Page 1


serdivanfikirsanat

fikirsanatakademisi

SFS_Akademisi


4

SERDİVAN FİKİR VE SANAT AKADEMİSİ Sakarya ilinin Serdivan ilçesinde bilimsel, felsefi ve sanatsal çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Fikir Sanat Konserleri ve Sanata Hayat Verenler programlarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan çalışmaların yanı sıra, senenin belirli dönemlerinde çeşitli sergilere de ev sahipliği yapmaktadır. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi yaklaşık 11.000 ciltlik kitaplığıyla hafta sonları da dahil olmak üzere her gün ve yirmi dört saat araştırmacılar için açıktır. Anadolu’nun en kapsamlı felsefe, sanat ve sosyal bilimler kütüphanesine sahip olan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, birbirinden farklı alanlarda çalışmalarını yürüten araştırmacılar için geniş bir literatür imkanı sunmaktadır. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinin seminer programları ders almak isteyen öğrencilerin iki programa ayrılmasıyla yürütülmektedir. Bu iki program, Akademik Kültürel Çalışmalar ve Sosyal Kültürel Çalışmalar şeklindedir. Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu öğrencileri sosyal bilimler alanına ilgi duyan, fakat formasyonlarını başka alanlarda tamamlayan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu gruptaki öğrencilerin devamlılık oranı ve dönem içi çalışmalarına gösterdikleri özen kendilerini Akademik Kültürel Çalışmalar grubuna taşıyabilmektedir.

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


5 yetkin sosyal bilim çalışmaları yapan yerleşik bir akademi Akademik Kültürel Çalışmalar grubu öğrencileri ise sosyal bilimlerin herhangi bir dalından mezun ve/veya bu alanda yüksek lisans veya doktora seviyesinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Her iki gruptaki öğrenciler dönemlik derslerinin ardından kendi seçtikleri ve sosyal bilimler alanına dair olan bir konu üzerine bireysel çalışma yapmakta ve bu çalışmalarını tebliğ olarak sunmaktadırlar. Sunumlar, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinde herkese açık paneller halinde yapılmaktadır. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde ayrıca Müzik Akademisi, Gelenekli Sanatlar, Sinema Sanatları ve Edebi Çalışmalar gibi farklı alanlarda dersler de verilmektedir. Serdivan Ajans, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde her ay çıkarılan şehir kültürü gazetesidir. Her sayısında düşünce, sanat veya spor dünyasından kişilerle yapılan röportajlar ve müzik, resim, edebiyat, felsefe üzerine yazılan nitelikli yazılarla yayın hayatına devam etmektedir.


PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

19.00

18.00

18.00

Edebiyat ve Gelenek

Ebru Sanatı

Hüsn-i Hat

GELENEKLİ SANATLAR

GELENEKLİ SANATLAR

19.00

19.00

19.00

Nota Öğretimi ve Solfej

Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

Filozof Gibi Düşünmek: Ahlak

MÜZİK AKADEMİSİ

MÜZİK AKADEMİSİ

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR FELSEFE ÇALIŞMALARI

FATİH ANDI

SONGÜL ERGÜN

ORHAN ALTUĞ

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR EDEBİ ÇALIŞMALAR

HACI BEKİR KURŞUNET M. DOĞAN DİKMEN

RAHMİ KARAKUŞ

19.00 Sinemayı Anlamak TÜLAY ÇELİK

SİNEMA ÇALIŞMALARI

19.00 Şehir ve Edebiyat Okumaları ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR EDEBİ ÇALIŞMALAR

19.00 Şan ve Ses Eğitimi NİLGÜN SAZAK

MÜZİK AKADEMİSİ


PERŞEMBE

CUMA

SANAT KONUŞMALARI

18.00

19.00

20.00

Sgrafitto Dekorlu Seramik Obje Yapımı

Eleştirel Kültür Felsefesi

Mimari’de Neden ve Olasılık

TEK SEÇİMLİK DERS

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR FELSEFE ÇALIŞMALARI

7 KASIM 2019 PERŞEMBE

18.30

19.00

20.00

Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri

Tasavvuf Okumaları

ALİ VASFİ KURT

Değişen Müzecilik Anlayışı: Baksı Müzesi

TEK SEÇİMLİK DERS

HÜSAMETTİN KOÇAN

TUBA MARMARA

MERT GÜRER

CENGİZ ÇAKMAK

NEVZAT SAYIN

SİNEMA ÇALIŞMALARI

14 KASIM 2019 PERŞEMBE

18.30

20.00

Ekonomi Devlet ve Toplum

Geometrik Strüktürden Tasarıma

MAHMUT BİLEN

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

20.00 Türkçenin Ruhu HÜSEYİN RAHMİ GÖKTAŞ 31 EKİM 2019 PERŞEMBE

SERAP EKİZLER SÖNMEZ 21 KASIM 2019 PERŞEMBE

7


ULUSLA S

I

M

O

Yaşayan en önemli filozoflardan kabul edilen ve Türkçeye çevrilmiş birçok eseri bulunan Simon Critchley, 3 Ekim 2015 tarihinde Uluslararası Fikir Sanat Konferansları kapsamında Serdivan Fikir Sanat’taydı.

N

C

R


ARARASI

R

I

T

C

H

L

E

Y


Kültürel Çalışmalar Programı, Akademik ve Sosyal olmak üzere iki gruba ayrılır. Sosyal bilimlere meraklı ve çeşitli alanlarda birikim sahibi olan kişiler düzenli olarak Türkiye’nin yetkin hocalarıyla bir araya getirilmektedir. Mülakatlar sonucu seçilen kişiler altı hafta boyunca yetkin hocalardan ders alarak dönem boyunca bir seminer konusu üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmasını dönem sonunda akademimizde bulunan Kültür Meydanı’nda sunmaktadır. Takip istikrarı olan ve gerekli yükümlülüklerini yerine getirenler bir sonraki dönem tekamül grubunda Akademi’deki çalışmalarına devam etmektedir.

10

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


11 Akademik Kültürel Çalışmalar Lisansüstü çalışmalar gerçekleştiren ya da gerçekleştirmiş kişiler yer almaktadır.

Şehir ve Edebiyat Okumaları Ali Şükrü Çoruk Ekonomi Devlet ve Toplum Mahmut Bilen Eleştirel Kültür Felsefesi Cengiz Çakmak

Sosyal Kültürel Çalışmalar Sosyal bilimlere yatkın ancak hâlihazırda lisansüstü çalışmalar gerçekleştirmemiş katılımcılar yer almaktadır.

Edebiyat ve Gelenek Fatih Andı Filozof Gibi Düşünmek: Ahlak Rahmi Karakuş Ekonomi Devlet ve Toplum Mahmut Bilen


Sinema Çalışmaları Sinema alanında, öğrencilerimize kalıcı çalışmalar sunmak amacıyla oluşturduğumuz programda, öğrencilerimizin sinemaya ilişkin hem teorik hem de pratik bilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Sinemayı Anlamak Tülay Çelik Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri Mert Gürer

Müzik Akademisi Müziğin tarihinden teorisine, repertuvarından koro çalışmalarına ve felsefesine kadar birçok bilginin kazandırılması hedeflenmektedir.

Türk Sanat Müziği Koro Çalışması Mustafa Doğan Dikmen Nota Öğretimi ve Solfej Hacı Bekir Kurşunet Şan ve Ses Eğitimi Nilgün Sazak

12

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


13

Felsefe Çalışmaları Felsefî düşüncenin üzerinde yükseldiği temellerin anlaşılmaya çalışılacağı programda, katılımcılara felsefenin doğasına ve temel meselelerine dair geniş bir perspektif kazandırmak amaçlanmaktır.

Filozof Gibi Düşünmek: Ahlak Rahmi Karakuş Eleştirel Kültür Felsefesi Cengiz Çakmak

Edebi Çalışmalar Edebiyatın sadece pratik ve sanatsal yönüyle ilgili teorik bir arka plan oluşturulmaya çalışılacaktır.

Şehir ve Edebiyat Okumaları Ali Şükrü Çoruk Edebiyat ve Gelenek Fatih Andı

Gelenekli Sanatlar Gelenekli Sanatlar üzerine teorik arka plan dersleriyle başlayacak programımız haftalık pratik çalışmalarla devam edecektir.

Ebru Sanatı Songül Ergün Hüsn-i Hat Orhan Altuğ


AÇILIŞ DERSİ

İskendername’deki Ab-ı Hayat Motifinin İşlenişi ve Kaynakları 22 Ekim 2019 — Salı 18.30 Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi

14

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


15 GÖNÜL TEKİN Türk Edebiyatı Profesörü ve Türkolog

1961 yılında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden mezun oldu. 1962–1963 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde asistan olarak hizmete başladı. Kaliforniya Üniversitesinde (UCLA) doktora eğitimi için Andreas Tietze, Janos Eckmann, Emin Benani ve Gustave E. von Grunebaum ile birlikte çalıştı. 1968’de Türkiye’ye dönerek Ali Nihad Tarlan’ın danışmanlığında “Ali Şîr Nevaî, Ferhad ü Şirin” başlıklı doktora teziyle doktor unvanı aldı. 1970’te ise Hacettepe Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaya başladı. Harvard Üniversitesinin Eski Türk Edebiyatı profesörlerinden olan Şinasi Tekin ile 1967 yılında evlendi. Eşiyle birlikte Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümüne geçti. 1984’ten 1994 yılına kadar Harvard Üniversitesinde Osmanlı Türkçesi, Çağatayca ve Özbekçe dilleri konusunda dersler verdi. Ahmed-i Dâ’i’nin “Çeng-nâme” eseri ile ilgili çalışması 1992’de yayımlandı. 1978’den 2004 yılına kadar Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi’nde (Journal of Turkish Studies) eşiyle birlikte editörlük yaptı. Yüzlerce makale, kitap tanıtımı ve eleştiri bu dergide Türkçe olarak yazıldı. Dergi ve yayın serisi aracılığıyla Türkçe, Batı dünyasında Türkoloji’nin yayın dillerinden biri haline geldi. Yine Şinasi Tekin ile birlikte 1996 yılında Ottoman Studies Foundation adıyla bir dernek kurdu. Uzun yıllar Türkiye’de Harvard Üniversitesi bünyesinde Osmanlıca Yaz Okulu açılabilmesi için eşiyle birlikte çaba gösterdi. Bu gayretlerinin sonucunda 1996 yılında Ayvalık’ta Harvard Ünivesitesi ve Koç Üniversitesinin iş birliği ile Harvard-Koç Üniversiteleri Osmanlıca Yaz Okulu açıldı ve kendisi de burada dersler verdi.


Türk Edebiyatı ve Gelenek

28 EKİM, 11 VE 25 KASIM PAZARTESİ · 19.00

Bugün Türk edebiyatının temel meselelerinin başında gelenekle irtibat kurma sorunu gelir. Bu sorun geleneği kavramayı, edebiyat geleneğinin bugünkü edebiyatımız hatta bütünüyle sanatımız içindeki işlevi ve yeri hakkında bir bilgi ve karar sahibi olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bu zorunluluk, gelenek kavramını ve realitesini kavramayı, geleneğin teşekkül biçimlerini, teşekkül unsurlarını, geleneği bugün içinde yorumlama tutumlarını da bilmeyi gerektirir. Bu bilgiden sonra, son iki yüzyılın gelenekle imtihanına bakmak, dünden bugüne Türk sanat ve edebiyatının gelenek karşısındaki farklılaşan tutumlarını tesbit ve tasnif etmek, ardından ise modern edebiyatımız içinde gelenekle nefret, inkâr, lâkayıtlık, sahiplenme, kullanma, faydalanma yahut özümseme seçenekleri etrafında ilişki ve irtibat kuran şahsiyetlerin fikirlerini, yaklaşım tarz ve tutumlarını ve bunların eserlerindeki yansımalarını tanımak işin künhüne vakıf olmak demektir. Bu dersin amaç ve gayesi anahatlarıyla bu konuda bilgi vermek, hassasiyet zemini oluşturmaktır.

16

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Fatih Andı

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR EDEBİ ÇALIŞMALAR

17

1962 yılında Adana’da doğan Fatih Andı, 1985 yılında bitirdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünde, 2011 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011 yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir.


Filozof Gibi Düşünmek: Ahlak ÇARŞAMBA · 19.00

İnsanın tarihi, eylemlerinin tarihi ise eylemlerinin belirleyicisi pek tabii ki düşünceleridir ve doğaldır ki insanın tarihi düşüncenin tarihi olsa gerek. Düşünmenin de pek tabii ki farklı saikleri söz konusudur. Fakat onun farklı biçimlerinden de söz edilebilir mi? Şayet bu mümkünse görünür örneği, bilim adamı, filozof, din adamı gibi farklı tiplerle kendisini izhar ediyor olsa gerek. Bir filozof nasıl düşünür? Ya da filozoflar benzer şekilde mi düşünür? Bu suallerin cevaplarını filozofların düşünüşüne eşlik ederek alabiliriz. Bu dönemin hedefi felsefe tarihinin büyük düşünürlerinin neleri nasıl düşündüğünü, sorularını ve çözümlerini, felsefenin büyük sorunlarını tanıyarak ortaya koymaktır.

18

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Rahmi Karakuş

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR FELSEFE ÇALIŞMALARI

19

Lisans tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede 1987 yılında, Nihat Keklik yönetiminde “Farabi’de Determinizm” konulu yüksek lisans, 1994 yılında ise "1908–1933 Türkiye’de Felsefenin Kavranışı ve Dinin Konumu" başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarında, tasavvuf, ahlak ve Türk düşüncesi üzerine yoğunlaşan Karakuş, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesidir.


Ekonomi, Devlet ve Toplum PERŞEMBE · 18.30

Dünyamızın içinde bulunduğu gelir ve servet dağılımının adaletsizliğinde hangi faktörlerin etkili olduğu, ülkeler arasındaki gelişme farklarının hangi nedenlere dayandığı ve gelişme iktisadının önemli gündem maddeleri, programın meseleleri arasında yer almaktadır. Ayrıca farklı ekonomik sistem tecrübelerinin doğurduğu sonuçlar ve iktisat düşüncesindeki dönüşüm aşamalarına neden olan ekonomik gelişmeler analiz edilecektir. Türkiye ekonomisinin kat ettiği gelişmeler, değişen ekonomi politiği ve yaşanan ekonomik krizlerde hangi faktörlerin etkili olduğu yine Türkiye özelinde tartışılacaktır.

20

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Mahmut Bilen

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

21

1969 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Programı’nda “Piyasa Ekonomisinde Devletin Değişen Rolü: Refah Devleti Ekseninde Bir Analiz” başlıklı çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. 2008–2010 yıllarında University of Illinois at UrbanaChampaign’de doktora sonrası ziyaretçi akademisyen olarak görev yaptı. 1993 yılında başlamış olduğu Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İktisadi gelişme alanında yayımlanmış çok sayıda eseri bulunan Bilen, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.


ULUSLA Z

İ

Y

A

Ü

D

D

İ


ARARASI N

S

E

R

D

A

R

Dünya’nın tanınmış isimlerinden biri olan bilim adamı, düşünür, felsefeci Ziyaüddin Serdar, 12 Mart 2016 tarihinde Uluslarası Fikir Sanat Konferansları kapsamında Serdivan Fikir Sanat’taydı.


Şehir ve Edebiyat Okumaları ÇARŞAMBA · 19.00

Şehirler, tarih boyunca kültür ve sanat hareketlerine yön veren yerleşim merkezleri olmuştur. Yalnız bu ilişki tek taraflı değildir. Kültür ve sanat, özelde edebiyat şehirden beslenirken aynı şekilde şehre, onun temsil ettiği medeniyet anlayışına da katkı yapmıştır. Hatta denilebilir ki bir şehrin geçmişiyle birlikte görünür oluşu, o şehir hakkında ortaya konulan edebiyat ürünleri sayesindedir. Bunun yanı sıra, sanat anlayışlarının merkezine şehri yerleştiren edebiyatçılar estetik ve sosyal fayda ilkesinden hareketle şehir sakinlerinin yaşadıkları mekâna nasıl bakmaları gerektiği konusunda yol gösterici metinler ortaya koymuşlardır. Bu seminer dizisinde geçmişten bugüne şehir üzerine düşünmüş, eser ortaya koymuş bazı şair ve yazarlardan hareketle şehir ve edebiyat ilişkisi ortaya konulacak, günümüzde var olan meselelerin çözümü noktasında edebiyatın imkânları tartışılacaktır.

24

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Ali Şükrü Çoruk

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR EDEBİ ÇALIŞMALAR

25

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl başladığı yüksek lisans öğrenimini Prof. Dr. Kâzım Yetiş’in danışmanlığında hazırladığı “Cumhuriyet Devri Türk Romanında Beyoğlu” başlıklı teziyle 1993 yılında tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Yine Prof. Dr. Kâzım Yetiş’in danışmanlığında hazırladığı “Fazıl Ahmet Aykaç-Hayatı ve Eserleri” başlıklı teziyle 1999’da doktor unvanını aldı. 2001 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Edebiyat, kültür ve basın-yayın tarihi, İstanbul, Osmanlı döneminde gündelik hayat, uygulamalı editörlük, fikir hareketleri, modernite ve modernizm başlıca ilgi ve çalışma alanlarıdır.


Eleştirel Kültür Felsefesi CUMA · 19.00

Kültür ve kritik kavramlarının çıkış noktasını oluşturacağı altı haftalık seminerler temelde üç bölüm etrafında işlenecektir: 1. Modernite ve modernizm kavramlarının tahlili ve bu kavramlarda dinin konumlanışı, 2. Kültür, eleştiri ve medeniyet kavramlarının Aydınlanma ve Rönesans süreçlerinin bu kavramlarla olan hesaplaşması, 3. Modernite sonrası toplumlarının günümüz mitosları.

26

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Cengiz Çakmak

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR FELSEFE ÇALIŞMALARI

27

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde aldı. Çalışmaları Antik Yunan Felsefesi, Dil Felsefesi ve Çağdaş Felsefe problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunan Cengiz Çakmak, hâlen İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


KÜTÜP S E R D İ VA N F E L S E F E S A N AT V E S


PHANE O S YA L B İ L İ M L E R K Ü T Ü P H A N E S İ

Gazali, İbn-i Rüşd, Aristoteles, Habermas ve Platon’dan günümüz düşünürlerinden Cabiri ve Zizek’e kadar 11 bine yakın kitabı barındıran Serdivan Felsefe, Sanat ve Sosyal Bilimler Kütüphanesi 7/24 açık!


Türk Sanat Müziği Koro Çalışması SALI · 19.00

Türk Sanat Müziği Koro Çalışması, Türk müziğini öğrenmek isteyenlerin müziği sadece teknik bilgiyle ya da kitaplardan değil; meşk yoluyla, iyi bir ağızdan (fem-i muhsin) usta çırak ilişkisiyle dinleyip, ezberleyerek eserleri öğrendikleri bir derstir. Bu çalışmada notadan daha ziyade Türk müziği eğitim geleneğinde olduğu gibi eseri hafızaya alıp; taklit, dinleme, izleme ve aynı zamanda müzik usulleri vurma metodları kullanılarak repertuvar öğretilecektir.

30

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


M. Doğan Dikmen

MÜZİK AKADEMİSİ

31

Musikiye Dâir ve canlı yayınlanan Türk Klasik Müziği Dinleyici İstekleri programını hazırlayıp sunan Dikmen, 2000 yılında kurduğu Akis Ensemble ile çeşitli uluslararası festivallerde Türk müziği kültürü ve geleneksel icrasını tanıtım amaçlı konserler vermektedir. 2009 yılında Uğur Işık’ın kurduğu Alaturka Records’un ikinci kurucu üyesidir.

TRT İstanbul Radyosunda Ses Sanatçısı ve Topluluk (Koro) Şefi ve Program Yapımcısı, Türk Vakfı Musikisi Mütevelli Heyeti Üyesi, Çocuk Vakfının çeşitli eğitim programlarında müzik danışmanı ve öğretmenidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Türk Müziği Solfej-Nazariyatı ve Repertuar-Üslûp derslerini vermektedir.


Nota Öğretimi ve Solfej I. Dersi PAZARTESİ · 19.00

Müziğe yeni başlayanlara yönelik sistematik bir yaklaşımla temel nota öğretimi ve makamsal müziğimize girişin en temel bilgileri verilecektir. Bu ders, katılımcıların ileri müzik eğitimine sağlam bir zemin oluşturacaktır. Derslerde eşlik sazı olarak piyano kullanılacaktır.

32

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Hacı Bekir Kurşunet

MÜZİK AKADEMİSİ

33

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında Türk Halk Müziği ve bağlama eğitimi aldı. Bu süreçte Türk Halk Müziği korosunda korist/solist olarak görev yaptı. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden birincilikle mezun oldu. 2010 yılında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünden Doç. Afak Jafarova danışmanlığında "Cemal Reşit Bey’in İki Piyano İçin On İki Prelüd ve Füg Adlı Eserinde Polifonik Form ve Usuller" başlıklı yüksek lisans teziyle 2014 yılında mezun oldu. 2012 yılında atandığı Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.


Şan ve Ses Eğitimi ÇARŞAMBA · 19.00

Günlük hayatta bilinçli olarak kullanmadığımız diyafram, akciğer, sinüs boşlukları, ağız boşluğu, karın boşluğu gibi artikülasyon mekaniğini daha aktif ve farkında olarak kullanarak ses telleri ve vokal icralar eğitilebilir. Bu eğitim tekniğine şan denir. Şan tekniğinin öğretildiği Şan Dersi’nde katılımcılara ses egzersizleri ve nefes teknikleri uygulatılarak, diyafram bölgesinin doğru kullanılması ve artikülasyon tekniklerini kazanmaları ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kazanımların neticesinde daha doğru bir ses kullanım yetisi elde edilmekle beraber bilinçli vokal icraların yapılmasına ciddi bir zemin hazırlanmış olur.

34

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Nilgün Sazak

MÜZİK AKADEMİSİ

35

1992 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünden mezun olan Sazak, 1997 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yüksek lisansını, 2001 yılında Gazi Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1997–2001 yılları arasında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 2002–2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2004 yılında geçtiği Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde 2009 yılında doçent unvanı aldı. 2004–2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarında 2015 yılında profesör unvanını aldı. 2017 yılında ise aynı kuruma müdür olarak atandı.


K O N F

İ

K

İ

R

Serdivan Fikir Sanat Akademisi, 4 Mayıs 2018 tarihinde Türk Müziği’nin önemli isimlerinden Münip Utandı’yı ağırladı.

S

A

N

A

T


S E R

K

O

N

S

E

R

L

E

R

Ä°


Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri PERŞEMBE · 18.30

Dersin amacı, öğrencilerin sinemanın teknolojisi ve terminolojisini tanımalarını; bir filmi var eden öğelerle, bunların hem teknik hem de anlatı yapısı açısından kullanımlarını öğrenmelerini sağlamaktır. Teknik görüntünün ne olduğu, kameranın temel hareketlerini, çekim ölçek-planlarını ve kurgulama sürecine dair temel bilgiler anlatılacaktır.

38

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Mert Gürer

SİNEMA ÇALIŞMALARI

39

2003 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında “Sinemada Anlam Yaratma Aracı Olarak Özel Efekt” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi, 2012 Yılında “Tartışma Programlarının Anlatı Yapısı ve Söylemi: Tematik Haber Kanallarındaki Tartışma Programları Örneği” başlıklı tez ile doktora derecesi aldı. “Tartışma Kültürü ve Tartışma Programları” ve editörlüğünü yaptığı “Televizyon Çalışmaları” adlı eserlerinin yanı sıra televizyon sosyolojisi ve prodüksiyonu üzerine çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Sinemayı Anlamak ÇARŞAMBA · 19.00

Sinemanın tarihsel gelişimi ile birlikte, sinemadaki temel estetik eğilimleri ve kuramsal yaklaşımları kısaca açıklamayı ve değerlendirmeyi amaçlayan derste; sinemasal deneyim, seyirci ve sinema ilişkisi, Avrupa ve Amerika’da sinemanın gelişimi, Hollywood sinemasının estetik eğilimleri, sinemada biçimci ve gerçekçi yaklaşımlar, alternatif anlatı yapıları ve sinematografik öğelerin kullanımı, Auteur sinemanın temel özellikleri ve dönüşümü, ulusal sinemalar ve sanat sineması, film festivalleri ve film üretim süreci, sinemada bakış, sinemada zaman-hareket ve Gilles Deleuze’ün sinema felsefesi ele alınacaktır.

40

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Tülay Çelik

SİNEMA ÇALIŞMALARI

41

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Sinema-Televizyon Ana Sanat Dalındaki yüksek lisansının ardından, “1990 Sonrası Türkiye’de Yönetmen Sineması Alanında Film Üretim Süreci” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Sinemada hayalin ideolojik sunumu, minimal eğilimler ve anlatı yapısı, küçük bütçeli yapımlar, uluslararası film festivalleri ve sinemada yeni bağımlılık ilişkileri üzerine yayınlar yaptı. Belgesel ve kısa film çalışmalarında bulundu. 2009–2012 yılları arasında yardımcı doçent olarak çalıştığı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans düzeyinde sinema kuramları, sinema tarihi, dünya sineması ve Türk sineması dersleri verdi. 2012 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde öğretim elemanıdır. Sinema eğitimi ve sinemada biçim-içerik ilişkisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.


K O N F

İ

K

İ

R

S

A

N

A

T


S E R

K

O

N

S

E

R

L

E

R

İ

Türk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Neyzen Kudsi Ergüner, Hamdi Akatay ve Murat Aydemir ile birlikte 24 Nisan 2016 tarihinde sevenleriyle bir araya geldi.


Hüsn-i Hat ÇARŞAMBA · 18.00

Geleneğimizin en önemli sanatlarından olan Hüsn-i Hat üzerine teorik ve metafizik arka planına değinilerek başlayacak olan dersimiz, en az bir yazı türünün sanatsal ve estetik özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

44

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Orhan Altuğ

GELENEKLİ SANATLAR

45

1974 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalından mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’nda görevine devam eden Altuğ’un ulusal ve uluslararası birçok sergisi bulunmaktadır. Altuğ, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir.


Ebru Sanatı SALI · 18.00

Özel atölyelerimizde gerçekleştirilecek olan eğitimimiz; öğrencilerimize, Ebru’ya dair malzeme bilgisini kazandırmak, Ebru yapımı ve çeşitlerini uygulamalı öğretmek ve geleneksel bir sanat perspektifi kazandırmayı amaçlar. Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Ebru aklın, tecrübenin gönülle buluştuğu bir sanattır. Aşk ile icra edildiği vakit, gösterilen çabalar, çekilen zahmetler rahmete dönüşür ve ancak o zaman bu sanat geleceğe taşınabilir.

46

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Songül Ergün

GELENEKLİ SANATLAR

47

1980 yılında Ordu’da doğdu. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Çini Anasanat Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Ebru derslerine devam eden Ergün, aynı fakültede öğretim görevlisidir. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Cilt Ana Sanat Dalında doktora programını sürdürmektedir.


K O N S

A

N

A

T

A

H

A

Y

A


A

S E R

T

V

E

R

E

N

L

E

R

6 Ekim 2017 tarihinde Sanata Hayat Verenler söyleşi ve dinleti programı kapsamında Klasik Türk Müziği’nin usta ismi Bekir Sıdkı Sezgin eserleriyle yâd edildi.


Sgrafitto Dekorlu Seramik Obje Yapımı PERŞEMBE · 18.00

Geçmişi 8. ve 9. yüzyıllara dayanan Sgrafitto, İran’ın Gabri şehrinde gelişmeye başlamış, 9. ve 13. yüzyıllarda; Bizans, Suriye ve İran’da yükselişini sürdürmüş, 15 ve 16. yüzyıllarda ise İtalya’da renkli ve çarpıcı örnekleri verilmiştir. İtalyanca kazınmış anlamına gelen Sgrafitto; genellikle pişirim yapılmamış ürünlerin üzerine uygulanan astar yüzeyinde ince kazımaların yapılmasıyla şekillenen bir seramik dekor tekniğidir. Ders süresi boyunca plaka tekniği ile şekillendirelecek seramik formlara uygulanacak renkli astarların üzerine, desenler aktarılıp, Sgrafitto tekniği ile kazımaları yapılacaktır. Şekillendirilip dekorları tamamlanan formlar kurutulup fırınladıktan sonra sırlama aşamaları tamamlanıp bitmiş bir ürün haline getirilecektir.

50

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


Tuba Marmara

TEK SEÇİMLİK DERS

51

2013 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam lisans programından mezun oldu. 2016 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Temel Sanat ve Tasarım Programında, 2019 yılında ise Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. 2017 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde temel sanat ve temel tasarım dersleri vermekte, seramik alanında sanatta yeterlik programına devam etmektedir. Ayrıca 2016 yılından bu yana kendi atölyesinde seramik çalışmalarını yapmaya ve bu konuda dersler vermeye devam etmektedir.


Tasavvuf Okumaları CUMA · 19.00

Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin öğretilerinin, gerçek görüşleri hiç merak edilmeden bulandırılmış olduğu yanılsamalardan ve hezeyanlardan arındırılması, alanda çalışacaklara bu gidişle herhalde bir yarım asır daha harcatacak gibi görünmektedir. Bu derslerimizde, Şeyh-i Ekber’in kendi görüşleri ele alınırken fikir babalığı kendisine nisbet edilmekte olan vahdet-i vücûd kavramına ne kadar uzak olduğu da gösterilmeye çalışılacaktır. Zîrâ bu konuda, ondan aktarılanlar, Şeyh-i Ekber’in kendi özgün görüşleri olmayıp, konuları işlerken dolaylı olarak değinmiş olduğu fikirler ya da o konularla paralellik arzeden zorunlu sonuçlardır. Kendi kanâatları ise bunların tamamen dışındadır. “Her yolun bir yolcusu vardır. Bizim içimizde kâmil olan kişi, her yolu ve her yolcuyu tanıdığı halde, bu yolda, onların hepsinin dışında olabilendir. İşte bunlar ricâlin ekâbiridir.” (Fütûhât, I/472; II/156)

52

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


TEK SEÇİMLİK DERS

53

Ali Vasfi Kurt

1982’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Henüz basılmamış olan "Risale-i Ahaddiyye Metni ve Tercümelerinin Yazmaları" ve "Risale-i Tevhid Tercümesi" adlı çalışmayı mezuniyet tezi olarak hazırladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsünde "Ebu’l-Feth el-Ezdi ve Kitabu’l Mahzûn fi’ilm’l-Hadis" adlı yüksek lisans tezini 1987’de tamamladı. "Endülüs’te Hadis ve İbn Arabi" başlığıyla 1998’de yayımlanmış olan tezi, 1997’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde kabul edildi. Mes’ud Bâlyâni’nin "Vahdet-i Vücud" eserini "Mutlak Birlik" ismiyle, "İbn Arabi’nin Zunun-u Mısrî" adlı eserini "Bir Sufinin Portresi Zunnûn-u Mısrî" ismiyle Türkçe’ye kazandırmıştır. Muhammed B. Haşimi’nin "Ariflerin Satrancı" isimli eserini aynı isimle titiz bir araştırma yaparak zengin dipnotlarıyla genişleterek tercüme etmiştir.


1978’de Niğde’de doğdu. Pek çok kısa yazısı, çalışma notu ve söyleşisi Başka, Anlayış, Atlılar, Fayrap ve yakın zamanda Kaygusuz dergilerinde yayımlandı. Uzun düşünme mesailerini 2006 yılında kökses ve değingeler kuramını öne sürdüğü "Beñseñoğ-Türkçenin Ruhu" eserinin yayınlanması izledi. Dile dair tutumunu belirginleştirmenin yerini dilin kendisine ve kendine dair tutumunu gözlemlemeye bıraktığı bu dönemde "Runasimi İnsandili", "Lahit" ve "Zihin Evreni" adlı kitaplarını yayınladı. 2018’de kendi diline kavuştuğu "Yapay Zekânın Türkçe Üzerine Kurulumu"nu yayımlandıktan sonra 2011’de Türkçe Mantık Okulu toplantılarındaki ders notlarına tekrar odaklandı. Türkçe’nin mantığını çözülmediği "Dil Mantığında RAR İlkesi" yayına hazırlanmış "Beş Bitig" serisinin ilk ürünüdür. Çalışmalarını hâlen teorisi olmayan biçimsiz yapılar üzerine kapalı bir düşünüşle sürdürmektedir.

54

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


55

Türkçenin Ruhu

Hüseyin Rahmi Göktaş

31 EKİM 2O19 PERŞEMBE 20.00


SANAT KONUŞMALARI 1978 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 1980–1984 yılları arasında okul sonrası eğitim için Cengiz Bektaş ile çalıştı. 1985’ten beri kendi mimarlık atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nın kurucu üyesi olan Sayın, “Ürgüp-Yeraltında Bir Boşluk” (1990), “Gön Deri Fabrikası 1” (1992), “Gön Deri Fabrikası 2” (1996), “Tekirdağ/Saray-Boşluktaki Beyaz Ev” (1998) projeleri ile Mimarlar Odası Ödülleri aldı. Dikili’deki Yahşibey Köyü’nde mevcut yapıların restorasyonu ve yeni yapılarla oluşturulan ürünler nedeniyle Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne iki defa aday gösterildi. 2004 yılında “Nevzat Sayın Düşler Düşünceler İşler” adlı kitabı yayımlandı.

56

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


57

SANAT KONUŞMALARI

Mimaride Neden ve Olasılık Nevzat Sayın

7 KASIM 2019 PERŞEMBE 20.00


SANAT KONUŞMALARI 1946 yılında Bayburt'da doğdu. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümünden mezun oldu. 1997–2005 yılları arasında uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin dekanlığını üstlendi. Kurucuları arasında yer aldığı Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneğinin 1990–1995 yılları arasında yöneticiliğini yaptı. 1991'de İstanbul Sanat Fuarı'nı kurdu. Aynı yıl 2. Asya-Avrupa Bienali'nde Türkiye Komiseri oldu. Avusturya Salzburg Şehri Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali Resim Büyük Ödülü'ne sahip oldu. Çeşitli resmi davetlerle İngiltere, Fransa ve Avusturalya'da araştırmalar yaptı. Sayısız kişisel sergi gerçekleştirdi ve karma sergilere katıldı. 2005 yılında kurduğu vakıfla Baksı Müzesine hayat verdi. Kişisel sanat çalışmalarının yanı sıra hâlen müze çalışmalarını yürütmekte, Okan Üniversitesinde ders vermektedir.

58

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


59

SANAT KONUŞMALARI

Değişen Müzecilik Anlayışı: Baksı Müzesi Hüsamettin Koçan

14 KASIM 2019 PERŞEMBE 20.00


SANAT KONUŞMALARI 1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlarda araştırma yapan Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

60

2019–2020 GÜZ DÖNEMİ


61

SANAT KONUŞMALARI

Geometrik Strüktürden Tasarıma Serap Ekizler Sönmez

21 KASIM 2019 PERŞEMBE 20.00


Şehir ve Edebiyat Okumaları Ali Şükrü Çoruk Ekonomi Devlet ve Toplum Mahmut Bilen Eleştirel Kültür Felsefesi Cengiz Çakmak Edebiyat ve Gelenek Fatih Andı Filozof Gibi Düşünmek: Ahlak Rahmi Karakuş Sinemayı Anlamak Tülay Çelik Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri Mert Gürer Türk Sanat Müziği Koro Çalışması Mustafa Doğan Dikmen Nota Öğretimi ve Solfej Hacı Bekir Kurşunet


Şan ve Ses Eğitimi Nilgün Sazak Hüsn-i Hat Orhan Altuğ Ebru Sanatı Songül Ergün Sgrafitto Dekorlu Seramik Obje Yapımı Tuba Marmara Tasavvuf Okumaları Ali Vasfi Kurt Türkçenin Ruhu Hüseyin Rahmi Göktaş Mimaride Neden ve Olasılık Nevzat Sayın Değişen Müzecilik Anlayışı: Baksı Müzesi Hüsamettin Koçan Geometrik Strüktürden Tasarıma Serap Ekizler Sönmez


Profile for serdivanfikirvesanatakademisi

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi 2019 Güz Dönemi Kataloğu  

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi 2019 Güz Dönemi Kataloğu  

Advertisement