Vår siffervärld 3A Utdrag

Page 1


www.sets.fi Redaktör: Maria Palmén Grafisk form: Maija Hurme Ombrytning: Maija Hurme, Nanne Nylund och Fredrika Ottosson Illustratör: Anna Härmälä Omslag: Maija Hurme och Fredrika Ottosson Omslagsbild: Anna Härmälä Första upplagan 2020 © 2020 Maria Ahlberg, Johanna Store och Schildts & Söderströms Kopieringsförbud Det här verket är en kombinerad arbets- och lärobok. Verket är skyddat av upphovsrättslagen (404/61). Det är förbjudet att fotokopiera, skanna eller på annat sätt digitalt kopiera sidor i arbetsboken eller delar av dem. Det är förbjudet att fotokopiera, skanna eller på annat sätt digitalt kopiera textsidor eller delar av dem utan tillstånd. Kontrollera om läroanstalten har gällande licenser för fotokopiering och digitala licenser. Mer information ges av Kopiosto rf, www.kopiosto.fi. Det är förbjudet att ändra verket eller delar av det. ISBN 978-951-52-4956-2


Schildts & Söderströms

Vå R

sifFeRvärLd sifFeRvärLd NAMN:

Författare Maria Ahlberg Johanna Store Illustratör Anna Härmälä 1


Innehåll

Kapıtel 1

Kapıtel 2

AddItion och subtraktIon

MultiplIkation

Lektioner: 1. Addition och subtraktion 2. Addition 0–20 3. Subtraktion 0–20 4. En obekant term 5. Addition 0–100 6. Subtraktion 0–100 7. Addition med uppställning 8. Subtraktion med uppställning 9. Subtraktion i två steg 10. Jämför tal 11. Textuppgifter 12. Självutvärdering

Lektioner: 13. Vad är multiplikation? s. 58 14. Tvåans och tians tabeller s. 62 15. Treans tabell s. 66 16. Fyrans tabell s. 70 17. Femmans tabell s. 74 18. Sexans tabell s. 78 19. Sjuans tabell s. 82 20. Åttans tabell s. 86 21. Nians tabell s. 90 22. Öva tabellerna s. 94 23. Räknesättens ordningsföljd s. 98 24. Multiplikation med uppställning s. 102 25. Multiplikation med uppställning med minnessiffra s. 106 26. Multiplikation med uppställning med flera minnessiffror s. 110 27. Textuppgifter s. 114 28. Självutvärdering s. 118

s. 8 s. 12 s. 16 s. 20 s. 24 s. 28 s. 32 s. 36 s. 40 s. 44 s. 48 s. 52

4


Kapıtel 3

Kapıtel 5

DIvision

Lektioner: 29. Multiplikation och division 30. Dela jämnt 31. Täljaren är obekant 32. Nämnaren är obekant 33. Nämnaren är 10 34. Öva division 35. Dela upp täljaren 36. Kort division 37. Division med rest 38. Mer division med rest 39. Kort division med rest 40. Räknesättens ordningsföljd 41. Textuppgifter 42. Självutvärdering

RepetItion Lektioner: 50. Repetera addition och subtraktion 51. Repetera multiplikation 52. Repetera division

s. 124 s. 128 s. 132 s. 136 s. 140 s. 144 s. 148 s. 152 s. 156 s. 160 s. 164 s. 168 s. 172 s. 176

Kapıtel 4 Programmering Lektioner: 43. Upptäck mönster 44. Hitta vägen 45. Knäck koden 46. Hitta felet 47. Blockprogrammering 48. Maskinspråk 49. Självutvärdering

s. 182 s. 186 s. 190 s. 194 s. 198 s. 202 s. 206

5

s. 210 s. 214 s. 218


2. MultiplIkation Jag lär mig multiplikationstabellerna 1–10. Jag lär mig räkna multiplikation med uppställning.

56


57


MÅL: Jag lär mig förstå begreppet multiplikation.

13. Vad är multIplIkation? Man kan räkna 2 + 2 + 2 + 2, eller 4 ⋅ 2.

Eller 4+4 alltså 2 ⋅ 4.

MULTIPLIKATION faktor

faktor produkt

2 ⋅ 7 = 14

Vilka additioner och multiplikationer bildar additioner

multiplikationer

äpplena? morötterna?

1. Skriv additioner och multiplikationer till bilderna. additioner

multiplikationer

3+3=6

2⋅3=6

2+2+2=6

3⋅2=6

58


2. Skriv multiplikationen och produkten. = 3 ⋅ 6

a. 6 + 6 + 6

= 18

b. 5 + 5 + 5 + 5 =

=

c. 9 + 9 + 9 + 9 +9

=

=

d. 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 =

+5

+5

=

3. Skriv additionen och summan.

+5

a. 5 ⋅ 6 =

=

b. 7 ⋅ 2 =

=

c. 2 ⋅ 1 =

=

d. 0 ⋅ 10 =

=

+5

+5

4. Rita en bild till multiplikationen. a. 2 ⋅ 9

b. 7 ⋅ 5

+5

+5

+5

KLURING På ängen står tre älgar, fyra tranor och fem rådjur.

+5 a. Hur många ben finns där sammanlagt?

st.

b. Hur många vingar finns där sammanlagt?

st.

c. Hur många klövar finns där sammanlagt?

st.

59

5


5. Förena rätt. a. 3 + 3 + 3

5 ⋅ 3 15

3 + 3 + 3 + 3 + 3

3 ⋅ 5

9

5 + 5 + 5

3 ⋅ 3 15

b. 4 + 4

4 ⋅ 3 16

3 + 3 + 3 + 3

4 ⋅ 4

9

4 + 4 + 4 + 4

2 ⋅ 4 12

3 + 3 + 3

3 ⋅ 3

8

c. 6 + 6 + 6 + 6

3 ⋅ 6 24

6 + 6

6 ⋅ 5 30

6 + 6 + 6

4 ⋅ 5 20

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

5 + 5 + 5 + 5

2 ⋅ 6 12 4 ⋅ 6 18

6. Vilken faktor saknas? a. 7 ·

= 14

b.

⋅ 5 = 15

60

c. 4 ⋅

= 28

d. 5 ·

= 40


8. Lista ut värdet på varje frukt.

7. Fem tärningar visar tre prickar var. Rita och skriv multiplikationen. Räkna ut produkten.

+

=

+

·

=

·

= 9

+

=

Multiplikationen: =

Produkten:

Hur klarade du den här lektionen?

1

2

=

3 4

5

6

7 8

Det var knepigt!

=

9 10 Utmärkt!

TRÄNA 9. Skriv multiplikationen och produkten. a. 3 + 3 + 3 + 3 =

=

b. 9 + 9 + 9 =

=

10. Skriv additionen och summan. a. 5 ⋅ 7 =

=

b. 6 ⋅ 2 =

=

11. Fundera tillsammans! Hur många tassar har tolv harar tillsammans? Skriv multiplikationen och räkna ut produkten.

61

Svar:

tassar


MÅL: Jag lär mig tvåans och tians tabeller.

14. Tvåans och tians tabeller

! I TVÅANS TABELL är produkten alltid ett jämnt tal.

I TIANS TABELL

är sista siffran i produkten alltid 0.

Vilka multiplikationer hittar du i bilden? Ringa in dem och skriv ut dem på raderna.

1. Rita och skriv hur Zeta hoppar längs tallinjen.

a. 0

5

10

15

20

b. 50

0

62

100


2. Räkna. a. 2 ⋅ 2 =

b. 3 ⋅ 2 =

c. 4 ⋅ 2 =

d. 5 ⋅ 2 =

10 ⋅ 2 =

4 ⋅ 2 =

6 ⋅ 2 =

8 ⋅ 2 =

3. Räkna. a. 2 ⋅ 10 =

b. 3 ⋅ 10 =

c. 4 ⋅ 10 =

d. 5 ⋅ 10 =

10 ⋅ 10 =

4 ⋅ 10 =

6 ⋅ 10 =

8 ⋅ 10 =

4. Hur många? Skriv först additionen och sedan multiplikationen. a. +

+

=

=

+

=

=

b. +

+

+

KLURING Skriv in talen 2, 4 och 10 så att uträkningarna blir rätt. ⋅ 5 =

·

⋅ 8 =

·

= 1

= =

63


5. Fyll i de tal som fattas i multiplikationsrutan. 10

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 7 7 14

21 28 35 42 49 56 63 70

6 6 12

18 24 30 36 42 48 54 60

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 4 4 8

12

16 20 24 28 32 36 40

3 3 6

9

12 15 18 21 24 27 30

2

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10

⋅ 1 2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

6. Vilket tal saknas? a. 6 ⋅ 2 =

b. 8 ⋅

= 16

c.

=8

7 ⋅

⋅2=4

4 ⋅

⋅ 2 = 20

⋅2=6

b.

⋅ 10 = 60

c. 2 ⋅

⋅ 2 = 10 = 14 ⋅ 2 = 18

7. Vilket tal saknas? a.

⋅ 10 = 40

5 ⋅ 10 ⋅ 10 =

= 50

= 80

⋅ 10 = 30

⋅ 10 = 70

⋅ 10 = 90

8 ⋅

= 20

64


8. Skriv multiplikationen och produkten. a. 2 + 2 + 2

3⋅2

=

=

2 + 2 =

=

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

=

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

=

=

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

=

b. 10 + 10 + 10 + 10

=

=

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 =

=

10 + 10 + 10 =

=

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 =

=

10 + 10 + 10 + 10 + 10 =

=

Hur klarade du den här lektionen?

1

2

3 4

5

6

7 8

Det var knepigt!

9 10 Utmärkt!

TRÄNA 9. Räkna. a. 10 ⋅ 2 =

10 ⋅ 1 =

b. 2 ⋅ 9 =

10 ⋅ 5 =

2 ⋅ 5 =

2 ⋅ 2 =

10 ⋅ 3 =

2 ⋅ 7 =

2 ⋅ 8 =

2 ⋅ 3 =

10 ⋅ 8 =

10 ⋅ 10 =

10. Fundera tillsammans! Skriv multiplikationen och räkna. a. Hur många händer finns det sammanlagt i din familj?

b. Hur många fingrar finns det sammanlagt i din familj?

Svar:

händer.

Svar: 65

fingrar.


15. Treans tabell

MÅL: Jag lär mig treans tabell

3, 6, 9...

Jag vill köpa två glassar. 2 ⋅ 3 € = 6 €. Tack!

Skriv multiplikationen och räkna. Hur mycket kostar fem glassar?

Hur många lökar finns det i marknadsståndet?

Svar:

Svar:

lökar

2. Rita och skriv hur Zeta hoppar längs tallinjen.

0

10

20

66

30


3. Räkna: a. 6 ⋅ 3 =

b. 7 ⋅ 3 =

c. 3 ⋅ 1 =

d. 5 ⋅ 3 =

3 ⋅ 2 =

3 ⋅ 9 =

8 ⋅ 3 =

3 ⋅ 10 =

3 ⋅ 3 =

9 ⋅ 3 =

3 ⋅ 4 =

3 ⋅ 8 =

4. Vilken faktor saknas? a. 3 ·

= 21

b. 3 ·

= 12

c.

· 3 = 15

3 ·

= 27

3 ·

= 24

· 3 = 6

3 ·

= 9

= 3

· 3 = 27

3 ·

= 18

3 ·

= 30

· 3 = 18

5. Lista ut värdet på de olika grönsakerna. ⋅

=

⋅ –

+

+

= = 27

KLURING Vilket tal tänker Moffa på? – Talet finns i treans tabell. – Det är ett jämnt tal. – Om du multiplicerar talet med två så finns också den produkten i treans tabell. – Entalen är dubbelt så många Svar: som tiotalen. 67


6. Räkna. Skriv rätt bokstav i rutan. a. 2 ⋅ 7 =

b. 3 ⋅ 5 =

c. 3 ⋅ 4 =

3 ⋅ 5 =

8 ⋅ 2 =

3 ⋅ 10 =

6 ⋅ 2 =

3 ⋅ 7 =

5 ⋅ 2 =

3 ⋅ 2 =

5 ⋅ 3 =

2 ⋅ 3 =

9 ⋅ 3 =

2 ⋅ 5 =

2 ⋅ 9 =

4 ⋅ 3 =

6 ⋅ 3 =

3 ⋅ 6 =

6=A

9=P

12 = T

15 = E

18 = S

24 = I

27 = Ä

8=O

10 = L

14 = Z

16 = R

21 = H

25 = K

30 = G

7. Färglägg tassarna. = produkter i treans tabell

= produkter i tvåans tabell

14

3

12

16

27

18

= produkter i både tvåans och treans tabell

8

5

7

15

9

11

17

13

8. Piko köper bröd i butiken. Hur många bröd köper han om uppköpet kostar 15 €? Svar:

27 €? bröd.

Svar:

12 €? bröd.

68

Svar:

bröd.

3€/s t.


9. Glasstruten kostar 1 € mer än glasspinnen. Lista ut prisen.

a.

b.

c.

13€

17€

9€

€.

€.

€.

€.

€.

€.

Hur klarade du 1 2 3 4 den här lektionen? Det var knepigt!

5

6

7 8

9 10 Utmärkt!

TRÄNA 10. Dra streck från mittpunkten till alla de tal som finns i treans tabell. 3

18

4

5

24

20

14

12

16

8

29

25

7

9

10

11 2

b. 8 ⋅ 3 =

10 ⋅ 3 =

3 ⋅ 3 =

4 ⋅ 3 =

5 ⋅ 3 =

7 ⋅ 3 =

9 ⋅ 3 =

2 ⋅ 3 =

6 ⋅ 3 =

12. Fundera tillsammans! Hur kan man skriva talet 30 med tio stycken treor?

21

28

a. 0 ⋅ 3 =

17

22

13 6

30

26

19 27

11. Räkna.

23 15

Svar: 69


16. FYRANS tabell

MÅL: Jag lär mig fyrans tabell.

!

Skriv multiplikationen och räkna. Hur många ben har hararna på bilden tillsammans? Svar:

ben.

Hur många ben har maskarna på bilden tillsammans? Svar:

Då ena faktorn är 0 är produkten alltid 0.

ben.

1. Rita och skriv hur Zeta hoppar längs tallinjen. 0

10

20

70

30

40


3. Vilken faktor saknas?

2. Räkna. a. 6 ⋅ 4 =

b. 4 ⋅ 0 =

a. 4 ·

= 40

b.

· 4 = 16

4 ⋅ 2 =

8 ⋅ 4 =

4 ·

= 32

· 4 = 36

4 ⋅ 4 =

3 ⋅ 4 =

4 ·

= 16

· 4 = 32

7 ⋅ 4 =

5 ⋅ 4 =

= 20

· 4 = 28

4 ⋅ 9 =

4 ⋅ 10 =

= 12

· 4 = 8

9 ⋅ 4 =

4 ⋅ 8 =

4 ·

= 4

· 4 = 24

4. Skriv multiplikationen och räkna. a. Det finns tre hjortar på ängen. Hur många klövar har hjortarna tillsammans? Svar:

klövar.

b. I byn finns sex traktorer. Hur många hjul har traktorerna sammanlagt? Svar:

hjul.

KLURING Lista ut priset. Hur mycket kostar en smoothie? Hur mycket kostar en syltburk? 17€

18€

€ En smoothie kostar:

€ En syltburk kostar: 71


5. Zeta väljer en rutt som har tal från fyrans tabell. Hur går Zeta? 8

15

12

24

12 32

37

4

34

16

18

35

6

4

26

32 32

20 40

10 16

22 40

14

39

20

26

12

13

28

25

8 30

6. Placera in talen i rätt tabellhelhet. Vissa tal är gemensamma för båda tabellerna.

3

4

6

8

12

16

18

21

24

32

7. Skriv multiplikationen och räkna. I en låda finns fyra tomater. Hur många tomater finns det sammanlagt?

a. Svar:

b. st.

c.

Svar:

st. 72

Svar:

st.


8. Välj bland siffrorna i rutan och placera in dem så att uttrycken stämmer. 2, 3, 4

2, 3, 4, 10

a.

+

= 5

c.

+

= 6

= 8

= 12

b.

= 6

+

= 8

= 30

= 20

= 12

+

+

3, 4, 10

Hur klarade du den här lektionen?

1

2

=1

=3

= 10

3 4

5

6

7 8

Det var knepigt!

9 10 Utmärkt!

TRÄNA 9. Räkna. a. 4 ⋅ 3 =

b. 7 ⋅ 4 =

c. 4 ⋅ 8 =

d. 5 ⋅ 4 =

9 ⋅ 4 =

4 ⋅ 10 =

4 ⋅ 4 =

4 ⋅ 6 =

10. Skriv multiplikationen och räkna. Zeta ser fyra traktorer på parkeringen. Hur många hjul har de tillsammans?

Svar:

11. Fundera tillsammans! En chokladplatta kostar 4 € men man får köpa två stycken för 6 €. Sparar man pengar om man köper två stycken? Motivera! Svar:

73

hjul.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.