Skinfaxi 1 2014

Page 1


n i t f i r Ásk r u n n i v ! g i þ r i r y f

EKKII MISSA AF MILLJÓNUM TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á LOTTO.IS

– FÖSTUDAGUR TIL

2 1 7 6 11 12 16 17 21 22 26 27

3 8 13 18 23 28

4 9 14 19 24 29

FJÁR –

5 10 15 20 25 30

1 2 3 4 5 6

ALLTAF Á MI

A. 12 14 B. 05 16 C. 07 09 D. 03 06 E. 11 19

ÐVIKUDÖGU

17 23 13 19 21

21 36 22 24 2

41 37 34 25

M!

48 38 38 31

> > > 3

6; ;6 0:


Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ:

Tækifæri fyrir ungt fólk

Í

hröðu samfélagi nútímans er mikilvægt að hlusta á raddir ungs fólks, væntingar þess og framtíðarsýn. Breytingar á umhverfi og lífsmynstri ungs fólks eru miklar. Þar eiga hvað stærstan þátt aukin og auðveldari samskipti með tilkomu vefmiðla, tæknivæðing og frjálst flæði fólks og fjármagns á milli landa. Margar af þessum breytingum eru jákvæðar og þeim fylgja tækifæri, frelsi, jafnrétti, en þær kalla jafnframt á ný viðhorf og vinnubrögð og nýja hugsun. Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) hefur frá stofnun haft málefni sem tengjast ungu fólki meðal forgangsverkefna. Það er hreyfingunni mikilvægt að auka lýðræðisvitund og þátttöku ungs fólks í samfélaginu og við teljum að við gerum það best með því að beita nýstárlegum aðferðum til þess að efla lýðræði og tryggja að rödd ungs fólks heyrist með það að lokamarkmiði að auka rétt þess til að hafa áhrif, bæði á nærumhverfi sitt og hnattrænt, með þátttöku og skapandi hugsun í samfélagi/samfélögum manna. Fyrsta og besta leiðin til að ná til unga fólksins er að eiga samtal við það um þessi mál. Í apríl næstkomandi verða tveir viðburðir ætlaðir ungu fólki haldnir á vegum UMFÍ og Æskulýðsvettvangsins (ÆV) sem UMFÍ er aðili að. Þann 5. apríl verður haldinn Norrænn þjóðfundur ungs fólks á aldrinum 18–25 ára á Hilton Nordica hóteli. ÆV sér um undirbúning og framkvæmd þjóðfundarins sem er eitt af verkefnum NORDBUK, barna- og ung-

Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ.

mennanefndar Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2014, sem Ísland er í formennsku fyrir. Yfirskrift fundarins er „Demokrati og Kreativitet, fremtiden og vi“ og er tilgangur hans og markmið að gefa ungu fólki tækifæri til að koma saman og ræða helstu mál sem brenna á því um hvernig samfélag framtíðarinnar eigi að líta út. Spurningin, sem þjóðfundargestir leitast við að svara, er: „Hvernig viljum við (ég) að framtíð okkar (mín) verði?“ Lýðræðisleg vinnubrögð verða í öndvegi þar sem allir fá að koma sjónarmiðum sínum og hugmyndum á framfæri og skoðanir allra skipta jafn miklu máli. Engir fyrirlestrar eru eða ræður heldur eru það þátttakendur sem kanna og tjá drauma sína um framtíðina, samfélagið, jörðina, náttúruna, vinnu og fjölskyldu, menningu og atvinnuvegi. Þátttakendur ákveða sjálfir hvar áherslurnar liggja og hvaða lausnir eru mögulegar. Niðurstöður þjóðfundarins verða kynntar og sendar til Norrænu ráðherranefndarinnar og ríkisstjórna á Norðurlöndum og þeirra samtaka ungs fólks og annarra sem vilja nýta sér þær til samfélagsrýni og umbóta. Ungmennafélag Íslands stendur fyrir ráðstefnunni „Ungt fólk og lýðræði“ 9.–11. apríl n.k. í Ísafjarðarbæ sem er gestgjafi ásamt Héraðssambandi Vestfirðinga (HSV). Það er ungmennaráð UMFÍ sem sér um undirbúning og framkvæmd ráðstefnunnar sem er sú fimmta í röðinni. Þema ráðstefnunnar að þessu sinni „Stjórnsýslan og við – áhrif ungs fólks á stjórnsýsluna“ og er markmiðið að

skapa ungu fólki vettvang til að ræða hin ýmsu mál er það varða og bera saman þau samfélög sem það kemur frá í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna enda mörg ungmenni að kjósa í fyrsta skipti. Ráðstefnugestir munu leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Er ungt fólk nægilega þroskað til þess að geta myndað sér skoðun sem vert er að taka mark á? Áhrif ungs fólks á eigið nærumhverfi? Er aðgengi ungmenna tryggt að íþróttum – og æskulýðsstarfi? Starf utan skólatíma? Hversu mikil áhrif hefur ungmennaráðið þitt í sveitarfélaginu? Hefur ungt fólk almennt áhuga/skoðun á stjórnmálum? Allar ráðstefnurnar hingað til hafa verið lærdómsríkar og mikil hvatning þeim ungmennum sem starfa í ungmennaráðum sveitarfélaga og félagasamtaka víðs vegar um land. Ráðstefnugestir fá örnámskeið í ræðumennsku áður en hópavinna hefst og í fundarsköpum áður en ungmennaþingið sjálft hefst. Það er von hreyfingarinnar að með því að hafa slíka viðburði í boði fyrir ungt fólk eflist það í lýðræðislegum vinnubrögðum, samtali sín á milli og milli hópa og fái aukið gildi og vægi í ákvarðanatökum um málefni er varða samfélag/samfélög og um málefni er varða bæði nútíð og framtíð ungs fólks. Íslandi allt! Helga Guðrún Guðjónsdóttir

UMFÍ falið að annast framkvæmd á æskulýðshluta Erasmus+ áætlunar Evrópusambandsins

M

ennta- og menningarmálaráðuneytið hefur falið Ungmennafélagi Íslands að annast framkvæmd á æskulýðshluta Erasmus+ áætlunar Evrópusambandsins. Samningur þess efnis var undirritaður í byrjun ársins. Ungmennafélag Íslands hefur annast rekstur Evrópu unga fólksins, landsskrifstofu ungmennaáætlunar Evrópusambandsins, frá 1. janúar 2007. Ný áætlun Erasmus+ tók til starfa 1. janúar 2014 sem leysir fyrri áætlun af hólmi. Tækifæri til þess að fjármagna verkefni tengd ungu fólki aukast til muna með tilkomu Erasmus+ en heildarstyrkfé til æskulýðsgeirans fer úr 985.000 evrum árin 2007–2013 í allt að 1.470.000 evrum árin 2014–2020. Þá verður í fyrsta skipti hægt að sækja um styrki fyrir svokölluð stefnumiðuð samstarfsverkefni en þeim er ætlað að efla frumkvöðlastarf innan æskulýðsgeirans á Íslandi. Skrifstofan, sem mun áfram bera heitið Evrópa unga fólksins, er til húsa í húsakynnum Ungmennafélags Íslands í Sigtúni 42 í Reykjavík. Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, og Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, handsala samninginn. Fyrir aftan Helga Möller, forstöðumaður Evrópu unga fólksins, Erlendur Kristjánsson, deildarstjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, og Karitas H. Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

3


Vinnufundur starfsfólks sambandsaðila og starfsfólks UMFÍ

S

tarfsfólk sambandsaðila UMFÍ átti vinnufund með starfsfólki UMFÍ í þjónustumiðstöð félagsins í Reykjavík 7. febrúar sl. Í upphafi fundarins fóru landsfulltrúar UMFÍ yfir verkefni hreyfingarinnar. Að því loknu fór fram hópavinna og voru niðurstöður hennar ræddar fyrir hádegi. Eftir hádegi fór fram kynning frá Evrópu unga fólksins, um möguleika og tækifæri sem þar eru í boði, sem Helga Dagný Árnadóttir hafði umsjón með. Jón Páll Hreinsson, formaður HSV, hélt kynningu á íþróttaskóla héraðssambandsins sem hefur gengið einstaklega vel. Síðan var Pálmi Blængsson, framkvæmdastjóri UMSB, með kynningu á samstarfinu við

sveitarfélagið. Fundinum lauk síðan með opnum umræðum og samantekt. Það var

Frá vinstri: Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ, Halldór Lárusson, Umf. Kjalnesinga, Einar Haraldsson, Keflavík, og Elín Sigurborg Harðardóttir, HSÞ.

mál manna að vel hefði tekist til og var ákveðið að halda slíkan fund aftur.

Frá vinstri: Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ, Pétur Markan, HSV, Sigurður Guðmundsson, landsfulltrúi UMFÍ, og Birgir Örn Sigurðsson, USVS.

Ráðstefnan ði“ „Ungt fólk og lýðræ

R

áðstefnan „Ungt fólk og lýðræði“ verður haldin dagana 9.–11. apríl nk. á Hótel Ísafirði. Aðalþema ráðstefnunnar að þessu sinni verður Stjórnsýslan og við. Þemað endurspeglar vel þarfir ungs fólks og ungmenna sem vinna í ungmennaráðum í sveitarfélagi sínu. Þátttakendur fá tækifæri til að ræða og meta stöðu sína í eigin samfélagi og grundvöll til að ræða við aðila sem koma að stjórnsýslunni. Ungmennafélag Íslands hefur ávallt lagt áherslu á lýðræðislega þátttöku ungs fólks og vandað hefur verið til dagskrár ráðstefnunnar. Kvöldvökur verða bæði kvöldin og ættu allir að hafa bæði gagn og gaman af. Ráðstefnan er ætluð ungu fólki á aldrinum 16–25 ára. Fjöldi þátttakenda verður takmarkaður við 60 manns. Þátttökugjald er kr. 12.000.- fyrir hvern

4

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

einstakling og eru allar ferðir, uppihald og ráðstefnugögn innifalin. Endanleg dagskrá og frekari upplýsingar varðandi skráningu

hafa verið sendar út en einnig er hægt að fá upplýsingar hjá UMFÍ í síma 568 2929 eða senda fyrirspurn á sabina@umfi.is.


Það er metnaður okkar hjá Frumherja að veita góða þjónustu og hagstæð kjör á skoðunum.

ÞJÓNUSTUVER

TÍMAPANTANIR OG UPPLÝSINGAR

570 9090

BETRI STOFAN

Keyrum örugg um vegi landsins og látum skoða bílinn þar sem reynslan er mest!

Er kagginn kominn með skoðun?

- örugg bifreiðaskoðun um allt land Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

Færni til framtíðar er handbók um örvun hreyfifærni barna úti í nánasta umhverfi. Bókin á erindi við alla sem hafa áhuga á því að efla hreyfingu og hreyfifærni barna og nýta til þess náttúruna okkar. Bókin fæst í verslunum Eymundsson og hjá höfundi í síma 898-2279 eða á netfanginu sabinast@simnet.is

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

5


Jón Kristján Sigurðsson – ritstjóraspjall:

Uppbygging íþróttamannvirkja skilar sér í bættum árangri Það er alveg ljóst að uppbygging íþróttamannvirkja hér á landi á síðustu 10–15 árum er farin að skila sér í bættum árangri sem sannarlega vekur mikla eftirtekt svo að ekki sé dýpra í árinni tekið. Margir tala um vor í frjálsum íþróttum sem er ekkert skrítið því að margir efnilegir og upprennandi einstaklingar hafa verið að koma fram í sviðsljósið. Ein í þessum hópi er þó komin lengra og hefur nú þegar, þrátt fyrir ungan aldur, komið sér fyrir í hópi þeirra fremstu í íþróttagrein sinni. Hér er á ferð engin önnur en Aníta Hinriksdóttir sem á svo sannarlega glæsta framtíð fyrir höndum ef ekkert óvænt kemur upp á. Aníta er eitt mesta efnið sem fram hefur komið í íþróttum á Íslandi um langt skeið. Það eru ekki bara landar hennar sem eru spenntir að sjá framhaldið heldur fylgist hinn stóri frjálsíþróttaheimur líka með. Fjölmargir aðrir hafa sýnt miklar framfarir og í því sambandi má benda á Hafdísi Sigurðardóttur langstökkvara. Hún hefur náð frábærum árangri í vetur og verður fróðlegt að fylgjast með henni þegar tímabilið hefst fyrir alvöru á vordögum. Þrotlausar æfingar og markmið hafa þokað Hafdísi hærra og hærra og hún gæti hæglega bætt sig enn frekar. Verður af þeim sökum fróðlegt að sjá hvað hún gerir í sumar.

Frjálsíþróttavellir með gerviefnum á hlaupa- og stökkbrautum hafa verið gerðir víðs vegar um landið á síðustu árum og það eitt á eflaust stóran þátt í bættum árangri. Æ fleiri leggja stund á frjálsar íþróttir. Það eru ekkert annað en spennandi tímar fram undan, sjón verður sögu ríkari. Það hefur varla farið fram hjá nokkrum manni hvað landslið okkar í knattspyrnu hafa verið að gera góða hluti. Mörg þeirra hafa farið alla leið í úrslitakeppnum í sínum aldursflokkum í karla- og kvennaflokkum og staðið sig með prýði. Hverju er að þakka þessa góðu þróun? Svo spyrja eflaust margir en það sem kemur fyrst upp í hugann er bætt aðstaða og að þjálfarar sækja sér æ

betri þekkingu sem skilar sér síðan í betra knattspyrnufólki og betri landsliðum. Straumhvörf urðu í aðstöðu þegar hér fóru að rísa knattspyrnuhús sem varð til þess að hægt var að stunda knattspyrnu allt árið um kring. Þetta skilar sér alla leið eins og allir hafa orðið vitni að. Í mörg ár voru margir búnir að benda á að yfirbyggð knattspyrnuhús væri það sem koma skyldi og að þau myndu með tímanum bæta getu okkar í knattspyrnu. Þetta er einmitt að koma á daginn. Svo er að sjá að fleiri yfirbyggð knattspyrnuhús rísi á næstu misserum og þá ekki síst úti á landsbyggðinni sem er gleðilegt. Sund- og fimleikaaðstaða hefur einnig verið bætt og svona mætti lengi telja. Árangur þar hefur heldur ekki látið á sér standa eins og dæmin sanna. Uppbygging íþróttaaðstöðu er góð fjárfesting og gerir okkur betri og um leið samkeppnishæfari. Hinu má ekki heldur gleyma og það hefur sýnt sig, að fleiri börn og unglingar fara að æfa og njóta þeirrar aðstöðu sem búið er að byggja upp. Þetta hefur ennfremur í för með sér að við byggjum upp sterkari einstaklinga sem skilar sér enn betur þegar lengra út í lífið er komið. Þátttaka í íþróttum hefur ótvírætt forvarnagildi eins og rannsóknir hver af annarri hafa sýnt.

Skinfaxi 1. tbl. 2014 Ritstjóri: Jón Kristján Sigurðsson. Ábyrgðarmaður: Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ. Ljósmyndir: Jón Kristján Sigurðsson, Sigurður Guðmundsson o.fl. Umbrot og hönnun: Indígó. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Prófarkalestur: Helgi Magnússon. Auglýsingar: Miðlun ehf. og Gunnar Bender. Ritnefnd: Örn Guðnason formaður, Gunnar Gunnarsson, Berglind Ósk Agnarsdóttir, Pétur Arason og Jóhanna Hreiðarsdóttir. Skrifstofa UMFÍ/Skinfaxa: Þjónustumiðstöð UMFÍ, Sigtúni 42, 105 Reykjavík. Sími: 568-2929 Netfang: umfi@umfi.is Heimasíða: www.umfi.is Starfsmenn UMFÍ: Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri, Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri, Jón Kristján Sigurðsson, ritstjóri Skinfaxa og kynningarfulltrúi, Sigurður Guðmundsson, landsfulltrúi, Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi, með aðsetur á Sauðárkróki, Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi, Guðbirna Kristín Þórðardóttir, ritari. Stjórn UMFÍ: Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður, Haukur Valtýsson, varaformaður, Örn Guðnason, ritari, Helga Jóhannesdóttir, gjaldkeri, Hrönn Jónsdóttir, meðstjórnandi, Björg Jakobsdóttir, meðstjórnandi, Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi. Varastjórn UMFÍ: Ragnheiður Högnadóttir, Baldur Daníelsson, Kristinn Óskar Grétuson, Eyrún Harpa Hlynsdóttir.

Frá vinstri: Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri BÍS, Gyða Karlsdóttir, framkvæmdastjóri KFUM og K, Ragnheiður Sigurðardóttir, verkefnastjóri ÆV, Erlendur Kristjánsson, deildastjóri MMR, og Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ.

Aðalfundur Æskulýðsvettvangsins Aðalfundur Æskulýðsvettvangsins fór fram 6. febrúar sl. í þjónustumiðstöð UMFÍ. Dagskrá fundarins var samkvæmt lögum félagsins. Starfsskýrsla og ársreikningur ársins 2013 sem og fjárhags-

6

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

áætlun ársins 2014 voru samþykkt. Góður andi ríkti á fundinum og mikill samhljómur um að halda áfram því góða og öfluga starfi sem Æskulýðsvettvangurinn hefur unnið síðastliðin ár.

Forsíðumynd: Hafdís Sigurðardóttir, frjálsíþróttakona í Ungmennafélagi Akureyrar, hefur náð frábærum árangri undanfarin misseri. Hefur hún skipað sér á bekk á meðal fremstu íþróttamanna landsins. Hafdís hefur sýnt miklar framfarir og fyrir skemmstu bætti hún Íslandsmetið í langstökki innanhúss.


#Alltafaðlæra

ENNEMM / SÍA / NM58928

Alltaf að læra

Stúdentakortið og Íslandsbanka Appið er allt sem þarf Námsmenn fá góða þjónustu hjá Íslandsbanka og fullt af frábærum tilboðum með Stúdentakortinu. Ef þú skráir þig líka í Vildarklúbb Íslandsbanka opnast enn fleiri möguleikar og þú safnar punktum sem hægt er að breyta í t.d. peninga eða Vildarpunkta Icelandair. Student

Kynntu þér þjónustu og tilboð til námsmanna á islandsbanki.is

Við bjóðum góða þjónustu islandsbanki.is | Sími 440 4000

Brot af því besta fyrir námsmenn 20% afsláttur í bíó og meira popp og gos

Flott tilboð á Lenovo fartölvum frá Nýherja

50% afsláttur í sund


Leiklistarstarf

Söng- og gamanleikinn Stöngin inn sýndur í Lyngbrekku

L

eikdeild Umf. Skallagríms í Borgarnesi frumsýndi söng- og gamanleikinn Stöngin inn í félagsheimilinu Lyngbrekku 14. mars sl. Stöngin inn er bráðskemmtilegt nýtt verk eftir Guðmund Ólafsson leikara. Stöngin inn var frumsýnd í fyrsta sinn fyrir ári hjá sameiginlegu leikfélagi Ólafsfjarðar og Siglufjarðar. Hlaut verkið þá verðlaun sem athyglisverðasta leiksýning áhugaleikfélaganna og var í kjölfarið sýnd í Þjóðleikhúsinu.

Vísar í forngrískan gamanleik „Leikritið vísar í forngríska gamanleikinn Lýsiströtu þar sem konurnar reyna að fá karlana til að láta af stríðsrekstri með því að setja þá í kynlífsbann en hér eru það konurnar í litlu bæjarfélagi sem freista þess að fá karlana til að sýna sér meiri athygli, og hætta að horfa á fótbolta í tíma og ótíma, með kynsvelti. Hugmyndin virkar þrælvel og er vel heppnað og gamansamt innlegg í umræðuna um samskipti kynjanna.“ (Úr umsögn dómnefndar um verkið.)

Sextán leikarar Leikarar á sviðinu eru sextán talsins. Þar af eru átta nýliðar í leikdeild Umf. Skallagríms en alls koma yfir þrjátíu manns að sýningunni með einum eða öðrum hætti. Samlestur hófst í byrjun desember. Falleg

8

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

og fjörug Abbalög leika stórt hlutverk og var leikhópurinn við stífar söngæfingar hjá Theodóru Þorsteinsdóttur í Tónlistarskóla Borgarfjarðar í janúar. Í febrúar tóku við sviðsæfingar í Lyngbrekku undir leikstjórn Rúnars Guðbrandssonar leikstjóra

sem hlotið hefur frábæra dóma fyrir leiksýningar sem hann hefur stýrt á undanförnum árum. Birna Hafstein stýrir dansatriðum. Þriggja manna hljómsveit leikur með á sýningum undir stjórn Steinunnar Pálsdóttur.


Leiklistarstarf og er komin heim frá námi í London, útskrifuð sem leikari og leikstjóri til að miðla sínum gömlu félögum. Tónlistarstjórn í verkinu er svo á höndum þeirra Jaans og Péturs Ingólfssonar. Að venju taka fjölmargir þátt í verkinu, gamalreyndir leikarar hjá félaginu í bland við minna reynda og þó nokkra sem eru að stíga sín fyrstu skref á sviði. Leikarar eru 25 og 4 manna hljómsveit auk þeirra fjölmörgu sem koma að sýningunni með öðrum hætti.

Verkið er gamandrama

Í beinni á fjölunum á Breiðumýri

L

eikdeild Umf. Eflingar frumsýndi 22. mars sl. verkið Í beinni eftir Hörð Þór Benónýsson með tónlist eftir Jaan Alavera. Ungmennafélagið Efling er 110 ára á árinu og af því tilefni var ákveðið að vera með frumsamið leikrit og tónlist. Þótti vel við hæfi að fá heimamennina Hörð og Jaan til verksins en þeir eru Eflingarmönnum að góðu kunnir og hafa oftar en ekki lagt hönd á plóg í sýningum undanfarinna ára. Leikstjórinn, Jenný Lára Arnórsdóttir, er heldur alls ekki ókunnug. Hún lék með leikdeildinni hér á árum áður

Verkið er samtímaverk sem gerist á einum sólarhring um verslunarmannahelgina á ýmsum stöðum á landinu, auk þess sem beinar útsendingar frá útvarpsstöðinni FM 101 eru í gangi. Má segja að verkið sé gamandrama þar sem m.a. er fjallað á grátbroslegan hátt um fréttamat nútímans, auk þess sem skyggnst er náið í fjölskyldulíf nokkurra persóna. Að venju voru kvenfélagskonur með kaffi og vöfflur á sýningum og því sannkölluð kaffihúsastemning á Breiðumýri. Enginn var svikinn af því að eyða kvöldstund þar. Dalakofinn bauð einnig upp á sérstakt leikhústilboð í samstarfi við Eflingu þar sem hægt var að fá saman í pakka mat og leikhúsmiða. Af þessu má sjá má að leiksýning sem þessi hefur margvísleg áhrif í sveitarfélaginu.

Revían Ert’ ekk’ að djóka (elskan mín)? frumsýnd í Reykjadal

U

ngmennafélag Reykdæla frumsýndi þann 7. mars sl. revíuna Ert´ekk´að djóka (elskan mín)? eftir Bjartmar Hannesson, kúabónda og söngvaskáld á Norðurreykjum í Hálsasveit. Leikstjóri er Þröstur Guðbjartsson.

Engin lognmolla Revían gerist að miklu leyti á ferðaþjónustubænum Efri-Bæ, þar sem sjaldnast er nein lognmolla. Einnig er litið við í fjósinu á Neðri-Bæ þar sem eftirlitsmaður frá þannig eftirlitsstofnun kemur og lítur á svæðið. Í revíunni er farið vel í gegnum ævafornar asískar aðferðir til eflingar andlegs þroska og til styrktar huga og líkama. Franskur kokkur kennir pottþétta aðferð til að útbúa rauðvínssósu „bara nógu mikið rauðvín“. Fornleifagröfur í Reykholti, rauðir varðliðar og vellauðugur Kínverji koma við sögu ásamt sérlegum sendiboða páfans í Róm.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

9


Leiklistarstarf

Gamanleikurinn Barið í brestina sýndur í Aratungu

L

eikdeild Ungmennafélags Biskupstungna sýndi í mars leikritið Barið í brestina eftir Guðmund Ólafsson, í leikstjórn Gunnars Björns Guðmundssonar. Óhætt er að segja að leikritið hafi heldur betur slegið í gegn. Aðsókn var mjög góð og sló öll met. Sýningarnar fóru fram í Aratungu og er þetta leikrit það 28. í röðinni sem ungmennafélagið hefur staðið fyrir síðan Aratunga var vígð árið 1961.

Stórskemmtilegur gamanleikur Barið í brestina er stórskemmtilegur gamanleikur sem gerist á heilbrigðisstofnun þar sem starfsmennirnir taka starf sitt misjafnlega alvarlega. Von er á velferðarráðherra til að skoða magaspeglunartæki sem hann lét ráðuneyti sitt fjármagna fyrir stofnunina. En starfsfólkið ákvað þá að hagstæðara væri að nota fjármunina til að fjárfesta í

færeyskum knattspyrnumanni fyrir lið bæjarins. Upphefst þá mikill ærslagangur til að sannfæra ráðherrann um að tækið hafi verið keypt og er það mikið sjónarspil.

Mikið lagt í sýninguna Mikið er lagt í sýninguna og er leikritið í alla staði vel heppnað. Leikararnir fara á kostum, sviðsmyndin er vel úr garði gerð, búningar, tæknibrellur og lýsing er allt vel útfært. Söngur er stór hluti af sýningunni og er sá flutningur til fyrirmyndar. Það er ótrúlega dýrmætt fyrir samfélag að eiga

10

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

eins öfluga leikdeild og raun ber vitni. Að setja upp leikrit krefst mikillar vinnu, tíma og þolinmæði þeirra sem að sýningunni standa en allt auðgar og bætir þetta mannlífið hér í kring og gefur því mikla ánægju. Allir þeir aðilar sem að þessu standa eiga svo sannarlega hrós skilið. Undirritaður fór á sýninguna 21. febrúar og var stemningin einstök en á þriðja hundrað gesta var þá í Aratungu og fóru allir glaðir heim. Helgi Kjartansson, formaður Ungmennafélags Biskupstungna.


T NÝ T

Komdu þér í mjúkinn Brandenburg

Biðin er á enda. Mjúkís ársins 2014 er loksins kominn í verslanir. Dúnmjúkur undir tönn, bragðmikill og blandaður með kökum og kremi að amerískum sið. Verði ykkur að góðu.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

11


HAFDÍS SIGURÐARDÓTTIR Nafn Hafdísar Sigurðardóttur, frjálsíþróttakonu í Ungmennafélagi Akureyrar, hefur ómað í eyrum íþróttaáhugafólks um nokkra hríð og kemur til af góðu en árangur hennar hefur skipað henni á bekk á meðal bestu frjálsíþróttamanna landsins. Það hefur verið gaman og áhugavert að fylgjast með þessari stúlku, en eljusemi, þrautseigja og ástundun hafa fleytt henni langt.

Á mín bestu ár eftir Hafdís, sem er 27 ára gömul, lítur björtum augum til framtíðarinnar og segist í viðtali við Skinfaxa eiga bestu árin eftir. Það er ekkert ókeypis í þessum heimi og því fá íþróttamenn að kynnast sem þurfa að fara um langan veg til keppni. Hafdís hefur lengstum þurft að standa undir kostnaði af íþróttaiðkun sinni sjálf og enn sem komið er hefur hún ekki fengið styrk til æfinga og keppni úr Afrekssjóði. Hafdís leggur stund á iðjuþjálfunarnám við Háskólann á Akureyri auk þess sem mikill tími fer í æfingar. Það er ekki að ástæðulausu sem Hafdís þarf að skipuleggja tíma sinn vel. Það gengur eftir því að árangurinn talar sínu máli.

Íslandsmet í langstökki Hafdís bætti Íslandsmetið í langstökki innanhúss á Meistaramóti Íslands í fjölþrautum í febrúar þegar hún stökk 6,45 m. Þessi árangur Hafdísar er betri en utanhússmet hennar í greininni frá því sl. sumar en þar á hún lengst 6,36 m. Ritstjóri Skinfaxa hitti Hafdísi á dögunum, en í byrjun mars tók hún sér vikupásu frá æfingum áður en æfingar fyrir tímabilið hæfust fyrir alvöru.

Eingöngu æft frjálsar „Áhuginn á íþróttum kviknaði þegar ég var lítil stelpa. Báðar eldri systur mínar byrjuðu líka snemma að æfa frjálsar íþróttir á Laugum. Við æfðum í upphafi á Bjarmavelli en síðan fór ég reglulega að fara á Laugar. Ég fór aldrei í aðrar íþróttir og er því eingöngu búin að æfa frjálsar íþróttir frá unga aldri eða í kringum tuttugu ár. Það er varla að maður trúi því að árin í þessu séu orðin svona mörg.

12

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Þetta er orðinn langur tími en á hinn bóginn ofsalega skemmtilegur. Ef ég á segja alveg eins og er tel ég mig eiga mín bestu ár eftir,“ sagði Hafdís.

Þarf vilja, þrautseigju og allt til að þetta gangi – Kemur árangur þinn þér sjálfri á óvart? „Ég ætla ekki að segja já því að ég hef alltaf stefnt að þessu. Kannski tók það lengri tíma en ég hefði óskað. Eins og við vitum skapar æfingin meistarann og ég hef sjálf unnið og stefnt markvisst að þessu. Það tekur tíma að ná svona árangri, maður þarf vilja, þrautseigju og allt til að þetta gangi. Ég held að ég sé búin að leggja rosalega inn fyrir þessu. Ég heyri það á fólki að ég hafi verið dugleg að halda áfram og aldrei viljað gefast upp. Mér finnst þetta stundum fullmikið því að ég var ekki

„Ég ætlaði að setja Íslandsmet í langstökki og skrá nafn mitt í sögubækurnar. Þegar maður setur sér markmið geta hlutirnir alveg ræst“. brjálæðislega efnileg þegar ég var yngri. Ég er hins vegar búin að vinna fyrir þessu og það er það sem þarf. Margir í kringum mig hafa hætt og gefist upp en ég hef haldið áfram og stefnt að markmiðum mínum,“ sagði Hafdís.

Íþróttamaður verður að hafa skap Þegar Hafdís var spurð hvort hún væri þrjósk svaraði hún: „Já, svolítið. Það er þrjóska í mér og ég er með mikið skap. Ég er líka fljót upp ef mér finnst gengið á rétt minn. Íþróttamaður verður að hafa skap.“

Stefni á Ólympíuleikana – Hvað hyggstu fyrir með þann árangur sem þú hefur náð og gefur hann þér fleiri tækifæri? „Eins og staðan er nákvæmlega núna sé ég fyrir mér að ég haldi áfram með mín markmið. Ég stefni að þátttöku á Ólympíuleikunum 2016 og ég trúi því að ég geti haldið áfram að bæta mig. Ég er ekkert stopp. Líkaminn byrjar ekki að fara niður á við alveg strax, ég

er ekki komin á þann aldur og ég held bara að ég sé á besta aldri. Maður er alltaf að þroskast og líkaminn er meðtækilegri og því sé ég ekkert því til fyrirstöðu að ég haldi áfram á minni braut, í það minnsta fram yfir Ólympíuleika. Eftir það sé ég bara til.

Aðstaðan kemur, bara spurning hvenær – Hvað með aðstöðuna sem þú býrð við fyrir norðan? „Ég er ekkert að fara héðan frá Akureyri eins og er. Ég er með frábæran þjálfara, Gísla Sigurðsson, sem hefur þjálfað mig í kringum tíu ár. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera, hann ýtir mér og hvetur mig áfram. Hann sýnir ennfremur góðan stuðning sem skiptir miklu máli í mínum huga. Margir hafa haft á orði að ég búi ekki við nógu góða aðstöðu fyrir norðan. Hún er greinilega nógu góð en að sjálfsögðu myndi ég vilja hafa innanhússaðstöðu eins og í Reykjavík. Það væri algjör draumur að hafa þannig aðstöðu og mér finnst að við íþróttafólk norðan heiða eigum hana fyllilega skilið. Auðvitað snýst þetta allt um fjármagn og það er ekki fyrir hendi í dag. Þessi aðstaða kemur, bara spurning hvenær.“

Vona að fleiri dyr opnist „Árangur minn að undanförnu hefur opnað möguleika til að keppa á stærri mótum en ég hef áður verið á en það gerist kannski ekki alveg strax. Ég ætlaði til að mynda á sænska meistaramótið. Ég fékk ekki inni á mótinu en miðað við úrslitin þar hefði ég unnið langstökkið. Ég horfi fram á sumarið og vonandi fæ ég fleiri tækifæri þar. Mig vantar 10 sm til að vinna mér keppnisrétt á Evrópumeistaramótið utanhúss en eins og ég segi vona ég að fleiri dyr opnist á næstunni.“

Er bjartsýn á sumarið – Telurðu að þú getir bætt árangur þinn enn frekar? „Já, það tel ég. Það var samt slæmt eftir langstökksmetið innanhúss að fá ekki mót til að keppa á. Það kom smápása eins og gerist alltaf á þessum tíma árs. Nú æfir maður bara á fullu og byggir sig upp fyrir sumarið. Miðað við hvernig veturinn var er ég mjög bjartsýn á sumarið og stefnan er að bæta sig og setja fleiri met,“ sagði Hafdís.


Bylting í aðstöðu – Nú virðist manni mikil vakning fyrir frjálsum íþróttum. Hvað veldur því? „Bylting í aðstöðu er líklega stærsta ástæðan fyrir þessari þróun. Það er gríðarlegur munur að fólk geti æft innanhúss yfir vetrarmánuðina, fleiri koma til að æfa og árangurinn verður betri. Frjálsíþróttahöllin í Laugardal breytti öllu fyrir frjálsíþróttafólk.“

Gefast aldrei upp – Hvaða veganesti gefur þú ungum frjálsíþróttamanni í dag? „Að gefast aldrei upp. Ef þér finnst þetta skemmtilegt og þú ert að fá eitthvað út úr því skaltu halda áfram. Ég lenti sjálf oft í alls konar meiðslum, var með beinhimnubólgu í um tveggja ára skeið þar sem ég varð að hætta að hlaupa. Ég hélt áfram, fór aðra leið, hljóp í vatni og lyfti. Tók spretti einu sinni í viku til að halda mér við. Ég vildi alveg sjá fleiri í frjálsum íþróttum og meiri umfjöllun. Boltaíþróttir fá stærsta plássið og fyrir vikið er öðrum íþróttum ýtt til hliðar. Við fáum á hinn bóginn mun meiri umfjöllun en fyrir tíu árum. Við erum loksins að ná athygli sem kemur til af bættum árangri. Ég fæ sjálf mun meiri athygli, auðvitað er það gaman og fólk er farið að taka miklu meira eftir manni en áður. Ég sagði einu sinni að ég ætlaði að verða ein besta frjálsíþróttakona Íslandssögunnar og að komast jafnvel eitthvað lengra. Þetta voru stór orð þegar ég sagði þetta á sínum tíma í sjónvarpsviðtali en kannski er þetta að rætast. Ég ætlaði að setja Íslandsmet í langstökki og skrá nafn mitt í sögubækurnar. Þegar maður setur sér markmið geta hlutirnir alveg ræst.“

Veit ekki hvað þarf til að fá styrk úr Afrekssjóði – Hvernig gengur að sameina nám, æfingar og keppni? Ekki lifirðu heldur á loftinu. Hefurðu einhvern fjárhagslegan stuðning til að þú getir einbeitt þér enn frekar í íþróttinni? „Nei, ég get ekki sagt að ég fái fjárhagslegan stuðning. Ég er ekki á neinum styrk. Það var úthlutað úr Afrekssjóði nýverið en ég komst ekki á blað. Ég hef ekki fengið neinar skýringar á því, er líklega ekki nógu góð. Þeir úthlutuðu að vísu eingreiðslu að upphæð 300 þúsund krónur til þriggja einstaklinga sem ég hef ekki séð enn. Einu sinni á ári fæ ég styrk frá Akureyrarbæ, um 150 þúsund, sem er varla fyrir einni keppnisferð á erlendri grund. Ég hef lagt mikið á mig, sett met, svo ég veit ekki alveg hvað maður þarf að afreka til að fá styrk úr Afrekssjóði. Ég væri alveg til í að heyra frá þeim og fá að vita hvað veldur. Kannski þarf ég að vera hærri á heimslistanum en með árangrinum í langstökkinu er ég komin í 35. sæti. Það finnst mér bara gott. Það er hrikalega erfitt að fjármagna sig, ég lifi á kærastanum og foreldrum mínum og ég get aldrei þakkað nógu vel fyrir stuðninginn alla tíð. Þau styðja mig í einu og öllu en það er bara ofsalega erfitt að vera upp á aðra komin. Það er óþægileg tilfinning að geta ekki séð um sig sjálfur af því að maður er að reyna lifa drauminn. Það er erfitt að tala um þetta því að það er hrikalega sárt hvernig málum er háttað í þessum efnum. Ég verð bara að vona að ég komist inn og fái styrk úr Afrekssjóði á næsta ári.“

Þess má geta að Hafdís hefur verið dugleg að taka þátt í mótum á vegum UMFÍ í gegnum tíðina. Hún keppti nokkrum á Unglingalandsmótum og hefur keppt á öllum Landsmótum UMFÍ en fyrsta mót hennar var á Sauðárkróki 2004.

„Ég hef lagt mikið á mig, sett met, svo ég veit ekki alveg hvað maður þarf að afreka til að fá styrk úr Afrekssjóði“.

Ákveðinn sjarmi yfir Landsmótum UMFÍ „Mér finnst Landsmótin skipa stóran sess í sögu UMFÍ og vil endilega að þau haldi reisn sinni og haldi áfram. Auðvitað hafa tímarnir breyst og miklu meira er í boði en var fyrir 20–30 árum. Engu síður finnst mér alltaf ákveðinn sjarmi yfir Landsmótum, gaman að taka þátt og hitta fólk. Þetta er ákveðin stemning sem ég vil ekki missa af. Vonandi halda þau áfram,“ sagði Hafdís Sigurðardóttir frjálsíþróttakona í viðtali við Skinfaxa.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

13


Samtakamáttur og forvarnir „ÉG ætla að bíða ... vegna þess að árin fram að tvítugu er maður í bakaraofninum og eins gott að taka ekki sénsinn á að opna of snemma því þá gæti allt farið í klessu!“ Svona tekur 15 ára drengur til orða um ástæðu þess að hann ætlar sér aldrei að prófa vímuefni. Ekkert er eðlilegra fyrir þennan pilt en að vilja forðast allt sem getur eyðilagt framtíðaráætlanir hans þótt þrautinni þyngri sé að vita hvað það er sem þurfi að forðast og hvað ekki. Hvar liggja hætturnar og hvenær á að hrökkva en ekki stökkva? Þrátt fyrir allar bollaleggingar um hvenær sé í lagi að taka áhættu án mikilla fórna er neysla vímuefna á unga aldri langmesta áhættan sem við tökum. Vímuefnaneysla unglinga reynist hafa mesta forspárgildi um framtíðina, hversu vel þeim vegnar í lífinu síðar meir. Því yngri sem þeir eru því meiri áhættu taka þeir í því að lenda í ógæfu vegna vímuefna. Engin önnur hegðun ungs fólks í okkar heimshluta er jafn afdrifarík og neysla áfengis, tóbaks eða annarra fíkniefna. Þrátt fyrir þekkingu okkar á afleiðingum vímuefnaneyslu reynist mörgum erfitt að bíða með þessa ákvörðun nægilega lengi til að vera orðin sannfærð um samband neyslu vímuefnis og áhættu. Ýmislegt er freistandi og í neyslusamfélagi nútímans verður oft fátt til varnar aðgengi ung-

Guðni R. Björnsson, foreldri og verkefnastjóri FRÆ.

menna að vímuefnum enda er sá hópur nú skilgreindur sem markhópur fjölmargra vörumerkja í samkeppninni um peningalegan ofurhagnað. Söluherferðinni er oft beint að þessum hópi eins og öðrum og hagsmunir fjár og fyrirtækis eru teknir fram yfir hagsmuni heildarinnar, hagsmuni heilsu og hamingju unga fólksins. Þín er völin – og kvölin, eru einkunnarorð frjáls markaðar. Neysla vímuefna er sveipuð ljóma sem ungt fólk stenst oft ekki frekar en fullorðnir, og jafnvel síður. Við sem eldri erum reynum mörg hver að hafa áhrif á þetta neysluumhverfi barna okkar með því að styrkja þau til jákvæðra hluta. Tómstundir hvers konar og íþróttastarf eru leið til að draga úr áhuga barna

fyrir áhættuhegðun og samvera með fjölskyldunni styrkir velferð barnsins. En aðrir eru ekki eins hugsandi um heildarmyndina og því verða mörg ungmenni fíkniefnum að bráð þrátt fyrir vilja meiri hluta fólks til annars. Fórnarkostnaðurinn er hár og ennþá eru engin betri ráð í forvörnum en samtakamáttur allra þeirra sem með málefni barna og ungmenni fara; aðeins með samstilltum hug þeirra og samráði stjórnvalda og grasrótarsamtaka getum við komið í veg fyrir skaðann eða a.m.k. dregið úr honum. Guðni R. Björnsson, foreldri og verkefnastjóri FRÆ

Samningur um Unglingalandsmót UMFÍ 2014 á Sauðárkróki undirritaður

S

amningur um 17. Unglingalandsmót UMFÍ var undirritaður í Húsi frítímans á Sauðárkróki þann 22. janúar sl., en mótið verður haldið á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina, dagana 1.–4. ágúst nk. Þetta er í þriðja sinn sem mótið er haldið í Sauðárkróki en mótin fóru þar áður fram árin 2004 og 2009. Við undirskriftina sagði Helga G. Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, að níu byggðarlög hefðu sótt um að halda mótið en Sauðárkrókur varð fyrir valinu m.a. vegna frábærrar íþróttaaðstöðu og þess ómælda kosts að hafa allt á sama stað, þ.e. tjaldsvæði, keppni- og afþreyingarsvæði o.fl.

14

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Unglingalandsmót UMFÍ er vímulaus íþrótta- og fjölskylduhátíð. Gert er ráð fyrir um 2000 keppendum á mótið en það er ætlað ungmennum á aldrinum 11–18 ára. Mótsgjaldið er 6000 kr. á keppanda og er það eina gjaldið sem rukkað er fyrir utan lítið gjald fyrir rafmagnsnotkun á tjaldsvæðinu. Fjölmargir sjálfboðaliðar koma að mótinu en mótshaldið er í höndum Ungmennasambands Skagafjarðar, með stuðningi Sveitarfélagsins Skagafjarðar sem og UMFÍ. Formaður unglingalandsmótsnefndar er Halldór Halldórsson. Jón Daníel Jónsson, formaður UMSS, Helga G. Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, Ásta B. Pálmadóttir, sveitarstjóri Sveitarfélagsins Skagafjarðar, og Gunnar Þór Gestsson, sem sæti á í unglingalandsmótsnefnd. Ljósmynd Feykir.


Við fjármögnum nýja fjölskyldubílinn Þegar fjölskyldan stækkar getur nýrri, sparneytnari og öruggari bíll gert gæfumuninn. Með faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu hjálpum við þér að fjármagna það sem upp á vantar til að þú getir uppfært fjölskyldubílinn. Við aðstoðum með ánægju.

>

sími 440 4400

>

www.ergo.is

>

ergo@ergo.is

ENNEMM / SÍA / NM61306

Suðurlandsbraut 14

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

15


FRJÁLSAR

Lið Norðurlands í 2. sæti í bikarkeppni FRÍ ÍR

bar sigur úr býtum í jafnri og spennandi 8. bikarkeppni FRÍ innanhúss, sem fram fór í Laugardalshöll 15.–16. febrúar sl., með 145 stig. Í öðru sæti varð lið Norðurlands (UMSS, UMSE, UFA og HSÞ) með 141 stig og FH-ingar urðu í þriðja sæti með 132 stig. ÍR-ingar sigruðu jafnframt í karlakeppninni með 75 stig og kvennakeppninni með 70 stig. Kvennasveit Norðurlands náði einnig 70 stigum en ÍR-ingum var dæmdur sigurinn vegna þess að þær sigruðu í fleiri greinum en þær norðlensku. Kvennasveit FH hafnaði í þriðja sæti með 64 stig. Í öðru sæti í karlaflokki höfnuðu Norðlendingar með 71 stig og FH-ingar í því þriðja með 68 stig.

Óðinn Björn og Hafdís með bestu árangra mótsins Bestan árangur í kúluvarpi átti Óðinn Björn Þorsteinsson, Ármanni, en þetta var fyrsta mót hans í vetur. Óðinn varpaði kúlunni 18,81 m og hlaut fyrir það 1050 stig samkvæmt alþjóðlegri stigatöflu IAAF. Hafdís Sigurðardóttir, Norðurlandi, átti bestan árangur kvenna en hún stökk 6,26 m í langstökki. Fyrir afrekið hlaut hún 1043 stig. Hafdís sigraði einnig í 60 m hlaupi og var í sigursveit norðlensku kvennanna í 4×400 m boðhlaupi.

Æsispennandi langstökkskeppni Kristinn Torfason, FH, sigraði í æsispennandi langstökkskeppni en hann stökk 1 sm lengra en næsti maður, Þorsteinn Ingvarsson, ÍR. Stukku þeir 7,43 m og 7,42 m. Arna Stefanía Guðmundsdóttir, ÍR, sigraði í 400 m hlaupi á tímanum 56,41 sek. sem er fjórði besti tími hennar frá upphafi innanhúss og sá besti í þrjú ár. Jóhann Björn Sigurbjörnsson úr bikarliði Norðurlands sigraði í 60 m hlaupi á tímanum 6,95 mín. sem var enn ein bætingin hans í vetur. Jóhann var einnig í sigursveit Norðurlands í 4×400 m boðhlaupi. Kolbeinn Höður Gunnarsson í bikarliði Norðurlands sigraði í 200 m hlaupi og 400 m hlaupi. Hann kom í mark á tímanum 22,01 sek. í 200 m hlaupinu og á 48,97 sek. í 400 m hlaupinu.

Þórdís Eva (14 ára) vann 800 m og 1.500 m hlaup Þórdís Eva Steinsdóttir, 14 ára stúlka í FH, kom sá og sigraði bæði í 800 m hlaupi og í 1.500 m hlaupi. Tímar hennar voru 2:18,32 mín. og 4:51,00 mín. Eru þetta jafnframt næstbestu tímar allra kvenna innanhúss í vetur í þessum greinum. Það skal einnig tekið fram að Þórdís er nú einnig komin í 9. sæti kvenna í 1.500 m hlaupi frá upphafi innanhúss, og það einungis 14 ára gömul.

16

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


SEX FYRIR 68.100

islenska/sia.is FLU 67842 02’14

SEX FLUGLEGGIR MILLI ÁFANGASTAÐA INNANLANDS

FLUGFELAG.IS

Flugfélag Íslands mælir með Flugfrelsi ef þú átt oft erindi út á land eða til borgarinnar. Nýttu þér frelsið til að fljúga innanlands á hagstæðari kjörum. Ekkert breytingarg jald Ekkert afbókunarg jald

Takmarkað sætaframboð Hvert Flugfrelsi gildir fyrir einn farþega

Bókanlegt í síma 570 3030

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

17


www.n1.is

facebook.com/enneinn

Við tökum vel á móti þér um land allt

18

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


Lið HSK/Selfoss Íslandsmeistari annað árið í röð

A

nnað árið í röð náði lið HSK/Selfoss þeim frábæra árangri að vinna stigakeppni þátttökuliða á Meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum 11–14 ára innanhúss, en mótið var haldið í Laugardalshöllinni 8.–9. febrúar sl. Keppnin var gríðarlega spennandi, lengst af var liðið í öðru eða

þriðja sæti en því tókst að fara fram úr ÍR í síðustu boðhlaupsgreininni. Lið HSK/Selfoss endaði með 586,9 stig, ÍR varð í öðru sæti með 576,4 stig og FH varð í þriðja sæti með 524,7 stig. Einnig varð liðið Íslandsmeistari í þremur flokkum, þ.e. piltum 12 ára og 14 ára og stúlk-

um 12 ára. 79 keppendur voru skráðir til leiks frá HSK/Selfossi og unnu keppendur þaðan til fjölda verðlauna. Þá voru tvö HSK-met sett á mótinu. Alls tóku 392 keppendur víðs vegar af að landinu þátt í mótinu og náðist góður árangur í mörgum greinum.

Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum 15–22 ára:

Góður áran gur og frábær þátttaka M

eistaramót Íslands í frjálsum íþróttum 15–22 ára fór fram í Laugardalshöllinni 11.–12. janúar sl. Alls voru 217 keppendur skráðir til leiks frá 16 félögum víðs vegar að af landinu. Mikið líf var í höllinni og var gaman að fylgjast með unga fólkinu okkar. Irma Gunnarsdóttir, Breiðabliki, og Tristan Freyr Jónsson, ÍR, urðu fjórfaldir Íslandsmeistarar í aldursflokki sínum (16–17 ára). Þetta var frábær árangur hjá þeim og ljóst er að hér eru á ferð mikil efni. Guðbjörg Bjarkardóttir, FH, Reynir Zoëga, Breiðabliki, Kolbeinn Höður Gunnarsson, UFA, og Björg Gunnarsdóttir, ÍR, urðu þrefaldir Íslandsmeistarar í sínum aldursflokkum. Guðbjörg Bjarkardóttir, FH, varð Íslandsmeistari 15 ára stúlkna í 60 m hlaupi, 200 m hlaupi og 60 m grindahlaupi. Hörður Franz Pétursson, ÍR, varð Íslandsmeistari 15 ára pilta í 60 m hlaupi og 200 m hlaupi. Helgi Guðjónsson, UMSB, varð Íslandsmeistari 15 ára pilta í 800 m hlaupi og 1500 m hlaupi. Reynir Zoëga, Breiðabliki, varð Íslandsmeistari 15 ára pilta í 60 m grindahlaupi, langstökki og þrístökki. Harpa Svansdóttir, HSK/Selfossi, varð Íslandsmeistari 15 ára stúlkna í langstökki og kúluvarpi. Tristan Freyr Jónsson, ÍR, varð Íslandsmeistari 16–17 ára pilta í 60 m hlaupi, 200 m hlaupi, hástökki og stangar-

Kolbeinn Höður Gunnarsson, UFA, varð þrefaldur Íslandsmeistari í sínum aldursflokki á MÍ 15–22 ára.

stökki. Fannar Yngvi Rafnarsson, HSK/Selfossi, varð Íslandsmeistari 16–17 ára pilta í langstökki og þrístökki. Irma Gunnarsdóttir, Breiðabliki, varð Íslandsmeistari 16–17 ára stúlkna í 60 m hlaupi, 200 m hlaupi, 60 m grindahlaupi og kúluvarpi. Thelma Lind Kristjánsdóttir, ÍR, varð Íslandsmeistari 16–17 ára stúlkna í langstökki og þrístökki. Kolbeinn Höður Gunnarsson, UFA, varð Íslandsmeistari 18–19 ára pilta í 60 m hlaupi, 200 m hlaupi og 400 m hlaupi. Sæmundur Ólafsson, ÍR, varð Íslandsmeistari 18–19 ára pilta í 800 m hlaupi og 1500 m hlaupi. Krister Blær Jónsson, ÍR, varð Íslandsmeistari 18–19 ára pilta í 60 m grindahlaupi og hástökki. Aníta Hinriksdóttir, ÍR, varð Íslandsmeistari 18–19 ára stúlkna í 200 m hlaupi og 800 m hlaupi. Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir, UFA, varð Íslandsmeistari 18–19 ára stúlkna í 60 m grindahlaupi og langstökki. Ívar Kristinn Jasonarson, ÍR, varð Íslandsmeistari 20–22 ára pilta í 60 m hlaupi og 200 m hlaupi. Björg Gunnarsdóttir, ÍR, varð Íslandsmeistari 20–22 ára stúlkna í 60 m hlaupi, 200 m hlaupi og 400 m hlaupi. Guðlaug Edda Hannesdóttir, Fjölni, varð Íslandsmeistari 20–22 ára stúlkna í 800 m hlaupi og 1500 m hlaupi. Sveinbjörg Zophoníasdóttir, FH, varð Íslandsmeistari 20–22 ára stúlkna í 60 m grindahlaupi og hástökki.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

19


Andrea Dan Árnadóttir vann lokaverkefni til B.A.-prófs úr Skinfaxa:

Kom mér einna helst á óvart hvað efnið er fjölbreytt A

ndrea Dan Árnadóttir vann lokaverkefni til B.A.-prófs í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands sem er efnisskrá Skinfaxa. Efnisskráin hefur að geyma allar þær greinar, samtals 311, sem birtust í Skinfaxa á árunum 2011 og 2012. Skráin skiptist í aðalskrá, efnisorðaskrá og mannanafnaskrá. Á fyrstu síðum verkefnisins er fjallað um uppbyggingu þess og tilgang. Einnig er fjallað um Ungmennafélag Íslands, tímaritið Skinfaxa og helstu verkefni félagsins. Fjallað er um gerð verkefnisins og ýtarlegar leiðbeiningar ásamt dæmum er að finna fyrir hverja skrá fyrir sig.

Í inngangi ritgerðarinnar segir m.a.: „Ungmennafélag Íslands er landssamtök allra ungmennafélaga á landinu sem eiga sér merkilega og yfir hundrað ára sögu. Starfið, sem unnið er í hreyfingunni, er ómetanlegt bæði börnum, unglingum og fullorðnum og hafa margir landsmenn notið góðs af starfsemi UMFÍ. Eitt af mörgum verkefnum félagsins í áranna rás hefur verið útgáfa tímaritsins Skinfaxa. Tímaritið hefur verið gefið út frá árinu 1909 og til dagsins í dag og er aðgengilegt á www. timarit.is og á heimasíðu Ungmennafélags Íslands. Mikið og merkilegt efni hefur litið dagsins ljós í Skinfaxa, svo sem fréttir af þeim verkefnum sem eru í gangi hverju sinni, greinar um forvarnir og fréttir frá aðildarfélögum. Til að þetta efni nýtist ennþá betur og jafnvel fleirum en hingað til, þá er hér ráðist í gerð efnisskrár fyrir Skinfaxa, tímarit Ungmennafélags Íslands. Verkefnið er fólgið í því að lesa og greina efni þeirra greina sem birtust í Skinfaxa á árunum 2011–2012 og gefa þeim efnisorð. Eftir að greinunum eru gefin efnis-

orð eru efnisorðin tekin saman og búnar til skrár úr þeim. Þessum skrám er ætlað að auðvelda lesendum að finna greinar eftir efni þeirra. Markmiðið með gerð efnisskrárinnar er að gera efni Skinfaxa aðgengilegra öllum þeim sem hafa áhuga á starfi Ungmennafélagshreyfingarinnar eða íþrótta almennt sem og þeim sem vilja afla sér frekari þekkingar á starfinu. Efni tímaritsins er fjölbreytt svo sem fréttir af þeim verkefnum sem eru í gangi hverju sinni, greinar um forvarnir og fréttir frá aðildarfélögum.“ „Ástæðan fyrir því að ég ákvað að nota Skinfaxa í ritgerð minni var að ég hef verið viðloðandi íþróttir og fimleika. Ég fór líka á sínum tíma á vegum UMFÍ í íþróttalýðháskóla í Danmörku og mig langaði þannig að vinna ritgerðina úr frá íþróttatengdu efni í lokaverkefninu. Þetta var blað sem mér fannst spennandi og ég lét slag standa. Ég keppti einu sinni á Landsmóti með UMSK á Sauðárkróki. Mér fannst ritgerðarvinnslan skemmtileg, hún var nákvæmisvinna og gaman að lesa öll blöðin á tímabilinu 2011–2012. Það kom mér einna helst á óvart hvað efnið er fjölbreytt og margt áhugavert að lesa úr hreyfingunni,“ sagði Andrea Dan Árnadóttir. Andrea sagðist alltaf hafa verið ákveðin að skrifa um þetta efni og það hefði tekið um þrjá mánuði sumarið 2013. Andrea Dan vinnur nú í Skólasafnamiðstöð Reykjavíkur. Auk þess er hún dómari fyrir Stjörnuna í áhaldafimleikum. Hún var reyndar að þjálfa en hætti því um síðustu áramót, eða er í smápásu eins og hún orðaði það.

Viðurkenningar veittar fyrir þátttöku í almenningsverkefnum UMFÍ Góð þátttaka var í almenningsverkefnum UMFÍ síðastliðið sumar. Viðurkenningar hafa verið veittar einstaklingum sem voru duglegastir í verkefnunum Hættu að hanga! Komdu að hjóla, synda eða ganga og Fjölskyldan á fjallið. Inga Birna Tryggvadóttir hreyfði sig í 103 daga í verkefninu Hættu að hanga! Komdu að hjóla, synda eða ganga. Jón Hjaltason hreyfði sig í 101 dag, Eyrún Baldvinsdóttir í 98 daga, Sigurður Ingvarsson í 94 daga, Gróa María Þórðardóttir í 90 daga, Kristín G. Pálsdóttir í 66 daga, Kristján Björgvinsson í 60 daga og Gústav Sveinsson hreyfði sig í 50 daga. Viðurkenningar fyrir að ganga á flest fjöll fengu Guðbjartur Guðbjartsson sem gekk á 111 fjöll og Ástríður Helga Sigurðardóttir sem gekk á 68 fjöll. Verkefnið Fjölskyldan á

20

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

fjallið gengur út á að sambandsaðilar UMFÍ tilnefna fjöll í verkefnið á hverju ári. Fólk er svo hvatt til að ganga á fjöllin og rita nafn sitt í gestabækur sem þar er komið fyrir. Heppnir göngugarpar eru síðan dregnir út og fá glaðning. Eftirfarandi einstaklingar voru dregnir út fyrir árið 2013: Þorsteinn Freyr Bender sem gekk á Stóra-Dímon, Steinþóra Guðmundsdóttir sem gekk á Búrfell, Árný Jóhannesdóttir sem gekk á Úlfarsfell, Sigurbjörg Baldursdóttir sem gekk á Snók, Jón Hákon Ágústsson sem gekk á Bíldudalsfjall og Þorsteinn Jakobsson sem gekk á Kollufjall. Ungmennafélag Íslands þakkar öllum sem tóku þátt í verkefninu og vonast til að sjá sem flesta taka þátt í verkefnum UMFÍ næsta sumar.


SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

21


g a l é f m a s i d n a f Li í alfaraleið

22

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

www.arborg.is DAV I D T H O R .O R G

Selfoss Eyrarbakki Stokkseyri


Nám í íþróttalýðháskóla er fjölbreytt og í raun stökkpallur í framhaldsnám

F

ulltrúar frá íþróttalýðháskólanum í Sønderborg voru á Íslandi á dögunum í þeim tilgangi að kynna skólann og þá möguleika sem í boði eru fyrir íslensk ungmenni. Framhaldsskólar voru heimsóttir og eins var haldinn opinn kynningarfundur í þjónustumiðstöð UMFÍ. Karl F. Jörgensen Jóhannsson og Michael Willemar, skólastjóri Íþróttalýðháskólans í Sønderborg, á kynningunni í Verslunarskóla Íslands.

Íþróttalýðháskólar bjóða upp á skemmtilegt og spennandi nám fyrir ungt fólk á átjánda ári og eldra. Skólarnir leggja áherslur á mismunandi íþróttagreinar en flestir bjóða þeir upp á mjög fjölbreytt námsefni. Námið er krefjandi og uppbyggjandi og hver dagur býður upp á ný ævintýri. UMFÍ er í samstarfi við níu danska lýðháskóla.

ur hér eftir að fara til Íslands og kynna skólann og við vonum að sem flestir setji sig í samband við okkur og afli sér upplýsinga,“ sagði Karl.

Skemmtilegt og uppbyggilegt nám í Sønderborg Íþróttalýðháskólinn í Sønderborg er í frábæru umhverfi rétt við landamæri Danmerkur og Þýskalands. Hægt er að leggja stund á allar almennar íþróttagreinar, t.d. fótbolta, handbolta og badminton. Íslensk ungmenni hafa um langt skeið sótt nám í lýðháskólann í Sønderborg og er samdóma álit þeirra að skólinn bjóði upp á skemmtilegt og uppbyggilegt nám. Dvölin hafi verið frábær upplifun og góður skóli í lífinu. Karl F. Jörgensen Jóhannsson og Michael Willemar, skólastjóri Íþróttalýðháskólans í Sønderborg, komu til Íslands í mars í þeim tilgangi að kynna skólann fyrir ungmennum í framhaldsskólum og víðar. Karl er fyrrverandi kennari og nemandi við skólann en nú vinnur hann sem lýðháskólaráðgjafi í verkefnum sem heita Unge med power.

Skiptir máli að fá nemendur frá mörgum löndum „Þetta er í fjórða sinn sem skólinn kynnir starfsemi sína á Íslandi. Íslensk ungmenni hafa sótt skólann í mörg ár og því má segja að það sé komin hefð á dvöl þeirra þar eins og annarra ungmenna frá hinum Norðurlöndunum. Okkur finnst skipta máli að skólann sæki nemendur frá

Samblanda af íþróttum og undirbúningur fyrir lífið

Nemendur Verslunarskóla Íslands sýndu kynningunni mikinn áhuga.

mörgum löndum til að ná fram blandaðri menningu. Við erum ánægðir með ferðina til Íslands en auðvitað hefur verkfall kennara í framhaldsskólum sett strik í reikninginn. Við reyndum samt að gera sem best úr ferðinni. Þessi kynning á vonandi eftir að skila árangri og við eigum eftir að sjá fleiri Íslendinga í skólanum á næstunni,“ sagði Karl. Hann sagði skólann hafa átt gott samstarf við UMFÍ og aðra aðila hér á landi.

Munum kynna skólann árlega á Íslandi „Nám í íþróttalýðháskóla gefur mikla möguleika og er í raun stökkpallur út í framhaldsnám í Danmörku og á hinum Norðurlöndunum. Íslendingum hefur aðeins fækkað á síðustu árum og þess vegna ákváðum við að fara í herferð í fyrra sem er farin að skila sér. Að sjálfsögðu hafði kreppan áhrif hvað fækkun varðaði en það hefur mjög jákvæð áhrif að fara um og kynna skólann. Það verður árlegur viðburð-

Karl sagði að nám í íþróttalýðháskóla væri fjölbreytt og afar spennandi kostur. Boðið er upp á nám sem er sambland af íþróttum og undirbúningi fyrir lífið og um leið fyrir framhaldsnám. Margir koma til náms í skólanum að loknu framhaldsskólanámi og eru ekki búnir að ákveða næstu skref hvað framhaldsnám áhrærir. Karl sagði nám í íþróttalýðháskóla góða millilendingu fyrir annað nám, t.d. í Danmörku sem mörg íslensk ungmenni velja. Á meðal dvölin stendur í Sønderborg fara nemendur í námsferðir í 2–3 vikur á skíði í Frakklandi og á Ítalíu, á íþróttasetur á Kanaríeyjum og eins til Afríku en þessar ferðir bjóða upp á marga möguleika. Afríkuferðin er nýjung og er ætluð til að kynnast framandi menningu og víkka sjóndeildarhringinn.

Blanda af námi og ferðalögum „Við getum sagt að dvöl í íþróttalýðháskóla sé blanda af námi í skólanum sjálfum og ferðalögum með góðum skólafélögum. Ég hvet alla til að kynna sér þennan möguleika og þá er um að gera að hafa samband, fara inn á heimasíðuna www. ihs.dk þar sem allar helstu upplýsingar koma fram og svo er hægt að fylgjast með okkur á Facebook,“ sagði Karl.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

23


24

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


Grindvíkingar finna leið sem dregur úr brottfalli barna í íþróttum

G

rindvíkingar hafa fundið leið til að draga úr brottfalli barna úr íþróttum og auka fjölbreytni í æfingum. Hlutfall barna, sem æfa íþróttir í bænum, er hátt og kostnaður við fyrirkomulagið er lítill. Bærinn og ungmennafélagið hafa tekið höndum saman til að efla íþróttaiðkun barna og ungmenna. Bærinn niðurgreiðir æfingagjöld og í staðinn skuldbindur félagið sig til að hafa samræmd gjöld á milli deilda. Þetta þýðir að fyrir hvert barn á aldrinum sex til sextán ára eru greiddar 22.500 krónur á ári eða 1.850 krónur á mánuði og má fyrir það æfa allar íþróttir sem í boði eru. Deildirnar skipta fjármunum á milli sín og fyrir vikið starfa þær saman í stað þess að keppa um krónurnar. Börnin fá tækifæri til að prófa ólíkar greinar og finna það sem hentar þeim best. „Bærinn og Ungmennafélag Grindavíkur eru með samning sín í milli í barna- og unglingastarfi frá 6 til 16 ára þar sem bærinn greiðir ungmennafélaginu ákveðna upphæð á ári sem skiptist á milli deilda eftir ákveðinni formúlu sem þær koma sér saman um. Æfingagjöldin á ári eru rúmar tuttugu þúsund fyrir einstaklinginn og getur hann æft allar þær greinar sem í boði eru. Þetta hefur mælst ákaflega vel fyrir en Grindavíkurbær greiðir nú á milli 40 og 50 þúsund krónur með hverju barni.

Mesta brottfall úr íþróttum er á aldrinum 16–18 ára eins og rannsóknir sýna en með þessu átaki ætlum við að reyna að sporna við þessari þróun. Það verður fróðlegt að

sjá hvernig þetta kemur út hjá okkur með tímanum,“ sagði Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkur, í samtali við Skinfaxa.

Samningur mennta- og menningarmálaráðuneytis við Æskulýðsvettvanginn

Þ

ann 19. mars sl. undirrituðu Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra og Æskulýðsvettvangurinn (ÆV) samning um ráðstöfun á fjárframlagi til samtakanna. Í samningnum kemur fram að Æskulýðsvettvangurinn sé vettvangur sjálfboðaliðasamtaka sem leggi sérstaka áherslu á virka þátttöku ungs fólks í samfélaginu og í þeim tilgangi skipuleggur hann fjölbreytt félags- og tómstundastarf fyrir börn og ungmenni. Markmiðið með fjárstuðningi ríkisins er að gera ÆV kleift að inna þetta verkefni af hendi. Stuðningur ríkisins tekur einnig mið af starfi ÆV sem félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarvettvangur barna og ungmenna. Í samningnum er að auki m.a. kveðið á um að Æskulýðsvettvangurinn eigi að hafa aðgerðaáætlun til að bregðast við málum er tengjast kynferðislegu ofbeldi eða einelti. Einnig er í samningnum kveðið á um að: • Æskulýðsvettvangurinn vinni gegn hatursorðræðu á netinu og eða í starfinu, vinni með verkefnið Verndum þau í samstarfi við höfunda bókarinnar, að verkefninu Þátttaka er lífsstíll er miðar að því að auka þátttöku ungmenna í félags- og tómstundastarfi og að verkefnum gegn einelti og hvers konar ofbeldi. • Æskulýðsvettvangurinn vinni með KOMPÁS og Litla-kompás, m.a. með námskeiðum fyrir þjálfara og kynningu á handbókum. • Æskulýðsvettvangurinn standi fyrir námskeiðum og fræðsluverkefnum sem séu öllum opin þar sem því verður við komið.

Frá vinstri: Karitas H. Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri í mennta- og menningarmálaráðuneyti, Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, Sæmundur Runólfsson, formaður ÆV, Ragnheiður Sigurðardóttir, verkefnastjóri ÆV, Júlíus Aðalsteinsson, málefnastjóri BÍS, og Erlendur Kristjánsson, deildarstjóri íþrótta- og æskulýðsdeildar mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

25


Fjölnir fær aðstöðu í nýju fimleikahúsi R

eykjavíkurborg og Umf. Fjölnir í Grafarvogi undirrituðu nýjan samning í Ráðhúsi Reykjavíkur í byrjun mars. Samkvæmt honum fær Fjölnir aðstöðu í nýju fimleikahúsi sem fasteignafélagið Reginn mun byggja við Egilshöll. Þá mun Fjölnir reka áfram íþróttahús og íþróttavelli við Dalhús í Grafarvogi. Mikill uppgangur hefur verið í íþróttastarfi Fjölnis síðustu árin, segir í tilkynningu frá borginni. Fjölnir hefur verið með íþróttaaðstöðu við Dalhús og í Egilshöll. Þar hefur félagið verið með knattspyrnuæfingar á inni- og útivöllum, frjálsíþróttaæfingar inni, bardagaíþróttir, fimleikaæfingar í tveimur bráðabirgðasölum auk skrifstofu. Þar að auki er félagið með eitt stórt íþróttahús í Grafarvogi til æfinga og keppni í handknattleik og körfuknattleik og annað minna íþróttahús í Rimaskóla til æfinga. Mestu tíðindin í samkomulaginu eru þau að Reginn hyggst byggja nýtt fimleikahús við hlið Egilshallar fyrir fimleikadeild Fjölnis. Reykjavíkurborg mun taka húsið á leigu til afnota fyrir Fjölni en jafnframt láta af hendi núverandi aðstöðu fyrir fimleika í Egilshöll. Árlegt leigugjald vegna nýrrar aðstöðu verður rúmlega 50 milljónir kr. til viðbótar við núverandi leigusamning við Regin vegna íþróttaaðstöðu í Egilshöll. Áætlað er að fimleikahúsið verði tekið í notkun veturinn 2015 en það verður 2.250 m2 að stærð og tengist núverandi húsnæði.

Undirskrift samnings við Umf. Fjölni. Frá vinstri: Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs, Ómar Einarsson, sviðsstjóri ÍTR, Guðmundur L. Gunnarsson, framkvæmdastjóri Fjölnis, Jón Gnarr, borgarstjóri, Jón Karl Ólafsson, formaður Fjölnis, og Eva Einarsdóttir, formaður íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkurborgar. Þá verða teknar upp viðræður við Borgarholtsskóla um nýtingu íþróttamannvirkja í Grafarvogi fyrir nemendur skólans og fyrir afreksíþróttasvið skólans.

NÝPRENT

LEIGJUM ÚT OG ÞJÓNUSTUM VATNSSALERNI á íþróttamót og hverskyns mannamót mannamót

26

Borgarflöt 15 :: 550 Sauðárkrókur Sími: 891 9181 :: Fax: 453 5778 Netfang: okgam@simnet.is

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


Íþrótta- og leikjadagur Félags áhugafólks um íþróttir eldri borgara:

Þessi dagur skiptir miklu máli fyrir félagið Stór viðburður „Þessi dagur skiptir miklu máli fyrir félagið. Þetta er stór viðburður fyrir þá sem eru að æfa að fá að koma og sýna atriði sín. Það er líka mikls virði að vera saman og sjá aðra. Starfið innan Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra stendur með blóma og við erum þakklát fyrir samstarfið með UMFÍ. Með þeim höfum við verið að gera hluti sem okkur dreymdi um og var ekki hægt að gera áður. Við erum með á döfinni að standa fyrir námskeiðum sem verður farið með út á land. Þetta starf á bjarta framtíð fyrir sér,“ sagði Þórey S. Guðmundsdóttir, formaður FÁÍA.

Í

þrótta- og leikjadagur Félags áhugafólks um íþróttir eldri borgara, FÁÍA, var haldinn í íþróttahúsinu við Austurberg í Breiðholti 3. mars sl. Var þetta í 29. sinn sem þessi dagur er haldinn og mikil og góð stemning var á hátíðinni. Vel var mætt og skein gleði og ánægja úr hverju andliti. Fram komu nokkrir hópar af StórReykjavíkursvæðinu og úr Reykjanesbæ og

sýndu atriði við góðar undirtektir áhorfenda. Þess má geta að fyrsti íþróttadagur aldraðra var haldinn árið 1987 en fyrstu sex árin komu eldri borgarar saman og gerðu sér glaðan dag á gervigrasvellinum í Laugardal. Mikil vakning hefur orðið í íþróttum og hreyfingu almennt meðal eldri borgara hin síðustu ár og er ljóst að hún mun vaxa enn frekar á næstu árum.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

27


Aðalfundur Keflavíkur, íþrótta- og ungmennafélags:

Einar Haraldsson sæmdur gullmerki UMFÍ Aðalfundur Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags var haldinn 24. febrúar sl. og var Einar Haraldsson endurkjörinn formaður. Sigurvin Guðfinnsson hætti í stjórn félagsins eftir átján ára stjórnarsetu og Birgir Már Bragason kom inn nýr í varastjórn en hann á að baki fimmtán ára stjórnunarferil innan Keflavíkur. Stjórn Keflavíkur 2014–2015 er skipuð eftirtöldu fólki: Einar Haraldsson, formaður, Kári Gunnlaugsson, Þórður Magni Kjartansson, Birgir Ingibergsson og Bjarney S. Snævarsdóttir. Í varastjórn eru Sveinn Adolfsson, Guðjón Axelsson og Birgir Már Bragason. Á aðalfundinum voru Guðni Kjartansson og Sigurvin Guðfinnsson sæmdir gullheiðursmerki Keflavíkur. Helga G. Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, og Björg Jakobsdóttir, meðstjórnandi í stjórn UMFÍ, heiðruðu aðalfundinn með nærveru sinni ásamt formanni

ÍRB og bæjarfulltrúum. Helga Guðrún sæmdi Einar Haraldsson gullmerki UMFÍ.

„Ristir dýpra í mínu hjarta en flest annað“

E

inar Haraldsson, sem sæmdur var gullmerki UMFÍ á aðalfundi Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags, fæddist í Reykjavík 1956. Einar ólst upp í Garðahreppi/Garðabæ og hlaut menntun sína í Barnaskóla Garðahrepps, Gagnfræðaskóla Garðabæjar og Iðnskólanum í Hafnarfirði þaðan sem hann útskrifaðist sem húsasmíðameistari. Einar fluttist til Keflavíkur 1977 og settist í varastjórn Ungmennafélags Keflavíkur 1985, svo í aðalstjórn og var síðasti formaður Ungó en 30. júní 1994 sameinuðust sex íþróttafélög innan Keflavíkur undir merkjum Íþrótta- og ungmennafélags Keflavíkur sem síðan var breytt í Keflavík íþrótta- og ungmennafélag. Einar var varaformaður þess félags fyrstu fjögur árin en síðan formaður og er að hefja sitt 17. ár sem formaður Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags eða á 21. ár í þessu félagi. (29 ár samfellt í stjórn.) Hann sat í varastjórn og stjórn UMFÍ í 8 ár, 2003–2011. Þá sat hann í stjórn Íþróttabandalags

Hjörleifur Stefánsson og Jón Ben Einarsson voru sæmdir starfsmerki UMFÍ. Gullmerki Keflavíkur fyrir 15 ára starf hlutu Sveinn Adolfsson, aðalstjórn, Birgir Már Bragason, knattspyrnu- og körfuknattleikstjórn, og Dagbjört Ýr Gylfadóttir, badmintondeild. Silfurmerki fyrir 10 ára starf hlutu Einar Helgi Aðalsteinsson og Oddur Sæmundsson, knattspyrnu, og Kristján Þór Karlsson, badminton. Bronsmerki fyrir 5 ára starf hlutu Andrés Þórarinn Eyjólfsson, fimleikum, og Stefanía S. Kristjánsdóttir, badminton. Starfsbikar félagsins var veittur Hreini Steinþórssyni. Skúli Þ. Skúlason fylgdi eftir framtíðarsýn félagsins til næstu tíu ára og var hún samþykkt.

Reykjanesbæjar árin 1999–2009, þá sem varaformaður öll tíu árin. „Að vera sæmdur gullmerki UMFÍ ristir dýpra í mínu hjarta en flest annað. Það eru sterkar ungmennafélagsrætur í manni og að njóta þess heiðurs að fá gullmerki hreyfingarinnar er mér meira en margan grunar. Ég fór ungur að æfa og keppa í ungmennafélagshreyfingunni og þá í Stjörnunni en í því félagi var faðir minn formaður um tíma. Ég hóf svo seinna stjórnunarstörf í Keflavík sem ég gegni enn í dag. Þetta starf hefur gefið lífinu gildi og þegar maður lítur yfir farinn veg hefur margt breyst. Það er erfiðara en áður að ná í fjármagn en starfið gengur samt sem áður vel og mér finnst stjórnarmenn í gegnum tíðina eiga heiður skilið fyrir frábært starf þótt umhverfið hafi stundum verið erfitt. Annars lít ég björtum augum til framtíðarinnar og tækifærin eru mörg,“ sagði Einar Haraldsson, formaður og framkvæmdastjóri Keflavíkur íþróttaog ungmennafélags, í samtali við Skinfaxa.

Göngum um Ísland Fjölskyldan á fjallið 28

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


;Vg[j\aV]Z^b^a^ " [g{W¨g `dhijg lll#]dhiZa#^h

;Vg[j\aV]Z^b^a^ Zgj [g{W¨g `dhijg [ng^g Z^chiV`a^c\V! [_ ah`naYjg d\ ] eV# ÃVj Zgj aajb de^c d\ W_ ÂV \Zhijb h cjb \ ÂV \^hi^c\j { ]V\`k¨bj kZgÂ^# ;aZhi ]Z^b^aVccV W_ ÂV jee { '¶+ bVccV ]ZgWZg\^ d\ hjb ÄZ^ggV Z^cc^\ hjbVg] h# C{cVg^ jeeaÅh^c\Vg Zg VÂ [^ccV { lll#]dhiZa#^h

;Vg[j\aVg

HjcYaVj\VkZ\jg () # &%* GZn`_Vk ` H b^ **( -&&% # ;Vm *-- .'%& ;Vg[j\aVg ❚ ^c[d5]dhiZa#^h ❚# lll#]dhiZa#^h :bV^a/ ^c[d5]dhiZa#^h lll#]dhiZa#^h

C¨hiV [Vg[j\aV]Z^b^a^ Zg VaYgZ^ aVc\i jcYVc# SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands 29


Aðalfundur Ungmennafélags Akureyrar:

Síðasta ár var fjárhagslega gott Aðalfundur UFA var haldinn þann 12. mars sl. í Hamri, félagsheimili Þórsara á Akureyri. Stjórnarskipti urðu á þessum aðalfundi þegar meiri hluti gömlu stjórnarinnar hætti eftir farsælt ár. Úr stjórn gengu Gunnar Gíslason formaður, Rannveig Oddsdóttir, Ólafur Sveinn Traustason, Þröstur Már Pálmason og Þórólfur Sveinsson en eftir urðu þær Kolbrún Sveinsdóttir og Gyða Árnadóttir. Nýja stjórn ungmennafélagsins skipa Gyða Árnadóttir, Kolbrún Sveinsdóttir, Birgitta Guðjónsdóttir, Katrín Ásmundsdóttir, Sigurður Sigurðarson, Sigurbjörg Bergsdóttir og einn fulltrúi frá meistararáði. Ekki hefur verið ákveðið hver verður næsti formaður UFA. Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ, var gestur fundarins og tók hann til máls og hrósaði UFA fyrir frábæran árangur og meistaratitla sem fremstu keppendurnir hafa hlotið í ýmsum greinum. Sagði hann þetta afar góðan árangur hjá þessum hópi.

munaaðilum. Starf stjórnar er að halda utan um mótahald, unglingaráð, meistararáð og ýmislegt annað sem til fellur vegna frjálsíþrótta. Fjáröflun fyrir UFA er erfitt starf; mestu munar um ágóða af kosningablaði sem hefur verið gefið út við hverjar kosningar. Samherjastyrkurinn er ómetanlegur og er hann notaður til að g reiða niður rútuferðir yngri krakkanna. Gunnar Gíslason fór yfir helstu mál UFA og mót sem haldin voru og farið var á síðasta ári. Á síðasta ári voru 22 Íslandsmeistarar og 54 Íslandsmeistaratitlar innan raða UFA. Hafdís Sigurðardóttir var kjörin íþróttakona UFA og setti Hafdís fyrst kvenna Íslandsmet kvenna innan UFA. Næst var farið yfir ársreikninga UFA. Árið 2013 var gott ár fjárhagslega og hallinn var ekki nema 72.058 kr. og er það frábært miðað við að árið 2012 var hallinn 2.373.622 kr.

Fyrsta mál á dagskrá var skýrsla stjórnar. Á síðasta ári voru haldnir 14 stjórnarfundir og fjölmargir fundir með ÍBA og öðrum hags-

Héraðsþing Ungmennasambands Vestur-Húnvetninga:

Guðmundur Haukur lét af formennsku

30

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Gunnarsdóttir. Varamenn í stjórn voru kjörin Sigurbjörg Jóhannesdóttir, Sara Ólafsdóttir og Kristinn Víglundsson.

Skemmtilegur tími

Frá vinstri: Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ, Anna María Elíasdóttir, sem var sæmd starfsmerki UMFÍ, Guðmundur Haukur Sigurðsson, fráfarandi formaður, og Gunnlaugur Júlíusson, stjórnarmaður í ÍSÍ.

Reimar Marteinsson, varaformaður Halldór Sigfússon, gjaldkeri Elín Jóna Rósinberg og ritari Hörður Gylfason. Fyrir í stjórn var Vigdís

„Á þessum tímamótum er mér þrennt efst í huga: Í fyrsta lagi er Landsmót UMFÍ 50+ sem við héldum á Hvammstanga 2011. Í öðru lagi endurnýjuðum við samning við sveitarfélagið sem felur í sér stuðning við íþróttastarfið á svæðinu. Í þriðja lagi er samkomulag sem við gerðum við íþróttafélögin á svæðinu um sameiginlegt skipulag íþróttaæfinga sem hefur orðið til þess að gjaldskráin hefur lækkað og allt skipulag er miklu hentugra af því að við búum að stórum hluta í dreifbýli. Þegar maður lítur til baka er þetta búinn að vera skemmtilegur tími og gaman að vinna með ungu fólki. Ég óska nýjum formanni og stjórn velfarnaðar í starfi,“ sagði Guðmundur Haukur Sigurðsson, fráfarandi formaður USVH.

Breiðdalur

°Wgdh^g k^Â Ä g

= gVÂhegZci

Héraðsþing USVH var haldið að Reykjum í Hrútafirði 13. mars sl. Mæting var góð, rúmlega 30 fulltrúar mættu til þings sem haldið var í boði Umf. Dagsbrúnar. Þingið var starfsamt og fjöldi ályktana samþykktur en veigamesta fundarefnið var heildarendurskoðun á lögum sambandsins og tókst að afgreiða fjölda lagabreytinga undir styrkri stjórn þingforseta, Júlíusar Guðna Antonssonar. Ungmennafélagið Harpa, sem áður var í HSS, gekk til liðs við USVH á þinginu en sú breyting varð vegna breyttra marka sveitarfélaga. Fjárhagsstaða USVH er mjög góð. Þingfulltrúar fögnuðu sérstaklega samstarfi Umf. Kormáks og Sundfélagsins Húna við íþróttaæfingar á sambandssvæðinu sem hófst síðasta haust og hefur einfaldað skipulag íþróttastarfsins auk þess að vera mun ódýrara en fyrra fyrirkomulag. Mjög góður starfsandi og samstaða ríkti á þinginu og allar ályktanir voru samþykktar samhljóða. Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ, var gestur fundarins og sæmdi hann Önnu Maríu Elíasdóttur starfsmerki UMFÍ fyrir ötult starf innan sambandsins en hún hefur komið víða við innan ungmennafélagshreyfingarinnar mörg undanfarin ár. Guðmundur Haukur Sigurðsson lét af formennsku eftir sex ár á formannsstóli. Þakkaði þingið honum störfin með lófataki og var honum færður blómvöndur og gjöf í þakklætisskyni. Nýr formaður var kjörinn


ÍSLENSKA SIA.IS ICE 65594 03/14

+ Nánar á icelandair.is/fljugduvel

Vertu með okkur

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

31


Ársþing Ungmennasambands Eyjafjarðar:

Bjarnveig Ingvadóttir kosin nýr formaður Fimmtudaginn 13. mars sl. var 93. ársþing UMSE haldið að Rimum í Svarfaðardal, í umsjón Umf. Þorsteins Svörfuðar. Alls mættu 44 fulltrúar frá aðildarfélögum og stjórn, gestir og starfsmenn þingsins. Fulltrúar frá 11 af 13 aðildarfélögum voru á þinginu auk fulltrúa stjórnar og var mætingin 80% af mögulegum heildarfjölda fulltrúa sem er mikil aukning frá fyrri árum. Var þetta í fyrsta sinn sem þingið er haldið að kvöldi til á virkum degi sem skýrir líklega að hluta til góða þátttöku. Sammæltust viðstaddir um að þessi tilhögun væri gæfuspor. Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ, flutti ávarp á þinginu og kveðjur frá hreyfingunni. Þingið fór vel fram og voru umræður bæði líflegar og málefnalegar. Alls voru sextán tillögur samþykktar, sem munu eiga þátt í að móta starf UMSE næsta árið. Að þessu sinni var kosið um formann, ritara og meðstjórnanda í stjórn UMSE. Nokkrar breytingar urðu á stjórninni en Óskar Þór Vilhjálmsson gaf ekki kost á sér til áframhaldandi formennsku. Einnig lét Kristlaug María

innar eftir nokkurra ára hlé. Ritari var kjörin Guðrún Finnsdóttir, Umf. Smáranum. Þorgerður Guðmundsdóttir, Umf. Samherjum, var endurkjörin sem meðstjórnandi. Í varastjórn voru endurkjörin Guðrún Sigurðardóttir, Umf. Svarfdæla, og Sigurður Eiríksson, Umf. Samherjum. Svanbjört Brynja Bjarkadóttir gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í varastjórn og í hennar stað var kjörinn Gunnar Ingi Ómarsson, Umf. Æskunni. Aðrir, sem sitja í stjórn UMSE, eru Edda Kamilla Örnólfsdóttir, varaformaður, frá Hestamannafélaginu Funa, og Einar Hafliðason, gjaldkeri, frá Umf. Þorsteini Svörfuði. Á þinginu var að venju veitt ur félagsmálabikar UMSE. Stjórn félagsins veitir bikarinn því félagi sem talið er hafa staðið sig hvað best í innra starfi, bæði íþróttastarfi og almennu félagsstarfi. Að þessu sinni hlaut Umf. Smárinn bikarinn og tók formaður félagsins, Jónína Garðarsdóttir, við viðurkenningunni.

Mynd til hægri: Jónína Garðarsdóttir, formaður Umf. Smárans, tekur við félagsmálabikar UMSE frá Óskari Þór Vilhjálmssyni, fráfarandi formanni UMSE.

Valdimarsdóttir af störfum sem ritari sambandsins. Nýr formaður UMSE var kjörin Bjarnveig Ingvadóttir frá Umf. Svarfdæla en hún snýr nú aftur til starfa innan íþróttahreyfingar-

Ársþing Ungmennasambands Borgarfjarðar:

Samningur við KPMG undirritaður á þinginu Þing UMSB var haldið laugardaginn 8. mars sl. í félagsheimilinu Brautartungu. Þingið var vel sótt og komu góðir gestir frá UMFÍ, þau Hrönn Jónsdóttir, meðstjórnandi, og Kristinn Óskar Grétuson, varamaður í stjórn. Stjórn UMSB var endurkjörin, voru það Sigurður Guðmundsson, sambandsstjóri, Kristín Gunnarsdóttir, gjaldkeri, og Ásgeir Ásgeirsson, varasambandsstjóri, sem voru kjörin að þessu sinni auk varamanna þeirra en þar kom ný inn Þórdís Þórisdóttir, formaður Ungmenna- og íþróttafélags Hvalfjarðarsveitar. Þingið var starfsamt og gekk vel. Auk hefð-

bundinna fundarstarfa var undirritaður samningur milli UMSB og KPMG. Samningurinn fjallar um það að KPMG styrki sambandið rausnarlega með því að sjá um færslu á bókhaldi UMSB og gerð ársreikninga auk þess sem KPMG býður aðildarfélögum sambandsins sambærilega samninga. Þá er einnig kveðið á um að KPMG muni aðstoða UMSB við að útbúa handbók gjaldkera íþróttafélaga. Handbókin mun væntanlega auðvelda gjaldkerum aðildarfélaganna starf sitt auk þess sem skil og færsla á bókhaldi verður sambærilegra á milli aðildarfélaga UMSB.

Ársþing Ungmennasambands Austur-Húnvetninga:

Aðalbjörg Valdimarsdóttir endurkjörin formaður 97. ársþing Ungmennasambands AusturHúnvetninga var haldið 9. mars sl. á Blönduósi. Vel var mætt á þingið, rúmlega 30 fulltrúar komu frá aðildarfélögum sambandsins og var þingið mjög starfsamt. Nokkrar tillögur komu fram á þinginu um ýmis málefni sambandsins. Kjósa þurfti formann og varaformann til tveggja ára og voru þær Aðalbjörg Valdimarsdóttir, formaður, og Hafdís Vilhjálms-

32

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Hestamannafélagið Neisti hlaut hvatningarverðlaun USAH. Aðalbjörg Valdimarsdóttir, formaður USAH (t.h.), og Áslaug Finnsdóttir (t.v.) sem tók við verðlaununum fyrir hönd hestamannafélagsins.

dóttir, varaformaður, endurkjörnar í stjórn auk þess sem Rannveig Lena Gísladóttir var kjörin gjaldkeri til eins árs. Aðrir í stjórn eru þær Guðrún Sigurjónsdóttir, meðstjórnandi, og Sigrún Líndal, ritari. Hestamannafélagið Neisti hlaut hvatningarverðlaun USAH fyrir góða starfsemi, sérstaklega starf með börnum og unglingum í héraðinu.


Héraðsþing Héraðssambandsins Skarphéðins:

Engilbert Olgeirsson sæmdur gullmerki UMFÍ Héraðsþing HSK var haldið í 92. sinn í félagsheimilinu á Borg í Grímsnesi laugardaginn 8. mars sl. Þing HSK hafa þrisvar sinnum verið haldin á Borg, þ.e. árin 1968, 1976 og 2000. Vel yfir 90 fulltrúar mættu á þingið af 122 sem áttu rétt til setu. Fjöldi mála var afgreiddur á þinginu. Allir þeir sem komu að framkvæmd 27. Landsmóts UMFÍ, sem HSK hélt á Selfossi sl. sumar, hlutu þakkir fyrir störf sín. Íþróttafólk ársins var heiðrað og tilkynnt að Guðmunda Brynja Óladóttir, knattspyrnukona frá Selfossi, hefði verið valin íþróttamaður HSK 2013. Einnig voru veitt ýmis sérverðlaun. Umf. Selfoss var stigahæsta félagið, Umf. Hekla fékk unglingabikar HSK og frjálsíþróttadeild

Mynd að ofan: Frá vinstri: Jóhannes Óli Kjartansson, Bjarnheiður Ástgeirsdóttir, Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, Guðmundur Jónasson og Engilbert Olgeirsson.

Umf. Þórs foreldrastarfsbikar HSK. Þá var Kristín Stefánsdóttir, Umf. Vöku, valin öðlingur ársins. Þórir Haraldsson, Umf. Selfoss, var sæmdur gullmerki HSK og Helgi Kjartansson, Umf. Biskupstungna, og Þorbjörg Vilhjálmsdóttir, Íþróttafélaginu Suðra, voru sæmd silfurmerki HSK. Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, sæmdi Engilbert Olgeirsson, framkvæmdastjóra HSK, gullmerki UMFÍ. Jóhannes Óli Kjartansson, Umf. Selfoss, Bjarnheiður Ástgeirsdóttir, Umf. Selfoss, og Guðmundur Jónasson, Umf. Heklu, hlutu starfsmerki UMFÍ. Stjórn HSK skipar eftirtalið fólk: Guðríður Aadnegard, formaður, Guðmundur Jónasson, gjaldkeri, Bergur Guðmundsson, ritari, Örn Guðnason, varaformaður, og Fanney Ólafsdóttir, meðstjórnandi. Í varastjórn eru Anný Ingimarsdóttir, Gestur Einarsson og Jóhannes Óli Kjartansson.

Mynd til vinstri: Frá vinstri: Guðríður Aadnegard, formaður HSH, Þórir Haraldsson, Þorbjörg Vilhjálmsdóttir og Helgi Kjartansson.

„Ég nýt þess að vinna fyrir hreyfinguna“

E

ngilbert Olgeirsson var sæmdur gullmerki UMFÍ á héraðsþingi HSK 8. mars sl. Engilbert er fæddur á Selfossi árið 1966. Hann ólst upp í Nefsholti í Holtum og vann við hefðbundin sveitastörf á búi foreldra sinna og sundlaugarvörslu á Laugalandi fram að unglingsárum. Hann varð stúdent frá Menntaskólanum á Laugarvatni 1986 og hélt svo áfram námi við Íþróttakennaraskólann og útskrifaðist sem íþróttakennari 1988. Engilbert hefur látið til sín taka í félagsmálum íþrótta- og ungmennafélaga og var m.a. formaður Ungmennafélagsins Ingólfs um skeið á menntaskólaárum sínum. Þá var hann formaður körfuknattleiksnefndar HSK um þriggja ára skeið. Hann vann að stofnun Íþróttafélagsins Garps árið 1992 og sat í stjórn þess um tíma. Þá var Engilbert kjörinn í stjórn ÍSÍ árið 2000 og sat þar í framkvæmdastjórn til ársins 2009. Eftir að Engilbert hóf störf hjá HSK hefur meginreglan verið sú að hann vinnur með nefndum sambandsins en situr ekki í þeim. Undantekning er ritnefndir um

Engilbert Olgeirsson við setningu 27. Landsmóts UMFÍ á Selfossi 2013.

sögu Sigurðar Greipssonar og sögu HSK. Þá hefur hann einnig setið í ýmsum nefndum á vegum UMFÍ, FRÍ og GLÍ. Honum hefur tekist að gegna hinu vandasama og umfangsmikla starfi framkvæmdastjóra HSK frá 1991 á þann hátt að flestir telja það til fyrirmyndar enda hefur honum alltaf þótt gaman í vinnunni. „Ég lít svo á að ég hafi verið sæmdur gullmerki UMFÍ fyrir þau störf sem ég inni af

hendi fyrir hreyfinguna. Ég hef alltaf lagt mig fram við að vinna að framgangi hreyfingarinnar. Þetta er líka viðurkenning fyrir það starf sem ég vinn fyrir mitt samband. Ég nýt þess að vinna fyrir hreyfinguna, hef alltaf haft gaman af vinnunni, alltaf eru ný verkefni til að takast á við, og ekki síður að vinna með góðu fólki,“ sagði Engilbert Olgeirsson í samtali við Skinfaxa. Engilbert sagðist alltaf hafa haft gaman af félagsmálum og að þau væru eitt af aðaláhugamálum hans. Hann væri ennfremur mikill íþróttaunnandi. „Ég hef starfað lengi í hreyfingunni og þetta hefur verið gefandi og skemmtilegur tími. Ég tel mig ennþá eiga erindi við hreyfinguna og meðan að svo er, er ég ekkert á förum úr þessu. Þetta er fjölbreytt starf og skemmtilegt vinnuumhverfi og ég hef verið heppinn með samstarfsfólk í sambandinu. Maður hefur líka kynnst góðu fólki í hreyfingunni um allt land,“ sagði Engilbert Olgeirsson, framkvæmdastjóri HSK.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

33


Ársþing Ungmennasambands Kjalarnesþings:

Þrír einstaklingar sæmdir gullmerki UMFÍ 90. ársþing UMSK var haldið í Laugardalshöllinni 27. febrúar sl. Valdimar Leó Friðriksson var endurkjörinn formaður sambandsins. Tveir stjórnarmenn, þau Ester Jónsdóttir og Albert Valdimarsson, gengu úr stjórn eftir meira en tuttugu ára setu. Alda Kolbrún Helgadóttir gaf heldur ekki kost á sér en hún hefur setið í stjórn UMSK frá 2008. Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, og Björg Jakobsdóttir, meðstjórnandi, sátu ársþingið. Helga Guðrún sæmdi þau Albert Valdimarsson, Ester Jónsdóttur og Svan M. Gestsson gullmerki UMFÍ fyrir áratuga starf í hreyfingunni en öll þrjú hafa í gegnum tíðina m.a. verið drifkrafturinn í þátttöku UMSK í Landsmótum UMFÍ. Ný stjórn er skipuð eftirfarandi fólki: Valdimar Leó Friðriksson, Aftureldingu, formaður, Guðmundur Sigurbergsson, Breiðabliki, Magnús Gíslason, HK, Margrét Björnsdóttir, Ými, Lárus B. Lárusson, Gróttu. Í varastjórn sitja Sólveig Jónsdóttir, Gerplu, Þorsteinn Þorbergsson, Stjörnunni, og Helga Jóhannesdóttir, Aftureldingu. Í lok þingsins afhenti formaður sambandsins þeim Ester, Albert og Svani, sem gekk úr stjórn í fyrra, sérstaka viðurkenningu en öll höfðu þau setið yfir tuttugu ár í stjórn UMSK.

Frá vinstri: Björg Jakobsdóttir, stjórnarmaður UMFÍ, Svanur M. Gestsson, Ester Jónsdóttir, Albert Valdimarsson og Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ.

Auðunn Jónson var valinn afreksmaður UMSK 2013. Þetta er annað árið í röð sem Auðunn verður fyrir valinu en 2013 var gott ár hjá honum þar sem Evrópumeistaratitil í réttstöðulyftu bar hæst. Blaklið HK-karla

Landsmót UMFÍ 50 + verður haldið á Húsavík 20.-22. júní 2014.

hlaut UMFÍ-bikarinn en þann bikar hlýtur það lið innan UMSK sem hefur skarað fram úr á árinu. Liðið náði þeim einstaka árangri að vinna alla titla sem í boði eru á Íslandi í blaki karla.

Ætlar þú ekki að mæta? 34

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


www.fi.is

s d n a l s Í g a l é f Ferða r

á 6 8 r i f y í i m e s f r a t s t t ds

Fjölbrey

n a l s Í u r ú t t á n Upplifðu

Líf og fjör í starfseminni Ferðafélag Íslands er áhugamannafélag sem hefur það markmið að hvetja landsmenn til að ferðast og fræðast um landið. Áhugi á gönguferðum, fjallgöngum og útiveru hefur aldrei verið meiri og er mikið líf og fjör í starfseminni.

Allir finna eitthvað við sitt hæfi Ferðafélagið leggur sig fram við að mæta þörfum breiðs hóps með miklu úrvali ferða. Í ferðaflóru félagsins er að finna allt frá söguferðum um grösugar sveitir til erfiðra jöklaferða. Í ferðaáætlun félagsins geta flestir fundið eitthvað við sitt hæfi. Á 86 árum hefur Ferðafélagið efnt til meira en 8.500 ferða með yfir 200.000 þátttakendum.

Öflug útgáfustarfsemi Það eru allir velkomnir í Ferðafélagið og njóta félagsmenn sérkjara, bæði í ferðum, skálum og í fjölda verslana. Auk þess fá allir félagsmenn árbókina senda heim á hverju ári og er það hluti af árgjaldinu. Árbókin er einstæður bókaflokkur um land og náttúru. Auk árbókanna hefur Ferðafélag Íslands staðið að útgáfu handhægra fræðslu- og upplýsingarita um ferðamál, þjóðfræði og sögu landshluta.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Sjálfboðastarf í góðum félagsskap Félagsstarfið hefur í gegnum tíðina einkennst af miklu sjálfboðastarfi. Félagar hafa unnið að byggingaframkvæmdum, farið vinnuferðir í skála eða í frágangsferðir, stikað og unnið að uppbyggingu gönguleiða, unnið við brúargerð og margt fleira. Í staðinn hafa þeir fengið fríar ferðir, fæði og félagsskap.

Samgöngubætur og uppbygging svæða Félagið hefur unnið markvisst að samgöngubótum, lagt akvegi og brúað ár. Það hefur haft samstarf við sveitarfélög um landgræðslu, náttúruvernd og uppbyggingu svæða eins og t.d. í Landmannalaugum, á Þórsmörk og Emstrum.

Sæluhúsin standa öllum opin Sæluhús Ferðafélags Íslands og deilda félagsins úti um land eru þægilegir áningarstaðir á ferðalagi um óbyggðir Íslands. Þau eru á 36 stöðum víðsvegar um landið og getur allur almenningur nýtt þau óháð aðild að félaginu. Aðal samstarfsaðilar FÍ

Skráðu inn – drífðu SKINFAXI – tímarit þig Ungmennafélags Íslands þig út

| Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | S: 568 2533 | www.fi.is

35


Eiríkur Þorri Einarsson, sjúkraflutningamaður á Egilsstöðum, og formaður í Ungmennafélaginu Ásnum.

jafnt og stöðugt hjartahnoð. Það spennist utan um sjúklinginn og hnoðar hann með tjakki sem gengur niður á brjóstið.

Tvær og hálf milljón Eiríkur Þorri Einarsson er sjúkraflutningamaður á Egilsstöðum og formaður í Ungmennafélaginu Ásnum sem safnar nú fyrir slíku tæki sem kostar hátt í tvær og hálfa milljón. Allt er þetta gert til að sjúklingar fái sem best hjartahnoð á erfiðum ferðalögum.

Það skiptir máli að hafa góðan búnað

Ungmennafélagið Ásinn safnar fyrir hjartahnoðtæki

U

ngmennafélagið Ásinn, á Jökuldal, í Hróarstungu og í Jökulsárhlíð, safnar nú fyrir hjartahnoðtæki. Slíkt tæki veitir jafnt og stöðugt hjartahnoð og getur aukið lífslíkur sjúklings sem flytja þarf langar leiðir. Það þótti kraftaverki líkast þegar sjúkraflutningamönnum og læknum tókst að bjarga lífi ungrar erlendrar konu sem hneig niður í Möðrudal á Fjöllum fyrir tveimur árum. Hún var beitt hjartahnoði í meira en klukkustund áður en hjarta hennar fór slá

að nýju. Fjallað var um tilfellið í Læknablaðinu og fullyrt að lífslíkur aukist ef hjartahnoð hefst strax, áður en hugað er að öndunarvegi. Þá skiptir máli að hnoðað sé jafnt og stöðugt, hnoðað 30 sinnum og blásið tvisvar til skiptis. Sjúkraflutningamenn á landsbyggðinni þurfa gjarna að beita hjartahnoði við erfiðar aðstæður sem geta bitnað á gæðum hjartahnoðsins. Þeir flytja gjarnan sjúklinga langa leið og tveir skiptast á að hnoða. En til er hnoðtæki sem tryggir

„Þessi ár sem maður er búinn að vera sjúkraflutningamaður hér á svæðinu hefur maður smám saman áttað sig á því hvað það skiptir miklu máli að hafa góðan búnað. Með þessu tæki sem okkur vonandi tekst að fá erum við í raun að fá tvo aukasjúkraflutningamenn sem við höfum ekki. Þarna eru tveir menn sem geta séð um hnoðið í þessu eina tæki. Í dag eru þessi tæki í notkun á nokkrum stöðum á landinu og víða stendur til að fá slíkt tæki á næstunni,“ sagði Eiríkur Þorri Einarsson í spjalli við Skinfaxa. Eiríkur Þorri sagði að söfnunin fyrir umræddu tæki gengi ágætlega og vonandi yrði fyrr en seinna hægt að ráðast í kaup á tækinu. „Það hafa komið upp tilfelli þar sem þessi búnaður hefði komið að góðum notum þegar fólk hefur farið í hjartastopp. Þá skiptir miklu máli að halda endurlífgun áfram þangað til að maður er kominn inn í sjúkrabílinn í betri aðstæður. Nú er bara að vona að við fáum tækið sem fyrst en það á tvímælalaust eftir að skila sínu,“ sagði Eiríkur Þorri Einarsson.

Fjölnir Íslandsmeistari í innanhússknattspyrnu Fylkir og Fjölnir mættust í úrslitaleik karla í fútsal, innanhússknattspyrnu, en leikurinn fór fram í íþróttahúsinu á Álftanesi 12. janúar sl. Þess má geta að Fjölnir vann þessa keppni 2011. Síðastliðið haust tryggði Fjölnir sér sæti í Pepsi-deild karla á næsta sumri þannig að Fjölnismenn hafa ástæðu til að fagna góðum árangri sem gefur fyrirheit um gott komandi keppnistímabil. Úrslitaleikurinn var bráðfjörugur og sáust mörg skemmtileg tilþrif. Fjölnir komst yfir, 4-1, og lét forystuna aldrei af hendi. Lokatölur urðu 6-8 fyrir Fjölni. Þórir Guðjónsson skoraði þrjú mörk fyrir Fjölni í leiknum. Aron Sigurðsson og Viðar Ari Jónsson skoruðu tvö hvor og Gunnar Már Guðmundsson eitt.

36

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands


SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

37


Vísnaþáttur áskrifandi en efni þessa tímarits er fjölbreytt og að mati undirskrifaðs mjög skemmtilegt.

Námið heillar, ekki er illa menntuð þjóðin. Klámið bönnum, hvergi hér hrakleg yrkjum ljóðin. Þessi staka er eftir Ragnar Inga Aðalsteinsson og er ekki öll þar sem hún er séð. Hér er um að ræða sléttubönd en vísu, sem er gerð undir þeim bragarhætti, er hægt að hafa yfir jafnt aftur á bak sem áfram án þess að bragreglur raskist. Sléttubönd, sem skipta að auki um merkingu eftir því hvort þau eru lesin aftur á bak eða áfram, þykja einstaklega skemmtileg. Ef lesendur ætla að spreyta sig á þessu formi bið ég þá um að gæta vel að stuðlum – því að ekki er rétt ort ef stuðlarnir lenda ekki rétt í báðar áttir. Margir kannast við Ragnar Inga Aðalsteinsson frá Vaðbrekku í Jökuldal, en hann hefur í gegnum tíðina látið til sín taka í ljóðagerð og bragfræðikennslu. Nú nýverið gaf Ragnar út stórgóða bók um bragfræði sem heitir einfaldlega Íslensk bragfræði. Hægt er að mæla með henni, jafnt fyrir byrjendur og lengra komna. Þá geta áhugamenn um hefðbundna ljóðlist gerst áskrifendur að tímariti sem Ragnar Ingi gefur út og heitir Stuðlaberg. Hægt er að hafa samband við Ragnar Inga í gegnum netfangið ria@hi.is til að fá nánari upplýsingar um ritið og til að gerast

38

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Höskuldur Búi Jónsson

En víkjum að því efni sem vikið var að hér í upphafi, þ.e. sléttuböndum, en margir hafa spreytt sig á þeim. Sigurlín Hermannsdóttir er þar á meðal, en hún orti á Boðnarmiði: Dáir ljóðin, aldrei ann illum rógi manna. Sáir góðu, hvergi hann heggur skóginn sanna. Ingólfur Ómar Ármannsson sendi mér nokkur sléttubönd, hér eru tvö þeirra: Kveður ljóðin, ekki er ansi rogginn seggur. Gleður fljóðin hvergi hér hæðni brúkar Skeggur. Bögur góðar mæra menn mörgum hylli veita. Fögur ljóðin yrkja enn andans snilli beita. Eins og venjulega óskaði ég eftir botnum í síðasta þætti. Tveir botnar bárust en það var Jóhannes Sigmundsson, dyggur lesandi Skinfaxa, fyrrverandi formaður

HSK og núverandi heiðursformaður, frá Syðra-Langholti, sem botnaði svo: Enn blæs vetur ósköp kaldann ís og hret að landi. Þó sem betur, það er sjaldan þrúgað getur landsins fjandi. Sólin upp rís bljúg og blíð bræðir vetrarhjarta. Bráðum kemur betri tíð, burt flýr myrkrið svarta. Ég þakka Jóhannesi kærlega fyrir. Hér eru fyrripartar til að glíma við fyrir næsta þátt: Þiðnar klaki, kraftur vex kitlar vorið blíða. Þrýtur aflið, sjaldan sé sæta góða stöku. Ég hvet sem flesta til að botna þessa fyrriparta og senda þættinum, auk frumortra vísna. Hægt er að senda efni á Skinfaxa, Sigtúni 42, 105 Reykjavík, eða með tölvupósti á hoskibui@gmail.com. Kvæðakveðja Höskuldur Búi Jónsson


Meistaraflokkur Einherja á hlaupum

M

eistaraflokkur Einherja í knattspyrnu hljóp föstudaginn 3. janúar sl. 132 km leið frá Mývatni og heim til Vopnafjarðar. Hlaupið var til fjáröflunar fyrir félagið sem keppir í þriðju deild karla í sumar. „Hugmyndin kom fram þegar við vorum að velta fyrir okkur möguleikum í fjáröflun,“ sagði þjálfarinn, Víglundur Páll Einarsson, um tildrög ferðarinnar. Hópurinn gekk í fyrirtæki og hús á Vopnafirði auk þess að nota Facebook til að ná til þeirra sem fjær voru. Í kassann komu á milli sjö og átta hundruð þúsund krónur. „Stuðningur Vopnfirðinga, brottfluttra Vopnfirðinga, stuðningsmanna og fjölskyldu og vina hefur verið hreint út sagt stórkostlegur og við erum afar þakklátir,“ sagði Víglundur. Hlaupið hófst við Mývatn klukkan ellefu og tók ferðin um sjö og hálfan tíma. „Aðstæður voru erfiðar: mikill mótvindur, rigning og fljúgandi hálka. Við vorum hins vegar vel skóaðir og allir með hlaupagorma eða brodda.“ Tólf leikmenn tóku þátt í hlaupinu og skiptust þeir á að hlaupa á 5 km fresti. Sú vegalengd styttist hins vegar í lokin þegar menn voru teknir að þreytast. „Þessir drengir eru auðvitað alveg magnaðir. Ég hugsa að hver og einn hafi hlaup-

ið milli 10 og 20 km. Það skiptir engu máli hvað þeir eru beðnir um að gera. Þeir gera það þegjandi og hljóðalaust og vel.“ Einherji sigraði í fjórðu deild í sumar og spilar í þriðju deild næsta sumar. Því fylgir umtalsverður kostnaður við ferðir. „Undirbúningur fyrir tímabilið hefur gengið vel. Við höfum verið að spila leiki í Lengjubikarnum og svo ætlum við að fara í viku æfinga- og keppnisferð til Barcelona. Þar munum við æfa við góðar aðstæður

og þjappa mannskapnum vel saman fyrir átökin í sumar. Ég er annars bara bjartsýnn á tímabilið en við byggjum liðið að mestu upp á heimamönnum. Við höfum fengið einn mann að láni frá Þór og allir þeir sem voru með okkur í fyrra verða áfram með. Við spilum heimaleiki okkar á nýja vellinum í sumar en sá völlur lítur vel út, enginn klaki í honum, og aðstæður allt aðrar og betri en áður,“ sagði Víglundur Páll Einarsson, þjálfari Einherja, í samtali við Skinfaxa.

Sími 470 8100 / Fax 4708101 / sth@sth.is / www.sth.is

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

39


Ársþing Ungmennasambands Skagafjarðar:

Undirbúningur fyrir Unglingalandsmót ber hæst 94. ársþing Ungmennasambands Skagafjarðar var haldið 2. mars sl. í félagsheimilinu Höfðaborg á Hofsósi, í boði hestamannafélagsins Svaða. Þingið var vel sótt og voru þingfulltrúar um 50 talsins. Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ, ávarpaði þingið. Jón Daníel Jónsson var endurkjörinn formaður UMSS. Að sögn Dúfu Ásbjörnsdóttur, framkvæmdastjóra UMSS, gekk þingið með ágætum. Vel var unnið í nefndum og þaðan komu fjölmargar tillögur sem voru bornar upp á þinginu. „Verkefnin fram undan eru ærin en þar ber hæst Unglingalandsmótið sem verður haldið á Sauðárkróki um verslunarmanna-

helgina. Undirbúningur fyrir mótið gengur vel. Það er, eins og gefur að skilja, í mörg horn að líta en þetta er mjög spennandi verkefni,“ sagði Dúfa Ásbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri UMSS. Breytingar urðu í stjórn sambandsins. Þeir Rúnar Vífilsson og Pétur Grétarsson gáfu ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu en í þeirra stað komu Sylvía Magnúsdóttir og Steinunn Rósa Guðmundsdóttir nýjar inn í stjórnina. Á þingi UMSS sem haldið var í félagsheimilinu Höfðaborg á Hofsósi.

Aðalfundur Ungmennafélagsins Þróttar í Vogum:

Stjórnin vinnur að góðum verkefnum Aðalfundur Ungmennafélagsins Þróttar var haldinn í Félagsmiðstöðinni 6. mars sl. Farið var yfir skýrslu stjórnar, ársreikningar lagðir fram til samþykktar og kosið í stjórn. Svava Arnardóttir bauð sig aftur fram til formanns og var hún kjörin samhljóða. Íris Pétursdóttir og Guðmann Rúnar Lúðvíksson sitja einnig áfram í stjórn. Ekki tókst að manna stjórn að fullu annað árið í röð og var stjórnarmeðlimum falið það verkefni að finna áhugasama einstaklinga til þess að vinna með stjórninni. Þrátt fyrir fámenna stjórn hefur stjórnin ásamt framkvæmdastjóra unnið vel saman. Aðalfundurinn var ágætlega sóttur og voru umræður málefnalegar. Metnaðarfullt

starf er unnið í öllum deildum og fjöldi barna og unglinga leggur stund á íþróttir hjá félaginu, eina eða fleiri. Iðkendur á vegum Þróttar í barna- og unglingadeild eru tæplega 130 talsins. Fjórar deildir eru reknar í félaginu, júdó, sund, körfubolti og knattspyrna. Einnig stendur félagið fyrir íþróttaskóla fyrir yngstu krílin einu sinni í viku. Fundargestir voru almennt jákvæðir og voru þeir einróma sammála því að stjórn Þróttar væri að gera góða hluti og ætti að vera sátt við starfsárið 2013. Svava Arnardóttir, formaður Umf. Þróttar.

Stefnumótunarfundir og héraðssamböndin sótt heim

A

ð undanförnu hafa starfsfólk og stjórnarmenn UMFÍ heimsótt sambandsaðila víðs vegar um landið. Annars vegar hafa stefnumótunarfundir verið haldnir á nokkrum stöðum á landinu og hins vegar hafa héraðssambönd verið heimsótt þar sem starfsemi og framtíðarsýn hafa verið rædd. Þessir fundir hafa heppnast vel og vonast stjórn UMFÍ til að fundirnir skili sínu þegar fram í sækir.

Á

síðasta sambandsþingi UMFÍ var samþykkt að halda fleiri fundi vegna stefnumótandi vinnu um framtíð Landsmóta UMFÍ. Vinnufundir hafa verið haldnir í Borgarnesi, á Akureyri, á Selfossi, á Egilsstöðum og í Reykjavík. Á fundinum hefur verið kallað eftir áliti og hugmyndum fólks úr hreyfingunni um hvernig mótin eigi að þróast og í hvaða farveg þau eigi að fara.

40

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

F

Hólmavík

Borgarnes

undir með stjórnum aðildarfélaga UMFÍ hafa verið haldnir víða um land frá áramótum. Sem dæmi má nefna að fundur var haldinn með stjórn Umf. Njarðvíkur þar sem m.a. kom fram að starfið stendur með miklum blóma hjá félaginu, þátttaka í íþróttum er mikil og fer vaxandi. Sex deildir eru reknar innan félagsins og á sumrin hefur verið haldið úti íþróttaskóla sem hefur gefið góða raun. Félagið verður 70 ára 10. apríl nk. og verður þeirra tímamóta minnst með ýmsum hætti. Þá voru haldnir fundir með HSK á Selfossi og UÍF á Siglufirði. Starfið innan þessara sambanda er mikið og góður hugur í fólki. Í byrjun febrúar voru haldnir fundir með HHF á Patreksfirði, USVS í Vík og HSS á Hólmavík. Fleiri fundir verða haldnir fram á vorið.


Skrifað undir samning vegna Landsmóts UMFÍ 50+ á Húsavík

L

andsmót UMFÍ 50+ verður haldið á Húsavík dagana 20.–22. júní í sumar en hluti mótsins mun þó fara fram í Þingeyjarsveit. Þetta er fjórða Landsmót UMFÍ 50+ og það fyrsta sem haldið er á norðausturhorninu. Fyrri mót voru haldin á Hvammstanga, í Mosfellsbæ og í Vík í Mýrdal. Þann 11. mars sl. var haldinn kynningarfundur um Landsmót 50+ í íþróttahúsinu á Húsavík og við það tækifæri var skrifað undir samning milli UMFÍ, Norðurþings, Þingeyjarsveitar og HSÞ. Einnig var boðið upp á ýmsar heilsufarsmælingar og fólk prófaði nokkrar skemmtilegar greinar sem verða í boði á mótinu í sumar. Þó nokkuð er síðan Landsmót hefur verið haldið á Húsavík en það var árið 1987 og tókst með eindæmum vel. Var það ekki síst veðurguðunum að þakka. Fyrir það mót var ráðist í miklar framkvæmdir í sveitarfélaginu og var m.a. byggð 25 metra sundlaug til bráðabirgða. Unglingalandsmót var haldið að Laugum í Reykjadal sumarið 2006. Var þar einnig ráðist í miklar framkvæmdir á vegum Þingeyjarsveitar og unnu sjálfboðaliðar gríðarlega mikið verk við að koma á nýjum frjálsíþróttavelli. Fyrir Landsmót 50+ á Húsavík verður flikkað upp á þá aðstöðu sem er til staðar og vonandi verður það íþróttamannlífi til góða að Landsmóti UMFÍ 50+ loknu.

Frá vinstri Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri Þingeyjarsveitar, Jóhanna S. Kristjánsdóttir, formaður HSÞ, Helga Guðrún Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, og Bergur Elías Ágústsson, bæjarstjóri Norðurþings.

Vonir standa til að þátttaka Þingeyinga, sem eru komnir um og yfir miðjan aldur, verði góð á mótinu og Þingeyingar noti þetta mót sem hvatningu til að auka hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl í framhaldinu. Landsmót 50+ er ekki einungis íþróttamót heldur einnig heilsuhátíð og verður boðið upp á fyrirlestra um heilbrigðan lífsstíl og ýmsar heilsufarsmælingar. Fjölmargar keppnisgreinar verða í boði á Landsmóti UMFÍ 50+ á Húsavík, en það eru: almenningshlaup, boccia, bridds, bogfimi, blak, frjálsar, hestaíþróttir, línudans, golf, pútt, ringó, skák, starfsíþróttir, skotfimi, sund, sýningar, stígvélakast og þríþraut. Markmið mótsins er að skapa fólki 50 ára og eldri vettvang til að koma saman og keppa í hinum ýmsu íþróttagreinum og kynna um leið þá möguleika sem eru í boði til þess.

Héraðssamband Þingeyinga var stofnað 31. október árið 1914 og fagnar því aldarafmæli sínu á þessu herrans ári 2014. Landsmót 50+ er stærsti einstaki viðburðurinn sem haldinn verður á vegum HSÞ á þessu ári, en einnig mun koma út afmælisrit og boðið til veislu í kringum sjálfan afmælisdaginn. Sett verður upp sýning í Safnahúsinu á Húsavík og mun hún standa frá byrjun júní og fram yfir Mærudaga. Þar verður m.a. í gangi myndband af Landsmóti UMFÍ sem haldið var á Laugum árið 1961 og myndbrot af Ásbyrgismóti sem haldið var 1974. Það efni sem til er af þessum mótum verður sett yfir á DVD-disk og verður hann til sölu í Safnahúsinu meðan á sýningu stendur, en líka á skrifstofu HSÞ í íþróttahúsinu á Húsavík þar sem afmælistreyja HSÞ er einnig til sölu.

Nú er tíminn til að skipuleggja næsta ferðaár

Laugavegi 178. Sími 562 1000. www.utivist.is

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

41


Hressir krakkar úr Ungmennafélaginu Heklu með unglingabikar HSK.

Öflugt unglingastarf hjá Ungmennafélaginu Heklu Á

ársþingi HSK sem fór fram á Borg í Grímsnesi laugardaginn 8. mars sl. var Umf. Heklu á Hellu afhentur Unglingabikar HSK. Unglingabikar HSK er afhentur því félagi sem hefur sýnt hvað mestar framfarir síðustu ár.

Samfella í íþróttastarfi

er fjölbreytt íþróttadagskrá sem hefst eftir að skóla lýkur og stendur yfir í tvo tíma fyrir 1.–4. bekk og í tvo tíma fyrir 5.–10. bekk. Síðan hafa orðið breytingar á þessu kerfi og sér félagið í dag um dagskrána fyrir 5.–10. bekk tvisvar í viku. Farin hefur verið sú leið að leita samvinnu við önnur félög, s.s. íþróttafélögin

Fyrir fimm árum var körfubolti það eina sem var í gangi á vegum Umf. Heklu þar sem íþróttakennarar við Grunnskólann á Hellu sáu um þjálfunina. Vöxturinn í starfi félagsins hefur verið jafn og stígandi síðan. Félagið tók að sér, í samvinnu við sveitarfélagið og Grunnskólann á Hellu, að sjá um samfellu í íþróttastarfi þrjá virka daga vikunnar, fjóra tíma í senn. Samfella

Dímon á Hvolsvelli og Garp og Umf. Selfoss til þess að geta aukið flóruna á íþróttum sem stundaðar eru.

Hærra hlutfall barna stundar íþróttir Á vegum félagsins eru í dag stundaðar eftirfarandi greinar, sumar hverjar í samvinnu við ofangreinda aðila: fimleikar, blak, frjálsar íþróttir og hreysti (skólahreysti), körfubolti, borðtennis, sund, handbolti og taekwondo.

Íslandsmeistari í borðtennis Félagið eignaðist fyrir skömmu sinn fyrsta Íslandsmeistara í borðtennis þegar Þorgils Gunnarsson varð Íslandsmeistari í flokki 11 ára og yngri. Síðustu ár hefur félagið staðið fyrir íþrótta- og tómstundanámskeiði í þrjár til fimm vikur á sumrin þar sem þátttaka hefur verið allt að 60 krakkar og hefur námskiðið gengið afar vel.

Öflugt skáklíf

Þorgils Gunnarsson, Íslandsmeistari í borðtennis í flokki 11 ára og yngri ásamt Aroni Birki Guðmundssyni sem varð í 3.-4. sæti í sama flokki.

42

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

Félagið hefur í samvinnu við Grunnskólann á Hellu staðið að mótahaldi í skák. Skáklífið í skólanum er mjög öflugt og m.a. varð Umf. Hekla héraðsmeistari HSK í skák 16 ára og yngri í febrúar síðast-


liðnum. Nægilega mikil þátttaka hefur verið á öllum þessum æfingum í vetur þannig að þeim er haldið gangandi og hefur orðið alger bylting í því á síðustu árum hversu miklu hærra hlutfall barna á Hellu stundar íþróttir heldur en var fyrir nokkrum árum.

Samvinna við önnur íþróttafélög Margt hefur hjálpast að við það að geta verið með svona mikið úrval af íþróttum hjá svona litlu félagi. M.a. hefur fólk með íþróttalegan bakgrunn verið að flytja í sveitarfélagið sem er tilbúið til að leiðbeina og halda utan um æfingar. Einnig hefur félagið lagt aukna áherslu á að leita eftir samvinnu við önnur íþróttafélög, þ.e. Íþróttafélögin Dímon á Hvolsvelli og Garp ásamt Umf. Selfoss. Hefur þetta starf skilað félaginu mun fleiri iðkendum til æfinga og keppni og er það verðmætasti árangur félagsstarfsins. Samhliða þessu hefur félagið kappkostað að vera með æfingagjöld eins lág og kostur er og nýtir til þess styrk frá sveitarfélaginu, lottóstyrk og fjáröflun sem félagið stendur fyrir, s.s. dósasöfnun, sem og ársgjald sem er 1.500 krónur.

Kvennalið Heklu/ Dímonar sem urðu HSK-meistarar í blaki í 1. og 2. deild.

Eldri flokkar

Ný heimasíða

Meistaraflokkur Heklu í körfubolta karla hefur keppt í 2. deild KKÍ síðustu ár. Meistaraflokkur í blaki kvenna starfar í samvinnu við Dímon á Hvolsvelli og urðu þær m.a. HSK-meistarar í mars sl., í 1. og 2. deild.

Umf. Hekla hefur unnið að því setja upp og taka í notkun heimasíðu. Þar mun félagið birta fréttir af því helsta sem er á döfinni. Slóðin er www. umfhekla.is.

Það verður kátt á Króknum Skagfirðingar bjóða ykkur velkomin á skemmtilegasta frjálsíþróttavöll landsins þaðan sem aðeins er steinsnar í knattspyrnuvelli, íþróttahús, sundlaug, golfvöll, reiðhöll og aðstöðu fyrir allar aðrar keppnisgreinar, auk þess sem tjaldsvæði eru í stuttu göngufæri.

NÝPRENT ehf.

Velkomin á 17. UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmannahelgina 1.-3. ágúst 2014

www.visitskagafjordur.is

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

43


Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi Ungmennafélags Íslands: Reykjavík Danica sjávarafurðir ehf., Suðurgötu 10 Árni Reynisson ehf., Skipholti 50d Ásbjörn Ólafsson ehf., Köllunarklettsvegi 6 Bílasmiðurinn hf., Bíldshöfða 16 Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23, 3. hæð Efling stéttarfélag, Sætúni 1 Ennemm ehf., Brautarholti 10 Faxaflóahafnir sf., Tryggvagötu 17 Gáski ehf., Bolholti 8 Gull- og silfursmiðjan ehf., Álfabakka 14b Henson Sports Europe á Ísl ehf., Brautarholti 24 Landsnet hf., Gylfaflöt 9 Lögmannafélag Íslands, Álftamýri 9 Rafstilling ehf., Dugguvogi 23 Seljakirkja, Hagaseli 40 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14 Stólpi ehf., Klettagörðum 5 Talnakönnun hf., Borgartún 23 Teiknistofan Arkitektar ehf., Brautarholti 6 Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf., Vesturhlíð 2 Varma og Vélaverk ehf., Knarrarvogi 4 Vilhjálmsson sf., Sundaborg 1 Ögurvík hf., Týsgötu 1 Öryrkjabandalag Íslands, Hátúni 10

Kópavogur Einkabílar ehf., Smiðjuvegi 46e Landmótun sf., Hamraborg 12 Vídd ehf., Bæjarlind 4

Garðabær Garðabær, Garðatorgi 7 Geislatækni ehf., Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c Raftækniþjónusta Trausta ehf., Lyngási 14

Hafnarfjörður Hlaðbær-Colas hf., Gullhellu 1

Reykjanesbær DMM Lausnir ehf., Hafnargötu 91 Reykjanesbær, Tjarnargötu 12 Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14 Starfsmannafélag Suðurnesja, Krossmóum 4 Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, Krossmóa 4

Akranes Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Dalbraut 6 Runólfur Hallfreðsson ehf., Álmskógum 1 Straumnes ehf., Krókatúni 22–24

Borgarnes Matstofan ehf., Kjartansgötu 22 Samtök sveitarfélaga Vesturlands, Bjarnarbraut 8 Eyja- og Miklaholtshreppur, Hjarðarfelli 2 Meðferðarheimilið Blær ehf., Steinahlíð

44

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

SAMVEST-samstarfið í frjálsum íþróttum:

Markmiðið er að gefa iðkendum tækifæri að æfa við góðar aðstæður

Í

nóvember 2012 rituðu sjö héraðssambönd á Suðvestur- og Vesturlandi og Vestfjörðum undir viljayfirlýsingu um þróun samstarfs undir heitinu SAMVEST. Samböndin eru Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu (HSH), Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB), Ungmennasamband Dalamanna og N-Breiðfirðinga (UDN), Ungmennafélagið Skipaskagi (USK) á Akranesi, Héraðssambandið Hrafna-Flóki (HHF) á sunnanverðum Vestfjörðum, Héraðssamband Strandamanna (HSS) og Ungmennafélag Kjalnesinga (UMFK). Samstarfsaðilar þeirra og aðilar að viljayfirlýsingunni eru Frjálsíþróttasamband Íslands (FRÍ) og Ungmennafélag Íslands (UMFÍ). Frjálsíþróttadeildir sambandanna héldu sameiginlegar æfingar og íþróttamót sumarið 2012 en ákveðið var að stíga skrefi lengra og ganga til formlegs samstarfs. Samningur var gerður til 3ja ára, út árið 2015, og verður hann þá endurskoðaður. Eins og gefur að skilja er frjálsíþróttastarf misumfangsmikið hjá samböndunum og einstökum félögum innan þeirra. Hópur virkra iðkenda er misstór og stjórnir frjálsíþróttastarfsins mismikið mannaðar eða virkar. Markmið samstarfsins er einfalt: útbreiðsla og efling frjálsíþróttastarfs hjá samböndunum og aðildarfélögum. Samningsaðilarnir trúa því að með samstarfinu geti þeir gert

meira en hver fyrir sig; boðið iðkendum betri þjónustu og aukið fjölbreytni í starfinu, stutt við bak þjálfara og hvatt foreldra til frekari þátttöku og stuðnings. Auk þess – segir í samstarfsyfirlýsingunni – er þess vænst að samstarf og aukinn áhugi á frjálsíþróttum virki sem hvatning til að bæta aðstöðu til iðkunar frjálsíþrótta á starfssvæðinu. Helstu verkefni SamVest eru að hvetja til þátttöku í frjálsum íþróttum, skipuleggja sameiginlegar æfingar og heimsóknir milli aðila, fá utanaðkomandi þjálfara á æfingar og halda sameiginleg mót. Einnig á að stuðla að stofnun sameiginlegs keppnisliðs eða -liða til þátttöku í mótum á landsvísu, t.d. á meistaramótum og bikarkeppnum. Aðkoma UMFÍ og FRÍ felst t.d. í að aðstoða við útvegun þjálfara og skipulagningu æfinga og að veita annan stuðning sem fellur innan verksviðs félaganna. Frá því í nóvember 2012 hafa verið haldnar fjórar samæfingar í Laugardalshöll en það er markmið samstarfsins að gefa iðkendum tækifæri til að prófa að æfa við þær góðu aðstæður sem eru í Laugardalshöllinni. Þær æfingar hafa verið fyrir 10 ára og eldri. Þjálfun er í höndum þjálfara á Vesturlandi en fengnir eru gestaþjálfarar til aðstoðar. Auk þess hafa verið haldnar sameiginlegar æfingar á starfssvæðinu og sameiginlegt frjálsíþróttamót sl. sumar. Í ágúst sendi SamVest í


1877 2012

Þann 16. júní 1877 var prentað fyrsta eintakið af blaðinu Ísafold og markar það upphaf Ísafoldarprentsmiðju. Í ár fögnum við 135 ára afmæli og erum stolt af því að vera elsta starfandi prentsmiðja landsins og eitt elsta starfandi fyrirtæki á Íslandi. Ísafoldarprentsmiðja býður heildarlausnir í prentþjónustu, er leiðandi í hagkvæmum lausnum, hefur vaxið og styrkst í kreppunni og stendur sterkari en nokkru sinni fyrr.

Við höfum prentað í 135 ár

M

HV

ERFISME

R

KI

U

Gildin okkar eru: ÁREIÐANLEIKI - METNAÐUR - HAGKVÆMNI

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1 Garðabæ Sími: 595 0300 www.isafold.is SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

45


Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi Ungmennafélags Íslands: Stykkishólmur Þ.B. Borg - steypustöð ehf., Silfurgötu 36

Hellissandur KG Fiskverkun ehf., Melnesi 1 Kristinn J. Friðþjófsson ehf., Háarifi 5, Rifi

Ísafjörður Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12 Ísblikk ehf., Árnagötu 1 Ævintýradalurinn ehf., Heydal

Súðavík VÁ VEST, félag um vímuefnaforvarnir, Álfabyggð 3

Tálknafjörður

SAMVEST-samstarfið í frjálsum íþróttum: fyrsta sinn sameiginlegt lið til að taka þátt í Bikarkeppni FRÍ fyrir 15 ára og yngri. Þáttaka á viðburðum hefur verið góð og vel hefur gengið að fá þjálfara til að koma og leiðbeina. Á þessu ári er ætlunin að hafa þrjár samæfingar í Laugardalshöll, halda eitt stórt sameiginlegt mót í sumar og senda sameiginlegt lið í Bikarkeppni FRÍ. Verið er að setja af stað hlaupa-„hóp“, 13 ára og eldri, á starfssvæðinu sem nýtur fjarþjálfunar Gunnars Páls Jóakimssonar, þjálfara hjá ÍR. Ætlunin er að halda sérstakan fræðsludag fyrir þjálfara á starfssvæðinu. Í skoðun er einnig að fá gestaþjálfara til að heimsækja starfssvæðið í sumar, fara á milli staða og leiðbeina við þjálfun. Slíkt er ekki síst stuðningur við þjálfarana á stöðunum. Þessir litlu hópar iðkenda, hver á sínum stað, eru með þessu í raun stækkaðir og efldir, með kynnum iðkenda á stærra svæði og

sameiginlegri þjálfun að hluta. Þannig verður það bæði skemmtilegra og vonandi árangursríkara, að vera „iðkandi á litlum stað úti á landi“.

Þórsberg ehf., Strandgötu 25

Norðurfjörður Hótel Djúpavík ehf., Djúpuvík

Hvammstangi Kvenfélagið Freyja, Melavegi 4

Blönduós Glaðheimar - Hótel Blönduós, Aðalgötu 6 Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1 Húnavatnshreppur, Húnavöllum

Skagaströnd Kvenfélagið Hekla, Ytra - Hóli Sveitarfélagið Skagaströnd, Túnbraut 1–3

Sauðárkrókur Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1 K-Tak ehf., Borgartúni 1 Steinull hf., Skarðseyri 5 Verslun Haraldar Júlíussonar, Aðalgötu 22 Vinnuvélar Guðmundar/Skúla sf., Borgarröst 4

Akureyri Baugsbót ehf., Frostagötu 1b Blikkrás ehf., Óseyri 16 Eining-Iðja, Skipagötu 14 Hnjúkar ehf., Kaupvangi, Mýrarvegi Ísgát ehf., Laufásgötu 9 Lónsá ehf., Lónsá Orlofsbyggðin Illugastaðir, Fnjóskadal Samvirkni ehf., Hafnarstræti 97 Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar, við Mýrarveg Vélsmiðjan Ásverk ehf., Grímseyjargötu

Ólafsfjörður Fjallabyggð, við Íþróttamiðstöð Ólafsfjarðar, Ólafsvegi 4

Húsavík

Framleiðum barmmerki í öllum stærðum og gerðum. Mikið úrval af bikurum og verðlaunapeningum. Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 17 eða hafið samband í

Jarðverk ehf., Birkimel , Þingeyjarsveit

Laugar Framhaldsskólinn á Laugum, Laugum Reykjadal

Vopnafjörður Hólmi NS-56 ehf., Hafnarbyggð 23 Vopnafjarðarhreppur, Hamrahlíð 15

46

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

síma 588-3244 fax 588-3246 netfang: isspor@simnet.is


Sagnagarður Landgræðslunnar Saga landgræðslu í máli og myndum. Fróðleg og lifandi fræðsla um gróðursögu, landeyðingu og endurheimt landgæða á Íslandi. Upplýsingar um opnunartíma í síma 488-3000 og á land.is Landgræðsla ríkisins

Eftirtaldir aðilar styðja starfsemi Ungmennafélags Íslands: Egilsstaðir Bílamálun Egilsstöðum ehf., Fagradalsbraut 21–23 Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf., Miðvangi 2–4 Fljótsdalshérað, Lyngási 12 Héraðsprent ehf., Miðvangi 1 Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf., Einhleypingi 1

Seyðisfjörður Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Neskaupstaður Síldarvinnslan hf., Hafnarbraut 6

Fáskrúðsfjörður Loðnuvinnslan hf., Skólavegi 59

Selfoss

Kirkjubæjarklaustur – Verið hjartanlega velkomin

Kökugerð H.P. ehf., Gagnheiði 15 Flóahreppur, Þingborg

Hveragerði Eldhestar ehf., Völlum Hveragerðiskirkja

Þorlákshöfn Fiskmark ehf., Hafnarskeiði 21 Sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1

Laugarvatn Menntaskólinn að Laugarvatni

Hella Fannberg, viðskiptafræðingar ehf., Þrúðvangi 18 Verkalýðsfélag Suðurlands, Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur Bu.is ehf., Stórólfsvelli Krappi ehf., Ormsvöllum 5 Jón Guðmundsson, Berjanesi, Vestur-Landeyjum

Vík Mýrdælingur ehf., Suðurvíkurvegi 5

Íþróttamiðstöð, sundlaug, upplýsingamiðstöð og sýningar.

Vestmannaeyjar Ísfélag Vestmannaeyja hf., Strandvegi 28

Aðalfundur FÁÍA:

Breyttar reglugerðir í boccia og pútti Aðalfundur Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra – FÁÍA – var haldinn 28. febrúar sl. í þjónustumiðstöð UMFÍ í Sigtúni 42. Formaður, Þórey S. Guðmundsdóttir, setti fundinn og skipaði Hjört Þórarinsson fundarstjóra og Ingimund Ingimundarson til að rita fundargerð. Þórey flutti skýrslu stjórnar og Flemming Jessen gjaldkeri

skýrði reikninga félagsins fyrir árið 2013. Reglugerðir vegna boccia og pútts voru lagðar fyrir, nokkuð breyttar og samþykktar. Engar breytingar urðu á stjórn félagsins til næsta árs. Steinunn Leifsdóttir íþróttafræðingur kynnti nýútkominn disk sem hún ásamt stöllu sinni hefur unnið að. Diskurinn inniheldur æfingar fyrir 40 ára +, – mjög flottur og góður. Í lokin kynnti Kolfinna Sigurfinnsdóttir meðstjórnandi tvo dansa sem fundarmenn stigu af sinni alkunnu snilld.

SKINFAXI – tímarit Ungmennafélags Íslands

47