Finland 100 år almanacka blädderex

Page 1


JANUARI 2017


MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

26 27 28 29 30 31

SÖNDAG NYÅRSDAGEN

1

52

2 3 4 5 6 7 8 TRETTONDAGEN

1

9 10 11 12 13 14 15 2

16 17 18 19 20 21 22 3

23 24 25 26 27 28 29 MINNESD. FÖR FÖRINTELSENS OFFER

4

30 31 1 2 3 4 5 5

Schildts & Söderströms

sets.fi


FEBRUARI 2017


MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

30 31 1 2 3 4 5 KYNDELSMÄSSOD. RUNEBERGSDAGEN

5

SAMISKA NATIONAL­DAGEN

6

7

8

9

10

11

12

6

13 14 15 16 17 18 19 ALLA HJÄRTANS DAG

7

20

21

22

23

24

25

FASTLAGS­ SÖNDAGEN

26

8

27 28 1 2 3 4 5 FASTLAGS­T ISD. KALEVALAD.

9

Schildts & Söderströms

sets.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.