Hönans kalas blädderex

Page 1Nadja Andersson

Schildts & Sรถderstrรถms


Hönan Henna ska ha kalas för sina vänner.


Hon har vaknat tidigt och plockat en hel korg med bär.


Henna bakar en fin tĂĽrta.


cket! y m r ä ckan ... Vad klo u ännu j e t s å Hon moch fat, r a p p o . k äpplen n, diska a a r t t ä a k s m ma öd och … dam baka br

inte u d å s g ikti Henna! , Var förs a n r o blomm tappar


Henna stryker och sopar. Hon ordnar en bukett och polerar vattenkannan och alla glasen.


t d är de a v n e M er här? g g i l m so


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.