Page 1

TURKISH

MAYIS 1990 MAY

1

\

~u

dergiy i a~ab~lirsiniz./ Y~ur co~plimentary copy.

'e AFRODIT'IN KENTI YENIDEN CANLANlYOR REVIVAL Of APHRODITE'S CITY

e

THY UÇUŞ NOKTASI: SiNGAPUR A TURKISH AIRLINES DESTINATION: SINP 4\P.UR


Roulette, Blackjack, Punto Banco, Baccarat, Poker, Slot Machines.


rahatlığıyla

Evet, gerçekten bir sanat eseri gibi BMW .. Daha görür görmez

dizaynına

hayran

olacaksınız.

şısında

hissedeceksiniz kendinizi. Ka-

Bir sanat eseri kar-

kadar, usta ellerden

Şimdi

BMW'nin !ağı

de

kapısını

türlü

koltuğuna .

BMWnin darbe emici ön tamponu.

Ama hemen kon-

iş ç iliğini.

bir de otur-

yerden inceleyin... Oireksiyonunun, kumanda

panelinin. vitesinin birbiriyle uyumunu fark edin ... Kontağı sessizliğine

sese". Gaz

çevirin sonra.

bir kulak verin. Ama pedalına

gerçek gücünü cün

Çalıştırın

hafifçe bir

anlamanıza

kaynağı , dünyanın

en

sek güce

ulaştıran .

düşünülmüştür.

dokunmanız

BMW'nin

Kuşkusuz ,

bu gü-

Motor Kumanda Sis-

güvenliğiniz

Sert bir viraj

bu "sessiz

yakıt sarfiyatıyla

en yüksek verimi

BMW teknolojisinde de

aldanmayın

gelişmiş

temi Motronic'tir. BMW'yi en az

olas ı lığını

sağlayan

en yük-

Motronic.

de en üst düzey-

mı çıktı

güvenliğiniz

boyunca

eşlik

olacaktır.

Yol

için gerekli

uyarıları

mobilinizle ilgili her türlü bilgiyi

bilgisayarı

ortadan

ise. size yol

eden bir "ikinci sürücü" şartlarıyla

ilgilenecek,

yapacak. isterseniz oto-

ekranında

gösterecektir.

BMW kullanmak benzersiz bir zevktir. BMW

BMW'yi. Motorunun

yetecektir.

patinaj

BMW'nin

oturun

çevirmeyin ... BMW'nin kusursuz

duğunuz

koşulda

kaldırır.

çıkmış ...

açın ,

çekin-

meyin. BMW'deki ABS kontrolu her

portasından farlarına , kapı kollarından jantlarına

süzülürcesine girin. Ya da

yapmanız gerektiğinde

ani fren

önünüze. gönül

ken hissedilen, sevilen bir farksızdır .

konforu

müziği

kullanır­

dinlerken hissedilenden

BMW ile yolculuk, yalnızca

yaşamak .

güveni duymak

gücü hissetmek,

değil , bambaşka

bir duygudur. BMW Türkiye Genel Mümessili Borusan Oto ve Yetkili size daha mutluluk

ayrıntılı

Satıcıları

bilgi vermekten

duyacaklardır.

Yollarda farkh bir dünya


1;s1J

IS ONE OF 1HE LEADING TRADING HOUSESIN TURKEY

1;s1J

HAS ACHIEVED AN EXPORT VOLUME OF 1 BILLION 40 MILLION DOLIARS OVER 1HE IAST 1HREE YEARS

1;s1J

CAN BE YO UR TRADE LINK wırn TURKEY

GSD Fore ign Trade Company In corpora ı e d Sanı:ı İ şh anı , Müsc lles Sokak. Ese nte pe H02RO i sıanhul , Turke y

Tel: (90-1) 17'i 96 00 , (90-1) 17'i 7 1 RI Tele ks: 2797'i gsda tr -3929R gsdt tr , Faks: (90-1) !67 36 66

~ ~


Tam

zamanında! 1

İhracatçısınız. Dünyanın dört bir yanıyla iş

Ve ürünlerinizi

ilişkileriniz var. Ancak her iş anlaşmasında

zamanında ulaştırır.

huzursuzluk duyuyorsunuz. Ürünleriniz yerine zamanında ulaşacak mı?

dilediğiniz

ülkeye tam

Dilerseniz Tokbey Uygulama Departmanı uzman kadrosuyla ihracat ve gümrük evraklarınızı hazırlar. Büyük bir titizlikle ...

İçiniz raha~ etsin. IATA üyesi Tokhey Havayolu Kargo Acentesi tekstilden gıdaya, canlı hayvandan dayanıklı tüketim mallarına , tüm kar~o rezervasyon ve gümrük işlemlerini en ince ayrıntısına kadar tamamlar. Varış noktasına kadar olan takip işlemlerini yapar ... A'dan 7.'ye .. . Profesyone Ice ...

Siz

müşteri n izin

elini güvenle sı kın .

İ ş anlaşmalarınızı güvenle imzalayın . ı l nutmayın ; arkanızeta Tokbey

var:

Önemli bir ayrıntı: Tokbey ihracat numunelerinizi de titizlikle yerine ulaştınr. Tam zamanında!

.. ·ı·ır.' Dakik... G uvenı

ULUSLARARASI NAKLiYAT ve DIŞ TiC. LTD. ŞTi. Istanbul Mer1<ez: Yıldız Posta Cad. Yeşil Apt. 26/B D : ı Esentepe Tel: ı 75 93 66- 67 Fax: ı 75 6ı 66 Atatürk H'!valimanı Tel: 574 30 54- 574 30 49 Fax: 574 25 2ı Adana Mer1<ez: Gazi

Paşa

Bulvan Akyüz Apt. Kat: 2 D : 4 Adana Tel:

ı3

29 08 -

ı4

50 53 Fax:

ı7

92 43 Hava

Alanı:

Tel:

ı5 9ı

79


Hangisi aslı? Kredi kartlarının da bir tane aslı vardır. o da "kredili " dir! Yapı

Kredi kredi kartları " kredili"dir. Siz kredi kartınızı kullanarak

alışverişinizi yapar. para ödemezsiniz. Ödemeyi sizin yerinize Yapı Kredi

yapar. Siz de -ortalama- 30 gün sonra Yapı Kredi'ye ödeme yaparsınız . isterseniz bu ödemeyi ayiara bölerek. dilediğiniz süreye uzatır. böylece Yapı

Kredi'den kredi Yapı

kullanmış

olursunuz.

Kredi kredi kartlarıyla. Türkiye'n in dört bir yanındaki

TELE 24 '1ü Yapı Kredi 'lerden 24 saat para çekebilirsiniz. Yapı

Kredi kredi kartları ma ğ azalarda.

süpermarketlerde. lokantalarda. otellerde ... kısaca

binlerce işyerinde kabul görür. Düzenli geliri olan herkes

olmasın- Yapı

- hesabı

olsun

Kredi 'den kredi kartı alabilir.

Siz de hemen Yapı Kredi 'ye gelin. kredi kartı alın.

Kredi

kartı, Yapı

Kredi' den alınır.

YAPI~KREDi

"hizmette

sınır

yoktur" ~1


THY'NIN 57. YILI lusal kuruluşumuz Türk Hava Yolları, ilk hizmet günü olan 20 Mayıs 1933 tarihinden günümüze geçen 57 yılda, çağdaş havacılık düzeyine ulaşabilmek için gösterdiği sürekli gelişmelerini günümüzde de arttırarak sürdürmektedir. Türk Hava Yollarımız, 1990'lı yılları, büyüyen sermayesi, genişleyen ve güçlenen modern filosu, artan sefer sayısı ve yeni uçuş noktaları , yeni tarife sistemi, modern bilgisayarlı Ekip Planlama Sistemi, yeni bir kargo anlayışı, özel yolcu programları, özel indirimleri ve gerek uçaklarının gerekse personelinin yeni görünümü ile karşılamaktadır. THY için şimdi daha ileri bir hedef bulunmaktadır. Bu hedef; 1992 yılında oluşacak Avrupa Tek Pazarı'nda uluslararası rekabet ortamına kendini hazırlayan , yenileyen gelişen ve 1990'lı yılların Avrupa'sında önde gelen hava yollarından biri olma doğrultusunda önemli aşamalar kaydeden bir havacılık şirketi olabilmektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi ile THY uluslararası havacılık alanında da hak ettiği yeri alacak ve aynı zamanda Bayrağı­ mızın şerefli bir taşıyıcısı olarak ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişip güçlenmesinde sağladığı katkılarını daha da arttıracaktır. Bugün THY'nin ülkemizin kıt kaynaklarına rağmen gerek 57 yıllık dönemde sağlamış olduğu gözardı edilemeyen ileriernede ve gerekse 1990'lı yıllar için belirlenen hedeflere ulaş­ mada göstereceği başarının asıl sahibi, tabii ki üstün görev anlayışı ve fedakô.r çabaları ile kuruluş ta hizmet görenler ve çalışan/ardır .

THY'nin 57. hizmet yılına başladığı şu günlerde sağladıkları başarılardan dolayı THY camiasının tüm mensuplarını kutlar, hizmet şehitlerini saygıyla anarken, hizmetleri ve iş hacmiyle daha güçlü bir THY için her türlü katkı, destek ve çalışmalarını devam ettirenZere de teşekkür ediyoruz.

Cengiz TUNCER BAKANI

ULAŞTlRMA

c:vvıu: ~

ı;

/Of) 7


AYlN SOHBETi: CEM M. KOZLU

DISA ACILAN , , •

BIR THY Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk kuruluşlarındon biri olan Türk Hava Yolları'nın doğuşunun üstünden tom 57 yıl geçti. 1933 yılında 5 uçak, 28 koltuk kapasitesi ve 24 personel ile başlayon bu heyecanlı yolculukta nice engeller oşılarok, bugünkü başarılı noktaya ulaşıldı. Dergimiz, bu ayki sohbetini, kuruluş yıldönümü dolayısıyla THY Genel Müdürü Cem M. Kozlu'yo ayırdı. Sayın Kozlu, THY'nin bugünkü durumu, başarıları, ihtiyaçları ve dünya sivil havocılığının önemli meseleleri kon usu nda ki görüşleri ni şöyle o nla ttı: Sayın Kozlu, kuruluşundan 57 sonra bugün, sizce Türk Hava Yolları'na Avrupa çapında bir havayolu kuruluşu diyebilir miyiz? Bu düzeye gelmiş midir? Ya da bunun kıstasları nelerdir? - Esasında, Türk Hava Yolları , artık Avrupa çap ınd a bir havayolu o lm anın ötesinde, dünya çapında bir havayoludur da. Bilindiği gibi Avrupa Hava

-

y ıl

8 SKYUFE 5 / 90

Yolları Birliği'nin

üyesi olan 21 Batı havayolu var. Biz de bu Birliğin üyesiyiz. Taşıdığımız yolcu, taşıdı­ ğımız kargo gibi göstergeler itibariyle biz bu 21 üye arasında genellikle 10ll'inci konuma sahibiz. Demek ki, Avrupa havayollarının arasında ortalarda bir boyutlara sahip bir havayoluyuz. Sayıları 170 kadar olan IAT A üyesi, dünya havayolları arasında da 40'ıncı Avrupa'lı

s ıra lard a yeralmamız , dünya çapında da üst s ıralarda seyre tti ğim i zi gösteriyor. Ayrıca dünyadaki ağırlı ğım ı zın giderek artacağını da söyleyebiliriz. Çünkü 1993'ten itibaren uzun menzilli hallara uçmaya başlayacağız . Tarifemizin o sektörü geni şleyecek . Bir havayolunun büyüklüğü denince ilk akla gelen tabii ki, ücretli koltuk kilometre dediğimiz ana. ölçüttür. Taşı­ dığımız y ıllık kargo/ton, filodaki uçak adedi, koltuk sayıs ı; bütün bunlar önemli ölçütlerdir. Ama olaya yalnızca bu göstergelerle bakılamaz. Bir de yolcu ya verilen hizmetin kalitesi vardır. Bu açıdan , Türk Hava Yolları'nın özellikle 70'li yı ll arı nı 80'li yı ll arla kıyas­ larsanız, hizmette; tehir gibi, ikram gibi konularda önemli gelişmeler o ldu ğunu görürsünüz. -Türk Hava Yolları'nın tarihinin kilometre taşlarını ya da gelişme çizgisinin dönüm noktalarını biraz anlatır mısınız?

-Türk Hava Yolları'nın tarihinde belirli kilometre taşları var elbette. Bunlardan birisi, 2.Dünya Savaşı'ndan sonra harpten kalan ihtiyaç fazlası DC3'lerin Müttefik Silahlı Kuvvetlerinden devralınmasıdır. Sanırım 50 civarında DC-3 alınmış ve bu alım THY'nda birdenbire bir büyüme sağ l amış. Gelişme­ nin ikinci kilometre taşı, Viscount uçaklarının alınışıdır. Ondan sonra DC -9'ların alınışı ile birlikte jetleşme başlamış ve THY jet uçurabilen bir havayolu haline gelmiş. İlk airbus uçağı­ nın alınış tarihi olan 1984 Aralığından itibaren ise, THY çok hızlı bir gelişme çizgisine girmiştir. Airbus filosunun temini önemli bir kapasite artışı getirmiş, bu arada hizmette de büyük iyileşmeler sağ l anmıştır.

- Son y ıllarda Avrupa sivil havacı­ önemli gelişmeler yaşanıyor. Kimi büyük şirketler, "şirket evlilikleri" yoluyla birleşip güçlenmeye çalışıyorlar. Sizce bu gelişmeler THY'nın rekabet şansını nasıl etkileyecek? - Bugün Avrupa'da yaşanan iki önemli olay var. Birinci olay, sivil havac ılı ğın, Avrupa Ortak Pazarı'nın kararları ve politikaları doğrultusunda rekabete açılması. Bildiğiniz gibi ABD'de "deregulation" (kura l sızlık) denilen olayın on yılı aşan bir geçmişi lığında


Yıl1936 . Yer Yeşilköy. ingiltere'den gelen uçaklar için yapılan tören ...

Year: 1936. Venue: Yeşilköy. A ceremony at the airport to welcome the aircraft coming from England.

var. 1979'dan önce Amerika'da havayollan devletin verdiği izinlerle piyasayı paylaşıyorl ar, do l ayısıyla da uçtuklan piyasalarda tekel konumunda oluyorlardı. Tabii bu onlara fiyatı ve kapasiteyi istedikleri gibi ayarlama imkanı da veriyordu . Rekabetin yokluğu, daha yüksek fiyat, daha az yolcu konforu gibi sonuçlar doğuruyordu. 1979'da bu kurallar büyük ölçüde kaldırıldı , rekabet teşvik edildi. Bu dönemde birçok uçak şirketi kuruldu ve birçoğu battı. Ama neticede, daha evvel en güçlü beş ş irket piyasanın yüzde 60 kadarını kontrol ederken, şimdi bu rakam yüzde 85'in üzerine çıktı. Yani rekabet doğdu ama rekabet belli bir yoğuntaşınayı da getirdi. İşte şimdi Avrupa'da da ABD'dekine benzer bir gelişme bekleniyor. Yani iki havayolunun anlaşıp piyasayı payla ş­ ması artık imkan s ız olacak. Her hatta daha çok rekabet olacak. Bir başka gelişme ise, on yıllık deregulation'dan güçlenip çıkan büyük Amerikan şirket­ lerinin Avrupa'ya yaptıkları "çıkart­ ma"dır. Özellikle en tepedeki 2-3 şir­ ket, bu dönemde ABD'de elde ettikleri büyük karların bir kısmını Avrupa'ya ç ı kartma yapmakta kullanıyorlar. Düşünün ki, Avrupa havayollarının büyükleri 100- J50 uçağa sahipken, Amerika'daki en büyük ş irketlerin fılola--+

INTERVIEW OF THE MONTH : CEM M. KOZLU

"TURKISH AIRLINES HAS A BRIGHT FUTURE" Turkish Airlines, one of the first corporations of the Turkish Republic, is celebrating· its 57th anniversary. The airline started in 1933 with five smail airplanes having o total of 28 seats. Today, Turkish Airlines is an increasingly successful European airline. This month Skylife talks with Dr. Cem M. Koz/u, Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Turkish Airlines. -Dr. Kozlu, can Turkish Airlines, after 57 years, be considered a European airline? - lnfact, Turkish Airlines isa European as well as a worldwide airline company. As you know, 21 West European airlines are the nıembers of European Airlines Association. W e are a nıenıber too. Accordin~: to such indicators as the total passengers and total

cargo carried, our position genera/Iy ranks as the 10th or 11th among these 21 memhers. In other words, we are not at the hottom, but in the middle of the list of European airline companies. 1nternationally , we are considered the 40th largest airline among the 170 members of /ATA . Furthermore , our importance will continue to rise as we hegin to fly mo re long haul flights in 1993. That seetion of our timetah/e wi/1 expand. The main measurement of the capacity of an airline company is c har~: ed seat kms . Annual cargolton, number and type of aircraft in the fleet, number of seats, are a/so important indicators . However, you cannot look from this point of view alone; quality of service rendered to passengers is also important. lfyou compare the Turkish Airlines of the 70's with that in the 80's from this viewpoint, you wi/1 see that significant improvements have heen achieved in service and delays. -What are the milestones or turning points in the history of Turkish Airlines? -Over our 57 year history, of course there have heen many milestones. One is the transfer of DC-3 airplanes after World War ll from the Allied Armed Forces. Ahout 50 DC-3s were _,. 'vvı ı~ ı:

ı;,

/On o


n nda 500 c ivarında uçak var. İşte bütün bu şa rtl ar sonuc u, A vrupa lı h av ayo ll arı, rekabe tle güçlü olabilmek ve Ame rikalıl a rl a mücadele ede bilmek için birl eş­ meyi ana stratej i olarak görüyorlar. - Bu gelişmelerin THY'nı nasıl etkileyeceğine gelirsek ... - Piyasada he rkesin boy utl annın büy üdü ğ ü ve g ü ç l e ndi ğ i bir döne mde, siz ay nı boyutlarda k a lırsa nı z ve özellikle sizin ark as ın a s ı ğ ındı ğ ını z k o rum acılık du va rı da birden k a ldırılırsa, kendini zi son derece zay ı f ve tehlikeli bi r noktada bul abilirs ini z. De mek ki , THY'nın da bir şey l e r ya pm as ı l az ım . Birincisi, biz de g üçlenrnek için kapasite art tırı yoru z, ka litey i yükseltmek iç in p rogramlı bir şe kilde gayret gösteri yo ru z. Ama bunun ötesinde bizim de çeşi tl i havayolları ile i ş birli ğ i imk a nl arını ara m amı z laz ım . Bu birlik sadece evlenmek şe klin ­ de olmayabili r. Teknik i şb irli k l e ri . trafik iş birlikl e r i, te kn o loji k i şb irli k l eri yapıl ab ili r. Bu gibi konul arda a raştınn a iç indey iz. Z ate n, daha ş im d id e n bir "akrabalı ğa" da girdik. Bil d i ğini z g ibi Lufthansa ile mü ş te re k bir c harte r ş ir­ keti kurduk. Am a ş unu da söy leyey im ki , Av rupa'da ge li şe n bu o lay larda n THY olarak çok da k orkın a m a mı z laz ım. Ç ünkü birincis i, Türkiye'ye doğ ru bir turi zm akı ş ı var, ikincisi A vrupa'daki i şç i vata nd aş l a rımı z ın o lu şturd u ğ u i stikra rlı bir yo lcu kitle mi z var. Üç ünc üsü ise, Türki ye e konomisinin büyümesi sonucu giderek artan bir iç hat yolc u kitlemiz var. Bu bak ımdan, T HY'nin istikbali parlak ... - Peki sizce, Türk Hava Yolları , Türkiye'deki tekel durumunu sürdürebilecek mi? - U nutulmamas ı gereken bir nokta da budur. A rtık Türk Hava Yo ll a rı te k Türk havayolu d eğ ildir Tü rki ye'de . Başk a ş irketl e r de bu piyasaya girecek. Çünkü kiralam a o l ay ı , bu sektöre girmey i ve büyürney i k o l ay l aş tırmı ş tır. Dolayı s ı y l a önümüzdeki y ıll ard a, THY ciddi rakiple rle k arş ı k a rş ı ya kalabilir. Re ka be t o rt a ınınd a ez ilm e ın e k iç in g üçlü sermaye yeterli kapasi te üstün hizmet, iyi yeti şmi ş ve ın oti ve o lmu ş insan g üc ü artan ve rim teme l fa ktörlerde n. - Güçlenrnek için kapasite arttırı­ mından sözettiniz. Burada ciddi bir kaynak sorunu çıkmı yor mu kar--+ '1 f t

c- v v ıı r r

~

" "'/"\

bought , dramatica lly increasing th e size of Turkish Airlines . Th e second milesione is the purchase of Vicount airplanes . Aft erwards we entered the jet age by huying DC-9s. After Decemher 1984, the date we began huying Airbuses , Turkish Airlines developed very rapidly. Th e Airbuses provided a great capacity increase, and important improvements ha ve bee n achieved in the /eve/ of service . -In recent years European civil aviation has experienced many important developments. Some large companies have tried to become more powerful by merging with other airlines. How will these developments affect the competitive position of Turkish A irlines? -Two important events are being experienced in Europe at the moment.

G

enç Türkiye'nin ulu önderi

uçağın kapısında karşılanıyor.

Atatürk, the founder of the Turkish Republic, being greeted at the door ota plane.

The first one is the opening of civil aviatian to competition through the decisions and policies of the European Community. "Deregulation" has a history of over 10 years in the U.S.A . Before 1979 , airline companies in the U.S.A . shared the market by the permissions granted by the Goverment, thus enjoying a monopoly in their flight routes. Naturally , they were able to arrange prices and capacities as they wished. In the absence of competition, this system caused higher prices andfewer passenf?er comforts.ln 1979 most of th ese rules were abolished , and competition was encouraged. In this period many new airline companies were established , and many of them went bankrupt. As a result, the most powetfulfive companies who had control/ed 60 % of the market began control/ing over 85 % of the market. In other words , competition brought a particu/ar density. Now a similar development is predicted in Europe. In other words, ir wi/1 be impossible f or any two airlines ro come to an agreement to share the market. There wi/1 be more competition in each line . Another development is the "attack" in Europe of huge American companies, who survived the deregulation of 10 years and gained more power. Especia/Iy the top two or three U.S. airlines are making inroads in the European market. Just thin k of it: a typical major European ait·/ine company has 100 to 150 airp/anes , whereasa typical major American company has about 500 airplanes. Because of these conditions, European airline companies are considering unification as their main strategy to be ab/e to compele against their American countetparts. -How will these developments affeci Turkish Airlines? -Wh en every other company in the market expands, gets more power and increase their dim ensions, you find yourselfat a very weak and dangerous point if the protective wall behind which you are hiding is abolished out of the blue. Theref ore, Turkish Airlines needs to be prepared. First of all, we are increasing our capacity. But beyond that we musr seek various ways to cooperate withforeign airlines. Such-+


şımıza? -Yurtdışına açılma, başka şirketlerle işbirliği

veya evlilik gibi olaylar, kaynak sorununa belli ölçülerde yardımcı olabilir. Ama başka yollar da düşünmek lazım. Mesela, sermaye açısından borsaya açılmamız gibi çalışanlarımıza hisse satışı gibi ... Artık ihtiyaçlar ve büyüme hızları o kadar büyük ki , bunu sadece devletin karşılaması söz konusu değil. KİT'lerin büyük çoğunluğu sermaye ihtiyacı içinde. Ama devletin imkanları da sınırlı. Buna mukabil, hızla büyüyen bir borsa var. Bir havayolu, borsaya çıkıp rahatlıkla para toplayabilir. Üstelik, THY gibi yıllık kar potansiyeli 50 milyon doların üzerinde olan bir havayolu bunu çok rahat yapabilir. İyi yönetilmesi, yönetiminde belli bir esneklik kazanabilmesi kaydıyla çok da kazandırabilir. Ancak, KİT'lerin yurtdı­ şına açılmak, işbirliğine girmek ya da borsaya açılmak gibi stratejik kararları alabilmesi için ciddi bir kamuoyu desteği alabilmesi, kendi bünyesinden de bu desteği sağlaması gerekir. Bunlar bir kararla olabilecek şeyler değil...

- Son yıllarda dünyada uçak yolcusu sayısında bir patlama yaşandığı söyleniyor. Türkiye'de de böyle bir artış var mı? THY'nın yolcu profili ne yönde değişiyor? - Uçak seyahatinin refah la çok yakın ilgisi var. İnsan daha çok kazandığında, hem uçak seyahatine harcayabilecek parası daha çok oluyor, hem de zamanı daha kıymetli oluyor. Dünyada sivil hava taşımacılığında çok büyük artışlar görüyoruz. Mesela Avrupa Havayollan Birliği'nin 1993'te ulaşılacağını sandığı rakamlara 1989'da erişildi. 1989-99 arası da yolcu sayısının ikiye katlanması bekleniyor. Bu öyle hızlı bir gelişme ki, uçak yapınıcıları bu büyümeye ayak uyduramıyor, s iparişler gecikiyor. Türkiye'de de uçak yolcusu say ısında önemli bir artış görüyoruz. Bu artış, hem Türkiye ekonomisinin gelişimin­ den, hem de Türkiye'ye turist akışının hızlanmasından kaynaklanıyor. Yolcu profiline baktığımızda turist grupları­ nın yüzdesinin arttığını görüyoruz. Aynca THY'nın kalitesinin yükselmesine paralel olarak, bizle uçan yerli ve yabancı işadamlarının sayısında da artış var.

- Türk Hava

Yolları yurtdışında

"THY 1984 Aralık'ından itibaren çok kapasite artışı getirmiştir ."

hızlı

bir gelişme çizgisine girmiş , özellikle Airbus filosunun temini önemli bir

"THY has embarked on a course of very rapid development since December 1984, and the acquisition of the Airbus fleet, in particu/ar, has resulted in a significant increase in capacity."

ne kadar tanınıyor? sahip sizce?

Nasıl

bir imaja

- Bizim görebildiğimiz kadarıy­ la,THY yurtdışında tanınmıyor. Ne iyi, ne de kötü bir imaja sahip. Çünkü THY bugüne kadar yurtdışında planlı programlı bir reklam kampanya s ı yapmamış. Biz bu eksikliği gidermek için Mayıs ayında Türkiye'yi tanıtan bir kampanyaya ba ş lıyoru z. Ayrıca THY ' nın yurtiçinde de imajının çok güçlü olmadığını görüyoruz. Bu yavaş yavaş deği­ şiyor. Artık birçok yolcu THY ile uçtuğunda, beklediğinden çok daha iyi bir havayolu ile karşılaş ıyor. 1970'li yıllar­ daki kimi aksaklıklar, mesela tehirler kötü etkiler yaratmış. Ama şimdi yolcu görüyor ki , yalnız THY değil birçok Avrupa havayolu da tehir yapıyor, hizmetle ilgili darboğazlar yaşıyor. Yolcu bu karşılaştırmayı yapma imkanı bulduğunda, THY'nı kullanmaya baş lıyor. Kaldı ki, özellikle tehir konusunda, THY'nın Avrupa havayollarının birçoğundan iyi durumda olduğu da bir gerçek.

- Evet, son yıllarda THY'ndaki en büyük başarılardan biri de tehirlerin azalması galiba ... - Gerçekten de, THY'nın son yıllarda en önemli başarılardan biri tehirlerin azalması idi. Bu çok zor bir konu. Çünkü tehirleri azaltmak, yalnızca sizin elinizde olan birşey değil. Avrupa'da maalesef, hava koridorlarının ve ulaştığı

hava alanlarının tıkanıklığı giderek artı­ yor. Bu da bizim işimizi çok güçleştiri­ yor. Biz burada, sabah bir saat içinde 15 civarında kalkış olmasına rağmen, yüzde 90 oranında zamanında kaldınyoruz. Fakat özellikle Frankfurt Londra gibi kilit noktalardaki tıkanıklık nedeniyle uçaklarımız havada veyahut alanda bekletiliyor. Tabii, bu tehir o uçağın burada yapacağı diğer seferleri de aksatı­ yor. Kısacası, bugün havaalanlarındaki ve hava koridorlanndaki sıkışıklık, her yıl daha da artarak anatehir sebebi haline gelmiştir.

- Sayın Kozlu, Türk Hava Yollabirinci dereceden sorumlu kişi­ si olarak, kuruluşun daha da geliş­ mesinin anahtarını nerede görüyorsunuz? THY ile ilgili hayalleriniz neler? rı'nın

- THY'nın istikbalini büyük ölçüde 9.000'e yakın çalışanımızın gayretleri, iradeleri, yetenekleri, yaratıcılık ve onların hayal güçleri şekillendirecektir. İnsan kalitesine yeterince yatırım yapabilirsek, kaliteyi cezbedip, muhafaza edebilirsek sadece boyutlarımızia değil, hizmetteki üstünlüğümüzle de dünyada en ön s ıralarda ülkemizi gururla temsil edebiliriz. Bir de özel sektörde alıştığım seri, rakiplerimizde gördüğüm esnek ve özerk karar ve icraat mekanizmalarını bir ölçüde THY'de kurabilmeyi hayal ediyorum ' VV! u: ~

< 1 rırı

'1 .,


a cooperation does not necessarily mean marriage . Technical, traffic and technological cooperation may be made. We are invesıigating these fields ofpossible cooperation. lnfact, we have already entered a "relatives " relationship. That is to say, we established a charter company with Lufthansa. On the other hand, I should add that we do not need to be afraid of thedevelopmentsin Europe. Turkish Airlines has great potential because there is an increasing flow of tourists into Turkey, and we have afixed passenger group , namely Turkish workers in Europe.Th e volume of domestic flight passengers increases day to day as the Turkish economy expands. Theref ore, Turki sh Airlines has a bright future. -Wili T urkish Airlines be ab le to continue asa monopoly in Turkey? -This is a very important point. Turkish Airlines is not the only airline company in Turkey anymore. Other companies will share the market. C hartering has made it easier to enter the market. Therefo re, in the years to come, Turkish Airlines will canfront serious riva/s. A solid capital structure, suffıcient capacity, superior service, well trained and motivated man power and inc-reased productivity are basic factors ina given competitive environment needed to consolidate our standing. -Y ou talked about capacity increase. Do you not fa ce a serious problem offunds? -Such activities as becoming more active internationally, and cooperating with other companies may help so/ve the funds problem But we must find other ways. For example, we may issue stock through the Istanbul Stock Exchange, stock to our employees and so on. Today's needs are so big and the expansion rate is so fast that the Government can't keep up . Most of the state-owned enterprises are in need of capital increases. But the Government has limitedfacilities andfunds. On the other hand, the Stock Exchange is growing rapidly. An airline company may obtain funds by issuing stocks. Furthermore, an airline company !ike Turkish Airlines , ha ving an annual .. ..,

C'vvı ı

cc c

tn"

profit potential of $50 million can do it easily. And we can earn even more with a good, flexible management. However, state-owned enterprises must have the support of the Government to cooperate withforeign companies and to seli shares through the Stock Exchange l t is not a decision that can he nıade by the Board of Directors. -S ome statistics point out that there is a boom in the number of airline passengers in recent years. l s this valid for Turkey too? How has Turkish Airlines' passenger profile changed? -Air travel is very closely connected with wealth . The more money people earn, the more they want to fly, because time becomes an increasingly important fac tor. We obsn·ve very big in creases in the ci vi/ aviation wor/dwide. For examp/e, the f igures estimated by European A irlines Association f or / 993 were reached in 1989 . lt is estimated that the passenger number wi/1 increase twice as much f rom 1989 to 1999. Airplane manufacturers cannot keep up with the demand, thus the delay in orders. There is a considerable increase in the number of passengers in Turkey too . lt stems from the development of the Turkish economy as well as the rising flow of tourists into Turkey. When we look at the passenger profi le, we see that the percentage of tour ists is increasing. Furthermore in para/le! with improved services the number of local and f oreign businessmen who fly with us is steadily increasing.

11

THY'nin istikbalini bü ük ölçüde 9000'e THY gayretleri, iradeleri, yetenekleri , yaratıcılık ve hayal güçleri

yakın

çalışanının

şekillendirecektir.

"The future of Turkish Airlines wi/1 be shaped to a great extent by the efforts, wi/1, ski/ls, creativity and imagination of our 9,000 personnel."

- How is TlJrkish Airlines known abroad? What kind of an image does it have? - As far as 1 am concerned , Turkish Airlines is not kn own abroad. l t has neither a good nor a bad image because Turkish Airlines has so far fa i/ed to run a well planned advertising campaign abroad. W e sha/1 begin running such a campaign in May. Moreover, we see that Turkish Air/in es has no powerfu / image in Turkey either. Th is attitude is s/ow/y changing. Passengers ftnd us better than expected. Some fault s, delays f or example, caused some bad impressions. But most of the passengers realize that not only Turkish Airlines, but also a lot of European airlines have delays. When the passengers begin making this comparison , they begin flying with us. Turkish Airlines is actually far better than many other European airlines in terms of delays. -Yes, I think one of the biggest achievements of TH Y in recent years is the decrease of delay s. -l ndeed it is. This isa very difficult problem. Because decreasing the de lays is sametimes beyond your control. B lockage of air corridors and airports increases in Europe every day. Here we managed toprevent delays by 50 o/o eve n when there are 15 take-offs per hour in the morning. But blockages in such key airports as Frankfurt and London causes our airplanes to wait in the air or take of! Iate. Of course, these delays, in turn, cause other flights to be delayed. In short, blackage and traffic problems are the main reasons of delays at the moment. -Dr. Kozlu, what is the key to Turkish A irlines ' deve lopment in your opinion? What are your dreams for the company? -The future of THY will to a large extent be form ed by the efforts , will, capability, creativity and imagination of the 9000 employees working with us. lf we are ab/e to sufficiently invest in manpower, learn to attract and then maintain such qualified people, then it will be possible for us to proudly represent our country globally at the highest /eve/s not only in terms of size but also with superior service e


Garanti'de

Garanti

Bankası ,

' 'y üksek geliri gü-

ven içinde kazanmak '' isteyen herkese

a y nı

laşımı

Çünkü ,

ve

aynı

özveriyi ,

aynı y akın

parasını ,

ilgiyi gösterir.

işini ,

geleceğini

a y rıcalıklıdır.

Garanti 'y e alanlar First-Class ' tır.

özenli yak-

Onca banka içinden

Garanti 'y i, " Tam Garanti"yi se çen lere dünyalar

değer!

o

o


TRADIDON... INDIVIDUALITY... AMBIANCE

THE DIVAN HAS BEEN AN IRADITION FOR 33 YEARS.

ISTANBUL

COMBINING FIVE-STAR LUXURY WITH A DISTINCTIVE BRAND OF HOSPITALITY, THE DIVAN PRIDES ITSELF ON THE UNIQUELY PERSONAL QUALITY OF !TS SERVICE. THE ENTIRE HOTEL -FROM THE FINELY APPOINTED GUEST ROOMS TO THE RENOWNID RfSTAURANT, FROM THE FRIENDLY PUB AND INVI(TING BAR TO THE BUSY PATISSERIE-HAS AN AMBIANCE THAT ONLY 33 YEARS OF TRADITION CAN CREATE. THE INDIVIDUAL ATTENTION AND DISTINGUISHED ATMOSPHERE OF THE DIVAN MA KES !STANBUL JUST THAT MUCH BETTER.

H ~ Koç

o

T

E

L

D

CUMHURIYETCADDESi NO 2 ŞiŞLi 80200 iST AN BULTURKEY • TELEPHONE. 90·1 · 1l 141 00 • TEL EX

I

V

A

22401 OYAN TR • TELEF AX : 90·1-148 8527

N


.

YlLlN PERSONELi'89

,...,

.

BIR GELENEGIN • ILK ADlMI THY, ortaklığa bağlı bütün birimlerde 1989 yılındaki başarılı çalışmalarıyla temayüz eden elemanları seçerek "Yılın Personeli'' ilan etti. Bu uygulamanın bundan sonra her yıl tekrarlanacağı ve gelenek haline getirileceği belirtiliyor. agajlarınızı

teslim edip uçağınıza biniyorsunuz. KemerIerinizi ba ğ layıp arkanıza yaslanıyorsunuz ve inişi bildiren anonsla birlikte kemerinizi çözüp uçağın kapısında sizleri uğurlayan hostese gülümsüyor, alanın çıkışına doğru ilerliyorsunuz. Herşey o kadar basit ve sade bir şe­ kilde cereyan ediyor ki, sizin bu sıradan yolculuğunuzu pürüzsüz bir biçimde gerçekleştirmek için yaklaşık 9000 kişilik bir ordunun cumartesi pazar demeden, bayram seyran demeden 24 saat çalıştığını tahayyül etmek bile zor. Evet, 9000 kişilik bir insan ordusu ...

B

Herbiri mükemmel bir Iegonun parçalan gibi birbirini tamamlayan, hiçbir parçanın eksikliğine tahammülü olmayan muazzam bir organizasyon. İşte Türk Hava Yolları bu ! Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, THY'nin son yıllarda yaptığı önemli atılımların, herşeyden önce bu yetişkin personel ordusunun eseri olduğunun bilinciyle, ortaklığa bağlı tüm birimlerde 1989 yılındaki başarılı çalışmalarıyla temayüz etmiş elemanları seçerek "Yı­ lın Personeli" ilan etti. Türk Hava Yolları pilotlarının tümünün I 989 yılı içerisinde aynı üstün başarı ve performansı göstermeleri bu alanda bir seçim yapıl-

masını imkansız hiile getirdiğinden, tüm THY pilotlan "Yılın Pilotu" seçildi. Çoğu, isimsiz kahramanlardı bunların. İçlerinden biri; elektronik teknisyeni Eyüp Demir, "Biz bu uçakları evladımız gibi severiz. Bir ana-baba evHidını temiz, bakımlı ve s ıhhatli tutmak için nasıl çalışırsa, işte öyle -+

EM PLOYEES OF THE YEAR

THE FIRST STEP TOWARDSA TRADITION Turkish Airlines has sefected those empfoyees who distinguished themsefves by their successful work in 1989 as "Employees of the Year". This practice wi/1 be repeated every year and thus become o tradition. ou leave your luggage and board the plane. You then lock your safety beit and sit back; upon the announcement to /and you unlock the safety beit, smile at the hostess bidding youfarewell at the door, and proceed towards the airport exit. Everything takes place so simply that it is difficult even to imagine how-+

Y

SKYLIFE 5/90 15


YlLlN PERSONELi / EMPLOYEES OF THE YEAR Sema AKAY Bilge AKGUNER Saadet AKYERMAN Olcay ALPAGUT Gülderen ARCA Berrak AŞÇI Atilla BINGÖL Nevzat ÇILINGiR Eyüp DEMiR Seres ENER llhan ERDEMIR Semra ERSAN Suat GÖKŞA.HIN Veli GUNGOR Ulçin GÜNGÖREN KamiliDEKAR Atiye INCE Duranali KAMlŞ Zeynep KUMBASAR Şefik OZER Yavuz SARICAM lrfan ŞAHIN Hakan ÜNLÜ Tuncel ÜNLÜ Erol ÜŞENMEZ Mukadder YELKENCi ça lı ş ı rız"

diyordu yürütülen fedakarca anlatmak için. Uçak mühendisi Yavuz Sarıçam , kızının do ğ duğu gün , daha yüzünü görerneden göreve gitmek zorunda ka lı ş ını anlatırken hiç

çalı şmayı

yakınmıyordu. Ha s talanmışlar, yakın­

larını kaybetmişler, büyük sev inçleri büyük kutlamaları kaçırmışlar ama o koca mekanizmanın işleyi ş ini aksatmamış l ardı. Hem yaptıklan her i ş in altına imza atarak bireysel sorumluluklarını taşımayı bilmi ş ler, hem de kollektif ·bir ça lı şmayı gerçekleştirmeyi b aşa r­ mış l ardı. " Yı lın Personeli" seç ilenler aras ı nda en kıdemli s i, 24 yılını THY'nda geçirmiş olan kabin memuru Suat Gökşahin , en yenisi ise 2 yıllık kabin memuru Zeynep Kumbasar' dı. Seçimlerin ortaya çıkarttığı ilginç bir tablo da "Yılı n Personeli" seçi lenler aras ı nda bir baba-oğulun yeralmasıydı. Mali i ş ler Başkan Yardımcı s ı Tuncer Ünlü, Elektronik Bilgi İşlem'de proje yöneticisi oğlu Hakan Ünlü'yle ayn ı ödülü pay l aşmaktan özellikle gururluydu. THY yetki lileri, bu seçimin bundan sonra her yıl tekrarlanacağını ve geleneksel hale getirileceğini belirtirlerken, " Y ılın Personeli" ünvanıyla taltif edilenler de bu uygularnanın THY çalışan­ l arın ın motivasyonunu daha da arttıra­ cağı konus unda birleşiyorlardı e

16 SKYLIFE 5/90

1 RezeNasyon Memuru 1 Muhasebe Şefi 1 Kargo Memuru 1 RezeNasyon fy\emuru 1 Ticari Eğitim Oğr. 1 Müşavir Avukat 1 Mali işler Boşkan Yrd . 1 Başkontrolör 1 Uçak Elektronik Teknisyeni 1 Satış Artırma Md. 1 Apron Terminal işeisi 1 Büro Şefi 1 Kabin Memuru

1 ReseNation Otticer 1 Account Dept. Head 1 Cargo Officer 1 ReseNation Officer 1 Commercial lnstruction Adviser 1 Legol Counsellor 1 Vice-President Financial Affairs

1 Yolcu Hizmetleri Memuru 1 Malzeme ve Teçhizat Şefi 1 Personel Müdür Mv.

1 Passenger SeNices Officer 1 Equipment Chief 1 Personnel Asst. Manager 1 Terminal Apron Operatar 1 Flight Attendant 1 Controller 1 Aviation Engineer 1 Car Repoir Technician 1 Proiect Monoger 1 Vice-President Financial Affairs 1 Passenger SeNices Officer 1 Credits Chief

1 Idari Büro Şef Yrd.

1 Apron Teçhizat Operatörü

1 Kabin Memuru

1 Kontrolör

1 Uçak Mühendisi 1 Oto Teknisyeni 1 Proie Yöneticisi 1 Mali işler Başkan Yrd. 1 Yolcu Hizmetleri Memuru 1 Krediler Şefi an army of nem·/y 9,000 peop/e work raund the clock irrespecti ve of Saturdays and Sundays or public holidays in order to ensure that your usual journey goes smoothly. Yes, an army of 9,000 people ... A tremendous organization where each part complements the other and which cannot do without any of these parts . That is what Turkish Aitlines is ' The General Directorare of Turkish Airlines, having in mind that the significant drives it made in rec·ent years werefirst and faremost an achievement of this army of competent employees, has selected those members of the staff who distin guished themse/ves with th eir successful work in /989 as "Employees of the Year". However, as all the pilots of Turkish Airlines displayed the same high /eve/ of competence and petforma nce, all pilots have been elecred as the "Pilot of the Year". Most of the award-winning employees are unknown heroes. "We love the se plo.nes like o ur children. W e are working just the same as a mother or a father works in order to keep their child clean, welllooked after and healthy, " said one employee, e/ectronic technician Eyüp Demir, as he tried to deseribe the self-sacrificing "(Ork being carried out. Aircraft engineer Ya-

1 Chief Controller

1 Airplone Electronic Technician 1 Sales Promotion Manager 1 Terminal Apron Worker 1 Bureau Chief 1 Flight Attendant

1 Administrative Bureau Asst. Mgr.

vuz Sancam was not complaining at all as he to/d how he had to leave for work on the day his daughter was bom, bejare even being ab/e to see her. Th ese employees fa l/ sick, they /ose the ir next of kin. they miss big joys and anniversaries, but th ey never hinder the fun ctioning of this giant mechanism. Th ey know how to carry personal responsibi/ity by undersigning eve1y work they have done , and succe- · ed as well in realizing a collecti ve effort. Among those elected as th e "Employee of the Year", the most senior one was Suat Göksahin, a cabin officer who has spent 24 years of his life with Turkish Airlines, white the newest one was Zeynep Kumbasar, a cabin officer with two years experience. An interesting feature of the selection was the presence of a father and his son. Vice-Chair of Finance, Tun cer Ünlü was espeecially proud to share the prize with his son Hakan Ünlü , project manage r at Electronic Data Processing. Turkish Airlines announced that from now on thisse/ection will be repeated every year. Those who were awarded the tir/e of "Employee of the Year" were unanimous in agreeing that this practice would further enhance the motivation of employees e


Elektronik yazı makinesi ve bilgisayarda bir dünya markası:

OLYMPIA

İşyerinize elektronik yazı makinesi gerekli. En iyisini, en kalitelisini, en uygununu dünya markasından seçin. AEG Olympia'nın 29 ayrı modelinden seçin. İşyerinize bilgisayar gerekli. En iyisini, en kalitelisini, en uygununu dünya markasından seçin. AEG Olympia'nın 16 ayrı modelinden seçin. AEG Olympia elektronik yazı makinelerini ve bilgisayarlarını Türkiye'de İPAŞ'ın yaygın servis güvencesi ve sürekli bakım hizmeti ile alın. İşyeriniz çağdaşlaşsın, siz rahat edin.

Türkiye Temsilcisi ve Genel Salıcısı - - - - - - - -

~ !Po~i!ERiA.Ş.

iPAŞ BÜRO MAKiNELERi SANAYi VE TiCARET A . Ş .

Köroğlu Cad . No: 51 Gaziosmanpaşa 1 ANKARA Tel : 146 40 47 (3 hat) Telex: 46901 chy tr. Fax : 136 88 38

ANKARA · Karanfil Sok . No : 59 Bakanlıklar-ANKARA Tel : (4) 1'i8 23 06 -125 54 75 Tuna Cad . No: 11-ANKARA Tel : (4) 134 24 06 iSTANBUL : Ortaklar Cad . No: 13/ B Mecidiyekoy-iSTANBUL Tel : (1) 174 99 50 (3 hat) Fax: 174 04 35 Sabuncuhan Cad . No: 25 Eminonu -iSTANBUL Tel : (1) 5116337-51163 39 iZMiR . Vali Kazım Dirik Cad. Gayret işhanı No: 4 D: 101 Pasaport -iZM iR Tel: (51) 25 69 06


l

J

Ei .1

路 /

.;谋


ANTiK KENTIEN ARKEOLOJi PARKI NA ...

AFRODIT'IN • • KENTI YENIDEN CANLANlYOR Ünlü Türk arkeologu Prof. Kenan T. Erim tarafından tam 29 yıldır sürdürülen kazı çalışmaları sonunda, Aydın ili yakınlarındaki Afrodisyas antik kenti, dünyanın ilk açıkhava arkeoloji parkı olmaya hazırlanıyor. 1988 Kasım ayında, ünlü Amerikan Dergisi, "National Geographic Magazine" i çıkaran "Ulusal Coğrafya Derneği" kuruluşunun 100. yıldönü­ mü dolayısıyla bir tören düzenledi. Demek bu törende, insan l ığa, coğraf­ yaya, tarihe ve kültüre hizmeti geçen bazı bilim adamlarına" 100. yıl Bilim Ödülleri" ni dağıttı.

{

-_

\ ,·. '"'

-

• _)

Bu bilim adamları arasında bir de Türk profesör vardı. Prof. Dr. Kenan T. Erim. New York Üniversitesi Klasik Diller ve Etüdler Bölümü'nde öğretim üyesi olan Prof. Erim'in ödüllendirilmesine neden olan başarısı, 29 yıldır, bir yıl bile ara vermeden aynı yerde bir antik kenti toprak altından gün ışığına çıkarmasıydı. Erim'in çalışmalarıyla, Aydın'ın Karacasu ilçesinin Geyre Kö-

yakınında

Afrodisyas antik kenti,

insanlığa kazandırılıyordu.

A:-.lınJa . Afrodisya!> ' ııı Prof. Dr. Erim'e kazandırdığı ilk ödül değildi bu. I 987 yılında Ankara'da İtalyan Büyükelçi si kendisine ülkesinin en büyük li yakat nişanın ı vermişti. Bundan bir yıl önce de ew York 'taki ünlü "Özgürlük Anıtı" nın I 00. yıldönümünde yalnızca 88 kişiye New York Belediyesi 'nce verilen "Üstün Hizmet" ödülünü alan tek Türk yine Kenan Erim ol muştu. Prof. Eri m, I 973 yılında Türki ye Cumhuriyeti'nin 50. kuruluş yıldö ­ nümünde üstün başarı gösteren bilim ve kültür adamlarına veri len Cumhuriyet armağanını da kazanmıştı. Kenan Erim ve arkadaşlarının 29 yıllık çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu antik kent bugün yüzy ı lımızın en önemli arkeolajik bulgusu olarak kabul ediliyor. Artık, yıllık ve genel nitelikteki uluslararası arkeoloji kongrelerinde Afrodisyas buluntuları bir-iki bildiriye sığmadığı için iki yılda bir "Uluslararası Afrodisyas Sempozyumları" yapılıyor. Bu sempozyumlarda dünya arkeo l ogları, sikke bilimcileri, mimarlar, antik dilbilimcileri ve tarih öncesi uzmanları sadece Afrodisyas buluntularını tartışıyorlar. Dünyanın birçok yerinde , örneğin Amerika'da, İngiltere ' de, Fransa'da, Türkiye 'de, "Afrodisyas Sevenler Dernekleri" kuruluyor. Bu derneklerin üyelerinin yapt ı kları ba--+ <;KYIIFF 5/90 19


ANTIOUE CITY BECOMES ARCHEOLOGICAL PARK

REVIVAL OF APHRODITE'S CITY 29 years of exeovation by renowned orcheologist Prof Kenan T Erim is turning the antique city of Aphrodisias neor Aydın in the Aegean region info the first outdoor archeological park in the world.

Afrodisyas, bugün yüzyılımızın en önemli arkeolojik bulgularından biri olarak kabul ediliyor. Today, Aphrodisias is accepted to be one of the most important archaeologıcal find of our century.

Afrodisyas'ın kazı masraflarının önemli Dernekleri" tarafından karşılanıyor.

bir bölümü dünyanın birçok yerinde kurulan "Afrodisyas Sevenler

An important percentage of the exeavation expenses in Aphrodisias are met by the "Societies of the Friends of Aphrodisias", located in many countries araund the world. 20 SKYLIFE 5/90

In Noremher 1988 . The Nario nal Geographical Socicry. fllthlishers of' rhe respectcd Narional Geographic Maga:ine. celehrared rhe 160rh mlnirersary of irsfoundarion. Arrhe ceremony . rhc Societr awarded Cenrennial Science Pri:cs ro scielllisrs who haı · c conrrihurcd ro humanirv. geographv. hisrory and cu/rure. Among rhese award-winning scienrisrs was Dr. Kenan T. Erim . Profl's.wr ar New York U niı •ersi ry. Deparrmenr of Classical Languages and Studies. f'or his unearrhing oj'rhe anrique ciry of' Aphrodisias oı · er rhc /asi 29 years. Thanks ro Dr. Erim's ejjrms, Ap/m)(/isias -locared near rhe Geyre ı ·illage in rhe Karacasu disrrict ofAydm- has rerumed lo rhe liı · ing world. Dr. Erim's grear conrrihurion ro classical srudies H'as also recogni:ed in 1987 hv lralv which awarded himrhe meda/ of merir . In 1986 . Dr. Kenan Eri m was rhe only Turk among 88 persons ro he awarded rhe "Outstanding Service" pri:e hr New York Ciry onrhe 1OOr h anniı·ersarr r>{rhe Swr ue oj' Liherry. In 1973. onrhe occasion oj'rhe 50rh Anniı · ersary of rhe Turkish Repuhlic. Dr.Erim was among the oursranding scienrisrs and arrisrs ro he aH ·arded am ec/al ol honor. This antique ciry unearrhed hy KeIUIII Erim and hisfellow archcologisrs may ı ·err well he rheforenwsr archeological discorerr oj'our n 'nlury. In hial/1/ltal lnrernarional Aphrodisias Srmposia . a rcheol og i srs. nu m is n w rologisrs. archirecrs. classicallinguisrs . and hisroriansfi·om all m ·er rhe world com·ene ro discuss Aphrodisias. Socie-


ties of the Friends of Aphrodisias e.rist in many cowllries. including the United States. Creat Britain. France and Turkey. A collSiderah/e part of the cost of' e.rca\'alion. repairs and puhlications is m et hy donations of the nıenı ­ hers of'these societies. What makes Aphrodisias so signij/ca/11? In the Late Hel/enistic Period seı·e­ ral cities were dedicated to Aphrodite. symhol of life and j'ertilit\', goddess of lol'e and heallly. The most famous oj' these cities is the citı· ofAphrodisias in the Kari<t region rJ/' the antiquitr.fowı­ ded atthefoot oj' the Bahada[{ nıoullla ­ in in the I'Cilley of the Meander. coı·e­ ring an area of 520 hectares ne ar the Ceyre l'illage in the Karacasu district ofAydın . No Greco-Roman city known or exca ı •ated at preseni can ri \'al Aplı­ rodisias in the wealth of works of art and the l'ariety of hui/dings. Stril'ing 10 ereale a city worthy of their helol'ed goddess, the people of Aphrodisias set out to constrııct superh huildings. With marh/e carried fi ·om the quarries in the nearhy hi/ls . Prof. Erım' ı n 1961'de başlattığı çalışmalar sonucu bugün Afrodisyas dünyan ın ilk açıkhava arkeoloji parkı they constructed spectacular monuolmaya hazırlanıyor. ments. tenıp/es. markets, theaters and Excavations in Aphrodisias, started by Prof. Erimin 1961 have yielded their fruit, and taday, Aphrodisias is getting ready to become the first open-air archaelogical park in the world. a magnij/ce111 stadium. The most inıporta/11 parts ofAphrokullanmış; taş ları büyük bir ustalıkla ğ ışlarla Afrodisyas kazı. onarım ve yadisias are encircled hy city walls e.ryın masraflarının önemli bir bölümü oyarak olağanüstü anıtlar, tapınaklar, tending for more than 3.5 km. These karşı l anıyor. hanlar, tiyatrolar ve muhteşem bir stadwal/s constmcted in the Late Roman Afrod i syas'ı bunca önem li ve ünlü yum meydana ge tirmi ş lerdir. period are cut through hy sel'eral elllkılan, bütün dünyanın ilgi merkezi olram·es. The ci tv area is most Iy flat, e.rAfrodisyas'ın en önemli bölümleri , masına yolaçan özellik nedir? cepi./{J/' a 20 m high conical hill in the uzunluğu 3,5 kilometreyi aşan bir sur Yaşamın ve bereketin simgesi, aşk south, designated tlıe Acropolis. In duvarı ile çevrilmiştir. Geç Roma döneve güzellik tanrıçası Afrodi t'in ad ına , f'act the Acropolis hill is tunıulus, reı ·e­ minde inşa edilmiş ve duvarlar çoğu "Geç Helenislik Dönem"de birçok aling ( ll/ important settlenıent of the yerde gi ri ş kapıları ile aralanmıştır. kent kurulmuştu. Karia bölgesinde, prehistoric period. E.rvcavations in Kent alanı güneyde yaklaşık 20 m. yükMenderes vadisindeki Babadağ eteklethis tumulus have indica/ed that se/1/esekliğin de "Akropol" olarak adlandı­ rinde yeralan ve bugün Aydın ilinin mems in Aphrodisias dare hack to the rılan kon ik bir tepenin dışında genellikKaracasu ilçesinde Geyre Köyü yakı­ le düzdür. Bu akropol tepesi, esasen ta5th milliniımı B.C. rih öncesinin önemli bir yerleşim noknında 520 hektarlık bir a l anı kaplayan A heawijitl theafer that could seat Afrodisyas, bu an tik kentlerin en ünlütasıdır, bir höyüktür. Araştırmaların so10.000 peop/e has heen uneartlıed in nucunda Afrodisyas'ta i.ö. S bine kadar südür. Bugün bilinen ve kazılmakla the east s ide of' the Acropo/is. heneath uzanan yer l eş m e l e r olduğu kanıtlan­ olan tüm Grcko - Romen kentler aras ın­ the desert ed houses of Ceyre. The theda hiçbiri Afrodisyas'tan çıkan sanat afer which serı·ed as an are1ıa for the mıştır. Akropolün doğu yamacında zenginliğini ve antik eser çeşit lili ği ni Geyre'nin terkedilmiş ev lerinin altında Romans was encircled hy walls and vermemiştir. com·e1'/ed to a east/e in the By:antine onbin kişilik oturma yeri olan çok güzel bir tiyatro gün ışığına ç ık arı lmı ştır. Roperiod. Tlıe tlıeater is remarkahle for Tanrıçalarına layık bir kent yaratathe originalitv of i ts design and for the malılarca arena olarak kullanılan tiyatbilmek için Afrodisyaslılar inşa ettikronun Bizans döneminde çevresi surla stru cture of the stage. leri tüm binaları en mükemmel şekil­ çev rilip kale o larak kullanıldığı bilinThe city's principal house of worsde yapmayı amaçlamışlar, yakın temektedir. Sahne yap ılı ş ındaki ilginçlikhip is the Tenıp/e of Aphrodite. huilt- pelerdeki zengin mermer ocaklarını SKYLIFE 5/90 21


Atrodisyas kazı l arında pek çok değerl i heykel de gün ışı ğ ına çıkarılm ı ştır.

Several exquisite statues have also been unearthed during Aphrodisias excavations.

ve ba ş k a tiyotrol ara b e n ze me y i ş i y l e dikkat çeke r. Kentin baş ta ge len kutsa l yeri olan Afrodit Tapınağ ı İ.Ö . I. yüzy ıl ­ da yapılmı ştır. Ön yüzü doğ u ya dönüktür. Propylon denen ana g iri ş 1SO metre ö ndedir. T a pınak, zam anl a o n a rımlar gö rmü ş, Hri s ti y anlı ğ ın kabulünden sonra d a kili seye çe vrilmi ş tir. Günümüzde 14 sütunu ay akt adır. Doğ uda daha ile ride, İ.S . II. y ü zy ılın orta l arında T e trap y lo n o la ra k t a nıml a nan , z arif burma sütunlu ve bo l süslü a nıt sa l g iri ş in o n a rımı sürme ktedi r. 1962 y ılınd a A frodit t apın ağ ının g üney inde, çok iy i k o runmu ş bir Odeo n (kon ser salonu ) bulunmu ş tur. Bunun çö kmü ş olan orkes tras ı ve sahnesi mozaik ve heyke llerle özenle s ü s l e nmi ş tir. Odeonun bugün görünenlerden çok daha faz la oturma s ıras ı o ldu ğ u, antik ç ağ­ da üstteki s ıra l a rın çö ktü ğ ü be lirl e nmi ş­ ti r. Porl iko lu bir a lana aç ıl a n sahne arkas ınd ak i koridor, Agora ya da pazaryeri ile ili ş kili y di ve Afrodi syas' ın ünlü ki ş il e rinin güze l portre heykc lleri ile süsl e nmi ş ti . Sözkonusu Ago ra, heme n g üney doğ ud a olup ve 2 portikodan o lu şan , k e n arl a rı Ion d üze ninde ki po rtiko larl a çevrili çok büy ük bir a lanı (y akl aş ık 205 x 120m ) k apl amakt adır. Bu sütunl arın görkemli bir s ıras ı doğ u köşede, ç iftç il erin ye ti ş tirdikl e ri kavak o mı a n c ı ğ ı ­ nın a ras ın da bulunur. Ago ra' nın g ün ey partik olu a l anı da, in şaas ına kı sme n İnı ­ paratar T ibe rius za m a nınd a baş l a n d ı ğ ı iç in T ibe rius Po rtik osu o la ra k adl andı ­ r ıl a n ya pı d ı r. Bu po rtik o 193 7 y ılınd a İtal yan arkeologlarca kı s men kaz ılmı ~­ tı. Bunun o rt a kı s mınd a bir muazzam hav uz un k a lıntıl a rı son iki y ılın e n önemli b uluntul a rı aras ınd a ye r a lmakt ad ır. Ay nı zam anda hav uzu n çev res in de a tl e ti zm oy unl a rının d ü ze nl e ndi ğ i sa nılı yo r. Porlikonun güney i A kro polün e tek leri üze rinde ye r a lırk e n, b atı s ı görkemli Had ri yan Ha m a ml a rı ' n a aç ıl ­ m akt ad ı r. En az ın dan bq büy ük galeri de n o lu şa n bu te rm a l y apının k az ı s ı 1904 y ılınd a bir Fra n s ı z de miryo lu mühend isi Paul Ga udin adlı bir ki ş i t ara fın ­ da n baş l atılmı ştı r. H a m aınl ar . İınpara­ to r Hadr iya n d ev rin de in şa ed ilmi ş o lup. göza lı c ı kabart m a ve heyke ll e rl e s ü s l en m iş t ir. Son y ıll arda burada y ürütüle n ça lı şma l a rda "calldarium" . "tepidarium" ve "sudatorium" g ibi bölüml er o rt aya ç ı ka rıl m ı ş tır . Ya pının

-


Bugün bilinen tüm Greko-Romen kentler arasında hiçbiri Afrodisyas'tan çıkan sanat zenginliğini ve[memiştir. None of the Greco-Roman cities discovered so far can riva/ the Aphrodisias in the wealth of works of art excavated.

in the 1st century B.C. The facade of the ternp/e faces east. The main en trance designated as Propy/on is 15 m. ahead. The ternp/e has undergone various repairs in time and was canverred to a church after the adoption of Christianity. At present 14 of its columns are intact. Further east, there is a monumental entrance which was designed as Tetrapylon roww·ds the middle of the 2nd century A.D. The consfl·uction with elegant spiralling columns and abundant ornamentations is under repair at present. In 1962, a very well preserved Odeon (Conc·ert Hall) was exeavared in the south of the Ternp/e of the Aphrodite. /ts orchestra and stage , now in ruins, are decorated with mosaic·s and statues. The Odean passessed a much greater number of rows than are visible today. The hall behind the stage which leads to a square with porticos had access to the Agora (market p/ace) and was decorated with beautiful busts of the eminent peop/e in Aphrodisias. The Agora is in the Southeast and covers a very large area (approxima-

rely 205x120 m). It consists of Mo porticos. and is surrounded on the edges by porticos in the fonian design. There is anather impressive row of the se columns in the eastern corner of the city. The southern part of the Agora containing the Tiberius Portico, so called because its construction started during the reign of Emperor Tiherius, was partially exeavared by /ta/ian archeologists in 1937. The remains ofa mag-

P

rof. Kenan Erim, 29 yıldır ara vermeksizin Afrodisyas'ı gün ışığına çıkartmaya çalışıyor.

Prof. Kenan Erim has been working for 29 years to unearth the city of Aphrodisias.

nijicent pool in the middle of this portico constitute the most important ftnd of the last two years. lt is thought that athletic games were organizedin the area araund the poo/. White the south part of the portico is situated at the foot of the Acropolis. the west part leads to the magnificent Baths of H adrian. The exeavation of this thermal comple.x cansisring of at least ftve large galleries was started in 1904 hy a French raifroad engineer named Paul Gaudin. Baths constucted during the reign of Emperor Hadrianus are decorated with spectacular reliefs and statues. Asa res ult of the excavations here during the la st years, such partitions as the "caldarium ", "tepidarium" and "sudatorium" have heen unearthed. The building is similar to Turkish haths in design. One of the most impressive constuctions in Aphrodisias is the stadium in the northwest of the city . The stadium, one of the best preserved among i ts peers, could seat approximately 30,000 spectators . The building , 262 meters in length and 59 meters in -+ SKYLIFE 5/90 23


planı, bugünkü saunalara benze mektedir. Yapı, Türk hamamları ile çağdaş saunalara benzerlik göstermektedir. Afrodisyas'ın etkileyici yapıların­ dan biri de kentin kuzeybatısında yeralan stadyumdur. Benzerleri içerisinde en iyi korunmuş olan stadyum yaklaşık 30 bin seyirci alabiliyordu. 262 metre uzunlu ğunda ve 59 metre genişliğinde­ ki yapının İ.S. I. yy'da yapıldığı ve atletizm ile çeşitli spor karşılaşmalarında

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca,

son bir kaç yıl içinde yapılan kazılarda Geyre Köyü'ndeki evlerin altında Roma'nın I. imparatoru Augustus, ailesi ve Afrodit'e ait bol kabartma ile süslü bir ender kutsal yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapının onarımı da planlanmaktadır. Afrodisyas kazılarında, iyi korunmuş yapı kalıntılarının yanısıra, pek çok heykel ile üstün nitelikli bir heykelcilik okulu da gün ışığına çıkarılmıştır. Kentin 2 km. doğusunda Babadağ eteklerinde beyaz ve mavi-gri renkte merrneri olan ocak ların varlığı da bunun bir kanı ­ tıdır. Bu taş ocaklarından çıkarılan mermer, Anadolu'nun diğer bölgelerine ve Akdeniz'e bloklar ya da yarı işlenmiş durumda ihraç edilmiştir. Roma, İtalya, Yunanistan ve daha başka yerlerde bulunan birçok heykel, kabartma ya da kaide, Afrodisyaslı sanatçıların imzasını taşımaktadır. Afrodisyas'ın bazı sanat tarihçilerinin sandığı gibi, sadece daha önceki modellerin kopya edildiği bir yer değil, özgün yapıtların da yaratıldığı bir heyk el tra ş lık merkezi olduğu kanıtlan ­ mıştır.

Bugün Afrodisyas kazılarında yeni bir aşamaya gelinm i ş durumdadır. Prof. Kenan Erim'in 1961 yılının sıcak bir Temmuz günü başlattığı sabırlı çalışma sonucu. Türkiye, dünyanın ilk açıkhava arkeoloji parkına kavuşma çabasıııda­ dır. Afrodisyas. Prof, Kenan T. Erim'in kazılanı başlayışının 30. yılıııda. yani 1991 'de dünyanın ilk açıkhava arkeoloji parkı olma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. Bazı çıkarılan heykeller eskisinde olduğu gibi gerçek yerlerinde sergilenecek, antik binalar ve tapmakların onarımiarına ağırlık verilecek. sokaklar düzenlenecektir. Bundan sonra kalıntılar ziyaretç ilere daha çok şeyler anlatmış olacak. Bir başka deyişle. aşk ve güze llik tanrıçası Afrodit 'in bu güzel şehri. sanki yeniden hayat bulacaktır 24 SKYUFE 5/90

A

frodisyas kazıları ve

onarımları tamamlanıp sokaklar düzenlendiğinde, Afroditıin şehri sanki yeniden hayat

bulacak.

When the excavations and restorotion work in Aphrodisias are terminated and streets are decorated, the antique city of Aphrodite wi/1 come alive again .

width datesji·om the Ist century A.D . and was used ./(Jr atiıletic games and other sports competitions. Recent excavations haı • e uncoı • e­ red a tenıp/e decorated with seı•eral re/iej\· of the jlrst Romans Emperor Augustus. his family and Aphrodite. The restomtion oj' this huilding is (J/anned. During the excai'Gtions several statues indicaling the e.ristence of a refined school ofsculpture have been discovered. Quarries that yielded marh/e of white or blue-grey co/or 2 km east of the city at the foot of Babadağ mountain also explain the flourishing of sculpture in the city. Marb/e from these quarries--either in blocs or in partially carvedform-was sent to other regions of Asia Minor and the Mediterranean. In fact, a great number of statues, reliefs and pedestals found in Rome, ltaly, Greece or other places hear the signature of artisı ji·om Aphrodisias. It has been proven that Aphrodisias was a center of sculpture where original works of art were created, rather a spot where previous models were inıitated, as some historians of art had supposed. On the 30rh (1/Jn irer.w rr o( Dr. Ke IU/11 /:'ri m 's .firsr c.rcal'(lfion in Aphro disias . Turker wi/1 hc eıulowed wir/ı rhejirsr ollldoor archelogica!lnllseılln in rlıe world. Some ot' rlıe exearared srarues wi/1 he e.rhihited intheir original loccıtions and a111ique huildings . tc'III(J!es and streers ~ı · i/1 he resrored. hringing ne· w /if(· ro the ci tr o( t/f(' godde.u o( !on• c111d heautr


fo-esÇ!JAıTesiniz ~

...,.


tf.; Denizi

~

~o

Maya

Tıcaret

Taahhut ve Cad 1 98 80220

Inşaat Aş

Halaskargaz ı

M aya

Bınası

Osmanbey -Istanbul

Istanbul Te l: (11148 50 50 -51 Telex : 27661 mytc t.r Fax : (1 ı 1 .as 31 35 M ;::ıv;::ı

K

rı '" '

T<=>l ·

Q

no.,

,

-:::ırno::;

130 34 12-15


THY UÇUŞ NOKTASI : SINGAPUR

••

DUNYANIN KAVSAK NOKTASI , Modern hayatın uğultusu ile U zakdoğu ' nun esrarlı mistik havasının barış içinde bir sentezi ... Bu harika Singapur 'da gerçekleşmiş ve sonu gelmez sürprizler üreten engin bir kaynak oluşturmuştur.

-

,__• .., • •• r ., 7: r ·· • • , .. • • •• • •


I 50

yıl

öncesine kadar birkaç yüz küçücük bir koy olan Singapur'un, Manhattan'ı aratmayan gökdelenleri, dünyanın ikinci işlek limanı, dev sanayi tesisleri ve 2,5 milyon nüfusu ile Uzakdoğu'nun belki de en ışıltılı şehri olan bugünkü Singapur haline ge lmesi, inanılması gerçekten güç bir şey. Malezya'nın hemen güneyindeki 6 I 7 km karelik küçük bir adaya sıkış­ mış bu şehir-devlet, koskoca bir kıta gibi canlılık, çeşit lilik ve güç taşıyor. Tüm Güneydoğu Asya'nın mali merkezi, dünyanın üçüncü büyük petrol arıt­ ma tesislerine sahip, dünya ticaretinin odak noktalarından biri ye tropikal cang ılın ortas ınd a bir modern mimarlık müzesi ... Bütün bunlar Singapur'u Singapur yapan özelliklerden yalnızca birbalıkçının yaşadığı

kaçı. ..

Onu görmeye gidenler öylesine beklenmedik sürprizlerle karşılaşırlar ki, y ukarıd a sayılan özellikler unutulur, silinir gider. Ekvator'un yalnızca bir derece kuzeyinde tam bir tropikal kuşak içinde yer alan Singapur, yılı dört mevsim olarak yaşamaya alışmış o lanlara ilk sürprizini iklimi ile yapar. Yıl boyunca hava sı­ caklığı hemen hemen hiç değişıneden 28 derece civarında kalır. Başlangıçta insana bunaltıcı gelen yüksek nem oranına alışmak için bir süre sabırla direnrnek gerekir. Hiç umulmadık anda hastınveren o sıcak tropikal sağanak lar, kı­ sa süre sonra yine birdenbire dini verir. Öyle ki, insan, güneşin Singapur üstünden gün boyu hiç eksik olmadığ ı duygusuna kapılır. Size belki ~a~ırtıcı gelebilir ama, şehir denize girme ve gü- -+

A TURKISH AIRLINES DESTINATION : SINGAPüRE

THE CROSSROADS OF THE WORLD Singapare has created o peaceful synthesis of the bustle of the modern world and the mysticism air of Far East. In achieving this miracle, the country-city has become o source of inexhaustable fascination. lt is hard to helieı ·e how a smail hay where a few hundred jlslıermen /iı·ed 150 years ago has turned into todav'.1 Singapore : the most glittering citı· in theFar East with skyscrapers rc'miniscellf of Manhattan. the second husiest port in the world, gigallfic industrial {J/ants anda population rJl2.5 mi/lion . This city-state squee:ed on a o/ 7 square km isiand in the south of Ma /aysia demonstrates the lil'eliness. power and ı •ariety olan entire collfinent. Singapore is tlıe.financial center r!lthe who/e of" southeast Asia. the owner r1l the third higgest oil 1'(1/nery p/ant in the world. one ol the ./{iCal point.1 ol world trade. anda museum ol modem architecture in the middle ola tropiml jung/e. These are only afew ol the clwracteristics whiclı make Singapore unique . Yet . .first-time ı · isitors to Sin gapm·e are so m •erwhelmed hy the city that these characteristicsfade into the hac/.:ground. The first surprise is the tropica/ climate. Peop/e who !il'e in p/aces witlı four distinct seasons are startled hy the constant 28 ° C temperature Singapare enjoys. Situated ina tropical heir one degree south of the equator, Singapare has high humidity which takes same time to get used to. Hot tropica/ rains pour down at the most unexpected times , then stop suddenly, making it seem as if the sun never stops shining. Altlıough the city is blessed hy the swı and the sea it lac/.:s sandy beaches f(Jr bathers. The port swarnıs with !wge tankers , passenger ships and tlwusands of smail boats. -+ SKYUFE 5/90 29


I LEFT MY HEART IN İZMİR Egebank's hea.rt belongs to İzmir. Because it is in İzmir that, the thriving driving hea.rt of Aegean Banking has been pulsating for the last 62 years. Egebank as your Turkish banking partner can bring a unique combination of resources, contacts and know-how. Egebank is the bank that knows the Aegean by hea.rt.

HEGEBANI< Of Mr. Mustafa Ayan Assistant General Manager Marketing Pbone : {SI) 2S 97 91 Telex : S3 602 egbm tr S3 463 egbm tr S3 334 eggb tr Telefax: (SI)19 48 82/2S 70 14

Ms. Z~an Yakupoğlu

Manager Overseas Operations{ Relationships Phone : (SI) 14 62 39 Telex : S3 602 egbm tr S3 463 egbm Ir S3 334 eggb tr Telefax: (SI) 19 48 82/2S 70 14

Turkey

Mrs. Güray Yücel Assistant General Manager Over>eaS Operations/ Relationships Phone : (St) 13 04 14 Telex : S3 602 egbm tr S3 463 egbm tr S3 334 eggb tr Telefax: (51)19 48 82/25 70 14

Miss. Fii8en Öncan

Mrs. Neşe Nur Aydın

HEADOffiCE

Sub. Manager Over>eaS OperationsiRelatiohships Phone : {SI) 14 62 39 Telex : S3 602 egbm tr S3 463 egbm tr S3 334 eggb tr Telefax: (St) 19 48 82/2S 7014

Manager Forex Phone : (St)14 Ot 20 Telex : S3 602 egbm tr S3 463 egbm Ir S3 334 eggb tr Telefax: (St) 19 48 82/2S 70 14

Cumhuriyet Bulv. 67

35214 lımirmJRKEY Phone : {S1)2S 03 90110 Unes) 25 39 SO (5 Unes) Tele> : 53 602 egbm tr S3 463 egbm tr 53 334 eggb tr Telefax: {51)19 48 82


n eş l e nm e m era klıl a rı iç in hi ç de uy gun bir yer say ılm az. Ç ünkü deniz. dev tanker. yolcu gemi si ve binlerce küçük teknenin k ay n aştı ğ ı koskoca bir limandan ibarettir. Yüzme m e raklıl arı . bu heveslerini şe hrin say ı s ı z lüks otelinin hav u z l a rınd a d eğ i l de . ille de okyanusun kum sa l l arınd a g ide rm ek isterlerse. ada y ı Malezya'ya bağ l ay an 1 km .' li k köprü yü geç ip o muazzam Desaru plajın a k oşa bi li r l e r. Tabii Singapur'un onlara s undu ğ u a rdı a rk as ı kesilmez sürpri zlerden kendilerini al abilirlerse ... Ç inli , Hint li, Arap. J ava lı. Malay. Av rupa!ı her ırkt a n ve kültürden insan. etnik özelliklerini hiç kay betmeden aynı pot ad a k ay n aş mı ş . rengarenk bir c ümbü ş o lu şturmu ş l a rd ır. Ama as ıl ilgi çeki ci ve güze l olan şey, bunca çeş itli ­ lik ve çok re nkl i l iğe rağ m e n , S in gapur'un dün yanın en huzurlu ve düzenli şe hirl e rind e n biri o lu ş udur. Orada her şey, her zaman yo lundadır. Hi çbir şey aksamaz ve hiçbir kötü sürprizle k arş ı ­ l aşmazsını z. Evet, Singapur bir sürprizler şe h r idir ama. hep iyi sürpri zler. .. "Singapur'da y apama y acağınız tek şey , hiç alışveriş yapmadan şehir­ den a y rılabilmektir" derler. Ç in Mahallesi 'nde hedi ye lik eşya l a r . ipekli le r, yeş im t aş l arı; Hint Mahalles i'nde mücev herle r. ipekli kum aş l a r. b a h a ra tın bin türlüsü : Arap Mahallesi'nde s ırm a lı Malezya ipeklileri , a ltın t ak ıl ar. deri eş­ yalar ve şe hrin her yerinde y ıl an ve timsah deris i eşy alar. .. Ama as ıl ticaret bö lgesi Orchard Road çev residir. Bi rbirinden temi z ve b a kımlı . birbi rinde n ih ti ş am l ı on büyük ti caret merkezi ve say ı s ı z büyük ma ğazad a "yok, yok" dense yeri dir. Av rupa'da daha re kl amı ­ na bile b aş l a nm a mı ş Japon elektronik sanayii ürünleri bu m ağaza l ard a elinizin a l tınd adır. Hem de bir süre sonra baş ka ülkelerin vitrinierinde t aş ı yacak ­ l arı etiketierin neredeyse ya rı fi ya tın a. Roma ve Pari s m o d ac ıl a rının en son kre asy on l arı bu dükkanlarda. hem ehve n. hem de p aza rlı ğa aç ık fi yatlarla mü ş t e ri l e re sunulur. Singapur'un . mutfak ze n g inli ğ ind e dünyada seçkin bir yeri vardır. T ümü göçmenlerden o lu şan bir şe h i r için çok olağ an bir şe ydir bu .. . Nüfusun ç oğ un ­ lu ğ u Çiniilerde o ldu ğ u iç in . mutfak a ğ ırlı ğ ı da onl a rd a dır. Ama dün ya nın her k öşes ind e görmeye al ı ş t ığ ım ız Ç in

Çinli, Hintli, Arap. Malay her kültürden insan rengarenk bir cüm büş oluşturur Singapur'da... In Singapore, one finds a co/orlu/ blend of Chinese, lndian, Arabic and Malayan cultures.

mutfağ ınd an

bir mu tfaktır Çin mut fağ ı , aslınd a ya lnı zca Kanton mutfa ğ ınd an ibarettir. Oysa Singapur, Ç in'in seki z ay rı bölges inden, sekiz ay rı lezzet sunar. Malay, Endonezya, T ayland, Vietnam, Kore ve Japon mutfaklannı da buna eklersek tüm Uzakd oğu 'y u , biraz batı ya k ay ıp Hint mutfağ ını ve taa ötelerden Mc D o n a ld'l a rı , Kentucky Fried C hi c k e n ' l a rı da ekley ince, neredeyse eksiksiz bir dünya mut fağ ı tablosu oluş ur. Singapur'da yemek konusunda baş sorun bunca çeş itlilik a ras ınd a bir seçim yapabilmektir. Hele hele ye pyen i bu. O hep

çok

fa rklı

bil d i ğ imi z

lezzetler konusunda bi raz çekingenseniz, karars ı zlık içinde saatlerce d o l anıp durduktan sonra, so lu ğ u o bildik hamburgercilerden birinde alabilirsiniz. Kil ometrekares inde 4250 k i ş inin yaşadı ğ ı nüfus yoğ unlu ğ u b a kımından dün yada ikinci s ıray ı alan bu şe hirde, çeş itli etnik gru p ve kültürün bir arada bulunm as ı , elbette ya lnı zca yemek çeş itli li ğ in e yo l aç ın a kl a kalmaz. Singapur, bayram . şe nlik ve törenler b akı ­ m ınd a n da öy lesine zengin , öy les ine dopdolu bir şe hirdir ki, y ılın hangi ay ınd a g iderseni z g idin , kendini zi bir ka m ava lın o rt as ında bulursunuz. He- -+ SKYliFE 5/90 3 1


fi·onı snokeskin and crocodile in all twrts of the city. The main shopping au•a is Orchard Road. Here innumerahle shops and ten enormous shoptıing centers, each more e.rtensive than the other, compete with each other . .lapa ne se electronic goods that have not hcen adı·ertised in Europe fill the she/ı ·es at cut-rate prices. Designer faslıi­ ons ji-om Rom e and Paris are amilah/e at hargain prices. lt is 110 e.raggration to say the richness of Singapore's cuisine is unnıatc­ hed. This is to he e.rpected of a city which is made up of immigrants. Because the bu/k of the population is C hine se, food prepared in tlıe distinct styles of the eight regions of C/ı ina is available. In addition, Singapm·e ot f'ers Ma/ay, lndonesian, Tlıai, Vietnamese. K01·ean , Japanese and lndian cousine as well as suc/ı western im ports as McDona/d's,Kentuckv Fried Clıicken, and tlıe international cuisine of tlıe nıc~jor hotel s.. Tlıus you lıaı·e a panorama oftastesji ·onı which to clwose. In fa ct, the only problem you would have eating ollf would he to c lıoose among all this variety.

Çin mahallesi ipekliler. yeşim taşları , hediyelik eşyalar ile doludur. The Chinese quarter fasGinates with its wealth of si/k. jade and all kinds of gift articles.

If adipin one ofswimming pools of the innumaab/e luxury hotels does not satisfy swimming enthusiasts , the wondeiful Desaru heach can be reached by crossing the I km. long bridge which connects the isiand to Malaysia : That is, if visitors can bear to /eave the fas cinaring panorama of'Singapore . Chinese. lndian, Arah. Javan . Ma lay, European. People of every race and cu/tw·e meet in the meiring potis Singapare without losing their ethnic identity. But. in spite of this variety and co/or, Singapare remains one of the most peacefu/ and c/ean cities in the 32 SKYLIFE 5/ 9 0

world. In Singapore . eı •erything goes snıo ­ otlıly : notlıing is delayed, and you never com e across had surprises. In fa ct, Singapore isa city of surprises, but a/ways p/easant ones. It is said that the only thing you cannot do in Singapm·e is to /eaı •e the city without shopping . You can find silks and jades in the Clıinese part of the city : jewels, si/k c/othing and all kinds of spices in tlıe Ind ian quarter: Malaysian si/k c/otlıing emhroidered with go/d thread ; go/d jewe/ry and /eather goods in the Arah section; items made

Singapare is the second most crowded city in the world with a population density of4250 peop/e per square kilometer. With the population coming from different ethnic groups and cu/tures, naturally, the cuisine is not the only thing that exhihits such diversity . Singapm·e is so full offestivals, carnivals and ceremonies that no matter which time of the year you visit you will find yourselves in the midd/e of' a festi val. In Fehruary,for example, the famous Chinese New Year ceremonies take place. lt is an endless parade of dragons , monkeys , mice and thousands of dijferent costumes . Jugg/ers, acrohats, and thousand of children carrying co/owfu/ paper /anternsflow /ike a flood ofjoy in the streers of Singapore. Parades of Indian religious ceremonies have a completely dijferent atmosphere . lt is aparade of h/ood, ten·or and sorrow.In the Thimiti cerony, lndians walk harefoot on hor coals and relish the pain. But Indians, too. have joyfu/ ceremonies.The Deepevalifestival,for example,floods Singapm·e with li!;ht. -+


"li#SA SEYAHAT ÇEKLERİ: r 1NAKiT GİBİ KULLANlN

Dal/as. 7eksas

Visa Seyahat Çekleri, size yurtdışında ihtiyaç güvence ve esnekliği sağlar. Çekierinizi Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında alışveriş lerinizde , eğlence, otel ve seyahat harcamalarınızda güvenlik içinde kullanabilirsiniz. Visa Seyahat Çekleri acil durumlarda genellikle 24 saatten kısa bir süre içinde hızla ve kolaylıkla yenilenebilir. Visa Seyahat Çekleri diğer bütün çeklerden daha fazla para biriminde, tam 13 farklı ülke parasına göre düzenlenebilir. Dolayısıyla, bundan sonra seyahate çıkarken Visa Seyahat Çekleri isterneyi ihmal etmeyin. duyacağınız tıJm

BAŞKA BİRŞEY

GEREKMEZ


INA AGIZ TADINIZI BiRLiKTE GÖTÜRÜN ...

boşuna taşımayın. ağzı ­ nızın tadını kaçırmayın . Hediye olarak götürdüğünüz peynirler sizi utandırmasın. yüzünüzü

Rasgele marka peynirieri kızartmasın .. .

Taciroğlu markası. pastörize Taciroğlu

peynirin garantisidir. Ekstra ve Peysan peynirleri. yurt içinde ve yurt dışında Türk ağız tadının ve peynirde kalitenin simgesidir.

- PEYSAN

'Peyniri bilenler, peyniri seçenler için'

PEYSAN GIDA SANAYi A.Ş . Telefon : 512 22 50 C4 hat) 581 50 06 C3 hat ) Telefaks: 520 77 97 Teleks: 23299 bth tr.


le aylardan ~ ub at ise. ünlü Ç in y ıl ba~ı tören lerinin tam ort asına düştünüz demekt ir. Yılına göre ejderhalar. maymunlar. fareler ve daha akla ge len. ge lmeyen binbir çe~ it kı l ık içi nde dev bir resmigeçittir bu. Hokkabazlar. cambazlar. rengarenk fenerleri ile bin lerce çoc uk Si ngapur cadde lerinde n bir n eşe ve sevinç se li gib i akar. akar. akar. .. Hint dini tören geç itleri bamba~ka bir hava içinded ir. Kan. ı s tırap ve dehşetin gösteri sidir bu. Ya da Thimiti törenine ras tlarsa nı z, a t e~ üzerinde çıplak ayakla yürü yerek azab ın tadına varan Hindu l a rı ac ı ve d e h şe tl e izlers ini z. Ama Hintiiierin de sev inç ve n eşe törenleri yok sayı lm az. Deepevali şe nli ği ı ş ıkl ar içindeki Singapur'u bir kat daha aydın­ lı ğa b oğa n bir ı ş ı k iiy inidir. Bu sürekli kamaval havasının hiçbir kargaşaya . pi s li ğe , itiş kak ı şa ve huzurs u z lu ğa yo l açmadan. ama coş ku sun­ dan ve ahenginden de bir şey kaybet meksizin sürüp gi tmes i... İ şt e Singapur'un as ıl büyük sürpri zi bu olsa gerek. Hele hele bütün bunların batının en büyük metropolleri ile ya rı şan modem bir a tnı osfe rl e içiçe yaşa rınıa s ı ancak Singapur'da gerçe kl eşe bi lecek olan bir olağanüstülüktür.

Bir yanıy l a Manhattanvari gökdelenler arasında ko ş u şan işadam l arı, dev sanay i kur ulu şla rı , durmaksızın işle­ yen lim a nı , modem turistik tesisleri ile çağdaş h ayatın u ğultu s u ... Öte yanı yla tapın a kl a rı , ay inleri, baharat kokuları, çek çek araba l arı ile esrarengiz Uzakdo ğ u mistik h avas ı. Singapur, bu ikisinin barı şç ı bir sentezidir. Bitmez tükennı ez sürprizierin kaynağı işte o sentezde yatm ak t ad ır e

Singapur'a yılın hangi ayında gıderseniz gidin, kendinizi bir karnavalı n ortasında bulursunuz. Wheneveryou visit Singapore, you wlll find yourself m the midst of a carniva/.

Singapur, yılı dört mevsim olarak yaşamaya alışmış olanlar için şaşırtıcı bir iklime sahiptir. The elimale in Singapare presenis a surprise for all those who have been accustomed to #ve four seasons in a year.

This carniml atmosplıere continue s without creating any disturhances, fights or untidiness, and the festivities go ahead without losing the spirit of enthusiasm and harmony. That is one of the greatest surprise of Singapore. That this can be accomplished ina modern atmosphere competing with the west's biggest cities is a miraele that could happen only in Singapore . Singapare has two faces: skyscra-

pers renıiniscent of Manlıattwı's oiam industrial plants, tlıe ever•hus; ;ort, first-class hotels and tlıe hu::ing of modem life; heyand this however, lies the tenıp/e s, religious festival s, the smell of spices, rickshaws and the mysticisnı of the Far Easf. S{ngapfJre ·has achieved a remarkabl(/ sjın~thesis ofihe traditional and the contei!Jporary . Which makes the city more fascinoting for travefers e


IMAJI N ASYON Beymen

erkeği,

-yeni mevsi-

min heyecanı mı . bilinmezdaha bir canlı.

daha bir

(j)

dinamik bu yaz . Bu heye-

z

can giysi !ere de yansıd ı :

o

Klasik takımlar yeni bir yorumla

hazırlandı.

Göm-

I

leklerde

oryantal

grafik

(j)

desen lerden etki !en ere k farklı

modeller yarat ı ldı.

Renk kombi nasyo n unda ise. sonsuz hayal gücü ne yer verildi.

i m a B

E

n asyon Y

M

E

Eri:CUTIVE

N


tj1 GARDEN~ ile cennet gibi bir bahçe

Yorucu bir haftaydı. Şimdi bu hafta sonu tamam iyle sizin. Doğa ile başbaşa birkaç mutlu saat. Gönlünüzce yeşillendireceğiniz

Asmaaltı Kızılh<ın So k 18 34460 Eminonu ISTANBUL

Telefon · 5 11 42 9016 Hat Telela:ıc : 526 50 20 T e leıc 22388 ıuıır

bir bahçe. Belki biraz yorucu ... Ama zevkli , dinlendirici. Ve yardımc ı nız ... Gardena bahçe araç gereçleri. Güzellik duyguları gelişmiş insanlar içi n bir bahçe mutlaka Gardena'dan izler taşır .

Turkıye

Tek

Yetkılı Te1T15ılcısı

.

boh@o Tarım

ve Sulama Araçlan Tıca ret A . Ş. '


CiCEKCiLiKTE PATLAMA , , ,

••

TURKIVE • CICEK ACTI , , , Son yıllarda yaşanan hızlı gelişme, Türkiye'yi Avrupa çiçek pazarında söz sahibi bir ülke haline getirdi. 80 milyon dolarlık ihracat potansiyeli bunun en güzel göstergesi. THY'nin 1986'da 316 ton olan çiçek taşımacılığının, 1989'da 1577 tona çıkmış olması da bu alandaki gelişmenin bir başka göstergesi.

on on yıldır Türk ç içekçiliği n­ deki gelişmeleri yakından izleyen ve 2 I -25 Mart tarihleri arasında Antalya THY Kargo Terminali 'nde düzenlenen "Fiorantalya 90" fuannı gezenlerin aklına bu sorunun !akılması çok normal. Türk çiçekçiliğinin son yıllardaki görünümü, ister istemez o günleri, o -

S

SKYUFE 5/90 39


Türk seracıliğı denince akla gelen yerlerin başında Antalya ve Yalova yeralıyor . Antalya and Yalova are the places that come to mind before any other place connected with Turkish greenhouse 1/oriculture.

devri hatırlatıyor . Bir tek farkla: Jale deği l , karanfil.. Önce fide ithali ile başla­ yan olay, iki yıl kadar önce çehre değiş­ tirip yayg ın bir fide üretimine dönüştü, ve bugün 20 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaş ıldı. Bunun en büyük bölümüde cins cins, renk renk karanfillerden oluşuyor. Hollanda çiçekçilikte "uzman ülke" say ılı r. Fransa, Avusturya ve İsviçre'de çiçek düşkünlüğü alabildiğine yaygın­ dır. İşte , artık o ülkelerde bile Türk karanfıl i aranıp soruluyor. İç ve dış pazara sunulan 70 çiçeğin fıdesi de Türkiye'de üretil iyor. Çiçekçiliğimizdeki gelişmeler konusunda bil gisine başvurduğumuz Ege Tarım AŞ. Yöneticisi Metin Mansur, bugün ithal edilen şeyin çiçek değil , teknoloji o l duğunu bu teknolojinin gerektirdiği tüm araç-gerecin ise yurt için- -+ 40 SKYLIFE 5/90

FLORICULTURE BOOM

TURKEY BLOSSOMS The rapid development of Turkish floriculture in recent years has made Turkey o country with o say in the European flower market. An export potential of $80 million is the best indicalian of this. Anather indicalian of these developments is the increase in flowers transported by Turkish Airlines. Flower Cargo rose from 316 tons in 1986 to 1,577 tons in 1989. hose who have observed c/osely thedevelopmentsin Turkishfloriculture in the /ast decade and those who have visited the Florantalya 90 fair he/d between 21-25 March at

T

the THY Cargo Terminal are pandering this quesrion ... The events and developments that have taken p/ace in Turkish floriculture in recent years cannot help but bring that era to mi nd. But with one difference: the tu/ip has been replaced by the carnation. The process started by seed/ing imports has made a breakthrough about two years ago, turning into a widespread seed/ing production. Today, Turkey's export potentia/ has reached $20 mi/lion, with the /argest sha re cansisring of carnations of various kinds and colours. Turkish carnations are now sought after eve n in flower-producing countries /ike H ol/and, and in flower-loving countries /ike France, Austria and Switzerland. This development took place within such a short span of time and with such speed that, white the Europeans ask theirflorists "have you got any Turkish jlowers?", the same jlowers are stil/ bought and so/d here as "European flowers" . However, 70% of the seed lings in domestic and export markers taday are being produced in Turkey. When we asked Mr . Metin Mansur, director of Ege Tarim AŞ. a company which has played a big part in this development, for information about the developments in Turkish floricu/ture , he said: "It is absolutely wrong to think our local horiculture is dead. What is being imported at preseni is technology, not jlowers. Besides, all the materials and equipment required by this technology are being manufactured locally." And he adds, "lt would also be wrong to imagine everything within the confines of export potentials. In recent years serious developments have occurred in the domestic market as well. Flower auctions which used to be held in the two biggest cities only have now started to spread to the main centers in Anatolia. There is a big increase in the quality of jlowers sold. The fact that it has been possible to have a country like Halland approve of our flowers has stimulated the producers to be very careful about quality. Asa result, the quality of jlowers in the domestic market, too, has improved." One of the significant reasons -+


THE GRAND AND SPARKLING WORLD OF PULLMAN ETAP Hotels Pullman Etap offer you just what you expect from luxurious prestige hotels around the world - and more Modern standards of comfort. refined with a tradition of hospital ity Elegant interiors. only ma tched by an excellent and personalized servi ce A world of its own . where everything seems and is extraordinary A magnificence shared with 261 hotels in 43 cities of the world AIX ['\ PROVl '\U • Ai BAltA • AMSTI ROAM • A'\KARA • A.<;\I.A' • BA'OOL • 80LOG.._A • 80' ' • BORDi.All X • 8RA7ZAV111 ! • RR JSSI L~ • CABOU RG • L'JRO • CA'-NES • O Vıl t LC.UYO ' • l'OlCX.."'I • DAKAM • ![R'-D VOl TAJRl • n OR t ' O • FRA"Kf URT • C..l 'IIEVA • ISTA"-BUI • IZMIR • KHAMI<; MUSHAYI' • LOMI • 1UGA'I,Q • LYO'I,S • \\ADRIO • MARSU LI [ • 'I.;A,Tf <; • 'l,l( l • ORLY • OU AGADOUGOU • PAR I~ • RO"[ • ROU I ' • 'v\RRf.RRlK K e 5( ~4ıi'II OI e Ttll_ tt ~Ul • Vli\1(. 1 • 1111 ''A • ZU RK H

-

PULLMANHOTELs

PULLMAN INTERNATIONALHOTELS IN TURKEY • PULLMAN ETAP iSTANBUL • PULLMAN ETAP ALTINEL • PULLMAN ETAP MOLA • PULLMAN ETAP i ZMiR • PULLMAN ETAP KONAK • PULLMAN ETAP TRABZON IOJX'n ı ng ı n ıqqı ı Member of Pullman International Hotels-Wagons Lits Group


/(ır

Iç pazardaki talep patlamas ı, yaşam kültüründeki zenginleşmenin bir belirtisi ... Demand boom in the internal marketisa sign of enrichment in the way of life ... de

üre tildi ğ ini

be lirtiyor ve ekliyor:

her şeyi ihracat olanakların­ dan ibaret sanmak da yanlış olur. Son yıllarda iç pazarda da ciddi gelişme­ ler yaşandı. Eskiden yal nı zca iki büyük şehirde düzenlenen çiçek mezatları artık Anadolu'nun öteki büyük merkezlerine de yayılmaya ba ş ladı. Bu arada satılan çiçek kalitesinde iyileşme gözleniyor. Hollanda gibi bir ülkeye çiçek beğendirmek , üreticilerimizi kaliteye büyük özen göstermeye sevk etti. Bunun sonucu olarak iç pazardaki çiçek kalitesinde de yükselme gerçekleşdi. "Ayrıca

İç pazarda görülen talep patlaması­ nın b aş lı ca

sebeplerinden biri gerek iş­ yerlerinde gerek ev dekorasyonundu çiçeği n yeri ve ağırlığının artm ası. .. Bu durum saks ı çiçekçiliğini ge li şt irdi , ama saks ı ç i çekçi liğ inin dı ş pazarı yok. İh­ racatı da hedef alan kesme çiçekçi likteki yükseli ş ise önemli bir kültürel deği­ şim l e paralellik gösteri yor. Bu da, çiçeğ in art ık belirli ki ş il ere çok özel anlarda sunulan bir güzel lik olmaktan çıkıp, sevg i ve s ı ca klı ğ ın sess iz sözc ükleri olarak elden ele dol aşmas ıdır . Eş dost ziyaretlerinde, kutlama günlerinde hatta durup dururken, sı rf içinden geldiğ i için in san l a rın birbirlerine çiçek vermeleri gelenek halini a lı yor. Florantalya'90 Fuarı, işte bu ortamda, dünya çiçek paz a rın a bir ucundan girmeye çalışan d eğ il , bu pazarda ciddi 42 SKYLIFE 5/90

söz sahibi olan bir ülkede düzenlendi. Fuarı izlemeye gelen 5 bini yabancı 40 bin ziyaretçi, bol çiçek! i günler yaşadı­ lar. Avrupalı, Kuveytli, İsrailli, Iraklı İt­ halatçılar ve firma yetkilileri Türk çiçekçi leriyle yüzyüze görüşme, bilgi alışverişi yapma ve çeşitli bağlantılar gerçekleştirme imkanını buldular. Türkiye'de çiçekçilik alanında yaşa­ nan bu patlama döviz girdilerinde önemli bir kalem oluşturacak. Ama belki daha da önem lisi iç talepteki artışın taşıdığı anlam: Çiçek giren her oda, her salon ve her çalışma masası ile birlikte toplum kültürüne biraz daha renk koku ve zengin li k gel iyor e

the hig increase in tlte denıandj(ır flowers in the donıestic market is tltat people are now more /.:een nn decora ting !heir lıonıes and office.\· tltan in tlte pasi. Tlıe poffed plwıt seefor /tas also experienced rapid growtlt in order to satisfy tlte increased demand. But potted floriculture does not ltaı ·e an e.rport market. The growtlt in tlıe ji-esh-cllf jlower seetar is gew·ed to e.rport, hut has also heen fueld by significanf cu /tura/ change. Flowers hal'e hecome nıore widely used, in Turkey in hoth personal and business lifeasa giji, as an riffering of loı ·e and good cheer. and as tlte preferred way to comnıemorate openings, annil'ersaries, weddings and.fitnerals . 40,000 spectators l'isited tlte Floramalya '90 Fair. including 5.000 j(ı­ reigners. European, Kuwaiti. Israeli and Iraqi importers and company represel1fatives had an opportunity to meet each otherface to face. to exchange information and to negotiate col1fracts. This boom in the floriculture sector in Turkey, is expected to constitute an importal1f item among the hard- currency inflows of the coul1fl}' as wellasa hig contrihution to its economic del'elopment. Bul what is eı •en more significant is the signij/cance that the hoom in the domestic demand implies: the lil'e.\· of Turks are beconıing nıore colowful and pleasant as flowers become an inseparable part of everyday life e


Güneşi topladık, Yüzyıllardır

Anadolu

Uygarlıklarını aydınlatan,

Ve 22 yıldır Güneşi sunuyoruz size, tüm bereketi ve sıcaklığıyla ... We gathered the Sun Which illuminated Anatolian Civilizations by And we offer you the sun, with all i ts fecundity and warmness ...

Çağdaş

olanaklarla, çağdaş gereksınımıere cevap verebilecek kaııasllticıe BÜYÜK ANKARA OTELI. Parlamento ve Diplomasi kenti Başkent Ankara'nın merkezinde, tüm konforu sunan 194 oda, 27 suıt daire. Toplantı. semıner. ca.\1·~..-,. restaurantlar, barlar. ve siz seçkin konukların her türlü hl7nfrlir\ii!!•~;n,ıilJ BÜYÜK ANKARA OTELI KREDI

*

GRAND HOTEL ANKARA. diSDiays a llv/ng culture wlth a capaclty to satlsty rnl~r.ı:ı•mrınr"""' rPt'1lıh""'rllııı'~~~ lııilafdmiJQ}i~ fac/1/tles. Sltuated In the heart of the capital clty of Ankara. a clty of o,.,.u,:,,HDJV 197 rooms and 27 sultes offerlng you the full comfort you are famlllar at your disposal for meetlngs, semlnars, tea part/es and banquets. ANKARA fOr use by you as our dlstlngulshed guests when you are n.ı:ı•,.ı:ıFirl•

'8\ \~1

BÜYÜK ANKARA OTELi ~!!'V""\

V.., Atatürk

Bulvarı

EMEK OTELLERi ZiNCiRiNE DAHiLDIR MEMBER OF THE EMEK HOTELS CHAIN

183 06680 Kavaklidere-ANKARA 1 TURKEY Tel: 9/4 125 66 55 Tlx: 42 398 gtel-tr Fax: 9/4 125 50 70


SERGi: SAKiR ECZACIBASI, ,

HAREKETIN "' FOTOGRAFLARI Ünlü fotoğraf sanatçısı Eczacıbaş ı, 1980 sonrası ~önemde yaptığı çalışmalardan bir derleme ile ı brahimpaşa Sarayı'nda sanatseverlerin karşısına çıkıyor . • •

U

fotoğraf sanatçımız Şakir Eczacıba~ı l 7 Nisan'da açtığı

nlü

yeni bir sergi ile sanatseveriere güzel bir bahar armağan ı sundu. Sultanahmet 'teki İbra ­ h impaşa Sarayı'nda açılan ve Şakir Eczac ı başı'nın 40x50 ebadında 42 fotoğrafının yer aldığı sergi l 4 Mayıs'ta sona erecek. Eczacıbaşı'nın bu sergisi. daha önce-

kilere göre biraz farklı. Önceki yıllarda. 8'i yurt dışında olmak üzere açtığı 16 sergide hep fotoğrafa başladığı yıl­ lardan beri biriken eserleri arasından yaptığı seçmeleri sergileyen sanatçı, şimdi l 980 sonrası çalışmalarından bir derleme ile sanatseverlerin karş ısına çıkıyor. Aynı

zamanda. Türkiye'nin ünlü biri olan Şak i r Ecza-

işadamlarından

cıbaşı, iş hayatının o yoğun ve yorucu temposu içinde fotoğrafa zaman ayı­ rabilme ve enerji bulabilme mese lesini uzun yıllar önce çözmüş! " ... o işi yapmayı gerçekten çok istemek" ... Sanaıla uğraşmayı "çok istemek". Onu bu kadar çok sevmek, Eczacıbaşı için fotoğrafla sınırlı bir şey değil. Onun Robert Koleji ve daha sonra Londra Üniversitesi yılları , sanatı tanımak ve sevmeyi öğrenmekle geçmiş. Yurda dönüşünün hemen ertesinde Vatan gazetesinin "Sanat Yaprağı" ile ba ş­ layan sanat yazartığı hayatı, Milliyet Sanat dergisi ile sürüp giderken, bir yandan da sinema ile aktif olarak ilgilenıneye ba ş lamış. Sinematek'in kurulu ş una öncülük etmiş ve on yıl süreyle başkanlık görevini üslenm i ş. Bu arada "Yaşamak İçin" . "Renk Du varları" , "Göreme", "Kırkpınar" ve "Deve Güreşi" adlı belgesel fılmlerle katı l d ı ğı uluslararası yarışmalarda birçok ödül almış.Fotoğrafa başlayışı, 1962 yılında ünlü sanatç ı Ara Güler'in bir fotoğrafı üzerine karşılıklı tartışırlarken, Güler'in "Kendin çek de görelim" diye yaptığı şaka ile ba ş lamış. Hemen alınan Leica makine önce o çok sevdiğ i İstan bu l-+ SKYIIFF 5/90 45


Eczacıbaşı' n ın Eczac1başi's

son sergisi, sa natçının 1980 sonras ı

çalışmalarından

so k a kl a rınd a dola ş mı ş bir süre. Sonra Anadolu , köyler, ça rş ı lar, pazar yerleri , tabiat ve e lbette insanlar. .. "Gerçekliği, çoğu kez izlenimci bir y aklaşımla, renklerin u yarıc ı , duygusal etkisi üstünde durarak ya n sıt­ maya çalıştım. Bu anlamda, çektiğim ilk fotoğrafla yıllar sonra çektiklerim arasında özde bir değişiklik olduğ unu sa nmı yo rum" diyor Şakir Eczacıbaş ı. Özde bir şey değ i ş mi yor, ama zamanl a, özellikle de 80 so nras ı ça lı ş­ m a l a rında , ç izg iler y umu ş u yo r , nesne ler kes in olmaktan ç ıkı yor, canl anı yo r , hareket k aza nı yor. A rtık donup kalmı ş g üzellikleri ve anlam l arı de ğ il , renk ve ı ş ık ili ş ki s inin dinamizmi içinde, ol u ş um halindeki şey l eri , hareketin kendi sini görmeye baş lı yo ru z. Şak ir Eczac ıbaş ı "ki ş i se l bir üslup" ve "kendine özgü"lü ğe büyük önem veren bir sa n a t ç ı. "Algıladıklarını ya n s ıtmadan duramayan" bir insan olarak tanımlı yor sa n a t ç ı y ı. Ama öy le s ı radan, kısacık bir göz lemle geçiş ti ­ rilen bir t a nım a değ il ; gerçek ten ve derinden derine d uyarak, aniayarak bir 46

SKY ııFF

bir derleme ...

la test oxhibition consiats of a selection of the artist's post-1 980 works ...

'i /00

a l g ılama. İşte ancak bu gerçek l eştikten

eline a lı yo r. Kogenellikle Türki ye'den, Anadolu kültüründen ve in san ından seçmesinin belki de asıl sebebi bu. Çünkü o nl arı iyi tanıyor , sev iyor ve "yans ıtmadan durama yac ağı" bir yo-

sonra,

makina s ını

nularını

ğunlukla "algılıyor ".

"Yoğun

bir zihinsel ve duygusal büyük bir sadelikle konuya ya klaş mak ... " Şakir Eczac ıba ş ı , o kritik anı kolluyor ve deklanşöre ba s ıy or. Hepsi bu kadar. Günümüz fotoğraf sa natının yayg ın biç imde k ull andığı ek tekniklere, objektifin yakal ad ı ğ ını a ll ayıp pullamalara hiç girişmiyor. Üstelik de, bir kimyager ve sanayici o larak, teknik geli şmel erle sabahtan ak ş ama içli dı şlı oldu ğ u halde. Özel likle bu son sergisindeki fotoğrafların , ya lnı zca bir an ı , bir durumu değil, bir o lu ş umu , bir hareketi yan s ıtan fo to ğra fl a rın karmaşık teknikler kul lanılmad a n çek ilmi ş oluşu Şakir Eczac ıb aş ı ' nın foto ğ raf san atınd aki ustalı ğ ının en güzel delilleri olsa gerek e ha z ırlı ğ ın ardındaa

PHOTOGRAPHY EXHIBITION OF ŞAKIR ECZAClBAŞI

PICTURES OF MOTION At an exhibition at lbrahimpaşa palace, well-known photographer Şakir Eczac1baş1 preserits o calleetion of his post-1980 works. urkish photographer Şakir Ecpresented a new exhibition as a spring gift to art lovers. The exhibition wi/1 remain open from April 17th un til May 14th. There are 42 40x40 photographs by Şakir Eczac ıb aşı at the exhibition which has been opened at Ihrahimpaşa Palace in Sultanahmet. This exhibition by Eczacıbaşı has a difference from his earlier exhibitions. In the past years the artist has opened 16 exhibitions, eight ofwhich were abroad, and displayed a se leetion of his

T

zac ıbaş ı Jıas


Son sergideki fotoğraflar yalnızca bir anı , bir durumu değil. bir hareketi yansıtıyor . The photograph in the last exbition reflects not just a moment or a situation, bul a motion.

works since he started taking photographs. but this time he has selected his post /980 works. At the same time Şakir Ec:acıbaşı is one of Turkey's most prominent lmsinessmen. He has solved the problem of finding the necessary time and energy for photography in that hectic and riring rhythm of business life long years ago by " ... having a really strong desire to do it" ... Eczacıbaşı's inl'olvemem in the arts is not confined to photography . During his student years at Robert College and the Uniı•ersity of London, he beca me acquainted with and teamed to love the arts. His active involı •ement in culturallife began in Vatan newspaper and continued with Milliyet Sanat, an artsjournal.ln the /960s , he played a leading part in founding the Sinematek, chairing it for ten years. In this period he won several pri:es at imenıati­ onal competitions for documentary films he produced. such as "To Live", "The Walls of Colour", "Göreme" . "Kırkpınar" and "Camel Wrestling".

His initiation info photography took place in /962 when . discussing a photograph with Ara Giill'l', the artist )oking/ı• w/d him. "you take one and [et us see". The Leica canıera. which was immediately hought. at .flrstga:ed at the streets of Istanbul. La ter. the le ns turned to Anatolia: ı·illages. nıarket.1· . ba:aars. nature and. of' course. people .. . "I tried to reflect realism with an impressionist approaclı, emphasizing the stimulating, emotional effect of colours. In tlıis respect, 1 do not think there is any substantial difference between my first photograph and those that I took years later" . says Ec:acıbaşı. Nothing changes in substance. but in time , particularly in his post-1980 work. the lines become sor ter. the objects cease to he so definitil'e. Rather than static inıages. we hegin to see things ina dynamic relationship between colour and lig ht. in nıotion. Şakir Ec:acıhaşı is an artist who attaches great signiji'cance to personal style. Hedefinesan artisiasa person

"who can not lıelp reflecting what one perceives". Probably this is the reason why Eczacıbaşı chooses his suhjects from Anarolian culture and people. He knows them well, /oves and perceives so intensely that he "cannot lıelp reflecting". Şakir Ec zacıbaşı approaches his subject with simplicity after an intense mental and emotionql preparation. He waits for that criticql moment and then presses the shutter-release button. That is all. He never makes an attempt at the extra techniques whiclı are widely used by present-day plıotography and dressing-up what the camera has caught. And that in spite of the fact that, asa chemistand a businessman, he is deeply involved in technical devolopments day in day out .. . The photographs on display in his la test exhibition, which reflect not just a moment or a situation, but a process, amaking anda motion, have been taken without using complicated techniques, evidence of Şakir Eczacıbaşı's mastery of the art of photography SKYLIFE 5 / 90 47


"CRN" ve "E" SERiSINDEN SONRA

l§1tmada; .

SU PER SERI (ELBA) KONVEKSiYONLU ALÜMiNYUM PRES DÖKÜM RADYATÖRLERi

"S" SERiSi

ekonomi, konfor ve teknoloji. Kat kaleriferinde en iyi çözüm.

Standart Renkler: Altın Sarısı

Sütlü Kahve Fildişi

Gri Yeşil

Q.

< a:


GUZELYURT

Yanardağların, suların ve rüzgôrlar ı n milyonlarca y ı lda şek i l l endirdiği vadi ve tepeleri dolaşırken, tapınakları gezerken yorulduğunuzu

farketmezs iniz. Kasaboya dönüşünüzde size sıcacık, yuvarlak ekmekler ikram ed il ir .

y k üll e rl e

ap ı mı

60 milyon yıl süren bir tual üzerine: binlerce y ıl da işlenmiş bir tablo ... Vo l kan l arın püskürtlüğü kap l a n m ı ş gen i ~

bir a landa. ve rüzgarın fırçasıyla ~ekil­ l e n m i ş. seyrine doyuın olmayan bir tabi at ına n zarası. .. Eve t. yine Kapadokya'dayız. Ama b u d e fa Ü rgüp. Göreme . Avanos. Uç h isar. Derinkuyu ve llılara gibi ün sa l nı ı ~. t u rizm hro~ürlerinc kapak o lm uş merkezlerden birimle deği 1. n as ıl sa giz li ka l m ı ş bir başka Ka padoky a g üze linde: Güzelyurt'tasu l a rın

yız.

Gün boyunca . çevredeki vadi ve t epe lerde. kilise. ınanastır ve m ağa ra l a rı gezip key itli bir yorgun luk iç inde kasa ha m eydan ı na dönerken . ev lerd en. s ize s ı cacık. yuvarlak ekme kl er ikram edi len. sıcak ve uyumlu insanl ar be ldesi Güzclyurt. Uyum: G üzc ly urt 'u anlata n en iyi ke li me belki de bu . Ye rli h a l k ın . göçmen lerin ve A rn av utl arı n . o rt ak f ı rınlarda sıra ilc e kmek p i ş i rdikleri bir sosyal uyum. Tah iat la i nsanoğl un un binlerce yıl- -+ 50 SKYLIFE 5/90


GUZELYURT:

THE UNDISCOVERED BEAUTY OF CAPPADOCIA On the evening of o da y spent wandering araund valleys ond hi/ls shaped by volcanoes, · rivers and winds, on arriving at the town you wi/1 be surprised by the warm welcome of the townsfolk offering you hot loaves right out of the oven. painting completed in thousand of years on a can vas which is itse lf 60 million years old. A unique panorama ojfered by a vast area covered with volcanoe ashes and shaped by the action of waters and winds ... We are in Cappadocia again . But this time not in such well known spots as Ürgüp , Göreme, A vanos , Üçhisar , Derinkuyu and lhlara-which are usually se fa· red f or the cover of touristic brochures. We are in yet another beautiful spor which has somehow remained obscure so f ar: Güzelyurt. Here, after visiting churches. monasteries and caves in the valleys and hi lls, you will return to the town and be surprised by the offer of hor round loaves by the townswolk. Güzelyurt is the home of such friendly and easy going people. Harmony is the best word to deseribe Gü:elyurt . Here you will find a social harmony which reveals itself in the sight of street ovens where the native populaton, the immigrants and the Albanians bake their hread by taking turns . In addition to the agesold architectural harmony between nature and man, you will notice the relaxing harmony between the physical surroundings and the people who in hahit it. The town on the western slopes of a hill on the road Nigde-Aksaray was first inhabited by the Hittites. However the to wn assumed its present character by the arriı •al of the Chirstians ji·om 343 onwards. A period of persee u- -+

A

Kasaban ı n

içi, meydan ve sokak çeşmele ri ,

taş

köprüleri ve so kakları ile tam bir açıkhava müzesi gibidir.

With the fountains on its squares and streets, its stone bridges and its steets, Güzelyurt is a veritab/e open air museum.

dan beri sürüp giden mimari uyumu ve bu fiziki çevre ile onun içinde yaşayan ­ ların huzur verici uyumu. Ni ğ de - Ak s aray yo lu üzerindeki bir tepenin batı eteklerinde bulunan yörenin ilk h alkı Hititle r. İ. S . 373'ten itibaren ba ş lay a n ünlü Hri sti yan göçü ise, kas ab ay ı , bugünkü kimli ğ in e kavuşturmuş. Saldırıl a r , akınl a r , i şga l­

lerle dolu 7 y ü zyıllık bir korku dönemi, Selçuklu hakimiyeti yle birlikte tarihe karışmı ş .

Güzelyurt veya di ğe r adı y l a Gelveri, 52 SKYLIF E 5/ 90

Hristi yan dini tarihi açıs ınd an özel bir önem t aşıyo r. Y üzy ıll a r sonra Ortodoks mezhebinin doğ u ş un a yol açacak o lan fikirl erio temeli , burada, Aziz Gregorios Teologos'un m e ktupl a rı ve onun döneminde Gelveri kili selerinde okunan ilahiler, Hri sti yan edebiyat ve müzik tarihinin ilk örnekleri , 3. ve 4 . y ü zy ıll a rd a ilk m an as tır h ayatının da burada b aş l adı ğ ı biliniyor. Bu dönem boyunca 4 kilometre li k man as tır vadi sinde s ıra l an an l ara ek olarak merkezde 54 kilise in şa e dilmi ş. -+


Europcar

Sorunsuz otomobil Europcar'dan kiralan1r. Europeardan kiraladırJınız otomobile, kendi otomobiliniz gibi güvenebilirsiniz.

Çunkü Europcar. filosundaki her aracı . her kiralamadan sonra çok titiz bir kontrolden geçirir. En küçük ayrıntısına kadar ... Bu kontrol. gerçek bir "check-up "tır . Europcar'da hiçbir araç bu "check-up"tan geçmeden. 20 maddelik "Onay Kartı" imzalanmadan kiraya verılmez .

Europcar'da araç kiralamak sorun derJildir. Europcar Bürosu bulunan yerlerde. tek bir telefonla. istediginiz araç size hemen ulaştırılır ... ve istediginiz yerden teslim alınır. Hem de ücretsiz. Küçük. büyük ya da dilerseniz sürücüsüyle birlikte lüks otomobiller. minibüsler. jeep'ler... hangisine ihtiyacınız olursa. Europcar'da bulabilirsiniz. Europcar'dan kiraladıgınız otomobile güvenebilir. huzur içinde kullanırsınız . Europcar, sorunsuz otomobiller kiralar.

lnterRent / Europcar 'm Türkıye temsilciSI Esm Tuflzm 'dlr. lsllnbuıl • Merttez Tel 154 77 88 (12 hal ) Faks 150 76 49 Teleks 24 175 vtn ır

• Ataturk Havalımanı Dış Hatlar Tel 573 70 24

574 19 08

Iç Hallar Te<

25429 csg tr

573 70 24

574 19 08 •

Kadık oy

Te<

360 33 33 3J

An ....

lzmlr

• Bodrum

.. Merkez Te< 118 34 30 11838 77

• Merkez Te< 25 46 98

• Esenboga Havaatanı Te< 3 12 28 20 740

• Ad nan M enderes

• OrgUp

Te<

ıJ ıs

12 09 65 Ha vaa la nı

51 10 7.!

•Ku .-cf.ası

Te<

13607

Te<

• Dalyan

Te<

5632

T"

t 20 Ot

T"

49 gs

o 65

• Merkez

Te<

• Dalaman H a vaala nı Te< 1117 • Fethlye

ı

Antalya

• Marmaris

ı ı

88 79

11 84 10

Havaalanı

Te<

21 77 80110 hJI, Dan• 435

• Alanya Te< 119 29 152 39 • Slde Tel 17 64 18 47 • Hotel Sar ay Regency Te< 65 00 (4 ha!) • O tel Merıdı en Te< 48 30·31

•Kemet" Te< 2909

• Mersin Te< 200 17 -18

• Otel Wo rld Kınş• Te< 27 49

• Merkez

r .. t>zon Te<

Adana .. Merttez Te< 13 4 7 75

Havaalanı

Te<

15 03 80 -81 .303

Oa hıtı

258 44 ?4 1 64

Havaalanı

Tel 244 30 ·31

Dan•• 63


Niğde-Aksaray

yolu üzerinde bir tepenin eteklerinde bulunan Güzelyurt, binlerce yılda yapılmış bir tablo gibidir. Güzelyurt, at the foot of a hill on the road from Niğde to Aksaray, is /ike a painting produced in thousands of years.

1258 'de Selçuklu Sultanı IL Keykavus tarafından satın alınan Gel veri, I 924'teki mübadeleye kadar bir Hristiyan yerleşim merkezi olma özelliğini korumuş.

Güzelyurt'un kayaiçi yerle~im dokusu , ilk olarak Aziz Gregorios Kilisesi yakınındaki Kör Sokak'ta göze çarpar. Yeraltı şehrinin giri~leri de buradadır. Mağara ve tüneller içindeki su sarnıçları, fırınlar, yiyecek depoları ve şa­ peller, bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. 13. yüzyıldan itibaren de , nüfusun artınasıy la kaya üstlerine de yapılar inşa edi lmeye başlanmıştır. Kasaba içinde yer alan sayısız kilise içinde en eski ve ünlü olanı 385 tarihinde yapılan St. Gregorios Teologos Kilisesi'dir. Birçok değişiklik ve onarımdan sonra camiye dönüştürülen yapıda, kireç badana altında kalan değerli freskler, uzman bir işçilikle yeniden ortaya çıkartılacakları günü beklemektedirler. Yine tümü kayaya oyulu olan Aziz Anargiros Kilisesi , hastaların dua ederek sabahladıkları bir kutsal ~ifa eviydi. Bu iki ünlü tapınak dışında , 1894 yılında eski bir kilise kalınıısı üzerinde inşa edilen Analipsis Kilisesi , I I. yüzyıldan kalma Koç Kilisesi , duvarları 9. yüzyıl freskleriyle süslü 54 SKYLIFE 5/90

Çömlekçi Kilisesi , 1924'te yıkılan ve ancak dikkatli bir kazı ile yeniden gün ışığına çıkarılabilecek durumdaki Meryem Kilisesi , kasabadaki sayısız kiliseden en çekici olanlarıdır. Manastır Vadisi ise 3. ve 4. yüzyıllardan kalma çok sayıda manastır ve kiliseyi barındırır. 14. yüzyılda Hristiyanların da yardımı ile yapıldığı bilinen ve bütünüyle kaya oyma olan Kaya Camii'nin yalnızca son cemaat yeri ıonoz örtü sistemiyle dışarıda inşa edilmiştir. Şimdi otel olarak işletilen eski Hristiyan Kızlar Okulu ve kasabanın batısındaki bir tepe üzerinde kurulu Analipsis Manasıırı, önemli diğer tarihi yapılardandır. Meydan ve sokak çeşıneleri, taş köprüleri , taş çıkınalı binalar arasın­ daki sokakları, sokak içlerine ustaca yerleştiri lmi ş fırınları, taş çörtenleri ile kasabanın içi tam bir açıkhava müzesi gibidir. I 924 mübadelesi , Güzelyurt tari lıinde dönüm noktalarından biridir. Ancak yüzyıllardır süren olay bir dini gelenek değil , Güzelyurtluııun ortaklaşa oluşturduğu bir hayat tarzı olduğu için sürekliliğini koruyabilıniştir. Kapadokya'da Ürgüp, Göreme gibi benzerleri arasında Güzelyurt'un turizm açısından unututması ve bir

ona aslında avantaj da Çünkü, muhtemel bir kontrolsüz yap ılanm a bu sayede gerçekleşmemiş, yörenin o tek kelimeyle özetleyebileceğimiz karakteri, "uyumu" bozulmamıştır. Öte yandan Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü 'nün 1982 yılında başlattığı çalışmalar, birçok olumlu sonuç yanında, halkın içinde yaşadığı tarihi ve tabii zenginliğin değerini kavramasında da önemli bir rol oynamıştır. Güzelyurtlular sürdürülen koruma ve güzelleş tirme çalışmalarına zevkle katkıda bulunuyorlar. Nitekim, 4 y ıl önce tamamlanan kasaba meydan parkı, Aksaray-Ihlara Kültür Şenliği'ne rastlayan tarihte düzenlenen şenlik programları, Kızlar Manasım ' nın restore edilerek pansiyon olarak turizme açılması, meydandaki yeraltı mağa­ rasının restoran ve diskoya dönüştü­ rülmesi Üniversite ile Güzelyurt halkının bu sıcak işbirliği sayesinde gerçekleşmiş bulunuyor. 60 milyon yıl önce tabiatın başlattığı ve insanoğlunun binlerce yılda bir tarih ve kültür zenginliğiyle bezediği Gelveri (Güzelyurt), olanca güzellik ve saflığıyla, orada, Kapadokya'da yaşa­ yan bir aç ık müze gibi konuklarını bekliyor kenarda

kalınası

sağlamıştır.


tion, raids and invasions lasted for 7 cent~ties and ended with the Seljuk domination. Güzelyurt, or Gelveri with its former name, is particularly significant in the history of the Church. lt was in Gelveri that Saint Gregorios Teologos first expressed the doctrines which were to lead to the birth of Orthodox creed centuries later. Gregorios' fetters and the hymns chanted in Gelveri churches in his time are the first examples of Christian literatw·e and music. lt is alsa known that monastic life first startedin this district in the 3rd and 4th centureies. During this period, in addition to the churches along the 4 km long valley of monasteries, a total of 54 churches were built in the centre. Gelveri was bought in 1258 by the Seljuk Sultan Keykavus ll and retained Christian population until the population exchange of 1924. The rock-carved dwelling network of Güzelyurt starts in Kör Sokak ne ar the Church of Saint Gregorios Teologos. The entrances to the underound city are also here. The cisterns, ovens, cellars, chapels in caves and tunnels have remaind intacı til! our day. From the /3th century onwards, with the in-

creasing population , huildings haı·e started to he constucted on top of the rocks as well. Among the innumerahle churches in the town, the o/de st and the most famous is the Church of Sa int Gregorios Teologos wh ich was constructed in 385. After extensive repairs and changes, the church has been converted into a mosque. The valuahle frescoes which are now covered with wat! paint are awaiting to he uncovered by the hand of expert workmen . The Church of Saint Anargiros , similarly carved in the rock, was a holy place of cure where patients prayed until dawn in the hope ofrecovery. Bedides those two churches, Ana/ipsis Church, constructed on the remains of an old church in / 894, Koç Church, daringfrom the 1 Ith century, Çömlekci Church, the wall of which are decorated with 9th century fres coes and Meryem Church, which came down in 1924 and can on ly he unearthed with careful excavation, are the most noteworhy among the innumerah/e churches in the town. There are several monasteries and churches dating ji·om the 3rd and 4th centuries in the Manastir valley. Kaya

Mosque, constructed in the 14th century with the help of Christians as well, is completely carved in the rock, with on Iy the vaulted entrance built from the exterior. The Christian Gir/s School, now turned into a hotel and Ana/ipsis Monastery founded ona hill west of the town are other important histarical buildings. Güzelyurt looks /ike a veritab/e open air museum withfountains on its streets and squares, its streets running between quaint stone houses, its ovens skillfully built in the streets and its ancient stone drainpipes. The 1924 population exchange between the Turks in Creta and the Greeks in Güzelyurt has been a turning point in the history of the town. However, the traditional way of life , which is not influenced by the religion of the inhabitants, has remained unchanged. Güzelyurt's remaining obscure from the tourists, unlike its pears !ike Ürgüp and Görerne in Cappadocia, has, ina way, heen beneficient. Thanks to its obscurity, the town has escaped be ing a victim of uncontrolled building activity, thus has kept its characteristic harmony. Meanwhile, the work beı:>an in 1982 by the Department of ReslOratian of Yıldız Universit/s Faculty of Architecture has !ed to the inhabitant's appreciation of the histarical and natural wealth oftheir hometown. The townspeople are willingly participating in the restoraion work undertaken by the university. In fact, the town square completed 4 years ago, the festival programme coinciding with the Aksaray-Ih/ara Festival, the inauguration of the Gir/s Monastery asa touristic underground cave on the square as a restaurant and disco have all been realized thanks to the close cooperation between the Gü zelyurt peop/e and the University . In Ge/veri, a landscape formed in 60 million years by nature serves as a setring to the histarical and cu/tura/ wea/th accumulated over thousands of years by man. There, an open air museum in Cappadocia is awaiting you with all its unique charm and harmony SKYLIFE 5/ 90 SS


Yaşamı

bilgi için; lütfen 142 06 61 - 142 04 85 no' lu telefonlardan Feryal Türker'i arayınız.

Ayrıntılı

ME·l ·l DT

n


... Doyasıya ve yeniden.

Ormanın yeşili,

denizin mavisi ile iç içe. Dolu dolu, doyasıya, stresten uzak ve her şeyin tadını alarak ... Boğaziçi 'nde , Büyükdere'de bir yaşam ... Prof. Dr. Sedad Hakkı Eldem'in "Geleneksel Türk Evi" yorumunu, çağdaş çizgilerle

bütünleştiren

özgün bir

mimari tasarımda yaşamak. ALARKO özeni, titizliği ve güvencesiyle. Alsit Villalarında, daha iyi yaşamanın gerektirdiği bütün olanaklar var. Alsit'liler, doyasıya ve yeniden yaşayacaklar.


Komatsu, bu önemli üretim anlaşmru

ı·

PC200-5

WA320-l

WA420-l

FD25T-10

Hidrolik Ekskavatör

L.T.Yükleyici

L.T. Yükleyici

Dizel Forkillt

-rr •• ~ "c- n :~ ı ı ....... ;-:.._ .... ~ n ..... ,,..., ı ı ... ı...ı; __ "ro ı ... • .. ı ..... .. ~ . -

FD~ Dize:


ürkiyeOe de üretiliyor! u dünya'da yalnızca Ternsa ile yaptı ...

TEM ~ ~10 lüt

FD40ZT-4 Dizel Forkillt

GÜÇ

V E

GÜ V E N

D OL U


CAZ KLUPLERi

ISTANBUL'DA •• A CAZ RUZGARI Caz kenti istanbul, sayıları her geçen gün artan cazseverlere yeni yeni ustalar, yeni yeni gruplar ve atmosferler sunarak güzelliklerine bir güzellik daha, isim lerine bir isim daha katıyor:

stanbul Arnavutköy'de, pencere merdiven basarnakl a rın a kadar her kö~esine müzik s inmi ş bir yapı. Klasik Türk musikisinin büyük ustalarından Münir Nurettin Selçuk'un bestelerini yaptığı, Timur Selçuk'un sesler dünyası ile tanı ş ıp müzik denizine açıldığı bir iskele .. . İşte bu bina, orada doğup büyüyen Selim Selçuk'un caz sevgisinin bir ürünü olarak yeniden doğuyor. Ama artık müzisyen bir ailenin yeni konutu o larak değil , İngiltere ' nin ünlü caz klübü Ronie Scott'un küçük bir benzeri olarak,

1

pervazlarından

60 SKYLIFE 5/ 90

Naima Caz Klübü olarak .. . Naima, İstanbul'daki caz klüplerinin en iyilerinden, en ünlülerinden biri olmakla beraber bu alanın tek temsilcisi değil. Korukent'in Caz Bar'ı, Eti ler yolundaki Ece Bar, Divan Oteli'nin Kehribar'ı ve daha birçok caz klübü, yılın dört mevsimi caz severlerle dolup taşıyor. Yaz ay l arında Bil sak'ın Yeniköy'deki Restoran-bar' ı Boğaz'ın şıpırtılı su l arı

ile içiçe bir bahçede caz

kervanına

ka-

tılıyor.

Haçaduryan'ın 1927'de ilk Türk caz orkestrasından bu yana geçen çok uzun yıllar içinde,

Arto

kurduğu

Istanbul gecelerini renklendirmede, artık caz klüpleri ve sanatçılarının da hatırı sayılır bir ağırl ığı var. The world of jazz in istanbul isenriching itself furt· her every day by the opening of new jazz clubs.

birçok Türk caz ustası yetıştı. Bunlardan bazıları ulu s lararası standartiara ulaşıp, büyük başarılar elde ettiler. Ama şu son on yıldaki, özellikle de 5 yı ldaki gelişme şaşırtıcı bir hız ve anlam taşıyor. Bu anlam konusunda gerek caz severler, gerekse caz ustaları aynı görüşte birleşiyorlar: özgürlük ... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de


de özgürlük tutkusunun son yıllardaki yükselişi caz sevgisinin ana kaynağı. .. . İstanbul Festivallerinde caza verilen önem, Bil s ak'ın Ekim ayının ilk haftasında düzenlediği caz festivalleri ve dünyaca ünlü caz organizasyonlarının konserleri, cazın tanınıp sevilmesinde büyük rol oynadı . Festivaller için Türkiye'ye gelen ünlü cazcılar , uzun süreler İstanbul 'da kalıp caz klüplerinde çaldılar. Bunlar arasında ABD bası­ nında "dünyanın en iyi grubu" olarak tanımlanan Sun Ra Orkestrası gibi toplulukların bulunuşu, İ stanbullunun

zevkine çok şeyler kattı. Ünlü cazcı­ larımızdan Erol Pekcan ' ın deyi ş iyle "sayıları lS'i geçmeyen, ama her biri dünya ölçüsünde iddialı" cazcıları­ mız bu yabancı gruplarla birlikte çalarak çok şey öğrendi ler, önemli sınav­ lardan geçip tecrübeler kazandılar . 6 yıl önce açılan Bodrum Caz Klüp işte bu gelişmenin ilk meyvesiydi. Onu Cazino izledi. Ece Bar, ayru rüzgann etkisiyle caza yöneldi. Divan Oteli'ndeki Kehribar, Korukent-Caz Bar ve Naima gibi, klasik gazino geleneğinden kopup, yalnızca caz çalınan k.lüplerin say ı s ı ve kalitesi her geçen gün arttı. Peki , ünlü caz topluluklarımızdan hangisini, hangi biır ya da klüpte dinleyebilirsiniz? İşte bu soruya kalıcı bir cevap vermek neredeyse imkansız gibi. Çünkü özgürlük ve dinamizm, caz sevenler için olduğu kadar caz sanatçıları için de geçerli bir altın kural. Erol Pekcan'ı, Nüket-Neşet Ruacan'ları , piyanist Ali Pere'yi, Selim Selçuk'u ya da lmer Demirer'i hangi caz klüpte dinleyebileceğinizi adeta günü gününe bir iz sürme ile öğrenebilirsiniz. Hiç ummadığınız anda, karşınıza dünyaca ünlü caz piyanistlerimizden Aydın Esen ya da baterist Can Kozlu çıkabilir. Vurmalı çalgılar ustaları Ateş Tezer ya da Danimarkaltiarın sevgilisi Atilla Engin ve Okay Temiz gibi ustalardan biri sizi bekliyor olabilir pekala. Danimarkah saksafoncu Ol e To ger ya da Mark Thomas triosunu dinleyebilmek gibi hoş bir sürprizle de karşılaşabilirsiniz. Diyebiliri z ki, İstanbul gecelerini renklendirmede, artık caz klüpleri ve sanatçılarının da hatırı sayılır bir ağır­ lığı var. Bu ağırlık, yeni klüpler yeni ustalar ve yeni gruplarla büsbütün artacağa da benziyor e

JAZZ CLUBS

A TASTE FOR

JAZZ The world of jazz in istanbul is getiing richer and more varied every day as new jazz c/u bs open. While lovers of jazz music are getiing an increasingly wider choice of jazz musicians, groups and atmospheres, istanbul rightly deseNes to be cal/ed by o new title: the city of jazz. n the Arnavutköy quarter of Istanbul there is an old building every corner of which is permeated by music. The ancestl·al home of a prolific family of musicians and composers, this is where Timur Selçuk wasfirst introduced to the realm of harmonies by his father. Now this histarical buiiding has assumed a new role as a resul! of Selim Selçuk's love for jazz. lt has become a first-rank jazz club: Naima jazz club, a smail scale version of England's famous jazz club Ramie Scott.

1

Naima , one of the best and the most famous of jazz clubs in Istanbul, is riva/ed by Jazz Bar in Korukent, Ece Bar in Etiler Road, Kehribar in Divan Hotel and several other popu/ar jazz clubs. During the summer, Bilsak in Yeniköy along the Bosphorus alsa fun ctions asa jazz club. Since 1927, when Arta Haçaduryan founded the first Turkish jazz orchestra, several Turkish masters of jazz music have made their appearance. Same achieved success internationally. But the f/.ourishing of jazz in Istanbul during the liıst decade, especially in the last five years in striking and significant. Ja zz musicians and tavers of jazz music explain this sudden outburst by one word: Freedom... all over the world, the increasing passian forfreedam is the main reasonfor the popularity of jazz music . Because , above everything else, jazz requires freedam of creation and ivzprovisation. However, passian and desire are not suffıci-

ent alone. The importance f{il'en toja::.::. in th e recent llranhul Festirals . the Ja zz F es tiı •a/ orf{anized in the first week of Octoher hy Bilsak and concerts hy famous jazz f?J"O Ups hal'e all helped popularize ja zz in İstanbul . Famous jazz musicians who ha ve pelformed in festivals in Istanbul often remain for same time to play the local c/ubs. Among these are such groups as "Sun Ra Orchestra", deseribed in the American press as "the best jazz group in the world". Turkey's jazz musicians do not exceed 15 in number, but each is up to international standards, according to musician Erol Pekcan. Turkish musicians have gained a lot by pelforming with these guest musicians and explored new horizons intheir turn. Badrum Jazz Club , inaugurated six years ago , was the first remarkahle outcome of this combination of events. Soan , Ece Bar tuned info jazz, foo .. Every day the number of clubs de vared to jazz increased. Flrst among these are Kehribar, Korukent Jazz-Bar, and Naima Which particu/ar group wi/1 be playing any particu/ar evening in these clubs is never certain. Jazz music signifies freedom , spontaneous creativity and dynamismfor its audience as well as its performers. Only by keeping track daily can you find out in which jazz clu.b you can listen to Erol Pekcan , Nüket-Neşet Ruacans, pianist Ali Pere, Selim Selçuk or lmer Demirer. In the least expected moment, you can come across one of our world-famous jazz pianists Aydın Esen , or drummer Can Koz/u . You might as well get the chance to listen to Ateş Tezer, or Orta Tunç , each masters of percussior instruments, or Atilla Ergin or Okay Temiz, well known in Denmark, you might even be surprised to meet the Danish saxaphonist Ole Toger or Mark Thomas trio. The world of jazz in İstanbul is enriching itselffurther every day by the opening of new jazz clubs . W hile lovers of jazz music get an increasingly wider choice of jazz musicians. groups and atmospheres, istanbul rightly deserves to he called hy a new title: the city of jazz e SKYLIFE 5 / 90 61


Renault

Dünyasından

Ya sa n

RENAULT25

Renault 25 ...

Türkiye'ye yaşanacak otomobiller sunan Renault 'dan şimdi de "tutkuyla" yaşanacak bir otomobil:

otomobil keyfine tutkun olanlar için.

Renault 25

Renault 25 ...

Z:ı.rif .. yu muşak hatlar .. soylu bir dunış. Güç ... Sessiz, aıııa tutulmaz .. karşı konulmaz bir güç. Sanki, bir duygu .. "tutku" biçimlenmiş ...

Seçerek

yaşayan ..

az

bulunanı

isteyen .. otomobile ..

Ufku geniş ... Olağanüstü konforlu .. lüks ... Sessiz ... .Hızlı.. ama çok az yakıt tüketiyor. İçi Manhattan tipi giyd irilmi ş .. çok şık.


Tutkuyla

Renault 25 ... Güven ve özgürlük duygusunu

alabildiğine

yaşat ı yor.

Renault 25 başka hiçbir ithal otomobilin sahip olmadığı yaygın servis güvencesine.. bol ve orijinal yedek parça garantisine de sahip. Ü stelik

Siz de otomobile.. otomobil keyfine tutkunsanız bir Renault yetkili satıcısına gelin. Renault 25 ' leri deneyin. Otomobilde gücün .. konforun ..

lüksün ..

tadına

vann.

RENAULT


Türkiye'de bir kredi kartı var!

Seyahatte...

Alışverişte...

Yemekte...

Iş B~nkası Kredi Kartı Gunluk yaşantınızı i!Jıııııı- Türkiye'de sizi para taşıma zahmetinden ve risklerinden kurtaran bir var. kredi-kartı

kolaylaştırın

~ş Bankası Kredi Kartı. iş Bankası yaygınlığında. Iş Bankası saygınlığında. Kartınızı

tüm

·

ihtiyaçlarımı

için kullanabilirsiniz. Her türlü alışverişte para yerine geçer. Kartınızı Bankamatik'lerde kullanabilir, bu çağdaş hizmetin bütün üstünlüklerinden yararlanabilirsiniz.

Dilerseniz İş Bankası Yurtdışı Kredi Kartı alarak dış seyahatlerinizde de alışveriş yapabilir, nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

İş Bankası

.Kredi Kartıyla

llııııııı.... Yurtiçinde ve yurtdışında yapacağınız ,..- harcamalan, bütçenize uygun koşullarla taksitiendirecek ödeyebilirsiniz.

İş Bankası Kredi Kartına sahip olmak için, bir İş Bankası şubesine uğrayınız.

Bu kartla her şeyi yapabilirsiniz

••

TURKIYE

BANKASI


For a colorful holiday, ca ll re d Most every beauty spot along the coast is only a drive away: Rentan AVIS car and enjoy yourself. We try harder, so you can take it easy. Lincoln Limousine, Lincoln Town Car, Mercury Grand Marquis, Mercedes 280, Mercedes 190 E, Ford Scorpio, Ford Taunus 2000 (AC/A), Ford Minibus, Suzuki 4WD, Fiat Mirafiori, Fiat 131 SW, Renault 12, Fiat 131, Fiat 124.

~ Koç

WETRY HARDER

AVI S OFFICES ADANA : (71) 133045·134824. ADANA AlAPORT 150476- 150380-4 llnes EXT 302 ALANYA : (323) 13513 14990. ANKARA : (4) 1672313- 15, ES ENBOGA AlAPORT 3 121633 , OOMESTIC 3 122820/ 570. INTERNATIONAL 3122820/ 670. HILTON HOTEL 1260403. ANTALYA: (31) 116693· 119483. ANTALYA AlAPORT 219403, AYVALlK : (663) 42314 BOORUM : (6141) 2333 · 1996. BURSA : (24 ) 365133 . ÇEŞME : (549) 26706. DALAMAN AIRPORT: (6119)1588. DENIZLI: (621 ) 44059. DiYARBAKlR : (831 ) 19715. ERZURUM : (011)18715 . ERZURUM AlAPORT 18715. FET HIYE : (6151 16076. GAZIANTEP: (85 ) 160561 GAZIANTEP AlAPORT 160561, ISKENDERUN: (881 ) 30344 , iSTANBUL: ATATURK AlAPORT OOMESTIC ( 1) 5731452. INTERNATIONAL 5734660-5736445 -5744403 . CIHANGIR 1454272· 1513911 - 151 1313, DIVAN HOTEL 1465256. HILTON HOTEL 1487752. KADlKOY 3553665 -3504878 . SULrANAHMET 5126953 TAKS IM 1417896- 1412917. iZMIR : (5 1) 211226-216139. A MENDERES AlAPORT 511211 · 511839 KAŞ : (3226) 1990. KAYSERI: (35)114923 . KEMER : (3214)1372. KONYA: (33 ) 114929. KUŞADASI : (636) 11475 14600. MARMARiS: (6121 12771 · 16412. MERSiN : ( 741 ) 23450· 24813. SAMSUN: (361 ) 33288 SIDE: (321) 31348. TRABZON : (031)23740. TRABZON AlAPORT 24430 EXT 81 0RG0P : (4868) 21 77


AFRiKA TURiZMiNiN MERKEZi : KENYA

• •

SAFARI SEVER MISINIZ? Topoğrafyasındaki , bitki örtüsündeki , hayvan varlığındaki ve geleneksel kültüründeki zengin çeşitlilik, Kenya ' yı Afrika ' nın en çok turist çeken ülkesi konumuna yükseltmiştir. Tüm ülke, koskoca bir safari park gibidir. eniz kenarında modern turistik tesislerde güncşlc­ nip dintenerek bir tatil geç irmek ... Ya da fazlaca konforlu olmasa bile. değişik ve şaşırtı­ cı yerler görüp bambaşka kültürlerle tanı~;nıak ... Dünya turizmi, yavaş yavaş

D

bu ikincisine doğru kayıyor. İlgi çekici yerler ve şaşırtıcı kültürler deyince de. elbette akla önce Afrika geliyor. Bilim adamından soyguncusuna. macerapcrest gezgininden misyonerine kadar sayısız kilşirin yüzlerce yıldır süren çabalarına rağmen. halil sırlarla dolu. hiilii

esrarengiz. hala büyüleyici Afrika ... Afrika turizminden başı çeken ülke ise. Kenya. Tabii güze ll iklerindek i çeşitliliği. zengin yabani hayvan var lı ğ ı ve büyük kültür mirası ile Kenya. tüm Afrika'nın en çok turist çeken ülkesidir. Yıl ı n her mevsiminde başken t -


KENYA: THE CENTRE OF AFRICAN TOURISM

WOULDYOU LIKE TO GO ON SAF ARI? Th e rich diversity in its topography, vegetation, animallife and traditional culture has made Kenya the most visited country in Africa The who/e country is /ike o gigantic safari park. wo alternatil'e holidays: Va cation by lying in the .Hill and relaxing in modem tourist j ôcilities at the seaside. Or get acquain ted with different cultures by going to interesting and ama:ing places , though they might not he so comfortable. World tourism is gradually shifting towards the second choice . And speaking about interesting places and anı a­ zing cultures . Africa is the first place that comes to mi nd. Afi'ica -- mysterious and bewitching despite the ejf orts of countless explorers. scientists. th ie ı ·es. adventurers and missionaries . Kenya is the leading country in Africa for tourism. Th e dil'ersity of i ts natural beauties, the richness of its wildlife and its cu/tura/ heritage attract more tourists to Kenya than to Wl) ' other country in Africa Tourists jam the Emhakasi Ailport in Nairabi all year round, impatient to be off to the tropical national parks. Located exactly in the middle of the Equator, Kenya has no winter or summer. Kenyais a country of contrasts: it

T

isa Central African counrry . yer ir has

a 400-kilometre coral coast with the l ndian Ocean . Tropical rain storms pour down on ari as adjacent to deserts with their sand-storms and hurning heat. The seaside plains .w ·etch out towards the ice-col'ered summit of the 4 200 - nı e tre Kenya I'O icano . Th e mountain ranges with their da::ling steep slopes ri se on both sides of the Rijt Val/ey dil'idin g the country from n o rtlı to south . And the lakes ... Apart from the fam ous Tuka na lake in the north of the 1'([1/ey and the Victoria -+


bir yenilik:

Timsah derisinin özgün görüntüsünden... ender, değişik, seçkin güzelliğinden esinfenmiş bir Ege Seramik yenifiği Farklı bir iç mekanda, farklı bir zevki yansıtmak için.


lake shared hy four countries. innu merah/e /akes of all sizes are dotted about all over Kenya. However. these lake s are not us peaceful and innocem as they seem on maps or from rlıe aircrajt. The waters that , are decorated /ike paradise with various kinds offlamingos, pelicans andj/sh-are also. in most places, a hel/ where giant al/igators wander. Asa result of irs geograplıica/ position and varied topography. it also shows a great diversity in respect of vegetation. Mountainous areas are covered with dense forests separated from each orher hy wide hamhoo areas. Acacias and baohohs. with their large trunks. rise majestically in endless hushes. And the slopes ofMount Kenya is coı·ered with untouched forests up to 3200 men·es high . Sonıe lakes are surroundeel hy papyrus marshes wlıiclt hide terrif"ying dangers heneath their ineredih/e heauty. This diversity of vegetarion is a/so the sourcl: of diı·ersity of wildlife. Among the heasts ofprey. species r~lli­ on, /eopard and wild dogs roanı the deserts and rocky areas. Herds of elephants and rhinoceros frequent moumain fm·ests and open country. whi/eame/ope, :ehra. ga:el/e and other species of herhirorous anima/s can be seen in the meadows. lmpalas . oriks and girar le s walk ahout, run and jump with a feeling of heing at home in the plains coı·e­ red with tali grass. and so do enormous hippopotamuses by the lakes and countless monkeys of all kinds and colours on tree hranches. In the tlıickets and grassy areas. cohras. vipers and giant pythons rust/e. lt is not impossible to go imoforests . deep ı ·alleys and hushes where so nıany heasts ofprey wander ahout. thanks to the national parks. especially rlı e Nairahi and Tsam National Parks. which haı ·e arranged nature so skilljitlly as to pose no threat to human heings or to the many species of wildlife. This is not a security oftlıe kind prorided hy the iron hars of :oos .. hut the pea ce of nature flowing by /ike a stream with all irsfreedom and naluraine ss. The fact that so many eliverse anima/s are brought together at the Nairahi National Park . just eight kilometre s south of Na i ro-

bi , has heen uchieved thanks to a ski/1f'u/ adaptalian of migratimi roots. The signij/cant share that tourism reı ·enues has in the economy has /ed the goı·ernmanr to giı·e considerable importance to this seefor and increwe tourism-related investments. The number and quality ofsport and lıolidayfa­ cilities on the coast has heen continuously increasing in recent years. lt would he wrong w tlıink rlıat K enya 's tourism potential consists only of natural wealth. The black population deriı ·es from 30-40 dijferent etl111ic groups. creating a great diversity o( cu/tu re. A large number of Irihes use-+

.

a~ani etoburlardan zurafalara ve dev kaplumbağalara

kadar binbir çeşit hayvan Kenya'nın ilk sakinleridir .

A thousand kind of animalsfrom wild carnivores to giraffes and giant torto ises have been the ofdest inhabitants of Kenya.

SKYLIFE 5/90 71


Nai rabi'nin Embakasi Ha vaa l anı , bir an önce ıropikal milli parkiara gitmek için sabırsızianan ıurisıl c rl c dolar la!iar. Evet y ılın her mevs iminde ... Çün kü kı ­ ~ ı . y azı olmayan bir ülkeelir Kenya. Ekvator ç izg isinin tanı ortasındaki Keny a 'y ı turi zm aç ı s ından bu kadar çe kici k ılan çok sebep va rdır. O bir Orta Afri ka ülkcsidir. ama adacık l ar ve mercan ka y alıkları il c s üslü 400 kilometre lik bir sa lıill e Hint Okyanusu'na aç ılır ; ıro ­ pikal sağa n ak l arı n göz aç ıınııaclı ğ ı böl ge lerin hemen y anında kum fırtınal a rı ve kavurucu s ı cağ ı y l a çö ll er ye r alır. Okyanus boyunca uzanan, kıyı ovas ı , t.irve leri buzull arl a kap lı 4200 metrelik Kenya Yanardağ ı ' n a d oğ ru u za nır. Ülkeyi kuzeyden güneye yanın Rifı Vad isi'nin iki ya nında . ba ~ döndürücü dik y ama ç l a rı y l a d ağ sıra l arı dizil idir. Ye gö ller. .. Vadinin kuzeyindeki ünlü Turkana ve dört ülke t ara fından payla ş ılan Yiktoria gölü dı ş ınd a irili ufaklı say ı s ı z gö l Kenya'ya hcnck bcnck yay ılmı ş tır . Ama bu göller, haritalarda ya da uçaktan görü ldükl e ri kadar durgun ve mas um d eğ ildirl e r. Flanı in go, pe likan ve ba lık ç ı i tü rlcrin bir cennet gibi süsledi ğ i sul arcla, dev timsahlar ka y n a~ ır. Kenya, coğ r a fi konumunun ve topo ğ rafyas ındaki büyük hareke tlili ğ in bir sonucu olarak, bitki ört üsü bakımın ­ elan da büyük çeş itlilik gösteri r. Da ğ lık bölgeler, ge niş bambu a l an l arıy la birbi rinden ay rılmı ş s ık oııııanlarla kaplıdır. Uçs uz bucaksız ça lılıkl a rd a akasya ve kalın gövdeli baobablar ihti şam l a yükse lir. Kenya D ağ ı ' nın ya m aç l arı ise 3200 metre y ük se kli ğc kadar balta g irnı e mi ş ormantarl a kapi ıdır. Bazı gö llerin çev res i. inanılma z g üzc llikl cri y lc korkunç tehlike lerini g iz lcyc n papirüs bataklıklarıyla örtülüdür.

Nüfusun büyük çoğun l uğunu ol uşturan s ı ya hl arın 30-40 far klı e tn ı k gruptan gelmes ı. büyük bı r kültürel çeş i tlilik (üstte). Liman şehri Mombasa. ünlü safarilerin baş l angıç noktalar ı ndan biridir.

yaratır

In Kenya. one finds a mosaic of cultures formed by same 30-40 ethnic groups of bla cks. who constitute the over whelming majority of the population(below) .The seapor1 of Mombasa is one of the depar1ure points of Kenya 's famous safaris. 72 SKYLIFE 5/90

Bitki örtü sünciek i bu çeş itlilik , hayvan türterindeki çeş itlili ğ in de kaynağ ı ­ dır. Y ırıı c ı etoburl ardan as lan. pars ve yaban köpe ğ i türleri. o nnanların çöll eri n ya da kaya lı kların cv sahipl eridir. Dağ orman l a rın da ve kırlık alanlarda lll s ürül erine ve ge rgeclanl ara. ova larda cey lan. zebra. an tit op türü yabani otoburlara rastlamak iç in öyl e uzun uzun aramak gerekmez. Çünkü bu hayvanlar K e n ya' nın ilk sak inleridir ve bu muhteşe m t ab i atı terketmeye lii ç de ni ye ıl e ri yoktur. İmpala. oriks ve zürafalar yüksek ot larla kaplı dü zlüklerde, dev göv-


deli s u aygırları gö l kıyı l arında ve cins cins, renk re nk sayıs ı z maymun. ağaç d a llarında ke ndi ev leri nde olmanın rahatlığı içinde dola ş ı r, koşar. s ı ç ­ rarl ar. Ça lılı klar ve inanılma z çeşitli ­ liktek i o tluk alanl arda yı l an türlerini n en teh li kelileri hı ş ırtıl arl a do l an ır : Kobralar, ş i şe n engerekler ve dev pitonlar. .. Bu kadar y ırtı c ı h ayvanın kol gezd iğ i ormanlara, de rin vad ilere, çal ılı k l anı girmek ne mümkün diye düşünü l ebi lir . Ama başta Nairabi ve Tsavo milli parkl arı olmak üzere, tabii zengi nlikler öylesine ustaca düzenlenmiştir ki, ne in sanla r ne de hayvan lar iç in bir tehlikeden sözedilebilir. Hem öy le, hayvana! bahçelerinde gö rdü ğ ümü z türden demir parmaklıklarla sağ l anmış bir g üven lik değ ildir bu . Tabiat ın, bütün güze lli ğ i ile çevreni zde n se l gibi aktığını hi ssedersiniz. airobi 'nin 8 km . güneyinde ba ş layan Nairabi Milli Parkı'nda bu kadar çeşitli hayvanın bir araya topl anması göç yo ll arı üzerinde yapılan ustaca bir düzenleme sayesinde gerçekl eştirilmiştir.

Turi zm gelirlerinin ekonomi içindeki büyük payı , yönetimi bu alana daha da büyük önem vermeye, turistik yat ı ­ rıml a rı arttırmaya sevketm i ştir. Okyanus kıyı s ında spor ve tatil amaçlı tesislerin say ısı ve kalitesi son y ıllard a hızla artmaktadır. K e nya ' nın turizm potansiyelini tabii zenginliklerden ibaret sanmak çok yanlı ş olur. Nüfusun büyük çoğu nlu ğunu ol u ş turan s i yahl a rın 30-40 farklı etnik gruptan ge ldiklerini bilmek bile. bu potansiye lin kay n ağ ını tahmin etmeye yeter: Büyük bir kültürel çeş itlilik . Bantu. Nil ve Ku ş i dil aile le rine bağlı. çok sayıda de ğ i şik dil kullanan kabi lelerden Kiku yular. Luhyalar, Luolar. Kambalar ve Ka le nci ler farklı kültürel özellikler gösteren say ı sız etnik topluluktan ya lnı zca e n t an ınmı ş l arıd ır. Kıyı şehir­ le rinde ise Hintlil erden. Avrupalılar­ dan ve Araplardan oluşan küçük azın lık g rupl ar ı kendi klasik kültürlerini sürdürürler. Siyah Afrika kültürünün durmaksı­ z ın atan nab zı. hiçbir yerde. hiçbir zaman yaz ılm am ı ş in anış ve gelenek lerin ritmini aralıksız sü rdürür. Çeşitlilik. müzik ve dansta da kendini ortaya koyar. Büyük bir verimlilikte, binbir çeşit tabii malzemeden o kadar çok v uru şlu

G

eleneksel sanatların

önemli bir dalı olan tahta heykel yapımı turizm gelirleri içinde önemli bir seviyeye yükselmiştir.

The making of wooden statuettes, an important branch of traditional handicrafts, have o/so become an essenfiat part of Kenya 's tourism revenue . ve nefesli saz yap ılmı ştır ki, bunların tam bir envanter ini çıkarmak dahi mümkün değildir. Müzik parçalarının ve dans l arın da her durum ve amaç için ayrı biricra usulü vardır. Her ölüm dansı. her bahar ayini. her evlilik töreni ince nüanslarla birbirlerinden ayrılır. Kenya ge leneksel kültürü. 1968'de kurulan Milli Tiyatro Okulu tarafından

titizlikle

araş tırıl arak

sürdürü lmekte ve muhtemel tahribatından ustaca korunmaktadır. Geleneksel sana tl arın önemli bir dalı olan Tahta heykel yapı mı ise, bu ülkeye giden herkes i eli boş döndürmeyecek bir üretim hızına kavuşmuş ve turizm gelirl eri içinde hatırı say ılır bir sev iyeye hızlı çağdaşlaşmanın

yükselmiştir.

Başta Nairabi ve liman şe hri Mombasa olmak üzere çağda ş görünümlü şehirlerde modern imkan lar her geçen gün hızla artmakta, Afrika'daki sanay il eşme hı zı en yüksek ülkelerden biri olmanın ya n s ım aları göze çarpmaktadır.Ama bu şehi rl e r turizm açısından ası l önem lerini . o ünlü safariterin baş­ l ang ı ç noktaları olma l arına borçludurlar. Çünkü hemen arkalarında, çevrelerinde zürafaların. leoparların, devekuş ­ ların ın. timsahların ve flamingoların uğultulu hayatı , göllerin buğulu güzelliği ve totemlerin, tamtamların davetkar dünyası yer a lmakt adır e

SKYLIFE 5/90 73


languages hased on Bantu Ni/e and Kushi, inciueling the Kikuyu, Luhya, Luo, Kamha and Kalengi trihes . But these are only the hettrr known of the countless erhnic group.1· whiclı lu11·e distinctil'e cu/tura/ features. Minority groups such as lndians. European\· and Arahs preserı •e tlıeir distinct cultures in the coasta/ towns. The incessant he at r1{ Aji'ican black culture, music and da nce caiT\' on thr rhythm of the unwritten helief\· and traditions . Diversity nwkes itselffelt in music and da nce. too. So many percussion and wind instuments have hren produced from so many kinds of natural materials that it is impossihle to make an inventory. Music and dance also hal'e a different method ofpe~j(ll'­ mance fo r each situation and purpose. 74 SKYllf E 5/ 90

Nairebi gibi çagdaş , görünümlü şehirlerde modern imkanlar her geçen gün hızla artmaktadır.

In modern cities /ike Nairobi, tacilities are increasing with each passing day.

Kültürel

Çeşitlilik , Kenya'nın mutfagına

da

yansımıştır .

Cu/tura/ diversity has narura/Iy influenced Kenya's cuisine. as well.

Fine nuances distinguish each death dance. each spring rite and each marriage ceremony . Traditional culture of' Kenwı is heing carejiılly srudied and preserl'ed fi ·om desrruction hy the Nariona/ Thearrr School. The rradirional arr of' woo-

den sculpfllre has heen reı · il'ed. and now contrihutes a suhstantial anıoıınt ro wurism reı · enues. In larg e cities /ike Nairahi and Monıhasa , facilities of modern life are increasing witlı eaclı passing day. reF lecting Kenya'.1· highrates 4 industrial deı ·e /opmenr. Howeı ·er. these cities are imporrant to touri.1·m only as points oj deparrw·e j(1r the safari parks. For outside the cities, the age-old life ofgiraF (es , leopards, ostriches, al/igators and flamingos. the nıisty heauty of/akes and the fascinating world of totems and wm-toms continues undisturhed hy modern ciı ·ili:ation e


Tofaş Karta/ L, otomobili aşan otomobildir. Tofaş Karta! L, 5 kapilidir... Türkiye'nin çok amaç/1, ku//amm a/am en geniş otomobilidir. Tofaş Doğan L'nin bütün niteliklerine ve üstünlüklerine sahip, üstelik 5. kap!SfYia hayatimza yepyeni bir boyut açan otomobildir. geniş

Tofaş Karta/ L, iç hacmiyle yaşammrz1 kolaylaşflran, iş hayatmiZI daha da geliştiren otomobildir.

Tofaş Karta/ L, Türkiye'de otomobilin ulaştiği zirvedeki otomobildir.

"Türkiye'nin otomobili"

~ Koç


--

-------__ -Ege Seramik dünyasından _..---

çizgi dışı bir kenar: ~·

ik Akar Kenar... arlı Ege Seramik Dalgalı (( nar"lar ır m fmın doğallığını hissetmeniz... eramikte klasik döşeme zevkin dışına çıkmanız... ve suyun ışıltı/ı kıv ımlannı iç mekana taşımanız için. Yalnız

•.

dokuda, de nde, renkte değil formd da bambaşka bir güzellik edinmeniz için.

• " •

,•:ı... ~

I+J" :~\_~

,~;;

't

:•.l

.(~>~~~ .

.f':!f(:

.·.; +~~·. ·f

ı'

~.'

~

'

'

... ~

~

,.ı.

'!"'

:,.

~

,.


Türkiye'de ilk defa deterjan katklll benzin

Mobil Su per Plus

KarbOratOrO temizler, yakit sistemini temiz tutar. Sağlıklı

bir yaşam , sizin olduğu kadar aracı ­ da hakkıdır. Şimdi Türkiye'de deterjan katkılı benzin Mobil Super Plus var. Aracını ­ zın karbüratöründe ve yakıt sisteminde biri ken toz , pislik ve tortuları temizler, yakıt sistemini temiz tutar. Motorun verimini ve gücünü artırır. Özel deterjanlı formülüyle , enjektörlü araçlarda üstün bir temizlik sağ ­ lar, performansı yükseltir. nızın

Deterjan katkılı benzin Mobil Super Plus , Türkiye'de ilk öefa, yalnız Mobil istasyonlarında.

Mobil SuperPius


iSTANBUL RESiM VE HEYKEL MÜZESi

VELIAHT •• •• KOSKUNDE ...$ CAGDAS SANAT #

#

Bugün iki bini aşkın resmin ve dört yüzden fazla heykelin sergilendiği müze, Türk plastik sanat ürünlerinin en büyük bölümüne sahip olması yanında, Atatürk'ün ısrarla savunduğu "milli soroyları kültür hazineleri olarak halka maletme" politikasın ı n güzel bir örneği olarak do önem taşıyor . ıl

1937 ...

Dalınabahçe

Sarayı'nın Beşiktaş yönün deki son yapılarından Ve li aht Dairesi 'nde hummalı bir faaliyet ve heyecan var. Cumhuriyetin ilanının hemen ertesinde başlayan çalı ş ­ malar nihayet ilk hedefine ulaşmış. ilk Resim ve Heykel Müzesi tamamlanmış. açılış töreni için Atatürk 'ü bekliyor. Ancak. bu ınüzenin doğuşunda Atatürk'ün rolünün yalnızca töreni onurlandım1ak ve kurdelayı kesrnekten

Y

ibaret olduğunu sanmak çok yanlış olur. Türkiye'nin çağdaşıa·şma mücadelesinin kültür ve sanat alanında da sürdürülmesi gerektiği, bu çabanın ürünlerinin saklanınayıp mutlaka halka açılması fikri. başından beri O'nun düşünce ve talimatlarından ilham almış. Peki, niçin başka bir yapı değil de Osmanlı saraylarından biri? .. İşte asıl bu seçim. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi üzerindeki Atatürk damgasının canalıcı noktasıdır. "Milli sarayları

kültür hazineleri olarak halka maletmek". Atatürk'ün büyük bir titizlikle savunduğu bu politikanın en önemli adımlarından biridir İstanbul Resim ve Heykel Müzesi. Müze için eser derleme çalışma­ larına yıllar önce başlanmıştı. Devlet dairelerinin duvarlarından, tozlu depoJarından, Halkevlerinden ve hatta Bektaşi tekkelerinden toplanan binlerce eser titiz elemelerden geçirilmişti . Kılı kırk yararak yapılan çalışmalarla eserler sınıflandırılmış, gerekli bilgiler toplanmıştı. Açılış günü gelip çatıı­ ğında da herşey hazırdı. Türkiye, artık ilk çağdaş plastik sanatlar müzesine kavuşabilirdi.

Ancak müzeler ııçılmakla biten, tamamlanan şeyler değildir. İstanbul Resim ve Heyket müzesi de o anlamlı açılışı izleyen yıllar içinde büyümüş, zenginleşmiş ve bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı bir birim olan Resim ve Heykel Müzesi, bugün iki bini aşkın resim ve dört yüzden fazla heykelden oluşan kolleksiyonuna. uzun yıllar süren çalışmalar sonunda kavuşmuştur. Müze şimdiki haliyle Türk plastik sanatı birikiminin çok önemli bir bölümünü bünyesinde toplamakla ve halka açmaktadır. Eserler. temsil ettikleri sanat akımiarına ve yapıldıkları tarihi döneme göre sınıflandırılmıştır. Bunların büyük C'VV II CC

C /(V'\ "W'ft


Ressam lbrahim Çallı'nın eserlerı müzenın baş köşesini süsler.

Paintings by lbrahim Ça/11 have the pride of place in the museum.

lSTAN BUL MUSEUM OF PAINTING AND SCULPTURE

CONTEMPORARY ART IN THE CROWN PRINCE'S KI OSK The museum 's calleetion of more than 2000 paintings ond 400 sculptures is o treasury of 19th and 20th century Turkish ort. lt is o/so significant as o good example of Atatürk's policy of "opening the national poloces to the use of public by giving them o role in propogoting culture". n 1937, the Heir's Kiosk of Do/mabahçe Palace, one of the last buildinRS of the Palace on the Beşiktaş side, is the scene of Rreat activity and excitement. Preparations which had started after the dec/aration of the Turkish Republic in 1923 have been comp/eted, and the [ırst M use um of Pa inting and Sculpture of the Republic is ready to be inauRurated by Atatürk. Yet, Atatürk's role in the creation of the museum was much more İnıportant than his presence at the inauRuration ceremony. The drive to ereare a museum in Daimabahçe Pa/ace was inspi-

1

RO SKYLIFE 5/90

Namık ısmail'in

' Harman· tablosu müzede yer alan en önemli eserlerden. "The Harbest" by Nam1k /smail is one of the important paintings in the museum.

red by Atatürk's conviction that Turkey's 100-year-lonR strURRle for modernisation had to be supported by innovations in culture and art, and the products of these efforts should benefıt the public. Atatürk's choice of a winR of Daimabahçe Palace to ereale the Istanbul Museum of Pa inting and Sculpture examplifies his policy of "opening the national palaces to the use of the public by giving the m a role in propagating culture." The creation of this museum constitutes a milesrone in the efforts to put this policy to practice. CollectinR works of art for exhibit in

the museum started years hefore the inauRuration. Thousands r~( works col/ected ji·om the wa//s of gol'ernnıent oF fices, dusty warehouses, conımunity c/u h s ,and eve n }i' om derı • ish fodges were scrutini:ed and catafogued. Fina/Iy on the inanguration day Turkey was endowed with its j/rst museum of contemporary art. Natura//y, inaugurating a museunı is not a fina/ step: it's rather a begin ning of an on-going process. Thus. in the years ajier 1937. the lstanhuf Museunı rif Painting and Scupfture has continuousfy enriched its co//ections. The Museum. which jimctions asa unit of Mimar Sinan Universty. has hrought together its co//ection of2000 paintings and 400 sculptures through fong years of study and research. At present. the Museum has a significant proportion of / 9tlı and 20th century Turkish pfastic arts in its co//ections. The works of art hal'e heen categori:ed according to their period and styfe. /9th century oif paintings make up the majority of the collection. These pioneering works combine the influence of minialures and traditiona f fo lk art and of classicaf western painting and coJıs­ titute the most İnıportant assets of the Museum. Paintings hy Şeker Ahmet Paşa. Osman Hamdi Bey and Hüseyin Zekôi Paşa , painters who faid the foun-


bir bölümünü 19. yüzyıl ilk Türk yağ lı boya resimleri oluşturmaktadır. Bir yandan minyatür ve ge lenekse l halk sanatının, öte yandan klasik batı resminin izlerini taş ıyan bu ilk eserler, müzenin en değerli parça larını oluş­ turur. Türk resminin temellerini atan Şeker Ahmet Paşa , Osman Harndi Bey ve Hüseyin Zekiii Pa ş a'nın eserleri baş kö şeyi süsler. Şeker Ahmet Paşa' nın "Ağaçlar Arasında Karaca" adlı tablosunu ve Osman Harndi Bey'in "Mimozalı Kadın" ını bunlar arasında sayabiliriz. İlk kurucul arı izleyen Süleyman Seyyit, Ahmet Ziya Akbulut ve Hoca Ali Rıza ' nın eserleri ve izlenimci akım içinde anılan isimlerden Nazmi Ziya, Halil Paşa, Şevket Dağ, Çallı İbrahim ve Feyaman Duran ' ın tabloları da ana eserler arasında yer alır. Müzeyi gezenlerin uzun süre ayrıla­ madıkları bir bölüm ise, Cumhuriyet sonrası Türk re ssam ve hey keltraşlarından Ali Çelebi, Şeref Akdik, Mahmut Cuda ve Turgut Zaim gibi ünlü isiınierin eserlerinin se rgi lendiği bölümdür. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ba_tılı ressamlar, Türk halk s anatları ve seramik için de bölümler ayrılmıştır. Müzenin faaliyetleri yalnızca mevcut re sim ve heykelleri sergilemekle kalmayıp, geçici sergiler, konferanslar, sohbetler ve uygulamalı çalışmalarla zenginleştirilmektedir.

1976-80 yılları ara s ında yangın tehlike si ne kar ş ı kapalı tutulan müze , 1981 'de yeniden aç ılmı ş ve ya pının modem müzecilik gereklerine uygun bir proje çerçevesinde restorasyonuna ba ş­ lanmı ştır.

Veliaht dairesi olarak inşa edilmiş bir modem bir müze için pek de uygun olmayacağı elbette daha baştan bilinen gerçekti. Bu yüzden de sürdürülen restorasyon ça lı şması herkes tarafından olumlu karş ılanıyor. Ancak, müzenin kurulu ş çalışmalarına katıl­ mış, o anlamlı açılış gününü yaşamış olanlar yine de ı srarla ş u düşünceyi üstüne basa basa tekrarlamakla yarar görüyorlar: "Bir saltanat yapısının çağdaş sanatın halka açılması için kullanılması öylesine anlamlı bir karardır ki, teknik bakımdan mükemmel yepyeni bir bina bulunsa bile oiz burada kalmayı tercih ederdik" e yapının,

Osman Harndi Bey'in "Türbe Kapısı Önünde Konuşan Hocalar" adlı yağlıboya tablosu. Oil Painting by Osman Harndi Bey til/ed 'Hodjas Conversing in front of the pont.

dations of Turkish painting, have the pride of place in this section. As representative examples, one can cite Şeker Ahmet Paşa's "Deer Among the Trees" and Osman Harndi Bey's "The Woman with Mimosas" . Paintings by Süleyman Seyyit , Ahmet Ziya Akbulut and Hoca Ali Rı za and the works of Na zmi Ziya , Halil Paşa , Şevket Dağ, Çalh İbrahim and Feyhaman Duran, representatives of the impressionist school, are the highlight of the cal! ection . Equally significant, however, are the works of such post-Republican Turkish painters and sculptors as Ali Çelebi, Şeref Akdik, Mahmut Cudaş and Turgut Zaim. In the Istanbul Museum of Painting and Sculpture there are separate display areas set as ide for European painting,Jolk arts and ceramics. The activities of the Museum are not restricted to exhibiting the permanent co llection ,

but include staging temporary exhibitions, lectures, interviews and spansoring applied studies. The museum was ciased to public between 1976 and 1980 due to the danger of fire; it was reopened in 1981 and the restaration of the building began. Of course , the Heir's Kiosk of the Daimabahçe palace is not completely suitable for use as a modern museum. That's why the restaration work that has been undertaken has met with wide approval. Those who participated in the work of establishing the museum and who remember the inauguration ceremony firmly believe that "using royaldomainsfor the purpose of publicizing contemporary art is such a meaningful decision that, we would like to go on using this building eve n if a technically perfeci new building were to be found to house the museum collections" e


Eğer konuklarımza sunamıyorsanız, Yıldızlarınız

kaliteli bir ileşitim hizmetini tam istedikleri anda

otelinize ikinci kez gelmelerini beklemeyin ...

biraz sönük kalmış demektir.

Türkiye'de otel ve motellere, seyahat acentelerine, havayollarına en uygun ilerişim istemlerini anırallarıyla ...

eıaş

sunuyor:

Oteller için özel programlarıyla...

\'e sistemi tamamlayan özel oteltelefonlanyla. Neta sistemleri müşteri trafiğini düzenler ve personelin \iikünü azaltarak hizmet kalitesini ~iikseltir. (Bu, personelin vaktinin daha da değerli olduğu

kiiçfik otellerde özellikle önemlidir.)

:\eta si temleri, odalarla ilgili bütün bilgileri ekrana aktararak rezerrasyon hatalarını önler. Daha önemlisi, arelle acenıeler arasında

Bir otel müşterisi "Club Sandviç" isternekten başka nedenlerle de telefona uzanabilir...

otomatik baglan/ı kurarak, bir rezervasyon fırsatını kaçırma

ihtimalini mkeder. Farklı ehirlere rarılmı bir otel . . . zincirini, tek bir santral gibi çalışan bir özel şebekede birle tirir. Ve telefon görü

nıelerini

eksik faturalandırma

ihtimalini otomalik olarak ortadan kaldırır. ileti im çözümlerimiz, sadece oıel yönetimini değil. müşterilerinizi de bızlı arama t'e otomatik bağlanil kolaylıklarından yararlandırmanızı sağlar:

Kiralık araba servisleriyle, havayollarıyla,

restaurantlar'la ''b...

Otel konukları, odalarındaki telefonlarda bulunan özel biznıettuşlanyla istedikleri otel servisine

hemen bağlanırlar. Oteliniz Van'da veya Ka 'ta 30 -40 adalı bir küçük tesis olabilir., Ama konukların ız yine de kendilerini dünyanın

merkezinde hisseımelidir. Bunun için :\eta 'ı aramanız yeterlidir.

1//') f,I"W'S mutlaka vardır. / { ft;'J L#~ .. .. iletişimi n g u c u. Netaş'ta size uygun bir iletişim çözümü


KISMET IN THE "GREEN PARADISE"

SADUN BORO TALKS ABOUT THE BLACK SEA Any Turk over 40 wi/1 remember Sadun Bora, his attractive wife Oda and the magnificent reception they had at Daimabahçe after their tour araund the world on their boot, Ktsmet. After sailing for nearly three years in seven seas with the sfor and crescent on its po/e, Kismet returned to Istanbul in 1968. Since then, Kismet has gone raund many a sea and cast its anehor at many o port. However, during these more than twenty years Kismet did not have the chonce to soil in the Black Seo. Finolly, lost summer things took a different turn and Kismet sailed north. Guess whot the boot saw there! Let us heor it from Mr Bora ... - Mr Boro, is this first trip to the Black Sea? How did you decide to go up to the Black Sea with Kismet?

- Sayın Boro, bu Karadeniz'e ilk geziniz mi? Nas ıl karar verdiniz Kıs­ met'le Karadeniz'e çıkmaya? - Evet, belki garip gelecek ama, bu bizim Karadeniz'e ilk gezimizdi. İlk defa 1975 yazında niyetlenmiştim. O sıra­ lar henüz emekli olmamıştım. Yıllık iznimi Karadeniz'de geçirmeyi, gezebildiğim kadarıyla gezmeyi istedim. Tüm haritaları alıp inceledim. Bir iki yer hariç, hiç tabii koy yoktu. Hep liman veya ba lı kçı barınaklarında kalmak zorundaydım. Bütün yıl boyu şehir hayatı, kalabalık bir ortamda ömrüm geçiyor. Bir de tatilde, mendirek arkasında, patırtı lı liman hayatını gözüm tutmamıştı. Vazgeçip Marmara'yı gezdim. 1976'da emekli oldum. Amerika seyahati, dönüşte Bodrum'a göç ... Ege kıyılarını dolaşmak da bir on yılımızı aldı. -+ 86 SKYLIFE 5/90

Yayiaiarını görmeyen görmemiş demektir.

bir insan, Karadeniz'i

The high plateaus and pastures of the Black Sea region constitute an essential part of the region's attraction

- lt mig/tt seem a hit strange hut. yes. this was ourjirst trip to the Black Sea . 1 first intended to go in the summer of 1975. At that time 1 have not retired yet. 1 wanted to spend my annualleave in the Black Sea and tJ·avel there as m uc h as 1 cou/d. 1 f?Ol ho/d of and studied all the maps, hut -har one or two p/aces- there was no natural hay, so 1 had to stay at ports orjishing refu?,es. 1 spend my time all year raund in crowded ciry atmosphere. On top of this. a hectic port life hehind the hreakwater did not attract me. 1 gave up and sailed araund the Marmara Sea instead. 1 retired /ater in 1976. We sailed to Anıe ­ rica and, upon returnin[?. moved to Bodrunı. lt took us ten years to tJ·avel the Aef?ean coasts. In slwrt. it was only in 1989 that we had this opportunity.

- How long did your trip last? Which route did youfollow? - W e stm·ted out from lstanhul,fo/lowed Si/e, Kefken, Eregli , Bartin stream, Amasra , Cide,lneholu, Sinop. Samsun and on up to Sarp . From Unye onwards we Irave/ed the who/e coastline hy sea as well as hy /and. This took


Karadeniz kıyıları nda, seyre tehlike teşkil edecek kayalar ve dökünlüler sahilden pek açı lmaz. Rocks and remains, which might pose a threat to sailing a/ong the Black Sea costs, are not found c/ose to the shore.

two anda half months. - Well, let us first ask a general question, ho w did you find the Black Sea? - Let me say this right away, after going round and seeing the Black Sea, we have also realized how wrong it was to be so Iate. lt was a dreamlike journey. Let me put it frankly: it would not be improper to say that I have never before ma de a journey so amusing, so meaningful, living each day to the ful/est! They always ta/k about the richness of natw·e along the Black Sea coast. Yer I had never expected to meet such a richness. lt is impossible to imagine before one actually sees how mountains and hi/ls are decorated with green as they start to rise right from the seashore atsome places verrica/Iy and at some places with a soft curve . Especially as you go eastwards - fırst the hezelnut groves, then the tea plantations, pine and chestnut forests, red domed houses scattered in the greenery and yellow com fields between them ... Rocks and remains , which might pose a threat to saiting a/ong the Black Sea coasts, are not found close to

the shore . Mostly they remain within a distance of a quarter of a mi/e or half a mi/e at the most. Hence the possibility to sait close to the shore in many places. In this way one enjoys the opportunity to see that marvelous piece of nature going up from the sh ore to the hills from c/os e by. - Could we ask you to compare the Black Sea with the Aegean? Which one is more beautiful -the Black Sea or the Aegean?

- I come across this question often. I think both places have to be considered in entirely different contexts. You cannot simply make a comparison. If you look with yacht tourism in mind, from a sailor's po int of view, the Aegean Sea has no paral/el in the world, /et alone in Turkey. No wonder they say God embroidered the Aegean when the world was being created. And to this I add : God then decorated the Black Sea with green. Naturally, in the Black Sea you can not fınd the Aegean clear blue sky, its sun , its crystal clear sea where you can eve n count the links of a chain lying infıvefathoms deep water. Yet, what a beautiful change it is to spend cool daysin the Black Sea region's breezy mountain pastures, as compared to the Aegean region's depressingiy hot days ... - You mentioned mountain pastures. Which have you been to? Can you teli usa bit about them ? - One who has not seen its mountain pastures, has not seen the Black Sea coast. lt is difficult to deseribe their beauty -the forests, streams and waterfal/s .. . They make you wonder --+ SKYLI FE 5/90 87


Kısacası, kısmet

1989 yazınaymış.

- Geziniz ne kadar sürdü? Nasıl bir rota izlediniz? - İstanbul'dan çıktık, Şile, Kefken, deresi, Amasra, Cide, İnebolu, Sinop, Samsun ve öyle devam ettik Sarp'a kadar. Ünye'den itibaren de bütün sahil şeridini denizden olduğu gibi karadan da gezdik. Toplam iki buçuk ay sürdü. Ereğli, Bartın

- Peki, önce genel olarak soralım, buldunuz Karadeniz'i?

nasıl

- Hemen ş unu söyleyeyim, Karadeniz'i gezip gördükten sonra, bu kadar geç kalınakla ne büyük hata yaptığımızı da anlamış olduk. Bütünüyle rüya gibi bir yolculuk oldu. Samirniyetle belirteyim ki, bu kadar kısa bir süre içinde, böyle zevkli, anlamlı ve her günü dolu dolu yaşanmış bir yolculuk yapmadım desem doğrudur! Karadeniz'de tabiatın zenginliğinden hep sitayiş l e bahsedilirdi. Ama bu kadar zengin bir tabiatla karşı la şacağıını doğrusu hiç tahmin etmemiştim . Hemen deniz kenanndan başla­ yıp bazı yerlerde dik, bazen tatlı bir meyi lle yükselen dağlar, tepeler, nasıl bir yeşille süslenmiş görmeden tahayyül etmek imkansız. Hele doğuya doğru gittikçe, önce fındık bahçeleri, sonra çay fidanları, çam ve kestane ormanları, bu yeşilliğin arasında seyrek kırmızı damlı ev ler, aralarında sararmış mısır tarlaları ... Karadeniz kıyılarında, seyre tehlike teşkil edecek kayalar ve dökünlüler sahilden pek açılmaz. Hemen hepsi çeyrek mil, bilemediniz yarım mil mesafe içinde kalır. Dolayısıyla birçok yerde sahile yakın seyredebilirsiniz. Böylece kıyılardan tepelere kadar yükselen o nefis doğayı yakından görme fırsatınız olur.

-Sizden Karadeniz'le Ege'yi lamanızı istesek?

kıyas­

- Karadeniz mi güzel, Ege mi? Bu soruyla sık sık karşılaşıyorum. Bence ikisi de apayrı çerçeveler içinde ele alınacak yerler. Öyle basit bir kıyaslama yapıla­ maz. Yat turizmi açısından, bir denizci gözü ile bakarsanız, Ege'nin değil Türkiye'de, dünyada bile bir benzeri bulunamaz. Tanrı dünyayı halkederken Ege'yi nakşetmiş derler. Ben de ilave ediyorum: Karadeniz kıyılarını da yeşille tezyin etmiş. Yaz boyunca tek bulut dahi göremediğiniz Ege'nin o masmavi gökyüzünü, güneşini, beş 88 SKYLIFE 5/ 90

Karadeniz 'Vayla Turizmi' nin gelişmesi için son derece elverişli bir yöre.

The Black Sea has ample potential for the development of 'Pasture Tourism '.

kulaç suda yatan zincirin halkalarını bile sayabildiğiniz o pan! pırıl denizini Karadeniz'de bulamazsınız e lbette. Ama Ege'nin bunaltıcı sıcak günlerine mukabil, Karadeniz'in püfür püfür yaylalannda, serin günler ne güzel bir deği­ şiklik olur...

- Yayialar dediniz. Siz hangi yayiaIara çıktınız, anlatır mısınız? - Yayialarını görmeyen bir insan, Karadeniz'i görmemiş demektir. O yaylaların güzelliğini anlatmak gerçekten zor. O ormanlar, dereler, şelaleler ... Bir film mi, rüya mı yoksa gerçek mi diye düşündürüyor insanı. Özellikle Kaçkar Dağı eteklerindeki Çamlı Hemşin ve Ayder yayialarındaki doğanın haşmeti­ ne hayran kaldık. Utanarak söyleyeyim ki , ben Ayder Yayiası ' nın adını daha bundan iki yıl önce duymuştum. Yani benim ülkernde böyle bir cennet köşesi olduğunu iki sene evveline kadar bilmiyordum. Gittiğimde gördüm ki, yabancı turistler doldurmuş orayı. Ayder'den sonra 3 bin küsur metreye kadar tepeye çıkıyorlar, kamp kurarak ilerliyorlar. Orada, güzel mütevazi tesisler de var. Ama yerli turistlerin bu güzellikten haberleri bile yok. Rize civarındaki Uzun-

göl Yayiası da ayrı bir güzellikle Orada da yerli halktan biri, tabiatla son derece uyumlu, tek katlı ağaç kulübelerden bir tesis yapmış. Alabalık yetiştiriyor ve herkes istifade edebiliyor. Hemen belirtmeliyim ki, Karadeniz'de, Turizm Bakanlığı'nın bir parça el uzatmasıyla, ayrı bir tür turizm, bir yay la turizmi geliştirilebilir. Ben bu yaylaların turizm bakımından korunmaya alınmaları gerektiğini düşünüyorum. O güzelliklerin bozulmasına , kötü yapılaşmaya fırsat vermeden turizme açılmas ı gerek .

- Sizce Karadeniz halkı turizme Yörede pansiyonculuk var mı? açılmaya hazır mı?

- Karadeniz'de turizm daha başlama­ Bir iki yer müstesna, yeriisi de, yabancısı da yok denecek kadar az. Lokanta, otel fıyatlan gayet makul ölçülerde. İnsanı misafırperver, yardımcı. Tüm Karadeniz gez imi z boyunca uğradığı­ mız küçük büyük limanlarda, Kısmet ve mürettebatına o kadar yakın ve candan bir ilgi gösterdiler ki, adeta mahçup olduk. Yedisinden yetmişine denizle yoğurulmuş insanlar arasında, birbirimizin dilinden pek iyi an ladık . mış .


Kötü yapılaşmanın tehdit ettiği tipik Karadeniz evlerinin bir an önce korumaya alınması gerekiyor. Unplaned construction in the cities is a threat to the traditional urban structure. Authentic Black Sea houses need to be protected.

Karadeniz kıyılarımızın önümüzdeki yıllarda turizme açılması kaçınılmaz görünüyor. Ama bu açılma gerçekleşir­ ken dikkat edilecek husus, Ege ve Akdeniz kıyılarımızın başına gelenlerin burada da tekrarlanmaması için önlem almak ... Üzülerek söyleyeyim ki, daha şimdiden, Karadeniz kıyılannda da kötü yapılaşmadan doğan bozulmaların işaretlerini görmek mümkün. Mesela, Rize'de on kata kadar yükselen beton bir perde şeklindeki apartmanlarla sahil şeridi kapanmış. Belediyeler birçok yerde topladıklan çöpleri dotaylı ya da dolaysız yollarla denize döküyor. Kısa­ cası demek istediğim, Karadeniz'e çevre bilinci turizmle aynı zamanda girmeli, doğanın tahribi önlenmeli.

- Son olarak, iletmek var mı?

istediğiniz

birşey

- Özet olarak, denizci dostlanma şu­ nu tavsiye ederim: Ege'yi gezip gördükten sonra, hele karadan da görmediyseniz, ilk fırsatta mutlaka Karadeniz kıyılarımıza yelken basın . Hem oranın denize aşık insanlan, gönderinde kendi bayrağımız dalgalanan yelkenlileri artık haklı olarak kendi sulannda görmek istiyorlar! ..

whether thisisa movie or a dream, or a reality. We were especially impressed by the grandeur of the natw·e at "Çamlı Hemşin" and "Ayder"mountain pastures which lie on the skirts of Kaçkar mountain.l am embarrassed to say that I had he ard the name of the Ayder only two years before. That is to say until two years bejare then I did not eve n know of the existence of such a piece of paradise in our country. And when I went there , I saw the place packed with foreign tourists. After reaching Ayder, they go on to climb up the hill for three thousand metres or so, they camp there and proceed. There are also nice, modest facilities there. But native tourists have not even heard of this beauty. Uzungöl plateau near Rize is anather beauty. There , too, a local person has set up a facility cansisring of one-st01·ey wooden huts in perfe ct harmony with nature. Speckled trout is bred there for the benefıt of the public. I must a/so say that in the Black Sea region, tourism of a different kind, p/ateau tourism can be developedprovided the M inistry ofTourism gives abit of helping ha nd./ think those mo-

untain pastures should be protected for the purposes of tourism . Those beauties should be opened to tourism befare they are spoi/t and bad development starts. -Are the people of Black Sea ready for opening to tourism? -Well, tourism has not yet taken off in the Black Sea. There are neitherforeign nor native tourists anywhere but a couple ofp/aces. For this reason the shopkeepers are not yet spoiled as they are in the Aegean. Restaurants and hote/s are quite reasonab/e . Peop/e are hospitab/e and he/pful. At all the ports -big and smail- we stopped at throughout our Black Sea trip , the people showed such a c/ose and sineere interest towards Kismet and its crew that we were virtually embarrassed. Being among peop/e whose lives are so much connected with the seafrom the age of seven to seventy, we undersroad each other very well. lt seems inevitab/e that the Black Sea coasts wi/1 be opening to tourismin the coming years. Howevr, when this happens, the point that should be taken into consideration is the measures to be taken so as not to allow what happened to our Aegean and Medi terranean coasts to be repeated. I regret to say that ail·eady now one can see the signs of corruption caused by bad development in the Black Sea, too . For instance, in Rize the seaside has been cordoned off by a cement curtain of up to ten storeyed apartment blocks. Municipa/ authorities in many places are dumping the garbage they collect into the sea by direct or indirect means. What I would !ike to say, in brief, is that environmenta/ awareness should enter the Black Sea simultaneously with tourism and destruction of the nature should be prevented. - Finally is there anything you wish to convey to our readers? - Especially to my sailor friends I recommend the following: After trave/ling and sailing araund the Aegean, at the fırst opportunity you must defıni­ tely set sait toward our Black Sea coasts, particularly if you have not been there by !and either. The sea-loving people of this region justifıably want to see sait boats intheir waters whichfly the Turkish flag! .. SKYLIFE 5/90 89


GELENEKSEL CAM SANATI

CAMA YANSlYAN •• • TURK ZEVKI G eleneksel Türk cam sanatı, camı mümkün olduğunca saydamlaştırmak yerine, onu renk ve doku olarak bezemek ve kullanımdan çok sembolik anlatıma önem vermekle, başka ülkelerin cam sanatlarından hemen ayırt edilir. 92 SKYLIFE 5/ 90

enk renk cam çubuklar, önceden hazırlanmış özel kalı­ bın içine özenle diziliyor. Morun, mavinin, beyazın ve yeşilin en alımlıları, en uyumluları ... Tahta ağızlıklı, özel çelik uçlu uzun çubuğun ucuna takılan kalıp , fırının taa kalbine kadar uzatılıyor. Bin derecenin üstündeki s ıcaklık tüm renkleri yok edip, her şeyi bir ateş topuna dönüştürüyor. Pipo adı verilen bu çubuk döndürüldükçe, erimiş renkli çubuklar dansın ritmine uygun olarak birbirine sarılıyor, kaynaşıyor, bütünleşi­ yorlar. Pipo, şeffaf cam potasına bir defa daha daldırılıp birkaç çubuk daha alı­ nıyor ve tekrar fırının içlerine sokuluyor. Her hareket, her saniye parçası öylesine önemli ve öylesine büyük bir maharet bekliyor ki, küçücük bir dikkatsizlik, o güzelim çeşmibülbülü daha doğmadan öldürebilir. Türk cam sanatının tartışılmaz krali-

R


DEDEMAN OTELLER ZİNCİRİ turızmine ayrı bir önem veren oedeman oteııerı, Türkiye'nin tablat güzelliklerı ve tarih lle ünlü dört seçkin yöresinde geleneksel Dedeman konukseverliğini sunmakta. Çağdaş otelin bütün niteliklerine sahip Dedeman Otellerinde kontorun yanısıra, genış sımuıtane sistemli kongre, semıner ve toplantı salonları mevcuttur.

Kongre

zenginilklerı

HOTEL İSTANBUL DEDEMAN merkezinde, Boğazıçı manzaraıı , Atatürk 20 km. mesafede • 378 aır condltlonıu oda ve suıtıerlnde uydu yayınlı TV, müzik sıstemı , direkt telefon ve mınıbar • 24 saat oda servisi • 50-400 kişilik Kongre Salonu • soo kişilik balo saıonıarı, Restaurantıar, snack Bar • Kokteyı Salonları, 3 Bar, casıno • Kapalı yüzme havuzu • Aeroblk, sauna, masaJ • yat servısı · •

Şehrin Iş

havaalanına

Yıldız Posta caddesi NO: SO B0700 Esentepe 1 ISTANBUL TEL: 111 174 BB 00 TELEX: 28217 mkd tr FAX: 111 175 11 00

****

HOTEL ANKARA DEDEMAN Başşehrlmlzln diplomatik ve Iş merkezinde • 308 aır condltıonıu oda ve süıtıerlnde uydu yayınlı TV, müzik sıstemı, direkt telefon ve minibar • 24 saat oda servisi

50·400 kişilik . kongre salonu, 750 kişilik balo salonu, Restorantlar, Kokteyl salonları, Bar, Gece Kulübü • Açık yüzme havuzu, aeroblk salonu, sauna, MasaJ, Türk Hamam ı Büklüm SOk. 1. Alcay 06660 ANKARA 1 TURKEY TEL: 141117 62 00 TELEX: 42408 de<le tr FAX: 141 117 62 14

HOTEL ANTALYA DEDEMAN • Antalya IÇI, sahil şerldlnde deniZ manzaralı • 482 alr condltıonıu Oda ve suıtıerınde uydu avınıı TV, sıstemı, direkt telefOn ve mınıbar • 2 saat CXJıa. t~~ıMiıl.lt'Rl _.J~c-.~lliı.~...~~ 60-680 kiŞilik Kongre saıonu, 600 ldflllk Balı~fııtoii~•1Z5.1 Restaurantıar,

ceee

KOkteltl saıonu ve

Psmh::uı


çe~idir çe~nıibülbül.

uygulanmasına

~eı ~anat.

çok

Ama bu gelenekelbette ondan ibaret değildir. Güvercin ~eklinde ~i~eler. gülsuyu J..apları. lfıledanlar. kapaklı canı sürahiler. cam ibrikler. tabaklar. ka~ıJ..Iıklar. vitraylar. göz boncukları. geleneksel Türk cam işçiliği ömeklerinin ba~ında gelirler. Türk cam işçiliğinin bir bütün olarak temel özelliği. camı mümkün olduğu kadar saydamlaştırmak yerine . onu renk ve doku olarak zenginlcştir­ mektir. Birçok önıckte. yü1cyin cam ol duğunu anlamak bile güçtür. Bunun sebeplcrinin başında Türk canı sanatının kullanımdan çok senıbolik anlatıma önem venııesi ve başka maiLemeleri iş­ leyen sanatlardaki süslcme tarzlarından yoğun biçimde etkilcnnıi~ oluşu gelir. Anadolu cam işlemeciliğinin geçmi çok gerilere uzanır. Artuk lular ve Se lçuklular döneminden kalma çeşitli cameşya. birçok müzede değeri i parça lar arasıııda yer alırlar. Ama. cam işle­ mcciliğinin asıl gelişmesi. Osmanlı döneminde olmuştur. Özellikle 17. ve 1X. yüzyıllarda doruğuna ulaşan bu sanat özenle dü7enc soJ..ulmuş ve kurallara bağlanmış gözde bir meslek halini almıştır. Bu yüzyıllardan kalma ıninya­ türlcrde. caıncı esnafının bir araba üstüne kurdukları ocakla üretim yaparak Padişah önünden geçişleri resmedilir. 19. yüzyıla ise "Beykoz İşleri" damgası vurulmuştur. İtalya' ya gidip. Yenedik cam işçiliğinin inceliklerini öğre ­ nen Mcvlevi dervişi Mehmet Dede tarafından Beykoz'da kurulan atelyeler. ülkede ün salınıştır. Çok çeşitli cam eş­ ya arasından çeşmibülbülün o kraliçelik payesine ulaşması bu atelyclcrde şi

gerçekleşmiştir. Çeşmibülbüllerdc kullanılan hareleme tekniği, bir Beykoz icadı değildir. Yenedik'ten Çin'e kadar tüm canı sanatı merkezlerinde bu tekniğin örneklerine rastlanabil ir. Ama farklı kalınlıkta cam çubukların yanyana gctirilişi ve özellikle fıstık! yeşil rengin kullanılışı. Türk çeşmibülbülünü yabancı kardeş­ lerinden hemen ayırır. Prof. Endcr Küçükcrman, çeşmibülbülün bu Anadolulu karakterini şöyle açıklıyor: "Çeşmi­ bülbül tekniğinde kullanılan renkli çubukların oluşturduğu 'sarma' biçimi, Anadolu'nun sanat geleneği ile büyük bir uyum içindedir. Burma, çarkıfelek ve benzer simgelerin cama 04 <.k'YIIFF

<;/ O{)

olanak verd i ği için ve uzun süreli bir

benimsenmiş

yaşamı olmuştur." Başta çeşmibü lbüllcr olmak üzere. çok çeşitli cam eşya ilc" Beykoz işle­ ri" bütün bir yüzy ıl saltanatını sürdürmüş ve y imıin ci y üzyıla girilnıiştir. 20. yüzyılın başıııda Paşabahçe'de kurulan fabrika ise. cam sanayiinin olduğu kadar ge lenekse l cam iş<;i liğinin ele tartı ­ ~ılnıa7 öncüsü durumuna gelmiştir. Dünyanın en ünlü cam finııaları arasın­ da yerini alan Paşabahçe Fabrikaları dı­ şında. İ~tanbul'ıın çeşitli yerlerinde çok sayıda canı imalathanesi de cam eşya­ lar üretıneye devanı etmektedi rler. Bunlardan birçoğu ge leneksel tckn ik Ieric çalışma larına rağmen. sıradan piyasa ınalları üretmenin ötesine gcçc ınctlcr. Ama bütün güç lüklcre rağmen. geleneksel canı sanatın ı başarıyla sürdüren ustalar da vardır . 4R yıldır canı la ha~ır nqir bir hayat sürdüren Yusuf Görnıü~ Usta. i~in sırrın ı "Her şeyden önce kafan zengin olacak, bir de sıca­ ğı seveceksin" diye açıklıyor. Uzun yıllar Pa~abahçc atc lyc lcrindc görev yaptıktan, uluslararası sergilerde ve fu arlarda eserlerini sergiledikten sonra. artık kendi alciyesinde çalı~malarını sürdüren Yusuf Usta "zengin kafası­ nın" ve "ateş sevgisinin" ürünü olan iki parça için "milyonlar verseler satmam" diyor ve evinin baş köşesini onlarla süslüyor. Bodrunılu Halit Usta ise, neredeyse üç bin yıllık bir geçmişin günümüzdeki temsilcisi gibi ... Kullandığı araç gereçten. canı eritme tekniğine. ürünlerinin form ve renklerine kadar her şey o günlerdekinden hiç farklı değil. Göz boncukları yapar Halil Usta. Camı odun ateşinde eritip birkaç basit alet yardı­ mıyla biçimlendirir. Ama bu ilkel tekniği öylesine büyük bir incelik ve ustalıkla kullanır ki. modern teknik ve araçlara hiç ihtiyaç duymaz. Sayıları pek fazla olmamakla birlikte, geleneksel Türk cam sanatını sürdü ren başka atelyeler de var elbette. Ama Türkiye'yi bu alanda temsil etme görevi, neredeyse bütünüyle Paşabahçe Fabrikaları'nın el yapımı canı işleri bölümünün omuzlarındadır. Geniş bir araştırma maliyeti ve modern bir laboratuvar çalışınası ile sürekli olarak beslenen bu bölüm son yıllarda gele--

TRADITIO NAL ART O F GLASS MAKING

TURKISH PLEASURE REFLECTED IN GLASS OBJECTS An emphosis Ôn symbolic FepFesentation, coioF and texture distinguish the troditional Tu1 kish 01 t of glassmaking fro m that o f othe1 counlries. ul!i-co!ored g/as.1· lllhes are fllaced carı:fi ıllr in fii'C\'iouslı• prcpared nın/c/s . ;\ harnıonious hlend of' f1111plcs. hlucs . whiles and greens are used. Mou/d.1· al/ached lo !he l'/1(1 of' .lpccially made wooden mu::lc·d long s/l'l'l pipes are l'X/endet! t!eep into !he jill·nace. 1-/cal well oı·er f()()() o me /1 all co/ors 1urning thcm info a hall ofjirc. While !his md cal/cd "the pipe" is whirlcd. nıulli - co lored luhes are wrapped and h/('lu/ed around each olhcr as ıj'!hey are dancing. The painstaking proces.1· requires greal ski// and palience. crealing "çeşmibülbül" . !he unrlispu!ed queen of'Turkish g/ass. Bul !he ari of Turkish glassnwking includes many o/her _/(1rnıs. Dol'eslwped ho11/es. rose wa/er ho/ders. /u /ip ı•ases, s!oppered decanlers , glass ewers. pla!es. spoons. decorated glasses. and colored heads are tvpical Turkish glass ohjects. The originality of Turkish g/ass lies in i!s decorataliı·e schemes. which favor co/or and designs ralher lhan lransparency. In some cases il is inıpossihle 10 unders/anda swjace is made r1{g/ass.for Turkish glass . !ike o/her Turkish decoralive aris, focuses on synıholic themes. Turkish glass decoration dates lwck to !he 13th century. Seljuk glass count among tlıe most valuahle anic/es exhihited in Turkish nıuseums. The art of glass decoration jlowered in the Ortoman period, reaclıing its peak in the 17th and 18th centuries. The ari hecame a favored profession w ith its own rules and regulations. Ina miniature -

M


nekse l fo mı ve tekni kiere çağd aş sanatın un s url a rını da ekleyerek "repertuarını " ze n g inl eşti mı i ş . gerek iç gerekse d ı ş piyasada h aklı bir üne kavuşmuştur. Paşabah çe, ge lenekse l el san atının çağ­ daş i ş l e tmec il ik ve modem teknoloji atmosferinde s ürd ürül e bil eceği n i n ender örneklerinden b irid ir e

fi ·om the period glass Iradesmen are depicted with a .fimwce .fiued into a can . passing in ji·ont of the sultan white producing glasswares. In the /9th r·emtuy Mer/eı-i Den·ish Mehmet Dede ı·isited Venice to team the .f/ne points of gl ass nwking. On his rel/mt he huilt a workshop in Beyko:. 011 the Asian side of the Bosphoms. Among the nırious g/assıl'{ıres produced hr the workshop. that of çeşmihülhii l beca me the most famous. " B ey k oz W o r k" hecame higlıly praised and 1'(1/ued and thus the Beyko: g/ass industry put i ts stanıp to a century. Actually. the nıoire tecl111ique usecl

in Çeşmihiilhiil series is not ll Berko: inrellfion . lt can he seenin glli.Hwarc·\ fi·om \ ·en ice and C hi na. Butthe mulricolored tu bes of different tlıicknesses side hy sic/e and the use of pistacltio green di.1tinguish çeşmihiilhiil.fi'mn its fill'eign sihlings. According to Pn~j'. E/1(/er Kiiçiikernıan. çeşmihii/hiil comhined some of the tecltniques llnd tltemes <!ftradirional Anato/ian art. titus gaining easy acceptance and /asiing popularity. In the 20th century the Paşahaliçe glass factory. the cornerstone ~~f giallf Turkish Glasnmrks (Tiirkive Şişe ı·e Cam). nıade Turkish glass a world leada. Using traditirma/techniques. Paşahahçe stillmakes çeşmihiilhiilas well llS other particularly Turkish types of glass o/~jects . Yusuf Giirmiiş Usta. a nwstercra.fisman./(!1' 48 years e.\p/ains the seeret of the work: "ftrst of all your mi11d mu st be very rich a11d you must love heat". He rememhers his fat her. uncle M estan Usta and the German Fran: Usta as real masters of this art. Yusuf Usta worked in Paşabahçe for long vears and participated in exhihitions and iwemationalfairs . Now he i.1 has his mm workslwp. Ilis tımj(ı­ l'lirite pieces. the product of his "rich mi11d" and "love of heat", standina comer of his home. "[ will 11ever seli them eve11 if they give me tlıe world. " Ha/it Ustaji·om Bodmnı repre.H'IIls the who/e history ofglassmaking . The tools he is us ing. gl ass melting tech nique. the co/or and ./(nms 1!( the ware.1· haı ·e not clwnged /(ır 3000 years. Ha/it Usw nıal..es erit-eye heads . He nıelts the glass on wooc(jire and giresj(mn to tltenı. M{/(le hy sinıp/e tools . thcsc /Je{l(/.1" haı • e a muclı Jiner teclıniq11c than he(((/s nıade hy nıore modern prnducts. Tho11glı they are fcw in n11nıhers there stili workshops in Turkey whiclt prod11ce traditional g/assware. it is Paşahalıçe which has nıade Turkey fiı ­ nıotiS .fin it.1 handhlown gl ass. The factnr\' has a large researl"lt eelller and modern lahoratories . Witlt the help o( thesefacilities. tlıe depw tnıenr h/e/1(/s traditional and modern tc c lllliqlln. making Paşahah('c the Illilite in 7 ur ki 1 ·/t gl ass e c / ("\" "e


·-s•jltlm 11e ltul/11111111 ytlplltltlçln milliyetin 11e ztlmtllllll ytltlllllllltlyot•ı Sergi ve fuar

alanları,

Spor Salonu, Yüzme havuzu, iç bahçe, Sera, Fabrika,

Tahıl ambarı,

Silo, Hangar, Depo, Manej, Tersane, Askeri amaçlı yapılar.

• ISPAR ll stanbul 0!0 Yedek

Parçaeriarı Tıt

C llE K: e•

Mer 1

Demontable steel frame structures to cover large spaces.

Aynı

büyüklükteki bir binadan yan-yarıya daha ucuza mal olur. En sert rüzgara, en kalın kara ve en şiddetli deprem etkilerine dayanıkl ı dır.

Yapı

içinde engelsiz geniş kullanım alanı sağlar. Özel bir temel gerektirmez. Çok çabuk kurulup sökülebilir. Nakliyesi kolayd ı r. Yükleme ve boşalimada özel bir araç gerektirmez. 1 Örtü olarak çalıda PVCözel branda, Onduline, CTP, galvenizli saç, lexan şeffaf levhalar veya alüminyum trapez levhalar; ön ve yan cephelerde gaz beton veya betonarme paneller kullanı labilir.

• isteğe bağlı olarak örtü, cephe ve yan duvarlar ısı yalıtım lı yapılab il ir.

levhalarla gün ışığı içeriyi aydınlatır. 12, 16, 20, 22 metre açıklık l ı olan normal tip çelik yapılarda kullanılabilen maxsimum yükseklik 9 metredir. • Hareketli ve Akardion sistemli çelik yapıları mız , ihtiyaca göre kullanım alanını kısa sürede açık veya kapalı alan haline getirerek, çok amaçlı kullanım sağlarlar. • Uygulama alanlarına göre farklı projelendirme ve üretim •

Işı k geçirgen

sağlanabilir.

ÇEKON iNŞAAT SAN. ve TiC. A.Ş. /l.rlroc:-·

~ı...

in

c:: . . .

ı ,,.ı,

' ) ' ) f ')

'>AOf'ln v ......... ı ...... , I lC'TA

"ını

u

T-ı.

r...,,.. ,...,... ,..,..,

,......,,.. ,...,.. ,... . . . •


TURKiYE'DE MiZAH BASlNI

••

BIZ GULMEYI • • • • • IYI BILIRIZ •••

Türkiye'de yayınianmaktc olan 9 mizoh dergisinin fiili satışı 700 bin civarında. Mizah dergilerinin toplam basın içindeki tiroj payı bakımından dünya birincisiyiz. Bu canlılığın temelinde, şüphesiz zengin bir mizah geleneği ve birikimi yatıyor.

11

T

ürkiye'nin sanat ve kültür konusunda, uluslararası alanda at oynatabildiği en önemli alan mizahtır. Türkiye halkı, dünyanın en mizahsever halkıdır. Kanıt mı istiyo rsunuz? Mizah dergilerinin toplam basın içindeki tiraj payında Türkiye dünya birincisidir." Gerçekten rakamlar da Oğuz Aral'ın öne sürdüğü bu iddia ile, tam bir uyum halinde. Türkiye'de yayınlanmakta olan mizah dergisinin toplam satışı 700 bin civarında. Oysa, yalnızca bir tek günlük gazetenin (Sun gazetesinin) 5 milyon satt ı ğı İngiltere'de topu topu 2 mizalı dergisi çıkıyor ve 40'ar binden toplam 80 bin satıyor. Almanya'nın başlıca mizalı dergisi olan Titanic'in satışı 80 binlere ancak ulaşabiliyor. Özetle, bütün dünyada mizah dergileri bir çöküşe, en azından buhrana sürüklenirken, Türkiye'de bu alanda büyük bir canlı lık yaşanıyor.

Türk çizerleri

yaln ı zca

Türkiye'de da önemli başarılar kazanıyor, açtıkları sergilerle büyük ilgi ve takdir topluyorlar. "Avrupa'da açtığım sergitere gösterilen ilgi, Avrupa'nın Türk mizahına karşı gösterdiği ilginin en som ut delilidir" diyor Oğuz Aral ve şöyle sürdürüyor konuşmasını: "Avrupa'nın birçok yerinde, örneğin Almanya'da Kassel'de, Brüksel'de Ailende Salonundeğil, yurtdışında

98 SKYUFE 5/90

da, daha so nra Viyana'da, Hamburg'da, Bremen'de karikatür sergileri açtım. Kassel Ün iversitesi'nde, İngiltere'de Cambr idge Üniversitesi'nd e Türk mizahı üzerine konferanslar verdim. İlgi o kadar büyüktü ki, Brüksel'de televizyon ve radyo geniş yer verdi . Sokakta zor gezer oldum. Bütün bu ülkelerde çok önemli dergilerde olayla ilgili yazılar çıktı. Kısacası, Avrupa şiş kebapve Türk lokumu dışında Türkiye'ye ili ş kin birşey öğrendi. Yaşayan Türk kültürünün bir ürünü olan karikatürü tanıdı."

Türk mizalımdaki bu canlıl ı ğın temelinde, zengin bir mizah geleneği ve birikiminin yattığı şüphesizdir. Çilekeş Anadolu halkı, neşesini olduğu kadar eleştiri ve isyanını da mizah yoluyla açığa vurma yı üslup haline getirmiş bir halktır. Timur'un fi llerinin karşısına hemen Nasrettin Hoca ' yı , halktan konuk Çeleb i'nin karşısına Karagöz'ü, kaba softanın karşısına Bektaşiyi çıkarmayı bilmiştir.

I. Meşrutiyet'e kadar hicivler, taşla­ malar, fıkralar ve hikayelerle sözlü olarak süren mizalı ge l eneğ i. Meşrutiyet'le birlikte yazıl ı hale dönüşmüş ve Türkiye'nin ilk mizah dergisi Diyojen'de yayına başlamıştır. Teodor, Kasap'ın yayınladığı bu dergiye başta Namık Kemal olmak üzere devrin birçok ayd ını katkıda bulunmuştur. Abdülhamit'in

Meclis'i kapatmasından sonra başlayan 32 yı llık diktatörlük dönemindemizah dergisi yoktu r. Şair Eşrefi n ünlü hicivleri el a ltınd an kulaktan kulağa do l aşır. Bu suskun luk döneminde, İttih at Terakki, Avrupa'da Abdülhamit'e karşı geniş bir mizah kampanyası başlatır. Avrupa başkentlerinde hakkında en çok karikatür çizilen devlet başkanları konusunda bir döküm yap ıl sa, Abdü lh amit'in mutlaka ilk üç içinde yera ldı ğ ı görülecektir. İkinci Meşrutiyet'in il iinınd a n sonra 35 mizalı dergisinin birden yayın l anmaya başlaması, Türk halkının mizaha düşkünlüğünü bir defa daha gösterir. Çoğunluğu bir iki say ı ç ıka­ bilen bu dergileri, hürriyet sevinci ile havaya fırlatılan Osmanlı feslerine benzetebi li riz. Kurtuluş Savaş ı 'nın mizah cephesi nde iki dergi yer alır: İşgal güçlerini ve İs­ tanbul hükümetini destekleyen "Aydede" ile Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen "Güleryüz", savaş yı ll arı boyunca kı­ yasıya bir kavgayı sürdürürler. C umhuriyet'le başlayan zengin mizalı dönemi. 1928'de Latin harflerine geçişle biri ik te önem li bir kesintiye uğrar. Latin harfleriyle okumanın güçlükleri yüzü nden, birçok dergi kapanır. Bu dönemin karikatürünün başkahramanı, Cema l Nadir'in "Amcabey" idir. Amcabey, şap­ kası, ceket-pantolonu ile kıl ık ve şapka devrimlerinin sevimli tipi o lm asın ı bilmiştir. Cumhuriyet toplumunun ilk karikatürlerini çizen Nadir, giyimde aş ırı ­ lığa kaçan züppe, mantar topuklu tipl eriyle de bu dönemin komiğini yakalamış o lur. II. Dünya Savaş ı yı ll arında karikatür, ilk defa ulu s l araras ı bir dil durumuna yükselmiş ve Türkiye de bu alanda varlık gös termişt ir. 1939-48 yı ll a rı arasında,34 karikatür albümünün ve 38 fıkra kitabının yayın l andığı düşünülür­

se, savaş yı ll arının mizah yoğ unlu ğ u daha iyi an l aşı l acakt ır. İ stanbu l basını, dünya savaşını iki olgun karikatürcü ile karşılamıştır: Cema l Nadir ve Rami z. Alman ord ul arının Edi rn e'ye y ı ğ m ak yap tı ğ ı o karanlık günlerde Cumh uri yet gazetesinde çizen Cemal Nadir, Hitler'e karşı çıkan ve halkını yürek lendiren tek fırçadır. Savaşı izleyen yıllarda, 194550 döneminde çıkan Markapaşa Dergisi ise, tek partiden çok partili demokratik hayata geçiş içi n mücadele vem1i ş- -+


............... _

................ ,... .... ...,.._. _......,.._ ~-

....

Akbaba, zaman zaman kesintiye uğraması na ve iniş çıkışlar göstermesine rağmen Cumhuriyet döneminin en uzun ömürlü mizah dergisi oldu. Akbaba (Vulture) was the longest-selling humbur magazine of the Republican era despite some intervals as well es ups and downs it experienced.

HUMOR MAGAZINES IN TURKEY

THE TURKISH SENSE OF

H UMOR The nine humor magazines published in Turkey have o total circulolion of 700,000. The Turkish humor press owes ils vivacity lo o colorful and deeply rooted Iradition of humor.

ll

umor is the foremost branch of art where Turkey can compele internationally. Turks surpass every other nation in the ir lo ve of hum or. The prooj? }ust consider that Turkey ran h first in the world in the proportion of the circulation of humor nıa~:azines to the total circulaton of the press."

H

This el'(l/uation of the Turkish hu mor press helrmgs to O,qu: Am/. the forerunner o{ a new school in Turkish humor and the editor of G1rg1r . a weekly maga:ine which renıade the humor press in the period 1970-80. liı fa ct the }lg u res pointto the same direction as O,q u: Ara/'s words. The total circulation of the nine humor maga:ines puhlished in Turkey reaches 700,000. On the other hane/. in Great Britaili, a cowıtry where the circulation f>{one daily newspaper (The Sun). amounts to 5 mi/lion. only two humor maga:ines are puhlished, eaclı with a circulation of40,000. thus making up a total circulation oj' 80.000. In Gernıany. Titanic, the main lwmor maga:ine has a total circulation (J/'80.000. White lwnıor maga:ines lose popularity all m·er the world. in Turkey. /wmor press isfii/1 (Jj' l'igor. Turkish cartoonists also nwke tlıenıseln•s known and atıpreciated intemationally hy e.rhihitions ahroad.

"The interest shown to my exhibitions in Europe is concrete evidence of the European interest in Turkish humor" said O.~ u: Aral. "!have exhibited my cartoons in many places in Europe-in Kan·el, Germany, in Allende Hall in Brussels, in Vienna, in Hamburg, in Bremen ... !have Leetured on Turkish humor in Kassel University and in Cambridge University. There was such wide interest that in Brussels radio and TV covered the event extensively. 1 gained enormous popularity. In all tlıese countries, ma;or magazines publislıed articles about the exhibit. In short, Europeans learned a lot about Turkey and became acquainted with the art of caricature wlıich isa product of Turkish culture of today." No douht. Turkish hunıor owes its current l'ii'Gcity to a colrnjiil and deeply root ed Iradition of lı umor. lt is not pure coincidence that Purilli festil'(ll. the j/rst lıunıor festi- SKY\IfE 5/ 90 99


' Gırgır"

dergisi

başlıbaşına

"Gırgır' magazine

birekol yarattı. created a school of i/s own.

tir. I 960-70 y ıll arı aras ında durg un laş an m izah, I 970 so nra s ınd a ye ni bir canl anmaya g irmi ş tir. Bu can l anman ın en önem li etken lerinde n biri te lev izyonun yayg ınl aş ma s ı ve mizahçılar iç in zeng in bi r malzeme kaynağ ı olu ş turm a­ s ıdır . 1970 s onra s ı mizahının te me l öze lli ğ i ise popül e rl eşm es i ve ge ni ş kitle lere inmesidir. Daha önceki dö nem le rde daha çok politikl eşmi ş bir kesime hitap eden; parti ler arası çek i şm e l er i ve bürokrasiyi ana "temel o larak i ş leyen karikatüri stler, artı k g ünlük h ayatın küçük çe li ş kil er in e ve insanlarara s ı ili şk il ere yöne lmi ş tir. En popü ler kahramanları ­ nı da bu alandan ç ı karmıştır. Herg ün h ayra nl a rınd a n say ı sız mektup ve telefon a lan, mac e raları merakla izlenen bu çizg i kahramanların say ıl a rı g iderek a ı1makta ve m izah d ün yamı z yeni yeni tipl e rle g ün geçtikçe ze n g inl eş m ek te­ dir e 100 SKYUFE 5/90

Son çıkan mizah dergilerinden olan

Hıbır , kı s~

zamanda büyük okur kitlesi

yarattı .

"Hıblf" magazine,

one of the humour magazines that came out recently, gained a wide readership within a shortspan of time.

va / in the world. was he/d in Anatolia and that the fathers of European h umor were all natives of Asia Minor : Aesopus of Adana, Santa Claus of Antalya. and Diogene of Sinop. The longsuffering people ofA nato/ia expressed !heir complaints and protests through humor. When in vaded hy Tamerlane's arm ies. they fought with Hodja Hasreddin's optimistic anecdotes. Th ey ha ve expressed their resentmentto the overbeoring attitutes and isolation of the ruling class hy creating the popular hem Karagö: , the personijlcation of hlataht fo /k humor. and they ha;,e resisted religious fanaticism by lighthear/ed "Bektaşi" ta/es. Th e Iradition of humor was exclusively oral, consisting ofsatires, anectodes and stories untilthe proclamation rJ/" the First Constitutional Mo narchy in /tOn. From then on. written

humor started to appear and the ji'rst humor maga: ine. Diogene, was published in 1869 . The magazine was edited hy Teodor Kasap and several progressive intel/ectuals. including Na m1k K emal who contributed articles and caricatures. Durin g the 32 years of Su lt an Ahdülhamit's despotic rule, which fo /lowed his suspension of Parliment , no humor magazines were puhlished. However Poet Eşrefs famous sati;·es circulated clandestin ely. During this period of oppression , the Comm irree for Un ity and Progress. a politica / orga ni: ation known as the "Young Turks" started a widescale humor campaign against the Sultan in Europe. During the la st quarter of the / 9th century. Abdülhamit !Jecame one r~l the most ji"equently caricatured rulers in the European press. With the proclamation of the Se - -


verimli bir işyeri, hatta modern bir çarş1 kurabilirsiniz. Gazete Bayii, Büfe, Ekmek Satış Yeri, Güvenlik Kabini, Şantiye, Küçük Büro .. . MOBO, daha pekçok kullanım için ideal. Güzel görünümüyle, kullanışlılığı, rahatlığıyla üstün bir ürün. MOBO alın, işinize bakın ... Mobolanın!

MOBO Kabin Sistemi ile

MOSO'nun . CTP (Cam

bazı

Camsar Sanayi Ara

özellikleri:

.

yer

Elyafı Takvıye lı

Polıyester)'den uretılm ı şt ı r

• Moduler

şık,

sıstemiıdır Boyutları . plan ı

amacınıza gore ayarlanabılır Hafıf ve saglamdır Sokulup yenıden takılabılır Taşınması ,

degışt ı rmesı kolaydır

Malları

Pazarlama

A . Ş.

istiklal Cad . No : 314 Kat : 7, 80050 Beyoğlu· Istanbul Tel 152 34 23 · 152 32 64 Fax : 152 2517 Telex : 25181 Pres tr .

ve ses yalıtımı sayesınde konforludur . Paslanmaz. çurumez .

Isı

Boya/Bakım gerektırmez

ŞIŞECAM ŞIŞECAM Bir TÜRKiYE iş BANKASI Kuruluşudur.


1928 sonrası dönemin karikatürünün

başkahramanı , Cemal Nadır'in çizdiği "Amcabey"dir. The leading hero in the cartoons of post-1928 porlod is "Amcabey" (Mr Uncle), created by Cemal Nadır.

cond Constitutional Monarchy in 1908, 35 lıumor maga:ines sprang up. ref/ecting the peop/e's thirst for .fi'ee expressian and humor. Howeı ·er, most of these nıaga:ines fo/ded aJier the first few iswes. During the lndependence War ( 19 19-1922). two humor maga:ines are pitted against each other: Aydede which supported the fo re es of occupation and the pro-Ottoman govemment of Istanbul and Giileryii: whiclı supported the struggle for independence. Humor puhlicationsJluurished during the early years of the Republic. lmt the introduction of the Latin alphaber in 1928 dealt a serious blow to the press, causing many maga:ines to close down. as the readinx puhlic /;ad not yet mastereel the new a/phabet. The hero of the caricatures of this transitional period is Cemal Nadir's "Amcabey" (Mr. Ull( ·/e) . who represented the

newly imposed dress and hat reforms with his westem attire and bowler hat. During World War ll. Turkish caricatures and cartoon.1· tumed for the /irst time to themes of wor/dwide signillcance. wimıng Turkey imemational acclaim. Between the years 1939 and /94H , 34 caricature a/hımıs and 3H hooks ofanectodes were puhlished. proof of lıow prol(/ic lıumorists were during tlıis time. Tlıe press of lstanhul faced World War ll with two master cartoonists: Cemal Nadir and Ranıi:. Cemal Nadir. drawing for Cumhuriyet was tlıe only cartoonist to stand up against Hitler and clıeer Turkey on during tlıe dark days when German troops were massed on the Thracian horder. In the yearsfollml'ing the War, the Markopaşa maga:ine. published between 1945 and /950, was outstanding for its s upport of'multiparty democracy. a('(ing as the spokesman of those lıumorist .1·

conınıitted to estahlishing a denıocra­ tic system.The humor press. stagnant during the 1960s. reı ·il'ed in tlıe 1970s. The introduction r~l te/eı ·ision hroadcasting in the early part of the decade proı · ided a rich new resource for Turkish cartoonists. During this time. tlıe humor press beccune nıore popu/ar. winning a wider audience. Preı •ious/y humor nıaga:ines had addresseel tlıe nwre politici:ed portion r~(society. poking Jim at po/itica/ parti es and the lmreaucracy. But emphasis in the 1970s f'ocused on the little contradictions of daily life and human re/ations. The most popu/ar comic heroes were honı out of these eı ·eryday dramas. These heroes receiı •e countless fetters and telephone cal/s eı·eryday and their adl'entures are eagerly followed. The c reeltion of new com ic heros prrJI'ide a continuous source of enrichment for the world l~(Turkislı humor e

SKYLIFE 5/ 90 1 03


''Geldim, Gördüm, Aldım.'' Şu

dünyada

bir "CONDA EVİ"niz olsun ... Akılcı

bir yatınm •.•. Cunda Evleri, Cunda (Alibey) Adası'nda

----gerçekleşiyor.Doğal

SIT alanı haline getirilerek, yapı izni sınırlanan, yaz-kış yaşanılabilir özellikte, güzelim bir adad~ a~ ···~~~~if

Cunda Evleri'nin büyük bir hızla değer artışı kazanması, mimari projenin özgünlüğü, inşaattaki kalite anlayışı yanısıra, bu nedenle de tabii... Gidin, görün, alın.

Lütfen

satış şi rketi

GMG Ltd' e

başvurarak broşür

Satış :

GMG Satış Hizmetleri Ticaret Ltd. Kore Şehitle ri Cad. Kaya Aldağan Sok. No: 7 80300 Zincirlikuyu-istanbul Tel:(l) 1751785-(1) 1754791 (Fax) Dertsiz gayri menkul edinmenin ilk koşulu: Paramza tam ve gerçek güvence.

1. Banka Teminat Mektubu :

Cunda Evleri'nin yapımcı firması Poyraz inşaat Endüstri ve Ticaret A .Ş., satın alanın yapacağı ilk ödeme ile birlikte, kendi· sine banka teminat mektubu vermeyi taahhüt etmektedir. Yapımcı Kuruluşun , yapım taahhüdünü öngördüğü sürede yerine getirmediğinin kanıtlanması durumunda, satın alan kişi , söz konusu bankaya başvurarak, ödediği tüm bedeli, oluşacak faizi ile birlikte ve ödediği para cinsinden talep etme hakkına

sahiptir.

ya da ayrıntılı açıklama isteyiniz. Firma : Poyraı inşaat Endüstri ve Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. No: 40 Kat: 8 8031 OMecidiyeköy-istanbul Tel: (l) 1753400-01 - Fax:(l) 1676017 Yapımc ı

2. Sabit Fıyat: Cunda Evleri bir anlaşmayla resmileştirilecek olan, "sabit fıyatla teslim" taahhüdüyle gerçekleştirilecektir. Geleneksel mimariyle uyumlu, ama eksiksiz sahip bir proje...

çağdaş

gereklillldere de

Cunda Evleri, plan, büyüklük ve fıyat bakımından seçme olanağı veren 3 ayn tipte 40 bağımsız evden oluşmaktadır. Genel

yerleşim

düzeni ile evlerin mimari özellikleri yörenin eşsiz kadar karakteristik mimari geleneğiyle

doğa güzelliğiyle olduğu

de uyumludur. Ama, gerek evler, gerek ortak kullanım alanlan çağdaş ve kon· forlu biryaşamın tüm gerekliliklerini eksiksiz karşılayacak nitelikte projelenmiştir. N efi s bir doğa içinde en uygar olanaklarla rahat ve mutlu yaşayabilmeniz için.


® CREOIT SUISSE SCHIVEIZERISCHE

KREOITA~.STALT

tüm VakifBank ,ubelerinde bulunur, satarken değerini korur·, ® uluslararası sertifikalı,

G:[~[Q~[!J:k

Türkiye'nin saf, külçe altını, 999,9 ayarındaki VakıfAitın, tüm

\[

VakıfBank Şubelerinde satılıyor. VakıfAitın,

Cumhuriyet altınından daha hesaplı, bozdururken daha karlı. D i lediğiniz VakıfBank şubesine sertifikasıyla birlikte götürün, o günkü satış fiyatının sadece 1000 TL eksiği ne geri verin. Üstel ik VakıfAltın'ın satış bedeli gün içinde aynı kalıyor, sabahtan öğleye değişmiyor. VakıfAltın yurtdışındaki bankalarda da anında paraya çevrilebiliyor. Türkiye'nin avantajlı altını VakıfAitın : Dilerseniz sevdiklerinize armağan edin, dilerseniz tasarruflarınızı VakıfAltın ' l a değerlendirin .

m Vak1fBink Türkiye

Vakıflar Bankası


C SERISI

CUKUROVA FORK LiFT DAHA DAHA DAHA DAHA

ERGONOMiK ESTETiK PRATiK EKONOMiK

DiGER MODELLERiM iZ: ÇF 16 E Elektrikli · Hidrostatik ÇF 60 Dizel · Hidrostatik ÇF 70 Dizel - Hidrostatik ÇF 80 Dizel · Hidrostatik

ÇF 25 C Dize! · Hidrostatik Kaldırma Kapasitesi : 2.5 t.

ÇF 30 C Dize! - Hidrostatik Kaldırma Kapasitesi : 3 t.

ÇF 40 C Dize! · Hidrostatik Kaldırma Kapasitesi: 4 t.

CUKUROVA

Çukurova Ithalat ve ihracat T.A.Ş .

ISTANBUL GENEL MÜDURLUK Buyukdere Cad No 14 Şışlı 80260 Istanbul Tel 111 133 01 so (15 hal) Te1ex 22693 CADA TR 27469 CURT TR Teıeıaıc : (1) 147 42 27

ADANA Turhan Cemal Bulvan

Havaalanı Karşısı No· 338 01321 Adana Tel (71) 15 11 47(5 hal) Telex · 62156 CAVA TR Telefax (71) 15 16 59

IZMIR Ankara Cad . No: 194 35040 Bornova- ızmır Tel : (5 1) 18 24 75 Telex . 53639 CKUR TR Telefax (51) 18 24 79

BURSA Ankara Aslaltı Trafa Yanı No. 31/A 16230 Bursa Tel · (24)60 15 97 Telex 32022 ATP TR

Berıker

ANKARA

DIYARBAKlR

Eskışehır

Oıyarbakır- Ur1a

Yolu. 9 Km 06442 Ankara Tel · (4) 287 33 00 (12 hal) Telex 44499 CTAŞ TR Telelax {4) 213 00 52

Karayolu

6 Km 21002 Dıyarbakır Tel (831) 15412(3 hal) Telex · 72103 CUDI TA Tclolax (831) 15415

ERZURUM 50. Yıl Caddası

KAYSERI Osman Kavuncu Cad

Sanayı KavşaQı

Yenı Sanayı Karşısı

Bulut Apt Erzurum Tel· (011) 23499

Fatıh Sıtesı

223 F

38060 Kayserı Tel (35) 169168

ISTANBUL-KART AL Ankara Yolu. Tuzla Tersane KavşaQı No· 11 81701 Tuzta-Istanbul re1· (1)395 34 60 (5 hal) Telex . 36023 CUKA TR Telefax . (1) 395 23 75

34020 Topkapı - Istanbul Tel 11156719 13(6hal) 567 88 18 (6 hal) Telex 22483 CAZ.A TA Telefa'C · (1) 567 93 67

KUTAHYA

TRABZON

Mıthatpaşa Cad No 44/A 43030 Kutahya Tel (231)13189· 13342 Telex 25209 COKE TR

61100 Trabzon Tel (031) 23836

ISTANBUL-TOPKAPI Davulpaşa Kışla Yolu Cad No 46

Demırkırlar Sanayı Sıtesı Camı Karşısı DeQırmendere

a:

:I:


Daha sağlıklı bir yaşam için ....

Sağlıklı yaşam

köyü

23 günlük devre mülkler en ekonomik koşullarla 1990 yazmda teslim edilecek.

Kurtulun kent yorgunluğundan .. gürültüsünden, trajiğinden ... doğayla başbaşa kalın.

İster dinlenin, eğlenin, spor yapm. İsterseniz şifa/ı kaplıcalarda sağlığınıza kavuşun.

,

Şimdi

Gönen'de, uzmaniann denetiminde dünya merkezleri standardında bir proje gerçekleşiyor. Gönen Sağlıklı Yaşam Köyü Daha sağlıklı bir yaşam için

sağilk

GÖNEN SAGLIKLI VAŞAM KÖYÜ MiNDOS TURiZM iNŞAAT SANAYi VE TiC. LTD . ŞTi. Barbaros Bulvarı Çulha Palas Apt. No: 37/5 Beşiktaş-lstanbul Tel: 160 25 97-1 59 86 58 Fax : 158 11 21 GÖNEN ŞANTiYE Karşıyaka Gönen Sağlıklı Yaşam Köyü T

.

n

-4


Hayat; güzel olduğunu düşündüğünüz zaman/ güzeldir. ..


TAKSIMtSUADiYE tANKARAt iZMIR• KUŞADASit BURSA

'---'


Ağca Deri'den iki abiye kıyafet. Kırmızı kuzu derisinden yapılan takım üç parçadan oluşuyor . Mini etek ~stündeki korsetipi bluz oldukça kısa. Ustüne giyilen bol ve geniş kollu ceketin yakası su yılanı çalışılmış. Siyah zik deriden yapılan ikinci kıyafet i n en önemli özelliği ise, ceket önlerine yapılan deri baskı desenleri.

Two elegant outfits from Ağca Leather: The 3-piece red lambskin ensemb/e consists of a short corsetsty!e blouse worn over a miniskirt. The co/lar of the generously-cut coat is snakeskin. The leather print designs decorating the front of the coat front is the most outstanding detail of the black leather ensemble.

.

Mü DADA DINMEYEN RÜZGAR ~

DERI SIKLIGI

ALWAYS IN FASHION

THE ELEGANCE OF LEATHER

#

1989-90 kış sezonunda, deri yine her zamanki gibi rağbetteydi . Moda dergileri birbirleriyle yarışırcasına, deri modasına sayfalarında geniş yer verdiler. Defilelerde deri giyim hep ön plandaydı. Deri kıyafetlere olan bu rağbetin, önümüzdeki sezon da devam edeceği tahmin ediliyor. Biz de bu ay moda sayfamızı günümüzün abiye deri kıyafetlerine ayırdık . Bu yıl deri modasındaki en büyük yenilik, kolları püsküllü kısa bolerolar, rodeo binicisini hatırlatan bol ~antolon etekle r. Deri ya da süet yelekler de birçok kıyafetle birlikte kullanılıyor .. 11 O SKYllfE 5/90

The appeal of leather was particularly strong during the 1989-90 winter season. Fashian magazines devoted who/e features ta leather garments and leather took center stage in fashion shows.lt is predicted that leather outfits wi/1 remoin popu/ar in the coming season. The most striking styles this year are short boleros with lass/es and wide-cut trousers. Leather or suede vests accompany many outfits.


Seçkinfiğınizi yatağınıztfa 'efa !l(jı[itefi' !fataKfa

sürdürün ...

U!fUma{ / bir üstün!üğün si'1!7esirfir.

Sabah gataifan/ estetiği rafiat!tğı ve {a!itesig!e/ · size bu üstün!üjjü sajj!ı!Jor.

'Turizm i;letmeci!en~ iistiin!üğiin K/y_fini mü;-ten'!enni.ze !lo/atın. Fabrika : Şirinevler , Güneş li köy Evren Cad. 9. Sok. No. 36 istanbul Merkez : Merter, Keresteciler Sitesi Meşe Sok. No. 7 istanbul

Tel. : (1 ) 550 46 87 - 550 26 35 Tel. : (1) 554 45 78- 556 07 27

Fax : (1) 550 26 35 Fax: (1) 554 45 78


A31 0-304 (MERiÇ-TC-JDC.) n1n özellikleri:

THY, •• DUNYANIN •• •• •• UCUNCU -'• BUYUK AIRBUS A-31 O FiLOSUNA SAHiP

..

.

-310 Airbus filosuna sahip dünya havayolu şirketleri arasında üçüncülük konumunda bulunan THY'nin Airbus filosuna yeni bir uçak daha katıldı. "Meriç" ad ı verilen bu uçağın katılmasıyla, filodaki Airbus uçağı sayısı 13'e yükselmiş oldu. Yeni alınan A-31 0-304 uçağ ının daha önce fıloya katılan A-3 10-200 ve A-3 10-300 uçak-

A

AZAMi KALKIŞ AGIRLIGI KOLTUK AD EDİ YAKIT KAPASİTESİ MOTORGÜCÜ AZAMi MENZİL AZAMi UÇUŞ TA VANI AZAMiSÜRAT NORMAL SEYİR SÜRATİ KARGO KAP ASİTES İ

157.000 kg 202 (18 FİRST 184 ECON.) 54.472 kg 2 x 55.000 Libre 9000 km. 41.000 ft. 900 km/hr 860 km/hr. 11 .000 kg

Specifications of A31 0·304 (MERiÇ-TC-JDC): MAXIMUM T AKE-OFF LOAD NUMBER OF SEATS FUEL CAPACITY ENGINE POWER MAXIMUM RANGE MAXIMUM FLIGHT CEILING MAXIMUM SPEED NORMAL CRUISE SPEED CARGO CAPACITY

157,000 kg 202 (18 FIRST, 184 ECON.) 54,472 kg 2 x 55,000 Lb. 9,000 km. 41,000 ft. 900 km/hr. 860 km/hr. 11,000 kg.

"'(~ • • • • • • _!...

••• •••

THY "Meriç"in katılımıyla birlikte Airbus filosunu 13 uçağa yükseltti. THY has increased the strenght of its Airbus fleetto 13 with the ine/usian of "Meriç".

lar'dan farkı ilave yakıt deposunun olması. (ACT, Additional Centre Tank.) Arkadaki kargo bölümüne yerleştirilen bu tank ile uçuş m enzili 8100 km den 9100 km. ye çıkıyor. Tankın 7000 litre yakıt hacmi, 5600 kg kapasitesi vardır. Uçuş menzilini artırması yanında kargo kapasitesini 17.000 kg.dan I 1.000 kg. dü şürmekte olup normal menzilli uçuşlarda kargo kapasitesinin kısıtlan ­ maması için tankın çok kısa bir zaman dilimi içerisinde sökülmesi mümkün 112 SKYLIFE 5/ 90

THY HAS THE WORLD'S THIRD LARGEST AIRBUS A-310 FLEET new aircraft, named "Meriç" has just joined the Airbus fleet of Turkish Airlines. W ith the present 13 A-310's, Turkish Airlines ranks third among the world carriers operating A-310's. The difference

A

of the recently purchased A-310-304 aircraft from the previously purchased A-310-200 and A-310-300's is its addilianal fuel tank (ACT, Addirional Center Tank). With this tankfitted into the rear cargo compartment, the range of the. aircraft is increased.from 8 ,100 to 9,100 km . The capacity of the tank is 7,000 tirers or 5,600 kg. offuel. White increasing the range, ATC diminishes the cargo capacity from 17,000 kg. to ll ,000 kg. lt is, however, possible to dısmantle this tank in a very short period of time to rearrange the cargo compartment on flights of short or medium ranges


' '( 1

.,

,, ) 1

'

'\ \'(

1) '

\i

1

!) li 1

' 覺

' 1

~()

t覺)


D THE ASSASSIN Oyuncular: (Cast): Steve Railsback Nicholas Guest Kander Berkeley Yönetmen: (Directed by): John Hess Olaylar, Washington D.C. Bürosunda, bir gazetecinin karanlık bir gecede öldürülmesi ile ba ş l ar. Bu cinayet ırrını korurken, Amerikan Senatörü Berkeley, Barış Konferans ı için Mexico City'e gider. Onu korumakla görevlendirilen C.l.A. Ajanı Hank Wright'in görevindeki ufak bir ihmali sonucu, senatöre suikast g iri ş imi olur. İşte bu olay Wright'in görevden a lı nma s ına yol açar. Artık W right, s u ikas tç ı l arı yakalamak için sonuna dek savaşacakt ı r.

White working alone Iate one night in his Washington D.C. office, journalisı Ed O'Neill is assassinared in cold blood by an intruder. Why he was killed , who ordered his death . Congressman , S enator Berkeley (Sam Melville), a liberal candidate for the presideney, arrives in Mexico City fo r an international peace conference. In Mexico City, 114 SKYLIFE 5/90

THY MOVIE VIDEO PROGRAM

local CIA operative Hank Wright is trying desperarely to hang onto his job. Wright is relieved of his duties. Now he willfollow up on the case and try to fi nd Berkeley's assailants.

MO UNT ROYAL Oyuncular (Cast) : Monique MercurePier Kohl Yönetmen (Directed by): Peter Medak Olaylar, Sosyetenin merkez i olan Mount Royal'de , güçlü ve zengin bir aile olan Valeur'lerin çevresinde geçer. Valeur'ler, kültürlü, ş ık , enerjik yapılı in sa nlardır . Paris, onlann ikinci evi gibidir. Güncel olayiann içinde; politika da gazete sayfalarında, borsalarda, sanat çevrelerinde, her an bir Vlaeur görmek mümkündür.

Set in a glamourous and explosive world, MOUNT ROYAL revolves around a wealthy and powerful fa mily - the Va leurs. The Valeurs ' horizons are al-

most limitless .. High fa shion and highfınan ce , broadcast journalism and politics, the drawing room and the boardroom, there is a Valeur involved in each of the m.

NIGHT MAGIC Oyuncular (Cast): Carole Laure Nick Mancuso Stephane Audran Jean Carmet Frank Augustyn Yönetmen (Directed by): Lewis Furey Michael, ikinci s ınıf salonlarda müzisyen olarak gö teri yapmaktadır. Amacı kı ­ sa yoldan para, aşk, kadın ve ba şarı elde etmektir. Bütün bu istekleri bir gün üç seksi meleğin ortaya ç ıkıp, ona yard ı m etmesiyle gerçekleş ir. ..

Michael is a singer and a composer. At thirty-fiv e, he wants it all: love, success and money. One day, his ship comes in as three beautiful angels appear before him. All he needs to do is to voice his desires and he will get everything he dreams of

15 NiSAN - 15 HAZiRAN tarihlerinde THY uçaklarında gösterilecek filmler

Movies to be shown on Turkish Airlines international flights between APRIL 15th and JUNE15th Mount Royal - istanbul- (BrükseiNewyork) TK-581 The Assassin - (Newyork-Brüksel )· Istanbul TK-582 Night Magic- (i stanbul- De/hi )· Singaptir-De/hi - Istanbul TK-574 Tiger Warsaw - Istanbul - (De /h iSingapur)- Dellti -Istanbul TK-574 L.A . V ice - Istanbul - De/hi - (Singapur - De/hi) - Istanbul TK-575 Bloodstone - Istanbul - Dellıi Singapur- (De /hi- Istanbul) T K-575 L.A. V ice- (istanbul - Bombay )· Singapur - Bombay - Istanbul TK-570 The Assassin - Istanbul - (BombaySingapur) TK-570 Night Magic - (Singapur- Bombay ) · Istanbul TK-571 Tiger Warsaw - Singapur - (Bombay Istanbul) TK-571 Night Magic - (i stanbul - Dubai)Bangkok - Istanbul TK-592 Tiger Warsa w - Istanbul - (DubaiBangkok) - Tokyo TK-592 L.A. Vice - Istanbul - Dubai - (Bangkok - Tokyo) - Bangkok -Istanbul TK-592 8/oodstone - (Tokyo- Bangkok) Dubai - Istanbul TK-593 Mou nt Royal - Tokyo - (Bangkok Dubai) - Istanbul TK-593 The Assassin - Tokyo - Bangkok (Dubai - Jstanbul) TK -593 Mou nt Royal - (i stanbul- Dubai )· Singapur - Dubai · Istanbul TK-572 Tiger Warsaw - istanbul - (Dubai • Singapur) - Dubai - istanbul TK-572 Night MagU: - Istanbul - Dubai (Singapur- Dubai ) - istanbul TK-573 Bloodstone - Singapur - (DubaiIstanbul) TK-573 Mount Royal - (i stanbul - Dubai) Karachi - Dubai- istanbul TK-8/ 8 The Assassin - Istanbul - Dubai Karachi - (Dubai- Istanbul) TK-8 / 9 L.A. V ice - (i stanbul - Abudabi) Karachi- Abudabi - Istanbul TK-828 B foodsıone - Istanbul - Abudabi Karachi -(A budabi- Istanbul) TK-829 NOT: Filmierin gösterilecej!i parkurlar parantez içinde beli n i lm işıir. NOTE: Flights on which·movies wi/1 be shown art indica/ed in i>arantheses.


THY MOVIE VIDEO PROGRAM

Tl GER W ARSAW Oyuncular (Cast) : Carole Laure -Nick Williams Yönetmen (Directed by): Amın Q. Chaudri Chuck, on

be ş y ıl

önce terk ettiği kas abasına geri döner. Dönü şü tüm aile ve arkadaş­ lan üstünde bir şok etkisi yaratır. Tek de s te ğ i çocukluk aşkı Karen'dir. Chuck içindeki kaplanı öldürmek zo-

rundadır.

Chu ck "Ti ge r" War saw (Patrick Swayze) returns to his hometown aft er a !ifteen-year absence. Chuck's arrival in the midst of preparations f or his sister's second marriage attempt provokes a barrage of negative f'eelings f rom his family and f'ormer fri ends. Alone in her support is Karen Chu ck's former highschoo l sweetheart. Chuck quickly finds a job and regains the f riendship of his boyhood chum Tony. Chuck attempts to patch things up with both his sister and his mother.

L.A. VICE Oyuncular (Cast) : Lawrence-Hilton JacobsWilliam Smith Yönetmen (Directed by): Joseph Merhi Seksi , güzel ve in s afs ı z dı ; kendi kaçınlma planını kendi ha z ırlam ı ştı... Lawrence-Hilton Jacobs filmde, Dedektif Jon Lourey Chance rolündedir. Yardım -

cılı ğ ın a atandı ğ ı

yen i kumandan William Smith, bir dizi cinayeti araş tırmak için Chance ile i şbirli ğ i yapar. Tanya M ichelle, m eş hur , varlıklı bir i ş ad amının kı z ı , Victoria Johnson rolündedir. Bu in safs ı z kadın , kendi k açınlm a ol ayının a ra ş tır­

mas ını saptırmak

için, kendisinin yön e tti ğ i , ke s i l miş vücutlar ve kurş una diziimi ş kurbanlardan o lu şan sisli bir görüntü yaratmak amacıyla katillerden o lu şa n bir grup kiralar. A m ac ı , b a ba s ının gittikçe ze nginl eşe n ş irke­ tinden 5 milyon koparmaktır.

Lawrence- Hilton Ja cobs (Welcome Back Kotter) rides again as f on Louroy Chance. The determined street smart detective f rom "L.A. Heat" has now beentransferred to vice. His new Captain , William Smith (Rich Man, Poor Man; Any Which Way You Can) teams up with Chance to in vestigate a string of murders. lntroducing the sensual, excitinJ? Tanya Michel/e as

Victoria Johnson , the da ughter of a prominant wealthy business man . This ruthless woman hires an assault team to ereare a smokescreen of mutilated badies and bul/et ridden victims in order to side track the investigation of her own kidnapping, which she has engineered. Her goal, to extort fi ve million dollars from her fath er's thriving company.

BLOOD STONE Oyuncular (Cast) : Brett Stimely - Rajni Kanth Yönetmen (Directed by) : Dwight Li tt/e 12. yü z yılda muhteş em bir elm as Hindi stan'da Pre ns Lafl a'ya hedi ye edilir. Ancak 18. y ü zyılda İng ilizle r tarafından ç alınır . 1988'de dalandın c ı Paul Lorre elmas ı satmak için tekrar çalar ve habersiz A merika ' lı bir çiftİn bagajın a atar. Bu paha biçilmez e lmas ın pe ş ine dü şe n mü fe tti ş Clouseau'y u ve ra-

kiplerini sürpriz maceralar beklemektedir.

In 12th Century lndia a huge ruby was bestawed with the power of good and the curse of evi/ by. the spilled blood of Princess Lafta . In the 18th Century the British stole it away. In 1988 smailtime crook Paul Lorre steals the stone back and slips the priceless gem info the baggage of an unsuspecting Sandy and St ephani e McVey. Arrested on arrival at Madras by the very "lnspector Clouseau " - /ike lnspector Ramesh , Lorre manages to indicare the American couple.

AiRBUS UÇAKLARlNDA YAPILAN MÜZiK YAYlNLARI Müzik Türü Film 2 Film 3 Pop-Jazz 4 Film Müzikleri 5 Klosik Müzik 6 Unutulmayan şarkılar 7 Türk Müzigi 8 MUSIC ON BOARD OF Al ABUS Entertainment Selection

Movie Movie Pop]azz Movie Music C/ossico/ Music Unfargettable Songs Turkish Music

2

3 4 5 6 7 B

SKYliFE 5/90 1 1 5


The future on your wrist. Ceramics - for thousands of years one of t he world's toughest and most du rable materials. Not only aerospace engineers but Rado designers have rediscovered it. The result? The new Rado DiaStar Anatom, an exce ptio nal ly elegant wat ch of ti meless design. SIim an d slightly convex, it is the most comfortable watch you could wear as it molds itself perfectly to the anato my of your wrist. The Rado Di aStar Anatom is watersealed . lts ceramic bracelet and its crystal are fully scratch-proof. Available in ladies' and gentlemen's models. Rado. OH覺c覺al T覺mekeeper of Xl As覺an Games. 1990.

RADO Switzerland

Rado Watch Co. Ltd., CH-2543 Lengnau, Switzerland


CERTIFIED QUALI1Y In Bazaar 54 Shops a "Quality of Certifıcate" is given defınitely to every carpet buyer. This is also the certifıcate of reliabilitv. More than 60.000 European tourist· preferred Bazaar 54, for that reason.

BAZAAR 54 Quality/Service/Reliability BAZAAR S4 ASPENDOS

BAZAAR S4 ISTANBUL :"urumımanın: <.alldc.·M !"o-;-. .\-d:\0 CACAlo<;u · 1!-iTA./'Ii'Bll Tc.·l ( 1) ')JJ 21 ')0

Ku~;uk Bclkı!ı ~oyu Kurıalı Mn·kıı ~f.RIK AKl'AI.YA

Td.(.<\!211 l-i l-t

J.ı

Hl -tU-tl

BAZAAR S4 ROBINSON K ohlnMı n Club Pamfıl\· a rı-;u -tl Tt.+( .Ull)-1""00 .

BAZAAR S4 GAJ.LEIUA .\-1""10 ATAKc'lY IHM\81 1. cı ) c;w O:\ JlJ -;-;9 o:\ ı; ı

:OtA:'\AV<ıAT

rc:ı

BAZAAR S4

Yatlımanı Kaleıçı !':o-t Td (;\ 1 1 ll Ol\)()

Td . (4K61) 24

MTALYA

Td (612) l .l'7 A:\/tr H6 1.\') IH

ı;.,

. BAZAAR S4 BODR UM Nc.1~Lc.·n Tc.'Vfik CaddeM Nu Td (bl-tl) 2-t c;-1

BAZAAR S4 IDdR

BAZAAR S4 PALMIYE P;ılmı~·c.· Taııl

KO) ll Kf.Mf.R

A~TAl Y."

MARMAlUs

Y:u Lim:ını M:ırina Nu 1 MARMARI!o>

BAZAAR S4 KAPADOKYA Zdvt: Yolu ')O')OO AVA!\OS 1'\'f.\ '~f.tliR

BAZAAR S4 ANT ALYA

1:\""-\ !'ı()kak I'Ou -t A·H·CYi!IIIIZMIR Tc:l (')1) 1-1 1.\ H2 1-t H6 \6

)K(l

A lK)f)Rt 'M

Td CHI-tllH\)il·I.JI·I.}l

BAZAAR 54

IS AN

ESTABLISHMENT

OF

NET

GROUP

OF

COMPANIES


MÜRACAAT VE REZERVASYON •I NFORMATION AND RESERVATION DIŞ BÜROLAR

INTERNATIONAl OFFICE S AB U DHABI Sheikh Hamdan Sir.

P.O. Box698 (GSA} Suttan Bin Yousuf and Sons

mf SM: (9712) 316656 -338761 BS: (9712) 211194 Rez : (9712) 338845 ADI S-A BABA ( GSA ) Sthopian Airlines Bale A irport

P.D .Box . 1755 (25 11) 182222

5>

A LGIERS - CEZA YIR 63 Rue Larbi Ben ~

M ' hıdı

(2 13-2) 647821 -639390 / 9 1

AMMAN Jabal Arnman Third Circle Al Riyadh Center Sth Floor

P.O .Box. 39 177 (962 -6) 659 102 -6591 12

~".

AM STERDAM

leldsestraat 6. 10 17 /PA

5> SM :

!020 L 22 7986 -20 37 54 Rez: (020) 227984 / 85/86/87

ATHE NS - ATIN A Philellinon Str. No. 19 \5' (01) 32 4 59 7 5 SM : (0 1 ) 32460243222569 -322 1035 BA OHDAD - BA GDAT M eri dian's St reet Buil ding 3 / B \5' (1) 7 18 7703/04

o

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AI RLINES

KABIN BAGAJI CABINBAGGAGE

BERLIN Budapester Str . No. 18 B 1000 Berlin 30 't.51 (030) 2624033 SM: (030) 2624035 Rez : (030) 2624033/34 (GSA) BAB 1 . 1000 Berlin 36 Oranian Str. 5 \B 6 125080 -6125091 2 . 1000 Berlin 65 luxemburger S tr . 34 " .• 4616130 -4624032 3 . 1000 Berlin 44 Fulda S tr . 58 " ' 68 13017 -6235029 BOMBAY Maker Chambers V 3rd . Floor No . 305 Neriman Point 40002 1 'i'S' SM : (22) 20407 44 Rezo (22) 2043605 BRUSSELS - BRÜKS EL 5 1 Cantersteen 1000 Bruxelles \>"i (3221 5126781/82 -5117676 BUCH AREST - BÜKAE Ş (GS A ) TAROM . Ui, Republic 16 1''1 147433 BUD APEST · BU D APEŞ T E ( GSA) M AlEV. Roosevelt. Ter . 2 1052 Budapest ~ (36 1 ) 189033 CAIRO - KAHIRE Moustafa Kar.ıal Sq . No. 3 \5' Rez : 3908960/6 1 (GSA) lmperial Travel Center 26 Mahmoud 8asıouny S tr . \5' (202) 758939 -76007 1-761769 COLOGN E - KÖL N Trankgasse 7-9 5000 Köln- 1 \5' SM: (0221 1 134 443 Rez : (022 1 ) 13407 1/72 BS: (022 1 ) 134073 DAMASCUS - Ş AM (GSA ) Al Faradees Travel and Tourism Ageney Dar El Mouhandeseen M aysaloun Str . P.O. Box . 8176 ~ ( 11) 227266 -239770 232 190 (10 lines/hat) D ELHI 56. Janpath, 1st Floor New Delhi - 110001 \5' SM : (11) 3326661 Rez : ( 1 1) 3326602 BS : 3326613 DHAHR AN - D AHRAN King Abdu/aziz Str. Alnimran Complex Centre P.O .Box . 739 Alkhobar 3 1952 'Ci (3) 8950044-8954904-8947917 {GSA) ABC Travel Ageney (Same address / aynı adres)

BANGKOK tGSA) Gulf Express Trasport Ageney

CP . Tower 3rd level 313 Silom Road Bangkok ı 0500 T hai land

=

2310300 Hureau

~ Aırport

166·2) 5352621/22 BAHRAIN - BAHR EYN Car Park Bldg. Govt. Ave . Manama 5> SM : (973) 243456 Rez : (973) 252344

BELGRAD E - BELGRAD T RG Marksa Engelsa

8 /4

ı

1000 Beograd

\!::ı' SM:

DOHA - KAT AR ( GSA ) AI -Rayan Travel Ageney P.O.Box . 363 'di (974) 4129 11/124 1 2909 -3219 1o DUBAI Almaktoum Street 63 B Shaikh Rashid Bilg . P.O .Box . 1200 Id (9714) 285827 -237230 IGSA) Sweeden Trading Co . {Same addre ss/ aynı adres) !51 Rez : 22603B -215970 DUBLIN (GSA 1 Airlingus Dublin Airport '.C,l (3531) 370011

(11) 33256 1-333277

(GSAJ Yugoslavlan Airlines IJAT) Sava Center M . Popovica 9 P.O .Box . JAT 11170

'i''l ( 11 ) 145797

118 SKYUFE 5/90

DU SSELDORF Graf Adolf Sır. No. 41 4000 Dusseldorf 1 ~'';' R e z : 102111 374080 -374089

FRAN KFURT Basaler Str . 35 -37 6000 Frankfurt t, SM : (069) 27300717 Rez : (069) 27300720 / 21/22 (GSA) Necmi öc S 1, 5. 6800 Mann-heim 'L·. (0621) 10980

kg . GIOECEGi YER . DESTINAT IQN

BRU

GENEVA · CEN EVR E Rue de Chantepoul et No. 1-3 1201 Geneva Z-" (022) 316129 -3 12194-316120 HAM BURG Adenaueralree 10 2000 Hamburg 1 /', {040) 241472 (2 lin es/ hat) {GSA) Erdemir Aeisen Altona Max Brauer Allee 38 2000 Hamburg 50 'L'i (040) 3893521 / 22 HANNOVER lange-laube No . 19 V\ (05 11 1 320398 Rez: (0511 1 326087 / 88 HELSIN KI (GSA ) 1. Finnair Mannerhei mintie 102 00250 Helsinki 25 '!51 (90) 410411 2 . Ten Tours ltd. Sponsor Mechelininkatu 12- 14 00 1000 Helsinki 1!::1' (90) 4 40844 J EOD AH - CIO D E Clty Cen ter Annex 12 / 13 Medina Road . P .O .Box . 1 ı 563 (2) 6600127 (4 lines / hat) {GSA) ABC Travel Ageney Medina Road Alquithmi 8/dg . P.O.Box . 11 679 1'1 (2) 65 18300-6519964-65 19440

z•

JOHANN ESBUR G ( GSA ) South Africa Airways P.O.Box . 7778 5> (713 ) 2206 KARAC Hf • KARA ÇI (GSA I Paktürk Travel Agencies 12 Avenue Cantre Strachen Road \5' SM : (612) 5232 49 -527 471/72 KU ALA LUMPUR E qu aıo ri al Hotel Groun d Floor lot 6 Jalan Sultan lsmail 5> (60) 261 405 5-26 14058 KUWAIT - KUVEYT Borj A l-Hamam Build ing Abdulla AI -M ubarak Street \5' SM : (9 6 5) 2412577 Rez : (965) 2406475 24 24 639- 24 217 03 (G SA ) AI -Kazemi Travel Agencies Fa had Al -Salem Sır . AI -Abrar Bldg. P.O.Box. 23959 Safa t -13ıOO

5>

Rez: (965) 2406 4752421703-24 24639

L E FK O ŞA

Osmanpaşa

Cad . No : 32 (020) 71382 - 7106 1 . 77124 . 77344 (GSA) 1. KTHY Bedrettin Demirel Cad . ~· (020) 71901 2 . KTHY ·~ 023 14-795 / 681 Geçitkale: (5201 77124

1!::1'

LlSSON - LIZB ON (GS A ) TAP . Edifice 25 . Aerooprt li sboa 5 Portugal t'. (3511) 8991 21 LONDO N - LON DR A Hannover Sır . ı 1- 12 london W . 1 .'>/ SM : (01) 4999249 Rez : (01) 4999247 / 48 -4081393 BS : (01 1 4999240

BRUSSELS

Tl

M

28000

NO FLIGH T N O

UÇUŞ

Tl

28000

BRUSSELS

LOS AN GELES ( GSA ) Cargo / Kargo Flyinp Tig er line Ine . 7401 World Way 1!::1' (2 13) 646 -6161 LYON 91 Rue Bugeaud 69006 Lyon e::i' (337) 7824 132 4 MADRID Plaze De Espana 18 Torre de Madrid 28008 4ıh Floor No : 30 t's SM : (341 1 5425858 BS : (3411 4632312 -4632351 M ILAN - MILANO V la P. da Cannobio 37 20122 Milsno n 1021 ao56233 ·8053976-866350 M OSCOW - MOSKOVA ( GS A ) AEROFLOT leningradsky Prospekt 37 !0951 1555494

es

MUNICH - M ÜNIH Bayerstrasse 43 8000 München 2 ~ SM : (089) 51410913/ 15 / 16 BS : (089) 5 1410920/21 Rez: (089) 5 1410922/23 / 24 /25 {GSA) 1 . Reisebüro Kont 8870 Günzburg Jahnsırasse 13 MUnchen o8221 -4 5oo-3o398 2 . Relsebüro Öztekin Okkuran Bahnhofsplatz 1 Unterfuehrung 12 7900 Ulm ""' 0 73 1-64326

n

M USCAT · OMAN (GS A ) AZO Travel and Tourism Agencies l lC, P.O .Box . 8 274 Mutrah. Muscat/Sultanata of Oman \5' (968) 707303 -707310 NE W YOR K 821 U .N . Pl aza 4 th Floor N .Y. 100 17 U .S.A . \5' (1212) 2129865050 / 51 NURNBERG Am-Piarrer 8 -8500 Nurnberg 80 'i'S' (09 11 ) 265301/02


OSLO Dronningens Gate 34 3 Etasje 0154 Oslo 1 'l'5r (02) 41 2841 -330103

VIENNA - VIYANA Opernga sse 3 A 1010 Wienna

'31

~

(02221 563768 -563796-587795

W ARSA W -

VARŞOVA

(GSAI

\D

Polish Airlines (LOT)

PARIS 2 Ru o d o L'Echollo

39 . 17 Stycznia St. 00-906 Cl (22) 460-411

75001 Paris

'l'5r

(0 1) 4260 5718 Rez : 4 2602808-42605675

PEKING - PEKIN ( GSA) CAAC Civil Avlation

Adm lnlstration of Chlna P.O.Box . 64 Beijing PRAQUE - PRAG (GSA) Ceskoslavenske Aeroline

Revoluen i 1. 160 15 Praque 1

'l'5r

ZURICH - ZORIH Ta\ Strasse 8001 Zurich

'B'

ADANA

AFYONKARAHISAR (GSA)

v8

Gold Turizm Seyah8't Aoenta sı Merkez: Otoger glrl,l No. 1 Emirdağ - Afyon

~

(4981) 1194-1044 Şube : Emek Otel girl,ı ~ (491) 18836

ROME - ROMA

Piuza Oella Repubblica 55 00185 Romo B SM : (061 4819535 Rez : (06} 47511 49

ANKARA Hlpodrom Cad . Gar

fi

SEOUL - SEUL (GSA) KAL Bui l dlng 41 -3 Seasomun Oong Jung-gu Republic of Korea B ıs221 7517 - 115 SINGAPDRE - SINGAPUR 545 Orchard Road 02 -21 and 02 -18 Far East Shopp ing Center B SM : (65) 7344477 Rez: (65) 7324556/57

yanı

(GSA)

ÇavuşoOtu

Turizm ve SOyahat

Adalıtar Sok. AtatOrl< C&d. Şerefli koçhisar/Ankara

Acenlası

No : 16

Bu l. al S tamboluskl Il -a

B

SM : 874220 Rez : 883596 (GSAJ Sofla Airporo B 661690 STOCKHOLM-STOKHOLM

1li! (4541)2383 - 3119 ANTALYA Ha stane Cad . özel ldere lahant

altı

~ SM '

1311 128522-110558 Re" (31) 115238-112830 1234321 -126272

fi

101 20 Stockholm (08) 218534/.35

Lautenschlager Sır . 20 7 Stuttgart 1 'f:i] Rez : (0711 1 221444 / 45) SYDNEY - SIDNEY American Express Tower 1602 388 George Street NSW 2080 Sydnoy 'ES SM : (6121 2332105 Rez : 2211111 TABRIZ · TEBRIZ (GSA)

Vitur Japan Company ltd .

ISTANBUL Cumhuriyet Cad . No. Kat . 3 Harbiye ~

~

~

(2182 1) 48798-38236

TUNIS - TUNUS Complex El Mechtel Boulevard Oulet Haffouz Etage 3 Tunis

~

1Ş9 - 201

t:! (261} 5223 SAMSUN

Rez: (381) 15065

11} 1470121 -1470180 SIVAS Belediye Sitesi H Blok No. 7 (477) 11147-13687

~

D ükkAniarı

Cumhuriyet Cad . Gazi

ŞANLIURFA

111 1452454-1452482

(GSA}

Necati Demirkol Atatürk Sulva n Ak Ap . 5/ A ~

lll 528 48 08

(8711} 34305-22058

TEKIROAC (GSA}

6. Aksaray Satıf M Odür lüOü Mu stafa Kemal Pa,. Cad .

111 5882538 -5881221 8S ' (1} 6867514-5867793-5881222

1621} 13746-14500

Sakarya Tunzm ve Seyahat Acentası Kudüs Cad. Bırlık lşhanı Kat:3

Klıımpafa Cad . No. 11 / A ~ 13611 18260-13455-15065

11} 3371878-3371891

~ SM'

Acenta•ı

karfısı

1054111007-15513

SAKARYA (GSA)

~ 11) 1454208/09-1454238-1440296

~

DALAMAN, MU CLA ~ Re" 161191 1699 K6aeoOiu Turlım ve Seyahet Enverpafa Ce d. 1 13· 8

'B 14831 2332 RIZE Belediye

Ş işhanı

IZMIR Büyük Efes Oteli altı (51) 141 220 (8 llnes/het). 135121 lnt/Danıfma : (51) 14 1228

czsı

Trakye Turizm ve Seyahat Atatürk Bulvan No. 88 ~

Acentuı

11861} 6438 / 39

TRABZON Kemerkaya

Malı .

Meydan

Parkı

kar••••

~ SM :

1031} 22219 BS: 10311 13446-11680

SM ' 1511 140802

OIYARBAKIR laet Paşa Cad . Demir Oteli altı ~ 1631110101 -12314-26143

Rez: 1511 258280 (5 lines/ha t ) Rez: 151) 141220/35

UŞAK

Clıarter

~

Salıabiya

~

Malı. Yıldıırm

VAN

Rez: 1351) 11001

Enver PerllıanoO iu 1, Merkezi Cumhuriyet Cad . No. 198

KIRŞEHIR (GSA)

Turizm ve Sayahat

Acentası

AtatOrl< Bulvarı Ankara Cad. Kederojjtu ithanı Kal: ı No: 316 1li! (487) 21172

r~~~ii~~ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiill kONVA

Alaedd ln C1d. No . 22 Kat. 1/106

~

134211 1367

'l5J 134311 4859 (QSA), A YDIH

o.m.n Tuıtun Tıc:arM A.Ş. ~

a

Bt.WM Yat Limanı~

16361 1•2 05

MALATYA Kanalboyu Cad . No. 10 Orduevi kar• ••• ~

18211 11920-16489 Rez : (821) 11922-14053

10611 11768 BS : (0811 11241

ÇavuşoC iu

Turizm ve Sayahat Acentası Use Cad. Sayartar lşhan ı No : 13

Rez:

(GSA) 1. Vatan Seyahat Acentası Ankara Cad . Ayvaı Pasaj ı No. 41 Cihanbeyli -Konya 2 . Ci -Tur Turlım ve Seyehet Konya Cad . No. 55 Karaman -Konya

~ SM'

YOZGAT (GSAJ

1li! (473) 19193

1331} 12000-12032 EM : 133 1) 24678

~

16411} 2033

Ced . No. 1

(351)139 47

ÇavuşoOiu

(GSA)

Vatan Seyahat Acentaıı lametpata Cad . No. 85 Kat .

KAYSERI

K UŞA DASI

'ES

Aksaray Turlım ve Seyahat Acentası lise kar,ıaı Kütüphane Sok . 0 /2 Aksaray-NIOda

(1} 1464017-1471338 SM: 111 1301817

'{51 SM: 181-3} 595 3051!2 ss 181 ·31 595 2302/3 Rez : (81 -3} 595 2301 Muhammed Megarif Str . A lgeria Sq .

NICDE (GSA)

2 . Hilton Hilton Oteli glrlfl

(241 221866

Acentuı

Ataturk Cad . Fetlılye (6151) 2034-2443

~ Rez:

18911 15893-17282

~

Rez : (24) 211187 ·212838

Badrum Touralpln Travel Ageney Neyzen Tevfik Cad . No. 218 Badrum

1786-3325 2. FETUR . Fethive Turizm Seyahat

Ant· Tur. Antakya Turizm ve Seyahat Acentesi lnönü Cad . No. 37

3Th-F1 lshli Bldg. 16-B. 1-Chome Toranomon Minato -Ku

TRIPOLI - TRABLUS

ı.

~ 16 ı•11

(011)18530-11904-13409

~

1741} 15232 - 21~78 - 30274

MUCLA (GSA}

~tatürk Bulverı No. 38/C ~ 18511 115435-120382

Travel Tours Ageney Cl ( 41 ) 56004 -52430

TOKYO

27 . Sok . No. 2

'B

GAZIANTEP

Int.

TEHRAN - TAHRAN Hafez Ave . Bldg. 400 3th Floor No . 7 ü SM : 1211 667283 Rez: (21) 669026 - 664609

M ERSIN

1023} 2214

~

16121 13751 / 52

Rez : 1612113751/52/53

5. Slrkecl Gar kartısı DoOubank lahanı altı Kat . 1

Cemal Nadir Cad . No. B/ A Kocagll Ap .

~

~ SM '

ERZU RUM 100. Yıl Cad . SSK Ranı Tasiaiari No. 24

1323} 11194-11821

DENIZLI ( GSA }

STUTTGART

~

3.

BURSA

~

MARMARIS Atatürk Cad . No. 30/B

llhaniar Cad . No. 26

1811111576-12300

Polat Turizm ve Seyahat Acentesı Cumhuriyet Meydanı Be lediye Sitesi No. 2

(GSA) Ar ı Turlım ve Seyahat .A..:ent .. ı Dam latat Cad . Kanmaı Ap . Alanya

Vasegatan 1 P .O .Box. 73

'O

~

Promosyon/Promotion : 1482631 Satıf Büro ları • Salea Offlces 1. K a dılröy Bahariye Cad . Opera lahanı Kat . 2

8S : (31 1 127862

SOFIA- SOFYA

Şehit

HATAY (GSA}

141 3124900 SM : 10} 3104745

Rez : (4) 3128200 BS : (4) 3124900/43 lnf./ Oan ıfma : (4) 3124910-3124900/33 Bakanhlıı:tar Sa tı t BGroau (S..I u Office ) : Atatürk Bul va rı 187/ A

RDTTERDAM W eena 140, 30 12 Cr . B ıoıoı 4332177 -4332465

ELAZIC

ERZINCAN (GSA )

'lS' SM : (71)141545 Rez: (71)137247 - 143143 143538- 142393 BS : (71) 130'867

Olaya Ma in Str.

Expreıs

10200:

(01) 2111070/71

DOMESTIC OFFICES

RIYADH - RIYAD Khalidiya Sldg .

TabJiz

58/62

Stadyum Cad . No. 1

P.O .Sox . 25194 Rlyadh 11466 ı ı ı 4631600-4632807 -4633907 (GSA) AB C Travol Ageney ISame address - aynı adresi

Al TURK HAVA

IÇ BÜROLAR

(422) 2146

B

T~RKISH

Acentesı

Rezervasyon Reservation SM: S atış Müdürü Sales Manager GSA: Genel Satış Acen ıası General Sales BS : Bilet Sau ş Ticket Sales CA: Kargo Cargo

~ (21611 788317 -786473 -787033

SKYUFE 5/90 119


?7->~lt

SEK KIRMIZI ŞARAP

Pamukkale Şarapçılık LID. Ş11. Güney- DENtzıl Tel: (6254)- 10 24 Fax: (6254) ı ı 00


CERTIFICATE OF ORIGIN This is to cenify that

e#ı. ?/Atliam Yreyf has purchased in WRKEY on the daıe of

t?·J~J989 a genuine Turkish caıpet the distinguished and inimitable propeıties of which are reoorded below for future reference of whoever it may concern.

Oıigin

Jtereke

Twc- d

Design

lınol5

(ihordes

.1001 J?owers HAND MADE

·~ · · ·.

. .·

.

.

'

.

. ..

.

,1

.-

.

.

~

'

.1

TURK I SH'CARPET

İSTANBUL · İZMİR - ANTALYA - ASPENDOS - BODRUM - KUŞADASI - MARMARiS - CAPPADOCIA


DUTY FREE ON BOARD THY uçaklarmda uygulanan gümrüksüz içki ve sigara fiyatları Turkish Airlines in flight price list for spirits and tobaccos Yeni Rakı

70 cl.

6.- DM

W his ky

100 cl.

19.- DM

Samsun

Exp.

13.-DM

Marlboro

100's

18.- DM

Parliament

lOO's

18.- DM

H.B.

K.S.

16.-DM

Lord

K.S.

16.- DM

Rothmans

K.S.

16.-DM

Dunhill

K.S.

16.-DM

Camel

K. S.

16.-DM

Silk Cut

K.S.

16.-DM

Salem

100's

16.-DM

(J.Walker, Pipers, Ballantines, JB)

-

... . . Marlboro ·.........

Yukandaki fıyatlar dergimizin basım tarihi itibariyle geçerlidir. These prices are vali d at the printing date of Magazi ne.


'.,

..

~-'•

•.l

{'.r

-;li'

)l

f·\·

ı·~i~·.

.(

.

.. ~ ,.;

..,..'ıt~ ~

...

• ır

A

l

·""

.o,\.

D

.

., '

.. ......

-

K

ll'

..

'

1

N

ı>~ .ıi~·' •

.,.

-

E

2

1

~

r

<j,'

'· .,...,

,.

. '<l •

l

istanbul'dan (km) 1 From Istanbul (km)

/

"

MESAFELERIFI.!IGHT DISTANCES iÇ HATLARIDOMESTIC LINES ·

""

J

., •·,,

~

.:.

;

.. ·· . ..

'

E

<

~

·ı

.

,..

ADANAADA ANKARA ESB ANTALYA AYT ' DALAMAN OLM DiYARBAKlR DIY ERZURUM ERZ GAZiANT~P GZT

,

.

'. ,i

ıl:';

~-'O,:

;ı;.

":?ı ... '

i -·~;>:~

476 1035 1050 871

484

714 366

.

~

...

.., ..,..J'

·~

....

'

,~

iZMiR ADB KAYSERI ASR KONYA KYA MALATYA MLX TRABZON TZX VAN VAN

l

~·- .. .ı.:•·

""~~.ı .j.

,

. ,,

. .... 't-.5

•.• J

-.ı;.

-;

Ili

.;:;

...'lı

f

k'

ıl'

"'

......


Glosgow•

Bel fost

• Edlmbourg

KUZEY

Newcastl e

E

124 SKYLIFE 5/90


; '

. 1

~

Comerin Bur.

Colombo

, SEYLAN

1'

MALDIV AD LARI

Ekvator

H

N

T

o

K

y

A

N

u s u

Chaçıos Takıma d .

(In g 1

-------------+-- -------------~------------\

;ı:~ ·~

126 SKYLIFE 5/90


MESAFELER FLIGHT DISTANCES

..

istanbul'dan (km) From lstan öuı (km)

''

~~.

-~--------------------------------------------------------~----~

~~·· oiŞ HATLAR/INTERNATIONAL LINES

~

KÖLN/ COLOGNE CGN

1992

1186

KUALA LUMPUR KUL

8329

2209

KUVEYT/ KUWAIT KWI

2169

3005

AB U D HAB I AUH

•,

A MMANAMM AMSTERDAM AMS ATIN AJATHENS ATH BA~DAT/BAGH DAD SDA

BAHREY N BAH

2587

LYON LYS

1993

B ASEL BSL

1839

M ADRiT/MADRID MAD

2713

BANGKOK BKK

8277

2030

B ERLi N/ Doğu/East SXF

1715

BO MBA Y BOM

4820

NEWYORK NYC

2166

NURNBERG NUE

1911

OSLO OSL

2447

CEZAY IR/ ALGIERS ALG

2486

PARIS/O rly ORY

2240

C iDDEIJEDDAH JED

2377

RIY AD/ RIY ADH RUH

2756

DEL HI DEL

5717

ROMAIROME!Fiumic ino FCO

DAHRAN/ DHAHRAN DHA

2815

1384 8662

DUBAI DXB

3007

. . . -,.

ı

1662

ST UTTGART STR

H A M B URG HAM

1966

ŞAM/DAMASCUS

HANNOVER HAJ

1927

TA H RAN/TEHRAN THR

2164

TRABLUS/TRIPOLI TIP

KAHIRE!CAIRO CAl

1299

TOKYONRT

KARAÇI/KARACH I KHI

3957

TUNUS/TUNIS TUN

1667

VIYANAMENNA VIE

1252

ZÜRiH/ZURICH ZRH

1762

KOPENH AG/COPENHAGEN CPH 2007

U~AK

'TH; TIPLERI VE ÖZELLIKLERI TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT

AZAMI MENZIL (Maximum Range)

OC- 9/32

B-727/ 2F2

ı

ı.•.·

..

48.989 kg.

86.409 kg .

107/ 111 / 115

~

!-'

A - 310-200

'i .

B -707 (Kargo)

142.000 kg.

153.000 kg .

151 .000 kg.

167

18 F/ C-248/ C 168Y/ C

18F/ C-24B/ C 160 Y/ C

11.180 kg.

24.688 kg .

44.000 kg.

48.872 kg.

66.650 kg.

2x14.500 lb.

3x 15.500 lb.

2x50.000 lb.

2x55.000 lb.

4x17.500 lb.

2.405 km.

3.518 km.

6.480 km.

8.100 km.

7.412 km.

42.000 tt.

41 .000tt.

41 .000 tt.

45.000tt.

870 km/hr

900 km/ hr

900 kmlhr

900 km/ hr

1038 km/ hr

NORMAL SEYIR SORATI (Normal Cruise Speed)

796 km/hr

862 km/ hr

860 kmlhr

860 km/ hr

870 km/ hr

1000 kg .

4000 kg .

17000 kg.

17000 kg.

40000 kg.

9

9

7

6

2

KARGO KAPASITES[ (Cargo Capacity)

'

1669 13333

35.000 tt.

AVUSTRALYA

1

2041

AZAMI UÇUŞ TAVANI (Maxi mu m Altitude ) AZAMI SURAT (Maximum Speed )

ı

:>00

DAM

A-310-300

UÇAK ADEDI (Number of Planes) 1

1780 1082

(

MOTOR GOCO (Engine Thrust)

1

1674

2038

YAKI T KAPASITESI (Fuel Capacity)

,/)

8047

DÜSSELDORF DUS

KOLTUK ADEDI (Seating Capacity)

A

:>*

FRAN KFURT FRA

AZAMI KALKIŞ A~IRLI~I (Max. Takeolf Wei9ht)

''

1567

SINGAPUR/SINGAPORE SIN 488 SOFY A/SOFIA SOF STOKHOLM/ STOCKHOLM ARN 2209

HELSiNKI HEL

·r>

~· cny ~ r_ • . ~

1767

MILANO/MILAN MXP MOSKOVAMO W MÜNiH / M U NICH MUC

802

C ENEVRE/GEN EVA GVA

~· (/) ~>;...

2512

LONDRA/LONDON LHR

BRÜKSEUBRUSSELS BRU

<: \ c: ··~

767

ECN

1617

BELGRAD/ B ELGRADE BEG

LEFKOŞ E

566

J

).

..,~.

,.

.. '·

'

.,

,,

.,...,TJ/

.'

}'.

"'~,_

. '

~

.~

'

>.,)~ ~

SKYLIFE 5/90 127


BULMACA 1

2

3 4

s

6

7

8

o 11

9 1

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2 3 4

s 6

7

8 9 10 11 12

SOLDANSAGA

1. Türk Hava Yollan u çaklarının yeni digövde üzerinde yer alan lacivert yazı... Yanlış lı k. 2. Sicilya adasının kuzey kesiminde, Avrupa'nın en büyük yanardağı. .. İ lgili ... Evlilik ya da akrabalık bağıyla b irleş mi ş kimselerin oluşturduğu topluluk ... Okul'un eş an l amiısı (Fransızcadan). 3. Bir nota ... Ağaç l ar üzerinde yaşayan, çevik, etçil, kürkü değerli küçük bir hayvan ... Kırma taşlar içinden ayrılan ve genellikle yol inşaatlarında kullanılan 5-25 mm boy utlarında köşeli ufak taşlar.. "Güzel, hoş görünen" anl amında bir kadın adı. 4. Askerler. .. Bir sokak çatışmasında hasımdan korunmak, bir yolu, bir geçidi kapatmak için anında oluşturulan engel... Deniz, ır­ mak, göl vb. sularını birbirine bağlamak için aç ı lan geniş su yolu. 5. Gizli düşman­ lık, garaz, öc alma duygusu ... Dıştan görünen şekil, nüsha, kopya ... Atın bir çeşit hızlı yürüyüşü ... Bir cetvel. 6. Matbaa harflerinin yana doğru eğik olanları. .. Sene ... Osmanlı padişahlarından V. Mehmed adına kesilmiş altın. 7. İç Anadolu Bölgesi'nde bir ilimiz ... Anların yavru yetiştirmek ve bal depolamak için hazırladıkları , düzgün altıgenlerden oluşan yuvacıklar topluluğu ... Şöhret. 8. Zemin örgüsü canlı ve deği­ şik renkli iplikler le dokunmuş , büyük kareli ve çizgili görünümü olan yünlü veya ipekzaynında

128 SKYLIFE 5/ 90

li dokuma ... Yetersiz ... Azerbaycan, Kuzey Kafkasya, Kars yörelerinde kullanılan beş telli saz ... Dü nyanın en ka l abalık ülkesi ... Erzurum yöres inin ün lü oyunu. 9. Geçen yüzyılın sonlarında Türkiye'ye ge l miş , İs­ tanbul'un mahallelerini, pazarlarını, yapıla­ rını , insanlarını konu alan tablolar yapmış, II. Abdülhamid tarafından Saray ressamlı­ ğına tayin edi l miş İtal yan ressam ... Genellikle s ı ğ sularda yaşayan, av lanması oldukça güç, eti lezzetli bir tatlısu balığı.. . Evlere çeşmeden su taşıyarak para kazanan kimse. 10. Belirti, nişan, işaret... Uile Devri'nin ünlü şiiiri ... Libya'nın güneybatı sındaki vaha topl u luğu ... Uzun kuyruklu bir maymun türü. 11. Bağı ş lama ... Onbeş beyinen aşağı olmamak üzere bir kafi ye üzerine yazılmış Divan şiiri çeşidi ... Vezne uydurmak için heceyi uzun söyleme ... M.Ö. 19-15. yüzyıl­ lar arasında Orta Anadol u'da hüküm süren bir devlet. 12. Tasdik ... Uzakdoğu kökenli bir dövüş sporu ... Filistin Devlet Başka­ nı ' nın soyadı.

YUKARIDAN AŞAGIYA

1. Bilinen herhangi bir enerji biçiminin müdahalesi olmaksızın, bir nesne ya da fiziki sistem üzerinde doğrudan zihni etkide bulunma konusundaki normal dışı yetenek. 2. Merkür gezegeninin eski adı... Adana'nın bir ilçesi. 3. Kimyada radan ... Tohumu ha-

mur işlerinde ve rakı imalinde kullanı l an bitki ... Bir nota. 4. Hindistan'da Hindular ın ayrı l mış old uğu toplum sınıfları ... Dil. 5. Şanlıurfa'nı n bir ilçesi. 6. Velilerin, seçkin kişilerin mezarları üzerine konulan tabut... Mercekte ışınların toplandığı nokta. 7. Duygu ... Şart takısı. .. Bir peygamber. 8. Isparta'nın bir ilçesi .. . Gramerde ismin yerini tutan kelime. 9. Yaş, ıslak, rutubetli ... Bir edat. 10. Eski Mısır'ın güneş tanrısı. .. Hoşluk, yum u şaklık,güzellik.

ll. Ulaşıla­

bilecek veya ulaşılmasına izin verilen son nokta ... Birine bağlı olan, emri altında bulunan. 12. S ıcakla soğuk arası... Tartı aleti. 13. Kurtuluş (eski dil) ... Tibetli veya Moğol Buddha rahibi. 14. Yapraklan güzel kokulu, çeşitli renkte çiçekleri olan bir bitki ... Yaşiandıkça kabuğu ince parçalar halinde dökülen, dalları iyice yaniara açılan, yaprakları parçalı ulu ağaç. 15. Baş (eski dil) ... Arkadaş ... Arapça olumsuzluk eki. 16. Bir mevsim ... Bir yeri., bir grubu belli yetki ve sorumluluklarla yöneten kişi. 17. Erzurum'un bir ilçesi ... Kimyada selenyum. 18. Meydan, saha ... Doktorluk, tabiplik. 19. Hazreti Muhammed üzerine yazılmış kaside ... Bir dekorun, bir yapının, bir cihazın dış görünümüne ve oranlarına bağlı kalınarak küçültülmüş üç boyutlu örneği. 20. Miskinlik, hareketsizlik ... Bir işe, bir göreve, bir üstünlüğe talip olan kişi veya grupların birbirlerine göre durumu.


E

N

T

D

K E N E s FROHE WELT DER -<TEXTILIEN

E

c

ESTATIET MARKETING LIEFERN WIR EUROPA ÜBER UNSER NEN UNTERNEHMEN HLAND UND ENGLAND . MERTER, TEL : (l) 554 21 t/J; (l) 5.56 54 55 (l) 557 64 25; (l) 557 69 ll

GEGRÜNDET 1951 -IN TARSUS

BERDAN MERTER Kerestecil er Sitesi, Zeytin Sok. 16, Merter - Istanbul 1 Turkey Fax: (1) 557 ll 81 BERDAN TEKSTIL SANAYI VE TIC. A.Ş. Adana Asfaltı, 7. Km. Tarsus 1 Turkey Tel: (761) 203 30 (5 lines),, fax: (761) 203 38, Tlx: 63846 bert tr - 63853 eken tr BERTEXTEXTILIEN UND HANDELSGmbH BrönnerStr. 17,6frankfurt 1, W. GermanyTel: (069)2821 77 - 28 21 78, Fax: (069) 28 21 76, Tlx: 412824 berda d FINLOWER LTD. 17 Wells Street, landan WIP 3FP, United Kingdam Tel: (01) 636 04 35 - 636 04 36, Fax: (O l ) 631 44 93, Tlx: 297126 linlan g


Güvenli, düzenli, sistemli, Titiz hizmetin simgesi e Iç-dış turlar ve otel rezervasyonları e Bilgisayar sistemiyle her türlü bilet rezervasyonları e Kongre , seminer ve bayi toplantıları e Marina, bareboat, yat charter işletmecili~i

e

e Araba, uçak, otobüs ve her türlü araç kiralama servisleri Yurdumuzun sınır kapılarında geniş mal çeşitlerini kapsayan 20 gümrük hattı dışı satış maoazaları ile SETUR sizin SEYAHAT GRUBU şirketinizdir

<

ÇEŞME MARiNA

iSTANBUL SETUR

ANKARA SETUR

ANKARA BOND STORE

EDiRNE SETUR

iZMiR .SETUR

Cumhunyet Co d 1O7 80ı30 Elmodog·htonbul 1el ili 130 03 36 8 hotl llx n 71 8 ı tur tr 11783 ıet tr ı77 94 ı en tr fax ili 130 Jı 19

~o•oll , dere

Tunuı

londra Aıfoh' Ozel idare Yeni lıhonı No· 1 Edirne Tel : (181 ) ıı684 llx : 37ılıııo~tr Fax (1 81 ) ıı684

Atoturl Cad 194 /A 35220 Alıoncok /i zmır Tel ı 5ı ı ıı5595 t96 ı ı 6050 ı 3854 ı ı mo Tlx 5ıl83 m,zm Ir fax 15 ı ı ıııııa '

~ Koç

Cad. 9/ 1 06680 Bolonl,lfor Anlara 06690 ~o•oHdere · Anloro Tel f41 167 ll 65 (4 hat) Tel 14) ı ı 78564 13 hat) llx 43ıJ6 ıtro ır. Tlx 46190 '"'tr fax 14) 1678775 fax 14) lln736 Sol 5/8

Ahı nyunus,

Setur yol ofi11 Çeıme·lzmır Tel · (549) 31434/31631 Tlx .: 5ı518 gold tr fax : (549) Jıı5ı

ANTALYA SETUR

ALAN VA SETUR

MARMARiS SETUR

MARMARiS MARiNA

BODRUM SETUR

fe•z , Çalmal Cad Talya Ap 67/8 07100 ANTALYA Tel (31 1 ı 1693811ı0513 Tlx 56045 oıer tr fax lll 1 1ıJ301 11er ır

Atoturl Cad Saray Moh 161 /3 Alanya Tel ı m ı ı 4493 13 hat) 14045 Tlx 56569 ola tr

Aleturl Cad No: 30

~"o

Mormorıs/ MuQ\o

Setur

Neyzen Tevfik Cad. 3ıtı Bodrum-Mugla Tel (6141 131 19tı014 Tlx : 50139 ıln Ir fax 16141 1ıoı4

Tel llx fax

(6 ı ı ı ı ı63811 4607 50513 ,.,, tr ı 6ıı ı 14607

yollimanı yol ofisı

yol'

No: 98

Mormori ı-Muglo

Tel llx fax

ı m ı ı 4608116530

50585 ı mı ı

mıet

tr 4607

1990 05  
1990 05  
Advertisement