__MAIN_TEXT__

Page 1

CERUZKY ZVLÁDNEME TO

VO SVETE 3/2020

Medzinárodná súťaž pre deti

ONLINE ČASOPIS PRE SLOVENSKÚÉ DETI V ZAHRANIČÍ ISSN: 2418-4012 HTTP://CERUZKYVOSVETE.ISEIA.EU/


1 AKO SME SPOLU USILOVNE PRACOVALI 2 VÝHERCOVIA SÚŤAŽE 3 ĎAKUJEME ZA CENY

Adresa redakcie: slovencina.iseia@gmail.com


ZVLÁDNEME TO SÚŤAŽ S PESNIČKOU MIRA JAROŠA

1. časť

AKO SME SPOLU VŠETCI USILOVNE PRACOVALI


PANI UČITEĽKA JARKA BUCHOVÁ Z MNÍCHOVA POČULA V RÁDIU VÝBORNÚ NOVÚ PESNIČKU MIRA JAROŠA

A PRIPRAVILA K NEJ PRACOVNÉ LISTY


A SÚŤAŽ BOLA NA SVETE ....


SPRÁVA SA ŠÍRILA CELÝM SVETOM ...


SPRÁVA SA ŠÍRILA CELÝM SVETOM ...


DETI USILOVNE PRACOVALI V TRIEDACH ...


DETI USILOVNE PRACOVALI DOMA ...

Prvák Félix z Mníchova číta: HTTPS://YOUTU.BE/MLFILDOKFFQ


DETI USILOVNE PRACOVALI ONLINE ...


RIEŠILI SME ÚLOHY: ČÍTALI, PÍSALI, MAĽOVALI ...


VYRÁBALI SME RÚŠKA PODĽA VIDEOKLIPU...


HRALI SME SA ...


MAĽOVALI SME ...


TANCOVALI SME ...

HTTPS://YOUTU.BE/IYC2NLED4ZG


SPIEVALI SME ...

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TLYRT81YTX0


DO UZÁVIERKY SÚŤAŽE 25.7.2020 PRIŠLI SPOLU PRÁCE OD 176 DETÍ Z RÔZNYCH KRAJÍN


ZAPOJILI SA DETI Z 11 KRAJÍN: ANGLICKO CYPRUS FRANCÚZSKO

NEMECKO

TALIANSKO

HOLANDSKO

SLOVENSKO

UKRAJINA

CHORVÁTSKO

ŠVAJČIARSKO USA


ZVLÁDNEME TO SÚŤAŽ S PESNIČKOU MIRA JAROŠA

2. časť

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE


VYŽREBOVALI SME 104 VÝHERCOV


CENY ZABALENÉ A POSLANÉ ...

ĎAKUJEME ÚSŽZ


GRATULUJEME

VÝHERCA Z TALIANSKA


GRATULUJEME

ANGLICKO

ANGLICKO

FRANCÚZSKO


GRATULUJEME

HOLANDSKO

UKRAJINA


BOSTON, USA

GRATULUJEME


CHICAGO, USA

GRATULUJEME


CHICAGO, USA

GRATULUJEME


CYPRUS

GRATULUJEME


ZÜRICH - ŠVAJČIARSKO

GRATULUJEME


CHORVÁTSKO

GRATULUJEME


CHORVÁTSKO

GRATULUJEME


NEMECKO: MNÍCHOV A BAMBERG

GRATULUJEME


SLOVENSKO

GRATULUJEME


SLOVENSKO ZŠ FARNÁ

GRATULUJEME


SLOVENSKO ZŠ TRENČÍN

GRATULUJEME


SLOVENSKO ZÅ LIETAVA

GRATULUJEME


ZVLÁDNEME TO SÚŤAŽ S PESNIČKOU MIRA JAROŠA

3. časť

ĎAKUJEME ZA CENY DO SÚŤAŽE


ÄŽAKUJEME ZA CENY


ĎAKUJEME MIROVI JAROŠOVI

S

E V O L

O K S N

USA

SLOVENSKO

CHORV

ÁTSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV

NEM

ECK

O


ĎAKUJEME ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

L O H

AN

DS

KO

ANGLICKO

NEM

ECK

O

FOTKY: VÝBER NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME MINISTERSTVU ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

ŠVAJČIARSKO

CHORVÁTSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME ŠTÁTNEMU PEDAGOGICKÉMU ÚSTAVU

CHORVÁTSKO

BOSTON, USA

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME UNIVERZITE KOMENSKÉHO

SLOVENSKO

CHICAGO, USA

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV

CHORVÁTSKO


ĎAKUJEME FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO

CHORVÁTSKO

CHORVÁTSKO

CHORVÁTSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME STUDIA ACADEMICA SLOVACA

SLOV

O K S EN

SLO

S N VE

KO

USA

CHORVÁT

SKO

FOTKY: FOTKY: VÝBER VÝBER LEN LEN NIEKTORÝCH NIEKTORÝCH VÝHERCOV VÝHERCOV

NEM

ECK

O


ĎAKUJEME UNIVERZITE MATEJA BELA

CHORVÁTSKO

CHORVÁTSKO

CHORVÁTSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME MATICI SLOVENSKEJ V MARTINE

IC H C

O G A

A S ,U

CHORVÁTSKO CHOR VÁTS KO

FOTKY: VÝBER LENLEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV FOTKY: VÝBER NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME SLOVENSKÉMU SVETOVÉMU KALENDÁRU

SLOVENSKO

SLOVENSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME ASOCIÁCII ISEIA

SLOVENSKO O H C

RV

S T Á

KO

SLOVENSKO

CHO

RVÁ

TSK

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV

O


ĎAKUJEME SLOVAK ACADEMY OF CHICAGO, USA

FOTKY: VÝBER LEN

NIEKTORÝCH VÝHERCOV

SL

O K S N E V O

SLOVENS

KO


ĎAKUJEME SIM - SLOWAKISCH IN MÜNCHEN ZVONČEK

S

N E V LO

SKO

A N I J A R K U

SLOVENSK

O

ANG

LICK

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV

O


ĎAKUJEME SLOVAK SCHOOL BRACKNELL, UK

SLOVENSKO FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME SIM - SLOWAKISCH IN MÜNCHEN ZVONČEK

SLOVENSKO

CHORVÁTSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME SLOVAK SCHOOL MARGARÉTKA V PARÍŽ

SLOVENSKO

SLOVENSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME SLOVAK SCHOOL BRISTOL, UK

CH

G A C I

A S U , O

SLO

VEN

SKO

FOTKY: VÝBER NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME SLOVENSKÉMU VYDAVATEĽSKÉMU CENTRU V SRBSKU

CYPRUS

SLOVENSKO

CHORVÁTSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV

NEMECKO


ĎAKUJEME VYDAVATEĽSTVU CLASS

FR

AN

O K ZS

ŠVAJČIARSKO

CHO

RVÁ

TSK

FOTKY: FOTKY:VÝBER VÝBERLEN LENNIEKTORÝCH NIEKTORÝCHVÝHERCOV VÝHERCOV

O


ĎAKUJEME ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

TALIANSKO

USA NEMECKO

SLOVENSKO

SLOVENSKO FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ĎAKUJEME SLOVAK SCHOOL WARWICK, UK

CHORVÁTSKO


ĎAKUJEME SLOVENSKEJ ŠKOLE V UŽHORODE NA UKRAJINE

CHORVÁTSKO

CHORVÁTSKO

FOTKY: VÝBER LEN NIEKTORÝCH VÝHERCOV


ÄŽAKUJEME ZA CENY


SLOVENCINA.ISEIA@GMAIL.COM WWW.ISEIA.EU

Profile for Jarmila Buchova

2020 03 Ceruzky vo svete  

2020 03 Ceruzky vo svete  

Advertisement