Sjöfolksidrott 2020 / Seafarer's Sports 2020

Page 1

SEAFARER’S SPORTS

SJÖFOLKSIDROTT EN TIDNING FRÅN SJÖFARTSVERKET

MED N TILL A D U J INB T NSÅRE MOTIO 2021

SJÖMANSSERVICE FÖR DIG

2020


CONTENT 2

Content

3

SeaSportal

4

Sports League

6

Multi

8

How to find motivation

9

Biking

10 Swim Cup 11 Swimming 12 Running 14 Sommartävlingen 15 Sjöpokalen / Track & field 18 Friidrott Topp 3 22 Sjöfolksidrott genom åren 23 Mat för hälsan 24 Innebandy

VÄLKOMMEN! Ni har hört det förut och här kommer det igen; 2020 blev ett annorlunda år. Precis som samhället i stort har påverkats av pandemin, har den givetvis satt tydliga spår även i vår verksamhet. Allra tydligast syns det på de turneringar och evenemang vi tvingats ställa in. Golfturneringen Seafarers Open, Kick-off på Kaknäs, Innebandy Open på Rosenhill är bara några exempel. 2020 blev dessutom första gången på 38 år som fotbollsturneringen 24-timmars inte kunde spelas. Men trots inställda aktiviteter, lockdowns, inreseförbud och karantänsittande, kan vi ändå summera motionsåret 2020 som lyckat. Genom vår nya träningsplattform SeaSportal har 329 sjöfolksmotionärer registrerat totalt 34 740 träningspass. I lagtävlingen Sports League deltog 96 fartyg, vilket är en tydlig ökning från fjolårets 84 lag. Även inom de individuella grenarna har det gjorts imponerande insatser. Totalt har ni sjöanställda sprungit motsvarande 23 700 maratonlopp och dessutom cyklat nästan samma sträcka. På simfronten har närmare 2 000 kilometer avverkats, i Multi har över 10 000 träningspass registrerats och i Sjöpokalen deltog 40 svenskflaggade fartyg. Trots att 2020 års omständigheter rejält har försvårat möjligheterna till motion är det tydligt att inte ens en världspandemi kan få sjöfolket att kasta in handduken. Siffror ljuger som bekant inte; Motion finds a way! Nu ser vi fram emot ett friskare år och når ni sådana här resultat när världen är upp och ner... ja då ska det bli spännande att se vad ni kan prestera när den hamnat på rätt köl igen. Välkommen till motionsåret 2021, vi ses ute i verksamheten! /Sjömansservice

25 Futsal 26 Golf 28 Idrottsbelöning 29 Utblick 30 Böcker / Books 32 Port service 34 Movies 35 Photo contest 36 Adresser / Bokbyteshamnar

Redaktör: Redaktion: Omslagsbild: Grafisk form: Tryck: Bildkredit: 2

Jimmy Eriksson Joakim Malmberg, Glenn Hjelle, Agneta Swenson, Christian Kronqvist Envik vs Sprinter, foto Simon Egler Joakim Malmberg, Jimmy Eriksson DanagårdLiTHO, Ödeshög Sid. 3 har grafik från Freepik.com

WELCOME! You have heard it before and here it comes again; 2020 has been a different year. Just like the society has been affected by the pandemic, so has our operations. It gets most obvious when you look at all the competitions we have been forced to cancel. Golf tournament, floorball and for the first time in 38 years, the football tournament “24-timmars” could not be played. Despite all these cancelled events, lockdowns, entry bans and quarantines we can sum up the exercising year of 2020 as successful. On our new fitness platform SeaSportal, 329 sailors has registered 34 740 activities. In the team competition Sports League, we had 96 participating vessels, which is an increase from last year’s 84 ships. Even in the individual disciplines, there have been some impressive efforts. All you seafarers have run a distance equivalent of 23 700 marathons and you have cycled almost the same distance. In Swimming you have reached almost 2 000 kilometers, over 10 000 trainings sessions have been registered in Multi and the ship competition Track and Field had 40 Swedish flagged vessels participating. Even though 2020 has made it hard for people to find good ways to exercise, one thing is clear; not even a global pandemic can stop seafarers from working out. Numbers don’t lie. Exercise finds a way! Now we are looking forward to a more normal year and if you can reach results like this, when the world is upside down, we can only imagine what you will be able to achieve when it is back on track again. Welcome to a new exercising year! /Swedish Seamen’s Service


GET STARTED, GET HEALTY WITH

The long tradition of seamen’s sports has united many ship crews over the years and has contributed to increased focus on health on board. Every day, more and more seafarers starts reporting their exercise by joining our free web portal. Register and join your vessel today to compete together with your colleagues in the motivating ship competition Sports League!

>> >> >> >>

87%

17:43

17:43

AY TOD dd,mm,yyyy

87%

TODA dd,m Y m,yyy y

MODERN A modern portal that gives you easy access from a computer, tablet or smartphone. USER FRIENDLY Instant registration and possibilities for automatic reporting through existing training applications. EXCITING Get inspired, receive news, share pictures and communicate with your colleagues through social media functions. OVERVIEW Easy participation in competitions and activities with immediate access to your vessel’s team achievements.

Many of us struggle to start and maintain our exercise habits, let us struggle together! Register at idrott.sjofartsverket.se We hope you enjoy our portal and that you can help us motivate your colleagues to join us. Please contact us at seasportal@sjofartsverket.se if you have any questions or comments. Good luck with your training! 3


SPORTS LEAGUE

A SECOND TIME WIN FOR SOLSUND The first edition of Sports League is summed up and despite the pandemic, more ships were active in 2020, than in 2019. The crew on ferry Solsund was most active of all. In January 2020, the team competition Sports League replaced the Activity challenge (Motionsligan in Swedish). Even though the name has become more international, it still turns to ships crews sailing under the Swedish flag. To join SeaSportal and compete in Sports League can be a way to motivate and inspire you into fitness and taking care of your health together with your shipmates. The winner of the first edition of Sports League is M/S Solsund, a ferry that is normally trafficking the Kalmarsund (OskarshamnByxelkrok). The crew members onboard Solsund have registered 2 445 training sessions during the year, giving them 514,16 points. Last year Solsund won the Activity Challenge, so this is the second time in a row. The tugboat Svitzer Skuld ended up at 2nd place and the icebreaker Atle at 3rd place. Sports League has been a success and the number of participating ships were 96, compared to the 84 ships in the Activity Challenge 2019. Covid-19 has had a negative impact on our individual SeaSportal-competitions – Biking, Multi, Running, and Swimming and of course also the Long-distance running discipline, since almost all competition races were cancelled. We truly hope the situation will be different during 2021, so that more people will have the possibility to join our individual competitions. Text: Glenn Hjelle/Jimmy Eriksson Photo: Solsund 4

Tommy Andersson from team Solsund registered 357 training sessions in 2020. That is almost one a day in average. Good job and very impressive! Photo: Private


About Sports League Sports League is a team competition where the crew’s individual efforts in the events Biking, Multi, Running and Swimming are put together on each ship’s account. The number of activities are divided by the number of active team members, but at least five. A winning concept is therefore to recruit at least five active team members.

VESSEL

POINTS

ACTIVITIES

CREW

VESSEL

514,16

2445

6

36

Island Diligence

POINTS

ACTIVITIES

CREW

105

217

2

1

Solsund

2

Svitzer Skuld

498,8

1241

5

37

Jacob Hägg

103,8

582

10

3

Atle

366,5

2117

12

38

Fox Sunrise

96,12

548

8

4

Astral

360,66

1129

6

39

Windsor knutsen

95,4

332

1

5

Traviata

327,6

901

4

40

Visby

93

303

1

6

Ternholm

306,16

2134

12

41

Stockholm

92,4

202

1

7

Svea

287,6

716

3

42

Excello

86

257

2

8

Floatel Victory

259

683

2

43

Stena Scandinavica

85,33

214

6

9

Oberon

239,55

1014

9

44

Carmen

82,6

146

1

10

Mercurius

215,8

534

3

45

Lots

79,2

185

1

11

Tavastland

214,4

662

3

46

Viberö

77,6

193

1

12

Grizzly

203,4

374

3

47

Stena Vision

77,44

312

9

13

Ale

198,8

593

5

48

Solero

72,71

325

7

14

Scandica

192,2

346

1

49

Scorpius

67,6

153

1

15

Silja Symphony

185,6

588

1

50

Bro Nuuk

52,2

182

1

16

Baltica

175

1144

13

51

Marinus

51,2

147

1

17

Ek River

172,33

503

6

52

Mignon

48,8

200

1

18

Evinco

170,31

1314

17

53

Astina

46,4

165

2

19

Bonito

153

492

4

54

Älveli

44,8

162

2

20

Skarven

151,4

452

4

55

Transocean Offshore

43

110

1

21

Fröja

150,8

603

3

56

Sjöfartshögskolan Göteborg

42,6

99

5

22

Sigrid

150,33

661

6

57

Tannhauser

41,6

141

1

23

Ymer

137,5

657

10

58

Gustaf af Klint

33,2

139

2

24

Fure ven

136

325

6

59

North Pomor

32,2

123

2

25

Ramona

123,43

1151

16

60

Furenord

31,6

152

1

26

EX Furevik

122,8

471

1

61

Fox Luna

30,6

90

3

27

Ramanda

121,66

637

12

62

Heather Knutsen

27,4

56

1

28

Hallsta

120,2

269

2

63

Fure west

27,2

241

2

29

Electra af Askö

117,8

214

1

64

Elvy

25

67

2

30

Dana

116,6

363

2

65

Herbert

21,4

48

2

31

Baltic Bright

115,8

267

2

66

Silvertärnan

19,8

121

2

32

Thun Venern

113,41

953

12

67

Stena Jutlandica

16,2

35

3

33

Bitflower

112,8

255

1

68

Electra af Askö

15,6

35

3

34

Naven

112,6

259

3

69

Gotlandia II

15,6

38

1

35

Ternsea

111,4

219

1

70

Atle

14

114

6

More results can be found at www.seatime.se

5


MULTI PROFILE: MICHAEL ABENIUS - MACHINIST, SUPERSTAR AQUARIUS

A diligent exerciser and also a frequent user of SeaSportal. When he is not exercising, Michael Abenius is a machinist at Genting Cruise Lines. The last four years, he has been working on the Superstar Aquarius.

Michael registers all his activities, both when he is on board and at home, and he thinks that the function is both easy to use and to understand. – It is fun to get an overview of the amount of activities you’ve done and to see how many points you get from them.

Ever since Michael Abenius was a student at Chalmers University of Technology, he has been active in sea sports. – During my studies, I played floorball at Rosenhill Seamen´s Center in Gothenburg with the student team Dickson and I’ve been to Åland twice, for the Nordic Open Floorball-tournament for seafarers. Since then, I have also used Rosenhill’s gym and indoor swimming pool frequently, Michael says. Once on board, Michael usually engages in running, cycling, and some strength training and he is always careful to register his activities on SeaSportal. – It also happens that we play floorball out on the sun deck, if we are enough Swedes onboard. Afterwards I often try to remind everyone to register their training in SeaSportal.

Text: Michael Abenius/Joakim Malmberg Photo: Michael Abenius

6


About Multi If it is not Running, Swimming or Biking, it is Multi. Multi is an individual competition and is all about collecting exercise sessions. You can get your points onboard or on land. When registering your Multi workouts you will automatically earn points for your ship, in Sports League.

Women (>30 activities) VESSEL

NAME

Baltic Bright Fox Luna Fure ven Jacob Hägg Mercurius Ramona Skarven Solero Solsund Svea Thun Venern Älveli

Annika Korsbo Hanna Svensson Viktoria Weckfors Kajsa Skafte Helena Ljungqvist Ingela Adolfsson Cecilia Bengtsson Isabella Norén Julia Larsson Malin Andersson Ellinor Brandt Emily Gyllenspetz

ACTIVITIES

124 76 33 48 37 43 30 96 43 111 167 118

Men (>30 activities) VESSEL

NAME

Ale Astina Astral Astral Astral Atle Atle Atle Atle Atle Atle Atle Baltica Baltica Baltica Baltica Baltica Baltica Baltica Bonito Bonito Bro Nuuk Ek River Ek River Electra af Askö Evinco Evinco Evinco Evinco Floatel Victory Fox Sunrise Fox Sunrise Fröja Fure ven

Lars-Bertil Gustafsson Andreas Rönnkvist Anders Magnusson Anders Melin Mihails Ovcinnikovs Charlie Dear Karl Herlin Love Brovik Philip Fredriksson Roger Pettersson Stefan Söderholm Victor Nordholm Anton Stark Aron Varhelyi Erling Sandén Jonas Vedsmand Kent Lödberg Mathias Karlsson Roland Björkman Fredrik Jahrén Peter Carlsson Mikael Hjort Daniel Andersson Martin Falk Carl-Magnus Wiltén Anders Öhrn Joakim Ottingius Johan Lundberg Martin Sommer Patrik Sundquist Joachim Kraaij Kent Staffan Andrén Alexander Engström

ACTIVITIES

105 30 87 130 82 47 104 55 50 73 74 301 37 69 104 206 35 43 89 83 141 81 55 107 207 38 73 43 78 130 75 52 111 121

VESSEL

NAME

Furenord Grizzly Grizzly Grizzly Island Diligence Jacob Hägg Marinus Mercurius Mercurius Oberon Oberon Oberon Ramanda Ramanda Ramona Ramona Ramona Ramona Ramona Sigrid Skarven Solero Solsund Solsund Stena Scandinavica Stena Vision Stena Vision Svea Svitzer Skuld Svitzer Skuld Svitzer Skuld Svitzer Skuld Tavastland Tavastland Tavastland Ternholm Ternholm Ternholm Ternholm Ternholm Ternholm Thun Venern Thun Venern Thun Venern Transocean Offshore Traviata Windsor knutsen Visby Ymer

Aljohn Conte Alexander Jernberg Pontus Ronny Gustafsson Patrik Solenborg Lars-David Bergmark Max Westman Mathias Nilsson Niklas Gustafsson Johan Andersson Johan Karlsson Niklas Svensson Adam Persson Jan Gullbrandsson Christopher Waldenberg Fredrik Jonsson Jens Pettersson Oscar Sörensson Philip Strömlind Robin Albertsson Max Lindström Richard Fritz Simon Larsson Tommy Andersson Melker Nelson Carl Bendz Magnus Dahlström Martin Samuelsson Björn Samuelsson Claes Ljunggren Fredrik Hultgren Robert Sörling Fleming Andreasson Mårten Jansson Tobias Sandberg Dan Deshayes Filip Lancing Hampus Björsell Matthew Olpindo Sebastien Gustafsson Simon Biörk Lars Croy Markus Christoffersson Richard Svelander Daniel Davidsson Filip Rosenberg Jan-Erik Tengström Nicklas Liljegren Niklas Hedén

ACTIVITIES

85 193 58 120 157 75 100 68 43 141 100 179 69 57 78 77 35 73 34 81 37 37 236 357 104 100 32 63 74 213 161 116 214 58 77 53 80 31 226 153 101 37 79 131 72 159 52 204 107

Results below 30 points are not reported here. Visit www.seatime.se for the complete list.

Goals Multi Beginner: 20 training sessions Multi Exerciser: 75 training sessions Multi Master: 175 training sessions In the table above, we have marked the Multi Masters with a gold medal.

7


ROBIN ARVIDSSON, CHIEF ENGINEER ON M/S SIGRID, SHARES HIS BEST TRAINING TIPS

HOW TO FIND MOTIVATION AND INSPIRATION TO GET STARTED AND TO GET A CONTINUITY WITH YOUR EXERCISE The toughest part when it comes to exercising is to find a exercising routine that fits with your life and living situation. It is always a struggle to find time and you are your own master when it comes to finding excuses not to exercise. Here are a few tips of what you can do to conquer your mind and get an exercise routine that fits into your daily life.

>>KEEP A TRAINING DIARY >>TRY

Keeping a training diary can help you to stay motivated. Using SeaSportal is a perfect way to do this. If you feel slow or tired and you are questioning the purpose of your training, it is perfect to go back a few months and see what you have accomplished and how you are progressing. If you do a lot of running, I bet you will see better results and lower pulse at the same speed, and if you are lifting weights you will probably see that you have been using heavier weights or more reps than before and this will help to push you forward.

>>FIND A RACE

Having a race as your goal is always a good motivation. Even better if it takes place nearby, so that your friends and family can come and support you along the way. Then you want to show yourself from your best side with a good result. If you bare this in mind, it will be a lot easier finding motivation to go to the gym and to push yourself even when you are having a bad day. Try to find a race that fits your training capacity and your lifestyle. If you haven’t exercised before, maybe a 5 km running race can be perfect, and If you like weight training it might be better to do a Tough Viking for example rather than a marathon. If you like training together with others, find an activity where you can race or compete as a team, for example triathlon or one of all team-activities arranged in SeaSportal. The important thing is that you like the setup.

LOOKING AT YOUR OWN RESULTS

One of the hardest things to conquer, is your own mind. Do not compare yourself with people at your gym, or on your ship, who works out for 1015 hours a week. Do not expect that you will lift the same weights as them or look like them after three sessions in the gym, if you have not worked out before. Use them as an inspiration of what you could achieve if you put in the same effort. But always remember that the important thing is your own achievement. Look at your previous results and see what you have accomplished. The results are only for you and your wellbeing. In addition, do not blame yourself if you miss a workout session but look forward to the next time instead of doing a self-blaming culture and quit exercising.

I hope that you whave learned a little more about how to push and motivate yourself for new results. In addition, I will promote last year’s tips in Seafarer’s Sports from Simon Egler with “Get started with your Multi-Workout” I can only agree with all his tips.

/

Robin Arvidsson 8


About Biking The biking competition is about collecting as many kilometers as you can during the year. You can do it on your mountainbike, spinning bike or simply by transporting yourself on two wheels. To become a Biking Beginner, you have to reach 300 km, for a Biking Exerciser 580 km is needed. To get the medal Biking Master you need to pass 2 400 km. The Biking Masters of 2020 are marked in the table below.

PROFILE: LARS-BERTIL GUSTAFSSON MASTER, ALE

BIKING Women (>200 km) VESSEL

NAME

KM

Jacob Hägg

Kajsa Skafte

410 830

Mercurius

Helena Ljungqvist

Skarven

Cecilia Bengtsson

Svea

Malin Andersson

3 413

Svea

Malin

2 500

417

Men (>200 km)

Photo: Icebreaker Ale

A frequent biker on the seas Since the mid 80s, Lars-Bertil Gustafsson has been working on board, and today, the 57 years old sailor is out on his 49th season on the oceans. After a few years with varying jobs on different ships, Lars graduated as sea captain in 1991. Over the years, he has been serving on vessels from B&N, Seapartner, B&N Hornet, OSM, Transatlantic and Viking Supply Ships. In 2000, when the Swedish Maritime Administration’s surveyors and icebreakers were to be manned by civilians, Lars was offered the job as chief mate at Ale, the ship where Lars is currently working and has been working as master since 2003. Lars has, more or less, always been working out on a regular basis. During a shorter period, Lars lost his routine because of scheduling difficulties, but since four years he is back on track. – My routine has been strengthened with the help of my physiotherapist after rehab training. I had a hip fracture about 2,5 years ago and had to do surgery twice. Now I am done with the rehab training, but it affects my choice of sports. According to the doctors, Lars needs to avoid running and some specific body movements. – So, to get cardio training, I nowadays do cycling, power walks and Nordic walking (a fitness walking with specially designed poles), together with regular gym workouts for a strength training. Unlike many other bike exercisers, Lars does not own any racer or mountain bike, just an ordinary hybrid. In SeaSportal, Lars is among the top ten of most frequent users and during 2020 he has been cycling 5 703 kilometers. – For me, it has become natural to register my results on SeaSportal. Logging my training and finding training programs online has been very supporting for me. Perhaps even necessary for my motivation, since I do not exercise with a specific goal. A few years ago, I invested in a fitness smartwatch with heart rate and it feels good to sometimes look back at the statistics and see progress, both in the short and in the long term. Text: Lars-Bertil Gustavsson/Joakim Malmberg

VESSEL

NAME

Ale

Lars-Bertil Gustafsson

KM

5 703

Anders Bure

Peter Lögdberg

251

Astral

Anders Magnusson

536

Atle

Karl Herlin

410

Atle

Stefan Söderholm

465

Bonito

Peter Carlsson

240

Bro Nuuk

Mikael Hjort

437

Carmen

Orlando Dimapilis

Dana

Klas Utbult

11 383 5 302

Ek River

Philip Tan

Evinco

Martin Sommer

EX Furevik

Göran Johansson

875

444 2 661

Excello

Markus Sjöberg

326

Floatel Victory

Patrik Sundquist

1 122

Fox Sunrise

Johan Engström Gillerud

452

Fox Sunrise

Johannes Lantz

296

Fröja

Magnus Hansson

1 647

Fröja

Staffan Andrén

2 148

Furenord

Aljohn Conte

Lots

Gustav Lindberg

258 1 099

Mercurius

Niklas Gustafsson

678

Mignon

Anders Sjöström

919 5 610

Mt.Ternsea

Madison Villavert

Oberon

Erik Mathiesen

Ramanda

Jan Gullbrandsson

248 1 148

Ramona

Christopher Waldenberg

976

Ramona

Oscar Sörensson

772

Sigrid

Lucas Hallgren

Sigrid

Robin Albertsson

291 9 858

Silvertärnan

Joakim Lindgren

295

Skarven

Josef Carlsson

715

Skarven

Max Lindström

818

Solero

Richard Fritz

270

Solsund

Måns Larsson

733

Solsund

Simon Larsson

989

Svitzer Skuld

Robert Sörling

366

Tannhauser

Per Lundholm

414

Tavastland

Mårten Jansson

323

Ternholm

Elias Möller

765

Ternholm

Hampus Björsell

Ternholm

Sebastien Gustafsson

355 1 416

Transocean Offshore

Daniel Davidsson

Traviata

Filip Rosenberg

2 633

286 1 210

Windsor knutsen

Jan-Erik Tengström

Ymer

Henrik Saarela

422

Ymer

Ivan Öström

311

Ymer

Stefan Jansson

836

More results can be found at www.seatime.se

9


About Swim Cup The Swim Cup is our traditional ship competition. The individual efforts in the discipline Swimming add together and the team’s total swum distance go to Swim Cup. When one crewmember register a session of at least 200 m in Swimming, the ship automatically competes in Swim Cup. There is no further limitation regarding time, distance or number of occasions. The team with the longest swum distance during the year, wins Swim Cup.

SWIM CUP VIVI NORD’S STENA SCANDINAVICA BRINGS IT HOME AGAIN For the sixth time, Stena Scandinavica have become the champions of the traditional team contest Swim Cup. With a total of 453 kilometers, the one-woman team of Vivi Nord managed to once again bring the Swim Cup-trophy to the ship. For many years Vivi Nord has been one of the most swimmers in the Swedish merchant navy. Silja Symphony made it to the second place with a total of 426 kilometers and on the third place we find Svitzer Skuld with 185 kilometers of swimming. In total 36 teams participated in Swim Cup 2020, with 53 competitors. Together they swam over 1 853 km, which is about 400 km more than last year. Well done and congratulations to you all!

Photo: Stena Line

SWIMMING - MEN (>3 000 m) VESSEL

METER

VESSEL

METER

Jahn Stenström

1

Stena Scandinavica

453 000

Klas Fjällrot

121 700

2

Silja Symphony

426 000

Ale

Calle Söder

7 500

3

Svitzer Skuld

185 000

Ale

Lars-Bertil Gustafsson

3 000

4

EX Furevik

178 000

Atle

Karl Herlin

5

Baltica

66 000

Atle

Love Brovik

10 800

6

Gotlandia II

62 000

Baltica

Anton Stark

33 500

7

Traviata

44 000

Baltica

Aron Varhelyi

27 528

8

Ek River

40 000

Baltica

Kent Lödberg

3 750

9

14 234

3 000

Fox Sunrise

30 000

Baltica

Roland Björkman

10

Solero

22 000

Dana

Klas Utbult

11

Dana

19 000

Ek River

Philip Tan

12

Sigrid

17 000

EX Furevik

Göran Johansson

13

Skarven

13 000

Excello

Markus Sjöberg

14

Atle

13 000

Fox Sunrise

Johan Engström Gillerud

29 910

15

Ramanda

12 000

Gotlandia II

Mats Larsson

62 400

16

Ale

10 000

3 000 19 075 40 680 178 400 3 000

Huckleberry Finn

Patrik Magnusson Österberg

4 000

17 Stena Arctica

9 000

Mignon

Anders Sjöström

6 000

18

Naven

7 000

Naven

Roman Denisov

7 800

19

Ternholm

7 000

Oberon

Erik Mathiesen

20

Stena Vision

6 000

Ramanda

Jan Gullbrandsson

21

Mignon

6 000

Sigrid

Lucas Hallgren

22

Oberon

6 000

Sigrid

Robin Albertsson

23 Huckleberry Finn

4 000

Skarven

Josef Carlsson

12 604

24 Excello

3 000

Solero

Richard Fritz

21 800

25 Baltic Bright

2 000

Stena Vision

Magnus Dahlström

4 000

26

2 000

Svitzer Skuld

Björn Samuelsson

142 500

27 Island Diligence

2 000

Svitzer Skuld

Robert Sörling

28 Jacob Hägg

2 000

Ternholm

Elias Möller

Traviata

Filip Rosenberg

Ramelia

Results below 2 000 m can be found at www.seatime.se

10

NAME

6 500 12 400 3 600 14 903

43 229 7 500 44 990


About Swimmimg Swimming is an individual competition. During the year, you collect kilometers. Use any pool or open water. If you swim farther than 3 km you get a Swimming Beginner medal in SeaSportal. By 31 km you are a Swimmer Exerciser. If you pass 40,6 kilometers, you get the Swimming Master-medal. All Swimming Masters are marked in the table below.

SWIMMING

PROFIL: PATRIK ÖSTERBERG - ANDREMASKINIST, HUCKLEBERRY FINN

Storsimmaren Patrik Österberg samlar kilometer i bassängen på Rosenhill.

Efter en kväll på lokal i Uppsala kom ingenjörsstudenten Patrik Österberg hem och gjorde då precis som så många andra gör nuförtiden, tog upp telefonen och började scrolla. Eskilstunasonens studiemotivation hade dalat och på Facebook såg han att Silja Line sökte personal. Patrik som alltid tyckt om havet och länge fascinerats av ett liv till sjöss tog tillfället i akt och sökte. – Jag fick jobb inom cateringen på Silja Galaxy, och trivdes så bra där att jag 2013 valde att börja studera Sjöingenjör i Kalmar. År 2017 var examen avklarad och Patrik började jobba som motorman på Stena Danica. 2018 tillbringade han på Star Cruises som andremaskinist tills han i slutet av året valde att gå tillbaka till Stena Line igen. Patrik hann även med några svängar på Stena Germanica och Stena Nautica innan han, i sommars började på sin nuvarande arbetsplats, TT-Line, där Patrik är andremaskinist på Huckleberry Finn.

SWIMMING - WOMEN (>3 000 m) VESSEL

NAME

Silja Symphony

Natalie Rec

426 473

Stena Scandinavica

Vivi Nord

453 000

Kristin Åstrand

METER 50 400

Results below 3 000 m can be found at www.seatime.se

När det kommer till sjöfolksmotion utmärker sig Patrik särskilt inom simning. Det hela började för 15 år sedan när han fick problem med ryggen. – Sedan dess är jag en glad motionssimmare som kanske simmar hellre än bra även om 15 år av motionssim och ett par crawlkurser i Kalmar har gjort att jag simmar hyggligt. 2019 flyttade Patrik till Göteborg och i samband med flytten fick han också nys om Rosenhill och att det fanns en simbassäng där. För Patrik som bodde på Hisingen blev det smidigt att åka dit och på Rosenhill slapp man dessutom att trängas i bassängen. Normalt använder sig Patrik av Valhallabadets 50-metersbassäng men under hösten, när alla offentliga simhallar stängde blev Rosenhill-bassängen guld värd. – Sjöfartsklustret kan man däremot lita på, och Rosenhill förblev både öppet och fritt från trängsel ett tag till, innan även bassängen där stängde. Under sina simpass träffade Patrik på Glenn Hjelle, motionsansvarig på Sjömansservice som då tipsade Patrik om onlinetjänsten SeaSportal. Glenn passade också på att ta bilden ovan på Patrik, för att promota simningen i sjöfartskretsar. – Jag tog med några posters om SeaSportal till jobbet och satte upp i mässen och i gymmet, och passade på att berätta för mina kollegor att vi nu har ett idrottslag för Huckleberry Finn där vi tillsammans kan motivera varandra och bygga en starkare gemenskap, avslutar Patrik Österberg. Text: Patrik Österberg/Joakim Malmberg Foto: Glenn Hjelle 11


RUNNING PROFILE: JAN GULLBRANDSSON - CHEF, M/T RAMANDA

23 PÅ SID Å JAN P R E D U BJ MT LSOSA Ä H T ET CEPT LAXRE

In the late 70’s sailor Jan Gullbrandsson took his first step into the marine world. The ship was the container vessel Annie Johansson and Jan was 17 years old. Since then, he has continued in the service of shipping. Today, Jan is working as chef at the shipping company Älvtanks M/T Ramanda. He has reached the age of 61 and is still active in sea sports. – Among other things, it was the Swedish Seamens Service (at that time HKF) that motivated me to start exercising. When Jan started his first job onboard, his training consisted mostly of table tennis and occasionally a little powerlifting with a barbell where the weights had rusted. There was also a homemade punching bag made of sawdust for boxing. The contrast to today is huge. – Now we have a modern gym that is widely used by the crew. The work on board is less physical nowadays and the mindset is completely different in terms of the health aspect, something that is also reflected in the diet. In the 90’s, when Jan worked on the Gotland line, he one day set out in an attempt to run a lap around The Visby City Wall. Jan got some taste for it. The next step was the half marathon Göteborgsvarvet. – Rosenhill Seamen’s Center arranged transport and barbecue after the race. This became a tradition for 16 years. I was also in Östersund with Sjömansservice and ran S:t Olavsloppet, which is a relay race of 300 km. A wonderful group from several shipping companies under the name “Team Seafarers” got attention during the race and the organizers had a hard time grasping that we were sailors in the merchant navy. Are you a fisherman? they asked. 12

”I have promised myself never to freeze again”

Jan continued to run and marathons became a natural development of his new interest, which over the years has taken him to many different places around the world. Most of his marathons took place in Stockholm, but Jan has also been running in many of Europe’s capitals and in 2003 he participated in New York City Marathon. But the favorite race took place in the cradle of the Olympic Games. – The Athens Marathon was especially cool since the track runs on classic ground. With a trembling lower lip I ran towards the finish line at the magnificent marble stadium in Athens. Over the years, Jan has also cycled the Vätternrundan and swum across the Öresund. Jan’s greatest sea adventure was when he crossed the North Atlantic with the open Viking ship Draken Harald Hårfagre. The expedition was to follow in the footsteps of the Viking Leif Eriksson and started from Haugesund in Norway, via the Shetland Islands, the Faroe Islands, Iceland, Greenland with the final destination Lánse aux Meadows in New Foundland, Canada. During the trip, Jan cooked for 33 people on four gas plates under a tent cloth. Life on board was very physically demanding so the food needed to be high in energy and the meals were eaten while sitting on deck. Jan says that the experience was very cold and wet but the views among the icebergs were fantastically beautiful. – After such an adventurous journey, you really appreciate the comfortable life on board a modern tanker, with running hot water, shower, toilet, a comfortable berth, and the well-equipped galley. I have promised myself never to freeze again, says Jan Gullbrandsson. Text: Jan Gullbrandsson/Joakim Malmberg Photo: Martin Larsson


About Running Running is an individual competition. The goal is to collect kilometers. The fine thing about running is that you can do it anywhere. Activities such as walking, Nordic walking (with poles), cross-country skiing, long-distance skating, and rowing-machine exercise also count in Running. Run over 42,2 km to get the medal Running Beginner, 457 km for Running Exerciser and 1037 km to become a Running Master. In the table below we have marked the Running Masters.

MEN (>200 km) VESSEL

KM

VESSEL

NAME

Klas Fjällrot

NAME

1 360

Skarven

Josef Carlsson

Ale

Lars-Bertil Gustafsson

1 324

Astina

Andreas Rönnkvist

KM

219

Solero

Joachim Meier

309

899

Solsund

Måns Larsson

3 635

Astral

Anders Magnusson

1 201

Solsund

Simon Larsson

438

Astral

Anders Melin

1 578

Svea

Martin Samuelsson

702

Astral

Marek Szczescikiewicz

1 371

Svitzer Skuld

Fredrik Hultgren

847

Astral

Mihails Ovcinnikovs

2 061

Svitzer Skuld

Morgan Westerberg

Atle

Björn Johansson

234

Svitzer Skuld

Robert Sörling

2 443

Atle

Karl Herlin

Atle

Love Brovik

Atle

1 090

215

Tannhauser

Per Lundholm

639

985

Tavastland

Fleming Andreasson

397

Philip Fredriksson

1 344

Tavastland

Mårten Jansson

424

Atle

Roger Pettersson

2 150

Tavastland

Tobias Sandberg

720

Baltica

Erling Sandén

1 231

Ternholm

Dan Deshayes

357

Baltica

Jonas Vedsmand

209

Ternholm

Elias Möller

733

Bonito

Peter Carlsson

1 363

Ternholm

Filip Lancing

524

Bro Nuuk

Mikael Hjort

221

Ternholm

Kenth Möller

Dana

Klas Utbult

667

Ternholm

Rey Adorable

1 630

Drotten

Matti Björebro

322

Ternholm

Sebastien Gustafsson

1 394

Ek River

Philip Tan

343

Transocean Offshore

Daniel Davidsson

Evinco

Joakim Winck

507

Traviata

Andreas Lindqvist

Evinco

Linus Pousar

544

Traviata

Börje Mårderyd

Evinco

Romeo Abellana

1 871

Excello

Karl Hermansson

Traviata

Filip Rosenberg

407

Viberö

Henrik Löfgren

548

267 504 2 331 533 2 153

Excello

Markus Sjöberg

571

Windsor knutsen

Jan-Erik Tengström

827

Floatel Victory

Niclas Schwartz

3 590

Visby

Nicklas Liljegren

558

Floatel Victory

Patrik Sundquist

278

Ymer

Ivan Öström

Fox Sunrise

Joachim Kraaij

603

Ymer

Jonas Danielsson

Fox Sunrise

Johannes Lantz

202

Fröja

Magnus Hansson

283

Furenord

Aljohn Conte

220

Gustaf af Klint

Magnus Ottosson

284

VESSEL

NAME

Heather Knutsen

Klas Fagerberg

291

Thun Venern

Ellinor Brandt

361 1 252

WOMEN (>200 km) KM

1 216

Herbert

Erik Larsson

314

Svea

Malin Andersson

2 011

Jacob Hägg

David Sten

960

Solsund

Julia Larsson

1 494

Jacob Hägg

Ola Ekmark

456

Solsund

Patricia Larsson

561

Lots

Gustav Lindberg

2 018

Skarven

Cecilia Bengtsson

752

1 234

m/s Stockholm

Bernt Lennis Lennerborn

Mercurius

Mathias Nilsson

Mercurius

Niklas Gustafsson

Mignon

Anders Sjöström

Mt.Ternsea

Madison Villavert

Naven

Per Fransson

Oberon

Johan Karlsson

Oberon

Jonas Larsson

369

Oberon

Marcus Johnson

596

Ramanda

Jan Gullbrandsson

864

Ramona

Fredrik Jonsson

261

Ramona

Jens Pettersson

257

Ramona

Oscar Sörensson

282

Scandica

Mattias Karlsson

5 314

Scorpius

Johan Andersson

1 429

Sigrid

Robert Olander

242

Sigrid

Robin Albertsson

709

Silvertärnan

Joakim Lindgren

277

334 1 050

Sigrid

Sandra Boman

261

Mercurius

Helena Ljungqvist

918

Jacob Hägg

Kajsa Skafte

503

Bitflower

Elinor Näslund

1 711

674

Baltic Bright

Annika Korsbo

1 203

1 345 221

298

Results below 200 km can be found at www.seatime.se

13


Sommartävlingen

Ternholm plockade hem första platsen i poängtävlingen. Ombord har de tolv aktiva motionärer och här poserar Kent Möller, Filip Lancing, Sebastien Gustafsson och Nils Möller i vinsterna från tävlningen. Fotot: Mike Tengelin

SEASPORTAL’S SOMMARTÄVLING 2020 Under sommaren genomförde Sjömansservice något vi kallade för Sommartävlingen. Syftet var bland annat att få sjömännen att hålla igång motionerandet även under årets varmare månader. Tävlingen gick ut på att de som redan var aktiva i Sports League skulle registrera minst 15 poäng under perioden 1 juli till 31 augusti. Under samma period gällde det även att rekrytera fler besättningsmedlemmar till fartygslaget i SeaSportal eller att få igång dem som ännu inte hade börjat registrera sig. Alla träningspass som ingår i tävling Sports League ingick även i Sommartävlingen. Snabba promenader, simning och cykling gav också poäng.

Svitzer Skuld var också starka poängplockare. Priserna fick de när de besökte Johannisborg för lite bastu och bordtennis. Fr. v. Robert Sörling, Fredrik Hultgren, Björn Samuelsson.

YOU CAN OUR NOW PRINT Y SEASPORTALMEDALS AS DIPLOMAS

Seafarers’ Sports

DIPLOMA Proudly presented to

Adam West

När tävlingen var avslutad hade alla deltagare sammanlagt genomfört över 5 000 träningspass och färdats över 40 000 kilometer till fots, på cykel eller i havet. SeaSportal har dessutom fått en mängd fler sjömotionärer att registrerar sig där vilket både är viktigt och väldigt roligt. Vi är övertygade om att en aktiv fritid ger en mer hälsosam och meningsfull tillvaro till sjöss. Mycket starkt jobbat! Ni som ännu inte kommit igång med att använda motionsportalen SeaSportal för att logga er träning, är varmt välkomna att registrera er. Det är givetvis helt kostnadsfritt.

Swimming Master 2020 You have swum more than 40,6 km during the sports year. This equals the distance of Dover-Calais.

SeaSportal hittar du på idrott.sjofartsverket.se 14

Issued by The Swedish Seamen’s Service


SJÖPOKALEN SJÖPOKALEN TRACK TRACK& &FIELD FIELD

Foto: Fiducia rederi

SOFIA HÖLL TÄTEN ÄNDA IN I MÅL

Under ett år som på många sätt varit ganska dystert är det tur att det finns ljusglimtar. För Sjöpokalsambassadören Lasse Hult är mötena med sjöfolket och sjöfolksidrotten just sådana.

vinna, utan att deltaga! Men att göra bra ifrån sig gör ju inte ont, säger Lasse Hult.

– Genom mina år i Sjömansservice har detta varit det märkligaste, med tanke på pandemin. Men så har det ju varit för de flesta. Mycket blev nedstängt och det gällde att anpassa sig. Plötsligt fick man inte besöka alla fartyg och sjömännen fick inte gå iland och så är det fortfarande, berättar Lasse Hult.

Text: Jimmy Eriksson/Lasse Hult Foto: Jesper Ek/Lasse Hult

Vi på Sjömansservice gratulerar alla vinnare, tackar för glatt deltagande och hoppas på kära återseenden under 2021.

Trots det lyckades Lasse dra igång de första fartygsbesättningarna och sedan hakade flera på. När idrottsåret skulle sammanställas stod det klart att 40 fartyg med svensk flagg deltagit i Sjöpokalen under 2020. Fartyget Sofia från rederiet Fiducia låg på Falkvarvet i ungefär två veckor, i mitten av januari 2020. Gänget ombord hade då en stund över för att aktivera sig. Efter det blev det flera friidrottstillfällen – några i Falkenberg och ett i Norrköping. Den dubbla besättningen är 10 personer och alla presterade resultat under året. Insatserna ledde till att Sofia snabbt seglade upp i ledningen och lyckades sedan hålla sig kvar ända till slutet. Det är så man vinner Sjöpokalen.

Väl i Norrköping passade Erika Henwood på att generera fler poäng.

Den närmaste konkurrenten under året var forskningsfartyget Svea, som gick från 19:e plats 2019 till att ta andraplatsen 2020. I topp-5-tabellen hittar vi också Solsund, Ida H och Fram, som alla givetvis också gjort fina resultat i tävlingen. Men Sjöpokalen är mer än en tävling. Idrottstillfällena skapar sammanhållning och skratt och ger ofta minnen för livet. – Inte minst för eleverna är det ett härligt ”brake” i vardagen. Att på kajen eller på en grön gräsmatta, tillsammans med någon eller några i besättningen, få sporta en stund. Det viktigaste är inte att

Den andra halvan av Sofias besättning.

15


SJÖPOKALEN TRACK & FIELD

SVEA

Ja, det var en dag i juni, då när sommarn är som bäst. Medan fartyget Svea låg till kaj i Halmstad kunde besättningen, i strålande väder och med glada miner, utföra en massa aktiviteter. Det hoppades på höjden, på längden, det stöttes kula och det sprangs 60 meter. En härlig dag helt enkelt.

Klara Magnusson från Svea hoppar 2,0 meter i stillastående längdhopp medan resten av besättningen väntar på sin tur. Det hela skedde när faryget låg på varv i Falkenberg, en varm dag i september.

IDA H

Under ett hamnuppehåll i Norrköping i slutet av november, tog sig gänget från Ida H till Johannisborg Seamen’s Club för att göra poäng i Sjöpokalen. Sjömansservice Adam Nordström övervakar hoppet.

Ida H

16

Bilden t.v.: Besättningen på Ida H hade planerat friidrott på kajen denna lördag i augusti. Så blev det också. Här stöter Evita Wall iväg kulan som om hon aldrig gjort annat.


Om Sjöpokalen Lagtävlingen i friidrott har sedan 1954 aktiverat och roat sjöfolk inom den svenska handelsflottan. De individuella resultaten inom friidrottsgrenarna – 60 meters löpning, kulstötning, längdhopp med och utan ansats samt höjdhopp med och utan ansats – sammanställs till fartygstävlingen Sjöpokalen. Poängsystemet bygger på fem olika åldersklasser. För att få höga poäng i fartygstävlingen lönar det sig att få så många som möjligt att delta.

About Track & field The team competition in track and field have activated and diverted the seafarers of the Swedish merchant navy since 1954. The individual results of the track and field events – 60 meter run, shot put, running and standing long jump, and high jump – are put together to a ships’ competition. The total of points is based on five age classes. To get a good score it pays off if as many crewmembers as possible take part.

Jacob Häggs besättning bjuder på en härlig aktivitetsbild

SOLSUND

FRAM

Solsund fungerar som skolfartyg till Praktiska gymnasiet från september till maj. En vacker dag i november arrangerade de själva ett friidrottstillfälle i Kalmar för studenterna. FARTYG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sofia Svea Solsund Ida H Fram Fox Luna Ortviken Jacob Hägg Nimbus Scandica Glomskär Sunnanvik Envik Skuld Östrand Akleja Gute Jutlandia Sea Listerland Norden

* DB = Dubbel besättning

POÄNG

DB*

24083 48707 12985 19785 15450 14160 24240 13629 18066 10885 4379 14067 11226 2730 10483 5737 7877 10553 3399 2936

10 22 8 12 10 14 24 14 24 16 8 30 24 6 24 16 22 32 12 14

ANTAL

SNITTPOÄNG

10 26 19 15 12 11 19 8 18 6 3 14 8 1 9 3 6 7 5 5

2408,3 2280,8 1785,0 1703,8 1581,0 1011,4 1010,0 973,5 752,8 680,3 547,4 468,9 467,8 455,0 436,8 358,6 358,0 329,8 283,3 209,7

HOPPfulla killar visar FRAMfötterna, som vår Lasse Hult förmodligen skulle uttryckt sig. Björkarna hade just spruckit ut när några killar från fartyget Fram ville göra resultat i Falkenberg. FARTYG

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nautilus Gotland Neptunus Obbola Lexus Mercurius Tresfjord Frog Cygnus Skagerak Vinga Safir Ramona Astina Coralius Fure West Ramelia Donia Astral Solero Sigrid Oden

POÄNG

4379 9335 3618 3828 1590 3464 1569 1003 1185 1421 1021 1395 1260 1290 894 808 966 650 250 415

DB*

ANTAL

SNITTPOÄNG

4 14 3 5 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

199,0 179,5 164,5 159,5 159,0 133,2 130,8 125,4 118,5 88,8 85,1 69,8 57,3 53,8 44,7 40,4 40,3 21,7 11,4 10,4

22 52 22 24 10 26 12 8 10 16 12 20 22 24 20 20 24 30 22 40

Besök www.seatime.se för den kompletta tabellen.

17


FRIIDROTT TOPP 3

AKLEJA

Evelina Reimbert och Rolan Inostrantsev passade på att göra resultat under ett stopp i Falkenberg.

FOX LUNA

Herrar / Klass 1 / 60 meter 1. Lars-Peter Klevsäter, Sofia 2. Rolan Inostrantsev, Akelja 3. Ronar D Fubensiv, Jutlandia Sea Herrar / Klass 1 / Kula 1. Sebastian Rohner, Ida H 2. Lars-Peter Klevsäter, Sofia 3. Rolan Inostrantsev, Akleja

Meter 12,93 12,87 12,49

Herrar / Klass 1 / Längdhopp utan ansats 1. Sebastian Rohner, Ida H 2. Lars-Peter Klevsäter, Sofia 3. Martin Hjortsjö, Svea

Meter 3,01 2,89 2,87

Herrar / Klass 1 / Höjdhopp utan ansats 1. Lars-Peter Klevsäter, Sofia 2. Rolan Inostrantsev, Akleja 2. Sebastian Rohner, Ida H

Meter 1,40 1,25 1,25

Herrar / Klass 2 / 60 meter 1. Daniel Petersson, Jutlandia Sea 2. Errol G Palorma, Jutlandia Sea 3. Jonas Askejong, Svea

Sek 7,2 7,8 7,9

Herrar / Klass 2 / Kula 1. Anders Listerberg, Fox Luna 2. Axel Oscarsson, Skagerak 2. Daniel Petersson, Jutlandia Sea

Meter 12,78 12,10 12,10

Herrar / Klass 2 / Längdhopp utan ansats 1. Per Emil Nordqvist, Svea 2. Fredrik Falkman, Jacob Hägg 3. John Michael D Luna, Östrand

Meter 2,67 2,61 2,58

Herrar / Klass 2 / Höjdhopp utan ansats 1. Roy Conde, Östrand 2. Daniel Åström, Fram 3. Erik Gripse, Glomskär

Meter 1,15 1,08 1,07

Herrar / Klass 3 / 60 meter 1. Robert Sörling, Skuld 2. Anders Nyholm, Svea 3. Johan Mellberg, Svea

Under andra halvan av maj kom Fox Luna till Kalmars hamn. Sex peroner kunde lämna fartyget för en stunds idrottande. Här är det Aroa Issa som testar på längdhopp utan ansats och även det stillastående höjdhoppet gick fint. Det hela blev en väldigt trevlig tillställning.

18

Sek 7,2 7,4 7,8

Sek 7,6 8,0 8,1

Herrar / Klass 3 / Kula 1. Johan Wilk, Lexus 2. Darek Zarzycki, Sofia 3. Ola Pettersson, Scandica

Meter 13,21 11,99 11,77

Herrar / Klass 3 / Längdhopp utan ansats 1. Robert Sörling, Skuld 2. Michael Wångroth, Fram 3. Robert Rosendahl, Jacob Hägg

Meter 2,90 2,80 2,79

Herrar / Klass 3 / Höjdhopp utan ansats 1. Robert Rosendahl, Jacob Hägg 2. Joel Lopez, Östrand 3. Darek Zarzycki, Sofia

Meter 1,10 1,02 0,97


Damer / Klass 1 / 60 meter 1. Maja Lundberg, Svea 1. Lovisa Ekstrand, Svea 3. Evelina Reimbert, Akleja Damer / Klass 1 / Kula 1. Hanna Svensson, Fox Luna 2. Klara Magnusson, Svea 3. Emelie Lundberg, Neptunus

Sek 8,3 8,3 8,5

JACOB HÄGG

Meter 8,62 8,58 8,27

Damer / Klass 1 / Längdhopp utan ansats Meter 1. Lovisa Ekstrand, Svea 2,50 2. Hanna Svensson, Fox Luna 2,48 3. Evita Wall, Ida H 2,19 Damer / Klass 1 / Höjdhopp utan ansats 1. Evita Wall, Ida H 1. Lovisa Ekstrand, Svea 3. Evelina Reimbert, Akleja

Meter 0,92 0,92 0,82 Jacob Hägg tog hem första platsen i fjolårets turnering. I år räckte insatserna till en hedervärd åttondeplats.

Damer / Klass 2 / 60 meter 1. Erika Henwood, Sofia 2. Kajsa Skafte, Jacob Hägg 3. Aroa Issa, Fox Luna

Sek 8,6 9,7 9,9

Damer / Klass 2 / Kula 1. Erika Henwood, Sofia 2. Ina Salmose, Ortviken 3. Kajsa Skafte, Jacob Hägg

Meter 7,97 7,93 7,05

NAUTILUS

Damer / Klass 2 / Längdhopp utan ansats Meter 1. Erika Henwood, Sofia 2,18 2. Aroa Issa, Fox Luna 2,04 3. Alexandra Abrahamsen, Glomskär 2,00 Damer / Klass 2 / Höjdhopp utan ansats 1. Erika Henwood, Sofia 2. Kajsa Skafte, Jacob Hägg 3. Ina Salmose, Ortviken

Meter 1,10 0,90 0,83

Damer / Klass 3 / 60 meter 1. Martina Wessberg, Skarven 2. Helen Pettersson, Svea

Sek 9,99 11,00

Damer / Klass 3 / Kula 1. Martina Wessberg, Skarven 2. Helen Pettersson, Svea 3. Cathrine Essén, Östrand

Meter 8,02 7,84 6,36

Besättningsmedlemmarna på Nautilus fortsätter att samla poäng så fort tillfälle ges.

NEPTUNUS

Damer / Klass 3 / Längdhopp utan ansats Meter 1. Martina Wessberg, Skarven 1,91 2. Helen Pettersson, Svea 1,90 3. Cathrine Essén, Östrand 1,88 Damer / Klass 3 / Höjdhopp utan ansats 1. Martina Wessberg, Skarven 2. Cathrine Essén, Östrand 3. Helen Pettersson, Svea

Meter 0,82 0,78 0,54

Emelie Lundberg, som var elev på Neptunus, stöter kula. Hennes längsta stöt under året mätte 8,27 meter, vilket gjorde henne till trea i Klass 1. Per Jorgelin står bakom och hejar på medan han väntar på sin tur.

19


FRIIDROTT TOPP 3

NIMBUS

När Nimbus är full besättning är de åtta atleter ombord. När de låg till kaj i Hamstad Hamns oljedel passade de på att göra fina resultat.

ORTVIKEN

Herrar / Klass 4 / 60 meter 1. Leopoldo Seno, Jutlandia Sea 2. Jonny Henriksson, Ortviken 3. Lennart Österberg, Scandica Herrar / Klass 4 / Kula 1. Jonny Henriksson, Ortviken 2. André Granstedt, Sofia 3. Morgan Svensson, Östrand

Meter 11,97 11,20 10,89

Herrar / Klass 4 / Längdhopp utan ansats 1. Berth Petersson, Fram 1. David Steen, Jacob Hägg 3. Morgan Svensson, Östrand

Meter 2,60 2,60 2,54

Herrar / Klass 4 / Höjdhopp utan ansats 1. André Granstedt, Sofia 2. Martin Samuelsson, Svea 3. Ibrahim Nabolsi, Gute

Meter 1,10 1,00 0,95

Herrar / Klass 5 / 60 meter 1. Anders Thorsson, Ortviken 2. Anders Avèn, Ortviken 3. Torsten Klevsäter, Sofia

Sek 9,7 9,8 10,1

Herrar / Klass 5 / Kula 1. Torsten Klevsäter, Sofia 2. Anders Thorsson, Ortviken 3. Sune Jansson, Mercurius

Meter 10,42 9,36 7,99

Herrar / Klass 5 / Längdhopp utan ansats 1. Sune Jansson, Mercurius 2. Torsten Klevsäter, Sofia 3. Leif Svanberg, Ida H

Meter 2,39 2,38 1,79

Herrar / Klass 5 / Höjdhopp utan ansats 1. Sune Jansson, Mercurius 1. Torsten Klevsäter, Sofia 1. Bo Strange, Ida H 1. Leif Svanberg, Ida H

Meter 0,82 0,82 0,82 0,82

Inför hamnanlöpet hörde besättningen på Ortviken av sig till Sjömansservice. De berättade att de ville klättra några platser i Sjöpokalen. Lasse Hult mötte upp dem med friidrottsattiraljer och ganska snart var den grådaskiga oktoberdagen fylld med värme och skratt.

SCANDICA

Scandicas atleter gjorde bra ifrån sig på kajen i Varbergs hamn denna härligt sommarljumma dag i början av juni. Årets samlade insatser tog laget till en tiondeplats i Sjöpokalen 2020.

20

Sek 8,0 8,8 8,9


Damer / Klass 4 / 60 meter 1. Helén Hessel, Svea 2. Ullrika Wedin, Svea 3. Lisbeth Stensson, Sofia

Sek 8,9 10,1 12,8

Damer / Klass 4 / Kula 1. Lisbeth Stensson, Sofia 2. Helén Hessel, Svea 3. Helene Dahlström, Listerland

Meter 7,26 6,99 5,21

Damer / Klass 4 / Längdhopp utan ansats 1. Ullrika Wedin, Svea 2. Lisbeth Stensson, Sofia 3. Helén Hessel, Svea

Meter 1,68 1,66 1,58

Damer / Klass 4 / Höjdhopp utan ansats 1. Lisbeth Stensson, Sofia 1. Helén Hessel, Svea 3. Ullrika Wedin, Svea

Meter 0,72 0,72 0,54

Damer / Klass 5 / 60 meter Inga deltagare

Sek

Damer / Klass 5 / Kula Inga deltagare

Meter

Damer / Klass 5 / Längdhopp utan ansats Inga deltagare

Meter

Damer / Klass 5 / Höjdhopp utan ansats Inga deltagare

Meter

SUNNANVIK

ÖSTRAND

Fredagen den 9 oktober kom friidrotten till nederländska Terneuzen när cementbåten Sunnanvik tog klivet in i Sjöpokalen efter att ha gjort fina resultat. Hela elva stycken ur besättningen tog sig utanför grindarna för att springa 60 meter, stöta kula och hoppa längd- och höjdhopp.

ÖSTRAND

Två höjdhoppare från Östrand från två olika tillfällen. Till vänster ser vi Cathrine Essén heja på Joel Lopez, som flyger över ribban. Cathrine var den som såg till att Östrands gäng kom igång med friidrottandet under året.

21


TT

RO av r D ä I EN g h S n å de a. rar r LK ÅR g m vi ern tte isa et FO M o n Ö NO e n afi trä å v yck en. J g n r S E t s G en fa tog porid, e mrot vad t t t n fo de t int id A e e t n d v Vi rki rliga om nne att inom isstag. r gockså a ä en u å s v id gö o am h v sv ks at k å Ä n oc dr d et ra tan ch e e än ice t v ba u je o v e d ör r f se olk lket inte an, läd ord. s f n ö s g Sj jöfoott häl till omb ma s dr jö i ör rar ap r, S f id sk ga b at n i r lsn Hä

22


MAT FÖR HÄLSAN

GULLBRANDSSONS ÖRTLAX TILL VARM POTATIS- OCH ROTFRUKTSSALLAD MED SERRANOKRISP OCH PEPPARROTSCREME 4 portioner Ugn:150°C Laxen 800 g laxfilé 2 msk salt 2 msk socker 1 st lime (juicen) 1 dl hackade örter ex. persilja, körvel, basilika, koriander

Pepparrotscreme 1 dl crème fraiche alt. yoghurt naturell eller Smetana. 1-2 msk riven pepparrot 1 st lime (cest) Salt och peppar

Serranokrisp 4 skivor serranoskinka

Potatis och rotfruktssallad: Koka potatisen och skala den efter att den svalnat något. Skala rotfrukterna och skär dem i bitar. Förväll dem lätt i grönsaksbuljongen. Skiva rödlök, purjolök, blekselleri och rädisorna. Blanda grönsakerna. Blanda buljongen med vinäger, senap, salt och peppar och värm upp i en kastrull och slå över grönsakerna. Tillsätt rikligt med hackad persilja.

Potatis- och rotfruktssallad 400 g potatis 1 st morot 1 st palsternacka 10 cm purjolök 10 cm blekselleri 4 rädisor 1 st rödlök 1 dl grönsaksbuljong (alt vatten+buljongtärning) 2 msk rödvinsvinäger 2 tsk dijonsenap 1 dl persilja Salt och peppar

Tillvägagångsätt:

Pepparrotscreme: Blanda crème fraiche, pepparrot, limecest, ev. några droppar juice och smaka av med salt och peppar. Serranokrisp: Lägg skinkskivorna på ett bakplåtspapper och torka i ugnen 150°C i ca. 10-15 minuter. Smula sönder och strö över laxen vid servering. Laxen: Blanda salt och socker och gnid in laxbitarna och låt rimma i ca 20 min. Strö över örthacket och pressa över lime. Ugnsbaka i 150°C till en innertemp på 55-58°, ca 20 min. 23


INNEBANDY

NORDIC OPEN MARIEHAMN Kai Korhonen från Silja Serenade gör mål mot Baltic Princess och firar med ett segervrål.

NYKOMLINGARNA BALTIC PRINCESS VANN FARTYGS-LAGENS INNEBANDYTURNERING Innebandyturneringen på Åland spelades senare än vanligt, den sjunde mars. 16 lag var anmälda men tyvärr fick två lag förhinder, vilket ledde till att det blev 14 lag som kämpade om titeln. Från gruppspelet gick alla vidare till en kvalomgång, där de åtta bästa lagen gick vidare till semifinal. Mesta mästarna Silja Serenade förlorade överraskande sin kvalomgångsmatch mot blivande finalisterna i laget Vaparit 1, som kom med ett starkt lag till årets turnering. Från semifinalmatcherna gick bekanta lag vidare – Birka Stockholm, Högskolan Åland, Vaparit 1 – men också nykomlingarna Baltic Princess. I bronsmatchen möttes de lokala konkurrenterna Ålands Högskola och Birka Stockholm. Birka Stockholm lyckades efter en tajt match knycka bronsmedaljerna med resultatet 1-0. Lika jämn blev finalen, där Baltic Princess till slut knep turneringsvinsten över Vaparit 1 med 1-0. När turneringen avslutats tog sig alla spelare till Hotel Adlon för bastu och därefter till Sportbaren för traditionell pizzameny. Där delades också alla pokaler och specialpriser ut. Finska Sjömansservicebyrån (MEPA) passade också på att dela ut Kekkoskannan, som tillfaller det fartyg som utfört bäst idrottsprestationer under år 2019. Priset tilldelades den här gången Birka Stockholm. Turneringen arrangerades av Sjömansservice och Finska Sjömansservicebyrån, MEPA. Vi tackar ännu en gång alla sponsorer som gör turneringen möjlig: ME Group, Alandia försäkring, Tallink Silja och Hietalahden Apteekki. Text: Jari Raminen Foto: MEPA 24

Baltic Princess poserar stolt med turneringens åtråvärda guldbuckla.

RESULTAT & UTMÄRKELSER: 1. Baltic Princess 2. Vaparit 1 3. Birka Stockholm 4. Högskolan Åland MVP spelare: Ville Lejtelä, Bore Playmaker: Niko Wirman, Baltic Princess Bästa damspelare: Erica Öström, Birka Stockholm Bästa målvakt: Frans Viitanen, Baltic Princess Spelglädje: Finnlines Fair play: ENÅ


FUTSAL ROSENHILL

bildtext

HÖG KLASS I EN MYCKET JÄMN TURNERING OljOla tog inte bara segern utan fick dessutom utmärkelserna Bästa målvakt och Bästa poänggörare.

Den 8:e februari kl. 10 drog årets futsal-turnering igång. Tolv lag var anmälda och samtliga kom till Rosenhill med en härlig inställning. Nya lag i årets turnering var Sirius, Skärgårdsbåtarna och Styrsöbolaget, som alltså deltog i sin första futsal-turnering. När tävlingen dragit igång visade det sig snart att alla lagen var oerhört jämna och höll hög klass. Vi i tävlingsledningen rankar den som den bästa vi haft. I första kvartsfinalen vann OljOla stort mot Stena Jutlandica med 5-0. Andra kvartsfinalen bjöd på en mer jämn match, där Sirius Shipping tillslut segrade mot Klippans Båtmän med resultatet 1-0. Den tredje kvartsfinalen vann Terntank med 3-1, efter en spännande drabbning mot Chalmerslaget Dickson. Fjärde kvartfinalen, mellan Skärgårdsbåtarna Northern Offshore Services slutade 1-3. NOS:arna bjöd på grymt bra spel. I vår första semifinal möttes OljOla och Sirius Shipping i en spännande match som slutade 3-1. I semifinal nummer två spelade NOS mot Terntank. Dramatik blev det när NOS, i matchens slutsekunder, lyckades sätta bollen i mål. Därmed kunde de lämna planen med resultatet 1-0. Finalen – mellan OljOla och NOS – blev en riktigt underhållande match mellan två lag som verkligen inte ville förlora. Men efter en stunds spelande gjorde OljOla det första målet, varpå motståndarna blev pressade. När de sen sköt in 2-0-målet var segern ett faktum. När slutsignalen gick visade resultattavlan samma siffror. Stort grattis till segern, OljOla.

Erik Kristensson från NOS fick den fina utmärkelsen Turneringens bästa utespelare.

RESULTAT & UTMÄRKELSER: 1. OljOla 2. NOS 3. Sirius Shipping Fair play: Skärgårdsbåtarna Bästa målvakt: Tom Nilsson, OljOla Bästa utespelare: Erik Kristensson, NOS Bästa poänggörare: Anders Jansson, OljOla 7 mål

Text och Foto: Glenn Hjelle/Nils Edoff 25


GOLF

SJÖSLAGET OST / SJÖSLAGET VÄST

SJÖSLAGET OST Årets Sjöslaget Ost var en efterlängtad turnering. Efter en synnerligen annorlunda vår och sommar var det många som längtade ut på banan igen. Med 41 deltagare slogs första bollen iväg klockan nio på onsdagsmorgonen den 16:e september. Bland spelarna fanns en salig blandning från olika rederier, ett antal studenter samt ett gäng pensionerade sjöfarare. Den äldsta 79 år och yngsta 21. Drygt hälften av spelarna hade tagit sig ner till Kalmar dagen innan för att spela in sig på banan och för en stunds samvaro på en restaurang under kvällen. Utsikterna för en god turnering hade inte kunnat bli bättre. Kalmar bjöd på en vindstilla dag med strålande sol, 25 graders värme och golfbanan befann sig i utmärkt skick. Deltagarna var väldigt glada över att det gick att genomföra arrangemanget, dessutom på utsatt tid. Något som inte alltid går att räkna med under de omständigheter som för tillfället råder. Många hade sett mycket fram emot att spela vilket märktes tydligt under dagen. För att kunna genomföra årets Sjöslaget Ost så säkert som möjligt, vidtogs en del åtgärder. Bland annat fick prisbordet en något mindre pampig look då alla priser var varsamt inpackade i plastpåsar och själva prisutdelningen ägde rum utomhus. I normala fall brukar man blanda deltagarna ganska friskt men just i år fick de äldre golfspelarna gå i egen boll.

Chalmersstudenten Sam Saetre mitt i svingen.

Obbolas Camilla Hjort gick segrande ur B-klassen.

Roland Helle från Viking Line vann A-klassen.

I skolkampen tog Kalmar Sjöfartshögskola hem segern mot Chalmers. Totalt deltog nio studenter från de båda läroverken. I vanlig ordning var Sjöbefälsföreningen huvudsponsor och stod, bland annat, för tävlingsavgifter och logi för sjöfartstudenterna. Vi vill även tacka Stena-sfären, Wallenius, Viking Line, NOS, Ölandsfärjan och Svitzer, som tillsammans hjälpte till att bidra till ännu en lyckad turnering. Text: Joakim Malmberg Foto: Glenn Hjelle Några av Chalmers och Kalmars sjöbefälstudenter deltog i den så kallade Skolkampen.

26


SJÖSLAGET VÄST

Svingningen i full gång bland bautastenar och vattenfall.

Fr.v. Marie Abrahamsson, Color Fantasy, Thomas Lindberg, Stena Nautica och Måns Larsson från Solsund väntar på att slå ut denna soliga höstdag.

RESULTAT OST A-Klass: Antal slag 1:a Roland Helle, Viking Line 71 SHC 2:a Sven Glans, Oberon 71 3:a Thomas Jönsson, Lily Billner 73 SHC

RESULTAT VÄST A-klass: Antal slag 1:a Jimmie Malmberg, Silja Symphony 75 2:a Glenn Hjelle, Sjömansservice 78 3:a Stefan Kleen, Stena Nautica 79

B-klass: 1:a Camilla Hjort, Obbola 2:a Johannes Lindgren Sjöfartsskolan SI2 i Kalmar 3:a Sebastian Carpelan Sjöfartsskolan SK2 i Kalmar

B-klass: 1:a Mikael Hellström, Älv-Vira 70 2:a Karl Roesner, Svenska Orientlinjen 74 3:a Sam Saetre, Chalmers Sjöing 4 75

70 73 74

Längsta drive hål #11: Nils Edoff

Bästa dam: Camilla Hjort, 70 slag netto

Närmast hål #6: Göran Callebro, 3,86m

Längsta drive: Stefan Horndahl, 241m

Närmast hål #17: Viktor Bohman, 3,15m

Närmast hål #16: Magnus Dahlström, 5,53

Lägsta bruttoscore: Jimmie Malmberg, 78

Närmast hål 2 slag 9#: Ulf Näsström, 2,12 Lägsta bruttoscore: Thomas Jönsson, 81 slag

Den 14 oktober genomfördes Sjöslaget Väst. Golfturneringen skulle egentligen ha ägt rum 27 maj men fick skjutas på framtiden. Intresset var stort från början. På grund av det rådande läget var antalet deltagare begränsat till max 50 tävlanden. Totalt var det 72 anmälda men efter ett antal avhopp, följt av flera påanmälningar landade siffran tillslut på 45 deltagare. Turneringen spelades på Sjögärde Golfklubb som ligger i orten Frillesås cirka 45 minuters bilfärd från Göteborg. Banan ligger på kulturhistorisk mark och är kantad av bautastenar, vattenfall, kanaler och stenbroar. Från klubbhuset är utsikten så god att nästan vartenda hål är synligt. Klockan 09.00 slogs de första slagen. Starten var av typen ”shotgun” vilket innebär att alla grupper startar samtidigt fast på olika hål. Deltagarna gick tre i varje boll, de över 70 fick av säkerhetsskäl gå tillsammans. Att planera utomhusaktivitet i oktober är ju alltid förenat med vissa väderrisker och dagarna innan hade regnet gjort frekventa besök i trakten. Tävlingsdagen bjöd dock på uppehåll och solsken med tolv, tretton grader men en del vind. Bland spelarna gick det att hitta en salig samling golfare, från studenter till pensionärer. Det fanns tävlanden från bland annat Stena Line, Wallenius, Styrsöbolaget och elever från sjöfartshögskolorna, Kalmar och Chalmers. Just i år var det många yngre spelare ute på banan, både från skolorna och båtarna, flera av dem gjorde debut i tävlingen. Efter avslutat spel bjöds det på lunch och prisutdelning i klubbhuset. I den digra blandningen priser fanns bland annat golfbagar, bollar, presentkort och golfklockor, tack vare våra sponsorer. Vi är mycket glada över att årets andra golfturnering i vår regi blev minst lika lyckad som Sjöslaget Ost. Spelarna var fantastiskt nöjda och Sjögärde Golfklubb fick mycket beröm för banan. Vi vill tacka alla sponsorer som gjorde det möjligt för oss att genomföra ännu en mycket lyckad och uppskattad golfturnering. Text: Joakim Malmberg Foto: Glenn Hjelle

27


IDROTTSBELÖNING STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS TILL NYTTA OCH GAGN FÖR SJÖFOLKET

Jan-Eric Alcén och Vaike Frederiksen fick år 2020 ta emot Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Idrottsbelöning.

Sjömanshusstiftelsens Idrottspris 2020. I enlighet med av Stiftelsen år 2003 fastställda statuter skall årligen utdelas en belöning, grundad på framstående gärningar, utförda inom verksamhetsområdet idrott och motion i handelsflottan för främjande av sjöfolkets hälsa samt att öka sammanhållningen inom sjöfolket. Den första utmärkelsen utdelades 2004 och år 2020 utsågs mottagare av den 17:e idrottsbelöningen. Text: Hasse Fredriksson Den totala ombordmiljön i ett fartyg, inte minst inom den tidspressade färjesjöfarten, är ett komplicerat samspel, där fysiska, psykiska och sociala faktorer på olika sätt spelar in. Trots att det råder allt bättre tekniskt goda förhållanden både vad gäller arbetsvillkor och faciliteter ombord krävs att det på olika sätt skapas både fysisk och psykisk tillfredsställelse inom ramen för människans behov. Stena Line har flera fartyg, där besättningarna under många år på ett föredömligt, entusiastiskt och målmedvetet sätt har engagerat sig för friskvård, motion och idrott. Enligt idrottsjuryns bedömning är det framför allt två ”eldsjälar” ombord på Stena Nautica som helt i enlighet med Idrottsprisets statuter på ett särskilt berömvärt sätt har varit inspiratörer för besättningens aktiva agerande inom friskvårdsområdet. Enligt vår mening har de därigenom också kvalificerat sig till att vara vårt förslag till att de i år skall belönas av Sjömanshusstiftelsen och därmed få dela utmärkelsen Idrottspris 2020.

28

Vaike Frederiksen, född 1965, har varit anställd inom olika cateringbefattningar till sjöss sedan 2001, hela tiden hos Stena Line. Förutom att leda olika individuella träningsformer har Vaike under senare år introducerat besättningarna till Tabata-pass, vilket varit välbesökta, konditionskrävande och högt uppskattade cirkelträningspass. Intresset för passen är så stort att det krävts särskilda bokningslistor för att alla som så önskar skall få möjlighet att delta.Vaikes valspråk är: ALLA kan vara med! Det handlar bara om att anpassa rörelser och vikter efter egen förmåga. Mår andra bra, mår jag själv bra! Sjökapten Jan-Eric Alcén, född 1965, har varit anställd inom Stena Line sedan 1981, varav han under de senaste 20 åren tjänstgjort som befälhavare på Stena Nautica. Han har alltid varit den sammanhållande och pådrivande länken inom friskvårdsarbetet ombord, i vilket ingått många olika motionsvarianter. Bland annat har Alcén varit fartygslagets lagledare, ibland även målvakt, vid dess deltagande i Rosenhills årliga fot-

bollsturnering. Vid bordtennisborden ombord avlöser matcherna varandra. Genom att låna utrustning på Rosenhill har besättningen också kunnat samlas i friidrottslig gemenskap på kajen och därmed delta i sjömansidrottens årliga lagtävling om Sjöpokalen. När Stena Nautica för två år sedan råkade ut för en vattenskada måste hela dåvarande gymmet ombord rivas. Efterverkningarna därav visade sig omgående genom en mycket märkbar saknad efter faciliteterna och hur ofantligt mycket det betyder för sjömannen när ett gym inte finns tillgängligt ombord. När gymmet efter ett par år nu är återuppbyggt används dess utrustning flitigt varje dag av många medarbetare. Alcén betonar att betydelsen av arbetsglädje, sammanhållning och kamratskap i ett fartyg skapas genom begreppet närvaro, vilket han själv tillämpar på ett efterföljansvärt och uppskattat sätt. Han sammanfattar arbetet ombord genom att låna ett citat av ledarskapsgurun Simon Sinek, vilken har formulerat uttrycket Success is a teamsport.


UTBLICK ÅRETS KULTURPRISTAGARE BRINNER FÖR SJÖMANSIDROTT En eldsjäl och glädjespridare som troget tjänat sjöfolket i hittills fyra decennier. Seko sjöfolks kulturpris går i år till Lars Hult, tidigare platsombud inom Handelsflottans kultur- och fritidsråd, HKF. – Lasse Hult personifierar allt det som HKF och arvtagaren Sjömansservice står för i sjöfolkets tjänst, sa ombudsman Peter Skoglund som delade ut priset till en märkbart glad och stolt pristagare. I sitt tacktal betonade Lasse att HKF:s och Sjömansservices arbete är både viktigt och givande. – Man får så otroligt mycket tillbaka från sjöfolket, sa han. Lasse började som platsombud på anläggningen Rosenhill i sin hemstad Göteborg. Efter några år flyttade han till Rotterdam där han tjänstgjorde till 1987. Därpå följde två år i den japanska hamnen Kobe. Efter några år tillbaka på Rosenhill återvände han till Rotterdam 1992 och blev kvar där som platsombud fram till 2013 då han formellt gick i pension. Fast mest på pappret. Lasse förhalade till Halland där han numera betjänar sjömän på fartyg i de halländska hamnarna. Som platsombud inom HKF blev sjömansidrott ett av Lasses paradnummer. Seko sjöfolks årliga kulturpris om 25 000 kronor delas ut av Stiftelsen Seko. Texten är en förkortad version av Klara Johanssons artikel från Sjömannen publicerad 25 september 2020.

Helpline cases triple as seafarers seek help during COVID-19 pandemic International 24-hour helpline SeafarerHelp, operated by the International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN), has experienced a surge in demand as the novel coronavirus (COVID-19) pandemic affects seafarers worldwide. In April 2020 alone, ISWAN’s SeafarerHelp handled over 600 new cases – more than triple the number in the same month last year. Many of these cases involve seafarers experiencing issues as a result of the COVID-19 outbreak. In fact, up to 1 May 2020, the helpline has recorded over 470 COVID-19-related cases affecting more than 7,000 seafarers. So far, the most common COVID-19-related problem reported by seafarers to SeafarerHelp is difficulty with repatriation. Crews around the world have been left stranded, unable to disembark from their vessels due to port restrictions or unable to make their home once ashore due to lockdown measures. Over 100 cases so far involve seafarers seeking finwancial assistance, and the SeafarerHelp team has referred those eligible to the ISWAN Hardship Fund and Seafarers Emergency Fund. A similar number of cases were requests for information on topics such as visas, joining ships or port restrictions, and SeafarerHelp provides a first port of call for those unsure where to go.

En stolt och rörd Lasse Hult fick ta emot Seko sjöfolks kulturpris. Foto: Jonas Forslind

SeafarerHelp Deputy Team Manager Yasmine Zhao said: ‘To be able to deal with the high volume of calls, we have added extra shifts and extra staff on top of our normal shift pattern. Our team is working extremely hard to assist seafarers and their families worldwide.’ The text is a shortened version of an article published by ISWAN at www.seafarerswelfare.org on May 13 2020 SeafarerHelp_EnglishCard_20200314.qxp_Layout 1 13/03/2020 12:37 P

+44 7624 818 405 help@seafarerhelp.org info-seafarerhelp.org +44 207 323 2737 (Request call back) l Free help l Confidential l Multilingual l 24/7

www.seafarerhelp.org WhatsApp

+44 7909 470 732

www.seafarerhelp.org

SeafarerHelp

ISWAN’s SeafarerHelp is available 24 hours a day, 365 days a year, and the helpline team speaks a number of different languages. Seafarers and their families can contact the helpline via a range of channels including telephone, e-mail, WhatsApp and Live Chat, and speak confidentially to a trained helpline officer.

29


THE

PODCAST PAGE

Shipping Podcast

Voices from the maritime industry The shipping industry is the backbone of international trade, contributing to the globalization and development of the world, but it is the shipping people who makes the world go around. This is where you meet the maritime professionals, strong characters with an interesting background.

20 Minute Fitness 20 Minute Fitness dives into the science and technology of today’s fitness world for you. Packing need-to-know info about the latest in fitness nutrition, tech, science, and methodology every Thursday. Stay up to date with the current fitness news and trends without taking up all your time. Find out more at 20minute.fitness.

Fartygspodden Fartygspodden är en podcast kort och gott om fartyg. Huvudfokus är passagerarsjöfart, men även annan sjöfart slinker med då och då. Podden startades den 2 april 2017 av frilansjournalisten Christopher Kullenberg Rothvall från Göteborg och fotografen Patrik Lejnell från Stockholm. De båda har varit nära vänner sedan 2008 och fann varandra genom intresset för just fartyg.

30


BÖCKER BOOKS

EN OCEAN AV BÖCKER

– BARA FÖR DIG SOM ÄR SJÖMAN Vårt huvudbibliotek i Göteborg har öppet för besökare måndag-torsdag kl 8.00–13.00. • Hos oss hittar du deckare, romaner, fantasy- och fackböcker i olika ämnen - böcker om motion och hälsa är ett exempel. Vi fyller ständigt på med nya böcker av alla de slag. Saknar du något, kontakta oss gärna. • Du känner väl också till att du som sjöanställd har möjlighet att låna e-böcker från Sjömansbiblioteket? Böckerna och information om hur du lånar hittar du på sjoman.elib.se eller på vår webbsida seatime.se. • I vårt läsrum finns flera dagstidningar och tidskrifter att läsa på plats. Där finns också WiFi. Vi ligger granne med Rosenhill Seamen’s Center, i Göteborg. Välkommen på ett besök!

Ohoy all readers at sea! If you are sailing under Swedish flag, you have access to your own library. The Swedish Seamen’s Library is located at Rosenhill Seamen’s Center in Gothenburg and can offer a large assortment of English books, fiction, fantasy, crime etc. We can bring books aboard, but many are also available as e-books and audio books. Talk to our representative when onboard or get in touch with us directly at sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se

NYA LÄSTIPS FÖR MOTIONÄRER

LYSSNA PÅ EN LJUDBOK! Ljudboksappen Biblio gör det enkelt för dig att välja vad du vill lyssna på och ger dig snabb tillgång till nyutgivna böcker. Du kan söka direkt i appen och välja att ladda ner ljudböcker som du kan lyssna på offline. Precis som tidigare kan du även strömma ljudböcker via appen.

Biblio hittar du i AppStore och på Google Play. Anna & Emil Jönsson Haag: Lev, njut, träna, Mondial 2021. Thorsten Tschirner: Effektiv träning: 8 minuter om dagen, utan redskap, Tukan förlag 2020. Dr Rangaan Chatterjee: Förändra ditt liv 5 minuter i taget: bättre hälsa med enkla steg för varje dag, Norstedts 2020. Annelie Pompe: Naturnära äventyr: små och stora äventyr i vår nordiska miljö, The Book Affair 2020. Kontakta Sjömansbiblioteket på: Tel. 010-478 47 39 E-post: sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se

31


PORT SERVICE

OUR SEAMEN’S CLUBS AND SERVICE STATIONS

JOHANNISBORG SEAMEN’S CLUB The seamen’s club in Norrköping is situated close to the port areas and yet at a walking distance from the city center. In these nice and comfortable surroundings, you are welcome to relax, read newspapers, arrange a barbeque or take part in some sports activities. At Johannisborg, we can offer basketball, volleyball, table tennis, football pitches and a pool table. During wintertime, we arrange indoor team sports at facilities nearby. All seafarers in port are offered transportation to and from the club. When possible, we can also make visits to the port of Oxelösund. Please contact Norrköping for arrangements.

KAKNÄS SEAMEN’S CENTER At beautiful Djurgården in Stockholm, you will find this recreation center open for all seafarers. We provide a calm and relaxing place where you can spend your leisure time. For those engaged in sports, there are good opportunities for fitness exercise, such as an outdoor gym, basketball and football pitches. On a snowy winter day, you can go cross-country skiing in the surroundings, and maybe enjoy a sauna afterwards. If you prefer to stay indoors, you are welcome to take a cup of coffee in our cafeteria, read your e-mails, find internet news from home or just relax.

ROSENHILL SEAMEN’S CENTER In scenic surroundings on Hisingen, Gothenburg you will find one of the most well equipped seafarer’s centers in the world. Rosenhill offers a variety of sports activities, such as gym, basketball, indoor swimming pool, a jogging track and several football pitches with artificial grass. Here you can choose to borrow a bike, play a game of pool, watch TV or just relax. In the shop, you will find a large number of souvenirs and in the cafeteria, you can buy a light meal, phone cards or use our free Wi-Fi, in order to read your e-mails or just browse on the internet. 32

©Joacim Zehlin


You can find our contact data on the back of the magazine. Read more about our clubs and stations at www.seatime.se

PORT SERVICE IN ANTWERP AND ROTTERDAM In Antwerp and other adjacent ports, such as Rotterdam, Gent, Zeebrugge and Terneuzen, our representative visits Swedish ships and Swedish crewmembers onboard foreign flagged vessels. Some of the services we can offer are port information, newspaper distribution, sports, exchange of library and transportation to some of the tourist attractions in Belgium.

PORT SERVICE GÄVLE In Gävle, a representative from Gefle Seamen’s Mission visits ships in port, and there is an unattended drop-in center within the ISPS-area. You will find the premises on Depåvägen 37

PORT SERVICE HALLAND Our representative in Halland visits Swedish ships, mainly in the ports of Falkenberg and Varberg. If possible, a visit in the port of Halmstad can be arranged. Some of the services we can offer are newspapers, sports activities and library exchange.

SEAMEN’S SERVICE MALMÖ In Malmö, the seamen’s club is located in the sports facility Kockum Fritid. Here we can offer a broad variety of activities, such as gym, badminton and squash as well as a swimming pool. If you prefer outdoor activities, you can choose to go jogging, play football or take a walk to the beach at Ribersborg. If you just want to relax, you can choose to play pool or communicate with family and friends through our computers and free Wi-Fi. Together with CMP (Copenhagen – Malmo Port), we run a drop-in center at the cruise terminal during the summer. Our representative can also make visits to the port in Landskrona. Please contact Malmö for arrangements.

SEAMEN’S CHURCH HELSINGBORG The Swedish Seamen’s Service does not have a representative in Helsingborg. Instead, representatives from the Seamen’s Church can offer transportation, library exchange and other services. They can also offer a religious service onboard or in the church. 33


MOVIES

MOVIES ONBOARD The Swedish Seamen’s Service film rental service has been around for decades, and has often been highly appreciated. We offer all Swedish-flagged vessels, and swedes onboard foreign-flagged vessels, new movies on DVD. Every month, a selection of six movies in different genres are distributed onboard, normally through the shipping company or the agent in Sweden. The DVD:s can be kept a year, before they are to be destroyed. The vessel receives 72 DVD:s a year, making it possible to keep a continuous film library onboard. Our goal is to get the newest and most wanted titles. We aim to make a varied program, and tries to find interesting titles from all over the world. In our standard package, all movies come with Swedish speech or subtitles. In the English package, all movies come with English speech or subtitles. The packages are more or less the same, except for one or two monthly

titles that are replaced with an English-spoken/subtitled movie. By choosing the English package, everyone onboard an international vessel can enjoy the movies. A program with a short plot summary and production information is attached in every delivery, and can also be found at Seatime.se. The fee for the film service varies depending on the normal crew size and is charged with a monthly invoice. Contact Sjömansservice Media for more information. Contact details can be found on the back of the magazine.

SELECTION OF TITLES 2020

Once Upon a Time In Hollywood

Joker

Parasit

The Invisible Man

And Then We Danced

Jojo Rabbit

Marie Curie: Pionjär. Geni. Rebell

Tenet

BUY THE DANISH FILM CLASSIC MARTHA Since 1991, the Swedish Seamen’s Service and its predecessor HKF has sold over 7 000 copies of the film classic Martha. Don’t you have a copy of your own yet? Visit our website Seatime.se and read about how to lay hands on the DVD at good price.

34


PHOTO CONTEST

Nordic 2nd prize - ”Hanging out on deck - Mikael Söderholm, Chief engineer, Wisby Pacific

Nordic 4th prize - ”Spacious” - Jörgen Språng, Chef, Bit Okland

Swedish 1st prize - ”Signing off year 2020” - Jörgen Språng, Chef, Bit Okland

ALMOST GRAND SLAM FOR SWEDEN IN THE NORDIC PHOTO CONTEST

NORDIC

PHOTO CONTEST FOR SEAFARERS

On Friday February 12 2021, it was time for the jury to announce the winners of the Nordic Photo Contest for Seafarers 2020. Denmark’s Sea Health & Welfare was hosting the event and the jury consisted of Liselotte Rasmussen, photographer and art historian, and Morten Tinning, museum curator and

PhD student at the Maritime Museum of Denmark in Helsingör. 116 photographers participated in the competition with a total of 689 pictures. The national jurys had selected 75 of them for the Nordic competition. After about three hours, the jury were ready to reveal the wining photos. Place four to one were all Swedish contributions and the fifth place was taken by Finland.

WELCOME TO PARTICIPATE! Don’t miss the chance to win some of the fine prizes. The contest for 2021 lasts until December 31, so there is still a lot of time to take the winning pictures of the year. On our website, Seatime.se you can read more about the contest and have a look at the last year’s winners.

e Please read th at les ru t es nt co full / se e. tim www.sea fototavling g in before sendin your entries.

35


KONTAKTA SJÖMANSSERVICE SJÖMANSSERVICE CENTRALT Sjöfartsverket 601 78 Norrköping Besöksadress: Östra Promenaden 7 Växel 0771-63 00 00 Affärsområdeschef: Tel 010-478 47 93 Operativ samordnare: Tel 010-478 47 05 SJÖMANSSERVICE MEDIA Adress - se ovan Funktionsansvarig: Tel 010-478 47 05 sjomansmedia@sjofartsverket.se sjomansfoto@sjofartsverket.se SJÖMANSSERVICE MOTION Adress - se Göteborg Funktionsansvarig: Tel 010-478 47 34 motion@sjofartsverket.se SJÖMANSBIBLIOTEKET Adress - se Göteborg Tel 010-478 47 39 sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se

ANTWERPEN/ROTTERDAM Tel +32 3-541 08 79 (även fax) Mobil +32 (0) 475-26 42 98 sjomansservice.antwerpen@ sjofartsverket.se GÖTEBORG Rosenhill Seamen’s Center Köpenhamnsgatan 25 418 77 Göteborg Tel 010-478 49 55 rosenhill@sjofartsverket.se Platschef: Tel 010-478 47 32   HAMNSERVICE HALLAND Varberg, Falkenberg, Halmstad Mobil 0738-12 91 30 lasse.hult@outlook.com MALMÖ Besöksadress: Kockum Fritid Västra Varvsgatan 8 Mobil 0708-16 88 25 sjomansservice.malmo@ sjofartsverket.se NORRKÖPING Johannisborg Seamen’s Club Besöksadress: Norra Promenaden 80 Tel 011-12 79 94 Mobil 0709-16 88 00 johannisborg@sjofartsverket.se Platschef: Tel 010-478 51 84 STOCKHOLM Sjöfartsklubben Kaknäs Box 27277 102 53 Stockholm Besöksadress: Kaknäsvägen 30 Tel 08-663 24 21 (även fax) Mobil 0708-16 88 11 kaknas@sjofartsverket.se

KONTAKTA BOKBYTESHAMNAR AMSTERDAM Kontakta Antwerpenstationen

LANDSKRONA Kontakta Malmöstationen

ANTWERPEN Kontaktuppgifter – se Sjömansservice (till vänster)

MALMÖ Kontaktuppgifter: se Sjömansservice (till vänster)

BROFJORDEN Kontakta Göteborgsstationen

NORRKÖPING För kontaktuppgifter: se Sjömansservice (till vänster)

DUNKERQUE Kontakta Antwerpenstationen FALKENBERG Kontakta Hamnservice Halland GENT Kontakta Antwerpenstationen GÖTEBORG Biblioteket öppet mån-tor. kl. 08:00-13:00 Kontaktuppgifter: se Sjömansservice (till vänster) HALMSTAD Kontakta Hamnservice Halland HELSINGBORG Sjömanskyrkan Församlingsgatan 1 252 26 Helsingborg Mobil 0703-92 99 53, 0702-95 57 12 stefan.sjomanskyrkan@telia.com HOLMSUND Föreningen Sjömännens vänner Umeå hamn 913 32 Holmsund Tel 090-401 51 sjomanshemmet@telia.com

Platschef: Tel 0733-52 61 41

www.seatime.se www.facebook.com/sjomansservice

OXELÖSUND Kontakta Norrköpingstationen ROTTERDAM Kontakta Antwerpenstationen STOCKHOLM Kontaktuppgifter: se Sjömansservice (till vänster) TERNEUZEN Kontakta Antwerpenstationen UDDEVALLA Kontakta Göteborgsstationen VARBERG Kontakta Hamnservice Halland ZEEBRUGGE Kontakta Antwerpenstationen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.