Startmotorn

Page 1

Schildts & Söderströms www.sets.fi

Redaktör: Lari Assmuth

Omslagsillustration: Patricia Forsström

Illustrationer: Patricia Forsström

Grafisk formgivning, ombrytning: Linnéa Sjöholm

Första upplagan 2024

© 2024 Joanna Vikström Eklöv och Schildts & Söderströms

Fondernas samarbetsgrupp som består av Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd har beviljat ekonomiskt stöd för utgivningen av detta läromedel.

Utgiven med stöd av Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur.

Kopieringsförbud

Det här verket är en aktivitetsbok.

Verket är skyddat av upphovsrättslagen (404/61).

Det är förbjudet att fotokopiera, skanna eller på annat sätt digitalt kopiera och ändra det här verket eller delar av det. Kopiostos kopieringslicenser gäller inte arbets- och övningsböcker. Mer information ger Kopiosto rf www.kopiosto.fi.

ISBN 978-951-52-5939-4

Innehåll

A a

L l

E e

M m

S s

O o

R r

N n

I i

V v W w

H h

J j

K k

T t Ä ä

B b

D d

P p

U u

Ö ö

G g

C c

F f

Å å

Y y

Z z X x

Q q

3

Vad betyder färgerna?

Ord Att ljuda och sedan läsa.

Ordbild Att känna igen och läsa.

Mening Att ljuda och sedan läsa.

Text Att läsa.

4

Hur ljudar man?

Du låter som bokstaven.

Du ska ljuda en bokstav ända tills du är redo att byta till nästa bokstav.

Ett exempel:

Mat

Mmmm-aaaaa-t

Mm-aa-t

M-a-t

Mat

När du läser ska du följa ordet, meningen eller texten med fingret.

5

Hur läser man?

Du övar att ljuda. Ju mera du övar desto snabbare går ljudandet. Till slut går det så snabbt och jämnt så man kan säga att du läser.

När man läser flytande förstår du också vad det är du läser.

Det är viktigt! Det är hela poängen med att läsa.

När du känner igen ett ord direkt, utan att behöva ljuda det, då har du fått en ordbild!

6

Aa och

A-A-A-A-A

a-a-a-a-a

A-A-A a-a-a

A-A a-a

7
AAAAA!
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
A och a.

Ll och

L-L-L-L-L

l-l-l-l-l

L-L-L

l-l-l

AAA-LLL aa-ll a-l

LLL-AAA ll-aa l-a

al la

8
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo

AL OCH LA.

Al och la.

9
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Ee

EEE-LLL ee-ll e-l LLL-EEE ll-ee l-e

le el

AAA-LL-AAA aa-ll-aa a-l-l-a

alla

10
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
och

Le!

Le alla!

Al och el och le och la.

11 Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

MMM-AAA-MMM-AAA mm-aa-mm-aa

m-a-m-m-a

mamma

MMM-AAA-LLL mm-aa-ll m-a-l

mal

12
Mm
en Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo

En mal.

En mamma.

En mamma och en mal.

13
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Ss i

SSS-AAA-LLL ss-aa-ll s-a-l

sal

SSS-MMM-AAA-L ss-mm-aaa-l s-m-a-l

smal

14
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo

En mal

En mal i

En mal i en

En mal i en sal.

En mal.

En sal.

En mal i en sal.

En smal mal.

En mamma-mal.

Le! En mal.

15
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö En

OO-MMM oo-mm o-m

OOO-LLL-EEEE

Oo-ll-ee

O-l-l-e

Olle om

16
är
Oo
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo

Olle

Olle och

Olle och mamma är

Olle och mamma är i

Olle och mamma är i en

Olle och mamma är i en al.

En al och en mal.

En al och en mal i

En al och en mal i en

En al och en mal i en smal

En al och en mal i en smal sal.

17
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

J-UUU-LLL j-uu-ll j-u-l

J-OOO-RRR-D j-oo-rr-d

j-o-r-d

J-AAA-MMM-AAA j-aa-m-aa j-a-m-a

jul jord jama järn

J-ÄÄÄ-RRR-NNN j-ää-rr-nn j-ä-r-n

18
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Jj du

Jag är din vän.

Du är min vän

Nu är vi vänner.

Vi är i en koja.

Du är min vän.

Jag är din vän.

Vi är vänner.

Vi har en koja.

I kojan ska vi leka.

19 Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Uu

UUU-FFF-OOO

uu-ff-o

u-f-o

UUU-B-ÅÅÅ-T

uu-b-åå-t

u-b-å-t

när

UUU-NNN-D-EEE-RRR

uu-nn-d-ee-r

u-n-d-e-r

ufo under ubåt urfin

UUU-RRR-FFF-III-N

uu-rr-ff-ii-n

u-r-f-i-n

20
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo

- Dinosaurier är urfina, sa pappa.

- När får jag en gul ubåt?

Under soffan har du ett ufo.

Vi leker att vi är rymdvarelser.

Får alla äta godis?

När får jag godis? Surt godis som ser ut som ett ufo. Salt godis som ser ut som en ubåt. Sött godis som ser ut som en dinosaurie.

21 Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
22
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.