Skinfaxi 2 2014

Page 1


n i t f i r Ásk r u n n i v ! g i þ r i r y f

EKKII MISSA AF MILLJÓNUM TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á LOTTO.IS

– FÖSTUDAGUR TIL

2 1 7 6 11 12 16 17 21 22 26 27

3 8 13 18 23 28

4 9 14 19 24 29

FJÁR –

5 10 15 20 25 30

1 2 3 4 5 6

ALLTAF Á MI

A. 12 14 B. 05 16 C. 07 09 D. 03 06 E. 11 19

ÐVIKUDÖGU

17 23 13 19 21

21 36 22 24 2

41 37 34 25

M!

48 38 38 31

> > > 3

6; ;6 0:


Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ:

Gleði og vinarþel í fyrirrúmi

Ö

llum á að vera ljóst að hreyfing er af hinu góða. Þátttaka í íþróttum er ein leið hreyfingar og hún felur í sér marga góða kosti, eykur t.a.m. heilsu og sjálfstraust, eflir sjálfsvitund og sjálfsvirðingu sem og virðingu annarra og einnig virðingu fyrir öðrum. Hún treystir sameiginlega hagsmuni og gildi og kennir félagslega færni sem er nauðsynleg í lýðræðissamfélagi. Hreyfing ýtir einnig undir tengslamyndun og traust og kemur þannig í veg fyrir félagslega einangrun, minnkar líkur á sjúkdómum og hægir á öldrun. Við getum því verið sammála um að þátttaka í íþróttum og hvers kyns félagsstarfi sé heilsubrunnur fyrir líkama og sál og er óháð aldri. Það var út frá þessum forsendum sem UMFÍ ákvað að láta á það reyna hvort Landsmót UMFI 50+ ætti ekki hljómgrunn með þjóðinni. Ef til vill var það eins og að stökkva út í djúpu laugina á sínum tíma án þess að vita hvort sundtökin skiluðu okkur að landi. Þess vegna hefur það verið svo einstaklega gaman að fylgjast með undirbúningi og framkvæmd mótanna fjögurra sem eru að baki og viðtökurnar hafa verið góðar.

Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ.

Ekki hefur heldur spillt fyrir að andinn, sem hefur ríkt á mótunum, er svo einlægur og kappsfullur, alveg eins og þátttakendur séu að upplifa annað tveggja, þátttöku fyrri tíma eða að upplifa það sem þeir fóru á mis við. Gleðin og vinarþelið voru alls staðar í fyrirrúmi og keppnisandinn tók mið af getu hvers og eins. Hvar sem maður kom voru allir glaðir og brosandi og höfðu gaman af þátttökunni og gestgjafarnir voru ánægðir með heimsóknirnar. Mótið í ár var haldið á Húsavík í lok júní og tókst vel. Allur undirbúningur og framkvæmd var til mikils sóma og eiga Þingeyingar miklar þakkir skildar fyrir hvernig til tókst. Landsmót UMFÍ 50+ 2015 verður haldið á Blönduósi og árið 2016 verður það haldið á Ísafirði og er það ósk mín að þátttakan verði góð á báðum mótunum. Unglingalandsmót UMFÍ eru orðin landsþekkt og á þau kemur fjöldi keppenda og gesta á hverju ári um verslunarmannahelgina. Mótið í ár verður það sautjánda í röðinni og fer fram á Sauðárkróki. Allur undirbúningur hefur gengið vel og öll aðstaða er til fyrirmyndar, bæði fyrir keppendur og gesti mótsins. Skagfirðingar búa að mikilli reynslu af að

halda landsmót og leggja mikinn metnað í að mótið í ár verði gott mót. Dagskráin liggur fyrir og skráning er í fullum gangi en henni lýkur á miðnætti þann 27. júlí. Unglingalandsmótið er íþrótta- og fjölskylduhátíð af bestu gerð og mikil upplifun fyrir þá sem það sækja. Ekki höfðu margir trú á að það gengi að halda slíkt mót um verslunarmannahelgi enda ein mesta „djamm“helgi sumarsins. En sem betur fer tóku landsmenn mótinu vel og hefur þátttakan aukist jafnt og þétt með hverju móti. Eins og á Landsmóti UMFÍ 50+ ríkir einstakur andi á Unglingalandsmóti, gleðin og vinarþelið ráða ríkjum og hver og einn tekur þátt á sínum forsendum. Mótið er vímuefnalaus skemmtun. Ef þú hefur ekki upplifað Unglingalandsmót, lesandi góður, er ekkert annað að gera en að skella sér á Sauðárkrók um verslunarmannahelgina og taka þátt. Það verður gaman, því getum við lofað. Íslandi allt! Helga Guðrún Guðjónsdóttir

UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS

U

ngmennafélag Íslands er landssamtök ungmennafélaga á Íslandi, stofnuð árið 1907. Markmið samtakanna er „ræktun lýðs og lands“. Í því felst að rækta það besta hjá hverjum einstaklingi og einnig að leggja rækt við íslenska tungu og menningu. Ennfremur að vernda náttúru landsins og að græða þau sár sem myndast hafa í samskiptum lands og þjóðar eða fyrir tilstuðlan náttúrunnar sjálfrar. Hlutverk UMFÍ er að samræma starfsemi ungmennafélaga á Íslandi og veita þjónustu við aðildarfélög og félagsmenn. Einnig kemur UMFÍ fram út á við fyrir hönd ungmennafélaganna, til dæmis gagnvart stjórnvöldum og í erlendum samskiptum. Sambandsaðilar eru 18 héraðssambönd og 11 félög með beina aðild. Alls eru um 300 félög innan UMFÍ með yfir 100 þúsund félagsmenn. UMFÍ leggur áherslu á að allir geti verið með, og að þátttaka er lífsstíll.

Ágrip af sögu UMFÍ Ungmennafélag Íslands var stofnað á Þingvöllum 2. ágúst árið 1907, en fyrsta ungmennafélagið, Umf. Akureyrar, var stofnað á Akureyri í ársbyrjun 1906. Ungmennafélagshugsjónin fór sem eldur í sinu um landið og barátta hófst strax fyrir betra landi, bættri þjóð og því varð kjörorðið „Ræktun lýðs og lands“. Hreyfingin hafði strax mikil þjóðfélagsleg áhrif, jók félags-

þroska fólks, bjartsýni og trú á land og þjóð. Ungmennafélagar hófu strax að klæða landið skógi, byggðu sundlaugar og samkomuhús, sköpuðu aðstöðu til íþróttaiðkunar, juku samkomuhald, héldu málfundi þar sem fólk lærði að koma fram. Barátta hófst fyrir byggingu héraðsskóla sem urðu undirstaða menntunar í dreifbýli. Það var fátt sem ungmennafélagar létu sig ekki varða ef það var landi og lýð til hagsbóta. Árið 1909 hóf Ungmennafélag Íslands að gefa út tímaritið Skinfaxa sem komið hefur óslitið út síðan og haft mikið gildi. Árið 1911 gaf Tryggvi Gunnarsson bankastjóri UMFÍ mikið landssvæði við Álftavatn. Þetta land fékk nafnið Þrastaskógur og er ein fegursta gróðurperla á suðvesturhorni landsins.

Fyrsta landsmót Ungmennafélags Íslands var haldið árið 1909 og urðu þau tvö í byrjun. Síðan voru mótin endurreist árið 1940 og hafa verið haldin óslitið síðan, þriðja hvert ár. Landsmótin eru nú orðin 27 frá upphafi. Þar koma þúsundir félaga saman og reyna með sér. Mótin hafa verið kölluð Ólympíuleikar Íslands enda stærstu og glæsilegustu íþróttamót sem haldin eru á landinu. Árið 1992 hófust á vegum UMFÍ Unglingalandsmót og hafa 16 mót verið haldin. Árið 2011 fór fram fyrsta Landsmót UMFÍ 50+ á Hvammstanga en mótið er haldið á hverju ári. Ungmennafélagshreyfingin rekur þjónustumiðstöð UMFÍ í Sigtúni 42 í Reykjavík, þaðan er hinum rúmlega 100 þúsund félagsmönnum þjónað. Starfið er mjög fjölbreytt um allt land þar sem stunduð er fjölþætt menningarog íþróttastarfsemi. Íþróttir eru fyrirferðarmestar en fjölmargt annað fer þar fram. Til dæmis halda nokkur félög uppi öflugri leiklistarstarfsemi og mörg taka mikinn þátt í umhverfisverkefnum. Hefur hreyfingin í heild unnið þar viðamikið starf. Ungmennafélögin gegna víða veigamiklu hlutverki í æskulýðsstarfi sveitarfélaga og sinna margvíslegum verkefnum í samstarfi við sveitarfélög. Ungmennafélag Íslands tekur mikinn þátt í erlendu samstarfi og þá mest innan Norðurlandanna.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

3


Ungt fólk og lýðræði

Ráðstefnan á Ísafirði tókst með ágætum Dagana 9.–11. apríl sl. var ráðÞað er von ungmennaráðsins að Stjórnsýslan og við – áhrif ungs fólks á stjórnsýsluna sjötta ráðstefnan Ungt fólk og stefnan Ungt fólk og lýðræði haldin í fimmta sinn og nú á lýðræði verði haldin að ári. Ísafirði. Þema ráðstefnunnar var að Ungmennafélag Íslands Að þessu sinni sóttu sjötíu einstaklþessu sinni Stjórnsýslan og við – áhrif hvetur þau sveitarfélög sem enn hafa ingar ráðstefnuna, bæði ungmenni sem ungs fólks á stjórnsýsluna. Þetta þema er ekki stofnað ungmennaráð að taka sér starfa í ungmennaráðum víðs vegar um mikilvægt ungu fólki sem margt hvert meðfylgjandi ályktun ráðstefnunnar til landið og starfsmenn sem sjá um málgekk til kosninga í vor sem leið í fyrsta fyrirmyndar. efni ungmenna í sveitarfélagi sínu. sinn. Ungmennafélag Íslands hefur ávallt Ungmennaráð UMFÍ hafði veg og lagt áherslu á lýðræðislega þátttöku ungs vanda af ráðstefnunni sem þótti takast fólks og hefur ráðstefnan ævinlega vakið með miklum ágætum enda er jafningjamikla lukku meðal þátttakenda. fræðsla í hávegum höfð hjá UMFÍ.

Ályktun ráðstefnunnar Ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði, haldin á Ísafirði 9.–11. apríl 2014, skorar á stjórnvöld, jafnt ríki sem sveitarfélög, að leita meira til ungmenna og taka tillit til skoðana þeirra á málefnum samfélagsins, einkum þeim er varða ungmennin sjálf. Við teljum að ungt fólk sé nægilega þroskað til að geta myndað sér skoðun sem vert er að taka mark á. Við teljum að mikilvægt sé að hlusta á skoðanir ungs fólks á meðan þær eru ómótaðar og frjálslegar, enda koma þau oft með áhugaverðar hugmyndir sem fara út fyrir hefðbundna hugsun. Við viljum efla upplýsingaflæði milli allra aldurshópa.

4

Við hvetjum öll ungmenni til þess að stíga fram og sýna áhuga á málefnum líðandi stundar, til þess að auka virðingu og traust til ungmenna um allt land. Við teljum nauðsynlegt að efla gagnrýna hugsun og sköpunargleði nemenda í skólum landsins. Við viljum að ungmenni fái að taka virkan þátt í skipulagningu almenningssamgangna í nærumhverfi okkar. Samgöngumál eru hagsmunamál ungs fólks þar sem þau hafa áhrif á atvinnutækifæri, námsmöguleika og annað starf ungs fólks. Góðar samgöngur eru forsenda þess að ungt fólk geti stundað íþróttir og tómstundir óháð búsetu.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Við viljum að jafnréttis- og kynjafræði verði hluti af grunn- og framhaldsskólanámi á Íslandi. Við viljum fræðslu um fjármálalæsi og stjórnmál á öllum stigum skólakerfisins. Við lýsum yfir áhyggjum okkar af takmörkuðum möguleikum ungs fólks til að sækja sér fjölbreytta atvinnu þar sem það á við. Við leggjum til að kosningaaldur í sveitarstjórnarkosningum verði lækkaður niður í 16 ár. Með þeim hætti gæti ungt fólk tekið virkan þátt í stjórnmálum í nærumhverfi sínu til þess að auka áhuga ungs fólks á stjórnmálum. Myndi það stuðla að virkri þátttöku

ungmenna síðar meir í stjórnmálum. Við viljum hvetja ungmennaráð til að auka sýnileika, þannig að ungt fólk geri sér grein fyrir því að þau geti borið ýmis málefni undir ráðin sem komi þeim svo á framfæri. Að eflt verði framboð á félagsstarfi fyrir ungt fólk á bilinu 16–25 ára, þá sérstaklega ungmenni á aldrinum 16–18 ára, með því að útbúa skýr markmið um ungmennahús á Íslandi. Stofnaður verði sjóður sem ungmenni geti sótt um styrk í til þess að koma til móts við þau varðandi aðgengi að frístundastarfi, til dæmis vegna vegalengdar og fjárhags.


SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

5


Jón Kristján Sigurðsson – ritstjóraspjall:

Úr mörgum spennandi verkefnum að velja hjá Ungmennafélagi Íslands Sumarið er tíminn og óhætt að segja að hann sé það svo sannarlega hjá Ungmennafélagi Íslands. Margt er í boði að venju þannig að almenningur hefur úr mörgum spennandi verkefnum að velja. Eitt mót er að baki, 4. Landsmót UMFÍ 50+ á Húsavík, sem heppnaðist einstaklega vel. Yfir 400 keppendur nutu þar góðrar samveru í leik og keppni. Heimamenn tóku vel á móti gestum og keppendum eins og þeim er einum lagið og allir nutu þess innilega að dvelja mótshelgina á Húsavík. Landsmóti UMFÍ 50+ vex fiskur um hrygg með hverju mótinu sem haldið er. Ljóst má vera að það var kominn tími fyrir mót sem þetta enda sýnir það sig nú þegar hvað mótið nýtur mikilla vinsælda. Fram undan er 17. Unglingalandsmót UMFÍ um verslunarmannahelgina á Sauðárkróki. Margir keppendur og foreldrar leggja leið sína á mótið sem notið hefur gríðarlega vinsælda frá upphafi. Undirbúningur er að baki og nú bíða allir þangað til að stóra stundin rennur upp. Það

eiga margir krakkar góðar minningar frá þessum mótum og margar fjölskyldur fylgja þátttakendum á mót á hverju ári. Má með sanni segja að Unglingalandsmótið eigi orðið fastan sess hjá mörgum fjölskyldum þessa helgi ár hvert. Dagskrá mótsins er áhugaverð og spennandi og allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Frjálsíþróttaskóli UMFÍ er starf-

ræktur í sumar, sjötta árið í röð. Skólinn var vel sóttur á þeim fimm stöðum um landið þar sem námskeið voru í gangi. Fjölskyldan á Fjallið er á sínum stað og þúsundir manna njóta þess að ganga og vera úti í náttúrunni. Svo að farið sé úr einu í annað fór það víst fram hjá fáum að heimsmeistarakeppni í knattspyrnu fór fram í Brasilíu í sumar. Þetta er heimsviðburður í háum gæðaflokki og fólk um allan heim nýtur þess að koma saman og horfa á beinar útsendingar frá leikjunum. Ég held að flestir séu sammála um að keppnin að þessu sinni hafi verið einstaklega vel heppnuð, boðið var upp á frábæra leiki, mögnuð augnablik, óvænt úrslit og glæsileg tilþrif. Þessi keppni þjappar fólki saman og það nýtur þess að horfa á bestu fótboltamenn heimsins leika listir sínar. Leikmenn fóru ekki leynt með tilfinningar sínar í gleði jafnt sem sorg. Þessi keppni rennur mörgum seint úr minni. Að lokum stóðu Þjóðverjar á efsta þrepi og voru vel að komnir.

GÖNGUM UM ÍSLAND

G

öngum um Ísland er landsverkefni UMFÍ sem sett var á laggirnar sumarið 2002. Verkefnið er unnið í samstarfi við sambandsaðila og ungmennafélög um land allt. Ísland hefur að geyma mikinn fjölda gönguleiða og hafa útvaldar gönguleiðir í hverju byggðarlagi verið fundnar til þessa verkefnis. Þessar leiðir er að finna á ganga.is og í leiðabók sem gefin hefur verið út á hverju vori síðustu ár. Á ganga.is og í leiðabókinni er að finna stuttar, stikaðar og aðgengilegar gönguleiðir sem og lengri gönguleiðir. Einnig er þar að finna ýmsan fróðleik, t.d. hvað beri að hafa í huga áður en farið er í gönguferð.

FJÖLSKYLDAN Á FJALLIÐ

F

jölskyldan á fjallið er einn liður í verkefninu ganga.is. Sambandsaðilar stinga upp á fjalli á sínu svæði og er settur upp póstkassi á tindinum. Settir hafa verið upp póstkassar með gestabókum á 20 fjöllum víðs vegar um landið en öll þessi fjöll eiga það sameiginlegt að vera tiltölulega létt til uppgöngu.

6

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Skinfaxi 2. tbl. 2014 Ritstjóri: Jón Kristján Sigurðsson. Ábyrgðarmaður: Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ. Ljósmyndir: Jón Kristján Sigurðsson, Ragnar Orri Gunnarsson o.fl. Umbrot og hönnun: Indígó. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Prófarkalestur: Helgi Magnússon. Auglýsingar: Miðlun ehf. og Gunnar Bender. Ritnefnd: Örn Guðnason formaður, Gunnar Gunnarsson, Berglind Ósk Agnarsdóttir, Pétur Arason og Jóhanna Hreiðarsdóttir. Skrifstofa UMFÍ/Skinfaxa: Þjónustumiðstöð UMFÍ, Sigtúni 42, 105 Reykjavík. Sími: 568-2929 Netfang: umfi@umfi.is Heimasíða: www.umfi.is Starfsmenn UMFÍ: Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri, Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri, Jón Kristján Sigurðsson, ritstjóri Skinfaxa og kynningarfulltrúi, Sigurður Guðmundsson, landsfulltrúi, Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi, með aðsetur á Sauðárkróki, Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi, Guðbirna Kristín Þórðardóttir, ritari. Stjórn UMFÍ: Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður, Haukur Valtýsson, varaformaður, Örn Guðnason, ritari, Helga Jóhannesdóttir, gjaldkeri, Hrönn Jónsdóttir, meðstjórnandi, Björg Jakobsdóttir, meðstjórnandi, Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi. Varastjórn UMFÍ: Ragnheiður Högnadóttir, Baldur Daníelsson, Kristinn Óskar Grétuson, Eyrún Harpa Hlynsdóttir. Forsíðumynd: Framganga Anítu Hinriksdóttur á hlaupabrautinni hefur ekki farið fram hjá neinum. Frjálsíþróttaheimurinn fylgist með henni af áhuga enda hefur hún náð árangri sem hefur vakið mikla athygli. Það verður spennandi að fylgjast með Anítu í framtíðinni.


ANCHORAGE

ST. PETERSBURG HELSINKI VANCOUVER SEATTLE

STOCKHOLM TRONDHEIM

EDMONTON

ICELAND

OSLO GOTHENBURG COPENHAGEN BERGEN STAVANGER BILLUND HAMBURG FRANKFURT MUNICH AMSTERDAM GLASGOW BRUSSELS ZURICH MANCHESTER MILAN BIRMINGHAM LONDON PARIS GENEVA HEATHROW & GATWICK

DENVER

BARCELONA

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

MADRID

TORONTO

WASHINGTON D.C.

BOSTON NEW YORK

HALIFAX

JFK & NEWARK

ORLANDO

HVERT LANGAR ÞIG AÐ FARA? + icelandair.is

Vertu með okkur


Ungmennaráð UMFÍ

U

ngmennaráð UMFÍ er skipað átta ungmennum héðan og þaðan af landinu. Fjölbreytt viðhorf og skoðanir koma því saman þar sem þau reyna hafa áhrif á önnur ungmenni. Við höfum verið að vinna við nokkur verkefni og má þar nefna Skemmtihelgi Ungmennaráðsins og Ungt fólk og lýðræði. Skemmtihelgin snýst aðallega um að fá krakka, sem þekkjast lítið sem ekkert, til að eyða helgi saman og kynnast því og skemmta sér saman án áfengis eða annarra vímuefna. Þar notum við óhefðbundnar leiðir til að

stjaka þeim hægt og rólega út úr sínum eigin þægindaramma og fá þau til að þora að tjá sig. Síðan er spilað og borðað snakk um kvöldið og farið í marga leiki. Í verkefninu Ungt fólk og lýðræði tökum við fyrir málefni sem tengjast stjórnsýslunni og það hvernig ungt fólk getur haft áhrif á hana. Við sýnum ungmennum að þau geta haft áhrif þótt þau séu ekki komin á aldur til að kjósa. Verkefnin sem við höfum komið á fót hafa orðið til þess að við eigum orðið auðveldara með að tjá skoðanir okkar og óhræddari að ræða þær.

Þetta hefur líka veitt okkur meiri þekkingu innan okkar eigin stjórnkerfis. Við erum farin að skilja betur hvernig það virkar vegna þess að við þurftum sjálf að kynna okkur stjórnmál til þess að geta útskýrt þau fyrir öðrum. Ég tala nú fyrir mína hönd þegar ég segi að ég ákvað að fara í Ungmennaráðið, ekki vegna þess ég hefði áhuga á því, heldur vegna þess að ég átti vini þar og ákvað bara slá til. Til að byrja með vildi ég bara taka þátt í því skemmtilega, það er að segja leikjum, en þegar maður er í svona ráði er það ekki í boði. Nú er ég farinn að þora að taka þátt í umræðum, koma með hugmyndir og taka af skarið með að taka þátt í verkefnum sem ég hef ekki mikið vit á en vil kynnast betur. Ráðið er með aldurstakmark, þannig eftir ákveðinn aldur þarf hver og einn að hætta en í stað hans kemur annar inn sem er með öðruvísi skoðanir og hugsanir og þar er það sem gerir þetta ráð svo flott. Við erum öll þarna með sama markmið en það er að reyna að virkja ungmenni á landinu á einn eða annan hátt. Ef á að nefna það flottasta sem Ungmennaráðið hefur gert, þá tel ég það vera Ungt fólk og lýðræði. Krakkar á öllum aldri fengu að koma fram með hugmyndir, skoðanir, efast um þær sjálf og gagnrýna þær. Þau lærðu með smá þjálfun að koma með tillögur og breytingar á þeim og rökstyðja mál sitt. Ungmennaráð UMFÍ er þar af leiðandi hópur ungmenna með flottar hugmyndir um hvernig hægt sé að ná til jafnaldra sinna. Með hjálp frá UMFÍ hefur okkur tekist það og við ætlum að halda áfram.

Björn Grétar Baldursson

ÆSKULÝÐSVETTVANGURINN

Æ

skulýðsvettvangurinn (ÆV), samstarfsvettvangur Ungmennafélags Íslands, Bandalags íslenskra skáta, KFUM og KFUK á Íslandi og Slysavarnafélagsins Landsbjargar var stofnaður árið 2007 en formleg stofnun fór fram sumarið 2012. Markmið og tilgangur ÆV er að stuðla að samræðu og samstarfi aðildarfélaganna á sviði leiðtogaþjálfunar, fræðslumála, útbreiðslu og kynningar og á öðrum sviðum eftir því sem þurfa þykir. Jafnframt er það markmið og tilgangur ÆV að tryggja enn betur öryggi og velferð barna og ungmenna innan aðildarfélaga ÆV og treysta stoðir faglegs starfs. Öll aðildarfélög vinna að öflugu starfi með börnum og ungu fólki og er það hagur þeirra allra að vinna saman að málefnum barna. Síðustu ár hafa verið mjög öflug í starfi ÆV. Á vormánuðum 2012 voru siðareglur ÆV gefnar út. Um var að ræða annars vegar siðareglur um samskipti fyrir starfsmenn og sjálfboðaliða sem vinna með börnum og ungmennum og hins vegar siðareglur um rekstur og ábyrgð fyrir þá sem sitja í stjórnum og bera ábyrgð í félögum.

8

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Sumarið 2012 hóf ÆV markvissa vinnu gegn einelti. Unnin var Aðgerðaáætlun ÆV gegn einelti og annarri óæskilegri hegðun sem og eineltisveggspjald. Tilgangurinn með gerð og útgáfu aðgerðaáætlunarinnar er að skerpa á ferlum við úrvinnslu eineltismála, svo að tryggt sé að öllum geti liðið vel í leik og starfi innan ÆV. Frá árinu 2010 hefur ÆV staðið fyrir námskeiðinu Verndum þau. Námskeiðið er byggt á efni bókarinnar Verndum þau og fjallar um

hvernig bregðast eigi við grun um ofbeldi og vanrækslu gegn börnum og unglingum. Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem starfa með börnum og unglingum hjá sveitarfélögum, íþróttafélögum, æskulýðsfélögum og öðrum þeim sem áhuga hafa. ÆV gerir þá kröfu um að allir starfsmenn og sjálfboðaliðar innan vettvangsins sæki námskeiðið. Um árslok ársins 2012 voru mótaðar og samþykktar Starfsreglur um meðferð kynferðisbrota. Reglurnar voru mótaðar af sérstöku fagráði sem hefur það hlutverk að vinna með og leysa mál er tengjast kynferðisbrotum. Hlutverk fagráðsins er að taka við málum sem upp koma og sjá til þess að þau fái viðhlítandi málsmeðferð. Jafnframt leiðbeinir það þolendum um málsmeðferð og sér til þess að þeir fái stuðning. Ráðið er skipað fjórum einstaklingum, einum frá hverju aðildarfélagi. Allir hafa þessir einstaklingar reynslu eða þekkingu í þessum málaflokki. Að auki hefur ráðið aðgang að lögfræðingi og/eða sálfræðingi ef það óskar eftir því.


SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

9


Hreyfivikan Hreyfivikan „Move Week“ er samevrópsk herferð sem hefur það að markmiði að kynna kosti þess að taka virkan þátt í hreyfingu og íþróttum reglulega. ISCA-samtökin (International Sport and Culture Association) halda utan um verkefnið en Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) er aðili að samtökunum og fylgir því eftir hérlendis. ISCA vinnur með mörgum grasrótarsamtökum um allan heim að þessu markmiði. Meginmarkmið allra grasrótarsamtaka ISCA er að efla samstarf ólíkra hópa með það að markmiði að auka þátttöku almennings í hreyfingu og íþróttum. Framtíðarsýn samstarfsaðila er „að 100 milljónir fleiri Evrópubúa verði orðnir virkir í hreyfingu og íþróttum fyrir árið 2020“. Fyrsta ár herferðarinnar var 2012 en þá tóku einstaklingar, stofnanir og borgir um alla Evrópu þátt í stórum stíl. Fyrsta herferðin fór fram í október en þá voru haldnir yfir 100 viðburðir í 23 löndum með um 140.000 þúsund þátttakendum. Á Íslandi voru haldnir um 30 viðburðir um allt land og voru þátttakendur nokkur hundruð.

Hreyfivikan á Fljótsdalshéraði fékk verðlaun 2013 Í fyrra fjölgaði þátttakendum um allan heim en 37 Evrópuþjóðir tóku þátt og útlit fyrir að þeim fjölgi enn frekar í ár. Hjá UMFÍ er útlit fyrir að enn fleiri sambandsaðilar taki þátt í herferðinni og einkaaðilar að sama skapi. Hreyfivikan á Fljótsdalshéraði 2013 var eitt af níu verkefnum sem hlutu verðlaun „Move Week“ 2013 fyrir samvinnu ólíkra aðila innan sveitarfélags. En það var samstarf margra ólíkra þátta sem kom að verkefninu sem vakti athygli út fyrir landsteinana.

Almenningsíþróttaverkefni án uppskriftar Segja má að herferðin sé almenningsíþróttaverkefni án uppskriftar þar sem eina markmiðið er að fá fólk til að hreyfa sig og taka þátt í hverju því sem hentar því sjálfu. Sambandsaðilar eru hvattir til að nýta Hreyfivikuna til að kynna það öfluga og góða starf sem þegar er í boði og brydda upp á einhverjum nýjungum sérstaklega í hreyfivikunni til að hvetja fólk til þátttöku. Mikilvægt er að fá sem flesta aðila, fyrirtæki og hópa samfélagsins í lið með sér líkt og Fljótsdalshérað sýndi og sannaði á síðasta ári til að gera gott samfélag enn betra.

Langtímamarkmið UMFÍ horfir á verkefnið til langs tíma líkt og herferðin er langtímamarkmið og hvetur því aðila til að byrja smátt og bæta við á næsta ári í stað þess að fara of bratt af stað. Einfaldir viðburðir hitta oftar en ekki í mark og litlu hlutirnir skipta máli. Ganga með leikskólabörn á dvalarheimili á nágrenninu og slá upp harmonikkuballi er dæmi um sniðugan viðburð sem hvorki krefst mikils undirbúnings né kostnaðar en skilur mikið eftir sig fyrir báða aldurshópa. Ungmennafélag Íslands fagnar öllum þeim sem áhuga hafa á að taka þátt og breiða út með okkur boðskapinn um mikilvægi hreyfingar fyrir alla. Sabína Steinunn Halldórsdóttir landsfulltrúi heldur utan um verkefnið fyrir UMFÍ og er ávallt boðin og búin til að veita enn frekari upplýsingar og styðja þá sem vilja taka þátt á einn eða annan máta.

ALMENNINGSÍÞRÓTTIR OG ÚTIVIST

Í

áranna rás hafa þjóðir þekkt og lagt rækt við þau einföldu sannindi að lykillinn að góðri heilsu felist meðal annars í nægilegri hreyfingu og heilbrigðum lifnaðarháttum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að hreyfingarleysi getur haft í för með sér fjölmarga sjúkdóma. Offita er algengasta afleiðing hreyfingarleysis og stuðlar oft að því að aðrir kvillar og/eða langvinnir sjúkdómar hrjái einstaklinga. Þannig eru þeir sem þjást af offitu taldir líklegri til að glíma við áunna sykursýki, hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, andlega vellíðan, gallsteina, gigt og kvilla í stoðkerfi, svo sem mjóbaksverki, slit í hnjám, baki, mjöðmum, ökklum og hrygg.

10

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Ungmennafélag Íslands hefur ákveðið að gefa verkefnum á sviði almenningsíþrótta enn meira vægi í starfsemi félagsins í því augnamiði að vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi hreyfingar og hollra lifnaðarhátta. Ástundun almenningsíþrótta höfðar til allra aldurshópa og tekur mið af hverjum einstaklingi, hver stundar sína íþrótt á sínum forsendum. Mikilvægast er að sérhver einstaklingur finni íþrótt sem hann getur stundað sér til heilsubótar og síðast en ekki síst ánægju.


www.n1.is

facebook.com/enneinn

Sigurvegari sumarsins Í leikjum sem enginn hefur spilað áður kemur oft á óvart hver reynist vera bestur. Er það fermingarbarnið með reynslu af tölvuleikjum? Skrifstofumaður með sérþekkingu á inniskóm? Sæktu Vegabréfið, safnaðu stimplum og fáðu spennandi Minute to Win It þrautir. Farðu í keppnisferðalag með fjölskyldunni í sumar – það er alltaf stutt í næstu N1 stöð.

Náðu í Vegabréfið á næstu N1 stöð

Safnaðu stimplum og fáðu vinninga

Taktu þátt í skemmtilegum leik á vegabrefaleikur.is

Hluti af ferðasumrinu Sýningar hefjast á SkjáEinum næsta haust

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

11


ANÍTA

HINRIKSDÓTTIR Aníta Hinriksdóttir er efnilegasti frjálsíþróttamaður landsins en árangur hennar á hlaupabrautinni hefur vakið mikla athygli í frjálsíþróttaheiminum. Frábær árangur í fyrrasumar skaut henni upp á stjörnuhimininn og þeir eru margir sem bíða spenntir eftir framgangi hennar á næstu árum enda er gríðarlegt efni þar á ferðinni.

Heims- og Evrópumeistari Aníta varð heims- og Evrópumeistari í 800 metra hlaupi ungmenna með aðeins sex daga millibili í júlí 2013 og bætti Norðurlandameistaratitli í safnið tæpum mánuði síðar. Hún vann 800 metra hlaupið á heimsmeistaramóti 17 ára og yngri í Donetsk í Úkraínu 14. júlí 2013. Nokkrum dögum síðar varð hún hlutskörpust í sömu grein á Evrópumóti 19 ára og yngri í Rieti á Ítalíu og 17. ágúst sigraði hún örugglega í sömu grein á Norðurlandamóti 19 ára og yngri í Espoo í

Finnlandi. Aníta bætti eigið Íslandsmet þegar hún hljóp 800 metra á 2:00,49 mínútum á ungmennamóti í Mannheim í Þýskalandi 30. júní 2013.

Æfi 7–9 sinnum í viku Við hittum Anítu að máli á Meistaramóti Íslands í Kaplakrika á dögunum og kom fram í máli hennar að verkefnin fram undan væru næg. Hún sagði að æfingar gengju samkvæmt áætlun en að jafnaði æfði hún 7–9 sinnum í viku.

Það verður kátt á Króknum Skagfirðingar bjóða ykkur velkomin á skemmtilegasta frjálsíþróttavöll landsins þaðan sem aðeins er steinsnar í knattspyrnuvelli, íþróttahús, sundlaug, golfvöll, reiðhöll og aðstöðu fyrir allar aðrar keppnisgreinar, auk þess sem tjaldsvæði eru í stuttu göngufæri. www.visitskagafjordur.is

12

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

NÝPRENT ehf.

Velkomin á 17. UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmannahelgina 1.-3. ágúst 2014


„Eins og gefur að skilja fer mikill tími í æfingar en ég hef bara óskaplega gaman af þessu.“ Óskaplega gaman af þessu „Eins og gefur að skilja fer mikill tími í æfingar en ég hef bara óskaplega gaman af þessu. Ég hef alltaf einsett mér að standa mig vel í því sem ég tek mér fyrir hendur og metnaðurinn er mikill að standa sig vel á hlaupabrautinni,“ sagði Aníta Hinriksdóttir í samtali við Skinfaxa en hún hóf að æfa frjálsar íþróttir þegar hún var 10 ára gömul.

Frjálsar heilluðu mest „Ég prófaði í byrjun allar greinar innan frjálsra íþrótta og svo var ég í sundi, körfubolta og ýmislegu öðru. Það kom síðan í ljós að frjálsar íþróttir heilluðu mig mest og hlaupin urðu ofan á í þeim efnum,“ sagði Aníta.

Ætla að æfa vel - Hvernig sérð þú fyrir þér næstu árin hjá þér, kannski þá sem frjálsíþróttakonu í fremstu röð? „Það er stefnan á meðan ég hef gaman af þessu. Ég ætla að æfa vel eins og ég hef alltaf gert en maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér.“

Unglingalandsmót UMFÍ eru frábær Aníta keppti á Landsmóti UMFÍ á Selfossi í fyrrasumar og hefur auk þess keppt á nokkrum Unglingalandsmótum í gegnum tíðina. Hún segist alltaf hafa notið sín á þessum mótum og að það sé gaman að hafa tekið þátt í þeim. „Unglingalandsmót UMFÍ eru frábær hvert sem litið er, góð og jákvæð reynsla. Á mótunum hefur ég kynnst mörgum krökkum og tekið þátt í greinum sem ég er ekki vön að keppa í. Það hefur verið mjög gaman og góð stemning. Krakkar og unglingar eiga að nota þetta tækifæri, að keppa við jafnaldra sína í góðu umhverfi. Þátttakan í mótunum hefur líka gefið manni tækifæri til að ferðast um landið.“

Allt saman gengur upp að lokum - Hvernig hefur gengið hjá þér að sameina æfingar og námið? „Það hefur bara gengið vel en þegar maður skipuleggur tímann vel þá gengur þetta allt saman upp að lokum. Það er ekkert ákveðið hvað ég geri þegar stúdentsprófinu lýkur, jafnvel að æfa erlendis. Ég ætla fyrst að sjá hvað mig langar til að læra. Ég er að æfa með flottum æfingahópi hér heima og aðstæðurnar eru ágætar. Ég ætla bara að vona að framtíðin sé björt hjá mér,“ sagði Aníta en hún leggur stund á nám við Menntaskólann í Reykjavík.

Æfa vel og skipulega - Hvaða góð ráð gefur þú börnum og unglingum sem eru að æfa íþrótt sína? „Fyrst og fremst að hafa gaman af því sem

þau eru að gera og æfa vel með skipulögðum hætti,“ sagði Aníta Hinriksdóttir í spjallinu við Skinfaxa.

Við upphaf 1500 m hlaups kvenna á Meistaramóti Íslands á dögunum þar sem Aníta Hinriksdóttir sigraði með miklum yfirburðum. María Birkisdóttir, Guðlaug Edda Hannesdóttir, Fríða Rún Þórðardóttir og Helga Guðný Elíasdóttir eru hér með Anítu við rásmarkið.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

13


Við fjármögnum nýja fjölskyldubílinn Þegar fjölskyldan stækkar getur nýrri, sparneytnari og öruggari bíll gert gæfumuninn. Með faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu hjálpum við þér að fjármagna það sem upp á vantar til að þú getir uppfært fjölskyldubílinn. Við aðstoðum með ánægju.

>

sími 440 4400

>

www.ergo.is

>

ergo@ergo.is

ENNEMM / SÍA / NM61306

Suðurlandsbraut 14

14

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


Nýtum frítíma okkar á uppbyggilegan hátt

Sigríður Etna Marinósdóttir

T

ómstundir eru einn af þeim þáttum í umhverfinu sem hafa áhrif á hamingju okkar. Í tómstundastarfi er sífellt verið að læra nýja hluti, fólk upplifir margar jákvæðar tilfinningar og sjálfsmyndin styrkist. Þátttaka í tómstundastarfi hjálpar einstaklingum til að koma jafnvægi á lífið og hefur jákvæð áhrif á andlega og félagslega heilsu þeirra. Tómstundaiðkun stuðlar auk þess að myndun tengslanets og örvar félagslegan þroska. Iðkendur læra að taka tillit til annarra, kynnast innbyrðis, byggja upp vináttu og mynda traust sín á milli. Þegar skoðuð er ævi ,,meðalmanneskju“ kemur í ljós að hún eyðir 4,33 árum af ævi sinni í formlega menntun, 7,33 árum í vinnu, 24 árum í svefn og 27 árum í tómstundir. Þessi mikli tími sem fólk hefur fyrir tómstundir sýnir fram á hve mikilvægt það er að frítími þess sé skipulagður og að þörfin fyrir skipulagt tómstundastarf í umsjá fagaðila sé mikil. Það ætti ekki að skipta neinu máli hvar fólk býr eða á hvaða aldri það er því að tómstundir skipta jafnmiklu máli fyrir alla, unga sem aldna. Undanfarin ár hafa fjölmargar rannsóknir leitt í ljós mikilvægi skipulagðs æskulýðs-, félags- og tómstundastarfs meðal unglinga og barna. Auk þess hafa rannsóknir sýnt að almenn hreyfing og íþróttaiðkun eykur líkur á góðri líðan, bæði líkamlegri og andlegri, og dregur úr líkum á áhættuhegðun. Þau börn og unglingar sem eru þátttakendur í skipulögðu starfi eru því líklegri en önnur ungmenni til að líða betur andlega og neyta hollrar fæðu. Einnig eru þau ólíklegri til að

reykja og neyta áfengis og annarra vímuefna. Þá skiptir tómstundastarf miklu máli fyrir eldri borgara og hafa rannsóknir sýnt að þátttaka þeirra í tómstundastarfi eykur reisn þeirra og eflir sjálfstæði. Auk þess hefur tómstundastarf mikil áhrif á eldri borgara vegna þess að margt breytist þegar þeir hætta að vinna og hafa meiri tíma fyrir sjálfa sig. Þátttaka í tómstundastarfi er góð leið fyrir eldri borgara til að taka áfram virkan þátt í samfélaginu sem það býr í og er virkni þess ekki aðeins mikilvæg fyrir þá sjálfa heldur einnig fyrir samfélagið í heild sinni.

Flestir gera sér grein fyrir því hvað felst í hugtakinu tómstundir og tengja þær við eitthvað ánægjulegt eða eitthvað sem veitir þeim vellíðan. Í nútímaþjóðfélaginu, þar sem hraðinn er mikill, virðist fólk ekki átta sig á þeim mikla tíma sem það hefur fyrir tómstundir. Þær eru mikilvægar fyrir alla einstaklinga, óháð aldri þeirra og búsetu, og miklu máli skiptir að fólk finni sér á unga aldri tómstundaiðju sem hæfir áhugasviði þess. Sigríður Etna Marinósdóttir, tómstunda- og félagsmálafræðingur

Færni til framtíðar er handbók um örvun hreyfifærni barna úti í nánasta umhverfi. Bókin á erindi við alla sem hafa áhuga á því að efla hreyfingu og hreyfifærni barna og nýta til þess náttúruna okkar. Bókin fæst í verslunum Eymundsson og hjá höfundi í síma 898-2279 eða á netfanginu sabinast@simnet.is

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

15


BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON

B

jörgvin Páll er mikill íþróttamaður og hefur mikinn metnað til að komast sem lengst í íþrótt sinni. Það gerist ekki af sjálfu sér en þrotlausar æfingar hafa komið honum í þá stöðu að leika í bestu deild handboltans í heiminum. Kröfurnar þar eru miklar en Björgvin hefur staðið sig vel og er að hefja sjöunda ár sitt í atvinnumennskunni. Björgvin Páll var nýfarinn til Þýskalands þegar viðtalið fór fram en æfingar fyrir næsta tímabil eru hafnar. Undirbúningstímabilið í þýska handboltanum þykir mjög erfitt og dagarnir langir og strangir. Björgvin Páll, sem verður 29 ára gamall á þessu ári, er fæddur á Hvammstanga. Dvölin á Hvammstanga varð ekki löng en þaðan lá leiðin í Kópavoginn og loks til Reykjavíkur þar sem hann kynntist eiginkonu sinni, Karenu Einarsdóttur. Saman eiga þau eina dóttur sem er að verða eins árs.

Tilviljun að handboltinn varð fyrir valinu „Ég hef verið um átta ára gamall þegar ég fór að æfa íþróttir af einhverri alvöru. Ég var í byrjun í flestum boltaíþróttum og einnig í fimleikum og dansi. Að æfa svona margar greinar í upphafi jók bara hreyfigetuna og ég er viss um að það hefur aðeins gert mér gott. Ég var ofvirkur sem krakki og þurfti því mikla útrás. Að því kom að ég þurfti að gera upp hug minn, í hvaða íþrótt ég ætlaði að vera. Handboltinn varð fyrir valinu en það var bara tilviljun. Ég var aldrei hræddur við að standa á milli stanganna og þegar upp var staðið var þetta hárrétt ákvörðun hjá mér,“ sagði Björgvin Páll Gústavsson í spjalli við Skinfaxa.

Björgvin Páll sagðist hafa alist upp í HK í Kópavogi. Síðan lék hann með Víkingi í tvö ár, með ÍBV tímabilið 2003 og loks í Fram þaðan sem hann fór í atvinnumennskuna. Eiginkona hans er mikill Framari eins og allt tengdafólk hans.

í mun betra lið og fékk að spila mikið með liðinu. Þarna áskotnaðist mér reynsla og dvölin í Sviss var góður skóli. Ég fór á nýjan leik til Þýskalands og lék með Magdeburg í tvö ár þaðan sem ég fór til Bergischer HC sem ég leik með í dag. Þýskaland er Mekka handboltans enda er gríðarlegur áhugi á handbolta í Þýskalandi, leikirnir eru vel sóttir og stemningin er einstök. Ég er bjartsýnn fyrir næsta tímabil. Liðinu gekk lengstum vel á síðasta tímabili og við mætum núna til leiks reynslunni ríkari. Maður veit ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér og kannski á maður eftir að fá tækifæri til að leika í Frakklandi eða á Spáni, hver veit? Tíminn í atvinnumennskunni líður hratt og því er gott að nýta tímann vel,“ sagði Björgvin Páll.

Tvisvar markvörður ársins

Lærður bakari

Björgvin Pál Gústavsson, landsliðsmarkmann í handknattleik, þarf vart að kynna en hann hefur varið mark íslenska landsliðsins síðustu ár af stakri prýði. Upp úr standa silfurverðlaun á Ólympíuleikunum í Peking 2008 og bronsverðlaun á Evrópumótinu í Austurríki 2010.

Eiginkonan mikill Framari

Björgvin hóf atvinnumennskuna með þýska liðinu Bittenfeld en hélt þaðan til svissneska liðsins Kadetten Schaffhausen og lék þar við frábæran orðstír. Hann var valinn markvörður ársins 2010 og 2011 og var valinn í lið ársins þar í landi. Hann vann auk þess titla með liðinu. Hann fór á nýjan leik til Þýskalands og gekk í raðir Magdeburg og lék með liðinu í tvö ár. Björgvin Páll er núna að hefja sitt annað tímabil með Bergischer HC.

„Þýskaland er Mekka handboltans enda er gríðarlegur áhugi á handbolta í Þýskalandi, leikirnir eru vel sóttir og stemningin er einstök.“

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Stofnaði tvö fyrirtæki „Ég hef mikinn áhuga á viðskiptum og hef stofnað tvö fyrirtæki. Það er eins víst að maður eigi eftir að vinna við þetta þegar atvinnumennskunni lýkur. Það er langt í það því að ég stefni að því að vera í atvinnumennsku næstu tíu árin ef skrokkurinn leyfir. Þegar maður snýr heim aftur á einhverjum tímapunkti verður maður í vinnu tengdri viðskiptum og eflaust handboltanum líka. Handboltinn mun alltaf spila hlutverk hjá manni,“ sagði Björgvin Páll.

Draumurinn rættist Dvölin í Sviss góður skóli „Ég spilaði mikið með Bittenfeld á fyrstu árum mínum í Þýskalandi og það var mikil og góð reynsla fyrir mig. Ég fór síðan til Sviss

16

Björgvin Páll er bakari að mennt. Hann er stúdent frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla, einkaþjálfari frá Íþróttaakademíu Keilis, íþróttaþjálfari frá Íþróttaakademíu Keilis og leggur stund á fjarnám í viðskiptafræði við Háskólanum á Bifröst.

Björgvin Páll sagði það forréttindi að hafa handboltann að atvinnu. Það hefði alltaf verið draumur hans að komast í atvinnumennsku og sá draumur hefði ræst.


Alltaf draumur minn að komast í atvinnumennsku „Atvinnumennskan er ekki fyrir alla og þetta er harður heimur. Það er ekkert gefið eftir og menn þurfa að hafa fyrir hlutunum. Það má aldrei slá slöku við. Þetta er ofsalega gaman þegar vel gengur og að fá greitt fyrir íþróttaiðkun sína,“ sagði Björgvin Páll.

„Þú verður að finna sjálfan þig og æfa markvisst með skipulögðum hætti.“

Þú verður að hafa gaman og æfa íþróttina markvisst

Erum oft vanir að velja okkur erfiðari leiðina

- Á Björgvin góðar ráðleggingar handa þeim sem hafa sett sér það markmið og eiga þann draum að gerast atvinnumenn? „Það skiptir engu máli hvaða íþrótt á í hlut, það er tvennt sem hafa verður í huga að mínu mati. Þú verður að hafa gaman af því að stunda íþróttina og æfa markvisst. Einhvers staðar stendur að æfingin skapi meistarann og það eru orð að sönnu. Þú verður að finna sjálfan þig og æfa markvisst með skipulögðum hætti.“

- Ef við snúum okkur að landsliðinu. Var ekki sárt að sjá á eftir sætinu á HM í Katar? „Jú, það var gríðarlega sárt að sitja eftir. Það var alltaf markmiðið hjá okkur að komast til Katar en því miður gekk það ekki eftir. Við munum bretta upp ermar og gera betur fyrir næstu keppni. Við eigum möguleika að koma okkur á Ólympíuleikana í Ríó 2016 og að því verður stefnt með öllum ráðum. Nú er bara að vinna rétt og skynsamlega úr hlutunum og við erum oft vanir að velja okkur erfiðari leiðina,“ sagði Björgvin Páll í viðtalinu við Skinfaxa.

Keppti einu sinni á héraðsmóti USVH Björgvin Páll er inntur eftir því hvort hann hafi keppt á mótum á vegum Ungmennafélags Íslands. „Ég gerði það aldrei en veit að þessi mót eru skemmtileg og eiga sér mikla sögu. Ég keppti þó einu sinni á héraðsmóti USVH á

Hvammstanga. Ég tók þátt í boðhlaupi þegar ég var í heimsókn hjá föður mínum og við gerðum bara vel og hrepptum silfurverðlaun. Þessu hlaupi man ég vel eftir,“ sagði Björgvin Páll.

Það er metnaður okkar hjá Frumherja að veita góða þjónustu og hagstæð kjör á skoðunum.

ÞJÓNUSTUVER

TÍMAPANTANIR OG UPPLÝSINGAR

570 9090

BETRI STOFAN

Keyrum örugg um vegi landsins og látum skoða bílinn þar sem reynslan er mest!

Er kagginn kominn með skoðun?

- örugg bifreiðaskoðun um allt land Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

17


400 keppendur skemmtu sér vel á Landsmóti UMFÍ 50+ á Húsavík

L

andsmót UMFÍ 50+ var haldið á Húsavík dagana 20.–22. júní í sumar. Mótið fór einstaklega vel fram en þátttakendur á mótinu voru yfir 400 talsins. Elsti keppandinn var 92 ára karl sem keppti í línudansi og fleiri greinum. Keppt var í blaki, boccia, bogfimi, bridds, fjallahlaupi, frjálsum íþróttum, golfi, línudansi, pútti, bæði einstaklings- og sveitakeppni, ringó, skák, skotfimi, starfsíþróttum á borð við dráttarvélaakstur, hrútadóma og pönnukökubakstur, stígvélakasti, sundi, sýningum/leikfimi og þríþraut. Þetta var fjórða Landsmót UMFÍ 50+ en mótin eru haldin í júní hvert ár. Aðstandendur mótsins merktu

18

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

þá ánægjulega þróun að yngri keppendum væri að fjölga, þ.e. fólki sem er nýlega orðið fimmtugt. Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, var virkilega ánægð og þakklát eftir Landsmótið sem heppnaðist vel. Veðurfarið var hagstætt og keppendur og áhorfendur skemmtu sér vel á mótinu. „Mótið fór vel fram og gekk vel í alla staði. Framkvæmdin var í góðum höndum heimamanna enda valinn maður í hverju rúmi. Við förum alsæl frá þessu móti og erum full tilhlökkunar fyrir næsta mót sem verður haldið á Blönduósi næsta sumar.“


NÝPRENT

LEIGJUM ÚT OG ÞJÓNUSTUM VATNSSALERNI á íþróttamót og hverskyns mannamót mannamót

Borgarflöt 15 :: 550 Sauðárkrókur Sími: 891 9181 :: Fax: 453 5778 Netfang: okgam@simnet.is

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

19


Ársþing Héraðssambands Þingeyinga:

Mikið stendur til á 100 ára afmælisári HSÞ Ársþing HSÞ var haldið að Laugum í Reykjadal 23. mars sl. Dagskrá ársþingsins var með hefðbundnu sniði en þingið sóttu 53 þingfulltrúar frá 17 aðildarfélögum HSÞ. Jóhanna S. Kristjánsdóttir var endurkjörin formaður HSÞ á þinginu og íþróttamenn ársins voru valdir í hinum ýmsu íþróttagreinum. Fólki, sem unnið hefur ötullega að íþróttamálum á svæði HSÞ í gegnum tíðina, voru veittar heiðursviðurkenningar. Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ, sæmdi Sigfús Harald Bóasson og Önnu Rúnu

Mikaelsdóttur gullmerki UMFÍ. Þá hlutu starfsmerki UMFÍ þær Freydís Anna Arngrímsdóttir og Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. Þorsteinn Ingvarsson frjálsíþróttamaður var valinn íþróttamaður HSÞ árið 2013 úr fríðum hópi íþróttafólks. Fram kom í máli Jóhönnu Kristjánsdóttur formanns að mikið stæði til hjá HSÞ á árinu 2014. Haldið yrði upp á 100 ára afmæli HSÞ 2. nóvember nk. með stórri afmælisveislu á Laugum. Landsmót 50+ yrði svo haldið á Húsavík og Laugum dagana 20.–22. júní.

Aðalfundur Ungmennafélags Njarðvíkur:

Þrír einstaklingar sæmdir gullmerki UMFÍ Aðalfundur Ungmennafélags Njarðvíkur var haldinn á 70 ára afmæli félagsins 10. apríl sl. Þórunn Friðriksdóttir, formaður félagsins, lét af störfum eftir um 15 ára setu í aðalstjórn. Ólafur Eyjólfsson var kjörinn nýr formaður UMFN. Í aðalstjórn voru kjörnir Thor Hallgrímsson til eins árs og Hermann Jakobsson og Anna Andrésdóttir til tveggja ára. Ágústa Guðmarsdóttir og Sigríður Ragnarsdóttir voru kjörnar í varastjórn félagsins. Ólafur Thordersen afhenti Ólafsbikarinn, en hann hlaut Agnar Már Gunnarsson fyrir mikið og gott starf fyrir félagið. Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, færði félaginu góða gjöf og sæmdi Friðrik Pétur Ragnarsson, Ólaf Thordersen og Pál Kristinsson gullmerki UMFÍ. Andrés Þórarinn Eyjólfsson og Thor Hallgrímsson voru sæmdir starfsmerki UMFÍ. Þórunn Friðriksdóttir afhenti gullmerki UMFN

með lárviðarsveig fyrir langt og frábært starf í þágu félagsins. Það er æðsta merki UMFN og geta aldrei fleiri en tíu manns verið handhafar merkisins hverju sinni. Einar Árni Jóhannsson hlaut annað merki félagsins en fyrsta

Frá vinstri: Ólafur Eyjólfsson, nýkjörinn formaður UMFN, Helga G. Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, og Þórunn Friðriksdóttir, fráfarandi formaður.

merkið fékk Hilmar Hafsteinsson árið 2012. Gullmerki UMFN er veitt fyrir 20 ára starf eða keppni fyrir félagið og í ár fengu fjórir félagar gullmerki félagsins, þeir Erlingur Rúnar Hannesson, Páll Kristinsson, Ragnar Halldór Ragnarsson og Sigmundur Már Herbertsson. Snorri Jónas Snorrason hlaut silfurmerki UMFN sem er veitt fyrir 15 ára starf eða keppni fyrir félagið. Jóhann B. Magnússon, formaður ÍRB, kom færandi hendi, afhenti félaginu hornstein að gjöf, en UMFN er einn af hornsteinum ÍRB. Kristján Pálsson, fyrrverandi formaður, afhenti félaginu gjöf frá sér og Einari Jónssyni, áritaðan körfubolta frá Íslandsmeisturum UMFN árið 2006. Ungmennafélagið færði félagsmönnum að gjöf málverk eftir Hrein Guðmundsson. Verkið er yfirlitsmynd yfir Njarðvík, þegar félagið var stofnað í apríl árið 1944, séð úr Paradís. Á málverkinu eru fyrstu stjórnarmenn félagsins, þeir Oddbergur Eiríksson, Ólafur Sigurjónsson og Karvel Ögmundsson.

Ársþing Ungmennasambands Vestur-Skaftafellssýslu:

Ég hef kynnst góðu fólki allt í kringum landið 44. ársþing USVS fór fram á Hótel Laka í Landbroti 29. mars sl. Góð mæting var á þingið sem var starfsamt og gott. Ragnheiður Högnadóttir gaf ekki kost á sér til áframhaldandi formennsku og var Þorsteinn M. Kristinsson kjörinn nýr formaður. Ragnheiður hafði setið í stjórn USVS í um 20 ára skeið, þar af sem formaður í átta ár. Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri UMFÍ, var fulltrúi UMFÍ á þinginu og flutti ávarp. „Það er skemmtilegur tími að baki og ég hef kynnst góðu fólki allt í kringum landið. Þrátt fyrir að ég sé hætt í stjórn mun ég eftir sem áður halda áfram að vinna fyrir sambandið,“ sagði Ragnheiður Högnadóttir, fráfarandi formaður.

20

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Tilkynnt var um val íþróttamanns ársins og efnilegasta íþróttamannsins. Íþróttamaður að þessu sinni var kjörinn Hlynur Guðmundsson, Hestamannafélaginu Sindra. Efnilegasti íþróttamaðurinn er Guðný Árnadóttir, Umf. Kötlu. Ný stjórn var kosin á þinginu en hana skipa: Þorsteinn M. Kristinsson, formaður, Erla Þórey Ólafsdóttir, Pálmi Kristjánsson, Ástþór Jón Tryggvason og Bergur Sigfússon. Í varastjórn eru Ármann Gíslason, Kristín Ásgeirsdóttir og Eyrún Elvarsdóttir. Þorsteinn M. Kristinsson, nýkjörinn formaður USVS ásamt Ragnheiði Högnadóttur fráfarandi formanni


SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

21


Ársþing Ungmennasambandsins Úlfljóts:

Unglingalandsmótið langstærsta verkefnið Ársþing USÚ, það 81. í röðinni, fór fram í Nýheimum á Höfn 31. mars sl. Þingið var ágætlega sótt, öll aðildarfélög sendu fulltrúa á þingið en einungis Golfklúbbur Hornafjarðar sendi alla þá fulltrúa sem hann átti rétt á. Töluvert starf var hjá USÚ á liðnu ári, en að sjálfsögðu var langstærsta verkefnið 16. Unglingalandsmót UMFÍ. Á þinginu var sýnt myndbrot úr sjónvarpsþætti sem Sindrafréttir eru að vinna að um mótið. Vart þarf að nefna að gríðarleg vinna liggur að baki svona móti og verður öllum þeim sem komu að undirbúningi og framkvæmd mótsins seint fullþakkað. Hrönn Jónsdóttir, stjórnarmaður í UMFÍ, var gestur þingsins. Hún flutti kveðju stjórnar og sæmdi Ingólf Baldvinsson starfsmerki UMFÍ. Ingólfur hefur setið í stjórn frjálsíþróttadeildar Sindra í 22 ár og var um tíma ritari í stjórn USÚ. Stjórn USÚ gaf kost á sér til endurkjörs. Í stjórn USÚ sitja: Matthildur Ásmundardóttir, formaður, Sigurður Óskar Jónsson, gjaldkeri, og Páll Róbert Matthíasson, ritari. Nokkrar tillögur voru samþykktar á þinginu. Stjórn USÚ var falið að sækja um að fá að halda Landsmót 50+ árið 2016. Þingið samþykkti að færa UMFÍ kærar þakkir fyrir

Maria Selma Haseta, íþróttamaður USÚ 2013.

gott samstarf við undirbúning 16. Unglingalandsmóts UMFÍ. Þingið samþykkti sömuleiðis að færa Sveitarfélaginu Hornafirði og íbúum þess kærar þakkir fyrir gott samstarf við undirbúning og framkvæmd 16. Unglingalandsmóts UMFÍ. Þá samþykkti þingið að hvetja Sveitarfélagið Hornafjörð að leggja árlega til fjárframlag í styrktar- og afrekssjóð USÚ en með því fengi sveitarfélagið einnig rétt til þess að senda fulltrúa sinn í stjórn sjóðsins. Samhliða því var gerð breyting á lögum sjóðsins. Í stað þess að öll stjórn USÚ sitji í stjórn sjóðsins ásamt tveimur fulltrúum þeirra aðildarfélaga sem ekki eiga mann í stjórn skal stjórn sjóðsins skipuð á þann hátt að stjórn USÚ eigi tvo fulltrúa (formann og gjaldkera) og sveitarfélagið einn fulltrúa. Hinir tveir fulltrúarnir breytast ekki. Íþróttamaður ársins árið 2013 var valin Maria Selma Haseta. Maria Selma, sem er fædd árið 1995, var máttarstólpi kvennaliðs Sindra í knattspyrnu sumarið 2013 og skoraði m.a. rúmlega helming marka liðsins. María Birkisdóttir hlaut hvatningarverðlaun USÚ en hún æfir og keppir í frjálsum íþróttum með Sindra, þá helst í svokölluðum millivegalengdarhlaupum.

Sími 470 8100 / Fax 4708101 / sth@sth.is / www.sth.is

22

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

23


Sambandsþing Ungmenna- og íþróttasambands Austurlands:

Gunnar Gunnarsson endurkjörinn formaður 64. sambandsþing Ungmenna- og íþróttasambands Austurlands var haldið á Djúpavogi 30. mars sl. Þingið gekk vel, fjöldi tillagna lá fyrir en fram kom að mikill kraftur er í allri starfsemi sambandsins sem stendur einnig vel fjárhagslega. Gunnar Gunnarsson var endurkjörinn formaður UÍA sem og aðalstjórn. Hrönn Jónsdóttir, stjórnarmaður í UMFÍ, flutti kveðju stjórnar og sæmdi Andrés Skúlason starfsmerki UMFÍ. Andrés sat í stjórn Neista í fjölda ára fyrir aldamót, var formaður í kringum aldamótin síðustu en hætti um 2002. Eftir það hefur hann verið á hliðarlínunni og hlúir vel að starfi ungmennafélagsins í gegnum störf sín sem oddviti og forstöðumaður íþróttamiðstöðvar Djúpavogs. Andrés er ávallt tilbúinn til að taka þátt í og hjálpa til við ýmsa viðburði á vegum félagsins. Starfsmerki UÍA hlutu tvær Neistakonur, þær Kristborg Ásta Reynisdóttir sem sat fjölmörg ár í stjórn, mætir á alla viðburði og er

ávallt fyrst til að bjóða fram aðstoð og Klara Bjarnadóttir sem sat samfellt í 6 ár í stjórn og hefur starfað í sund- og yngriflokkaráði félagsins. Hún mætir á alla viðburði og hefur

Klara Bjarnadóttir og Kristbjörg Ásta Reynisdóttir voru sæmdar starfsmerki UÍA.

ávallt verið tilbúin til að hjálpa þegar þess hefur verið þörf. Eva Dögg Jóhannsdóttir, glímukona í Val á Reyðarfirði, var útnefnd íþróttamaður UÍA 2013. Eva hefur stundað íþróttir frá unga aldri og er fjölhæf íþróttakona. Hún hefur æft glímu hjá Val síðustu átta ár. Á glímuvellinum þykir Eva Dögg bæði lipur og sterk auk þess að vera mikil keppnismanneskja sem leggur hart að sér við æfingar og keppni. Eva er ætíð tilbúin að hjálpa til við hvers kyns verkefni sem koma upp og varða glímuna og félagsstarf hjá Val. Hún er búin að ná sér í dómararéttindi í glímu og dæmir nú hjá yngri keppendum. Auk titilsins íþróttamaður UÍA 2013 hlaut Eva Dögg glæsilegan farand- og eignarbikar og 100.000 kr. styrk úr Spretti, afrekssjóði UÍA og Alcoa.

Héraðsþing Héraðssambands Vestfirðinga:

Guðný Stefanía Stefánsdóttir nýr formaður HSV Guðný Stefanía Stefánsdóttir, nýkjörinn formaður HSV, ásamt Jóni Páli Hreinssyni, fráfarandi formanni.

14. héraðsþing HSV var haldið 5. júní í Háskólasetri Vestfjarða. Tókst þingið vel í alla staði. Þingforseti var Marinó Hákonarson og stýrði þinginu með myndarbrag. Lagðir voru fram ársreikningar ársins 2013 sem sýndu að rekstur HSV er í góðum höndum og gott jafnvægi fjármálum sambandsins. Þá var lögð fram skýrsla stjórnar sem sýndi gróskumikið starf síðasta árs. Jón Páll Hreinsson lét af störfum sem formaður eftir átta ára setu og var honum þakkað og hælt á víxl gegnumgangandi allt þingið enda hefur hann verið mikill og farsæll leiðtogi HSV þennan tíma. Nýr formaður var kjörinn Guðný Stefanía Stefánsdóttir.

Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ, ávarpaði þingið og sæmdi Jón Pál Hreinsson gullmerki UMFÍ. Anna Lind Ragnarsdóttir og Hulda Gunnarsdóttir voru sæmdar gullmerki UMFÍ fyrir áralangt gott starf innan ungmennafélagshreyfingarinnar, sem burðarásar í starfi Ungmennafélagsins Geisla í Súðavík. Þá voru veitt tvö silfurmerki HSV en þau hlutu Óðinn Gestsson og Ingólfur Þorleifsson fyrir gott starf innan HSV. Þá hlaut Jóhann Króknes Torfason gullmerki HSV fyrir langt og óeigingjarnt starf í þágu íþróttahreyfingarinnar.

Ársþing Ungmenna- og íþróttasambands Fjallabyggðar:

Þakklát fyrir traustið sem mér var sýnt Guðný Helgadóttir var endurkjörin formaður Ungmenna- og íþróttasambands Fjallabyggðar á ársþingi sambandsins sem haldið var í íþróttamiðstöðinni Hóli á Siglufirði 22. maí sl. Guðný Helgadóttir, nýendurkjörinn formaður UÍF, þakkaði traustið sem henni væri sýnt og sagði að það væri gefandi að vinna með góðu fólki. Hún tilkynnti jafnframt að ákveðið hefði verið að veita hverju aðildarfélagi 80 þúsund króna styrk úr verkefnasjóði UÍF.

24

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ, ásamt Guðnýju Helgadóttur, formanni UÍF, sem tók við silfurskildi frá UMFÍ í tilefni 5 ára afmælis UÍF.

Stjórn UÍF skipa: Guðný Helgadóttir, formaður, Sigurður Gunnarsson, Sigurpáll Gunnarsson, Þórarinn Hannesson og María Elín Sigurbjörnsdóttir. Í varastjórn eru Óskar Þórðarson og Ragnheiður Ragnarsdóttir. Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ, ávarpaði þingið og sæmdi þau Helgu Hermannsdóttur og Kristján Hauksson starfsmerki UMFÍ. Hann færði einnig sambandinu silfurskjöld í tilefni 5 ára afmælis Ungmenna- og íþróttasambands Fjallabyggðar.


Héraðsþing Héraðssambandsins Hrafna-Flóka:

Gróska í starfinu og næg verkefni fram undan Héraðsþing Héraðssambandsins HrafnaFlóka var haldið í Félagsheimili Patreksfjarðar 1. apríl sl. Var vel mætt á fundinn og ýmis mál tekin fyrir. Mótaskrá sumarsins var samþykkt auk þess sem reglugerðir um lottóskiptingu og val á íþróttamanni ársins voru endurskoðaðar. Birna Friðbjört Hannesdóttir var ráðin framkvæmdastjóri HHF í sumar og mun hún einnig sjá um þjálfun í frjálsíþróttum á öllu svæðinu. Á þinginu var stefnumótun í íþróttaog æskulýðsmálum á sunnanverðum Vestfjörðum rædd, en mikil uppbygging hefur verið seinustu ár hjá Hrafna-Flóka og aðildarfélögum sambandsins. Íþróttaog æskulýðsmál eru í stöðugri þróun og var mál manna að sambandið þurfi að fylgja þessum breytingum eftir með nýjungum og uppstokkun í starfi sínu. Stefnumótunarvinna síðustu mánaða hefur skilað góðum árangri og er von stjórnar HHF að þessi vinna haldi áfram næstu árin þar til lína hefur verið lögð fyrir íþrótta- og æskulýðsmál á sunnanverðum Vestfjörðum. Ein umsókn barst árið 2013 í Minningarsjóð Stefáns Jóhannesar Sigurðssonar en tilgangur sjóðsins er að styrkja unga og efnilega íþróttamenn innan Héraðssambandsins

meistari á Reykjavík Open 2012. Stjórn HHF hlakkar til að fylgjast með þessum efnilega skákmanni í framtíðinni. Engin breyting varð á aðalstjórn HHF en stjórnina skipa Lilja Sigurðardóttir, formaður, Sædís Eiríksdóttir, meðstjórnandi, og Birna Friðbjört Hannesdóttir, meðstjórnandi. Ein breyting varð á varastjórn en Ólafur Byron Kristjánsson kom inn í stað Guðnýjar Sigurðardóttur. Varastjórn skipa nú Heiðar Jóhannsson, Kristrún A. Guðjónsdóttir og Ólafur Byron Kristjánsson. Guðnýju Sigurðardóttur voru þökkuð góð störf í þágu sambandsins seinustu ár. Öflugur hópur krakka á körfuboltaæfingu á Patreksfirði.

Hrafna-Flóka til frekari þjálfunar. Hilmir Freyr Heimisson fékk styrk, en hann teflir í flokki 12 ára og yngri. Hann varð Íslandsmeistari í skólaskák 2013 en landsmótið í skólaskák var haldið á Patreksfirði í maí á síðasta ári. Hilmir Freyr á glæstan feril að baki og má m.a. nefna að hann varð unglingameistari Hellis 2012, unglingameistari T.R. 2011 og barnablitz-

„Það er gróska í starfinu hjá okkur og við lítum björtum augum fram á veginn. Verkefnin eru næg fram undan og starfið í sumar verður líflegt eins og alltaf. Við vonumst eftir að fá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa til starfa næsta haust,“ sagði Lilja Sigurðardóttir, formaður Héraðssambandsins Hrafna-Flóka.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

25


Aðalfundur Ungmennafélagsins Fjölnis:

Jón Karl endurkjörinn formaður Fjölnis Jón Karl Ólafsson, formaður Fjölnis (t.h.), ásamt sex félögum sem voru sæmdir gullmerki Fjölnis fyrir frábær störf í þágu félagsins.

Aðalfundur Ungmennafélagsins Fjölnis var haldinn í Dalhúsum í Grafarvogi 28. mars sl. Ágætis mæting var á fundinum sem gekk vel. Reikningar og skýrsla stjórnar voru samþykkt einróma og Jón Karl Ólafsson endurkjörinn formaður Fjölnis. Stjórn Fjölnis skipa: Jón Karl Ólafsson, formaður, Birgir Gunnlaugsson, Ásgeir Heimir Guðmundsson, Ingibjörg Óðinsdóttir, Sveinn Ingvarsson, Björk Guðbjörnsdóttir, Kristján Friðrik Karlsson og Laufey Jörgensdóttir. Úr stjórn gengu þau Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir, Örn Pálsson og Jón Oddur Davíðsson.

Á aðalfundinum voru sex einstaklingar sæmdir silfurmerki Fjölnis, þau Guðmundur L. Gunnarsson, framkvæmdastjóri Fjölnis, Stefán Birkisson, fimleikadeild, Ingibjörg Grétarsdóttir, handboltadeild, Ingibjörg Kristinsdóttir, sunddeild, Valborg Guðrún Guðjónsdóttir, karatedeild, og Boris Bjarni Akbachev, handboltadeild. Kristinn Óskar Grétuson, í varastjórn UMFÍ, flutti ávarp og sæmdi þau Jarþrúði Hönnu Jóhannsdóttur og Örn Pálsson starfsmerki UMFÍ.

Ársþing Ungmennasambands Dalamanna og N-Breiðfirðinga:

Vænta góðs af samstarfssamningi við Dalabyggð Kristján Garðarsson, formaður UDN, sagði að rekstur Ungmennasambandsins hefði gengið sérlega vel á síðasta ári og starfið verið með ágætum. „Samstarfssamningur UDN við Dalabyggð tók gildi um síðustu áramót og væntum við góðs af honum. UDN tekur m.a. yfir hluta æskulýðsstarfsins þannig að það er í mörg horn og líta og bjart fram undan í starfinu,“ sagði Kristján Garðarsson, formaður UDN. Þess má geta að Guðni Albert Kristjánsson, íþrótta- og tómstundafulltrúi, tók við framkvæmdastjórn sambandsins 1. júní sl.

Ársþing Ungmennasamband Dalamanna og N-Breiðfirðinga (UDN) var haldið í félagsheimilinu Árbliki þann 6. maí sl. Á þinginu kom fram að rekstur sambandsins gekk vel á síðasta ári sem skilaði þó nokkrum afgangi. Breyting varð á stjórn UDN, en í hana komu Herdís Erna Matthíasdóttir, Heiðrún Sandra Grettisdóttir og Jenny Nilsson. Varamenn eru Sigurdís Sigursteinsdóttir og Sigurður Bjarni Gilbertsson. Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ, ávarpaði þingið.

Vorfundur UMFÍ var haldinn í Grindavík

V

orfundur UMFÍ var haldinn í Hópsskóla í Grindavík 10. maí sl. en fundinn sóttu fulltrúar frá sambandsaðilum hreyfingarinnar. Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, bauð í upphafi fulltrúa velkomna til fundarins. Af því loknu kynntu Sigurður Guðmundsson og Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúar UMFÍ, helstu niðurstöður úr stefnumótunarvinnu um framtíð landsmóta UMFÍ. Þá fóru þau Anna Möller, forstöðumaður Evrópa unga fólksins, og Andrés Pétursson hjá Rannís yfir tækifæri sem í boði eru í Evrópuverkefnum. Sabína Steinunn Halldórsdóttur, landsfulltrúi

26

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

UMFÍ, og Gunnar Gunnarsson, formaður UÍA, upplýstu fundarmenn um verkefnið Move Week en Íþróttafélagið Höttur og Sveitarfélagið Fljótsdalshérað fengu verðlaun fyrir eitt besta verkefnið í evrópsku „Move Week“herferðinni í fyrra. Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri í Grindavík, og Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs, fóru síðan með gesti um íþróttasvæðið í bænum en gríðarleg uppbygging hefur verið þar og stendur raunar enn yfir á íþróttamannvirkjum svo að svæðið er orðið eitt það glæsilegasta á landinu. Að því loknu var haldið námskeið í hvatningu, viðhorfum og mannlegum samskiptum.


Þing Héraðssambands Snæfellsness- og Hnappadalssýslu:

Hörpu Jónsdóttur veitt starfsmerki UMFÍ Þing HSH var haldið á Hótel Hellissandi 29. mars sl. Þingið hafði áður verið dagsett 20. mars en því varð að fresta vegna veðurs. Þingið var starfsamt og meðal ályktana þess voru áskoranir til UMFÍ og ÍSÍ um að halda áfram með þátttöku í ánægjuvoginni. Einnig var samþykkt áskorun á mennta- og menningarmálaráðuneytið um að efla ferðasjóð íþróttafélaga og um rekstrarstyrk til íþróttahéraða. Þingforseti var Kjartan Páll Einarsson og ritarar voru María Valdimarsdóttir og Harpa Jónsdóttir. Framboð til formanns var dregið til baka og var ákveðið framhaldsþing til að uppfylla

Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ, sæmdi Hörpu Jónsdóttur, Íþróttafélagi Miklaholtshrepps, starfsmerki UMFÍ.

kjör formanns og stjórnar. Auk Hermundar Pálssonar gekk Garðar Svansson úr stjórn en Kristján Magni Oddsson, Sólberg Ásgeirsson og Elín Kr. Halldórsdóttir eru áfram í stjórn. Uppstillingarnefnd ásamt stjórn var falið að koma með tillögur innan þriggja vikna um framboð til formanns og stjórnarmanns. Á þinginu flutti Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ, kveðjur frá stjórn og starfsfólki UMFÍ. Þá sæmdi hann Hörpu Jónsdóttur, Íþróttafélagi Miklaholtshrepps, starfsmerki UMFÍ.

Aðalfundur Ungmennafélagsins Óðins:

Bjartsýni ríkjandi hjá félaginu Ný stjórn Umf. Óðins: Örvar Guðni Arnarson, Karen Inga Ólafsdóttir og Kolbrún Lilja Ævarsdóttir.

Aðalfundur Ungmennafélagsins Óðins í Vestmannaeyjum var haldinn í íþróttamiðstöðinni 15. maí sl. Fundurinn var fremur fámennur þar sem flestir Eyjamenn voru uppi á landi að fagna Íslandsmeistaratitli í handknattleik. Fundurinn tókst engu að síður vel og er bjartsýni ríkjandi hjá félaginu sem leggur megináherslu á frjálsar íþróttir. Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri UMFÍ, mætti á fundinn og flutti kveðjur frá Ungmennafélagi Íslands, stjórn og starfsfólki.

Ný stjórn var kjörin á fundinum sem er þannig skipuð: Formaður er Örvar Guðni Arnarson og meðstjórnendur Karen Inga Ólafsdóttir og Kolbrún Lilja Ævarsdóttir.

Blátt áfram veitti UMFÍ viðurkenningu Blátt áfram fagnaði 10 ára afmæli samtakanna miðvikudaginn 23. apríl síðastliðinn með afmælisráðstefnu félagsins sem var haldin á Icelandair Hotel Reykjavík Natura. Tóku ráðstefnugestir þátt í umræðum og skiptust á hugmyndum um forvarnir á Íslandi og hvað mætti gera betur í forvörnum næstu 10 árin. Á þessum tímamótum heiðraði Blátt áfram aðila sem hafa að mati samtakanna skarað fram úr í forvörnum gegn kynferðisofbeldi á börnum. Blátt áfram vill með þessum þakklætisvotti hvetja þessa aðila til að halda ótrauðir áfram og þakkar þeim fyrir að vera verndarar barna á Íslandi. Íþróttir eru þverskurður af þjóðfélaginu. Það sem fyrirfinnst i þjóðfélaginu finnst líka í íþróttum og ekki má horfa fram hjá því. Því er mikilvægt að allir þeir sem starfa með börnum taki hlutverk sitt alvarlega og verndi börnin. Ungmennafélag Íslands tók fyrsta skref-

Systurnar Svava og Sigríður Björnsdætur ásamt Helgu Guðrúnu Guðjónsdóttur, formanni UMFÍ.

ið í forvörnum gegn kynferðisofbeldi á börnum hér á landi. Blátt áfram var verkefni UMFÍ fyrstu tvö árin. UMFÍ gerði sér grein fyrir mikilvægi fræðslu í samfélaginu og hefur haldið

því áfram. Fram kom að án UMFÍ hefði Blátt áfram ekki orðið til. Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, veitti viðurkenningunni móttöku .

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

27


Ungmennafélagið Tindastóll á Sauðárkróki:

Mjög góð þátttaka almennt U ngmennafélagið Tindastóll var stofnað 26. dag októbermánaðar árið 1907. Helstu hvatamenn að stofnuninni voru fjórir búfræðingar frá Hólum, þeir Pétur Jakobsson frá Skollatungu, Kristján Sigurðsson, síðar bóndi á Brúsastöðum í Vatnsdal, og þeir Sigurður og Þorbjörn Björnssynir frá Veðramóti. Félagið efldist fljótt, lét sig varða allt, er til framfara horfði í þessu bæjarfélagi, og áhrif þess voru ótvíræð. Starf Tindastóls spannar orðið 107 ára sögu en aldarafmælisins 2007 var minnst með veglegri afmælishátíð.

mjög öflug og lífleg. Nærri helmingur bæjarbúa hefur einhvern snertiflöt við félagið, annaðhvort sem iðkendur eða félagar. 400–500 krakkar stunda einhverja íþrótt sem í boði er hjá Tindastóli en þær eru körfuknattleikur, knattspyrna, sund, frjálsar íþróttir og skíði. Júdó og bogfimi eru greinar sem nýkomnar eru inn. Óhætt er að segja að þátttaka í íþróttum sé almenn í bæjarfélaginu.

Nærri helmingur bæjarbúa hefur snertiflöt við félagið

„Starfsemin er misjöfn í deildunum eins og gefur að skilja. Stærstu deildirnar eru körfubolti og fótbolti, en körfuboltinn býr að því að vera með bestu aðstöðuna fyrir þá sem stunda íþróttina. Tindastóll á í dag lið í efstu deild í körfuboltanum og konurnar í

Gunnar Gestsson, sem verið hefur formaður Tindastóls síðan 2006, segir að miðað við stærð samfélagsins, en íbúar sveitarfélagsins Skagafjarðar erum 2800 manns, sé starfsemin

28

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Körfubolti og fótbolti stærstu deildirnar

næstefstu deild og við erum að keppa til verðlauna í yngri flokkunum á Íslandsmótunum,“ sagði Gunnar Gestsson, formaður Tindastóls, í samtali við Skinfaxa. Spurður hver væri ástæðan fyrir þessari velgengni körfuboltans á Sauðárkróki í gegnum árin sagði Gunnar hana vera sambland af aðstöðunni og svo síðan ákveðinni hefð sem skapast hefur. Á sama tíma hefur engin hefð skapast fyrir handbolta og blaki svo að eitthvað sé nefnt.

Betra að vera keppnishæf í einni grein en slakari í 5–6 greinum „Stór hluti af starfi okkar hefur farið í körfuboltann yfir vetrartímann og þess vegna höfum við fengið mannskap til að sinna því og eins krakkana til að koma og stunda íþróttina. Stærð sveitarfélagsins gefur ekki tæki-


í íþróttum í bæjarfélaginu færi til að vera með fleiri íþróttagreinar og þá er betra að vera keppnishæf í einni grein en slakari í 5–6 greinum. Við eigum lið í næstefstu deild í fótboltanum. Það hefur verið erfitt að manna frambærilegt lið á þessum vettvangi því að við eigum ekki nógu mikið af heimamönnum sem ná að spila á styrk sem við viljum. Við getum ekki staðið í því að kaupa hálft lið til að standast samkeppnina, látum frekar skynsemina ráða. Íþróttaáhugi hefur verið mikill á Sauðárkróki í gegnum tíðina og í dag verður maður áþreifanlega var við það að góð aðstaða til íþrótta ráði orðið miklu í búsetu fólks, hvað ungviðinu er boðið upp á. Aðstaðan og fólkið sem við höfum til að sinna starfinu skiptir öllu máli. Starfsemi skíðadeildarinnar fer ört vaxandi og skíðasvæðið er mjög gott. Það eru stórhuga menn sem koma þarna að og starfið hefur gengið vel. Skíðastarfsemin gerir ekkert annað en að stækka og dafna á næstu árum,“ sagði Gunnar Gestsson.

Þurfum varanlega aðstöðu fyrir knattspyrnuna yfir vetrartímann - Hvað liggur fyrir að gera í íþróttamálum á næstu árum að þínu mati? „Það liggur ljóst fyrir að við þurfum einhverja varanlega aðstöðu fyrir knattspyrnuna. Það er engin aðstaða til knattspyrnuiðkunar yfir vetrartímann en við getum sagt að umræður um að koma aðstöðu upp séu mjög jákvæðar. Það er vonandi að eitthvað gerist í þeim efnum á næstunni, hvort sem það verður gervigrasvöllur eða knattspyrnuhús, en ljóst er að aðstaða fyrir knattspyrnuna, svo að hægt sé að stunda hana yfir veturinn, verður að komast upp fyrr en síðar. Annars er ég bjartsýnn á framtíðina fyrir hönd Tindastóls,“ sagði Gunnar Gestsson, formaður félagsins .

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

29


= gVÂhegZci

Breiðdalur °Wgdh^g k^Â Ä g

6jhijgaVcY ¨k^ciÅgVccV Breiðdalsvík er frábær viðkomustaður fyrir fjölskylduna á ferðalagi. Á Breiðdalsvík er frítt tjaldsvæði. Breiðdalur hefur að geyma náttúruperlur sem bíða þess að verða uppgötvaðar. Afþreyingarmöguleikar eru margir: göngur, veiði, hestaferðir, ævintýraferðir, útimarkaður, safn, fræðasetur, sundlaug, leiksvæði, fjara, fjöll og fleira og fleira! Kannaðu málið! www.breiddalur.is

30

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


FRJÁLSÍÞRÓTTASKÓLI UMFÍ

F

rjálsíþróttaskóli UMFÍ var fyrst starfræktur árið 2008. Skólinn stendur yfir í 5 daga og er starfræktur á nokkrum stöðum á landinu. Hann gefur gott tækifæri fyrir þá sem vilja reyna fyrir sér í fyrsta sinn eða auka við getu sína. Sumarið 2009 var skólinn rekinn á 9 stöðum á landinu. Frjálsíþróttaskólinn er ætlaður ungmennum á aldrinum 11–18 ára. Þau koma saman á hádegi á mánudegi en skólanum lýkur á hádegi á föstudegi í sömu viku. Aðaláhersla er lögð á kennslu í frjálsum íþróttum, en auk þess er farið í sund, leiki, óvissuferðir og haldnar kvöldvökur. Ungmennafélag Íslands hefur yfirumsjón með framkvæmd skólans og annast sameiginlega kynningu á starfseminni. Skólinn er í samvinnu við Frjálsíþróttasamband Íslands. Sambandsaðilar á því svæði sem skólinn er haldinn á hverju sinni sjá um að finna kennara og aðstoðarmenn til starfa við skólann. Lagt er upp með að fagmenntaðir kennarar sjái um kennsluna á hverjum stað til að tryggja sem besta kennslu fyrir ungmennin.

Sport hostel nýtt gistiheimili Nýtt gistiheimili, Sport hostel, hefur verið opnað í Glæsibæ, Álfheimum 74 í Reykjavík. Meginmarkmið með rekstri heimilisins er að þjóna hinum fjölmörgu íþróttahópum og öðrum hópum sem koma til Reykjavíkur og bjóða úrvalsgistingu á hagstæðu verði. Sport hostel býður upp á gistingu fyrir 24 gesti í 5 herbergjum. Öll rúm eru uppábúin. Fyrirhuguð er stækkun þannig að unnt verði að taka við allt að 40 manna hópum í einu. Gestir Sport hostel njóta margvíslegra afsláttarkjara hjá þjónustuaðilum í Glæsibæ, svo sem úrvalsmorgunmatar í Bakarameistaranum og veitinga á veitingastöðunum Toyko Sushi og Safran. Stutt er í alla þjónustu, svo sem strætisvagna, bílaleigur, fjölda góðra veitingastaða o.fl. Í allra næsta nágrenni eru Húsdýragarðurinn, Fjölskyldugarðurinn, Grasagarðurinn, Laugardalslaug og líkamsræktarstöðvarnar World Class og Hreyfing. Hægt er að hafa samband í síma 779 2222 eða í sporthostel@sporthostel.is og fá frekari upplýsingar. Heimasíða Sport hostel er www.sporthostel.is.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

31


Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi Ungmennafélags Íslands: Reykjavík Ögurvík hf., Týsgötu 1 Iceland Seafood ehf., Köllunarklettsvegi 2 Rafstilling ehf., Dugguvogi 23 Stólpi ehf., Klettagörðum 5 Efling stéttarfélag, Sætúni 1 Ennemm ehf., Brautarholti 10 Gáski ehf., Bolholti 8 Heilsubrunnurinn ehf., Kirkjuteigi 21 Henson Sports Europe á Íslandi ehf., Brautarholti 24 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14 Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23, 3. hæð Kjaran ehf., Síðumúla 12–14 Lögmannafélag Íslands, Álftamýri 9 Suzuki bílar hf., Skeifunni 17 Gull- og silfursmiðjan ehf., Álfabakka 14b Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16 Íslandspóstur hf., Stórhöfða 29 MD vélar ehf., Vagnhöfða 12 Landsnet hf., Gylfaflöt 9 Loftstokkahreinsun ehf., Garðhúsum 6

Kópavogur Tölvu- og tækniþjónustan ehf., Pósthólf 45 Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8

Garðabær Garðabær, Garðatorgi 7 Marás ehf., Miðhrauni 13 Raftækniþjónusta Trausta ehf., Lyngási 14

Álftanes GP - arkitektar ehf., Litlubæjarvör 4

Aldarafmælissýning HSÞ S

unnudaginn 15. júní sl., skömmu fyrir 4. Landsmót UMFÍ 50+ á Húsavík, var opnuð í Safnahúsinu á Húsavík aldarafmælissýning HSÞ. Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ) er sameinað félag sem varð til 9. júní 2007 þegar Ungmennasamband Norður-Þingeyinga, sem stofnað var 1915, og Héraðssamband Suður-Þingeyinga, sem stofnað var 1914, voru sameinuð í eitt félag.

Á sýningunni sem stóð til 15. júlí var mikið af munum og myndum frá þessum félögum. Ólympíuförum Þingeyinga voru gerð sérstök skil, Landsmótum UMFÍ sem haldin hafa verið í héraði, glímu, hátíðasamkomum beggja aðila og fleira. Fjöldi manns kom á opnun sýningarinnar og þáði veitingar í boði HSÞ og eins meðan Landsmót UMFÍ 50+ stóð yfir dagana 22.–24. júní sl.

Reykjanesbær Íslenska félagið ehf. - Ice Group, Iðavöllum 7a Reykjanesbær, Tjarnargötu 12 Verkfræðistofa Suðurnesja hf., Víkurbraut 13 Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsvegi 14

Kirkjubæjarklaustur – Verið hjartanlega velkomin

Grindavík Ungmennafélag Grindavíkur, Mánagerði 2 Þorbjörn hf., Hafnargötu 12

Akranes Straumnes ehf., Krókatúni 22–24

Borgarnes Borgarbyggð, Borgarbraut 14 Bókhalds- og tölvuþjónustan, Böðvarsgötu 11 Matstofan ehf., Kjartansgötu 22 Samtök sveitarfélaga Vesturlands, Bjarnarbraut 8 Milli Vina menntasetur ehf., Steinahlíð

Stykkishólmur Snæfell ehf., Hafnargötu 9 Þ.B. Borg - steypustöð ehf., Silfurgötu 36

Grundarfjörður Áningin Kverná Ferðaþjónusta, Kverná, Eyrarsveit Ragnar og Ásgeir ehf., Sólvöllum 7

32

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Íþróttamiðstöð, sundlaug, upplýsingamiðstöð og sýningar.


1877 2012

Þann 16. júní 1877 var prentað fyrsta eintakið af blaðinu Ísafold og markar það upphaf Ísafoldarprentsmiðju. Í ár fögnum við 135 ára afmæli og erum stolt af því að vera elsta starfandi prentsmiðja landsins og eitt elsta starfandi fyrirtæki á Íslandi. Ísafoldarprentsmiðja býður heildarlausnir í prentþjónustu, er leiðandi í hagkvæmum lausnum, hefur vaxið og styrkst í kreppunni og stendur sterkari en nokkru sinni fyrr.

Við höfum prentað í 135 ár

M

HV

ERFISME

R

KI

U

Gildin okkar eru: ÁREIÐANLEIKI - METNAÐUR - HAGKVÆMNI

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1 Garðabæ Sími: 595 0300 www.isafold.is SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

33


Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi Ungmennafélags Íslands: Hellissandur KG Fiskverkun ehf., Melnesi 1 Kristinn J. Friðþjófsson ehf., Háarifi 5, Rifi

Reykhólahreppur Reykhólahreppur, Maríutröð 5a

Ísaförður Útgerðarfélagið Kjölur ehf., Urðarvegi 37 Ævintýradalurinn ehf., Heydal

Patreksfjörður Albína verslun ehf., Aðalstræti 89

Tálknafjörður Gistiheimilið Bjarmalandi ehf., Bugatúni 8 Þórsberg ehf., Strandgötu 25

Norðurfjörður

Harpa Hreinsdóttir sótti námskeið í Frakklandi:

Kem til baka með nýjar og skemmtilegar hugmyndir

U

m miðjan júní var ég svo heppin að fá tækifæri til að fara til Frakklands á námskeið á vegum UMFÍ. Þetta tiltekna námskeið var skref númer 2 í Yes We Run-námskeiðaröðinni og var haldið í Graçay í Frakklandi, töfrandi litlum bæ með ævintýralegri náttúru. Aðalumræðuefni þessarar viku var alþjóðleg verkefnaskipulagning. Þá vorum við helst að deila reynslu og upplifunum, spyrja spurninga og kynnast hvert öðru. Þetta er jú líka hugsað að miklu leyti fyrir tengslamyndun á milli landa. Það er svo frábært þegar saman koma þetta margar þjóðir til að vinna að sama markmiðinu, að stuðla að heilbrigðu líferni og hreyfingu, að finna hvað við eigum margt sameiginlegt. Evrópa minnkar svo sannarlega þegar maður kynnist fólki úti um hana gjörvalla! Ég var eini þátttakandinn frá Íslandi en það voru þátttakendur

meðal annars frá Búlgaríu, Skotlandi, Ítalíu, Ungverjalandi og Danmörku. Við nutum þess að vera í góða veðrinu, deila reynslu og ræða hugmyndir. Ég kom til baka með stútfullt höfuð af nýjum og skemmtilegum hugmyndum, frábærum vinum og andblástur í brjósti. Með því að fara út og sjá hvað margir eru að gera það sama og stefna að svipuðum markmiðum finnur maður mikinn styrk og gleði. Ég kom alla vega alsæl heim og tilbúin til þess að takast á við ný og krefjandi verkefni. Vil helst bara drífa í þeim strax. Ég hef farið á svipuð alþjóðleg námskeið áður og finn hve mikið ég græði í hvert skipti. Græði nýja vini, sterkari sjálfsmynd og meiri drifkraft. Hlakka til að nýta mér allt sem ég lærði á komandi misserum í Ungmennaráðinu og deila því með hinum. Svo auðvitað líka að flakka um Evrópu og heimsækja alla nýju vini mína.

Hótel Djúpavík ehf., Djúpuvík

Sauðárkrókur Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1 K-Tak ehf., Borgartúni 1 Steinull hf., Skarðseyri 5 Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22 Vinnuvélar Guðmundar/Skúla sf., Borgarröst 4

Varmahlíð Ferðaþjónustan Bakkaflöt, Bakkaflöt

Akureyri Framtal sf., Kaupangi, Mýrarvegi Hnjúkar ehf, Kaupvangi, Mýrarvegi

Grenivík Brattás ehf., Ægissíðu 11

Dalvík O. Jakobsson ehf., Ránarbraut 4

Húsavík Harðverk ehf., Birkimel

Laugar Framhaldsskólinn á Laugum, Laugum Reykjadal

Kópasker Vökvaþjónusta Eyþórs ehf., Bakkagötu 6

Vopnafjörður

Framleiðum barmmerki í öllum stærðum og gerðum.

Hólmi NS-56 ehf., Hafnarbyggð 23

Egilsstaðir Bílamálun Egilsstöðum ehf,, Fagradalsbraut 21–23 Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf., Miðvangi 2–4 Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf., Einhleypingi 1

Seyðisfjörður Gullberg ehf., Langatanga 5 Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Stöðvarfjörður Steinasafn Petru ehf., Fjarðarbraut 21

Selfoss Vélaverkstæði Þóris ehf., Austurvegi 69 Flóahreppur, Þingborg

Hveragerðir Eldhestar ehf., Völlum

34

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Mikið úrval af bikurum og verðlaunapeningum. Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 17 eða hafið samband í síma 588-3244 fax 588-3246 netfang: isspor@simnet.is


Sagnagarður Landgræðslunnar Saga landgræðslu í máli og myndum. Fróðleg og lifandi fræðsla um gróðursögu, landeyðingu og endurheimt landgæða á Íslandi. Upplýsingar um opnunartíma í síma 488-3000 og á land.is Landgræðsla ríkisins

Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi Ungmennafélags Íslands: Þorlákshöfn Fiskmark ehf., Hafnarskeiði 21

Hella Fanberg, viðskiptafræðingar ehf., Þrúðvangi 18

Hvolsvöllur Bu.is ehf., Stórólfsvelli Krappi ehf., Ormsvöllum 5

Vík Mýrdælingur ehf., Suðurvíkurvegi 5

Kirkjubæjarklaustur Ferðaþjónustan Efri - Vík ehf., Efri - Vík Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar Ísfélag Vestmannaeyja hf., Strandvegi 28

Mastersverkefni Margrétar H. Indriðadóttur sem fjallar um íþróttameiðsli barna og unglinga:

8,4% hætta vegna íþróttameiðsla M

argrét H. Indriðadóttir útskrifaðist með B.Sc.-gráðu í sjúkraþjálfun frá Háskóla Íslands 1991. Margrét hefur frá útskrift starfað við almenna sjúkraþjálfun og sjúkraþjálfun barna og fjölfatlaðra. Árið 1998 setti hún á stofn einkarekna sjúkraþjálfunarstofu þar sem hún starfaði til ársins 2012. Haustið 2009 hóf hún meistaranám í íþrótta- og heilsufræði við HÍ og fjallar meistaraverkefni hennar um ýmsa þætti er lúta að íþróttameiðslum barna og unglinga. Margrét segir að um átta prósent ungmennanna í rannsókn hennar hafi hætt að stunda íþróttir vegna íþróttameiðsla. Algengara var að stelpur hefðu hætt vegna meiðsla en strákar en 457 krakkar tóku þátt í rannsókninni sem gerð var árið 2011. Allir höfðu áður tekið þátt í rannsókninni Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga sem gerð var árið 2003. Margar ástæður eru fyrir því að krakkar hætta í íþróttum en 8,4% ungmennanna í þessari rannsókn hættu einungis vegna íþróttameiðsla. Nokkur munur var á stelpum og strákum, brottfall vegna meiðsla var um 10% hjá stelpum en tæplega 7% hjá strákum. Ekki eru til margar rannsóknir á íþróttameiðslum hér á landi en erlendar rannsóknir sýna að meiri hætta er á meiðslum í ákveðnum íþróttagreinum; fótbolta, körfubolta, fimleikum og víðavangshlaupi hjá stelpum en hjá strákum eru meiðsli algengust í íshokkí, amerískum fótbolta, fótbolta og víðavangshlaupi. Margrét segir mikilvægt að hér verði vitundarvakning um íþróttameiðsl barna og unglinga því að þau séu hópur sem hafi orðið út undan hvað varðar þjónustu eins og sjúkraþjálfun í beinum tengslum við æfingar og keppni. „Mikill áhugi á íþróttum, íþróttaiðkun og heilsufari almennt var ástæðan fyrir því að ég ákvað að taka þetta verkefni fyrir í ritgerð minni til mastersgráðu. Vísbendingar eru um að krakkar, sem eru í íþróttum á unglingsárum, geti lifað virkari lífsstíl á fullorðinsárum og það finnst mér svo mikilvægt. Íþróttameiðslin eru hins vegar hundleiðinleg og eiga sinn þátt í því að margir hætta. Þegar

um er að ræða álagsmeiðsli, sem valda verkjum og óþægindum, reyna þau oft að vera með en geta ekki beitt sér að fullu, ná því ekki að sýna sitt besta og fyrir vikið verða æfingarnar ekki skemmtilegar. Það verður augljóslega að taka betur á þessum álagsmeiðslum en bráðameiðslin eru oftast meðhöndluð strax og fá sinn tíma til að gróa á meðan álagsmeiðslin eru dulið vandamál,“ sagði Margrét H. Indriðadóttir í spjalli við Skinfaxa. Margrét H. Indriðadóttir.

- Hefur komið í ljós í ritgerðarvinnu þinni að börn og unglingar á Íslandi eigi við álagsmeiðsli að stríða? „Íþróttafólkið, sem ég vann með, er 17 og 23 ára en ég spurði þau aftur í tímann hvort þau hefðu einhvern tíma átt í meiðslum. Það kom í ljós að tæplega 60% þeirra höfðu þurft að sleppa æfingum og keppni út af meiðslum einhvern tíma á ferlinum. Ég greindi ekki sundur hvort um slys eða álagsmeiðsli hefði verið að ræða. Mig grunaði, áður en ég fór af stað í rannsóknarvinnuna, að þetta væri stórt vandamál hjá krökkum sem æfa mikið. 68% krakka, sem æfa svo til á hverjum degi, þurftu að leita til læknis eða sjúkraþjálfara síðastliðna 12 mánuði sem er býsna stórt hlutfall. Mörg þeirra þurftu að gera þetta oftar en fjórum sinnum á tímabilinu. Það er tilfinning mín að þegar komið er út í svona miklar æfingar sé stór hluti af íþróttafólki sem sjúkraþjálfarar halda hreinlega gangandi í íþróttunum,“ sagði Margrét. Þegar Margrét er innt eftir því hvort hún hefði átt fyrirfram von á þessum niðurstöðum segir hún svo vera. Kannski samt ekki alveg svona háum tölum. Hún vissi að þetta væri mikið vandamál hjá þeim sem æfa mikið almennt. Margrét sagðist ekki hafa gert sundurgreiningu á því í hvaða íþróttagreinum meiðslin væru algengust vegna þess að hve margar íþróttagreinar séu stundaðar hér á landi. Of fáir hefðu því verið í hverjum hópi og niðurstöðurnar ekki orðið marktækar. Þeir sem hafa verið að vinna svona rannsókn-

ir í Bandaríkjunum, Kanada og Evrópu geta tekið stærri úrtök og þá kemur fram munur á íþróttagreinum. - Eru niðurstöður annars staðar í heiminum þær sömu og þú komst að hér á landi? „Já, mér sýnist þetta vera svipaðar tölur í heildina litið þegar borið er saman hversu algengt það er að ungmenni, sem stunda íþróttir, hafi meiðst síðastliðna 12 mánuði. En ég var líka mjög spennt að sjá hversu margir hefðu þurft að hætta að stunda íþróttir út af meiðslum því að það hefur ekki verið rannsakað áður, hvorki hér né annars staðar, svo að ég viti til.“ sagði Margrét. - Hvernig verður hægt að nýta niðurstöður úr rannsókn sem þessari? „Þessar niðurstöður eru umhugsunarefni fyrir alla þá sem fást við að þjálfa börn og unglinga og líka þá sem ráða íþrótta- og heilbrigðismálum í landinu. Það veltur mikið á fjármunum hvort hægt er að fara í aðgerðir til þess að bæta stöðuna. Ég sem sjúkraþjálfari veit líka að það þarf að byrgja brunninn alveg frá því að krakkar eru kornabörn. Í raun og veru þarf alla barnæskuna að ýta undir frjálsa leiki og alhliða hreyfingu í umhverfi sem eflir hreyfiþroska, styrk og líkamlegt þol. Þannig verða krakkarnir betur undirbúin til að fara að stunda íþróttir sér til ánægju og ef þau ætla sér til dæmis í afreksíþróttir, þá eru þar gerðar miklar kröfur. Svo þarf líka að hjálpa til með öflugri þjónustu sjúkraþjálfara sem eru vel í stakk búnir til sjá hvernig hægt er að fyrirbyggja meiðslin og um leið að efla tengslin á milli vísindasamfélagsins og grasrótarinnar. Mér finnst mjög mikilvægt að það sem kemur út úr rannsóknum sé gert skiljanlegt fyrir þá sem eru að þjálfa, þannig að vitneskjan nýtist til fulls,“ sagði Margrét. Margrét sagðist að lokum vona að þessar niðurstöður hreyfi við þeim sem eru í aðstöðu til þess að stuðla að fyrirbyggjandi aðgerðum og frekari rannsóknum á þessu sviði.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

35Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.