Page 1

PrivatBoligen

Nr. 3 2010

Energibesparelse

Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger


GG EJENDOMSSERVICE

VICEVÆRT / VARMEMESTERSERVICE Viceværtservice

• Renholdelse af ejendommen • Tilsyn med ejendommen • Beboerkontakt • Pasning af grønne arealer • Alm. Vicevært arbejde • Snerydning / saltning

Varmemesterservice

• Tilsyn med varmeanlæg • Beboerkontakt • Elo • Alm. Varmemester arbejde

Rengøring

• Trappevask • Vinduespolering

TEGLSTRUPVEJ 25 · 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 3927 9090 · FAX 3927 9095 · BIL TLF. 4075 8408 WWW.GG-EJENDOM.DK · GG@GG-EJENDOM.DK

I dette nummer af PrivatBoligen Energimærkning, hvad kan det bruges til?

4

Nogle varmemålere har udskiftelige batterier

7

Tips til ejer- og andelsboligforeninger

8

Solceller på andelsboligforeninger

10

Energirenovering hjalp på min astma

13

Mange boligafdelinger kan reducere deres udgifter på affald 16 Servicenøglen

20

Specialist i andels- og ejerboligforeninger

Jysk firma men landsdækkende som blandt andet tilbyder følgende: Containervask Dørtelefoner Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer på jorden

Affaldsøer over og under jorden

• Service på el-installationer • Renovering af gamle elinstallationer i lejligheder og generelt i ejendomme. • Rådgivning i energirigtig belysning på trapper, kælder og loftrum mv. • Projekter med udskiftning/renovering af elinstallationer, hoved-/ejendomstavler samt hovedledninger. • Installation af porttelefon, brandinstallation og ITV • Døgnvagt • Bredbåndsinstallationer.

Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør.

Ballerup Energivej 30 2750 Ballerup Tel. 4466 6620

NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Odense Agerhatten 16A indgang 4, 1. sal 5220 Odense Tel. 6610 6620

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

2 · Privatboligen

www.c-dalsgaard.dk / info@c-dalsgaard.dk


fu og gt så m ål in g

Følg forbruget i din bolig på den intelligente måde

Vi måler varme-, vand- og elforbrug, temperatur og fugt - kort sagt alt hvad der har med dit forbrug og indeklima at gøre. Vi giver dig overblik via internet når vi automatisk og ubemærket har fjernaflæst dine elektroniske målere - uden at komme på besøg hos dig. Vi er 100% danskejet og har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere og retfærdige forbrugsregnskaber i boliger og bygninger.

cases og produktinformation. Kig ind i fremtiden

Kontakt os på 77 77 70 77 eller www.brunataskovgaard.dk

på www.brunata.dk eller ring 77 77 70 70

Brunata Futura+ er navnet på fremtidens intelligente varmemåler, der via trådløs kommunikation giver overblik over ressourceforbruget på internettet.


Energimærkning Hvad kan det bruges til

Energikonsulenten arbejder

Af afdelingsleder Bjarne Svendsen, Danakon a/s Status for ordningen De sidste energimærker efter den gamle ELO-ordning udløber ultimo august 2011, så på dette tidspunkt skal bl.a. alle ejerlejligheds- og andelsboligforeninger med bygningsareal over 1000 m² have et energimærke efter den nye ordning – i daglig tale EMO-ordningen. I praksis gælder det også de mindre foreninger under 1000 m², da der her også er krav til en gyldig energimærkning ved salg og udlejning. Mange har valgt at udskyde den nye mærkning til sidste øjeblik, så der kan godt komme et markant pres på de firmaer, der tilbyder energimærkning, i den kommende periode. Det kan i realiteten betyde forsinkede mærker og stigende priser. 4 · Privatboligen

Hvorledes udføres et energimærke Først skal man have en aftale med et energikonsulentfirma. Aftal altid pris, da der kan være store prisforskelle mellem de enkelte konsulentfirmaer. Når aftalen er på plads, vil konsulenten besigtige ejendommen og interviewe driftspersonalet eller en anden person med et godt kendskab til ejendommen. Foreligger der tegninger af facader, gavle, snit, etageplaner og installationer vil konsulenten naturligvis gerne låne og kopiere disse. Ellers henter konsulenten tegninger i Kommunen. Når konsulenten har afsluttet sin grundige registrering på ejendommen, skal han – lidt forenklet beskrevet - hjem på kontoret og foretage en række beregninger på de forskellige dele af klimaskærmen samt VVS-anlæggene. Disse data samt de øvrige regi-

streringer og oplysninger om energi- og vandforbrug indtastes i et EDB-program, der beregner selve energimærket. Der findes i dag kun to godkendte EDB-programmer til dette formål. Konsulenten skal i den forbindelse foreslå alle relevante energibesparende foranstaltninger, og der skal regnes tilbagebetalingstid på disse, som så præsenteres for kunden i energimærke-rapporten. Hvad kan energimærket bruges til Når kunden modtager energimærket, vil der være givet en karakter mellem A og G, der er udtryk for ejendommens øjeblikkelige energitilstand, hvor A er den bedste karakter og G den dårligste. Typisk vil ældre boliger, hvor der ikke er foretaget væsentlige energibesparende foranstaltninger få karakteren

G. Nyere ejendomme, der er udført efter bygningsreglementet af 1995, får sædvanligvis karakteren C, hvilket faktisk skuffer mange, der havde forventet et bedre resultat, men der skal noget ekstraordinært til for at opnå en bedre karakter. Det mest interessante og væsentligste for kunden er imidlertid de energibesparende forslag, der er beregnet og beskrevet i energimærke-rapporten. I disse forslag ligger nøglen til - på rentabel vis - at nedbringe energiforbruget og dermed nedbringe CO2-udledningen. Det er vigtigt at forstå, at energimærket er et godt værktøj til at identificere og gennemføre fornuftige energibesparelser. Fokus på de energibesparende forslag Bed altid konsulentfirmaet om en grundig gennemgang af ener-


Spa r på varmen

papiruld d e m r é l o is r e t - Ef

Der er god økonomi og sund fornuft i at efterisolere ejendommen - både på lofter og i etageadskillelser. Det er en investering, der betaler sig hurtigt hjem. En af de bedste måder at efterisolere huset på, er med Papiruld.

nem ejendommen, da Papirulden blæses ind ved hjælp af en slange. Metoden betyder, at der ikke er noget spild og den anvendes til både efterisolering og nybyggeri, og til isolering både af hulmur, loft og gulve.

Økonomisk er det en god idé, da isolering med Papiruld er billigt, samtidigt med at isoleringsevnen er blandt de højeste på markedet. En af de helt store fordele ved Papiruldsgranulat er - i forhold til traditionelle måtter/batts - at den kommer ud i alle revner og sprækker og sikrer derved et ensartet isoleringslag. På den måde minimeres kuldebroer betragteligt, og man vil kunne skrue mærkbart ned for varmen.

Papiruld produceres udelukkende af genbrugspapir fra danske aviser, som trykkes med miljøvenlige og giftfri farver. Papiruld fremstilles med et meget lavt energiforbrug, så det er helt igennem en gevinst for miljøet.

Papiruld er et helt fugtsikkert materiale og har den højeste brandmodstand på det danske marked. Papiruld kontrolleres løbende af Teknologisk Institut og er testet af Dansk Brandteknisk Institut. Papiruld består af hule og organiske cellulosefibre behandlet med få mineralske salte, som forhindrer antændelse og angreb af råd, mug og skadedyr. Isolering med Papiruld er nemt, fordi der ikke skal materialer ind gen-

Et regneeksempel på efterisolering af loft For hver 200 m2 loft med 100 mm isolering, der efterisoleres med 200 mm Papiruld, vil det anslået koste kr. 24.250,- (inkl. moms). Det giver en anslået årlig besparelse på varmeregningen på kr. 9.120,- pr. 200 m2. En investering der altså er tjent hjem på mindre end 3 år. Beregningen er lavet udfra de nuværende energipriser. Vi kommer gerne ud til et uforpligtende energieftersyn af ejendommen - ganske gratis.

SPAR 50% OP TIL

ved at re le efteriso

Papiruld Amager Refshalevej 110 - 1451 København K T: 31 77 77 91 - info@papiruldamager.dk www.papiuldamager.dk


Eksempel på karakterskala fra en Energimærkning gimærke-rapporten med særlig fokus på de energibesparende forslag. Nogle af forslagene kan være så enkle og rentable, at man iværksætter dem med det samme, mens andre kan være mere omfattende, så de kræver bistand fra en konsulent for at gennemføre dem. Mange af de konsulentfirmaer, der laver energimærker, kan – ligesom vi - også tilbyde denne bistand, så man kan få projekteret og udbudt disse lidt større projekter på forsvarlig vis og få tilbud fra flere entreprenørfirmaer på et velbeskrevet grundlag. Ofte kan et sådant udbud give gode besparelser, når der skabes konkurrence mellem entreprenørerne. Iværksættelse af energibesparelser Når man har besluttet sig for, hvilke af de energibesparende forslag, man ønsker og har økonomi til at gennemføre, kan konsulenten normalt også hjælpe med dette. Har man et ingeniøreller arkitektfirma knyttet til ejendommen, kan man naturligvis også bede dem om hjælp, eller ved mindre opgaver gå direkte til en entreprenør. Man skal være opmærksom på, at forsyningsselskaberne ofte kan tilbyde et tilskud til de energibesparende foranstaltninger, hvor tilskuddets størrelse afhænger af energibesparelsens størrelse. 6 · Privatboligen

Kontakt derfor altid jeres forsyningsselskab inden I iværksætter et energibesparende arbejde. Tjek forbruget med en driftsaftale Energimærkningsordningen betyder, at man kun får besøg af en konsulent hvert ca. 5. år. I den mellemliggende periode kører mange varme- og varmtvandsanlæg måske næsten uden tilsyn. Det kan derfor være en god idé at lave en energistyringsaftale med sit konsulentfirma, hvor man hver måned registrerer og

indtaster sit varme-, vand- og elforbrug og sammen med konsulenten følger med i udviklingen i forbruget. På den måde kan man sikre sig mod, at vand-, varme- og el-forbruget ikke løber løbsk, hvis der opstår fejl. Det er rent faktisk lovpligtigt, at man månedligt aflæser og registrerer sit varme-, vand- og el-

forbrug i større ejendomme, hvad mange nok ikke ved. En energistyringsaftale kan evt. kombineres med en aftale om regelmæssige driftsbesøg, f.eks. 1 eller 2 gange årligt, hvor konsulenten besigtiger ejendommen for at sikre en optimal drift af især VVS-anlæggene. d

HuSK at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen info@privatboligen.dk

Har I husket at energimærke jeres ejendom? Vi giver gerne et tilbud. Vi hjælper også gerne med:

   

Tilstandsrapporter Drift– og vedligeholdelsesplaner Termografering Indregulering

Desuden rådgiver vi om:

      

Bygningsrenovering Nybyggeri Bygningsinstallationer Tagterrasser Vinduesudskiftning Altaner Tagboliger

Vi kommer gerne til en uforpligtende besigtigelse, hvis I har planer om en større eller mindre renovering. Taastrup Hovedgade 22 • 2630 Taastrup • Tlf. 43 99 22 77 • www.danakon.dk • post@danakon.dk


Nogle varmemålere Af journalist Annemarie Balle I foregående nummer bragte vi en artikel om elektroniske varmefordelingsmålere, der nu står for udskiftning, fordi batterierne løber tør for strøm. Vi har fået en henvendelse fra den danske målerproducent og forbrugsregnskabsleverandør Brunata a/s, som gør opmærksom på, at ikke alle målere behøver at blive kasseret blot fordi, batterierne løber tør for strøm. Brunatas målere har batterier, som kan udskiftes og bliver det løbende.

Varmemålere på radiatorer skal eksempelvis som udgangspunkt vise, hvor stort varmeforbruget på den enkelte radiator har været. Det er en dokumentation, som har været nødvendig siden 1998, hvor der kom et dansk lovkrav om, at der skal ske individuel afregning for varmeforbruget i lejligheder. Lovkravet betød, at der for en halv snes år siden blev sat mange nye varmemålere op. Varmemålerne er forsynet med batteri, men kun én fabrikant på verdensmarkedet tilbyder en løsning med et udskifteligt batteri.

har udskiftelige batterier

Det er danske Brunata a/s. Fordelen ved et udskifteligt batteri er, at den dag, hvor batteriets levetid udløber, kan man nøjes med at skifte batteriet og beholde selve varmemåleren. Dermed bevares de informationer og den historik, som processoren rummer, ligesom der ikke sker en ændring med den aktuelle målerstand. Privatboligen har talt med vicevært Rasmus Petersen fra Boligselskabet 1942 i Nykøbing Sj. som har ansvaret for bebyggelsens 40 lejemål og dermed også for driften af de 240 varmefordelingsmålere. Med Brunatas varmefordelingsmålere er arbejdet blevet meget lettere, og samtidig er beboerne også blevet mere tilfredse, fortæller Rasmus Petersen. ”For en halv snes år siden stod vi i boligselskabet over for at skulle have udskiftet vores gamle fordampningsmålere. Jeg havde undersøgt mulighederne og var helt overbevist om, at vi skulle satse på elektroniske varmefordelingsmålere. Med de elektroniske målere fik vi en mere præcis måling, fordi disse målere kun tæller et varmeforbrug, når radiatorens varmeflade er varmere end rumtemperaturen. Det betyder, at der ikke

registreres et varmeforbrug fx om sommeren, sådan som man kan opleve, at fordampningsmålerne gør”, påpeger Rasmus Petersen.

også kan sammenligne deres aktuelle forbrug med deres forbrug i tidligere år. Større fleksibilitet

Øget tilfredshed Rasmus Petersen tilføjer, at netop den forbedring af målerne har gjort, at beboerne føler, at måleresultaterne er mere retfærdige. ”Med de elektroniske målere kan beboerne også nøje følge deres forbrug, og det er der flere, som gør. Den præcise registrering sikrer, at beboerne også får et klart billede af, hvad deres endelige varmeregning bliver – og hvor stort et beløb, de eventuelt skal have tilbage. Vi har da også beboere, som planlægger deres ferie ud fra den viden, så det er jo en god sidegevinst”, lyder det fra Rasmus Petersen. ”For mig som varmemester har det været afgørende, at vi har fået varmefordelingsmålere, som er helt problemfri – og det er disse målere. Når der skal skiftes batteri ca. hvert tiende år, så sker det typisk i forbindelse med selve varmeaflæsningen, og det sker meget hurtigt.” En anden stor fordel for Rasmus Petersen er, at de elektroniske målere har en indbygget historik. For forbrugerne betyder det, at de kan følge deres forbrug nøje og

Rasmus Petersen Vicevært ”For mig som varmemester giver de elektroniske varmefordelingsmålere med udskiftelig batteri desuden en større fleksibilitet. Jeg kan fx spare tid i forbindelse med en flytning, hvor vi tidligere med fordampningsmålerne skulle foretage varmeaflæsningen på selve flyttedagen. Det behøver vi ikke længere at gøre, fordi de elektroniske målere har indbygget en historik, så man kan blot tjekke forbruget på skæringsdatoen – også selv om der er gået flere uger siden, den er passeret.” Så uanset om man tænker på sikkerhed, præcision, eller økonomi, så vil en varmemåler med udskifteligt batteri være det bedste valg”, lyder den klare melding fra Rasmus Petersen. d Privatboligen · 7


Tips Af Hans Lauesen & Martin Harkamp, Focus2 A/S Rådgivende Ingeniører, Arkitekter og Bygningskonstruktører. Det er vigtigt at betragte valget af vinduer som en helhedsløsning, både design, kvalitet, lysindfald, lyd, garanti, lav vedligeholdelse, energi og god økonomi er en del af denne helhed. Vinduesglas er ikke bare vinduesglas i dag, det kan rigtig meget! Ved at vælge den rigtige kombination af glas, når der renoveres eller nybygges kan man forbedre indeklimaet i boligen betragteligt og derved øge velværet. Nedenfor kan man se nogle af de glastyper der øger velværet. • Lyd-glas • Varme-glas • Solafskærmning-glas

til ejerboligforeninger og andelsboligforeninger når der skal skiftes vinduer ud i ejendommen! Der er mange faktorer, der skal tages med i overvejelserne.

Som følge af generende støj er der stor bevidsthed omkring den negative effekt det kan give på helbredet. Tendensen for fremtiden synes at være, at trafikken og den generelle støj bliver værre. Derfor er der en øget interesse for tiltag, der beskytter mennesker mod støj, så de undgår den betydelige belastning støj medfører, og det er her, at ejerboligforeninger og andelsboligforeninger kan hjælpe deres beboere, ved at kontakte en rådgiver, så der bliver valgt den rigtige kombination af glas til netop deres ejendom. Formålet med at vælge det rigtige akustiske produkt er at gøre det akustiske indeklima behageligt (iht BR08) og eliminere den stress, der forbindes med støjgener. Der findes mange forskellige lydglastyper og opbygninger afhængig af om der er tale om trafikstøj, eller anden form for støj:

Lyd-glas Det kunne være en eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove, eller du sidder på arbejdet og forsøger at koncentrere dig og bliver forstyrret af støjende naboer, trafikken eller en af de mange andre mulige støjgener.

Hele 700.000 boliger er iflg. Vejdirektoratet udsat for trafikstøj på over 55 dB. Bygningsreglementet stiller krav om et max. indendørs støjniveau i beboelsesrum på 30 dB.

8 · Privatboligen

Eksempel 1: Vinduesopbygning tager højde for følgende støjkilder: • Boligaktiviteter (tale, musik, radio, tv) • Legende børn • Jernbanetrafik ved middel og høj hastighed • Motorvejstrafik > 80 km/t • Jetfly på kort afstand • Virksomheder, der hovedsageligt afgiver middel- og højfrekvent støj Eksempel 2: Vinduesopbygning tager højde for støjkilder såsom: • Bymæssig trafik • Jernbanetrafik ved lav hastighed

Vinduets energitilskud (Eref)

=

Solens energitilskud gennem vinduet (gw)

:

Varmetab gennem vinduet (Uw)

• Vinduets reelle energimæssige ydeevne i fyringssæsonen, i std. standard hus iht. DS418 (kWh/m²) • Beregnes i fyringssæsonen (vi har tændt for varmen og kan spare energi) • Både vinduets udnyttelse af passiv solenergi og hvor meget varme, der forsvinder ud gennem vinduet

• • • •

Propelfly Jetfly på lang afstand Diskomusik Virksomheder, der hovedsageligt afgiver lav- og middelfrekvent støj

Ved at vælge den rigtige vinduesopbygning, kan man reducere støjen i boligen betragteligt og derved opnå at øge komforten i boligen. Varme-glas Hvad angår energien skal man være opmærksom på (se billende ovenfor) den nye faktor Eref, som fortæller om vinduers evne til at skabe balance mellem varmetab og varmetilskud, det handler om, at finde et vindue med en lav Eref værdi, vinduerne skal minimum have en Eref værdi på -33 som er et standart vindue på 1230x1480 og en ranzonetemperatur på minimum 9 grader. ( Randzonen er yderkanten af ruden, hvor glasset er i direkte forbindelse med afstandsprofilen. Randzonen bevæger sig ca. 7-8 cm. ind på ruden, når afstandsprofilen er i stål eller aluminium, som er metaller, der leder kulde.) Dernæst skal man optimere rudevalget til de forskellig verdens hjørner, så man typiske har en mere isolerende rude mod nord, dette kan gøres ved at montere

et energivindue med 3- lags glas og et standard energivindue med 2-lags glas mod øst/vest for at tillade solens varme og dermed energi at komme ind i boligen. Ønsker man at reducere varmetabet i en bygning, skal man tage udgangspunkt i lavenergi-ruden som har Energistyrelsens Amærke og som giver et forbedret indeklima pga. reduktion af kuldenedfald og en neutral gengivelse af farverne i den omgivende natur, som det er teknisk muligt. Solafskærmende glas Solglas anvendes typisk til erhverv, hvor man sidder og arbejder hele dagen foran vinduerne, disse kan selvfølgelig også anvendes til boliger, dog skal man være opmærksom på, at solglasset ikke vil tilføre nær så meget gratis energi i fyringsperioden som almindelig lavenergiglas, men derimod holde den gratis varmen ude, og det er jo ikke altid tilsigtet. Generelt gevinst Generelt kan ejer- og andelsboligforeninger vinde en masse på at vælge den rigtige kombination af glas i deres nye vinduer, for at forbedre indeklimaet og dermed øge velværet for beboerne.

d


Ene r

g

rvice

tyrin s i g

EN

Se

NYHED

k

Varm

etekni

œISC ˜ Ì À 2000 œ  Ã Ê É-

G

ER

- den direkte vej til overvågning og regulering

IO

PT via internettet Overblik og styring

Vi tilbyder: • Levering af varmestyringsautomatik • Uforpligtende gennemgang af dit anlæg • Tilbud på opgradering af varmesystemer • Beregning af mulige energibesparelser • Energistyring • Online varmemesterfunktion • Serviceaftale • Samarbejde med din lokale installatør

Clorius ISC 2000 kan tilsluttes internettet, LAN, WLAN og RS232 samtidig, så styringen kan fungere i et netværk og betjenes med håndterminal eller PDA og fra PC via internettet, LAN eller med mobil GSM-opkobling.

IM

ERI

Muligheder og fordele med Clorius ISC 2000:

• Flyt betjeningen af stand-alone-styringer hjem på kontoret • Online aflæsning af f.eks. energi- og vandmålere • Clorius ISC 2000 har indbygget webserver, der giver direkte adgang via internettet • Betjenes fra PC med standard-browser via internettet eller via LAN • Betjenes lokalt med håndterminal eller PDA • Clorius Controls sætter i drift og sikrer, at teknikken virker. Det er let og sikkert for dig • Clorius Controls tilbyder abonnement med online varmemester • Attraktiv pris – også til mindre anlæg

NG

Clorius ISC 2000 er modulopbygget af standardkomponenter i en enkel og driftssikker teknik. Kontakt os og hør om mulighederne med ny teknologi

œ ˜ Ì À œ  Ã Ê É- borger for driftssikker regulering af varme og ventilationsanlæg.

Clorius Controls A/S Tempovej 27 2750 Ballerup Tlf. 77 32 31 30 Fax 77 32 31 31 www.cloriuscontrols.com

Privatboligen Privatboligen · · 39

Business to Business www.btob.dk

Varme-, ventilations-, og brugsvandsanlæg kan overvåges og reguleres online – uanset hvor ejendommene er placeret. Det betyder, at den person, der har størst viden om styring og regulering, kan betjene anlæggene - eller du kan outsource varmemesterfunktionen. Det sparer tid til inspektionsrunder og kan give store energibesparelser. Eventuelle driftsstop kan forudses og afværges. Energiforbruget interesserer osISCmest Disse fordele opnår du med Clorius 2000. Det er en ny styring, der benytter internettet til kommunikation - uafhængigt af netværk og speciel software.


Solceller på andelsboligforeninger El producerende solceller falder i øjeblikket drastisk i pris, og det har to andelsboliger i København draget fordel af. De har gennemført to bemærkelsesværdige projekter, der viser at solceller kan være en god forretning, sætte fokus på energibesparelser og bidrage til en mindre CO2 belastning af miljøet.

Solceller, net-tilsluttede, hvilket vil sige solceller der tilsluttet det almindelig lysnet, har efterhånden været 25 år på markedet i Danmark. Mange bygninger er blevet forsynet med solceller. Et af de første større anlæg blev realiseret i Kolding på Solgården i slutningen af 1990’erne. Dette anlæg fik betydelig støtte fra det daværende By- og Boligministerium og siden er mange anlæg fuldt efter i forbindelse med byfornyelsen af de ældre byområder. Ikke mindst på Vesterbro er gennemført mange anlæg i forbindelse med byfornyelsen. Ligeledes er der gennemført mange mindre anlæg på parcelhuse i hele landet. I de seneste år har solcelleaktiviteten været stærkt stigende. Dette skyldes hovedsageligt de nye energiregler i forbindelse med nybyggeri, de faldende priser på solceller og den øgede fo10 · Privatboligen

Solgården i Kolding: solceller på stativ. Foto: Kuben

kus på CO2 reduktion. Fornyeligt er færdiggjort et kæmpe solcelleprojekt på Copenhagen Crown Plaza i Ørestad City, også kaldet Copenhagen Tower. Et hotel på 25 etager hvor facaderne mod øst, syd og vest samt taget er forsynet med solceller. I alt er der opsat 2.200 m2 solceller eller 270 kW, hvilket gør det til det største solcelleanlæg integreret på en bygning i Skandinavien. Vildrose 1+2 Karensminde eller Vildrose 1 & 2 har gennemført etableringen af et stort solcelleanlæg på bygningernes tage i Københavns Sydhavn. Boligerne er en del af Ritts plan for 5.000 boliger med en husleje på 5.000 kr. I alt blev der etableret 12 billigboliger og 24 andelsboliger fordelt på en række mindre rækkehusblokke. Boligern stod færdige i 2008, og her i foråret 2010 er der etableret

et solcelleanlæg på ca. 250 m2 eller 30,6 kW. Dette anlæg forventes at producere 26.000 kWh/år, og sparer dermed foreningen for over 50.000 kr. om året til el. Da de samtidigt har opnået støtte fra hele to sider til etablering af anlægget bliver det en overordentlig god forretning for foreningen at have solceller. Andelsboligforeningen Søpassagen Andelsboligforeningen Søpas-

sagen er et andet projekt, hvor solceller er under indpasning på en ældre ejendom i København. Foreningen vedtog i 2008 en handlingsplan for at gøre ejendommen CO2-neutral. I den plan indgår bl.a. etableringen af et solcelleanlæg på 240 m2, der vil kunne producere 30.000 – 40.000 kWh/år og reducere den årlige udledning af CO2 med ca. 20 ton. Solcellepanelerne placeres dels på en del af skifertaget og dels på

Andelsboligforeningen Vildrosen: Solar City Copenhagen skitseprojekt. Foto: ONV arkitekter)


Copenhagen Towers: facadeintegrerede solceller. Foto: D+W arkitekter den flade del af bygningens tag. Anlægget koster omkring 1 mio. kr. og vil årligt spare foreningens medlemmer for køb af el til en værdi 60.000 – 80.000 kr. Det vil sige at anlægget er tilbagebetalt 12-17 år, og vil herefter i mange år kunne producerer gratis el til foreningen. Regnestykket for foreningen er virkeligheden endnu bedre, da de også har fået støtte fra Københavns Kommune til etablering af anlægget. Store muligheder for solcelleanlæg på andelsboliger Ikke alle andelsboliger kan forvente at opnå støtte til solceller, men selv uden støtte kan det være en god forretning. Prisen på solceller falder fortsat og prisen på el stiger. Dermed bliver der et bedre og bedre prisforhold mellem etablering af anlæg og det økonomiske udbyttet af anlægget. Specielt i forbindelse med en tagudskiftning kan det være relevant at overvej mulighederne for solceller, da omkostningerne til etablering af anlægget kan minimeres som følge af mindre omkostninger til tagmaterialer og omkostninger til stillads mm. allerede er betalt. Hvorvidt det er muligt at sætte solceller på din andelsbolig afhænger af bygnings orientering, tagets konstruktion, tagmaterialerne mm. Flade tage er generelt de der er mest velegnede, da installationen er mest enkelt på de tage. Tage med teglsten er gene-

Nettomålingsordningen I Danmark gælder det princip for afregning af solcellestrøm der kaldes nettomålingsordningen. Denne ordning sikre at en boligejer får fuld værdi af den el som et solcelleanlæg producere. I princippet løber elmåleren baglæns om sommeren, hvor anlægget producere mere el end der forbruges. I vinterhalvåret kan den opsparede el så anvendes. Så længe anlægget ikke er større end 6 kW pr. bolig, og det ikke producere mere el end der forbruges i boligen gælder nettomålingsordningen. Producerer anlægget mere en eget forbrug afregnes prisen ikke efter nettomålingsordningen. (Et anlæg på 6 kW producere under optimale forhold mindst 5.000 kWh/år)

Hvordan kommer en forening videre med etablering af solcelleanlæg? En god ide kan være at konsultere Solar City Copenhagens hjemmeside, hvor der er mange oplysninger om solceller. Foreningen tilbyder også en skitseprojekteringsordning, hvor der

kan opnås støtte til en mindre forprojekt, der kan klarlægge mulighederne for solceller på ens andelsboligforening. Læs mere på www.SolarCityCopenhagen.dk

▶ 44447747#9461

relt dem der mindst velegnede, da kommunen er restriktiv i forhold til placering af solceller på teglstenstage. Københavns Kommune har regler for etablering af solceller på bygninger og stiller store krav, hvis anlægget kan ses fra gade siden. Sider anlægget på et fladt tag eller vender det ud mod gårdsiden er restriktioner mindre.

J.P. AS blev etableret 1896 og J.P. Hoverby Hoverby AS blev etableret i 1896i og vi har langen tradition bag os med fokus kvalitet og vienhar lang tradition bag ospå med fokus service. på kvalitet og service. Vi udfører alt arbejde på vinduer, trapper og Vifacader. udfører alt arbejde på vinduer, trapper

og facader. Som en del af vores service kan vi også tilbyde

murer, tømrer/ snedker, gulvbelægninger samt el

arbejde totalentreprise. Som en idel af vores service kan vi også tilbyde murer, tømrer/ snedker, gulvbelægModerne malerarbejde er mere ninger samt el arbejde i totalentreprise.

end godt håndværk!

Moderne malerarbejde er håndværk!

www.hoverby.dk mere end godt

karnap renovering Få mere for pengene

70 22 30 05 Få et godt tilbud www.leifjohnson.dk Privatboligen · 11


Andelsboligforeningen Søpassagen: solceller på skifertaget som en smal stribe Solar City Copenhagen skitseprojekt. Visualisering: Solarvent

Skitseprojekteringsordning Solar City Copenhagens skitseprojekteringsordning er tænkt som en hjælp til bygningsejere, der overvejer at investere i et solenergianlæg. Skitseprojektet udgør et beslutningsgrundlag, som man kan træffe et endeligt valg ud fra, og Solar City Copenhagen bidrager med at afklare spørgsmål om: - bygningen er egnet arkitektonisk og konstruktionsmæssigt - hvilke tekniske løsningsmuligheder der findes - hvilken type solenergianlæg der kan anbefales - hvordan anlægget vil spille arkitektonisk sammen med bygningen - hvad anlægget vil koste, og hvordan driftsøkonomien er

Hvem kan søge: Boligforeninger, virksomheder, institutioner, andels- og ejerforeninger. Enfamiliehuse er ikke omfattet af ordningen.

Første pulje under ordningen omfattede 14 skitseprojekter. Der er pt. ikke flere puljemidler til skitseprojekter, men bygningsejere er velkommen til at komme på venteliste, da der forventes op-

rettet en ny pulje senere i år – læs mere på: www.solarcitycopenhagen.dk/skitseprojektering

Det bedste valg til boligventilation - et VEX340 ventilationsaggregat med modstrømsveksler

Økonomisk i drift

Lav varmeregning

Bedre vedligehold af bygningen

Godt indeklima

Mindre CO 2 -udledning

Kontrol og oversigt

Læs mere på www.exhausto.dk Tel. +45 65 66 12 34Tel. +45 65 66 12 34 EXHAUSTO A/S EXHAUSTO A/S Odensevej 76 Odensevej 76Fax +45 65 66 11 10 Fax +45 65 66 11 10 salgdk@exhausto.dksalgdk@exhausto.dk DK-5550 LangeskovDK-5550 Langeskov www.exhausto.dk www.exhausto.dk

12 · Privatboligen

d


Lejer Vita Kaminsky fortæller om, hvor koldt der var, før hendes ejendom blev renoveret. Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Mange peger på, at der mangler incitamenter til energioptimering af ældre ejendomme. I praksis viser erfaringer, at få er interesserede i at foretage investeringen. Men når det sker, så kan resultaterne være markant positive for beboerne. Får en ældre dårligt isoleret ejendom med mange kuldebroer ny klimaskærm, så kan forholdende for beboerne ændres væsentligt, og der spares masser af energi. Mindre sygdom Vita Kaminsky har boet i kvarteret Hvedemarken uden for Sønderborg siden 1988. Hun var vant til en dårligt opvarmet lejlighed om vinteren, og at det

“ Energirenovering hjalp på min astma” Her ses hvordan isoleringen er fastgjort til den gamle facade.

trak fra vinduer og yderdøre. Det var også en kold fornøjelse at komme på badeværelset. Derfor havde Vita et tykt frotteret badeværelsestæppe, som dækkede hele gulvet. Til gengæld måtte hun passe på med vandpjaskeri. Nu er tæppet smidt ud, og Vita nyder gulvvarmen. Væk er også andre vaner og rutiner. Den ekstra trøje, og varme hjemmesko er heller ikke påtrængende nødvendigheder i koldt vejr. Men det bedste for Vita er, at hun mærker mindre til sin astma.

”Vi fik jo også lavet en god udsugning, så indeklimaet er blevet meget bedre, det kan jeg simpelthen mærke på min astma,” fortæller Vita. Renovering Vitas ejendom er bygget i 1964, og det blev besluttet at renovere den af flere årsager. Energiforbruget var et væsentligt punkt i den sammenhæng. Bjarne Baun Madsen, teknisk chef hos Salus, som administrer bygningerne, oplyser, at der blev lavet bereg-

ninger over de forventede energibesparelser. ”Vi har endnu ikke de faktiske tal, men vores beregninger viser, at vi i den enkelte lejlighed vil spare i omegnen af 43 kWh. pr. m2 om året.” Det betyder, at Vita Kaminskys lejlighed på 85 m2 bliver 6.460 kr. billigere om året, hvis man sætter prisen for en kWh til 1,75 kr. Bjarne Baun Madsen oplyser, at de faktiske besparelser formentlig vil variere fra den ene til den anden lejlighed, afhængig af hvor den er i bygningen.

Vi aflæser målerne, selv om du ikke er hjemme Forbrugsmåling af varme, vand og el - alt via radio Minol har overbevisende tekniske løsninger til registrering af forbrugsdata i den enkelte lejlighed. Dataene overføres via radiobaseret teknologi til Minols afregningscenter. Her udarbejdes forbrugsregnskabet – korrekt, nemt og hurtigt.

Minol gør det let for beboerne og ejendomsadministrationen

Minol A/S Niels Olsens Vej 5 3650 Ølstykke Tlf. 47 17 93 66 info@minol.dk www.minol.dk

Privatboligen · 13


Glasforsikring med stærk dækning

Før udvendig isolering

Efter udvendig isolering

Ejendom i Husum før og efter udvendig isolering med ny plade og glas facade.

Glas håndteres bedst af fagfolk – også når det skal forsikres Forsikring af glas, sanitet, lysskilte, spejle, og keramiske/induktions kogeplader i erhvervs- og boligejendomme. Få et uforpligtende tilbud

Jysk firma men landsdækkende som blandt andet tilbyder følgende: Containervask

• Vask af affaldscontainer, affaldsøer samt Dørtelefoner andet udendørs udstyr Indgangspartier • Rensning af skaktrør samt vinduer o.lign. i aluminium • Fjernelse af alger m.m. Underjordiske affaldsøer og på facader o.lign. affaldsøer på jorden

Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør. NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

DANSK GLASFORSIKRING A/S Telefon 45 87 13 66 danskglasforsikring.dk 14 · Privatboligen

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk


Efter renoveringen fremstår ejendommen som helt nybygget, og udearealerne er også helt nyanlagte. Lejerne Bjarne Baun Madsen har fået positive tilbagemeldinger vedrørende lejernes tilfredshed. ”Generelt er folk glade for det, nu hvor de har fået forbedringerne, selvom der på forhånd var en del skepsis. Men da vi var færdige hos de første, så begyndte de sidste at se frem til renoveringen,” siger Bjarne Baun Madsen med et smil.

Det fik Vitas bygning ordnet Bygningens klimaskærm er helt ny. Der er monteret 190 mm isolering, en ny skalmur, nye lavenergi termoruder og et nyt tag. Der ligger i øvrigt 300 mm isolering på loftet. For at sikre indeklimaet er der etableret ventilation. Der er permanent sug, og det foregår støjfrit, da anlægget er placeret på loftet. Varmesystemet er desuden ændret fra etstrengs- til tostrengssystem, og det betyder, at varmen fordeles ligeligt mellem lejlighederne. Tidligere fik de yderste lejligheder i det etstrengede system ofte for lidt varme. I boligerne er der desuden lavet nye badeværelser med gulvvarme, og boligerne har fået nye og større altaner.

facade renovering få mere for pengene

70 22 30 05 De utætte vinduer er skiftet til nye lavenergitermovinduer.

få et godt tilbud www.leifjohnson.dk Selv det bedste byggeri skal løbende vedligeholdes...

• Nybyggeri

Vi har mere end 30 års

• Renovering

erfaring i vedligeholdelse og

• Bygningsvedligehold

renovering af bygninger.

Planlagt vedligehold

Stol på os!

Service

Så er bygningsvedligehold

Restaurering

i trygge hænder.

Bygningsvedligehold . Smedeland 3 . 2600 Glostrup Tlf. 43 74 72 72 . www.eogp.dk . eogp@eogp.dk

Privatboligen · 15


Mange boligafdelinger

kan reducere deres udgifter på affald

Af Per Engelbrechtsen, Euro Group.

Herunder afhentningen samt sorteringen af affaldet Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privat sektoren, kan den groft opdeles i 2 sektioner (1 dagrenovation og den anden resten herunder papir, glas, pap, kemikalier m.m.) Betalings strukturen er derfor følgende: Pkt.1 Dagrenovation betaler man som regel ud fra volumen eller vægten, hvilket afspejles af størrelsen på sækken eller containeren. Derfor en påvirkelig udgift. Pkt.2 De resterende faktioner af affald betales som hoved regel

DANSK DANSK STØBE DANSK STØBEApS DANSK ASFALT STØBE ApS ASFALT STØBE GÅRDE, P-DÆK ApS ASFALT GÅRDE, P-DÆK ApS ASFALT VEJE, PLADSER GÅRDE, P-DÆK

VEJE, PLADSER GÅRDE, P-DÆK ALTANER, TERRASSER VEJE, PLADSER ALTANER, TERRASSER VEJE, PLADSER GULVE ALTANER, TERRASSER GULVE ALTANER, TERRASSER SPECIEL MALING TIL GULVE ASFALTGULVE & BETON TIL SPECIEL MALING SPECIEL TIL ASFALT MALING & BETON NAVERVÆNGET 9 SPECIEL TIL ASFALTMALING & BETON 4000 ROSKILDE 9 NAVERVÆNGET ASFALT & BETON

NAVERVÆNGET 4000 46 75ROSKILDE 61 119 NAVERVÆNGET 4000 ROSKILDE9 e-mail: 46 dsa@danskstobeasfalt.dk 75 61 11 4000 ROSKILDE www.danskstobeasfalt.dk 75 61 11 e-mail:46 dsa@danskstobeasfalt.dk 46dsa@danskstobeasfalt.dk 75 61 11 www.danskstobeasfalt.dk e-mail: www.danskstobeasfalt.dk e-mail: dsa@danskstobeasfalt.dk www.danskstobeasfalt.dk

16 · Privatboligen

forholdsmæssigt mellem husstandene i kommunerne uafhængig af volume eller vægt. Så ej påvirkelig udgift. Så jævnfør ovenstående punkter 1 og 2, har det rigtig stor betydning for en ordentlig sortering og rigtig sortering, for at dagrenovationen er den rigtige. Derfor skal der samtidig gøres opmærksom på at mange kommuner har bøder for dagrenovation i de andre affalds faktioner eller andre fejl

sorteringer af faktioner.

Med udgangspunkt i ovenstående vil det i mange tilfælde være en god investering i et rådgiver tjek på bolig afdelingens affalds systemer samt mængde m.m.

Du betaler kommunen for at hente dit husholdningsaffald. Prisen afhænger bl.a. af, hvor stor din skraldespand er. Papir, flasker, haveaffald og storskrald indsamles for sig. • Hvem har ansvaret for at hente dit affald? • Hvad koster det at få afhentet sit affald?

FALKON A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRER 30 års erfaring i rådgivning Tilstandsrapport Energimærkning Byggeledelse Drift og vedligehold Projektering og tilsyn Bygningskonstruktioner Tekniske installationer Bygningsrenovering Nybyggeri Fjernvarmeanlæg Jordvarme Kloak Tagboliger Altaner og tagterrasser Altan- og karnaprenovering Nordre Fasanvej 43 • 2000 Frederiksberg • Medlem af F.R.I. • Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 • Fax: 35364570 • Mail: falkon@falkon.dk • Web: www.falkon.dk • CVR: 25244826


Focus2 tilbyder nu alle boligforeninger i København hjælp til etablering af tagboliger og renovering af ejendomme.

Ligger der en million skjult på loftet Er der fornuft i at afsætte loftet til tagboliger?

Gratis gennemgang af loft Det handler om at finde ud af, om ejendommen har en skjult resource, der kan udnyttes til renovering

Focus2 A/S, Kobbelvænget 72 · 2700 Brønshøj Tlf. 32 95 37 17 · hal@focus2.dk · focus2.dk

Viden om forbedring og vedligeholdelse af ældre ejendomme ? ?

? ? ? ? ?

? ?

• • • • • • • • • •

Tage Vinduer Altaner Badeværelser Tagboliger Minielevatorer Nabostøj Opstigende grundfugt Vedligehold Digital renovering

www.ejendomsviden.dk

?

?

68649_GI_Privatboligen.indd 1

03/07/08 10:21:48

Privatboligen · 17


• Skal du selv købe din affaldsbeholder? • Hvor stor en affaldsbeholder har du brug for? • Hvordan skal du placere affaldsbeholderen? • Hvad må du komme i din affaldsbeholder? • Hvilke andre typer affaldsordninger findes der? Hvem har ansvaret for at hente dit affald? Kommunen skal sørge for at indsamle dit husholdningsaffald min hver anden uge. Du kan altså ikke selv bestemme, hvem der skal hente dit husholdningsaffald, men har pligt til at være med i kommunens affaldsordning. Normalt har kommunen lagt opgaven ud til en privat vognmand eller et renovationsfirma. Ud over at indsamle husholdningsaffald samler de fleste kommuner også andre affaldstyper ind, f.eks. papir, flasker, haveaffald, storskrald og farligt affald.

18 · Privatboligen

Det er Miljøministeriet, der har fastsat de overordnede regler for kommunernes affaldsordning. Nogle kommuner har lagt de nærmere retningslinjer for deres affaldsordning ud på deres hjemmeside. Her kan du f.eks. læse om priser og de regler, der gælder for tømning, placering af affaldsbeholderen, afbrænding af affald m.m. Hvad koster det at få afhentet sit affald? Du skal betale kommunen for at hente affaldet. Prisen afhænger normalt af, hvor stor en skraldespand/affaldsbeholder du har. I de fleste kommuner betaler du både en fast grundtakst og en variabel takst. I nogle kommuner afhænger den variable takst af din affaldsbeholders størrelse, i andre kommuner af, hvor mange sække skraldemændene skal hente hos dig. På kommunens hjemmeside kan du se, hvad det koster at få


hentet husholdningsaffald, og hvad du skal betale ekstra for at få en større affaldsbeholder. Prisen for affaldsordningen fremgår også af den ejendomsskattebillet, som boligejere modtager to gange om året. Her kan du se, hvor stor en beholder du betaler for, og om du bliver opkrævet et ekstra gebyr for afstanden til affaldsbeholderen, for trappetrin m.v. Det er en god idé at tjekke, om den pris, du betaler, passer med den service, du modtager. Skal du selv købe din affaldsbeholder? I nogle kommuner skal man selv sørge for at købe affaldsbeholderen og holde den ren. I andre kommuner er det renovationsfirmaet, der stiller affaldsbeholderen til rådighed og med jævne mellemrum vasker den. Du skal dog selv betale for en ny affaldsbeholder, hvis den bliver væk eller går i stykker. Hvis du selv skal købe affaldsbeholderen, skal du være opmærksom på, at kommunen formentlig H_Friedmann.pdf 13/09/07 stiller krav til dens udformning. Affaldsbeholdere kan købes flere steder, f.eks. i byggemarkeder. Som regel kan du også købe beholderen hos renovationsfirmaet. Der findes en del forskellige typer affaldsbeholdere. Her er nogle af de mest almindelige udgaver. Skraldestativ med trådnet Traditionelt skraldestativ med trådnet til brun skraldepose, som rummer 110 liter. Stativet er 57 cm dybt, 54 cm bredt og 110 cm højt.

container på 400 liter er 82,5 cm dyb, 83,5 cm bred og 115 cm høj. Hvor stor en affaldsbeholder har du brug for? Du betaler kommunen i forhold til, hvor stor affaldsbeholder du har. Derfor er det en fordel, hvis beholderen passer til dit behov og ikke er for stor. I nogle kommuner kan man vælge mellem forskellige størrelser beholdere, mens man i andre kommuner kan vælge at have en eller flere beholdere i en standardstørrelse. I dag anses en beholder på 180190 liter for at passe til behovet i en børnefamilie. Mængden af husholdningsaffald er steget markant i årenes løb. For 15-20 år siden var standarden for en typisk familie 110 liter, hvilket svarer til det traditionelle affaldsstativ med trådnet. I nogle kommuner er standardstørrelsen på affaldsbeholderen stadig 110 liter, og så er én beholder ofte i underkanten til en familie. Hvis du vil ændre typen af beholder eller vil have flere beholdere stående, skal du kontakte kommunen eller det renovations9:16:13 firma, der henter affald hos dig. Hvordan skal du placere affaldsbeholderen? Du har pligt til at sørge for, at skraldemændene eller renovationsarbejderne har ordentlige adgangsforhold. Affaldsbeholderen skal normalt placeres maksimalt 5 meter fra fortovet. Hvis afstanden er større, skal du regne med at be-

tale et ekstra gebyr. Man skal som regel også betale ekstra, hvis der er flere trappetrin op eller ned til affaldsbeholderen, eller hvis den står inde i et skur. Stien hen til affaldsbeholderen skal som regel være minimum 1,2 meter bred, og der skal være en fri højde på 2,1 meter over beholderen. Desuden skal stedet være ordentligt oplyst. Om vinteren skal du sørge for at rydde for sne og gruse, så der ikke er glat på stien. Der må heller ikke ligge ting og flyde, som er i vejen for skraldemændene. Du må godt afskærme din affaldsbeholder, så den bliver kønnere at kigge på. Det kan du gøre enten ved hjælp af et hegn eller med planter. Hegnet eller planterne må dog ikke være til gene for skraldemændene. Hvad må du komme i din affaldsbeholder? Den almindelige affaldsbeholder, som bliver tømt hver uge, er til husholdningsaffald - el-

ler dagrenovation, som det også hedder. Dagrenovation er den del af affaldet, der er tilbage, når det farlige affald og det affald, der har en genbrugsværdi, er sorteret fra. Eksempler på dagrenovation/ husholdningsaffald: • Køkkenaffald • Plastic • Mælkekartoner • Aluminiumsbakker og -folie • Kattegrus • Bleer • Støvsugerposer. I nogle kommuner har man ordninger, hvor man skal sortere det grønne husholdningsaffald for sig i en særlig affaldsbeholder. Hvilke andre typer affaldsordninger findes der? En stor del af dit affald kan genbruge og bør derfor samles og sorteres. Farligt affald indsamles for sig af hensyn til miljøet og sikkerheden. Fortsættes i Privatboligen nr. 4

Hans Trebbien Stataut. ejendomsmægler og Valuar

Landsdækkende rådgivning ved valuarvurdering af andelsboligforeninger. Vurdering af andelskronen. Køb, salg & vurdering af fast ejendom samt vurdering af forbedringer i de enkelte lejligheder. medlem af DE/Dansk Ejendomsmæglerforening.

Peder Skrams Gade 27 DK-1054 København K Tlf. + 45 33 14 07 38 Fax + 45 33 14 08 38 hanstrebbien@mail.tele.dk

Tilsluttet / Member

Dansk ejedomsmæglerforening

Tohjulet affaldsbeholder Tohjulet affaldsbeholder af plast, som rummer 190 liter affald. Beholderen er 57 cm dyb, 71 cm bred og 108 cm høj. Affaldscontainer Affaldscontainer, som rummer fra 400 til 660 liter affald. Så stor en beholder har man normalt ikke brug for ved et enfamiliehus. Den anvendes ofte ved flerfamiliehuse og ved lejligheder. En Privatboligen · 19


Service nøglen Altaner

stØrst inden for altaner i skandinavien

altaner w w w.ba lco.dk

EK-Viktoria A/S Den indlysende partner EK-Viktoria A/S har gennem 50 år udført alle former for åbne og lukkede altaner. En altan er altid en god investering - både ved renovering og nyetablering. Vi har egen design- og projekteringsafdeling der skræddersyer altanernes design, gulve, gelændere, altankasser mv, så den passer til netop jeres behov. EK-Viktoria står for detaildesign, produktion samt projekt- og myndighedsbehandling. Vi samarbejder også gerne med jeres rådgivere. EK-Viktoria A/S, Paul Bergsøes Vej 18, 2680 Glostrup. Tlf. 4326 5500. Fax 43 26 55 90. www.viktoria.dk

Derfor Altan.dk Bliv fan af Altanliv på Facebook

UDE HYGGE MERESPISE FRISK LUFT SOL PLADS SOLBADING

Stor erfaring og solid økonomi Mere end 100 altansager årligt Egne veluddannede altanmontører Egen ingeniørafdeling Vi er med fra A til Z

DAGSLYS

Bor du i en etageejendom uden altan, eller har din lejlighed en gammel altan, der trænger til at blive udskiftet og indtaget på ny? Så gør noget ved dine drømme og få mulighed for at nyde livet i det fri. www.altan.dk 20 · Privatboligen

Altan.dk a/s · Telefon 70 26 83 03 Øst Næstvedvej 60 · 4180 Sorø Vest Tomsagervej 2 · 8230 Åbyhøj


Altaner Altanen – et hverdagsrum i det fri

Hos altandesign.dk er vi specialister i altaner! Med os i hånden føres du sikkert gennem altanbyggeriets mange faser fra design, tilladelse og projektering til produktion og montage. Det eneste du skal gøre er at bestemme, hvordan din nye altan skal se ud. Så sørger vi for resten

Få inspiration besøg vores hjemmeside www.altandesign.dk

Slagelsevej 53 · 4200 Slagelse

Tlf. 58 58 08 80

info@altandesign.dk

Vi giver gratis og uforpligtende rådgivning, til netop jeres projekt.

Det er lettere at få en altan end I tror – vi hjælper jer gennem jeres altanprojekt fra start til slut.

Ring til os på 88 18 58 58.

Windoor Danmark A/S Tel.: 88 18 58 58 www.windoor.dk

Blandet

Er du i tvivl om bredbånd? Så få et godt råd hos os. Vælg den rette løsning første gang! Undgå fejlinvesteringer, drifts- og serviceproblemer. Begynd med fornuftig rådgivning, det betaler sig i længden. BALSLEV er et rådgivende ingeniørfirma, der er specialist i råd og vejledning om bredbånd. Ring til Ole Jørgensen på telefonnummer 72 17 72 17, og få en snak om jeres boligforening.

 Rådgivende Ingeniører A/S Produktionsvej 2 2600 Glostrup Tlf.: 72 17 72 17

www.balslev.dk

Trekanten 17 · 6500 Vojens · tlf. 73 24 04 24 fax: 74 54 05 68 · e-mail: engros@skousen.dk

Privatboligen · 21


CVR: 28 31 27 17, Vesterbrogade 2 D, 5. sal, 1620 København V, www.wismann-as.dk Tlf.: 7020 1658, fax.: 7020 1657, mobil.: 4088 1998, e-mail: lw@wismann-as.dk

Rådgivning

Privatboligen att.: Hr. Ole Clausen

Forsikringsmæglere med speciale i forsikringsløsninger til store ejendomme, ”Annoncetekst” i format 125x25 mm. andels- og ejerforeninger

den 17. august 2

e-mail: info@privatboligen.dk

Emne:

Byfornyelse Byøkologi Bygningsrenovering

Kære Ole Clausen Forsikringsmæglerselskabet assurance partner a/s til min annonce i format 125X125 mm. Jeg har brugt Jeg anfører her nedenunder teksten skriftstype Verdane.

Driftplaner Indretning

Gl. Kongevej 160 · 1850 Frederiksberg C Tlf. 33 25 20 10 · Fax 33 25 20 30 www.assurancepartner.dk info@assurancepartner.dk

Tagboliger Tagterrasser Tilstandsrapporter Trapperenovering

Wismann Property Consult A/S 250 mio. i erstatning ligger og venter på mange af de andelshavere, der i 2005-2006 og 2007 har solgt andelsbeviser på udokumenterede valuarvurderinger, langt under den kontante handelsværdi. Læs herom på vores hjemmeside og kontakt os. Andelsboligforeninger tilbydes en gratis analyse af mulighederne for bedre drift, finansiering og værdiansættelse.

Arkitekter A/S Svanemosegaardsvej 9A DK 1967 Frederiksberg C

Vores rådgivning er vel dokumenteret hos vores knapt 100 boligforeninger og trofaste kunder.

Tlf +45 35 39 11 99 Fax +45 35 39 40 99 info@plan1.dk

CVR: 28 31 27 17 Vesterbrogade 2 D, 5. saL, 1620 København V, www.wismann-as.dk Tlf.: 7020 1658, fax.: 7020 1657, mobil.: 4088 1998, e-mail: lw@wismann-as.dk

www.plan1.dk arkitekter maa / par

Kontakt: Lars Wismann, cand. merc. stats. aut. ejd. mgl. & valuar

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning Slotsgade 21, 3400 Hillerød info@fruergaard-larsen.dk www.fruergaard-larsen.dk

48 24 12 98 Lars projektchef og direktør 70 26 12 Wismann, 98

cand. merc., stats. aut.ejd. mgl & valuar

Byggeteknisk rådgivning · Projektering og tilsyn Tilstandsrapporter · By og bygningsfornyelse Energimærkning af små og store ejendomme Renovering Specielt for andelsboliger: Vurdering af andelsboliger ved salg

Vinduer · Døre

22 · Privatboligen

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning

Tegnestuen tilbyder alle former for arkitekt- og ingeniørbistand. Lad os være jer behjælpelig med tegninger, beskrivelser, renovering, byfornyelse, baderum, altaner, tagterrasser, elevatorer, økonomiske overslag, licitation, byggetilladelse, køb – salg – vurdering vurderinger m.m.- finansiering – optimering af lejekontrakter - udvikling fra kr.rådgivning 10.000 Vi yderTilstandsrapporter værdiskabende i investeringsjendomme!


PRIVATBOLIGEN · 20. årgang Udkommer 6 gange årligt. Sendes til bestyrelser i private andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger m.fl. Abonnement: Kr. 196,00 årligt. Udgiver: De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 · 2840 Holte Telefon: 33 22 98 88 Telefax: 45 42 07 65 Foreløbig portal: www.depi.dk www.privatboligen.dk e-mail: info@privatboligen.dk

Redaktionen: Telefon: 33 22 98 88 Annonceekspedition: Telefon: 33 22 98 88 Layout: Grafikeren.nu · Tlf. 26 37 39 64 Tryk: P.J. Schmidt A/S Illustrationer: Henry Voss

De i bladet nævnte produktbeskrivelser, kvalitets- og firmabetegnelser er kun vejledende, og redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, ligesom den heller ikke påtager sig ansvar for fejl i eventuelle produktinformationer, reklamer, an­vis­ninger m.v. Artikler og billeder fra bladet må ikke anvendes til reklame eller anden salgsvirksomhed uden Forlagets tilladelse. Eftertryk af artikler i uddrag er tilladt med kildeangivelse. Artikler, underskrevet af andre end redaktionen, behøver ikke nødvendig-

Redaktionen påtager sig intet an­svar for manuskripter, fotografier og tegninger, som indsendes uopfordret.

vis at dække bladets mening, og står for underskrivernes egen opfattelse. DEPI De Private Boligers Informations­ center er bestyrelsens kontakt til kvalificeret rådgivning samt deres sikkerhed for god service og prisbillige tilbud. Telefon: 33 22 98 88 Trykoplag: 7.000

Medlem‑af

Dansk Fagpresse

John bergelin arkitekt m.a.a. Rådgivende ingeniører og arkitekter a/s Specielt for andels- og ejerforeninger

Husk at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen på mail: info@privatboligen.dk eller brug nedenstående blanket 

• • • •

Byggeteknisk rådgivning Tilstands- og vedligeholdelsesrapporter Vurdering af andelslejligheder Renovering og ombygning: tage • kviste • tagterrasser • facader vinduer altaner • trappeopgange • badeværelser • indretning af lofts- og kælderarealer • gårdanlæg kloakanlæg

Rosenørns Allé 65-67 • 1970 Frederiksberg C • Telefon 35 36 01 02 • bergelin.dk

Undertegnede forening har skiftet formand: ARC

PORTO

Registreringsnr. (se bagside): .............................................................. Foreningens navn:................................................................................... Ny formand:................................................................................................ Adresse:........................................................................................................ Postnr./By:...................................................................................................

Modtager: De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 2840 Holte

Telefon:......................................................................................................... E-mail:........................................................................................................... Privatboligen · 23


Returneres ved vedvarende adresseændring

UMM ID-nr. 42461

En bank til det hele

Vi ved godt, vi er mest kendt for realkredit. Det ligger ligesom i vores navn. Men med årene har vi udviklet vores forretning og udgør i dag, hvad vi selv anser som markedets mest tidssvarende bud på en bank. Ikke blot fordi vi favner alle finansielle løsninger – det er vi nok ikke helt alene om.

Nej, vores kompetence ligger snarere i at tænke dem ind i en større sammenhæng, når vi rådgiver dig om dine muligheder. Det er årsagen til, at det godt kan gå hen og blive en økonomisk fordel at have én bank til det hele.

Tænk Nyt

DISTRIBUERES VIA: P.J. Schmidt PortoService Fabriksvej 6 24 · Privatboligen

9490 Pandrup

e54.pdf  

Energibesparelse Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you