Page 1

#9 / dystopie

SLANG Magazine / grafisch-literair tijdschrift

juli 2013 /


Over de cover Foto: Vandenboeselaere Vandenboeselaere is een samenwerking tussen de fotografen Maarten Kools en Arthur Mebius. Beiden werken zowel onafhankelijk als in opdracht. De coverfoto komt uit een serie van zestig die Vandenboeselaere heeft gemaakt in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. De stad werd begin jaren zestig in vier jaar tijd uit de grond gestampt en is grotendeels ontworpen door Lucio Costa en Oscar Niemeyer. Planmatig opgezet met een rigide structuur is het voor de fotografen een ideaal kader, ze zoeken immers strakke vormen en rechte lijnen op in hun werk. Voor de bewoners is het soms een ware beproeving.  Op de cover zie je één van de twee hoofdaders door de stad. Tijdens het bouwen van Brasilia was men ervan overtuigd dat niemand meer zou lopen in de toekomst, maar dat iedereen de auto zou gebruiken. Maarten Kools: www.witmankleipool.nl Arthur Mebius: www.arthurmebius.com


Ons doel. Wij willen goede stukken van nog onbekende schrijvers en kunstenaars aan professioneel ge誰nteresseerden laten zien.

Ons publiek. SLANG Magazine heeft een publiek van uitgevers, redacteuren en andere bepalers en betalers van kunstenaarssucces.

Onze auteurs. Wij willen onze auteurs en vormgevers zoeken op plaatsen waar ze niet gemakkelijk gevonden worden.

over ons. SLANG Magazine heeft een onbezoldigde redactie van (ex-)studenten die aan het begin van hun loopbaan staan.


c

o

l o

f

o

n

SLANG Magazine Grafisch-literair tijdschrift Deel 9: Dystopie – Juli 2013 ISSN: 2213-0411

Adressen

Vormgeving

Redactie/inzendingen: info@slangbytes.nl

Huub Blekkenhorst, www.huubb.com

Abonnementen: penningmeester@slangbytes.nl Samenwerkingsvoorstellen: hoofdredactie@slangbytes.nl

Met dank aan

Vormgeving: vormgeving@slangbytes.nl

Sophie Mittelberg van Mooijman & Mittelberg (voor het ontwerpen van het logo).

Hoofdredacteur Saskia Buddelmeijer

SLANG Magazine wordt uitgegeven door:

Adjunct-hoofdredacteur

Stichting SLANG

Noor Kuijpers

MS Oslofjordweg 439 1033 SL Amsterdam

Redactie Gustan Asselbergs, Nanko van Egmond,

Kamer van Koophandel: 52822427

Luuk Imhann, Evi Hoste, Zadok Samson,

Rekeningnummer: 5132570

Soesja Schijven, Marko van der Wal, Daniel Webb, Twan Zegers, Claudia Zeller

Abonnee worden? Voor 20 euro per jaar krijg je vier keer

Eindredactie

SLANG Magazine gratis thuis opgestuurd.

Fen Hiah, Evi Hoste, Soesja Schijven, NiquĂŠ van den Tillaart, Twan Zegers

Bestellen kan via onze site: www.slangmagazine.nl

art director Lianne Polinder, www.liannepolinder.nl

4

Hier kun je ook losse nummers bestellen.

www.slangmagazine.nl


IN

6

H

O

U

D

Voorwoord — Noor Kuijpers

8 In de polder — Marko van der Wal — Reportage 11

Michiel — Roos van Rijswijk — Proza

17

Komst — Josse Kok — Poëzie

19

De buitenkans — Joe van der Meulen — Proza

25

Najaren van vettig Europa — Maarten van der Graaff — Poëzie

27

Verheden — Niek Lagard — Proza

31

Kikkers (fragment) — Aristophanes — Komedie

35

Fabriekssluiting — C.P. Vincentius — Poëzie

37

Over de kunstenaars

5


voorwoord We wilden dystopie beslist niet als thema van

je eigen dystopie in verhouding komt te staan

de nieuwste SLANG. Net zoals we dystopie

tot de dystopieën van anderen. En dan blijkt

niet op ons brood willen, niet naast dystopie

dat het verdorde landschap waarop je al jaren

willen zitten in college en we al helemaal niet

uitkijkt niet zo levenloos is als het soms lijkt.

door dystopie gevraagd willen worden naar de weg. Maar dat was tot januari. De voltal-

Noor Kuijpers

lige redactie kwam terug van de gehuchten

Adjunct-hoofdredacteur

waar Kerst gevierd was om de thema’s voor de komende 4 SLANG’s vast te stellen. En of het nu Kerst was, de kou en sneeuw, de familie of de tentamens; er werd besloten dystopie tot thema te maken Dys-to-pie. Dystopie wordt vaak geassocieerd met allesoverheersende en vrijheidsbeperkende regimes. Werelden waarin alles dood is, waar hartstocht en liefde met het grootste gemak onzichtbaar gemaakt worden. Maar deze SLANG is niet gevuld met stukken van literaire erfgenamen van Franz Kafka of George Orwell. Het gaat hier niet om radicale maatschappelijke verschuivingen. Dystopie in dit tijdschrift komt tot uitdrukking in het persoonlijke verhaal van de auteur. Diens individuele dystopische situatie die om aandacht zeurt of lieflijk lijkt te vragen om je hand. In tegenstelling tot in de vorige SLANG, waarvoor Sterre alle editorials schreef, heeft nu de voltallige redactie meegeholpen met het introduceren van de teksten door middel van een persoonlijke anekdote, of in dit geval een persoonlijk dystopisch verhaal. We leerden elkaar weer beter kennen, en zijn in veel gevallen ietwat banger geworden voor elkaar. Het fijne aan de samenwerking is dat

6

SLANG #9/Dystopie - voorproefje  

Blader vast door de nieuwste editie van SLANG! Thema: dystopie.

SLANG #9/Dystopie - voorproefje  

Blader vast door de nieuwste editie van SLANG! Thema: dystopie.

Advertisement