Vår siffervärld 1A Utdrag

Page 1


www.sets.fi Vår siffervärld matematik 1a Redaktör: Maria Palmén Grafisk form: Maija Hurme Ombrytning: Maija Hurme och Fredrika Ottosson Illustratör: Anna Härmälä Omslag: Maija Hurme och Fredrika Ottosson Omslagsbild: Anna Härmälä Första upplagan 2020 © 2020 Johanna Pipping- Arrakoski, Maria Stenberg och Schildts & Söderströms Kopieringsförbud Det här verket är en kombinerad arbets- och lärobok. Verket är skyddat av upphovsrättslagen (404/61). Det är förbjudet att fotokopiera, skanna eller på annat sätt digitalt kopiera sidor i arbetsboken eller delar av dem. Det är förbjudet att fotokopiera, skanna eller på annat sätt digitalt kopiera textsidor eller delar av dem utan tillstånd. Kontrollera om läroanstalten har gällande licenser för fotokopiering och digitala licenser. Mer information ges av Kopiosto rf, www.kopiosto.fi. Det är förbjudet att ändra verket eller delar av det. ISBN 978-951-52 4454-3


Schildts & Söderströms

Vå r

siffervärld Matematik 1a

NAMN:

Författare Johanna Pipping−Arrakoski Maria Stenberg Illustratör Anna Härmälä


Innehåll

Kapıtel 2

Kapıtel 1

Talfamiljer

TaluppfattnIng Lektioner: 1. Give me five! 2. Talramsan 1−10 3. Jag laborerar med talet 5 4. Fler och färre 5. Talen 0 och 1 6. Jag tänker och kodar 7. Talet 2 8. Talet 3 9. Talet 4 10. Talet 5 11. Jag jämför tal 12. Välj rätt tecken 13. Jag repeterar och testar

Lektioner: 14. High five! 15. Talområdet 0−10 16. Talfamiljer 17. Talet 6 18. Talet 7 19. Addition 20. Subtraktion 21. Talet 8 22. Talet 9 23. Dubbelt 24. Räknehändelser 25. Kotte cup 26. Hälften 27. Jag tänker och kodar 28. Jag repeterar och testar

s. 8 s. 12 s. 16 s. 20 s. 24 s. 28 s. 30 s. 34 s. 38 s. 42 s. 46 s. 50 s. 54

4

s. 60 s. 64 s. 68 s. 72 s. 76 s. 80 s. 84 s. 88 s. 92 s. 96 s. 100 s. 104 s. 108 s. 112 s. 114


Kapıtel 3

Kapıtel 4

Talet 10 I vardagen

Räkna med tre tal

Lektioner: 29. Give me ten! 30. Talet 10 31. Tiokamraterna 32. Höstfest 33. Jag övar addition och subtraktion upp till 10 34. Jag tänker och kodar 35. Pengar 36. Jag köper och säljer 37. Jag jämför priser 38. Jag repeterar och testar

Lektioner: 39. Jag räknar med tre tal 40. I skolan 41. Ett tal saknas 42. Diagram 43. Jag tänker och kodar 44. Jag repeterar och testar

s. 120 s. 124 s. 128 s. 132 s. 136 s. 140 s. 142 s. 146 s. 150 s. 154

s. 160 s. 164 s. 168 s. 172 s. 176 s. 180

Kapıtel 5 VIntermatematik Lektioner: 45. Jämna och udda tal 46. Ordningstal 47. Jag tänker och kodar 48. Mönster 49. Tangram 50. Jag räknar och bakar

5

s. 184 s. 188 s. 192 s. 194 s. 198 s. 202


1. Taluppfattnıng Jag lär mig att räkna antal. Jag lär mig siffrornas historia. Jag lär mig lägesord.


VAR? i på under först sist ovanpå i mitten

framför bakom bredvid mellan högst upp längst ner nära

närmast utanför innanför ovanför nedanför till vänster till höger


1. Gıve me five!

MÅL: Jag lär mig räkna antal.

1. Hur många ser du på bilden? Rita lika många streck.

8


1 1 1 1

2. Skriv lika.

3. Fortsätt.

9


4. Räkna och ringa in rätt tal.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10


6. Räkna. 0 + 0 = 1 + 1 = 1 + 4 = 3 + 0 = 0 + 2 = 2 + 2 = 4 + 1 = 5 + 0 =

TRÄNA 7. Följ den prickade linjen och rita grottmålningarna tydligare.

11

1 1 1 1

5. Färglägg grottmålningen.


MÅL: Jag lär mig talramsan. Jag lär mig siffror.

2. TALRAMSAN 1–10 Antal och siffra. Öva!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Förena talen i talramsan.

12


2. Rita bilden f채rdig!

Det h채r 채r en bilddiktamen. Instruktionerna finns i l채rarhandledningen. 13


3. F채rgl채gg.

4. Hitta fem. Ringa in.

5. Rita r채tt antal prickar p책 nyckelpigorna.

4

1

5

7

6

8

2

3

14


6. Öva att skriva siffror.

7. Ringa in rätt tal.

6 4 3

8 6 7

3 2 8

5 4 9

TRÄNA 8. Hitta en likadan.

15

9 3 6

8 10 6


3. Jag laborerar med talet 5

1. Ringa in fem och fem.

16

MĂ…L: Jag lär mig känna igen talet 5.


2. Rita figurer med fem rutor i rutsystemet på så många olika sätt som möjligt.

3. Finn fem fel.

4. Rita stjärnor. Följ den prickade linjen. START

1.

3.

4.

5. 2.

17


5. Färglägg hundens kläder.

6. Färglägg lika.

18


6. Färglägg prickarna på olika sätt med två olika färger.

TRÄNA 7. Följ mönstret.

19


4. Fler och färre

MÅL: Jag lär mig fler och färre.

1. Hur många? Dra streck till tallinjen.

0

1

2

3

2. Hur många? Rita de sista blåbären.

20

4

5


3. Bilda par. S채tt x om de 채r lika m책nga.

4. Rita. Rita en f채rre. Rita en fler.

21


5. Rita löv så att de blir fem.

6. Färglägg bilden som har färre.

7. Färglägg bilden som har fler.

22


8. Fortsätt serien.

9. Färglägg lika.

TRÄNA 10. Färglägg bilden som har fler.

11. Färglägg bilden som har färre.

23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.