__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

As i

estnek is s újp eg lis

l ró

5

en mind honna – n s

tasítva elu

0 álláshirde té 100

4

gnő és a rce je e h

v yel ln

Dian a n I.

20

a nagyv llók ilá a h

a gb

Nag yo t

10

szédből! I. tbe – s e

ly oso M

Hallj a

nek íte

gy lovas l á n y

35

14

ee es

sta fradi hokis t g ke

b il i n c s e z, le lő a m Ig

ek az ősi ri rek vá ye t

k Példak éve é ő z

i pe

Elő

hallássérültek • alapítva 1892

CXXVIII. évfolyam • 2019. február

18


Mé g

? yok ag

nyt el Helen hu

kségi ü elnö lé UD

és. Rész lkez vé de

özi kon zetk fe em

sporto lók iket ,s

(is) cukik kek é re

tárral áp nyv ril kö

a„

k Sports zöv ülte ér

ássérül hall to ar

No

hallássérültek • alapítva 1892

WF

hallássérültek • alapítva 1892

bemutató ilm M sf

thallók ne gyo v na ervezet 25. szü i Sz le

szegedi Füv é

ka lső EBse az e l

s:

ll

55

n

v il á g m ind

ka lló

enlő jogo egy k és

ta he

hallásjavít ó

gg kossá al élőkr até

ki

Os az

car-díja s

gos Küld rszá öt li O

tagszer ve ok a ág

szervezet e

ga

gb

rlin Cu

g V il á

eaf Table Te

nD

fe l

hallássérültek • alapítva 1892

né Judik Do ssy

l ka

pe

szarvas ött a iv íz föl

ltek a hallás szü sé ké

rseny volt o ve r

s, esélye Gy

llá va

G—

” program

v

SÁ ÁM

VID

it ny

ta pot tartot

tn a

or

unk szék dozt es an f

asztal vo rek lt s Ke

áztunk p ós

sat lc

sik e

n be

8

rd

5

3

EudY study

bán scsa ké

am volt rogr Bé ip

21

olt

n

sz Ve z-

n a p ok s

rom program há

22

on

vo

25

30

ej s-f

lesztés

lt

on ózd

aival agj tt

36

i sz egye erveze sM

34

lőadás volt ie T hase 2016 január.indd 1

12

” ék… tn

24

pja kazincba na

ia lg

ányán ab at

pja na 2016.02.07. 16:43

s

ozn dolg i szere gy

berek va em g

es előa

dás vo lt

hallássérültek • alapítva 1892

„C s

hallássérültek • alapítva 1892

világnapja a b tek

23

zi

n

un zárt k Szek et k rtunk Sze

t zá ve

n

en

n iká rc

33

volt Mis

ko

g ő pro ram v o gít

hallássérültek • alapítva 1892

elh u

gja

hallássérültek • alapítva 1892

vi

ány M arg Sáfr

rjú a győri A tuk u at

Békés Megy e

ta ár m volt N yír gra ro

gy

hallássérültek • alapítva 1892

zni szeretné lgo k do

éves jubil 30 e

hallássérültek • alapítva 1892

b omá an Eur ó ny

jogai a gyako rl nők

(k), itt va alló gy aH

ékozódtunk o táj r

erseny Kisk dav un ab

„Tá

hallássérültek • alapítva 1892

egy hét k– re

adások akadály m elő

Bizottsá elő g gy Megye iS z

ala ZZ

l a Balato árra nk kp

nokság e baj red ág

Új

hallássérültek • alapítva 1892

lát á

manók” Bé k

siket gyerm ek a st pség Bék és nne iü

klub Béké sc ek er Szolnok meg uny yk

Egy

k ető ez

hallássérültek • alapítva 1892

Finn ülés

D EU g – előadá nsá sS zto

íjasaina kn lönd kü

orgász OB B kH ala lte

Ös s

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

taljára a rpá SIN

és sok-sok v

era iV

elkedik a t á em

gos elnö szá ks Or

ük a velenc ert e l Zircre kirá bő nd

m

Nagyka OB niz sz

pé l

ivál franc ia szt fe

ei égi ülés

ks lnö z megy W ei jhe

ér k a SINO SZ

od á cs

tek II. Films z rül

zo lt kolbás

bán sa

Mi n

pontjai a k özb szem és

ei

az e-vonatje itt olbászfe ai K szt

gó OB eredm lfo

Kaposvári E gy

AM

hallássérültek • alapítva 1892

Mi t

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

D ználat é s

s -ha ék gyei Találkoz ój Me

t tartottak G po

siketlimpiai já

ga

Ké z

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

hallássérültek • alapítva 1892

Av é

hallássérültek • alapítva 1892

ai zalaege rs titk

a sakk eB

on

ts zöve ége 8 5 kS

mikor el ió, m kc s

yűlés Kapo gg ta

min nyomá ita b -v

Parasport N

r ya

„V e

or sz

hallássérültek • alapítva 1892

keiben 2 be r 01

a siket ek

és ép el i ülés 20 kség 17. nö

ttak a Sol ulha ti S tan

tartottunk S ást zo oz e

feeder vers tó íz-

ok

i Nyilatko za ton olgozn is

gy d

ho esti szervez e ap

k llun szá

el őv

rd of Hea of Ha rin g on

n salg óta mba eu

fórum S zeg

t! – za on a Nógrád ok ás urópa B zó E aj Ús

n

Jel

hallássérültek • alapítva 1892

ei – Bud ülés a gi

ény hallá ezm ss dv yütt! – Béké s

eg k

ények Gyu

élm

gi a szlové n rek ke

fo g

z

Ím e

pei ké

Cla

sütés volt G na y

m7 hetedsze idá

nep szeptem ün

méti he lyi cske Ke

ejártuk b ék k, b un

ók és bron tol z or

AM

bán sa

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

em

Küldött gos kö zá

ha ő női llássé r els

ne, ha lefo len r

ó

a o a sin sZ tilt

t– ígérő re klá

dát so

zh Gyás írek

remmel ke nzé z ro

yelv Nemz et eln aJ

és. Rés zv lkez é de képes v ag

is én nepség S alg i ün ap ek a cur li n

érm nz

történeti e lő

– SZ

gal élő emb er ság os so

Nyírő Z

u nk

rseny – Ózd eve es

ete ez

hallássérültek • alapítva 1892

EU D

hallássérültek • alapítva 1892

mi l

hallássérültek • alapítva 1892

he t

z sú

acebook sz aF

i feladataib zés a ve

kósa Ádá

m

zete! rve ze

a bHsH eé

kói Józse ma f

száj ró l

to r

nyert a 0-ra vá 2-

AP

Sze

rm Fejé egyé ek

a tájfutá em s ér

A

hallássérültek • alapítva 1892

vezetéshe zv mű ár

y

Érzé ken

űlés a S ggy IN Ta O

Kézműv es

hallássérültek • alapítva 1892

nők jogai a gy a élő

érzéken yít

gi

óbevallást s e Ad

ek

á

g

Cse

g– észetgyó

pott Dr.

ilá

D Farsan

,t

rm Te

ka jat

ab

nos zta

nnepség yi ü és on

zet 60 éve sj rve ze

yűlés volt S z

est volt Sz e

30

idős

a ül

gg ta

ség volt nep O ün

n

n lco

52

2016.07.18. 14:37

CXXIV. évfolyam • 2015. december

18

gyasztóvéde Fo lm

nc

Válasz tó

Busók

ti előadás sza S yá

é

egyei Szer ve dM rá

n

Adomán y

i. nyílt országo XV

világos” elő old ad „H

pot tartottu

cs pé

ek

nyelv egyed Jel

éről

na

ulá Gy

Színe s

e se nt

hase 2016 julius-augusztus.indd 1

TéMáEgy ba

Bro nz

g tsé ve

!

kálmá n-

Hallássérültek

t ze

ezete erv Sz

l aki

űlés, kará ggy cs Ta

Rab lóha

EU

év

Mikulás a b ud

pinning T si S e éc

Színes

Cs

A Vác Hely iS

ssérült g ye hallá r ás

nk!

idős

e

yatékosságg al Fog

ő órák Bon y yít

yu

29

on! lnok zo

u

Szervezetb

gy megyei sze mo rv so

et személyek sik j

ng He Solt lyi Sze r SZ

19

ácon tv ol

-n wling ap a Va Bo

ei gy

annyi, hog y sak „C

Was hi

pályázat példa á!”

„Csak anny i, Múzeum ba tila At

z

sségi progra özö m yk un atott k Cseho log

” – ii. rés

19

ÉG

26

éves jubileu

érté k

k…

TARTSD KÉZ B E N

SS

nyelvi szính Jel á

10

itális írást

14

y

60

8

14

G! lősé eN

Te s

ak

annyi, hog

an áb ág

arázskéz” m „V

rja tá

25

2016.09.09. 11:20

CXXIV. évfolyam • 2016. január

szervezetbe n

Vég re

Vi l

Atlétikai

Hí r

t

i i.

Kere kv

Bú c

ékenyítő fogla Érz lk

ázat példa ké pály !” p

Tag jaink a

Ke ré

zösségépítő Kö p

mánckészíté zzo st tű

hallássérültek • alapítva 1892

al

hase 2016 szeptember.indd 1

i ye

éves a SINO S

éves a SIN O 110 a fogyat yütt ék Eg

kok! t diá rül

paint b

45

Meglá to g

arlamentben j AP

elmi e rtén lőr tö

ládi spor tna

110. SZ zemléje ka ms p Fil

sp

en lek te

7

val ttyá ro

23

24

kerestük , kal nyit sa

on

10

tékosüg gya yi fo

ogatás a szính ázi Tám

Országos Fe lü Az

NO

ni villám s ak gyé se

12

családi

irattal fel

atban 5. ré o rl s ak

oSz országos el Sin

allókész ül

Magyarorsz á

át!”

Magyar br o

n

18

Tanintéz eté ltek rü

S ok g ye

darts-o ss i

jai Ba

gyűlés és nő n Tag rjú puh inte a

lm elő é ény v em

g álósá -díj 201 5 Kiv

a

en

Int e

áron! érv eh

6

2017.03.27. 17:00

CXXV. évfolyam • 2016. július–augusztus

Hi t,

Grills üt ő

Cs a

SSZ Hallássér MH ü

s!

Fars an

internet-ho az z

án

őrött! Gy

k

29

SIKETEK VILÁGNAPJA 2016. SZEPTEMBER 25.

37

sak annyi, ho „C

i Bizottság elm ta gy

ag EU

rtént az

dom, ho „Tu gy

un

nyitó horgá s

hase 2017 marcius.indd 1

szálltak a rsek víz ve

ház os

33

26

á ga

interjú sz e

!

ks no aj

ss-rekord inne ra Gu

eresd a Sany AK it

KESINA Kupa rö III. pl

othalló fiata agy lok sn

Utazz

d va

ben tek ze

37

va kség n egy cs a szü

NDENHOL

15

enkit!

ncert! s ko lá

i tö

ptember 23 . Sze

ég zöss . Önre n Kö

si trénin g

en

Hu n g a ri a

ró megy ei

Fiatalok rült III. Sé

pontban a zép bi Kö

adóbevallás ról Az

I –M

ÉG

ind

3. Sike tek

EUD elnöks AZ é

dó más íjáta od td

Ah

ttünk Béké yíte sc en

z rés 1.

ű pjárm adó-ke Gé

gy r ea

AM

temes ter egye vez Az

napot tarto ély tt Es

on árd

M

Far san

en

sá va ol

OSZ Rendkív ü SIN

AD

11

rápia nte gé

e mind en

ilmb

AC

M

o llásg ndozá s

hase 2016 február.indd 1

Op nis

on ínpad i sz

AK

4

tájáról

dig

Ha

yatékossággal é lő Fog

sf

kezdtün zni k ná

yelvűsé bbn g Tö

8

en

angi mu lat Fars s

ukat a járm ány űv ítv

b án

2016.03.08. 9:51

13

ndolt a f m go og y Ne

rő istván t Ge er ny

14

dr e

ha

iii. rész

Puha An

ási áttörés l Óri e

zá Év

Béké sc

éves a Jász-Na 45 g

sa sc

pi

Hallá ssé

Szülőgy

i rendezvény öz e tk

dön, mint itt lföl h kü

Olasz Sike te

Az

g az idén f

MÚLT EREJE – JÖVŐ ÉPÍTÉSE

vásárhel ye ező

e

D

Hétközna

sz

34

m

n

22

e

árd sz

29

jú ter In

szemével ha

éves jubileu m 110

– …”

15

18

lyegyenlős ég Esé

Az EU

csik melinda tul b

gyothalló s p Na

A2

sz llóké ülék?

c

mi tö

Indiai lótusz o

ha

Vak lic i dőljön be a

50

INOSZ Bajai He AS ly

ileumot ünn

28

jubileumo t

„Keresd a s

ecember 2. .d 17

12

es év

24

Érts

lvű tnye oktatá ké

10

Jub

CXXVI. évfolyam • 2017. március

17

2017.04.14. 8:14

CXXV. évfolyam • 2016. szeptember

6

2016.10.07. 13:39

k jogokró lg me er

2018. 01. 19. 10:40

Nagyot

i

et kulturáli s Sik

Különleg e

Török Béla, a Dr.

ntesről indu Sze lt

12. Sik et hase 2016 oktober_m2.indd 1

CXXv. évfolyam • 2016. február

hase 2017 november.indd 1

33

n

hase 2017 aprilis.indd 1

14

37

zőnk jte

ta et

dapesti kiállít Bu

A mand al

ten i

a pj e kb

37

MENTES Á LY S

36

tben ker sz

Labdarú

veszp ré

Hat ma gy

ne

hallássérültek • alapítva 1892

sedélutáno n me

n

sen Péc lt

hase 2016 marcius.indd 1

gyar Hallá ss Ma

hárm as

éves a SINOS 66 z

Ne légy áld o

2016.04.07. 8:26

eskedtünk a JEL

V

sza lon

aka a m Éjsz úz

Körb etek

hallássérültek • alapítva 1892

lássérült g hal ye

önyv, ami tj 5k

ke viktória a cse z

hallássérültek • alapítva 1892

gyothallók n Na

kon

zá shá ro

ÁS

A

hase 2016 aprilis.indd 1

ól SZ-t

no ol

ÓD

Ha jrá

ol szám ó az O rs Be

35

37

ég zöss . önre n Kö

tional Fede erna rati Int

Rendkív üli

2016.05.03. 20:15

Dupláj ár a

hase 2016 május.indd 1

olton

kS

am

E

37

50 é ve

iataljai et f sik

nt? óké all

s ág való

2016.06.09. 9:25

. vs

36

zán yhá eg

14

28

n sio es

tunk jár

ágban rsz

O

al itt

4

napja tés

ti H apes allássé ud

n

ág

árat gy di

4

um

31

33

yűlés özg tk

omogy Me as g

sen nte ze

5

4

m

ÉL

éves a SINO S 40

ány korm

ea

A KOM MUNIKÁ CIÓT!

ÍT ELŐ

12

an EU-b az

ni szer lgoz et

– AZ

ám id

s ág

OL

P! STO 31

11

24

do

23

men ete

APCS

nyei

EK!

12

ÖSSZEK

mé él

de n ege sz

N ETEK

2016.11.11. 11:49

ok b e m t ag ut OE

g a SINO zele SZ Kö

26

a vas M ltek e pe

32

34

ms dá

MIÉNK ITT A TÉR!

keknek!

don

énél zet ve

8

re ye

ÉRTJÜK EGYMÁST! – SZAVAK NÉLKÜL IS

4

vezet zer iS

M eves egye i

6

hase 2016 november.indd 1

CXXV. évfolyam • 2016. március

10

8

aláltuk S egt an

32

ZH

B ÁT R A N !

15

10

lmi befo ada g rs

M

36

nyei mé

ása koz at

ALD

14

6

ökzöld y ör té Eg

a feliratozá s

LL

enye ers zv

yar Hallássé ag

a–

ek kekn me

2016.12.16. 1:14

CXXV. évfolyam • 2016. április

szerveze te

18

2017.05.18. 11:48

CXXV. évfolyam • 2016. október

11

ül ör

37

m

12

12

hase 2016 december.indd 1

k Sportsz lte ö rü

5

Vá ilek a rosért Civ

kapott a N óg íjat –d

ollmar, e aV gy ris

házán egy fél

hase 2017 majus.indd 1

lt a SIN OS Z

ely

2017.01.15. 18:22

cXXV. évfolyam • 2016. május

etvak kislá n sik

Wfd 3. s ze és a r öd

zai Hely shá is ro

z

résről áfé

hase 2017 januar.indd 1

yei én

ju egú

aki a füle h

2017.02.13. 13:15

s együttm oro űk sz

ával dre an

37

M

al, áv

-n EB

6

ezete erv sz

okság ajn kb

zerte ágs sz

22

zete ve er

32

ma ileu ub

er 9 - e a m a

Belső Ha l

21

mb ve

a olt

edő télk ve

yulán k! G un

10

ésére tesít en

lése zi ü ős

28

lon ivá

pa na

– interjú sike tra! té pa

31

37

8

CXXVI. évfolyam • 2017. április

rszá az o gos Fe vin

22

4. rész an, atb

36

lálunk p atu éld Gr

21

óra

ő

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

– M ag ya

2018. 01. 24. 15:09

i

10

ang

2018. 07. 22. 13:21

CXXVI. évfolyam • 2017. november

e

hase 2017 december.indd 1

4

ban pá

udapesten

ott vár os

ben

zh

15

!

-gyerek k l ub

tB yi

k te

ülő Sz

v

„TERET ADOTT A KÖZÖSSÉGNEK”.

15

s – a jelnyel

gy

A SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2016-BAN IS

bben hossza b erű sz

10

34

2017.06.16. 18:03

6

hase 2018 junius.indd 1

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván a

26

CXXVI. évfolyam • 2017. má jus

á ad

4

016 t2

n ék ” ret ze

25

éza

12

hase 2017 junius.indd 1

CXXV. évfolyam • 2016. november

t ünnepel yüt tü n eg

ítője seg es

21

2018. 02. 01. 17:21

23

inknek!

hg

újlakon ton

ek magy ilm ar rf

vő mego fek ld en

„Tudom, h og e, a y Ím

képes vagyo k rá

11

2017.08.04. 20:47

vil

ban 1. rlat ko

énye rem ye

53

CXXV. évfolyam • 2016. december

munka

4

on kok té

hase 2017 julius-augusztus.indd 1

6

hase 2018 januar.indd 1

10

kon lno zo

é pe ak

25

sben erzé esz

37

t röt yő

is én

dom, hogy „Tu é

rvezet Sze ei

4

22

9

36

n nóba ilá

24

bán sa

36

k

H küldötte kb

7

ás

yulán aG

a ok ás

,a

„újratöltve ”– MA TÉ

velő, öntevék en mű ön

jogáról aló

2017.10.11. 15:47

CXXVI. évfolyam • 2017. január

6

llát

6

–e

peltünk Hó ne d

ny

un

4

?

rencia

ün

20

36

hase 2017 szeptember.indd 1

épes vagyo sk kr ni

2016 n? – ibe

tt a sino kapo sz jat Dí

gy Polgáraié mo rt so

18

2018. 08. 06. 14:55

CXXVI. évfolyam • 2017. december

nfe ko

7

27

an is isb

elnyelv na ar j gy

2017.10.24. 13:31

CXXVI. évfolyam • 2017. február

hase 2017 februar.indd 1

-e

18

HO EF

hase 2018 julius-augusztus.indd 1

d

10

!

56

bb agyo nemz e

ben 7-

6

18

12

nek! ek

yében eg m

8

CXXVI. évfolyam • 2017. június

nij

. rész l III te

4

gban szá or

20

2018. 02. 06. 16:28

„Vali né

nE

8

7

tében éle

hase 2018 februar.indd 1

nk i de

kálmá

6

ller Ke

ége ets

en

lyen athe mb

Oros

sérült színé llás sz Ha

43

gn le

OSZ 110 SIN

11

Az

zetben rve ze

5

alkalma Bé

10. rcius má

8

2018. 10. 17. 15:20

CXXVII. évfolyam • 2018. január

ek 2017be kép da

4

n piko lim

kb

8

bán csa és

oSz 110 Sin

víz fölött”

sek! icce sv

36

ső el

a rs

34

hase 2018 szeptember.indd 1

4

zel üss Br

léje em

37

ja ap

2018. 03. 21. 16:27

CXXV. évfolyam • 2017. július–augusztus

os k

ni Fan sz

35

an

4

aiban

sa

ják meg jogo hat s bít

gy jog

ország

… volt e”

a 110 év ala tt

jogai a

SI

6

34

O SZ

or kell meg mik m is,

12

8

k!

te felvé l válto z

n ők

W FD 3 . é s ikerek is

10

SIN

CXXVii. évfolyam • 2018. június

4

s

ája nci re

képek … lék

g ta

13

olója zám es

7

2018. 12. 14. 0:46

egy ma tud ga is

28

ron

mi pályá dal za iro

osságga ték lé ya

24

m

CXXVi. évfolyam • 2017. szeptember

sérültek az llás ok Ha

32

unk ult

38

CXXVII. évfolyam • 2018. február

10

m… do

hase 2018 marcius.indd 1

20

25

érem díjazott ja lék

t! ava i-t

n

2018. 05. 23. 17:09

5

hase 2018 október.indd 1

4

es év

on

s hallássérültk s-é

12

m

attervező, a div ki

tudásszin bb tű sa

7

cXXVII. évfolyam • 2018. július–augusztus

6

atás og

s i ülé ég

34

ttközgyűlés 20 dö ül

A

24

l

37

M

32

hase 2017 október.indd 1

hase 2016 junius.indd 1

12

20

borból ari

hase 2018 aprilis.indd 1

23

ól ltt

l bő

6

ó lár

ell: ik

a pi

ények zm

iért joga ek

sinosz es a o év

a

ól b ár

ok ás

en, amit tu ind dn

36

cXXV. évfolyam • 2016. június

a főszere pb

ja

37

CXXVI. évfolyam • 2017. október

30

lv ye

s két O car-dí

cs

25

2018. 06. 18. 14:06

nt az euD berk rté e

2018. 12. 29. 11:39

cXXvII. évfolyam • 2018. március

en

g

n EB-

hase 2018 majus.indd 1

M

hase 2018 november.indd 1

9

knek ülte ér

6

m

25

gen ze

36

g ksá no

4

2017 st, pe

7

rész

” k rá yo

nban arjá ót

11

Részvé zés. te ke l

14

thallók a gyo ze

36

n ulá

n nba rjá

31

yeiek eg

rabb lett hí ma re s ha

ség. Önre zös nd Kö

el

l II. te

36

2019. 01. 07. 13:35

4

apja zi N kö

ári Siketlim Ny

34

CXXVII. évfolyam • 2018. április

6

ől

m

hase 2018 december.indd 1

Parasport yar He ag

és stílusterv atez div

gyét me és

8 201 os

etében érz ker ék te

y 2018 én

ttunk Gyulán rto ta

nyítő órá éke ka t Érz

26

en ed

Na

ikor repülő i, am re eln

2019. 02. 28. 21:29

CXXVII. évfolyam • 2018. május

18

20

8

4

ple 2018 peo

4

bljanában lju

hase 2019 januar.indd 1

20

r

e és továb lenb b– gte

n

36

13

ésről yűl zg

14

CXXVII. évfolyam • 2018. szeptember

rn képe yőkön

e dt

Drága emléke a szívünkben él!

7

on, nem tak ác ő, f sz s

i a randimn ak dan on

évet

2019. január 19-én, az életének 78. évében elhunyt.

8

ban – Ki jut e la tás ta

ezete erv Sz

Özv. Jakab Miklósné (sz.: Rácz Erzsébet Emma)

dik az ápolás ke i el

eghódítan ia tm én

7

n a k!

„Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” Jn 14,3

i adókedve ély zm m

en

CXXVII. évfolyam • 2018. október

á já

ok

othallók a gy én ta

konferenci

m

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

13

4

12

rb be

10

Búcsúztatója 2019. február 14-én délután 12 órakor a Fiumei Úti Sírkertben lesz.

6

#n

rdemes odaf igy re é mi

kozó sak ült

8

zik! ko

38

3.

7

zege 201 9öss t díj

ának tan dí

11

ökségi ülés eln é

inárium zem ss

8

CXXVII. évfolyam • 2018. november

a ek

yelv a köz jeln ös

OH FH

a

elképze ág lés vil

4

olmácsot v nt á ye

t: Babins ágo zk vil

CXXVII. évfolyam • 2018. december

unk nagyo ssz th la

gyütt a világ ke

4

l

áig? lom dip

n lettem gya ál

ú papp eszt terj er, . In

ho

ő! vez ne

11

? vos or at

r táboroz sze na ed

hallássérül tv ogy ,h

CXXViii. évfolyam • 2019. január

2016.01.19. 10:29

címlapkép: ID 107099841 © Gabriel Vergani | Dreamstime.com

Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXVIII. évfolyam • február • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr utca 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Kajtár Dóra • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara • Nyomda Prime Rate Kft., www.primerate.hu • Felelős vezető Dr. Tomcsányi Péter • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen és telefonon: 06-1-767-8262 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1300 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.


3

kitekintő

betekintő

t a r t alom

4 Lady Diana és a jelnyelv 5  1000 álláshirdetésre jelentkezett a siket nő, mindenhonnan elutasították 6 modern munka hallássérülteknek

6 8 10 14

Álommeló Munka hallássérültek számára Magyarországon Hallj a testbeszédből! I. – Mosoly ereje Igaz, lebilincselő mese egy lovas lányról

16 Közérdekű

interjú közösségi tér

sport gyász

20 Nagyothallók a nagyvilágban I. – Marie-Laure, Hollandia

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Életmódváltó előadások voltak Orosházán Teadélután volt Szombathelyen Mikulás Ünnepség Szombathelyen 2018 év vége a SINOSZ Zala Megyei Szervezeténél Ez történt 2018. második felében Zalaegerszegen – 2. rész A Mercedes-gyárba látogattak a baranyai hallássérültek Rövid januári összefoglaló a SINOSZ Fejér megyei szervezeteitől Taggyűléseztek a kecskemétiek Kontakt fórum Kecskeméten KONTAKT-fórumot tartottunk Szegeden KONTAKT-fórum volt Vácon Spinning verseny különdíjasai lettek a pécsi hallássérültek Szívek repkedtek ide-oda Gyulán I. Solo bajnokság volt Kecskeméten Amatőr verseny a pécsi Darts Clubnál Tekeverseny volt Győrben Pótszilvesztereztünk Hódmezővásárhelyen Pótszilveszter Veszprémben

35 A siket fradista hokisgyerekek az ősi rivális újpestnek is segítenek

37 Tiszai Annamáriára emlékezünk

38 Hitélet 39 Társkereső


kite k i ntő

4

Lady Diana és a jelnyelv

édesanyja, miután férjez ment, görög és dán királyi hercegné lett) kommunikálhasson, mert ő siket volt. Mivel Aliz hercegnő életének utolsó 2 évében Buckingham Palotában élt, Erzsébet királynő és Fülöp meghívására, így valószínű, hogy a királynő is tud néhány jelet.

Diána, walesi hercegnét emberek milliói imádták és imádják a mai napig. Nem véletlenül, hiszen óriási szíve volt. Rangja ellenére nem szállt el, sem nem helyezte kényelembe magát, hanem a befolyását arra használta, hogy segítsen a rászorulóknak és a nehéz helyzetben levőknek. Házassága alatt a hercegné több, mint 100 jótékonysági szervezet elnöke vagy védnöke volt. Sok mindent tett a hajléktalan, a fogyatékkal élő, a HIV/AIDS-es emberekért és a gyerekekért. Mikor Magyarországon járt, mindkét alkalommal meglátogatta a Pető Intézetet. 1983-ban csatlakozott a Brit Siket Szervezethez (British Deaf Association BDA), melynek a védnöke lett. Ekkor kezdte el a brit jelnyelvet (BSL) tanulni

és a királyi családból ő tudta legjobban használni. Rendszeresen ellátogatott a Newcastle Upon Tyneban lévő Északi Megyék Siketek Iskolájába, ahol jelnyelven kommunikált a diákokkal. Nemcsak velük kommunikált jelnyelven, hanem 1992-ig számos alkalommal „mondott” beszédet jelnyelvvel. Az első alkalommal 29 éves volt a hercegné. Bernard Quinn, a Brit Siket Szervezet szóvivője szerint Diana nem hibásan jelelt, és mindenki megértette. Ebben az időszakban, több mint 15.000 embert ösztönzött arra, hogy tanulja a jelnyelvet. A királyi családban amúgy nem volt ismeretlen a jelnyelv. Nemcsak Diana használta a jelnyelvet, hiszen Viktória királynő is megtanulta, hogy Aliz batterbergi hercegnővel (Fülöp herceg

Visszatérve Dianához, Harry herceg le sem tagadhatná, hogy az ő fia. Neki is szívügye az embereken való segítés. Mikor a Dél-Afrikai Lesothoban járt, meglátogatta a siket gyerekeket az iskolában, ahol tanult tőlük jelnyelvet és táncolt velük. Ezen kívül Harry herceg és Meghan Markle meghívtak az esküvőjükre olyan személyeket, akik sokat tettek a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő személyekért, ezzel is elismerve munkájukat és erőfeszítéseiket. Így kapott meghívót a Derby városában lakó 14 éves siket Reuben Litherland is, mivel az iskolájában klubot hozott létre, hogy a diáktársainak megtanítsa a jelnyelvet és kampányt indított, hogy a mozikban legyenek siket-barát vetítések. Jó látni, mikor a halló emberek, hírességek arra használják a hírnevüket, hogy népszerűsítsék a jelnyelvet, igaz?


5

k i tekintő

1000 álláshirdetésre jelentkezett a siket nő, mindenhonnan elutasították „A fogyatékkal élő emberek képesek rendkívüli módon teljesíteni, ha lehetőséget kapnak rá” – vallja a siket nő, aki semmi mást nem szeretne, csak dolgozni. A 32 éves Kellie Wilson az elmúlt 18 hónapban 1000 álláshirdetésre jelentkezett, ám mindenhonnan elutasították, feltételezhetően azért, mert siket.

„Diszkriminálnak, és tisztességtelenül bánnak velem” – fogalmazott. A brit nőnek érettségije és üzleti adminisztrátori végzettsége van. Szoftverfejlesztőként dolgozna a legszívesebben, ám ahhoz, hogy az ehhez szükséges iskolát elvégezhesse, pénzre lenne szüksége.

Jelentkezett többek között mosogatónak, házvezetőnőnek, illetve felszolgálónak is, de nem vették fel sehová sem. Akadt, ahonnan választ sem kapott, máshol az volt a probléma, hogy nem tudott telefonos állásinterjún részt venni.

„Az elmém éles, és jól olvasok szájról” – mondja magáról Kellie, aki jelenleg azt fontolgatja, hogy cochleáris implantátumot ültettet be. Úgy érzi, a munkaadók nem értik meg a fogyatékosságát, ezért utasítják el, ahelyett, hogy

lehetőséget adnának arra, hogy megcsillogtassa a képességeit. „A fogyatékkal élő emberek képesek rendkívüli módon teljesíteni, ha lehetőséget kapnak rá” – hangsúlyozta. Kellie korábban egyébként dolgozott már bíróságon és börtönben is, a leghosszabb munkaviszonya 5 év volt, asszisztensi munkakörben. „Képes vagyok elvégezni azokat a munkákat, amikre jelentkeztem. Csak annyit kérek a munkáltatóktól, hogy adjanak egy esélyt, és kezeljenek úgy, mint a többi embert.” nlcafe.hu

6 modern munka hallássérülteknek Bár egyre nagyobb a képzett siketek aránya, még mindig nyitott kérdés, amikor az alkalmazásukról van szó. Egy tanulmány szerint a siketeknek a 48 %-a dolgozik, a hallóknak pedig a 72 %-a. Mi az oka annak, hogy ilyen alacsony a foglalkoztatottsága a siketeknek? Nincsenek munkaköri szerepek számukra? Biztosan nem. A siketek számára sok karrierlehetőség áll rendelkezésre. 6 munkát fedeztünk fel, amelyek ma is virágzanak. #1 Eseménytervező Jellemzők: Hatékony és udvarias Voltál felelős azért, hogy rendezzél különböző eseményeket, például születésnapokat, búcsút és évfordulókat a barátok és a család számára? Megértjük, ha némely kihívások aggasztanak. De nézd, még Helen Keller asszony is számos kampányt vezetett. Szóval, miért ne? #2 Audiológus Jellemzők: Együttérző és problémamegoldó Motivált vagy arra, hogy segíts másoknak, akik hasonló fogyatékossággal élnek? Audiológusként felelős leszel a halláskárosodás problémáinak diagnosztizálásáért, megelőzéséért és kezeléséért. Ennek a munkának

fő részei a jelnyelvi vagy a szájról-olvasó képzés, a hallókészülékek és a cochleáris implantátumok felszerelése és figyelése. #3 Közösségi-média menedzser Jellemzők: Kreatív és humoros A munkakör része a kezdő közösségi média felületek kezelő csapatának vezetése és képzése. Ezenkívül felelős leszel a folya­ matos szociális média tartalom kezeléséért és fenntartásáért. A szakértelmed megmutathatod, amikor képeket, egyedi grafikákat és videókat hozol létre a szervezet promóciójához. #4 Napi gondozó a hallássérült gyermekek számára Jellemzők: empatikus és türelmes A fogyatékkal élő gyermekek szülei nehezen tudják megoldani a gyerekek napiellátását, különösen akkor, ha gyermekük nehezen beszél vagy hall. Mivel az olvasás és írás tanulás során hasonló problémák merültek fel, ki felelhetne meg jobban ehhez a mun­ kához, mint te? Ha szereted a gyerekeket és átadni a tudást, ez a lehetőség a te játszótered.

#5 Webes tervező Jellemzők: Értelmező és proaktív Ha különböző tervek és elrendezések létrehozása mindig a te dolgod volt, akkor ez a karrierlehetőség az egyes számú a listádon. Anélkül, hogy sok kommunikációra lenne szükséged, a munkádon keresztül megmutathatod a potenciálodat. A tervek és a programozási tudásod magukért fognak beszélni. Ezenkívül ez az egyik olyan munkahely, ahol nem kell elhagyni az otthoni kényelmet. #6 Író/Szerkesztő/Korrektor Jellemzők: Innovatív és egyszerű Senki sem hallott még arról, hogy túl sok jó író van, mert mindig van hiány. Csak megfelelő hozzáállással lehet a csúcsra érni. Minden ember más perspektívából látja a világot. Azokat, akik tudják, hogyan kell egyértelműen és udvariasan előadni véleményüket, nagyon szeretik. Meglepő lehet, de a híres szerzők, mint Sara Novic, Marlee Matlin, Donald Harington is siketek. Semmi sem állíthat meg, hacsak fel nem adod. Részlet a www.everydayhearing.com honlapján leközölt cikkből


b etek i ntő

6

Álommeló A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program egy olyan különleges nyílt nap, melynek célja, hogy lehetőséget adjon fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek és munkáltatók számára egy személyes találkozásra, egymás megismerésére és kölcsönös tapasztalatszerzésre. Azoknak a fogyatékkal élő embereknek szól, akik szeretnék kipróbálni álmaik munkáját és azoknak a munkáltatóknak, akik szívesen adnának nekik erre lehetőséget, mindazoknak akik szívesen részt vesznek egy életre szóló kalandban. A kezdeményezés 2015-ben indult útjának, és azóta hagyománnyá vált. Több, mint 500 résztvevő és ugyanennyi munkáltató csatlakozott a kampányhoz. Idén a budapesti jelentkezés rekord idő alatt betelt, szóval budapestiek, jövőre legyetek nagyon gyorsak, ha szívesen kipróbálnátok valami álommelót. De a vidékiek még jelentkezhetnek, a https:// nekedmunka.hu/mint- jelentkezo oldalon. Az ország különböző városaiban, 2019. május 16-án (csütörtökön) egy fél napot tölthetnek el egy számukra érdekes, általuk kiválasztott munkahelyen a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű pályázók úgy, hogy egy konkrét munkatárs napját követik nyomon. Ezért fontos, hogy a jelentkezéskor konkrétan adjátok meg az álommunkátokat: milyen munkakört látnátok el szívesen, mi az tevékenység, ami számotokra

álom. Mert a szervezőknek az a célja, hogy mindenki tényleg olyan helyen próbálhassa ki magát, ami őt érdekli. A munkahelyeket, munkaköröket a bevont fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű emberek igényei, ötletei alapján választják ki. A találkozás során nem hagyják egye­ dül a résztvevőket, hanem felkészített kísérők kalauzolnak a munkahelyekre, és támogatják a helyszínen a folyamatot. A „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” program médianyilvánosság mellett zajlik, melyben számítanak a résztvevők együttműködésére is. A kampány célja, hogy a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek társadalmi el- és befogadását elősegítse. Az előző években több hallássérült fiatal is kipróbálta magát. A következő oldalon tudtok olvasni néhány élménybeszámolót, kedvcsinálónak.

és nagyon jó volt látni a programban résztvevő fiatalember örömét.” „A személyesen szerzett tapasztalat sokkal közelebb hozza a fogyatékkal élő embereket hozzánk, mintha csak hallunk róluk.” „Az érzékenyítésben komoly lemaradásai vannak a társadalmunknak. Ez egy lehetőség arra, hogy megértőbbek, elfogadóbbak legyünk.”

Mit mondtak a résztvevők? Patrícia, mint webdesigner

Mit mondtak a munkáltatók? „Legtöbbször nem is gondoljuk, hogy a mindennapi munkahelyi tevékenységünk milyen különleges. Látva egy fogyatékos személy kiemelkedő érdeklődését, lelkesedését, mi is elgondol­ kodhatunk a munkánk értékéről.” „Megerősített minket abban a meggyőződésünkben, hogy egy fogyatékos ember is tud teljes értékű munkát végezni, ha képességeinek megfelelő munkát kap.” „Sokkal nehezebb helyzetre készültünk, az egész nap nagyon kellemesen telt,

Patrícia a BeSocial Kft-hez jutott el, mivel a grafikai tervezés, webdesign érdekli a még tanuló, siket fiatal lányt. A design csapat vezetője bemutatta cége legfontosabb marketing munkáit, bemutatta az irodát. Minden kolléga elmesélte, hogy éppen milyen feladaton dolgozik. A látogatás alkalmával Patrícia megismerte a trendi marketing eszközöket, sőt megmutatta a saját eddigi munkáit, melyek továbbfejlesztéséhez is tanácsokat kapott. Patrícia sok kérdéssel készült, még a továbbtanulásban is kapott hasznos tanácsot.


7

betekintő

„Szeretnék kilépni a nyílt munkaerőpiacra. Szeretnék ott munkát találni, állást kapni, és megszüntetni a kirekesztést. Szeretném, ha kinyílna előttem a világ. És ez a nap nagyon szuper volt, jól éreztem magam és örültem, hogy megis­ merhettem az álommunkám világát.”

Patrícia és Bíró Veronika, a program vezetője az ATV Start plusz műsorában is meséltek a tapasztalataikról, élményeikről. Kristóf, mint állatkerti gondozó

hán, valamint az etetésben is kaptam feladatot. Láthattam, ahogy az állatorvos chip-et helyezett be az egyik kisállatba, ez is egy nagyon érdekes élmény volt számomra. Az ott dolgozók kedvesek voltak és sokat meséltek a munkájukról és bemutatták az Ausztrál házat és az ott lakó állatokat. Ez a nap számomra fantasztikus élmény volt, egy igazi valóra vált álom.” Klári, mint cukrász

Kristóf, a Fővárosi Állat- és Növénykert vendége, így mesélt a Neked munka, Nekem álom napról. „A délelőtt folyamán a reggeli feladatok elvégzésében vehettem részt az Ausztrál házban: az állatok reggeli takarítása, ételeik elkészítése a kony-

haza is vihetett. Marcipánnal beborították, rózsát, leveleket készítettek rá. Klári nagyon élvezte az egész délelőttöt, büszke volt a tortára, amit ő díszíthetett. A cukrászdában mindent megtettek, hogy a siketként élő Klári és kísérője, jeltolmácsa jól érezze magát. Eszter, mint ruhatervező Eszter így számolt be a Nemzeti Színházban tett látogatásáról: „Olyan helyeken járhattam, ahol más emberek valószínűleg soha életükben nem járhatnak. Olyan embereket ismertem meg, akikkel valószínűleg sose hozott volna össze az élet, vagy ha igen, akkor teljesen más módon. Nagyon érdekes körbevezetést kaptam, olyan dolgokat is megtudtam, amikre nem is gondoltam volna, hogy megkérdezzem.”

„Mindenképp érdemes kipróbálni magunkat, hisz ami ma még álom, az holnap akár valóság is lehet.” A Szamos Cukrászdában a csokoládémester nagyon kedvesen fogadta Klárit, elkészítettek közösen egy tortát, amit

Neked mi az Álommelód? források: nekedmunka.hu akadalyugras.hu


b etek i ntő

8

Munka hallássérültek számára Magyarországon A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, mint közhasznú országos érdekvédelmi szervezet évek óta segíti a siket és nagyothalló személyek munkaerő-piaci (re)integrációjának folyamatát. A munkaerő-piaci szolgáltatásaink legfontosabb célja a hídépítés a siket és nagyothalló álláskeresők és a lehetőséget biztosító vállalatok között. A mi feladatunk, hogy kézenfekvő megoldásokkal egy mindkét oldal számára befogadó, produktív és akadálymentes munkahelyi környezet feltételeit teremtsük meg. Küldetésünk a munkaerő-piaci akadályok, sztereotípiák egyéni és vállalati szintű lebontása, megszüntetése, a siket és nagyothalló munkavállalók esélyeinek növelése a nyílt munkaerőpiacon. Tevékenységünk során egyaránt támogatjuk a siket és nagyot­ halló személyeket az álláskeresés folyamatában, valamint azokat a társadalmilag felelős vállalatokat, akik tanújelét adják annak, hogy a társadalmilag felelős gondolkodás vállalati kultúrájuk értékes eleme. A SINOSZ létrehozta az Álláspont elnevezésű szolgáltatását, melynek szerepe és célja, hogy a különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokat akadálymentesen, egyenlő eséllyel érhessék el a hallássérült tagjaink. A szolgáltatás ingyenes, megyei szervezeteinkben vehető igénybe, előzetes bejelentkezéssel. A szolgáltatás segít válaszokat adni például a következő kérdésekre:

A SINOSZ az ügyfélfogadási idő alatt biztosítja a jelnyelvi tolmács jelenlétét. És a szolgáltatást együttműködő partnereink segítségével valósítjuk meg.

Hogyan kell megírni egy önéletrajzot?

Munkát keresel, kérdésed van?

• • • • • • •

Jelentkezz be e-mailen és gyere el a SINOSZ Munkaerő-piaci és információs irodájának ügyfélfogadására kedden vagy csütörtökön. Az ügyfélfogadásról minden fontos tudnivalót megtalálsz a fenti plakáton. Előzetes bejelentkezés szükséges! Ha érdekel a lehetőség, akkor küldj egy e-mailt az akadalyugras@sinosz.hu címre!

Mit jelent a motivációs levél? Hol keressek munkát? Hogyan jelentkezzek az álláshirdetésekre? Hány órát dolgozhatok az ellátásom mellett? Mit jelent a részmunkaidő? Mit kell tartalmaznia egy munkaszerződésnek? Mit jelent az, hogy megváltozott munkaképesség?


9

A Flex Magyarország nyolcadik legnagyobb vállalata, 6 telephelyen – Zalaegerszegen, Sárváron, Tabon, illetve Budapesten, Pátyon és Gyálon – közel 10 000 munkavállalót foglalkoztat. A budapesti gyáregységünk csapatába keresünk: Operátor A legfontosabb feladataid a következők lesznek: • Elektronikai termékek szétszerelése, összeszerelése, tesztelése • Termékek bevételezése • Csomagolási feladatok elvégzése, csomagolóanyagok kezelése • Alapanyagok előkészítése, kezelése • A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek: • Általános iskolai végzettség • Alapszintű számítógépes ismeretek • Többműszakos munkarend vállalása • Pontos, precíz munkavégzés • Kézügyesség, jó megfigyelő képesség, átfogó látásmód • Önálló, megbízható feladat-végrehajtás • Hasonló területen szerzett tapasztalat előny Amiért érdemes nálunk dolgoznod: • Alapfizetésen felüli juttatások: cafeteria, havi bónusz, műszakpótlékok • Szakmai fejlődési lehetőség • Jó hangulatú és összetartó csapat Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület, Hangár utca 5-37. Jelentkezés: akadalyugras@sinosz.hu email címen. Bővebb információ cégünkről: www.flex.com

betek intő

A W-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft. csomagoló munkatársat keres Munkavégzés helye: 1044 Budapest, Kisfaludy u. 18. Feladatok:gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyvizek csomagolása, a lezárt kartonok felcímkézése, szállításra előkészítése a feladat. Fontos információ, hogy a feladat nem nehéz, de alkalmanként egy összekészített doboz súlya elérheti a 15 kg-ot is! Elvárások: pontosság, gyorsaság, 8. általános iskolai végzettség Munkarend: 8:00-16:30 Munkaszerződés időtartama: határozatlan idejű Foglalkoztatás napi időtartama: 8 óra Alkalmazni kívánt személyek száma: 1 fő Amit kínálunk: családias, tiszta környezet További fontos információ: azonnali munkakezdés Jelentkezni önéletrajz küldésével itt lehet: akadalyugras@sinosz.hu

Margaret G Ltd. varrónő munkakörbe keres munkatársakat. Munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. EMG Ipartelep Feladatok: zippzáras ágynemű garnitúra és szóló párnahuzatok

A Green Jupiter Food Truck keresi siket vagy nagyothalló

varrása, lepedő, asztalterítő szegés

kollégáját!

Elvárások, jelentkezés feltételei: varrással kapcsolatos iskola és/

A Green Jupiter Food Truck az univerzum első megváltozott

vagy szakmai tapasztalat

munkaképességű személyek által üzemeltetett büfé.

Munkarend: rugalmas, megbeszélés tárgya (reggel 8-tól)

A Green Jupiter Food Truck büféjébe keres munkatársakat, akik szívesen vesznek részt fesztiválokon, rendezvényeken egy összetartó csapattal. Most megmutathatjátok magatokat, mit tudtok! A feladat: szendvicsek készítése, vendégek kiszolgálása, ehhez kapcsolódó tevékenységek.

Munkaszerződés időtartama: határozatlan Foglalkoztatás napi időtartama: egyedi, lehet 4-6 vagy akár 8 óra is Alkalmazni kívánt személyek száma: 1-2 Amit kínálunk: 1997 óta működő családi manufaktúra vagyunk, minőségi termékeket gyártunk a hazai piacra

Jelentkezni az akadalyugras@sinosz.hu email címen lehet a honla-

Várható bruttó kereset: teljesítménybérezés

pon elérhető önéletrajz kitöltésével és egy fénykép csatolásával.

Jelentkezni az akadalyugras@sinosz.hu e-mail címre

A tárgyba írd be, hogy Jupiter.

küldött önéletrajzzal lehet.


b etek i ntő

1 0

Hallj a testbeszédből! I. Mosoly ereje

Vannak, akik azért sajnálnak minket, mert nem sok mindent hallunk. Nos, tényleg nem jó lemaradni dolgokról, viszont a látásunk, megfigyelési képességeink kifinomultabbak lehetnek az átlagosnál, így olyanokat is látunk, amire mások nem figyelnek eléggé. Igen, a testbeszédből, mimikából sok minden levehető. Hallássérültként sok jelentőséget tulajdonítunk ezeknek, talán túl sokat is. És túlkombinálunk néha dolgokat. De az is tény, hogy sok nem hallott dolgot kiegészítenek. Sok hallássérült jó emberismerő, mert nem csak az az ember, amit mond magáról, hanem a teste sokat elárul róla. Ha a testbeszédről van szó, mi jut eszetekbe először? Nem a mosoly, igaz? Mert az olyan természetes, hogy észre se vesszük. De ha nincs, nagyon fel­ tűnne. Lehet nem ez a legfontosabb a testbeszéd-repertoárunkból (igen, ilyen mindenkinek van, csak nem mindenkinek tudatos), de én nagyon nagy rajongója vagyok a mosolynak, szóval a sorozat első részébe arról a görbéről szedtem össze 10+1 érdekességet – Barbara és Allan Pease: A testbeszéd enciklopédiája könyvéből –, ami mindent egyenesbe hoz. #1 A mosolyt tudományosan is vizsgálják Ma már szinte mindenről neveznek el tudományágat. A mosoly tudományos vizsgálatáról először a 19. század elejéről készültek följegyzések. Guillaume Duchenne de Boulogne francia tudós elektrodiagnosztikai módszerekkel és elektromos stimuláció segítségével próbálta megkülönböztetni a valódi örömből

fakadó mosolyt más mosolyfajtáktól. A cikkben még több tudományos vizsgálatról lesz említés, de meglátjátok, ezek nagyon érdekesek. #2 A természetes mosoly jellegzetes apró ráncokat, szarkalábakat csal a szem köré. Aki viszont csak színleli a mosolygást, neki csak a szája mosolyog Guillaume Duchenne de Boulogne megfigyelte, hogy a mosolygásban két izomcsoport játszik szerepet. A járomcsonti izmok (arc két oldalán futnak le a száj sarkáig) és a szem körüli izmok. A járomcsonti izmok tudatosan, a szem körüli izmok viszont akaratunktól függetlenül működnek. Ha öröm ér bennünket, agyunk érzelmekért felelős területe olyan jeleket bocsát ki, amelyektől a száj- és arcizmaink összehúzódnak, szemünk összeszűkül, szemöldökünk kicsit lejjebb ereszkedik.

lefelé mozdul és a szemöldök vége is enyhén megereszkedik. #3 A mosoly egyfajta behódoltságot jelent A mosollyal tudjuk jelezni, hogy nem „veszélyeztetjük” a másikat, és kérjük, hogy fogadjon el minket. A domináns egyéniségeknek ezért is nem annyira védjegyük a mosolygás, mert nem akarnak úgy tűnni, mintha behódolnának.

Az alárendelt szerepű emberek többet mosolyognak fölérendelt emberek jelenlétében akár barátságos, akár barátságtalan is a szituáció. Viszont a fölérendelt helyzetűek, az alárendeltek között és csak barátságos helyzetben mosolyognak.

Erőltetett műmosolynál is megjelenhetnek a ráncok a szem körül, megduzzadhat az arc, ami miatt úgy tűnik, hogy összeszűkül a szem, és ezáltal a mosoly is őszintének látszik. De az igazán szívből jövő mosolynál a szemöldök és a szem közti húsos rész, a szemhéjránc kissé

#4 A mosoly ragályos Ezzel kapcsolatban Ulf Dimberg, az Uppsalai Egyetem professzora végzett kísérletet. A résztvevőknek az volt a feladata, hogy amikor vidám arcról mutattak nekik képet, akkor dühös arcot kellett vágniuk. A dühös arcra pedig mosolyogniuk kellett. A kísérleti személyek nem voltak teljesen urai az arcizmaiknak. Te az vagy?


11

Nézd ezt a mosolygós embert és legyél rá dühös!

betek intő

Szeretünk mosolygós, vidám emberek­kel egy társaságban lenni. Azért, mert a mosolygós, nevetős arc hatással van az idegrendszerünkre. Ha rosszkedvű, elkeseredett emberek vannak körülöttünk, akkor magunk is lehangolódunk és mogorvák leszünk. A mosolygós embereknek ezért van több barátjuk. #6 Aki hazudik, annak a bal arcán feltűnőbb a mosoly, mint a jobbon

Most pedig, mosolyogj erre a mérges emberre!

Sikerült? Akkor se csüggedj, ha nem sikerült, hiszen ez a normális. A londoni University College professzora, Ruth Campbell szerint az agyban tükörneutron van, ezért a látott arckifejezést automatikusan lemásoljuk, még akkor is, ha sokszor nem tudunk róla. #5 Minél többet mosolygunk, annál pozitívabban viszonyulnak hozzánk mások Főleg igaz ez Magyarországon, ahol az emberek fukarkodnak a mosolygással.

#7 Egy óvodás gyerek átlagosan 400-szor nevet egy nap, egy felnőtt pedig 15-ször Ahogy növünk fel, egyre jobban komolyodunk. Ennek megvannak az előnyei és a hátrányai is.

csak elvi síkon beszélnek. Titkolják a sikerük receptjét. Kiváló ellenpélda a brit vállalkozó, Richard Branson, aki nyitott szájjal mosolyog, mert szívesen részletezi, hogyan lett sikeres, mert nem nagyon van olyan, aki az ő pályáját követni akarná. #8 A különböző mosolytípusok üzenetet közvetítenek CSUKOTT SZÁJAS MOSOLY Üzenete: valamit titkol, a véleményét megtartja magának A nők szokták alkalmazni, ha nem szimpatizálnak valakivel, de ezt nem akarják megmondani. A férfiaknál például, a sikeres üzletemberekkel készített interjúknál láthatjuk ezt a mosolyt, ha a sikerükről

FELEMÁS MOSOLY Üzenete: szarkazmus


b etek i ntő

1 2

LEERESZTETT ÁLLÚ MOSOLY Üzenete: nevetősnek, játékosnak akar mutatkozni az illető. Lelkes közönségreakciókra vagy szavazatokra utazók alkalmazzák szívesen.

HUNCUT MOSOLY Üzenete: a leszegett, félrebillentett fejjel, felfelé sandítva mosolygás fiatalos, játékos és titokzatos benyomást kelt. Diana többek között a mosolyával lopta be magát emberek ezreinek a szívébe.

#9 Társas környezetben több, mint harmincszor annyit nevetünk, mint magányosan Robert Provine nevéhez kapcsolódik a fenti megfigyelés. Aki egyedül van, inkább magában beszél, mint nevet. A nevetésünk 15%-a vicchez, a többi 85% a kapcsolatteremtéshez kötődik. Robert humoros videoklipet adott a kísérletben résztvevőknek és azt vizsgálta, hogy mennyit nevetnek, ha egymagukban, azonos nemű idegennel, vagy azonos nemű baráttal nézték meg. Aki egyedül nézte sokkal kevesebbet nevetett, mint aki másvalakivel, függetlenül attól, hogy mennyire találta mulatságosnak a videót. A vizsgálat eredménye tehát, hogy minél inkább társas az élethelyzet, annál gya­ koribb és hosszan tartóbb a nevetés. #10 A női agyba többletmosoly van programozva A nők társaságban és hivatalos környe­ zetben is többet mosolyognak a férfiaknál. A nőknél a mosolytalanságból

boldogtalanságra következtetnek, a férfiaknál pedig a nem mosolygás a dominancia jele. Egyes vélemények szerint ez az alárendelt szerep miatt van, más vélemények szerint a nők „békítő-tápláló” szerepéből fakadóan. Egy kutatás szerint a lánycsecsemők már nyolchetes korukban jóval többet mosolyognak, mint a fiú csecsemők. Dr. Nancy Henley, szociálpszichológus kutatásai szerint a nők társaságban töltött idejük 87%-ában mosolyognak, míg a férfiak csak 67%-ában. És a nők 26%kal gyakrabban viszonozzák a férfiak mosolyát, mint a nőkét. Ha egy férfi minél jobban meg tud nevettetni egy nőt, annál vonzóbb lesz a nő számára. A nő a számára vonzó férfi viccein nevet, a férfit pedig az a nő vonzza, aki nevet a viccein. A férfi szempontjából pedig nem az a jó humorú nő, aki vicceket mesél, hanem aki az ő viccein nevet. Derült ki Robert Provine megfigyeléseiből.


1 3

+1 A nevetés jót tesz az egészségnek: Gyógyít, Fogyaszt A nevetés minden szervünknek használ. Felgyorsul a légzés, dolgozik a rekeszizom, a nyak, a has, az arc, a váll izomzata. A nevetés emeli a vér oxigén szintjét, serkenti a vérkeringést, ami gyorsítja a gyógyulást. Serkenti a természetes fájdalomcsillapítónak, az endorfinoknak a termelődését. Emellett a nevetés hatékony fegyver a stressz leküzdésében is. Ami szintén hozzájárul a gyógyuláshoz. Norman Cousin példája elképesztő. Ízületi merevséget okozó csigolyagyulladást diagnosztizáltak nála, és az orvosok közölték vele, hogy nem tudnak raja segíteni. Amíg meg nem hal, addig rette-

netes fájdalmai lesznek. Norman úgy gondolta, hogyha a stressz okozta a betegségét akkor, ha ezt ellensúlyozva sokat nevet, akkor meggyógyul. Fogta magát, beköltözött egy szállodába és kikölcsönzött minden létező humoros filmet és nevetett rajtuk. Féléves „nevetőkúra” után teljesen meggyógyult. Erről könyvében (Egy betegség anatómiája) részletesen beszámol. Ma már sok orvos beépíti a gyógymódjába a humorterápiát és kórházakban bohócdoktorok segítik a gyerekeknek a gyógyulási folyamatát. Mellesleg nevetéskor csökken a pulzus­ szám, tágulnak az ütőerek, javul az étvágy, elég a fölösleges testzsír. Henri

betek intő

Rubenstein neurológus szerint egy perc kiadós nevetés háromnegyed órára ellazítja az embert. William Fry, egyetemi professzor szerint száz nevetés annyi aerob igénybevétellel jár, mint 10 perc edzés az evezőpadon. Nevessetek sokat! Kajtár Dóra


b etek i ntő

1 4

Igaz, lebilincselő mese egy lovas lányról Sárvári Evelin gyerekkora óta lovas körökben mozgott, még a tanulmányait is ez irányba vitte. 1998-ban kezdte a Pannon Lovasakadémián a szakközépiskolát Kaposváron, majd lovas élete Fótra vitte, ahol először önkéntesként majd ösztöndíjas főiskolásként dolgozott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat lovasterápiás központjában. „Teljesen egészséges voltam. Logopédia szakon képzeltem a lovasterapeutai életem, míg az államvizsga előtt egy Autoimmun betegségben, 26 éves koromban, elvesztettem hallásomat, siket lettem.” A betegség -Cogan szindróma, mint egy hurrikán söpört át a testén- 2009 novem­ berében teljesen leamortizálta. 2010. január elejére szinte minden funkciója megszűnt. „Emlékszem szilveszter éjszaka hallottam utoljára valamelyest a saját hallásom töredékével. Ízületeim, szemeim begyulladva, szemeim, a hallásom megszűnt iszonyat kínok között a fültövemnél. Egy kiskanalat sem tudtam felemelni, nem láttam és nem hallottam semmit. Teljesen bezáródtam magamba. Tisztán érezhető volt számomra, hogy a testem összeroskad, volt olyan, hogy már csak belülről figyeltem, hogy fáj a testem, de nem is értettem, hogy lehet ez!? Hisz én jól vagyok, csak a testem nem működik .” Azt gondolta, hogy szörnyen festhet kívülről, és tudta, hogy a családjának nehezebb lehet, mint neki odebenn.

Ezért biztos volt abban, hogy valahogy újra szinkronba hozza a testét magával, a lelkével. Szerencséje volt. Elhivatott és segítőkész orvosok kutatták-keresték, hogy miként segíthetnek a testének a gyógyulásban. Evelin első sorban, a fül-orr-gégész doktornőnek köszön sokat, – aki mint a Dr. House sorozatban- kutatott a sok tünet után, időt és energiát nem sajnálva. A doktornő meg is találta a megoldást és átküldte Evelint egy immunológus professzorhoz egy másik kórházba. Addigra már nem volt se kép, se hang, se mozgás és irgalmatlan fájdalmak és újabbnál újabb tünetek záporoztak rá, szinte óráról órára, percről percre. Emlékszik vissza Evelin a legnehezebb időszakokra. Az új helyen, egyszer csak kicsit jobban lett, miután egy csomó gyógyszert kapott. Az egyik nap az immunológus egy papírt nyomott az orra alá. Alig hitte el, amit olvasott. A lapon egy lány neve volt. Az volt a kérdés, hogy ismeri-e. Ismerte. Egy tizenéves lány neve volt, akit cserbenhagyással elgázoltak a zebrán, csúnyán megsérült, majd lovasterápiára járt Fótra, és Evelin volt a segítője a terapeutájának a lovas terápiák alkalmával. Ez a lány ennek az orvosnak a lánya volt. Szóval Evelin egy hálával teli Apukával találta szembe magát, aki orvosként mindent megtett érte. „Van, hogy nem is vagyunk vele teljesen tisztába, milyen sokat segíthetünk másokon pusztán csak azzal, ha tesszük a dolgunk. Ez is bizonyosság volt számomra, hogy az élet miként működik, úgy

hogy támogatjuk egymást. Mert minden, ami belőlünk fakad mások felé, az minden esetben utat talál és visszatalál hozzánk.” Vonja le a tanulságokat a hálás lovas lány. Pár hét elteltével Evelin egész teste összeállt, működött. Nagyon örült ő is és a családja, barátai is megkönnyebbültek kicsit. Úgy gondolták, a hallása is vissza fog térni, de Evelin tudta, hogy sosem fog visszajönni. Olyan fájdalmakkal hagyta ott azon a bizonyos Szilveszter éjszaka, hogy tudta: sosem tér vissza. „Hála a rengeteg, szeretetteljes segítségnek meggyógyultam, egyoldalú implantátummal élek. Mint logopédus már nem éreztem volna magam kompetensnek, de a lovak mindenképp maradtak az életemben. Sőt, a saját testemen, lelkemen éreztem meg azt, hogy miként hat egy problémával küzdő személyre a lovak és a lovaglás jótékony hatása.” Hazaengedték a kórházból. Siketként, de hazatért. Logopédus tanulóként egyből egész jól ment neki a szájról olvasás. Volt, akivel jobban volt, akivel kevésbé tudott beszélgetni. A másik dolog, amit nehéz volt megszoknia az a rezgések! Az volt a durva, hogy úgy élte meg ezt az egészet, mint egy tanulmányi kirán­ dulást a testében. A kutya ugatás nagyon érdekes volt rezgésszinten, vagy az elektromos fogkeféjét elhagyta egy időre, mert zavarta, hogy azt hiszi, hall, miközben csak érezte. Vagy, mikor a fém mosogató tálcához hozzáért a kanál, akkor is azt hitte, hogy hallja. A lovak dobogását az istállóban viszont nagyon imádta. Eszméletlen rezgés!


1 5

betek intő

Fóton, a lovasterápiás központban, ahol eddig tanult, segített, ösztöndíjasként dolgozott, most számára szolgált terápiaként. Mivel az egyensúly központja is megsérült, nehezen járt, nehezen tudott fókuszálni. Lovon szinte semmit. Tehát saját testn vizsgálta miként hat a ló mozgása a központi idegrendszeren keresztül az emberi testre. Aztán jött a műtét. Implantátuma lett. Egyoldalú implantátuma és mono hallása van, így sokszor kerül vicces szituációba, például ha nem tudja merről szólnak hozzá. De őt ez nem zavarja. Azt gondolja, hogy fantasztikus találmány, áldás az életéhez. A társasági beszélgetések hiányoztak sokáig, mert abból kimaradt. Ha sokan beszéltek egyszerre egy társaságban, akkor azt nehezen vagy nem érti. Mára már megszokta, nem zavarja. Aki akarja, hogy tudja, mit mond, az úgy is úgy közli, hogy értse. Ritkán, de szembesül azzal, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni a hallássérült személyekkel. Sokszor elmosolyodik, hogy miként reagálnak arra, hogy rosszul hall. Viszont kiválóan tud aludni. 7:30-8 óra után magától kel. És nem zavarja, ha a szomszéd kutya egész éjjel ugat! Sokszor tették fel neki a kérdést, hogy bánja-e, hogy hallássérült lett.A válasza határozottan, hogy NEM. Nem cserélné vissza az életét a betegsége előttire. Egyszerűen többet kapott így, vagy ezáltal az élettől, mint azelőtt. „Annyival több lettem általa, hogy nem cserélném vissza ép hallásra azokat a tapasztalatokat, amiket szereztem. Nem túl

sok hallássérült embert ismerek, de akikkel eddig találkoztam mind vidám és pozitív életszemléletű emberek. Mintha mind többek lennének és nem kevesebbek!” Evelin elhatározta, hogy újra megcsinálja a lovaséletét, méghozzá még jobbra. Már akkor tudta, hogy valahogy támogatni fogja a gyerekeket. Majd néhány évvel ezelőtt elérkezett az idő, megteremtődött az a közeg, környezet, amely lehetőséget adott, hogy támogasson valakit. Miután megalapította a saját lovasiskoláját, kereste, hogy lehetne megvalósítani az álmát. Ekkor találtak egymásra Nórikával, a SINOSZ pécsi szervezetének segítségével, amit Evelin ezúton is köszön! Nórika 2010-ben született. 18 hónaposan kapta első, majd 6 évesen a második implantátumát. A Pécsi Tudomány Egyetem 1. Számú gyakorló iskolájába jár. Jól megy neki az iskola, kosárlabdázik és gitározni is tanul. Tavalyi évben kezdett heti rendszerességgel Evelinhez járni Szajkra, a Szajkó Lovardába. Nem terápiára jár, hanem lovasoktatásban részesül.

„De igazság szerint a lovak mellett és lovakkal dolgozni maga a terápia, ami minden embernek jót tesz… Nórikával pedig egy nagyon vidám, szorgalmas és ügyes kislányt ismertünk meg, akivel azt gondolom hosszú és sikeres lovasévek várnak még ránk!”- büszkélkedett Evelin. Evelin már nem foglalkozik lovasterá­ piá­val, az a fonal ott véget ért számára. Maradt a lovaknál és lovasoknál. Lókiképzőként és lovasoktatóként vezeti a párjával a tavaly átadott Szajkó Lovardát. Van 2 póni és 2 nagy ló, ami a bérlovasok rendelkezésére áll. Fontos hangsúlyt fektetnek a lovasok és lovaink minőségi képzésére. A tavaly megalakult Nemzeti Lovasakadémia oktatói csapatát erősítik a párjával. Ez a kezdeményezés a nemzeti lovaskultúránkban egy igen ‘szellős rést kíván betömni’ mind a lovas, mind a lovak kiképzését illetően. Hisznek benne, hogy hosszútávon ez az út járható a lovak és lovasaik közötti valódi társkapcsolat érdekében, ahol a ló, mint családtag foglal helyet és 25-30 évet tölthetnek el együtt. Kajtár Dóra


közérd e kű

1 6

A SINOSZ Békés Megyei Szervezete tavaszi horgászversenyre hívja Szövetségünk tagjait Végre itt a jó idő. Előbújtak a halak a hínár alól, ideje kifogni őket! Gyertek, töltsünk el egy kellemes napot a békéscsabai Fás-tónál! Mikor? 2019. április 27-én, szombaton, reggel 7:00-tól 17:00-ig Nevezési feltételek: • Magyar Horgászkártya (anélkül senki nem horgászhat) • Területi engedély a Fás-tóra VAGY napijegy (Akinek nincs a Fás-tóra területi engedélye, annak napijegyet kell váltania, amit a helyszínen is megtehet: 2.500 Ft). • érvényes SINOSZ tagsági igazolvány – más szervezetektől is lehet jelentkezni • nevezési díj nincs A horgászverseny 2 botos. Az lesz a nyertes, aki a legtöbb összsúlyú halat fogja ki (kilóra játszunk). Jelentkezni a megyei titkárnál lehet az alábbi módokon: • személyesen: Békéscsaba, Kazinczy utca 4. • e-mail-ben: bekescsaba@sinosz.hu Bográcsban főtt paprikás krumpli lesz ebédre. Jelentkezéskor kell jelezni, hogy ki kér ebédet (ára a létszámtól függ). A jelentkezés és az ebédigény leadásának határideje: április 23. 16:00 Merüljön minél több úszó a Fás-tó vizébe, szeretettel várunk mindenkit!

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu, info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!


17

közérd ekű

Fejlesztő nyári tábor hallássérült gyerekeknek Egyhetes nyaralás 2019. július 8. és 14. között Zamárdiban, a Balaton déli partjának kedvelt üdülőhelyén. Miért FÜLHEGYEZŐ? …vagyis miben más ez a tábor, mint a számtalan ottalvós balatoni gyerektábor? Csemetéd „hasonfülű” gyerekekkel tölthet együtt egy hetet, és nemcsak pihenés, szórakozás, feledhetetlen élmények, hanem fejlesztő foglal­ kozások is várják! A tábor önkéntesei és a foglalkozás vezetői szurdopedagógus hallgatók lesznek, akik most végeznek a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, így a gyermeked minden mozdulatát olyan vigyázó szemek követik majd, akik örömmel töltenek el időt a gyerekekkel. Nekik természetes lesz, hogyan kell viszonyulni egy hallássérült gyermekhez, pontosan ismerik különleges igényeiket. Szeretettel várjuk a halló testvéreket is, mert hiszünk a közösség összekovácsoló erejében. Ebben a táborban mindenki csak gazdagabbá válik. Gyermeked hallássérült közösségbe kerül, így biztonságos közegben próbálgathatja a szárnyait, minden nap fejlesztésben részesül, csupa kaland és játék lesz minden nap és a hallókás táborlakók halló testvérei is új barátokra lelhetnek. Mi is megyünk: a SINOSZ anyagilag is jelentősen támogatja a tábor megvalósulását, a sok színes programot, emellett a Hallás Társasága Alapítvány szervezőpartnereként jelnyelvi játszótérrel is készülünk. Ha a gyerkőcöd • 8-13 év közötti, • hallókészüléket, CI-t vagy más hallásjavító eszközt visel, • integráltan vagy nagyothallók iskolájában tanul, • hangzó beszéddel kommunikál;

• VAGY halló, 8-13 éves, és a táborban részt vesz a testvére, akire igazak a fent leírtak, akkor érdemes megnézned a részleteket is a tábor honlapján: https://hallastarsasag.hu/fulhegyezo


közérd e kű

1 8

Tudom, hogy én is képes vagyok rá pályázat 2019 A Sivantos Kft. (a Signia halló­ készülékek gyártója) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével együttműködésben pályázatot hirdet nagyothalló fiatalok számára. Melyek a pályázat céljai? 1. Szeretnénk megmutatni a világnak, hogy a hallókészüléket viselő, nagyothalló fiatalok ugyanúgy képesek sikeresen helytállni a tanulásban és a munkában, mint az ép hallású társaik. Ezért olyan példaképeket keresünk, akik arcuk és nevük vállalásával a nyilvánosság előtt is bemutatkoznának. A példaképek történetét megjelenítjük egyebek között a SINOSZ ill. a Signia hallókészülékek honlapján és Facebook-oldalán. 2. Szeretnénk a nyilvánosságot vállaló, ambiciózus pályázók példájával bátorítani azokat a nagyothalló fiatalokat és családtagjaikat, akik aggódnak amiatt, hogy a hallássérülés hátráltathatja őket céljaik elérésében. 3. Szeretnénk támogatni a pályázók egyikének* továbbtanulását azáltal, hogy biztosítjuk számára a ma elérhető legmodernebb hallástechnológiát képviselő, az egyéni hallásigényeket legjobban kielégítő Signia hallókészülékeket, továbbá az opcionális tartozékok egyikét. (*A pályázók közül szakmai bírálóbizottság választja ki azt a személyt, akinek a továbbtanulását hallásjavító eszközökkel támogatjuk. A számára legmegfelelőbb hallókészülékeket orvosi javaslat alapján, az egyéni igények figyelembevételével a Signia Hallásközpont audiológus szakembere választja ki, majd próbahordásra kerül sor. Amennyiben a próbahordást követően a kipróbált hallókészülékek egyike sem megfelelő a kiválasztott pályázó számára, fenntartjuk a jogot arra, hogy a pályázók közül másik személyt válasszunk. Az OEP-támogatásra való jogosultságot ez nem érinti, hiszen az eszközöket a Signia hallókészülékek gyártója biztosítja. A pályázaton elnyert eszközök utáni adó- ill. járulékfizetési kötelezettség is a gyártót terheli.)

Meddig és hogyan kell benyújtani a pályázatot?

Ki pályázhat és milyen feltételekkel?

A pályázat 2019-ben kétfordulós. Az első forduló pályázati anyagainak beérkezési határideje: 2019. április 15. A késedelmesen beérkező dokumentumokért nem tudunk felelősséget vállalni.

A pályázaton 18-30 év közötti fiatalok vehetnek részt, akik felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek vagy szakképzésben (felnőttképzésben) vesznek részt, vagy még csak tervezik, hogy továbbtanulnak. A pályázaton való indulás feltétele a 2019. évre érvényes SINOSZ tagsági viszony. Amennyiben a pályázó még nem tag, a pályázat benyújtása előtt lehetősége van belépni a Szervezetbe. A kiválasztott példaképek ill. a hallókészülék-ellátásra kiválasztott személy vállalják, hogy nevüket, fényképüket és történetüket nyilvánosságra hozzuk. A pályázat második fordulójában hallókészülék-ellátásra kiválasztott személy vállalja, hogy személyesen megjelenik a várhatóan 2019. szeptember 24-én megrendezésre kerülő díjátadón. A végleges dátumról és időpontról értesítést küldünk. Ezen kívül vállalja, hogy a későbbiekben egy vele készített interjúban beszámol az új hallókészülékével kapcsolatos tapasztalatairól.

A pályázat I. fordulójára beadandó dokumentáció: • Kitöltött jelentkezési lap: kizárólag Word dokumentumot fogadunk el! • Tanulmányok folytatását igazoló dokumentumok • Díjak / oklevelek másolata* (*Nem kötelező) E-mail cím: igazgato@sinosz.hu Az első fordulóban pályázók közül szakmai zsűri választja ki azokat, akiket 2019-ben példaképnek jelölünk. A pályázat második fordulójában a példaképnek jelölt fiatalokat megkérjük arra, hogy válaszoljanak a hallókészülék-viseléssel kapcsolatos kérdésekre, valamint csatoljanak egy fél évnél nem régebbi hallásgörbét. A szakmai zsűri a válaszaik és a hallásgörbéjük értékelésével, orvosi és gyártói szempontok alapján választja ki azt a pályázót, akinek a legtöbbet segíthetnek a felajánlott készülékek. A második forduló pályázati anyagainak beérkezési határideje: 2019. május 31. A késedelmesen beérkező dokumentumokért nem tudunk felelősséget vállalni. A pályázat II. fordulójára beadandó dokumentáció: • Kitöltött kérdőív: kizárólag Word dokumentumot fogadunk el! • Fotó a pályázóról • Fél évnél nem régebbi hallásgörbe** (**A pályázók kérésére a hallásvizsgálatot díjmentesen elvégezzük a budapesti Signia Hallásközpontokban. Máshol készült hallásgörbét is elfogadunk.) A pályázatot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani! A kitöltött jelentkezési lapot és kérdőívet Word dokumentumként, a pályázóról készült fotót valamilyen képformátumban kérjük benyújtani. A tanulmányok folytatását igazoló dokumentumot, a hallásgörbét és a díjak, oklevelek másolatát beszkennelve, vagy lefotózva kérjük csatolni.

Hogyan és mikor történik a példaképek és a díjazott kiválasztása? Az első fordulóban beérkező pályázatok közül szakmai bizottság választja ki a példaképeket 2019. április 30-ig. A második fordulóban kitöltött kérdőívek alapján háromfős szakmai bizottság választja ki azt a pályázót, akinek továbbtanulását hallásjavító eszközökkel támogatjuk. A díjazott pályázó vállalja, hogy 2019. június 15. és 2019. szeptember 6. között kb. 3-4 alkalommal, előre egyeztetett időpontokban hallókészülék-próbákon vesz részt a Signia Hallásközpontban, Budapesten. Amennyiben a próbahordást követően egyik hallókészülék sem megfelelő a kiválasztott pályázó számára, a szakmai bírálóbizottság a pályázók közül másik személyt választ. A díjátadó várható időpontja: 2019. szeptember 24. További információkat a www.signia. hu/palyazat2019 és a https://sinosz.hu/ nagyothallo-fiatalok-figyelem-iden-ispalyazhattok/ weboldalakon találhattok vagy kérdezzetek bátran az igazgato@sinosz.hu email címen. A kiíró szervezetek fenntartják a jogot arra, hogy a pályázatot indoklás nélkül sikertelennek minősítsék. signia.hu


1 9

közérd ekű

Tudom, hogy én is képes vagyok rá pályázat – az előző 3 év győzteseinek bemutatkozása 2016

2017 Cseh Aletta

Életkor: 22 éves Lakhely: Szeged Tanulmányok: jelenleg a buda­ pesti Semmelweis Egyetem Fogorvos­ tudományi Karának hallgatója „Akaraterővel a legtöbb dolog sikerülni szokott. Nagyon élvezem, hogy ennyi mindenre képes vagyok a zenében és a kommunikációban – pedig a beszédértésem gyenge és fakóbbak a zenei hangzatok.” Aletta Szegeden él anyukájával, nagymamájával és a húgával. Hat éves korában vették észre tanárai, hogy nem hall jól. Ennek ellenére mindig kiemelkedően teljesített az iskolában. Hallókészülékét nem sokszor hordta, mert nehezen tudta elviselni, és sokan csúfolták miatta. Így aztán egyéb módszerekkel érte el eredményeit. Elöl ült a tanteremben és nagyon figyelte a tanárok arcát, azt, hogy hogyan artikulálnak. A beszédkontextusból sok mindent ki tudott következtetni. Ez nagy koncentrációt, figyelmet és sok energiát kívánt és kíván a mai napig. Aletta a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban érettségizett környezetvédelem szakon, majd fogorvosi szakra jelentkezett. Nagyon tág az érdeklődési köre: népi hegedül, egyetemi kórustag, népdalokat énekel. Szeret nyelveket tanulni (portugál, angol, spanyol), fest, kiállítást szervez, táncol és jógaoktatónak tanul. Szeret futni a természetben és úszni is. Társasági lénynek tartja magát, imád ismerkedni, barátokat szerezni. Legszívesebben mindenkivel beszélgetne, de csak azokkal tud, akik nem beszélnek túl halkan és jól artikulálnak. Szeretné sikeresen elvégezni az egyetemet. Célja, hogy igazán jó orvossá váljon, aki igényes a munkájában és olyan kedves a betegeivel, mint a barátaival. Tervezi, hogy a hobbijait is folytatja: a jógaoktatás mellett különböző művészeti ágak érdeklik. Imádja a népdalokat, szívesen jár táncházakba, a népi vagy a latin táncok (pl. a kubai salsa) egyaránt közel állnak hozzá. Szeretné megerősíteni spanyol és portugál nyelvtudását, ami nem kis kihívás számára a gyengébb beszédértés miatt.

2018 Cservenák Ákos

Életkor: 26 éves Lakhely: Mályi Tanulmányok: jelenleg a Miskolci Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója „A hallássérülés eléggé befolyásolja az életemet, ugyanis az emberek többsége számára könnyedén érthető beszédek (pl. súgás, zajban történő beszélgetés) számomra nem igazán érthetőek.” „Mivel születésemtől fogva hallássérült vagyok, ezért ezt fogadtam el természetesnek. Kézben tartom és önállóan irányítom az életemet. Képes vagyok dacolni a nehézségekkel, ha a helyzet megkívánja.” Ákos Miskolc mellett, Mályiban él. Szülei középiskolai tanárok, bátyja egy alapítványnál dolgozik. 2010-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban. Ezt követően felvételt nyert a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának mechatro­ nikai mérnök szakára. Tanulmányai során többször is elnyerte a Köztársasági Ösztöndíjat és a Tanul­ mányi Emlékérmet, sikeresen vett részt TDK és OTDK konferenciákon, valamint különböző tudományos konferenciákon. A mechatronikai mérnöki BSc és MSc diplomáját kitüntetéssel kapta meg 2014-ben és 2016-ban. 2010-ben németből, 2017ben angolból középfokú, komplex nyelvvizsgát szerzett. Meséli, hogy a magnót egyszerűen nem értette, ezért a hallásértési feladatot csak úgy tudta teljesíteni, ha felolvasták a szöveget. Jelenleg a Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszékének nappali tagozatos PhD hallgatója, valamint a győri Széchenyi István Egyetemen levelező tagozatos, járműmérnök MSc hallgató. Kutatási témája az automatikusan működő járművek, érdeklődési területe a járművek és robotok. Hobbija a modellezés, kedvenc sportja a kerékpározás. Célja a doktori cím megszerzése, szeretne az egyetemen maradni oktató-kutatóként, és elismert szakemberré válni a saját szakterületén. Nagyon szeret utazni, új helyeket felfedezni, szívesen látogatna el minél több helyre, különösen külföldre. A családalapítás még várat magára, a jövőben Ákos szeretne megházasodni és több gyermeket felnevelni. Nyelvek terén szívesen fejlesztené tovább magát angolból és németből, de újabb nyelveket is szívesen elsajátítana.

Erdős Viktor Imre Életkor: 23 éves Lakhely: Karcag Tanulmányok: a Debreceni Egyetem Zeneművészeti karának hallgatója „A nehézségek ellenére célom, hogy segítsek másokon – akár a zene hangjaival, akár más módon. Úgy gondolom, a mai eszközökkel semmi sem lehetetlen, ha igazán akarjuk!” Viktor halláscsökkenését az óvodában fedezték fel. Tanárai azt javasolták, tanuljon speciális intézetben. Ahhoz viszont nem volt elég súlyos a halláscsökkenése, hogy felvegyék egy ilyen iskolába. Sokszor elveszítette a fonalat a tanórákon, nem értette, amit a tanárok mondtak. Megfázásai alkalmával tovább romlott a hallása. Később megtanulta tudatosan figyelni a társalgást és részben szájról olvasni, ami segítette a kommunikációban. Eredményei javultak, de az idegen nyelv megértése nehezen ment. Hatalmas segítséget jelentett, amikor hallókészüléket kapott. Eleinte szokatlannak találta és a feje is megfájdult tőle, de végre részese lehetett a társalgásnak és a félreértések is nagymértékben lecsökkentek. Középiskolai éveiben a bal szemére, mostanra a másik szemére is szinte teljesen elvesztette a látását. Az új élethelyzet nehézsége, hogy már nem tud szájról olvasni, csak a hallókészülék adta segítség maradt. Viktor óvodás kora óta hegedül. Több országos és nemzetközi hegedűversenyen vett részt kiváló eredménnyel. Szolfézs- és énekversenyeken is indult. Sokan kérdezték tőle, hallássérültként hogy lehet zenei pályán? Úgy gondolja, a zenei hallás nem egyenértékű a beszédértéssel és a hangosságban mérhető hallással. A nagyon magas hangok vagy üveghangok meghallása nehézséget jelent, de kellő kitartással és gyakorlással be lehet tanítani az ujjat, hogy a hegedűn hol kell lefogni a húrt. A fiatalember szeretne közösségben dolgozni, másoknak segíteni. Kedveli az informatikát és hobbiként a csillagászatot. 4 éve tartó komoly kapcsolata van, menyasszonyával sokat beszélnek az esküvőről és a gyermekvállalásról.


interj ú

2 0

Nagyothallók a nagyvilágban I. Marie-Laure, Hollandia

Nyáron, a nagyothallók táborában megismerkedtem néhány fiatallal, és gondoltam kicsit nektek is bemutatom őket, hiszen rengeteget lehet a sorstársak történetéből tanulni. A külföldi sorstársak élete olyan szempontból is érdekes, hogy mennyit számít az is, hogy az adott országban a társadalom hogy viszonyul a „fogyatékossággal” élő emberekhez. Marie-Laure a hollandiai Rotterdamban született. 21 éves, barátságos, közvetlen és kicsattan az optimizmustól. Olvassátok szeretettel! Mesélj kicsit a gyerekkorodról, a családodról, mióta van hallókészüléked! A gyermekkorom nagyon szép volt. A szüleim és a kis öcsém is siketek, a kutyánk az egyetlen, aki nem süket. Így, holland jelnyelven kommunikálunk, egy kicsit keverve a régebbi verziót az újabbakkal. De a hangunkat is használjuk, így az otthoni kommunikáció nagyon változatos volt. Az első

hallókészülékemet egy éves koromban kaptam, de azok túl hangosak voltak, így nem sokat viseltem őket. Azonban, mikor három éves lettem, új hallókészülékeket kaptam, és azóta szinte éjjel-nappal hordom. Mit tanulsz? A suliban, bármikor tapasztaltál valami negatívat a hallássérülésed miatt? Jelenleg Delftben, a Hágai Egyetemen, Alkalmazott Tudományok Karon, Üzlet és Technológia szakon tanulok. Soha nem tapasztaltam negatívakat, sem általános iskolában, sem a középiskolában. De ez nem volt mindig ilyen egyszerű. Fiatalabb koromban nem volt magány, mert ebben a korban csak játszol, és szinte nincsenek (csoportos) beszélgetések. Szóval, amikor idősebb lettem, egyre többek lettek a csoportos beszélgetések, amit nem tudtam követni, úgyhogy úgy éreztem ki vagyok „hagyva” és kicsit egyedül vagyok. Ugyanez volt a gimnázium 4 évfolyamán is. Voltak barátaim, szóval soha nem voltam egyedül, de egyedül éreztem magam, mert sok információ hiányzott a beszélgetésekből és nem tudtam igazán bekapcsolódni. De mióta betöltöttem a 16-ot, szorosabb barátságok alakultak ki és amiatt, hogy a fogyatékosságomat is jobban megértettem, jobb lett. Szóval egyre több szemtől-szembe (1 emberrel) beszélgetésem volt, és lett több barátom a nagyothallók és siketek között is. Szóval, végül a középiskolám utolsó éve igazán szuper volt, és az egyik legjobb évem az életemben. Hogy segítenek az emberek a nagyothallóknak Hollandiában? Vannak

a hallássérülteknek jogaik? Nincs sok segítség a nagyothallóknak, vagy ismeret a nagyothallásról. Ez azért van, mert a szülők azt gondolják, hogy a nagyothalló gyerekek mindent tudnak követni és mindenkivel jól kijönnek. De jogaink vannak. Hollandiában rendelkezésünkre állnak bizonyos szolgáltatások, mint például a tolmácsolási órák. A mikrofonokkal vagy a hallókészülékekkel kompenzálnak. De ezekért néha meg kell „harcolni”, és attól függ, hogy milyen egyszerű ezeket megszerezni, hogy hol élsz Hollandiában. Mit gondolsz, nagyothallóként élni kihívás? Mik az előnyei, hátrányai? A nagyothallóként élés nehézsége az, hogy ez kihívás a társadalom miatt. Nincs, vagy kevés ismeretük van az akadályainkról. De ez is előnyökkel jár. Mivel inkább vizuálisak vagyunk, többet látunk, mint a halló emberek. Továbbá, sok dolgot át tudunk aludni. A hátrányunk miatt, úgy hiszem, hogy jobban együtt tudunk érezni másokkal, mint a halló emberek. Hogyan mondod el egy hallónak, hogy nagyothalló vagy? Mit fontos tudniuk az embereknek rólunk? Hogyan tudnak segíteni nekünk az emberek? Én többnyire azonnal elmondom, de ez a helyzettől függ. Amikor elmondom, nem a hátrányomról beszélek, meg, hogy mit nem tudok, hanem miért van szükségem rájuk, a segítségükre. És, ha magyarázatra van szükségük, egyszerűen elmagyarázom, hogy hallani nem hallok jól, de jól beszélek, kommunikálok. Ez nem jelenti azt, hogy mindent hallok, így az egyéni


2 1

beszélgetés a legjobb számomra, és a csoportos beszélgetésekben jó, ha egyszerre csak egy személy beszél, és hogy a beszélő nézzen rám, hogy tudjak mindent követni. Az artikulációt és a türelmet nagyra értékelem. Mi az álmod? Mit szeretnél csinálni felnőtt korodban? Van valami missziód? Az álmom, jó példaként szolgálni mindenkinek, nemcsak a hallássérülteknek, hanem halló vagy más fogyatékkal élő embereknek is. És remélem, hogy a hallássérültek hallását jobban tudom népszerűsíteni.

Mit gondolsz, a mai nagyothallóknak könnyebb, mint 20-30 éve? Ha igen, miért? Igaz. Több információhoz hozzáférhetünk az internet és a szociális média miatt, és könnyebben tudunk kommunikálni a WhatsApp stb. miatt. 20-30 évvel ezelőtt a nagyothallók nem tudtak másokkal könnyedén kapcsolatba lépni, mert a legtöbbjük nem tudott telefonálni. Tehát igen, azt mondanám, hogy nagyothallóként vagy siketként most már sokkal könnyebb, mint pár évvel ezelőtt.

i nterjú

Van mottód? „Elk nadeel heeft een voordeel”, ami azt jelenti: minden hátránynak volt előnye, tehát ne a hátrányokra koncentrálj, mert mindig vannak előnyök, fókuszáljunk erre, és legyünk pozitívak és optimisták az élettel vagy bármi mással kapcsolatban! Nagyon köszönöm az interjút, Marie-Laure! ;)

Kajtár Dóri


közöss é g i

té r

2 2

Életmódváltó előadások voltak Orosházán

A sorstársak számára egy előadássorozatot, életmódváltó programot terveztünk, melyet az Orosházi Kórház Egészségfejlesztési Irodája tartott meg hat alkalommal. Az első alkalommal sokan érdeklődtek az előadás iránt. A szűrés, állapotfelmérés, kockázatbecslés programján a részt­ vevők a vérnyomás-, testzsír-, illetve a vércukormérés eredményeit ismerhették meg. A mérések mellett kérdőíves felmérés is volt. A következő alkalommal a résztvevők a testi-lelki-szociális egészségről hallgattak információkat az előadótól, ahol emellett praktikus tanácsokat is kaptak.

A harmadik alkalommal az időskori egészségfejlesztés lehetőségeiről volt szó, például a zenehallgatás és a séta segíti az idősek egészségének megőrzését. A negyedik előadáson az egészséges táplálkozásról egy dietetikus szakember beszélt. Elmondta, hogy milyen ételek, italok nem javallottak és melyek ajánlottak. Egy cukorbetegnek vagy vastagbél gyulladásos betegnek különösen oda kell figyelnie az étkezésre és az italfogyasztásra. Az egyik résztvevő saját tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Az ötödik témaként a negatív érzések és a légzés kapcsolatát tárgyalta

pszichológus szakemberek segítségével. Az utolsó alkalommal az időskori hallásproblémáról szólt az előadás. A meghívott előadó a saját tapasztalatait, eseteket osztotta meg a résztvevőkkel. A problémák megoldásához tanácsokat javasolt. A relaxáció elsajátítása és a másság elfogadása csoportfoglalkozás keretében szintén a program része volt. Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) által nyújtott további lehetőségekre, mint betegklubokban való részvételre, egyéni tanácsadásra is jelezték igényüket a résztvevők. Szanda Gábor ügyintéző


2 3

közö ss égi

Teadélután volt Szombathelyen 2018. november 16-án, pénteken teadélután és nyugdíjasklub volt Szombathelyen. A program már hagyománynak számít a Vas Megyei Szervezetnél. Idén meglepően sokan voltak kíváncsiak az eseményre. A résztvevőket házilag készített zsíros kenyérrel, lilahagymával és teával kínáltuk. A délután és az este folyamán nagyon jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk. Nagy köszönöm mindenkinek, aki segített az előkészületekben. Boldog vagyok, mert sokan eljöttek és nem csak idősek, hanem fiatalok is. Sokan elégedettségüket fejezték ki a programmal kapcsolatosan, ami nagy öröm számomra. Horváth Istvánné elnök

Mikulás Ünnepség Szombathelyen

2018. december 8-án, szombaton érkezett a mikulás a Vas Megyei Szervezetbe. A várakozás ideje alatt a télapóra hango­lódtunk. Amikor megérkezett, név szerint szólította a kicsiket, akik nagyon örültek az ajándéknak. A végén közös fotó is készült a „nagyszakállúval”. Horváth Istvánné elnök

tér


közöss é g i

té r

2 4

2018. év vége a SINOSZ Zala Megyei Szervezeténél

Zala megyében egy eredményes év zárását méltóképpen szerettük volna megrendezni, a legszélesebb körűen bevonni a tagságot. Ez sikerült is! Megyei elnökként a tavalyi közös évzáró ebédhez hasonlóan tettem meghívást a tagoknak 2018. december 15-ére, egy közös ebédre. Helyszínül ismét a Robinson éttermet választottuk. 40-en jöttünk össze az előzetes jelentkezés alapján. A tavalyi megjelenési létszámnak ez szinte a duplája volt! Mondhatjuk, hogy három generációs volt az összejövetel: unokák, szülők és nagyszülők

is jelen voltak ugyanabból a családból. Volt, aki a fővárosból érkezett zalaiként, erre az alkalomra utazott haza. Azok közül, akik nem tudtak részt venni a közös délutánon, volt, aki írásban küldte el üdvözletét és jókívánságát a többieknek, a jelen lévő sorstársaknak. Megtisztelt bennünket jelenlétével Pintér András örökbefogadó országos elnökségi tag is. A együtt elfogyasztott finom ebéd után közösen mentünk a SINOSZ Zala megyei székházának klubjába, ahol először is röviden összefoglalva adtam számot a jelen lévő tagságnak a 2018. évi

tevékenységünkről, kiemelve a Siketek Világnapja országos rendezvény sikerét. Ezután ajándékozások és meglepetések következtek. Jónás Zsófia jelnyelvi tolmács megyei szervezetünkben végzett 15 éves nagyszerű tevékenységét emeltem ki, és köszöntem meg a tagság nevében. Az ajándékok személyre szólóan készültek, a megajándékozottak: Jónás Zsófia és Takács Róbertné Éva jelnyelvi tolmácsok, Pummerné Gróf Katalin megyei titkár, Szűcs Irma nagykanizsai ügyintéző, Németh Balázs nagykanizsai


2 5

és Pais Klára zalaegerszegi helyi elnökök egy-egy – klubnapunk keretében elsajátított – mandalafestő technikával készült faliképet kaptak ajándékba a megyei elnöktől. A délután további részében közös játék, tombolavásárlás és tombolahúzás volt. A vidámság nem maradt el. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki jól érezte magát.

A kóstolni valókat a tagok hozták önkéntes alapon. Volt bőven a finomságokból. Elmondhatom, hogy a 2018-as év méltó zárása végig kísérte az év utolsó hónapját, hiszen a decemberi klubnapon már előzetesen karácsonyi asztaldíszek, kopogtatók készítésével hangolódtunk a karácsonyi ünnepre. Ott, a kreatív műhelyen virágkötő szakember volt jelen, aki szakmai ajánlásokkal segítette az ünnepi készülődést.

közö ss égi

tér

Örülök, hogy növekvő tagsági érdeklődés mellett eredményes évet zárhattunk 2018-ban, és azt remélem, hogy a megkezdett aktivitást 2019-ben is tudjuk folytatni. Mindenkinek eredményes újévet kívánok, és bízok a kapcsolatok erősödésében! Köpör István a SINOSZ Zala Megyei Szervezet elnöke

Ez történt 2018 második felében Zalaegerszegen – 2. rész

Folytatom a SINOSZ Zala Megyei Szervezet életéről összegyűjtött kis emlékek felidézését. 2018. november 29-én, a klubnapon kézműves foglalkozást tartottunk, melyen karácsonyi asztaldíszek, ko­pog­tatók készítésére volt lehetőség. A kreatív műhelyen a virágkötő szak-

ember szakmai tanácsokkal segítette az ünnepi készülődést. Ezúton is köszönjük Barkóczi Anitának. Sok alapanyagból válogathattunk. Voltak olyanok is, amik mellett nap, mint nap elmegyünk és nem is gondolnánk, hogy egy asztali díszben csodálatosan mutat. Például egy narancsba beleszurkált szegfűszegminta nemcsak szép, de az illata is a régi karácsonyok

emlékét hozza elő a szívünkben. Közben a terem másik felében a lelki ráhangolódás, az ünnepre való készülés volt a beszélgetés témája. Jó volt kicsit kilépni az ünnepi forgatagból, a vásárlási tömegből, és tényleg az igazi ünnepre figyelni. A szép emlékek felidézésében segítenek a képek is. Pummerné Gróf Katalin megyei titkár


közöss é g i

té r

2 6

A Mercedes-gyárba látogattak a baranyai hallássérültek

2018. 12. 03-án 30 fővel, 13 nagyot­ halló és 17 siket taggal együtt, különjárattal utaztunk Pécsről Kecskemétre, Magyarország egyik legnagyobb vállalkozásához, a Mercedes-gyárba. Korán reggel indultunk, útközben egy kellemes kávézóban megpihentünk. Mikor megérkeztünk, egy kedves előadó behívott minket a tárgyalóterembe, ahol kivetítették a Mercedes történetét – a képsorok, videók közben a látogatók feltehették a kérdéseiket. Mielőtt bementünk a gyárba, mindenkinek fel kellett venni egy fényvisszaverő mellényt. A látogatás során a látogatók megismerhették a gyártás folyamatait és bepillantást nyerhettek a gyártócsarnokok munkájába is. Első utunk egy maketthez vezetett, amin pontosan láthattuk, mi hol található az üzemben. Ezután a csarnokban akadálymentesített előadásban volt részünk. A nagyothalló résztvevőknek hangerőszabályzóval ellátott fejhallgatóval, a siketeknek jelnyelvi tolmács segítsé­ gével biztosították a kommunikációt.

Először a présüzemben voltunk, ahol fémlemezek préselésével karosszériaelemeket állítanak elő. A következő szinten található a karosszériaüzem: multifunkciós robotok különböző illesztési technikáit – pl. kilincseléssel, ragasztással, hegesztéssel és préseléssel összeillesztik a karosszériákat – láthattuk. Elkészül az úgynevezett „nyers” karosszéria. A „nyers”, fényezetlen karosszériák egy zárt, automata szállítási rendszeren keresztül az úgynevezett karosszériaszortírozóba kerülnek. A fé­ nyezőbe már nem tudtunk bemenni

a nagyon szigorú tisztasági előírások miatt. Látogatás közben céges busz vitt körbe bennünket. A gyárlátogatás 2 órát vett igénybe, 1,5 km-t gyalogoltunk a program során. Az ajándékboltban vásárolhattunk Mercedes-logóval ellátott ajándékot, emléket, emblémát, bögrét, pólót. Hazafele megálltunk egy Duna melletti csárdánál, ahol mindenki jóízűen megvacsorázott. Végül este fél 7-kor érkeztünk meg Pécsre; mindenki jól érezte magát! Koltai Krisztina elnökségi tag


2 7

közöss ég i

tér

Rövid januári összefoglaló a SINOSZ Fejér megyei szervezeteitől

2019. január 21-én a Dunaújvárosi Helyi Szervezetben „csendes” pótszilvesztert tartottak. A tagok egy pohárka pezsgő mellett kötetlen beszélgetéssel töltötték el a délutánt. A helyi elnök ismét tájékoztatta a megjelenteket a tervezett tavaszi kirándulásokról, melynek pontos dátumai még egyeztetés alatt vannak – ezekről a kirándulásokról külön tájékoztatva lesznek a tagok:

• március: Pál-völgyi-barlang • április: Herendi Porcelánmanfaktúra • május: Egri vár megtekintése A Székesfehérvári Helyi Szervezetben a pénteki klubdélutánok alkalmával egyre több tag vesz részt a darts játékban. Tavaly szerveződött össze a helyi csapat Pozsárné Marosi Erika szervezésével, Fehérvári Steel Darts néven továbbra is

várják szeretettel az új csapattagokat. A gyakorlásra a csapat előzetes megbeszélése szerint csütörtökönként is lehetőséget ad a klubhelyiség. A helyi csapat havonta vesz részt más megyékben sorra kerülő versenyeken, kisebbnagyobb sikerekkel.

Troppert Zita megyei titkár


közöss é g i

té r

2 8

Taggyűléseztek a kecskemétiek 2019. január 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött a SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezet tagjainak gyűlése. A gyűlést a helyi elnök, Szebellédi Zoltán nyitotta meg. A taggyűlésen 30 fő vett részt. Először a helyi elnök beszámolt a 2018-as évről, azt követően a SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezet titkára,

Szendi Magdaléna tartott beszámolót. A jelenlévők a 2019. év programterveibe is kaptak betekintést, ezzel kapcsolatban a helyi elnökség bármilyen ötletet szívesen vár a tagoktól. A taggyűlés 12 órakor véget ért. Utána egy kellemes, jó hangulatú, baráti beszélgetés következett, amin mindenki nagyon jól érezte magát. Szendi Magdaléna megyei titkár

Kontakt fórum Kecskeméten

2019. 01. 18-án a SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezet klubhelyiségében KONTAKTfórum volt. Gárdonyi Csaba, a KONTAKT Tolmácsszolgálat regionális képviselője a KONTAKT-hívás menetéről tartott előadást. Az előadásban a következőkről volt szó: • A hívás kezdetéről (bemutatkozás a tolmácsnak, tolmács beazonosítása) • Bemutatkozás KONTAKT-on keresztül: – a tolmács bemutatkozása a halló személy felé – telefonhívás: a jelnyelvi tolmács telefonban bemutatkozik a halló személy

felé, és elmondja, kinek a kérésére telefonál –h  elyi távtolmácsolás: ilyen esetben a halló és a hallássérült egy helyen tartózkodnak, így csak a tolmács mutatkozik be • Milyen információt adunk meg a tolmácsnak: – Hívás előtt telefonszámot megadni! – A siket ügyfél elmondja a tolmácsnak, kit keres vagy kivel szeretne beszélni. – A siket ügyfél előre elmondhatja, miről lesz szó az ügyintézés során, de ez nem kötelező.

• A tolmács közvetít minden információt. • El kell kerülni magánbeszélgetést a tolmáccsal. • Nem illik csúnyán beszélni, káromkodni a telefonban (főleg idegenek felé!). • Milyen funkciók vannak a hívás alatt (video, mikrofon, hangszóró, csevegés – üzenetet lehet írni, bekapcsolt állapotban). • Lehet panaszt tenni a tolmácsolással és a szolgáltatással kapcsolatban (postai úton: SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat, 1068 Budapest, Benczúr u. 21.; emailen: info@skontakt.hu, jelnyelvi videón keresztül: 2030001) • Lehetséges problémák hívás közben (kép lefagy, internet-hozzáférés megszűnik, tablet akkumulátorra lemerül, rossz kép esetén: internet gyenge… stb.) Az előadás végén kvízjáték volt, ahol a tagok ellenőrizhették a tudásukat. Szendi Magdaléna


2 9

közö ss égi

tér

KONTAKT-fórumot tartottunk Szegeden

2019. január 31-én a SINOSZ Szegedi Helyi Szervezet klubhelyiségében KONTAKT-fórumot rendeztünk. Frankó András, a SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat regionális képviselője a KONTAKT-hívás menetéről tartott vetítéssel egybekötött előadást.

on keresztül, milyen információt adunk meg a tolmácsnak, de szót ejtettünk az etikettről is. Megismerhettük, hogy milyen funkciók vannak a hívás alatt, milyen problémák merülhetnek fel hívás közben, és ezek hogyan orvosolhatók, hol és hogyan lehet panaszt tenni, ha a szolgáltatással nem voltunk elégedettek.

Olyan kérdéseket beszéltünk meg alaposan, mint a beazonosítás, vagy hogyan kell bemutatkozni, milyen típusai vannak a tolmácsolásoknak a KONTAKT-

A tolmácsolással és a szolgáltatással kapcsolatban panaszt tenni itt lehet: • postai úton: SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat,

1068 Budapest, Benczúr u. 21. • e-mailben: info@skontakt.hu • jelnyelvi videón keresztül: 2030001 Az előadás végén kvízjáték volt, mel�lyel a tagok ellenőrizhették a tudásukat. Nagyon sok olyan tudnivalót hallhattunk, amelyek fontosak a KONTAKT-ot használó ügyfelek számára. Köszönjük Frankó András regionális képviselő, illetve Vörös Krisztina jelnyelvi tolmács munkáját! Nagy Éva Mária


közöss é g i

té r

3 0

KONTAKT-fórum volt Vácon 2019. január 25-én Gárdonyi Csaba, a KONTAKT Tolmácsszolgálat regionális képviselője tartott fórumot a SINOSZ Váci Helyi Szervezet klubhelyiségében. A tagoknak információt adott a KONTAKT további helyes használatáról, és elmondta, hogy az miben különbözik a helyben működő jelnyelvi tolmácsszolgálattól. A hívástípusokban is más, ill. nem lehet jelnyelvi tolmácsot választani; és azt is megtudtuk, milyen esetekben hívható a KONTAKT. Néhány fontos tudnivaló: • Hétköznap reggel 8 órától este 8 óráig hívható. • Sürgős esetben (baleset, vészhelyzet) mindennap 0 órától este 24 óráig hív-

ható, indokolt esetben és vészhelyzet esetén. Az előadás közben lehetett kérdezni, tapasztalatokat elmondani, észrevételeket megosztani. Újabb kérdésekkel és segítségért kereshetitek, számíthattok Gárdonyi Csabára.

További információt a www.skontakt.hu oldalon találtok. Az előadás végén kvízjáték volt, amel�lyel a tagok ellenőrizhették a tudásukat, és páran tárgyjutalomban részesültek. Köszönjük a sok hasznos információt.

Spinning verseny különdíjasai lettek a pécsi hallássérültek 2019.02.24-én tartották meg a XI. Fittbike Maraton spinning napot Pécsen. Harmadik alkalommal vettünk részt hallássérültekként a megmérettetésen. Nagy örömünkre szolgált, hogy egyre többen örültek, szurkoltak nekünk a régi sporttársak közül. 156 km-t tekertünk négyen. Rendszeres edzéssel akár több is lehetett volna, de koruk ellenére nagy teljesítmény. Helyezés nem volt, mivel csak fogyatékkal élők indultak. (3 csapat, ott volt 1., 2., 3. helyezés) Mi, hallássérültek különdíjban részesültünk. Az érem és oklevél mellé a Magda cukrászdában „leehető”

utalványt is kaptunk, az édesszájúak nagy örömére. Az eredményhirdetéskor (a halló versenyzők a siket tapsot megtanulva és használva) minden kéz a magasban volt.

Csodálatos érzés volt ez mindannyiunk számára! Nemcsak csodálatos napot töltöttünk sportolással, hanem érzékenyítettünk is. Koltai Krisztina elnökségi tag


3 1

közö ss égi

tér

Szívek repkedtek ide-oda Gyulán

Szívecskék itt-ott, végre megér­ kez­tek a tagok, s egymásnak segítettünk kreatív alkotásokat készíteni, amit hazavihettünk a program végén. Egy házaspár csodálatos fánkokkal kedveskedett nekünk, hogy ne csak jól érezzük magunkat, hanem jól is lakjunk. A süteményverseny sem maradhatott el, de most nem a kóstolás, hanem a legszebb süti kiválasztása volt a cél, amit a végén mindenki megkóstolhatott. Sok

tagunk nehezen döntött a sütik között, gondolom, szerették volna megkóstolni, hogy az ízüket is érezzék, de ez most különleges választás volt. Végül megszülettek az eredmények: A CSUPA SZÍV legszebb sütije a szívecskés linzer volt házi lekvárral töltve, a második a szívecske alakú fehér csoki volt áfonyával töltve, végül a harmadik pedig az elmaradhatatlan fánk volt. Köszönjük szépen mindenkinek a fáradozást és a részvételt.

a csupa szív királynőt és a csupa szív királyt. Természetesen a legtöbb szavazatot a legkisebbek kapták, ellenállhatatlanul aranyosak voltak, ezért muszáj volt szabályt szegnünk és rájuk szavaznunk! Ők élvezték a legjobban az egész programot. Jövőre ismét szeretettel várunk Benneteket, de másképpen… jelmezben és jelmezverseny is lesz. Készüljetek! Mészáros Eszter

Játékos formában megválasztottuk

a Gyulai Helyi Szervezet ügyintézője


közöss é g i

té r

3 2

I. Solo bajnokság volt Kecskeméten

Kecskeméten is beköszöntött a tél, de a Solo-játékosoknak nem vette el a kedvét: egy tágas, meleg klubhelyiségben találkoztunk. 9 órakor a szervező ismertette a legfőbb szabályokat, de korábban már informálta a jelentkezőket, így fel voltak készülve. Ezután szólította a játékosokat, sorszámot kellett húzniuk és egy kis csemegével ellátva foglalták el a kisorsolt helyeket. ‘A’ és ‘B’ csoportba osztotta a résztvevőket, majd elkezdődött a bajnokság. Akik összegyűjtötték a három vonalat, azok kiestek a csoportból. Addig játszottak, míg a csoportokban csak 5-5 játékos maradt. Az ‘A’ és ‘B’ csoportból is ez az 5-5 játékos jutott tovább a délutáni döntőbe. A döntőben már két vonallal ki

lehetett esni. A szervező folyamatosan figyelt a szabályok betartására és sokszor keverte a kártyalapokat, mert parti közben fogyatkoztak a lapok. Este 6 órakor véget ért a bajnokság, megszülettek az eredmények: 6. helyezést ért el: Bálint Orsolya. 5. helyezést ért el: Sárai-Szabó József. 4. helyezést ért el: Szebellédi Ádám. 3. helyezést ért el: Tóth Zsófia. 2. helyezést ért el: Varga Anita.

A 2019. évi Solo bajnokság bajnoka Domián László, legjobb női játékosa Bálint Orsolya, legjobb férfi játékosa Szebellédi Ádám lett. Izgalmas mérkőzések voltak, a játékosok harcoltak a legjobb eredményekért. Gratulálunk a győzteseknek, jövőre ismét találkozunk! Gál Franciska szervező


3 3

közö ss égi

tér

Amatőr verseny a pécsi Darts Clubnál A Pécsi Darts Clubnál már-már hagyomány, hogy minden év elején versenyt szervez amatőrök számára. 2019. január 26-án, szombaton rendezték meg a Pécsi Darts Club Mária utcai székhelyén a Pécsi Amatőr Dartsversenyt. Tíz táblán zajlottak a küzdelmek, ahol a nap folyamán 224 meccset játszottak a sporttársak. Az időzítés tökéletesre sikerült, hiszen a vigaszágas rendszerrel szinkronban zajló leánykategóriának percekkel a nagy döntő előtt lett vége, így mindenki, akit érdekelt, megtekinthette a finálét. A résztvevőknek gratulálunk! Nagy dolog hallókkal megmérkőzni! Akikre büszkék lehetünk: Barnáné Bán Melinda Halla Lajos

Halláné Németh Ilona Kárpátiné Studer Brigitta Spiel Márta

Tekeverseny volt Győrben 2019. január 20-án, vasárnap délután a Famulus Hotel bowling termében tekeversenyt tartottak a siket és nagyothalló tagjaink. Fontosnak tartjuk az egészséges mozgást és a sportot, valamint az összetartozás érzését is. A verseny után a győri SINOSZ helyi szervezetünkben eredményhirdetést tartottunk. Női kategóriában Hajzer Mária első, holtversenyben Farkas Brigitta és Pintér Tímea második, Kardos Mariann 3. helyezést ért el. Férfi kategó­ riában Kaufer Balázs 1., Szabó István 2. és Németh Norbert 3. helyezést ért el. Aki nem nyert, az sem veszített, mert a részvétel fontosabb, mint maga az eredmény. Mindenki jól érezte magát. A programot Jagodics Rezsőné elnök és az elnökségi tagok közösen szervezték.

Szuper Tibor Szuper Tiborné Koltai Krisztina elnökségi tag


közöss é g i

té r

3 4

Pótszilvesztereztünk Hódmezővásárhelyen 2019. január 25-én a SINOSZ Hódmező­ vásárhelyi Helyi Szervezetében jó társaságban, egy pohárka pezsgővel búcsúztattuk az óévet, és köszöntöttük az újesztendőt. Idén is finom franciasalátát készített Boda Jánosné elnök, melyet virslivel, kenyérrel fogyaszthattunk el. Igazi téli körülmények között, hólapátolással egybekötött, vidám, családias hangulatban telt a program, melyet tombola is színesített. Sikeres, eredményekben gazdag új esztendőt kíván a SINOSZ Hódmező­ vásárhelyi Helyi Szervezetének elnöksége! Nagy Éva Mária helyi ügyintéző

Pótszilveszter Veszprémben A SINOSZ Veszprém Megyei Szervezete 2019. január 19-én, szombaton tartotta meg a pótszilveszteri programját, amin jól érezték magukat tagjaink. Finom zsíros kenyérrel lila hagymát fogyasztottak az estig tartó beszélgetés közben.


3 5

s p ort

A siket fradista hokisgyerekek az ősi rivális újpestnek is segítenek

Már messziről hallatszik az élvédők koppanása a Fehér holló utcai konténerépület folyosóján, időnként gyerekkiabálás tarkítja az ütemes zajt, a ferencvárosi sátras jégpályán aztán sokszorosára erősödik a lárma. A Ferencváros utánpótlásjégkorongjának ügyintézője, mindenese és lelke, Kercsóné Gál Gabriella az érkezésünk utáni öt percben legalább hat problémát old meg: vigasztal, sisakot szerez az új játékosnak, játékost a gazdátlan botnak, közben aláír és hellyel kínál, majd büszkén kezd a történetükbe. Nagyjából ötven-hatvan gyerek sorsát viseli a szívén, hozzá tartozik a teljes utánpótlás-jégkorong szakosztály minden szervezési feladata, és annál jóval több is. „Mindenkinek tudom a problémáját, ismerem a személyiségüket, tudom, hogy kihez hogyan kell szólni. Pedagógus vagyok, tanítónőként dolgoztam korábban, de már második éve teljes állásban vagyok itt. Hiszem és vallom, hogy nagyon sokat kell a gyerekektől tanulnunk, csak jobbak lehetünk tőlük, mert visszahúznak minket a földre, csak a szemükbe kell nézni, és szép a világ tőlük” – avat be hitvallásába Kercsóné Gál Gabriella vagy, ahogy a ferencvárosi jégcsarnok

környékén mindenki hívja, Gabi néni. Férje, az erdélyi születésű, 70 éves edzőlegenda, Kercsó Árpád azonnal levette a lábáról Gabi nénit, de hokizni nem tanult meg. „Nem, nem tudok sajnos jégkorongozni, amikor megismerkedtem Árpival, teljesen új dologként köszöntött be az életembe a sportág. Nem volt más választásom, megszerettem a jégkorongot, az ő személyisége pedig magával ragadott. Láttam, hogy megvalósította az álmait, nekem maga volt az Isten, és azt éreztem, hogy szeretnék a részese lenni vagy csak a közelében lenni annak, amit ő csinál. Igaz minden, amit mondanak róla, nagyon kemény, határozott, az elvei szerint haladó edző, én meg az vagyok, aki lágyítja, finomítja őt.” A siket utánpótláscsapat egy véletlennek köszönhetően alakult meg – ezt is Kercsóné Gál Gabriellától tudjuk meg, de mielőtt végére érne a történetnek, legalább háromszor kell kiszaladnia, hogy segítsen a kicsik edzése körül. Több részletben meséli el, hogy a siketjégkorongot összefogó Mártonffy Máté halló fia néhány éve a klubnál hokizik, rajta keresztül jött létre az egyre sikeresebb kezdeményezés. «A kis Máté nagyon ügyes, U14-ben hokizik, az apukája a saját siket közösségéből alakított egy csapatot.

Hatalmas lelkesedéssel dolgozik, programokat, bajnokságokat szervez. Tavaly jött az ötlet, hogy csináljunk egy toborzó nyílt napot, ahová siket családokat is meghívtunk. Ott figyeltünk fel Tapolczai Botondra, akinek három testvére, anyukája és apukája is siket. Árpi meglátta, kijelentette, hogy neki az a kisfiú kell, így jött az első kaland, Botika elkezdett nálunk hokizni” – emlékszik vissza a kezdetekre Gabi néni. Nehéz elképzelni, mennyire döcögős lehetett a kommunikáció az ötéves kisfiúnak a hallók között. Amíg magyaráztak, unatkozott, hogyan is ne unatkozott volna. Hiába a fényjelzős pálya, ahol villanások segítségével tolmácsolták a bírói jelzéseket, Botondnak nem volt egyértelmű, persze, hogy lankadt a lelkesedése. „Sajnáltam volna elveszíteni, mert tényleg nagyon tehetséges. Ekkor jött a nyári táborunk, kitaláltam, hogy megtanítjuk a többieket jelelni. Edzés előtt minden reggel ezzel kezdtük a napot, alapvető dolgokat sikerült elsajátítaniuk. Így már lett egy alap, amivel tudtak Botonddal kommunikálni, de ő továbbra is nagyon nehezen nyitott. Ekkor találtuk ki, hogy összefogjuk a többi siket gyereket, akiket érdekelt a hoki. A Lobogó utcában tanulnak korizni, ismerkednek a jégkorong alapjaival, és ha van köztük tehetség, akkor idővel


s port

3 6

az épekkel együtt készülhet és játszhat majd. Szívügyem az integrálás, azt gondolom, minél nyitottabb az ember, annál többé válik és annál jobban érti a világot.” És hogy a gyerekek mennyire nyitottak, jól bizonyítja, hogy az egyik hétvégi tornán a kicsik kisegítették egy kapussal az ősi rivális Újpest csapatát. „A mi gyerekünk védett a saját társai ellen, onnantól kezdve nem a Fradinak vagy az Újpestnek szurkoltak a nézők, hanem a kisfiúnak, aki képes volt ekkora áldozatra a meccs érdekében.” – emlékszik vissza kissé meghatódva Gabi néni. A hallók részéről egyértelmű volt a nyitottság a jelnyelv iránt, de nemcsak az újdonságban, hanem a leghétköznapibb feladatokban is jellemző rájuk az empatikus készség. Az öltözőben a nagyobbak, a gyakorlottabbak rendszeresen segítenek például azoknak, akik még nem annyira jártasak a védőfelszerelés felvételében. A kapusra a mamutot mindig közösen adják fel, így voltak a jelnyelvvel is, abban is csapatként működtek együtt. Ezt mondja az edzésről a kedvünkért lerángatott tízéves Lili is, aki a pálya szélén készségesen elárulja, hogy jó buli volt megtanulni a jelnyelvet, a Pittsburgh Penguins a kedvenc csapata, amúgy pedig Kanadának szurkol. A szerbiai magyar Emil azért kezdett hokizni, mert a testvérei is ezt a sportágat választották. Az edzések mellett szerbül is tanul, a jelelés semmilyen nehézséget nem jelentett neki. Összességében elmondható, hogy az utánpótlás-jégkorong szakosztálynál nem engedik, hogy a sport a tanulás rovására menjen, a gyerekek átlaga 4,5 fölött van, erre nagyon odafigyelnek Kercsó Árpádék.

A legendás edző csupán néhány percre hagyja ott a tréninget, hogy elmondja, nem véletlenül külön edzők foglalkoznak a kicsikkel. „Könnyebben elkalandozik a figyelmük, ezerszer el kell mondani nekik ugyanazt. Meg kell értetni velük, hogy itt nincs sumákolás, meg kell csinálni azt, ami a feladat. A nagyobbak már komolyabban fogják fel, néha túl komolyan is, de nagyon sok tehetségünk van” – és már rohan is vissza, hogy kiossza a további feladatokat. Miközben a Fehér holló utcában a hallók, addig a Lobogó utcában a hallássérültek tartják pénteki edzésüket, utóbbi helyszínen különösen furcsa a nagy csarnok lármája utáni csöndesség. Tapolczai Botond a hallássérültek között jobban érzi magát, mint korábban az épeknél, megjött az önbizalma, de nyilatkozni nem igazán volt kedve. A jeltolmácsolásban segítő Kocsmár Mária közbenjárása nélkül is egyértelmű volt, hogy semmi hangulata nem volt az újságírói kérdésekhez. Attól félt, hogy a többiek nélküle kezdik az edzést a Lobogó utcában, de azért annyit elárult, hogy a korcsolyát a legnehezebb felvenni, ebben apukája segít általában. Szívesen kipróbálná magát kapusként is, és gyorsnak tartja magát a jégen, a kedvence pedig Mayer Balázs, aki a felnőtt siketcsapat játékosa és a gyerekek edzését tartja. Hangzavar nincs a csarnokban, jó hangulat annál inkább, a gyerekek a jégen figyelik az edző minden mozdulatát, a jég szélén a szülők figyelik büszkén csemetéiket. A tízéves Felföldi Kitti kipirulva, párás szemüveggel ül le hozzánk, hogy elme-

sélje, óvodás kora óta korizik, nem sokkal később belekóstolt a jégkorongba is. „Nem fáradok el egyáltalán, sokat hülyéskedünk az edzésen, meglökjük egymást és nézzük, ki esik nagyobbat” – árulja el nevetve. A Ferencváros siketjégkorongját összefogó Mártonffy Mátétól megtudjuk, hogy játékostársaival szemmel kommunikálnak a pályán, jobban odafigyelnek egymásra és az ellenfélre is. Kicsit lassabban játszunk, mint a hallók, a bírói jelzéseket lámpákkal mutatják, a bírók tudják, hogy nálunk kicsit várni kell. Nagyon szeretjük, fejleszti a halláskárosodással járó egyensúlyproblémákat, a koordinációt is, meg persze csapattá kovácsol minket. A felnőtteknél huszonketten, az egy hónapja megala­kult utánpótlásnál tizenketten vannak, a kicsiknél több generáció, háromtól tízéves korig vannak gyerekek. Nemzetközi hallássérült egyesületekkel jóban vagyunk, különböző eseményekre készülünk. Sok támogatást kapunk a Ferencváros szakosztályától és a Magyar Jégkorong Szövetségtől is, de szponzorokra mindig szükség lenne, hogy még gördülékenyebben menjenek a dolgaink.” Kőváry Anett origo.hu


3 7

gyász

Tiszai Annamáriára emlékezünk

Mint a HASÉ előző száma már hírt adott róla, szeretett és tisztelt sorstársunk, Tiszai Annamária, (becenevein Anima vagy Anka), 2018. december 27-én hosszú betegség után eltávozott közülünk. Mély fájdalmunkban vigaszunk az, hogy Ő már nem szenved, fentről figyel ránk mosolyogva. Tiszai Annamária 1954. május 12-én született. Genetikai okból már születésétől kezdve nagyothalló volt. Szülei azonban nem vették észre ezt, és felnőttkorában, fiatal kismamaként fedezte fel egy munkatársa (audiológiai asszisztens), hogy ő nem hall rendesen. Akkor kezdett hallókészüléket használni, amit csak mostanra, élete végére sikerült megszoknia (csupán néhány éve kapott egy nagyon jó digitális hallókészüléket). „Buta kislánykám”-nak nevezte őt az apja, aki színész volt, és sokszor kijavította a kiejtését. Annamari csecsemőápolónak tanult. Amikor kiderült, hogy ő nem „buta”, csak nagyothalló, azonnal elkezdte a főiskolát (felnőttként), és sikeresen szerzett meg több diplomát is (többek között

a Szenior Ki Mit Tud?-on saját kategóriájában 1. helyezett lett.

művelődésszervező is lett). A SINOSZ-ba is belépett. 2005 szeptemberétől 2008 nyaráig a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetének titkáraként dolgozott. Közben a szegedi szervezet kulturális csoportjában – a Sára Ildikó által vezetett „4 Érzék” csoportban – művészeti vezetőként működött. 2006-ban Békéscsabán, a Kulturális Börzén az általa szerkesztett József Attila vers-összeállítással díjat nyert a kis kultúrcsoport. 2008 nyarán felköltözött Budapestre ( jómagam is utánaköltöztem). Szoros baráti – szinte napi – kapcsolatban voltam vele mindvégig. 2010-ben a SINOSZ Budapesti Nagyothallók Szervezetében működő Prizma együttest is segítette művészeti terapeutaként. Az együttes Anima vezetésével betanulta Carl Orff „Tapsrondó”ját, és még ugyanebben az évben,

Annamari nagyon szerette a verseket. A beszédtechnikája javítása érdekében sok verset megtanult. Különleges, egyedi előadóként, és persze, ne felejtsük el, hallássérültként, több versmondó versenyen nyert. Búcsúzunk Tőled, Anima! Mindannyian szeretettünk és tiszteltünk Téged, hiányzol nekünk. Olyan sokszor voltunk együtt a Duna-parton is, és a menetrend szerinti hajón is együtt élveztük a napsütést, a vizet, a madarakat és Budapest csodás látványosságait! Ezt felidézve, Anima egyik barátnőjeként, a szülinapján, május 12-én szeretnék minden hozzám csatlakozó sorstársammal együtt minden évben megemlékezni Róla a Duna-parton, majd a menetrend szerinti hajóval megteszünk egy kört, miközben 1-1 szál virágot dobunk a Dunába az Ő emlékére. Emlékedet szívünkben őrizzük, Anima, majd találkozunk… Sára Ildikó


h itél et

3 8

ID 112191029 © Anna Pindyurina | Dreamstime.com

Kedves hallássérült testvéreim!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Bacsa Dávid vagyok, 1991. december 23-án születtem Csongrád megyében, Szeged városában. Általános iskolai, és gimnáziumi tanulmányaimat is Szegeden végeztem. Az érettségit követően 2010-ben katolikus papnövendéknek jelentkeztem, majd 2017-ben pappá szenteltek Veszprémben. Onnantól kezdve egy évig Pomázon és Csobánkán, majd 2018 augusztusától Szentendrén lettem lelkipásztor. Kérem, fogadjanak és olvassanak szeretettel: Készület a nagyböjtre A nagyböjt, a megtérésre való felhívás időszaka a keresztény világban. S könnyen hajlunk rá, hogy önvizsgálatot tartva kérjük az Isten bocsánatát a magunk számára. Ez szinte már szokásunkká is vált. De azzal, hogy az Isten megbocsát, kötelezve is vagyunk. Arra, hogy mi is megbocsátsunk másoknak. S ha megtapasztaltam Isten feltétlelt nem ismerő bocsánatát, könnyebben tudom azt gyakorolni mások felé. A megbocsátás ugyanakkor belső munka. Ebben szeretnék most segítséget nyújtani Robert Enright professzor segítségével. Így meglát­ hatjuk, hogy hol tartunk megbocsátás útján. 1. Szakasz: bosszúálló megbocsátás. Csak akkor lehetséges megbocsátás, amennyiben a megbántó, sértő személy ugyanannyi büntetésben fog részesülni, mint amennyi az általa okozott fájdalom, illetve kár volt a sértett személy irányába. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez az általános. Olyan könnyen hallgatunk az ösztöneinkre. Kérjük Isten kegyelmét, hogy többek legyünk az ösztöneinknél. 2. Szakasz: kártalanító megbocsátás. Csak úgy lehetséges a megbocsátás, ha a haragtartásból bűntudat, lelkiismeretfurdalás alakul ki vagy pedig ha a megbántó felajánlja a kártalanítást. Kárpótlást kérek az engem ért sérelemért.

Neked-nekem. Sőt, azt kívánom, hogy érezze rosszul magát az, aki rosszat tett nekem! 3. Szakasz: elvárásoknak megfelelő megbocsátás. A megbocsátást azért ajánljuk fel, mert a társas nyomásgyakorlást érezzük. Elvárják, hogy megbocsássak. Jólvan… De a tüske bennünk marad. Ki tudja meddig?... 4. Szakasz: törvényes elvárásoknak megfelelő megbocsátás. A megbocsátást azért ajánljuk fel, mert érezzük a társadalmi, erkölcsi vagy vallási nyomásgyakorlást. Megbocsátok, mert ezt mondja a vallásom. Igazságot szolgáltatott a bíróság. Erre kér a tanítónéni. 5. Szakasz: megbocsátás, mint társas /társadalmi/ harmónia. A megbocsátás azért jön létre, hogy a társas harmóniát vagy a törvényes kapcsolatot vissza tudjuk állítani. Egy háztartásban élünk, egy munkahelyen dolgozunk… Nem jó haragban lenni, ezért megbocsátok… Megoldottunk, vagy csak a szőnyeg alá söpörtünk a problémát? 6. Szakasz: megbocsátás, mint szeretet. A megbocsátást azért ajánljuk fel feltételek nélkül, mert azzal a szeretetet mozdítjuk elő és növelhetjük vele a kiengesztelődés, kibékülés esélyét. Emlékezzünk a tékozló fiú történetére (Lk 15,11.32.) Az apa nem rója fel, hogy hol volt a fiú. Örül, hogy együtt vannak. S ez a mi célunk. Együtt lenni. Együtt Istennel és együtt az embertársakkal. Mert, hogyan tudom szeretni Istent, akit nem látok, ha nem tudom szeretni a felabarátot akit látok? (Vö.: Mt 22,36-39) Kívánom, hogy úgy induljunk el az idei nagyböjtben a megbocsátás útján, hogy végül valóban Istennel és az emberekkel közösségben legyünk. Bacsa Dávid atya


3 9 162/50 éves jól beszélő, siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hallássérült lánnyal, 46–48 éves korig. Budapesti és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok: Jelige: „RÓZSASZÁL” Igazi társat keresek. Tibor vagyok, 36 éves hallássérült. Szeret­nék hosszútávú, komoly kapcsolatot 25 és 45 éves kor közötti nőkkel. Gyermek nem akadály! Saját gyermekem van! Mobil:06-30/ 601-25-64 (csak SMS) E-mail: kajaritibormtz@gmail.com A nevem József, 30 éves vagyok. Budapesten élek, bőrdíszművesként dolgozom. Káros szenvedélyeim nincsenek, tetoválásom sincs. Hobbim a fonaltechnika, horgolás, kötés, ke­ reszt­ szemes hímzés stb. Keresek korban hozzám illó lányt feleségnek vagy élettársnak. Hallássérült vagyok, de rendesen beszélek, írok, olvasok, és a jelnyelvet is ismerem valamennyire. Nem baj, ha te is ismered. Elérhetőségeim: facebook, skype, viber, messenger live beszélgetőprogramokon Ardai József néven. Fényképet SMS-ben küldök kérésre. SMS: 06-70/ 234-75-81 E-mail: ardaijozsef@gmail.com Tóbiás Ferencné vagyok. Létavértesen lakom. 68 éves vagyok, már 11 éve özvegy, azóta egyedül élek. Szeretnék megismerkedni 165170 cm magas, rendes, hozzám illő férfival, aki nem iszik. Szép, rendezett lakásom van, csak egy jóravaló társat keresek. Jelige: „ERZSIKE” 37 éves, szegedi siket férfi komoly kapcsolat céljából várja hasonló jelnyelvet ismerő siket lány jelentkezését 28-39 éves korig. Keresek aranyos lányt, aki tud jelelni és hozzám költözne. Vidám természetem van. Ápolt vagyok, jószívű, rendes. Szeret­nék tartozni valakihez és vágyom gyermekre. Szeretnék egy gyereket. Nagyon hiányzik a kiscsalád. SMS: +36-70/566-4482 Email: kovbalazs2009@freemail.hu

175/42 éves, Borsod megyei hallássérült fiú vagyok, keresem társamat 35 körüli hölgy személyében. Káros szenvedélyektől mentes vagyok. Egy gyermek nem akadály. Hajdú-, Szabolcs-, Borsod megyékből várom a hölgyet. SMS: 06-20/ 617-11-10 E-mail: zala444@citromail.hu 37 éves, egyedülálló, hallássérült fiatalember vagyok, sajnos elvált. Apukámmal élek, Budapesten lakom. Szeretnék megismerkedni hozzám illő siket vagy nagyothalló lánnyal. SMS: 06-20/ 338-19-73 50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Megismer­ kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a kertészkedés. SMS: 06-30/ 844-53-78 35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Budapest és Pest megye környéki hölgy előnyben. Jelige: „Misi-35” 168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar- vagy Szabolcs-Szat­márBereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES” 165/50kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vereben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat céljából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/ 616-75-94 39 éves, csávolyi siket férfi vagyok. Komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló lány jelentkezését, 30-38 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/ 507-05-11 - csak az esti órákban

179/60/63 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzá illő, őszinte nővel. Szigetszentmiklóson lakom. Jelige: „Bizalom” Tel: 06-20/ 374-69-00

30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/ 517-01-35

52 éves, 173cm, barna hajú, szemüveget viselő, hallókészülékkel tökéletesen halló férfi keresi hasonlóan jól beszélő és hallókészülékkel jól halló társát. Szociális gondozó, ápoló és gyógy­‑ masszőr. Hobbim a kerékpározás. 35-53 év közötti hölgyek jelentkezését várom, gyerek nem akadály. Tel: 06-30/ 846-78-24

161cm/47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!”

28 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni 25-28 éves, siket vagy nagyothalló lánnyal. Nem iszom, nem dohányzom. Jelige: „GYÁL” Nagy Zoltán vagyok, Nyíregyházán lakom, egyedülálló és 38 éves vagyok. Sajnos születéskor kaptam egy agyvérzést, amitől megsérült a beszédközpont, ezért vagyok beszédhibás, de meg lehet érteni, amit mondok. Keresek korban hozzám illő társat, csak nyíregyházi legyen. E-mail: nagyzolika@index.hu Intelligens, normális, aranyszívű, kedves, vicces pasi vagyok, aki nagy állat- és természetbarát. Szeretek olvasni, rajzolni, kirándulni, lovagolni, íjászkodni. Ezen kívül családcentrikusnak tartom magam, nagyon házias vagyok. Őszinte, hűséges és odaadó vagyok. A többit később! E-mail: kelemenxjanek@hotmail.com Szeretnék megismerkedni egy hallássérült lánnyal. E-mail: sandor.sandor1975@gmail.com Szeretnék megismerkedni egy nagyothalló, hallókészüléket viselő hölggyel. Szintén hallókészüléket viselek. 37 éves vagyok. Székesfehérváron élek, és itt is dolgozom. Magas­sá­gom 172 cm, súlyom 65 kg, szemem kék, hajam rövid, barna. ALAP­VE­TŐEN VIDÁM, OPTIMISTA VAGYOK. Hobbijaim: kirándulás, séta, bicajozás, számítógépezés, filmnézés, főzés. Szeretnék korban hozzám illő lányt találni, gyermek nem akadály. Skype: marci.marci67 E-mail: bandula377@gmail.com 54 éves, nagyothalló fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni korban hozzám illő, nagyothalló lánnyal vagy elvált as�szonnyal. Szolnok és Pest megyeiek előnyben. Jelige: „TAVASZ” Cím: Tóth Sándor, 5130 Jászapáti, Akácfa utca 2. Budapesten élő és dolgozó, káros szenvedélyektől mentes 30 éves fiatalember vagyok. Társkeresés céljából megismerkednék 20-35 év közötti nagyothalló vagy siket lányokkal, csak Budapesten lakókkal. E-mail: jozsvard@citromail.hu Jelige: „Remélem, egymásra találunk!” 40 éves, egyedül élő, csinos, elvált nő vagyok. Keresem siket társamat, Bács megyében élek. SMS: 06-20/ 340-80-27 „A lányok angyalok, a lányok angyalok, a férfiak meg mind ördögök. De minden angyal azt várja, hogy elvigye az ördög.” Én is egy angyalt keresek, 42 éves vagyok, káros szenvedélyeim nincsenek, CI-mal jól hallok, jelnyelvet sajnos nem beszélem. Borsod megyében élek. E-mail: Unalom3@gmail.com Tel: 06-30/ 318-36-37 150/55/65 éves siket nő keres komoly társat 60-65 éves kor közötti férfi személyében. SMS: 06-70/ 516-27-63

t á rs kereső

65 éves siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu 36 éves, nagyothalló, jól beszélő pécsi fiú vagyok. Szeretnék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/ 670-15-56 50 éves, elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/ 961-68-09 55 éves, fiatalos nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/ 238-26-37 175/85/56 éves, hallássérült elvált férfiként keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig, csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/ 243-73-02 46 éves, egyedülálló, nyugdíjas, dolgozó nő vagyok Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén idővel összeköltözhetünk. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/ 367-25-11 37 éves hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu 180/83/38 éves hallássérült egyedülálló férfi szeretne megismerkedni egy kedves, vidámságot kedvelő független romantikus, káros szenvedélyektől mentes hölggyel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet” 172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Független, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel: 06-20/ 452-75-79 Jelige: „Ketten az úton”

Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt! Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/ 652-53-50

27 éves nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/ 940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com

Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál”

35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj SMS-t: 06-30/ 616-75-94 Jelige: „Várok rád ”

Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem” Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb” 176/76/57 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és ismerem a jelbeszédet. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és takarítani tudok. Szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám hasonló, illő nagyothalló vagy siket hölgyet, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő élettársat keresek 50 éves kortól. Később házasság is szóba jöhet. Csak SMS: 06-30/ 312-29-07 Tamás vagyok, 41 éves, 60kg, siket, egyedülálló, jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság” 38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küszködöm. 22 éves, nagyothalló, jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi roma fiú 22-27 év közötti őszinte megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” SMS: 06-30/ 423-18-53 E-mail: szerelmes1990@citromail.hu 1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péter­kó nevű, dolgozó nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha felkeltettem az érdeklődést, írj mailt! Címem: unalom@freemail.hu Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzel-lábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak szerelmem” Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok, keresek Szabolcs-SzatmárBereg megyéből elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek szíve fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” SMS: 06-70/ 676-33-03

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatába ingyenesen küldhetnek be hirdetést. Azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban jelentetünk meg a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük! Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ titkárság. Tel: 06-1-351-0434 / 19 mellék. E-mail: info@sinosz.hu

190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lán�nyal, aki egy megbízható, hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig. Ha lehet, Szabolcs és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/ 626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye” 37 éves siket férfi vagyok, keresek egy vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/ 346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Veszp­ rémből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Buda­­pest­ről. SMS: 06-30/ 753-41-76 37 éves hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/ 439-58-25 30 éves nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/ 373-84-85 165/61 éves hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” SMS: 06-30/ 820-21-14 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli hallássérült hölgyet (Békés-, HajdúBihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/ 845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 22-37 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” 36 éves, elvált siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/ 346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/ 213-33-86

Kedves Olvasóink, Tagjaink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, a SINOSZ honlapjának Társkereső oldalán továbbra is ingyenesen, egyszerűen hirdethetnek. Megújult honlapunkon fényképes hirdetésre is van lehetőség! További tudnivalók ( jelnyelven is), ill. hirdetés feladása: sinosz.hu/tarskereso


„SEMMIT RÓLUNK, NÉLKÜLÜNK!” MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TÁMOGATJA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HONFITÁRSAINKAT! Az infokommunikációs akadálymentesítési pályázat közel 380 ezer fogyatékossággal élő honfitársunknak teszi könnyebbé az életet.

4 Mrd Ft

A GYOD összege 2019. január 1-jétől bruttó

100 000 Ft Az intézkedés több mint 18 ezer családot érint.

Nőtt a foglalkoztatási támogatás, 2019-ben már 365 akkreditált munkáltató részesül bérköltség-támogatásban:

42 Mrd Ft Emelkedett az ápolási díj. Az intézkedés

33 ezer családot érint.

Új és használt gépjárműszerzési támogatás mozgáskorlátozottak részére.

5500 db 420 millió Ft támogatás a jelnyelvi tolmácsszolgáltatások évenkénti működésére.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

2x

Segítőkutya-kiképzés támogatása

25,3 millió Ft 2017

45,3 millió Ft 2019

Duplájára emelkedett a fogyatékosügyi szervezetek költségvetési támogatása: 2010-ben 522 millió Ft, 2019-ben

1,114 Mrd Ft

Nőtt a megváltozott munkaképességű honfitársaink foglalkoztatási aránya: 2011-ben 18% volt, 2019-ben

41,6% Megújult a Vakok Állami Intézetének budapesti központja, és átadták az új tatai központot is.

1+1,3 Mrd Ft

Profile for Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

HASÉ 2019 februári száma  

HASÉ 2019 februári száma  

Profile for sinosz

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded