Kikut Chalet vedlegg

Page 1

Foto: Terje Bjørnsen

KIKUT CHALET VEDLEGG

1


KIKUT CHALET VEDLEGG

2


KIKUT CHALET VEDLEGG

3


KIKUT CHALET VEDLEGG

Lorem

4


KIKUT CHALET VEDLEGG

Leveransebeskrivelse

7

Eiendommen A-Å

13

Budsjett

22

Vedtekter

25

Fasadetegning

35

Plantegninger

39

Situasjonsplan

45

Reguleringsplan

49

Erklæring

64

Grunnboksutskrift

67

Meglere

71

5KIKUT CHALET VEDLEGG

Leveransebeskrivelse

7


KIKUT CHALET VEDLEGG

Leveransebeskrivelse Dato for sist endret: 27.09.2021

Innvendig behandling bolig

Generelt

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes og boligenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse, romskjema og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som er retningsgivende. Leveransebeskrivelsen gir en generell beskrivelse av utførelsen av bygninger og fellesarealer. Prosjektet skal byggemeldes av ansvarlig søker, i henhold til tekniske forskrifter av 2017 (TEK17).

Hovedinngangsdør

Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med FGgodkjent sikkerhetslås.

Innvendige dører

Kompakte/massive dører med dempelist. Skyvedører benyttes i enkelte rom for å tilfredsstille tilgjengelighetskrav, eller arkitektonisk uttrykk. Skyvedører ellers er tilvalg. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Dørvridere leveres i børstet stål, eller matt sort.

Konstruksjon

Parkeringskjeller utføres med bærekonstruksjon i plasstøpt betong og/eller betongelementer og stål. Vegger i ubehandlet betong, alternativt støvbundet. Gulv i impregnert betong eller asfalt. Hyttene er fundamentert på bærelag i knust stein og fjell. Byggets bærende konstruksjon i tre, og/ eller stål og etasjeskiller er i tre. Innervegger vil bestå av bindingsverk i tre med trepanel, gips, eller fliser. Overflater vil være behandlet. Yttervegger leveres i bindingsverk og kles med solide og varige trematerialer. Terrasser/balkonger utføres med dekke i impregnert trevirke, eller fliser/skifer. Rekkverk utføres dels i glass og dels i stål, eller tre. Takhøyde i hyttene er generelt på ca. 2,5 meter. Takhøyde i 2. etasje der himling er åpen mot takkonstruksjon er på ca 4,9 meter.

Vinduer og vindusdører

2 eller 3 lags energiglass. Leveres ferdig behandlet fra fabrikk i en mørk farge. Balkongdører utføres som slagdører. Det tas forbehold om at enkelte vinduer ikke blir åpningsbare som følge av brannkrav eller dersom dette ikke synes hensiktsmessig i forhold til bruken.

Gulv

I rom med parkett leveres 1-stavs eikeparkett. Dette gjelder alle rom i boligene bortsett fra bad, vaskerom, kjellerstue og Entré/gang/hall. Bad, vaskerom, kjellerstue og Entré/gang/hall leveres med storformat-fliser i høy kvalitet med grå fargetoner i henhold til interiørkonsept. Tynn fuge med passende farge.

Tekniske rørføringer vil hovedsakelig bli montert skjult i vegger og etasjeskiller. På grunn av tekniske føringer og installasjoner som ikke kan plasseres i vegg eller etasjeskiller vil noen rom kunne få nedforet himling med en takhøyde ned mot 2,2 meter, og/eller innkassinger langs vegg og tak. Nedforinger og innkassinger kan forekomme uten at dette er tegnet inn på salgstegning. Nedforinger og innkassinger vil bli utført med materialer tilsvarende som vegg eller tak. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert.

Gulvlister/gerikter/taklister

Vinduer og dører leveres listefritt eller med smale lister. I rom med parkett leveres gulvlister av furu, glattkant i samme behandling som vegg. Taklister av furu glattkant i samme behandling som vegg.

8


KIKUT CHALET VEDLEGG

Vegger og tak

Bod

Vegger og himlinger leveres med limtrepanel i massiv og robust utførelse. Kontrastvegger blir utført i gips. Bad leveres med flislagte vegger i våtsoner og innslag av tre-panel etter interiørarkitektens konsept.

I tillegg til sportsboder i parkeringskjeller, får hver seksjon en egen utvendig oppvarmet bod med strøm.

Tekniske anlegg

Kjøkken

Ventilasjon

Modulnova er valgt som kjøkkenleverandør. Kjøkken leveres i utstrekning slik det kommer frem av salgstegning, med lyse fargetoner, komplett innredning, kompositt benkeplate, planlimt koketopp og høykvalitets hvitevarer fra Miele. Det vil utarbeides egne kjøkkentegninger fra leverandør i forbindelse med salget. I tilvalgsperioden vil det være mulig å endre fronter, benkeplate, farger m.m. mot tillegg i pris.

Mekanisk ventilasjon med avtrekk fra bad/wc/vaskerom. Naturlig ventilasjon ellers.

Elektrisk

Det leveres komplett elektrisk anlegg ferdig tilkoblet nettet og som tilfredsstiller gjeldende forskrifter og med tilstrekkelig antall punkter etter gjeldende NEK. Installasjonen legges skjult der det er byggeteknisk mulig. Synlige føringer kan forekomme. I inngangsparti, bad, entré og vaskerom leveres det sorte downlights i tak. På kjøkken, stue, soverom, bod/ teknisk rom og bod leveres punkt til takbelysning på vegg. På terrasse/veranda leveres lysarmatur montert på vegg eller himling. Utvendige lysarmaturer tilkobles automatisk tenning.

Alle kjøkken leveres med en hvitevarepakke med induksjonkoketopp med integrert ventilator, oppvaskmaskin, kjøl/frys kombiskap og stekeovn.

Bad og WC

Alle bad leveres med baderomsinnredning fra Modulnova med tilpasset vask. Speil over innredning, samt lysarmatur i henhold til interiørkonsept fra interiørarkitekt på vegg er inkludert i leveransen. Sanitærutstyr leveres i hvit utførelse, og med vegghengt toalett med softclose-funksjon og skjult sisterne. Det leveres faste og innsvingbare dusjvegger i herdet glass. Armatur og dusjbatteri fra Tapwell, eller av tilsvarende kvalitet. Dusjbatteri leveres med takdusj og ekstra hånddusj. Sluk fra unidrain eller tilsvarende.

Komplett leveranse i sort Elko plus.

Oppvarming og varmtvann

Hyttene leveres med elektrisk varmefolie som grunnoppvarming i stue/Kjøkken. Bad/WC og øvrige støpte gulv, herunder entré/hall får elektriske varmekabler i støp. Soverom leveres med elektriske panelovner i diskré utførelse. Varmtvannsbereder plasseres på vaskerom. Hyttene leveres i tillegg standard med vedfyrt peis/vedovn i stue i henhold til interiørkonsept.

Vaskerom/Bod/teknisk rom

Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel der det er inntegnet. Deler av vegger og tak i vaskerom er forbeholdt tekniske installasjoner. Endelig plassering av el-skap, og fordelerskap til varmt og kaldt tappevann er ikke endelig avklart og endringer fra salgstegninger knyttet til tekniske installasjoner kan forekomme. Vaskeromsinnredning fra modulnova, vaskemaskin og tørketrommel kan leveres som tilvalg.

TV og Internett

Det legges frem fiber med ett uttak til hver hytte, kjøper bestiller selv abonnement fra leverandør av bredbånd og TV. Bruse i samarbeid med Altibox er leverandør av fiber bredbånd og tv i området.

Diverse utstyr

Garderobe

Brannsluknings- og brannalarmutstyr leveres i henhold til forskrifter.

Det leveres ikke garderobeskap, men avsatt plass. Høykvalitets garderobeløsninger fra Modulnova kan leveres som tilvalg.

9


KIKUT CHALET VEDLEGG

Fellesareal til boliger

Utomhusarealer

Fellesområder vil bli utført med gangveier i henhold til utomhusplan. Det vil bli opparbeidede felles grøntarealer. Eventuelle tekniske installasjoner kasses inn og tekkes. Selger forbeholder seg spesielt retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg for utomhusarealene.

Generelt

Overflater på innvendige fellesarealer i parkeringskjeller vil hovedsakelig bestå av impregnerte/malte betonggulv, panelerte/malte/impregnerte vegger, og panel. Teknisk rom og andre fellesarealer i garasjeanlegget vil utføres som støvbundne overflater.

Hver seksjon får også sitt eget opparbeidede uteområde belagt med tre, skifer eller plen.

Boder

Renovasjon

Det etableres areal med sportsboder til alle hyttene i parkeringskjeller. Bodene leveres med tette skillevegger, dører med luftesplate mot himling og betonggulv.

Prosjektet følger interkommunal renovasjonsløsning. Avfall leveres på sentrale avfallsplasser, og nærmeste avfallsplass ligger langs innkjøringsvei til Kikut.

Parkeringskjeller

Laveste fri etasjehøyde er ca. 2,4 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av biloppstillingsplassene kan høyden være lavere og høyere. Ventilasjonssystem og brannslukningsanlegg samt rømningsveier for garasjer leveres iht. forskriftene. Det tilrettelegges for ladning av el-bil, selve ladeboksen til hver parkeringsplass vil være tilvalg.

Tilvalgsmuligheter Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å variere standarden på sin hytte. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger/entreprenør er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustad- oppføringslova § 9. Det vil bli utarbeidet en tilvalgsmeny med valgmuligheter, priser og bestillingsfrister som oversendes til boligkjøperne i god tid før innvendige

P-plasser

Garasjeanlegget kan bli utskilt som eget tilleggsdel hvor sameierne som erverver garasjeplass får bruksrett til plass som sameiere i garasjen, eller tilknytning kan bli etablert på annen måte. Selger forbeholder seg retten til å bestemme den enkelte boligs plassering av p-plass og organiseringen ellers. Det blir tilrettelagt for elbil-lader på hver enkelt plass.

10


KIKUT CHALET VEDLEGG

lig plassering av tekniske anlegg bestemmes av hva som er hensikts- og funksjonelt nødvendig. Sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner er ikke inntegnet endelig, og det må regnes med mindre justeringer av disse. Innkassinger vil ha varierende størrelse. Selger forbeholder seg retten til å skifte ut produkter med produkter fra tilsvarende leverandør og med tilsvarende kvalitet. Arealer kan variere noe fra salgstegning. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Det tas forbehold om myndighetenes endelige godkjennelse av prosjektet. Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av selger.

arbeider starter. Tilvalg på kjøkken gjøres direkte med kjøkkenleverandøren. Andre tilvalgsalternativer kan også måtte avtales direkte med byggherre sine leverandører. Alle tilvalg må bestilles innenfor gitte frister, hvis ikke leveres hyttene som beskrevet over. Tilvalgene leveres av forhåndsutvalgte leverandører, innenfor deres sortiment og prosjektets rammer. Tilvalg kan medføre kostnader og prisdifferanse kan avvike fra veiledende priser.

Forbehold Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat av offentlige pålegg, forsvarlig gjennomføring uten å forringe den generelle standard. Tegninger og illustrasjoner i prospekt viser forhold som ikke er med i leveransen og avvik vil kunne forekomme i forhold til plan- og fasadetegninger og den ferdige bebyggelsen, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderober, markiser, fargevalg, tepper, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Videre kan vindusstørrelser samt vindu- og dørplassering avvike noe fra tegninger, som følge av bl.a. bærestruktur og den arkitektoniske utformingen av bygget. Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Ende-

11


KIKUT CHALET VEDLEGG

12


KIKUT CHALET VEDLEGG

Eiendommen A-Å

13


KIKUT CHALET VEDLEGG

Eiendommen A til Å Dato for sist endret: 27.09.2021

Lovverk

EIENDOMSMEGLER 1 FJELLMEGLEREN AS

Geilovegen 34 Pb 193 3581 Geilo Org.nr: 982 082 161

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om ny bustad m.m (Bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. Bustadoppføringslova §12 og at kjøper iht lovens §3 sikres rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper ansees å være profesjonell/investor/gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet. I slike tilfeller kan selger kreve at avtalen reguleres etter Avhendingslova. Bygget inneholder flere enheter som skal seksjoneres. Eierseksjonslovens bestemmelser vil også komme til anvendelse.

EIENDOMSMEGLER

Henrik Erland Morud Eiendomsmegler MNEF/Prosjektmegler Tlf: 90 72 59 50 E-post: henrik@em1fjellmegleren.no

EIENDOMSMEGLER

Knut Almås Anfinset Eiendomsmegler MNEF Tlf: 468 19 645 E-post: knut@em1fjellmegleren.no

Selger/Hjemmelshaver

Kikut Chalet AS Org.nr: 922 423 148 Adresse: Vesleslåttvegen 11, 3580 Geilo

Entreprenør

EIENDOMSMEGLER/ANSVARLIG MEGLER

Gjermund S. Rosendal Eiendomsmegler MNEF Tlf: 909 92 290 E-post: gjermund@em1fjellmegleren.no

Det vil engasjeres entreprenører. Dette avgjøres endelig under detaljprosjektering.

Eierforhold

Chaleter organisert som eierseksjonssameie. Regulert fritid.

MEDHJELPER/EIENDOMSMEGLER

Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunnareal

Hilde Hagen Salgs- og prosjektkoordinator 1532215033

HOVEDOPPDRAGSNUMMER

Eiendommen skilles ut fra gnr. 66 og bnr. 650 i Hol kommune. Fritidsenhetene har ved salgsstart ikke fått endelige adresser. Tomtens størrelse er 10 025,8 m2 før fradeling.

OPPGJØR

Hjemmelshaver til eiendommen er Kikut Chalet AS.

Oppgjørstjenester vil bli utført av Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS v/ Oppgjørsavdeling Org.nr: 953 376 040 Postboks 317 3502 Hønefoss

Eiendommen kan fradeles/sammenslås/grense justeres og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er ikke endelig satt. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse

14


KIKUT CHALET VEDLEGG

Bebyggelsens arealer

foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Arealet er angitt som a) bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. innvendige boder, og b) Primærrom (P-ROM), som er boligens BRA fratrukket fotavtrykket til innvendig bod/sekundærrom). På tegningene er det i tillegg angitt areal av de enkelte rom som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger (eks. fotavtrykket til innervegger).

Adkomst

Adkomst Fra Oslo og Bergen (RV7): Følg RV7 til Geilo. I rundkjøring Geilo sentrum ta av mot fylkesvei 40 (mot Dagali og Kikut). Følg denne veien ca. 4 km og ta av mot Geilo Fjellandsby og følg skilting til Kikut Chalet.

Matrikkel og heftelser

Angitte arealer i plantegninger og utomhusplan er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Det gjøres oppmerksom på at detaljprosjektering vil kunne gi avvik fra angitt BRA og P-ROM gjennom f.eks. økning i dimensjon på bærende konstruksjoner eller nødvendige utforinger for tekniske føringer eller, uforutsette myndighetskrav eller standarder o.l. Selger forbeholder seg derfor rett til å foreta omdisponeringer av arealet internt i bygget. Uteareal vil tilpasses den enkelte enhet skissert i situasjonsplan.

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst ytterligere servitutter/erklæringer på eiendommen, herunder gjensidige rettigheter og forpliktelser i forhold til bruk, drift og vedlikehold av f.eks. veier, avkjøringer, kjørearealer, gangveier, felles boder, grøntarealer, vann og avløp etc. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/ erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/ avtaler o.l. eller forhold som er pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen. Seksjonen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkeltes sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted og eiendommen kan tas i bruk.

Sameiet

Eierseksjonssameie (heretter kalt sameiet) planlegges bestående av 9 enheter.

Overtagelse og innflytting

Byggestart forventes 2. kvartal 2022. Forventet ferdigstillelse er 4. kvartal 2023, men dette tidspunktet er foreløpig, ikke bindende, og utløser ikke dagmulkt.

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter • Boder • Parkeringsplasser • Private uteplasser

Cirka 6 uker før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtagelsesdato. Denne endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende.

Parkering

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

2 garasjeplasser pr. chalet i felles garasjeanlegg. H6-H9 vil i tillegg til 2 garasjeplasser får private gjesteplasser langs veggen i sør.

Sameie vil inneholde utearealer, garasjeanlegg, belysning og annen infrastruktur som er ment til felles benyttelse. Sameiet vil ha fellesfunksjoner som eksempelvis brøyting, strøing og gressklipping.

15


KIKUT CHALET VEDLEGG

Alle enheter må delta med en forholdsmessig andel av drift og vedlikehold av fellesområdene i dette sameiet i henhold til eierbrøken.

vedlikehold av garasjeport, dører, tekniske anlegg, bygninger, samt avsetning til vedlikeholdsfond. Sameiet kan ved flertallsvedtak bestemme å avslutte dette.

USBL er valgt som forretningsfører og for å ta seg av økonomi og regnskap. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges.

Forbruk av vann og avløp faktureres eier direkte. Fastleddavgiften faktureres sammen med resten av kommunale avgifter til eieren av enheten.

Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet.

Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader: • Kostnad kabel-TV og bredbånd, stipulert til ca. 650,- pr. enhet pr. mnd. Etableringsgebyr kommer i tillegg. • Strøm, oppvarming, innboforsikring og innvendig vedlikehold for den enkelte enhet.

Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet.

Vedtekter

• Kommunale avgifter: Eier av hver seksjon vil få tilsendt faktura fra Hol kommune på forbruk av vann, avløp og renovasjon. For gjeldende priser per 2021 se www.hol. kommune.no

Adgang til utleie

• Kommunal eiendomsskatt: Hol kommune innførte i 2016 eiendomsskatt. Promillesatsen opplyses å være 3 promille (opplyst av Hol kommune 2021). Eiendomsskatten beregnes av markedsverdien. For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Hol kommune.

Sameiet for chaletene vil bli organisert etter Eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forhold mellom seksjonene. Se vedlagt. Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut. Ingen utleieplikt.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger i enheten.

• Infrastruktur – og løype bidrag: Eier av hver seksjon er forpliktet til å betale en årlig kostnad for vedlikehold og drift av felles infrastruktur for Geilo Fjellandsby. Per 2020 er denne kostnaden kr 4 532,- inkl per år. Hol kommune har innført plikt for fritidseiendommer i kommunen til å gi et årlig løypebidrag. Løypebidraget er per 2020 kr 1 000,- per år.

Eiendommens faste, løpende kostnader

Felleskostnader er estimert til 3 931,- månedlig pr. enhet. Detaljert oversikt finner du lenger bak i vedlegget. Fellesutgifter er ikke endelig fastsatt på nåværende tidspunkt, men stipulerte felleskostnader skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av de ytelsene sameiet til enhver tid ønsker utført. Fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader samt eventuell avsetning til vedlikeholdsfond vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte.

Likningsverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå.

I budsjettet for felleskostnader er det inkludert vaktmestertjenester. Herunder snømåking av internveier, strøing, gressklipping, vedlikehold av torvtak, vask av garasje, lett vedlikehold osv. Det er i tillegg beregnet inn avsetning til

Ved første gangs verdsetting skal ligningsverdien av fritidseiendom (ikke sekundærbolig) normalt fastsettes til maksimal 30 % av markedsverdi, eventuelt til 30 % av byggkostnaden, inkludert tomt for et nybygg. Se evt.

16


KIKUT CHALET VEDLEGG

17


KIKUT CHALET VEDLEGG

www.skatteetaten.no for til enhver tid oppdatert informasjon.

kontraktsinngåelse.

Renovasjon

Betales av selger og er avtalt til 1,45% pr. enhet eks. mva. Oppgjørsgebyr på kr 3.900,- eks. mva pr. enhet.

Meglers vederlag (Betales av oppdragsgiver)

Ivaretas iht. føringer fra teknisk etat i kommunen. Kommunalt renovasjonsanlegg langs fylkesveg 40 ved Kikut fjellstue.

Utlegg (Betales av oppdragsgiver)

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige innsatser, evt. Forretningsfører m.m ca. kr 4 600,-. Selgers tinglysningskostnader kr 585,- og øvrige utlegg som panteattester. annonseringer, dagbokskopier.

Konsesjon

Hol kommune har forskrift som setter konsesjonsfriheten for bebygd eiendom ut av kraft. Kjøper må før overtagelse undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, hvor det bekreftes at eiendommen er fritidsbolig.

Priser og omkostninger

Energimerking

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: • Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi beregnet til 12.688,- pr. kvm. BRA • Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument kr 585,sningsgebyr per panterettsdokument kr 585,• Attestgebyr kr 230,-

Energimerking av fritidsboligene skal utføres av selger. Det foreligger ingen energimerking av boligene pr. dags dato. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Geilo Fjellandsby og reguleringsplan for del av felt 18 i Geilo Fjellandsby, se vedlagt reguleringsplan og kart eller last ned fra: www.hallingkart.no/webplan0620hol, trykk søk og søkeord Detaljregulering Geilo Fjellandsby eller bruk plan planid 620_4187

Betalingsplan

Se vedlagt prisliste. 10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. Bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til §47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en ½ R. Restsummen + omkostninger betales ved overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. Bustadoppføringslova § 47.

Offentlige planer i nærområdet

Kjøper gjøres oppmerksom på at dette er et område i utvikling og nærområdet vil utvikles for mer bebyggelse med fritid og næring i årene som kommer. Se vedlagt reguleringskart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse for området. Kjøper må også akseptere at skisser av fremtidige bygg, rammer og områdene kan bli gjenstand for endringer og tilpasninger i forbindelse med videre utvikling av området.

Ferdigstillelsesgaranti iht. Bustadoppføringslova §12 vil iht. loven bli stilt av selger straks etter at alle forbehold er hevet og før byggearbeidene tar til. Ønskede tilvalg prises av selger og sendes til kjøper innenfor gitte frister fra entreprenør og signeres av alle parter. Innbetaling i forbindelse med overnevnte skjer til meglers klientkonto i forbindelse med overtagelse av enheten.

Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyrer og avgifter og øvrige kostnader

Ved salg av de prosjekterte fritidsboligene er det faste priser, se vedlagt prisliste. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter. Det er ingen fellesgjeld for boligene. Salgsprisene er faste og kan ikke justeres etter

Kostnader ved avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbe-

18


KIKUT CHALET VEDLEGG

tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

stillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestilling som skjer før vedtatt byggestart er det et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Etter vedtatt byggestart gjelder bustadoppføringslova §53. som innebærer at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved en avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet, og derved kjøpers ansvar ved avbestilling, kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

3D-Illustrasjoner og tegninger i salgsoppgave vil vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, herunder bl.a. møblering, garderober, solskjerming, material- og fargevalg, bygningsdetaljer, utsikt, utsyn og detaljer på ute- og fellesarealer m.m. Kjøkken vil f.eks. leveres iht. til egen plantegning fra kjøkkenleverandør. Også plasseringer av ulike funksjoner, som sjakter og VVS-funksjoner kan avvike fra salgstegningene. Stiplet innredning og garderobeskap medfølger ikke i standardleveranse med mindre det er spesielt opplyst om dette i leveransebeskrivelsen. Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking. Alle 3D-bilder i prospekt er kun for illustrasjon.

Overdragelse/ resalg

Salg av kontraktsposisjoner er kun tillatt etter skriftlig aksept fra selger. Dersom kontraktsposisjonen selges, står opprinnelig kjøper solidarisk ansvarlig med etterkommende kjøpere for innbetaling av kjøpesum. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik aksept. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil med hensyn til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.

Merk at alle tegninger/fotografier/modeller og 3D illustrasjoner benyttet i prospekt og annet salgsmateriell og markedsføring er av illustrativ karakter og kan avvike fra selgers ytelser

Det vil påløpe gebyr for transport av kontrakts posisjon pålydende kr 50 000,-. Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standard kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved alle salg. Se eget kontraktsdokument som forutsettes gjennomgått før bud inngis.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kikutsikten (gnr. 66, bnr. 879) vil få tinglyst bruksrett på gangsti til leil 75D som går over Kikut Chalets tomt.

Selgers forbehold

Det er i dag etablert grusvei på deler av tomten som ender på Kikuttoppen. Denne skal legges om og vil gå forbi prosjektets vestside. Veien inngår på Kikut Chalet sin tomt, men Geilo Holding AS vil ha bruksrett og vedlikeholdet av veien. Veien kan bli skilt ut slik at den inngår i gnr. 66 og bnr. 624. Dette er felles gnr. og bnr. for infrastruktur i Geilo fjellandsby. Veien vil bli vedlikeholdt og driftet av Geilo Holding AS.

Selger tar forbehold om tilstrekkelig antall solgte enheter før igangsetting besluttes. Ca. 60 %. Det tas forbehold om at endelige offentlige godkjenninger foreligger, og styregodkjennelse om igangsettelse fra selgers styre er gitt innen 01.10.2022. Det tas forbehold om en tilfredsstillende avtale for selger med entreprenør og finansiering. Kjøper/selger kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom ikke byggearbeidene er igangsatt per 01.10.2022. Ferdigstillelsesgaranti etter bustadoppføringslova § 12 vil iht. loven bli stilt av selger straks etter at alle forbehold er hevet og før byggearbeidene tar til.

Uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodenes utforming vil bli avklart i detaljprosjekteringen og under oppføringen av hyttene. Selger tar forbehold om antall bygg og antall seksjoner i sameiet.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon,

Deler av utearealene vil bli ferdigstilt etter overtakelse av

19


KIKUT CHALET VEDLEGG

og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.

kjøper. Selger forplikter seg til å gjøre disse ferdig så snart som mulig etter at utbyggingen er ferdig og så snart sesong tillater ferdigstillelse. Inntil samtlige hus/seksjoner i prosjektet er ferdigstilt har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelt brakker i tilknytning til eiendommen. Se ellers leveringsbeskrivelsen.

Salgsvilkår

Kjøp i prosjektet baseres på oppgitt informasjon i prospekt, prisliste og i dette vedlegg til prospekt.

Meglers plikt til å stanse gjennomføring av handelen

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumenter i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, kontroll av opplysninger mv). Kundetiltak skjer løpende og vil bl. annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke etablere kundeforholdet eller gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet etter at bud er akseptert som følge av at kjøper ikke bidrar med nødvendig dokumentasjon, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven. Det godtas kun inn- og utbetalinger fra norsk finansieringsinstitusjon.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud

Alle kjøpetilbud skal være skriftlig eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler, sammen med kopi av legitimasjon. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Diverse

Interessenter og kjøpere må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Salgsoppgave

Salgsoppgave og annen salgsinformasjon er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger

20


KIKUT CHALET VEDLEGG

21


KIKUT CHALET VEDLEGG

Budsjett

22


KIKUT CHALET VEDLEGG

Utkast til budsjett første hele driftsår Kikut Chalet Sameie Budsjettet er utarbeidet i en svært tidlig fase i prosjektet. Det må påregnes endringer før ferdigstillelse. Dato sist revidert: 21.09.21

KONTO

DRIFTSKOSTNADER

SUM

5330

Styrehonorar

-

5400

Arbeidsgiveravgift

-

6200

Strøm fellesarealer

6310

Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste, snømåking

6329

Kommunale avgifter (felles vann)

6393

Gressklipping

6550

Lyspærer,lysrør,sikringer o.l.

1 000

6601

Vedlikehold bygninger

5 000

6617

Vedlikehold brannvern (garasje)

2 000

6621

Vedlikehold tekniske anlegg

5 000

6648

Vedlikehold dører og porter

5 000

6710

Forretningsførerhonorar

6714

Tilleggstjenester forretningsfører

2 000

6716

HMS

6 000

6800

Kontorrekvisita

7500

Forsikring

7720

Sameiermøte

2 500

6660

Avsetning fond

10 000

7770

Betalingskostnader

1 000

7790

Andre kostnader

2 000

65 000 150 000 5 000 50 000

37 500

500 75 000

Sum driftskostnader

SEKSJON

HYTTE

424 500

SAMEIERBRØK

Sum Sum pr år

FELLESKOSTNADER

PR KVM

1

3 931

31

1

3 931

31

1

3 931

31

1

3 931

31

1

3 931

31

1

3 931

31

1

3 931

31

1

3 931

31

1

3 931

31

9

35 375 424 500

Det forutsettes at vann- og avløp, renovasjon og eiendomsskatt faktureres hver enkelt direkte fra kommunen

23


KIKUT CHALET VEDLEGG

24


KIKUT CHALET VEDLEGG

Vedtekter

25


KIKUT CHALET VEDLEGG

Vedtekter Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på årsmøtet <dato>.

1. Navn

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer

1-1 Navn og opprettelse

3-1 Rett til bruk

Sameiets navn er Kikut Chalet Sameie. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst <dato>.

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. (2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. (3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. (4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten godkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt som: Alle installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av varmepumpe, markise o.l. Det er ikke tillatt å montere eget antenneanlegg eller parabol.

1-2 Hva sameiet omfatter

Sameiet består av 9 boligseksjoner (fritid) på eiendommen gnr. 66 br. 650 i Hol kommune. Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter • bod • parkeringsplasser • private uteplasser De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere seksjonseiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører.

2. Rettslig disposisjonsrett 2-1 Rettslig disposisjonsrett

3-2 Ordensregler

(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. (2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. (2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

26


KIKUT CHALET VEDLEGG

4. Parkering og boder 4-1 Sameiets parkeringsplasser

Sameiet/seksjonseierne disponerer 22 (18 i garasjekjeller og 4 utendørs) parkeringsplasser. Alle disse ligger som tilleggsareal/tilleggsdel.

4-2 Rettslig disposisjonsrett for parkeringsplasser

(1) Parkeringsplassene er seksjonert som tilleggsdeler til de enkelte seksjoner. (2) Parkeringsplass som er en seksjonert tilleggsdel kan bare selges sammen med hoveddelen. (3) Utleie av parkeringsplassen kan bare skje til andre seksjonseiere/beboere i seksjonssameiet.

4-3 Rettslig disposisjonsrett for boder

bygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som a) inventar b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat d) skap, benker, innvendige dører med karmer e) listverk, skillevegger, tapet f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk g) vegg-, gulv- og himlingsplater h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hoved sikring eller inntakssikring i) vinduer og ytterdører

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av isolerglass. (3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten. (4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. (5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(1) Bodene er seksjonert som tilleggsdeler til de enkelte seksjoner. (2) Bod som er en seksjonert tilleggsdel kan bare selges sammen med hoveddelen. (3) Utleie av boden kan bare skje til andre seksjonseiere/ beboere i seksjonssameiet.

4-4 Vedlikehold

Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av parkeringsplassene og bodanlegget, herunder rengjøring og vedlikehold av innvendige flater (ikke innvendig i den enkelte bod).

4-5 Ladepunkt for el-bil o.l.

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. (2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. (7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. (8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.

5. Vedlikehold 5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter fore-

27


KIKUT CHALET VEDLEGG

(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelses form

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Kostnader til drift og vedlikehold av utvendig tilleggsdel (eks. snømåking og klipping av gress) er også felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. (2) Kostnader til vann fordeles etter forbruk. Kostnader knyttet til fordeling av kostnader fordeles likt per boligseksjon. (3) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av denne bestemmelsen.

6-1 Felleskostnader

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. (2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. (3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. (4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere. (5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven §35.

6-2 Betaling av felleskostnader

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

28


KIKUT CHALET VEDLEGG

7. Pålegg om salg og fravikelse/ mislighold

lemmene for foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

7-1 Mislighold

8-2 Styremøter

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. (2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. (3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene. (4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen.

7-2 Pålegg om salg

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med eierseksjonslovens § 23. Ved erverv av aksjer eller selskapsandeler i et selskap som eier en eller flere boligseksjoner i eierseksjonssameiet, kan styret pålegge selskapet å selge boligseksjonen eller boligseksjonene i den utstrekning dette er nødvendig for å hindre eierskap i strid med eierseksjonslovens §23.

8-3 Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

7-3 Fravikelse

8-4 Styrets beslutningsmyndighet

Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle. (2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8. Styret og dets vedtak 8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag

8-5 Inhabilitet

(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal i tillegg ha to medlemmer og inntil to varamedlemmer. (2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. (3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges særskilt Styret velger nestleder blant sine medlemmer. (4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremed-

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

8-6 Styrets representasjonsadgang

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. (2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og for-

29


KIKUT CHALET VEDLEGG

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

plikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

9-3 Innkalling til årsmøte

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren. (2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. (3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. (4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

9. Årsmøtet 9-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. (2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

30


KIKUT CHALET VEDLEGG

9-4 Saker årsmøtet skal behandle

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. (2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: • behandle styrets eventuelle årsberetning • behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår • velge styremedlemmer • behandle vederlag til styret (3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet. (4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg. (2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. (3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme.

9-6 Møteledelse og protokoll

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier. (2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas

31


KIKUT CHALET VEDLEGG

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak

på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens boeller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. (2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet

(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer. (2) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. (3) Det kan ikke avgis stemme for boligseksjoner som er ervervet i strid med eierseksjonslovens § 23, og slike seksjoner skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. (2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning d) samtykke til at formålet for én eller flere bruks enheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eier seksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum g) endring av vedtektene.

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen b) oppløsning av sameiet c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kost naden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket med fører for de enkelte seksjonseiere.

9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: • at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike • innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen • innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger av pkt. 6.

32


KIKUT CHALET VEDLEGG

9-12 Inhabilitet

10. Forholdet til eierseksjonsloven

Ingen kan delta i en avstemning om a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

33


KIKUT CHALET VEDLEGG

34


KIKUT CHALET VEDLEGG

Fasadetegninger

35


KIKUT CHALET VEDLEGG

OPPRISS - (VEST)

OPPRISS - (NORD)

FASADER 36


KIKUT CHALET VEDLEGG

OPPRISS - (ØST) TEGNINGSNR: UTARB: DATO: MÅLESTOKK:

FASADER 37

A103 GG 09/16/21 1 : 100

NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE, Pb 7057 Majorstuen, 0306 Oslo / er@nordicarch.com

OPPRISS - (SØR)


KIKUT CHALET VEDLEGG

38


KIKUT CHALET VEDLEGG

Plantegninger

39


KIKUT CHALET VEDLEGG

1. etasje 1:100

TEGNINGSNUMMER

REV.

A101

PROSJ.NR. FAGKODE BYG./ ETG. KODE SYSTEMKODE TEGN.TYPE+LØPENUM

1

MARKTERRASSE MARKTERRASSE (teller(teller ikke i ikke BYA)i BYA)

MARKTERRASSE (teller ikke i BYA)

1

1 03. REV. REV. DA

KEY PLAN KEY PLAN

1 REV.

KEY PLAN

Underlag for prospekt RETTELSEN GJELDER

UTARB.

KONTR.

BOD BOD / VASKEROM / VASKEROM 5 m² 5 m²

SOV SOV BOD / VASKEROM11 m²11 m² 5 m²

BAD BAD 2 m² 2 m²

BAD 2 m²

BAD BAD 5 m² 5 m²

BAD 5 m²

HALL / GARD. 21 m²

HALLHALL / GARD. / GARD. 21 m²21 m²

SOV SOV 10 m²10 m²

GJESTER/ GJESTER/ OPPHOLD OPPHOLD 15 m²15 m²

ARK

Nordic - Office of Architecture

RIByfy Firmanavn

RIB

Firmanavn

RIBr

Firmanavn

ARK ARKN

RIVv

Firmanavn

RIAku Firmanavn

RIB RIBF

RIVr

Firmanavn

LARK Firmanavn

RIE

Firmanavn

iARK

PROSJEKTNR

FASE

RIVv RIVF er@nordicarch.com

SOV 10 m²

Firmanavn

UTARB.

KONTR.

GODKJ.

GG

JAB

JAB

03/03/20

1 : 100

OPPRETTET DATO

TEGNINGSNAVN

MÅLESTOKK

ORIGINAL FORMAT

GEILO FELT 18

73 m273oppv. m2 oppv. BRA iBRA 1. etgi 1. etg 84 m284BTA m2i BTA 1. etgi 1. etg

PLAN 1. ETASJE TEGNINGSNUMMER

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10m

A101

PROSJ.NR. FAGKODE BYG./ ETG. KODE SYSTEMKODE TEGN.TYPE+LØPENUM

REV.

1

NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE, Pb 7057 Majorstuen, 0306 Oslo /

OPPHOLD m²

03.09.21 DATO

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10m10m

40

RIVr RIVF

RIE RIEF

PROSJEKTNR PROSJEKT

FASE FASE

TEGNINGSNAVN TEGNINGSN

GEILO GEILO FE

PLAN PLAN 1. E


KIKUT CHALET VEDLEGG

2. etasje 1:100

TEGNINGSNUMMER

REV.

A102

PROSJ.NR. FAGKODE BYG./ ETG. KODE SYSTEMKODE TEGN.TYPE+LØPENUM

1

MARKTERRASSE (teller ikke i BYA)

1 REV.

KEY PLAN

1 REV.

KEY PLAN

1 REV.

KEY PLAN

03.09.21 DATO

Underlag for prospekt RETTELSEN GJELDER

UTARB.

03.0 DA

KONTR.

SOV 10 m²

BOD / VASKEROM 5 m²

SOV 11 m²

OV m²

KJK./ SPIS, OPPHOLD 63 m²

BAD 2 m²

BAD 4 m²

KJK./ SPIS, OPPHOLD 63 m²

AD m²

BAD 5 m²

ARK HALL / GARD. 21 m²

RIB

PEIS PEIS

RIByfy Firmanavn

RIB

Firmanavn

RIBr

RIVv

Firmanavn

RIAku Firmanavn

RIB RIVrFi

RIVr

Firmanavn

LARK Firmanavn

RIVv RIEFi

RIE

Firmanavn

iARK

PROSJEKTNR

76 m2 oppv. BRA i 2. etg

BRA i 2. etg

2. etg

FASE

86 m2 BTA i 2. etg

ARK RIVv No

Firmanavn

er@nordicarch.com

GJESTER/ OPPHOLD 15 m²

Nordic - Office of Architecture

Firmanavn

UTARB.

KONTR.

GODKJ.

GG

JAB

JAB

09/03/21

1 : 100

OPPRETTET DATO

MÅLESTOKK

TEGNINGSNAVN

ORIGINAL FORMAT

GEILO FELT 18

73 m2 oppv. BRA i 1. etg 84 m2 BTA i 1. etg

PLAN 2. ETASJE TEGNINGSNUMMER

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

41

9

10m

0

1

1

REV.

A102

PROSJ.NR. FAGKODE BYG./ ETG. KODE SYSTEMKODE TEGN.TYPE+LØPENUM

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

1 9

9

RIVr

Fi

PROSJEKTN

RIE

NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE, Pb 7057 Majorstuen, 0306 Oslo /

SOV 10 m²

ARK

Fi

FASE

PROSJEKTNR TEGNINGSNA FASE

GEILO

PLAN 2

TEGNINGSNAVN

GEILO FE 10m

10m

PLAN 1. E


KIKUT CHALET VEDLEGG

P. kjeller 1:100

7

6 4200

d

5 6000

4

3

5400

5400

2 5400

1 6000

6550

5000

FELLES/ TEKNIKK 9 m²

BOD 5 m²

c

UP

Sluse 7 m² BOD 5 m²

BOD 5 m²

BOD 5 m²

BOD 5 m²

BOD 5 m²

BOD 5 m²

5000

b

PARKERINGSKJELLER 439 m²

a

4200

BOD 5 m²

6550

7000

BOD 5 m²

P-kjeller 1 : 200

42


KIKUT CHALET VEDLEGG

REV.

A101

PROSJ.NR. FAGKODE BYG./ ETG. KODE SYSTEMKODE TEGN.TYPE+LØPENUM

REV.

KEY PLAN

03.09.21 DATO

Underlag for prospekt RETTELSEN GJELDER

UTARB.

ARK

Nordic - Office of Architecture

RIByfy Firmanavn

RIB

Firmanavn

RIBr

RIVv

Firmanavn

RIAku Firmanavn

RIVr

Firmanavn

LARK Firmanavn

RIE

Firmanavn

iARK

PROSJEKTNR

FASE

Firmanavn

Firmanavn

UTARB.

KONTR.

GODKJ.

GG

JAB

JAB

03/03/20

1 : 100

OPPRETTET DATO

TEGNINGSNAVN

KONTR.

er@nordicarch.com

1

1

MÅLESTOKK

ORIGINAL FORMAT

GEILO FELT 18 PLAN 1. ETASJE TEGNINGSNUMMER

A101

PROSJ.NR. FAGKODE BYG./ ETG. KODE SYSTEMKODE TEGN.TYPE+LØPENUM

REV.

1

NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE, Pb 7057 Majorstuen, 0306 Oslo /

TEGNINGSNUMMER

43


KIKUT CHALET VEDLEGG

44


KIKUT CHALET VEDLEGG

Situasjonsplan

45


KIKUT CHALET VEDLEGG

Grøft

langs

+1044.30

akke

alpinb

+1048.60 9 . 1:3 +1047.10 +1049.88

+1051.50 +1051.58 +1052.25

+1052.40 +1052.50 +1053.25

+1052.80

+1051.18 +1051.50

H3 1.etg.kote +1050.0

+1051.85 +1052.05

+1052.50

+1051.55 +1053.00

+1053.95

H6 1.etg.kote +1053.0

+1053.06 +1052.75

1:36.0

+1053.20 H7 +1053.00

+1053.35

1.etg.kote +1052.0

+1046.75

+1050.65 +1050.00 +1051.40 +1050.75

+1052.91

+1052.93

+1047.65 1:1 0.0 +1048.48 +1048.52

+1049.55

+1048.78

+1050.00

+1049.00 +1049.75

+1050.10

H8 1.etg.kote +1050.0

+1051.87 +1052.32

+1050.35

+1050.69 +1049.99

+1046.35 +1046.17

+1049.00

+1049.96

+1051.45

+1046.12

H9 1.etg.kote +1049.0

+1050.00

+1052.30 +1052.35 +1051.91 +1053.46

+1049.24

+1050.50

+1051.94

+1046.10 +1043.73

+1046.00 H5 1.etg.kote +1046.0

+1047.96 +1048.15

Terreng/vegetasjon bevares

+1050.43 +1053.75

+1046.00

+1048.10 +1046.00 +1046.74 +1047.95

+1051.10 .1 +1050.62 1:13

Fjellknaus

+1052.85 +1052.46

+1048.35

+1049.84

+1051.43

+1051.87

0

2.

1:

+1050.00

+1051.50

+1051.75

+1048.00

+1050.10

+1052.50

H1 1.etg.kote +1052.5

+1048.10 +1045.53

H4 1.etg.kote +1048.0

+1050.35 +1051.60 +1050.35

H2 1.etg.kote +1051.5

+1047.22

+1050.00 +1047.85 +1048.00 +1050.10 +1048.00

+1050.75

+1051.20

2

2.

1:

+1050.07

+1049.35

+1048.89 +1048.19

P-kjeller

+1048.62 +1045.73 +1046.56

Innkjøring P-kjeller +1045.1

om underlag til illustrasjoner

PROSJEKT:

Ski Geilo Felt 18

OPPDRAGSGIVER:

TEGNING:

46 Landskapsplan Fritidsboliger

ARKIVREF.:

KOORDSYS.:

HØYDEREF.:

-

UTM 32

NN2000

OPPDR. NR.:

TEGN:

619010-12

ABN ML

KONTR.: GODKJ.: REV. DAT

05.09.


KIKUT CHALET VEDLEGG

47


KIKUT CHALET VEDLEGG

48


KIKUT CHALET VEDLEGG

Reguleringsplan

49


KIKUT CHALET VEDLEGG

50


KIKUT CHALET VEDLEGG

51


KIKUT CHALET VEDLEGG

Regulering ”Geilo fjellandsby”

1

HOL KOMMUNE REGULERINGSPLAN GEILO FJELLANDSBY Dato: 03.04.02 Mindre vesentlig reguleringsendring 16.05.06 BESTEMMELSER § 1. FORMÅL Planen er inndelt i områder med følgende formål: Byggeområder (Pbl § 25, 1. ledd nr. 1) • Fritidsleiligheter • Hytter • Næring (kontor, forretning, bevertning, overnatting og annen servicevirksomhet) Offentlige trafikkområder (Pbl § 25, 1. ledd nr. 3) • Kjørevei/kryss • Annen veigrunn (skjermingssone) Spesialområde (Pbl § 25, 1. ledd nr. 6) • Privat veg • Privat parkeringplass • Grøntdrag • Aktivitetsområde/ alpinbakke • Friluftsområde (på land) • Friluftsområde (vann) • Gangvei (rundt Gjeilotjødne) • Bussholdeplass § 2.

FELLESBESTEMMELSER

2.1 Plankrav etter plan- og bygningsloven Før det kan gis rammetillatelse eller deletillatelse i byggeområdene, må det foreligge vedtatt/godkjent bebyggelsesplan. Bebyggelsesplan for felt 1-9 og 11-17 skal vise utforming og plassering av bygninger, adkomst, parkeringsareal på bakken, evt. underjordisk parkering, fellesområder, plassering og utforming av grøntområder og oppholdsareal/lekeområder, eksisterende og fremtidig terreng. Der det er hensiktsmessig kan en lage felles bebyggelsesplan for to eller flere felt sammen. Bebyggelsesplan for felt 10 og 20 skal vise veier, grøntdrag og tomteinndeling/-grenser, fastsette møneretning/organisering av bygninger og stille krav til utforming. I bebyggelsesplaner skal utnyttelsesgrad angis i T-BRA 2.2 Skiltplan Det redegjøres for bruken av henvisningsskilt og virksomhetsskilt innen planområdet gjennom en skiltplan. Skiltplanen skal vise plassering og prinsipp for utforming og evt. gruppering av skilt. For bygg som inneholder næringsformål skal prinsipp for skilting av bygningen vises i forbindelse med byggesøknad. Aasremmen as v/Link arkitekter as

52


KIKUT CHALET VEDLEGG

Regulering ”Geilo fjellandsby”

2

2.3 G/Bnr Feltene 1-18 skal gis egne gårds-/ bruksnummer. 2.4 Landskap Nye tiltak skal tilpasse seg landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon; • spesielle landskapselement (kampesteiner, vann m.m.) og terrengformasjoner ivaretas • eksisterende vegetasjon, der dette er mulig, søkes bevart. Vegetasjonen kan tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel. • fyllinger skal tilsås eller mures opp med naturstein. • landskapssilhuetten (kontur av tretoppene over åskammene, sett fra riksvei 40) skal ivaretas. 2.5 Andre anlegg Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige traséer og anlegg for vann, avløp og andre tekniske installasjoner. Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er tilpasset området for øvrig. Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan. Tilhørende bygninger skal ha en god estetisk utforming. 2.6 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen varsles,jmf. Kulturminneloven § 8.2. 2.7 Energi I forbindelse med bebyggelsesplan/rammesøknad skal det gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig at det benyttes vann som energibærer, og om det skal benyttes fornybare energikilder. § 3.

GENERELLE BESTEMMELSER FOR FELTENE AVSATT FOR BYGGEOMRÅDE

3.1 Utforming av bebyggelse Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et variert preg innen en helhetlig ramme og med god arkitektur. • Bebyggelsen skal fremstå med en variasjon i volum og høyder og ta opp i seg/ nytolke elementer fra tradisjonell lokal byggeskikk. • Bebyggelse innen planområdet skal ha saltak mellom 25 – 35 grader. • På bygninger kan det tillates arker eller takoppløft under følgende forutsetninger: − Den enkelte ark eller takoppløft skal ikke overstige bredde på 7,0 m. − Samlet bredde på arker og taktoppløft skal ikke overstige 1/3 av lengden på takflaten som ark eller takoppløft er en del av. • I fasaden på bygningene skal det, i tillegg til konstruksjonsmaterialet (f.eks. betong, stål), benyttes naturmaterialer som tre og/eller naturstein. I hytteområdene (felt 10 og 20) skal det i fasaden på bygningene, benyttes naturlige materialer som tre og naturstein. Fasader og tak skal holdes i mørke jord- eller steinfarger. Ved søknad om byggetillatelse skal fargevalg opplyses. • Taktekking skal holdes i naturmateriale (torv, tre, skifer) eller i matt svart eller gråtoner. I hytteområdene (felt 10 og 20) skal det brukes torv-, tre- eller skifertak. 3.2 Angivelse av grad av utnytting/ høyder Graden av utnytting angis i maksimal prosent bebygd areal (%-BYA). Tillatt maksimal %-BYA angis feltvis. Areal for parkering under bakkeplan og øvrige arealer under planert eller opprinnelig terreng skal i sin helhet ikke regnes med i utnyttelsesgraden. Aasremmen as v/Link arkitekter as

53


KIKUT CHALET VEDLEGG

Regulering ”Geilo fjellandsby”

3

Tillatt mønehøyde angis over gjennomsnittlig (planert) terrengnivå: Mønehøyde finnes ved å regne ut snittet av høydene på bygningens hjørner over planert terreng, jfr. Miljøvern-departementets veileder 1205 ”Grad av utnytting” fra 1997. Hems/ loft kan innredes i alle bygninger. 3.3 Utomhusplan Før ferdigattest kan utstedes, må hvert byggefelt være opparbeidet i h.h.t. godkjent utomhusplan. Utomhusplan skal vise opparbeidelse utearealer, inngrep i bjørkeskogen, adkomst, parkering og bebyggelsens plassering. For feltene 10 og 20 gjelder det at utomhusplan skal leveres for hver tomt eller hytteenhet og ikke for feltet som helhet. 3.4 Parkering . Parkering for felt 5-10, 13, 17-20 skal dekkes innen det enkelte felt. For felt 1-4, 11, 15 og 16 gjelder det at parkering også dels kan dekkes utenfor feltet, da innenfor nabofelt eller på parkeringsplass A og/eller B. For felt 14 skal parkering dekkes innen nabofelt eller på felt A eller felt B. Parkering kan løses på bakkeplan og/eller under planert eller eksisterende terreng. Det stilles følgende minimumskrav til antallet parkeringsplasser: • Fritidsboliger; 1,5 parkeringsplass pr. enhet • Næringsformål; 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal. Minst 5% av parkeringsplassene skal være egnet for bevegelseshemmede. 3.5 Formål • Med næring menes bebyggelse med tilhørende anlegg for kontor, forretning, bevertning, overnatting og annen servicevirksomhet (spesifisert for hvert enkelt felt). • Med fritidsbebyggelse menes her hytter, fritidsleiligheter o.l. til privat bruk og/eller til kort- eller langstidsutleie. 3.6 Forretning Innenfor planområdet kan det etableres maks. 2999 m2 forretningsarealer. § 4.

BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE FELT AVSATT FOR BYGGEOMRÅDE

Felt 1: Byggeområde for næring (overnattingsbedrift, fritidsleiligheter, forretning, samt andre servicetilbud for fritidsbebyggelsen). Maksimal tillatt %-BYA = 35% Tillat mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 14,0 meter. 1/3 av bebyggelsen innenfor planområdet kan ha en mønehøyde på 16,0 meter, under forutsetning av at bygningene ligger i de laveste områdene innenfor felt 1. Felt 3: Byggeområde for næring (overnattingsbedrift, fritidsleiligheter, forretning samt andre servicetilbud for fritidsbebyggelsen.). Maksimal tillatt %-BYA = 32% Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 12,5 meter. 1/3 av bebyggelsen innenfor planområdet kan ha en mønehøyde på 14,0 meter. Felt 2 og 11: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 32%

Aasremmen as v/Link arkitekter as

54


KIKUT CHALET VEDLEGG

Regulering ”Geilo fjellandsby”

4

Tillat mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 12,5 meter. 1/3 av bebyggelsen innenfor planområdet kan ha en mønehøyde på 14,0 meter, under forutsetning av at bygningene ligger i de laveste områdene innenfor felt 2 og 11. For felt 2 skal den laveste mønehøyden benyttes på oversiden av veien gjennom området. Felt 4: Byggeområde næring (gårdstun, skysstasjon, servering, badeanlegg samt andre servicetilbud for fritidsbebyggelsen). Maksimal tillatt %-BYA = 25% Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 11,5 meter. Felt 5: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 25%. Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 10,5 meter. Felt 6: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20% Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 10,5 meter. Felt 7 og 18: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg Maksimal tillatt %-BYA = 15% Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er fastsatt i bebyggelsesplan for felt 7 og 18. Innenfor felt 7 må det i forbindelse med behandling av bebyggelsesplan for feltet, dokumenteres gjennom modell i egnet målestokk, at feltet er gitt en forsvarlig utnyttelse ut fra områdets topografi og fjernvirkning. Felt 8: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20%. Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er fastsatt i bebyggelsesplan for felt 8. Felt 9: Byggeområde for hytter med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal bestå av enkeltstående hytter med evt. garasje/ carport. Maksimal tillatt %-BYA = 15%. Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er fastsatt i bebyggelsesplan for felt 9. Felt 10 og 20: Byggeområde for hytter med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal bestå av enkeltstående hytter med evt. garasje/ carport. Maksimal tillatt %-BYA = 12%. Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er fastsatt i bebyggelsesplan for felt 10 og 20. I forbindelse med behandling av bebyggelsesplan for felt 10 og felt 20, må det dokumenteres gjennom modell i egnet målestokk, at feltene er gitt en forsvarlig utnyttelse ut fra områdenes topografi og fjernvirkning. Felt 13: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20% Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 10,5 meter. Aasremmen as v/Link arkitekter as

55


KIKUT CHALET VEDLEGG

Regulering ”Geilo fjellandsby”

5

Felt 14: Byggeområde for næring (gårdstun, skysstasjon, servering, badeanlegg samt andre servicetilbud for fritidsbebyggelsen). Maksimal tillatt %-BYA = 25% Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 12,5 meter. Felt 15: Byggeområde for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 25% Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 12,0 meter. Felt 16: Byggeområde for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20% Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 11,5 meter. Felt 17: Byggeområde for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20 % Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 9,5 meter. § 5.

OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDER

5.1 Skjermingssone I skjermingssone skal det ved behov bygges voll, skjerm og/eller beplantes med lokale vegetasjonstyper. Skjermingssonen er ment å fungere som visuell og støymessig skjerm mellom fjellandsbyen og riksveien. Tiltaket skal ha en god estetisk utforming og god terrengtilpasning. Tiltak i skjermingssonen er søknadspliktige. Planfremmer plikter å detaljprosjektere støyvoll mot Rv. 40 slik at den tilfredsstiller kravet fra Fylkesmannen i Buskerud om støy, og kravet fra Statens Vegvesen om at støyvoll ikke skal vanskeliggjøre vintervedlikeholdet. Det skal sendes inn søknad om rammetillatelse for tiltaket. Det skal ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i støyutsatte områder før bestemmelsene i dette punkt er oppfylt. P.g.a. at detaljprosjektering av støyvoll ikke er utført, må den endelige avgrensning av skjermingssonen mot friluftsområde anses som ca. avgrensning på plankartet. 5.2 Kryss til riksveien Kryss til Rv 40 må være ferdig opparbeidet senest 2 år etter anleggsstart. Detaljplan for krysset må innsendes til godkjenning. Frisiktsonen mot Rv-40 skal holdes fri for vegetasjon eller sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. §6

SPESIALOMRÅDER

6.1 Privat vei Veien skal opparbeides som vist på plankart Vegfyllinger tilsås eller mures opp med naturstein. Det gis plass til snølagring ved siden av vei. Veien skal kunne brukes som adkomst til alle eiendommer innen planområdet. Hovedadkomstveiens kryssing av elva fra Geilotjødne skal utføres på en slik måte at den ikke er til vandringshinder for vannlevende fauna, at normalvannstanden i Geilotjødne ikke endres og at kryssingen ikke får en oppstuvende virkning i flomsituasjoner. Det skal innarbeides planfri kryssing mellom adkomstvei og skiløype. Aasremmen as v/Link arkitekter as

56


KIKUT CHALET VEDLEGG

Regulering ”Geilo fjellandsby”

6

6.2 Parkeringsplasser (A, B,) Parkeringsplass A (ved Rv-40) skal være åpen for allmennheten. Deler av parkeringen kan reserveres som gjeste-/ reserveparkering tilknyttet fjellandsbyen. Parkeringsplass B skal fungere som parkering for aktiviteter tilknyttet fjellandsbyen. Parkeringsplass B kan brukes til å dekke parkeringsbehov i forbindelse med bolig- og næringsbebyggelse. På parkeringsplass B skal det avsettes tilstrekkelig plass for bussparkering. Parkeringsplassene skal gis en god utforming, med en klar markering av avgrensningen til naboområdene (f.eks. markering med naturstein og/eller vegetasjon). 6.3 Grøntdrag Grøntdragene skal fungere som et skille mellom ulike områder og mellom bygninger og vei, og som ferdselsåre for skigåere/ fotgjengere. Områdene kan dels benyttes til snødeponering, der dette ikke er i konflikt med natur- eller friluftsinteresser. Eksisterende vegetasjon skal tas vare på, men kan stedvis tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel. Avkjørsel til parkering for hvert felt kan skje på tvers av grøntdragene. 6.4 Aktivitetsområde/ alpinbakke Innen området kan plasseres/opparbeides alpinbakke, amfi, vannarrangement (kunstig dam/bekk), ballspillbaner mm. Skiheiser med tilhørende anlegg skal plasseres inn i området. Bygninger og konstruksjoner i tilknytning til områdets funksjon som aktivitetsområde tillates oppført. Området (men ikke aktivitetene) skal i hovedsak være åpent for allmennheten. 6.5 Friluftsområde I friluftsområdet skal eksisterende vegetasjon og terreng i størst mulig grad søkes bevart. Unntak gis for avmerket skiløype i nord-sørlig retning der det kan gjøres mindre inngrep i terrenget for å øke fremkommeligheten for løypemaskin. Skiløyper skal være fremkommelig med stor alpin tråkkemaskin. Skiløype nord for felt 10 skal være fremkommelig med liten tråkkemaskin. Området skal være åpent for allmennheten. 6.6 Friluftsområde, vann Friluftsområde vann omfatter Gjeilotjødne med kantsonene mot land. Det er i området tillatt med konstruksjoner eller bygninger for fremme kontakten med vannet (f.eks. kaier, båthus). Gjeilotjødnes vestre kant-/strandsone kan bearbeides, grunne eller igjengrodde områder av tjernet kan graves opp eller evt. fylles igjen. Kantvegetasjonen rundt tjernet skal ellers bevares. Området skal være åpent for allmennheten. Detaljplaner for evt. utfylling-/oppgraving skal sendes NVE Region sør til vurdering. Tekniske inngrep i vassdraget kan ikke iverksettes før NVE har vurdert tiltaket i forhold til vassdragslovgivningen. 6.7 Gangvei/skiløype rundt Geilotjødne Gangvei rundt Gjeilotjødne skal opparbeides i 3 meter bredde. Der det ikke er til hinder for god terrengtilpasning, kan gangveien legges 10-15 m. lengre fra Geilotjødne enn det som er vist på plankartet. Gangveien skal kunne brukes til (motorisert) frakt av varer e.l. ut til felt 14. Denne ferdselen skal skje fra vest. Avmerket skiløype i nord-sørlig retning skal ligge i samme trase som gangveien langs østsiden av tjernet og evt. over Gjeilotjødne. Gangveien skal kunne benyttes av alle (inkl. funksjonshemmede). Gangvei/skiløype skal ikke vinterbrøytes.

Aasremmen as v/Link arkitekter as

57


KIKUT CHALET VEDLEGG

Målestokk 1:1000 (A3)

58


KIKUT CHALET VEDLEGG

59


KIKUT CHALET VEDLEGG

Reguleringsbestemmelser Hol kommune Vedtatt i kommunestyret 04.12.2019, saknr 46/19 PlanID: 620_4214

Detaljregulering felt 16 og del av felt 18 – Geilo fjellandsby 1. Planens hensikt Hensikten med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i felt 16 og del av felt 18 i Geilo Fjellandsby i Hol kommune. Planen skal gi føringer for omfang og utforming av ny bebyggelse, sikre at hensynet til områdets attraksjonskraft blir ivaretatt og sikre at området fremstår helhetlig med god tilpassing til omgivelsene.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet Bygninger og anlegg skal tilpasses terreng, landskap og omgivelser. Bygningene skal gis en enhetlig form og materialuttrykk, og en utforming som harmonerer med omgivelsene. Byggegrensene er satt for å styrke «ski in/ski ut» mulighetene i området. Det tillates etablert parkering under planert terreng innenfor hele felt 16 og 18. Det tillates etablering av teknisk infrastruktur innenfor alle arealbruksformål. Anleggene tillates utbygd etter godkjent teknisk plan. Tilhørende bygninger skal ha en god estetisk utforming som harmonerer med øvrig bebyggelse. Kabler for elektrisitet og andre ledninger skal framføres i jordkabel. Arealer som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med matjord/torv og tilsås. Skjæringer/fyllinger skal tilsås eller mures opp med naturstein. Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av området og bebyggelse. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede. Det er ikke tillat å gjerde inn de enkelte fritidseiendommer i området. Det tillates ikke at det settes opp utvendige antenner. Det tillates ikke at det settes opp flaggstenger. Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeidet skal arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i Buskerud Fylkeskommune varsles, jf. kulturminneloven § 8.2. 1 av 4

60


KIKUT CHALET VEDLEGG

3. Bestemmelser til arealformål 3.1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 3.1.1. Fritidsbebyggelse 3.1.1.1. Krav til situasjonsplan Samtidig med byggesøknad skal det foreligge en situasjonsplan i minimum målestokk 1:200, og en redegjørelse for den estetiske tilpasningen til omgivelsene. Planen skal vise hvordan den bygde og ubebygde delen av feltet skal utnyttes og terrengformes. Det skal redegjøres for bygningsplasseringer og bygningsvolum, material-, form og fargebruk, planlagt terrengbehandling, støttemurer, gjerde, atkomst, parkering, ledningsgrøfter og etterbehandling/tilplantning. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende (opprinnelig) og nytt terreng sammen med bygningshøyder. Det tillates felles situasjonsplan for hele planen, eller enkeltvis for felt 16 og 18. 3.1.1.2. Utnytting Felt 16 Det tillates konsentrert fritidsbebyggelse. Tillat utnytting for felt 16 er 20 % BYA. Det skal settes av 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. Parkering kan dels dekkes utenfor feltet, da innenfor nabofeltet eller på parkeringsplass A og/eller B i Geilo fjellandsby. Det er krav om at minimum 1 p-plass pr. boenhet dekkes innenfor feltet. Parkering kan løses på bakkeplan og/eller under planert eller eksisterende terreng. Arealer for parkering under bakkeplan og øvrige arealer under planert eller opprinnelig terreng skal i sin helhet ikke regnes med i utnyttelsesgraden. 3.1.1.3. Utnytting Felt 18 Det tillates frittliggende og/eller konsentrert fritidsbebyggelse. Tillat utnytting for felt 18 er BYA 16 %. Det skal settes av 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. Parkering kan dels dekkes utenfor feltet, da innenfor nabofeltet eller på parkeringsplass A og/eller B i Geilo fjellandsby. Det er krav om at minimum 1 p-plass pr. boenhet dekkes innenfor feltet. Parkering kan løses på bakkeplan og/eller under planert eller eksisterende terreng. Arealer for parkering under bakkeplan og øvrige arealer under planert eller opprinnelig terreng skal i sin helhet ikke regnes med i utnyttelsesgraden. 3.1.1.4. Byggehøyder For felt 16 er tillatt mønehøyde 11,5 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt bygningen. For felt 18 er tillatt mønehøyde 7, 5 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt bygningen. Bebyggelsen skal ha saltak/skråtak mellom 25-35 grader.

2 av 4

61


KIKUT CHALET VEDLEGG

3.1.1.5. Utforming Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området samlet framstår med et variert preg innen en helhetlig ramme og med god arkitektur. Bebyggelsen skal ta opp i seg/nytolke elementer fra tradisjonell lokal byggeskikk. Fasadene skal ha tremateriale, eventuelt med innslag av stein/betong. Det skal nyttes mørke avdempa tjære-, stein eller jordfarger utvendig på bygningene. Dette gjelder også vindu/listverk. Det tillates store vindusflater. Tak skal ha torv, tre, skifer eller mørke matte flater. Det er krav til ikke- reflekterende vindusflater. Eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. Utforming skal dokumenteres gjennom utarbeidelse av situasjonsplan jf. pkt 3.1.1.1 ovenfor. 3.1.1.6. Minste uteoppholdsareal Minste uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet skal være minimum 25 m2.per felt. Uteoppholdsareal skal være hensiktsmessig utformet og ligge godt tilgjengelig for fritidsboligene. Uteoppholdsareal skal ha gode solforhold på min. halvparten av arealet ved jevndøgn kl. 15.00 og det skal være sikret mot vind og skyggevirkninger. Støynivå må ikke overstige 55 dBA.

3.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 3.2.1. Veg Område regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter veger med tilhørende anlegg. Regulerte vegtraséer skal gi helårsatkomst til området. Reguleringsbredde framgår av plankartet. Små justeringer og terrengtilpassinger tillates ved bygging av veger for best mulig tilpasse de lokale forholdene.

3.3. Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 3.3.1. Turdrag Området avsatt til turdrag sikrer «ski inn/ski ut» i området. Turdraget er tilgjengelig for allmenn ferdsel.

4. Rekkefølgebestemmelser 4.1. Før igangsettingstillatelse

Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse skal det utarbeides situasjonsplan iht. pkt. 3.1.1.1 for berørt felt. Før det gis igangsettingstillatelse skal det gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig at det benyttes vann som energibærer, og om det skal benyttes fornybare energikilder. 3 av 4

62


KIKUT CHALET VEDLEGG

Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse skal det være etablert tilfredsstillende adkomst. Dette gjelder og utbedring av eksisterende ved fra felt 16 til felt 18 med vegbredde 5 meter og fortausløsning mellom inngangspartiene for de tre byggene i Kikutsikten.

4.2. Før bebyggelse tas i bruk

Før det gis brukstillatelser for bygg og anlegg skal det være etablert tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger i tråd med godkjent vann- og avløpsplan. Det skal også være etablert tilfredsstillende parkering. Etterbehandling langs nye adkomstveger og ledningstraséer skal være utført før brukstillatelse kan gis for de berørte eiendommene til veganlegget/ledningstraséen.

4 av 4

63


KIKUT CHALET VEDLEGG

Erklæring

64


KIKUT CHALET VEDLEGG

Utkast til erklæring Opplysninger om rekvirent (innsender): Navn: Advokatfirmaet Thommessen AS v/Simon Ulleland Adresse: Postboks 1484 Vika Postnr/-sted: NO-0116 OSLO

ERKLÆRING OM UTNYTTELSE MV. Geilo Holding AS, org nr 988 659 320, er hjemmelshaver til eiendommen gnr 66 bnr 650 i Hol kommune (”Eiendommen”). Følgende skal tinglyses på Eiendommen: 1

Den som til enhver tid er eier av Eiendommen er forpliktet til å dekke en forholdsmessig andel av kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av felles infrastruktur (veinett, vann- og avløpsledninger, utjevningsbasseng, nødvendig IKT-anlegg med fiber for kabel-TV og bredbånd, gassanlegg mv, herunder brøyting og strøing) som er etablert i Geilo Fjellandsby, jf kart som viser Geilo Fjellandsby inntatt som bilag 1. ”Forholdsmessig” innebærer at kostnadene fordeles likt mellom alle hjemmelshavere og øvrige eiendommer, herunder eierseksjoner, i Geilo Fjellandsby, dvs uavhengig av beliggenhet. Kostnadene kan likevel differensieres mellom ulike type enheter, dvs. hytter og leiligheter.

2

Den som til enhver tid er eier av Eiendommen, er forpliktet til å betale et bidrag til dekning av leie av grunn til løyper og stier, preparering av skiløyper, vedlikehold av tur og sykkelstier mv. Bidragets størrelse fastsettes basert på de satser som til enhver tid gjelder i Hol kommune for denne type bidrag. Bidraget skal betales til Geilo Sti- og Løypelag, org nr 921 291 000 eller det rettssubjekt som Geilo Holding AS måtte utpeke.

3

Dersom det etableres et eierseksjonssameie ved seksjonering av Eiendommen og/eller eiendommer fradelt fra Eiendommen, er den enkelte seksjonseier på samme måte forpliktet til å betale sin andel av kostnadene nevnt i punkt 1 og 2 som en del av eierseksjonssameiets felleskostnader.

4

Den som til enhver tid er eier av Eiendommen har ikke rett til å gjerde inn Eiendommen, likevel slik at det kan tillates satt opp skigarder etter forutgående skriftlig avtale med Geilo Holding AS. Eventuell tillatelse til oppsetting av skigarder forutsetter at disse ikke er til hinder for ferdsel.

5

Allmenheten har rett til ferdsel over Eiendommen.

6

Den som til enhver tid er eier av Eiendommen eller eiendommer fradelt fra Eiendommen er kjent med at: i.

Hovedledningsnettet, og eventuelt ledningsnett til andre tomter i området, kan bli ført over Eiendommen eller fradelte eiendommers grenseareal, samt at den som til enhver tid er eier/rettighetshaver til ledningsnettet har rett til vederlagsfri adkomst for drift og vedlikehold av ledningsnettet, og

ii.

Geilo Holding AS, eller det rettssubjekt Geilo Holding AS utpeker, har rett til vederlagsfritt å legge gang- sykkelvei og skiløype over Eiendommen/eiendommer fradelt Eiendommen.

7

Det er ikke tillatt å montere eget antenneanlegg eller parabol på Eiendommen/eiendommer fradelt fra Eiendommen.

8

Geilo Holding AS, eller det eller de rettssubjekt Geilo Holding AS utpeker, har vederlagsfri og evigvarende og ubegrenset bruksrett til veien på Eiendommen som går videre forbi Eiendommen og opp til Kikuttoppen, som vist med [•] skravur på kartvedlegg inntatt som bilag 2. Geilo Holding AS har rett står fritt til å holde veien åpen for fri ferdsel for allmennheten. Vedlikehold av veien vil forestås som en del av det generell vedlikeholdet i Geilo Fjellandsby, jf. erklæringens punkt 1, og kostnadene fordeles i henhold til erklæringens punkt 1. Geilo Holding AS har også evigvarende rett til vederlagsfritt å overføre veiarealet, ved arealoverføring, grensejustering, eller på annen måte, som vist på skravur i bilag 2 fra Eiendommen og over til gnr. 66 bnr. 624, som er en eiendom hovedsakelig bestående av infrastrukturarealer i Geilo Fjellandsby.

12105163/4

1

65


KIKUT CHALET VEDLEGG

Utkast til erklæring 9

Den de til enhver tid eier av naboeiendommen med gnr 66 bnr 879 i Hol kommune ("Kikutsikten") skal ha evigvarende og vederlagsfri bruksrett til gangvei øst på Eiendommen mot Kikutsikten som vist med [•] skravur på kartvedlegg inntatt som bilag 2. Den/de til enhver tid eiere av Kikutsikten er alene ansvarlig for drift og vedlikehold, herunder brøyting/strøing, av denne gangveien.

10

Sør-øst på Eiendommen, som vist med [•] skravur på kartvedlegg inntatt som bilag 2, er det etablert en fallsikring på grunn av bratt skråning ned på et uteareal på Kikutsikten. Utfordringen med dette er løst med en skigard som er plassert inn på Eiendommen. Den/de til enhver tid eiere av Kikutsikten har evigvarende og vederlagsfri rett til å ha fjellsikringen og skigarden på Eiendommen, og har alene det fulle drifts og vedlikeholdsansvaret for disse.

Erklæringen er evigvarende og kan ikke endres eller avlyses uten etter samtykke fra Geilo Holding AS eventuelt det rettssubjekt Geilo Holding AS skriftlig måtte utpeke. Erklæringens punkt 9 og 10 kan ikke endres eller avlyses uten etter samtykke fra den/de til enhver tid eiere av Kikutsikten.

Geilo, ____. september 2021 For Geilo Holding AS Arne Pålgardhaugen styreleder

12105163/4

2

66


KIKUT CHALET VEDLEGG

Grunnboksutskrift

67


KIKUT CHALET VEDLEGG

Utskrift fast eiendom Gårdsnummer 66, Bruksnummer 650 i 3044 HOL kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet Oppdatert per

22.09.2021 kl. 16.14 22.09.2021 kl. 16.13

Adresse(r):

Matrikkelenheten har ikke registrert adresse

HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT VEDERLAG: NOK 0 Omsetningstype: Annet GEILO HOLDING AS ORG.NR: 988 659 320 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2014/920449-1/200 24.10.2014

HEFTELSER Eventuelle heftelser som avgivereiendommen før en som ikke er overført ved grunnboksutskriftene til

kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett: 2016/1164105-1/200 15.12.2016 PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 250 000 000 Panthaver: SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES ORG.NR: 937 889 631 Uomsettelig GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE ELEKTRONISK INNSENDT

2021/774623-1/200 25.06.2021 11:11

PANTEDOKUMENT Beløp: NOK 500 000 000 Panthaver: SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES ORG.NR: 937 889 631 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA 2003/1038-1/22 28.02.2003

REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 3044 GNR: 66 BNR: 624

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 22.09.2021 16:14 – Sist oppdatert 22.09.2021 16:13 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)

68

Side 1 av 2


KIKUT CHALET VEDLEGG Gårdsnummer 66, Bruksnummer 650 i 3044 HOL kommune 2004/6755-1/22 19.11.2004

REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3044 GNR: 66 BNR: 735

2004/6756-1/22 19.11.2004

REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3044 GNR: 66 BNR: 736

2004/6757-1/22 19.11.2004

REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3044 GNR: 66 BNR: 737

2004/6758-1/22 19.11.2004

REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3044 GNR: 66 BNR: 738

2004/6759-1/22 19.11.2004

REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3044 GNR: 66 BNR: 739

2004/6760-1/22 19.11.2004

REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3044 GNR: 66 BNR: 740

2004/6761-1/22 19.11.2004

REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3044 GNR: 66 BNR: 741

2020/94410-1/200 01.01.2020 00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING Tidligere: KNR: 0620 GNR: 66 BNR: 650

EIENDOMMENS RETTIGHETER Ingen rettigheter registrert. For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 22.09.2021 16:14 – Sist oppdatert 22.09.2021 16:13 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)

69

Side 2 av 2


KIKUT CHALET VEDLEGG

Kontaktinfo

70


KIKUT CHALET VEDLEGG

Våre meglere:

Henrik Erland Morud Eiendomsmegler MNEF 907 25 950 henrik@em1fjellmegleren.no

Knut Almås Anfinset Eiendomsmegler MNEF 468 19 645 knut@em1fjellmegleren.no

71


KIKUT CHALET VEDLEGG

Lorem

72


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.