Page 1

TURKISH

Bu dergi sizin, alabilirsiniz 1 Your complimentary copy

MAVi YOLDA YENi EGiLiMLER 路 SAIUNG THE TURKISH COAST

AlALIN ES

TEMMUZ 1991 JULY


BMW 518i'Yi BiR DE BU AClDAN GÖRÜN • • BMW 518i'yi hiç bu

açıdan

sürücü bölümünde oturup,

gördünüz mü? Yani,

gaz

pedalına

hafifçe

kaliteye,

estetiğe

veriyorsanız ... amacınız

ilkeniz en iyiye en uygun

iyi bir

ve dinamizme önem yatırım

yapmaksa ... ve

şartlarla ulaşmaksa,

en

gücünü,

vı 2 teknolojisinin

nasıl hızlandı ğını

5 Serisi'nden bir BMW

bizzat

hare-

yaşayacak ...

kullanmanın verdiği

güven duy-

gusunu hissedeceksiniz. Mükemmel

dizaynıyla,

(Lütfen, bu konforun

fiyatın ı

da bir

kıyaslayın.)

Deneme

sürüşü içın

Borusan Oto'dan ya da

dilediğiniz almanız

Borusan Oto Yetkili Satıcısı'ndan bir randevu yeterli. Size yardımcı olmak bize mutluluk

verecek.

ürünü olan motorunun

sessizliğini, yokuşları nasıl tırmandığını,

ket halindeyken

güvenli yolcu bölümüyle ve tüm donanımıyla, •

yaşayacaksınız .

azın­

dan bir kez BMW 51 8i'yi denemelisin iz. Evet, dilerseniz 518i ile deneme sürüşü yapmanızı sağlayabiliri z. Kullandığınızda, 518i'nin sadece 7 Serisi'nde bulunan

dayanıklı,

518i'de 5 Serisi'nden bir BMW'nin tüm konforunu

dokundunuz mu? Eğer

ala rm ve merkezi kilitleme sistemiyle ... deformasyona

*BMW 518i'nin donanımı : 205/ 65 geni s las-

tikler, klima , mikrofiltre, hidrolik direksiyon , uzaktan

kumanda lı

yesil renkli 4 cam, velur paspaslar, arka ve ön

Yollarda fark h saat, yan sinyaller, Bavaria C Business radyoteyp , tropikal donanım, arka camda gizli anten. bir dünya koltuk

Motor Kumanda Sistemi-

Motronic'le ... hidrolik direksiyonu , uzaktan

kumandalı

alarm, merkezi kilit, elekrikli ve

başlıkları ,

sis

farları, dış ısı

göstergeli dijital

BMW Türlc ll•e Genel Mü messili &1rusun tJto St>n·is t't> ncaret A~ Genel Müdürlük : Medısı Mebusan Caddesı 103. Salıpazarı·lstanbul Tel: 152 44 05 Avcılar Servis ve Yedek Parça Merkezi: londra Asfaltı 109· I 1O. Avcılar-lstanbul Tel: 5~ 1 30 66 Ankara Te şhi~ ve Satış _Ma ğazası : Atatork Butvarı 199/F. Kavakhde!e·Ankara Tel: ı 28 25 69 &ru.wuı Oto l'rtkilf Sulın/u rı: Ara ç Ticaret ve Sanayi AŞ Barbaros Bulvarı 131/ A, Balmumcu-lsl anbul Tel. 166 06 96-9l Mersın Şubesı: Gazı Mu slala Kemal Bulvan 255 Tel: 502 06 Autorium Motorlu Araçlar Servis ve Ticaret Ltd . Şti. Sahılyolu. Kennedy Caddesı 31. Bakırkoy-Istanbul TeL 542 95 00 Baran Otomobılcılık ltd. Ştı._ Nıspetıye Caddesı, Calıkusu Sokak 7, Levenı lsıanbul Tel: ı69 59 83-84 Başpınarlar Otomotiv San . ve Tic . AŞ Buyukdere Caddesı. Yenıcerı Sokak 1, ~-Lev;nt-lsta~bul Tel. ı80 26 72 13 hall Bela Otomotıv Servıs ve Tıcaret AŞ Kayısdagı Caddesı 30. Zıverbey, Kadıkoy-Istanbul Tel· 348 48 62 Çiltliklioğlu Oto Yalova Yolu 5 km Bur sa Tel· ı 2 ı 9 00 13 hall &e ervıs otorlu Araçlar Tıc. ve San . Ltd. Şti . Gazıosmanpasa Bulvarı ı ;E, Alsancak-lzmır Tel: 25 37 86 Kosiller Oto Servis ve Ticaret AŞ Bağdat Caddesı 242/ 5. Cıflehavuzl~r Istanbul ~el: 359 99 46-4 7•


SONY: The deep clark seeret behind Sony's large screen. Behind Sony's large screen's incredible picture lies the Black Trinitron technology. On its cylindrical screen you see the image in its truest perspective. And our exclusive Aperture Grille helps to produce an even brighter picture. In addition, its black screen enhances contrast making blacks blacker, whites whiter and colors far more vibrant. Take a look at the 34-inch Black Trinitron. You'li quickly notice there is a seeret worth keeping.

KV-3400GND

NICAM (B/Gl and German Stereo

KV-3400HN NICAM(I)Stereo KV-34000 German Stereo

1

IT'S llE SOII1Y OF LAR8E SCREENS

TV plcture aimulated


Babacığıın,

re çabuk dön. Şampuanımı da

.

unutma... GOZ ylıf(MiıZ

BEBEK ŞAMPUANI

TEZ

fRoj !IMil •llll h

· !i

''Yalnız

Eczanelerde Satılır" ...

TEZ TAS EI.GİNKA.\ TOPI.LlCGC SACLIK GRt:BL' Kl iRlll 'Sl 'DI 'R


As our world becomes a global society AIWA eliminates the problems of broadcasting incompatibility. Our Digital Converter Videos are smart enough to convert from one system to another, e.g. PAL to NTSC and vice versa This allows

HV-G70 Fully Automatic VCR

you to enjoy videos from nearly all over the world. If an overseas friend sends you a video, no problem. If you want to send a video to family or friends, again no problem. System lncompatibility? With AIWA this is not a problem.

• Multi Digital Canverter System (PAL +-+ NTSC) • Multi System Compatible (PAU MESECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43) • Digital Effect - Digital Stili and Flash Motion • Digital Auto Tracking

HV- E505 Mkll DIGITAL HV-EI02 HQ Video Deck with Line Recording

Superb Value with Auto Voltage

1

VT- TIOOOMkll Multi System Televidea

Digital Audio& Video

AIWK

OISTRIBUTED BY: AL SAYEGH BROTHERS TRADING (U.A.E.) TEL 21696412741421285956, AHMED ABDUL WAHED ABDULLAH TRADING EST (SAUDI ARABIA) JEDOAH HEAO OFFIC~ TEL 642533316425777. RIYAOH BRANCH TEL 403120114031368. AL KHOBAR BRANCH TEL 8986935. HUSSAIN FAHAD AL·OMAR EST. (KUWAIT) TEL 2416 172-414742480. ALMOAYYED ELECTRONICS (BAHRAIN) TEL 25343512753 47 . OHI ELECTRONICS(SULTANATE OF OMAN) TEL 7060101793608. SATUAN ELEKTRONIK SAN VE TIC LTD STI (TURKEY) TEL 132735811301201 REGIONAL DISTRIBUTION CENTER/MIDOLE EAST & AF RICA: AIWA GULF CO. P.O. BOX 16774 JEBEL AU, DUBAI·U.A.E. TEL 084·56013 FAX 084·56135 TLX 49130 AIWA CO EM AF TEA SA LES SERVICES ARE ALSO AVAI LABLE IN i HE ABOVE COUNTRIES AND IN IAAN /PAKISTAN /INOIAIEGYPT


Evrensel gelenek ESPRESSO içmek...

dünya ailesi evrensel zevki yudumluyor, orijinal espressonun geleneksel tadına vararak

ct&

,,.f i'l'll ORIGINAL ESPRESSO "ZiYADE OLSUW'

TÜRKiYE DA~ITICISI LEGSAN ELEKTRiKLi VE MEKANiK CiHAZLAR SAN . VE TiC . A . Ş . istiklal Cad . No:34 Beyoğlu - iSTANBUL Tel : 145 18 12- 143 37 92 Fax: 145 18 13


••

Europa N ostra Odülü Koç Holding N akkaştepe tesislerine verildi Koç Holding Nakkaştepe Headquarters wins Europa Nostra Award ThP Koç Groujı's mıjJOmlr' hmdlomtnl in Ollf' oftlw mo.1/ rar Yeriidi \T merhum bmutiful sjJols r!f Istanbul, has won Prof'. Seclad ll akkı ElbırojJa Nostm 's 1990 Award of dem 'in pn~jc \'l' ar~ivin­ M nit. dcıı nırarlanılarak 19. l·.:urojıa Nosfra is a/('dnrıtion o/ yü;.yıldaıı kalma bir Os200 inslilutions mmmil!NIIo jJıP­ ınan lı kasrı olan Mehseıving lc.umjH' S ml/um/ and nafıııet ~er if l'a~a Konağı, uralhnitage. The moards f'l/('()111~ aslına sadık kalımırak agr' quality jJrojerls whirlz ıP.IfoıP i myeniden inşa edildi. jJorlrmf buildings orjml olrln buiidOsmanlı haneelanın­ ing fo IWW 1/Sf'S. dan Em i ııc Sultan' ı n qi ~lchmct Şerif PaThe Nakka~LPjJr' rmnjılex is /omt1a'ya ait olan konak, ('(1 on tlıe Asian sir/e of Istanbul llar cnı, Sl'lam\ık, Haabove Brylrrbryi on wlıat usnl to br' ıııaın. Ağa Dairesi, mlled Melıuu'l Ağa hill. In I 984, .\hırlar ve Arahacıbaşı Koç Holding decidPd lo P.\tab/ish a kasırlarınclan oluşu­ corporalP headquarfPrs thnP whirlz yor. Koç llo\ding woulrl gatllf'r all dr'jJa rtmn7IS i 11 onr' A.Ş.'ııiıı tüm yönetim jılace and msure a restful, jJrodurlıirimleri bugün BoLive working envirom7U' 111. Thr' . . . . ...: ğa/a hakim bu tcpeyc J9tlı century O tt oma n summr'r rı'si­ dit.ilmiş olan kasırların denrP of Me h mPI .~·e rif Paşa was oltıştıırcluğıı konıp­ Nakkaştepe h.o<; ll o ı cı·ıng ··ın l·s· t·clııiJıı\'ıııı tesisleri 1988 lckste faaliyetlerini sürtlıus rPmnstrurfNI as a roıjJOmle en gü;.e\ köşelerinden birinde yılından bu yana dürüyor. Tesiste ayrıca headquartns acrording fo the dr'kıınılmıış olan Nakkaştcpe tc- Koç Holding'in yenıcklıanc, lokanta, si gn of tlır' la te Prof Sr'(la d ll ak/o merkezi olarak sis leri, Europa Nostra 1990 Likonf'craııs ve koktcyl sakullanılıyor. Fldem and with thP lıeljı of arrhivaf vakat Ödülünü kazandı. lonu ile bir de hanız AHIIJJa'da kültürel ,.e clo,!. !al 1/ıalr'rirıls. The groujı r!/ /m ild i ngs, • The Nakkaştepe hıılıınııvor. l\Jakkaştc­ mirası korııma koınısıı,, 'ia il<,.Lik- comptex ıs · use d usPd l~y the Koç GroujJ as mıjJOrrrfe pc tesislerinde tarihe m·n 200 kıınıluşıın ıııc\'Ciaııa by the Koç lımdquarln:5 sinre 1988, jırovides \T geleneksel mimarigetirdiği bir federasyon olan H' group as soriaf, ath/r>lir and ojfia.farililir'.\. mi/c sad ık kalınarak "Bi1.iııı J\yrııpa" aıılaııııııa gckıı corporate Tlzr' residma', whidt helonged lo gel· ıııi~iıı ınir;ısı koruEuropa ı ostra tarafından iidi'ı- headquarters Prinress }:'mine Sultan 's lıusband nurken, teknolojinin k layık gi'ırülen eser, 19HH yılııı - since 1988. Mehmet Şerif Paşa, mnsisted of a en son nimetlerinden dan bıı yana Koç llo\cliıı g A.Ş.'ııin harem (wo IIU' 11 's qua ri ers) , .IPI a mlil< de f<ıydalaıı ılarak eski-yen i bütüıı­ merkezi olarak kııllanıli\'Or. lüğ'ü başarıyla gnçekll'~tir ilıııi ş. (mm 's qurırtn:1) hrımalli.(bath) , tlu' Europa 1'\ostra, doğal \'l' tarihi masfrr's suilr', sta/Jir'.\ and mrriage l.' l'\Tcnin korıınıııasını aıııaçlaYan lıou .w Todrıy, all administrrıtive bir kıır~.ılıış. Federasyon , Europa dejHırtmr'IIIS o{ Koç //olding work ;\.'ostra Oclülü'nü, önemli eski biııa­ larııı restorasyon u Ye\·a bıı tür binain thr' mmjıfex o{ fmiüfinxs fH'rrh('{/ lara yeni lıayaı kazanelıran projele011 the hill, wlıirlı mmmrmds ajillf ri tesYik amacıyla ,·eri\'lır. view of tlu' BosjJhorus. The mm~'akkaştep~· tesi~lcri, İsı an­ Jılex, sr'l 011 fush 1{1'('('11 lawns studbul'ını Aııadolu yakasında, Beyll'rdNI with dassimf mi1ts, Jnesrnws beyi sırtlarında eski adıyla i'vlchıııcı the sjıi ıit of/lu' originaf dr'Ügll, u liAğa tepesi üzerinde hulııııuY<ır. /izin!{ the IH'SI oj' morlr'm tnhnolop,)' 19H4 yılında, Koç llolcliııg'iıı tüııı (O Cl'('(lff' a Sl/f'('('.ISjiıljil.\iOII of /W/ll birimlerinin bir arada \'l' hu1.1ırlıı and old. bir orıaıııclcı çalı~ıııasını sağlamak i~·in :'\akka~tepc

tcsisle-

~i!::!'l!!i!~~~!J\8~~60!11'-'-.''illıi'l&!ıYI ri n i ıı k ıı n ıl m as ın a ka-

quarln~s.

1

o

, o

6 SKYLIFE 7/91


iÇiNDEKiLER 1 CONTENTS THY HABERLER

8

Türk Hava Yolları'ndan Yeni ve Ilginç projeler Iç Hatlarda ilk Business Class Seteri Içimizden Biri

ÇEVRE 1 ENVIRONMENT

11

Çevre Izeileri Görev Başında Environmental Scouts on Duty

GEZi 1 TRA VEL Faruk AK BAŞ

TEMMUZ 1 JULY 1991 YIL 8 SAYI98 Türk Hava Yolları A.O. adına sahibi 1 Publisher Cem M. KOZLU Genel Koordinatör General Coordinator Çetin ÖZBEY Yazı işleri Müdürü

Managing Editar GünvarOTMANBÖLÜK Yayın

Kurulu Publishing Board Engin ÖKTEMER Turgay TEKiN Ergun ERGUR Nihat GÖMLEKSiZ Reklam 1 Advertising Duygu TAMER Yurdagül AL TINÖZ Tel: 574 73 00 / 1184-1185 Sanat Yönetmen i 1 Art Director Kemal ÖKTEM

16

SPOR 1 SPORTS

24

English Editorial ACC LTD Gümüşsuyu - istanbul Tel: 145 19 60

Adres 1 Address Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası Yeşilköy- istanbul

MACERA I ADVENTURE

34

Ciple Doğu Anadolu Across Eastern Turkey by Jeep

MiMARi 1 ARCHITECTURE

42

Istanbul'da Art Nouveau Art Nouveau in Istanbul

BiR KENT 1 A SPECIAL CITY

SO

Antakya'nın

Hazineleri The Treasures of Antakya

UÇUŞ

58

NOKTASI 1 DESTINA TION

Frankfurt'un Taşrası E xcursions from Frankfurt

MiTOLOJi 1 MYTHOLOGY

82

Defne'nin Öyküsü The Laurel Tree

85

DUTY FREE

93

THY BiLGiLERi 1 THYINFORMATION

Tasarım , yapım, baskı

Design, production, printing APA OFSET BASlMEVi Levent, istanbul Tel: 164 64 20

Doğa Sporları

Adventure Spor/s

Fotoğraflar

1 Photographs Erdal ALOK Nevzat ÇEViK

Mavi Yolda Yeni Eğilimler Saliing the Turkish Coast

SKYLIFE 7/ 9 1 7


••

TURK HAVA YOLLARI'NDAN YENI VE ILGINÇ PROJELER... •

İNDİRİMLİ SEYAHAT PROGRAMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türk lla\'a Yolları'nın 20 :\lans-:~0 I L11iran tarihleri arası nda İ<.· ha ı bi kı i al<tn yoku H' kurıılu~lara uyg-uladığı H' bir yıl süresince istenildiği lanıan kullanılabilen indirimli seyahat prog-ranıı paketi büyük ilgi gôrclü. Tck tck sc,·ahat cclcıı yolcuların yan; sıra, büyük ticari kllnılıı~ların taleplerini kaqılaınak i'ıtcıT. Türk llaYa Yolları satı~ büroları programın biti~ tarihi olan :~ 1 Mayıs Cuma g-ünü geç saatiere kadar <· alı~­

10-30 Haziran 1991 tarihleri arasında belirlenecek iç hat noktaları için alınan 6 milyon TL'Iık bilete karşılık 7 milyon, 10 milyon TL'Iık bilete karşılık 12 milyon TL'lık uçma hakkı verilecek. ASINDA Toplu olarak alınan bu N. 15 TEMMUZ AR biletler, alış tarihinden 15 HAZIRA itibaren 1 yıl süreyle geçerli olup, bu süre içinde..ki muhtemel fiyat aruşla­ ... ~,.. ı".•',,1'. rından da etkilenmeyecek.

NIN KAZA UN .·,~ır'' ?. . c U

UÇUN KAZANIN!

tı.

Türk Hava Yolları yetkilileri , I O gün icinele bu program kapsamı nda I!) milyar TL tutarıncia i<: hat bileti satılelığını bilclircliler. Progranı uygulaması n ı ilan edilcliğ· i tarihte sona crdirıııe clunıııııında olan Türk lla\'a Yolları, yolcu ve kurulu~ların sürekli talepleri kaı·~ısında. yolculara büyük a\'an t<~j sağlayan yeni bir programın uygulamasına ba ·lan ılacağını duyurdu.

TOPLU BiLET ALlN, • BEDAVA BILET KAZANIN. (10 -30 Haziran Tarihleri

TOPLU BiLET PROGRAMI

THY "TOPLU BİLET" AlANA ÜCRETSiZ BİLET VERİYOR Tüı·k

llm·a

\'olları

"Top-

Arasında . )

TÜRK HAVA YOLLARI

Bikt Prograıııı" u\'gıılailc \'urt i~· inde ıı can tüm yolr~ılarına öneıııli a\·ant<~j lar sağlayan yeııi bir ması

lıi1.1ııet ha~lattı.

Program, yurt i(i ıı(ıı~ları i~· iıı topltı olarak alı­ nan belirli miktarda bilete kar~ılık. l~ızladan ücret~il bilet \'erilmesi esas ına dayanıyor.

®

Bu programdan 15 Haliran-IS Temmuz tarihleri arası nda Türk ll ava Yolları ile yurt dışına uçan tüm yolcular faydalanabilecek. Türk·ll;mı Yolları satış büroları

ve acentelerinin bilet satışı sırasında verecekleri rorımı clolclurup, Türk !Java Yolları'nın ilgili ünitesine gönderenler. arasmda çeki lecek kurada I 000 kişi yurt dışına ücretsil bilet kazanacak. 13 Ağustos'ta noter huwrunda belirlenecek şans­ lı yolc uların isimleri 20 Ağustos tarihinele Hürriyet Galetesi'nde cluyurıı­ lacak. Bu çeki li şlc; I 00 volcıı İstanbul/ New' York/ İstanbul 100 yolc u İstanbu l/ Tokyo / İstanbul 100 yolcu İstanbu l/ Si ng'apu r / İs ta n bul

700 yolcu ise tercihlerine göre A\'rupa ya da Ortadoğu'cia tek noktaya gidi ş / dönüş ücretsiz bilet kazanacak. Türk Ilav aYo ll arı yetki lileri , bu tür yeni programların önümüzdeki aylarda da kamuoyuna sunulacağını belirttiler.


IÇ HATLARDA • BUSINESS CLASS KEYFI Türk I ıa, ·a 'ılılları'ııııı "Tüm I !atlarda Business Class" projl'siııiıı ilk etabı :10 :-.ıans 1991 'ch: İstanbulı\daııa-İstaııbııl \'(' İstaııbııl-Dalaman-İstan hııl lı at ları nda ba~lad ı. l (ll~ sürelerinin ııy~ıınlıığ'u n· servis için veterli t.aıııaıı bııhıııması ncdeniyk: ba~laıı~ıç i(iıı bu lı at lar tercih celileli. Business Class pn~jesi­ niıı koordinasyonunu ~ · ürütcıı Yolcu llizıııet (;e)i~tirııw Ba~kanlı­ ğ'ı'ııdan bildirilcliğ'iııc g<"ırc c,•ıı kısa

~aıııa nda İsı a ıı hıı 1-.\ıı kara-İ stan-

bul. İstanbul- İzmir- İstanbul. İs­ tanbul- Gaziantep- İstanbul, İstan­ bııl-Trabzon-İstanbul hatlarıncia

da Business Class'a geçilecek \'e 2~ Temmuz 199 I tarihinden itibaren tüm dı~ hat ıı(ıı~ları nda B/ C uygulanacak. ~O Mayıs tarihindeki İstanbul­ Adana selerinde 1~yolcu, Business Class'da yokıılıık yaptı. Tl lY Yolcu I Iizım·t Cdhtirıııc Ba~kaııı Scres Ener, bu yolnılarla birlikte seyahat ederek, bu yeni sııııl~ı ilişkin giiri'ı~­ leriyle' ilgili olarak kendileriyle sohbet etti. 30 MAYIS, İSTANBUL-ADANA SEFERİ -Sayın Avni Doğru. bıı seyahatinizde ıwclcıı B/ C'yi tercih ettiniz? - Gaziantep'e gitmek istedim, yer yoktu ... Adana i'ıt.erindcıı ~ideyim dedim, orada da ekonomi sınıf'ta yer yoktıı. Business Class'da yer olunca. i~imin aciliyeti nedeniyle bıı sınıftan bilet aldım. -Servisi lwğ'eııdiniz mi~ - Sen·is ~ahanc .. First Class'a \'akın, ama ke~kc kall\ ·eıııle birlikte sigaraını da icebilseydiın ... - Biz sizin sağ'lığ'ınızı dü~ünüp, çok kısa süre iriıı sigaradan uzakla~tınyonıt. ... Yıırtclı~ına sık seyahat ediyor nııısııııııt.? Frcqucııt Flyer progı·amını tanıyor ıııusııııuz?

- Ben

yılda tı-6

ket.

nırıdı~ıııa

ıı(akla gidiyorıım aıııa Fr('qıı('nt

Flyer

progranıııııt.ı tanınıı, ·orıını.

Yurtdışına

Tl lY ilc ııçtuğıım zaman genellikle 111c111nıııı kalıyorıını. Son zamanlarda hizmeti(' n· riitar-

larda düzcimeler \'ar. -Biz sizi Freqııent Flyer üyesi yapıyonız. Bundan sonraki dı~ hat uçıı~larınızda daha rahat, daha a\·ant<~jlı ııçacaksınız.

- Te~ckkür ederim. Yalnız bir şi­ \'ar. Daha c:ok Paris'c uçtıı­ ğuııı ic.: iıı Orly ha\'aalanındaki check-in hizmetinden son derece rahatsız olııyoruııı. S ı rf bıı sebeple rakip hava yollarını tercih edenler ,·ar. Biliyorum, konu güvenlikle ilkayetinı

-

/

/

~ili

fakat çiizüınkıwbilir kanaatiıı­ Bir de Paris se!Crindc herhalde çok fazla ~arap ti'ıketiliyor.

de, · iın.

İkinci şişe istenildiğinde buluııamı-

vor. - Orly I l;l\'alinıaııı iciıı çalı~nıala­ rıınıt.a yoğun bir biçimde cleYam ediyoruz. Şarap koıııısunda da hemen iinlem alacağ· ı;..

BAŞLADI

- Saym Metin Ö zçelik. bugün Business Class sevahat etmeııit. nasıl gerçekle~ti? · - Ben seyahat acen tes i ile <;alı!jı­ yorum. Yeri, acentem ayırımı~. -Daha sonraki uçu~lanııızı B/ C olarak tercih edecek misiniz? -Bu keyifli uçuştan sonra kesinlikle C\'et. -Yeni sınıfımız' içiıı ııc clii~üııü­ y< ırsun uz? - Bence uzun vo l nılııklarda kesinlikle tercih edÜir. Ücret önemli değil. Hizmeti çok beğendim. Sigara içilmemesini de çok medeni bir olay o larak görüyorum. İngilizlerin bir deyimi vardır. Güzel bir kah\'altı ilc ba~layan gün iyi geçer. Bu güzel kalwaltıdan sonra ben im ele günüm çok güzel geçecek herhalde! - Yurtd ı şına sık uçuyor musıı­ ınınz? Frequent Flyer Programı'mı­ zı tanıyor musunuz? - Senede ~ kere Almanya'ya uçuvorıını. Biletlerimi acente hazırla­ dı)%ı i~·in Frequen t Flyer programından bana hiç bahsetnıedikr. Zamanmda kalkışlar nedeniYle Tl IYııin iım~jı çok olumlu. İftil;ar edivoruz. -· Teşekkürler. Savın Özçelik. 31 MAYIS , ADANAİSTANBUL -San n Benito Danisi, iç hatlarda B/ C ;ıçmayı özel olarak ını seçtiniz~

- Evet, uzun bir süredir bu hizmetin başlamasını istiyorduk. Genellikle yurt içi ve dışmda Business Class'ı tercih ediyorum. Beıı yurtdı­ !iından ba~ka bir hava yolu ile u<;uyorum. THY t\yrupa'da f~vla taııın­ mı\'or. Kanımca tanıtım faalivetlerin.i biraz daha yoğunla~tırma.sı gerckiyor. -San n Cengiz Turanlı. sizi ı ı iııti­ balarıııızı i'ığrenebilir miyiz~

-Çok güzel bir sen·is, yalııız Adatarifesi i~ adaın ı için pek uygun değil, özellikle diiııü~ çok ~eç saatte. Size yeni uygulamanızcia ba~arılar dilerim. - Te~ekkürler ... na'nın


İÇİIM:İZDEN BİR.İ

"

'

"THY NIN KREDIBILITE~I ÇüKTIJ~EK" THYnın

Mali işler

kasasında

Başkan Yardımcısı Ttın­

eel Ün lü , 53 yaşında. THYcia geçirdiği 20 yıl boyunca meslek grafiği, A4 kadrosundaki ıne­ ınurluktan

Finansınan

Başkan Yardııncılığına.

doğru yükselen bir izlemi ş. Tımeel

çizgi Unlü'nün oğlu Hakan Ünlü de yine THY de, kuruluşun Elektronik Bilgi İşlem Başkanlığı 'nda görevli. Şu sıralarda THYnın

ınuhasebes!­

THY'nın Mali işler Başkan Yardımcısı Tuncel

nin on-line sistemine geçiş çalış­ ınalarını yürütmek üzere Fra_!1kfurt'ta bulunuyor. Baba-oğul Unlü'ler; 1990'da "Yılın Personeli" seçilerek çifte sevinç yaşamışlar. Ttmeel Ünlü'yle THYdeki görevi hakkında görüştük. -Yaptığınız işten biraz

söz edebilir misiniz? -Türk I Iava Yolları 'nda Mali İş­ ler Başkanlığı , buraya bağlı da iki Başkan Yardımcılığı vardır. Bunlardan biri Genel Muhasebe Baş­ kan Yardımcılığı , diğeri yani benim görevimse Finansman Başkan Yardımcılığı'dır.

- THYele ne gibi görevler üstlencliniz? -Ben THYna 1971 yılında A4 kadrosunda memur olarak girdim. Bir sene sonra M.aliyet Servisi'nde başladım ve Maliyet Uzmanı oldum. Burada bir süre ça lı ştıktan sonra I 976'da Bilanço Tahlilleri Şefi oldum. I 980'de Mali İ şler Müdür Muavini , kısa bir zaman sonra da aynı yıl Mali işler Müdürlüğü'ne getirildim. 1983'te Londra'ya gittim ve 4,5 sene orada kaldım. Orada Muhasebe Şefi olarak çal ı ştım . DöndüktC'n sonra 1987'de Mali işler Müdürü olarak eski görevime başladım ve 1989'da da Başkan Yardımcısı oldum.

-Bir gününüz nasıl geçer? -Çok enteresan geçer tabii. Bana bağlı birbirinden farklı işler yapan dört tane departman var. Bunlardan bazı bölümler rutindir. Fakat genelde yaptığımız iş hareketlidir, hergün başka şey l er yaşarız. Mesela bugünlerde THYna gelecek onclördüncü uçağın beklentisi içindeyiz. Bütün günüm bu konuyla ilgili işlerle dolu oluyor. -"Yılın Personeli" seçilmenizele ne etken oldu? - Efendim, ']apanese Tax Leveragcd Lease" dediğimiz apayrı bir finansman tekniği vardır.~anija­ pon vergi yasalarına dayalı bir finansman tekniğ'i ... Bu tekniği biz de bilnıiyorduk. Geçen sene, bu kez 13. uçağın alımıyla ilgili olarak bankalarla temas ederken, bir banka ilginç bir konudan söz etti. Tabii olayın üzerine gittik. Bankayı buraya çağırdık, gel bize bunun ne olduğunu anlat, konunun ne olduğunu öğrenelim dedik. Olayı enine boyuna anlattılar. Baktık ki THY durup dururken, 4,5- 5 milyon dolar gibi bir apron benefıt, yani başlangıçta bir para kaianıyor ve uçağı 5 milyon dolar ucuza alı­ yonız. Eğer 'Present Value' dediği­ miz net şimdiki değeri o kredi süresine yayacak olursanız, THYnın

büyük bir para kalmı oluyor. Bu yöntemin Türkiye'de ilk defa tatbikall yapılını · oldu. İşte sanıyorum "Yı­ lın Personeli" seçilmeme bu yöntemi kullanarak THYnı kazançlı çı­ karmam sebep oldu. - Mali işler alanında baş­ ka yenilikleriniz oluyor mu? - Şimdi bir de gerçekleş­ tirmek istediğimiz bir proje var, flexible bütçe Ünlü denilen bir bütçe üzerinde ça lı ş ıyoruz. Onun da sonuna gelmiş durumdayız. Flexible bütçe değişen şart lara göre değişen bir bütçe tekniği. Ayrıca Cash Management yani nakit yönetimi diye bir olayımız var. Yeni başladı, henüz üç büromuz devrede. Sonunda bütün THY büroları bu kapsam içine girecek. Elinizdeki parayla oyn,ayabilecek 99 yol var ama şu sırada böyle birşey pek mümkün değil çünkü bugünlerde bir nakit sıkıntısı çekiyoruz. Bildiğiniz gibi önce Körfez Krizi çıktı. O sona erdiğinde, grev patlak verdi. Ve THYyi büyük sıkın•.ı:ır içine dü ürdü. ı eyse ki THYnin kredibilitesi dışarıda çok yüksek, bu da insanı sevindiriyor. Bu THY açısından övünülecek bir durumdur. Şu anda ödenmemiş hiçbir kredimiz yok. Durum fena gitmiyor ama biraz tatsız tabii. - Anlattıklarınızdan işinizin çok hareketli olduğu anlaşılıyor ... - Evet, öyle. Ister istemez çok seyahat ediyorum . Çünkü herşeyin bir fınansınan yanı oluyor. Durum böyle olunca siz de devamlı o olayın içinde yaşıyorsunuz. Uçak satın alına anlaşmalarında bulunurum. Kredi anlaşmaları için, uçak teslimleri için yurtdı ·ma sık sık çıkanın .


Çevre Izeileri görev başında

ÇEVRE ızctsi Çt·v.r eyi

konınıakl a

L!ürcvli

~,ıaıı .

J..fit "Y

ızci\t(' lwrkcs y; ıntı ~ ncı \T · dt ·s lt· k oı . ıt otklıL

Environmental Scouts on Duty

TU

UT OZAL

Cıımhurt:ı.ı~. ı.. . ı r•ı

a br ne/ı l/1/(/n a IIPP, ihP)' wPn' smail hil/.1 of r/isrrmlnl sunfloııwr .wwls. Out rifi/ıP U tu', a gmvP /itlll' voirr rmnounrn/: "!m us/ ask you lo .1/ojı lillning, and/o rlmn ujJ this mess! " BPfOI'f' tlıeir inrrNiulity cuuld tum info indignalion , /ht' small vigilan/P JnPsPnlnl his l:·nvironmml s('()/({ lirmsf, whidı rwtlıoriznl him in thr namP of/ht> Prrsidml of tlır Rt'Jmblir lo Jırolrrl llıf' mvimnmml and rr('('hw thr rrid and sujJjıorl ofrıll rilizms. Surh rnmunln:s may soon brromt' rommonjılrırr as lhr Lnvironmmlal Srouls jJI't'jHrrP lo lrwndı a munlnnllark again.1/ urban and rum/ j;u/lution. H'itlz a JırojPrl­ t>d mt' mbr>nlıijJ of /lım' mi/lion, Fnvironmenlal S('(Jllfs will he organizni info rluhs tlırouglwullhe co u nil)'. This llewjırogmm was iulrodurrd lo lht' Jııtblir d wi ll[!; 1/w fi rsl week of!u lll' as Jıa rl of Fa rf h Day rP!ehmlions. Srouls.from all 73 Jmmi n res r!f' Türkiye galhnPri i 11 A nlmm 's JY Mayı.1 Slruliıunfor the J:'nvirmı11/t'lllrı/ Clubs Festival. 1/unrlreds of rhildi'Pn dressed uj1 as squirrel~, lht' dul/s masml, jHımdnl amu nd the starliumlo the ajJJılause of the rrowd. Canying mor/elirers and with llıt' mo/lo of"Hand inlıandfora green Tii rkiyt' " on tlıPir lijıs, i/ır' dıildrm and !heir scoutmastn:s mtlıusiaslically reP~'alerl tlıeir oatlı afin Presirieni Turgut (Jzal. Sm/{'(/

011

lıajJjıily tomjıiling

Çevre izeileri 'nin kimlik kartı (en üstte). Cumhurba ş kanı Tu rg ut Özal'a günün anısı olarak bir izci bıçağı hediye edildi (üstte). izci giysileri tasarianı rke n ormanların ye ş il i,

denizin laciverti ve güne ş in sarısı kullanılmı ş

(altta).

Environmental Scout identity card (top). A scouting knife presented to President Turgut Özal as a momento (above.) The Scout's uniform reflects the green of the forests, the blue of the sea and the yel/o w of the sun (be/o w).

Ağacın altındaki bankta oturınu~. keyif~ k çekirdek yiyorlardı. Yedikçe yere attık­ lan çekirdek kabukları, ayaklannın dibinde küçük tepecikler oluştunnuştıı. Birden yanlannda sekiz yaşlannda bir çocuk belirdi. Ciddi bir ifadeyle , "Yere çöp atmayın, attıklannızı da toplayın lütfen" dedi. "Sana ne" der gibi baktılar ona. Çocuk dcrhal ct:binden çıkardığı kartı gösterip , onları ika1. etmeye yetkili olduğunu söyledi. Gerçekten de kartın ü:terinde "Çevreyi korumakla görevli olan i1.ciy(· herkes yardmıcı ve destck olacaktır" yanyordu , altın­ da da Cumhurbaşkanı'nın iın1.ası vardı. Çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin herhangi bir köşesinde benzeri tablolara sık sık rastlanacak. İlk etapta ilkokııllarda kurıılmaya ba~lamtn Çevre Kıılüpleri'ne üye olan ve yakın gelecekte sayılan ~mil­ yona varması lwklenen Çevre ı~.cileri. ister şehirde, ister kırsal alanda olsun çe\'IT kirliliğine karsı yürekten bir nıi"ıcadeleye hazırlanıyorlar.

Çocıık

Çc\Tc Kulüpleri projesi i~· in c;ayakla. ık 8 ay önce ba ·!au ldı . Ilaziran ayının ilk haf"tasında, "Dünya Çevre Günü" ve haftasına denk gelcıı günlerek düzenlenen (:ocıık Çevre Kulüpleri cnliği'ylc de proje kamuoyuna tanıtıldı. Ankara 19 Mayıs Stadyıınııı'ndaki şenliğe Türkiye'nin 7~ ilinden gelen çok sa~ · ıda Çe\Te İ1.cisi katıldı. Kıılübün scnıbolu sevimli sincabııı k ı lığına bürüncn yül.lcrce çocuk da izle~ enierin sempatisini topladı. Ellerinde ağaç ınakctleri , dillerinde "Yeşil bir Türkiye için elele" sloganlarıyla , üstlışnıalar

Fotoğraflar:

Refik Ongan

SKYLIFE 7/91 11


Skylife'ın bu ayki konuğ· u, kendisi de "koyu bir çevreci" olan, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Başdanışmanı Can Pulak ...

lendikleri g-iirnin hc, · cc;ını i<; iııdc olan çocuklarla re lı bn iiğrctnwııl~·ri ( :u ııı lı ıırbasb ­

Tlıis Jnonllı

Skylijf> interoiews jıresidential advisor Can Pulal<, tlıe.force bPhind the environmenlal protation mavement in Ankara.

A MO/JFI. ON(;, \,\'1'/.X/'10.\'

blllironmmlal Clubs and /:'nvimnmel!lal Stou/s are !ht' bminrhild oJCrnı Pula/1, rhiej ck anel icı iler. Pn,sidml irıl A dvisorj()}' TourDÜNYAYA ÖRNEK BİR \IODEI. is m a11d the Fı111imnmml. Tht' Cıııııhıırhaskaııı Turg-ut Presidl'lıl wantnf lo rrea lt' rm Ötal'ııı, çocııkların 'T\H' koorgrmiwtio11 that would mobinınıııası raalin·tleriıw aktir lizt' rhiltfren in the must' ofnı­ o larak kat ılı naları nı sağlaya­ vironlllt'lllaf Jımlntion. A dnfcak bir organİtasyon vapılıııa­ imlt'd environmnılafisl, Pufal< sı talimatı Ü1.eriııe Cııııılııır­ Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Başdanışmanı a nswr' rr'd Skylife's qu estio11s ba~kaıılığı Tııri1.1ıı \ 'l' Cnn· Can Pulak aboul this natio111oidt' Jnojec/, Ba~claı ıı~ıııaııı Caıı Pulak, ( :oCan Pulak, Chief Presidenfiat Advisor for Tourism who.\e goal is lo 1/lll'llln' all r'/1cuk Çe\Te Kulüpleri H' Cc\Tl' and the Environment v i ro 11 Illi' 111 a lly-to 11 sri o u s ge 11 İzc· iliği modelini geli~tirmis. Koyu bir r,·c\Tcri olan Pıılak , hü)·ük bir hc\'l'nt n içinele nalioll thal wil/ensu/'1' a grt'l'/11'1' Tiirl<iyt'. ııı Turg-ııt O;al'ııı iiııckrliğiıı­

i~e giri~cıTk çok kısa bir sürede tünı Türki~ ·l·'yi kapsayan bıı orgaııi;asyoıııı gen: ckkstirıııis. < :; ııı Pulak'la, çevreye sahip çıkan H' yesil bir Türkin· ' ııiıı garantisi olacak bir ııesliıı yctistirilnıesiııi anıadayan bu proje üzerine giirü~tük: . - Sayın Can Pulak, Çevre Izeileri fikri nereden doğ­ du? -Bunun fikir baba~ı sa\'lıı Cumhurbaskaıııııııt. Sckil. ay kadar iiııce bir gün Istanbul 'da Kaniıra'da otıırıı­ yurcluk. Küçük bir çocuk geldi, "Sayın Cıııııhıırba~b­ ıııııııl. , sizelen bir ricam yar" dedi, "Büyük ler doğayı ,·ok kirlctinırlar , lütkıı buna İ1.İıı \'lTllll'\ ' İnit. bi1.c !'ır­ sat yerin , l)i; sahip ç ıkatını doğaya " . Bıı .' Cıınıhıırbas­ kanııııızııı ,·ok hosııııa gitti. Conıklanl<ıki ('l'\H' bilincinin büyükinden daha r.vLt oldıığıııııı ~i'ı\'leycrek. son yıllarda giderek tahrip ettiğimi!. doğaııııı korıııı ­ ması görevi ıı i çocuklara n·rııwm İ;İ n çok ı ; ıydalı bir i~ olacağını, bunun içi n de bir organi;as\'(m , ·apıııamın

isteeli

\ 'l' baııa taliıııat

\enli .

Buıııııı Ül.lTİne nasıl

bir Sl'\' yapabi !iri; diH'

kolbrı

sı\'aclık. İstanbul , Ankara, İ1.1ııir g-ibi büyük sclıirkr

rine

bütüıı

ye-

Türki\'c'\'i kapsa\'acak bir model Ül.ninclc çalı ·um. Ülkcıııi;cie' son yılı'anb giderek gnile,·<·n i;cilik nıoclelini seçmenin dalıa doğnı olarağını clü~üıı­ düm. Gen çlik \ 'l' Spor Bakaıılı ğı'y la :. \!illi Eğitim Bakan lı ğı · ~ · la , Çc\Te ~1 üst qarlığı 'vla, 01.c 1 Cc, n· Koruma Kunımu Ba~kanlığı 'y la r,· alı~ınalar yaptıııı. Soıııi<; ta Milli Eğitiııı Bakanlığı ça tısı altında bir i;cilik teskilatı kurmanın daha doğru, yaygın H ' daha clisipliııli olacı­ ğı kanaatine vararak modeli bu sekilde Cıııııhıırba~ka­ nımıl.a arzcttinı. Ondan sonra ilgili bakaıılıklarla c· alıs­ nıalar yürütiııeyc ba:laclıııı \'e çok kısa bir süre İ <; inclc Dünya Çevre Günü nıüııascbetiylc bıı senliği genTkIc ·tirdik. - Çevre İzcileri nasıl yetiştirilecek? -Bu oı·gani1.asyonu yaparken, hem çoc ukların (T\H' 12 SKYUFE 7/91

-Mr. Pulak, where did the inspiration for Environ: mental Scouts come from? -nu' migillal irim belOII[!;i lo PıPsidml Tuıgul Özal.

Aboull'ight 1110111hs ago, al Kr1111im , fslrllllml, a smail rhild m ml' ujı lo u.\ and .wid ht' had rt IPiflU'slfor !ht' 11 11 Prl'sidnı /: CrowıutjJs rnP mining na/urt', hr' said. 11 fJlm\ e don '/ ft>l tlwm go on /ike {!ıis. Al/mo us lo woıf( for !ht' Jmılntion oj11alwP. 11 Mr. Owl was /ourhNII~y thi.1 rntW'SI. /Ir' no/ed thal rhildrm rot'l'l'.frtr 111111'1' l'llvimn11/t' lllally-mnsrious tha11 rulults, and thal Wl' miglll as wdltmrh mn .\t'rtırtlion lo rhildmı i11 lhr'J'rtrt• ofrmr d ism/mu.\ alm.lt' of na/un'. So 1 wrts nılrıts/NI with orp;allizinp; /ht' nert'SSIII)' sirurl lll'!'. \\'l11'11 / .11'/ dow11 lo work 011 il, wha/1 had i11 mind wrt.\ a modt'llhal would mvn all oJTiirkiyt' i11slmd of just /ht' major rilit'S ojlslr/1/bul, Ankam a11d fz111ir. lreali::.n{ thal .\ mu/ing, whirh has IH'I' II on lhr' dedi ne i11 'rii rl<i)'l', wrt.\ 1'.\'ari(Y Jighl.fl!r 011 r jJlllj)()St'.\. tVin mnsu lt ing with /ht' J\.linistrir.\ oj'."ıjıor/s and National Fdıt­ mlion , lhl' l 'lldl'l:l't'rrelrllia/.fr)}' the l:·nvimnlllt'lll, al/({ 1ht' ."ı)H'tia 1 In s/ i lu/ i on for /:'n vi mn Illi' 111 a 1 Prol nt irm , 1 d eri ded 1ha t.fimn i lif!: a 111'/woıi< oj'.1mul.\ 1111rfrr tlw ,\1 i 11 istıy oJXatiollal/:'dumtion would bt' bt•.\/ bothfor //(tlioll1tlidr' mr ır•ırtgt' al!dfor di.1rijıli11r'. O ll tt' IILI' 11/0dt'll'l'reiıwd Jıwsidnılial aJıJmmal, il wrtsjll.ll rt 11/a//rr ojtimr' bt:/rnP lht' .fillishillg /ourhr'.l Ull'l'l' p,ivl'll, a11d lht•.Jf'slivrt! roa.\ orga 11 izni. - How do you propose to train Environmental Scouts?

- Our oıp;rnıiwtion was desip;11ed lo mhrnlrt' I'IWimll11/t'lllal ('(11/ .\rious//t'.\'S, llS 7111'1/ {{.\'/O NfltijJ thi/rfrt'/1 bt'/l/11'1'11 ô a11rf 1-J with thr' III'Ce.\.\111)' /millillp:.finjil'ld duty. Al jJI'I'St'nf 7111' al't' wffinp; ujJ .\111111111'1' rrulljJI' i11 ,\/(// ~


bilincini daha cia geli · tirnıeyi anıaçiadı k. hem ele G ila 14 vas arası ndaki c ocukları ıı nı c nı Ic ket i daha i,·i sa h iplen.meleri \ 'l' doğada güre,· yapabilmekrini sağiavacak çalı~nıaları da birlikte düsündük. ;\litekinı ~imdi yat kampları a ç acağıt.. Biri :\larıııaris Ciikm·a'da, diğeri Bolu Abdağ'cla olmak Ütl'ıT okulların tatil olduğu Tcmımu w Ağustos ayları i ç ~risinde altı clöneııı kaıııp açıp. yakla:ık bq bin Çevre ltcimiti cğiteceğit. Çc\Te İtcilcri ' nin yıllık ~· alısıııa programlarını. itci-

krimiLin

kıla\'lıt kitaplarını.

rehber

öğretmenlerinin

kılanız kitaplarını hanrlattık. Doğal llayatı konıma Derııeği hıı

çal ı~ımı program ları n ın han rlan ıs asamaH' vardınıcı oldıı. Bir Çc\TC' İIC· isi bıı kamplara on gün içiı~ gelecek: İzciler <:ewe küyleri zivaret edecek, sahilleri, ormanları H' kodarı temitky~cekler; beslendikleri bitkilerin nasıl yeti~tiğini tarlalarcia gidip görecekler ve çenelerinin gütelle!)mcsine çiçek yeti~tirme dersleri ilc katkıda bulunacaklar. ller sında bitl' <:ok destek

kampta 25 rehber öı:{retmcn olacak. Kendilerine verilen çalısma programları panılelinde bu gen<·leri hem birer fahri c;cvrc müktıişi şeklinde hatırlayacaklar hem de onların aktifgi'>rev vapıııalarını sağlayacaklar. Bu yıl için :) bin kisi olarak di'ısüııülen bıı kampları gelecek yıl daha da gcliştinTck Türkiye'nin diğer illniıw de dağıtınayı planiadı k. Oıııın icin bu yat \'e iini'ııııüt­ deki kı~ llll'\'siıııini yapılaşımı süresi olarak clü~üııü~u­ rııt.. Bu proje Eylül ayından itibaren daha da gelişerek sürecek çünkü okullar a<· ıldığı ta man ( :cne İ/(· isi olmak isteyen çocuklar okııllarındaki kıılüplere gidip kaydolacaklar. O kulüpinin birer yiinetiııı kurulu olacak. Bunlar Türkive'nin <·ıı ücra ki'>vlerinde dahi kuru. . lacak. Kiiylerde nııılıtarlar, ilçelerde ka\'lmıkamlar. illerde ele valilerin başkanlığında bir ele ~· ürütme kurulIarı kurulacak. Yani heııı ( ' l'\Tl' kuli'ıplninin yiinetiııı kurulu olacak hem de bulundukları vndeki idarecilerden oltı~an \'l'ırütnıe kurulları olacak. Cocuklar doğal kaynaklarıııııtda tespit ettikini kirlenmeleri \Ürütme kurııllarıııa haber ,·erecckler. \'e bu kurıılbr gerekli tedbirleri alacaklar. Bıı konuyla ilgili yiiııctme­ lik de Resmi Gatete'dc yayınlandı \'l' yürürlüğe girdi. - Çocuklar arasında çevre bilinci daha yaygın gibi görünüyor, değil mi?

maris Gö/((ma and Bolu Alar/ağ, and intmrl to girw 5.000 srouts in six mmjJ fprms rlwin~ !ht' Sl/1111/Wr vamtion in.fu~)' and August. Than/u fo the inmfltablt' lwljı and sujıjıorf oftht' SotiPiyfor !ht' Proft'ttion oj' \\'i/r/fi{t', Wl' haVP jJI'PjHII'Prf (/ıP StollfS f/11111/a/ worh Jımgm lll ll lt' and hrwrl boohs for bol lı you ngstn:s and sroutmasfn:~. Fach S('(JUI wi/1 havt' tm rlays at tht' mmjı rluring whith timt' hP or she will visit the nmrfl)' villaws, heljı dm n mas ts, foresis and bays, ga i n ji lsfha/1(//uıowfty/~e ofawimltuml nwtlwrls, and lmrnlww to Jılantjlmuen fo b('((ufij_)• fhe mvironmmf. L'adı crmıjJ has 25 smutmasfn:l' who wi/1 Imin the clıilrlm1 as honolm)' mvimnlllf'llfal insjJt'tfOI:s, as wdl as /mr/ing tlıem 011 actualjiPld duty. Although this y('((r's mmjJs arP only for a total oj 5.000 smufs, lif'-'" ymr we inte11t/ to SPI ujı sevnalmore in various Jırovina's ofTiirhiyP. So, this summt'r and winft'r mill /Jp a jJeriod ofstl'llcfu ri 11 g for u s. Fro 111 SejJ lt' mbPI' o nwarrl.\, the jJroject will be toming to its own; OIU't' tlıt' sdıools art' ojJen, rnıy child who wrnıls to bt' an nıvi­ ronmPntal srout mn simjJ~)' go and sign ujJ witlı thP du b in his or hPr school. l~·ven ffıp most mnote village in TiirhiyP is to have 11 du b, 11111 by a managnnenf mmmiffn'. Thn'P will bt' t'Xf'tllfive tolllllliffPPS jJIY'Sirfprf /~)' the lımrtma n in villa~es, or the govnnor in thP JırovintPs. Childrm wi/1 rletnmint' an)' Jıollution of nalll rrt! l'f'sou ra's and not i/.)' 1ht' PXt' tll1ir w ro llllll i If PP Whf'l't' fhP ll N'PSS{(I)' mntsurPs wi/1 be takt'n. Tht' regulationsfor this /l(tVt' alrmrly bt' m jmblishNI in lht' Ojjitial Cau fft'.

Iminin~ to 11('(11'~)'

- Children do seem more concemed about the environment, don't they?

- lndtwl, tlwy do. We hmw Irieri to lay !ht' foundatioll system wht'IY' !ht')' wi/1 bt' ablt' to acl on !heir mntP/'/1. /)psfmtfion of !ht' t'IIVimnmmf is gaining monıt' llfwn trıWI)' da)'· \Vt' mf dmun thefoiPSfs or Imm tlznn, m~r!;lt'tf our/and, tum ourmunt1y info a dt'snt, strang!P nafLIII' instmd ofnllwncing it. \Ve have just about mu.\wl tlu' t'Xfinrtion oj'ourji.1h rnlllfowl and all tlw ot/ın IPSOLII'f't'S so p_r'nt'mus~v t'ndownl fo us ll)' nafıtrt'. Tht' dama~e dolU' /~y us, !ht' adults, has to bt' torrnted l~)' thP nrw gmnation. Thisisa Vt'l)' inft'n'sfin~ ajJjJroach. Tht' atfiı,e mntr/'li oj'thi/drnı is O/IP oj'tht' major rmsons nwironmental i.l.\llt'.\ alP bPing fakt'li snious~)' these days. You may hmw not itt'd 1he dwl imfi on rif our youngn Pnvi mnmPIItalists in !ht' lm·t fwo ymn. In !vlrmnam and tht' At'gt'flll Jmmina'.\, tht' tjfôrl.\ oj'rhildren fo dm n ujı the mvironlllt'nf lımw aifmetni murh nofitt'. Today, we art' PXfmdinp; lhf' }it!/ sujJjJort oj' the Stafe to tllPin, and st' ffing ujJ 1111 orp;r111i:.ation throu~h whid1 tlwy mnfunction ejjft·1h wl)·.

fiır a

SKYLIFE 7/91 13


-Doğru ,

bi1 ele onlara hareket kahilivet i sağb\'an bir atmaYa r;ılı-;tık . nı·ıııyaııın gi-

di"llcıılcnıcııiıı ıenwliııi

derek kirlendiği günüınü1de, orınanLırııııı11 ~ ·aktık. kestik. ar;vileriıııi1e bakıııadık. ülkcıııit.i ,· orakla~tır­ dık, gü1. ellqtirıııck yerine cloğ<ılleııginliklcri katkı­ tİk. lblıklarııııı/ , kııslarııııı1 . iirdeklerinıi1iıı tlt'slini. doğanın bi1c ci'ınıert~T sııııdıığıı bıı ııiıııctkriıı ki'ıkü ­ nü kıınıtıır lıale geldik. Bi1 büyüklcrin bıı tahribatını küçükler di'ı/eltecckler. Bu ~· ok ilgin,· bir \'akla~ııııdır. Dünvada ÇC\H' sonıniarına artık ciddi bir sekilde \'akla~ılıııasıııııı iincnıli bir selwbi cocukların ~·ok ciddi uyarı larıdır. Bu birçok ülkede olduğu gibi Türkiye 'de de büvle oldıı. Cocuklar ika1 etti hi!lcri . Dikkat edersenit. iki \'ıldır ki'HJık çe\Tcciler Türkiyc 'vi kasıp kanırıı­ \'orlar. \larıııara'da Ege 'de \· ocııklarııı \· aptığı lıil.lııct ­ ler oııları adeta birer isimsit. kalıraınan haline geıir­ ıııi~tir. Bi1. bıı noktadan hareket ederek onları devlet eli w· destqi;i ile organit.e hale getirmeye c; alı~tık. J)oğa ic_-crisiııde güre\· vapnıalarıııı sağlayacak bir org<ınilas­ yonu oluşturduk . - Çocuk Çevre Kulüpleri projesi kamuoyunda nasıl karşılandı? - Toplunıda çok ciddi bir ilgi H' destck bulduk. Basın, üni\·cr~iıelcr. çesitli ii1el w· kanıtı kurtınıları bu konuda her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirttiler. Bir~c·v Lır­ keıtiııı: Ülkeıııi1de Jıcr tüdü iı~ıkan \'ar Eıkaı bu iıııkanları harekete geeirecek olan bir organile gayreti nıktıı. Bu \'C'silc\'lc onu da \'CTinı· getirmis olduk. - Bu kulüplerin işleyişi nasıl olacak? - Okııllarda kııruhıcak kıılüplne üve olınak için lıic_· bir nıecburin·ı olıı;ayacak. Zaten bıı gibi lıizı{wıkr ıııechuriw·ı Ic yapılanıa1 . i nsan ı n ici ndeki kınlnınların tutıışıııası soııııcıı ıııeyd;ına gelen ;ırl.lıLırdır . İste~·cıı Çevre izcileri, kulüplerinin Çocuklar bu kıı!ÜI)krc Ü\,·ı· olacaklar- amblemi olan dır. Anıa soıı bir ay ic_-indc giirdüğünı sincap kılığında kadarıyla hen i ın ı ı ınclıığu nı boyıı t la- Cumhurbaşkanı'nı rııı çok i'ıtcsindc korkıınc: bir talep selamlıyorlar. \·ar. Cocuk ( :c\Te Kulüpini 'ne talııııi - Environmental ncn üc; milnın c;ocuk i't\T olacaktır. Scouts, dressed Bu n br cok ·i.- yapacaklaı :dır . Ağaç di- as squirrels, the kt·cck. orıııanlarınııt.ı korııyup teıni1 - club's mascot, kyı·cTkler , bi'ılgcleriııcle ıııe\'claııa

salute the

gckıı çe\T<' kirliliği koıııısuııda ıı\·arı

. President.

göre\·ini yerine getireceklerdir. Ce\H' 11cileriıııil a\ · ııı zaıııanda birer i'ıııenıli gi'ın·,· belgesine de sahip ol<ı ­ cıklar . Cünkü hepsinin cebindc. üstünde C:ııınlııır­ ha~kanınıızın iıı11.ası olaıı birer kimlik kartı ,·ar. Bunlar bulundukları ,·erek \' l'\TI' kirliliğini , ·araıanları ııyara ­ caklar w· n·sıııı·ıı güre\· ,·apacaklar. Bı ı uyarılarını anlayı · la karsılaııı<ı\'anl<ır olursa o takdirde yürütıııe kurullarıııa bildirecekler. Yürüt nı e kıınılları da norıııal prosedüre güre gi'ıre\'lerini yapacık \ '!' kirlenıne\'i orad<ı önkyecckler. Bü\'lece. simdiye kad<ır olnı;l\ · an w· CT\T<' kirlenme14SKYUFE 7/91

- Has the Environmental Clubs project met with public approval? C:ntain(v.' ll 711f/S uwlmnml wifh 711arm sujıj}()rf . 1'hr' jnt.l.l , univn~ifir's, various jıublir and jJrivaft bodit'S hmw sfaftd thr'ir rf'fldint'SS fo exfnıd all ki/1(/s o{hdjı. 1 711011/d likt fo IIOfr' that Tiirkiyr 711a.\ alrmd_y r•quijıjınl with thr' ll f'tf'ssaıy conditionsfor mvimnmr' nfafu,olk All if llt't'tlnl711a.\ rı sfmcfUIP fo set thr' forrr'.\ in mofion . O 11 r jnrljr' rf fiiiSWt' l:çj u sf f ha f llf'NI. - How will the Environmental Clubs function? - i\lnnbrnhijı in thr' srhool rlubs 711ill be JnnP(V volun faly. This is n 't thr' sorf of arfivity whnr' _)'011 mu/d r1chif'1 w unything throughfortRI parfirijmfion. If has fo mlllt' sjJOnfullr'olls(y. Any dıild 711/wji'f'll· filu• it 711ill simjıl;v sign ujı. But, judgiug:Jimn wlwf 1 hrmnr'f'/1 in thr' lasf monfh, thr'IP is rm infrn'sf in thr' mnrr'/Jf jfn lwyond

lll_)' exjıf'C/afions. \\ f- t'sfimrlfr' that 11/f' lllbr>nhijJ 711ill total rlfıouf thrt'f' million. Thr'St' sroufs will hmw so murh fo

do .. . jJ/anf fiPf'S, jmıfnf and rln111 foJPsfs, and guard uguinsf jıollution intheir disfrirfs. Anneriwir h rniPj.Ji'rfiılt' uuflunizafirm , an idmtity mrrlsignr>r/ by thr Pn,sidrnf himsetj; tlwy ure offiriall_)' d/(/rgnl wifh 711uming jJOIIufnx. If rili_)' offmdn nfusrs fo luwl fh.r>ir 711fll'lling, thr' t'.\'f'f'llfiıw mmmifft'f' will romr info thr Jıirflll'f' al/(/ ffllu' lep,al r1rfirm uguinsf thr jıollufn. -/'his willfonn thr nu r lr u.\ o{ an r:f/t' tfi v r crunjJaign ap;rrinsf env imlllllf' ll fal dr•.\f/'1/tfion.

- Do you have faith in the eventual success of this organization? - \\'p will do our 1WI)' /ır>sf fo t' IISIII'f' its Sltttrss. You 1!110711 thr' Sfl_)'ing, " \\'r sfurf thr>job li/u> Turks, bul!wtwr SPP if thmugh. " Wr>ll, this time Wf' in/md fo St'f' if thmugh . .-b flıt' /md ing smutmrıstn; f711ill rt.1·si.~t fht' lll in thr,ir r:ff'orts, and r>nsurr' th e sujJj)()rf o{sorir' tyfor thr>ir (' ll d f'(/V(J/ :1·. \\'hat's mon' , the l 'N is vny murh infr>rt'.lfnl in our


sini önleyebi lecek en ünemli alarm nıekani1.1ııası cle,·reve girııı i ~ o lacak . '_Bu organizasyonun başanya ulaşacağınainanıyor musunuz? - Bunun giderek geli~ıııesi içiıı bütün gayn:tiıni;:i sarfecleceğiz. Biz de bir lah",ırclır, "Bir işe Türk gibi baş­ l arız ama son un u getiremeyiz". Ama bu sefer son llllll getirmek için büyük bir gayret sarfCdeceğ"it., ben baş it.ci o larak onların hem memleket, hem de kendileri için çok faydalı bu çalışınalarına yardımcı olacağım w· onlara toplumun büyük kesiminden destck sağ-layaca­ ğı m. Ayrıca bizim bu projemizle Birlqıni · Mi lletler de çok ilgileniyor. Bu organizasyonu onlara dllyııracağız. Belki bu bütün dünya çoc ukları için örnek bir organizasvon olacak. : Çocuklann çevre konusuna ba-

Jmıjnt.

Through ihf'llz, it may rum /Jnmw a modr'l organization 1mrlıing Ollllo alli hP rhildrm o{ ihP world. - How do children feel about it?

- Tlu~· mt' nwrmous()' t'Xtilnlto bP taking jHtrl in mrh rm ar/ivil)'. 1 muld rvl'll sa)! !hP)' arr' mort' .wrious aboul it than ci;;il st'rvanl.\ nuiw;r,d tÖ monitor nıvironnzr'nial jJOIIution. Tltr;.' wanllo slar/wodông right mvay. Til()' alP bus)' all/hP time. \Vp rırP bombarrini with let/n:s and ml/s night and da~v. Now that/ht' childrn1 arP offirial~y remgniud rts t'nvironmmtal srouts, lhPJt' will be 110 slojJJıing thnn. Soon /lu~)' will bt' r'1.H'I)'Whne, and Wf' will have an infalliblr' mrly wrmıing aud rı/ann nr'lwork. We shouldn 't exj;n/ a lnnulmljın-rnıl efJiciency this

kışlan nasıl?

- Çoc ukl ar böyle bir görevi üstlendikleri için çok heyecanlanıyor­ lar. Belki profesyonel devlet yönetici lerinden yani bu işlerle görevli memurlardan daha ciddiye a lı yor­ lar. ll emen göreve ç ıkm ak istiyorlar. Korkunç bir aktivite leri var, mektup yağmuruna tutuyorlar, uyarıyorlar, ne gece bırakıyorlar. ne gündüz bırakıyorlar; telefonlarla arıyorlar. Şimdi Çevre izeisi sıfa­ tını a ldıkta n sonra da gidip direkt olarak ikaz edebi lecekleri için çok mutlular. Bu çocukları yarın heı·­ kes yan ı başında gôrecektir. "Sigaran ızı yere atmayın, yerlere tükürnıeyin, bu lokantanın müziğini niçin bu kadar açıyorsunuz, gürü ltüelen kimse uyuyaınıyor. bu pislikleri niçin ormancia bırakıyorsunuz" gibi devamlı bir uyarı ve alarm mekanizması i ·leyecektir. Tabii bunun yüzele yüz semeresini bu yaz alabi lmek tam manasıyla mümkün o l mayacaktır ama bu yapıla ·­ ma devresini tamamladıktan sonra önümüzdeki yı l ­ dan çok ümitliyim. Türkiye'deki çe\Te katliamlarının hiç değilse yarısına yakııı bir kısmını, yani büyük sanayi atık l arı hariç,- o kısım hı ilgi daha üst düzey mücaclelelere ihtiyaç var tabii- durcluracağımıza inanıyorum. Ayrıca iinüıııüzdeki yıllarda sadece doğanın korunması değil çevrenin düt.enlenmesi gibi bir gôrcYi de yapacak lar, yan i çevrenin <_· i<_·ekleııdirilıııesi, bakıııılı tutulması , ya · adık l arı kent ,.e ınahallclerin temit tutulması gibi daha ileri düzeydeki görevleri de yapacaklar. Başlangıç yıl ı o ldu ğu için görevleri daha dar bir perspektifle görü lüyor ama ö nümüzdeki yıllarda Türk gibi başlar ve bu i şi ciddi bir biçimde takip edersek nıcmlc­ kete, sorumlu lukl arı na sahip, ciddi çevre ınüfetti leri ç ık acak ortaya ... Belki bazılarınıız bi;:i ikaz eden çocuklara kıt.ıp sinirl eneceğ iz ama yaptıkları vazifenin bilincine varın­ ca hepimiz memnun olacağız . Çoc ukl arın bıı g iri şim l eri nin büyüklere de örnek o lm ası tek dileğimizclir. Ayşe Üçok

Şenlikte , temiz bir çevreye duyulan özlem çeşitli gösterilerle dile getirildi.

.len\on, bul ontt' we hm1P amıplr+ ni our slructuring, 1 hmw vny h igh lıojH'S for the nexl ym r. 1 beli f'7.1f' WP wi ll a 1 1m s1 rprf u tt' jJollll1 i on i 11 Tii rkiye l~v half, mveri ng The longing for a evel)'fhing excPjJI largP-smlt' inc/ean environment was expressed dusflialjıo/lution whirh o{munP through various INjllirPs more .wıious mnısıtrr's. demonstrations as i\1olt'OVPr, in !lu' )'Pm:s lo mmP llıP part of the Earth Day scoul.s wi/1 rı/so be working to imcelebrations. jnmJ(' tlıP t'nvironmf'lıl, and not justfor Jnn/ection. Tlwy willjılanl flowns, hdjı maintain and dmn our riliPs ... Sina this is mı~y llu'.fiJ:ı/ yem; wr' mP willing lo takP a nanmoPrjJn'.ljıerlive tiftlıeirjiwrtions; bul, jJrovided Wt' mn SN' it through with lhr' same mtlzusiriSin that we hmw slar!NI with, soon we willllfmP mjıonsibi.P and devo!Pd environmmtal insjıertors who carefor !heir coımtıy. SomP of us may reatl with inifalian whnz wamPd l.ry rt sam/, Imf as tlıeir ron!Jibution beromt'S more langiblr', WP will be gratejitlfor !heir Jm'Sf'JJtP. 1 can on!)' lıojıe that llzP childrnı 's dedimlion st'ls an the ad u lt jJOjmlat ion.

exmnjılr' for

SKYLJFE 7/91 15


I 960'lı

yılların basında

bir g-rııp üııci'ıııüıı doğ;ı,·a n· ,\kdcıı İ/. ıı, ·ga rlı ğ ı ı ı ı ta ııı tıııak iri ıı Ege lkni dniıı cl değıncıııis koylarında yaptı)!;ı i\la\·i \'olnılıık taıııa ııla \'at tııritıııiııde olağ· aııüstü bir ilgiyle karsıla~tı . Bir tamanlar lll\'a letsit. haıı~ ·osııt. portakal sand ı ğı niteliğinde basit tekııckrk yapılan :O.Ja,·i Yol artık düııyaııııı cıı taıııııııııs yat dergilerinde i'ıııeıııli bir \'l'r i~gal ediyor. ABD'nin i'ıııdc gelen yat dergisi ( : nıising V.'orld n· Yadıt \ 'ac;ıtioııs ik lıı giltere'cle ya~ · ınlaııaıı Yaclıtiııg \1\'orld Türkiye kıyılarınclaıı sık s ık bahsetmelerine ra)!;ıııeıı okııyııcıılarıııdan ıı ;ıJ;ı daha f'atla ~ · ;ı~ · ııı tak·bi\'k kar~ıla~ ı yor l ar. Ccçtiğiıııit aylarda Kc ııwr Marinas ı 'ıı da konııstıı)!;ıııııııt 'ı'achting \\'orld'dan .J aıııcs Boyd, yatc: ılık i<.; iıı T ürk iye kıyılanı~ııı ,\kdcni/de bir ıııııııara oldıığıııııı belirti\'!ır \ 'C "O/elli kk i\larıııaris \'e Anta lya sahi l ~cricli on Ütcriııden onbir" di,·erek hayran lı ğ· ın ı g izknıi\' ordıı. Türkiye'n in yat<.: ılık alanıııcla ~ · ıldıtıııın parlanıası ()ze llikl e hava ula ~ ııııınııı atak l arıy l a lıı1 k<ıta ııı ~· or <·ünkü yat turizmi teıııc lcl e hm ·acılığa dayanıyor. Bunu marin a \'e son o larak da tekneciliğimizdc standartların yükselmesi itliyor. Tüm bu unsurlar. yat turi/ıııinde Akdeni/ek bir nuıııara o l arağımız ın en ac; ık delilkri ... Ülkemi/.cle son yıllarda sayıca at aıııa nitelik o larak üstün n· i'ız­ Bir Amerikan teknesi gün tckneler yap ılı yor. Tarihi ~e­ Ekincik Körfezi'nde killcri \ 'C espri lc rin c bağlı kalına­ pupa yelken gidiyor. rak yapılan \ 'C hanları bu yaz suya An American cutter inciirilecek o lan bıı scc_·kiıı teknestretches out at full ler Milas kasabasına bağlı Gü llük sail in Ekincik Bay. koyuncia inşa edil iyor. Bir taıııanlar Antik Ege 'nin kalbi i\ landalya Körfezi ve Jassos'la kar~ılıklı bir yer l qiııı merketi o la n Gü llük . . \\'nıpa'da isiııı yapıııı~ teknekriıııiziıı yapını ycriclir. Cüllük'te i\Iclııııct w Mııs­ taEı L'ya\· kardqlerin iıısa ettiği ıııuhtescın tekneler Amer ika'da yayın l a n an \\'ooclen Boat d ergisine bile koııu oluyor. Bunları gördükten sonra insan bu kadar dar iınkanlarla bi'ıylesiııe tarif' tckneler \'apılab ilııı csi­ nc hayret ediyor. El is ç ili ğ i , insan tckası ,.e cleııitcilik giizlenılerinin bir sentezi olan \'l' I 7. yütyılııı taraf'ctiııi tasıyan hıı teknelere her gün bir ~ · t·nisi <"k lc ni yoL Bir tamanlar her i'ınüne gelenin te\·k n · parasını kullaıı;ırak , hi<;· bir kııral tanıımıdan yap tırdı ğ ı teknelerin ycri ıı i a lan tekııelcriıııitlc Akdenit turuna çıkıııak artık lıi ç de haya l d eği l. Akden it için bic_· ilıni~ kal'tan hıı te knt·leri ııı it ... ~000'1 i \ ' ı Ilarda m< ıt< ır gü rl'ıl ı Cısl'ındcıı utak, ye lken ağırlıklı tarif' tckncierk y<ıpılacık i\l;ı, · i Yol'lar art ık Akdeni/in her noktasını hecldkycn rotalar itlcyecc k. Standanlara uyguıı ,.c a<.· ı k ele ı ı itlerde seyir yapab ilecek clonanıııı H ' ekip leri o l aıı bu tckneler engin clenit. kıT pupa yelken gidecek. \'at turinninin {'ll i'ıncın li ıınsıırlarıııdan birinin lıa­ \'an lı k oldu)!;un u nırgulaııı ı ~tı k. Dola\'lsıyla yen i rotalar da ona bağlı o larak ç itiliyor. Buıııın h ilin cindt· olaıı T il\' da ı;esitli satısartırıcı ça lısmalar 'ürl'ıtl'ı\'or. Örneğin \'at tııritıni i<.;in iizel indirim H' sat.ı s kola;·Iık­ ları sağlıyor. Sadece ~ ·at turuııa (ıkacak yolcıılara uygulanan bu kolaylıklar ii1cl bir çe kicilik sağlıyor. ~ · ;ıkı ı ı la~ıııak

' •

'.,J •

\l:NI [GILIML[R Sailing the Turkish Coast A Holiday Guide

Yeni yatlar, yeni rotalar ... Kadir

Kır anlatıyor.

Kadir K1r reports on the boom in yachting. 16 SKYLIFE 7/91


Türkiye've ha\·a yoluyla g iri ş için en c;u.ip bôlge ~ üp­ ki Dalaman llavaalanı. Ha,·aa l a nına avak bastık­ Lan sonra en geç bir saat içinde Cöcck \"eya i\1arınari s'tc teknenizin içindesiniz. Londra ' nın sisli h cl\'asından va da soğuk Kuzey Avr upa ülkelerinden sonnı yqil ve n;a\·inin birbiriyle kayna ş tığı , palamııt balıklarının zıpla­ dı ğ ı , bal petekli ormanların bulıınduğu Göcck koylarımı gelmenin etkileyiciliğ in i bir dü ~ ünüıı. .. .. Bugünlerde Cöcck ko y larından yola ç ıkıp Fethin.· Olüdeniz'e g itm e k. Ke km·a antik bölgesini dola ş mak , daha sonra da Porto Ceneviz Koyu 'nda gecelcmck oldukça popüler ... Akdeniz' in e n g üze l ve bakir koyu olan Porto Ce ncvit. , ~bin metreyi bulan Oliınpos s ıra dağ'larıyla bir doğa harikasıdır. Burada insan kültür ·okuna u ğ rar. I !ele hele denizin Üi'.e rin ck u ç u şa n renk renk kclebckle , tekncıüzde danseden sığ'ırnk kuşları yolculu ğ un uz u ren kl e ndire ec kı ir. Fasalis köyünde Akdeniz'in mavisiyle karşılaşırsınız. Antik Fasalis kentin e get.ilcr düze nlem ek mümkün dür. Gei'.iııizde muhakkak Kem e r ifarinas ı ' na u ğ rama­ lıesii'.

Sabit Kalfagil

lısınız. Tünı yatçı l a rın

da

kabulettiğ i

g ibi buAkdeniz'in en güzel marin as ı dır. Marina -Müdürü I !asan Kaçmaz da iyi b ir denizsevcr \'e i ş lctme c i­ dir. Bu yatlarla yapı l a­ cak Anta lya ve Girnc tur l arı da artık zorl uklarla boğu ş ına k yer ine denizin e ngin ma\·i renginin keyfini yaşa­ rası

maktır.

Bodrurri limanında demirli bu gulet, Bedrum'un geleneksel tekne tipi. In Bodrum harbor, an oceantaring gulet, the traditional Turkish boat, lies at anchor.

18 SKYllrE 7/91

Bir ba şka seçenek de Giicck'ten ç ı kı ş ya~ parak Kuzey Ege'yi '6 dolaşıp Gü llük k~)rf(·{2 zinc gc lın e ktir . Onümüzdek i y ıllarda yap ıla cak olan lım·aa l an ı landalya Körfe;.i 'ni ye ni bir yat cennetin e dönü ş türece k gibi gôrünüyor. Ş u sırada Marmaris' teki Ne tse l Marin a nasıl Ege'de bir numaraysa Kuzey Ege'de d e Güllük, havaalanıvla bir numan1 olacaktır. Elbette ki Mavi Yol rotasındaki ge li ş melere paralel olarak tekn e lerimizdeki ekip ler d e deği ş ti. Ar tık !isan bilen kaptanlarımızın ya nında kalite li hizm e t sun an ekipler d e m evc ut. .. Bu seçkin te kn e lerd e ki scn·is ger~· ekten zevk nTiyor ve insan dar alanlarda hizmetin kı y­ meti ıı i daha iyi an lı yor. Bir zaman lar Türk Gölü o lan Akdeniz'de artık yine Türk tcknele rin e rastlamak mümkün . De niz kirliliğine ek yol açan d e\' gei'.i gemi leriyle dola ş mak yavaş yava: demnde o luyor. Klasik arına lı , ahşap yelke nlil e rle gezinti, doğa ya n · çevreye önem verenlerin gözdesi ... Bu zarif tckncieric bir kez yolculuk ya panlar, tarih \ 'C doğanın cncler gö rül en bir şe kilel e kay n aş tı ğ ı Ege \'e Akde niz kı y ıl a rında geze rke n geçm i ş i çok dah a iyi hissedebileceklcr. ~ bin yı l önceki tasarımi a rta 2000'1i yıl­ l arın nıocl e rn imk an l a rını birarada, d e nizin üstünde ya:aınak ne büyük bir keyiftir ...


IN THE FARLY 1960s, A GROUP OF PIONEm~S began rruising tlıf untourlır>d bays ofTiiıJ<iyr, 's Ar>gmn roasf to promofr> Mr>diff'rmnean rivilization anda IPiımı to nalwl'. Tlu'Sf "blue nuisr's " wr'rf grn' fal witlı r'xfrrwl ~ dinmy enthusiasm in llır' world of)'arhtiug. In lhosr> days rı blur' rruise was rı rustir ajfrıil~ madP ina simjJÜ' boaf, willıoul toilets or bat/ı, mthn likr' an omngr' rmfr>. Today, alllwugh tlu' masiline ·1 nnains unspoiled and thr' wafn as bluP as f'Vfr, all ofhf'r aspr'rfs oftlır' jounwy- thr' boals, the rTPWS, thr' mminafari(itir's and tlır' fm vf'l ronneclions- havr> br>tomf' world-class. As wmd ofthese id)ıllir lrijJs sjHeads, dnnandfor IIWI I' information SN' ms insaliablr'. Prominmf U. S. yar/ıling . magazinr>s, Cruising World and Yacht Vacations , and England's Yachling World conlinur> fo rr>rf'iVf' rmdn:ç' 11'queslsfor morf' arfirif's on saiting in Turkish walf'rs. A t Kemr'T Marina, Jamr>s Boyd ojVachting World Jıoinfr'd outthal Tüd<iy''s coasls are now mıuıbn mır' in the yarhting warld. BO)'d, who d id not toncmllıis acimiration for Türkiye, said, "Marmaris and tlır> Antalya roastlinf in jıartirular gel ll out of 1O i n my book. " As jJarl of the growllı oJ Turkish )'adıting, boafs lıavr> IH'gun to bl' built in Tiirhiy'; smail i n number bul unique and sujınior in Türkiye sahilleri, quality, thr'y lıavf' alrmdy madr> a damak tadına name for tlınnselves in Eu m!Je. C!·afidüşkünlere zengin t ':J' deniz ürünleri r>d in lm1ıing willı thP spirit au d sfrurfltrf of tlıeir lıistoriral rountnparls, sunuyor. sonu' of llu'Sf eliff' )'arlıls will br> ready The Turkish to sait this summer. Tluy arr> bf'ing coastline produces all sorts built in Güllül?, a villagr> at the head of delicacies. of the Mandalyrı Bay, and across from tlıf' ruins of lasos. Tlıese magnifirenl boats, built by brothers Mehmet and Mustafa Uyav, lıavP alrmdy br>en wriftm ujJ in the U. S. magazine Wooden Boat. V\t7ten )'OU ser' tlıem, yau wondf'r lıow suc/ı sler>h rrafl mn br' built witlı such limited mi'ans. Eveıy day a new yarlıt joins llır' jll'ef, whirlı rombin es 17th century eleganre with lıand rmflsmanship, lımnan intelligence and navigational r>xjJerimre. Yachts wr>rP onre built according to the taste, sjıerifim­ tions and budget ofwhoever commissioned thenı, mf'eling no rerognized stand ards. Taday, Turkish boafs are ruslom-made for tlıP Mr,ditrrranmu. In tlır' nPxf antwy, blue rruisPs will br> madr' in r'legant boals, witlıou f tlır' rumb/ing motor noise, u nder sailjJown~ and fallawing rı course thal includes every jıoint ofinfnl'sf in the Mr,difn·ranmn. Tlıesf' boats, wlıosr> rquipmmf and crnvs nu'et st·rirt stand ards, can jıly the open sr>a af full sait. Naturally witlı the evolution of the Muf' rruise, ffıp yadıts' aews have rhanged as wPll. In addition to raptains who areJluent in foreign languages, rmvs alw jJrovide quality snvia. And in rlosP quartns, jJPOjılr tmly ajJpreciale the value ofgood seıvire. As )'aclıt tourism is fimdamenlally dr,pmdenf on air fravel, blur cruises and yar/ıl tourism have bmrftir'd jivm the improvmıml in air transporlalion in Tiirl<iye. Fre-

Faruk

Akbaş

Dalyan'dan kalkan küçük tekneler, harabeleri gezmek isteyenleri Kaunos'a taşır. Smail boats carry tourists off the yachts for sightseeing at Kaunos in Da/yan.

SKYLIFE 7/ 91 19


quent and convnıim t air connections, wlıirlı rTuise itineraries follow, facilitatr' trrwf'l for tourists, and 1/l'W airports f'lltoumgf' modem and welf-kl'jJI marina.\·. In momY' Ilt'SS of this, Tu d<is/ı Airli/1('.5 is launching a numbn r~fsalr's Jıromotions witlı sperial redurtion s and sa/es incmtivf's ojfeml for )'aclıt tourism. These discounts, availablf' only thr' jJassmgn:5 joining ujı wi t lı yadıt rruisPs, provide a sjıf'tial attrarlion. Dalaman AirjJort is undoubtedly the most rmıvenimt and altractive destination for entering Türkiyf' by air to begin your blu e rrnisP. I n just one lwur you can be on your yachl at eithn· Cötr'k ar Marmaris. You ran leave the fog of London or the cold ofnorthern EumjJf' fen br,hind and co me lo tlu inlels of Cöcek where blw' meets green, wherl' bonito leap in the sea and when' lıonry tmfwns the joresls·. A popular mu te .{oda)' is to start in the baysaraund Cöcek, go up to the Olüdeniz at Fethiyr' and, ajier touring llıe antient rr'giorı of Kekova, continue lo Porta Cenavese. Pm1o Cenovese bay, one of the Mediterranr'Fethiye'nin Ölüdeniz an 's most beautiful and unsjıoiled burnu insanı comers, is a natural wondrr wlıidı derinden etkileyen bir casts a spell on visitors with its doğa harikasıdır 2000-meter high Olynıjıus range. (solda üste). Marmaris yöresinde The tmnquility of tlıe sf'fl ing is tatil yapanlar billur disturbf'd only by colmful butterflies gibi suyun tadını Jlullning above the watrr and st m~ çıkarır (solda altta). lings danring on your dNk A yacht lies in ca/m Thm at thf' village of Phaselis water at Ölüdeniz in ) 'OU 'll encoımlr'r the fa mo us M ediFethiye (top left). teıranean blue; excu ~ions to the Holiday makers ancient site of Plıaselis ran be ar~ enjoy the water off the Marmaris ranged. Anather must on your tour peninsula (bottom is the Knnn· Marina, unanimousl)' left). recognized by yarhismen as the most beautiful on the Mediterranean. Marina director Hasan Kaçmaz is a keen sailor and a good manager. On the new yaclıts, cruising as far as Antalya and Girne is no langer a hardshifJ. Instead you can sit bari< and enjay the vastness of the sea. A nother favorite cruise route is to start at Cöcek and sail ıtjJ the northern Aegean to Güllük Ba)'· An Jırojerted ai-rport will make Mandal)•a Ba_)' a new )'athting paradise. just as Netsel Marina in Mrmnaris is the Jırefnred marina in the Aegean, wit lı construrtion of the airjıort, Güllük will bPcome number one in tlu' nortlıern Aegean. The 1\llediterranean was once an Ollaman lake. Today Turkish boats are again saiting i ts waters. Vayaging in giant cruise slıips is gradually going out of style- and being rejılaced with emises in classicrrlwooden boals that value nalıtTe and llıe environment. VVlıen you takr' a blue cruise, )'OU 'll have a jJrojound experience of the past, hug[Çing Tüd<iy f''s slıores whm' history and nature blnıd in rı m re synlht'sis, and wlım' 2000 yeaT-olrl monummts uıngl' witlı 21st tm t ıny INlınology. Wha t a JılmswP to t'xjıl'rinıtf' t lıem together on tlı r' sea!

Kadir Klf

Türkiye'nin en

gelişmiş ,

sınıfı yaliarından

ülkemizde

Lloyd Bora-bora

inşa edilmiştir .

The Bora-Bora, one of Türkiye's most sophisticated boats, isa Lloyd class yacht, made in Türkiye. SKYLIFE 7/91 2 1


Club Flipper

a癟覺ld覺!


A B D ' n i n E n S o r u n s u z O t o m o b i l i . J . D . P O W E R S U R V E Y 1 9 9 O.

TO V OTA MULTI-VALV E ENGIN E

ALlMLI

CRESSIDA

®

TOV OTA ' TÜRKIYE . DE

O T OMOBILI~

YARlNI '

TOYOTA€)0 TOYOTA·SABANCI OTOMOTIV SANAYl VE TICARET AŞ . Tel· 399 15 28 (13 Hatl Fal<s 370 19 47

2.0 L. 6 Silindir 24 Supap. Tw!n cam 129 HP (SAE) net


Son

yıllarda şehir

şantısından

Insanoğlu

ya-

bun~lan

bir soluk ala-

bilmek Için doğaya dönüşü başlattı. Anadolu, doğa sporları açısından büyük bir potanslyele sahip. BOnyad Dlnç TOrkiye'nin dağları, tepelerl, nakları anlatıyor...

kıyıları

ve nehlrlerlyle doğa sporu yapacaklara sunduğu ola-


·~

.: ... ı •

'•

· ın recent yea~s, over~

ADVENTURE SPORTS .

·

whelmed with the

monotony of

c;ıy life,

urban denizens have

begun to look to nature as an escape from the crowds and concrete. Turkey's majestic and wlld scenery outdoor activities. Bünyad Dinç explores the possibiJities.


AGCILIK VE TREKKlNG: Anadolu , dört bir tarafına serpiştirilmiş

la

dağcılara değişik yapısına

bir yer

yüksekliğiyle

vanına ların

çok

sahip olan

Ağrı ,

sayıda sıradağ

ve volkan-

heyecanlar

yaşatabilecek

Doğuda

5122 metrelik

sahip ...

Türkiye'nin en yüksek zirvesi ünyıllardır

uzun

yerli

yabancı

ilgisini çekiyor. Son 15 yıldır çok popüler olan şirketlerinin

turizm lediği

yerler

dağcı-

tüm

Ağrı Dağ ı

dolu'nun birçok yöresinde ister yüksek tepelerde, isterse deniz

kıyısında

olsun trekking

yapılabilecek

çok

sayıda

arazi bul-

en çok tur düzen-

arasında

bulunuyor. Ge-

rek Nuh'un Gemisi efsanesi gerekse yüksekliği

bu

dağı

çok cazip

Diğer dağlar arasında

lu'da Erciyes ve Aladağlar

Orta Anado-

Hasandağı volkanları ,

ve Bolkarlar

sıradağları ;

Ka-

Doğu

Ka-

radeniz bölgesinde Bolu ve radeniz

dağları;

dağları

ve Bozburun

doğuda

güneyde Antalya Bey-

Hakkari ili

dağları ; Doğu

Sat

dağları ;

güney-

civarında

Cilo ve

Anadolu bölgesinde

ise Tunceli-Erzincan dağları

kılıyor .

arasında

Munzur

ile Van Gölü çevresinde Süphan ve Nemrut

Dağı sayı-

labilir.

saretiniz ve

Dağlara tırmanmak

dağ

için Türkiye

doğrusu kişisel ilişkilerle

sunda rehber kitap

beraber ye

Dağcılık

turizmi yapan acentalardan rehber

gün'ün

mak mümkün ... Bu tamamiyle hayal gücünüz, adaleleriniz, ce-

bir rehber

çeşidi

"Niğde Aladağlar" hazırladığı

fazla

Federasyonu ile

sağlanabilir.

ancak Haldun

konu-

Aydın-

ve Enver Lucas ile Marc Dubin'in

"Trekking in Turkey"

adlı kitaplarını

tavsi-

edeqiliri~. Yukarıda

Eğer

Fakat en

bulmaktır. Dağcılık

değildir

çantasıyla

n ız

zamanınıza bağlıdır.

giren ilk

kişi olabileceğinizi

tarih ile içiçe bir ortamda

Güneybatı

ettiğimiz dağlar

güzel olanaklar sunmakta.

26 SKYLIFE 7/91

Ayrıca

bu

yürüyüş

Doğu

yapmak istiyorsa-

dağ ,

tarih ve deniz

karışmıştır.

Karadeniz bölgesi ile Cilo

trekking'ciler için de çok

olan bu yörelerin zengin

dağların dışında

pılabilir.

da Ana-

de belirtelim bu arada.

de kalan yöreyi tercih etmelisiniz. Burada birbirine

sırt

Anadolu'da Likya-Pamfilya-Psidia üçgeni için-

zellik sunar yürüyüşçülere ... sözünü

Türkiye'de hala bir köye

Dağı

Yaşayan

doğasında

ise benzersiz bir gü-

otantik bir kültüre sahip

çok keyifli

yürüyüşler

ya-


OUNTAINEERING AND TREKKlNG: Anatolia,

Hasandağt

volcanos and the ranges of Aladağlar and Bo/kar-

with i ts many volcanos and mountain ranges,

lar; in the Black Sea region, the Bolu and eastern Black Sea

is a geotogicat paradise for mountain climb-

mountains; in the south, the Antalya

Beydağları

and Bozbu-

at 5165 me-

run mountains; in the southeast, the Ci/o and Sat mountains

ters is Turkey's highest peak and has long

in the vicinity of Hakkari; in eastern Anatolia, between Tunceli

sparked the interest of all mountain climbers, both Turkish

and Erzincan, the Munzur mountains and in the region of Lake

and foreign. The biblical ta/e of Noah's ark as well as the

Van, the Süphan and Nemrut mountains.

ers. In the east, Mt. Ararat

(Ağrı)

Guides can be arranged through the Turkish Mountaineering Federation and tour agencies which specialize in mountain tourism.

lt is best, of

course, to find a guide through a personal relationship or recommendation. The variety of books on mountaineering is not great, but Haldun Aydmgün 's

Niğde Aladağlar

and

Trekking in Turkey by Enver Lucas and Marc Dubin are recommended. Turkey's mountains also offer excellent opportunities for trekking. In admountain's height have contributed to Mt. Ararat's growing

dition, it is possible to find many places in Anatolia to trek

popularity over the past 15 years; tour operators arrange

both along the coast as well as on high ground. If you want to

more climbing expeditions to Mt. Ararat than to any other

hike in an histarical environment, try the Lycia-Pamphila-

mountain. However, in order for foreign mountaineers to

Psidia triangle in southwestern Anatolia. On Mt. Ci/o, in the

c/im b the mountain, they must apply for permission to the

eastern Black Sea, you can take pleasurable hikes in lush, ver-

Turkish Mountaineering Federation and the lnterior M inistry

da nt natural surroundings white you experience the authen-

at least three or tour months in advance and need to take a

tic, living Black Sea culture.

guide with them during the climb. Permission is given to ascend from the southern side, from Eastern Beyazit province. Anatolia offers spectacular mountaineering experiences in all its regions. In central Anatolia, there are the Erciyes and

SKYLIFE 7/91 27


ANG-GL/DING: Every part of Anatolia isa heaven for aerial sports. The Black Sea mountains, Ararat, the Hasandağ

Niğde Aladağlar,

Mt. Erciyes and

are places where you can make thri/1-

ing flights. ARAPENTE veya DEL TAKANAT : Anadolu'nun tarafı

her

Doğu

uçma sporu yapanlar için bir cennettir.

Karadeniz

Erciyes ve

Hasandağ

leştirilebileceği

Doğu

nın

Karadeniz

3 bin metre

ki pek çok ma

olanağı

bir rüzgar ğı'nın

dağları ,

Ararat,

ekstrem

Niğde Aladağlar,

uçuşların

gerçek-

yerlerdir.

3000 meter-high ridges on the eastern Black Sea mountains are ideal for flying. In the southeast, if you catch the right wind, it can be the start of an ineredib/e flight to the summit of Mt. Ararat. In Cappadocia, on the old road from Ürgüp to Incesu after climbing 10 minutes by car, all the valleys /ie beneath

dağları­

yüksekliğinde­

sırtı

ideal havalan-

sunar.

Eğer

uygun

yakalanırsa Ağrı

Da-

inanılmaz

bir

zirvesi

uçuşun başlangıcı

olabilir. Ka-

padokya'da ise Ürgüp'ten incesu'ya giden eski yolda araba ile on dakika yükseldikten sonra bütün vadiler ayaklarını­ zın altındadır.

gölünün üst

Bolu'daki Abant tarafındaki

tele-

vizyon istasyonunun çevresi ile Fethiye'de Ölüdeniz'in yanı­

you, tempting you into flight. The television station on the

başında

upper side of Lake Abant in Bolu and the

yükselen

Babadağ

zirvesi ise çok bilinen

uçuş

nokta-

larıdır .

istanbul'da bulunan Parapent Kulüp ile Boğaziçi Parapente Kulüp bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenlere yardımcı

olabilir.

summit

which rises next to Ölüdeniz in Fethiye are alsa well-known flying spots. The Parapent Club in Istanbul and the Bosphorus Parapente C/u b can assist those who desire more information on this subject.

28 SKYLIFE 7/ 9 1

Babadağ


RTiSTiK KAYA TIRMANICILIGI: Bu sporu yapacak

kişilerin unutmaması

nokta, Türkiye

dağlarının

gereken en önemli kaya

metreden sonra çok çürük denle Anadolu tistik kaya

tırmanıcılığı

Antalya ve

civarında

lık dağ ,

için pek uygun

denizden

olduğudur .

yüksek

değildir.

yüksekliği

sunmaktadır.

duvarları

Yüksek

2500

Bu ne-

kısımları

Buna

ar-

karşılık

az olan birçok kaya-

kanyon veya duvar bu sporu yapmak isteyenlere

lam kayalar lam

dağlarının

yapısının

dağlar arasındaysa

en

sağ­ sağ­

Munzurlar'da bulmak mümkündür.

OCK CLIMBING: The most important thing for those who do this sport to remember is .t hat above 2500 meters the rock structure of Turkish mountains is very unsound, and consequently the upper reaches of Anato/ian mountains are not suitable for rock climbing.

However, there are many

rocky mountains, canyons and precipices, in the Antalya region, which are not much higher than sea /eve/ and suitable for rock climbing. The soundest rock wal/s araund higher mountains can be fo und in Munzur range.

SKYUFE 7/ 91 29


AG BiSiKLETi: Dağ bisikleti kullanmak için en ideal yerler

Güneybatı

Anadolu ve

Doğu

kıyıdan

tain biking are southwestern Anatolia, the east-

yüksele-

em Black Sea and Cappadocia. tn the eastern

bisikletleriyle

Black Sea area, it is possible to travet by moun-

bölgesinde ise antik kentler

tain bike in the valleys which rise gradually from

itibaren

yavaş yava ş

rek yaylalara ve daha ilerisine gitmeniz mümkündür.

Güneybatı

Doğu

OUNTAIN B/KING: The bestregionsfor moun-

Ka-

niz bölgeleri ile Kapadokya yöresidir. radeniz'de

Karade-

dağ

the coast. In the southwest, you can make day-trips between antique sites as well as map out tonger tours. Mountain bikes are an excellenf means of transportation araund Cappadocia, with its unique tandscape of fairy chimneys and rock-cut settlements. On a rugged bike, you can discover remo te and inaccessibte sites white enjoying the outdoors. But don 't forget to bring spare supplies with you when touring through Anatolia; outside of Istanbul you may not be arasında günlük ya da daha uzun ilginç geziler yapabilirsiniz. Peribacaları ve vadileriyle dünyada bir benzeri bulunmayan

Kapadokya en güzel dağ bisikletiyle gezilebilir. Trekking ve dağ bisikleti karışımı bir geziyle yöreyi en iyi şekilde tanımak

ve bu arada az görülen yerleri de keşfetmek fırsatını yakalayabilirsin iz. Yalnız, dağ bisikletiyle Anadolu'da dolaşırken yanı­ nıza yedek malzeme almayı unutmayın ; istanbul dışında bisik-

letin iz için parça bulamayabilirsiniz.

30 SKYLIF E 7/ 9 1

ab/e to find any spare parts for your bike .


ANOEING AND RAFTING: If you put you canoe or raft into one of the rivers in the districts of ikizdere and Çamlthemşin, you will end up in the Black Sea. But the Çoruh river offers the most

ANO ve RAFTING: Rize'nin Çamlıhemşin ve ikizdere ilçelerine

çıkıp , dağlardan

ler yoluyla Karadeniz'e Ama Karadeniz'e yine

Doğu

ulaşmak

doğru inişin

Karadeniz

gelen

en

çılgın

fabulous way to descend, by kayak or raft, to the

dere-

Black Sea from the eastern Black Sea mountains. Just a few

mümkündür.

kilometers from the Black Sea, the ri ver crosses the border

yolu

and empties into the sea inside the Soviet Union. Various

ve bir

parts of the Tigris and Euphrates rivers which originate in the

muhteşem

dağlarından doğan

kayak ve raft cenneti Çoruh nehridir. Çoruh , Karadeniz'e

ulaşmasına

kilometre kala nehir SSCB

topraklarından

Munzur

sınırı

geçer ve

denize dökülür.

dağlarından doğan

nehri ile Dicle ve

Fırat

birkaç

Munzur

nehirlerinin

çeşit­

li bölümleri de kano ve raft yapmaya uygundur. Antalya ve çevresindeki Aksu , Arpaçay ve Manavgat nehirleri ise özellikle bahar

aylarında

Akdeniz 'e

inişler

için güzel

parkurlardır .

Sözünü

ettiğimiz

cak

ya

kenarında

ya da

nehir

yapıla ­

parkurlarının

yakınında çoğunluk­

Oral Ülkümen

la bir toprak yol bağlı

olarak

Fotoğraflar:

vardır .

çeşitli

Bu yollar sayesinde tekneler

noktalardan suya girebilir.

Bünyad Dinç

isteğe

Munzur mountains are also suitable for canoeing and rafting. The Aksu, Arpaçay and Manavgat rivers in the Antalya region, especially in the springtime, are wonderful routes to descend info the Mediterranean. Next to most of the rivers suitable for rafting, there is a dirt road where you can put your craft in to the water.

SKYLIFE 7/ 91 31


:.

'

'

'

An extraordinary ambiance, unlimited tastes, exciting moments ... .)"1·-~.t;. Casıno . Marmara ~" ~. .. ., Bither alone on sharing unforgettable moments with your friends, ·.~\e·.~·~live the pleasure of endless nights: ,. ~:~.~:~,{·ı ~·.,. . ~ ~· ,~ :r~;: ._·.: -. ·, . ·._ · ·,. ...~ Casıno Marmara ,.:_· ~- ·. · ··-: . ;.: . -;..:,; ":',:.-~ ·. .' ' ,. · ,

....:-c.'),\-~

,_ '··

..

J.

• ,

'

'

>

.,.jr

,...

;i•ffl...,.

\ '

·~~·~ o:-~ ~.o.!t

.

'\

M>i.,

"

1.

,'

,-

~ /..,~, :·~"·i~

l

t

,~

,.•

.....

r:

._ ,_ ..

f'f..~~:;;.~~

ı. •

..

THE 'MARMARA HOTEL RIGHJ' IN THE CENTER OF ISTANBUL .

~

tt ft. ''*

t

' ·. · ·

Everyday 18.00-05.00 Lounge and gaming parlour.

~~~."

~.ı, .,.....

~

; '

;

The Marmara Istanbul, Taksim, Istanbul Casino Tel: (1) 145 04 90-91 Fax: 151 26 14 ----~~~~~-~··"''-"'

...

,_

~

"'~

li,.""l

'!'ii

~!!;,:

~

'

...

...

~~·-

~

....

_.,.

-·""..!..l1J •

·"'

l't

"· ~~: t:""'"'" ~!

~ ~


.. .Lütfen dikkat. .. Attention please ... Bitte Achtung ... Attention s'il vous-plait...

Only Yapı Kredi ATMs

Türkiye'nin dört bir yanında ve

(Automated Teller Machines) are

Kıbrıs'ta

at your service in Turkish

Telebankalar.

airports. Furthermore only

hizmetinizde.

Yapı

Kredi ATMs are connected

to VISA. MasterCard/Eurocard international ATM network.

"24 saat" hizmet veren havaalanlarında

da

istanbul Atatürk, Ankara Esenboğa. izmir Adnan

Menderes. Dalaman. Antalya ve

You may obtain instant cash from

Adana havaalanlarının iç Hatlar

Yapı

Geliş

Kredi ATMs located in the

Terminalleri'nde bulunan dilediğiniz

arrival halis of istanbul Atatürk.

Telebankalar'dan

Ankara Esenboğa. izmir Adnan

para çekebilir. para ya da çek

Menderes. Dalaman. Antalya and

yatırabilir.

Adana airports. Yapı

hava le yapabilirsiniz.

Türkiye'nin 6 büyük havaalanında

Kredi ATMs are alsa

yalnızca Yapı

Kredi'nin

available 24 hours a day. at 300

sunduğu

convenient locations in Turkey

tüm Telecard. Genç Telecard

and the Turkish Republic of

ve

Northern

Cypruş.

Have a nice flight.

an

Yapı

bu "özel hizmet".

Kredi kredi

kartı

sahiplerine duyurulur. iyi uçuşları

YAPI~KREDi


Across EastemTurkey By Jeep Ciple Doğu Anadolu i vas is tlıe oru) of main gateways to tlır wild rxpansr of eastern Turkey, and thr startingpoint of our adven fuH in a four-wheel drivr red Suzuki. Having looked amund th r city's impressive Ottoman mosques and minarrts, my wip Joelle and I u t ofldeepa info Anatolia. Omjirs f des fination was Divriği, a small town lı id d m i n a }f11Üll' va llry 100 kilomrtn:ç from 1he nerl'rrsf m ai n road. D ri v i ng 1here was tlır Jirst major test for ou r jr)ep 's new suspension . Few visilm-s make il to DivTiği; not that many try. For tours operators it 's a liflle remote, and most indrpenden t tmvelers are discoumged &yan inronvrnient jou rnry on public tran sport. Afln jJassing through Kangal, a one-lıor:se town j(unous .for i ts dogs and /ıea ling .fislı, the pitted road s tre t clıed in fo the distance across th e elevatrd sfejJjJe. Barrm rocky !and was inter!>jJersrd withfields of wlıeaf wherr jJPasmlfs, surprisPd &y a rf'(/ Suz ulô weaving its way betwem the laTger pot-ho/es, took a brPnh from lhP hand /ıarvPsting to wavP. Tlıejoumry was slow and d usty bP.fore eve ntually th e isolated Divriği valley, II O 'llri s fı pd by thr hPadwafers of the Euphrates, appmrrd li/{(J n green mimge. Thr fowu itsdf has an lıistorir ·m rP offinr timber mansions witlı balconies and slıady murtyards bul the rml intnesi lies in its I J th a)nflll)' Seljuk mosqw) and hosjJital. Turlay has so man_v historic nıosques vy ing f or aftPntion, bul t!u) elabomte originality ofDimiği 's Ulu Cami, orgrmt mosqu r, is astonishing. /ts rich deeplycarvPd gpo metric patterns, stone foli agP and insoijJtions makr.far an Pxlravagant building. 34 SKYLIFE 7/ 9 1

Fram Divriği wr'd planneri to rut down to the Keban rPsrrvoir. Bul, said thr) man at the garage, "Even a jerp won 't gel down there. Danluys an(y. " Wr took his ward far it an.d, relracing aur steps, drove the long way raund. As wr).followrd tlır Euphratrs lawards tlır Keban dam tlır landsmp t bemmr staTk, moon-like, with barren sand mlmNI lıillorl<s. Ormsionally au eaglr soaTed

The craftsmen who carved the decoration at the Ulu Cami in Divriği defied the confines of stone to create exuberant forms and motifs (left and right). Divriği'de Selçuklu dönemine ait Ulu Cami , işlemeleri ve süslemeleriyle taş işçiliğinin olağanüstü bir örneğidir (solda ve sağda).

Chris He/lier

ovedıead.

Wt spent stveml days in the Keban Teservoir aTea br.foTe rrossing its blue expanse on an oldferry boat at Pertek. From therr we sidet racked into the spectacu lar Munzur Valley Na tional Park w!ıeTr red-brown slopes towrr abovr) aslı, oak and nıaple forPsls. Aparf from the Mu17ZUT mountain s rnuclı of eastern rentml Turh ey is undutating plateau lan d, and altlıough the roads wr'd used were oflen dusty and unpaved, they had11 't Tmlly btrn a Iri al for thr jetp. Loohingfor a frs f o.f i ts moım tain goa l attributes, we h ead t d .for tlır mountai nous northeast, to thr) Ka çhar mnge or Pan tir A ljJs. The Kaçkar mountnins, parfinılarly the landward side, indude same of the most dmmatic scmery in Turkr-y. Tht Çoruh river carves out a dap, rorhy gargt


ivas, Türkiye'nin do ğ u bölgelerinde göz a l ab ildi ğ in e uzayıp giden yabani güze lli ğe aç ılan b aş lı­ ca kapılardan biri. Bu yüzde n, dört tekerlek s ürüşlü kırmı z ı Suzuki'yle at ıldı ğ ımı z maceranın başlangıç noktası o larak Sivas'ı seçtik. Eş im J oe lle' le önce kentin Osmanlı döneminden kalma ih tişa mlı camilerini geziyor, sonra da Anadolu'nun derinliklerin e doğru yolculuğu muza başlıyoruz. İlk hedefimiz, en yakın anayola 100 km uzakta bereketli bir vadide g i z l enm i ş küçük Divriği kasabası. Bu ilk etap ayn ı zamanda cip imizin ye ni suspansiyon sistemi için de bir sınav niteliği taşımakta. Di vr i ği pek öyle turistlere a lı şık bir kasaba say ılm az. T ur operatörleri gü ze r-

S

ilginç tarih i camilerle dolu, elbette. Ama Divriği ' nin Ulu Camii girift özgünlüğüyl e tüm rakiple rini gölgede bırakmakta. Hele gözle rde n uzak küçücük bir kasahada yükseliyor o lm as ı , duvarları ta oyma çiçe kle r , geometrik desen ler ve yazı larla süslü bu yapının ihti şamını bir kat daha artırmakta. Divriği'den Keban Baraj Gölü'ne kestirme yoldan inmeyi plan l amı ş tık. Fakat garajdaki adam "Cip bile oraya inemez. Ancak e ekle gidebilirsiniz" deyince, planımı z ı de ğ iş tirip uzun yoldan gitmeye karar veriyoruz. Fırat kenanndan Keban Baraj Gölü'n e doğru uzanan yol ç ırıl ç ıpl ak bir araziyle çevre l e nmi ş. Kum rengi çorak tepecikleriyle, ay yüzeyindeyiz sanki. Zaman za-

The swift f/owing Çoruh ri ver carves out a deep rocky gorge through the eastern Black Sea mountains. Kayalık

vadilerden geçen gürü l gürül akan • Çoruh nehri Doğu Karadeniz dağlarını aşıp Sovyet • top raklarından denize dökülür. yatağında

Faruk

ga hı

bu kadar uzatmak istemiyor , ke ndi seyahat eden turistlerse taş ıt araçl a rının ra h ats ı zlı ğ ını göze alam ı yorl ar . Köpekleri ve ş ifa lı balıklarıyla ünlü Kangal kasabasın ı geride bıraktık. Önümüzde, giderek yükselen bozkır boyunca ufka uzan an bozuk bir yol var. Bu çorak araziye serp i ştiri lmi ş buğday tarlalarında hasat yapan köylüler kocaman çukurlar aras ınd an ke ndine bir yol çizmeye ça lı­ şa n kırmızı cipe şaşkın lıkl a bakıyor, ama çalı şma l arına ara verip bir el sall a m ayı da ihmal etmiyorlar. Gayet düşük hı z l a katetti ğ imi z bu tozlu yolun sonunda , Fırat' ın s uları yl a beslenen Divriği vadisi yeş il bir serap gibi ka rş ı ­ m ı z da beliriyor. Kasaba nın tarihi merkezini o lu ş tur a n balkonlu ve serin aviulu a h şap kon aklar gerçekten görülmeye değer. Fakat Divriği'nin as ıl ö nemli öze lli ğ i 13. yüzyı l dan kalma Selçuk cami ve hastanesi. Türkiye'nin dört bir yanı , birbirinden başına

36 SKYLIFE 7/ 9 1

Akbaş

man tepemizde bir karta! süzülüyor. Keban Baraj Gölü'nün çevr esinde birkaç gün dola tıktan sonra Pertek'te eski bir fer ibota binip kar ı kıy ıya geçiyor, kızıl kahverengi yamaç ların gölgesinde yayı­ lıp giden m eşe ve ç ınar orman larıyla gözalıcı bir g üze lliğe sahip Munzur Vadisi Milli P a rkı'na sapıyoruz. Munzur dağlarını bir yana bırakacak olursak, Doğu Anadolu'nun orta kesimi büyük ölçüde platolarla kaplı . Yani kate tti ğ imi z yoll ar n e kadar bozuk ve tozlu olursa olsun, ş u ana kadar cipimiz pek zo rl anmı ş sayı lmaz . Aracımızın dağ keçisi olarak n e ö lçüde başarı göstereceğini denemek amacıyla kuzeydo ğuya, Kaçkar sı­ radağl arına yöneliyoruz . Kaçkar dağları , özellikle de iç kesimlere bakan yamaçlar, Türkiye'nin en çarp ı ­ cı do ğa görüntüleriyle süslü. Sıradağ la­ rın ana gövdesinin çevresinden dola ıp Sovyet topraklarından Karadeniz'e dökülen Çoruh ırmağı kayalıklarda kendisine


Van'ın kuzeyinde Muradlye'deld Şeytan

K6pr080 adına yakıftr bir

konuma sahip.•• Chrls Helfier


which ruts araund thr main ran gr) to jind a Blad? Sm O'ut!f'l on !hP SaviPI sidP of /hP bordPr. /ts tri/mtaries, too, 1!ır Ol! u, Bnüı and Parhal rivf'rs, run through striking glens. From the bol/om of derJjJ vallrys, tf'rrifyi ng trarks winrl the ir way ujJ thr mounlainsidr)s to smttnrd /ınmlf'l.s and the region 's most in lerPsting hislorir rnnains- its uu)diroal Gmrgian rhurdıes. Tlıe tml/ı tr'11 1ury church al Dolişhane, now convr)r/r)d in/o a rnosqur, is drcoratrd wilh !/ır oldestfigurr mrving in !he arm. On jHtjJn· il lınd sermed n good jılaa) lo s/ar/ lrul //ır rhivr) u jJ j1roved to br 1fıp most nf'rve-mrking of !/ır wlıole lrijJ. TlıP tmek was nnrrow, s/n>jJ, ml(/ bumpy; atiiıP sidr),

cnıtury and comjJleted 100 years latn- in a mix ofstyll's, the palarP romman ds a mr>rnomblr) vinv ovf'r tlu) dusty jJlain. Un lil we reached Doğubeyazı t, the wmther lıad been d ear and bright. As wr) rontinued south towards La/u) Van, dark min clrmds obscumltlıe lıiglıa peaks of tlıe eastern Taurus Mountains. White tlıere /ıad been no sign ofrain in the Çaru/ı lıl're it fe!! overnighl with a vengeance. At sevm t!ıP nrxt morning the heauy clouds were bPginning to lift as we elimbed a tmek lo tfıp ri m of the extincl Nemrul volcano. Several kilometers from thr> main road a battereri trurk, painted in naive jıastoral srmes, blorked 1/ıe way. Four muslachioPd

Abandoned Georgian churches, some converted to mosques, dot the Kaçkar mountains. Kaçkar dağlarında , kimi sonradan camiye dönüştürülmüş , çok sayıda metruk Gürcü Kilisesi bulunuyor. Refik Ongan

the shPf'r mountain slopr) dropprd ojfinto an a!Jyss. As pearls of swmt began to d-rip from my forehmd we finally, and thankfully, arrivPd. Dolişhanr) is a jıleasan t mosque and, having lıad a brief look around, we sat by the villagr)jountain eating plums witlı a frw of the frirndly loraL1· who gatlwr to r)xamine whenever an in lrepid lraveler rmches tlırir remote sanctuary. Eastern Turkey is finding a wider tourislic afrjıeal and has its slıare of major sites included on package tour itineraries, which fortunately, as yel, remain uncrowded. Witlıin the shadow of Mount Ararat, legmdary resting place of Noalı's Ark, stands one of 1/ıe most striking and magnificmtly siled jıalares in tlır) wlıoiR of Analolia, ls/ıakpaşa Saray, or Jsaac 's Palacr, at Doğubeyazıt. Built in 1/ıe 1 71/ı 38 SKYLIFE 7/ 91

mm stood araund smoking. "ls there a problem?" 1 called out as one of them approaclıed. "Yes, " he cried, "there is a lot of mud. Bul, il's no problem for you. Four wheel drivr>, is n ' t il?" One of the others jumped ujı into the lruck's mb and jmlleri over to let us jıass. The four of them waved us on. "Go on! Go on!" they yelled, urging us to plunge into thP mire. As we sank six inehes inlo the mud I wonderr)d if 1he middle wasn 't detper than thP lrudm-s seemed to believe. Maintaining as/ eady snail's pace, despite our audienre's encoumgernmtlo "step on the gas," wr) inclıed forward, sank deeper and, just as we began lo skid, hit solid ground. Apart from the local nornads Wf would be !lu) only ones to rmjoy t/ıe stunning views of the NPmrul crater thal rnorning.


derin bir yatak açmış. Çoruh'un ko ll ar ı olan Oltu, Berta ve Parhal da yemyeş il uçurumlarda akıp gidiyor. Dimdik vadilerio derinliklerinden yükselen tüyler ürpertici patikalar kıvrıla kıvrıla dağ l arı tır­ manıp kuş yuvası köylere ve yörenin en ilg in ç tarihi kalıntıl arını o lu şturan Ortaçağ Gürcü kiliselerine ulaşıyor. Do l i ş h ane'de onuncu yüzy ıld a yap ıl­ mış olan kilise, yörenin en eski oyma fıgü­ rünü barınd ı rmakta. Sonradan cam iye çevr ilmi ş o lan bu yapı, kağıt üzerinde iyi bir b aş lang ı ç noktası gibi görünmüştü; fakat yuk arıya tırmanan patika, bütün yolcu l uğumuzun en ger ilimli etab ını o luştu ruyor ! Yo l in anılın ay acak ölç üde dar, dik ve bozuk; bir yanımızda da dipsiz gibi görün en bir uçurum uzanıyor. Alnımd an ter boşandığın ı itiraf etmeliyim.

tamamlanabi len İshakpa a Sarayı'nın dibinde u zay ı p giden tozlu ova unutulmaz bir manzara olu turuyor. Doğubeyazıt'a kadar pırıl pırıl bir havada gelmi tik. Ama güneye , Van Gölü'ne doğru yöne ldiğimi zde, doğu Torosların zirvelerinde kapkara yağmur bulutl arı beliriyor. Çoruh 'ta damlasını görmediğimiz yağmur, burada bütün bir gece boyunca bardaktan bo anırcasına yağı ­ yar. Ertesi sabah, kara bulutlar dağılmaya baş l arke n biz de sönmü Nemrut yanardağının kraterine doğru yola koyuluyoruz. Anayoldan saptıktan bir süre sonra, bir engel ç ıkıyor kar ımı za: N aif kır görüntüleriyle süslü eski püskü bir kamyon yolu kapatını . Kara bıyıklı dört adam kamyona yaslanmı ş, sigara içmekte. ayakl arı

The 17th century palace of guarded the tamed si/k road to China. lshakpaşa

Çin'e uzanan ipek Yolu üzerinde bulunan ishakpaşa Sarayı'nın yapımı bir asır sürmüştü. Sabit Kalfagil

Neyse ki , sonunda hedefımize ulaşıyo­ ruz. Dolişhane Camii güzel bir yapı gerçekten de. Biraz da çevrede gezindikten sonra çeşme başında oturup, kuş u çmaz kervan geçmez köylerine ula mayı başarmış bu bitkin seyyahları görmek için çevreınizde toplanan s ı cakkan lı insanların ikram ettiğ i erikleri yiyoruz. Doğu Anadolu 'nun önemli noktaları­ nı kapsayan paket turların sayısındaki artıştan da an laşılacağı gibi, Türkiye'nin bu bölgeleri giderek turistik değer kazanmakta. Neyse ki, bugün bile buralarda boğucu bir turist kalabalığına rastlanmıyor. Nuh'un gemisinin efsanevi yatağı olan Ağrı Dağı'nın gölgesinde , Doğubeya­ z ıt'd a , bütün Anadolu'nun en çarpıc ı sarayı yükselmekte. İshakpaşa Sarayı, konumlandığı yer aç ısından da eşs iz bir yapı. Yapımına 17. yüzyı lda başlanan ve değiş ik üslilplar denenerek ancak yüz yı ld a 40 SKYliFE 7/ 91

Adamlardan biri bize doğru yürümeye "Bir sorun mu var?" diye sesleniyorum. "Evet" diyor, "yol çamura b atını . Ama dört tekerlek sürüşlü olunca, mesele deği l. Siz geçersiniz." Geride kalan adamlardan biri h emen kamyonu kenara çekip bize yol açıyor. Hepsi birden el sall ayıp , "Haydi! Haydi!" diye tezahürat yaparak bizi çamur deryasına yolcu ediyorlar. Onbeş santim çamura batınca, adamlar buranın derinliğini hafife mi aldı acaba diye bir kuşku kaplıyor içimi. Arkam ız­ dan yükselen "gaza bas" sesieni lerine hiç kulak asmayı p kaplumbağa hızıyla ilerliyor, ilerledikçe batıyor, tam tekerleklerimizin boşta dönmeye ba l ad ı ğı anda sağ­ lam toprağa ulaşıyoruz. Yerel göçebeleri saymazsak, bu sabah Nemrut kraterinin büyüleyici manzarasın ı tek gören biz ola-

başlayınca,

cağı z.


Turizm Sanayi Ticaret

ETON

Türiclye Genel Olstrl bOtörO

Ba11 belirain farklar icin ...

~SUBARU Prestiji vurgular!

A.Ş.

Köro!')lu Cad. No. 54/3 Gazıosmanpaşa· ANKAAA Tel: (4) 146 53 42 · 146 69 62 Fax (4) 146 54 23 Ankara Showroom-Satış : Köro!')lu Cad No 54 Gazıosmanpaşa ·AN KARA Tel: (4) 146 69 61 istanbul Showroom-Satış : Buyukdere Cad No 151 Zıncırlıkuyu-ISTANBUL Tel: (1) 174 99 40 (4 hal) nx. 26598 elon Ir Fax. (1) 174 99 40 (4 hal) izmir Showroom-Satış : Alalurk Cad. No 342/A Kordon-lZMlR Tel: (51) 21 66 17 - 21 83 00- 21 31 47 Fax (51) 21 31 47


rt Nouveau in Istanbul â&#x20AC;˘

Istanbul' da Art Nouveau

42 SKYLIFE 7/91


Istanbul's architecture - Roman, Byzantine, Ottoman, European and modernspans its millenia of civi lization. Lucienne Thys-Şenocak explores the works of Raimondo D'Aronco a major Italian architect who brought Art Nouveau, the turn-of-the-century European style, to the Ottoman capital.

Roma döneminden başlayıp Bizans, Osmanlı, Avrupa ve modern dönemler bcryunca süregelen binlerce yıllık istanbul tarihi, kentin mimari dokusuna da yansımakta. Lucienne Thys-Şenocak geçen yüzyılın sonunda Avrupa' da doğmuş bir mimari akım olan Art Nouveau 'yu Osmanlı başkentine getiren usta İtalyan mimar Raimondo D'Aronco'nun eserlerini anlatıyor. The Casa Batter on lstiklal Caddesi is one of the finest remaining examples of Art Nouveau in Istanbul. istanbul'da günümüze kadar gelen Art Nouveau tarzi binaların en güzel örneklerinden biri de istiklal Caddesi'ndeki Casa Botter'dir.

hilt> Istanbul is !Jps f known for its many d ass i ml Ottoma n monumr>nls n{ thf' 16th and 17th tf'n lurits, lhP city alm lwüü a rirh lrPasun' of" 1 9th rmIlli)' A rf No uvm u sinıriii res. The r'xnl ir b/os.wJns and w i nd ing IPII drils that wnr !hP sip:nrılums o{ this artisi it mnvtmrnl ajJjHYu· 011 srurml of" the old lowulwu.\PS 011 JWlli~'V J"f'I/Ova tn/ lstil!lal Caddesi, ol/tt th r> CmndP Rue dr Pna, rts wdl m many of 1he s 11111 mn nn/)([ssir)s and jı1iva le villas along the shnres of thr> BnsjJ/ıarus. So jıojJu Lar was 1hPA rf Nrmvmu 1rıovPm.en t among the 01/om.an difr>and Istanbul Lrumtiws that Codfrr'y Goodwin, a ıwll-lmown T url< ish mdıi 1eel u ml lıisto·rian, has rernarkPd, "Art Nouvmu rame to th.P Bosplwrus li/u>a gardener. " Certainly, tlıe 'gardrnn' with thr' gm>nesl thurnb was Raimondo D 'Amnro, an l talian who srrved as a court m:.. chitat to t/u>Ottorn.an Sultan Abdulhamid ll from 1896 to 1908. D'Aronco mrn.P to the Ottornan rourt in his mrly 40s, tm ymn· aftr>r his ajıjJointmm l as profPssor at the Armdemia di Genova. Like other EurojJean architnls who Wf'rf' working in Istanbul at the turn of this rentury, D 'Aronco was well-vPrsf'd in thP vocabulary of tlıf' Neo-Classical and Neo-Bamque architerture of Euro-pean capitals. He found, lıow­ ever, m.ore inspimtion in the newer Stile Floreale, the Italian branrfı of tlır' Art Nouveau. The organic Jloml rnotifs and sinuous linPs of thr) Art Nouveau s tyle madp no lıis to·riml rrference to an-

W

er ne kadar ı 6. ve ı 7. yüzklasik Osmanlı ese rlerinin ya nın ­ da pe k sözü ed ilnı ese de, İ stanbu l ı 9. yüzyıl Art Nouvt'au yap ıları açısından da o ldukça zengin bir kent. Bu san at ak ı mını simgeleyen egzotik çiçekl er ve k ı vrım kıvrım dallar bug ün İslikl a l Caddesi'n deki sayısız eski apartmanın yan ı sıra Boğ az kı ­ y ıl arındaki pek çok konsoloslu ğ un ve ya lıl a rın cephesin i süslemekte . Art Nouveau akımı bir dönem Osımınlı seçkinleri ve İ stanbu l levanten le ri arasında öylesin e popü ler o lım ı ş ki , ünlü Tüı·k mimar lı k tarihçisi Codfi·ey Coodwin bu durumu "Art Nouveau Boğaz'a bir bahç ı van gibi indi" sözleriyle anlatıyor. Bu benzetmeyi sürdürecek olursak, e n bereketli ürünl erin de 1896- 1908 yıll arı aras ında Sultan II. Abdülhamit'in saray mim arı o larak görev ya pan İ talyan Raimondo D'Aronco'nun balı çes ind e yeti şti­ ğini söylemek ya nlış o lmaz. Accademia di Genova'da on y ıl kadar profesörlük yapan D'Aronyı lda ya pılmı ş

SKYLIFE 7/ 91 43


rimt rivilizations or fmst emjJires in lown seetion of l stiklal Carldfsi, stratl medallions and human faces, the way tlassical rolwnns and pedi- nPa r the Dutrlı Consulate. The has rmıained reUıtively untoudıed. menls did and thus af.JjJeau-d to ron- buiiriing was erettPd in 1907 on thr' Evm more striking lhan the anitemporary architerts who were jJrPstigious Gmnrl RuPfor Mr. Bol- mated stone carving is the iron work searchingfor a way to break from IliR tn~ who had rorne from Halland to of thefırst jloor baltony and 1he balarchitntural deraration of earlier work as !hP offıcial tailm}or Sultan ııstradPs on thP upjm· jloon. The centuries. In thr' many works that Abdulhamid ll. Thf ground jloor floıvers and lheir stems wind aboul D 'Aronco lefl during his stay in the originally was the tailor's shojJ and in an ıındisciplined manner and Ottoman capital this ten.~ion be- offin' wlıiu' thf Tf'maini ngjloors and then shoot away from the bııilding tween the traditional and the transi- pmthouse served n s the residence of with a delight.ful Pxııberance. If one lianal architectural styles of the Iate the Bol/ers and tlıf'ir lhrPe daughters. con tinues down !stiklal lawards 19th and early 20th renturiPs is ap- Afln Mr. Bottn's derlining h('{llth Taksim, the injlıunre of the Casa paren t. Arlditionally, his elfor/s to forred him to rPlıırn to his native Bolter appears in much of stone and in rorporate Ottoman arrlıitrYiural land, the Casa Bottr>r wns rom tually iron work that graces the farades of elements into his style attr-st to the solrl to Mahmud Nr-dim Efmrli, son old townhoıısfs. Along the Bosphorus, other examversatile mind and hand of this !tnl- of Abdullıamid ll's Chief Admiml. ian master in the Sultan 's court. Ovn the years the interioT, espe- ples of D 'Amnco's work can be seen OnP of the best examples of cially the groıınd jloor has changed, in Beşiktas, Bebek and Tarabya . D'Aronco 's Art Nouveau architer- bul most of the bııilding'sfacade, a Tu cked away behind the minibııs ture is the Casa Bolter, located on 1he livr'Z'V compositP ofjlomlfriezes, ab- stop at the base of Barbaros Caddesi stands one of the most unusııal mausoleum complexes in the city: the The mausoleum complex of Şeyh Zafir in Beşiktaş is an tomb, libmry and founinteresting use of Art Nouveau in a religious building. tain of Şeyh ZafıT. Here Şeyh Zafir Külliyesi , Art Nouveau stilinin ilginç the Italian auhitect ex-

bir

44 SKYLIFE 7/9 1

• •

uygulamasıdır .


co, Os manlı sarayın a ge ldiğinde 40 ya ını geride bıra kım tı . O y ıll a rd a İ s ta nbul'd a n gelip geçe n diğe r Avrup a lı mima rlar g ibi D'Aron co d a B a tı b a ·ke ntle rini süsleye n eoKlasik ve e o-Ba ro k mima riyi d erinle m esine biliyordu . Faka t o nun ilha m k ayn ağ ı d a h a yeni bir akım , Art ouveau 'nun İtalya n uygul am as ı o la n Stile Flo rea le idi. Antik uygar lıkl a rın ve ge mi imp a ra to rlukl a rın miras ını ya n s ıta n

O s m a nlı mima ri un s url a rını ke ndi üslubuyla bütün le tirın e ça b a l a rı d a bu İ talyan ustanın yaratı cı lı ğın a b ir k a nıt te kil e tme kte. D'Ar o n co' nun Art Nouveau çalı ş m a l a rının e n g üzel ö rn e kle rind e n biri, İs tikl a l Caddesi'nin Galatasaray ta ra fında , Holla nda Ko nsol os lu ğ u ' nun ya nınd a ye r a la n Casa Bo tte r. Ya pı 1907 y ılınd a, Sul tan 2. Abdülh a mit'in resmi te rzisi o larak Ho lla nda'da n d avet edile n Mr. Bo tte r i in in ·a ed il mi ·tir. Özgün pla nda ze min ka t terLi a tö lyesi ve büro, üst ka tla r ve ça u ise ka n -koca Bo tte r 'le rl e ü ç kı z l a rın ı n ko nutu o larak görünüyor . Mr. Botte r sağ­ lı k sonıni a rı ned e niyle ülkesine d önü n ce, Casa Botter de 2. Abd ü lh am it' in sera miralinin oğ lu Ma hmut ediın Efend i'ye sa tılm ı

Geçe n yıll ar i m e ka nı , özellikle d e ze min ka tı bir h ayli değ i tirmi se d e, çiçe k rö lyefl e ri , soyut d ese nler ve insan çehrele riyle süslü o c ıvı\ c ıvıl dı cephe büyük ö l üde ko run abiimi ·. Hele birinci ka t balko nu ve üst ka tl a rın ıkm a l a rınd a görüle n d e mir i ş ili ğ i fütursuzca birbirin e dol a nıp öbe k öbe k so kağa sarka n ç i e kie ri yle duvarl a rda ki ta oy m a l a rı bile gö lged e bır a kı yo r . Gala tasaray' la T a ksim a ras ınd a ki eski a p a rtın a nl a rın cephesini bezeye n ta ve d e mir i ili ğ ind e bugün bile Casa Bo tte r' in e tkil eri göze çarpm a kta . B oğaz üzerinde, Be iktaş, Bebe k ve T arabya'da d a D'Aronco' nun bi r dizi eserini görme k mümkün . Bunlardan ilki , Barba ros Bu lva n ' nın alt ucunda, minibüs d u rağ ının he me n

klasik sütunla r veya üçge n kiri le rd e n farklı o la ra k, Art Nouveau 'nun o rganik çiçek mo tifle ri ve y ıl a nkav i hatları h er türlü tarihsel ağ rı ımı n ö tesin e ge mi ·ti . Bu d a, eski yüzy ıl­ l a rın ya pı süsle m e a ni ay ı · ın a isyan b ay r ağ ı aça n ye nilikçi mim a rl a rı n Art o uveau 'yu yüre kten ben imsem es ını sağ lı yo rdu. N it ekim D'Aronco' n u n O s m an lı ba kentind e verd i ği eserlerd e de yüzy ıl dö nüm ünün gele n e ksel ve ge i i miThe /ta/ian summer Embassy in Tarabya isa blend of m a ri ü s lupl a rı aras ı n­ 19th Century styles. d a ki bu gerilimi izleTarabya'daki italyan Elçiliği'nin yazlık rezidansı italyan ustanın m ek mümkün . Ay rı ca , klasik eğilimini yansıtır .

• •

SKYLIFE 7/ 91 45


The wide overhanging eaves of the /ta/ian summer embassy recai/ Turkish architecture. Türk mimarisinin etkisiyle D'Aronco, italyan elçiliği yazlık rezidansına geniş saçaklar eklemiştir.

ll jJrrinU''II IrYI willı a synthr,sis oltmdifional rm-Jıiff'tfuralfonns and his mtm.flr'xiblf' infnJm' lafion olthr' Art Nomwrm stylf'. Thf' mwmllJi>r'ling oj" fh f' rlnmafhw fHngmm is m ur/ı morr' absfmtff'd and rf'sfminnl than tlır' Casrı Bofler's and rrjlt'tfs an infr' rPsf in flıf' sJnootlwr and 11/0ir' sombr>r rır­ r h i fr' t fonir quality ol Offon1an buildings. SomP ol fhP motif'i D 'Aronro usr' d 011 th r' Srj'lı Zafir romjJ!Px, such as fh r' f rirwglf's and thr' C:rn' h-l<ry jHiffPrn mı th r' fr' 1U"f'S, lutvr' benı lihnml by art hist01ian1· fo lllf' worh olFm nh /Joyd Wriglıt who was a confnnjJOrmy ol Raimondo /) 'A mn m 's. Conlinuing ujJ th r' Bo.~jJiwru.\· fo Bf'br41, wf'ji11rl fh f' Khr,diva l Pa/are, now th e ~~~ff:)'/Jfirın Con .w lafr' , 46 SKYLIFE 7/ 91

/lwught by 111r1ny lo br' lhr' worl< of Raimonrlo JJ 'Aronto. A sjH' tial ajJjJoinfmnıf may bf' 11f' tf'.Hrny fo virw Llıf' intnior oj" this bttilding, Imf if is uwllworfh fhf' r:fj"orf fo sn' fhf' in 1ır>r rou rf w h i ch is mvrrPrl &y rm f'la bom i r' i ro n and glrıss roof On f lıe lmilding's Pxtnior~ llu' undutating flom l window gri 1Ls an d f lu' nnbas.1y gatf's, f'sjm"irılly fhf' onr' whirh fatr's tlu' Bf'bf'l< Jmrh, m"f' all.finP r'xamjılf's ofArf Nouvmu imn dr,sign. For the!falian su mmer embassy, lo mf ni i n Ta m lrya 11 r>xf 1o f !ıf' Tam bya ll otr>/, /) 'A mn m d rnv ujJO 11 his frain ing asa classitizing ardıi­ feel and bmughf bar/1 t/u>fonir coll/11111.1" and rlnmafive wfH' J"foirr' of tlu' 191 lı rm twy. Two h u man farf's fl(//lh tlır' jJortal and lion-lil<f' r-rPa-

f u rf's hang und n wirlf' r' aVr's; a .flguiP dar/ in murtly garb su jJfJOrls a mal of arms. /Jr>.spitf' the fm ditionrıl vocrilmlm)' '!l tlır' dr' tomfion, th r /t a/ian masfn may havr admowlnlgrd onr' of f hr' jJrominml .Ji'afurr's of Turl<ish riomf'si ir arrhiff'tlUIP wlın1 hr roo.Jf'd tltf' nnbrıssy with widr' mwrhangi ng mves. ThP buiiriing is jnPsr' nf ly dosf'd fo the publir and awaits rı mafor rr'sfomlion, bul it is worflı fhr' slıorf slmll Jıasf thr' hotr4jusf fo sn' fhe exfr>ri or and jJn'll info f /w grmlm. Whilf' rnany ol D'Arrmto 's Jnivalr' villas havr bn' /1 los/ i 11 1hr modemization of I slan bul, lı is in.fluence was grmt, and tlır' worh oj" hisfollowers ran br' sn' 11 throughout th r rity. In tlu'se ji1sf da_vs ofsjJring, if senns an ajıjırojn'iaff' fimr' fo visif sonu' oj" tlıf' truly joyfıtl rrmfions this 'grırdP'nr>r' of tlu' Ottommı murf lrji on fh P lstmılmllandsmjır'.


The architectural decoration and iron work on the Egyptian ard ınd a

giz le nen Consulate in Bebek typify the undu/ating floral style. Şey h Zafir Türbesi . Bebek'teki Mısır Konsolosluğu'nun iç ve dış süslemeleri Art Türbe , kütüphane Nouveau stilinin en güzel örneklerindendir. ve çeş meden oluşan ve İ s t anbııl'ıııı en olağandı ş ı külli yelemanız gerekebilir. Cam ve demirgele ııekselli ğ" iııe karş ın . İtal ya n ııs­ rinden biri olan bıı yap ıda İtal ya n ta belki de Türk konut mimarisinin mimar, geleneksel mimari bic; iııı­ den ince ince i ş lenmi ş bir <:a tı y la karakteristik özelliklerinden birilcrl e ke ndi esnek Art Noııveaıı an- kaplı ic_· ; l\· lıı gerc_Tkten gi"ı ri"ılıııe ye değer. Dış cep hede ise , dal ga lı bir nin etkisiyle. c_·a twa ge ni ş sac;aklar lay ı ş ını bir senteze ııla ş tırıııı ş. Casa hat it.lcve ıı c_·ic_Tkli pencere demir- eklemekten de geri clıırmamış . TeBottcr'e nazaran çok daha soyut ve leri \ 'e üzeilikle de Bebek parkıııa ılı m lı bir tablo c_· i;.en dekoratif dopeden tırnağa restore edilmesi geku D 'Aronco ' nıın Osmanlı yap ıl a rı ­ ac_·ılan bahçe kapısı Arı No uveaıı sti- reken bıı bina şimdi lik halka kapali dc·ınir i ş(i liğ"iniıı en g üzel i"ırıwk­ lı ; fakat gene de , Tarahya Oteli 'ne nın ya lın ve ağırbaşlı hatlarına dıı y­ krinden savılabilir. yo lıııııız düşerse kısa bir yür üy ü ş yadıı ğ ıı ilgiyi ya nsıtıııakta. Şey h Zafir Bıı arada D';\roııco'ıııııı klasik külli yesini he t.eye n kiıııi ıııotifkr. pıp hıı giir k e ınli ya pının d ı ş eğ ilimini yansıtan bir l: a lı şmas ı da cep hesine ve bahçesine bir gi"ız atörneğin hah c;e parıııaklıklarınd ak i Tarahva'da hıılıınııvor. Tarahya ıııalısıııız. Rııın anahtarı deseni ve üc;genlcr, sanat tarih ç ilerinin Raimondo Oteli'nin henıen van ıha ş ında vükD 'A roııco'n ıın eseri o lan ya lıla­ D'Aronco ilc <:ağdaş ı Frank l.loyd sekn İtalyan cl c_· il (ı!;i yazl ık rezi~lan­ rın <_"oğıı İstanbul'ını iman sn·;ısın­ Wright arasında bir paralellik ara- sı İ yo n sütunları n· 19 . yü zy ıl süslc- da yıkıl ıp g itmi ş . Ama şe hrin di"ırı me a nla y ı ş ın a sa hip . masına vol ac_-ıvor. bir ya nında onıın it.kyic ikrinin Rezidaıısın gir i ş kapısının iki vaGe m : Boğa~ yo lunda, Bebek'te ürünlniııt· rastlayah ilirsiniz. Balıa­ ye r alan Mıs ır Konsoloslu ğ u yaz lı k nıııdaki insan <:e hn·kri , ge ni ş sa- rı kaı·ş ıl aıııaya haz ı dandı ğ ı ın ız ş ıı rezidansının da Raiınondo c_·aklardan sarkan aslan benzlTi ya- günlerde. Osman lı saray ın a hizmet D'Ar onco'nun eseri oldıığıı tah- ratıkhır. arınayı tııtan şatab tlı fig ür verıııiş hıı "ba hc; l\·a n"ın İ stanbu l D'Aroııco ' nıın klasik yanının güze l s ilıı e tine hatıra bıraktı ğ- ı Cl\'11 c l\'11 min e dilm e kte. Bıı yap ının iç ini görmek iç in önceden ranclenı a l- ürııekk ri . Dckorasvonıın tüm bıı eserleri ziyaretetmenin tanı sıras ı ! SKYLIFE 7/91 47


ll

HERB/E HANCOCK 1 WAYNE SHORTER STANLEY CLARKE 1 OMAR HAKIM

ll

are among our guests

THE MARMARA the

ll

Headquarter Hotel "of the

19th INTERNATIONAL ISTANBUL FESTIVAL 14 .6- 25.7. 1991

~

- - - T H E- -

MARMARA ISTANBUL Taksim Tel.:

(ı)

ısı

Meydanı

46 96 Fax: (

ı)

80090 - I s tanbul 144 OS 09 Telex: 24 137 marm tr


ZİRAAT

• TAM

HİZMET

Bankacılık

BANKACILlGI

teknolojisinde yeni dönem:

ZIRAATSELF SERVIS Bu ı ş ı k, sizi bankacılıkla teknolojiye davet ediyor. Ziraat en gelişkin teknolojiyi kullanarak gerçek Self Servis Bankac ılığı baş latıyor.

ekrana dokunarak "Ziraat Self Servis Günün her saati, anında cevap alın .

Türkiye'de ilk kez Self Servis Döviz Bozdurma Tenninali: Ziraat Self Servis Döviz Bozdurma Terminalleriyle, 14 ay rı dünya parasını i !ediğiniz an günlük kurdan Türk Lirasına çevirin.

Servis Bankacı lık

Bankkart ' ınızla gece gündüz para çekme-yatırma imkanı: Ziraat'in on-line hizmet veren şubelerinde vadesiz h esabınız varsa, hemen bir Bankkarı alın . Sonra, Zi raat Self Servis Terminalinin kolay lı ğını yaşay ın. Bankaya girmeden Ban kkart'ınızla her an para ve çek y atırın, para çe kin, havale gönderiıı, hesap durumu nuzu öğrenin .

Ziraat'in hizmetlerini Self Servis Danışman' ımza sorun: Evet, Türkiye'de ilk kez altın fiyatlarından yatırım fonlanna, kredi o l a nakl arından fa iz oranlarına kadar öğrenmek istediğiniz herşeyi

Ya rın y urt çapında yayg ınlaşacak

terminale sorun.

olan bu hizmetlerle, Ziraat Self

çağının kolay lığını yaşay ın.

Ziraat'te teknoloji

s

Danışman "

konuşur. Vakit

s

geçirmeden siz de y ararlanı n.

E L F

ERV

I

BANKACıL

~~BANKASI

TC. ZİRAAT

" Hizmetbank "

s

ı

K


As you leave Adana, the road to Antakya skirts the Culf of Iskenderun bf'fore turning intand, Jollowing the ancienl S ilk Road up in lo the A monus mountains and over the pass known in antiquity as the Syrian Gates. Deseeneling inlo the plain of Amik, you Sf'f' rugged mounlain scenery giving way lo fertile Jarmland, a rich patchwork oj fields and orchards, laced wilh güttering irrigation channels and sluddni wilh cypresses and dusters of whilr'washed houses. The city of A nlakya is spread out across the banks oj the R iver Orantes benealh the rocky heights of Mounl Silpius. With its parki·, gardens and broad tree-lined streels it has a sense of space and unhumed calm. However, as the ancienl A nlioch-on-lhe" With i ts impressive Orontes, it was one of the most powerful cilies in

public buildings, An-

the world, a center of culture and learning which rivaled Rome itself.

tioch was the envy of

A REuc ro s AND COMMERCIAL

the ancient world as

CE TER

Founded in 300 B. C., within a generatian Anwell as a center for the tioch had become the capital of a vasl H elleworship of the pan- nıstıc empire tha l stretched from Macedonia to the borders oj Jntheon of gods.~ dia. Palilical power and ils position on the Silk Road brought il immense wealth, allracling merchants, arlists and intellectuals from all over the M editerranean and swelling its jıopulation lo over half a million. With its libraries, baths, temples, public buildings and colonnaded street thal ran Jour kilomelres from the one end of the city lo the other, A nlioch was the envy of the ancient world. lt was alsa a center for the worship oj the ancient pantheon of gods. A Jew kilomelers south oj the city was a beautiful gorgf jilled with sacred springs and lumbling walerfalls. According lo legend il was the sitechosen !Jy the gods for theJudgment of Paris, and il was here thal the nymph Daphne was said lo have been turned into a laurel lree to spare her the amorous altenlions of the god Apollo. The gorge was named 52 SKYLIFE 7/91

Fabu/ous mosaics adorned Antioch 's splendid Roman vii/as. Hatay müzesi'nin mozaik salonu.

Adana-Antakya yo lu , İ s ke nd e run Körfezi 'ni bir süre takip e ttikte n sonra d e nize s ırt çevirip tı pkı eski İ p e k Yolu g ib i Ama nos Dağ ları ' na tırmanmakta. Antik çağ da Suriye Kapısı adı veri le n geçidi a · ıp Am ik Ovas ı 'na indiğini zd e, kar ı nıza b aşta n başa tarla ve bah ele rle ka plı , tek tük servi ve beyaz b ad a nalı evle rle beze nm i , su la m a k a n a ll a rı y l a ı ş ı! ı ıl pa rlayan be re ke tli bir toprak ç ı ­ kı yo r.

Antakya şe hri , yal ç ın Silpius (Hab ib Neccar) d ağ ının gö lgesinde, Asi e hri 'nin iki ya kasınd a kuru lmu , parkları , ba hçe leri , ağaçtarla örülü geni caddeleriyle ferah, sakin bir e hir. O ysa bir zaman lar 'Orontes kı y ısındaki Antioch ' dün ya nın e n kudre tli kentl erinden biri , Roma'yla yarı an bir kültür ve bi lgi odağ ı ydı. Dİ i VE TİCARİ B İ R MERKEZ M.Ö. 300 y ılı nda kurulan Anta kya, çok kısa b ir süre içinde Make donya'd a n Hindistan s ınırın a kad ar uzan a n ge ni bir H e le ni slik imparatorluğun baş ke nti haline gelm i ti. Siyasi gücü ve İpe k Yolu üzerindeki konumu sayesinde kazandı ğ ı muazzam servet Akdeniz'in dört bir ya nından tüccarları, san a tç ıl arı ve fikir adaml a rını mıknatı gibi çe kmi ş, nüfusu kı sa zamanda yarım milyonu aş mı tı. Kütüphan eleri, h amam l a rı , ta pın akl arı , kamu bin a l arı ve kentin bir u c undan diğer u cuna uzanan d ö rt kilometrelik muhte e m kolonlu cadd es iyle, Antakya a ntik dün ya nın gözbebeğiydi .

Antik tanrı l ar panteonu da bu kentte ke nd in e dini b ir m e rkez bulmu tu . Ke ntin birkaç ki lo m e tre güneyinde, ku tsal pınar l a r ve çağ laya nlarla beze li, büyü leyici güzell ikte bir koru vardı. Efsan e le re göre, tan rı l a r Pa ris' i burada yarg ıt a rnı , Apo llo 'nun e hve tinde n kaçan o rma n perisi Daphn e tanrı l a rın


Daphnf in lu'T honor and became the center of the cult of A jJollo. A mong its morf illustriou s visitors was M arc Antony wlıo rlıosr' Daplınf' as the site for his illfalf'rl marriagf' to Clf'ojmtra. Tlıf' gor;e;t"s natural b('{m ly alsa attmr:tf'd tlır' loral arislorrrıry, who lnıilt sumjJluous villas in eta borale omamental gardens. Freed f rom the hustle and lnısllf of the city, they gave themselves ujı lo the pursuil of jıleasure; Daphnt' eventually became so n otorious that it was ojflimits to the Roman army.' As beüf'j in the old gorü began to.fade, A n tioch p layed an important part in shift lawards monotheism. It was here that the f allawers of J esus were fırst crılled Christians, and the city was visited by bolh St. Pett'T and St. Paul. In the sixth century the "M.Ö. 300 yılında ku· city was slruck by a massive earthquake, which destroyed its splendid rulan Antakya, çok kısa buildings and killed more than 200, 000 oj bir süre içinde Make- it.s in!ıabitant.s. lt never recovered. As imperial donya'dan Hindistan power waned, the city f ell prey to a succession of invaders. By the time sınırına kadar uzanan it passed into Ottoman control it was a mere geniş bir Helenislik im· shculow of ils .former sel[ Recently, Antakya has paratorluğun başkenti grown from pleasan l coun try town lo thriving jırovinria l rapital haline gelmişti.~ with a jJojıulalion oj 15 0, 000. Fortunately il has not losl louch wilh its pasl. The city's main lhoroughfare, Kurtu luş Caddesi, still follows the line of the R oman colonnaded street and is the commrrcial cmln of the Hatay. J•:ach Tuesrlay tlıe in habitrınts of tlıe surraunding villages Jlock to the cily .for the weekly market, bringing with tlıem the j1roduce of an arm .famous .for its ritrus f ruits, cotton, tobacco and handicrafts, laying out tlı eir stalls benerli /ı thf' shadow Mount Silpius, whose medinJal f ortifications bear silent witness to less peacefu l times. Pi\INTINGS I

STüNE

In l lıf Ilatay museum, on the west bank of the OronlPs, alongside artifacLs· daling back over 4000 years, is the[ın54 SKYLIFE 7/9 1

i n aye tiyle b urada d e fn e ağac ı n a d ônü ş mü ş tü . şe r e fin e

O nuıı

Da phn e

di ye a dl a ndırıl an ko ru , Apo llo kültün ü n me rkezi d un ı ­ mund aydı.

Ko run un

d oğa l

g ü ze ll i ğ in e ka pı l a n

ke ntli a risto kra tla r d a, burad a bak ımlı b a h çe lerle çevrili ~a t a fa t lı viii a la r ya pt ı rm a kla gec ik- A watertall in Daphne gorge. m c ın i 1erdi . Ke n - Dap hne koru su büyüsünü ko ruyor. tin ha re ke tli yaşa n tı s ııı d a n uzak bu viiiala r dill e re destan se fa h a t ale m ler in e sahn e o luyordu . Bu yüzde n Da p h ne zaman la öyle kö tü bi r şöhre t kaza nını ş tı ki, Ro m alı komuta nlar as kerlerin in ko ru ya g irm esini yasak la m a k zorunda ka lını l a rdı. Eski ta nrı l a rın gözd e n dü ş üp te kta nrı lılı ğ ın yay ıl maya b aş l a dı ğ ı d ön e mde, An takya gen e ö n e m li bir ro l üstle ndi. İ sa'ya ina n a nla ra Hı r i stiya n adı ilk burada verildi , Aziz Peter ve Aziz Pau l burad a n gelip geçti . 6. yüzy ı l da o güzelim b i n a l ar ı yıkıp 200 b inde n fazla k i ş inin ö lümüne yol açan ko rkun ç b ir d e pre m , Anta kya' n ı n d a so nu o ldu . Ke nt bir d a h a ke ndini to p l aya m ad ı. İmp a ra to rlu­ ğ un g üc ü zay ıf1 adık ça, i şga l o rdul a rı b irbir ini izled i. O s m a n lı yön e timin e geç t i ğ i nd e, An takya a rtık geç m i ihtişa mının bir gö lges i durumund aydı. Uzun b ir sü re güze l bi r taşra ke nti ni te li ğ ini sürd ü ren An takya, 150 binlik nüfusuyla ca nlı bir il me rkezi olarak bug ün ge,n e y ük se l i şe geç m i ş bulunuyor. Neyst ki, geç m i ş i yl e bağ ın ı h ala ko rum a kta. Şe h ri n a n a cadd esi o la n Kur tu l u ş Cad desi o eski sü tun lu Ro ma cadd esinin h attı nı izliyor ve H a tay' ın ti care t m e rkez in i o l u şturu yo r. H e r p e rşe mb e g ünü bu cadded e kuru la n pazar yeri turun ç m eyvas ı , pa muğ u , tütün ü ve el sana tl arı yl a ünl ü bu yören in tü m ür ünl e ri yle d o lup taş ı yo r . Pazar tezga h l a rı n ı n ge ri sind eyse, Or taçağ 'd an kalma bur ç l a rı y l a geç m i ş savaş l a rın sessiz ta nı ğ ı Sil piu s D ağ ı yükseliyor. TAŞTANTAB LO LAR . Asi ne hrinin b a tı kı yı s ınd a buluna n Hatay Müzesi, d ört b in yıll ı k bir geçmiş in ürü nü eski eserle rin yan ı s ı ra dünyan ı n e n g üzel a ntik mozaik ko le ksiyonunu da b ar ı ndırm akta. Ye re l taş ocakl a rınd a n ç ık a rılmı ş min ik ta · pa rçala-


est collection of ancient mosaics in the world. Painstakingly composed from tiny pieces of locally quarried stone, the mosaics display an extraordinary control of light and color. Many of the best examples come from the palaces at Daphne where craftsmen adorned the villas with ornate mosaic Jloors. Most of the mosai es illustrate mythological tates, their subjects ranging from mighty Poseidon surveying his watery realm to a drunken Dionysus being helped home after a party. Others are poignantly mortal: a fisherman setting out with his nets, a duck wading at the water's edge. Of particular interest is the Y ajto mosai c, the bor-

" Painstaking/y com- der of which depicts scenes

from daily life in A ntioch over 15 00 years ago, posed from tiny piec- scenes as mundane to the artist as they are exotic to es of locally quarried us. Other evidence of the stone, the mosaics, il- city's cosmopolitan past strikes the ear rather than lustrating a variety of the eye. The people of Antakya are bi lingua l, speaking both T urkish scenes, disp/ay an anda local dialect ofArabic. In the old quarter you extraordinary control can also hear Syriac, the language spoken lJy many of light and co/or.~ of Turkey's Christians. In the maze of narrow winding streets and stucco houses, communities of Christian sects - estorians, Jacobites and Chaldeans - live side lJy side with their Moslem neighbors. just outside the the modern city, in a dimly lit grotto blackened lJy centuries of candie smoke, is the church where St. Peter is said to have led the first community of Christians in worship. Of the great religious complex at Daphne, however, only a few columns remain. The gardens and great villas have disappeared, and the gorge has returned to nature; waterfalls cascade down untamed slopes thick with laurels and cypresses. The modern residents of Antakya stillvisit in the summer to enjoy its cool breezes and wander through the laurel groves, drawn lJy the same haunting beauty that led their ancestors to believe that it was holy to the gods.

rı yl a

in ce in ce i ş l e n mi · ve eş in e az rastb ir ı ş ı k ve re nk d e ngesi göste re n bu mozaikle rin çoğu , Daphn e'deki viil a l arın ta zemin lerini bezeyen usta zanaat ıl a rın eseri. De niz imp ara to rluğ un a hükm ed e n kudre tli Pose idon 'dan , bir eğ l e n ce so nras ı sarho durumda evin e taş ı n a n Dionisos'a kadar e it e it mitolojik rigür, bu mozaikle rin büyük bö lümünün ba k a h raman l arın ı o lu turuyor. Kimi mozaiklerse ağ l arını seren bir balı kç ı gibi fani tablolarla bezeli. Ama e n kayd a d eğe r par a , ke nar h at l a rınd a 1500 y ıl ö n ceki Antakya'dan günde lik salın e l er in resmedi ldiğ i Yajto mozai ği . Sanat ı sı i in son d erece s ırad a n o lan bu sahne le r, bug ün bize egzotik bir tablo çizme kte. ehrin kozmopolit ge mi inin kulağa hitap ed e n bir ya nı da var: Antakya ah ali i h e m Türkçe, he m de yere l bir Arap a konu uyor. Eski mahalled e ise, bu iki dile bir de Süryan ice e kle nm e kte. Burada, kı vrım kıvrım uzan an darac ık sokaklard a s ı ra l a n mı k rpi evle rd e asturi', Yakubi ve Keldani cemaatlerin e mensup Hıri tiyan Türkler Müslüman kom ularıy l a yanyan a, huzurlu bir ya am sürüyor. Daphne 'de ki sayısız tapınaktan geriye yalnı zca birka ütun ka l mı ne yazık ki. O ünlü bah elerin ve büyük viil a ların yerinde bugün ge ne tabiat hüküm sürüyor: Defne ve servilerle örtülü yabanıl yama lar, gürül gürül ela lele r ... Fakat Daphn e sihrini hala korum akta. Yaz s ı cağ ınd a bu korunun se-

l an ı r

r i nli ğ ine s ı ğ ın a n Antakyalılar, tıpk ı a tal arı

gibi d efn e dalları a ras ınd a büyü lü bir gü ze llik buluyorlar. Women wash carpets and kilims in the shadow of Mt. Silpius. Kadınlar

Silpius

Dağı ' nın

eteklerinde

halı

ve kilim

yıkar.

SKYLIFE 7/ 91 55


'' 1 D E A

••

V ANlKOY Vİ.LLALARI

TA.lilrAWMQI:N


LIN IZ .. :'


TURKISH AIRLINES FL/ES NON-STOP DA/L Y TO FRANKFURT TÜRK HAVA YOLLARI FRANKFURT'A HERGÜN AKTARMASIZ UÇUYOR

Frankfurt and all the major cities of the Germany are rich with industry and commerce, ultra-modem factories and gleaming concrete and glass office blocks. But travel just a short distance outside the big towns, and you enter a different century of dreamy villages and scenic landscape that are little changed from the Middie Ages. 58 SKYLIFE 7/ 91

->c

~

f


Photographs courtesy of the German Cu/tura/ Center

From springtime and throughout summer, Germany is ideal touring country, with a huge choice of scenic mutes. Only a lmej drive from Frankfurt -pası the spa lown of Wiesbaden - is the Rhine valley, which has been one of the great highways ojEurope si nce Roman times. A ll the Jast-moving tra.ffic to the industrial north stays on the Frankfurt-Cologne Autobahn which totally !Yypasses the histari c valley. lnstead, if you 're not in hurry, give at least a full day to the dassic seetion between Bingen and Bonn. Good roads hug both banks of the river which is f ramed with miles of terraced hillsides cloaked with vineyards. Rhine and Moselle wines meet at Coblenz, the chiej center for the export trade. Winery tours, with sampling, are possible. On the river, tugboats haul strings of barges, reminding you that the Rhine is not just for touri.sm bul is also Germany's bloodstream. Brooding castles, their ruins silhouetted on hilltops, date from medieval times when robber barons Jorcibly collected tolls from passing travelers and merchants. If you can spare more time, or stretch a weekend, basing yourselj beside the Rhine offers endless siglıtseeing interest. Pleasure steamers ply on schedule between Mainz and Cologne. A worthwhile purchase is a long, panoramic map that charts every village, castle, rorh and monastery along the winding river, with a summary oj legend-embroidered history. On a more intimale scale, there are also good scenic routes along the Ahr and • From springtime and throughout sumMoselle valleys, where wine produclion is mer, Germany is ideal touring country. concenlrated. If you visit the region in September or October, there's a choice of over 30 wine Jeslivals. When the wine jıresses are sel in motion, corks pop, bands play and daneing begins. There are plentijul charming hotels and inns in this well-loved tourisı region. If you are budget-walching, you 'll find that every village has a well-scrubbed inn with simple rooms at reasonable prices; guest-houses are even cheaper. Watch for the sign Zimmer frei. Ifyou 're staying overnight beside the Rhine, check the distance from the railroad tracks! Freight traffic continues non-stop through the night, and ear-plugs are necessary. As an alternative excursion from Frankfurt, go south to H eidelberg for a day trip or a weekend stop-over. Hndelberg was the only German city totally untouched !Yy bombing during World War II. A majestic caslle daminates the town and university below, and the town ilself is a delight, with traditional studenl inns and The 10th century Mainzer Doms church and belitower mellow red-sandsıone buildings. standasa reminder of medieval times in Mainz (top). In the Alongside Jlows the quiet Neckar river, in placid Moselle valley, Bemkastel is famous for its wine (above). contrast to the busy Rhine. For a peacejul road journey, 10. yüzyılda inşa edilen Mainzer Doms kilise ve çan kulesi drive up the Neckar Valley, where slow timber-iaden Mainz kentinin ön~mli yapılarından biridir (en üstte). barges glide between the pine-clad hills. Moselle nehrinin kenarındaki Bemkastel kasabası şarabıyla ünlüdür (üstte). The green river banks are dotted with tent mushrooms 60 SKYLIFE 7/91


Fotoğraflar

Alman Kültür Merkezi A rşivi'nden

Yalnız

Frankfurt d eğ il , Al m a n ya 'nın belli baş lı tüm kentleri sanayi ve ticaret için yaratılmı ş gibidir. Oysa ültra modern fabrikal arı , ı şıl tı lı cam ve beton i ş hanları yl <l baş döndüren bu kentlerin h e m e n dı ş ında, Ortaçağ 'd an bu yana hemen hiç d eğ i ş m e mi ş muhteşe m tabiatı ve rüya gibi köyleriyle sanki başka bir as ır sürüp git· mekte. Almanya ilkbahar ve yaz ayları boyunca, kır gezintisi için ideal bir ülke. İnsan birbirinden güzel manzaralarla do~atılmı ş kır yoll arından h angisini seçeceğ ini şaş ın · yor. Orne ğ in , karayoluyla Frankfurt'tan ç ı kıp ka plı ca kenti Wi es baden ' ı geride bıraktını z mı, Roma dön e· minden beri Avrup a' nın ana yo llarınd an biri olan Ren Vadisi 'n e ulaşınanız bir saat bile sürmez. Kuzeydeki yoğun sanayi bölgesine hızlı bir trafik a kı­ ş ıyla uzanan Frankfurt-Köln otoyolu, bu tarihi vad iyc hiç uğramıyor. Oysa, sırf Binge n ve Bonn arasınd a kalan bölge bile en az bir tam günlük turu h ak ed iyor. Üzüm b ağl arıyla örtülü , te raslanını tepeler aras ı n ­ dan akan nehrin her iki kıyısında temiz yollar uza nı yor. Ren ve Moselle arap l arını bulu turan Coblenz, şa rap ihracatının da me rkezi durumunda. Coblenz'd e düzenlenen şarap yapımevi turları , tüm bu şarapl arı tatma olanağı sunuyor. Dizi dizi mavnaları çekerek n ehirde ilerleyen mo torlar, Ren 'in taşıd ı ğ ı turistik d eğer in ya nısıra Alm anya 'nın da can damarı olduğunu h at ırl atıyor insan a ... Tepelerde, hırsız baronların gelip geçenden zoraki vergi top l adığı Orta çağ günlerinden kalma kasve tli ·ata harebeleri yüks.e liyor. Tarifeli ge.zi vapurları Mainz ve Köln arasında gidip geliyor. Ren boyunca, görülmeye d eğer o kadar çok ey var ki! Yeter ki iki üç günüAlmanya, ilkbahar ve yaz ayları boyunca nüzü ayırın, kalacak bir yer bulun ve bir kır gazintisi için ideal bir ülke. • de kıvrı l arak akan nehrin kı yı l arındaki h er köyü, her şatoyu, her manas tırı gösteren ve efsanelerle içiçe yöre tarihinin küçük bir özetini içeren o uzun , panoramik h aritalardan ed inin. Daha küçük ça plı olmakla birlikte, Ahr ve Moselle vadileri de güzel manzaralı yollarla ö rülü. Şarap üre timinde uzmanlaş mı ş bu bölge, eylül ve ekim ayl arında 30'un üzerinde şarap festivaline sahne o luyor; şara p presleri harekete geçer geçmez, müzik ve dans da b aş lı­ yor. Turistlerin çok sevdi ği bu bölge, şirin otel ve hanlardan yan a da çok zengin . Eğer bütçen iz s ınırlı ysa, her köyde fi yatları gayet makul, temiz bir h an sizi beklemekte. Misafirhaneler daha bile ucuz. 'Zimm er frei' Yani ' Boş Oda' tabelalarını kaçırmayın. Fakat eğe r Ren 'kı· yı sında gece liyo rs anız , önce k al acağınız yerin dem iryo· !una uzaklığını kontrol edin. Aksi takdirde, gece boyunca gelip geçen yük trenleri yüzünden gözünüzü bile kır­ pamazsını z.

Günübirlik, ya da haftasonu için Frankfurt'dan gün eye inmeniz de mümkün. Burada, 2. Dünya Savaşı s ı ­ ra s ındaki bomb ard ım a nlard a n hi ç yara a l m am ı ş yegane Alman ehri olan H eidelberg, üniversitesi, geleneksel öğrenci hanl arı , k ırmı zı kumtaş ınd a n in şa edi lmi mütevaz ı binaları ve hepsinin üzerinde yükselen ihti am lı atasuyla görülmeye d eğe r . Ke ntin heme n ya nında , Ren' in yüksek temposun a taban taban a zıt bir sü kün ete sahip Neckar nehri ıı s ııl

The carnival city of Co log ne is the oldest town on the Rhine (top). Heidelberg Castle, rising above the Neckar river, is one of the most popu/ar tourist sitesin Germany (above). Karnaval şehri Köln , Ren nehri üzerindeki en eski yerleşim merkezlerinden biri (en üstte).Neckar nehrinin arkasındaki yamaçlarda yükselen Heidelberg Şatosu , yılın her günü turistlerle dolup taşıyor (üstte).

SKYLIFE 7/9 1 61


that grow overnight and tken disappear next morning. A ll along are romantic feudal castles. Neckarsteinach village has four castl.es, which all belonged to one family. Northern Germany, the Rhineland and the Black Forest each have their fascination. Bul for sheer diversity, Bavaria excels. The biggest of the West German provinces - 320 kilometers north to south Bav aria f eatures perfect medieval cities, old-time villages, Wagnerian castles and Jınally the great A lps. For a jaunt into this fai·ry tale province lıead soutlı­ east from the Frankfurt along the ·river Main to Wertheim, and tlıen continue to Tauberbischofsheim and Bad i\1ergen theim. A scenic "Romantic Road " links many of Bavaria 's most interesting cities, with delightful touring country in between. Th e most fas cinating medieval survival is Rothenburg. Thefırst view is dramatic. Approaching along the Tauber Va lley, you suddenly see a hilltop fcın tasy lifted straight from a story book. City walls, turreted gates and pointed towers jut against the skyline. A steep road winds upwards. Across a former rlrawbridge you enter city gates that leave your car only centimeters to spare. Red-tiled gabled houses lean lopsided as though designed by gnomes rather than architects. Drunken-looking cobbled streets meander down the hillside. Here is the past come to life with watchtowers, dungeons, and instruments of torture. A similar medieval town, ca lled Dinkelsbühl, lies 40 kilometers further south. Th e next main stop is With its perfect medieval cities, east/es Donauwörth, where you can turn right and Alps, Bavaria is enchanting. • or left to explare the upper Danube valley. In the southern German countryside, peasanı farm ing methods in many villages haven 't changed in ten centuries. Fields are narrow strips, and wooden carts creak along deep lyrutted lanes. For the summertime visi tor, it's wonderfu lly jıicturesque: the solemn parades of geese, the curly-tailed jıiglets that scamper across farmyards, and the cheeiful blue of window-skulters set askew in lime-washed walls. It 's 500 years away from the smoking chimneys and heavy industry of the Ruhr! Sou th again, through pine forests, you reach the Bava·r ian Alps that divide Germany from A ustria. Among the rollingfoothills are picture-book chalets and farmsteads that look as though a cuckoo might pop out any moment and strike the hour. Most visitors include the Bava·rian wood carving village of Oberammergau in their circuit. Every Jıve or The perfectly preserved Bavarian city of Dinke/sbühl is ten years it sp·rings to world fa me, when its traditional untouched by modern life (top). The interior of Eltz Ca st/e Passian Play is peiformed throughout a summer season. on the banks of the Moselle ri ver resembles a smail town {above). This is given in solemn thanksgiving foT deliverance from a plague in 1634. Bavyera eyaletindeki Ortaçağ kentlerinden Dinkelsbühl Bu l now, having discovered the charming villages günümüze kadar hemen hemen hiç değişmeden gelebilmişt i r (en üstte). Moselle nehri kıyısındaki Eltz lying amid dramatic scenery, it 's time to gel back to Şatosu'nun içi küçük bir kasabayı andırır (ü stte). business in Frankfurt!

62 SKYLIFE 7/91


usul akar. Neckar Vadisi'nde, çamlık tepelerin arasınd< ağır ağır ilerleyen kereste yüklü mavnaları izleyerek ara bakullanmak bile ins anı dinlendiriyor . Kuzey Almanya, Ren bölgesi ve Kara Ormanlar'm kendilerine göre çekicilikleri vardır. Fakat çeş itlilik aç ı · s ından B avyera 'nın üstüne yok. Kuzeyden güneye 32( km uzunluğuyla B a tı Alman eyaJe tlerinin en büyüğü olan Bavyera mükemmel Ortaçağ kentleri, eski zaman köyleri, Wagnervari şa tol arı ve elbette ihti amlı Alple· riyle in sanı büyülüyor. Bu romantik eyaleti tanımak istiyorsanız, Frankfurt Arn-Main'den gün eyd oğuya doğru Werth eim, Tauber· bischofsheim ve Bad Mergentheim üzerinden yola ko· yulun. B avye ra' nın kayda değer kentlerinden çoğu son derece güzel manzaralı "Romantik Yol''la birbirine bağ· l anını . Bu Ortaçağ kentlerinin en ilginci olan Rothen· burg'un ilk görüntüsü gerçekte n n efes kesici. Taub e ı Vadisi'nde ilerlerken, birdenbire kar ınızd aki tepeler· den birinin üzerinde surları , toplarla donatılmış kapıl a rı ve ivri kuleleriyle peri masallarından fırlamı biı kent beliriveriyor. Dik bir yol kıvrılar ak tepeye tırmanıyor. Eski bir as ma köprüden sonra, arabanızın güç bela sığdığı daracı l kent kapılarından geçiyorsun uz. Kırmı zı kiremitli evl e ı sanki mimarların de ğil de m asal cücelerinin elinden çıkmı ş gibi yan yatmı durumda. Arnavut kaldırımlı yol lar sarhoş adımlarıyla tepeden a ağıya kıvrılıyor. Göze t leme kuleleri, zindanları, i kence aletleri ve okuma yaz· m a bilmeyen mü terilere seslenen d ökme demir dük kan tabe lalarıyla geçmiş burada capcanlı. 40 kilometre güneyde, Ortaçağ kentlerinden Dinkelsböhl var. Bir sonraki ana durak olan Donauwürth ise yukarı Bavyera, mükemmel Ortaçağ kentleri, Tuna vadisine açılıyor. şatolan ve Alpleriyle insam büyülüyor. Güney Alm anya'nın çoğu köyünde hala on asır öncesinin tarım yöntemleri geçerli. Daracık tarlalar arasında uzanan delik de ik toprak yollarda bugün bile kağnılar iler· liyor. Bir yaz günü buralardan geçen bir ziyaretçi için . her ey bir tablo gibi. Resmi geçit ciddiyetiyle do l aşan kazlar, çiftlik avlul arında ko u an kıvrık kuyruklu d o muz yavruları, b ad an alı duvarl arı süsleyen çarpık pan jurların canlı mavisi ... Ruhr'un dumanlı b acal arına vt ağır sanayiine daha be şyüz yıl var sanki! Gene güneye yönelip , çam orm an l arının arasındar geçerek Almanya'yla Avusturya'yı birbirinden ayır an Bavyera Alpleri'ne ul aş ıyors un uz. Birbiri ardına uzayıF giden yumu ak eğimli tepeciklerin aras ınd a göze çar· pan ale ve çiftlik evleri uzaktan tıpkı guguklu saatle ı kadar pitoresk bir görüntü olu turuyor. Bavyera'ya gidip de ağaç oy m acılarının köyü Obe rammergau'ya uğramamak olmaz. Bu köy be on yıld a bir, yaz boyunca süren geleneksel Pasyon törenleriyle tüm dünyaya a dını duyurmakta. 1634 yılınd a bir veb< salgınından kurtulmu o lmalarının anısına düzenle nen Pasyon töreni, köye bol bol turist getiriyor. Ayrıc a The Castle of Gutenfels on the Rhine operates as a luxury ağaç oymal arının satı ından da bir h ayli gelir kazan ar hotel (top). The famous Rhine wine are made from gapes köylüler, atelyelerinde misafir ağırlamaya hiç itiraz et grown in vineyards on both sides of the ri ver. miyorlar. Ren nehrinin yanıbaşındaki Gutenfels Şatosu , bugün lüks Ama artık dönü zamanı geldi. Bu çarp ıcı doğal gü bir otel olarak işletiliyer (en üstte). Ünlü Ren şarabının elde zelliğe, sevimli köylere son bir kez bakın. Frankfurt'ta iş· · edildiği üzümler nehrin iki yakasına yayılan bağlarda yetişir (üstte). leriniz sizi b ekliyor! SKYLIFE 7/ 91 63


Camblomat 724 VakıfBank'ın yeni kişisel elektronik bankacılık

hizmetlerinden biri ..

Change Exchange Makinesi

Camblomat 724 ile döviz kurlarını bir tuşla öğrenebiliyor, 15 ülke parasını

Türk

Lirasına

ya da birbirilerine, Türk

Lirasını

5 ülke

parasına

çevirebiliyorsunuz. Dilerseniz,

yaptığınız

tüm bu

işl emleri ;

döviz veya Türk

Lirası hesabınıza

geçirebiliyorsunuz ... Camblomat 724 , haftada 7 gün, günde 24 saat hizmet verebilen harika bir

makine, benzersiz bir

VakıfBank yeniliği. ..

Istanbul Aksaray ve Alanya'da hizmete giren Camblomat 724 turistik yörelerimiz öncelikli olarak yakında tüm Türkiye'de ... • Türk

Türkiye

V akıflar B ankası

Lirası karşılığında

Dolar, Mark, Sterling, Frank, Florin.

• Dolar, Mark, Sterling, Fransız Frank 'ı, Florin, Belçika Frank'ı, Danimarka Kron'u, isviçre Frank 'ı, Şiling, Liret, Kanada Dolar'ı, Yen. Fin Markko 'sı, lsveç Kron'u ve Norveç Kron 'u karıılığında Türk Lirası alabiliyorsunuz. Dılersenız tum bu yabancı paraları Dolor'a. Mark "a, Sterlıng'e, Fransız Frank'ına ve Hollanda Florin'ine dönüıtürebilirsiniz.


***** HOTEL ANTALYA FALEZ Konyaaltı Falez Mevkii, 07050 ANTALYA -TÜRKİYE Tel.:(31)185000, Fax . :(31)185025-185026, Tlx .:56081 faiz tr


Sizin de dikkatinizi çekti mi? Bugünlerde. standart

Ayarlanabi len hidrolik direksiyon.

yö n e li ş l e rd e n

tuklar. çok

uz ak duran dorukLaki

otomobil seçerken de ediyorlar...

issa n Laurel

için dersiniz? tanıdığınızda

aynca lıklı

bir çözümü tercih

A lLim a'y ı

issa n Laurel

kişiler.

seçiyorlar.

A lLim a'y ı yakından

bu ilginin neden ini hemen

aıı l aya ­

caks ıı:ıı z ... Örneğ in . yen i bir çağ ı yans ı tan dizayn.

Aerod inamik in a nılm az

ya pı

sürtünme

katsayısını.

0.32 gibi

bir düzeye indiriyor. Nissan tekno loj i-

sinin eseri motor. yü ksek

performansın kaynağı.

i şlevl i

crgonoın i k

kol-

gösterge panc li. klima. müzik

seti, otomaLik açılabilir tavan ... 6. vi tc:::>"* güvencesi gibi tüm üstünlükl er 1\issan Laurel Allima'ya


yö nelik il giyi A l ti ma'nın olduğunu

aç ıklı yor.

Ancak. l\ issa n Laurel

ni çin doruktaki

daha iyi anlamak

kişil e rin

ye ni seçimi

istiyorsanız

lütfen bir

kolaylıkları

da dahil olmak

üzere her konuda bilgi

alın.

dil ers eniz otomobil ini zi

6,'VJ.'teS

*

\ issan l.aurel

Altıma

sa lııplt.•rinr oıı!u iııPI

hir

hız.

ozd hir

guçtür ... Turki)e çapındakı ll \I C- \ISS~\

BMG-Nissan Show-Room'a

uğra y ın .

Çekici

sa tış

Se" ısl r ri'ııın

kullanın.

Doruktaki

vt.•

hesaplı

yuıt çapında kı desıegidir ... tıol

yedek parça

~uvcııcesidir .

yeni otomobi li size de sunmaktan. Nissa n Laurel Altima ile yeni doruklara yo l biz de mutluluk

almanızdan

duya cağ ız .

izmir · Merkez: Ankara Aslaltı No 64 Bornova· 35100 Tel 16 94 40 (6 hat) isttnbul Show· Room : Akatıe Tıcaret Merkezı Buyukoeıe CaCl 10·8012 Mecrdıyekov · 80450 sıanbullel 167 48 08

I1J1im +=~·· ~ 1F--}-1A1 ~ 1 "Türkiye'de yaygın...dünyada saygın"


1

1 . 1.

ıi

ıj'

ııl'

ı'

'll

ll

(

1

1

.,

lll""

FILll MAU

R ...

TARİŞBANK, tüm dış işlemlerinizde, dünyanın

dört bir

yanına dağılmış

güçlü

bankacılık

hizmetleriyle, size çağın hızını kazandırıyor... TARİŞBANK , muhabir bankalarının 85 ülkedeki binlerce şubesi ile, size en hızlı hizmeti vermeye hazırdır.

TARISBANK ILE DÜNYASiZE COKYAKIN! ..

Harniyet Top,

Dış

GENEL MÜDÜRLÜK Şaır Eşref Bulvan No:3/1 \ZM iR Te\ :(51) 25 64 90 (10 hat) Fax :(51) 25 73 90 S. W \. F T Kod MIAYTR2 1 iLETiŞiM iÇiN Taner S evınç. Genel Mudür Yardımcısı (Direkt Hat: 259579) Il işkiler Müdürü (Direkt Hat:145099) • Ela Genç. Döviz Pozisyon Müdürü (Direkt Hat:411587) Ender Kırksekizoğlu . Menkul Değerler Müdürü (Direkt Hat :145908)


PHILIPS ')'\'ta'Video Türkiye'nin ilk "resim içinde resim"özellikli dijital videosu.

ilkierin yaratıcısı Philips mükemmele bir kez daha ulaştı : Philips Dijital Video .. . Çünkü Philips Dijital Video alışılmış video kavramının ötesinde bir çok üstünlükler sunuyor.

işte Philips Dijital Video'nun sunduğu üstünlükler + Resim içinde resim "Televizyonunuzun markası ne olursa olsun" Philips Dijital Video ile televizyonunuzun ekranında 4 küçük pencere açabilir, video izliyorsanız televizyondaki görüntüyü ... televizyon izliyorsanız videodaki görüntüyü ekranınıza yansıtabilir, dilerseniz bu görüntüyü dondurabilirsiniz. + Dört kafalı Video 4 kafa sadece Philips Dijital Video'da bulunan bir özelliktir. Görüntünün pırıl pırıl, olağanüstü net ve aslına en yakın şekilde elde edilmesini sağlar . + Uzun kaydetme 1 Oynatma Philips Dijital Video'nun "Long play" özelliği sayesinde kasedinizin normal kayıt etme ve aynatma süresini iki katı na çıkarabilirsiniz . Philips Dijital Video'nun diğer sayısız marifetlerini görmek için bir Philips yetkili satıcısına uğrayın ... Philips Video alın. Geleceği bugünden yaşayın .

PHILIPS


MtR~IN

Bilgi için Üstay inşaat A.Ş . MERTiM Servis Hizmetleri ve Ticaret A . Ş . METROPOL, Mersin Tel • 741 .21563 125785 Fax 741.23329 Erdoğan Çankaya CH8001 Zürich, Bahnhofstrasse 16 Tel • 1.2118224 /2212218 Fax 1.2117705

Fuat Gündoğdu 851 O Fürth 1Nürnberg Alexander Strasse 16 Tel • 911.749552 Fax 911.749661


International Hotel ile, şimdi daha da değerli! RAMADA INTERNATIONAL, istanbul ve Antalya'dan sonra, Türkiye'deki üçüncü beş yıldızlı otelini, 1991 yılı sonunda Mersin'de ... Mersin METROPOL Kule'de hizmete açıyor! Türkiye'nin ilk serbest bölgesi, üçüncü büyük liman kenti ve Çukurova Havzası'nın en hızlı büyüyen metropolü Mersin'de .. . Türkiye'nin ilk 52 katlı "gökdelen"inde! Mersin METROPOL Çarşı, bu dev tesisin eteklerinde yer alan; şehrin merkezinde dahili ticaret, ithalat, ihracat, bankacılık, nakliyecilik, temsilcilik, sigortacılık gibi iş yerlerini, spor, eğlence, alış-veriş hizmetlerini biraraya getiren bir büyük merkez ... Her türlü güvenlik hizmetleri deruhte edilmiş, seçkin müşterileri hazır ve değeri katlanarak artan bir yatırım! Çarşı ' da edinilecek mülk, RAMADA INTERNATIONAL'ın hizmete açılmasıyla, şimdi daha da değerli. .. 21 . Yüzyıl'da yerini ayırtmış olmanın en somut göstergesi!

Mersin METROPOL


Üretim kalitesi , Operatör

güvenliği ,

Kullanım kolaylığ ı,

Yüksek iş kapasitesi , Yedek parça güvencesi, Üstün servis desteğiyle

Dünya standartlarında bir forklift, Çukurova Forklift istiyorsunuz.

1600 kg 'dan B tona kadar kaldırma kapasitesine sahip, elektrikli ve dizel-hidrostatik, Çukurova Forkliftler: ıt

ÇF 16E: Elektrikli, KK 1.6 ton

ıt

ÇF 25C: Dizei-Hidrostatik, KK 2.5 ton

... ÇF 30C: Dizei-Hidrostatik, KK 3 ton

CUKUROVA

ıt

ÇF 40C: Dizei-Hidrostatik, KK 4 ton

ıt

ÇF 60: Dizei-Hidrostatik, KK 6 ton

ıt

ÇF 70: Dizei-Hidrostatik, KK 7 ton

ıt

ÇF BO: Dizei-Hidrostatik, KK B ton

Cukurova ithalat ve ihracat T.A.Ş.

iSTANBUL Gn . Md: (1) 133 01 BO (15 hat), ADANA : (71) 15 11 47 (5 hat) . ANKARA: (4) 287 33 00 (12 hat) . DiYARBAKlR : (831) 57600 (7 hat) , iSTANBUL-KARTAL: (1) 395 34 60 (5 hat). iSTANBUL-TOPKAPt : (1) 567 88 18 (12 hat), iZMiR : (51) 18 24 75, BURSA: (24) 35 35 44 .ERZURUM : (011) 23499 KAYSERi : (35) 16 91 68. KONYA: (33) 16 31 71 - 16 05 90 . KÜTAHYA: (231) 13342, MARMARiS: (612) 12475. TRABZON : (031) 53747 - 50287

a: :ı:


"Su Anda Antalva Dedemon üzerinde sevretmekteyiz,

*****

HOTELANTALYA DEDEMAN Lara Yolu 07100- ANTALYA Tel: (3 1) 21 39 30-21 79 10 Tlx: 56047 OTDE-TH/ 56049 RIDE-TR Fax: (31) 21 38 73

***** HOTEL İSTANBUL DEDEMAN

Yıldı z Posta Caddesi 50, Esentepe- 80280 İSTANBU L Tel: (1) 174 88 00 Tlx: 28217 ~1KD-TR Fax: (1) 175 ll 00

**** HOTEL ANKARA DEDEMAN

***** HOTEL NEVŞEHİR DEDEMAN

Büklüm Sokak 1. Akay 06660 ANKARA Tel: (4) 11 7 62 00 Tlx: 42408 DEDE-TR Fax: (4) 117 62 14

Tel: ı4HSii9YOCI Fax: 1-1H5il215H Tlx: 49719 DDMN-TR.

Nevşeh ir-Kayseri Yolu-NEVŞEHİR MASTER


Masanızdaki telefon

yetkilerinizin farkında mı?

Eğer genç yaşta yetkilerinizi devretmeyi düşünmüyorsanız, yanınızda çalışan gençlerle daha

iyi anlaşmanızı sağlayacak bir iletişim

sistemiyle tanışmalısınız.

Norstar. Sayısal Şefsekreter. Kendi alanında dünya lideri. Yetkilerinizi ve zamanınızı daha etkin kullanınanızı sağlayan, liderliğin dilini konuşan değerli

bir yardımcı.

120 dahili abaneye kadar büyüyebilen kapasitesiyle kalabalık kurumlarda da yöneticileri birbirine ve dışarıya bağlayan özel bir iletişim ağı olarak kullanılabilir.

Kullanmak için de özel eğitim

gerekmez: Mesaj ekranı, sizi adım adım yönlendirir. Siz odanızda yokken gelen çağrıları mesaj ekranında görürsünüz ve mesaj tuşuna basarak arayan nurnaraya bağlanırsınız. Sisteminize bağlı bir numarayı aradığınızcia

yerinde bulamazsanız, ekranına mesaj

bırakırsınız. Aradığınız kişi

sizi arar. Vakit kaybetmezsiniz. Norstar'ın

ahizesiz konuşma özelliği , çalışmaya devam ederken konferans özelliğini

kullanmamza olanak verir. Değerli zamanınızı gereksiz

toplantılada harcamazsınız. Sık kullandığınız hızlı arama özelliğini

kullanarak tek tuşla erişebilirsiniz. Norstar,

kalabalık işyerlerinde gerekli kurulmasını

telefon numaralarına

olan bir konuşma hiyerarşisinin

da sağlıyor.

Don değişik zil sesi seçeneği. Birkaç telefonun arasında kendi telefonunuzun sesini tonundan tanıyabilirsiniz. orstar, sadece sizin değil , geleceğin dilini de konuşuyor : birleştiren zamanı

Ses, görüntü ve veri iletişimini

ISDN sistemine uyumlu. Eğer cömertçe harcayacak

olanlardan değilseniz bizi arayın.

Size en uygun Norstar sistemini işyerinize kuralım.

ileti ş imi

Nela$

n g u c u.

• Merkez ve Fabrika: ( ı ) 335 ll 00 · 329 44 44 • İstanbul: ( ı ) 174 3474 • Ankara: (4) 117 9500 • İzmir: ( Sı ) 1933 33 • Adana: (7ı ) ı3 0472 • Antalya: ( 3ı ) ı8 50 50 · ı8 50 5ı


-lşteSONY! Dünyanın

en iyi renkli televizyonu "Trinitron"u üreten Sony, şimdi de dünyanın en iyi video göstericisini sunuyor. Kaseti takın ve farkı gözlerinizle görün . Görüntüsü de, sesi de mükemmel Sony kal itesinde .. . izleyeceğ i niz her kasette. Her zaman ...

SLV-X1

• 2 Sistem (PAL/MESECAM) • Sı.iper Access mekanizması • Görüntü dondurma 1 tek kare gösteri m • Görüntu arama 1 kare kare arama • Uzaktan kumandayla ileri geri arama • Otomatik sonsuz tekrar gösterim

ŞiMDi TÜRKiYE'DE! SONY GARANTi BELGESiN i MUTLA KA iSTEYiN. BU GARANTI YALNlZCA FATUR ALI ALlŞVERiŞLERDE GEÇERLi D iR .

VHS Video kasetler Yeni geliştirilmiş net göruntülü 'Vivax·· bantlar E-120V 120 dakika E-180V 180 dakika

Gene Sony'den

SLV-X3

- - -

• 2 Sistem (PAL/ MESECAM) • PAL TV'de NTSC gösterim imkanı • Otomatik kafa tem izleyici

YENi SLV-XR5 • 2 Sistem (PALIMESECAM) • PAL TV'de NTSC gösterim imkanı • Otomatik kala temizleyici

SONY TURKIVE'DE ULKE ÇAPlNDA GENIŞ BIR SERVIS ACiiYLA HiZMET VERMEKTEDIR. BULUNDUCiUNUZ YERE EN YAKIN SONY YETKiLi SERViSiNi ÖCiRENMEK iÇIN AŞACiiDAKi ADRESE BAŞVURABILIRSINIZ : SONY SERVis VE M0HENDiSLiK A.Ş. TOPKAPI AMBARLAR YOLU, AYTEK IŞM ERKEZi P.K 23. ZEYTINBURNU 34780 iSTANBUL TEL: (1) 582 2512-582 3543 Fax: (1) 558 31 04

PAL 5 EC AM


OShe\\

Antal a ava Limani'nda da havaciiik sektörünün hizmetindeyiz. iSTANBUL Tel : (1) 573 85 07 iZMiR Tel: (51 ) 5115 65 ANTALYA Tel: (31 ) 21 64 94


~he

world's

LO

s~

LondmorK

Big Ben, London

The Lean ing Tower, Pisa

Eiffel Tower, Paris

Statue of Liberty , New York

Newly ope ned t his June and looking fo rward to welcoming yo u.

.. .a nd o ne o f the ve ry few that yo u ca n actua lly stay in .

Sheraton Ankara H OTE L & T OWE RS NOKTALI SOKAK. KAVAKLIDERE , 06700 ANKARA TURKEY PHONE (90 ) (4) 168 54 54 FAX 路 (90) (4) 167 11 36 TELEX : 46506 SHER TR

谋,____ __ _ __ _ ITT SHERATON. THENATURAL CHOICE. _ _ _ _ _ _ _ ____,


~ She\\

We can now also serve you at Antalya Airport. isTANBUL Tei :( 1) 5738507 iZMiR Tei:(51 ) 511565 ANTALYA Tel :(31 ) 216494

Shell


SOLUKALABiLMEK iÇiN CAMI KIRINIZ!

Çevremizi saran toz, duman ve betondan oluşan gri duvar gitgide daralıyor. Sıkılıyor, boğuluyoruz .

Gri yaşamdan İstanbul'da yaşayarak çıkmak için şimdi son bir fırsat var. Alsit Vü/alan ... Büyükdere

sırtlarında

nefis ve ayncalıklı yaşamı ile toplam 64 villa. Her biri en ince ayrıntısına kadar Alarko titizliğini taşıyan 400 ve 600 m 2 'lik vii/alar, tenis kartları , yüzme havuzu, manzarası,eşsız mımarısı

dinlenme tesisleri ... Her şey farklı bir yaş<:un için. 1991 balıarı kalan son ll Alsit Yiliasından birine sahip olabilmeniz için son şans. Sıcak günlerle birlikte ''fark/1 yaşayacaklar'' taşınacak

Büyükdere'ye ... Yemyeşil çiçeklerine, masmavi denize, eşsiz ınanzaraya. Baharla birlikte Alsifte yaşam başlayacak ... Fark/1 bir yaşam ...

ALSİT

doğaya. kır

Farklı yaşam kaçırınayın!

için son

fırsatı

ViLLALARI BÜYÜKDERE A vnnll!t lıilgi için; liitf'en 142 06 61 - 142 04 85 mı'lu tele/imiardan Ö zlem Sen 'i arayım ::.


RE FO' dan

SUPER PRIN T

Farkli kart ... daha canli renkler.

işte Super Prinl'le basılmış bir fotoğraf. Bır de aslını görseniz... 1 Temmuz 'dan itibaren Refo ve bayi/erine gelip, Sup er Print'in larkını kendıniz test edebilirsiniz.

Ülkemizde fotoğrafçılık alanında yeni bir dönem Her zaman yeniliklerin öncüsü olan Refo , bu kez de renkli negatif filmleriniz için Super Print 'i sunuyor. başlıyor.

Super Print nedir? Super Print, Reto'nun fotoğraflarınıza getirdiği kalite farkıdır . Türkiye 'de yalnızca Reto 'nun kullandığı Kodak Royal Kart ile yalnızca Reto 'nun uyguladığı Kodak Technet Bilgisayar Kalite Kontrol Programı ' nın bileşimidir .

Kodak Royal Kart Bundan böyle yalnızca Refo'da fotoğraflarınız özel bir karta, Kodak Royal Kart 'a basılacak. Royal , Kodak ' ın bugüne kadar ürettiği en üstün renkli kart . Renk doygunluğu daha fazla . Yani renkler

daha canlı , daha yoğun. Üstelik Kodak Royal Kart daha kalın; fotoğrafların yıllar boyu kırılmadan , yıpranmadan korunması için! Artık Refo'da 9x13 'ten 30x40'a kadar tüm boyutlardaki renkli negatif baskılarda Kodak Royal Kart kullanılacak .

Kodak Technet Kalite Kontrol Programı

En değerli anlarınızdan mükemmel görüntüler elde edebilmeniz için Refo, tüm foto-laboratuvar işlem­ lerinde Kodak Technet Bilgisayar Kalite Kontrol Programı'nı uyguluyor. Super Print ile Refo' dan alacağınız sonuç mükemmel olacaktır .

REFO ~Kodak

=- "'= = =

~

'YETI<Iıi FarodRAF lA80RATUVAIIrl


. .. . . DAPHNE'NIN OYKUSU Yunan milolojisinin su jJerisi Drıplıne'nin Ö"Yi<üsünü . !~fa n Unulmaz yazr/1 ... Erkek

güzelliğ"iııiıı siıııgesi olaıı.

vakı~ıklı [~ık Tanrısı

.\pollon , bir gün ırıııağ"ııı kıyısıııdaki konıda dola~ırkcıı. güzeller güt.eli bir gcıı~· kız gürür. .. Daplıne adındaki bu su perisiııc gi'ııılünü kaptırır. Ancak , lrıııak Tanrısı Peneus'un kızı olan Daplıne, kendini Toprak Tanrı,· ası Caia'ya adadığ"ı içiıı, erkcklcrclcn karıııakta n· bakin~ kalmak istemektedir. Apolion 'la karşı !aşı nca onclaıı da kaçar, Apolion ise Daplı­ ne'yi ~ · akalaıııaya kararlıdır. Aralarında bir kovalamanı ba~lar. ApolIon sonunda Daphnc'yi tam yakalayacağı sırada , genç kı; lrmak Tanrı­ sı olaıı babasına , kendisini kurtarınası İ\· İn yalvarır. Babası da kızıııın yakarı~ıııı kıraıııaz ve oııu bir "dd~ ne" ağacına dönü~türür . Apolion kızı kucaklar ama , i~ i~tcn geç· mi~­ t ir. Apolion çok üzl'ılür \ 'e kutsal saydığı defne ağacının yapraklarından kendisine. kalıraıııanlara , ozanlara n· saııat,· ılara birer ta( i"ırer. .. O güıı hıı gün, defne bütüıı güzel \T j,·j ~evlerin onıınınıı pavl<ı~<ııı bir siıııgl' olarak kııllaııılır. 'ı'ıırdııııııızda Ege \T ,\kckııit.

: \slııı<ı bakarsaıııt. defııc vağıııa

pek "yağ" demek de cloğrıı değ· il! :'\dis bir kokıısu olan bıı kovtı n·sil sl\'1 cilde sürüldüğünde , vağ· etkisi lıissedilıııiyor. C:ilt , yağı bütüııüvk emiyor ve ut. uıı süre inanılmaz bir \ ' tııııu~aklıkta kalıyor sürülen yer ... Defne taneleri sonbalıarın bitiınine yakın günlerele toplanıyor . tepelerine ya da yere sarkan dallara ince sırıklarla vurarak, koyu ıııor meyveleri düşürüp topluyorlar. Toplanan meyveler önce yıkanı­ yor, sonra iri cc bakır kazanlarda suyla kaymıtılıyor. Defne yağı kazandaki stıytııı üstünele birikiyor. Böylece elde eelilen ya!!;. süzülüp tem izieniyor ve dinlenıneye bırakılı­ yor. Defne ağacı n ı n bol yetiştiği Antakya Saınanchığ"ı \ 'C ÇC\Tcsinck, bu i~i genellikle C\ ' İıı kadınları yapıyor. Kayııatıııa i ş lcıniııdcn sonra nH.' )'\'eler presten gc,·irilc-rek , bir miktar daha yağ elele ediliyor. Tahmin olııııacığı gibi , btı da erkeklerin ı~ı .. . ilgin,· preskııH·

lıısbrııı

Daplıııc ' ııiıı i'ıtgür

ki~iliğini

bir

hıığıı

,·or! .. 82 SKYLIFE 7/ 9 1

gibi

, ·alı~i

i,· iııck

gitli-

yılda

bir meyve verir.

Meyveler sopayla vurularak

toplanır.

Col/ecting the /aurel berry.

yi'ııı­

kıyılanııda ,.c ka, · alıklarda bolca rastlanan defııe , ort<ı bi'ıyükli'ıkte bir ağa(: . Zeytinelen birat..irice. F<ı­ kat , vaprağı daha büvük n· koyıı parlak vqil. Zeytin gibi o da iki \'llda lıir meyve nTiyor. , \ııcak, t.e\·tinin gi'ırdüğü ilgi,·i pek hıılaıııl\'(ır ... ( :ünkü . zc\·tin gibi ekonomik değc­ ri vok. ;\lc\ '\'l'Sİ \'l'lllllİ\ '01'. :\lc\ '\'l' ııiıı Üt~criııcleki (:ok iııce etli kısııııcl<ııı \ '<Iğ elci~· edilivorsa da oldııkça t.alı­ ıııctli. l 1stelik bıı , ·ağ". besin olarak da kııllanılaıııı, · or. ~e var ki, iıısaıı clcfııc vağıııı taııı, · ıııca , ncrecle,·se büt ['ııı dsaııde­ riı.ı bir gcrc:ck ·pavının oldıığıına iıı.ıııııı<ısı geliyor. (_:l'ıııki'ı. biııbir gü(:lükle n· at. ıııikt<ırda elde ecli-

kııll<ı;ııl<ın defne ,·ağı. sanki eLo;<ıııc­

iki

Yi'ırc halkı yü;yıllardır bıı i~le ıığ­ rastıkları ic.· iıı.

tcıııkri geli~tirıııisler. Büüık kıırıı­

,.i güt.el

ağacı

The laurel tree's leaves and berries.

Çoğ· unlııkla gcıı ç kızlar, ağaçların

bi'ılgekriııdc , ornıaıılarda, ııclıir

leıı , valı"ııt. konııetik üretiıııiııde

Defne

elektrikli presler kullaıı­ olduk,·a eski \ 'C ilgin\· \'Üııteııılerk de kar1ıla~ıııak ııı<ıLırına kar~ııı ,

ıııüıııküıı. Bıınbr arasında iıısan

gl'ıcl'ıde cli'ıııcll'ırl'ılen

bir pres ,·ar ki ,

si'ıt.l'ı edilıııeye dcğn. İki katlı bir yapıdan olıı~aıı

Im

sisteıııiıı

üst

katın­

da. pres kol gücl'ı\'le diincll'ırl'ılümr. alt katıııda ise taneler et.ilivor ... Kot.ıııctik ,.e s<ıbıın Yapınııııda, defne Yağ· ıııa !wl li oraıılarcla zevtinYağı n· esaııs cLı k<ıtı]ı, ·or. Ancak. defne Yağıııııı keııdiııe i'ıt.gü yapısı. i'ı;e IIi k k sahıı ıı l'ı ret i ııı i ıı de ıııo­ dnıı , .i.ıııtcııılerc pek Yatkııı olııı;ı­ dığ· ı gibi. katkı ıııaclclcsi de kabul ctıııiYor. Bu nedenle. s;ıbıııı \'apııııııı­ rLı lıııgl'ın de daha (:ok gdencksd , . i·ıı ı te ııı kr uYgu la ı ıı ,·or. Doğ<ıl saflıkt<ı bir ['ır['ııı dek cdebilıııck İ(.' İll. eski n· doğal yiinteııı­ lni ııygııLııııak. isi n püf noktası galiba! ..

Defne

ağacının

meyvesi yenmiyor.

Laurel berries are inedible.

Meyvalar kazanda

kaynatılır.

Berries are boiled in a kettle.


The Laurel Tree: A Perennial Source of Beauty In GrePk mytlıology, DajJhnf' was a nymjJ!ı who changed in fo a lau rel trPr> lo f'scape AjJollo's advances. İrfan Unutmaz lool<s as the lorPand con/PmjJorwy uses of the /au,rel !Jw . A Tree Rooted in Myth

Çekirdeklerio

yağı sıkılarak çıkarılır.

Oil is squeezed from the berry stone.

Sarı-yeşil

renkli

yağ

dinlendirilir.

The pungent yellow-green oil.

Defne

yağından

sabun elde ediliyor.

The famed laurel soap.

Küspesi hayvan yemi olarak

kullanılır .

The residue is usedas animal feed.

011e da_)', !/ır> god AjJollo, the S)'lllbol of ma lt' bm uty, whilr wrmdni11g abou/ ina wood on !lu>banks of thr rivn 1'/u>.u alia, rhmıred ujJon the most bmutiful maidnı. Dajıhnr', 1hr>nymjJh of 1he.fon> s/, i m mrdiatrl;• mjJIIII"f'd !/ır god 's hmr/. Bul Dnjıh11(' , the daughtn of Pmrus, t/u>god of"livrrs, had dedicatrd lın:5rlfto thr ?,Vddr'.H Caia and had jıledgrd to rrmain a virgin. W/ını DajJ!ınt' notiad AjJollo, shr trird fo fire. As she was abou/to be mug/ıl, the nymplı mlled on herfat/ın to .w1.H' /ın·. Unable Lo rrfust' her jJ!ms, lw turned hr>r in fo a laurr'l fi Pe. Grieving; thr hrnıdsome god jJ!aced n wrmth of lrwrellnnws on his he{[(/. 1/mrejiJrth, the ancinıt Cm4<s usrd laurrl Wl"f'a fhs to crow11 victon, lwros, Jıof'l.s and artists. l11 f/ır A egea 11 a 11 d Aled it nm 11 t'rtn rrxiom of Tuliw_)', t hr la u1"f'l is a mn/i um size trn>f"oulld abu11drmt{)• i n .forr>sfs, altmg.rivnhrnıks and i;, mrky jılrm's. A /i((lr lrnger than mı olivr /rt>r, its lravt'S a rt> n dark, g;fos.l)', arrm1atir gn'ell. 1)/a>the olivr' trn', the laurr>l ghwsji·uit Olltr' rvny two ymn·. Bul, in tonfras f lo tlır m~ dn·ly cu ltivrtfion of olivr frt>es, tht> la u rr>{ grows wild. Oliıws, rif· r·ou /St', are ruı agr> -old so u rrr offood and oil. Tlw /mn"f'l /x>r1")' , lıowr'IWI~ is illnlih/r', and only a s·mall allto/IIIf ofoil mn br>dni;wd fimn its thin lllmly layn i11 ajHtinstaki ng jJrotr>ss. This oil rmıno/ br' ustYI in moki11g. Bul, whm ajJJJlird lo tlır shin, laurr>{ aif imjıarts t/ı r> mythim/ youth a11d bm uty ojDajıhllr'. Laurr>/ oi/ is rt Jn"iznl i11grNiient i11 soajJs, 1110istwizrn a11d srijiming ski 11 nmms. Whm you rıjıjJÖ' a bit of tllf' ji"agmnt, dar!< grrm liquid lo _)'Ollr sl!in, tlır oi/ is romjılrfr>/y ab-

sorbNI b)' t/ır> shin, leaving it ullbr>lir'llably soji. Traditional Processes

La u rr>l brrrir>s are lunvrstrd i 11 Nmmnber. Girls and boys bmt the bmnrlıes and t ojı o.f thr tr"Pe with a thin jıolr in ordrr to gather !ht' d ark JıwjJ!r bnrir> s. Afler being waslu>rl, t/ıe bnrirs are boiled in a largr' rojıjın ke(([r for sr'llnnl days in mc/er to rxtm rf the oil, whidı rises to the su1~ f"arr>. This oil is tlıen jillrred, jıuri­ fied and /efi to l"f'St. Women of all ages in the Samandaği region ofAntallya particijıalr in this jırocess. Tlzr bm)' stones which mnain riflPr the boiling and .filtrring are squrn.Rd a setond timr, in ajJIPSs ojJrmtrd /~)' mm. Ove-r tlu' tm furit>s, intn-esting methor/.1· ofextmcting tlır oil havr dl'!Jt>loped inrluding a jı1-ess wlıidı rotafr> s with tltr>lu4jı of rhains and llltllljıown. Tlu' two-Ü'!Jrl S)'Sfnn has a jHrss mı the /m((om lt.~NI for olivr'.l"or lrtu rr>l bn1ir>s. On tojJ is a rotation S_)'sfnn workrd by tuming a /ron. Ajinjm>.uing, t/u>lrllml oi/ is lrji to H'Sf, brfol"f' bring so/d to soajJ and rosmrtir man ufa rful c' rs. Tht>rr>sidıu> is usnl.for animal Jiwl. Alanuf"acturrn mix tlır> lau1d oil with oliıw oil, .fi"gmnrr and otlwr additives to jJmd u re soaj; and ski 11 rrm ms. 1,au rr/ oi/, by its vny nal u rr>, m llll Of br' dnivnl through modnn jJmtr~Ç.\PS 11or m 11 it artrjJf foo ma 11y additivrs. Thus, r'!wn in soajJ manuf"arturing, tmditiona/ mr>f/wds arr still usnl. Tltt>/a>({/r>s m"f' heatw/ oıwr a .firr, tltr>soajı is jJourr>d info o/df"ashionn/ 11/o/ds, and vmtilafitJJI and slomgr jJroa'.Ht'S arr>dollr' tlt r> nal um/ way. l11 thr md, it is jJossib/e fo IIUtkt' a jJmdutf r!f"llafu ml jJ/1 1 ~ ity o11l_v through tmditio11al a11d m~ ganit J/lr>f/wds. SKYLIFE 7/91 83


m

c ;;o

)> -i

rn rı )>

o::ı

VI VI

,O

;;o 1

l>

z o -i

KERiM OL

GALASHIELS

ÜNİYER-

TEKSTiL MÜHENDiSi. 1976-1980 YILLARI ARAULUSLARARASI KONSEYİ BAŞ-

KANLIGI YAPTI. SANA-

BiLGiYE DÜŞKÜN. YAŞI , SAYMAZSA-

GOLD CARD ÜYESi.

... lo

m

)>

)>

c

;;o

()

()

m

o z

S: Gl --< )> ()

o

r-

c

;;o

:

><

!

c ( (


TÜRK HAVA YOLLARI TU KISH AIRL ES

DUTY5

o

FREE~ ASK FOR THE NEW COLLECTION ON BOARD

swatcH ~ S~atch

deri kayışlı: 62.- DM

Pop Swatch: 62.- DM

Sizden önceki bir yolcunun seçimi veya uçak

tıpindeki kısıtlamalar

Tobleron: 2.- DM

nedeniyle

bazı . maııarın bulunmaması

durumunda özOr dileriz.

We apologize If owing to previous passenger select/on or aircraft capacity your choice is not available. SKYUFE 7/91 85


llıı

o ID z

o lll lll r:ıc

ll.

> ~

:::»

c c

r:ıc

o ID

z o

lll lll r:ıc

ll.

> ~

Paris Eau de Toilette Spray 50 ml: 55.- DM Opium Eau de Toilette Spray 50 m: 79.- DM

Jazz Eau de Toilette Spray 50 ml: 43.- DM Kourus Eau de Toilette Spray 50 ml: 45.- DM

:::»

c c

r:ıc

o ID z

o lll lll r:ıc

ll.

> ~

:::»

c c

r:ıc

3 ID

Chanel No 5 Eau de Toilette Spray 50 ml: 63.- DM

Beautiful Eau de Perfume Spray 30 ml: 64.- DM Knowing Eau de Perfume Spray 30 ml : 68.- DM

z o

lll lll

ll:

ll.

> ~

:::»

c c

ll: cı

o ID

z

o lll lll

ll:

ll.

> ~

:::»

N ina Eau de Toilette Spray 50 ml: 55.- DM

Ysatis Eau de Toilette Spray 50 ml: 52.- DM


a:

c

o

ID

z

o lll lll

a:

ll.

~

::» a a a:

g ID

z

o Cacharel Anaisi Anais Eau de Toilette Spray 50 ml: 41.- DM

Katia Eau de Toilette 50 ml: 60.- DM

lll lll

a:

ll.

~

::» a a a:

g ID

z

o

.. lll lll

a:

~

Poison Eau de Toilette Spray 50 ml: 68.- DM

Samsara Eau de Perfume Spray 50 ml: 68.- DM

::» a a a:

C ·

~ z o

lll lll

...a: ~

::» Q Q

a:

c oID z o Fahrenheit Eau de Toilette Spray 50 ml: 45.- DM

Davidoff Eau de Toilette Atomiseur 50 ml: 49.- DM

.. lll lll

a:

...~


...c

o ID z o lll lll ~

lıl.

>-

1-

:::» Q Q

~

c

o z

ID

o lll lll ~

lıl.

Marlboro: 100'5 20.- DM

>-

1-

:::» Q Q

~

c

o ID z o lll lll ~ lıl.

>1:::»

Q Q

~

c

Marlboro Lights: 20.- DM

o

ID

z

o lll lll ~ lıl.

ı:

:::» Q Q

~

c o ID z o lll lll ~

lıl.

ı:

::)

Parliament 100'5: 20.- DM


.. cı

o

m

z o

lU lU

a:: u.

...::»>Q Q

a:: cı

o

m

z

o lU

lU

JB: 19.-DM Ballantines: 19.- DM

KIM Superlight: 19.- DM HB: 19.-DM

a:: u.

...::»>Q Q

a:: cı

o

m

z

o lll lll

a:: u.

...::»>Q

Q ERNTE 23: 19.- DM

Rothmans: 19.- DM

a:: cı

om z

o lU lU

a:: u.

::» = Q Q

a:: cı

o

m

z o Yeni Rakı: 7.- DM

Samsun Export: 15.- DM

lU lU

...a::

= :::1


llii

cc o m z o lll lll

....IlC

...>::::. Q Q

IlC

cc o m z o lll lll

IlC ....

...>::::.

Camel Lights 1OO'S : 20.- DM

Camel Filter BOX : 20.- DM

Q Q

IlC

cc om z

·O

lll lll

IlC .... ...>

::::. Q Q

IlC

cc o

m

Cartier: 20.- DM

Cutty Sark Whisky:l9.- DM

z o

lll lll

IlC .... >

...::::.

HElENA RvBINm:IN

Q Q

IlC

cc o m z o

DIAMONDS. ni E PALEn'E l:LTI~VITE .\VıKf:-t.: P

lll lll

IlC

....

...> ~

Vakko

Eşarp

120.- DM

Helena RubinsteinPaletle Diamonds: 46.- DM


"

V A K

K

R efıectiolls

o

R

T

c o

L

L

E

c

T

I

o

N

"

the Ottoıııall alld :\llatoıiall cuııııraı h e ritage. i ll t e r p re t e d . s p ı e ll d i d T 11 r k i s h d e s i g ll s ll o \\' o ll \ ' a k k o ' s p 11 r e s i ı k s c a r r e s .

froııı

~ ('\\"ı\'

where you can filld

A

l e mptiıı g

Availab l e 011 board a11d at Vakko treats from eve r y facet of fashioıı .

®·YA l( 1(0

Yakko 1 istanbul- Beyoğlu ıstı kiiii Cad. 123·125. Beyoğlu Yakko 1 istanbul· Kadıköy Söğutlüçeşme Cad 78 . All ı yol Yakko 1 Ankara Atatürk B ul varı 11 3. Yenışehır Yakko 1 izmir Atatürk Bu lva rı 226 . Alsancak Yakko 1Antalya Cumhurıyet Cad. 80/3 Yakkorama 1 istanbul- Taksim Osmanlı Sak 13. Taks ı m Yakkorama 1Suadiye Bağda t Cad .407, Suad ıye Yakkorama 1 Ankara Atatürk Bulvarı 113. Yen ışehır Yakkorama / lzmir Ataturk Bulvarı 226. Alsancak Yakkorama 1 Kuşadası Ataturk Bulvarı 56. Yakkorama 1 Bursa Çekırge Cad. Mutlu Sak. 29. Bursa 1 U .t


If you are looking for a Bank that speaks the Language of your business

LOOKFOR THE OLIVE TREE The olive tree is the symbol of Ottoman Bank, which has路 been prominent in Turkey since 1863, Ottoman Bank has the strength to help you and a wealth of experience to share with you.

OSMANL I BANKASI / O TTO M A N B ANK Voyvoda Cad . 35-37, Karak枚y 80000-istanbul Tel: 15 2 30 00 Tele x: 24 8 28 diro tr. - 24 193 diro tr. Te lefa x: 144 64 71


THY MOVJE VIDEO PROGRAM KINDERGARTEN COP Oyuncular (Cast;. Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller Los Angeles 'in kötü caddeleri , Dedektif John 'u hemen

killer to make his move, the undereover cop /earns the re 's a much safter side to his nature than he ever imagined and, it 's hard to teli who has teamed a bigger /esson; the kids in his class or the cop.

sıkışıp kalan Marty, Oac 'un vakitsiz ölümünü engellemek üzere 1885 yılına dönmek zorundadır . Kızılderililerin saldı­ rısından ve hiç de dostça davranmayan kasaba halkının elinden kurtulup , nalbantlık

yapan Doc Brown 'u bulur. Ama Clara Clayton 'a aşık olan Doc'u ve sevgilisini kurtarıp , geleceğe dönebilmek Marty için pek kolay olmayacaktır. Michael J. Fax, Christopher Lloyd ard Mary Steenburgen star in the last of the series produced by Steven

\<indsrgaf(en

COP

o

hemen hiçbir şey için hazırla­ mamıştı , ta ki gizli olarak bir katili yakalamak üzere anaokul öğretmeni olana kadar. Çocuğunu geri almak için, eski karısını arayan, katil, anaokulundaki çocuklardan birinin babasıdır. Karısı,aynı anaokulunda çalışan oldukça güzel bir öğretmendir. Katili beklerken , gizli polis hayal edemediği , yumuşak bir yapısı olduğunu öğrenir. So· nunda, kimin daha büyük bir ders aldığını söylemek zordur; sınıftaki çocuklar mı , yoksa polis mi? The mean streets of Los Angeles have prepared Detective John Kimb/e for just about anything. Anything, that is, until he goes under co ver as a kindergarten teacher in order to catch a ki/ler. The father of one of the children is a murderer who is known to be fooking for his ex-wife and chi/d in order to take the ch i/d away from her.· She, it turns out, is a beautiful school teacher in whom the big detective takes more than a passing interest. White he 's waiting for the

HA VANA Oyuncular (Cast): Robert Redford, Lera 0/ih, Rauf Julia, AlanArkin Küba devriminin arifesinde , profesyonel bir kumarbaz, Jack Weil , Küba için savaşan Castro'ya katılan güzel Bobby Duran 'a aşık olur. On the eve of the Cuban revolution, Jack Weil, a professianal gambler, fal/s in love with beautiful Bobby Duran who is commited to Castro 's fight for a socialist Cuba.

BILOXI BLUES Oyuncular (Cast): Matthew Broderick, Chirstopher Walken. 1945 yılının sonlarıydı. Eugene Morris Jerome kendisini , birçok yaşıtlarıy la birlikte Mississippi 'deki bir askeri kampta buldu. Burada sıkı bir eğitimden geçirilerek, sürmekte olan 2. Dünya Savaş ı ' nda göreve gönderileceklerdi. Hepsi gençti, hayat doluydu ve büyümeye can atı­ yordu . Birçok şeyi gercek anlamda ilk kez yaşadılar .

lt was the end of 1945. Evgene Morris Jerome found himself with boys his age in a military training camp in Mississippi. Boot camp was rigorous, in order to prepare them to enter World War ll. They all were young and full of life. At camp they discovered, besides love, sex, friendship and discipline, the real meaning of adulthood.

BACK TO THE FUTURE · Part lll Oyuncular (Cast): Michael J. Fax, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson Yapımcılığını Steven Spielberg 'in yönetmenliğini Robert Zemeckis'in yaptığı dizinin son bölümünde başrolle­ rini Michael J. Fax, Christopher Lloyd ve Mary Steenburgen paylaşıyorlar. Zaman yolculuğu sırasında 1955 yılında

Spielberg and directed by Robert Zemeckis. White time-trave/ing, Marty is stuck in 1955 and must travel back to 1885 to prevent Doc 's untimely death. He escapes from attacking lndians and unfriendly townspeop/e in order to locate Doc Brown, a blacksmith. But is is not easy for Marty to save Oac, who has fal/en love with Ciara Clayton, and transport them back to the future.

AiRBUS UÇAKLARlNDA YAPILAN MÜZiK YAYlNLARI MUSIC ON BOARO AIRBUSES M.üzik Türü 1Entertainment Seleelian Film 1 Movie Film 1 Movie Klasik Müzik 1 Classical Music Türk Müziği 1 Turkish Music Oratoryo 1 Oratorio Yunus Em re (Esin Avşar) Pop-Rock 1 Pop-Rock

2 3 4 5 6 7 8

SKYliFE 7/91 93


MÜRACAAT VE REZERVASYON-INFORMATION AND RESERVATION

.. DIS BUROLAR INTERNATIONAL OFFICES ABU DHABI (GSA) • Sultan Bırı Yousul and Sons Har>b Tower 1Ground Floor lrıtcrsectıorı Elecıra Road 1 Aırport Road

PO Box 698 Ptıone Acı 338845 BS 2tt194

BIN I) K.<\ RTl / B04ROII\C, P4~~

Ph 3

•161 (, UO 4624032 J4 Fuld.ı Sır 58 Ptı ın 68 UO ı ! 6235029 ııı

ıocıo Berlırı

BOMBAY Makcr Chanıbcrs V 3rd Floor Nn 305 Nerırrıan Poınt 400 021 Phonc SM (22) 2040744 Re; 122) 2043605 BRUSSEL5-BRÜKSEL 51 Cantcrstcen ıcxx:ı Bruxeııes

Phonc SM (02) 5t2678ı·82 Re; (02) 5117676 BUCHAREST- BÜKREŞ (GSA)

ADI5-ABABA (GSA) Ethıopıan Aırlınes Bole PO Box 1755 Phonc (2511) 182222

Auporı

AMSTERDAM Leıdesıraaı

6 t0t7 PA Phone SM Re? (20) 6227984/85-86-87 ATHENS-ATiNA Phılellınon Sır No 19 105 57 Phonc SM {01) 3245975 Re< (01) 32225693221035 3220561 -3246024

BANGKOK (GSA) Gulf Express Transport Ageney CP Tower 3rd Fıoor 313 Sılom Road 10500 Thaııand

Phone SM (2) 2310308 AeL/BS (2) 2310300-07 (7 hnes-hat) BEIJING-PEKIN (GSA) CAAC Beıııng Sales Oıtıce 117 Oongsı West Street Phone (665) 558861-551031

TAROM Ul Repubhe 16 Phone ı47433 CAIRO-KAHIRE Moustala Kamel Sq No 3 Phone Re; 3908960/61 (GSA) hnperıal lravel Center 26 Mahmoud Basıouny Sır Ph~ !IlC (02) ""6ı 769-7589 53 COLOGNE-KÖLN Bahnhofsvorpl<ıli 1-Socıo Coıogne ı

Pl' >ne SM 10221) 134443 Ret (0221) 134071/72 BS (0221) 134013 COPENHAGEN-KOPENHAG Ved Vesterport 6 1612 Coperıtıagerı

Phonc SM (33) 144055 Re; (33) ı 44499 DHAHRAN-DAHRAN (GSA ) ABC Trnvel Ageney Kıng Abdula.tı/ Sır Alnımr an Corrıplex Ccııtrc

PO Box 739 Alkhobar 31952 Ptıonc {3) 8950044 8954904 -894791/

FREQUENT p.vER . '"

CIPLOUNGE

DHAKA-DAKKA (GSA ) Bcngaı Ar ılı Ltd 5J Motıılıcf' CA Dtı.~ka 1000 Bangladcsh Phone 243059 DAMASCU5- ŞAM

Alimdos Str lbn Zcydoun Bldq 3rd floor Phonc SM (ı 1) 227266 ACI ( 11) 228284 23g770-232190 ( tOiınes-h:u) IGSA) Al F<ıraclces Trilve! and Tourısm Ageney O.ır cl M1 uh:ındcscen Bldg M.ıysoıou· Sır

PO Bo;ıo: 8339 Phonc ( 11) 227266-239.770-2321 10 •ncs-ha!J T!:JAKISH AIRLINES ~ TURK HAVA YOLLARI ~)

BAKU t • · ;, . .• · • BAKU A;crbaııtın USSR Phon(' (8922) 18511 ,ı BELGRADE-BELGRAD TRG Marksa ı Engclsa 8/4 11000 Belqr.ıde Phorıe SM {11) 333277 Re; { 11) 33256ı (GSA) JA T Yugoslilvı.ın Aırlınes Ho Sı Mınrw.ı ı6 ıı070 Novı Oeogı<ıd Phone Re; {1 ı ı 2222ı23 SENGHAZI-BINGAZi Trıpol Ollı:('

Ptıonc

(0t·1)922011

ı2113

BERLIN BudapPSI('I Sır Nn 18 B 1000 Beılın 30 Phone (030) 2624033 SM (030) 2624035 • Ret (030) 2624033/14

iGSAJ BAA ı t(X)() Bcılın

Oranıerı Sır

Phonc 2 HX>O

Jf, 5

6ı25080 f·ı250g1

Bcrıın

65

Luxerrıbuıqcr Sır

34

94 SKYLIFE 7/9 1

DOHA-KAT AR (GS A) Aı R.--ıy.,n Travc Agcn y PO Box 363 Phonc SM (97<1) 32~.n62 Re; (ı'l!4) 41?.'-Jt ı -12 DU BAl Alrn;:ıl< ıour'"l

Street 63 B

.Shaıktı A.Hhıd B~<-1g Bo;ıo: 1200 PtıorıP (-1122 38 2159:'l (GSAJ Swced.ın Tr,,dıny CrJ (Same ,"lcldressl,ıyrıı :ıc!ıns)

Huııcr Blcıctıcı

57 6500

Maın.t l~ım

PhOPC (06ı3t)221080-22775t 3 {GSA) Ocıı;ı Reıscn GMBH Borscns1rnssc 17 GOOO Frdnklurt Mcın Phon!' 069) 1711()66,{-)7

TK

GENEVA-CENEVRE Ruc de Chanıcp• u ıcı No 1-3 1201 Gencva Phonc (22) 7316120-7316129-7312194

DUSSELDORF Grii1 Adulf Sır r Jn ,ı ı 4000 OusS(' j;ııi 1 Pt ıııe Rf"'! (02ı ') 374080/89 FRANKFURT Bilseler Sır 35 37 6lX>O Fr;ıııklurt Ptı ıııf' ~M (069) 273007 ı bill f~C'I (0G9127J 00120/?1122-'23 1 {GSA) Nı· :rnı o~ . S ~ S 6800 Man rı he ı m Phunc (0621) 10980 2 (GSA) F"kro;f'buro Aslan

Gun

D.ıh'

i~::~~~v:~~~~A~~

HAMBURG Adcn<"!ucraııcc 10 2000 Hamburg Phone {040) 2414 72 (4 ıınes/hat)

ı

(}:)

Rl,l')o K<\ IHI / 80\Rf)l'\(, P4\\

HANNOVER Langa-Laubc No ı 9 Phone SM Rez (0511) 1318590-1316599ı318563

TK

HELSIN KI Ateksanıennkaıu

48 B 306 00100 Helsırıkı SM (17)628173 Rez (17)628199 {GSA) Ten Tours ltd Meehelınınkaıu 12-14 00100 Hclsmkı Phone

Çı k ı ~ K.-ı pısı

G.ıtt•

HONG KONG (GSA) Best Holidays ltd RMS ı 604 Fleet House 38 G!oucesıcr Ad Phone {852) 86131 ı 1 JEDDAH-CIDDE Cııy Center Bldg 12/13 Medına Road PO Box 11563 Phonc (2) 6600127 (41ınes/hat) (GSA) ABC Travel Ageney Medına Road Alquıthmı Bldg PO Box 11679 Phonc {2) 6518300-6519440

28008 Madrıd Phone {1) 5416426-5416849

JOHANNESBURG (GSA) South Alrıean Aırways PO Box 7778 Phone (713) 2206

MANILA-MANILA (GSA) Deks Aır Ine 770 1 Go!den Rock Bldg 168 Saleedo Sır Lcgaspı Vıllage Makatı Metro · Manıla Phone {2) 8121455-8t2ı452-6123665

KARACH I-KARAÇi Avenue Cenıre Sıı.ıehen Road Phonc SM {9221) 525922·525766 Re1 {9221) 5ı3837-525487 {GSA) Pakturk Traveı Agcneıcs 12 A.vcnuc Ccnıre Strachcn Road Pllane SM (922ıı5ı3837

MILAN-MiLANO Vıa P da Cannobıo 37 2012? Mılano Phonc SM (02) 866350 Re1 1021 8056233 8053976 MOSCOW-MOSKOVA Ku/neısky Most 113 Phonc SM/Rc.t (095) 2921667·292215ı (GSA) AEROFLOT Lenıngradsky Prospekt 37 Pt ıne (095) ı555494

KUALA LUMPUR f toıcı Eqınıorıal Lot 6 Lobby Floor Jaı.ın Sultan lsmaıl 50250 Ptıone (03) 2614055-2614058 KUWAIT-KUVEYT Bor AI-Ham:ım Buıldıng Abdulla A 1 Mubarak Sıreet Phone SM {965) 24 ı 2577 Rc1 (965)24064752424639-2421703 (GSA) AI-K<llcmı Travcı Agencıcs F:ıh;ıd Al-Salem Sır AI-Abıar Bldq P 0 Box 23959 Sa!.ıt 13100 Phonf"> (965) 2450655 ( 10 lıncs-tı::ıt)

MUNICH-MÜNIH Bayersırassc 43 6000 Murıctıcn 2 Phone SM {69)5ı4ı0920/21 Re; {891 5ı410922 {GSA) Rcıscburo Konı Mark ptal/ 2 8870 Gun;bung Phonc 082? 1 6036/3 7

MUSCAT-OMAN (GSA ) AZO Tr<1ve .:ınd Tour1sr'ı Agcııcıcs LLC. PO Box 8274 Mutrah. Muscat/Sultanatc of Oman Phone {9681 707303-707310

LEFKOŞA Osmanpaşa C,ıd No 32 Pho·ıe {520) 71382-71061 77124 (GSA) Geçıtkale Phonc 520 (77113)

NEW YORK 821 U N Plill<l 4th Floo• NY ı0017USA Phonc SM (212) 8678925 Re; {2ı2) 9865050

PO

DUBLIN (GS A) Acr Lıngus Duh!ın Aırporı Ptımc (3531 370C'IT

N.ınH.•

USBON·LIZBON (GSA) TAP-Edıfıeo 25. Aeroporı L1sbo<1 5 Porıuu.ıı Phorıe (351 1) A99t2t LONDON-LONDRA Hannoveı Sır 11 ı2 London W ı R 9AF Phonc SM Re/ (071) 4999240/47/48 LOS ANGELE S (GSA) Cmgo Kargo Amcrıcorı Aırlıncs PO Box Gt96Hi Phone 1-800-334 7400

MA D RIO tc Fc:pana

ı8

Torre de

Madı•d

PARiS 2 Ruc deL Echelle 75001 Parıs Phonc (ı) 4?602808-42605675 PRAOUE-PRAG (GSA) Ccskoslavcnske Aerohne Acvoyoehıt 160 ıs Praııııl' Phone (422) 214(

LYON 91 Aue Bugcaud 69<X>6lyon Pt-one (33) 78241324

Plıva

NURNBERG Am Plaıcr 8·8500 Nurnberg 80 Phonc (091 ı) 265301/02

717

ı

RIYADH-RIYAD Kha!•dıy.ı Bldg Oı.ıy<ı M.ot1n Str PO Bo.- 2S194 Aıy:ıdh ttJ66 Phorıc SM Re1 {1) 4631600-4632807 (OSA) ABC Triwel Auenr y


(Same Phone

address-aynı

ic

adres)

(ı)22022624,25

ROME-ROMA Pla1a Della Repuohca 55 00185 Rame Phone SM (6) 4873368 Re? (6) 4819535-4827149 (GSA) Arrıgo Group ltd 248 Tower Road Shen;ı M.ıııa Phone (4) 8042 6 ROTTERDAM Wcena Zuıd 30 ı2 NC Phone SM-Re1 (ı0)4332177-4332465 SEOUL-SEUL (GSA) KAL Buıldıng 41-3 Seasomun Dong Jung-gu Republıc of Korea Phone (822) 75ı7-ıı5 SINGAPORE-SINGAPUR 545 Orchard Road 02-21 and 02-18 Far East Shoppmg Center 0923 Al Stambolıski 11 A Phone SM -Ae1 (65) 7324556/57 SOFIA-SOFY A Al Stambohskı 1ı A Phone SM Rez 883596-87•1220 (GSA) Sofıa Aırpon Ptıone (2)661690

BÜROLAR

DOMESTIC OFFICES ADANA Stadyum Cad N•) 32 Tel SM (71) 141545 Rez (71) 137247-143ı43 143538 142393 BS (71) 130867 AFYONKARAHiSAR (GSA) Gold Tuı,zrı ve Scyahaı Acenıası Merke.t Otogar gırışı No ı Emırdag Afyon Tel (498ıııı941044 Şuoe EmekOtelgorışrTel (491) 18836 AKSARAY (GSA) ı-Aksaray Tur11m ve Seyahat Acentası Lıse karşısı KUtuphane Sok No d/2 Tel (481) ı23 32 2 Aksaray Seyahat Acenıası Zafer Mah Devlet Hasıanesı Karşısı No ı Oıtaköy Tel (1462)3471

Hıpodrom

Tel (4)

Cad Gar

T AIPEI)GSA) Gı Iden Found:'ltı ın Tours C:ırp 134 See 4 Chung H~· :to Ad Lung Men Bldg Phone (02) 773 3?66

sr

TEHRAN - TAHRAN Ostad Motaharı Ave No 239 Phone SM (21) 627464 Re/ (21)669026 627383 TELAVIV 5 Shalom Aleıchem Sır Telav•v (;3806 Phone {03) 652333/34-35/:!G

3ı24900

SM (4) 3104745 Rez (4) 3090400 (ı ıınes-hat) BS (4) 3124900/43 Inf Danışma {4) 31249ı03124900·133 Bakanlıklar Satış Bürosu (Sales Office) : Aıaıurı<. Bu .·arı ıG7;A (GSAı Çavuşoqıu Tu rı; m ve Seyatıat Acenıası Arıkara Cad Ç<ı.vuşogıu Sok K.ıı ı No 1

ı

Şcıdlıkoçt) sar,Ank,ır.ı

Tel

(454ı ı

2383

ANTALYA Cumhurıyet

Ca<1 O;el td:ue lşh'tnı ;ı ltı Tel >M (31) 128522 11055A Re; t3ı) • '2830 123•'32· 126272 BS (3ı) 127862 (GSA) Arı Turı;nı ve Seynh:ıt Ar-crıtası Damlataş Cad Ka nın; ı; Ap Al:ırıya rcı t3231) 1194 1821

Vıtur Japan Company ltd lshıı Bldg 16-8. 1 Chome Toranomon Mınaıo ku Tokyo ıo5 Phone SM (03) 3595-3051 Rez (03) 359'l 2901/02!03

TRIPOLI - TRABLUS Mohammed Megar,f Sır AI'JCrn Sq Phone (21821) 48798-3823( TUNISIA- TUNUS Complex El Mechıcı Boulevar(l Oulct Haffou? Etagc 3 Tunı<; Phone SM Re.t ( 1) 78f>-l7J- 781033

No 24

ı3409

Cıhanbeylı-Konya

Tel (3421) 1367 2 (GSA) Or hangazı Yıldız Sey Acentası Atatur k Cad No 10/A Kulu ·Konya Tel {3424)ı710 ı350

FETHIVE (GSA), MUGLA FETUR Turızm ve Seyahat Ace.,ıası Ataturk Cad Tel Re; (6151) 2034 2443

KUŞADASI

Teı

(24) 221866 Re; (24J

C.ld

rıo

16/B BURSA

ÇORUM )GSA) Çavuşogıu Turıtn ve Seyahat Acentası Yenıyol Mah Kulahsı; Soı. N, 4 B Te (469) 43928

DALAMAN , MUGLA Teı Re; (6ıı9ı ·~)1 DENiZLi (GSA) Knscogıu Turı/nı Erıvcrp,lşaCad

reı

.62ııı37-l6

ve Sey;ıt> N1 1')1 50705

ıt Acf'rı1ası

Kadioı.ıJy

RiZE Beledıye l<;'ırşısr ıcı

(054)

ııoo7-15513

SAKARYA )GSA) Sakarya Turvrn ve Seyahat Acentas1 Kudus Cad Bırlık lşhanı Kat 3 Tel (91) 5223

1452454 1452482 SAMSUN

Sırkecı

Ga· i<arşı:jı Dog...ıb<ınh lşh;ını aıt. Kat 1 Tcl ( 1) 528 48 08 5228A88 5284261 b Aksaray Saıış Muduı.uqu Mustafa Kemtıl Paş;ı C:ı1l r cı SM 1ı ı 5882538 BS ( t) 58677G3 SR675ı4 IZMiR Buyul< Eres Otelı .11\ı T ı~· ı · .11220(6ınes'tıaı) IJ512' Iri 'Danışma (51) ı J 1220,75-76 SM 1 51) 140602 Rf'.t (5')258280(5 •nes'h:'l!) Charter Re; (51) 141220/35 KARAMAN Tıır;;rr Scyatı.ıt

Tu

S,ırı vr~

ltd

Ştı

Konyrı Caıl

Tf

karşısı

tstıklal Cad 27 Sok Çelebı lşhanı Tel (741) 15232-2ı278-30274·30100

Bahar.ye C<ıd Opera ıştıa•ı Kat 2 Tel (1)3371876-3371891 2 Hdton Otelı gııışı Tel ı ı ı 1470121 ı470t80 3 Ş•ş-ıanc Tel (1) 1454208/09 147)4?38-1-140296 4 T;ıksım

Kanalboyu Cad No 10 Orduevı Tel (821) ı 1920-16489

MERSiN

Cumhurıyet C:ıd Gn;ı Du.kl<;ıntar

2ıt167-212838

Lımanı karşısı

MARMARiS Ataturk Cad No 30/8 Tel SM Re; (61?) 13751/52/53

Istanbul Rez : 574 82 00 (251ınes) Cacl No 1<lG 201 Kat 3 Harbıye Tel 11) 14640171471338-ı402316 SM (1) ı30ı817 Promosyon/Promoııon 1482631 Satış Büroları - Sales Ottıces

(ı ı

Yat

ı4205

Acı (82ı) 1ı922-ı4053

C,ımhur•yct

5

TurıLm TıcaretAŞ

MALATYA Acentası

ISTANBUL

1

(GSA), AYDIN

Tel (6365)

Ant-Tur Antakya Turızm ve Seyahat lnonu Cad No 37 Tel (89ı) 15893-ı7282

Tel

Touraıpın Tra·Jeı Ageıı :y Ney;en Tevf·k C;ıd No 218 Te (6ı..ıq3325 '78(,

Çakııtıanıam lernı;

Osman

Aıaturk Bulvarı

HATAY (GSA)

BODRUM (GSA), MUGLA

BURSA

TOKYO

Ranı Tesıslerı

Kat 3 No 316 Tel (487) 2ı172 KONYA Alaaddın Cad No 22 Kat ı/ı06 Tel (33) 112000·112032 1 (GSA) Vaıan Seyahat Acentası Ankara Cad Ayva; Pasaıı No 4ı

Ataturk Bulvarı No 30 Tel SM (85) 10156364 Rez (85) 101565 66

yanı

o

SYDNEY-SIDNEY Amerıcan Express To>~•Cr 1602 388 George Street NSW 2000 Sydney Ptıone SM (02) 2332105 Ret (02)22ı1711

ERZURUM 50 Yıl Cad SSK Tel (O ı ı) ıı904

GAZIANTEP ANKARA

STOCKHOLM-STOKHOLM Vasagaıan 7 PO Box 73 10121 Stockholm Phonc (08) 218534/35 STUTTGART Lautcnschlager Sır 20 7000 Stutıgarı Phone SM (0711) 22144-1 Re1 (0711) 221445 226885

ERZiNCAN (GSA) Polat Turızm ve Seyahat Acentası Cumhur•yet Meydan ı Beledıye Sıtesı No 2 Tel (0231 22ı4

No 55 Kar;ırnall {3<l3 ) 20680 '48~,)

Ktvımpaşa

Teı

Cad No 11/A SM (36) 118260 Re; (36) 113455-115065-122323

TEKiRDAG (GSA) Trakya Turı/In ve Seyahat Ataturk Bulvaıı No 68 Tel (ı86ıı8438/39

Accntası

TRABZON Kemerkaya Mah Meyd.:ın Pa•01ı Tel SM {03ıt 22219 BS (0311 13446-83144

k;ırş1 ı

UŞAK )GS A) Vatan Seyahat Accntası Isınetpaşa Cad No 85 Kat 2 Tel t64ı1)2033

VIENNA - ViYANA Aıo Wıer Operng;ısse 3 Phone (222) 5862024 S ınes-h;ıt)

KuııurSaralı

Tc SM ZURICH-ZÜRiH Tal Strasse 58 8001 Zurıch Phone SM (1)2111008-21tıO•I7 Re; (1)21ııQ701712118567

KAYSERI

DiYARBAKlR ~rJ,

· r-,

{83'J40428433fıü

BS Re;

t83ıı

S;ınatııye

TE

{35)

Mah

Yılrtıı•rn

Ca(J N> 1

ı11001

12314 261•13 KIRŞEHiR (GSA) Ç;ıvuşoglu Twı/!Tl

ve

Ar'kar;ı

.ır lar lşh;ır'

Cad TU(

TURKISH

Sf'y.:ıhat Aı;cnıası

VAN Enver Per.hanogiJ Iş Merkc/ı Cumhurıyet Cad No ı96 reı SM {06')11768 BS t06ı) 11241 YOZGAT (GSA) ÇavuşoQiu Turıtm ve Seyahat Lıse Cad No 23 Tel BS (473) 19193 SM t473J 1394f

Rez :

BUSINESS CLASS

Re;ervasv:>rı 1 Rcservatıon

SM :

Satış

GSA:

Genel

AIRLINES

MudtiiiJ 1 S.ııe~ Manager S.:ıtış Açflrıt<ısı

Genec11 BS :

Acenıası

Bılct

S.1ıcs

ııl•ş

Ayency

Tı··ı.,u saıes

SKYliFE 7/91 95


Turtel'i seçin; Türkiye'de SİDE ve SORGUN tatil köyleriyle birlikte Dünyada 2000 tatil merkezinin sınırsız imkanlarına sahip olun. Side ve Sorgun ... Türkiye'de 25 yıldır tatil turizmine damgasını vuran TURTEL'in eşsiz tatil köyleri. .. Her yıl yerli yabancı binlerce turisli n tercihi ... 30 yıl süre için ve 6500 D.M.'den başlayan fiyatlarla bu iki tatil köyünün tüm imkanlarından yararlanabilirsiniz. Artık normal bir devre mülkün veya bir yazlık evin imkansızlıkianna katlanmaya mecbur değilsiniz .

VE RCr ÜYELİGİ İLE SINIRIARI AŞAN AYRICAUKIAR: * RCI (Resort Condominiums lnternationaiA.B.D.) 70 ülkeye yayılmış , 2000 tatil beldesiyle

Portakal bahçeleri içindeki TURTEL SİDE ve çam ormanları arasındaki TURTEL SORGUN tatil köylerinin emsalsiz plajlarında, yüzme havuzlarında her türlü spor ve su oyunları: kay kay,windsurf, yelken, tenis, voleybol , basketbol, mini futbol , masa tenisi ve bilardo oyunları sizleri bekliyor. Ayrıca Türk hamamı, sauna, jimnastik salonları ... Çocuklar için kreş , havuzlar ve oyun bahçeleri. .. ÖzelTurtel mutfağı , seçkin açık büfeler... Barlar, diskotek, muhteşem animasyon ... HEPSi SİZİN İÇİN . Ustelik bunlar sınırsız ımkaniardan sadece bazıları

TURTEL

dünyanın

bir

numaralı değişim

sistemidir...

*TURTEL·RCI sistemini seçenler, 30

dilediğiniz şeki lde değerlendirebilirsiniz .

TURTEL-RCI SİSTEMİ İLE SINIRSIZ TATİLİ SEÇiN ---~·

TURİZM İŞLETMELERİ AŞ.

d ("

II. Şi. kuruluşudur

~

Tel (1) 159 00 00 (20 Hat) Fax (1) 158 28 59 Tix 39348 tr TURTEL SIDE 07380, Sıde Antalya Tel (3211) 2225·2828. (3213) 1093-1002 Fax (3211) 2226 TURTEL SORGUN 07604. Sorgun Manavgat Antalya Tel (3211) 4778 (3 Hat) 5180 (6 Hat) · 4868 Fax (3211) 4603 'rllrlkpr,rol Hohll..g

~~ ~~~~_,~ ~ i .'tt\• tı 1

tutı

Muallım Nacı Cad 100, 80840 Ortakoy Istanbul

Turtel bır

yıl

süre için RCI'ın sınırsız tatil imkanlarından ve ayrıca lıklarından faydalanırlar. Dünyanın diledikleri herhangi bir yerinde gönüllerince tatil yaşarlar... * TURTEL·RCI sistemi ile devre tatilinizi isterseniz devredebilir, ya da başkasına hediye edebilir, kullanmadığınız devreleri ise sonraki yıllarda

\

"s-ı-

~ -~ ,)

C'/,r;-' /'• '\ ~

~ .... '\-fLI

O


~

(/)

~

m '1

oC)

~ .....

M ESAFE LE RIFLIG HT DISTANCES iÇ HATLARIDOMESTIC LINES · istanbul'dan (km) 1 From Istanbul (km)

ADANA ADA ANKARA ESB ANTALYA AYT DALAMAN OLM DEN iZLi DNZ DiYARBAK lR DIY ERZ URUM ERZ

714 366 484 476 409 1035. 1050

GAZiANTEP GZT iZMiR ADB KAYSERi ASR KONYA KYA MALATYA MLX TRABZON TZX VAN VAN

871 315 620 463 924 920 1364


98 SKYLIFE 7/9 1


SKYLIFE 7/ 9 1 99


Ekvator

T

o

K Cho癟覺os Tok覺mod .

(Ing .)

100 SKYLIFE 7/91

y

A

N

u s u


MESAFELER FLIGHT DISTANCES DIŞ

Istanbul'dan (km) From Istanbul (km)

HATLAR 1 INTERNATIONAL LIN ES

AMSTERDAM AMS ATINA / ATHENS ATH BAKÜ BAK BANGKOKBKK BASELBSL BELGRAD 1 BELGRADE BEG BERLIN SXF BINGAZli SENGHAZI BEN BOMBAYBOM BRÜKSEL 1 BRUSSELS BRU CENEVRE 1 GENEVA GVA CIDDE 1 JEDDAH JED DUBAI DXB DÜSSELDORF DUS FRANKFURTFRA HAMBURGHAM HANNOVER HAJ HELSINKI HEL KAH IRE 1 CAl RO CAl KARAÇI I KARACHI KHI KOPENHAG 1 COPENHAGEN CPH KÖLN 1 COLOGNE CGN LEF KOŞE ECN

2209

LONDRA 1 LONDON LHR LYON LYS MADRIT 1 MADRID MAD MILANO 1 M ILAN MXP MOSKOVA 1 MOSCOW MOW MÜNIH 1 MUNICH MUC NEWYORKNYC NURNBERG NUE PARIS 1 Orly ORY RIYAD 1 RIYADH RUH ROMA 1 ROME 1 Flumicino FCO SINGAPUR 1 S INGAPO RE SIN SOFY A 1 SOFIA SOF STOKHOLM 1 STOCKHOLM ARN ST UTTGART STR ŞAM 1 DAMASCUS DAM TAHRAN / TEHRANTHR TELAVIVTLV TRABLUS 1 TRIPOLI TIP TOKYONRT TUNUS 1 TUNUSIA TUN V lYANA 1 VIENNA VIE ZÜRIH 1 ZURICH ZRH

566

2147 8277 1839 802

1715 1392 4820 2166 1911 2377 3007 2038 1862 1986 1927 2164 1299 3957 2007 1992 767

2512 1993 2713 1767 2030 1567 8047 1674 2240 2758 1384 8662 488 2209 1760 1082 2041 1310 1669 13333 1667 1252 1762

THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGURA TION OF AIRCRAFT

AZAMi KALKIŞ AGIRLIGI MaxTake Of! Wei9ht KOLTUK ADEDi Seating Capacity YAKIT KAPASITESI Fuel Capacity MOTORGUCU En ine Thrust AZAMi MENZiL MaximumR~

.CAJA .ort

c

-

· A

Zl

DENiZi ,...

..

<tt'

·

~,

A ;

. . 0 ,o(l

-..ı:s ~ ~

V

'P-r----

--- ı

ır--; ı. ~

AZAMi UÇUŞ TAVANI Maxsimum Altitude AZAMiSÜRAT Maximum Speed NORMAL SEYiR SÜRATi Normal Cruise Speed KARGO KAPASITESI CargoCapacity UÇAKADEDI Number Of Planes

oc 9-32

B 727-2F2

B-737

A 310-304

A 310-203

48 989 kg

86 409 kg

68.039 kg.

153 000 kg

142 000 kg

107

167

150

202

225

11 180 kg

24 688 kg

19.000 kg.

48 872 kg

44 000 kg

2x14 500 Ib

3x15 500 Ib

2x23.500 lb.

2x55 000 Ib

2x50 000 Ib

2 405 km

3 51 8 km

3.889km.

8100 km

6 480 km

35 000 lt

42 000 lt

37.000 lt

41 000 lt

41 000 lt

870 km/hr

900 km/hr

856 km/hr.

900 km/hr

900 km/hr

796 km/hr

862 km/hr

648 km/hr.

860 km/hr

860 km/hr

1000 kg

4000 kg

2.670 kg .

17000 kg

17 000 kg

9

9

6

7

AVU:STRALVA J

1000 km

SKYLIFE 7/ 91 1 O 1


SIEMENS

Teshiste yeni cığır 1

Insan sağliği icin yarat1c1 teknoloji Yaratıcı tıp mühendisliğinin yüksek teknolojiyle geliştirdiği en son teşhis sistem i Somatom , dünya ve Türkiye 'de aynı anda insan sağlığının hizmetinde. Bilgisayarlı tüm vücut tomografi sistemi olan Somatom , ileri yöntem ve üstün performansıyla hayati bulguları saptıyor ; kolay, güvenilir ve erken teşhis olanağını tıbbın hizmetine sunuyor. Somatom, dünyada tıp teknolojisinin öncü kuruluşlarından Siemens 'i n bu daldaki en son aşamalarından biri ve yaratıcı mühendisliğin etkin uygulanışına gösterdiği özen in en yeni örneğidir .

Tüm teşhis ve tedavi amaçlı tıbbi sistemlerin geliştirilmesinde Siemens dünyadaki öncülüğünü sürdürmektedir. Sürekli araştırma ve geliştirmeye dayalı tıp mühendisliğinde olduğu kadar elektroniğin her alanında üstün teknoloji kullanımı , teknolojik standartların belirlenmesi , know-how transferi ve sektörün öncülüğünü üstlenmek Siemens' in şirket politikasının temelini oluşturmaktadır . SiMKO TiCARET ve SANA Yi A.Ş. Siemens AG Türkiye Genel Mümessili Meclisi Mebusan Cad . No: 125 80040 Fındıklı/istanbul Telefon : (1) 151 02 54 Fax : (1) 151 02 54

Siemens. Atiiımiar

Gücümüzün Kamt1d1r.


HONI FULMAR


BULMACA 1

2 3 4

s

6

7 8 9 1o 1.1 12 13 14 1s 16 17 1 8 19 20

1 2

3 4

s 6 7 8 9 10 11 12

~-+--+--+--~--

SOLDAN SAGA:

Türkiye'nin Batı bölgesi .. . Bir renk ... Zümrüd-ü Anka kuşunun yaşadığı ma1- Uluslararası istanbul Festivali'nde, sal dağı ... Seyrek ve eğreti yapılan gesekiz yıldan bu yana yabancı sanatçı­ çici dikiş. 10- Soru sahibinin merak, kaların da i ştirakiyle Topkapı Sarayı'nda rars ız lık veya şüphesini belirten keli oynanan Mozart'ın üç perdelik ünlü me .. . Dokunma, değme , ilişki ... Afrika operas ı. 2- Doğu Hıristiyan kil iselerini kökenli Amerikan müz iği ... ikinci deresüsleyen sabit veya taşınabilir aziz re- cede . 11- Arapça, Farsça ve Osmanlı ­ simleri ... Suriye'de iktidarı elinde tutan cada seslileri gösteren üstün , esre , ötArap Sosyalist Diriliş Partisi ... Makam rü işaretleri ... Judoda siyah kuşağın ve görevi itibariyle emir verme yetkisi- birden on'a kadar uzanan derecelerin ne sahip kişi .. . Kadınlar (eski dil). 3- den her biri ... Olgunluk ... Tüm ülkelerin Dü şünme, düzgün ve etkili konuşma yazarları aras ında dayanışma ve i şbir­ yeteneği , hatiplik ... Tam yanmayan liğini, görüş alışveriş i ni sağlamaya yöyakıttan dumanla birlikte çıkan ve değ­ nelik faaliyet gösteren uluslararası kudiği cisimlerin yüzeyine yapışan siyah ruluş . 12- islam hukukunda, kocanın madde .. . Sovyetler Birliği 'n in Orta As - karısıyla cinsel ilişki de bulunmaması ... ya bölgesindeki birçok sıradağın adı .. . Gevişgetiren memelilerden, keçi büKokmuş , çürümeye yüz tutmuş hay- yüklüğünde , Afrika'da pek çok türü van ölüsü . 4- Güzel sanat ... Konukla- olan bir hayvan ... Malı aşırı karla satrın yemekle ağırlandığı toplantı , şö­ ma, tefecilik. len ... Hayvaniara vurulan damga .. . Memuriyette, derece içinde yatay iler- YUKARIDAN AŞAGIYA: lemeyi ve aylığın art ış ını belirleyen gösterge sayı ları . 5- Yasaklama .. . Kla- 1- Kurutulmuş yaprak ve meyveleri sik Türk musikisinde üflemeli çalgı ... müshil olarak kullan ıla n bir bitki ... AnaBazı organlarda irade dışı , kısa aralık­ dolu 'da XII. yüzyıldan itibaren etkili larla tekrarlanan oynama ... Küçük bit- olan esnaf kurumu . 2- Kiraya verilerek kilerin ortak adı ... Kimyada nikel ... gelir sağlayan ev veya dükkan ... DerUtanç duygusu . 6- Ahiakın temellerin i man , takat. 3- Otomobillerde, direksiinceleyen felsefe dalı .. . Dinaı:nitin (tri- yon simidinden gelen kumanda harenitrotoluen) kısa yazılışı ... Uzerinde ketini tekerlek aksiarına ileten çelik çuimar mevzuatına uygun bina yapılabi­ buk .. . ABD-Kanada sınırında , Erie ve lecek, sınırları belirtilmiş arazi parça- Ontario göllerini birleştiren , çağlayan­ sı ... Bir ilimiz. 7- Namlu içinde, merrn i- larıyla ünlü ırmak. 4- Hasat sonrası tarye dönme hareketi veren sarmal , oyuk lada kalan ekin sapları ... Bir edat... Kayol ... Yükseklik .. . Uzakdoğu sporların­ dın doğum uzmanı. 5- Kesin , eksiksiz dan biri. S-Dol ay ısıy la anlatma ... En ve sağ lam bilgi ... Bir bağlaç .. . M.Ö . layık... Milli para ile yabancı bir para 1400-1200 arasında Ege ve Girit'te birimi arasındaki değişim oranı ... Ro- egemen olan bir Yunan hanedanı. 6men paras ı ... Kimyada sodyum. 9- Kur'an cümlesi .. . ingiliz ağırlık ölçüle-

104 SKYLIFE 7/91

rinden librenin kısa yazılışı .. . Genişlik. 7- Su (eski dil) ... Benzerlik, özdeşlik. 8Ustalık iddiasında olmayan , plastik sanat yeteneğine sahip , kendi kendini yetiştiren ressamlar tarafından uygulanan sanata verilen ad ... Konusunu genellikle efsaneden veya tarihten alan dram türü. 9- Ses ya da görüntünün kaydı için hazırlanmış , bir kutu ve iki makaradan oluşan bütün .. . Türk Hava Yolları uçuşlarının uluslararası kodu .. . Mülkiyet hakkına konu olabilen ta şın ır veya taşınmaz eşya. 10Sahip ... Kar fırtınası ... Düz dipli , hafif, elde taşınabilir bir tür tekne . 11- Sovyetler Birliği'nin güney kesiminde , Karadeniz ile Hazar Denizi aras ındak i dağ kütlesi. 12- Denizl i'nin bir ilçesi .. . Balkan Savaşı ' nda "Ham idiye Kahramanı" olarak ün yapmış , 1922'de Baş ­ bakanlık görevine getirilmiş , Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurucu su ve genel başkanı olmuş , 1964 yılın ­ da 83 yaşında iken vefat etmiş Türk asker ve siyaset adamının adı (s oyadı Orbay) . 13- Akdeniz Bölgesi'nde bir dağ silsilesi .. . Toplama, yığma , biriktirme. 14- Bahçe veya tarlanın çevresine çalı dan , kamıştan, dallardan yapılan duvar ... Yegane ... Eski Türklerde cehennem. 15- Güney komşumuz ... Lale bahçesi. 16- Bir ilimiz .. . Oy ... Bir nota .. . 17- Kimyada manganez .. . Zeka, yetenek, beceriklilik, başarı. 18- Anne , baba ve çocukların dan oluşan topluluk .. .. Köpek .. . Pirinci suda kaynatarak yapı ­ lan kıvamlı bu lamaç. 19- Sema yapan derviş .. . Polonyalı. 20- Sinek, akrep, örümcek gibi kanatlı ya da kanatsız hayvanlara, böceklere verilen genel ad .. . Tanıdık , bildik, yabancı olmayan .

1991 07  
1991 07  
Advertisement