Page 1


serdivanfikirsanat

fikirsanatakademisi

SFS_Akademisi


Sakarya ilinin Serdivan ilçesinde bilimsel, felsefi ve sanatsal çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, 11.000 ciltlik kitaplığıyla hafta sonları dahil olmak üzere her gün ve 24 saat boyunca araştırmacılara hizmet vermektedir. Anadolu’nun en kapsamlı felsefe, sosyal bilimler ve sanat kitaplığına sahip olan Fikir ve Sanat Akademisi, çeşitli alanlarda çalışmalar yapan araştırmacılar için nitelikli bir literatür imkânı sunmaktadır. Akademinin 2019–2020 Bahar Dönemi'nde; Felsefe, Mimarlık, Tarih, Sinema, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Müzik gibi 7 farklı akademi çalışma grubu yer almaktadır. Öğrenciler dönemlik derslerinin ardından kendi seçtikleri ve sosyal bilimler alanına dair olan bir konu üzerine bireysel çalışma yapmakta ve bu çalışmalarını tebliğ olarak sunmaktadırlar. Sunumlar Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinde herkese açık kongrelerde yapılmaktadır. Serdivan Ajans, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde her ay çıkarılan şehir kültürü gazetesidir. Her sayısında düşünce, sanat veya spor dünyasından kişilerle yapılan röportajların yanı sıra; müzik, resim, edebiyat, felsefe üzerine nitelikli yazılarla yayın hayatına devam etmektedir.


Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi AKADEMİ ÇALIŞMA GRUPLARI Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinde güz ve bahar dönemi olmak üzere sene boyunca seminer programları gerçekleşmektedir. 7 farklı akademi çalışma grubu altında 6 haftalık zengin ders içeriği ve tek seçimlik alan dersleriyle gerçekleşen seminer programları, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Kitapçıkta ayrıntılı olarak belirtilen ve ilgi duyulan bir çalışma grubunu seçen öğrenciler, seçmiş oldukları alanda derinleşme ve akademik üretimin bir parçası olma fırsatını yakalamaktadırlar.

fikirvesanat.org


PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

19.00

19.00

18.00

Senaryo Atölyesi

Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

Şan Eğitimi

GÖRKEM YELTAN

SİNEMA ÇALIŞMALARI

NİLGÜN SAZAK MÜZİK ÇALIŞMALARI

M. DOĞAN DİKMEN MÜZİK ÇALIŞMALARI

19.00

18.00

19.00

Temel Nota Eğitimi

Ebru Sanatı

Geleneksel Mimariyi Anlamak

HACI BEKİR KURŞUNET

SONGÜL ERGÜN TEK SEÇİMLİK DERS

SEDA ÖZEN BİLGİLİ

MÜZİK ÇALIŞMALARI

MİMARLIK ÇALIŞMALARI

19.00

19.00

18.00

Osmanlı Modernleşmesi

Filozof Gibi Düşünmek: Bilgi

Hüsn-i Hat

TARİH ÇALIŞMALARI

FELSEFE ÇALIŞMALARI

NECMETTİN ALKAN

RAHMİ KARAKUŞ

ORHAN ALTUĞ TEK SEÇİMLİK DERS

19.30

19.00

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Çocuk ve Ergen Gelişimi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI

PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI

TUNCAY KARDAŞ

EROL UĞUR


PERŞEMBE

CUMA

19.00

19.00

Sinematografik Bakış

Mimarlık Felsefesi

SİNEMA ÇALIŞMALARI

FELSEFE ÇALIŞMALARI MİMARLIK ÇALIŞMALARI

AYBARS BORA KAHYAOĞLU

CENGİZ ÇAKMAK

19.00

18.00

İslam Öncesi Türklerde Toplum Yapısı ve Devlet Yönetimi

Seramik Obje Tasarımı TUBA MARMARA

TEK SEÇİMLİK DERS

AHMET TAŞAĞIL

TARİH ÇALIŞMALARI

19.00

19.00

Siyaset Bilimi Teorileri

Aile İçi İlişkiler ve İletişim

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI

PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI

KÖKSAL ŞAHİN

18.00 Tasavvuf Okumaları

ALİ VASFİ KURT TEK SEÇİMLİK DERS

MEHMET KAYA

AKADEMİ BAŞVURU REHBERİ Başvurular 24 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında fikirvesanat. org üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonuçları, 8 Mart Pazar günü fikirvesanat.org'ta açıklanacaktır. Her katılımcı en fazla bir çalışma grubu ve tek seçimlik bir ders tercih edebilir. Çalışma grubu tercih etmeyen katılımcılar, en fazla iki adet ders tercih edebilir. Dersler, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinde gerçekleşmektedir. 2019-2020 Bahar Dönemi, 9 Mart ile 17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecektir. Derslere katılım ücretsizdir.


—8


Uluslararası Konferanslar Yaşayan en önemli filozoflardan kabul edilen ve Türkçeye çevrilmiş birçok eseri bulunan Simon Critchley, 3 Ekim 2015 tarihinde Uluslararası Fikir Sanat Konferansları kapsamında Serdivan Fikir Sanat’taydı.

—9


çalışma grupları

felsefe çalışmaları

mimarlık çalışmaları

Filozof Gibi Düşünmek: Bilgi RAHMİ KARAKUŞ

Geleneksel Mimariyi Anlamak SEDA ÖZEN BİLGİLİ

Mimarlık Felsefesi CENGİZ ÇAKMAK

Mimarlık Felsefesi CENGİZ ÇAKMAK

tarih çalışmaları

sinema çalışmaları

İslam Öncesi Türklerde Toplum Yapısı ve Devlet Yönetimi AHMET TAŞAĞIL

Sinematografik Bakış AYBARS BORA KAHYAOĞLU

Osmanlı Modernleşmesi NECMETTİN ALKAN

Senaryo Atölyesi GÖRKEM YELTAN


siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler Uluslararası İlişkiler Teorileri TUNCAY KARDAŞ

psikoloji çalışmaları Aile İçi İlişkiler ve İletişim MEHMET KAYA Çocuk ve Ergen Gelişimi EROL UĞUR

Siyaset Bilimi Teorileri KÖKSAL ŞAHİN

müzik çalışmaları

tek seçimlik dersler

Türk Sanat Müziği Koro Çalışması M. DOĞAN DİKMEN

Ebru Sanatı SONGÜL ERGÜN

Şan Eğitimi NİLGÜN SAZAK  Temel Nota Eğitimi HACI BEKİR KURŞUNET

Hüsn-i Hat ORHAN ALTUĞ Seramik Obje Tasarımı TUBA MARMARA Tasavvuf Okumaları ALİ VASFİ KURT


— 12

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra, 1963 yılında aynı bölümün Yeni Türk Edebiyatı kürsüsünde asistan oldu. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Shakespeare: Tercüme ve Tesirleri adlı teziyle 1968 yılında doktor, Halide Edib Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi adlı teziyle de 1974 yılında doçent unvanını kazandı. 1984 yılında profesör oldu ve aynı yıl yeni kurulan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde göreve başladı. Öğretim üyeliğinin yanı sıra bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulundu. 1997 yılında emekliye ayrıldı. Columbia Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Erciyes Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde dersler verdi.

Prof. Dr. İnci Enginün

AÇILIŞ DERSİ

AÇILIŞ D


DERSİ

2019–2020 BAHAR DÖNEMİ AÇILIŞ DERSİ

Tanzimattan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler Prof. Dr. İnci Enginün Türk Edebiyat Kuramcısı, Yazar

2 MART 2020 PAZARTESİ 19.00 SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ

— 13 AÇILIŞ DERSİ


— 14

EFE ÇALIŞMALARI

Lisans tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede 1987 yılında, Nihat Keklik yönetiminde Farabi’de Determinizm konulu yüksek lisansını, 1994 yılında ise 1908-1933 Türkiye’de Felsefenin Kavranışı ve Dinin Konumu başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarında, tasavvuf, ahlak ve Türk düşüncesi üzerine yoğunlaşan Karakuş, Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesidir.

Rahmi Karakuş

FELSEFE


Zamanımıza dair belirme yapanların sıklıkla bilgi çağında olduğumuzu söylediklerine şahit oluruz. Bilginin önemine ve değerine dair söyledikleri çarpıcı sözler de sıkça paylaşılır. Aristoteles “Herkes bilmek ister.”, Sokrates ise "Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir” derken; Bayezid-ı Bistami "Yarabbi seni hakkı ile bildim." der. Yunus “İlim kendin bilmektir.” diyerek hedef belirlemiş, bir Uygur atasözü “Bir er/bilek bir kişiyi, bilgi bin kişiyi alt eder” diyerek bilgiye belli bir değer biçmiş gözükür. Bugünün her şeyi değiştirdiğini düşündüğümüz bilim ve teknolojinin bilgi organizasyonları olduğunu söyleyebiliriz. Fakat insanlık yine de “Bilgi ve bilmek dediğimizde ne şekilde bir etkinlik ve üründen bahsediyoruz?” sorusunu sormaktan vazgeçmemiştir. Felsefi düşüncenin başlangıç zamanlarında bilemeyeceğimizi temellendirmeye çalışanlar olduğu gibi, F. Rosental benzeri düşünürler de İslam dünyasının klasik düşünce zamanlarında 120’den fazla bilgi tarifi tespit ettiğini söyler. “Bilgi nedir?” suali filozofça bir soru olmak hasiyetini kadim zamanlardan beri korumaya devam ediyor, üstelik daha çetrefilli bir soru-konu olarak...

E ÇALIŞMALARI

Filozof Gibi Düşünmek: Bilgi

— 15

SALI 19.00

FELSEFE ÇALIŞMA


— 16

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde aldı. Çalışmaları Antik Yunan Felsefesi, Dil Felsefesi ve Çağdaş Felsefe Problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunan Çakmak, hâlen İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Cengiz Çakmak

EFE ÇALIŞMALARI

FELSEFE MİMARLIK ÇALIŞMALARI


Bu ders, felsefe ve mimarlık arasındaki ilişkinin sorgulanması hedeflenmektedir. Mimarlığın ortaya çıkartmış olduğu çeşitli felsefe sorunları üzerine genel bilgi sahibi olmak ve bu sorunların argümanlarını kurabilmek dersin amaçlarından biridir. Altı haftalık süreçte aşağıdaki başlıklar tartışılacaktır: Felsefi Estetik Nedir?, Klasik ve Çağdaş Estetik İçerisinde Mimarlığın Yeri, Bir Eylem ve Ürün Olarak Mimari, Mimari Çalışmanın Zorunlu ve Yeterli Koşulları, Mimari Yüklemler ve Onların Metafizik Temelleri, Mimari İfade ve Mimari Eleştiri, Neden Mimari bir dil olamaz ve ne olabilir?

Mimarlık Felsefesi CUMA 19.00

E ÇALIŞMALARI

— 17

FELSEFE ÇALIŞMA MİMARLIK ÇALIŞMALARI

MİMA


— 18

RLIK ÇALIŞMALARI

2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversiteside yüksek lisansını yaptı. Topkapı Sarayı dâhil çeşitli arkeolojik kazılarda çizimleri bulunmaktadır. Tarihî Yarımada'nın koruma amaçlı imar planında çalıştı. Sultanahmet Camii, Eminönü Yeni Camii, Ayasofya Türbeleri gibi eserlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı. Eski eserlerin hikâyelerini araştırmaya, restorasyonlarını yapmaya devam ediyor.

Seda Özen Bilgili

MİMARL


Dersler boyunca, Osmanlı döneminde kentlerin kuruluşu, cami mimarisinin gelişimi, Türk evi, geleneksel Türk evinde iç mekân ve hayat, sofa, sedir, revak, bini, eliböğründe, harpuşta, lokma parmaklık gibi geleneksel mimari terimler üzerine durulacaktır.

LIK ÇALIŞMALARI

Geleneksel Mimariyi Anlamak

ÇARŞAMBA 19.00

— 19

MİMARLIK ÇALIŞM


— 20

RİH ÇALIŞMALARI

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1988 yılında Gök-Türk ülkesine gelen Çinli elçilerin raporlarına göre Gök-Türk-Çin ilişkileri (552630) başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini, 1991 yılında Gök-Türkler (542-630) başlıklı teziyle ise doktora eğitimini tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında 1992’de yardımcı doçent, 1995 yılında doçent unvanını aldı. 2001 yılında profesör oldu. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çince, İngilizce, Rusça ve Fransızca ile Türk lehçelerinden Kazakça ve Kırgızca’yı bilmektedir. Alanına dair birçok kitabı yayımlanmıştır. Hâlen Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Taşağıl

TARİH Ç


Bu dersin amacı, Türklerin İslamiyet’e girmeden önceki toplumsal yapısını dönemlerine göre incelemek, devlet yönetimi ve teşkilatlanmasını geniş ve derinlemesine irdelemek olacaktır. Genel Türk tarihi açısından İslamiyet öncesi Türk tarihi, dünya tarihi açısından; askerî, sosyal, siyasi ve birçok anlamda önem arz etmektedir. Ders boyunca bu önemi haiz, derinlemesine bir akademik ve kültürel yolculuğa çıkılacaktır.

ÇALIŞMALARI

İslam Öncesi Türklerde Toplum Yapısı ve Devlet Yönetimi PERŞEMBE 19.00

— 21

TARİH ÇALIŞMALA


— 22

RİH ÇALIŞMALARI

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Almanya’da Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi Felsefe Fakültesinde tarih alanında doktora eğitimini tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak çalıştı. 2019 yılından bu yana Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi görevini yürütmektedir. Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Modernleşmesi, Sultan 2. Abdülhamid dönemi, Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Tarihi başlıca çalışma alanları arasında yer alır. Yayınlanmış 14 kitabı, 73 makalesi ve 38 bilimsel tebliği bulunmaktadır. TRT ve özel TV kanallarında programlara katılmış, TRT 1’de yayımlanan Filinta adlı dizinin de tarih danışmanlığını yapmıştır.

Necmettin Alkan

TARİH Ç


Batı Avrupa’nın modern tecrübesi esas alınarak devletin ve toplumun dönüşmesi şeklinde adlandırılabilecek Osmanlı Modernleşmesi, Osmanlı Tarihi’nin son 200 yüzyılından başlayarak günümüze kadarki 300 yıllık süreci belirlemiştir. Bunun izleri, sadece bugünkü Türkiye’de değil, kadim Osmanlı coğrafyasını teşkil eden günümüzdeki çok sayıda devlet ve toplum hayatında görülebilir. Bu 300 yıllık süreç, belli başlı kırılma noktaları şeklinde ele alınıyor. Öncelik Osmanlı Devleti’nin neden modernleşme sürecine girdiği sorusunun cevabı aranıyor. Ardından askerî alanda başlayan modernleşme faaliyetlerinin, eğitim ve hukuk gibi devletin diğer geleneksel kurumları ile halkın sosyal kültürel hayatını nasıl dönüştürdüğü genel hatlarıyla tespit ediliyor. Modernleşmenin, Osmanlı fikir dünyasında doğmasına neden olan Genç Osmanlı ve Jön Türk gibi modern siyasi hareketler ile Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımlarına da temas ediliyor. Modernleşmedeki Japon, Rus ve Mısır örnekleri ile Osmanlı tecrübesinin mukayesesi de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Osmanlı Modernleşmesi

ÇALIŞMALARI

PAZARTESİ 19.00

— 23

TARİH ÇALIŞMALA


— 24


Uluslararası Konferanslar Dünya’nın tanınmış isimlerinden biri olan bilim adamı, düşünür, felsefeci Ziyaüddin Serdar, 12 Mart 2016 tarihinde Uluslarası Fikir Sanat Konferansları kapsamında Serdivan Fikir Sanat’taydı.

— 25


— 26

EMA ÇALIŞMALARI

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Yeltan; çeşitli diziler, filmler ve oyunlarda rol almıştır. Uzak İhtimal ve Eylül filmleri ile en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüş, senaryo ekibinde yer aldığı ve Rotterdam Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan Uzak İhtimal ile en iyi senaryo ödülünü almıştır. Yeltan, yurtdışında ve ülkemizdeki uluslararası film festivallerinde jüri üyeliği yapmıştır. Yeltan’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Yemekteydik ve Karar Verdim filmi uluslararası festivallerde ülkemizi temsil etmiştir. İkinci uzun metrajlı filmi olan Bağcık da festival yolculuğundan sonra vizyona girmiştir. Mehmet Güreli’nin Dört Köşeli Üçgen filminin senaristi ve yapımcılarından biridir. Ayrıca çocuk kitapları yazarı olan Yeltan'ın bu alanda 19 eseri bulunmaktadır.

Görkem Yeltan

SİNEMA


Görkem Yeltan ile altı haftalık senaryo atölyesinde, katılımcıların kısa metraj film senaryosu yazabilmeleri için teorik ve pratik çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalarda kat edilen senaryo yazma aşamaları her hafta değerlendirilecek ve bir sonraki adıma geçilecektir. Atölyeler sonunda katılımcıların kısa metraj dışında da senaryo yazımı konusunda genel bir bilgi edinmesi hedeflenmektedir.

A ÇALIŞMALARI

Senaryo Atölyesi

PAZARTESİ 19.00

— 27

SİNEMA ÇALIŞMAL


— 28

EMA ÇALIŞMALARI

Chicago Columbia Üniversitesi Film Yönetmenliği Bölümünden Şeref Derecesi’yle mezun oldu. Çeşitli kanallarda haber editörü olarak dört yıl çalıştı. Yönetmenliğini yaptığı Necip Fazıl Kısakürek belgeselinden sonra, Osman Sınav ile birlikte Sinegraf Film Yapım bünyesinde, altı yıl boyunca senarist ve yönetmen olarak görev aldı. Bu süre içinde American Film Market ve Cannes Film Festivali’ne katılarak, uluslararası sinema sektörünü, yapımcı perspektifinden takip etti ve Seven Arts Pictures ile birlikte proje geliştirme çalışmalarında bulundu. Senaryo, Fotoğraf, Film Dili ve Dünya Sineması gibi dersler vermektedir. Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak ders vermeyi sürdürmekte ve yeni proje çalışmalarına devam etmektedir.

Aybars Bora Kahyaoğlu

SİNEMA


Senaryo, resme yazılan bir metindir. Filme dönüşmesi için kamera aracılığıyla, görsel bir dille üretiminin sürdürülmesi gerekir. Bir kitabın dünyası kelimelerle canlanırken, senaryoda kurulan dünyanın esere dönüşmesi, ancak görüntüye aktarılmasıyla mümkündür. Işıkla yazmak anlamına da gelen sinematografi kavramı, görsel anlatım araçlarının tümünü kapsar. Yönetmenin bakışı ışığın, gölgenin, rengin ve hareketin kurgulanmasıyla perdeye yansır. Bunun yanı sıra oyuncu yönetimi, prodüksiyon dizaynı, sanat tasarımı, zaman kullanımı, görüntü ve sesin boyutları, filmin anlatım dilini zenginleştiren unsurlardır. Sinematografik Bakış, senaryonun görsel dile dönüştürülmesindeki bu temel teknikleri ele alır. Teoriden öte, gerçek bir film yapma sürecinde karşılaşılabilecek zorluklara değinir. Senaryo ile film arasındaki görsel bağın güçlendirilmesine ilişkin estetik ilkelerin altını çizerken, bir film setinde yaşanan yapım gerçekliğine de önemli bir parantez açar. Film yapım uygulamalarına pratik bir ön hazırlık niteliğindedir.

A ÇALIŞMALARI

Sinematografik Bakış — 29 PERŞEMBE 19.00

SİNEMA ÇALIŞMAL


— 30

ARARASI İLİŞKİLER

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapmaktadır. Doktora çalışmasını, küreselleşmenin siyasi boyutu ve ulus devlet modeli üzerine gerçekleştirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli bilimsel platformlarda akademik faaliyetlerini yürütmekte olan Şahin’in siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yayımlanmış birçok eseri ve bildirileri bulunmaktadır. Son zamanlarda çalışmalarını, Türk siyasal kültürü, siyasi partilerin kurumsallaşması ve Türk Dünyası özelinde bilimsel işbirliği düzeyi (bibliyometri) konuları üzerine yoğunlaştırmıştır. Şahin halen Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÜRKMER) müdürlüğünü de yürütmektedir.

Köksal Şahin

SİYASET


Çoğu zaman farkında olmasak bile hayatımızda siyasal bir alan da yer almaktadır. Hatta birçok düşünüre göre insan siyasal bir varlıktır. Siyaset alanında başta devlet olmak üzere birçok kurum ve süreç bulunmaktadır. Yaklaşık 2500 yıldır bu kurum ve süreçlere ilişkin önemli bir bilimsel bilgi birikimi de oluşmuştur. İşte bu derste, devletten demokrasiye, siyasi partilerden hükümet sistemlerine, bireyin politik inşasından küreselleşmenin siyasi boyutuna kadar siyaset bilimine ilişkin başlıca teori ve kavramlar tartışılacaktır.

Siyaset Bilimi Teorileri

T BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PERŞEMBE 19.00

— 31

SİYASET BİLİMİ VE


— 32

ARARASI İLİŞKİLER

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdürüdür. Uluslararası siyaset profesörü olan Kardaş, Bilkent Üniversitesinden lisans ve yüksek lisans, Galler Üniversitesi Aberystwyth'ten de MsEcon (Security Studies) ve doktora (International Politics) dereceleri almıştır. Eleştirel Güvenlik Çalışmaları, Savaş Sosyolojisi, Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Görsel Semiotik alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Türkiye ve Ortadoğu'da Toplumsal Güvenlik İkilemleri başlıklı proje çalışmasının koordinatörlüğünü yapmıştır. Hâlen History through Theory başlıklı projeyi yürütmektedir.

Tuncay Kardaş

SİYASET


Bu derste uluslararası ilişkilerin yapısı, işleyişi ve dönüşümlerinin incelenmesinde kullanılan teorilerin tanıtımı yapılacaktır. Yeni bir düzensizlik ve kaos çağına giren küresel dünya siyasetini farklı perspektiflerden anlamaya çalışan bu teorilerin derste tartışılması ve gerçek dünya ile bağlantıları incelenecektir. Ulusal ve uluslararası siyasetin bağlantı noktalarının anlaşılması için farklı teoriler anlatılacaktır. Dersin amacı, uluslararası ilişkiler teorilerinde eski ve yeni yaklaşımları tanıtmak ve bunları eleştirel olarak sorgulamak, yeni kavramsal çerçeveleri incelemek, güncel hadiselerin teorik arka planını açığa çıkarmayı bilmektir.

Uluslararası İlişkiler Teorileri

T BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PAZARTESİ 19.30

— 33

SİYASET BİLİMİ VE


— 34

OJİ ÇALIŞMALARI

Lisans eğitimini 1998 yılında Hacettepe Üniversitesinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programında tamamlamıştır. Aynı programda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Kaya, 2009 yılında Sakarya Üniversitesine geçmiş, 2009-2019 yılları arasında Eğitim Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Hâlen aynı fakültede doçent olarak görevine devam etmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerince verilen bir yıllık kısa-yoğun-acil psikoterapi (BEP) ve yine bir yıllık aile terapisi eğitimlerini almıştır. Bunun yanı sıra Dr. Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünce verilen ve altı yıl süren psikodrama eğitimini tamamlayıp psikodrama asistanlığı sertifikası almıştır. Doktora çalışmasında ve sonrasındaki temel ilgi alanı aile-eş desteği ve aile dayanıklılığı kavramları üzerine olmuştur. Travmatik Yas ve Aile Dayanıklılığı ve Normal Aile Süreçleri'ne yönelik kitapları bulunmaktadır.

Mehmet Kaya

PSİKOLO


Bu ders kapsamında; sevgi ve aşk psikolojisi, aile tanımları, aile türleri, aile yaşam döngüsü, eş seçim tercihleri ve eş seçimine yönelik kuramlar konuşulacaktır. Aynı zamanda ailede sosyal destek, ailede disiplin-itaat-saygı, eleştiri ve ailede kural koyma başlıkları çerçevesinde dersler gerçekleşecektir. Beş Sevgi Dili kitap incelemesi ve yorumu ders süreçlerinin parçası olacaktır. Çocuk ve ergenlerdeki uyum sorunları (alt ıslatma, yalan, parmak emme, tırnak yeme, sosyal fobi, çocuklukta saldırganlık ve ilişkili bozukluklar, kardeş kıskançlığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite) teorik düzeyde ele alınacak ve güncel örneklerle tartışılacaktır.

OJİ ÇALIŞMALARI

Aile İçi İlişkiler ve İletişim

CUMA 19.00

— 35

PSİKOLOJİ ÇALIŞM


— 36

2008 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programından mezun olan Dr. Erol Uğur, kısa bir süre özel eğitim ve rehabilitasyon kurumunda çalıştıktan sonra, MEB’de okul psikolojik danışmanı olarak görev yapmaya başladı. 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programından, 2018 yılında ise Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Doktora Programından mezun oldu. Hâlen Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında çalışmalarına devam etmektedir.

Erol Uğur

OJİ ÇALIŞMALARI

PSİKOLO


Bu ders kapsamında psikososyal gelişimin temel özellikleri, erken dönem bağlanma ve sosyal-duygusal gelişim, anne baba tutumları, çocuğun ihmal ve istismarı, duyguları ifade etme, çocuk resimlerinin dili ve çocukla uzlaşabilmek konuları ele alınacaktır.

OJİ ÇALIŞMALARI

Çocuk ve Ergen Gelişimi ÇARŞAMBA 19.00

— 37

PSİKOLOJİ ÇALIŞM


— 38


Serdivan Felsefe Sanat ve Sosyal Bilimler Kütüphanesi Gazali, İbn-i Rüşd, Aristoteles, Habermas ve Platon’dan günümüz düşünürlerinden Cabiri ve Zizek’e kadar 11 bine yakın kitabı barındıran Serdivan Felsefe, Sanat ve Sosyal Bilimler Kütüphanesi 7/24 açık!

— 39


— 40

ÜZİK ÇALIŞMALARI

Musikiye Dair ve canlı yayınlanan Türk Klasik Müziği Dinleyici İstekleri programını hazırlayıp sunan Dikmen, 2000 yılında kurduğu Akis Ensemble ile çeşitli uluslararası festivallerde Türk Müziği Kültürü ve Geleneksel İcrasını tanıtım amaçlı konserler vermektedir. 2009 yılında Uğur Işık'ın kurduğu Alaturka Records'un ikinci kurucu üyesidir. TRT İstanbul Radyosunda Ses Sanatçısı ve Topluluk (Koro) Şefi ve Program Yapımcısı, Türk Vakfı Musikisi Mütevelli Heyeti Üyesi, Çocuk Vakfının çeşitli eğitim programlarında müzik danışmanı ve öğretmeni, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarında Türk Müziği Solfej-Nazariyatı ve Repertuar-Üslûp derslerini vermektedir.

M. Doğan Dikmen

MÜZİK Ç


Türk Müziği Meşki dersi musiki talebesinin musikiyi sadece teknik bilgiyle ya da kitaplardan değil, meşk yoluyla, yani iyi bir ağızdan (fem-i Muhsin) ustaçırak ilişkisiyle dinleyerek, hıfzederek, usul vurarak ve izleyerek öğrenebileceği bir derstir. Bu derste musiki birikiminin edebiyat ve tasavvuf bilgileriyle desteklenmesi suretiyle ses tekniğinin kullanılması, aruz vezninin iyi bilinmesi, kafa ve göğüs seslerinin kullanılmasıyla ortaya konan ses hakimiyeti ve geniş repertuvar bilgisi ve de yumuşak bir üslup talebeye kazandırılacaktır. Derste notadan ziyade eseri hafızaya alma, taklit, dinleme, izleme ve usûl vurma gibi metotlar kullanılacaktır.

ÇALIŞMALARI

Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

SALI 19.00

— 41

MÜZİK ÇALIŞMALA


— 42

ÜZİK ÇALIŞMALARI

2003 yılında girdiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında Türk Halk Müziği ve bağlama eğitimi aldı. Bu süreçte Türk Halk Müziği korosunda korist/solist olarak görev yaptı. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden birincilikle mezun oldu. 2010 yılında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde başladığı yüksek lisans eğitiminden, 2014 yılında Sayın Doç. Afak Jafarova danışmanlığında hazırladığı Cemal Reşit Bey’in İki Piyano İçin On İki Prelüd ve Füg adlı eserinde Polifonik Form ve Usuller adlı tez ile mezun oldu. Yurt içinde piyano solo ve eşlikçisi olarak çok sayıda konsere katıldı. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarına başladığı araştırma görevliliği görevini hâlen sürdürmektedir.

Hacı Bekir Kurşunet

MÜZİK Ç


Nota ve ritim bilgisi, müzikle uğraşan başlangıç düzeyindeki öğrencilerin almaları gereken en temel derstir. Bu dersimiz ise, müziğin en temel aracı olan nota ve ritim bilgisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Dersimizde başlangıç düzeyindeki öğrencilerimiz için müzik notası okuma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim onların ileri müzik eğitimine sağlam bir temel oluşturmaktadır. Derslerimizde piyano eşlik sazı olarak kullanılmaktadır.

ÇALIŞMALARI

Temel Nota Eğitimi

PAZARTESİ 19.00

— 43

MÜZİK ÇALIŞMALA


— 44

ÜZİK ÇALIŞMALARI

1992 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünden mezun olan Sazak, 1997 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yüksek lisansını, 2001 yılında Gazi Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1997–2001 yılları arasında Gazi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, 2002–2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2004 yılında geçtiği Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde 2009 yılında doçent unvanını aldı. 2004-2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarında 2015 yılında profesör unvanını aldı. 2017 yılında ise aynı kuruma müdür olarak atandı.

Nilgün Sazak

MÜZİK Ç


Günlük hayatta bilinçli olarak kullandığımız diyafram, akciğer, sinüs boşlukları, ağız boşluğu, karın boşluğu gibi artikülasyon mekaniğini daha aktif ve farkında olarak kullanarak ses telleri ve vokal icralar eğitilebilir. Bu eğitim tekniğine şan denir. Şan tekniğinin öğretildiği derste katılımcılara ses egzersizleri ve nefes teknikleri uygulatılarak, diyafram bölgesinin doğru kullanılması ve artikülasyon tekniklerini kazanmaları ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kazanımların neticesinde daha doğru bir ses kullanım yetisi elde edilmekle beraber bilinçli vokal icraların yapılmasına ciddi bir zemin hazırlanmış olur.

ÇALIŞMALARI

Şan Eğitimi ÇARŞAMBA 18.00

— 45

MÜZİK ÇALIŞMALA


— 46


Fikir Sanat Konserleri Serdivan Fikir Sanat Akademisi, 4 Mayıs 2018 tarihinde Türk Müziği’nin önemli isimlerinden Münip Utandı’yı ağırladı.

— 47


— 48

EÇİMLİK DERSLER

1982 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Henüz basılmamış olan Risale-i Ahaddiyye Metni ve Tercümelerinin Yazmaları ve Risale-i Tevhid Tercümesi adlı çalışmayı mezuniyet tezi olarak hazırladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsünde Ebu’lFeth el-Ezdi ve Kitabu’l Mahzûn fi’ilm’l-Hadis adlı yüksek lisans tezini 1987 yılında tamamladı. Endülüs’te Hadis ve İbn Arabi başlığıyla 1998 yılında yayımlanmış olan tezi, 1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde kabul edildi. Mes’ud Bâlyâni’nin Vahdet-i Vücud eserini Mutlak Birlik ismiyle, İbn Arabi’nin Zunun-u Mısrî adlı eserini Bir Sufinin Portresi Zunnûn-u Mısrî ismiyle Türkçeye kazandırmıştır. Muhammed B. Haşimi’nin Ariflerin Satrancı isimli eserini aynı isimle titiz bir araştırma yaparak zengin dipnotlarıyla genişleterek tercüme etmiştir.

Ali Vasfi Kurt

TEK SEÇ


Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin öğretilerinin, gerçek görüşleri hiç merak edilmeden bulandırılmış olduğu yanılsamalardan ve hezeyanlardan arındırılması, alanda çalışacaklara bu gidişle herhalde bir yarım asır daha harcatacak gibi görünmektedir. Bu derslerimizde, Şeyh-i Ekber’in kendi görüşleri ele alınırken fikir babalığı kendisine nisbet edilmekte olan vahdet-i vücûd kavramına ne kadar uzak olduğu da gösterilmeye çalışılacaktır. Zira bu konuda, ondan aktarılanlar, Şeyh-i Ekber’in kendi özgün görüşleri olmayıp, konuları işlerken dolaylı olarak değinmiş olduğu fikirler ya da o konularla paralellik arzeden zorunlu sonuçlardır. Kendi kanâatları ise bunların tamamen dışındadır. “Her yolun bir yolcusu vardır. Bizim içimizde kâmil olan kişi, her yolu ve her yolcuyu tanıdığı halde, bu yolda, onların hepsinin dışında olabilendir. İşte bunlar ricâlin ekâbiridir.” (Fütûhât, I/472; II/156)

ÇİMLİK DERSLER

Tasavvuf Okumaları

PERŞEMBE 18.00

— 49

TEK SEÇİMLİK DER


— 50

EÇİMLİK DERSLER

1974 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalından mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 19972007 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’nda görevine devam eden Altuğ’un ulusal ve uluslararası birçok sergisi bulunmaktadır. Altuğ, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir.

Orhan Altuğ

TEK SEÇ


Geleneğimizin en önemli sanatlarından olan Hüsn-i Hat üzerine teorik ve metafizik arka planına değinilerek başlayacak olan dersimiz, en az bir yazı türünün sanatsal ve estetik özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

ÇİMLİK DERSLER

Hüsn-i Hat

ÇARŞAMBA 18.00

— 51

TEK SEÇİMLİK DER


— 52

EÇİMLİK DERSLER

1980 yılında Ordu’da doğdu. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Çini Anasanat Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Ebru derslerine devam eden Ergün, aynı fakültede öğretim görevlisidir. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Cilt Ana Sanat Dalında doktora programını sürdürmektedir.

Songül Ergün

TEK SEÇ


Özel atölyelerimizde gerçekleştirilecek olan eğitimimiz; öğrencilerimize, Ebru’ya dair malzeme bilgisini kazandırmak, Ebru yapımı ve çeşitlerini uygulamalı öğretmek ve geleneksel bir sanat perspektifi kazandırmayı amaçlar. Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Ebru aklın, tecrübenin gönülle buluştuğu bir sanattır. Aşk ile icra edildiği vakit, gösterilen çabalar, çekilen zahmetler rahmete dönüşür ve ancak o zaman bu sanat geleceğe taşınabilir.

ÇİMLİK DERSLER

Ebru Sanatı SALI 18.00

— 53

TEK SEÇİMLİK DER


— 54

EÇİMLİK DERSLER

2013 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Programından mezun oldu. 2016 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Temel Sanat ve Tasarım Programında, 2019 yılında ise Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat dalında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. 2017 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde temel sanat ve temel tasarım dersleri vermekte, seramik alanında sanatta yeterlilik programına devam etmektedir. Ayrıca 2016 yılından bu yana kendi atölyesinde seramik çalışmalarını yapmaya ve bu konuda dersler vermektedir.

Tuba Marmara

TEK SEÇ


Seramik obje tasarımı dersi kapsamında en temel seramik şekillendirme tekniklerinden biri olan plaka tekniğiyle obje şekillendirilecektir. Şekillendirilen obje üzerinde; astar, doku transfer ya da sgrafitto dekorları uygulanarak çalışmalar tamamlanacak, bisküvi pişirimlerinin ardından sır uygulaması yapılarak 1040 C’de pişirimleri gerçekleştirilecektir. Tüm bu aşamaların ardından 6 haftalık kurs süresi sonunda kullanıma hazır seramik bir obje elde edilecektir.

ÇİMLİK DERSLER

Seramik Obje Tasarımı

CUMA 18.00

*Sınırlı sayıda kontenjan vardır.

— 55

TEK SEÇİMLİK DER


— 56

Fikir Sanat Konserleri Türk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Neyzen Kudsi Ergüner, Hamdi Akatay ve Murat Aydemir ile birlikte 24 Nisan 2016 tarihinde sevenleriyle bir araya geldi.


— 57


Filozof Gibi Düşünmek: Bilgi RAHMİ KARAKUŞ Mimarlık Felsefesi CENGİZ ÇAKMAK Geleneksel Mimariyi Anlamak SEDA ÖZEN BİLGİLİ İslam Öncesi Türklerde Toplum Yapısı ve Devlet Yönetimi AHMET TAŞAĞIL Osmanlı Modernleşmesi NECMETTİN ALKAN Senaryo Atölyesi GÖRKEM YELTAN Sinematografik Bakış AYBARS BORA KAHYAOĞLU Siyaset Bilimi Teorileri KÖKSAL ŞAHİN Uluslararası İlişkiler Teorileri TUNCAY KARDAŞ


Aile İçi İlişkiler ve İletişim MEHMET KAYA Çocuk ve Ergen Gelişimi EROL UĞUR Türk Sanat Müziği Koro Çalışması M. DOĞAN DİKMEN Temel Nota Eğitimi HACI BEKİR KURŞUNET Şan Eğitimi NİLGÜN SAZAK Tasavvuf Okumaları ALİ VASFİ KURT Hüsn-i Hat ORHAN ALTUĞ Ebru Sanatı SONGÜL ERGÜN Seramik Obje Tasarımı TUBA MARMARA


Filozof Gibi D nmek: Bilgi RAHM KARAKU

Aile i li kiler ve leti im MEHMET KAYA ocuk ve Ergen Geli imi EROL U UR

Mimarlık Felsefesi CENG Z AKMAK Geleneksel Mimariyi Anlamak SEDA ZEN B LG L

T rk Sanat M zi i Koro alı ması M. DO AN D KMEN

slam ncesi T rklerde Toplum Yapısı ve Devlet Y netimi AHMET TA A IL

Temel Nota E itimi HACI BEK R KUR UNET

Osmanlı Modernle mesi NECMETT N ALKAN

an E itimi N LG N SAZAK Tasavvuf Okumaları AL VASF KURT

Senaryo At lyesi G RKEM YELTAN Sinematografik Bakı AYBARS BORA KAHYAO LU Siyaset Bilimi Teorileri K KSAL AH N Uluslararası li kiler Teorileri TUNCAY KARDA

H sn-i Hat ORHAN ALTU Ebru Sanatı SONG L ERG N Seramik Obje Tasarımı TUBA MARMARA

Arabacıalanı Mah. 541. Sokak No. 14 Serdivan/Sakarya Telefon 0264 211 2054 serdivanfikirsanat

SFS_ Akademisi

fikirvesanatakademisi

Profile for serdivanfikirvesanatakademisi

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi 2020 Bahar Dönemi Kataloğu  

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi 2020 Bahar Dönemi Kataloğu  

Advertisement