Rymlingarna

Page 1

Till alla som vill rymma.

Tack till Svenska kulturfonden och Finlandssvensk Bokkultur.

Utgiven med statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande/Svenska litteratursällskapet i Finland.

Text © Malin Klingenberg 2024

Bild © Maria Sann 2024

Schildts & Söderströms

Tryckt hos Dardedze hologrāfija, Lettland 2024

ISBN 978-951-52-6093-2 litteratur.sets.fi

Vi leker fängelse borta vid staketet. Vi är fångar och poliserna har glömt oss. Plötsligt snubblar Ebba så att hon nästan faller. – Dumma grop! muttrar hon.

– Men! Det är ju tunneln! säger jag.

De andra stannar upp. – Tunneln! säger de.

Vi började gräva tunneln när vi var små. Sen glömde vi bort den.

Nu är vi snart för stora för dagis, och har nya spadar.

– Ska vi rymma? säger Linnea.

– Vart? frågar Ebba.

– Till friheten, säger Linnea, och pekar mot det som finns på andra sidan staketet.

Vi börjar genast jobba.

När vi är nästan klara kommer Mona. Vi låtsas att vi leker med några stenar vi har hittat. Fast hon ser förstås spadarna. Mona ser allt.

– Gräver ni en grop? frågar hon. Vi skakar på huvudet.

För det är ingen grop. Det är en tunnel.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.