Page 1

2019 Det GrĂĽ Fyr slutrapport

02-12-2019


Nordea Fonden Baggrund Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune er gået sammen i et partnerskabsprojekt om at realisere visionen om et fugleoplevelsescenter i Skagen i internationalt klasse. Det sker ved etablering og drift af et center i Det Grå Fyr med en udstilling – et ”oplevelsesrum” - med tilknyttet videnskabelig fugle- og ringmærkningsstation samt minicafé og butik med ”alt til fugl”. Vision Fugleoplevelsescentret skal være et formidlingssted omkring trækfugle som udmærker sig ved en kombination af formidling og videnskabeligt arbejde i internationalt format. Målet er, at kombinationen med et ”live” og nyskabende oplevelsesrum på højt formidlingsniveau til brede målgrupper og med en arbejdende fugle- og ringmærkningsstation på højt videnskabeligt niveau, vil stille Fugleoplevelsescentret i en klasse for sig. Formidlingen skal via oplevelsesrummet fremme den besøgendes oplevelse af fugletrækket ved Skagen og indfri det store potentiale, som fugletrækket har i forhold til at vække de besøgendes naturforståelse og fremme interessen for at komme ud i naturen. Formidlingen skal åbne for en verden, der normalt ikke er indblik i for den almindelige turist. Observationen af fugletrækket skal formidles levende, sanseligt og nyskabende ved udstrakt brug af ”live” (i realtid) formidling via web-cams, radar, mv., ved frivillige ornitologers formidling på centret samt ved guidede ture. Endvidere vil arbejdet ved fugle- og ringmærkningsstationen blive formidlet ”live” til publikum. Animationer og film vil understøtte formidlingen digitalt og med kvalitet i udstillingskonceptet på internationalt niveau. Derved skal skabes motivation til aktiv deltagelse med aktiviteter i naturen og til fremme af naturforståelse.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen – www.skagengraafyr.dk


Nordea Fonden Opfyldelse af målsætning Visionen om skabe et formidlingscenter omkring trækfugle med digital formidling er til fulde opfyldt. Målsætningen om brug af live-streaming og info, har vist sig at være en større udfordring end forventet. Streaming har ikke den samme effekt som forventet, og formidlingen af det der foregår lige her og nu kræver et større setup end det nuværende. Der arbejdes på at få disse elementer bedre integreret i centret. Åbning og drift i de første 2 år. Den 12. maj 2017 åbnede Skagen Grå Fyr, Center for trækfugle dørene for publikum. Siden har der været åbent stort set alle dage. Vi valgte at lukke i januar måned, hvor besøgstallet er lavt, da der er behov for en lukkeperiode, der gør det muligt at få lavet større ændringer, renoveringer mv. Besøgstal:  12. maj – 31. december 2017 24.253  1. februar – 31. december 2018 23.362  1. februar – 31. december 2019 25.000 - forventet Det viser sig ofte at nyhedsværdien har en stor betydning og at der skal arbejdes på markedsføring og fornyelse i en højere grad end vi formåede i 2018. Ligeledes er der udfordringeri formidlingsmåden, der kræver forandringer og løbende forbedringer. Det arbejdes der på, men det er udfordringer der kræver lang forberedelsestid og en fortsat tilførsel af økonomi1. Organisering Driften af centret er organiseret på den måde, at den overordnede ledelse påhviler Naturstyrelsen ved en Centerleder. Skagen Fuglestation laver formidling live via guidede ringmærkningsture, guidede fugleture, naturture og aktiviteter fortrinsvis for hele familien. I skoleferier med fokus på børnefamilier. Cafedrift og butiksdrift samt billetsalg håndteres af ekstern forpagter, som også varetager renhold af området.

1

Beskrives nærmere i et senere afsnit

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen – www.skagengraafyr.dk


Nordea Fonden Der afholdes ugentlige samarbejdsmøder, hvor besøgstal, aktiviteter, muligheder og markedsføring er på dagsorden. I disse møder deltager Skagen Fuglestation, forpagterpar samt Centerleder. Der er etableret en rådgivende styregruppe med repræsentanter fra Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk forening, Skagen Fuglestation, Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord. Styregruppen mødes 2-3 gange årligt.

Udviklingsmuligheder Besøgsoplevelsen Formidlingen er en digital formidling med interaktive skærme. Det betyder at vi kan forandre løbende og vi kan formidle med mange billeder og film. Det har vist sig at rigtig mange af vores besøgende ikke har nemt ved at forstå brugen og derved ikke opnår den maximale oplevelse. Der er i nogle af formidlingsrummene fortælling som foregår ud i rummet. Det kan virke forstyrrende ved oplevelsen af de andre skærme i samme rum, så koncentrationen forstyrres.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen – www.skagengraafyr.dk


Nordea Fonden Formidlingen foregår på dansk og på engelsk. Vi har stor forespørgsel på formidling på tysk og andre sprog. Formidlingen fungerer, som den står, bedst til samlede familiebesøg eller til besøgende, som får en personlig introduktion til udstillingen. Formidlingen slutter med besøg i NewsRoom. Centerets NewsRoom kræver meget stor vedligehold og opdatering af sidste nyheder fra felten. News wall består af 9 skærme, der kan give 9 forskellige fortællinger og som kan zoomes ud til én fortælling, som bruger alle 9 skærme. Det giver en fantastisk flot formidling og kan bruges som afslutning på hele oplevelsen. Den er ikke helt på plads endnu, da det kræver en lidt anderledes disponering end den oprindelige. Live-streaminger kræver bedre udstyr i felten, hvilket vi arbejder på at få forbedret. Næsten alle besøgende vælger også at besøge Fyrets top og få en fantastisk udsigt ud over Grenen og Skagens Odde. Samtidig er der mange der spørger ind til bygningerne og historien om fyret. Samlet er der mange positive tilbagemeldinger på besøget. Vi arbejder dog fortsat med at få naturformidlingen og fugleformidlingen omsat til et lidt mindre videnskabeligt niveau. Ligesom vi arbejder med at få den gjort nemmere tilgængelig og mere håndgribelig.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen – www.skagengraafyr.dk


Nordea Fonden Fremtiden Der arbejdes fortsat med udvikling af især live-streaming og udstyr i felten, der kan give de besøgende en mere nærværende besøgsoplevelse. Vi har udstyret indendørs, men skal udvikle det bedre udendørs. Der er fortsat stort behov for nyudvikling og forandringer i udstillingen. Det har vist sig at der er brug for ”røreting”, som især tiltaler børn. Børn er meget vant til at bruge digitale formidlingsmetoder, men det giver dem ikke et ekstra incitament til at udforske. Vi oplever at det med at røre ved en fugl, en fjer eller et insekt, er et meget stærkere middel til at få interessen vakt. Derfor skal stedet tilføres flere oplevelser med ”røreting”. Vi arbejder på at få et overblik over, om og hvordan audioguides kan supplere og styrke udstillingen og formidlingen. Audioguides vil ligeledes kunne bruges udenfor og dermed udvide vores muligheder for formidling.

Fyrets historie har det vist sig, at der er stor interesse for. Derfor er der planer om også at få integreret fortællingen om fyrets og fyrmestrenes historie i udstilling. Den fremtidige drift er afhængig af fortsat udvikling, hvilket er helt naturligt i et sådant center. For at skabe interesse for genbesøg, skal centeret og udstillingen løbende udvikles og fornyes. Det vil aldrig kunne blive en stationær formidling.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen – www.skagengraafyr.dk


Nordea Fonden Den interesse, der er lige nu generelt i samfundet for naturen, gør at vi har mange muligheder for at udvide og udvikle centerets formidling af både fugletræk og natur. Vi har et fantastisk udgangspunkt for at udvikle, formidle og berige både danske og udenlandske besøgende hele året på Danmarks top.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen – www.skagengraafyr.dk


Nordea Fonden Budget og realiseret økonomi

Budget Skagen Grå fyr oplevelsescenter Realiseret Budget:

BUDGET

Uforudsete omkostninger

Art+Com

Øvrig leverandør

Total realiseret

1.200.000

1.418.310

153.875

1.572.185

Radar, antenne, Webcam, Traps in Skagen

400.000

200.000

49.375

249.375

Radar, Antenna, Webcam in Eliat and Gibriltar

500.000

137.500

50.000

187.500

Cabing

225.000

225.000

Test Set Ups

225.000

56.250

56.250

Travel Cost and Expenses

300.000

150.000

150.000

Mainteance and support

225.000

300.000

300.000

3.150.000

2.487.060

300.000

1.062.000

465.750

465.750

Graphic Concept

66.375

300.000

300.000

Marketing and Branding Proposal

88.500

88.500

88.500

Design And planning Media Handware Technology

199.125

268.125

268.125

Design and planning Exhibition fit-out contruction

464.625

891.690

891.690

Project management and coordination

331.875

331.875

331.875

2.212.500

2.345.940

2.345.940

Production content, incl programming

2.522.250

2.600.000

2.600.000

Media Harddware technology

2.455.875

2.568.750

2.568.750

Exhibition Fit Out Contruction

1.261.125

1.400.000

1.400.000

398.250

398.250

398.250

6.637.500

6.967.000

6.967.000

12.000.000

11.800.000

253.250

2.740.310 0

Design and planning content

0

Production management and Coordination

I alt

253.250

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen – www.skagengraafyr.dk

12.053.250

Profile for Skagen Grå Fyr

Det Grå Fyr, Skagen Nordea Fonden  

Det Grå Fyr, Skagen Nordea Fonden