Page 1

AF NIELS R. HANSEN

-

FOTOS: NILS ROSENVOLD

Kirke og rnissionshus, årets landsby 1996

EN SAOTE BRUTNMEN UDE FRA VE T Indbyggerfollet sfiger. Der er god gong i erhvervslivet. Efterskolen er splinterny og fyldl med elever. tdrætsforeningens fodboldhold ligger solidr ploceret i serie fire. bg når krocketklubben skol hove bygget til klubhuset, io, så trækker de lokole borgere selv tegnebogen op of boglommen. Jo, der går fint i årets Iondsby. Dqnsk Ungdom & ldræt tilbrogfe et døgn i Skovlund iVestiyllond 6 Dansk Unpdom U

Idrcet 37196


I

Sådan en ganske almindelig tidlig tirsdag morgen i Skovlund starter med en sagte brummen ude vestfra. Lyden tager til i styrke, kommer nærmere og snart efter passerer en lastbil, med grønne og orange striber på an-

kende bræddevægge. Men så satte kar toffelhandler Guldager sig sammer

man åbenbart fundet ud af, at penge er runde for at de kan cirkulere, og flade for at de kan stables. Folk i Skovlund har nemlig altid haft styr på det med økonomien, kan feg forstå, alt imens jeg fra mit udkigspunkt kan ser der er ved at være morgen-myldretid på Hovedgaden i Skovlund. Jeg tæller op til

med nogle handlekraftige personer fo at vende udviklingen. Og så skete der noget i Skovlund. En mand kom til byen. Fabrikant Ole Flensted fandt ud al at han lige så godt kunne flytte sin virk somhed fra I(øbenhavn til Skovlund Hans nystartede firma skrællede kartof ler til restaurationer, kantiner og køkke ner. Og kartoflerne, ja, dem købte har netop af kartoffelhandler Guldager frr Skovlund. Det var i 1968. I dag ha: Flensted A,/S har udviklet sig til en in ternational fødevarekoncern. Nu skræI. les der ikke så mange kartofler men pro. duceres primæn forstegte, afl<ølede pom mes frites. Omkring 200 medarbeidere

flere bilister og cyklister på vej mod vest

primært fra Skovlund-området, er

og g1'rnnasielever, som stiger på bussen til Varde. Trafikken t,ryrder efterhånden ud, så jeg fordyber mig igen i Skovlunds helt private historie, og finder ud af, at ak-

skæftiget hos Flensted A,/S's tre afdelin. ger i byen, så i Skovlund siger man, a næsten alle på en eller anden måde har noget med virksomheden at gøre. 06 som en ikke ubetydelig sidegevinst har virksomheden været med til at trækkr andre firmaer til byen, så Skovlund i dag har cirka 300 arbejdspladser. Desuder

hængeren og firma-na'"net "Flensted"

malet med meterhøje bogstaver. Minuttet efter dukker linie 98 til Varde for første gang denne tirsdag ud af morgen-mørket og dreier ind på holdepladsen på Hovedgaden over for lokalBrugsen. I(ort tid efter starter en ældre knallertkører i mørkeblå termokedeldragt sin grønne Puch Maxi og forsvinder i retning mod Grindsted med termokande og madpakke i en margarinekasse på bagagebæreren.

fra mit udkigspunkt ved lokal-Brugsens parkeringsplads kan jeg Så her

blot konstatere: Sådan er der hele tiden gang i Skovlund, årets landsby 1996. Og det har der faktisk været de sidste mange år. For det viser resterne af fem bopladser få kilometer sydvest for den nuværende by. Her i området, hvor de to små vandløb fra Grindsted og Ansager løber sarrunen og bliver til Varde Å, gik de første skovlundere i den yngre stenalder halvnøgne rundt og huggede flinteøkser, filede pilespidser og iagede vildt og hinanden. Senere fandt jæger-folket ud af, at de fik frugtbar muldjord og ikke sand under neglene, når de bukkede sig ned og vendte llngknoldene på heden. Så skovlunderne blev bønder, først fæstebønder

De dukher op en gang irnellern, børnene, rten den ældre generation

eriouertaliSkozslund senere blev de selvstændige, og deres

ihærdighed med plov og le gav beskæftigelse og købekraft. Så som så mange andre steder i landet udviklede Skovlund sig med udgangspunk i land-

bruget. Andelsmejeriet blev bygget i 1 883, kirken i I 9 I 0 og boliger og handlende og håndværkere fulgte efter i en lind strøm. På et tidspunkt omkring 1930 kunne skovlunderne faktisk å både fransk vask og strygning, besøge hattemageren og købe smykker hos guldsmeden uden at skulle rejse udenbys. Og de bønder, som havde slidt sig krumryggede afat dyrke heden op, bidrog også til byens udvikling. De flyttede til byen, når de havde ladet gården gå videre til sønnen. Fra deres nybyggede murstenshus i Skovlund kunne de så holde et lille øje med, ar sønnike ikke stiftede letsindig gæld, men kunne "svare enhver sit" som princippet var og stadig er på egnen. Alt det sidder jeg og læser i det 100 sider tykke hæfte om vestjyske småbyer som Ølgod Museum udgav i 1991. Og jeg tænker, at her i Skovlund har

kurat som landbruget var grundlaget for Skovlunds opståen, var det også udviklingen i landbruget, der fik det til at gå tilbage i byen i 1960'erne. Det ryndede ud blandt karlene og pigerne på gårdene, mejeriet blev nedlagt i 1970, og man frygtede for skolens fremtid. Og her kunne historien om Skovlund sådan set godt være slut, og byen kunne håve meldt sig til rækken af næsren

uddøde landsbyer, der ligger spredt over det meste af landet og som westem-byer kun består af støv og knir-

be.

går kurven over befolkningstallet

:

Skovlund opad.I 1979 havde Skovlunc 427 ntdbyggere, i dag bor der 520 personer i byens 262bo1iger. Og på et skilt lige over for mit ud. kigspunkt, kan ieg læse, at lokal-Brugsen for nylig har udvidet lørdagens

åbningstid til kl. 13. Fortsrettes side

å

SKOLE-INTTIAilTVET I

Det startede med en lille no-

tits i den lokale ugeavis. Erhvervsudvalget og Vensueforeningen indbød

til

debataften om områdets fremtid. Det var i september 1994. Aftenens møde kom rundt om mange emner. Da debatten var ved at dø ud, tog Kai Knudsen ordet og spurgte, om det ikke var en id6 at lave en efterskole i Skovlund. Og hvorfor ikke? Så samme aften blev dannet en arbejdsgruppe, der skulle lave en efterskole. I dag sidder efterskolens formand, Kai I(nudsen, så sammen med en af skolens l l lærere, Finn Jensen, i spi-

Idrætslærer FinnJensen (tzt) og Skozslund Efterskolens forrnand Kai IQrudsen. Skolen erfuldt rned eleaer og splintet'ny

ner kroner, og hvor de første 74 elever startede i august i år. Efterskole er en selvejende institution med en besty-

relse, som er ansvarlig for økonomi-

en og over for skolekredsen. Skovlund Eft erskoles udgangspunk er det grundwigske, men med en klar europæisk profrl. Det beryder i praksis, at skolen via de årlige skolerejser og udveksling kn1'tter kontakter til lande i det østlige Europa og Baltikum. Samdige elever er medlem af Skov-

lund Idrætsforening, men det kniber

sesalen på Skovlund Efterskole og kan

endnu med at få koordineret foreningens tilbud med skolens. Planerne om en tilbygning til efterskolen i form af

fortælle om efterskolen, som det kostede 12 millioner kroner at bygge, som har en egenkapital på 2,5 millio-

en mindre idrætshal er så langt fremme, at den sandsynligvis kan tages i brug i efterårer 1997. 37/96 Dansk Unpdom

6 ldrat 7


- fortsat

fra side

7

I

Men sådan har denne insisterende initiativlyst så mange forskellige udtryk. Så der er ikke noget at sige til, at landsforeningen "I-andsbyerne i Dan-

vestiyske

mark" for nylig udnæ.,nte Skovlund til "Å,rets I-andsby 1996". For man har nemlig sørget for at holde gang i hjulene i Skovlund. Og det er også som om stemningen her midt på dagen i Skovlund er lidt en blanding af l{ondike-humør parret med en god portion ægte vestiysk sindighed. Her fra mit udkigspunk ved lokal-Brugsens parkeringsplads centralt i byen kan jeg se, at snart passerer en Toyota varebil med murerbaljer og stiger på ladet, hurtigt derefter en lukket Toyota HiAce og kigger feg ind på lokal-Brugsens parkeringsplads, så har Mazda 626'erne og Peugeot 406'erne alle mindst to antenner og anhængertræk. Her står bilerne så og udstøder metalliske suk, mens føreren er mde og købe en cola eller sidder bag rattet og har vensue arm hængende skødesløst ud af vinduet, mens han taler ind i sit højre frakkeærme. Ellers kommer de fleste kunder på cykel eller slentrende rundt om hjørnet. De fleste er klædt i arbefdstøj, og de ser alle ud som om de lige har sagt til chefen, at de er borte et kvarters tid.

Kodeordene Men det er ikke kun på gn:nd af igangsætteren Ole Flensted, at Skovlund nu

Skoalunds historie ifotos og papkasser. Kai Knudsen er leder af det lokale sognearkio skal til at finde et sted i byen at placere den solide granit-flise med inskrip-

år. Kai l(nudsen er indfødt skovlunder og har en fortid som medlem af byrå-

tionen "Aarets I-andsby 1996". For en indfødt skovlunder er kodeordene nemlig "sammenhold" og "engagement" parret med en god portion ægte vestiysk snusfornuft, lokal patrio-

det i Ølgod I{ommune og som amtsborgmester i Ribe Amt. I dag er han blandt meget andet leder afsognearkivet, og når han bladrer tilbage i bøgerne og ikke mindst i hukommelsen, kan han fortæIle, at denne lokale initiativlyst nærmest er historisk betinget. For omkring ar.19l0 ville man i Skovlund have sin egen kirke, men det ville fire andre lokalsamfund i området også, og det var mere end dati-

tisme og uang til at "gøre det selv." Det har givet et lokal sammenhold som gennem årene har været stærkere end politiske modsæminger og religiøs uenig-

hed mellem fortalere for den grundtvigske reming og indremissionsfolk. Men hvad har det så ført til, dette engagement og evnen til at løse opgaver i fællesskab? Det må en indfødt skovlunder kunne fortælle mig. Så ieg forlader for en stund min post og går på fem minutter ud i den anden ende af byen, op på Skovlund Sognearkiv. Her sidder I(ai I(nudsen og har netop lagt sidste hånd på en komplet registrering af samtlige huse og gårde i

Skovlund. Her blandt sirligt ordnede ringbind og pap-kassetter, har han overblik over, hvad sognebørnene - og han selv - har sat i gang de sidste mange

dens finanslov kunne klare. Men skovlunderne gik rundt med raslebøsserne, samlede 18.000 kroner ind, afleverede dem i ministeriet, og kirken til en pris af 27 .000 kroner - stod færdig i 1910.

Sådan har man lige siden samlet penge ind i Skovlund.

Og for nogle år gav Skovlunderne 500.000 kroner til en idrætshal, som rent fysisk ligger i det nærliggende Ansager. Men både i Skovlund og i den of-

ficielle vejviser hedder hallen altså "

Skovlund-Ansaserhallen".

august i år blev Skovlund Efter-

skole indviet. 74 elever fiilder den til sidste plads. Indsamlingen i Skovlund gav 400.000 kroner. IGocketklubben kan også sige de lokale tak for den nye tilbygning til klubhuset. Og endelig har indbyggere og virksomheder i Skovlund investeret 6n million kroner i erhvervsffemmeselskabet Skovlund Invest fu S, som de seneste one år har skaffet syv virksomheder med i alt 25 arbejdspladser til byen. Sådan laver man nemlig selv det meste

i Skovlund.

forlader sognearkivet med en fornemmelse af, at det at bo i Skovlund, må være lige som hele tiden at gå med en lineal i ryggen. Og jeg når til min store overraskelse tilbage til min plads ved lokal-Brugsen uden at støde på en skovlunder, som er ude for at rejse penge til et eller andet. Jeg

Da jeg igen fordyber mig i Ølgod Museums hæfte, læser jeg, at denne stærke bevidsthed også har udviklet en form for lokal egoisme. Da arbeidsløsheden begyndte at brede sig i 30'erne, mente man i Skovlund, det var bedst at skille byen ud fra Ansager Sogn og blive en selvstændig kommune, for i Skovlund frygtede man at skulle betale sin del afregningen, hvis arbejdsløsheden ramte andelsslagteriet i Ansager.

Men det var i 30'erne kan ieg forstå. Her fra min personlige holdeplads kan jeg konstatere, at gadebilledet hat ændret sig sidst på eftermiddagen. Fre-

KROCKET.KTUB OO FODBOLD.FOTK I

Klubhuset står nærmest og i det ene hiørne af

trykker sig lidt

Skovlund Krocketklubs anlæg med de seks permanente baner. Huset er ikke meget stØrre end et kolonihavehus, og denne nærmest overdrerne beskedenhed kan faktisk godt syrres lidt uforståelig.

For klubbens formand, Thomas Tyndkjær, og en afklubbens grundH. Guldager, kan fortælle om en krocket-ldub, som med stne 24 år er landets ældste, og hvor det undertiden har været nødvendig at feie baneme for læggere, Niels

sne, fordi man altså bare ville spille krocket. Men fakisk blev klubben i sin tid startet for at få nogle ensartede reg-

Niels H. Guldager (tz:) og Thonras'Tyndkjær, Skozslund hrocketklub' Undertidenfejer de banernefor sne. For krocket skal der spilles

8 Dansk Unpdom

€s ldræt 37196

ler for spillet, det kunne nemlig være

lidt

svært at blive enige, når man den ene

gang spillede hjemme i haven og den næste gang i den nedlagte foderstofforretning. Hårdt presset indrømmer de to indfødte skovlundere, at klubben ikke klarer sig så dårligt i det krocket-glade sydvestiylland. Faktisk skal de omkringliggende klubber kun regne med at få gevinst med hjem fra Skovlund, hvis man her har en dårlig dag, fortæller Niels H, Guldager, som med et par tusinde kampe som ballast er med på klubbens elitehold.

Fra krocketklubbens beskedne træhut til lysmasteme og det solidt murede klubhus hos Skovlund Idrætsforening nogle få hundrede meter længere op ad vejen. Her viser kasserer, Ok er der udsigt


ffi

kvensen af skæg-stubbede mænd i arbejdstøj er faldet til fordel for afslappede hundeJuftere i acryl-ioggingsæt, sorte træsko uden hælkap og hvide tennissokker. Jeg ser ingen stressede fa-

milier med småbørn. Faktisk er her denne dejlige fornemmelse af god tid og lang-spyt, som man ellers kun kan opleve en sommerdag på en havnekaj. på Hovedgaden standses op ind imellem op og siges "Goddaw", også til et nyt ansigt. Og w'et har den der helt rigtige

drejning, som kun indfødte skovlundere kan give det. Men selv om jeg gør mig umage og forsøger at efterligne, afsløres det omgående, ar ieg ikke er fra egnen.

Som timerne kører rundt på urskiven og mørket kommer snigende denne

tirsdag i Skovlund, er det som om byen lukker samtidig med lokal-Brugsen.

I(un nogle badmintonspillere giver liv i skolens gymnastiksal, kroens restaurant er fyldt pænt op med spisende, mens de to gæster i krostuen sidder og taler om, at TV-Syd's fotograf væltede juletræet i kroens store sal, fordi han skulle have nogle gode billeder i kassen i lørdags, da Skovlund fik overrakt prisen som årers landsby. Udenfor giver kun et par blinkende pærer i et par af gadens hjerteformede juleudsmykning lidt atueksling i bybilledet. Sådan en tirsdag aften sker der ikke meget i Skovlund, men i morgen star-

ter det med en sagte brummen ude

Beskrivelse:

avts.

Trafikalt: Daglige busforbindelser til Grindsted, Ølgod, Brande, Verde og Ansager.

Vi kan tilbyde dig.ct goclt o_q afvckslcndc arbc,ltlsnriljo rnecl nranse uclfbrdringcr og Irulighccl tol taglig og pcrsonlig uclviklin,u Arbc.icistidcn er 3Citinrer ug.ntl-i_q o! clct fblcgiu'lbrtrinsvis i Cronclal Ccntrct. Stif lingen onskes besat

tia dcn l.l,97 - 30.6.97 (med mulighed lbr lbrlængelsc)

Ydcrligc'c oplysrin-ucr kan tiis vcd hcnvc'clclsc til os pir vorcs kontor iGrondal Ccntrct cllcr pir tlf. 38 34 7tt l0 nrcllenr kl. 9.00 og lzl.0b. cn,skrifilig a'sogni'g senest den 16. december 1996 til Kobcnhav's Firnra u t hcj tlc. Hvidkilclc'c-j 64, 2400 Kobcnhavn NV Dcr vil blivc irttlklltlt til slnrllrlcl i ugc 5 |. Scncl

sytort, ltl nct ar og'r'i

Socialt: Børnehave,37 pladser. Skole- og lritidsordning, 30 pladser. Otte ældreboliger. I(ommunale dagplejepladser. Æ.ldrecentcr.

Gymnastikopvisning før Thailundstur ;r:

Erhverv: Folkeakticselskabet, Skovlund Invest A/S I 7 virksomheder inden for, industri, håndværk, transport.

Desuden handcls- og servicevirksomhedcr,

blandt andet pengeinstitut, håndkøbsudsalg, kro, posthus, brugs, bager.

I{il cle : R-uftn' nttelses s,

sel sleabet

n.b. a,, tlecctuber

1

D qt

unarh

lørdag den 14. december kl. 15.30 på Nordjyllands ldrætshøjskole

995-

Uhd, med en armbevægelse omme bag ldubhuset, at foreningen nu efter ri års kamp endelig kan lægge endnu 20.000

formand Tom Thomsen står fodbold-folk i spidsen for den 80 år gamle forenings 550 aktivitetsmedmen med

de to

solid Skovlund-ånd. Økonomien

i orden, for den årlige byfest og det

'

ugentlige banko-spil i Skovlund-Ansagerhallen giver sammen med kontingent og målaktier, som lokale borgere

finornalt balance i regnskaber. Og der er sjældent problemer med ar finde lere,

til træner- og besryrelsesposterne.

nen beg,'ndt at ldippe græsset på stadion...

ry

blevet arbejdet med denne gymnastiktur i et år ogi{esultatet er kornmet istand i et samarbeide med DGl.

har tegriet i klubbens førstehold i serie

Men der er lige det der med Ølgod I(ommune. Papirarbejdet er lidt for bureaukatisk, og først for nylig er kommu-

fraåte,

december'96. Der er

lemmer som enten spiller fodbold, hråndbold, tennis, badminton eller gar til g1,nnnastik eller svørnning. Foreningen drives

dere

t

giver Højskolens elitehold i gymnastik en opvisning før afrejsen til Thailand den 25.

kradratrneter til klubbens stadion. Sam-

i ægte

!

at du har cn iclrætslig baggruncl at du cr cn crtircn unclcrviscr rrccl intcressc tbr og vidcn om itlræt at clu cr igangsicttcnclc og initiativri-st at clu har goclc sanrarbc-jclsc\'ncl.og ct godt huntor at du cr nrcllcrn 25 og.10 iir

vestfra....

er

og

Vi vil især lægge \,ægt på l'ølgende kvalifikationer:

Kulturelt:

dere, husholdningsforening, Skovlunil Bor-

til anderledes

i

520 indbl'ggerc, I 6 procent mellem I 8 og J0 ar. ovcrvægt af personer over 67 ar q25 procent). Cirka 300 tuldtidsarbejdspladser, 25 dc! tids. 262 boliger.

gerforening med adskillige underudvalg, Sognebladet KONTAKT, udkommer ca. ti gange årligr, som rillæg til områdets uge-

søges

Dine arbejdsopgavcr er alsidige: unclcrvisc kursistcrnc i srir cl pritktisk sonr tcor.ctisk itlriet - unclelvisc ntccllcntnrcrnc i gynrnastik & aer.obic acttrinistratir,c opgavcr i santarbcjdc .tccl dc o\,rigc iutsrtte 'arcta_tlc oplblgnin_s og vc'jlcdning af kursisrcrnc arran-qcrc o-rr af vik lc lbrskcl I ge aktiv itctsclase. uclfl u-ucr o. l.

Beliggenhed: Vestjylland, 20 lan nordøst for Varde, lg km vest fbr Grindsted.

tetsmedlemmer, Skovlund Krocketklub med .11 medlemrner, I(FUM og K-spe1-

-

spændende idrætsproj ekter

Kobenhavns Fi.ma Sport har i sanrarbcjcrc rred Kobc'hav's Kor''runes Arbe. j<Is scklctariat i 1993 startct ct uclclannclscs- og aktivcringsproickt, ldt.tct ",.og.rri'n4,, biståraf It:i1l.lgr u'gc konranth.iiclpsmodta,uc'c mellcnr lg o-*)i åt: Aktiu.ringen 2 clclc: 3 nrirncclcrs tcolctisk sirvel sorl praktisk iclritsunder.visning derctier 3 fu nråncclcrs ;rrakrik sorn igangsiettcr o,s a.svarshavcrrde i st sidclobcndå piojckt, Idrtvt i tlugtinrcntc. I dcn fbrbinclclse soscs clt cngagcret og dynantisk underviser.

FAKTA ON'I SKOVTUND

Folkeskole til og med slwende klasse. I l0 elever, I I lærere, bibliotek på skolen, efterskole med 76 elever, kirke, missionshus, Skovlund Idrætsforening med 550 aktivi-

UNDERVISER

Tont Thornsen (tzt) og Ole Uhd, Skoalund IE Papirørbejdet er lidt for bureøukratisk

NORDfYLLANDS Parkvej 61

.9700

il

rDRÆTSHø|SKOLE

Brønderslev. Tlf. 98 82 53 00 . Fax 98 82 22 gg

37/96 Dansle Utrydom

U Idrcet 9

En sagde brummen ude fra vest  

En sagde brummen ude fra vest. Indbyggertallet stiger. der er god gang i erhvervslivet. Efterskolen er splinterny og fyldt med elever. Artik...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you