Nemecko Inga Slaninková, Slovensko Inga Sivčová-Kuzma, USA

apríl 2020 Za vecnú a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú autori.

PREČÍTAJ: príbehy na čítanie

Online časopis pre slovenské deti žijúce v zahraničí Šéfredaktorka:

Jarmila Buchová, Nemecko

Redakčná rada:

NAPÍŠ – NAMAĽUJ: príbeh, hádanky, doplňovačky... ONLINE: príspevky a testy na internete

CERUZKY VO SVETE 1/2020

83

Profile for Jarmila Buchova

Ceruzky vo svete 1-2020  

Medzinárodný online časopis pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí Vydáva: ISEIA - International Slovak Educational Institution and Associ...

Ceruzky vo svete 1-2020  

Medzinárodný online časopis pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí Vydáva: ISEIA - International Slovak Educational Institution and Associ...

Advertisement