Page 1

g a Téli Sike lr in t

allássérü lek h lt s e t e s lítá ál

cu

esi sí és

a nyílt a S IN

közi siket ifjú zet s m

élt es

a Szente st

érő éj

im ol

l

ojekt i pr g á

n Z-ba S O

zögből ms ze

pián

Alp

allássérült m 7h

ntrunners – ne Fro

et festőnő k Sik i

ünnepi összejö v Az

Ka r

hallássérültek • alapítva 1892

yt? n o s ác ulást és a K Mik ar

5 sérült gye r m llás e ha

rút kö

7

ó

nyi bevásá o s rl ác

ka

CXXVIII. évfolyam • 2019. december

an éli meg e y g gy Ho

8

28

28

10

37


ha l

hallássérültek • alapítva 1892

!

enyítő t ör zék t ér

ha zet nap ltés ja kö

pé tak a csi sik jár

arlangba kőb kir pp

Av é

k llun szá

hallássérültek • alapítva 1892

elkedik a t á em

rd of Hea of Ha rin g on

gos elnö szá ks Or

sütés volt G na y

ük a velenc ert e

n salg óta mba eu

l Zircre kirá bő nd

m

ai zalaege rs titk

a

Nagyka OB niz sz

pé l

ivál franc ia szt fe

ei égi ülés

ks lnö

siket gyerm ek a st

z megy W ei jhe

ér

pség Bék és nne iü

k a SINO SZ

od á cs

klub Béké sc ek er

tek II. Films z rül

Szolnok meg uny yk

zo lt kolbás

bán sa

Egy

k ető ez

hallássérültek • alapítva 1892

b omá an Eur ó ny

Finn ülés

D EU

jogai a gyako rl nők

pontjai a k özb szem és

(k), itt va alló gy aH

ékozódtunk o táj r

íjasaina kn lönd kü

erseny Kisk dav un ab

orgász OB B kH ala lte

egy hét

vi

6

ány M arg Sáfr

14

rjú

Bizottsá elő g gy

árat gy

22

a győri A tuk u at

Megye iS z

ala ZZ

32

vezet zer iS

Békés Megy e

29

ta ár

36

zán yhá eg

33

m volt N yír gra ro

nokság e baj red ág

k– re

adások akadály m elő

ág

al itt

di

l a Balato árra nk kp

zet 60 éve sj rve ze

„Tá

hallássérültek • alapítva 1892

Ös s

hallássérültek • alapítva 1892

Ké z

hallássérültek • alapítva 1892

hallássérültek • alapítva 1892

Mi t Mi n

g – előadá nsá sS zto

gyei Találkoz ój Me

t tartottak G po

siketlimpiai já

ga

ei

az e-vonatje itt érzéken yít

g–

ilá

ok

i Nyilatko za ton

k a nagyv lló ilá

yüttHat ó – eg

ds hallókész nő ülé es

ysági foc izá kon té

ült a labdaru ész g ak

el őv

em

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

D sználat é -ha s ék

i ülés 20 kség 17. nö

ttak a Sol ulha ti S tan

tartottunk S ást zo oz

feeder vers

e

sakk eB

on

ts zöve ége 8 5 kS

mikor el ió, m kc s

yűlés Kapo gg ta

min nyomá ita b -v

Parasport N

r ya

„V e

hallássérültek • alapítva 1892

keiben 2 be r 01

a siket ek

or sz

z

Ím e

szü

ak lenn yán i… an

ort Napja: tsp jú

város tám o

eg , Nekem Á KA LO UN

rás szol gá lyug l dá

és Fesztivál

dé lá Küldött gos kö zá

m7 hetedsze idá fórum S zeg

t! – za on a Nógrád ok ás urópa B zó E aj Ús

n

Jel

hallássérültek • alapítva 1892

ei – Bud ülés a gi

ény hallá ezm ss dv yütt! – Béké s

eg k

ények Gyu

élm

gi a szlové n rek ke

fo g

hallássérültek • alapítva 1892

és ép el

történeti e lő

– SZ

gal élő emb er ság os so

hallássérültek • alapítva 1892

Eu r

EU D

hallássérültek • alapítva 1892

hallás sér

ő női els

nep szeptem ün

méti he lyi cske Ke

ejártuk b ék k, b un

ók és bron tol z or

AM

bán sa

hallássérültek • alapítva 1892

yelv Nemz et eln aJ

és. Rés zv lkez é de képes v ag

is én nepség S alg i ün ap ek a cur li n

érm nz

A2

ed

allássérült t áb yh

legőszin téb b, a lá és a bes zé

k as ar

mi l

hallássérültek • alapítva 1892

ó

a o a sin sZ tilt

t– ígérő re klá

dát so

zh Gyás írek

remmel ke nzé z ro

Sze

hallássérültek • alapítva 1892

nyt el Helen hu

és. Rész lkez vé de sporto lók iket ,s

hallássérültek • alapítva 1892

hallássérültek • alapítva 1892

as i

rusztráció lis f k su

e ungária Eg H in

e

glalkozta tó t fo ke

at készítet et bák ba

he t

hallássérültek • alapítva 1892

ne, ha lefo len r

en mind honna n

s–

gnő és a rce jel he a nagyv ilá llók

ha

szédből! i. tbe – es

k példak éve é ző

Mé g

? yok ag

nek en

l ró jfu Tá

tó Világ

ba

nk. Győ áttu zt

.L n Európaba ato ar

Kongressz us FD W r: Noszlo gya py ma

As ik

nek íte

hallássérültek • alapítva 1892 hallássérültek • alapítva 1892

tkezés – ak a len

laki h

… va gy

hal ot a 4. helye n or

áb nk dr. Tör ök

tü ez

lnyelv na ar je p gy

tökfaragó n-i ve ee k a nagyv lló ilá

ha

túrsarok Kul s i tanfolyam elv

mok, avag gra y dio Zs u z s a nn

h sut os

hallássérültek • alapítva 1892

Vil á

hallássérültek • alapítva 1892

Dr.

hallássérültek • alapítva 1892

all á

a

lók Napj

olvasás hete

et

25

zet ve n

kségi ü elnö lé UD

tárral áp nyv ril kö

Nyírő Z

Hallássérültek

Jel

ta et

szemével

ha

m

vásárhel ye ező

Nagyot

i rendezvény öz e tk

yelvűsé bbn g Tö

ha

ndolt a f m go og y Ne

ási áttörés l Óri e

kálmá n-

űlés, kará ggy cs Ta

hallássérültek • alapítva 1892

özi kon zetk fe em

k Sports zöv ülte ér

u nk

l aki

Bro nz

Rab lóha

bemutató ilm M sf

rseny – Ózd eve es

tó íz-

A Vác Hely iS

thallók ne gyo v na

z sú

Mikulás a b ud

gó OB eredm lfo

nyei mé

Vi l

rm Fejé egyé ek

olgozn is

11

22

Atlétikai

Cs

nnepség yi ü és on

ms dá

MIÉNK ITT A TÉR!

Ke ré hase 2016 november.indd 1

4

zösségépítő Kö p

gy d

ab Tag jaink a

ül ör

37

2016.12.16. 1:14

aláltuk S egt an

10

éves a SINO S

yatékosságg al Fog

„Csak anny i,

olbászfe ai K szt

zete ve er

32

8

M

arlamentben j AP

ng

ho

21

lése zi ü ős

28

lmi befo ada g rs

45

gy megyei sze mo rv so

et személyek sik j

a tájfutá em s ér

ésére tesít en

37

2017.05.18. 11:48

CXXV. évfolyam • 2016. október

Meglá to g

Was hi

pályázat példa á!”

esti szervez e ap

Vég re Kere kv

pei ké

hase 2017 majus.indd 1

ogatás a szính ázi Tám

hallássérültek • alapítva 1892

8

lálunk p atu éld Gr

Országos Fe lü Az

sségi progra özö m yk

vezetéshe zv mű ár

2017.06.16. 18:03

6

26

Int e

an áb ág

Labdarú

nők jogai a gy a élő

ázat példa ké pály !” p

arázskéz” m „V Cse

hase 2017 junius.indd 1

irattal fel

t

pott Dr.

házán egy fél

át!”

i i.

ete ez

Magyarorsz á

Indiai lótusz o

ka jat dí

zerte ágs sz

36

en

Hí r

Érts

zemléje ka ms p Fil

34

SSZ Hallássér MH ü

INOSZ Bajai He AS ly

Bú c

ékenyítő fogla Érz lk

OSZ Rendkív ü SIN

e mind en

angi mu lat Fars s

ni villám s ak gyé se

újlakon ton

8

18

KESINA Kupa rö III. pl

mánckészíté zzo st tű

ládi spor tna

mi tö

énye rem ye

Cs a

hallássérültek • alapítva 1892

Fiatalok rült III. Sé

ervezet 25. szü i Sz le

yulán k! G un

eresd a Sany AK it

szegedi Füv é

23

pontban a zép bi Kö

Különleg e

Török Béla, a Dr.

ka

4. rész an, atb

10

adóbevallás ról Az

éves a SIN O 110 a fogyat yütt ék Eg

oSz országos el Sin

ül

lső EBse az e l

kon lno zo

– M ag ang ya zh

4

ban pá

napot tarto ély tt Es

elmi e rtén lőr tö

EU

rtént az allókész

s:

i tö

ll

sben erzé esz

Ah

v il á g m ind

10

M

a pj

110. SZ

ka lló

15

-gyerek k l ub

temes ter egye vez Az

NO

hallásjavít ó

bben hossza b erű sz

ülő Sz

o llásg ndozá s

atban 5. ré o rl s ak

ta he

dó más íjáta od td

Hat ma gy

gyar Hallá ss Ma

Magyar br o

car-díja s

2018. 02. 01. 17:21

CXXVI. évfolyam • 2017. má jus

4

CXXV. évfolyam • 2016. november

26

yatékossággal é lő Fog

darts-o ss i

jai Ba

lássérült g hal ye

sedélutáno n me

Os az

ag

A

eskedtünk a JEL

ki

hase 2018 januar.indd 1

ukat a járm ány űv ítv

H küldötte kb

b án

AM

gyűlés és nő n Tag

tagszer ve ok a ág

Béké sc

E

Ha jrá

dom, ho „Tu gy

un

Fars an

t: Babins ágo zk vil

gyothallók n Na

Far san gb

Utazz

AC

50 é ve

ég zöss . önre n Kö

g V il á

ró megy ei

áig? lom dip

rlin Cu

rvezet Sze ei

36

éves a Jász-Na 45 g

ptember 23 . Sze

No

u

24

bán sa

Hallá ssé

6

21

Szülőgy

hallássérül tv ogy ,h

55

zá Év

Csalóka a u

K

n

pi

yenes je Ing lny

Elő

ég zöss . Önre n Kö

an

Nagy ot

at

hallássérültek • alapítva 1892

20

nk

S ok g ye

ű pjárm adó-ke Gé

gy r ea

dian a nag yo t

hallássérültek • alapítva 1892

Hétközna

ttünk Béké yíte sc en

z rés 1.

EUD elnöks AZ é

Olasz Sike te

Az

g az idén f

nij

12

nek! ek

yében eg m

8

éves jubileu m 110

en

0 álláshirde té 100 hallj

iáb éd

(is) cukik kek é re

e

D

ilmb

m

estnek is s újp eg lis

l ró

manók” Bé k

Az EU

sf

Hall ow a„

et kulturáli s Sik

„Vali né

4

lvű tnye oktatá ké

nk i de

18

nE

gban szá or

7

tében éle

2018. 02. 06. 16:28

HO EF

kálmá

s!

dön, mint itt lföl h kü

ma

XVI II.

csik melinda tul b

gyothalló s p Na

g

máthé

me g e m lék

ássérül hall to ar

sz llóké ülék?

Essen im

c

si Helyi sze áro r jv

etek és Nag y sik

A legbátrab b

Vak lic i dőljön be a

gyei szerv me ez ér enlő jogo egy k és

Oros

Ha

ha

ne

redményeit

„ Jöttü nk

d

iataljai et f sik

hárm as

Te

gg kossá al élőkr até

ecember 2. .d 17

at

lent az, it je ho

llókészülékes Ha

ntesről indu Sze lt

12. Sik et

Az

i

Ma

önyv, ami tj 5k

éves a SINOS 66 z

ten i

M

lássérült ek

ke viktória a cse z

Ne légy áld o

dapesti kiállít Bu

A mand al

j

nt? óké all

s ág való

m

gos Küld rszá öt li O

veszp ré

5

sa sc

. vs

PTE klinikájá n

ék gyat kal élő Fo

f

Kempelen

V

aka a m Éjsz úz

Körb etek

Ha l

tbeszéd ii Tes .–

ol szám ó az O rs Be

sza lon

Szá

olog, amit e 8d g

SINOSZ A ka

aa

al giv

Hu n g a ri a

3. Sike tek

i. nyílt országo XV

szervezet e

Rendkív üli

ek 2017be kép da

8

i

ga

ől

m

Neked m

Paksi Csok o

és stílusterv atez div

olimpiára is

d áshir etésre áll je

magyar S ike

zönjük Sz Kös

tional Fede erna rati Int

Dupláj ár a CXXVII. évfolyam • 2018. január

udapesten

eaf Table Te

36

2018. 10. 17. 15:20

tB yi

nD

ikor repülő i, am re eln

bljanában lju

, és lni

á ri ról P zsból

lát á

sk rode awar

ópa-bajnokság eur r

sa

óra

lon ivá

ma ileu ub

hase 2016 december.indd 1

32

unk ult

hase 2018 szeptember.indd 1

4

zel üss Br

CXXVI. évfolyam • 2017. június

15

!

yei én

25

alkalma Bé

21

37

12

ső el

ő

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

t! ava i-t

v

gy

n

á iáj

l

era iV

5-ös a9

s viccesek !

palermób an

ál-völgyi-cs e Ap s i ülé ég

érem díjazott ja lék

12

6

atás og

m

WF

é ők en

ai ine p ge éne ela k

m

á já

eu

nagy ot

konferenci

hallássérültek • alapítva 1892

a pécsi lán y

bam bi

OH FH

hallássérültek • alapítva 1892

kozónkr ól

hallássérültek • alapítva 1892

alál

hallássérültek • alapítva 1892

t es

6

os k

hase 2018 februar.indd 1

53

2017.08.04. 20:47

22

2017.01.15. 18:22

thallók a gyo ze

s – a jelnyel

hase 2017 januar.indd 1

8

á ad

2017.02.13. 13:15

ország

léje em

37

on kok té

„Tudom, h og e, a y Ím

„TERET ADOTT A KÖZÖSSÉGNEK”.

10

-n EB

Na

ják meg jogo hat s bít

edő télk ve

4

n

31

O SZ

ni Fan sz

22

CXXV. évfolyam • 2016. december

vő mego fek ld en

31

2019. 07. 25. 13:14

e és továb lenb b– gte

rdemes odaf igy re é mi

hase 2017 februar.indd 1

ben

tikus sp ort

2017.03.27. 17:00

k te

okság ajn kb

37

10

SIN

inknek!

ott vár os

37

13

é pe ak

11

egy ma tud ga is

7

ás

yulán aG

hase 2017 julius-augusztus.indd 1

A SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2016-BAN IS n ék ” ret ze

25

éza

CXXVII. évfolyam • 2018. február

olója zám es

hg

llát

7

33

CXXVII. évfolyam • 2018. szeptember

38

2018. 12. 14. 0:46

4

?

t röt yő

4

016 t2

hase 2019 aprilis.indd 1

34

ttközgyűlés 20 dö ül

4

25

ú papp eszt terj er, . In

ban 1. rlat ko

26

-e

20

2017.10.11. 15:47

,

hase 2018 október.indd 1

ek magy ilm ar rf

k s á ga

ben 7-

képes vagyo k rá

no aj

8

OSZ 110 SIN

is én

11

víz fölött”

vil

jogáról aló

15

a rs

34

14

unk dult án

25

gen ze

35

2018. 03. 21. 16:27

CXXV. évfolyam • 2017. július–augusztus

5

etei

. an 3 gb

ok tag et

36

n nba rjá

37

munka

enkit!

hase 2018 marcius.indd 1

11

„újratöltve ”– MA TÉ

iusi példak ép

én

4

ple 2018 peo

n ulá

28

ja ap

18

CXXVI. évfolyam • 2017. január

6

on, nem tak ác ő, f sz s

10

m… do

a ok ás

4

hase 2017 szeptember.indd 1

m Tudo , hogy é a„

8

… volt e”

gy Polgáraié mo rt so

7

4

es év

an

36

ny

árc

36

2019. 08. 12. 11:18

dik az ápolás ke i el

tudásszin bb tű sa

lyen athe mb

M

6

CXXVII. évfolyam • 2018. október

zege 201 9öss t díj

2017.10.24. 13:31

30

attervező, a div ki

mi pályá dal za iro

zetben rve ze

34

CXXVI. évfolyam • 2017. február

6

A

on

4

aiban

10. rcius má

8

32

ikerek

hase 2017 október.indd 1

nt az euD berk rté e

jog

velő, öntevék en mű ön

ind

ben tek ze

hase 2017 marcius.indd 1

7

te felvé l válto z

a 110 év ala tt

M

37

2017.04.14. 8:14

5

épes vagyo sk kr ni

13

17

osságga ték lé ya

g ta

gy

en

2018. 05. 23. 17:09

CXXVi. évfolyam • 2017. szeptember

jogai a

hase 2017 aprilis.indd 1

tájáról

rápia nte gé

33

n

p is O

hase 2018 aprilis.indd 1

6

tt a sino kapo sz jat Dí

e kb

nn

en

is

2016 n? – ibe

yűlés özg tk

dr e

37

M

23

l

l bő

ely

4

18

Puha An

aki a füle h

24

jú ter In

al, áv

e

ormány ak

2018. 01. 19. 10:40

jubileumo es t év

ó ltt

37

CXXVI. évfolyam • 2017. március

peltünk Hó ne d

bb agyo nemz e

en

an EU-b az

hase 2017 november.indd 1

ün

gn le

10

kb

24

g a SINO zele SZ Kö

ények zm

iért joga ek

36

tben ker sz

12

24

l

borból ari

n ők

36

14

a főszere pb

20

ok ás

11

lv ye

7

rabb lett hí ma re s ha

2018. 06. 18. 14:06

ári Siketlim Ny

ó lár

2018. 01. 24. 15:09

szerveze te pa na

g

en, amit tu ind dn

28

napja tés

ő nk tez ej

CXXVI. évfolyam • 2017. április

25

CXXVI. évfolyam • 2017. október

3.

cXXvII. évfolyam • 2018. március

ron vá

c

9

14

hase 2019 majus.indd 1

36

2018. 12. 29. 11:39

b sa

áról

rült, mégi sf ssé lá

36

7

atott álog óv

31

yeiek eg

hase 2018 november.indd 1

9

knek ülte ér

CXXVIII. évfolyam • 2019. április

4

sület ye eg

sel t vi ke

26

en ed

g ksá no

4

2017 st, pe

SI

ítője seg es

hase 2017 december.indd 1

ség. Önre zös nd Kö

37

n EB-

hase 2018 majus.indd 1

4

n nóba ilá

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván a

6

6

W FD 3 . é s

képek … lék

5

36

ye

s

20

r

34

CXXVII. évfolyam • 2018. április

7

rész

” k rá yo

nban arjá ót

M

8 201

2019. 01. 07. 13:35

Parasport yar He ag

37

13

ésről yűl zg

ja

l II. te

ell: ik

6

lt a SIN OS Z

4

m

os

4

apja zi N kö

a pi

er 9 - e a m a

ju egú

elnyelv na ar j gy

oSz 110 Sin

m

mb ve

M

othallók a gy én ta

s két O car-dí

2018. 07. 22. 13:21

CXXVI. évfolyam • 2017. november

#n

en

hase 2018 junius.indd 1

7

20

Részvé zés. te ke l

11

2019. 08. 23. 13:43

ökségi ülés eln é

gyét me és

hase 2018 december.indd 1

14

lássérült g

14

elképze ág lés vil

nyítő órá éke ka t Érz

ha l

27

CXXVII. évfolyam • 2018. november

14

el

18

a

9

ő

inárium zem ss

CXXVII. évfolyam • 2018. május

36

ezete erv sz

k!

6

2019. 02. 28. 21:29

i adókedve ély zm m

en

ezete erv Sz

etében érz ker ék te

2018. 08. 06. 14:55

–e

hase 2019 januar.indd 1

27

an is isb

ége ets

t ünnepel yüt tü n eg

7

n a k!

ttunk Gyulán rto ta

43

CXXVI. évfolyam • 2017. december

ok

38

7

n piko lim

hase 2018 julius-augusztus.indd 1

m

10

!

56

10

10

24

rd fü

hase 2019 junius.indd 1

12

rb be

y 2018 én

bán csa és

kozó sak ült

z évet 36 2019. január 19-én, évében elhunyt. e a életének 78. dt

6

. rész l III te

8

8

8

Drága emléke a szívünkben él!

ller Ke

18

yelv a köz jeln ös

„Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” Jn 14,3

rn képe yőkön

12

a

api köszö ésn ntő let

35

s 2.

a tás ta

56

2019. 09. 25. 10:47

4

olmácsot v nt á ye

Búcsúztatója 2019. február 14-én délután 12 órakor a Fiumei Úti Sírkertben lesz.

sérült színé llás sz Ha

ép

CXXVII. évfolyam • 2018. december

Özv. Jakab Miklósné (sz.: Rácz Erzsébet Emma)

18

a ek

4

hase 2019 julius-augusztus.indd 1

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

CXXVii. évfolyam • 2018. június

lőg

zik! ko

10

2019. 05. 06. 12:43

or kell meg mik m is,

l

ának tan dí

20

n i.

i pe

hase 2019 februar.indd 1

4

sek! icce sv

rencia

n lettem gya ál

niu

t t ás á ga

! m

8

ő! vez ne

a gb

i a randimn ak dan on

eghódítan ia tm én

ban – Ki jut e la tás ta

sérültek az llás ok Ha

ája nci re

nfe ko

ho

4

ly oso m

36

s

d

4

án y

a

cXXVII. évfolyam • 2018. július–augusztus

9

2019. 10. 26. 11:45

5

tasítva elu

elv ny

13

4

CXXViii. évfolyam • 2019. január

11

12

ész estr bt

unk nagyo ssz th la

gy lovas l

gi

7

2019. 06. 18. 9:20

20

hase 2019 szeptember.indd 1

r táboroz sze na ed

10

adhat or

7

5

rnő taná

ta

gyütt a világ ke

ee es

közössé

35

19

10

k rük 3t

s hallássérültk s-é

m

6

CXXviii. évfolyam • 2019. május

t a sz an

b ili n c s e lő

ek az ősi ri rek vá ye

ea és

ok us

le az, ig

íziós dalfe róv sz Eu

m

2019. 12. 04. 19:59

CXXVIII. évfolyam • 2019. február

4

gjobb rep ül a le óp

(is) cukik,

hase 2019 oktober.indd 1

14

31

truck od fo

36

r spá Gá

sta fradi hokis g et

grás lyu dá

36

en rb

4

CXXVIII. évfolyam • 2019. június

évai szabolc –l s,

k

. an 2 gb

hase 2019 marcius.indd 1

á ga ok jn

? vos or at

sérült po liti llás

n ek lők zü

24

35

ág

énybeszámo ló

29

2019. 12. 18. 17:53

5

15

k!”

ok s jn

5

15

7

Élm

új szemszög

33

4

munka mell ett tek ke

i ere őt

ün

CXXvIII. évfolyam • 2019. július–augusztus

asli konfere nc aW

36

cXXViii. évfolyam • 2019. március

Ha

d be TE is állá s Hív

nak csak sport o tud

láról

hase 2019 november.indd 1

11

14

l t?

13

ch ító te nológ i ám

ny rse

népszerű sít

érü ss

ságnak jdon sz gú

37

go

tt gze vé

ja

lv ye

CXXviii. évfolyam • 2019. szeptember

k ke re

gyon szerete

ál tiv

Na

ra! Interjú erjú Á int

9

dkét hú

8

7

en

a Ádám bem

min

s Kó

a a KONT att AK

őrb gy

CXXVIII. évfolyam • 2019. október

ut

lt a dun epe aú nn

9

éves jubileum 45

m

10

epelt a F ünn ej ot

jubileumot es ü év

oló

CXXVIII. évfolyam • 2019. november

2016.11.11. 11:49

hase 2016 oktober_m2.indd 1

2016.10.07. 13:39

ID 163083675 © Roman Samborskyi | Dreamstime.com

Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja • CXXVIII. évfolyam • december • ISSN 0237-3271 • Felelős kiadó Ormódi Róbert, igazgató • Kiadja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr utca 21., szerkesztoseg@sinosz.hu, www.sinosz.hu • Felelős szerkesztő Kajtár Dóra • Korrektor Jámbor Andrea • Lapterv és tördelés Tábori Tamara • Nyomda Prime Rate Kft., www.primerate.hu • Felelős vezető Dr. Tomcsányi Péter • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Terjesztési Központ, Postacím: 1900 Budapest • Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), valamint megrendelhető e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen és telefonon: 06-1-767-8262 • Előfizetési díj egy évre 2400 Ft, fél évre 1320 Ft, egy szám ára 250 Ft • Példányszám 1300 db • A beküldött kéziratokért és fényképekért felelősséget nem vállalunk, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Fenntartjuk a jogot a kéziratok olvasószerkesztett formában való közlésére. • Lapzárta minden hónap 17-én.


3

betekintő

t a r t alom

5 Hogyan éli meg egy hallássérült gyermek a Mikulást és a Karácsonyt? 7 Karácsonyi bevásárló körút 8 7 hallássérült mesélt a Szentestéjéről 10 Ilyenek az ünnepi összejövetelek hallássérült szemszögből 12 Közérdekű

közösségi tér

hŐsök & hArcok sport

14 Őszi horgászverseny volt a Munkácsy-horgásztavon KONTAKT-fórum volt Salgótarjánban 4. alkalommal 15 SINOSZ Kanizsai Darts Kupa 16 Solo kártyaverseny volt Kecskeméten 17 Mutasd meg jelben! – A tudomány jegyében volt program Salgótarjánban 18 Taggyűlés évzáró ünnepséggel Szekszárdon – 40 éve együtt! 19 Édes élet cukor nélkül? – Egészségnap volt Veszprémben 21 Nagyothallók napját tartottunk Vácon 22 Veszprémben a tolerancia napján 23 A Tutanhamon-kiállítást látogatták meg a Somogy Megyei Szervezet tagjai 24 Kalocsai kalandok a dunaújvárosi tagokkal 26 Nevezetes helyeken jártunk: Szegedi Dóm és Dömötör-torony látogatás Halloween-partit rendezett a SNH Ifjúsági Klub a SINOSZ-ban 27 Gyertyát merítettünk Miskolcon Évzáró vacsora a Vas Megyei Szervezetben 28 Frontrunners – nemzetközi siket ifjúsági projektről volt előadás Budapesten Siket festőnő kiállítása nyílt a SINOSZ-ban 29 Taggyűlés adventi teadélutánnal Solton 30 Megyei küldöttgyűlést tartott a SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete Gyertyamerítés a Kazincbarcikai Helyi Szervezetnél 31 Erzsébet-Katalin-napi bált tartottunk Győrött Mézes nap volt Gyulán 32 November végi programok Egerből és Gyöngyösről Adventi készülődés volt Salgótarjánban 33 Szolnokon „Karácsonyi készülődés” volt Teadélután volt Szombathelyen 34 Kecskeméten Télapó-ünnepség volt Adventre készülődve Zemplénben

35 Az Édenkert legendája 36 37

Válogatott: hallássérült fiatalok kísérték a csapatot A Hallássérült csapat nyerte a Curling Magyar Kupát Edzőtáborral készült Tulcsik Melinda a Téli Siketolimpiára Alpesi sí és curling csapataink indulnak a Téli Siketolimpiára Hallássérültek sikerei a vecsési asztalitenisz Káposzta kupán

38 Hitélet 39 Társkereső


e lőszó

/

e l kö szö n é s

4

Kedves Olvasók! Megható pillanat érkezett el, a búcsú pillanata. Búcsúzkodni sosem könnyű. Főleg nem, ha egy olyan dologtól kell megválnunk, amit szeretünk. Ilyen volt a HaSé, a Hallássérültek havilapja is. Viszont mégsem kell szomorkodnunk, hiszen a búcsúzkodással nincs mindennek vége. A HaSé küldetése más formában, más megjelenéssel fog megvalósulni. Egy korszak lezárul, de átlépünk egy másikba. A közkedvelt helyi szervezetek beszámolóit hírlevél formájában tudjátok majd olvasni. Az érdekességeket és hallássérüléssel kapcsolatos híreket pedig igyekszünk összegyűjteni a KÉPESEK vagyunk digitális életmódmagazinba, aminek az első száma januárban fog megjelenni. Szervezetünk honlapját (www.sinosz.hu) érdemes figyelni, mert ott tájékoztatjuk Önöket, hogy hol lehet majd elérni.

A magazinban különböző rovatokkal készülünk Nektek, Önöknek és bízunk benne, hogy mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő olvasnivalót. Oktatás, tanulás, pszichológia, technológia, utazás, kultúra és más érdekes témákkal fogunk foglalkozni. Készülnek interjúk, riportok, novellák és mesék is. Az első számban megismerhetnek néhány hasznos applikációt, ami a hallássérültek hétköznapjait könnyítheti meg. Elolvashatják a Jocó bácsival készült interjút, amiből többek között azt is megtudhatják, hogy ő hogyan tanítja a diákjait az elfogadásra. Ha már elfogadásról beszélünk, nagyon fontos téma az önismeret. Kiss-Weidinger Vera, Life és Párkapcsolati coach-csal beszélgettünk erről. Vera tanulságos írásait az évkezdésről és a neurotikus társadalomról a Lélekbúvár rovatban találhatják majd meg. A YouTube napjainkban is nagyon

népszerű. Összegyűjtöttünk és bemu­ tatunk néhány hallássérült videóst. Az utazás szerelmesei 12 hasznos tippet kapnak, nagyothallóként hogyan lehet kellemesebb az utazás. Nem utolsó sorban pedig egy forró kakaó, gőzölgő tea vagy kávé mellett elolvashatják Puha Andi egyperces novelláját vagy esti meseként Kiss Orsolya meséjét Somáról, a hallássérült süniről. Reméljük tetszeni fog Önöknek, Nektek a kis meglepetésünk, a mi ajándékunk a fa alá és a következő évre. Köszönjük, hogy eddig is olvastak bennünket, és reméljük 2020-ban is velünk tartanak! Kívánunk vidám készülődést, hangolódást az ünnepekre és boldog karácsonyt, áldott újévet kívánunk! Ormódi Róbert


5

betekintő

Hogyan éli meg egy hallássérült gyermek a Mikulást és a Karácsonyt? Szülőként lehet, hogy elgondolkodsz azon, hogy a Mikulás és a Karácsony hogyan zajlik le a gyermeked fejében, vajon másabb-e, mire figyelhetnél oda jobban. Én nem szeretnék konkrét tippeket adni arra, hogyan teheted teljesebbé az Ünnepeket a gyermekednek úgy is, hogy néhány hangtól elesik, inkább csak elmesélem, hogy én hogyan éltem meg gyerekként, aztán ki-ki megtalálhatja benne a maga kérdéseire a választ. Amikor gyerek voltam, imádtam a Mikulást és a Karácsonyt. Mivel hallássérültként sokkal többet hagyatkoztam a képzeletemre, számomra ilyenkor megelevenedett az Északi-sark a Mikulásgyárral, a manókkal, szarvasokkal, és persze, evidens volt, hogy átfér a nagy pocakjával a kéményen. Én az Ünnepek alatt teljesen más dimenzióba kerültem. Nálunk mindig úgy zajlott a dolog, hogy kitettük az ablakba a cipőinket, majd elvonultunk játszani vagy tévézni. Néha random berontottunk az elsötétített szobába bátyámmal, hogy hátha rajtakapjuk a piros kabátos öreget, miközben varázslatos módon átnyúl az ablaküvegen, vagy besettenkedik valahonnan máshonnan. Aztán, ha a cipőink már megteltek néhányszor, az este közeledtével beköszöntött hozzánk a Mikulás maga, nagy zsákkal, sok csomaggal. Nálunk apu öltözött be mindig Mikulásnak. Az akkoriban nagyon menő Mikulás-álarcot vette fel, hosszú vattaszakállal, és magas püspöksüveggel.

Amikor bejött, mindig elmondta, hogy tudja ám, hogy milyen jó gyerekek voltunk, és ad csomagot, ha cserébe mondunk valamilyen verset. Nekem mindig anyu tolmácsolt akkor, mert az álarctól sose értettem, mit mond az ApuMikulás, de mindig lúdbőröztem a hangjától. Apu nagyon jól tudott játszani a hangjával, amitől mindig éreztem, hogy valami izgalmas történik. Kellett is, hogy anyu közvetítse, mi tör­ ténik, mit mond a Mikulás, még ha az nem is szóról szóra történt. Elmondtam a versemet, majd a bátyám is. Aztán a Mikulás fogta a puttonyát, és elment. A betlehemezés és a mendikálás nekem szintén másképp maradt meg az emlékeimben. A sokat forgolódó betlehemeseket nehezen értettem, de könnyű volt megértenem egy idő után, hogy mi történik, miután elolvastam a történetet egy könyvben.

A mendikálás varázsát abból a szempontból nem élhettem át, hogy nem tudtam, milyen az ajtón át beszűrődő Mennyből az angyal ének, csak az ajtó üvegén táncoló árnyékokból láttam, hogy megint jött egy csapat. Viszont én is jártam énekelni (vagy inkább szavalni, figyelni), és izgalmas volt megélni a dolgokat az ajtó túlsó oldaláról. Ami bentről nem volt teljesen érthető, az ajtó túloldaláról világossá vált. Valahogy úgy, hogy: Jé, szóval ez történik olyankor a bejárati ajtó másik oldalán, amit én most csinálok! Szüleimnek ezt a mentalitását nagyon szerettem: menj és próbáld ki másképp. Nem volt baj, ha ezek olyan dolgok voltak, amit a lányok nem szoktak csinálni. A tapasztalat az tapasztalat volt. Segített megérteni a dolgokat. Karácsony is hasonlóan varázslatos volt: mielőtt elmentem aludni, tettem egy


b etek i ntő

6

tábla csokit a fa helyére, hogy ne éhezzenek az angyalkák, a szüleim pedig éjjel díszítették fel a fát ünneplőbe. Mindig azt képzeltem, hogy repkednek a fa körül, és úgy teszik fel a díszeket, reggel pedig ott állt a fa, a csokoládéból mindig hiányzott egy harapásnyi. Mivel a magas hangokat egyáltalán nem érzékeltem, így ugyan nem hallottam, de tudtam, hogy a fa égősora énekel is, ha be van kapcsolva, mert anyuék elmondták. Nem hallottam ugyan, de elképzeltem, milyen lehet. Nem hallottam, milyen a csengő, de imádtam, ahogyan mozgott a csengő nyelve. Kimaradtak ugyan hangok, és éreztem, hogy az énekem nem olyan ének, mint másé, de szerettem a karácsonyi dalok züm­ mögését, meg azt a rengeteg fényt és csodát, ami körülvett.

Vizuálisan nekem a karácsony kánaán volt: annyi inger ért, hogy elfáradtam tőle, de nem tudtam tőle elszakadni. És ha úgy vesszük, nem maradtam le hallássérült gyerekként sem semmiről. A szüleim mindig elmesélték, hogy mi hallatszik éppen, mi történik, vagy hogy az a hang, amit nem hallok, az hogyan hangozhat. Így, még ha nem is hallottam őket, tudtam, hogy léteznek. És amikor eljött az ideje annak, hogy egy másik hallókészülékkel halljam őket, egyszerűen csak tudtam, mit is hallok, mert volt emlékem, amihez hozzáköthettem. Egyedül a sok emberrel nem tudtam mit kezdeni családi összejövetelekkor, mert nem értettem még őket. Ezt megélni kicsit olyan volt, mintha vágóképek váltanák egymást hang nélkül. Viszont ennek köszönhetően például hamar elkezdtem

az írásaimban jelenetekkel dolgozni, képekben gondolkodni. Amikor pedig a szájról olvasó képességem is fejlődött, és megtanultam, hogyan tudok bekapcsolódni a beszélgetésekbe, a családi találkozók is sokkal követhetőbbé váltak. A karácsonyi napok és a Mikulás napok a legszebb gyerekkori emlékeim. Pont a “homályosságuk” tette őket igazán misztikussá és varázslatossá. Az, hogy az ünnepi varázshoz hozzá jött a hangok titokzatossága, csak még varázslatosabbá vált. A beszélgetések a hangokról, a titokzatos ünnepi mozzanatokról iz­ gatták a fantáziámat. És talán csak ennyi a receptje annak, hogy az Ünnepek sokáig varázslatosak maradjanak. Puha Andrea www.hallastarsasag.hu


7

betekintő

Karácsonyi bevásárló körút A Fekete Péntekkel (Black Friday) beindult a karácsonyi vásárlási láz. Az ajándékozás szuperjó dolog, felemelő érzés adni. De vannak emberek, akik megfeledkeznek a legfontosabbról, a szeretetről, és a boltokban képesek akár egymásnak is esni egy (akciós) termékért… A karácsonyi bevásárlás számunkra egy akadálypálya (mások­nak is, de nekünk még inkább). A tömeg, a kapkodás, a rohanás, a türelmetlen vásárlók és az érthetetlen eladók megfűszerezve ricsajjal, zsivajjal és bömbölő zenével. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de engem amúgy is lefárasztanak a bevásárlóközpontban töltött órák. És ha ráadásul az utolsó pillanatban akarunk mindent beszerezni, az kész őrületté válik. Előfordult már veletek, hogy hátulról szóltak nektek, de nem hallottatok? Ha nem böknek meg, akkor ki sem derül, hogy nem vagyunk mi „hülyék”, csak nem hallunk jól. Mikor ekkora tömeg van, a nagy tolongás közepette sose tudom eldönteni, hogy most tényleg akarnak mondani valamit (pl. elhagytam a sálamat) vagy csak a helyszűke miatt lökdösődünk, mint a heringek. Ha eljutunk a kiválasztott üzletig és annyi szerencsénk (és türelmünk) van, hogy a kasszához érkezünk, akkor újabb kihívás előtt találjuk magunkat. Vannak nagyon figyelmes, kedves, segítőkész eladók, de sajnos vannak, akik rá se néznek a vásárlókra. Ebben az őrületben (pláne ami az utolsó napokban szokott lenni) megértem, hogy elfáradnak. De ha maguk alá beszélnek, ráadásul „lyn zrt szjjl” (olyan zárt szájjal), hogy semmit nem érteni belőle, akkor ne csodálkozzanak, hogy „feltartjuk” a többieket. A mögöttünk kígyózó sor pedig dühöng, hogy mit bénázunk??! Hát kérem szépen ez, nem a mi hibánk. Na de, ha végül sikerül megvenni, amit szerettünk volna, akkor irány a következő üzlet és a körforgás kezdődhet elölről. Teljesen megértem, hogyha kiszeretnétek hagyni ezt a „tortúrát”. Van erre is lehetőség. Vannak olyan boltok, ahol nincsenek annyian, mint a bevásárlóközpontokban. Illetve már

internetről sem olyan bonyolult rendelni, viszont a szállítási idő miatt azt érdemes időben elkezdeni. Emellett kézzel is nagyon kreatív, személyre szabott ajándékokat lehet készíteni. Fókuszáljunk magára az ünnepre, a családunkra. Élvezzük az egymással eltöltött időt, pihenjük ki az év fáradalmait! Én utolsó pillanatban vásárlós vagyok, aki mindig megfogadja, hogy jövőre hamarabb elindulok a beszerző körutamra. És most idén megpróbálom megvalósítani. Talán még van időm. Ti hogyan készültök az ajándékozásra? Kajtár Dóri sinoszhangforras.hu


b etek i ntő

8

„A fán villódzó fények szolgáltatták számomra azt a zenét, amit én nem hallottam.”

7 hallássérült mesélt a Szentestéjéről

A karácsony hallássérültként más, mint hallóként. Nem sokban, de ott vannak azok a nüánsznyi eltérések a részletekben. Most megkérdeztem néhány hallássérült fiatalt, hogy meséljenek el egy-egy ilyen emléket a karácsonyaikról.

Számomra a fa – noha műfenyő volt – élt és mozgott. A villódzó fények, a pörgő díszek, a díszeken megcsillanó fény­ nyalábok szolgáltatták számomra azt a zenét, amit én nem hallottam, ha bekapcsolták az égősort. Így zenélt nekem a karácsonyfám mindig.

A hang vitathatatlanul az Ünnepek része. Olyannyira, hogy vannak hangok, amelyeket az ünnep hangjainak hívunk, mert az Ünnepek elképzelhetetlenek nélküle. Ilyen a csengő hangja, a karácsonyi dalok, énekek, zongoraszó, csilingelés, hó ropogása, fenyőágak zizegése, a sütés hangjai.

Arra kértem néhány hallássérült fiatalt, hogy meséljenek a kedvenc karácsonyi emlékükről. Valamiről, amiről tudják, hogy azért élték meg úgy, ahogy, mert nem hallanak meg mindent. Valamit, ami rámutatott arra, hogy ők másképp élik meg kicsit a karácsonyt.

Szerencsére a karácsonyi időszak minden érzékszervünket elkápráztatja, nem csak a fülünket. A látvány és az ízvilág is magáért beszél, így aztán én soha nem éreztem azt, hogy lemaradnék bármiről is. Soha nem volt számomra a karácsony kevésbé csodálatosabb, mint másnak. Hallássérültként a karácsony varázsa nem szűnik meg, egyszerűen csak máshová tolódnak a hangsúlyok. Én például rabja voltam a fényeknek és a csillogó fadíszeknek.

Anna és a fa körüli éneklés Az megvan, hogy a család körbe állja a fát ajándék bontás előtt, és énekel? Annánál ez a jelenet kicsit másképp alakult a karácsonyain a megszokottnál. ,,Nekünk az a szokásunk, hogy mindig éneklünk a fánál, és van egy repertoár, ami ismétlődik évről évre. A családom minden évben azon csodálkozott sokáig, hogy miért nem tudom a karácsonyi dalok szövegét még mindig. Meg a dallamát.” Hát igen, zeneosztályosként ezt eléggé átérzem.

Tomi és a mendikálás Tomi egészen gyerekkorától járt mendikálni, azaz énekelni a testvéreivel Szenteste a falu házaihoz. Hamar kiderült, hogy ő nem egy Mandy Harvey. (siket énekesnő – a szerk.) ,,Imádtam járni énekelni, a dalok szövegét hamar megtanultam, de előbb-utóbb eljött az a pillanat, amikor elkezdtem kapizsgálni, hogy az éneklésemmel valami nem oké. A somolygások, sokatmondó pillantások nem hagytak nyugodni, míg aztán tesóm a nagy faggatózásomra elmondta, hogy hamisan énekelek. Ez eddig még oké, de nem értettem, mit jelent hamisan énekelni. Bennem ez egy kicsit törés volt, mert azt hittem, én tudok énekelni, meg jól is énekelek. Belül a fejemben tökéletesen hangzott az énekem. Ha egyedül vagyok, akkor a karácsonyi dalokat magamnak mindig énekelem, ez hozzátartozik az én karácsonyaimhoz.” Bence és a csengő hangja A csengő, a klasszikus csilingelés, csengőszó is olyan hang, amihez a legtöbb ember a karácsonyt társítja. Ez a Mikulás szánja miatt van, ami hagyományosan csengővel jelzi a közeledtét. Sok családban is csengetéssel jelzik a gyerekeknek,


9

ha megjött a Jézuska. Igen ám, de a hallássérültek közül sokan éppen a magas hangokat hallják meg nehezebben. Nem volt ez másképpen Bencénél sem, akinek egy vicces mozzanat jutott eszébe ezzel a hanggal kapcsolatban. ,,Még nem túl régóta voltam hallássérült gyerek, és abba a korba is kerültem, amikor már értettem a Jézuska-mítoszt. Nálunk az volt a szokás, hogy a konyhában vártunk, amíg meg nem hallottuk a csengőszót. Ezt anyáék jól el is magyarázták, és én már nagyon akartam, hogy megjöjjön a Jézuska, türelmetlenül vártam. Így aztán éppen a csilingelés közepén bosszúsan felkiáltottam, hogy mikor jön már, mert nem hallok semmiféle csilingelést. Anyámék kicsit lefagytak, de gyorsan kapcsoltak, és kopogni kezdtek az ajtón, tudták, hogy azt biztosan meghallom.” Tamás és az első karácsonyi zene A zenével való viszonyunk hallássérültként egyedi. Mindenki másképp tapasztalja meg kicsit, és másképpen fedezi fel, másak a meghatározó zenéi. Tamás egyik ilyen zenei meghatározó pillanata a karácsonyi időszakhoz köthető. ,,Kaptam magnót egyszer karácsonyra, és emlékszem, először azt sem tudtam, mit

kezdjek vele. Aztán beraktam az otthon lévő karácsonyi zeneválgatás cédénket, és elkezdtem hallgatni. Rátapasztottam a fülem a magnó hangszórójára, és úgy hallgattam. Annyira erős élmény volt, hogy így hallom a zenéket, és bizonyos részleteket értettem is. Ez az egyik legkedvencebb karácsonyi élményem.” Kata és a bevásárlóközpontok zenéi Karácsony tájékán szinte minden bevásárlóközpontban karácsonyi dalok fogadnak bennünket. Ez azonban nem evidens egy hallássérültnek, így Katának sem volt az. ,,Nem kimondottan karácsonyi emlék, de engem lesokkolt, amikor mondták, hogy csak karácsonyi dalok szólnak az üzletekben. Persze, érzékeltem, hogy valamilyen zene van, de mind olyan egyformának tűnt nekem egész évben. Mondjuk ennek is megvan a maga előnye: nem befolyásol a zenemarketing.” Brigi és a karácsonyi sütés Bejgli, mézeskalács, hókifli és zserbó nélkül nincs karácsony. Mindenki beizzítja a sütőt, és indul a konyhai nagyüzem: ennek részeseként oszt meg emléket velünk Brigi. ,,Anyuval mindig ketten sütöttük a mé-

betek intő

zeskalácsokat, és az elején azért akadt némi baleset, míg gyakorlatlan voltam. Egyszer anyunak gyorsan át kellett szaladnia valamit megbeszélni a szomszédba, és azt mondta, majd vegyem ki a sütőből a mézeseket. Én meg persze, ott toporogtam, nem tudtam, hogy mikor kell kivenni, hogy jó legyen, így kissé megégett az alja. Anyu értetlenkedett, hogy mindig pontosan 20 percig süt egy tepsit, de amúgy is felhúzta az időzítőt. Én meg néztem rá boci szemekkel, hogy milyen időzítőt…?” Sanyi és a hó ropogása Nagyon sokat hozzá tud tenni a karácsonyhoz, ha szép nagy hótakaró borítja a tájat. A fehér hó ropogása a talpunk alatt pedig különösen hangulatteremtő tud lenni – már aki hallja, gondolnánk. Pedig az az igazság, hogy a hó ropogása hallássérültként sem marad ki az ünnepi élményből. ,,Egyszer tinédzserként azt mondta nekem valaki, hogy sajnálja, hogy nem hallom a hó ropogását, mert anélkül nem karácsony a karácsony. Én meg meglepődve mondtam neki, hogy nem értem miről beszél. Lehet, hogy nem hallom, de érzem. A mai napig az egyik kedvenc érzésem, amikor lépkedek a havas úton, ahogy összeomlik a talpam alatt a hó.”


b etek i ntő

1 0

,,Meguntam, hogy a jelen helyett mindig máshol vagyok.”

Ilyenek az ünnepi összejövetelek hallássérült szemszögből A karácsonyi ünnepekben mindig is lesz egyfajta kihívás hallássérültként, hiszen ha sok ember van egy helyen, az mindig kommunikációs kihívás, amit meg kell oldani valahogy. De hogy? Konkrét tippeket már kaptatok, most szemszögeket szeretnék meg bemutatni. Hogyan éli meg a családi összejöveteleket egy gyerek, egy tini, egy fiatal felnőtt, majd egy koros hallássérült? Ki hogyan oldja meg ezt a kommunikációs gordiuszi csomót? Egypercesben elmondom. Zoárd, 8 éves Megint olyan furcsa a hangulat. Valami van a levegőben, valami történik. Nem tudom, pontosan, mi, mert mindenki úgy rohan. Anya homloka fénylik, reggel óta takarít. Meg főz. Előszedte azokat a tányérokat, amit mindig csak ilyenkor, karácsonykor szokott elővenni, amikor nagyon sokan vagyunk. Ma is sokan leszünk. Ma van az a nap, amit anya emleget, hogy még Mimi néni is eljön, messziről. Sült hús illat van, az utolsó pillanatban anya elrohan zuhanyozni és felöltözik. Anya ilyenkor nagyon szép. Aztán folyton az ajtóhoz megyünk, mert nyitni kell, valaki jött. Ilyenkor apa mindig mondja, hogy csengetnek, de azt én nem mindig hallom. A szurdopedagógus nénim elmagyarázta, hogy majd idővel megtanulom. Sok az ember. Mind odajönnek, megölelnek, kezet fognak velem. Kicsit izgatott vagyok, bizsergek, tetszik a nyüzsgés. De kicsit nehezen igazodok ki abban, hogy mi történik, pedig nagyon figyelek. De amit értek, azt sem értem mindig,

mert nem tudom mit jelent. Mint amikor olvasunk a tanító nénivel, és találkozunk valami új szóval. Elolvassa az egész osztály, még a Peti is, aki a legrosszabbul olvas. És aztán a tanító néni jól elmagyarázza, mit is jelent az a szó. A tanító nénim amúgy majdnem mindig értem, mert elöl ülök, és nagyon figyel, hogy mindig felém forduljon. De akik most vannak itt, azok nem figyelnek erre úgy, mint a tanító néni, vagy anyu, vagy apu. Még úgy se, mint a testvérem, ő néha direkt nem fordul felém, mert hülye. De utána anya rászól, és bocsánatot kér. Akik itt vannak, ők úgy csinálnak, mintha itt se lennék. Csak érzem, hogy néha rólam beszélnek, meg rám néznek, mosolyognak, megcsipkedik az arcom vagy puszit adnak. Nem szeretek velük puszilkodni. Inkább a részletekre figyelek. Pityu bácsi bajuszáról nem bírom levenni a szemem, ahogy mozog. A nagyinak pedig olyan fehér a haja, nagyon tetszik. Annyira sokféle mindenki, és annyira figyelek, hogy úgy érzem, túl kicsi a szemem ahhoz, hogy mindent lássak. Anya próbál néha beszéltetni, de nem merek. Olyankor mindenki engem néz, nem szeretem. Inkább az ölébe ülök, és figyelek. Csak rázom a fejem, és csak neki beszélek, vagy apának. Kérek egy sütit. Az jó nagyon még a karácsonyban, hogy ilyenkor minden olyan finomabb. Aztán annyira figyelek, hogy elfáradok. Elalszom. Zita, 17 éves Unom. Tizenhét éve ugyanaz a vágókép. Összejönnek ugyanazok az emberek, és ugyanazt csinálják. Felteszik ugyanazokat a kérdéseket, amin már nem

lepődöm meg, sőt, az még jó is, mert így akkor is tudok rájuk válaszolni, ha nem hallom. Hogy nincs barátom, hogy a suli jó, tanulok, persze, és elhadoválok valamit arról, hogy mik a terveim a jövőre nézve. Néha nem értem, hogy mit mondanak, olyankor zavarba jövök. Érzem, hogy a meleg felkúszik a nyakam aljáról a fejem búbjáig, és tudom, hogy vörös a fejem. Nem tudom kezelni a helyzetet, de ilyenkor szerencsére a tesóm vagy anyámék kisegítenek: elismétlik a kérdést, vagy válaszolnak helyettem. Mikor gyerek voltam, nem érdekelt annyira, ha nem értem, mi történik. Most már unatkozom, és igyekszem becsatlakozni, de nem mindig tudom, hogyan. Lenne is véleményem, de félek magabiztosan megnyilvánulni, mert mi van, ha valaki szavába vágok éppen, vagy nem hallottam, hogy valaki mesélte vagy kérdezte már azt, amit én. Így többnyire csak támasztom az asztalt, meg hallgatok. Hallgatni amúgy jó. Olyankor, úgy veszem észre, olyan dolgokat is megtudok, amit nem mindenki. Néha belehallgatózok mások privát beszélgetésébe, és anyuék sokszor meglepődnek, honnan veszek bizonyos információkat. Meg amúgy is, a háttérből minden olyan másabb, mint benne lenni a beszélgetésfolyamban. Sokoldalúbb, mozgékonyabb, tisztább. Olyan, mintha filmet néznék. Általában kilógok a cigisekkel az udvarra, ahol könnyebb követni, ki miről beszél, és könnyebb becsatlakoznom is. Csak emiatt gyújtok rá én is, egyébként ritkán dohányzom, igaz a mondás, hogy a cigisek összetartanak. Mellettem van


11

betek intő

a tesóm is, ő már ismer. Minden rezdülésemből tudja, mit értek és mit nem. Ismétel, összefoglal, kisegít a szorult helyzetekben. A suliban és a bulikban általában a barátnőim azok, akik betöltik ezt a szerepet, és ilyenkor eszembe jut, mi lesz akkor, ha ők majd nem lesznek mellettem mindig. Akkor majd mit fogok csinálni? Zsombor, 27 éves Szeretem a karácsonyi összejöveteleket. Igaz, csak tavaly óta. Előtte teljesen kivontam magam alóla. Jelen voltam fizikailag, de fejben nem. A kamasz éveimben a próbálkozásaim sorra meghiúsultak, úgyhogy feladtam. Nem volt elég, hogy nem figyeltek oda a fülemre, de csak azért sem vettek komolyan, mert kamasz voltam. A próbálkozások helyett inkább olvastam. Eleinte könyvet, később, mikor már volt okostelefonom, azon olvastam neteztem vagy cseteltem a barátaimmal. Úgy fogtam fel, hogy ha nem megy a kommunikáció a jelenlévőkkel, akkor legálisan időzöm máshol a jelenlétükben. Miért kellene tekintettel lennem rájuk, ha ők sincsenek tekintettel rám? Tavaly viszont valami történt. Talán elegem lett. Talán meguntam, hogy a jelen helyett mindig máshol vagyok. Talán azt gondoltam, nem veszíthetek semmivel semmit, mert úgyis csak évente egyszer találkozunk. Elkezdtem beszélni arról, hogy milyen úgy hallani, ahogy én hallok. Először megszeppent mindenki, aztán kérdezni kezdtek. Kiderült, hogy féltek eddig rákérdezni. Sose volt olyan jó még együtt lenni, mint akkor. És évről évre jobb lesz. Már előbb el kellett volna kezdenem ve-

lük erről beszélni. De ez ilyen: néha meg kell érnünk a megfelelő pillanatra. Nóra, 33 éves Úgy készülök a karácsonyi családi összejövetelre, hogy nincsen bennem görcs. Nyugodt vagyok, várom, hogy együtt legyünk, szívesen sütök és főzök. Nincs bennem megfelelési kényszer, és azt hiszem, az utóbbi évek után most először tudom magabiztosan kezelni a kommunikációs helyzeteket. Kedvesen átterelem a vendégeket világosabb szobába, ha nekem úgy jobb. Az „ismételd el kérlek”, a „nem értem” és a „ne takard el a szád” olyan kön�nyedén siklik ki a számból, mintha azt mondanám, adja oda a keze ügyébe kerülő üdítős üveget. Amikor először mondtam ezt, még feszélyezett voltam. Féltem a reakcióktól, attól, hogy parancsolgatásnak veszik, vagy hogy direkt nem vesznek majd róla tudomást. Aztán úgy éreztem, hogy ha ők en�nyire odafigyelnek rám, akkor nekem is

oda kell figyelnem legalább ennyire, ha nem jobban, rájuk. Emiatt aztán minden idegszálam a többiekre való figyelemre használtam, nehogy figyelmen kívül hagyjak bármit is. Emiatt aztán lemaradtam a pillanatok megéléséről, és hullafáradtan ültem az asztalnál az arcomról levakarhatatlan műmosolyal az utolsó pár órában. Most már ezeket nem csinálom. Elkezdtem magamat előtérbe helyezni. Arra figyelni, hogy az ő odafigyelésük tulajdonképpen azért segít, hogy az ő szintjükre tudjak emelkedni kommunikációban. Nem kell ezért többet tennem, vagy végletekig, szolgalelkűen hálásnak lennem. Így aztán el tudok mélyülni a csillagszóró fényében, fel tudok állni, ha kimerültem, és vissza tudok vonulni kicsit regenerálódni anélkül, hogy azon stresszelnék, mit gondolnak rólam. Át tudom adni a páromnak a stafétabotot, hogy ő foglalkozzon mindenkivel, míg én nem vagyok. Nekem azóta boldog és békés az Ünnep.1 3

Szereted a színházat? Szeretsz szerepelni? Szeretnéd megmutatni a tehetségedet? Itt a remek alkalom, hogy támogatást nyerj mindezek megvalósításához. A SINOSZ pályázatot hirdet amatőr színjátszó csoportok számára 2020. évre. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével (a SINOSZ honlapján, a https:// sinosz.hu-n található) és beküldésével lehet. A pályázat további részleteit és feltételeit a pályázati kiírásban megtalálod. Sikeres pályázást kívánunk! Pályázati felhívás A SINOSZ pályázatot hirdet amatőr színjátszó csoportok számára. Pályázatot olyan csoportok nyújthatnak

be, akik színpadi előadásaikat magyar jelnyelven tartják, vagy akik előadásaikkal szeretnék megmutatni, hogy nagyothallóként is megállják helyüket a színpadon. A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a színjátszó csoportban van olyan személy, aki a SINOSZ tagja. A pályázat keretösszege 1,5 millió forint, melyre az alábbiak szerint várjuk a pályázatokat: • 300 ezer forintig egy, a SINOSZ által szervezett programon való részvétel és színpadi előadás tartása - 600 ezer forintig két, a SINOSZ által szervezett programon való részvétel és színpadi előadás tartása - 900 ezer forintig három, a SINOSZ által szervezett programon való részvétel és színpadi előadás tartása • 1,2 millió forintig négy, a SINOSZ által szervezett programon való részvétel és színpadi előadás tartása • 1,5 millió forintig öt, a SINOSZ által szervezett programon való részvétel és színpadi előadás tartása

KARÁCSONYI EBÉD A MAKÓI HELYI SZERVEZET TAGJAIVAL

2019. december 14-én 12 órakor

Szent Gellért Borházban (Makó, Szent Gellért u. 2.) TALÁLKOZÓ A BORHÁZNÁL 11:30-KOR A karácsonyi ebédhez Makó Város Önkormányzata nyújt támogatást.

A RÉSZVÉTEL A MAKÓI SZERVEZET TAGJAINAK INGYENES, DE ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES DECEMBER 10-IG

közérd ekű

A pályázott összeg fordítható: • műhelymunkán való részvételre • a csoport munkáját segítő szakember költségére • eszközök, kellékek, díszlet beszerzésére • jelmezkölcsönzésre • útiköltségre • terembérlésre • nevezési, részvételi díjakra A pályázat és a megvalósítás időtartama: 2020. január 1. – 2020. december 31. A pályázatokat – mely tartalmazza a csoport bemutatását, egy a tervezett előadást, előadásokat bemutató szakmai tervet és a pályázott összeg felhasználásának részletezését – elektronikusan az igazgato@sinosz.hu e-mail címre kérjük megküldeni, 2019. december 31-én 12:00-ig. A beérkezett pályázatokat a SINOSZ Országos Elnöksége bírálja el, várhatóan 2020. január hónapban. A döntésről minden pályázó értesítést kap.


közöss é g i

té r

1 4

Őszi horgászverseny volt a Munkácsy-horgásztavon A horgászok idén ősszel kihasználhatták az indián nyár adta jó időt. A SINOSZ Békés Megyei Szervezete 2019. október 19-én horgászversenyt rendezett a Munkácsy-horgásztónál, ami Békéscsabától kissé messzebb található. A verseny a szokásos időpontban, reggel 7 órakor kezdődött, és délután 5 óráig tartott. A nap kezdeti sikerekkel indult, mivel a verseny korai szakaszában többen eredményesek voltak a halfogásban. A legszerencsésebb Lovas József kisfia, Olivér volt, mivel ő fogta ki a legnagyobb halat. Ugyanakkor az édesapja sem maradt le, mivel szép számmal akadtak a horogra a halak. A délutáni órákban már kevesebb volt a kapás, de így is mindenkinek akadt valami a pecabot végére. A halak lemérésére és az eredményhirdetésre 17 órakor került sor. Az alábbiak szerint alakultak az eredmények: 1. Lovas József 2. Horváth János 3. Papp Ferenc

Különdíjban részesült Lovas Olivér, aki a legnagyobb halat fogta ki, egyben ő volt a program legfiatalabb versenyzője. A nyertesek oklevelet és apró emléket vehettek át Széles Károly megyei elnöktől és Fekete István helyi elnöktől. A verseny lebonyolítását és az akadálymentes kommunikációt Kernné Fitor Margit (Gitta) biztosította, ezúton is köszönjük a munkáját. Fekete István helyi elnök

KONTAKT-fórum volt Salgótarjánban 4. alkalommal Juhász Renáta regionális képviselő ez alkalommal a tagokat kérdezte a KONTAKT-használati szokásaikról, illetve egy rövid tapasztalatcserével kezdődött a fórum. Jó hír, hogy a KONTAKTszolgáltatások mostantól a Szerencsejáték Zrt. egyes lottózóiban is működnek. A hallássérült személyek egy része rendszeresen él a nyereményjátékok lehetőségével, de sokszor problémát jelentett a játékszabályzat megértése, vagy a sokféle sorsjegy közül választani. Ezek a mindennapi tevékenységek ugyan csak pár percet vesznek igénybe, mégis szükséges lehet az élő tolmácsolás, főleg a játékszabályzat megértése szempontjából. Szerencsére ez a helyzet most megoldódni látszik, a hallássérült ügyfél bemegy a lottózóba és rendelkezésre áll a tablet a tolmácsoláshoz. Szó esett a KONTAKTolj a kódért! nyereményjátékról, mely már több hete tart, és a hívásokkal nyerni is lehet. Valamint a jelen lévő tagok a Kahoot! alkalmazáson keresztül élőben is játszhattak egymással, 4 válaszlehetőség közül kellett kiválasztani a jó

választ, de a gyorsaság is számított. A helyezettek tárgynyereményben részesültek: Ács Antal, Gyurcsák Krisztina, Deák Nóra és Bíróné Miklós Mária. Márton Márk megyei titkár


1 5

közö ss égi

tér

SINOSZ Kanizsai Darts Kupa

A meghirdetett 16:30-as kezdéshez képest már 15 órakor érkeztek a résztvevők a SINOSZ Nagykanizsai Helyi Szervezetében 2019. október 11-én szervezett Kanizsai Darts Kupára. Nagy izgalommal és kíváncsisággal készülődtek. A dartsverseny nem ismeretlen a tagság és vendégeik között, hiszen tavaly is sikeresen bonyolítottunk le egyet. Most azonban különös készülődés és versenyszellem lengte be a kis klubot. Az adminisztrációs előkészületek, az értékelő táblázat megválasztása és az indulási rajtszámok kisorsolása tovább fokozta az izgalmat. És Rajt! Elkezdődött és két táblán folyt a versengés. Fantasztikus pózokat és dobási

technikákat láthattunk, s a versenyzők mindegyike a saját technikáját tartotta legjobbnak. Időnkét le-lepattant egy-egy nyilacska a falról is, de ez belefért. Volt, hogy parázs vita alakult ki, segítségnek vagy instrukciónak nevezhető egyikmásik versenyző támogatása esetében. Ilyenkor elnökünk oszlatta el a félreértéseket. A lányok keményen állták a sarat, és nem játszottak alárendelt szerepet a verseny során. Az elődöntő és a középdöntő során nagy volt a buzdítás és mi tagadás, a hangzavar is. A döntő alatt azonban a feszültség elnémította a közönséget, feszülten várták a győztest. Óriási ováció övezte aztán az eredményhirdetést és a díjátadást. A márványtalapzatú kupák nagy tetszést arattak.

A kiváló hangulatot és az élményt az sem csorbította, hogy a megrendelt második dartstábla nem érkezett meg, így kölcsön táblával egészítettük ki táblaparkunkat. Süle Attila nagykanizsai ügyintéző


közöss é g i

té r

1 6

Solo kártyaverseny volt Kecskeméten

November 30-án, szombaton elérkezett 2019. év utolsó versenye a SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezeténél. Mindenki korán kelt, mert vidékről utaztak Kecskemétre. Az az érdekes, hogy kecskeméti lakos tagok nem jöttek be, inkább városon kívüli tagok érkeztek a Solo kártyaversenyre. Voltak, akik már reggel 7 órára megérkeztek! A verseny 8 órakor kezdődött: bevezetésként a szervező a kártyajátékszabályokat ismertette. Voltak kérdések, ezeket is tisztázták. Majd elkezdődött a sorsolás, mindenki húzott, sorsolás alapján kerültek az „A” és „B” asztalhoz. Mielőtt elkezdődött a verseny, a versenyzők megálltak egy pillanatra, s elkészült a “megállt az idő” rövid videófelvétel,

mindenki nagyon ügyes volt, mert senki se hibázott, elsőre sikerült a felvétel. Fél 9 órakor el is kezdődött a parti. Nagyon kemény és szoros mérkőzések voltak. Délután fél 2-kor megszületett az eredmény a továbbjutásról. Azok a versenyzők, akik megszerezték a 4 db vonalat, kiestek a csoportból. Az „A” asztaltól 3-an és a „B” asztaltól is 3-an jutottak tovább a döntőbe. „A” csoportból továbbjutó játékosok: • Tóth Zsófia • Kovács László • Szebellédi Ádám „B” csoportból továbbjutó játékosok: • Bálint Orsolya • Szendi Magdaléna • Domián László

A döntőben szoros volt a verseny, itt 3 db vonal után volt a kiesés. 6. helyezést ért el: Szebellédi Ádám. 5. helyezést ért el: Bálint Orsolya. 4. helyezést ért el: Kovács László. Bronzérmes lett Szendi Magdaléna. Ezüstérmes lett Domián László. A 2019. évi Solo verseny győztese Tóth Zsófia lett. A 2019. évi Solo verseny legjobb női játékosa Szendi Magdaléna lett 8 győzelmi ponttal, de Magdaléna átadta a serleget Bálint Orsolyának. A 2019. évi Solo verseny legjobb férfi játékosa Kovács László lett, 9 győzelmi ponttal. Mindenkinek gratulálunk! Nagyon jó hangulatban telt a SINOSZ SzÉP keretében megrendezett versenynap. Gál Franciska szervező


17

közöss ég i

tér

Mutasd meg jelben!

A tudomány jegyében volt program Salgótarjánban

A SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete „Mutasd meg jelben! – a tudomány jegyében” címmel tartott programot 2019. november 8-án, pénteken este Salgótarjánban a magyar jelnyelv napja alkalmából, melynek helyszínéül a tavaly átadott Pegazus Természettudományi Élményközpont szolgált.

az intézményt, sőt tanórákat is szoktak ott tartani. Nemcsak a természettudományi tárgyakhoz (matematika, fizika, kémia, biológia, környezettudományok, földrajz) kerülnek ezáltal közelebb, de az interaktív és vizuális módon átadott tudással könnyebben meg is értik, befogadják a tanultakat, emellett a városba látogató gyerekek is találnak egy olyan helyet, ahol tanulva tudnak játszani.

Juhászné Kincses Helén, a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület igazgatóhelyettese régi ismerősként és egykori tagtársként köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy 2017 óta november 9-én tartják a magyar jelnyelv napját, és örömmel fogadta a programon résztvevőket.

A mini planetáriumban két videófilm levetítésére került sor, majd különösen nagy sikert aratott a virtuális valóságban, vagyis a 3D-s térben való kalandozás, de ugyanúgy ki lehetett próbálni a szimulátoros repülővezetést, autóvezetést, vagy vonatvezetést is.

Az élményközpont fenntartása csakis úgy valósul meg, hogy több mint 30 iskola támogatja a működését. A diákok előszeretettel látogatják

Az interaktív játéktér nemcsak szellemi és műveltségi feladatokkal, de okoshomokozóval és áramfejlesztő kerékpárral tette még érdekesebbé a látoga-

tást. Futófolyosó, biliárdfoci, vizes sarok, tükörszoba, szelektív szemétgyűjtő, 3D-s nyomtató, és megannyi érdekesség várja még a látogatókat, egy alkalommal nem is lehetett mindent kipróbálni. A program jelnyelvi akadálymentesítéssel, a SINOSZ SzÉP keretében valósult meg. Márton Márk megyei titkár


közöss é g i

té r

1 8

Taggyűlés évzáró ünnepséggel Szekszárdon – 40 éve együtt!

A Tolna Megyei Szervezet egy kicsit ünnepélyesebben zárta ezt az évet, nem csak a dekoráció miatt. 40 éve, hogy megalakult a SINOSZ Tolna Megyei Szervezete. Ebből az alkalomból a SzÉP keretében egy kiadványt készíttettünk a jelnyelvi tolmácsszolgálattal közösen, hogy ezzel ajándékozzuk meg a szervezet tagjait. Az ünnepség az éves taggyűléssel kezdődött 2019. november 29-én. A taggyűlés előtt egy pár szóban elmondtuk tagjainknak, hogy mennyire fontos ez az év. 40 évvel ezelőtt pár hallássérült ember összeült és elhatározták, hogy akkor már több megyéhez hasonlóan, Szekszárdon is legyen hallássérültek egyesülete. Sok-sok minden történt ez alatt a 40 év alatt. Elindult a tolmácsszolgáltatás, önálló egyesület lettünk, majd újra SINOSZ Tolna Megyei Szervezete. Sok-sok kirándulás, előadás, városi események, focimérkőzések, horgászversenyek, melyek sikereiről az emlékserlegek is tanúskodnak. Egyre több tagunk lett, és sajnos sokan el is távoztak közülünk. A taggyűlés előtt meggyújtottunk egy mécsest, hogy míg mi itt vagyunk, gondolatainkban ők is köztünk lehessenek. A taggyűlésen a napirendi pontoknak

megfelelően Kasza Menyhért megyei elnök számolt be a szervezet 2019. évi működéséről, valamint a 4. napirendi pontnak megfelelően az országos küldöttközgyűlésen történtekről. Dávid Józsefné megyei titkár pedig beszámolt az év pénzügyi történéseiről, a tagfölvételekről, a taglétszám alakulásáról. A beszámolókból kiderült, hogy mennyi minden történt szervezetünkkel az idén, 22 fő adta be tagfelvételi kérelmét, közülük 18 fő felvételt nyert. Programokat szerveztünk, bonyolítottunk le a SINOSZ SzÉP (Szakmai és Érdekvédelmi Programok) keretében: • Pótszilveszter Szekszárdon • Farsangi batyus bál Szekszárdon • „A zaklatásról általában” – rendőrségi előadás • Nőnapi batyusbál Szekszárdon • A száj- és fogápolás fontossága • A SINOSZ Tolna Megyei Szervezete ellátogatott a Szekszárdi Törvényszékbe • Szépül a SZÖVI • Előadás a szenvedélybetegségekről

• Szüreti bál • A hajhullásról általában (betegség miatt elmaradt) • Évzáró ünnepség (folyamatban) • Hozzánk is jön a Mikulás (szervezés alatt) • Szilveszter Szekszárdon (szervezés alatt) • Egyéb programok keretében (saját költségvetésből finanszírozva): • KONTAKT-fórum • Taggyűlés (folyamatban) A jövő évi programtervekkel kapcsolatban csak annyit tudunk mondani, hogy – az idei évhez hasonlóan – lesz kirándulás, játékos összejövetel és előadások, de a legtökéletesebb program mindig az, amit a tagok maguk szeretnének. Szeretettel várjuk ötleteiket, észrevételeiket. A taggyűlés után megérkezett a Mikulás is. A születésnapi tortát kellemes hangulatban fogyasztották el tagjaink. Dávid Józsefné megyei titkár


19

közöss ég i

tér

Édes élet cukor nélkül? Egészségnap volt Veszprémben A SINOSZ Veszprém Megyei Szervezete 2019. október 22-én, kedden, egészségnapot szervezett szűrővizsgálattal és dietetikai tanácsadással. Sok érdeklődő eljött programunkra, melyet a Csolnoky Ferenc Kórház Egészségfejlesztési Irodájában tartottunk meg. Az EFI iroda két munkatársa, Nagy Anikó és Nyikos Ráhel fogadott minket. Ezen a napon a cukorbetegséggel kapcsolatos információkra és a diétára helyeztük a hangsúlyt. A cukorbetegség korunk egyik népbetegségének számít, ráadásul egy alattomos betegségről van szó, mely már csak akkor okoz tüneteket, mikor előrehaladott stádiumról beszélhetünk. Az egészségnapot egy szűréssel indítottuk. A nem, a születési idő és a magassági adatok beírása után egyesével, mezítláb mindenki felállt az InBody 370S Test gépre, megfogta a berendezést és pár pillanat múlva egy értékelőlapot kaptak a résztvevők a kezükbe. Ezt a tanácsadás során, Nyikos Ráhel dietetikussal kielemeztük. Az InBody Test készülék nemcsak megvizsgálja a páciens teljes testvíz-, zsír-, fehérje- és ásványi­anyag-adatait, hanem megmutatja a testzsírszázalékot, az izomeloszlást és a testvízegyensúlyt is, amelyek mind kulcsfontosságú tényezők a test működésének jobb megértéséhez. Érdemes időközönként elvégezni az InBody tesztet, hogy a változásokat, esetleges kóros eltéréseket figyelni lehessen. A teszt megmutatja, kilogrammra pontosan, hogy mennyi az a testzsírtömeg, ami már nem a normál tartományba esik. A

mérés azért fontos, mert a cukorbetegség elsődleges rizikótényezője az elhízás. A cukorbetegség legfontosabb rizikótényezői • elhízás (különösen a hasra történő, úgynevezett alma-típusú), • mozgásszegény életmód • emelkedett vérzsírszint • stressz Fontos tudni, hogy megfelelő kezeléssel ez a helyzet az esetek egy részében még visszafordítható. Jellemző cukorbetegség-tünetek Minél több rizikófaktor van jelen az életünkben, annál gyakrabban érdemes szűrésen részt venni. Mindenféleképpen gyanakodni kell és el kell végeztetni egy vércukorszintmérést, ha: • állandó szomjúságot, • megnövekedett vizeletmennyiséget,

• fáradékonyságot, • állandó éhségérzetet érzünk, amely mellett viszont súlyvesztés tapasztalható, • a viszkető bőr, a látásromlás, az éjszakai lábikragörcs, a kéz- és lábzsibbadás és a hajlatokban megjelenő bőrkimaródás is figyelmeztető jel lehet. A cukorbetegség kezelése három módon történhet: • inzulinpótlással • megfelelően beállított táplálkozással • gyógyszerrel A cukorbetegség kezelése nagyban függ az alapbetegség fajtájától (1-es típusú, 2-es típusú stb.) így mindenféleképpen orvosi vizsgálat szükséges bármely kezelés megkezdése előtt. Mi ezen a napon az étrenddel foglalkoztunk, hiszen a cukorbetegség


közöss é g i

té r

2 0

kezelésének az alapja a megfelelően kialakított étkezési szokások, alapanyagok. Tagjaink a kapott eredmények alapján 120 g, 140 g, 160 g vagy 180 g szénhidráttartalmú mintaétrendeket, javaslatokat kaptak kézhez. Ezeknek megfelelően néztük át az étkezési zokásokat. A legtöbb ember csak kapkodva és nem megfelelően étkezik. A dietetikus javaslata a napi 5 étkezésre elosztott (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és vacsora) diéta. A tanácsadó füzetben variálható mintaétrend, bevásárlólista és alapanyag-táblázat is található. Az egészségünk hosszú távú megőrzéséhez és a fogyás megvalósításához egyenletes vércukorszintet kell biztosítani. Ezt megfelelő nyersanyag-válogatással, például a hozzáadott és finomított cukrok használatának jelentős csökkentésével, elkerülésével, az ételkészítési technikákkal, és az optimális adagolással is elérhetjük, ráadásul jobb közérzetünk is lesz. A magyar lakosság cukorfogyasztása az ajánlott napi 6 teáskanálnyinál jóval több, javasolt a cukorbevitelt csökkenteni!

Hogyan helyettesíthető a cukor? Édesítőszerekkel. Több változatban is kaphatóak, de az édesebb hatásuk miatt jóval kevesebb kell belőlük, mint a cukorból. A diétásan elkészített édességet és ételt sem lehet korlátlanul fogyasztani, hanem be kell illeszteni az étrendbe. Ezen kívül, fontos az étkezési rend kialakítása, mely a napi 5 étkezés esetén az egyes étkezések között 2,5-3 órás várakozási időt javasol. Az így elfogyasztott táplálék tényleg hasznos „üzemanyag” lesz a szervezetünk számára. A kisebb porciókra elosztott étkezési adagok alacsonyabb inzulinválaszt igényelnek, így biztosítható a mérsékeltebb vércukor-ingadozás. Bármennyire is ízlik egy étel, a cukorbetegségnél döntő fontosságú a mértéktartó adagolás, vagyis ne együk túl magunkat! A másik fontos teendő a szénhidrátbevitel számolása. Vannak olyan helyzetek, amikor a szénhidrát mennyiségét nem tudjuk kimérni, ezért három módszert alkalmazhatunk ezekben az esetekben. Az otthoni tápanyagszámolás során megfigyeljük, megjegyezzük, hogy egy adagba mi férhet bele és hasonló étke-

zések esetén ránézésre megbecsüljük a szénhidrát értékét pl. kéz-módszer segítségével – a saját kezünknek, öklünknek, tenyerünknek vagy egy maréknak felelnek meg az adagok? Illetve a tányérmódszer segítségével – ahol azt figyeljük meg, hogy mekkora területet foglal el a tápanyag a tányéron vagy megfigyeljük, hogy hány evőkanállal szedünk az adott ételből. A cukorbetegség ma még nem gyógyítható betegség. A kezelés élethosszig tart, a vércukor megfelelő szinten tartásával az életkilátások javíthatók, a szövődmények pedig megelőzhetők, ha az érintettek a megfelelő diétát betartják és a mozgást a mindennapi életük részévé teszik. Köszönjük szépen az EFI munkatársainak, hogy programunk megvalósulhatott! Köszönjük Nyikos Ráhel dietetikusnak a sok fontos információt, a tanácsadást, Nagy Anikónak az InBody méréseket, magyarázatokat és Szőnyegi Júliának a jelnyelvi tolmácsolást! A rendezvényt a SINOSZ SzÉP, Változz Velünk! programsorozatunk keretében valósítottuk meg.


2 1

közö ss égi

tér

Nagyothallók napját tartottunk Vácon A Nagyothallók Napja programjaként audiológiai előadás volt a SINOSZ Váci Helyi Szervezetében, melyet a Victofon Kft. munkatársa, Horváthné Kovács Gabriella audiológus szakasszisztens, szociális munkás tartott. Az előadás témája a hallás – hallásgondozás volt. Bevezetésképp a fül felépítéséről, működéséről beszélt a szakember. Elmondta, hogy ma a hallássérülés népbetegségnek számít. Megtudhattuk, hogy a halláskárosodásnak több oka lehet. Genetikai, szülés során szerzett, gyermekkori betegségek, gyakori fülgyulladások, de gyógyszerek mellékhatásaként is szerezhetünk hallássérülést. Továbbá hirtelen hallásvesztés történhet baleset következtében, munkavégzés közben (zajártalom). Majd külön kitért a modern kori halláscsökkenés veszélyeire, ami elsősorban a tizenéveseket, fiatal felnőtteket érinti. Hiszen manapság azt látni, hogy nemcsak otthoni zenehallgatás közben viselnek fülhallgatót sokan, hanem utazás közben is, és gyakran túl hangosan, sokszor mások által hallható hangerővel hallgatnak zenét. Beszélt az időskori halláscsökkenésről is, ami egy természetes folyamat része. Lassabban alakul ki, kezdetben alig észrevehető. Az ebben érintett idősek hangosabban hallgatják a tévét, rádiót, többször megkérnek, ismételjük meg a mondanivalót, mert nem értették. Az idősek nem szívesen fordulnak orvoshoz, hiszen úgy gondolják, ez a korral jár, fájdalmat pedig nem okoz. Ugyanakkor a mentális állapotunkra is hatással

van hallásunk állapota. Hiszen ha nem hallunk rendesen, kínos lehet folyton megkérni az embereket, hogy ismételjék el az elhangzottakat akár többször is. Félreértések keletkezhetnek, amit egy idő után az ember azzal küszöböl ki, hogy inkább kerüli a társaságot. Pedig a megfelelő hallásjavító eszközzel nem okozna problémát a beszéd megértése, egy-egy műsor megtekintése, zenehallgatás, kommunikáció. Ezért fontos, hogy audiológiai vizsgálatra ugyanúgy menjünk el, mint más szűrővizsgálatokra, és ha szükséges, a teljes körű vizsgálat után felírják a hallásjavító eszközt. Vendégünk hangsúlyozta, hogy fontos a megfelelő készülék kiválasztása, beállítása, ezért van a próbahordási időszak, ami 15 nap. Anélkül nem szabad hallókészüléket vásárolni, mert ki kell tapasztalni, milyen a napi viselése, kell-e még állítani rajta, hangosabbra, halkabbra. Azt is megtudhattuk, nem biztos, hogy a legdrágább eszköz a legmegfelelőbb, és a különböző média csatornákon reklámozott hallásjavító eszközöket nem javasolja. Minden esetben alapos vizsgálat után, személyre szabottan, audiológus szak-

orvosi javaslatra viseljünk hallásjavító eszközt, melyet a TB támogat. Ezeknek a készülékeknek, mint minden gyógyászati segédeszköznek, kihordási ideje van. Hat év a kihordási idő, ez alatt természetesen előfordulhatnak meghibásodások, főleg a megfelelő gondozás hiányában. Megemlítette, hogy a fül tisztán tartása épp olyan fontos, és elmondta, hogyan kell helyesen tisztítani fülünket. A fülillesztéket évente érdemes cseréltetni, persze sérülés esetén azonnal, mert ha az illeszték állapota nem megfelelő, a készülék nem működik rendesen. Beszélt még a fülzúgásról (tinnitus), ami szintén nagyon sok embert érint, de ezt is lehet kezelni. Aki ebben a betegségben szenved, általában halláscsökkenése is van. Érdekességként említésre kerültek híres emberek, akik nagyothallók, vagy siketként élnek-éltek. A SINOSZ SzÉP keretében megvalósított előadás végén tagjaink apró ajándékokat kaptak a Victofon Kft. jóvoltából. Schmittinger Erika helyi ügyintéző


közöss é g i

té r

2 2

Veszprémben a tolerancia napján A SINOSZ szemléletformáló órái 2 helyszínen Az UNESCO kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt, amikor nagyszabású nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség jegyében. A TOLERANCIA NEMZETKÖZI NAPJA ebből az eseményből nőtt ki, mint évenkénti alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet a toleranciára az oktatásban, társadalmi színtereken, illetve megvitassuk ennek helyi vagy globális problémáit. Veszprémben 2019. november 15-én, pénteken, a tolerancia napján, két helyszínen is szemléletformáló órát tartott Mázló Tímea, a SINOSZ közösségi animátora, aki mellesleg Magyarország egyetlen siket színésznője. Először a Vetési Albert Gimnáziumban 10. osztályos diákok várták két órára Tímeát, majd a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatóinak tartott élvezetes és egyben felejthetetlen előadást! A Vetési Gimnáziumban vendégelőadók és filmvetítés színesítette az egész napos programot, hogy a diákok megismerkedhessenek látás-, hallás- és mozgássérült emberek életkörülményeivel és betekintést nyerjenek világukba. A 10.A és 10.D osztály nyitottan, érdeklődve fogadta Mázló Tímeát és jelnyelvi tolmácsunkat, Földesi Évát. A kétszer egyórás foglalkozás keretében lehetőség nyílt beszélgetni Tímeával, aki tabuk nélkül válaszolt a feltett kérdésekre. Az érintett témák között szerepelt a nagyothalló, siket és siketvak emberek nehézségei, a kommunikáció mikéntje

a mindennapokban, valamint a színésznő életébe, munkájába és színházi pályafutásába is betekintést nyerhettek a diákok. Tímea pici korában, a kommunikáció megkönnyítése érdekében megtanulta a szájról olvasást, illetve a magyar jelnyelvet, ami az anyanyelve. Gyermekkori álma volt, hogy színésznő lehessen, de a Színművészeti Egyetemre való felvételi jelentkezését elutasították. Ám nem adta fel az álmait, így jelentkezett egy OKJ-s képzésre, és okleveles színésznő vált belőle. Bár színházakban rendszeresen játszik, nagy vágya, hogy a filmvásznon is megmutathassa magát. A 2 óra hamar eltelt, és indultunk is tovább a Hittudományi Főiskolára, ahol egy összevont szociálismunkás-képzésben részt vevők nappali és levelező tagozatos csoportja várt minket. A főiskolai hallgatók egy kicsit részletesebb és több szakmai információt hallhattak, de a fennmaradó időben Tímea mesélt a siketek beszédképességéről, a nekik nyújtott kommunikációs lehetőségekről, a SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálatról, majd itt is

tanított jelnyelven pár szót, és a végén a témához kapcsolódóan kérdéseket tehettek fel a hallgatók. Természetesen, a program elejétől a végéig, jelnyelvi tolmács állt is itt Tímea rendelkezésére, hiszen Szőnyegi Júlia nélkül az előadás nem valósulhatott volna meg. Mindkét helyszínen elhangzott, hogy mennyire inspiráló Tímea élete és kitartása, majd azzal a végkövetkeztetéssel zártuk a napot, hogy mennyire fontos, hogy a nehézségekben is erősek tudjunk maradni, hogy a mindennapi problémákon felül tudjunk kerekedni és pozitív szemlélettel rendelkezzünk. Köszönjük szépen a Vetési Gimnázium részéről Glatzné Gyömörei Irén és Simon Zsolt igazgatóhelyettesek együttműködését; a Veszprémi Hittudomány Főiskola részéről Magvas Máriának a meghívást, és hálás köszönet animátorunknak, Mázló Tímeának az élvezetes órákért. Köszönjük szépen Földesi Éva és Szőnyegi Júlia jelnyelvi tolmácsainknak a kommunikációs akadálymentesítést.


2 3

közö ss égi

tér

A Tutanhamon-kiállítást látogatták meg a Somogy Megyei Szervezet tagjai 2019. november 30-án a Somogy Megyei Szervezet tagjai Budapestre látogattak, hogy megtekintsék a Tutanhamon Rejtélye és Kincsei kiállítást. Az úti cél a Tutanhamon-kiállítás volt, ahol szemünk-szánk tátva maradt a csodálkozástól. A hideg idő ellenére szép számmal vettek részt a tagok a kiránduláson. Érkezésünkkor a kabátokat és a táskákat egy zárható szekrénybe tudtuk elhelyezni, hiszen a kiállításra nem lehetett bevinni azokat. Szintén a látogatásunk elején elmondták, hogy csak vaku nélkül lehet fényképezni. A kiállítás több tájékoztatóval és egy rövid filmmel kezdődött, ami bemutatta, Tutanhamon uralkodásának idején milyen is volt Egyiptom. Olvastunk a régészcsoport munkájáról is, akik felfedezték a sírt. A csoport vezetője Howard Carter volt, akit egy tehetős angol nemes látott el anyagilag. Épp’ mielőtt a költségek túl nagyra nőttek volna és beszüntették volna az ásatásokat, az egyik munkás talált egy lépcsőt, ami végül a fáraó sírkamrájához vezetett le. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy habár korábban betörtek a sírkamrába, a régiségek nagy része érintetlen maradt. A sírkamra megtalálása azért is volt ekkora szenzáció, mert ez az egyetlen teljes épségben megmaradt fáraósír. A kisfilm vetítése közben nem volt könnyű dolga a jelnyelvi tolmácsoknak, mert a terem teljesen sötét volt és egy audioguide eszközön keresztül lehetett hallgatni a szöveget. Mégis nagyon ügyesen megoldották, hogy a hallássérült tagok részére megvalósuljon az akadálymentesítés.

A vetítés után nézhettük meg a kiállított tárgyakat, olyan elhelyezkedésben, ahogyan azokat a sírkamrában megtalálták. Az elején olyan érzésünk volt, mintha egy raktárba léptünk volna be, hiszen több tárgy is egymásra volt helyezve. Ahogy haladtunk egyre beljebb, egyre több és egyre szebb tárgyakat láthattunk. Ezek mellett lehetett látni az ásatáson készült képeket is. Ahogy haladtunk, láttuk, hogy a kiállítás milyen csoda szép. Rengeteg kisebb szobrot, sőt a fáraó ékszereit is megtekinthettük, illetve olyan kegyeleti tárgyakat, amiket a fáraóval együtt temettek el. A leghíresebb régiség, amit a sírkamrából hoztak a felszínre, talán a fáraó arany maszkja volt, amit szintén meglehetett tekinteni, ahogy a szarkofágokat is. A külső szarkofág hatalmas volt és igazán szép, de a belső szarkofágok is gyönyörűek voltak. A kiállításon azt is megtudhattuk, hogy a fáraó múmiája, amit már többször is különféle vizsgálatoknak vetettek alá, még mindig a sírkamrában van. A kiállításon

bemutatták a fáraó trónszékét és szekerét is. A kiállított tárgyak mindegyike gyönyörűen és aprólékosan volt díszítve, ami bemutatja az évezredekkel ezelőtti civilizáció precizitását. Ezek az aprólékos megmunkálások láthatóak a képeken is. A kiállítás megtekintése után lehetőségünk volt az ajándékboltban rengeteg mindenből választani. Lehetett különféle nyakláncokat, pólókat, tollakat, kulcstartókat, hűtőmágneseket, érméket és szobrokat is vásárolni. Ugyan hideg volt és korán kelt a csoport, de mindenki szerint megérte a kiállítást meglátogatni, hiszen rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Érkezésünkkor szembesültünk a nagy tömeggel, de ennek ellenére is megérte a kiállítást meglátogatni. Szeretnék köszönetet mondani Radányi-Kiss Katalin és Süli Viktória jelnyelvi tolmácsoknak a kommunikációs akadálymentesítésért. Csire Mónika megyei titkár


közöss é g i

té r

2 4

Kalocsai kalandok a dunaújvárosi tagokkal A SINOSZ Dunaújvárosi Helyi Szervezete 2019. november 23-án – SzÉP keretében – Kalocsára látogatott. A csoportot a SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat munkatársa, Keglovics Zsuzsanna jelnyelvi tolmács kísérte. Ezen a reggelen hűvös, erősen lengedező szélre ébredtünk. Az utcán parkoló, még szunnyadozó gépkocsik tetején halpikkely nagyságú jéglemezkék sorakoztak. A parkok fái, bokrai között párás foltok ásítoztak, miközben a klubtagok szaporázták lépteiket a buszmegálló irányába. Kirándulásra indultunk, egy csodálatos, látnivalókban gazdag városkába, KALOCSÁRA. Autóbuszunk kerekei gyorsan falták a kilométereket, és pillanatok alatt Soltra érkeztünk. A buszról leszállva azért – az átszállásra várva – edződtünk egyet a kétfokos hidegben. Az edződésre a későbbiekben is szükség volt, mert az időjárás napközben sem engedett a ridegségéből. Megérkezve a városba – ami még csak ébredezett – a buszváróba sietve vártuk ki az első célállomásunk – a Porcelán Manufaktúra – fogadási időpontját. Addig csipegettünk a szendvicseinkből, kávéztunk egyet, majd célba vettük a Manufaktúra épületét. Beérve az épületbe, ott azonnal kedvesen fogadtak minket és már faltuk is az első élményeket, az első látnivalókat. Először végighallgattuk, majd végig is néztük, hogyan készül a kalocsai porcelán „csoda”. Megismertük az alapanyagok fajtáit, előkészítésük körülményeit, a formázásuk technikáját, a kerámia kiégetését, a minták rajzolásának módszerét, a festést, majd végül a készre égetési munka fázisait. Aztán megtekintettük a “varázseszközt”, az égetőkemencét is. Megtudtuk azt is, milyen körülmények között alakul az alapanyag késztermékké. Végül megtekintettünk egy házi termékkiállítást, ahol gyönyörűnél gyönyörűbb termékekben „lubickolhattunk”. Végigjárva a munkafázisokat, a munkaasztalokat, kezdtük azt hinni, hogy már mi is szakemberek lettünk. Persze ez nem így volt és nem is lehet így, mert ami nagyon egyszerűnek és természetesnek tűnt az ismertetők közben, ahhoz végtelen sok gyakorlat, teljes elhivatottság, művészialkotóképesség kell. Az anyag csak így hajlandó szót fogadni, átalakulni. A legcsodálatosabb dolog természetesen az, amikor a kész edények, figurák felöltözve – festéssel – ránk mosolyognak az asztalokról, a polcokról. Szeretnéd ilyenkor felmarkolni és magaddal hozni az egész készletet, mert az úgy együtt a legszebb és a leg-KALOCSAI-asabb. Amit a gyártósoron láttunk, örök emlék marad. Úgy gondolom, többet hoztunk el magunkkal, mint amit láttunk.

A kirándulásunk következő állomása a Paprika Múzeum volt. Nagyon impozáns, nagyon modern és rendezett helyszín fogadott minket, és sok-sok látnivaló. A kiállított eszközök, a szemlétető képek, a filmek, a beszélni képes falak, minden a paprikáról szólt. Mondhatnánk találóan, a múzeumban még a „kerítés is” paprikából volt. Valóban! Kísérőnk, egyben tárlatvezetőnk, aki kedves és figyelmes is volt, először mégis megilletődöttnek tűnt, mintha attól tartott volna, hogy nem tud nekünk semmi újat mondani. Szerencsére ez nem így volt. Faltuk az ismeretlen információkat, magáról a paprikáról, a paprika kapcsolatát Kalocsával, a minőségi paprika ismérveit, vetési, gondozási, betakarítási és feldolgozási folyamatait. A kiállított eszközöket szemlélve, plusz a szóbeli információkat hozzáadva képet alkothattunk a mindenkori technológiáról, a mindenkori emberekről. A második-harmadik kiállítási helyszín és technológia megismerése közben azon vettük észre magunkat, mintha mi is visszarepültünk volna az időben, és tevőlegesen is részesei lennénk a paprika történelmének. Végig követhettük a feldolgozás eszközeinek, technológiájának fejlődését, az egyszerű kézi eszközöktől egészen a nagyipari, modern feldolgozásig bezárólag. Jó érzés volt megtudni, hogy mi minden történik és hogyan, mire ez a kiváló, világhíres magyar csodafűszer odahaza, vagy akár külföldön is az emberek ételeibe belekerülhet. Akik mindezt látták a múzeumban, biztos vagyok benne, hogy azóta máshogy néznek a paprikára, és még büszkébbek lettünk magyarságunkra, büszkébbek vagyunk KALOCSÁRA! Kalocsai látogatásunk harmadik helyszíne a Viski Múzeum volt. Annak ellenére, hogy ezen a napon korán keltünk és hogy már két helyszínen is túl voltunk, egészen kiváló volt a befogadó-


2 5

képességünk. A derekunk ugyan már érezte a „kilométereket”, mégis izgatottan vártuk a reánk váró meglepetéseket. Bemelegítésként – nevezzük folyosó-galériának – az I. világháború körüli időszak népviseletéből kaptunk némi ízelítőt. Ezek a ruhák bár jellegzetesek voltak, még színvilágukban is nagyon egyszerűeknek tűntek. Továbbhaladva aztán a tárlókban lévő ruhák meséltek a folyamatos változásokról, a változások okairól, a gazdagodó minta- és színvilágról. Betekintést nyertünk a korabeli konyhába, pitvarba, kamrába, szobába. Természetesen ámultunkbámultunk a korhűen berendezett bemutatóhelyiségeken, ami azért volt érdekes, mert megtaláltuk mindennek a mai megfelelőjét, természetesen az egykori elnevezések mások voltak. Érdekes versengés alakult ki közöttünk, hogy ki melyik eszközt, berendezési tárgyat ismeri fel, mi volt a régi neve, és hogy mi a mai megfelelője. Aztán az üveg vitrinek mögött újraéledtek a régmúlt idők hétköznapi és ünnepi szokásai, ruházatai. Láttunk menyas�szonyt, vőlegényt, papát, mamát, gyermeket, vőfélyt, papot, dolgos parasztembert, parasztasszonyt, menyecskét. A legnagyobb meglepetést talán az okozta, hogy a régmúlt időben mennyire ünnepélyes szín volt a FEKETE. Az meg egyszerűen a csúcs volt, hogy fekete ruhás menyasszony és vőlegény! Gyermekként vannak emlékeim arról, hogy nagypapámmal a vasárnapi misére szép sötét ruhában és fehér ingben mentünk, meg kalapban, de a teljesen fekete ,mint ünnepi szín mégis teljességgel meglepett. Ahogy elnéztem, a többieket is, ezzel nem voltam egyedül! Aztán láttunk eszközöket, alapanyagot a ruhakészítéshez, szövéshez, hímzéshez, festéshez. Teljes szobát a jellegzetes piktogramokkal, a jellegzetes színekkel ékesítve. Korhű berendezési tárgyakat, bútorokat, szerszámokat, gazdasági eszközöket, főzőedényeket, ivóedényeket, tárolóedényeket, tűzhelyeket. Próbálom visszaadni mindazt, amit láthattunk, de nyilván nem sikerült a teljesség igényével, és ezért mindenkitől elnézést kérek. Összegezve mindent, sikerült a múzeumnak, a tárlatvezetésnek a múltba varázsolni minket úgy, hogy azt tökéletesen átéltük és el is hittük – hogy mi is egy délutánra – a múlt részesei voltunk. Astriceum hármasa – kirándulásunk negyedik helyszíne a Kalocsai Szentháromság tér volt a lenyűgöző katolikus központtal. A tér csodálatos együttesével ezer évvel repített minket vissza az időben és egyben a város múltjába is. Ez a központ ritka helyszín a történelemben, egy ország történelmében, de egy város történetében is. Nagyon ritka helyszín egy ilyen a világban is, ami itt, a Szentháromság téren néhány ezer négyzetméteren, a föld felett és néhány méterre a felszín alatt összpontosul egy nemzet múltjából, vagy a katolikus egyház történelméből. Furcsa, ugyanakkor csodálatos érzés, most a tér felújítása miatt különö-

közö ss égi

tér

sen, hogy ahol álltunk, vagy ahol a gépek dolgoztak, esetleg több száz éves köveken is állhattunk, vagy törmeléken, ami szemtanúja volt az eredeti építményeknek, az ünnepeknek, háborúknak, a tűzvésznek az épület át- és felújításainak. Engem mindenképpen gondolatokra sarkalt. Csodálatos lehetőség volt őseinknek a különböző társadalmi berendezkedések ellenére is, hogy átélhették ennek a térnek a kialakulását – míg közadakozásból, egyházi adományokból, adóbevételekből és az adott kor „társadalmi munkásainak”, mesterembereinek munkája során – kialakulhatott az ismert egyházi központ együttese. Ez az épületegyüttes az Érseki Palotából, az Érseki Kastélyból, az Érseki Múzeumból és Könyvtárból, valamint a Főszékesegyházból áll. Az Érseki Palota épülete magába foglalja az érseki, káptalani és az építtető magánkönyvtárát, a palota kápolnáját és dísztermét is. Az Érseki Kastély épületében található a volt érseki lak. Az eredeti kalocsai vár helyén kialakított új kalocsai vár a középkori vár emlékeit hívatott őrizni. A Főszékesegyházi Könyvtár épületében jelenleg a kalocsai nyilvános tudományos könyvtár működik, amely mindenki számára elérhető. A Főszékesegyház a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt barokk stílusú, nagyon szépen díszített székesegyház. Ez a templom a negyedik templom ugyanezen a helyen, ebből nyilván az következik, hogy elődjei ezért vagy azért részben, vagy teljesen megsemmisültek. Eredetileg – ásatások is bizonyítják – négytornyú templom volt. A negyedik templomot is az 1700-as évek végéig többször átépítették, átalakították, hozzáépítettek. A Székesegyházat a 2010-években nagymértékben felújították. Felújításra kerültek a tornyok, harangok, külső homlokzatok, ill. belső téri állagmegóvási falrekonstrukciók, a festmények, falak teljes restaurálása, a bútorzatok cseréje is megtörtént. A Székesegyház belső tere gazdagon díszített, sok az aranyozott, rózsaszín és fehér felület, stukkó. Az Érseki Kincstár leghíresebb darabja Szent István király drágakövekkel ékesített hermája. Híres a hatalmas Angster-orgona is. A Szentháromság tér felújítása, burkolása jelenleg is zajlik. A templom oldalában feltárt múlt méltó állagmegóvása is folyamatban van. Személyes élményem volt 2013-ban a harang visszaemelésének pillanatai – a felújítás munkálatainak idején. A Szentháromság tér és épületegyüttesének tanulmányozása további napokat, heteket igényelne, nekünk ennyi időnk volt rá. Amit megismerhettünk, az csodálatos és lenyűgöző volt. Kalocsa igazi GYÖNGYSZEMEI!” Sahin-Tóth Zoltán dunaújvárosi helyi elnökségi tag


közöss é g i

té r

2 6

Nevezetes helyeken jártunk: Szegedi Dóm és Dömötör-torony látogatás

2019. november 13-án egy újabb szegedi gyöngyszem felkeresésére hívtuk tagjainkat: a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetének idei utolsó városismereti sétáján a Fogadalmi templom olyan részére juthattunk fel, ami a látogatók elől el van zárva. Idegenvezetőnk, Hódi Nóra a Dóm karzatára invitált bennünket, melynek magaslatából tekinthettünk le a liturgikus térre, ebből a szemszögből láthattuk és hallhattuk a belső térről szóló ismereteket. Itt, a karzaton helyezkedik el Európa egyik legnagyobb orgonája több ezer kisebb-nagyobb sípjával, melyet most közvetlen közelről csodálhattunk meg. Ezt követően, a 287 lépcsőfok leküzdésével a Fogadalmi templom nyugati, város felőli tornyába mentünk fel, ahonnan 46 méteres magasságból a város panorámáját tekinthették meg a vállalkozó kedvű résztvevőink. A lépcsőfokok megmászása közben elhaladtunk a torony 4 harangja mellett is. Odafent nagy széllel kellett megküzdenünk, de tagjaink lelkesen fényképezkedtek a kilátóban, hiszen innen a város távoli pontjaira is el lehet látni, jól felismerhető egy-egy nevezetes objektum.

A Dömötör-torony alsó része látogatható, ahol a keresztelőkápolna tekinthető meg Aba-Novák Vilmos freskóival. Idegenvezetőnk mesélt a torony történetéről, a freskók helyreállításáról, az azokon szereplő személyekről, ábrázolt jelenetekről. Nagy élmény volt látni, amit eddig csak kívülről csodálhattunk meg, hiszen a keresztelőkápolnát csak idegenvezetéssel lehet felkeresni. Programunkat a SINOSZ SzÉP keretében, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi támogatási keretéből valósítottuk meg. Köszönettel tartozunk Hódi Nóra idegenvezetőnk munkájáért és Vörös Zsolt jelnyelvi tolmácsunknak a kommunikációs akadálymentesítésben való közreműködéséért. Nagy Éva Mária

Halloween-partit rendezett a SNH Ifjúsági Klub a SINOSZ-ban A SNH (Siketek és Nagyothallók) Ifjúsági Klubja Halloweenparty-t szervezett siket és nagyothalló fiataloknak 2019. november 2-án a SINOSZ székházában. Nagyon jól sikerült a rendezvény! Tökfaragó verseny,

jelmezverseny, kvízverseny, eredményhirdetés és disco volt a program. Biztosítottunk büfét is. Nagyon jól érezték magukat a fiatalok, jövőre újra szeretnének jönni! A programot a SINOSZ SzÉP keretében valósítottuk meg.


2 7

közöss ég i

tér

Gyertyát merítettünk Miskolcon A SINOSZ Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Szervezete 2019. november 16-án kézműves foglalkozást, családi programot tartott a szervezetben. Nagy Mária, a Szimbiózis Alapítvány munkatársa volt a segítségünkre a gyertyamerítésben vagy más szóval gyertyamártásban. Első körben megmutatta a technikát, hogy hogyan kell elkészíteni a mártott gyertyát, majd a későbbiek­ben a formázásban is segített a résztvevőknek. A tagok egy nagyon jó hangulatú délelőttöt tölthettek együtt, ahol beszélgettünk, teáztunk, és természetesen mindenki elkészíthette a számára legmegfelelőbb gyertyákat az adventi koszorújára.

Évzáró vacsora a Vas Megyei Szervezetben 2019. november 30-án évzáró vacsorát tartottunk Sárváron a Matróz Étteremben, 37 fővel érkeztünk, Kicsik és nagyok egyaránt. Tóth Csabáné Kati és jómagam köszöntöttük az egybegyűlteket és értékeltük a 2019-es évet. 8 féle főételből lehetett választani. Mindenki a saját ízlésének megfelelően. Nagyon finom volt mindegyik. Nagyon sokat beszélgettünk, táncoltunk, nevettünk és szórakoztunk. Visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát. Horváth Istvánné megyei elnök


közöss é g i

té r

2 8

Frontrunners – nemzetközi siket ifjúsági projektről volt előadás Budapesten 2019. november 30-án, szombaton Hetrovicz Máté előadást tartott a nemzetközi siket ifjúsági projektről Budapesten, a SINOSZ székházában. Máté 2018/19-ben 1 évet töltött Dániában külföldi siket fiatalok között a Frontrunners 14 résztvevőjeként, amelyről rengeteg információt és élményt hozott haza. 10 fő vett részt a programon. Sokan érdeklődtek, kérdezték, hogy mi az a Frontrunners, hol működik, mennyi a részvételi díja stb. Az ezt követő szünetben aprósüteményt és üdítőitalokat fogyasztottak a jelenlévők. A program 2. részében workshopot tartottak. Mátéval arról beszélgettek, hogy vajon milyen lesz a siket közösség 2070-ben? Ebben a műhelymunkában azt emelte ki, mennyire fontos, hogy összefogjanak és segítsék egymást a siket emberek, senki ne maradjon magára a problémáival, és hogy egyre inkább megmutassák összetartó, különleges közösségüket a hallók világa felé. A résztvevők nagyon aktívak voltak, jól érezték magukat. Ha valakit bővebben is érdekel a fenti két téma, nyugodtan kérdezzetek Mátétól ti is.

A programot a SINOSZ SzÉP keretében valósítottuk meg.

Siket festőnő kiállítása nyílt a SINOSZ-ban

2019. november 16-án, szombaton Darida Annamária siket festőnő festményeiből nyílt kiállítás a SINOSZ budapesti székházában. Nagyon sokan eljöttek a megnyitóra.

Sokan rácsodálkoztak Annamária gyönyörű festményeire. Együtt, pezsgős koccintással ünnepeltünk, és beszélgettünk. Néhány arról érdeklődtek, hogyan festette a képeit. A festőnő mesélt az életéről és

a festményeiről. Interjú is készült. Nagyon hangulatos volt a megnyitó, melyet követően a kiállított képeket egy hétig lehetett megtekinteni a tanácsteremben.


2 9

közö ss égi

tér

Taggyűlés adventi teadélutánnal Solton

A SINOSZ Solti Helyi Szervezeténél 2019. december 1-jén taggyűlést tartottunk, melynek helyszíne a Szent László Zarándokközpont volt. A taggyűlésen – a napirendi pontoknak megfelelően – Lóki Mária helyi elnök beszámolt a szervezet 2019. évi működéséről, Dávid Józsefné helyi ügyintéző pedig az év pénzügyi történéseit és a tagfölvételek számát, a taglétszám alakulását ismertette. A beszámolókból kiderült, hogy men�nyi minden történt szervezetünkkel az idén, 2 fő adta be tagfelvételi kérelmét, mindketten felvételt nyertek. Programokat szerveztünk, bonyolítottunk le, városi programokon vettünk részt: • Tavaszváró nőnapi teadélután volt Solton – 2019. március 2. (SzÉP) • A solti szervezet modernizálása – technikai eszközök beszerzése – 2019. március 3. (SzÉP) • A solti szervezet a városi Gyermeknapon vett részt – 2019. május 26. (Solt város programja) • Budapestre kirándult a SINOSZ solti szervezete – A Terror Házában jártunk – 2019. június 29. (SzÉP)

• Lakitelken nyaralt a solti szervezet – 2019. július 29-től augusztus-2-ig (a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány támogatásával) • A solti szervezet Miskolctapolcára kirándult – 2019. szeptember 1314-15. (Solt Város Önkormányzata támogatásával) • A solti szervezet a városi október 6-i megemlékezésen vett részt (Solt város programja) • A kalocsai “9. Te is lehetnél…” Fesztiválon a SINOSZ solti szervezete is szerepelt – 2019. október 8. (Kalocsa város programja) • Megnéztük a Seuso-kincseket! – A Magyar Nemzeti Múzeumba látogattunk Soltról! – 2019. október 12. (SzÉP) • A Palotavárosi Skanzenbe látogattunk Székesfehérváron – Soltról kirándultunk – 2019. október 19. (SzÉP) Mit láttunk az idén? • Játékos vetélkedő – 2019. november 9. (SzÉP) Hol jártunk az idén? • Élménybeszámoló, uzsonnával – 2019. november 9. (Solt Város Önkormányzata támogatásával) • Jótékonysági adventi vásár a Vécsey

• • • •

parkban (önkéntes segítés) – 2019. november 30. Taggyűlés – 2019. december 1. Adventi teadélután – 2019. december 1. Következő, év végi programunk: 16. A solti katolikus egyházközség betlehemes játéka (önkéntes segítés) – 2019. december 22.

A jövő évi programtervekkel kapcsolatban csak annyit tudunk mondani, hogy – az idei évhez hasonlóan – lesznek kirándulások, játékos összejövetelek, továbbra is részt veszünk városi eseményeken, ha felkérést kapunk, örömmel megyünk segíteni. De a legtökéletesebb program mindig az, amit a tagok maguk szeretnének. Szeretettel várjuk ötleteiteket, észrevételeiteket. A taggyűlés után megérkezett a Mikulás is. Lóki Marika kézzel készített díszekkel lepte meg tagjainkat, Bánhegyi Ferencné Magdika „mikulása” szaloncukrot hozott. Köszönjük szépen a Solti Római Katolikus egyháznak, hogy ingyen rendelkezésünkre bocsájtotta a Zarándokközpont ebédlőjét. Dávid Józsefné helyi ügyintéző


közöss é g i

té r

3 0

Megyei küldöttgyűlést tartott a SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 2019. november 23-án, szombaton 11 órától negyed 2-ig megyei küldött­ gyűlést tartottunk a SINOSZ Győr-MosonSopron Megyei Szervezetében. 13 megyei küldött és vendégek részt vettek a hivatalos eseményen. Horváth Ferenc megyei elnök a szervezet 2019 januárjától 2019. októberig megtartott programjairól számolt be, amit a megyei küldöttgyűlés egyhangúan elfogadott. A helyi szervezetek részéről Jagodics Rezsőné győri, Ormódi Csabáné soproni, Vámos Imréné mosonmagyaróvári és Némethné Endrődy Margit csornai helyi elnök is beszámolt az általuk vezetett szervezetben végzett társadalmi tevékenységről.

A megyei és helyi szervezetek közötti kapcsolattartásról és a szervezetekkel kapcsolatos problémákról is szó volt. A 2020. évi tagdíjemelésről tájékoztatást kaptak a megyei küldöttek az országos küldöttek beszámolója alapján. Orbán Evelin megyei titkár pénzügyi és titkári beszámolót tartott: beszélt a megyei szervezet és a helyi szervezetek taglétszámának alakulásáról, a SINOSZ SzÉP keretében megvalósuló programok fontosságáról és a támogatás felhasználásáról, valamint az önkormányzati támogatások elszámolásáról is. A megyei elnök elmondta, hogy nagyon örül, mert minden szervezet részéről minden helyi elnök jelen volt, amely

ritka lehetőség volt az elmúlt években. Megköszönte mindenkinek a részvételt és jó munkát kívánt. Az infokommunikációs akadálymentesítésről a Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat munkatársai gondoskodtak. Orbán Evelin megyei titkár

Gyertyamerítés a Kazincbarcikai Helyi Szervezetnél

A SINOSZ Kazincbarcikai Helyi Szervezete 2019. november 29-én gyertyamerítéssel egybekötött karácsonyi kézműves foglalkozást tartott a tagjainak. A délután első körében a tagok feldíszít­

hették a szervezet karácsonyfáját, majd ezek után a tárgyalóteremben volt lehetőségük gyertyát meríteni és önteni, emellett, aki szeretett volna, mézeskalácsot is tudott díszíteni.

A tagok egy nagyon jó hangulatú délutánt töltöttek együtt, ahol beszélgettek, teáztak és az adventre hangolódtak. Programunk a SINOSZ SzÉP keretében valósult meg.


3 1

közö ss égi

tér

Erzsébet-Katalin-napi bált tartottunk Győrött A SINOSZ Győri Helyi Szervezete 2019. november 23-án, szombaton, 14 órától 19 óráig Erzsébet-Katalin-napi báli rendezvényt tartott. Tagjaink és sorstársaink köszöntötték a névnaposokat, és estig együtt mulatoztak, beszélgettek, nevetgéltek, ettek és ittak a hozott süteményekből és italokból. Akik régen látták a másik embert, annak örülni tudtak. Jagodics Rezsőné SINOSZ győri helyi elnök ingyenes tárgy- és ruhaosztást is szervezett a tagoknak – akiknek tetszett valamelyik használt kabát, vagy ruha, vagy kép, azok hazavihették a kiválasztott darabot. A mulatság jókedvben és békésen telt el. Orbán Evelin megyei titkár

Mézes nap volt Gyulán A SINOSZ Gyulai Helyi Szervezeténél meghívott vendégünk, Haász Ferenc, a Békés Megyei Méhész Egyesület elnöke tartott előadást a SzÉP keretében. A méhek életéről és a mézfajták jótékony hatásairól szólt a beszámoló. A jelenlévők nagy érdeklődéssel figyelték a részletes kisfilmet, amely a méhek életéről szólt. Tagjaink a vetítés után sok kérdést tettek fel a méhésznek. Megtanulhattuk, hogyan kell megkülönböztetni az igazi mézet a hamisítványtól. Jó tanácsokkal is ellátott bennünket a szakember: mikor milyen fajta mézet együnk, süteménybe melyik mézet válasszuk. Szervezetünknek nem csak belsőleg, hanem külsőleg is hasznos a méz. Bőrfiatalító hatása van, reumás fájdalmakra, gyulladásra is alkalmazható. Többfajta mézet kóstolhattunk az előadás folyamán: ámorakác-, akác-, selyemfű-, hárs- és repcemézet. Tagjainkat vajas-mézes kaláccsal és teával kínáltuk meg. Mézes süteményeket készítettünk, amit szintén elfogyasztottunk. Egy kis csapat segített a mézes sütemény karácsonyi díszcsomagolá-

sában. A díszekkel kedveskedtünk tagjainknak. Lehetőségünk volt mézet vásárolni is. A délután jó hangulatban és jóllakottan fejeződött be. Köszönjük a színvonalas előadást Haász Ferencnek. Kissné Szilágyi Judit a Gyulai Helyi Szervezet elnöke


közöss é g i

té r

3 2

November végi programok Egerből és Gyöngyösről 2019. november 23-án megyei szinten, de Gyöngyösön tartottuk meg a szokásos Heves megyei SPORTNAPOT a SINOSZ SzÉP támogatásával: A gyöngyösi Sportkert Bowling pályán tartott versenyen 15 fő vett részt. Nagy versenynek ígérkezett a fiúk-lányok egymás elleni küzdelme. A fiúk csoportja kiemelkedően jobban teljesített, gyermeksegítséggel! A lányok csapata stabilan tartotta magát, de nem tudott előretörni bónusz játékosaival. (Női bónusz játékosok: Magdika kétkezes háttal lökőként; Réka 2 mankót félre­tevő, székes játékosként.) Köszönjük a csodás napot, és hogy együtt tölthettük veletek! November 30-án Adventi klubnapot tar-

tottunk Egerben 16 fő részvételével: Ezen a klubnapon adventi koszorút lehetett készíteni és KONTAKT Workshop játékos vetélkedő is lezajlott Juhász Renáta KONTAKT regionális képviselővel. Megfért egymás mellett ez a két program, sőt ki is egészítették egymást egy

kicsit, mivel volt, aki csak a workshopra jött, nem készült adventi koszorú készítésére, de mégis gyönyörű adventi koszorúval távozhatott. Köszönjük az összefogást, az egymás iránti türelmet, egymás segítését, a közösségépítő gondolkodásotokat!

Adventi készülődés volt Salgótarjánban

A SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete családi nap program keretében tartotta meg az adventi ünnepekre való készülődést, melynek során adventi koszorút készítettünk.

Eczet Tamás elnökségi tag elmondta, hogy az első gyertyát december elsején, vasárnap kell meggyújtani, utána minden vasárnap még egyet-egyet, így a karácsony előtti vasárnapra 4 égő gyertyával

a koszorún várhatjuk az ünnepeket. A program a SINOSZ SzÉP keretében, jelnyelvi akadálymentesítéssel valósult meg, vidám hangulatban. Márton Márk megyei titkár


3 3

közö ss égi

tér

Szolnokon „Karácsonyi készülődés” volt A szolnoki szervezetben adventi kézműves foglalkozást tartottunk. A sok karácsonyi dekorációs kellék megfelelő hangulatot teremtett az alkotások elkészítéséhez. A lelkes résztvevők már nagyon várták az alkotónapot, hogy a saját ötleteiket a kezük munkája által ki tudják fejezni. Vágtunk, hajtogattunk, ragasztottunk, festettünk, tekertünk, kötözgettünk, és a végén az elkészült remekművekben gyönyörködtünk. Szebbnél szebb adventi koszorúk és ajtódíszek készültek. Az egyik kedves, lelkes tagunk ötlete alapján masni alakú száraztésztát vízfestékkel megszíneztünk, majd díszes kötözőkre felfűztük, tobozokkal, zöld növényzettel gazdagítottuk és a szervezet ajtóit és ablakait ezzel díszítettük. Köszönjük a remek ötletet, Németh Magdika. Nagyon jó hangulatú „csajos” délután volt, jókat beszélgettünk és volt sok móka és kacagás. Már nagyon várjuk a következő kézműves programunkat. Köszönjük a megjelentek részvételét és Kosik Mária jelnyelvi tolmácsunk munkáját. Akadálymentesített programunk a SINOSZ SzÉP keretein belül valósult meg.

Programajánló: 2019. december 13-án, pénteken, 16:00-tól családi karácsonyi és Mikulás-ünnep lesz a SINOSZ Szolnok Megyei Szervezetében. FONTOS! Bejelentkezés szükséges erre a programunkra, melyet december 11-én 12 óráig lehet megtenni Kissné Borbás Henriett megyei titkárnál telefonon/SMS-ben a 06/70/377-5722-es számon, a szolnok@sinosz.hu e-mail címen vagy Pályi Ferencné elnöknél facebook-on, messenger-en, Skype-on.

Teadélután volt Szombathelyen 2019. november 15-én teadélutánt tartottunk a Vas Megyei Szervezetben. A program már hagyománynak számít a Vas Megyei Szervezetnél. Házilag készített zsíros kenyérrel, lilahagymával, süteménnyel, teával, és üdítővel készültünk. Valamint tagjaink is hoztak magukkal sok finomságot. Az előkészületekben segítségemre volt Tóth Csabáné, és Horváthné Németh Gyöngyi. Ezúton is szeretném megköszönni nekik a segítséget. Nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget beszélgettünk. Boldog vagyok, hogy együtt tölthettük a délutánt. Horváth Istvánné megyei elnök


közöss é g i

té r

3 4

Kecskeméten Télapó-ünnepség volt 2019. december 6-án délután 4 órától 6 óráig Télapó-ünnepség volt a SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezet klubhelyiségében. Fél 5-kor megérkezett a Télapó. A gyerekek várták nagyon a Mikulást, várakozás közben színeztek. Egy édes kiscica is részt vett a programon, a gyerekek legnagyobb örömére. Minden gyerek csomagot kapott. Felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezték magukat. Köszönjük mindenkinek, aki eljött. Szép délutánt töltöttünk együtt! Nagyon jó hangulatban telt a SINOSZ SzÉP keretében megrendezett Télapó-nap. Szendi Magdaléna megyei titkár

Adventre készülődve Zemplénben

A SINOSZ Zempléni Helyi Szervezete 2019. december 2-án karácsonyi kézműves foglalkozást tartott a tagjainak. A programot megelőzte az éves taggyűlés, ahol a helyi elnök beszámolt a 2019es évről és elmondta a jövő évi terveit is.

A taggyűlés után meghallgattuk Fekete Ágnest, aki a Vodafone-tól érkezett hozzánk és a SINOSZ flottáról tartott előadást, majd ezután a részt vevő tagok a Vodafone Mikulástól kaptak ajándékot. Ezek után elkezdődött a kézműves fog-

lalkozás, ahol is a tagok adventi koszorút készíthettek, vagy akinek már volt, asztaldíszt készíthetett saját magának, szeretteinek. A program a SINOSZ SzÉP keretein belül valósult meg.


3 5

hŐs ök

&

hArcok

Az Édenkert legendája Az égi és a földi paradicsom, az Édenkert létezésében ősidők óta hitt az emberiség. Az Édenkertet Paradicsomnak is nevezték, az elnevezés a latin paradisus szóból ered, melyet ők a görög paradeiszosz szóból vettek át. Ez a szó körbezárt földdarabot jelent, ebből kiindulva az Édenkertet is zárt helynek képzelték el. Az Éden szó a bibliai értelmezésen túl költői és köznapi értelemben mesés gaz­ dagságú és szépségű térséget is jelent, melyet földi paradicsomnak neveznek. Az Édenkertről szóló legendák számtalan nép kultúrájában megtalálhatók. A különböző népek mondavilága sokat megőrzött az emberiség őstörténetéből. A mezopotámiai, egyiptomi és görög mítoszok szerint az első emberek aranykori állapotban éltek a földön. Halhatatlanok voltak, tökéletes harmóniában éltek egymással és a természettel. A görög mítoszok azt is tudni vélték, hogy ez az aranykor a vízözönnel ért véget mikor minden elpusztult, csak egyetlen emberpár maradt életben. A Paradicsomról szóló legrégebbi monda a suméroktól származik kb. az i. e. II évezredből. Az Éden szó ugyanis sumér eredetű. A sumér Éden a Dilmur monda szerint az istenek lakhelye volt, ahol felkelt a nap, ahol nem ismerték sem a bánatot, sem a betegséget és nem hallatszott „hollókárogás”. A sumér Gigames eposz szerint a főhős eljutott a hegytetőn lévő istenek kertjébe, ahol a fák és a bokrok drágakövektől csillogtak. Gilgames arról is nevezetes, hogy bárkát épített, melyben hajózva túlélte a vízözönt. Az i. e. VIII. században élt görög költő, Homérosz is beszámolt egy világ végén található helyről, melyet Eliziumnak nevezett el. Itt nem volt hó, nem voltak viharos szelek, ahol mindig friss szellő fújdogált. Kortársa Hesziodosz is írt erről

a helyről, felidézve a letűnt aranykort, mikor az emberek békességben és gondtalanul éltek, mint Ádám és Éva a bűnbeesés előtt. Az Éden a Biblia szerint a teremtésmítosz színhelye volt, az a kert, ahol az első emberpár Ádám és Éva megszületett, ahol boldog és tudatlan állapotban éltek, míg a kísértő kígyónak engedve ettek a tudás fájának gyümölcséből, ezért Isten kiűzte őket onnan. A Teremtés könyvének az a része, amely elbeszéli Ádám és Éva teremtését, bűnbeesését és kiűzetését a földi paradicsomból a zsidó és keresztény hitvilágban fontos szerepet játszik. A Teremtés könyve szerint ültetett az Úristen egy kertet az Édenben keleten. Sarjasztott a termőföldből mindenféle fát, melyek bőséges termést adtak és a kert közepébe elhelyezte az élet fáját, a jó és a rossz tudásának fáját, melynek a gyümölcséből Ádám és Éva nem fogyaszthattak. A kertet pezsgő vizű folyó szelte át, mely a kertet elhagyva négy ágra szakadt, a Tigrisre, Eufráteszre, Gilonra és Pisonra. A négy folyó azt a jelentést hordozta, hogy a kereszténység a világ négy táján elterjedt. A kert, mint elbűvölő környezet az iszlám vallásban is jelen van, de a Korán szerint az Édenkert nem a földön, hanem a mennyben található. A Korán azt tanította, hogy az Allahnak tetsző életet élő muszlimok haláluk után jutalmul a túlvilágon olyan kertben élhetnek, ahol szökőkutak csörgedeznek, ahol víz, tej, és mézpatak csordogál, és paradicsomi húrik szolgálják fel ezüsttálcákon a finom falatokat. Addig is míg a Paradicsomba kerülnek, az iszlám építészek és a tudósok azzal foglalkoztak ,hogy idilli kertek építésével megteremtsék a Paradicsomot a földön is. Keresztények viszont megszállottan keresték az Édenkert helyét egészen

a középkorig. A Teremtés könyvéhez vis�szanyúlva próbálták megtalálni a kulcsot az Éden megtalálásához. Mezopotámia tűnt elsődleges kiindulási helynek, ahol a Tigris és Eufratesz folyók ma is megtalálhatók, de a Pison és Gilon helyét hiába keresték nem sikerült fellelniük. Jeruzsálemet, és Golgotát (ahol Jézust keresztre feszítették) is számításba vették, de itt sem jutottak eredményre. Az Éden hiábavaló keresését feladva a keresztények is megpróbálták a Paradicsomot újrateremteni a földön. Gyönyörű botanikus kerteket hoztak létre, Párizsban Padovában, Oxfordban ,ahol a világ négy tájáról származó virágokat, fákat bokrokat ültettek el, négynegyedes elrendezésben, ami az élet négy folyóját és a négy világrészt jelképezte. A mi Mátyás királyunk is jeleskedett a kertkultúra meghonosításában Visegrádi palotakertjét a középkori Európa legelbűvölőbb kertjének tartották. Úgy emlegették, hogy az az égi paradicsom földi mása. Az Éden ma, az ősi aranykort jelenti, melyet az írók, költők és festőművészek próbálnak műveikben visszavarázsolni. A jelen gondjai elől egy paradicsomi világba szeretne ma embere is elmenekülni, ahol béke van, jólét és szeretet. A bibliai teremtéstörténetben a Paradicsom szó, nemcsak a hajdani Éden kertet, mint földrajzi helyet jelenti, hanem az Istennel való bensőséges találkozás helyszínét is, a Mennyországot. Sokan állítják azonban, hogy a Paradicsom és Mennyország nem ugyanaz a hely. A Paradicsomot tulajdonképpen a Mennyország előszobájának tekintik. A Mennyország az Isten, Jézus és angyalainak lakhelye, ahol az utolsó ítélet után minden megváltott lélek összegyűlik és megpihen. Dr. Pánti Irén


s port

3 6

Válogatott: hallássérült fiatalok kísérték a csapatot Az Ezüstcipő hallássérült fiatalok focisuli növendékei kísérték ki a magyar labdarúgó-válogatott tagjait a pályára az Uruguay elleni felkészülési mérkőzésen, november 15-én, pénteken a Puskás Aréna pályaavatóján. Az Ezüstcipő alapítvány emblematikus alakja öt magyar európai ezüstcipős, Dunai II Antal, Várady Béla, Fekete László, Fazekas László és Nyilasi Tibor – ifj. Fekete László, a focisuli vezetője szerint

a csapatok bevonulásakor az öt legendás labdarúgó sikereire is emlékezhettek a szurkolók. (Ketten, Várady és Fekete már nem lehetnek közöttünk – A szerk.) Ifj. Fekete László hozzátette, hálával tartoznak a Magyar Labdarúgószövetségnek, hogy a Grassroots labdarúgás szellemiségét szem előtt tartva az esélyegyenlőség megteremtése érdekében elérhetik az eseményt. www.nemzetisport.hu

A Hallássérült csapat nyerte a Curling Magyar Kupát Kedves sportbarátok! Óriási gratuláció a férfi curling csapatunknak! Megnyerték a Curling Magyar Kupát! Tudtommal a magyar sport történetében még nem fordult elő, hogy az ép sportolók versenyrendszerében fogyatékossággal élő vagy hallássérült sportolók csapata Magyar Kupát nyerjen! Nem szegregált versenyrendszerben. Az épek versenyrendszerében! A női csapatnak is gratula, 7. helyen végeztek. 12 csapat nevezett be.

Az elért eredmény is mutatja, ha a Téli Siketlimpiára készülő csapataink edzőt kapnak, rendesen készülnek, edzenek, edzenek, akkor ez eredményt is hoz. Remélem, a Téli Siketlimpián is jó eredményt fognak elérni! Hajrá magyar siket curlingcsapatok! Jó felkészülést! dr. Tapolczai Gergely Hallássérültek Sportszövetségének Facebook oldala

Edzőtáborral készült Tulcsik Melinda a Téli Siketolimpiára Utolsó jelentkezésünk óta szorgalmasan készültünk. Októberben kéthetes edzőtáborunkon előbb slalomot, majd főleg óriást és super g-t edzettünk hol ideális, hol keményebb körülmények között. November második felében a Siketlimpia helyszínére tervezett versenyeket céloztuk meg edzésként, de a dél-tiroli hóhelyzet áthúzta számításainkat. Végül is két napot Dachsteinen edzettünk, majd Bormioba utaztunk. Az ott megrendezett verseny első két napján Melinda mind a férfiak, mind a nők pályáján előfutó-

ként szerepelt, ami kitűnő edzés lehetőség volt versenykörülmények között. A következő napon megrendezett FIS CIT slalom versenyen a puha hónak köszönhetően a pálya igen hamar kikádasodott, a 80 fős mezőnyből a két menetben nagyon sokan kiestek. Az 55-ös rajtszámmal induló Tulcsik Melinda végül a 26. helyen végzett. Edzőtáborunkat 2 napos super-g edzéssel zártuk az osztrák Silian mellett, ahol a Szőllős testvérek edzéséhez csatlakozhattunk. Ezzel véget ért a felkészülési

időszak, indulhat a Siketlimpia! Köszönjük a Magyar Hallássérült Sport­ szövetségnek, a Magyar Sí Szövetségnek, valamint állandó támogatóinknak, hogy lehetővé tették Melinda felkészülését. Köszönet a magyar ifi válogatottnak, Rea Hraskinak és a Nivelco Team-nek, hogy edzéseikhez csatlakozhattunk! Köszönet a DasWeltAutonak, hogy utazásaink kényelmét egy remek VW Multivannal biztosította! Hungarian Deaf Ski Team Facebook oldala


3 7

s p ort

Alpesi sí és curling csapataink indulnak a Téli Siketolimpiára 2019. december 12.-21. között kerül sor a XIX. Téli Siketlimpiára Olaszországban. (honlapja: http:// www.deaflympics.com/games/2019-w). A magyar hallássérült csapat 2 sportágban képviselteti magát: alpesi sí és férfi/női curling. December 9-én indul a magyar csapat, előtte letették a siketlimpiai esküt. Az eskütétel helyszíne a világ legszebb Parlamentje volt. A Gobelin-teremben beszédet mondott dr. Tapolczai Gergely MHSSZ elnök, dr. Szabó Tünde sportért felelős helyettes államtitkár, Szabó László MPB elnök, pohárköszöntőt mondott Urr Anita MPB főtitkár. Megtisztelte az eseményünket jelenlétével: Miklós Edit, a Magyar Sí Szövetség elnöke, dr. Bukta Zsuzsanna, a Magyar Curling Szövetség elnöke. Eljött a Nemzet Sportolója, Weltner Györgyné is. Eljött a magyar siketsport egyik nagy öregje, Pányi Béla is, akinek átadhattam az EDSO sporttörténelmi kiadványát, bemutatva az európai siketsport múltját és jelenét. Az eskü szövegét Heidum Bernadett, (háromszoros olimpikon, olimpiai 4. helyezett, a rövidpályás gyorskorcsolya első magyar Európa-bajnoka

(női 3000m váltóban)) mondta elő. Ne feledjük, hogy a magyar egyetemes sport első Európa-bajnoka a hallássérült Földváry Tibor volt, aki az 1895. évi budapesti műkorcsolya EB-n szerzett aranyérmet. És az ő sikere inspirálta Hajós Alfrédot, hogy ő is bajnok legyen, így lett a magyar sport első olimpiai bajnoka Athénban 1896-ban. Mindenkinek köszönjük a részvételt. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Hallássérültek Sportszövetsége

Hallássérültek sikerei a vecsési asztalitenisz Káposzta kupán November 10.-én, vasárnap egy halló versenyen bizonyított 2 válogatott versenyzőnk. Budavári Attila nem tudott részt venni a siket OB-n, ezért Fekete Zsuzsával gyakorlásképpen indultak a Vecsési Káposzta kupán. Nagyon sok versenyző gyűlt össze a férfiaknál, a nőknél pedig 10 nő mérte össze tudását. A férfi és a női mezőnyben is indultak NB1-es játékosok, a legmagasabb osztályból: a női extra ligából két hölgy, illetve a Paraválogatottból is két játékos. Nagyon szép eredmény született ezen a halló versenyen! Fekete Zsuzsanna – aki jelenleg a hallássérültek világranglistáján az előkelő

9. helyet foglalja el – megnyerte a női egyéni versenyszámot, és női párosban is tarolt Bicsák Bettinával (parasportoló), megelőzve az extraligában játszó párost is. Vegyespárosban Budavári Attilával bronz­ érmet és egy szép győzelmet is elköny­ velhetnek magunknak: a paraválogatott Pálos Péter–Bicsák Bettina kettős ellen. Budavári Attila egyéniben csoportjából továbbjutva a főtáblán kikapott a para­ válogatott 3x-os Világ- és Európa-bajnok, valamint paralimpiai bajnok Pálos Pétertől. Egy nagyon eredményes hétvégét tudhat maga mögött a két válogatott versenyzőnk!

Gratulálunk! Hallássérültek Sportszövetsége


h itél et

3 8

Az ajándék

Kedves Testvérek! Emlékszünk még, hogy mit tettünk azokkal az ajándékokkal, amikkel tavaly karácsonykor leptek meg bennünket? Milyen érzéseket váltottak ki belőlünk? Örömmel büszkélkedtünk vele, vagy betetettük a szekrény mélyébe? Esetleg továbbajándékoztuk? Jézus Krisztus karácsonykor önmagát ajándékozta nekünk, azzal, hogy noha Isten volt alázatosan emberré lett. Emberi természetet öltött, hogy tudja, maga köré gyűjtsön bennünket. Mihez kezdünk az Ő ajándékával? Hálát adunk érte? Krisztushoz igazítjuk-e az életünket? Jézus ajándéka: önmaga. Hálát úgy adunk, ha megtesszük amit kér tőlünk. Ha is merjük őt az evangéliumokból, akkor halljuk a szavait a lelkiismeretünkben. S ezzel el életünket is hozzá alakítjuk.

S ezáltal a karácsony nem a vásárlásról szól, nem pusztán egy ajándéktárgy a többi mellé a polcon, hanem megfogható és egyben megfoghatatlan. Megfogható, mert ahogy Jézus magát adta én is adok valakinek valamit. De a mosoly aminek kíséretében adom, és az öröm, amivel a másik kapja megfoghatatlan. Ez misztérium. A szeretet misztériuma. „De mint a szívünkben lakó isteni szikra, tiszta szeretet: a megtestesült Isten is csak szinte észrevétlenül léphetett közénk. Igaz: kicsiny, mérhetetlenül kicsiny fény ez – de reális.” – írja Pilinszky János 1967-ben. S ez a fény ott volt közel 2000 évvel ezelőtt, birodalmak bukásánál, két világháborúban, s hisszük, hogy a jövőben is. Kívánom, hogy éljék át, hogy valaki önmagát ajándékozta karácsony szentestéjén nekünk. S akkor ezt az ajándékot sosem veszíthetjük el. Szeretettel: Bacsa Dávid atya


3 9

t á rs kereső

162/50 éves, jól beszélő, siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hallássérült lánnyal, 46–48 éves korig. Budapesti és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „RÓZSASZÁL”

37 éves, egyedülálló, hallássérült fiatalember vagyok, sajnos elvált. Apukámmal élek, Budapesten lakom. Szeretnék megismerkedni hozzám illő siket vagy nagyothalló lánnyal. SMS: 06-20/ 338-19-73

55 éves, fiatalos nagyothalló nő vagyok. Keresem hozzám illő, nagyothalló, komoly, intelligens társamat. Budapest-Komárom megyeiek előnyben. Mobil: 06-70/ 238-26-37

Igazi társat keresek. Tibor vagyok, 36 éves hallássérült. Szeret­nék hosszútávú, komoly kapcsolatot 25 és 45 éves kor közötti nőkkel. Gyermek nem akadály! Saját gyermekem van! Mobil:06-30/ 601-25-64 (csak SMS) E-mail: kajaritibormtz@gmail.com

50 éves, 178/95, hallássérült szolnoki férfi vagyok. Megismer­kednék hasonló korú hölggyel, aki megbízható, becsületes partnerre vágyik. Hobbim a kertészkedés. SMS: 06-30/ 844-53-78

175/85/56 éves, hallássérült elvált férfiként keresem hozzám illő élettársamat, 50-56 éves korig, csinos hölgy személyében. SMS: 06-30/ 243-73-02

A nevem József, 30 éves vagyok. Budapesten élek, bőrdíszművesként dolgozom. Káros szenvedélyeim nincsenek, tetoválásom sincs. Hobbim a fonaltechnika, horgolás, kötés, ke­reszt­szemes hímzés stb. Keresek korban hozzám illó lányt feleségnek vagy élettársnak. Hallássérült vagyok, de rendesen beszélek, írok, olvasok, és a jelnyelvet is ismerem valamennyire. Nem baj, ha te is ismered. Elérhe­ tő­ ségeim: facebook, skype, viber, messenger live beszélgető­prog­ramokon Ardai József néven. Fényképet SMS-ben küldök kérésre. SMS: 06-70/ 234-75-81 E-mail: ardaijozsef@gmail.com Tóbiás Ferencné vagyok. Létavértesen lakom. 68 éves vagyok, már 11 éve özvegy, azóta egyedül élek. Szeretnék megismerkedni 165-170 cm magas, rendes, hozzám illő férfival, aki nem iszik. Szép, rendezett lakásom van, csak egy jóravaló társat keresek. Jelige: „ERZSIKE” 37 éves, szegedi siket férfi komoly kapcsolat céljából várja hasonló jelnyelvet ismerő siket lány jelentkezését, 28-39 éves korig. Keresek aranyos lányt, aki tud jelelni és hozzám költözne. Vidám természetem van. Ápolt vagyok, jószívű, rendes. Szeret­nék tartozni valakihez és vágyom gyermekre. Szeretnék egy gyereket. Nagyon hiányzik a kiscsalád. SMS: +36-70/566-4482 E-mail: kovbalazs2009@freemail.hu 179/60/63 éves, hallókészülékkel jól halló és telefonálni tudó özvegy férfi megismerkedne hasonló tulajdonságú, korban hozzá illő, őszinte nővel. Szigetszentmiklóson lakom. Jelige: „Bizalom” Tel: 06-20/ 374-69-00 52 éves, 173cm, barna hajú, szemüveget viselő, hallókészülékkel tökéletesen halló férfi keresi hasonlóan jól beszélő és hallókészülékkel jól halló társát. Szociális gondozó, ápoló és gyógymasszőr vagyok. Hobbim a kerékpározás. 35–53 év közötti hölgyek jelentkezését várom, gyerek nem akadály. Tel: 06-30/ 846-78-24 28 éves, hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni 25-28 éves, siket vagy nagyothalló lánnyal. Nem iszom, nem dohányzom. Jelige: „GYÁL” Nagy Zoltán vagyok, Nyíregyházán lakom, egyedülálló és 38 éves vagyok. Sajnos születéskor kaptam egy agyvérzést, amitől megsérült a beszédközpontom, ezért vagyok beszédhibás, de meg lehet érteni, amit mondok. Keresek korban hozzám illő társat, csak nyíregyházi legyen. E-mail: nagyzolika@index.hu Intelligens, normális, aranyszívű, kedves, vicces pasi vagyok, aki nagy állat- és természetbarát. Szeretek olvasni, rajzolni, kirándulni, lovagolni, íjászkodni. Ezen kívül családcentrikusnak tartom magam, nagyon házias vagyok. Őszinte, hűséges és odaadó vagyok. A többit később! E-mail: kelemenxjanek@hotmail.com Szeretnék megismerkedni egy hallássérült lánnyal. E-mail: sandor.sandor1975@gmail.com Szeretnék megismerkedni egy nagyothalló, hallókészüléket viselő hölggyel. Szintén hallókészüléket viselek. 37 éves vagyok. Székesfe­hér­váron élek, és itt is dolgozom. Magas­sá­gom 172 cm, súlyom 65 kg, szemem kék, hajam rövid, barna. ALAP­VE­TŐEN VIDÁM, OPTI­MISTA VAGYOK. Hobbijaim: kirándulás, séta, bicajozás, számítógépezés, filmnézés, főzés. Szeretnék korban hozzám illő lányt találni, gyermek nem akadály. Skype: marci.marci67 E-mail: bandula377@gmail.com 54 éves, nagyothalló fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni korban hozzám illő, nagyothalló lánnyal vagy elvált asszonnyal. Szolnok és Pest megyeiek előnyben. Jelige: „TAVASZ” Cím: Tóth Sándor, 5130 Jászapáti, Akácfa utca 2. Budapesten élő és dolgozó, káros szenvedélyektől mentes 30 éves fiatalember vagyok. Társkeresés céljából megismerkednék 20-35 év közötti nagyothalló vagy siket lányokkal, csak Budapesten lakókkal. E-mail: jozsvard@citromail.hu Jelige: „Remélem, egymásra találunk!” 40 éves, egyedül élő, csinos, elvált nő vagyok. Keresem siket társamat, Bács megyében élek. SMS: 06-20/ 340-80-27 „A lányok angyalok, a lányok angyalok, a férfiak meg mind ördögök. De minden angyal azt várja, hogy elvigye az ördög.” Én is egy angyalt keresek, 42 éves vagyok, káros szenvedélyeim nincsenek, CI-mal jól hallok, a jelnyelvet sajnos nem beszélem. Borsod megyében élek. E-mail: Unalom3@gmail.com Tel: 06-30/ 318-36-37 150/55/65 éves siket nő keres komoly társat 60-65 éves kor közötti férfi személyében. SMS: 06-70/ 516-27-63 175/42 éves, Borsod megyei hallássérült fiú vagyok, keresem társamat 35 körüli hölgy személyében. Káros szenvedélyektől mentes vagyok. Egy gyermek nem akadály. Hajdú-, Szabolcs-, Borsod megyékből várom a hölgyet. SMS: 06-20/ 617-11-10 E-mail: zala444@citromail.hu 46 éves, felsőfokú végzettségű, Bp-en lakó nagyothalló férfi megismerkedne káros szenvedélyektől mentes hölggyel 40 éves korig. SMS: 06/70-583-72-44 E-mail: macifules3@gmail.com

35 éves, budapesti hallássérült fiú keresi 30-35 éves, gyermektelen társát komoly kapcsolat céljából. Budapest és Pest megye környéki hölgy előnyben. Jelige: „Misi-35” 168/66 éves, özvegy, rokkantnyugdíjas asszony vagyok. Szeretnék megismerkedni Hajdú-Bihar- vagy Szabolcs-Szat­már-Bereg megyei környéki, 65-70 éves férfival. Jelige: „LÉTAVÉRTES” 165/50kg/37 éves hallássérült fiatalember vagyok, Vereben (Fejér megyében) lakom. Keresem nagyothalló vagy siket hölgy személyében társamat kapcsolat céljából, 25-35 éves korig. SMS: 06-30/ 616-75-94 46 éves, csávolyi siket férfi vagyok. Komoly kapcsolat céljából várom hasonló, jelnyelvet ismerő siket vagy nagyothalló hölgy jelentkezését, 40–46 éves korig. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-20/ 215-16-91 30 éves, hallássérült, budapesti fiú vagyok. Káros szenvedélyektől mentes, egyedül élek és várom az SMS-t hasonló sorsú lányoktól. Jelige: „Együtt szép az élet” SMS: 06-30/ 517-01-35 161 cm / 47 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hozzám illő lánnyal, 43-45 éves korig. Budapest és környékiek előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” Szeretnélek mihamarabb megismerni. 42 éves, jóképű, független siket fiatalember vagyok. Találjuk meg a boldogságot együtt! Gyermek nem akadály. SMS: 06-30/ 652-53-50 Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, önhibáján kívül elvált, vidéken élő nagyothalló férfi keresi társát, megbízható, becsületes, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig, egy gyermek nem akadály. Jelige: „rózsaszál” Szabolcs megyei városban élő, káros szenvedélyektől mentes siket fiatalember keresi megértő, türelmes, nem dohányzó társát siket, jelelni tudó hölgy személyében, 35-40 éves korig. Jelige: „szerelem” Mátészalkán élő siket férfi keresi társát komoly kapcsolatra. Házias, csendes siket hölgy levelét várja, 38-44 éves között. Fontos a becsület és a megértés. Jelige: „fehér galamb” 176/76/57 éves, szívbeteg, félig nagyothalló, félig siket, csendes, rokkantnyugdíjas elvált férfi vagyok. Szájról olvasni tudok és ismerem a jelbeszédet. Káros szenvedélyem a dohányzás. Főzni és takarítani tudok. Szeretem a tisztaságot. Hasonló adottságú, vagyis hozzám hasonló, illő nagyothalló vagy siket hölgyet, elvált, gyermektelen vagy gyermekét egyedül nevelő élettársat keresek, 50 éves kortól. Később házasság is szóba jöhet. Csak SMS: 06-30/ 312-29-07 Tamás vagyok, 41 éves, 60kg, siket, egyedülálló, jóképű fiú. Nagyon komoly kapcsolat céljából keresem a párom 35-40 év közötti hölgy személyében. Jelige: „Boldogság” 38 éves, nem dohányzó, szeszes italt nem fogyasztó férfi vagyok. Aktívan sportolok, viszont pszichés betegséggel küszködöm. 22 éves, nagyothalló, jól beszélő, sokat csalódott, káros szenvedélyektől mentes, pécsi roma fiú 22-27 év közötti őszinte megértő lányt keres alkalmi kapcsolatra. Külső nem számít. Jelige: „Fogd a kezem és ne engedd el!” SMS: 06-30/ 423-18-53 E-mail: szerelmes1990@citromail.hu 1978-ban hallássérülten született, Békés megyében lakó, Péter­kó nevű, dolgozó nyugdíjas, nagyon jól beszélő férfiként keresem a hozzám illő lányt további napjaim unalmának elűzésére és az édes élet megfűszerezésére… Alkoholt, füstölni valót megvetem, nehezen tűröm. Viszont a természetet imádom… Ha felkeltettem az érdeklődést, írj mailt! Címem: unalom@freemail.hu Zoli, a legkisebb fiú vagyok. Negyvenes, barna, bajuszos, örök vidám, jólelkű. Minden érdekel. Az, hogy siket vagyok, nem zavar, kézzellábbal is beszélek. Jelige: „Mindenképpen megtalállak, szerelmem” Elvált, 52 éves, siket férfi vagyok, keresek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből elvált, siket nőt, 40-50 éves korig, akinek szíve fontosabb, nem a külső. Egy gyermek nem akadály. Jelige: „Rossz egyedül” SMS: 06-70/ 676-33-03 65 éves siket nő vagyok. Keresem jelelni tudó férfitársam, 70 éves korig. Jelige: „Sosem késő” E-mail: sz.marietta80@freemail.hu 36 éves, nagyothalló, jól beszélő pécsi fiú vagyok. Szeretnék megismerkedni hasonló lánnyal. Fényképes levelet várok. Jelige: „Nem jó egyedül” SMS: 06-30/ 670-15-56 50 éves, elvált, hallássérült, jól beszélő férfi keresi megbízható társát. Jelige: „Holdfény” SMS: 06-20/ 961-68-09

Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a HASÉ magazin Társkereső rovatába ingyenesen küldhetnek be hirdetést. Azonos szövegű hirdetést csak három egymást követő lapszámban jelentetünk meg a hirdetési felület korlátozott terjedelme miatt. Megértésüket köszönjük! Bővebb információ: Molnár Aurélia, SINOSZ titkárság. Tel: 06-1-351-0434 / 19 mellék. E-mail: info@sinosz.hu

46 éves, egyedülálló, nyugdíjas, dolgozó nő vagyok Komárom megyéből. Keresem társamat, aki nem dohányzik, kölcsönös szimpátia esetén idővel összeköltözhetünk. Jelige: „Várom a párom” SMS: 06-70/ 367-25-11 37 éves hallássérült fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, kedves lánnyal. Jelige: „Boldogság” E-mail: darling14@citromail.hu 180/83/38 éves hallássérült egyedülálló férfi szeretne megismerkedni egy kedves, vidámságot kedvelő független romantikus, káros szenvedélyektől mentes hölggyel, 23-35 éves korig. Egy gyerek nem akadály. Jelige: „Szép az élet” 172/70/38 éves egészségügyi dolgozó vagyok. Független, gyermektelen, jól beszélő, korban hozzám illő, hallássérült lányt keresek, aki Budapesten hozzám költözne kölcsönös szimpátia esetén. Legyen nem dohányzó; a hűség, a bizalom és a megbecsülés jellemezze, csak komoly kapcsolatot keresek. E-mail: bobi002@citromail.hu Tel: 06-20/ 452-75-79 Jelige: „Ketten az úton” 27 éves nagyothalló fiú vagyok. Nem dohányzom, nem iszom, saját vidéki házam van. Független, komoly gondolkodású, jó kedvű, megbízható hallássérült lányt keresek. Jelige: „Ilyen az élet” SMS: 06-30/ 940-28-97 E-mail: podolszkij@gmail.com 35 éves, 173/55 vagyok, nem iszom, szeretnék megismerkedni hasonló korú lánnyal. Nagyon várom, hogy írj SMS-t: 06-30/ 616-75-94 Jelige: „Várok rád ” 190/88/30 éves vagyok, káros szenvedélyektől mentes. Komoly kapcsolat reményében ismerkednék egy kedves, aranyos lánnyal, aki egy megbízható, hűséges férfira vágyik, úgy 25-35 korig. Ha lehet, Szabolcs- és Hajdú megyéből. SMS: 06-70/ 626-88-38 Jelige: „Komoly kapcsolat reménye” 37 éves siket férfi vagyok, keresek egy vidám, jó kedélyű, megértő hallássérült hölgyet, 25-42 éves korig komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. SMS: 06-30/ 346- 99-74 E-mail: halmicsatolo@hotmail.com 47 éves, várpalotai nagyothalló férfi vagyok. Továbbra is keresem jó természetű, nem dohányzó hölgy társaságát Veszp­ rémből, Várpalotáról, Székesfehérvárról vagy Buda­­pest­ről. SMS: 06-30/ 753-41-76 37 éves hallássérült fiatalember vagyok, vidéken élek, hobbim a kertészkedés. Ismerkednék hasonló korú és érdeklődésű lánnyal. Jelige: „KAPCSOLAT” E-mail: toroklaci16@freemail.hu SMS: 06-20/ 439-58-25 30 éves nagyothalló fiatalember 22-30 éves korú nagyothalló hölgyet keres komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/ 373-84-85 165/61 éves hallássérült nő megismerkedne korban hozzáillő, hallássérült, nőtlen vagy elvált, komoly gondolkodású hallássérült férfival. Jelige: „Hűség egymásért” SMS: 06-30/ 820-21-14 55 éves, elvált, hallássérült, Békés megyei, dohányzó, egyedül élő férfi keres 50 év körüli hallássérült hölgyet (Békés-, Hajdú-Bihar-, Szolnok megyéből). Jelige: „Őszi Nárcisz” SMS: 06-30/ 845-12-00 Dorogi srác vagyok. Komoly kapcsolat céljából keresem társam, 2237 éves korig. Jelige: „Igazság és szívből” 36 éves, elvált siket férfi vagyok. Szeretnék komoly és normális kapcsolatot 22-42 éves kor közötti siket vagy nagyothalló nővel vagy elvált asszonnyal. E-mail: suzukijola@hotmail.com SMS: 06-30/ 346-99-74 43 éves, jó megjelenésű, elvált, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes siket férfi vagyok. Kelebiában lakom. Keresek komoly kapcsolat céljából társat 30-36 éves kor közötti nő személyében. SMS: 06-30/ 213-33-86 162/50 éves, jól beszélő siket fiatalember vagyok. Szeretnék megismerkedni hallássérült lánnyal. 46–48 éves korig. Budapest környéke előnyben. Fényképes levelet várok. Jelige: „Baráság”

Kedves Olvasóink, Tagjaink, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel, a SINOSZ honlapjának Társkereső oldalán továbbra is ingyenesen, egyszerűen hirdethetnek. Megújult honlapunkon fényképes hirdetésre is van lehetőség! További tudnivalók ( jelnyelven is), ill. hirdetés feladása: sinosz.hu/tarskereso


„SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK!” MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TÁMOGATJA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HONFITÁRSAINKAT! Az infokommunikációs akadálymentesítési pályázat közel 380 ezer fogyatékossággal élő honfitársunknak teszi könnyebbé az életet.

4 Mrd Ft

A GYOD összege 2019. január 1-jétől bruttó

100 000 Ft Az intézkedés több mint 18 ezer családot érint.

Nőtt a foglalkoztatási támogatás, 2019-ben már 365 akkreditált munkáltató részesül bérköltség-támogatásban:

42 Mrd Ft Emelkedett az ápolási díj. Az intézkedés

33 ezer családot érint.

Új és használt gépjárműszerzési támogatás mozgáskorlátozottak részére.

5500 db 420 millió Ft támogatás a jelnyelvi tolmácsszolgáltatások évenkénti működésére.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

2x

Segítőkutya-kiképzés támogatása

25,3 millió Ft 2017

45,3 millió Ft 2019

Duplájára emelkedett a fogyatékosügyi szervezetek költségvetési támogatása: 2010-ben 522 millió Ft, 2019-ben

1,114 Mrd Ft

Nőtt a megváltozott munkaképességű honfitársaink foglalkoztatási aránya: 2011-ben 18% volt, 2019-ben

41,6% Megújult a Vakok Állami Intézetének budapesti központja, és átadták az új tatai központot is.

1+1,3 Mrd Ft