Skinfaxi 1 2015

Page 1


L477U TÖLURN4R Þ1N4R 4LLT4F V3R4 M3Ð 1 4SKR1FT ENNEMM / SÍA /

N M 678 8 5

Tryggðu þér áskrift á lotto.is svo þú gleymir aldrei að spila með Lottó, Eurojackpot eða Víkingalottó. Áskrift – ekkert rugl!

ÍSLENSK GETSPÁ Engjavegi 6, 104 Reykjavík Sími 580 2500 | www.lotto.is


Ungmenna- og tómstundabúðir UMFÍ á Laugum fagna tímamótum:

Umgjörðin er alltaf að verða betri og staðurinn sjálfur flottari

U

m þessar mundir eru 10 ár liðin frá því að fyrsti hópurinn dvaldi við leik og störf í Ungmenna- og tómstundabúðum Ungmennafélags Íslands á Laugum í Sælingsdal. Tímamótanna var minnst með sérstakri afmælishátíð á Laugum þann 17. janúar sl. Um 100 manns mættu í veislukaffi og nutu þess sem í boði var. Ungmenna- og tómstundabúðirnar eru reknar af Ungmennafélagi Íslands og eru þær ætlaðar nemendum 9. bekkjar grunnskólanna en þeir eiga möguleika á að dvelja þar frá mánudegi til föstudags við leik og störf. Nemendur úr heimabyggð (Dalabyggð), Varmárlandi og Borgarnesi dvöldu fyrstu vikuna á sínum tíma og mættu þau til leiks þann 17. janúar 2005.

Nokkrir viðburðir eru enn á sínum stað Margt hefur breyst á þeim tíma sem liðinn er en þó eru nokkrir viðburðir á sínum stað. Eiríksstaðir, Tungustapi og sundlaugarpartý eru meðal þeirra viðburða sem enn eru á dagskrá í búðunum. Þá hefur dagskráin þróast með því starfsfólki sem er þar hverju sinni og því sem þátttakendur hafa að segja um starfið. Almenn ánægja er með starfið á Laugum og hafa aldrei fleiri þátttakendur

bókað sig til leiks og í ár. Á þessum tímamótum hafa um 16 þúsund nemenda grunnskólanna dvalið í búðunum og fengið að upplifa þvílík dásemd er að dvelja í Sælingsdal. Staðsetning búðanna að Laugum í Sæl-

ingsdal er einmitt kjörin til þessarar starfsemi og vel við hæfi. Á Laugum eru góðar vistarverur, fallegt umhverfi, sundlaug, íþróttahús, Lillulundur og fleira og í nágrenninu margir sögufrægir staðir.

Veturinn sá stærsti í sögu ungmennabúðanna „Starfið í ungmennabúðunum hefur bara verið að eflast með hverju árinu. Umgjörðin er alltaf að verða betri og staðurinn sjálfur að verða flottari. Við erum afskaplega hamingjusöm með hvernig hefur gengið og búðirnar eiga tvímælalaust bjarta framtíð fyrir höndum,“ sagði Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðumaður Ungmennaog tómstundabúða UMFÍ að Laugum, í spjalli við Skinfaxa. Að sögn Önnu Margrétar sækja um tvö þúsund ungmenni búðirnar á þessu starfsári. Það er fjölgun frá því í fyrra og segir Anna Margrét veturinn þann stærsta í sögu búðanna. Aðspurð um hverju megi þakka velgengni búðanna segir hún að

Frá vinstri: Jóhannes Haukur Hauksson, oddviti Dalabyggðar, Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðumaður ungmennabúðanna, og Sveinn Pálsson, sveitarstjóri Dalabyggðar.

það sé fyrst og fremst gott starf og góður andi. Krakkar sem þar dvelja eru almennt ánægðir og þetta spyrst út en allt saman helst þetta í hendur. „Staðurinn er flottur í alla staði. Staðsetningin er góð og aðstaðan með íþróttahúsi og sundlaug er frábær. Við höfum ennfremur verið að byggja upp útisvæðið og bændurnir, sem taka á móti krökkunum, gera dvölina í búðunum skemmtilega og eftirminnilega. Sömu skólarnir koma ár eftir ár og alltaf eru nýir að bætast við. Það er uppörvandi að starfa við þetta þegar vel gengur og gaman í vinnunni hjá okkur. Starfið verður bara betra og öflugra með hverju árinu,“ segir Anna Margrét.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

3


Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ:

Hugleiðingar um Landsmót

I

nnan UMFÍ hefur á undanförnum árum farið fram töluverð umræða um Landsmót UMFÍ, þ.e. „Stóra Landsmótið“, eins og við ungmennafélagar köllum það okkar á milli. Þau orð sem einkum heyrast eru að mörgum þykir að mótin hafi dregist saman og að ekki sé sami dýrðarljómi yfir þeim og áður var, er þá einkum verið að horfa til áranna um og eftir miðja síðustu öld. Keppendum frá sambandsaðilum hefur fækkað og aðsókn að mótunum minnkað. Í ljósi þessa hafa sumir sagt að tími mótanna sé liðinn og að best sé að leggja þau niður. Stundum þarf að ýta hressilega við fólki til að fá umræðuna og er óhætt að segja að það hafi borið árangur varðandi Landsmótið. Þegar menn hafa lýst því yfir á þingum UMFÍ að mótið hafi runnið sitt skeið á enda hafa mörg ungmennafélagshjörtu tekið kipp og áttað sig á því að það vilja þau alls ekki. Margir eiga ljúfar minningar frá Landsmóti UMFÍ og geta ekki undir neinum kringumstæðum hugsað sér að leggja mótin niður. Sá liðsandi sem oft varð til þegar fólk úr héraðssamböndunum safnaðist saman og hélt á Landsmót fyrir sitt samband sé engu líkur. Minningar frá skemmtilegri keppni, keppnisferðalagi og samveru við fólk úr hreyfingunni séu ómetanlegar. Í ljósi þessara umræðna og hugleiðinga í tengslum við 27. Landsmót UMFÍ á Selfossi lagði stjórn HSK fram tillögu á sambandsráðsfundi UMFÍ sem haldinn var á Kirkjubæjarklaustri í október 2012 þar sem samþykkt var að fela stjórn UMFÍ að halda stefnumótandi ráðstefnu um Landsmót, Unglingalandsmót

Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ.

og Landsmót 50+. Á ráðstefnunni skyldu teknir fyrir grunnþættir mótanna, hvað hefur verið vel gert og hverju mætti hugsanlega breyta. Stjórn UMFÍ ákvað í framhaldinu að fara í fundaherferð um landið þar sem framtíð Landsmótanna yrði rædd. Fyrsti stefnumótunarfundurinn var haldinn á Húsavík 11. maí 2013 og tókst vel. Síðan voru haldnir fundir í Borgarnesi 30. janúar, á Akureyri 27. febrúar, í Reykjavík 5. mars, á Selfossi 19. mars og á Egilsstöðum 9. apríl árið 2014. Aðsókn á fundina var misgóð eins og gengur en margar góðar hugmyndir komu fram. Stjórn UMFÍ skipaði síðan fjögurra manna nefnd sem tók saman niðurstöður fundanna og kom fram með tillögur að breytingum er lagðar voru fyrir sambandsráðsfund UMFÍ sem haldinn var í Garðabæ í október 2014. Nefndin lagði fram róttækar breytingar, m.a. til að fá fram viðbrögð sambandsaðila. Ekki stóð á þeim því að fulltrúar á sambandsráðsfundi voru ekki tilbúnir að samþykkja breytingarnar og vildu að þær yrðu sendar heim í hérað og lagðar fyrir sambandsaðila. Nú hafa sambandsaðilar haft góðan tíma til að fjalla um tillögurnar og munu væntanlega senda nefndinni hugmyndir sínar og athugasemdir. Stjórn UMFÍ mun eftir það setja fram tillögu um breytingar á Landsmótinu sem lögð verður fyrir sambandsþing UMFÍ haustið 2015. Flestum er ljóst að ef við ætlum að halda áfram að halda Landsmót UMFÍ þarf að gera breytingar á mótinu. Aðsókn og þátttaka í síðustu mótum gefur það til kynna. Það er fátt sem segir að ekki sé hægt að reisa Lands-

mótin við og gera þau aftur að þeim stórviðburðum sem þau hafa verið í gegnum tíðina. Til þess þarf einungis áræði og þor og öflugt hugmyndaflug. Af þeim hugmyndum sem fram hafa komið má nefna að fækka keppnisgreinum og breyta keppnisfyrirkomulagi í ákveðnum greinum. Einnig að opna fyrir þátttöku almennings þannig að hver sem er geti tekið þátt í Landsmóti, svipað og gert er á Unglingalandsmótinu. Með því fyrirkomulagi yrði mótið gert að meiri lýðheilsuhátíð. Margir eru á því að stigakeppnin eigi að vera áfram enda hefur hún oft og tíðum verið mikill hvati fyrir þátttöku hjá sambandsaðilum. Hvað sem öðru líður þarf hreyfingin að taka ákvörðun um framtíð Landsmótanna. Ein leið, sem hefur verið nefnd, er að sambandsþingið í haust móti meginstefnuna en eftir það verði mótshaldara gefnar frjálsar hendur um að koma með frekari breytingar og nánari útfærsla verði síðan unnin í samvinnu við stjórn UMFÍ. Á meðan fólk hefur gaman af því að koma saman og keppa í íþróttum, þar sem gleði og góður keppnisandi svífur yfir vötnum, er grundvöllur fyrir því að halda Landsmót UMFÍ. Möguleikarnir á nýrri útfærslu, sem er meira í takt við nútímann, eru óteljandi og því fátt annað að gera en að bretta upp ermar og stefna ótrauð á næsta Landsmót UMFÍ 2017. Íslandi allt! Helga Guðrún Guðjónsdóttir

Samstarfssamningar vegna Unglingalandsmótsins á Akureyri undirritaðir Í upphafi ársins voru undirritaðir samstarfssamningar á milli Ungmennafélags Akureyrar, Ungmennafélags Íslands og Akureyrarbæjar um framkvæmd Unglingalandsmóts UMFÍ 2015, en mótið fer fram á Akureyri um verslunarmannahelgina. Er þetta jafrnframt í fyrsta skipti sem Unglingalandsmót er haldið á Akureyri. Akureyri er mikill íþróttabær með öflugt og fjölbreytt íþróttastarf. Mun það m.a. speglast í miklu framboði keppnisgreina á mótinu þannig að sem flestir á aldrinum 11–18 ára ættu að finna tækifæri til að taka þátt í frábærum viðburði á Akureyri.

Á myndinni hér til hliðar eru, frá vinstri: Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, Sigurður Freyr Sigurðarson, formaður UFA, Ingibjörg Ólöf Isaksen, formaður íþróttaráðs og varaformaður unglingalandsmótsnefndar 2015, og Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri og formaður unglingalandsmótsnefndar 2015.

4

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Ljósmynd: Þorgeir Baldursson.


Sundlaugar Garðabæjar Frábær afþreying, fjör, líkamsrækt og slökun. Fjörið er í Álftaneslaug s: 550 2350 Rólegheitin ríkja í Ásgarðslaug s: 565 8066

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

5


Jón Kristján Sigurðsson – ritstjóraspjall:

Fyrirheit um gott ár

E

kki verður annað sagt en að góð frammistaða frjálsíþróttafólks í upphafi ársins gefi fyrirheit um gott ár. Frábær árangur hefur náðst á nokkrum innanhússmótum þar sem ný Íslands- og Evrópumet hafa litið dagsins ljós og miklar framfarir hafa sýnt sig hjá mörgum. Þessi árangur í byrjun keppnistímabils segir að búast megi við enn frekari framförum þegar á árið líður. Bætt aðstaða og betri þjálfun eru líklega meginástæða fyrir bættum árangri og margir nýir og upprennandi einstaklingar eru að koma fram í sviðsljósið. Aníta Hinriksdóttir er tvímælalaust í hópi bestu íþróttamanna landsins, aðeins 19 ára gömul, og á eflaust glæsta framtíð fyrir höndum á hlaupabrautinni. Evrópumet unglinga og góð frammistaða í keppni við bestu hlaupara heims í 800 metra hlaupi á dögunum eru afrek til að gleðjast yfir og hvetja hana áfram í næstu verkefnum. Við getum verið stolt af afrekum Anítu, ferill hennar er rétt hafinn, og hún á eflaust eftir að verða mikið í sviðsljósinu á næstu árum. Við eigum ennfremur marga aðra mjög efnilega íþróttamenn, fleiri en oft áður, sem eiga eftir að láta æ meira að sér kveða á næstu misserum.

Í þessum hópi eru ekki síst íþróttamenn af landsbyggðinni og er það gleðileg þróun. Það eru bara spennandi tímar fram undan. Það sem hefur vakið athygli upp á síðkastið er glæstir sigrar ungmennafélagsliða í bikarmótum í boltagreinum. Umgjörðin utan um úrslitakeppnir í þessum greinum hefur verið glæsileg í alla staði og verið þeim sem að þeim hafa komið til mikils sóma og framdráttar. Grótta á Seltjarnarnesi hóf bikarinn á loft í fyrsta skipti í kvennaflokki í handknattleik en markviss uppbygging og sterk hefð handboltans á Nesinu eru sannarlega farin að

bera ríkulegan ávöxt. Þarna er upprennandi lið sem mun blanda sér í baráttuna um Íslandsmeistaratitilinn. Karlalið Stjörnunnar í körfuknattleik hampaði bikarmeistaratitli eftir æsispennandi slag við KR sem af mörgum er talið eitt sterkasta liðið í körfunni nú um stundir. Stjarnan hefur heldur betur sett svip á körfuboltann á síðustu árum og uppskar þarna laun erfiðisins. Loks vann Afturelding í Mosfellsbænum sigur í bikarkeppni kvenna í blaki. Þar á bæ hefur verið unnið mikið starf í þessari íþrótt sem skilar sér síðan alla leið. Sól hækkar á lofti og vorið er ekki langt undan og allt að vakna til lífsins. Þetta er í huga margra einn skemmtilegasti tími ársins og keppni í útiíþróttum að fara af stað fyrir alvöru. Knattspyrnumenn bíða spenntir eftir að flautað verði til leiks og þá eru atburðir sem UMFÍ stendur fyrir ávallt áberandi. Landsmót UMFÍ 50+ verður haldið á Blönduósi í lok júní og Unglingalandsmót um verslunarmannahelgina á Akureyri. Það er ástæða til að hlakka til sumarsins, njóta útiverunnar og þeirra viðburða sem í boði eru.

Vinnufundur starfsfólks UMFÍ og sambandsaðila UMFÍ

F

ulltrúar frá sambandsaðilum Ungmennafélags Íslands áttu vinnufund með starfsfólki UMFÍ í Þjónustumiðstöð hreyfingarinnar í Reykjavík þann 30. janúar sl. Fundurinn var vel heppnaður og árangursríkur. Viðar Halldórsson félagsfræðingur hélt áhugavert erindi um áherslur í þjálfun sem hann byggði á leiðarvísi er gefinn hefur verið út og ber heitið Framtíðin. Á eftir spunnust skemmtilegar umræður. Því næst kynnti Sigurður Guðmundsson, tómstundafulltrúi UMSB, samstarf Ungmennasambands Borgarfjarðar og Borgarbyggðar. Í hádeginu voru höfuðstöðvar Íslenskrar getspár í Laugardal heimsóttar undir leiðsögn Stefáns Konráðssonar framkvæmdastjóra. Eftir hádegi fór fram kynning á verkefnum UMFÍ og umræður voru í kjölfarið. Fundinum lauk síðan með opnum umræðum og samantekt.

6

Skinfaxi 1. tbl. 2015 Ritstjóri: Jón Kristján Sigurðsson, jonkristjan@umfi.is. Ábyrgðarmaður: Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ. Ljósmyndir: Jón Kristján Sigurðsson, Þorgeir Baldursson, Jörgen Nilsson, Skapti Hallgrímsson, Páll Friðriksson, Sigurður Guðmundsson, Snorri Örn Arnaldsson, Mosfellingur o.fl. Umbrot og hönnun: Indígó. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Prófarkalestur: Helgi Magnússon. Auglýsingar: Miðlun ehf. og Gunnar Bender. Ritnefnd: Örn Guðnason formaður, Gunnar Gunnarsson, Berglind Ósk Agnarsdóttir, Pétur Arason og Jóhanna Hreiðarsdóttir. Skrifstofa UMFÍ/Skinfaxa: Þjónustumiðstöð UMFÍ, Sigtúni 42, 105 Reykjavík. Sími: 568-2929 Netfang: umfi@umfi.is Heimasíða: www.umfi.is Starfsfólk UMFÍ: Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri, Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri, Jón Kristján Sigurðsson, ritstjóri Skinfaxa og kynningarfulltrúi, Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi, með aðsetur á Sauðárkróki, Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi, Guðbirna Kristín Þórðardóttir, ritari. Stjórn UMFÍ: Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður, Haukur Valtýsson, varaformaður, Örn Guðnason, ritari, Helga Jóhannesdóttir, gjaldkeri, Hrönn Jónsdóttir, meðstjórnandi, Björg Jakobsdóttir, meðstjórnandi, Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi. Varastjórn UMFÍ: Ragnheiður Högnadóttir, Baldur Daníelsson, Kristinn Óskar Grétuson, Eyrún Harpa Hlynsdóttir. Forsíðumynd: Kolbeinn Höður Gunnarsson úr Ungmennafélagi Akureyrar hefur verið áberandi á hlaupabrautinni undanfarið og sett hvert metið á fætur öðru á innanhússmótum. Þessi ungi frjálsíþróttamaður, sem verður tvítugur í júlí næstkomandi, er mikið efni sem vert er að gefa auga í framtíðinni. Mikill metnaður og gífurleg ástundun æfinga hafa komið þessum unga pilti á þann stall sem hann er á í dag. Ljósmynd: Skapti Hallgrímsson.

Starfsfólk UMFÍ og sambandsaðila UMFÍ ásamt nokkrum gestum sem tóku þátt í deginum, í höfuðstöðvum Íslenskrar getspár í Laugardal.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands


ÍSLENSKA SIA.IS ICE 73137 02/15

GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA Í NEW YORK * Verð frá 30.000 kr. Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

Njóttu hverrar mínútu Þú þarft ekki að æða upp Empire State. Eða rjúka í gegnum Central Park og missa af öllu á hraðferðinni. Það sem skiptir máli er að njóta tímans. Labba frekar en að taka leigubíl. Kíkja handan við hornið. Skrifa ferðadagbók og taka þúsundir ljósmynda. Horfa upp. Hlusta. Eiga gæðastundir og safna minningum sem lifa.

+ Bókaðu núna á icelandair.is

*Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Vertu með okkur


Sigurður Magnússon, nýkjörinn formaður UFA:

Getum verið stolt af okkar fólki Þess má geta að Sigurður var sæmdur starfsmerki UMFÍ á 5 ára afmæli UFA. Hann var aðalræsir á fyrsta Unglingalandsmótinu á Dalvík 1992. Hann var einnig aðalræsir á Landsmóti UMFÍ í Borgarnesi 1997, Egilsstöðum 2001 og á Sauðárkróki 2004. „Ég var tilbúinn að koma aftur til starfa og ég hlakka mikið til starfsins og þess að vinna með góðu fólki. Það eru spennandi tímar fram undan og starfið innan UFA gengur vel. Við eigum íþróttafólk í fremstu röð og getum verið stolt af því,“ sagði Sigurður Magnússon.

Sigurður Magnússon var kjörinn formaður Ungmennafélags Akureyrar á aðalfundi félagsins sem haldinn var 17. febrúar sl. Sigurður er ekki ókunnugur störfum fyrir félagið því hann var einn af þremur sem áttu hugmyndina að stofnun UFA og sat í stjórn í 13 ár. Hann var gjaldkeri fyrstu fjögur árin, síðan varaformaður og svo formaður í eitt ár eða þar til hann þurfti að flytja til Reykjavíkur vegna vinnu sinnar. Hann kom heim eftir eitt ár og kom þá aftur inn í stjórnina.

Ungmennasamband Kjalarnesþings:

Iðkendum fjölgaði um þrjú þúsund Valdimar Leó Friðriksson var endurkjörinn formaður á þingi UMSK sem haldið var í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar 26. febrúar sl. Sjötíu fulltrúar frá sautján félögum mættu á þingið. Tvö ný félög voru tekin inn í sambandið en það eru Lyftingafélag Kópavogs og Lyftingafélag Garðabæjar. Á þinginu voru veittar viðurkenningar fyrir góðan árangur á árinu 2014. Norma Dögg Róbertsdóttir úr Gerplu var valin íþróttakona UMSK og Daníel Laxdal, Stjörnunni, var valinn íþróttakarl UMSK, en þetta var í fyrsta skipti sem íþróttakona og íþróttakarl UMSK eru valin. Guðrún Kristín Einarsdóttir, Aftureldingu, fékk félagsmálaskjöldinn fyrir mikið og óeigingjarnt starf við uppbyggingu blakíþróttarinnar í Mosfellsbæ. „Við fórum í nokkrar smávægilegar lagabreytingar og færðum í nútímabúning. Ann-

Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar fór fram 7. mars sl., í félagsheimilinu Logalandi. Á þingið mættu 30 fulltrúar frá aðildarfélögum UMSB. Gunnar Gunnarsson, stjórnarmaður UMFÍ, ávarpaði þingið og flutti góðar kveðjur. Auk þess kom Hrönn Jónsdóttir úr stjórn UMFÍ á þingið og sæmdi Stefán Loga Haraldsson, formann Hestamannafélagsins Skugga, starfsmerki UMFÍ fyrir óeigingjarnt starf í þágu íþróttahreyfingarinnar. Fundarmenn voru almennt jákvæðir með uppgjör ársins 2014 og bjartsýnir á framhaldið. Ánægja var með góða fjárhagsstöðu UMSB, en unnið hefur verið markvisst í þeim málum undanfarin ár. Ánægja var með hversu vel hefur gengið að ná flestum þeim markmiðum sem sett voru við gerð stefnu UMSB sem samþykkt var á sambandsþingi 2013. Samþykkt var að setja niður ný markmið fyrir UMSB á árinu

8

Valdimar Leó Friðriksson, formaður UMSK, ásamt Guðrúnu Kristínu Einarsdóttur, Aftureldingu, sem fékk félagsmálaskjöld UMSK.

ars var samstaða góð á þinginu og það er gleðilegt að segja frá því að félögum innan UMSK er að fjölga. Á þinginu voru tvö félög tekin inn í ungmennasambandið og eru þau því orðin alls 46. Félagsmenn eru í dag um 66.000. Þar af eru iðkendur um 27.000 og fjölgaði þeim um 3.000 á milli ára. Þetta er ánægjuleg þróun,“ sagði Valdimar Leó Friðriksson, formaður UMSK, í samtali við Skinfaxa. Valdimar Leó sagði að á þinginu hefði ennfremur verið samþykkt að setja aukið fjármagn í fræðslumál.

Sigurður Guðmundsson, formaður Ungmennasambands Borgarfjarðar:

Stefnum í rétta átt í starfinu

2015 og kynna á formannafundi í haust. Ekki urðu miklar breytingar á stjórn UMSB á þinginu en Sigurður Guðmundsson sambandsstjóri var kjörinn áfram í eitt ár. Aðrir í stjórn eru Kristín Gunnarsdóttir gjaldkeri, Sólrún Halla Bjarnadóttir ritari, Ásgeir Ásgeirs-

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Hrönn Jónsdóttir, stjórnarmaður í UMFÍ ávarpar þing UMSB. Sigurður Guðmundsson, sambandsstjóri UMSB, til hægri.

son varasambandsstjóri, Þórhildur María Kristinsdóttir meðstjórnandi, Jón Eiríkur Einarsson vara-varasambandsstjóri, Aðalsteinn Símonarson vararitari, Þórdís Þórisdóttir varagjaldkeri og Anna Dís Þórarinsdóttir varameðstjórnandi. „Það sem stendur einna helst upp úr er þegar við tókum við íþrótta- og tómstundaskólanum frá Borgarbyggð. Þetta er spennandi verkefni og tengir á allan hátt tómstundastarfið í sveitarfélaginu betur saman. Við sjáum strax að þátttaka í íþróttastarfi barnanna jókst. Það er kannski of snemmt að segja til um árangurinn núna en þetta lofar góðu. Við tókum einnig við félagsmiðstöðvunum og sumarstarfinu og vonandi stöndum við undir væntingum í þeim efnum. Við stefnum í rétta átt í starfinu og höfum bolmagn til að vinna vel. Ég held að ekki sé ástæða til neins annars en að vera bara brattir,“ sagði Sigurður Guðmundsson, sambandsstjóri UMSB.


www.n1.is

facebook.com/enneinn ÍSLENSKA/SIA.IS ENN 71569 11/14

Gríptu með þér eitthvað gott Náðu þér í næringu í hádeginu og fylltu á tankinn með hollum skyndibita eða bara skyndibita á næstu þjónustustöð N1.

Hluti af hádeginu SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

9


Starf Ungmennafélags Grindavíkur stendur með blóma:

Framtíðin getur ekki annað en verið björt

G

rindavík er mikill íþróttabær og Ungmennafélag Grindavíkur hefur á að skipa íþróttafólki í fremstu röð. Félagið átti í febrúar sl. 80 ára afmæli, en það var stofnað 1935 sem Íþróttafélag Grindavíkur. Félagið var endurvakið 1963 og nafni þess breytt í Ungmennafélag Grindavíkur. Á síðustu árum hefur vakið athygli glæsileg uppbygging íþróttamannvirkja og er öll aðstaða til íþróttaiðkana fyrsta flokks. Í Grindavík er fjölnota íþróttahús, knattspyrnuvöllur með góðri aðstöðu fyrir áhorfendur, nýlegur 18 holu golfvöllur og reiðhöll. Uppbyggingu er hvergi lokið, íþróttahúsið verður stækkað og aðstaða fyrir félagsstarf bætt til muna. Til fróðleiks um uppgang innan félagsins má nefna að 1977 voru fjórar deildir starfræktar, knattspyrnu-, körfuknattleiks-, júdóog handknattleiksdeild. Sunddeild var stofnuð 2001, fimleikadeild 2005 og taekwondodeild 2006, svo eitthvað sé nefnt. Þá hafa Grindvíkingar um árabil átt körfu- og knattspyrnumenn í efstu deild. Fyrsti formaður félagsins var Jón Tómasson en núverandi formaður er Gunnlaugur Hreinsson.

Ný íþróttamiðstöð – öflug viðbót Íþróttamiðstöð Grindavíkur, sem tekin verður í notkun í apríl, er hugsuð sem öflug viðbót við íþróttamannvirkin á svæðinu. Byggingin er í raun miðstöð eða hjarta sem tengir saman íþróttahús, sundlaug og íþróttasvæði utanhúss. Byggingin mun örva sam-

10

aldri sem greiða æfingagjöld af tæplega 500 skólabörnum. Við getum sagt að það hafi verið mjög sterk hefð fyrir íþróttum í Grindavík sl. fjörutíu ár. Fyrir þann tíma var erfitt að halda íþróttastarfi úti enda fóru flestir á síld fyrir norðan og austan og bærinn var tómur á sumrin. Ungmennafélagið var endurvakið 1963 en þá var flest búið að vera í ládeyðu í um tvo áratugi,“ sagði Gunnlaugur Hreinsson, formaður Umf. Grindavíkur. Gunnlaugur segir Grindvíkinga geta verið stolta af íþróttafólki sínu. Hann segir íþróttalíf í bænum búa við það að eiga sterka og öfluga styrktaraðila og fyrirtæki sem styðja vel við bakið á öllu íþróttalífi. nýtingu og tengsl húsanna sem fyrir eru um leið og hún er mikilvæg viðbót í æskulýðsog unglingastarfi bæjarins og aflgjafi fyrir almenna íþróttaiðkun. Íþróttamiðstöðin verður nýtt hjarta íþróttaiðkunar í Grindavík. Byggingin er áfangi í uppbyggingu svæðisins og þarf að geta tengst frekari uppbyggingu sem líkleg er á svæðinu í náinni framtíð.

Sjö deildir með um fimm hundruð iðkendur „Ungmennafélag Grindavíkur er með um 500 iðkendur og í dag eru starfandi sjö deildir, knattspyrnu-, körfuknattleiks-, júdó-, taekwondo-, sund-, fimleika- og skotdeild. Knattspyrnan er stærst með í kringum 300 iðkendur og síðan kemur körfuboltinn þar á eftir. Við erum með 350 börn á grunnskóla-

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Fyrsta félagsheimilið

Gunnlaugur Hreinsson, formaður Umf. Grindavíkur.

„Aðstaða til keppni og íþróttaiðkana hefur verið góð en nú er svo komið að íþróttahúsið er sprungið. Núna erum við að skoða hvort við eigum að stækka íþróttahúsið eða byggja nýtt. Við tökum síðan í notkun í apríl nýja íþróttamiðstöð og með því má segja að ungmennafélagið sé í raun að eignast sitt fyrsta félagsheimili í tugi ára. Með tilkomu þess lítum við björtum augum til foreldrastarfs og annars starfs sem mun eflast til muna. Við höfum innan vébanda okkar góða þjálfara, sterkar deildir og öflug fyrirtæki sem styðja vel við bakið á okkur, að ógleymdu sterku bæjarfélagi og bæjarstjórn. Með þessa sterku aðila á bak við okkur getur framtíðin ekki annað en verið björt,“ segir Gunnlaugur.


SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

11


Aðalfundur Keflavíkur, íþrótta- og ungmennafélags:

Kári Gunnlaugsson sæmdur gullmerki UMFÍ

Til vinstri: Kári Gunnlaugsson og Björg Jakobsdóttir, stjórnarmaður UMFÍ. Til hægri: Kjartan Másson og Einar Haraldsson, formaður Keflavíkur.

Aðalfundur Keflavíkur, Íþrótta- og ungmennafélags, var haldinn 26. febrúar sl. Björg Jakobsdóttir, stjórnarmaður í UMFÍ, ávarpaði fundinn og sæmdi Kára Gunnlaugsson gullmerki hreyfingarinnar. Kári hefur verið viðloðandi íþróttahreyfinguna alla tíð. Hann spilaði knattspyrnu með Íþróttabandalagi Keflavíkur og Reyni á Árskógsströnd. Sat í stjórnum Íþróttabandalags Keflavíkur (ÍBK) og Knattspyrnufélags Keflavíkur (KFK) og var

síðasti formaður þess. Var hann einn af þeim sem sameinuðu sex íþróttafélög í Keflavíkurbæ 1994 undir merkjum Keflavíkur og var í fyrstu stjórninni. Hann er enn í stjórn félagsins og er að hefja þar sitt tuttugasta og annað starfsár. Þar af hefur Kári gegnt varaformennsku í 17 ár. Kári hefur tekið virkan þátt í þingum UMFÍ og hefur m.a. verið formaður kjörnefndar. Einar Haraldsson var endurkjörinn formaður félagsins. Kári Gunnlaugsson og Birgir Ingibergsson voru kosnir meðstjórnendur til tveggja ára, Sveinn Adólfsson, Guðjón Axelsson og Birgir Már Bragason voru kosnir varamenn til eins árs. Kjartan Másson var heiðraður með gullheiðursmerki Keflavíkur. Halldóra Björk Guðmundsdóttir úr fimleikadeild og Jón Sigurbjörn Ólafsson í körfu- og knattspyrnudeild voru sæmd starfsmerki UMFÍ. Einar Birgir Bjarkason hlaut Starfsbikar Keflavíkur. „Það sem er fram undan hjá okkur er að við erum að fara af stað með námskeið í Nora-kerfinu, bæði fyrir stjórnendur og þjálfara. Við erum einnig með umhverfisdaginn okkar sem verður væntanlega í apríl þar sem félagsmenn okkar og stjórnendur koma saman og taka til í nærumhverfi sínu. Svo erum

Sylvía Magnúsdóttir, nýr formaður UMSS:

Gefandi starf og heillandi umhverfi Ungmennasamband Skagafjarðar hélt 95. ársþing sitt 7. mars sl. í Tjarnarbæ, félagsheimili hestamannafélagsins Léttfeta á Sauðárkróki sem einnig var gestgjafi að þessu sinni. Formannsskipti urðu í sambandinu þar sem Sylvía Magnúsdóttir frá Hlíðarenda í Óslandshlíð tók við af Jóni Daníel Jónssyni sem gegnt hefur embættinu síðustu ár. Baldur Daníelsson var fulltrúi frá UMFÍ á ársþinginu og ávarpaði fundargesti. Viðsnúningur varð á rekstri sambandsins þar sem niðurstaða rekstrarreiknings sýndi rúmlega eina milljón krónur í afgang í stað rúmra sextán hundruð þúsunda í mínus árið áður. Munaði þar mestu um aukna styrki milli ára. Einnig má geta þess að UMSS sá um Unglingalandsmótið sl. sumar. Þá var sam-

Sylvía Magnúsdóttir, nýr formaður UMSS.

við farin að huga að Unglingalandsmóti og Keflavíkurdagurinn verður síðan haldinn í annað sinn í september nk. Starfið gengur heilt yfir vel og stjórnir deilda eiga hrós skilið fyrir glæsilega frammistöðu hvað varðar utanumhald í fjármálum. Allar okkar deildir eru reknar réttum megin við núllið og það er að myndast mjög góð fjárhagsstaða í félaginu,“ sagði Einar Haraldsson, formaður Keflavíkur.

þykkt á þinginu að sækja um að halda Unglingalandsmót UMFÍ 2018. Nýja stjórn UMSS skipa Sylvía Magnúsdóttir formaður, Gunnar Þór Gestsson, Þorvaldur Gröndal, Guðmundur Þór Elíasson og Steinunn Rósa Guðmunds dóttir. Úr stjórn gekk Guðríður Magnúsdóttir. „Ég hef ekki komið að starfi UMSS áður en ég hef setið í varastjórn Neista síðastliðið ár. Mér finnst þetta mjög spennandi starf og hlakka til að vinna með stjórninni að þeim verkefnum sem fram undan eru. Ég hef mikinn áhuga og er viss um að ég mun fá góða hjálp frá stjórninni til að komast inn í starfið. Ég held að þetta sé gefandi starf, umhverfið er heillandi og gott fólk í stjórninni.“

Ásdís Hallgrímsdóttir, nýr formaður UMFK:

Verkefnin næg og í nógu að snúast á næstunni Ungmennafélag Kjalnesinga, UMFK, hélt aðalfund sinn 26. febrúar sl. í Fólkvangi á Kjalarnesi. Á fundinum var Ásdís Hallgrímsdóttir kjörin nýr formaður. Aðrir í stjórn eru Brynhildur Hrund Jónsdóttir, varaformaður, Arnar Grétarsson, ritari, Dagmar Dögg Þorsteinsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir. Ásdís sagði að starfsemin gengi vel og þátttaka í íþróttastarfi væri mikil. Íþróttafjörið

12

Ásdís Hallgrímsdóttir, formaður UMFK.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

fyrir þá yngstu á skólatímanum fyrir hádegi er alltaf vinsælt. „Ég hef lítið komið nálægt starfinu í félaginu áður. Þetta er spennandi og ég hlakka til að takast á við þetta verkefni. Á aðalfundinum voru kosningar til formanns og stjórnar eitt stærsta málið og svo fórum við einnig yfir breytingar á lögum. Á næstunni liggur fyrir að ráða íþróttafulltrúa, skipuleggja starfið fyrir næsta starfsár og klára verkefnin sem liggja fyrir með sóma. Vorhátíðin er fram undan og svo kemur félagið með rausnarlegum hætti að Kjalarnesdögunum í sumar. Það er því í nægu að snúast á næstunni,“ sagði Ásdís.


Velkomin รก 5. Landsmรณt UMFร 50+ 26. โ 28. jรบnรญ รก Blรถnduรณsi Landsmรณt UMFร 50+ er fyrir alla 50 รกra og eldri. Mest รกhersla er lรถgรฐ รก รญรพrรณttakeppnina en auk hennar verรฐur fjรถlbreytt og skemmtileg dagskrรก fyrir alla mรณtsgesti.

Keppnisgreinarnar eru: s "OCCIA s "RIDDS s $Rร TTARVยฃLAAKSTUR s &RJร LSยคยฉRย TTIR s 'OLF s (ESTAยคยฉRย TTIR s *UDย s ,OMBER s 0ยขTT s 2INGย s 3Kร K s 3KOTFIMI s 3TARFSHLAUP s 3TยคGVยฃLAKAST s 3UND -ย TSGJALD ER AยนEINS KR OG GETA KEPPENDUR KEPPT ยค EINS Mย RGUM GREINUM OG ยฉEIR ย SKA OG TREYSTA SยฃR TIL !ยน LOKINNI Mย TSSETNINGU ร Fย STUDEGI GEFST Hย PUM KOSTUR ร Aยน VERA MEยน DANS EยนA LEIKFIMISยซNINGAR

Taktu รพรกtt รญ skemmtilegu mรณti og njรณttu รพess aรฐ vera til. Allar frekari upplรฝsingar eru veittar hjรก UMFร : ร MAR "RAGI 3TEFร NSSON GSM s NETFANG OMAR UMFI IS

www.maggioskars.com

Ungmennafรฉlag ร slands

Nรกnari upplรฝsingar รก www.umfi.is

SKINFAXI tรญmarit Ungmennafรฉlags ร slands

13


Gunnar Helgason, nýkjörinn formaður Þróttar:

Gaman að taka þátt í uppgangi félagsins Ungmennafélagið Þróttur hélt aðalfund sinn 26. febrúar sl. Með sanni má segja að fundurinn fari í sögubækurnar því á annað hundrað manns mætti á fundinn og er alveg greinilegt að áhugi bæjarbúa á Ungmennafélaginu er mikill. Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri UMFÍ, ávarpaði fundinn fyrir hönd UMFÍ. Farið var yfir skýrslu stjórnar og ársreikningur lagður fram til samþykktar. Svava Arnardóttir formaður gaf ekki kost á sér til formanns og var Gunnar Helgason kosinn í hennar stað. Aðrir í stjórn eru Íris Pétursdóttir, Ingimar Jón Kristjánsson, Irma Þöll Þorsteinsdóttir og Kristján Árnason. Í varastjórn eru Guðmann R. Lúðvíksson og Magga Lena Kristinsdóttir. „Starfið leggst gríðarlega vel í mig en uppgangur hefur verið töluverður í félaginu og er gaman að taka þátt í honum áfram. Ég er búinn að vera lengi viðloðandi þetta félag en Jón Karl Ólafsson var endurkjörinn formaður Ungmennafélagsins Fjölnis á aðalfundi félagsins sem haldinn var í Egilshöll í Grafarvogi 12. mars sl. Helga Jóhannesdóttir, stjórnarmaður í UMFÍ, ávarpaði fundinn og sæmdi við það tækifæri Jón Karl Ólafsson starfsmerki UMFÍ. Auk Jóns Karls skipa stjórn Fjölnis þau Birgir Gunnlaugsson, Ásgeir Heimir Guðmundsson, Kristján Friðrik Karlsson, Sveinn Ingvarsson, Laufey Jörgensdóttir og Ólöf Inga Guðbjörnsdóttir. „Almennt séð erum við bjartsýn og gríðarlega ánægð með starfið. Við erum með góða stöðu á félaginu og höldum uppi ábyrgri fjármálastjórn. Afreksstarf verður sífellt kostnaðarsamara og það er umræðuefni víða hvernig menn ætla að leysa það. Þetta er ekki bara hjá okkur heldur í öllum félögum sem menn eru að glíma við sama vandamálið. Við höldum, þegar á heildina er litið, úti öflugu ungmennastarfi, við sjáum stækkun í öllum deildum og fyrir það getum við verið kát,“ sagði Jón Karl. Jón Karl segir byggingu nýs fimleikahúss í

14

ég skráði mig í það 1985 þegar ég var tólf ára gamall. Ég hef áður gegnt formennsku í félaginu svo að ég veit nokkurn veginn að hverju ég geng. Ég hef verið viðloðandi félagið meira eða minna, í nefndum og öðrum störfum,“ sagði Gunnar. Gunnar sagðist hafa verið tilbúinn að taka aftur að sér formennskuna enda mikill ungmennafélagsmaður. Hann sagði starfið stöðugt og öflugt og starf félagsins að langmestu leyti tengt íþróttum. „Við tókum í notkun 2012 gríðarlega mikla íþróttaaðstöðu sem bylti umhverfinu hjá félaginu. Þá voru tekið í notkun grassvæði á stærð við tvo knattspyrnuvelli. Þetta svæði höfum við verið að nýta okkur til fulls. Við erum fullir tilhlökkunar í því starfi sem fram undan, en það er margt í boði í því sambandi,“ sagði Gunnar.

Gunnar Helgason, formaður Þróttar.

Jó Karl Ólafsson endurkjörinn formaður Fjölnis:

Félagið heldur úti öflugu ungmennastarfi

fullum gangi og þegar það verður tekið í notkun verður það mikil lyftistöng fyrir fimleikadeildina. Fjölnir á í viðræðum við borgaryfirvöld um byggingu á nýju íþróttahúsi sem myndi þá að öllum líkindum rísa við Borgarholtsskóla. Jón Karl sagði félagið glíma við húsnæðisvanda og því brýnt að koma upp nýju íþróttahúsi. Í hverfinu, þar sem íbúar eru um tuttugu þúsund, er aðeins eitt löglegt

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Helga Jóhannesdóttir, stjórnarmaður í UMFÍ, og Jón Karl Ólafsson, formaður Fjölnis.

íþróttahús, í Dalhúsum. Þetta gengur ekki til lengdar en samkvæmt nýju skipulagi hverfisins á að bæta við 3–4 þúsund nýjum íbúðum á næstu árum. „Nýtt íþróttahús í Grafarvoginum er búið að vera lengi í umræðunni. Þegar hverfið var að byggjast upp voru byggðir litlir íþróttasalir við alla skóla sem nýtast illa í starfi íþróttafélags í alvöruíþróttarekstri. Við eigum í viðræðum við borgina og Borgarholtsskóla en samkvæmt skipulagi á að byggja húsið við þann skóla. Hugmyndafræðin snýst um að fá í gegn að Borgarholtsskóli og Fjölnir geti í sameiningu komið að því að nýta þessa viðbótaraðstöðu. Viðræður eru á góðu róli en það er alltaf erfitt að fá aðila til að skrifa undir síðasta pappírinn. Allir eru sammála um að þörf sé á þessu og að þetta verði hagkvæm niðurstaða fyrir alla aðila,“ sagði Jón Karl. Aðspurður almennt um framtíðina segir Jón Karl að Fjölnir sé stórveldi í íþróttum og að félagið ætli að halda þeirri stöðu. „Við ætlum að eflast og verða enn sterkari, það er ekkert annað í kortunum hjá okkur. Við horfum bjartsýn fram á veginn,“ sagði Jón Karl.


93. héraðsþing HSK á Flúðum:

Það er jákvæðni alls staðar og mikill kraftur Héraðssambandið Skarphéðinn hélt 93. héraðsþing sitt í félagsheimilinu á Flúðum 15. mars sl. Um 100 þingfulltrúar og gestir mættu á þingið. Góð mæting var þrátt fyrir að þinginu hafi verið frestað til sunnudags vegna veðurs. Kjartan Lárusson, Umf. Laugdæla, var sæmdur gullmerki HSK og er þetta í 12. sinn sem það er afhent. Örn Guðnason, stjórnarmaður í UMFÍ, ávarpaði héraðsþingið og sæmdi þrjá einstaklinga starfsmerki UMFÍ, en það voru Bergur Pálsson, Umf. Selfoss, Guðmunda Ólafsdóttir, Umf. Vöku, og Lárus Ingi Friðfinnsson, Íþróttafélaginu Hamri. Karl Gunnlaugsson, GF, var sæmdur heiðurskrossi ÍSÍ og er þetta í sjöunda sinn sem félagsmaður innan HSK hlýtur þann heiður. Um 30 tillögur voru samþykktar á þinginu. Rekstur sambandsins var jákvæður um 1,6 milljón kr. Þess má geta að sambandið er skuldlaust og eigið fé þess um 18 milljónir. Breytingar urðu á stjórn sambandsins. Bergur Guðmundsson ritari gaf ekki kost á sér til endurkjörs en í hans stað kom inn Helgi S. Haraldsson. Einnig lét Fanney Ólafsdóttir af störfum sem meðstjórnandi og í hennar stað kom Helga Kolbeinsdóttir. Aðrir í stjórn eru Guðríður Aadnegard, formaður, Guðmundur Jónasson, gjaldkeri, og Örn

Guðnason, varaformaður. Þá kom Rut Stefánsdóttir inn sem varamaður fyrir Jóhannes Óla Kjartansson. Í varastjórn eru, auk Rutar, Anný Ingimarsdóttir og Gestur Einarsson. Íþróttafólk í þeim 22 íþróttagreinum sem stundaðar eru innan sambandsins var heiðrað og úr þeirra hópi var Dagný Brynjarsdóttir valin íþróttamaður HSK 2014. Ýmis sérverðlaun voru veitt á þinginu. Íþróttafélagið Dímon var stigahæsta félagið, Umf. Baldur fékk unglingabikar HSK og knattspyrnudeild íþróttafélagsins Hamars hlaut foreldrastarfsbikar HSK. Þá var Guðni Guðmundsson, íþróttafélaginu Garpi, valinn öðlingur ársins. Samkvæmt venju fór sleifarkeppni HSK fram á þinginu og þar sigraði Sigþrúður

Lárus Ingi Friðfinnsson, Guðmunda Ólafsdóttir og Bergur Pálsson, ásamt Erni Guðnasyni, stjórnarmanni UMFÍ.

Harðardóttir, Umf. Þór. Þá var Sæmundur Steingrímsson, Umf. Þór, útnefndur matmaður þingsins. „Þetta var gott þing og þrátt fyrir að við hefðum þurft að seinka því um einn dag vegna veðurs var mætingin ótrúlega góð. Eins og kom fram á þinginu gengur rekstur héraðssambandsins mjög vel, við skiluðum hagnaði og skuldum ekkert. Það skiptir öllu máli að starfa í svona umhverfi. Nefndastörf á þinginu gengu vel og tvö ný félög voru tekin inn, Lyftingafélagið Hengill og Íþróttafélagið Mílan. Það er skemmtilegt að segja frá því að mjög margir sterkir kandídatar komu til greina sem íþróttamaður HSK sem segir hvað við eigum margt öflugt og efnilegt íþróttafólk,“ sagði Guðríður Aadnegard. Guðríður segir starfið í heild sinni ganga mjög vel, það sé mikil starfsemi og mikil virkni. Það sé ekki síst að þakka iðkendum, foreldrum, þjálfurum og styrktaraðilum og að án þessara aðila yrði starfið ekki eins öflugt og raun ber vitni. „Starfið heldur bara áfram og við stefnum að því að mæta með öfluga hópa á Landsmót UMFÍ 50+ og Unglingalandsmótið í sumar. Við héldum fjármálaráðstefnu á síðasta ári sem gekk afar vel og það kom fram á þinginu að fólk vill gjarnan fá fleiri ráðstefnur sem nýtast vel í starfinu. Það er gaman í starfinu þegar vel gengur. Það er jákvæðni alls staðar og mikill kraftur og hrein forréttindi að fá starfa við þessar aðstæður og með þessum frábæra fólki,“ sagði Guðríður.

Sími 470 8100 / Fax 4708101 / sth@sth.is / www.sth.is SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

15


Íþrótta- og tómstundaskóli UMSB:

Sjáum mikla aukningu í „Við bjóðum ekki einungis upp á íþróttir heldur líka listgreinar eins og listasmiðju, leiklist og leikræna tjáningu. Ennfremur erum við í samstarfi við tónlistarskólann með hóptíma í tónlist.“ Sigurður Guðmundsson, tómstundafulltrúi UMSB.

Á

haustmánuðum á síðasta ári undirrituðu Borgarbyggð og Ungmennasamband Borgarfjarðar samstarfssamning um tómstundastarf 6 til 16 ára barna í Borgarbyggð. Tilgangurinn með samningnum er að auka fjölbreytni í tómstundastarfi fyrir börn á grunnskólaaldri, fjölga þátttakendum í skipulögðu félags- og tómstundastarfi og að stuðla að því að vinnudagur barnanna verði sem heildstæðastur. Hlutverk UMSB samkvæmt samningnum er að sjá um og skipuleggja íþrótta- og tómstundaskóla fyrir börn í 1.–4. bekk, starfsemi félagsmiðstöðva fyrir unglinga, sumarfjör fyrir börn í 1.–7. bekk og vinnuskóla fyrir börn í 8.–10. bekk.

16

Íþrótta- og tómstundaskóli

Samstarfið gengur mjög vel

Helsta nýmælið í tómstundastarfi samkvæmt samningnum er stofnun íþrótta- og tómstundaskóla. Starfsemi skólans verður byggð upp í góðu samstarfi við íþróttafélögin sem halda úti æfingum fyrir börn á þessum aldri. Ætlunin er að geta boðið börnunum upp á að æfa þær greinar sem þau vilja en um leið að kynna fyrir þeim aðrar greinar sem í boði er að æfa í sveitarfélaginu. Auk íþróttaæfinga er stefnt að því að bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf, svo sem leiklist, myndlist, tónlist, skátastarf, útivist, kynningu á starfsemi björgunarsveitanna og fleira. Með stofnun skólans er leitast við að jafna tækifæri barna í sveitarfélaginu til íþrótta- og tómstundaiðkunar.

Sigurður Guðmundsson, sem hóf störf sem tómstundafulltrúi í nóvember sl., var inntur eftir því hvernig tómstundastarfið gengi en hann hefur mikla reynslu á sviði íþrótta- og æskulýðsmála. „Samstarfið er tiltölulega rétt nýhafið en það gengur mjög vel í alla staði. Það skemmtilegasta í þessu öllu saman er að þátttaka í íþróttum hefur aukist. Við getum nefnt sem dæmi þátttöku nemenda í 1.–4. bekk í Borgarnesi. Þar voru þátttakendur 20 fyrir áramót en núna eru þeir rúmlega 40 talsins. Við sjáum mikla aukningu í öllum greinum í kjölfar stofnunar íþrótta- og tómstundaskólans en UMSB sér um allt utanumhald. Með þessu verður foreldrum ljóst hvað er í boði sem skiptir miklu máli. Við bjóðum ekki einungis upp á íþróttir heldur líka listgreinar eins og listasmiðju, leiklist og leikræna tjáningu. Ennfremur erum við í samstarfi við tónlistarskólann með hóptíma í tónlist. Golfið er nýtt

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands


öllum greinum

af nálinni en aðstæður þar eru í einu orði sagt frábærar. Við ætluðum okkur að gera góða hluti og þeir eru að ganga eftir,“ sagði Sigurður.

á æfingar í Borgarnesi. Foreldrar eru mjög ánægðir með þetta og ekki síður fjölbreytnina í því sem í boði er. Það eru ekki bara jaðaríþróttir heldur er komið eitthvað nýtt sem ánægja ríkir með,“ sagði Sigurður.

Aukin fjölbreytni og þátttaka Sigurður sagði að markmiðið með samstarfinu væri að auka fjölbreytni í greinum og að auka þátttöku ungmennanna. Hann segir að þessum markmiðum hefði verið náð á fyrstu mánuðunum. „Þetta á bara eftir að eflast enn frekar og fjölbreytnin um leið. Það sem er líka gaman í þessu er að íþrótta- og tómstundaskólinn er rekinn á fjórum stöðum í Borgarbyggð, í Borgarnesi, á Hvanneyri, Kleppsjárnsreykjum og Varmalandi. Það er starfsemi á öllum þessum stöðum þannig að krakkarnir fara í tómstundastarfið strax og skóla lýkur. Á öllum þessum stöðum bjóðum við upp á t.d. listgreinar, leiklist og svo að sjálfsögðu upp á íþróttaæfingar. Auk þessa fara krakkarnir líka

Byggt upp hægt og rólega Í þessu samstarfi tekur UMSB líka við félagsmiðstöðvunum í Borgarnesi og á Bifröst. Að sögn Sigurðar verður starfsemin þar byggð upp hægt og rólega. „Það er spennandi að sjá hvernig þetta samstarf þróast. Ég held að samstarfið eigi bara eftir að vaxa og dafna og verða enn betra í framtíðinni,“ sagði Sigurður Guðmundsson, tómstundafulltrúi UMSB, í spjallinu við Skinfaxa.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

17


SUNDLAUGIN Á A KU R E Y R I Va t n a v e r ö l d f j ö l s k y l d u n n a r

Þó

Kaup vang sstræ ti

ru

Afgreiðslutímar:

nn

ar

str æ ti

www.visitakureyri.is

Sumar (2/6–29/8): Virkir dagar 6.45–21.00. Helgar 8.00–19.30. Vetur (30/8–1/6): Virkir dagar 6.45–21.00. Helgar 9.00–18.30.

18

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands


Jón Margeir Sverrisson, heimsmethafi í sundi:

Skiptir öllu að geta alfarið einbeitt sér að sundinu

M

ikill metnaður og frábær ástundun hefur komið Jóni Margeiri Sverrissyni í hóp þeirra bestu í heiminum úr röðum fatlaðra sundmanna. Þjóðin öll var stolt yfir afreki hans þegar hann vann til gullverðlauna á Ólympíumóti fatlaðra í London 2012. Jón Margeir, sem keppir undir merkjum Ungmennafélagsins Fjölnis, varð ólympíumeistari í 200 metra skriðsundi í flokki S14 á heimsmeti sem er enn í gildi. Auk þess á hann heimsmetið í 800 og 1500 metra skriðsundi í sínum flokki.

Markmiðin eru skýr Jón Margeir hefur ekki látið deigan síga, hann stefnir enn hærra, verkefnin eru næg fram undan og hann hefur sett stefnuna á Ólympíumótið í Ríó 2016. Undirbúningur er þegar hafinn og markmiðin eru skýr. Jón Margeir Sverrisson, Fjölni, og Thelma Björg Björnsdóttir, ÍFR, voru undir lok síðasta árs kosin íþróttafólk ársins 2014 hjá Íþróttasambandi fatlaðra. Þetta var í fjórða sinn sem Jón Margeir hlýtur nafnbótina. Árangur Jóns á árinu 2014 var einkar glæsilegur þar sem hann setti tvö ný heimsmet og fjögur Evrópumet. Hann setti að auki samtals tíu Íslandsmet í 25 metra laug og sjö í 50 metra laug.

Stífar og erfiðar æfingar „Núna einbeitir maður sér að stífum og erfiðum æfingum og því að byggja sig sem best upp fyrir heimsmeistaramótið sem verður haldið í Glasgow í júlí. Ég geri ekkert annað í dag en að æfa og keppa í sundi og fara í líkamsræktina. Ef veturinn væri ekki svona erfiður væri ég búinn að fara út að hjóla. Til að standa sig á stórmótum og ná því að standa jafnfætis þeim bestu verður maður alfarið að geta helgað sig sundinu. Það tekst mér og það skiptir öllu máli,“ sagði Jón Margeir.

Æfir með þeim sterkustu Jón Margeir hefur æft sund frá því að hann var sjö ára gutti. Í upphafi var hann hjá Ösp en í kringum níu ára aldurinn gekk hann í Fjölni og hefur verið þar síðan. Hann æfir eingöngu með ófötluðum sundmönnum í dag og eins og hann orðar það sjálfur, það skiptir öllu máli að fá að æfa með sterkustu sundmönnum landsins.

Stefnir á gullverðlaun Þegar Jón Margeir er inntur eftir markmiðum sínum segir hann þau vera að standa sig vel í þeim verkefnum sem hann tekur þátt í. „Markmið mín eru þau að standa mig vel á Heimsmeistaramótinu og á Ólympíumótinu. Ég stefni að því að vinna til gullverðlauna á þessum mótum báðum.“

- Hvað hefur sundíþróttin gert fyrir þig í lífinu? „Það er svo afar margt. Sundið heldur mér í formi en þetta er mjög erfið íþrótt. Það þarf mikinn aga, skipulagningu og góða ástundun til að ná árangri. Aðalgrein mín er skriðsund og svo hef ég einnig verið að synda flugsund, bringusund og baksund. Ég hef upp á síðkastið hvílt mig á flugsundi og einbeiti mér í staðinn að bak- og bringusundi.“

- Hver er stærsta stund þín á ferlinum til þessa? „Það er ógleymanlegt þegar ég fékk gullverðlaunin á Ólympíumótinu í London. Silfurverðlaunin á HM og gullverðlaun á EM standa líka upp úr. Þetta er búinn að vera frábær tími og margs að minnast. Ég ætla að njóta mín í sundinu áfram en síðan hef ég áform um að snúa mér að þríþrautinni eftir Ólympíuleikana í Ríó. Þríþrautin finnst mér spennandi og hún á örugglega eftir að henta mér. Það eru bara spennandi tímar fram undan,“ sagði Jón Margeir Sverrisson. SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

19


20

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands


SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

21


22

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands


Kolbeinn Höður Gunnarsson – norðlensk upprennandi stjarna á hlaupabrautinni:

K

olbeinn Höður Gunnarsson í Ungmennafélagi Akureyrar hefur farið mikinn á þessu ári á hlaupabrautinni og sett hvert metið á fætur öðru á innanhússmótum. Þessi ungi frjálsíþróttamaður, sem verður tvítugur í júlí, er mikið efni sem vert er að gefa auga í framtíðinni. Mikill metnaður og gífurleg ástundun æfinga hjá þessum efnilega pilti hefur komið honum á þann stall þar sem hann er kominn í dag. Okkur lék forvitni að skyggnast örlítið inn í líf hans. „Ástæðan fyrir því að ég fór að æfa frjálsar íþróttir er að ég tók virkan þátt í skólaíþróttum í grunnskóla. Íþróttakennarinn sá að ég gat hlaupið og sagði mér einfaldlega að skella mér í frjálsar íþróttir, sem ég gerði, og eftir það varð ekki aftur snúið. Ég hef stundað frjálsar íþróttir fyrir alvöru frá 2009 en fyrsta Unglingalandsmótið sem ég tók þátt í var í Þorlákshöfn 2008. Eftir þetta var ég með á öllum mótunum ef undan er skilið mótið sem var á Egilsstöðum,“ sagði Kolbeinn Höður í viðtali við Skinfaxa en þá var hann staddur í höfuðborginni í keppni og við æfingar.

Enginn tími fyrir annað - Hvað fer mikill tími í æfingar hjá þér? „Í upphafi var þetta eins og hjá flestum. Ég mætti á æfingar klukkutíma í senn og hafði gaman af. Síðustu tvö árin hafa verið tekin af alvöru og það er enginn tími fyrir annað en nám og æfingar. Lífið gengur út á þetta tvennt, það er bara ekkert öðruvísi. Mínar aðalgreinar í dag eru 200 og 400 metra hlaup og svo tek ég lítillega þátt í 60 og 100 metra spretthlaupum,“ sagði Kolbeinn Höður. Aðspurður hvað valdi þessum miklu framförum núna segir Kolbeinn Höður sig vera að springa út og vonandi haldi þessi þróun áfram á næstu árum. „Það má segja að ég hafi núna sloppið í gegnum heilt æfingatímabil án þess að meiðast. Ég er líka búinn að passa mataræðið og mæta vel á æfingar. Hugsanlega hefði ég sprungið út fyrr ef ég hefði passað upp á þessi atriði. Hvað maður setur ofan í sig skiptir öllu máli. Sama hvað maður æfir mikið verður matarkúrinn að vera í lagi. Svefninn skiptir líka verulegu máli. Maður verður að vera skynsamur og fylgja þessu eftir. Ef maður gerir það fær maður það ríkulega til baka í bættum og betri árangri á hlaupabrautinni.“

Stefni í hóp þeirra bestu - Hvernig sérð þú framtíðina fyrir þér? „Stefnan er að taka þátt í sem flestum mótum sem bjóðast á erlendum vettvangi. Maður verður bara að halda sínu striki, æfa markvisst og gera sitt besta. Ég þarf að bæta mig til að komast í hóp þeirra bestu og er á réttri leið. Ég á alveg möguleika að komast upp að þeim eða jafnvel taka fram úr þeim þegar fram í sækir. Ef ég held stefnu minni eru þetta alls ekki óraunhæf markmið.“ Kolbeinn Höður ólst upp á Dalvík og var þar í grunnskóla upp í 4. bekk. Þá fór hann inn á Akureyri, lauk þar grunnskóla og fór síðan í MA og lýkur stúdentsprófi þaðan í vor.

Draumur minn er að komast á stóru mótin og etja kappi við þá bestu Bandaríkin draumurinn - Hvað tekur við þegar náminu í MA lýkur? „Ég hef aðeins verið að spá í að fara út í háskóla en það gerist bara ef maður fær styrk. Draumurinn væri að fara til Bandaríkjanna en ef þetta gengi ekki eftir þá hugsa ég að ég taki mér pásu frá námi í eitt ár, fái mér vinnu og æfi vel. Stefnan er alltaf að fara í háskóla og bæta við sig þekkingu.“

Vantar innanhússhöll - Hefur það aldrei hamlað þér að æfa á Akureyri en ekki hér fyrir sunnan? „Það eina sem hægt er að setja út á er að við erum ekki með innanhússhöll fyrir norðan. Annars eru aðstæðurnar bara frábærar, góðar brautir með gerviefni og ennfremur góð líkamsræktarstöð á Bjargi. Við erum með allt sem við þurfum nema innihöllina. Við getum ekkert verið að kvarta,“ sagði Kolbeinn Höður.

Stefni á Ólympíuleikana - Þú hlýtur hafa gert þér plön. Hver eru markmiðin og hvað sérðu þig komast langt? „Eins og ég var að segja er það draumur minn að komast á stóru mótin og etja kappi við þá bestu. Ég stefni að því að ná lágmörkunum fyrir Ólympíuleikana í Ríó 2016. Ég tel að ég geti þetta en ef ekki þá verða það Ólympíuleikarnir í Tókýó 2020,“ sagði Kolbeinn Höður.

Frjálsar gefa manni mikið Kolbeinn sagði að frjálsar íþróttir væru ofsalega skemmtilegar og búnar að gefa honum mikið, efla hann á allan hátt og verið honum ógleymanlegur tími.

„Auðvitað getur þetta stundum verið erfitt. Mikill tími fer í æfingar og maður er að fórna einhverju öðru á sama tíma. En þegar maður er að bæta sig og stendur sig vel á mótum er þetta allt þess virði. Það eflir mann mjög að fylgjast með þeirri góðu þróun sem er í frjálsum íþróttum um þessar mundir. Framganga Anítu Hinriksdóttur ýtir undir áhugann og hvetur okkur öll áfram. Hafdís Sigurðardóttir hefur ennfremur verið að gera frábæra hluti. Það eru margir efnilegir að koma upp, svo að ég get ekki annað séð en að framtíðin sé björt.“

Æfa vel og hugsa vel um sig - Þú hefur mikinn metnað og ætlar væntanlega að standa þig á næstu árum? „Ég ætla að gera það og vonandi stendur maður undir pressunni sem maður finnur fyrir. Það fyrsta er að æfa vel, hugsa vel um sig, og standa sig á mótum sem maður tekur þátt í.“

Unglingalandsmótin sterk - Þegar þú lítur til baka, hefur það verið þess virði að eyða tímanum í íþróttirnar? „Já, alveg hiklaust. Ég hvet alla til að finna sér tíma til að hreyfa sig og félagsskapurinn í kringum þetta allt saman skiptir verulegu máli í mínum huga. Það er frábær byrjun hjá ungum krökkum að taka þátt í Unglingalandsmótum, taka þar sín fyrstu skerf og kynnast öðrum krökkum. Þessi mót eru gífurlega sterk og svo sannarlega búin að sanna sig,“ sagði Kolbeinn Höður Gunnarsson í spjallinu við Skinfaxa.

Hvað segir þjálfarinn Gísli Sigurðsson um Kolbeinn Höð:

Strax augljóst að þarna var mikið efni á ferð „Kolbeinn Höður er mikið hlaupaefni. Hann er 400 metra hlaupari frá upphafi til enda og líka fljótur á 200 metrunum. Þegar hann var 15–16 ára var strax augljóst að þarna væri mikið efni á ferð. Árangurinn núna kemur mér ekki á óvart, hann er að þroskast og er farinn að finna það að vinnan skilar árangri. Ég er gamall þjálfari en kann samt engin hókus pókus trix. Þetta er bara vinna og aftur vinna sem skilar árangri. Hann er bara eins og aðrir sem þarf að læra vinnusemi og hann er kominn af stað. Stórkostlega efnilegur en á langa leið fyrir höndum,“ sagði Gísli Sigurðsson, þjálfari Kolbeins Haðar Gunnarssonar hlaupara. Gísli sagði að ef Kolbeinn Höður heldur vel á spöðunum eigi hann eftir að komast langt. „Það er rosalega gaman þegar vel gengur. Íþróttir eru náttúrlega bara númer eitt

hjá mér og það er skemmtilegt að vinna með þessum pilti. Kolbeinn Höður er kominn vel á veg og búið að leggja ágætis grunn að ákveðnum hlutum. Hann er algjörlega meiðslalaus, vel þjálfaður, ungur og frískur maður. Hann á mikið inni og það eru spennandi tímar fram undan. Hann þarf að halda áfram að borða, sofa og æfa, þessi ungi piltur. Þá eru honum allir vegir færir,“ sagði Gísli Sigurðsson í samtali við Skinfaxa.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

23


Gauti Grétarsson sjúkraþjálfari:

Tilfinning mín er að íþróttamei

Þ

að skiptir miklu máli að hugsa vel um líkamann en þegar upp koma kvillar eins og eymsli í stoðkerfi og íþróttameiðsl er það með því fyrsta sem kemur upp í hugann að fara til sjúkraþjálfara eða annars sérmenntaðs fólks til að leita sér lækninga. Það er mikið að gera hjá aðilum sem veita þessa þjónustu enda hefur þekkingu fleygt fram jafnt og þétt á síðustu árum. Til að skyggnast örlítið inn í þennan heim litum við inn hjá Sjúkraþjálfun Reykjavíkur og Garðabæjar og hittum þar fyrir Gauta Grétarsson, sjúkraþjálfara og eigenda stofunnar, sem hefur verið starfrækt frá árinu 1988. Þar eru að störfum 15 sjúkraþjálfarar og íþróttakennari ásamt 4 móttökuriturum og starfsfólki í hlutastörfum í þrifum og bókhaldi.

Meira æft af kappi en forsjá Þegar Gauti er inntur eftir því hvort íþróttameiðslum hafi fjölgað hin síðustu ár svarar hann að ekki séu til tölur til að byggja á, enda skráningar af skornum skammti. „Mín tilfinning er hins vegar sú að alhliða íþróttameiðslum hafi fjölgað til muna. Það tengist bæði því að það er meira æft núna heldur en þá, kannski meira af kappi en for-

sjá. Það vantar miklu meiri þjálffræði eins og það er kallað, að fólk nýti sér þær rannsóknir sem eru stundaðar víðast hvar í heiminum til að sjá hvaða áhrif þjálfun hefur. Til að fá hraða og snerpu þurfum við að þjálfa fáar endurtekningar og gera það hratt. Núna virðist það vera ríkjandi að gera margar endurtekningar og gera þær hægt og illa en með því þjálfum við upp rangt hreyfimynstur. Ennfremur vitlausar lendingar, vitlausar hreyfingar sem gerir það að verkum að þá er slysahættan miklu meiri þegar við erum að hoppa og stökkva. Það vantar miklu meiri gæði í þjálfunina,“ segir Gauti.

Það vantar mikið upp á að þeir séu notaðir rétt sem þarf að gera bæði til að hlaupa hraðar og stökkva hærra. Ef rassvöðvar eru ekki þjálfaðir í æfingaprógrömmunum koma fram álagseinkenni í hné, kálfa og ökkla og annars staðar.“

Betra að æfa vel en of mikið - Vantar kannski upp á að íþróttamenn almennt hugsi nógu vel um líkama sinn? „Nei, ekki endilega. Það sem skiptir mestu máli að það er búið að selja íþróttafólki að það ætli sér að verða einhverjir atvinnumenn. Þjálfarar, íþróttafólk, foreldrar og aðrir átta sig ekki á því að það er bara lítið brot af þeim sem fara í íþróttir sem ná alla leið. Við vitum alveg hverjir það eru og til að komast þangað þarftu ekki bara að vera góður heldur líka heppinn. Vera heppinn þannig að þú sért með góðan þjálfara sem hjálpar þér að passa upp á að álagið sé ekki of mikið. Nú erum við með fullt af ungu íþróttafólki sem er búið að segja að æfa 10 þúsund klukkutíma. Það er hins vegar betra að æfa 5 þúsund klukkutíma og æfa vel heldur en að æfa mikið og æfa vitlaust. Maður bara sér það í dag að það eru allt of margir að æfa meira af kappi en forsjá,“ sagði Gauti.

Meiðsli tengd baki og herðum - Hvaða íþróttameiðsl færð þú helst? „Við fáum blöndu af öllu en fáum samt mikið til okkar meiðsli sem tengjast bakinu og herðunum. Axlarmeiðsli tengjast töluvert handboltanum og svo koma íþróttamenn mjög oft inn með krossbandaslit, liðþófameiðsli og alls konar meiðsli í hnjám sem má rekja til þess að stöðugleiki í ökklum, baki og mjöðum er slakur. Ég hef verið í íþróttarannsóknum þar sem ég mæli með græjum hér á stofunni þá sem hafa verið meiddir lengi og eru búnir að fara frá einum til annars. Ég fæst mikið við að kenna fólki að nota rassvöðvana.

Eitt kort 38 vötn 6.900 kr www.veidikortid.is

Vatnaveiði er frábært fjölskyldusport! 24

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

00000 00000


ðslum hafi fjölgað til muna Golfhópar í ákveðnum æfingum Gauti hefur undanfarin ár sérhæft sig í að sinna kylfingum enda er hann sjálfur mikill áhugamaður um golf. Hann vinnur aðeins fyrir Golfsambandið en af því leiðir að margir kylfingar hafa leitað til hans. Gauti segist vera með golfhópa í ákveðnum æfingum og hann hafi ennfremur farið til Bandaríkjanna í nám til að læra hvernig hægt sé að bæta getu kylfingum í ýmsum atriðum. „Erlendar rannsóknir segja að 15% kylfinga séu meiddir á hverjum tíma. Miðað við fjölda Íslendinga sem eru í golfi, sem eru um 20 þúsund, þá eru þrjú þúsund kylfingar meiddir þegar líða tekur á sumarið. Í stað þess að laga hjá þeim golfsveifluna og bæta hjá þeim líkamsástandið er alltaf verið laga það sem fer úrskeiðis. Ég legg mikið upp úr því að kenna fólki að beita líkamanum rétt þegar það er að slá golfhöggið og læra að slá þannig að afleiðingarnar verði ekki alvarlegar í meiðslum og öðru slíku,“ segir Gauti.

Nú erum við með fullt af ungu íþróttafólki sem er búið að segja að æfa 10 þúsund klukkutíma. Það er hins vegar betra að æfa 5 þúsund klukkutíma og æfa vel heldur en að æfa mikið og æfa vitlaust. Álagseinkenni af kyrrsetu Þegar Gauti er inntur eftir hvort fólk komi nú fyrr til sjúkraþjálfara en áður segir hann að á síðustu árum hafi fólk áttað sig á því að sjúkraþjálfarar geti hjálpað. Þeir geta bæði komið í veg fyrir kvilla og einkenni. Margir sjúkraþjálfarar eru farnir að vinna í fyrirtækjum, skoða vinnuaðstöðu og sjá m.a. hvernig tölvur eru staðsettar. „Kyrrseta hefur aukist sem gerir það að verkum að meira ber á álagseinkennum. Gott er að fá sjúkraþjálfara til að athuga vinnuaðstöðuna og passa upp á það að maður sitji ekki skakkur allan daginn. Mörgum finnst gott að fara til sjúkraþjálfara til að láta mýkja á sér bakið og hálsinn og fá leiðsögn við æfingar. Þeir eru margir sem æfa og gera þær ekki rétt sem kemur síðan niður á þeim síðar. Það sem sjúkraþjálfarar leggja áherslu á í þjálfuninni er að þjálfa hina svokölluðu stoðvöðva. Það eru djúpir kviðvöðvar, grindarbotninn, þindin, vöðvar í kringum herðablöðin, allt saman djúpir vöðvar sem

skipta öllu máli og gefa í rauninni kraftinn til að framkvæma stóru hlutina. Við getum líkt þessu við að við setjum ekki fallbyssu í gúmmíbát heldur verður undirstaðan að vera góð. Góð undirstaða gefur okkur möguleika til að framkvæma mikla krafta. Flestir, sem koma til okkar hafa mjög lélegan grunn og undirstöðu, þrátt fyrir að þeir séu í ræktinni alla daga af því að það er ekki verið að þjálfa þennan svokallaða grunn.“

Höldum eldra fólki gangandi - Er það orðið lífsmunstur hjá ákveðnum hópi að fara reglulega til sjúkraþjálfara og halda skrokknum við?

„Ég segi það ekki alveg. Flestir koma af því að það heldur þeim gangandi. Við getum haldið eldra fólki gangandi og gert því kleift að búa heima, sjá um sig sjálft í stað þess að fara á hjúkrunarheimili og ef það tekst er það hagur fyrir samfélagið. Sama gerist ef við getum haldið fólki í vinnu, og það fær tekjur og borgar skatta, þá er það betra en að fólk fari á örorkubætur svo að af verður kostnaður og fólkið byrði fyrir samfélagið. Það skiptir máli að við áttum okkur á því að þeim tíma og peningum sem er varið í sjúkraþjálfun borgar sig bæði fyrir samfélagið og einstaklinginn sjálfan,“ sagði Gauti Grétarsson í viðtalinu við Skinfaxa.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

25


Stefnan er að koma á deildum víða um land

„Formlega eru iðkendur um 700 talsins hér á landi en vissulega er borðtennis spilaður úti um allt land.“

M

argir hafa kynnst borðtennisíþróttinni með einum eða öðrum hætti. Hjá mörgum er borðtennis dægrastytting, þar sem vinir og vandamenn hittast og spila saman. Borðtennisborð eru víða í grunn- og framhaldskólum landsins og jafnvel í fyrirtækjum. Borðtennis er vinsæl íþróttagrein á heimsvísu og er m.a. gríðarlega útbreiddur í Asíu. Frá Evrópu hafa einnig komið mjög sterkir spilarar. Sterkasti borðtennisspilari á Íslandi er án efa Guðmundur Stephensen en hann afrekaði það að verða Íslandsmeistari tuttugu ár í röð. Hann lék í nokkur ár á erlendri grundu við góðan orðstír og náði m.a. að komast í 198. sæti á heimslistanum í borðtennis árið 2011. Reykjavíkurfélögin Víkingur og KR hafa í gegnum tíðina starfrækt sterkar borðtennisdeildir og eins hafa félög víða um land rekið deildir. Sigurður Valur Sverrisson, formaður Borðtennissambands Íslands, segir það markvissa stefnu að halda úti góðri útbreiðslu á borðtennisíþróttinni hér á landi og kynningar í þeim efnum séu alltaf í gangi.

Norðurlandsdeild stofnuð

„Það er ekki mikið mál að setja upp borð og spila.“

Sigurður Valur Sverrisson, formaður Borðtennissambands Íslands

Aukning hjá fyrirtækjum

Í afreksstefnu Borðtennissambands Íslands segir: Sameiginlegt markmið borðtennishreyfingarinnar er að Íslendingar eigi hverju sinni afreksfólk í borðtennis sem skipar sér í fremstu röð. Markmiðið er að tryggja möguleika afreksfólks framtíðarinnar til að ná settu marki, stuðla að bættum aðstæðum iðkenda og auka menntun, færni og kunnáttu þjálfara á Íslandi. Í því felst að efla hæfni og færni allra þeirra sem koma að afreksstarfi borðtennishreyfingarinnar í nútíð, en ekki síður þeirra sem vinna fyrst og fremst við uppbyggingu afreksfólks framtíðarinn-

26

„Við héldum námskeið í haust í Eyjafirði og í framhaldinu var stofnuð svokölluð Norðurlandsdeild. Í deildinni taka þátt Ungmennafélagið Samherji, Ungmennafélagið Æskan og Askur. Til stóð að Magni yrði einnig með en ekki varð af því að þessu sinni. Deildin er farin af stað, leikið er heima og heiman og þetta lofar góðu. Það er stefnan hjá Borðtennissambandinu að koma svona deildum á fót víðar um land. Við lítum til Austfjarða og Snæfellsness í þeim efnum sem komandi verkefni. Það eru margir sem vilja fá námskeið og við viljum helst halda þau í samvinnu við íþróttafélögin á hverjum stað. Þannig nýtast þessi námskeið best, til framtíðar litið,“ sagði Sigurður Valur í samtali við Skinfaxa. Sigurður Valur sagði dæmið fyrir norðan mjög spennandi og hann vonaðist eftir því að liðum myndi fjölga á næsta ári. Gaman yrði að fá lið Magna en félagið er frægt frá fornu fari og átti á sínum tíma landsliðsfólk.

ar. Til þess að ná markmiðum sínum setur borðtennishreyfingin sér tímabundnar og markvissar áætlanir um frammistöðu á stórmótum svo sem HM og EM. Borðtennissamband Íslands setur sér markmið og kynnir þau fyrir borðtennishreyfingunni og afrekssviði ÍSÍ. BTÍ stefnir til langframa að því að styðja við einstaklinga og félög þannig að þau geti styrkt sig og unnið að langtímamarkmiðum. Árangur í keppni er metinn sem skref til aukinna afreka.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

- Svo virðist sem að fólk sé alls staðar að leika borðtennis sér til skemmtunar? „Já, það er alveg rétt enda er ekki mikið mál að setja upp borð og spila. Það eru hins vegar fáir sem kunna reglurnar til hlítar en þær hafa tekið ýmsum breytingum á síðustu 15 árum. Formlega eru iðkendur um 700 talsins hér á landi en vissulega er borðtennis spilaður úti um allt land. Mér hefur fundist m.a. aukning í því að fyrirtæki komi borðum upp hjá sér svo að starfsmenn geti spilað. Borðtennissambandið getur tekið með sér borð til að halda námskeið og kynningar en sambandið fékk styrk úr íþróttasjóði til borðakaupa í þessum tilgangi,“ sagði Sigurður Valur Sverrisson.


Mikil hefð fyrir borðtennis hjá Dímon á Hvolsvelli

B

orðtennisíþróttin er stunduð af kappi hjá Íþróttafélaginu Dímon á Hvolsvelli. Þó nokkur hefð hefur skapast í þessari íþrótt hjá félaginu og segja má að öflugu starfi hafi verið haldið úti um margra ára skeið. Um 30 manns leggja reglubundið stund á borðtennis.

Samstarf við Heklu í tvö ár „Við getum sagt að borðtennis hafi verið þó nokkuð öflugur innan Dímonar í tíu ár. Við höfum boðið borðtennisfólki frá Ungmennafélaginu Heklu á Hellu að koma til okkar og það samstarf hefur staðið yfir í tvö ár. Í staðinn höfum við fengið að fara með nokkra krakka til æfinga í sundi hjá þeim. Borðtennis hefur í gegnum tíðina verið mjög vinsæll hjá okkur og ætli ástæðan fyrir því sé ekki hvað það er gaman að spila þessa íþrótt,“ sagði Ásta Laufey Sigurðardóttir, formaður Íþróttafélagsins Dímonar, í samtali við Skinfaxa.

„... ætli ástæðan fyrir því sé ekki hvað það er gaman að spila þessa íþrótt.“

og barnaflokkum. Borðtennisstarfið hefði verið mjög skemmtilegt og gefandi í gegnum tíðina.

Þjálfarar koma í heimsókn „Það hefur eflaust hjálpað til að við erum búin að hafa lengi sömu þjálfarana. Við höfum líka verið dugleg að fá til liðs við okkur þjálfara bæði frá KR og HK og þjálfarar landsliðsins hafa einnig komið í heimsókn. Keppendur frá Dímoni hafa tekið þátt í mótum í

einstaklingskeppni og einnig í liðakeppni þar sem þrír eru saman í liði. Það eru svona að jafnaði í kringum 25–30 krakkar sem æfa hjá Dímon,“ sagði Ásta Laufey. Ásta sagði að Dímon hefði átt keppendur á Íslandsmeistaramótum, bæði í fullorðins-

Erum stolt af okkar fólki „Við erum með starfandi sjö greinar innan Dímonar og erum virk í að taka þátt í mótum. Starfið er fjölbreytt og margir krakkar í fleiri en einni grein. Við erum rosalega stolt af okkar fólki,“ sagði Ásta Laufey.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

27


Hannes S. Jónsson, formaður Körfuknattleikssambands Íslands:

Árangur A-landsliðsins mun nýtast hreyfingunni í heild sinni vel

Á

rangur íslenska karlalandsliðsins í körfuknattleik hefur vakið verðskuldaða athygli í körfuboltaheiminum. Menn trúa varla sínum eigin augum þegar þeir sjá að íslenskt landslið er á leið í úrslitakeppni Evrópumótsins. Þar etur liðið kappi við bestu lið Evrópu í riðli sínum sem verður leikinn í Berlín. Hannes S. Jónsson, formaður Körfuknattleikssambands Íslands, segir að í mörg horn sé að líta í undirbúningi landsliðsins fyrir úrslitakeppnina í haust en að þetta sé ofsalega spennandi og gaman. Hann segir þetta frábært afrek og fyrir íslenskan körfubolta þarf að nýta þetta tækifæri út í æsar. „Ég er viss um að þetta mun nýtast hreyfingunni í heild sinni vel og tíminn fram undan er bara spennandi. Árið 2015 verður mjög stórt og nóg við að fást hvert sem litið er. Öll yngri landsliðin í drengja- og stúlknaflokkum standa frammi fyrir miklum verkefnum. A-landslið kvenna tekur þátt í nýju verkefni í kringum Evrópukeppnina þar sem leikið verður heima og heiman og í undirbúningi sínum mun liðið leika æfingaleiki í júlí. Sjálf forkeppni Evrópumótsins hefst í nóvember og heldur svo áfram í febrúar á næsta ári. Þetta er nýtt í evrópskum körfubolta og síðan mun karlaliðið fara inn í svipað fyrirkomulag frá og með árinu 2017, þar sem keppt er heima og heiman. Núna hefur þetta bara verið yfir sumarið og það hefur háð körfuboltanum sem íþrótt að vera með landslið okkar í gangi á sumrin og þess á milli gerist ekkert. Í kjölfar árangurs A-landsliðsins finnum við mikinn meðbyr og þá ekki síst frá þjóðinni sjálfri en einnig úti í heimi. Það er alveg sama hvar maður kemur, fólk er að ræða það að Ísland sé á leiðinni í úrslitakeppni Evrópumótsins. Þetta er einstakt afrek og það hefur engin jafn fámenn þjóð keppt á lokamóti á vegum FIBA. Það er því klárlega verið að skrifa nýjan kafla í stóru sögubókina ef við getum sagt svo,“ sagði Hannes í spjalli við Skinfaxa.

28

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

- Hver er ástæðan fyrir því að liðið er komið í úrslit á stórmóti sem þessu? „Það er vegna þess, að ég tel, að við eigum þvílíka snillinga sem hafa gefið sig af fullum krafti í landsliðið á síðustu 10–12 árum, í verkefni sem í boði hafa verið. Stóra atriðið í þessari umræðu er þetta stóra íslenska hjarta. Við erum líka með hæfileikaríka körfuboltamenn sem hafa verið að koma upp á síðustu árum í gegnum yngri landsliðin okkar. Auðvitað er búið að vinna undirstöðuna úti í körfuboltahreyfingunni þannig að vinna síðustu 10–15 ára gerir það nú að verkum að við erum komin þetta langt með A-landslið karla í dag. Það hefur líka klárlega hjálpað okkur að megnið af leikmönnum leikur nú sem atvinnumenn á erlendri grundu. Við eigum að stefna að því að eignast fleiri atvinnumenn í framtíðinni. Að eignast fleiri atvinnumenn, bæði á meðal karla og kvenna, er það sem mun koma íþróttinni á enn hærra plan. Þetta á við allar íþróttagreinar því að auðvitað kemur það landsliðum okkur til góða þegar leikmenn geta helgað sig alfarið íþrótt sinni,“ sagði Hannes. - Þessi framganga A-landsliðs karla hlýtur að hafa verið mikil og góð auglýsing fyrir körfuboltann og hefur hjálpað ykkur í útbreiðslunni til lengri tíma litið? „Jú, klárlega og í útbreiðslunni sem slíkri. Við erum búin að sýna þjóðinni hvað við höfum verið að gera hin síðustu ár. Þessi árangur á bara eftir að gera körfuboltann enn stærri. Það er mjög ánægjulegt að sjá að körfuboltinn hefur verið ein vinsælasta íþróttagreinin í landinu á undanförnum árum og við ætlum að halda því áfram.“ - Hvaða verkefnum er nú unnið að fyrir stóra verkefnið í Berlín? „Það liggur fyrir í stórum dráttum en fyrsta verkefnið verður þátttaka karla- og kvennaliðsins á Smáþjóðaleikunum sem verða hér á landi í byrjun júní. Karlalandsliðið kemur

síðan aftur saman um miðjan júlí og þá taka við æfingar og frekari undirbúningur. Í byrjun ágúst verða hér heima tveir leikir við Hollendinga, svo verður farið á æfingamót í Eistlandi og lokadæmið verður síðan æfingamót í Póllandi og þaðan farið beint til Berlínar. Allar þjóðir, sem við leikum við á æfingamótunum, eru einnig að fara á úrslitakeppni Evrópumótsins,“ sagði Hannes. - Íslenskur körfubolti er nú líklega í þeim sporum sem hann hefur aldrei staðið í áður. „Svo sannarlega, þannig er það bara. Eitt er mjög ánægjulegt í þessu ferli öllu. Það er að stór hópur Íslendinga mun leggja leið sína á mótið til að styðja íslenska liðið. Það fóru rúmlega 500 aðgöngumiðar í forsölu hjá KKÍ og svo vitum um 200–300 manns sem hafa orðið sér úti um miða á mótið í Berlín í gegnum miðasöluna hjá FIBA og keppnishöldurunum. Þessi mikli áhugi Íslendinga sýnir hversu stórt og mikið afrek þetta er.“ - Þegar svona er ástatt hlýtur vinnan í hreyfingunni að vera skemmtileg og uppörvandi. „Hún er það en það eru alltaf í gangi krefjandi verkefni og því verðum við að vera á tánum gagnvart ýmsu öðru. Við viljum auðvitað nýta þennan meðbyr til að breiða út boðskapinn til framtíðar litið og fá fleiri til að iðka íþróttina. Þetta er mjög skemmtilegt og krefjandi en margt sem verður að hafa í huga. Nú fær íslenska liðið forsmekkinn af því að taka þátt í úrslitakeppni á stórmóti og vonandi tekst okkur það í náinni framtíð. Stefnan er að stelpurnar fylgi í kjölfarið og verði með á stórmótum á næstu árum. Ef allt gengur upp hjá okkur eigum við að vera að keppast um að komast á þessi stórmót og komast sem vonandi oftast á þau. Við erum að horfa á það til framtíðar að í síðasta lagi 2021 verði stelpurnar með á stórmóti,“ sagði Hannes S. Jónsson, formaður Körfuknattleikssambands Íslands, í spjalli við Skinfaxa.


SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

29


Íþróttafólk ársins 2014 Arndís Ýr Hafþórsdóttir frjálsíþróttakona var útnefnd íþróttamaður ársins 2014 hjá Ungmennafélaginu Fjölni. Þetta var í 26. skipti sem valið fer fram. Birgir Leifur Hafþórsson kylfingur í GKG og Norma Dögg Róbertsdóttir fimleikakona í Gerplu voru kjörin íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs 2014. Á ársþingi UMSK sem haldið var í Mosfellsbæ voru í fyrsta skipti valin íþróttakona og íþróttakarl UMSK. Norma Dögg Róbertsdóttir úr Gerplu var valin íþróttakona og Daníel Laxdal, Stjörnunni, var valinn íþróttakarl UMSK. Íþróttakona Mosfellsbæjar var kjörin Brynja Hlíf Hjaltadóttir, akstursíþróttakona úr Móto-mos. Íþróttakarl Mosfellsbæjar var kjörinn Kristján Þór Einarson golfíþróttamaður í Golfklúbbnum Kjalari. Helgi Guðjónsson, íþróttamaður úr Reykholti, hlaut titilinn íþróttamaður Borgarfjarðar 2014. Hann 15 ára, efnilegur og fjölhæfur íþróttamaður í sundi, frjálsum íþróttum, körfubolta og knattspyrnu. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar útnefndi Kristínu Þorsteinsdóttur, sundkonu í íþróttafélaginu Ívari, íþróttamann bæjarins. Þetta er annað árið í röð sem Kristín hlýtur þessa útnefningu. Snjólaug María Jónsdóttir, skotíþróttakona og formaður Skotfélagsins Markviss,var kjörin íþróttamaður ársins hjá USAH. Þetta var annað árið í röð sem Snjólaug hlýtur þessa viðurkenningu. Ísólfur Líndal Þórisson var útnefndur íþróttamaður USVH 2014 og er þetta þriðja árið í röð sem hann hlýtur þessa viðurkenningu. Á árinu 2014 toppaði Ísólfur Líndal enn fyrri árangur á keppnisvellinum. Baldur Haraldsson rallýkappi var valinn íþróttamaður Skagafjarðar. Baldur átti góðu gengi að fagna á liðnu ári og var ennfremur valinn akstursíþróttamaður ársins af Akstursíþróttasambandi Íslands.

30

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Árni Einarsson, framkvæmdastjóri Fræðslu og forvarna:

Það gerist í grasrótinni

Í

slendingar búa að langri og ríkri félagahefð. Hlutverk félagasamtaka og starfsvettvangur er margvíslegur og þau hafa orðið til um fjölbreytileg viðfangsefni og framfaramál í samfélaginu. Mörg af þeim réttinda- og velferðarmálum sem félagasamtök hafa í tímans rás sett á dagskrá og barist fyrir hafa verið lögfest, stjórnvöld hafa tekið þau upp á arma sína og þau þykja síðar sjálfsögð.

Í þágu samfélagsins Félagasamtök starfa ekki í hagnaðarskyni fyrir eigendur sína. Þau starfa af hugsjónaástæðum, gegna margvíslegum hlutverkum við að uppfræða almenning, halda á lofti málstað einstakra þjóðfélagshópa, efla menningar- og listalíf, inna af hendi samfélagsþjónustu og efla lýðheilsu, samfélaginu til mikils ávinnings. Mikilvægi þeirra fyrir samfélagið er mikið þótt þau séu ekki til daglegrar umfjöllunar í fjölmiðlum. Þau sinna sínum verðugu samfélagsmarkmiðum oftast í hljóði. Starfsemi margra félagasamtaka varðar þó líf okkar nánast daglega á einhvern hátt, s.s. starf ungmennafélaga, íþróttafélaga, ýmissa æskulýðsfélaga, foreldrafélaga o.s.frv. Vera má að við göngum að starfsemi þeirra sem vísri en leiðum sjaldan hugann að mikilvægi þeirra, hlutverki og vinnuframlagi hundruða eða þúsunda fólks og ómældum vinnustundum sem lagðar eru fram endurgjaldslaust af félagsfólki, í þágu þeirra og samfélagsins. Það yrði kannski fyrst ef þessi samtök hættu störfum og hyrfu af vettvangi að mikilvægi þeirra kæmi í ljós. Í það minnsta má ljóst vera að nyti félagasamtaka ekki við yrðu opinberir aðilar í ríkari mæli að koma beint að fjármögnun og framkvæmd ýmissa samfélagslegra verkefna sem nú eru að miklu leyti í höndum félagasamtaka. Það er því mikilvægt að félagasamtök geti blómstrað og mikilvægt að viðhorf stjórnvalda til félagasamtaka markist ekki af ölmusu- og styrkjahugsun, heldur byggist á mikilvægu og skilgreindu samfélagslegu hlutverki þeirra.

flókið mál að breyta lífsvenjum, enda áhrifaþættir margs í daglegu lífi okkar grafnir djúpt í þjóðarsálina og hefðir. Breytingar á lífsvenjum geta ekki eingöngu komið ofan frá. Þær verða líka að koma innan frá, frá borgurunum og njóta skilnings og stuðnings fólks. Árangursríkar forvarnir felast ekki síst í að virkja fólk í nánasta umhverfi sínu, að virkja grasrótina umtöluðu. Lífsstílsbreytingar eru því ekki bara spurning um stefnumörkun í orði, stjórnvaldsákvarðanir og starfsemi ráðuneyta og ríkisstofnana. Hér hafa félagasamtök miklu hlutverki að gegna. Þau eru í náinni snertingu við daglegt líf fólks og geta m.a. nýtt tengslanet sín til þess að virkja sjálfboðaliða í nærsamfélaginu á skömmum tíma og þátttaka þeirra getur haft margfeldniáhrif í samfélaginu. Félagasamtök hafa einnig meira frelsi, svigrúm og sveigjanleika til athafna en stjórnvöld. Þau eru skapandi afl sem getur boðið fjölþættar lausnir. Íslensk félagasamtök búa yfir vel menntuðu og hæfu fólki til þess að sinna fjölbreyttum verkefnum og faglegur metnaður þeirra mikill. Sú fjölþætta nálgun sem félagasamtök geta boðið er kostur sem þarf að nýta vel.

Grasrót og félagsauður Félagasamtök eru vettvangur borgaranna til þess að hafa áhrif á samfélagsþróunina. Það er ekki síst á vettvangi félagasamtaka og fyrir tilstilli þeirra að hinn eftirsóknarverði félagsauður (social capital) verður til vegna félagstengsla sem einstaklingar mynda í samskiptum sínum. Þessi tengsl eru mikilvægur auður vegna hinna margvíslegu jákvæðu áhrifa sem þau geta haft á velsæld og hagsæld einstaklinga og samfélaga. Almenn þátttaka og virkni í starfi félagasamtaka er mikilvæg uppspretta þessa félagsauðs. Öflug félagasamtök eru vísbending um áhuga fólks á umhverfi sínu og sýna innri styrk samfélagsins. Þar birtist vilji fólks til þess að efla samfélagið, láta gott af sér leiða og færa til betri vegar það sem aflaga fer í þjóðfélaginu. Í starfi samtaka og félaga verður til skilningur á mikilvægi samstöðu til þess að koma hlutunum í verk og ná árangri.

Lífsstíll og forvarnir Stærstan hluta vanheilsu fólks má rekja til lífsstíls (að mati Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar), þ.e. hann byggist á vali og ákvörðunum fólks um hvernig það hagar lífi sínu. Það er

Samstarf félagasamtaka í forvörnum Um árabil hafa rúmlega tuttugu íslensk félagasamtök, sem starfa á landsvísu, átt með sér samstarf í forvörnum, Samstarfsráð um forvarnir. Þessi samtök vinna öll að áfengis-, tóbaks- og vímuefnaforvörnum á vettvangi mannræktar, velferðar, félagsmála, samfélagsþróunar, uppeldis- og skólamála, íþróttamála og tómstundastarfs. Samstarfið byggist á virðingu fyrir fjölbreytni, ólíkri aðkomu samtaka í forvörnum og mismunandi áherslum. Forvarnir snerta flesta grundvallarþætti samfélagsins og varða flestar grunnstoðir þess. Með því að stilla saman strengi og virkja fjölbreytta möguleika sína margfalda þessi samtök áhrif sín og afl og auka líkur á árangri. Möguleikarnir felast m.a. í því að vekja athygli á forvarnagildi starfsemi þeirra, vekja athygli landsmanna á mikilvægi forvarna, ekki síst forvörnum gagnvart börnum og unglingum, og virkja þekkingu, styrk og samstöðu grasrótarsamstarfs til eflingar forvarnastarfi. Forvarnir snerta öll svið mannlífs og þjóðlífs og koma inn á leik og starf fólks hvar sem það er að finna. Þar hafa félagasamtök sterka stöðu.


Íþróttafólk ársins 2014 Skíðakappinn Sævar Birgisson í Skíðafélagi Ólafsfjarðar var kjörinn íþróttamaður Fjallabyggðar. Þetta var fjórða árið í röð sem Sævar hlýtur þessa nafnbót. Kjör á Íþróttamanni Fjallabyggðar er samstarfsverkefni UÍF og Kiwanisklúbbsins Skjaldar. Ólöf María Einarsdóttir í Golfklúbbnum Hamri í Dalvíkurbyggð var kjörin íþróttamaður UMSE. Ólöf María náði frábærum árangri á síðasta ári og er tvímælalaust í hópi efnilegustu kylfinga landsins.

Íþrótta- og leikjadagur FÁÍA haldinn í 30. sinn:

Alltaf jafn ánægjulegt að koma saman Íþrótta- og leikjadagur Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra, FÁÍA, var haldinn í íþróttahúsinu í Austurbergi í Breiðholti 18. febrúar sl. Þetta var í 30. sinn sem þessi dagur er haldinn og var mikil og góð stemning á hátíðinni. Vel var mætt á hátíðina og skein gleði og ánægja úr hverju andliti. Á íþrótta- og leikjadeginum komu fram nokkrir hópar af Stór-Reykjavíkursvæðinu og úr Reykjanesbæ og sýndu atriði við góðar undirtektir áhorfenda. Þess má geta að fyrsti íþróttadagur Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra var haldinn 1985 en fyrstu sex árin komu eldri borgarar

saman og gerðu sér glaðan dag á gervigrasvellinum í Laugardal. Mikil vakning hefur orðið í íþróttum og hreyfingu almennt meðal eldri borgara hin síðustu ár og er ljóst að hún mun aðeins vaxa enn frekar á næstu árum. „Það er alltaf ánægjulegt að koma saman á þessum degi og þetta er jafnan stór dagur í okkar huga. Starfið innan Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra stendur með blóma og við erum þakklát fyrir samstarfið með Ungmennafélagi Íslands sem hefur veitt okkur mikinn og góðan stuðning í gegnum tíðina,“ sagði Þórey S. Guðmundsdóttir, formaður FÁÍA.

Hafdís Sigurðardóttir var valin íþróttamaður UFA og Akureyrar. Hafdís setti m.a. þrjú Íslandsmet og vann fjölda Íslandsmeistaratitla á árinu. Bocciamaðurinn Kristbjörn Óskarsson í Völsungi var valinn íþróttamaður Húsavíkur 2014. Kjörinu var lýst við athöfn í Íþróttahöllinni á Húsavík. Kiwanisklúbburinn Skjálfandi stóð að kjörinu. Íþróttamaður Hattar árið 2014 var fótboltakonan Heiðdís Sigurjónsdóttir. Heiðdís lék 5 leiki með U19 landsliði Íslands sem tryggði sér þátttökurétt í milliriðli fyrir úrslitakeppni EM sem fram fer í Ísrael. Bjarni Bjarnason, Hestamannafélaginu Trausta, var útnefndur Íþróttamaður Bláskógabyggðar. Hápunktur ársins var þegar Bjarni og Hera frá Þóroddsstöðum sigruðu í 250 m skeiði á Landsmóti hestamanna á Hellu og settu þar Íslands- og heimsmet. Ástrós Brynjarsdóttir var valin Íþróttamaður Reykjanesbæjar árið 2014. Ástrós hlaut einnig verðlaunin í fyrra en hún var valin taekwondokona Íslands árin 2012, 2013 og nú í ár.

Knattspyrnufólkið Daníel Leó Grétarsson og Guðrún Bentína Frímannsdóttir voru kjörin íþróttamaður og íþróttakona Grindavíkur 2014 við hátíðlega athöfn í Hópsskóla á gamlársdag. Knattspyrnukonan Guðmunda Brynja Óladóttir og taekwondomaðurinn Daníel Jens Pétursson, bæði í Umf. Selfoss, eru íþróttakona og íþróttakarl Árborgar 2014.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

31


Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi

BIKARSTEMNING Í HÖLLINNI

Ungmennafélags Íslands: Reykjavík Danica sjávarafurðir ehf., Suðurgötu 10 Ögurvík hf., Týsgötu 1 Landsvirkjun, Háaleitisbraut 68 Verzlunarskóli Íslands, Ofanleiti 1 Ásbjörn Ólafsson ehf., Köllunarklettsvegi 6 Stólpi ehf., Klettagörðum 5 Varma og Vélaverk ehf., Knarrarvogi 4 Efling stéttarfélag, Sætúni 1 Ennemm ehf., Brautarholti 10 Gáski ehf., Bolholti 8 Heilsubrunnurinn ehf., Kirkjuteigi 21 Landssamband lögreglumanna, Grettisgötu 89 Skólavefurinn ehf., Laugavegi 163 Markaðsráð kindakjöts, Bændahöllinni, Hagatorgi Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23 Bókhaldsstofa Haraldar slf., Síðumúla 29 Fastus ehf., Síðumúla 16 Lögmannafélag Íslands, Álftamýri 9 Rafha ehf., Suðurlandsbraut 16 Suzuki-bílar hf., Skeifunni 17 Gull- og silfursmiðjan ehf., Álfabakka 14b Seljakirkja, Hagaseli 40 ÁTVR, Stuðlahálsi 2 Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16 Blikksmiðurinn hf., Malarhöfða 8 Höfðakaffi ehf., Vagnhöfða 11 Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf., Bíldshöfða 12 Landsnet hf., Gylfaflöt 9 Loftstokkahreinsun ehf., Garðhúsum 6 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Sölvhólsgötu 4

Grindavík bikarmeistari kvenna í körfuknattleik Grindavík og Keflavík léku til úrslita bikarkeppni kvenna í körfuknattleik í Laugardalsköllinni. Grindavíkurstelpur höfðu yfirhöndina allan leikinn og tryggðu sér annan bikarmeistaratitilinn í sögu félagsins með 68:61 sigri.

Seltjarnarnes Vökvatæki ehf., Bygggörðum 5

Kópavogur Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5 Rafmiðlun hf., Ögurhvarfi 8

Garðabær Garðabær, Garðatorgi 7 Geislatækni ehf., Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c Marás ehf., Miðhrauni 13 Raftækniþjónusta Trausta ehf., Lyngási 14

Hafnarfjörður

Stjarnan bikarmeistari karla í körfuknattleik Stjarnan lagði KR í æsispennandi leik þar sem úrslitin réðust á rafmögnuðum lokamínútum. Lokatölur urðu 85:83 og endurtók því Stjarnan leikinn frá 2009 þegar liðið sigraði KR í úrslitum bikarsins.

PON, Pétur O. Nikulásson ehf., Melabraut 23 Hlaðbær-Colas hf., Gullhellu 1

Reykjanesbær DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91 Reykjanesbær, Tjarnargötu 12 Verkfræðistofa Suðurnesja hf., Víkurbraut 13 Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14 ÍAV þjónusta ehf., Klettatröð 8 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum Skógarbraut 945 Starfsmannafélag Suðurnesja, Krossmóum 4 Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, Krossmóa 4

Grindavík Þorbjörn hf., Hafnargötu 12

32

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Blönduósi 26.–28. júní 2015

Akureyri 31. júlí – 2. ágúst 2015


BIKARSTEMNING Í HÖLLINNI

Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi Ungmennafélags Íslands: Mosfellsbær Nonni litli ehf., Þverholti 8 Vélsmiðjan Sveinn ehf., Flugumýri 6

Akranes Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Dalbraut 6

Borgarnes Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1 Matstofan ehf., Kjartansgötu 22 Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Bjarnarbraut 8 Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofsstöðum

Stykkishólmur Þ.B. Borg - steypustöð ehf., Silfurgötu 36

Grundarfjörður Ragnar og Ásgeir ehf., Sólvöllum 7

Grótta bikarmeistari kvenna í handknattleik Kvennalið Gróttu sigraði í fyrsta sinn í sögu félagsins í bikarkeppninni eftir yfirburðasigur á Val, 29:14, í úrslitaleik keppninnar sem fram fór í Laugardalshöllinni.

Reykhólahreppur Reykhólahreppur, Maríutröð 5a

Ísafjörður Sjúkraþálfun Vestfjarða ehf., Eyrargötu 2

Bolungarvík Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstræti 12

Súðavík Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3 VÁ VEST, félag um vímuefnaforvarnir, Álfabyggð 3

Patreksfjörður Hafbáran ehf., Aðalstræti 122a

Tálknafjörður Gistiheimilið Bjarmalandi ehf., Bugatúni 8 Þórsberg ehf., Strandgötu 25

Árneshreppur Hótel Djúpavík ehf., Djúpavík

Blönduós Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Skagaströnd Sveitarfélagið Skagaströnd, Túnbraut 1–3

Sauðárkrókur

Afturelding bikarmeistari kvenna í blaki Afturelding vann sinn annan bikarmeistaratitil í blaki kvenna í úrslitaleik í Laugardalshöllinni 7. mars sl. Liðið bar sigurorð af liði HK, 3:0, og bætti við öðrum titlinum á tímabilinu.

Fisk - Seafood hf., Háeyri 1 Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1 K-Tak ehf., Borgartúni 1 Tannlækningastofa Páls Ragnars ehf., Sæmundargötu 3a Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22 Vinnuvélar Guðmundar/Skúla sf., Borgarröst 4

Varmahlíð Ferðaþjónustan Bakkaflöt,riverrafting.is

Hofsós Vesturfarasetrið, Suðurbraut 8

Siglufjörður Fjallabyggð – íþróttamiðstöð, Gránugötu 24

Akureyri Baugsbót ehf., Frostagötu 1b Eining-Iðja, Skipagötu 14 Hnjúkar ehf., Kaupvangi, Mýrarvegi Ísgát ehf., Laufásgötu 9 Samvirkni ehf., Hafnarstræti 97 Orlofsbyggðin Illugastaðir, Fnjóskadal

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

33


Henson hefur framleitt íþróttafatnað í 46 ár

H

enson er al-íslenskt fyrirtæki sem stofnað var 1969 og hefur alla tíð einbeitt sér að því að framleiða vandaða vöru úr bestu fáanlegum efnum. Starfsfólk fyrirtækisins skilur þarfir hins litla íslenska markaðar en fyrirtækið býr einnig yfir þeirri reynslu að hafa tekist á við vaxandi útflutning. Þrjú félög, sem orðið hafa Evrópumeistarar í knattspyrnu og handbolta, hafa leikið í Henson. „Fyrirtækið hefur starfað í 46 ár og sérstaklega á síðustu árum hefur fjölbreytnin aukist. Í því sambandi mætti nefna að það nýjasta frá okkur er skíðagallar fyrir alpaíþróttir. Einnig höfum við framleitt fatnað fyrir bandy en sú íþrótt virðist vera að vaxa og dafna. Hjólreiðar eru að koma sterkar inn auk margs annars. Aníta Hinriksdóttir, hlaupadrottningin okkar, hleypur í fatnaði frá Henson. Það sem skiptir höfuðmáli er að við þjónustum þetta út í hörgul,“ sagði Halldór Einarsson hjá Henson. Halldór sagði að eins og jafnan lékju körfuboltamenn mikið í Henson og eins blakmenn. Það væru stórir blakhópar vítt og breitt um landið sem keyptu mikið. Hann sagði að Henson ynni mikið fyrir allar íþróttagreinar. Halldór sagðist halda að það væru einungis tvö lið í körfuboltanum sem lékju ekki í búningum frá Henson.

„Það er fullt af félögum sem sjá hag sinn í því að versla við okkur og þjónustustigið er gott. Við heilprentun búninga finnur notandinn ekki fyrir merkingunni og það sér ekkert á henni eftir ótal þvotta. Margir sjá sér hag í þessu, að þú getur notað búninginn miklu lengur en ef þú ert með silkiprentað,“ sagði Halldór.

Henson framleiðir m.a. íþróttafatnað fyrir frjálsar íþróttir, körfubolta, blak, bandy, ruðning, skíðaíþróttir og margt fleira.

- Hvað hefur aðallega breyst í framleiðslunni á síðustu árum? „Það er fyrst og fremst tæknin í allri framleiðslunni. Það eru engar takmarkanir í litavali, hönnun eða neinu. Við verðum við öllum óskum eins langt og tæknin leyfir.“ Þegar Halldór er inntur eftir því hvort hann sjái sig í þessu starfi á næstu árum svarar hann strax: ,,Þetta er ekki bara atvinna heldur líka áhugamál. Það er vinna okkar að þjónusta félög og einstaklinga. Við framleiðum líka ýmsar fjáröflunarvörur, buff, húfur, hárbönd og bindi, veifur og fánar svo að eitthvað sé nefnt. Þetta er bara allur pakkinn og starfið er mjög skemmtilegt í alla staði,“ sagði Halldór Einarsson.

Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum 11–14 ára:

Miklar framfarir í öllum aldursflokkum

L

ið HSK/Selfoss sigraði í stigakeppni félaga á Meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum í aldursflokkum 11–14 ára, sem fram fór í Laugardalshöll dagana 14.–15. febrúar sl. Liðið hlaut samtals 808 stig en lið FH, sem var í öðru sæti, fékk 420 stig og ÍR, sem varð í 3. sæti, 368,58 stig. Alls voru 520 persónuleg met sett á mótinu sem gefur góð fyrirheit og staðfestir um leið miklar framfarir hin síðustu misseri. Bætt aðstaða á tvímælalaust stóran þátt í bættum árangri í öllum aldursflokkum. Yfir 400 keppendur tóku þátt í mótinu og komu þeir af öllu landinu. Í flokki 11 ára pilta sigraði FH með 90,50 stig en Breiðablik varð í 2. sæti með 85,33 stig. Í flokki 12 ára pilta sigraði HSK/Selfoss með 74 stig en ÍR varð í 2. sæti með 65,33 stig. Í flokki 13 ára pilta sigraði HSK/Selfoss með afgerandi yfirburðum með 222 stig, en UFA varð í öðru sæti með 43 stig. Lið UFA sigraði síðan í flokki 14 ára pilta með 111 stig á móti HSK/Selfossi sem hlaut 81 stig.

34

Sigurlið HSK/Selfoss á Meistaramóti Íslands í aldursflokkum 11–14 ára.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Í stúlknaflokki, 11 ára, fengu FH-ingar flest stig eða 103,5 á móti 60 stigum HSK/Selfoss, sem sigraði síðan í flokki 13 ára stúlkna með 116,75 stig en Breiðablik var þar í öðru sæti

með 62 stig. Í flokki 14 ára stúlkna bar sveit ÍR sigur úr býtum með 145,5 stig á móti 76 stigum HSK/Selfoss.


Íþróttafélagið Gerpla

1877 2012

Þann 16. júní 1877 var prentað fyrsta eintakið af blaðinu Ísafold og markar það upphaf Ísafoldarprentsmiðju. Í ár fögnum við 135 ára afmæli og erum stolt af því að vera elsta starfandi prentsmiðja landsins og eitt elsta starfandi fyrirtæki á Íslandi. Ísafoldarprentsmiðja býður heildarlausnir í prentþjónustu, er leiðandi í hagkvæmum lausnum, hefur vaxið og styrkst í kreppunni og stendur sterkari en nokkru sinni fyrr.

Við höfum prentað í 135 ár

M

HV

ERFISME

R

KI

U

Gildin okkar eru: ÁREIÐANLEIKI - METNAÐUR - HAGKVÆMNI

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1 Garðabæ Sími: 595 0300 www.isafold.is SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

35


Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi Ungmennafélags Íslands: Grenivík Brattás sf., Ægissíðu 11

Dalvík O. Jakobsson ehf., Ránarbraut 4

Húsavík Jarðverk ehf., Birkimel, Þingeyjarsveit

Laugar Framhaldsskólinn á Laugum, Laugum Reykjadal

Aldarafmælisrit HSÞ komið út Út er komið aldarafmælisrit HSÞ sem inniheldur sögu Ungmennasambands Norður-Þingeyinga, Héraðssambands Suður-Þingeyinga og Héraðssambands Þingeyinga. Þetta er skemmtileg bók með mörgum myndum úr starfinu. Bókina er hægt að kaupa í Bókaverslun Þórarins á Húsavík, Selinu í Mývatnssveit, Dalakofanum á Laugum, hjá Birni Ingólfssyni á Grenivík, Skerjakollunni á Kópaskeri, versluninni á Raufarhöfn og að sjálfsögðu á skrifstofu HSÞ. Bókina er ennfremur hægt að senda um allt land en hún kostar kr. 4.000. Hverju eintaki fylgir falleg lyklakippa með merki Héraðssambands Þingeyinga. Þeim sem vilja verða sér úti um eintak af bókinni er bent á að setja sig í samband við Jóhönnu Kristjánsdóttur, formann HSÞ.

Vopnafjörður Hólmi NS-56 ehf., Hafnarbyggð 23

Egilsstaðir Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf., Miðvangi 2–4 Fljótsdalshérað, Lyngási 12 Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf., Einhleypingi 1 Miðás hf., Miðási 9 Farfuglaheimilið Húsey, Húsey 1

Seyðisfjörður Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Eskifjörður Fjarðaþrif ehf., Strandgötu 46

Fáskrúðsfjörður Loðnuvinnslan hf., Skólavegur 59

Selfoss Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1 Gesthús Selfossi ehf., Engjavegi 56 JP Lögmenn ehf., Austurvegi 6 Vélaverkstæði Þóris ehf., Austurvegi 69 Flóahreppur, Þingborg Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps, Galtastöðum Kvenfélag Hraungerðishrepps, Langstöðum, Flóahreppi

Hveragerði Eldhestar ehf., Völlum Hveragerðiskirkja

Þorlákshöfn Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Egilsbraut 35

Sagnagarður Landgræðslunnar Saga landgræðslu í máli og myndum. Fróðleg og lifandi fræðsla um gróðursögu, landeyðingu og endurheimt landgæða á Íslandi. Upplýsingar um opnunartíma í síma 488-3000 og á land.is Landgræðsla ríkisins

Kirkjubæjarklaustur – Verið hjartanlega velkomin

Laugarvatn Menntaskólinn að Laugarvatni,

Hella Fannberg, viðskiptafræðingar ehf., Þrúðvangi 18 Verkalýðsfélag Suðurlands, Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur Bu.is ehf., Stórólfsvelli Krappi ehf., Ormsvöllum 5 Jón Guðmundsson, Berjanesi V-Landeyjum

Kirkjubæjarklaustur Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf., Efri-Vík Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum Skaftárhreppur, Klausturvegi 10

Vestmannaeyjar Ísfélag Vestmannaeyja hf., Strandvegi 28 Suðurprófastsdæmi, Búhamri 11

36

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

Íþróttamiðstöð, sundlaug, upplýsingamiðstöð og sýningar.


Jako er stórt fyrirtæki sem stækkar ört

J

óhann Guðjónsson hefur verið umboðsaðili íþróttavöruframleiðandans Jako á Íslandi í hátt í 13 ár ásamt eiginkonu sinni. Jako er þýskt fyrirtæki sem hefur verið starfrækt í 25 ár. Jóhann segir viðskiptin hafa náð hámarki í kringum 2007 eða skömmu fyrir hrun og að í dag hafi viðskiptin náð sama flugi aftur og jafnvel meira. Jóhann segir starfið að mestu snúast um að flytja inn íþróttavörur og sinna íþróttafélögunum. „Við sjáum líka um allar merkingar fyrir félögin. Svo erum við með annað vörumerki sem heitir PureLime sem við keyrum samhliða. Við veitum verslunum og einstaklingum þjónustu og komum raunar til móts við alla og sinnum þeim af kostgæfni. Jakofyrirtækið er mjög gott í allri þjónustu og þeir eiga yfir gríðarlega stórum lager að ráða. Þeir afgreiða okkur með 98,5% af öllu því sem við pöntum í hverri sendingu sem er mjög hátt hlutfall. Jako er stórt fyrirtæki sem stækkar ört,“ segir Jóhann. - Eru það mörg félög hérlendis sem klæðast fatnaði frá Jako? „Já, þau eru orðin ansi mörg og fer fjölgandi, hægt og bítandi. Við leggjum okkur fram í þjónustunni þannig að viðskiptavinurinn fái vöruna fljótt og greiðlega. Viðskiptin eru farin að verða jöfn yfir árið, sveiflurnar eru minni en áður. Í efstu deild í fótboltanum

leika Breiðablik og Fylkir í Jako og Stjarnan er nýbúin að gera samning við okkur um félagsgalla fyrir allt félagið. Í öllum deildum klæðast félög fatnaði frá Jako og má nefna Víking í Ólafsvík sem hefur leikið í Jako í mörg ár. Selfoss var að semja við okkur svo að þetta eru félög víða um land. Þetta starf snýst um að standa sig og veita góða þjónustu. Menn verða hafa trú á því sem þeir eru að gera og þá held ég að hjólið snúist með manni. Starfið er skemmtilegt og maður hittir og kynnist fjöldanum öllum af fólki,“ sagði Jóhann.

NÝPRENT

LEIGJUM ÚT OG ÞJÓNUSTUM VATNSSALERNI á íþróttamót og hverskyns mannamót mannamót

Borgarflöt 15 :: 550 Sauðárkrókur Sími: 891 9181 :: Fax: 453 5778 Netfang: okgam@simnet.is

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

37


Ungmennafélag Íslands

AKUREYRI 2015

Velkomin á Unglingalandsmót UMFÍ UM VERSLUNARMANNAHELGINA Unglingalandsmót UMFÍ er vímulaus íþróttaog fjölskylduhátíð sem haldin er á hverju ári og ætíð um verslunarmannahelgina. Á þessu ári verður mótið á Akureyri en þar er frábær íþróttaaðstaða og allt til alls. Keppnisrétt hafa allir á aldrinum 11 – 18 ára en einnig eru í boði ýmiss verkefni fyrir 10 ára og yngri. Foreldrar munu örugglega finna eitthvað við sitt hæfi á mótinu þannig að þetta verður sannkölluð fjölskylduhátíð. Mótsgjald er aðeins kr. 6.000.- og geta keppendur keppt í eins mörgum greinum og þeir vilja.

Keppnisgreinarnar eru: s Badminton s Boccia s Bogfimi s Borðtennis s Dans s Fimleikar s Frjálsíþróttir s Glíma s Golf s Handbolti s Hestaíþróttir s Hjólreiðar s Júdó s Keila s Knattspyrna s Körfubolti s Lyftingar s Motocross s Siglingar s Skák s Stafsetning s Strandblak s Sund s Taekwondo s Tölvuleikur s Upplestrarkeppni

www.maggioskars.com

Vímulaus íþrótta- og fjölskylduhátíð tónlist og taumlaus gleði!

Hittumst á Akureyri! Allar frekari upplýsingar eru veittar hjá UMFÍ: 38

ÊMAR "RAGI 3TEFÕNSSON S s netfang: omar@umfi.is

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

www.umfi.is


Góð mæting á 94. ársþing UMSE:

Hringur Hreinsson sæmdur gullmerki UMFÍ Ungmennasamband Eyjafjarðar hélt 94. ársþing sitt í Funaborg á Melgerðismelum 12. mars sl., í félagsheimili Hestamannafélagsins Funa, en félagið hafði jafnframt umsjón með þinginu. Vel var mætt á þingið og voru þátttakendur alls 45, fulltrúar frá aðildarfélögum og stjórn, gestir og starfsmenn þingsins. Þess má geta að fulltrúar frá 11 af 14 aðildarfélögum voru á þinginu, auk fulltrúa stjórnar, og var mætingin um 75% af mögulegum heildarfjölda fulltrúa. Þingið var nú haldið í annað sinn að kvöldi til á virkum degi. Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ, sæmdi Hring Hreinsson gullmerki UMFÍ. Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir og Stefán Sveinbjörnsson fengu starfsmerki UMFÍ. Þingið gekk vel fram og voru umræður bæði líflegar og málefnalegar. Alls voru 14 tillögur samþykktar, sem munu eiga þátt í að móta starf UMSE næstu árin. Þar ber hæst að stefna UMSE 2015–2020 var samþykkt samhljóða og er ljóst að hún mun setja svip á mikinn hluta starfsins.

Hringur Hreinsson (t.v.) og Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ.

Að venju fóru fram kosningar til stjórnar og varastjórnar fram á þinginu, einnig skoðunarmanna reikninga og til sjóðsstjórnar

Landsmótssjóðs UMSE. Að þessu sinni var kosið um varaformann og gjaldkera í stjórn UMSE. Sigurður Eiríksson var kjörinn varaformaður UMSE en Edda Kamilla Örnólfsdóttir gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórninni. Einar Hafliðason var endurkjörinn gjaldkeri. Í varastjórn voru endurkjörin Guðrún Sigurðardóttir, Umf. Svarfdæla, og Gunnar Ingi Ómarsson, Umf. Æskunni. Auk þeirra var Jóhannes Gísli Pálmason, Umf. Smáranum, kjörinn í varastjórn. Aðrir sem sitja í stjórn UMSE eru Bjarnveig Ingvadóttir, formaður, frá Umf. Svarfdæla, Sigrún Finnsdóttir, ritari, frá Umf. Smáranum, og Þorgerður Guðmundsdóttir, meðstjórnandi, frá Umf. Samherjum. „Starfið innan ungmennasambandsins gengur bara vel. Það er gott að stefnan til næstu fimm ára var samþykkt og út frá henni verður unnið næstu árin. Dagsdaglega er mesta starfið í kringum frjálsar íþróttir sem sambandið vinnur beint að en félögin innan sambandsins vinna í öðrum greinum. Reksturinn gengur ágætlega og við skiluðum hagnaði á síðasta ári. Við getum ekki annað en verið brött og lítum bjartsýnisaugum til framtíðar,“ sagði Bjarnveig Ingvadóttir.

Anita Karin Guttesen, nýr formaður HSÞ:

Hlakka til þess að vinna með fólkinu Héraðssamband Þingeyinga hélt ársþing sitt í Skúlagarði í Kelduhverfi sunnudaginn 15. mars síðastliðinn. Ársþingið var fjölmennt og voru umræður góðar og málefnalegar. Þó nokkrar tillögur voru teknar fyrir í nefndum og fengu þær líka góða umfjöllun hjá þingheimi þegar þær voru bornar upp. Íþróttamenn HSÞ voru krýndir í hinum ýmsu greinum. Íþróttamaður HSÞ var Kristbjörn Óskarsson úr Völsungi fyrir frábæran árangur í boccia. Farið var yfir hið merka aldarafmælisár og alla viðburðina í tengslum við það. Kosinn var nýr formaður en Jóhanna S. Kristjánsdóttir, sem hafði gegnt formennsku í 5 ár, gaf ekki kost á sér áfram. Anita Karin Guttesen var kjörin nýr formaður, en hún er vel kunnug starfi HSÞ þar sem hún var m.a. framkvæmdastjóri þess á árunum 2004–2005. Ein breyting var á aðalstjórn sambandsins, Ágústa Pálsdóttir kom inn fyrir Birnu Davíðsdóttur sem hafði setið í stjórninni í 4 ár. Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ, sat þingið fyrir hönd UMFÍ. Sæmdi hann þrjá einstaklinga starfsmerki en það voru þau

Jóhanna S. Kristjánsdóttir, fráfarandi formaður, og Anita Karin Guttesen, nýkjörin formaður HSÞ.

Torfhildur G. Sigurðardóttir, Jón Þ. Óskarsson og Jóhanna S. Kristjánsdóttir. „Formennskan í héraðssambandinu leggst afskaplega vel í mig. Ég tek við góðu búi

enda hefur verið unnið hér mjög gott starf á síðustu árum, bætt samskipti við félögin, fjárhagsstaðan góð og svo var 100 ára afmælisárið mikið verkefni sem fyrrverandi formaður leiddi af miklum myndarskap,“ sagði Anita Karin Guttesen, nýkjörin formaður Héraðssambands Þingeyinga, í samtali við Skinfaxa. Anita Karin hefur áður komið að störfum fyrir HSÞ, eins og áður sagði. Hún hefur ennfremur verið virk í Ungmennafélaginu Eflingu og eins verið félagi í Hestamannafélaginu Þjálfa. Hún hefur verið virk í starfinu sem iðkandi og starfsmaður. „Ég hlakka til starfans og þess að setja mig inn í verkefnin sem fram undan eru, sem snúa að ungmennunum, æskulýðsstarfi og íþróttum eldri ungmennafélaga. Á þinginu var samþykkt ályktun stjórnar um að stofna íþróttafélag fullorðinna innan sambandsins og hvetja þannig til aukinnar hreyfingu til bættrar heilsu á meðal eldri iðkenda. Ég hlakka bara til að vinna með fólkinu,“ sagði Anita Karin.

SKINFAXI tímarit Ungmennafélags Íslands

39Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.