Page 1


2018 Bahar Dรถnemi


Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Sakarya ilinin Serdivan ilçesinde bilimsel, felsefi ve sanatsal çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan bir kurumdur. Fikir Sanat Konserleri ve Sanata Hayat Verenler programlarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan çalışmaların yanı sıra senenin belirli dönemlerinde çeşitli sergilere de ev sahipliği yapmaktadır. Fikir ve Sanat Akademisi yaklaşık 11000 ciltlik kitaplığıyla hafta sonları da dahil olmak üzere her gün ve 24 saat araştırmacılar için açıktır. Anadolu’nun en kapsamlı felsefe, sanat ve sosyal bilimler kütüphanesine sahip olan

Fikir ve Sanat Akademisi, birbirinden farklı alanlarda çalışmalarını yürüten araştırmacılar için geniş bir literatür imkanı sunmaktadır. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin seminer programları ders almak isteyen öğrencilerin iki programa ayrılmasıyla yürütülmektedir. Bu iki program Akademik Kültürel Çalışmalar ve Sosyal Kültürel Çalışmalar şeklindedir. Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu öğrencileri sosyal bilimler alanına ilgi duyan, fakat formasyonlarını başka alanlarda tamamlayan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu gruptaki öğrencilerin devamlılık oranı ve dönem içi


Serdivan’da yetkin sosyal bilimler çalışmaları gerçekleştirebilmek için kurulmuş yerleşik bir akademi çalışmalarına gösterdikleri özen kendilerini Akademik Kültürel Çalışmalar grubuna taşıyabilmektedir. Akademik Kültürel Çalışmalar grubu öğrencileri ise sosyal bilimlerin herhangi bir dalından mezun ve/veya bu alanda yüksek lisans/doktora seviyesinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Her iki gruptaki öğrenciler dönemlik derslerinin ardından kendi seçtikleri ve sosyal bilimler alanına dair olan bir konu üzerine bireysel çalışma yapmakta ve bu çalışmalarını tebliğ olarak sunmaktadırlar. Sunumlar Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde herkese açık kongrelerde

yapılmaktadır. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde ayrıca Müzik Akademisi, Geleneksel Sanatlar, Sinema Sanatları ve Edebi Çalışmalar gibi farklı alanlarda derslerde verilmektedir. Serdivan Ajans, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde her ay çıkarılan şehir kültürü gazetesidir. Her sayısında düşünce, sanat veya spor dünyasından kişilerle yapılan röportajlar ve müzik, resim, edebiyat, felsefe gibi yazılarıyla yayın hayatına devam etmektedir.


Kültürel Çalışmalar Programı, Akademik ve Sosyal olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Sosyal Bilimlere meraklı ve çeşitli türden birikimi olan kişiler düzenli olarak Türkiye’nin yetkin hocalarıyla bir araya getirilmektedir. Mülakatlar sonucu seçilen kişiler altı hafta boyunca yetkin hocalardan ders alarak dönem boyunca bir seminer konusu üzerinde çalışmakta ve bu çalışmasını akademimizde bulunan Kültür Meydanı’nda sunmaktadır. Takip istikrarı olan ve gerekli yükümlülüklerini yerine getirenler bir sonraki dönem tekamül grubunda Akademideki çalışmalarına devam etmektedir. Akademik Kültürel Çalışmalar Programı

Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları

Lisansüstü çalışmalar gerçekleştiren ya da gerçekleştirmiş kişiler yer almaktadır.

Cengiz Çakmak

(Akademik/Sosyal Kültürel Çalışmalar)

İslam Modernite ve Gelecek Tahsin Görgün Roma Düşüncesi Eyüp Çoraklı

Sosyal Kültürel Çalışmalar Programı Sosyal bilimlere yatkın ancak halihazırda lisansüstü çalışmalar gerçekleştirmemiş katılımcılar yer almaktadır.

Siyaset ve Ahlak Savaş Şafak Barkçin Sultanların Şiirleri (Sosyal Kültürel Çalışmalar/Edebi Çalışmalar)

Bayram Ali Kaya

Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları (Akademik/Sosyal Kültürel Çalışmalar)

Cengiz Çakmak


Müzik Akademisi Müziğin tarihinden teorisine, repertuvarından koro çalışmalarına ve felsefesine kadar birçok bilginin kazandırılması hedeflenmektedir.

Edebi Çalışmalar Edebiyatın sadece pratik ve sanatsal yönüyle ilgili teorik bir arka plan oluşturulmaya çalışılacaktır.

Nota Okuma ve Yazma / Nota Okuma, Yazma ve İşitme Hacı Bekir Kurşunet Türk Müziği Meşki Doğan Dikmen Anadolu Coğrafyasında Ezan ve Mevlid Geleneği (16 Mart) Amir Ateş Yeni Türk Edebiyatı'nda Edebi Topluluklar Mehmet Özdemir Sultanların Şiirleri (Sosyal Kültürel Çalışmalar/Edebi Çalışmalar)

Bayram Ali Kaya

Gelenekli Sanatlar Gelenekli Sanatlar üzerine teorik arka plan dersleriyle başlayacak programımız haftalık pratik çalışmalarla devam edecektir.

Ebru Sanatı Songül Ergün Hüsn-i Hat / Minyatür Orhan Altuğ Hat Sanatı ve Kültürü Mehmet Memiş (6, 13, 20 Mart) Tezhip Sanatı ve Kültürü Ayşe Üstün (27 Mart, 3, 10 Nisan)


PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

18.00 Gelenekli Sanatlar Ebru Sanatı Songül Ergün

19.00 Sosyal Kültürel Çalışmalar Siyaset ve Ahlak Savaş Şafak Barkçin

18.00 Gelenekli Sanatlar Hüsn-i Hat Orhan Altuğ

Yaz ve Yönet Pratik Film Atölyesi Aybars Bora Kahyaoğlu Müzik Akademisi Nota Okuma ve Yazma Hacı Bekir Kurşunet

Şarkiyatçılığın Sanat Yüzü Servet Kızılay Müzik Akademisi Nota Okuma Yazma ve İşitme Hacı Bekir Kurşunet

19.00 Akademik Kültürel Çalışmalar Roma Düşüncesi Eyüp Çoraklı Sosyal Kültürel Çalışmalar/ Edebiyat Çalışmaları Sultanların Şiirleri Bayram Ali Kaya Müzik Akademisi Türk Müziği Meşki Doğan Dikmen İslâm Kelâmının Temel Alanları Hülya Terzioğlu

DERS PROGRAMI

Tek Seçimlik Dersler

19.00 Akademik Kültürel Çalışmalar/Sosyal Kültürel Çalışmalar Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları Cengiz Çakmak


TEK SEÇİMLİK DERS

PERŞEMBE

CUMA

18.00 Gelenekli Sanatlar Minyatür Orhan Altuğ

19.00 Siyasal İletişim Siyasal İletişim Teorisi Abdülkadir Özkan (23 Mart)

18.00 Hat Sanatı ve Kültürü Mehmet Memiş (6, 13, 20 Mart)

Siyasal İletişim ve Demokrasi Ferruh Uztuğ (30 Mart)

Tezhip Sanatı ve Kültürü Ayşe Üstün (27 Mart, 3, 10 Nisan)

28 Şubat Süreci ve Siyasal Kampanyalar Hüseyin Kocabıyık (6 Nisan)

19.00 Akademik Bilginin Tarihi Çiğdem Dürüşken (2 Mart)

Aile İçi İlişkiler ve İletişim Mehmet Kaya

Türkiye’de Siyasal Kampanyalar: AK Parti Örneği Cevat Olçok (13 Nisan) Siyasal İletişim ve Sosyal Medya Edibe Sözen (20 Nisan) Yurtdışında Siyasal Kampanya Örnekleri Hüseyin Aykut (27 Nisan) Edebiyat Çalışmaları Yeni Türk Edebiyatı'nda Edebi Topluluklar Mehmet Özdemir Tasavvuf Okumaları Ali Vasfi Kurt

Osmanlı Klasik Çağında Siyaset Feridun Emecen (15 ve 22 Mart)

7

Anadolu Coğrafyasında Ezan ve Mevlid Geleneği Amir Ateş (16 Mart) Derdimiz Mimarlık Celâleddin Çelik (3 Nisan)

fikirvesanat.org

19.00 Akademik Kültürel Çalışmalar İslam Modernite ve Gelecek Tahsin Görgün


SIMON CRITCHLEY Dünya’da yaşayan en önemli filozoflardan kabul edilen ve Türkçeye çevrilmiş birçok kıymetli eseri bulunan Simon Critchley, 3 Ekim 2015 tarihinde Uluslararası Fikir Sanat Konferansları kapsamında Serdivan Fikir Sanat’taydı.

fikirvesanat.org

9


AÇILIŞ DERSİ

Akademik Bilginin Tarihi ÇİĞDEM DÜRÜŞKEN

Günümüz anlamı ve yapısıyla akademi fikrine can veren, aslında Antik Çağ’ın eğitim anlayışıdır. Beden ve ruh terbiyesini birbirinden ayırmayan ve hem ruhen hem de bedenen güzel insan ideali peşinde koşan bir anlayıştır bu. Böylesi bir kültür ortamı elbette büyük zihinler yetiştirecektir, en başta da felsefe tarihinin tar2 MART tışmasız en büyük filozofları sayılan 19.00 Platon ile Aristoteles’i. Söz konusu filozoflar, bilgiyi sistematik bir bütünlük içinde araştırmayı, tartışmayı ve öğrenip öğretmeyi amaçlayan birer okul kurarlar. Akademeia ve Lykeion adını taşıyan bu okullar, bilgiyi salt bilgi olarak, yani sırf kendisi için öğretmek üzere tasarlanır ve temel disiplinlerden oluşan bir müfredat üzerine inşa edilirler. İnsanı zihnen özgür kılmayı amaçladığından, sonraları “özgür sanatlar” olarak Roma dünyasına aktarılır bu müfredat ve Orta Çağ’da Yedi Özgür Sanat şeklinde sistemleştirilerek günümüz akademisine temel oluşturur. Akademik bilginin önemi de, ancak bütün bu serüven göz önünde bulundurulduğunda kavranabilir.


ÇİĞDEM DÜRÜŞKEN 11

fikirvesanat.org

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Çiğdem Dürüşken, aynı bölümden 1984 yılında mezun oldu. “Seneca’nın De Providentia’sında Tanrı ve İnsan” başlıklı teziyle yüksek lisansını bitiren Dürüşken, 1990 yılında “Quintilianus’ta Çocuk ve Yetişkin Eğitimi ve Günümüzle Bağlantıları” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. Seneca, Cicero, Boethius, Augustinus, Thomas More ve Erasmus gibi filozofların eserlerini yazılmış oldukları özgün dillerinden çeviren Çiğdem Dürüşken aynı zamanda Humanitas dizisinin de editörlüğünü yapmıştır.


EYÜP ÇORAKLI

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Roma Düşüncesi

Büyük İskender’in fetihleriyle birlikte Yunan dünyası bambaşka bir mecraya sürüklenir. Söz konusu fetihlerin yayıldığı havzada mevcut kültürlerle karışıp kaynaşmaya, siyasi ve kültürel anlamda yeni bir kimlik kazanmaya başladığı sancılı bir dönemin eşiğindedir çünkü. Felsefi yönelimleri, soru 7, 14, 21, 28 Mart ve ve sorunları değişir, hissiyatı 4, 11 Nisan başkalaşır, algı ve bilgi düzeyleri 19.00 farklılaşır. Siyasi anlamda da özerkliğini kaybeder ve giderek Roma’nın nüfuzunu hisseder hale gelir. Nihayet İÖ 1. yüzyılda Roma’nın kudretine tam anlamıyla yenik düşer, ancak edebi ve felsefi derinliğiyle Roma’yı kendine meftun eder, böylece Roma’nın düşünce dünyasına damgasını vurur. Peki Roma düşüncesinin inşa edildiği bu süreçte Romalı düşünürler Yunan kültüründen nasıl beslenir, nasıl bir siyasi ve kültürel inşa sürecine girişirler? Yunanca felsefe terimlerini Latinceye aktarırken karşılaştıkları sorunlara nasıl çözümler üretirler? Roma düşüncesini bize açan anahtar kavramlar nelerdir? Başta Stoa ve Epikurosçuluk olmak üzere, dönemin felsefe okullarının bu sürece katkısı nedir? Roma düşüncesinin temel sorunlarının tartışmaya açıldığı bu seminerlerde, bu ve benzeri soruların izinde, Roma’nın düşünce dünyasının bir panaroması sunulacaktır.


EYÜP ÇORAKLI 13

fikirvesanat.org

İstanbul Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Yüksek lisansını Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanında yapmış, doktorasını ise Felsefe Tarihi alanında tamamlamıştır. Uzun yıllar çeşitli yayınevlerinde editör ve çevirmen olarak çalışmış; Platon’un Şölen’i (Alfa Yayınları, 2015) ve Hippokrates’in Aforizmalar’ı (İş Bankası Yayınları, 2016) başta olmak üzere pek çok eseri Eski Yunanca aslından Türkçe’ye çevirmiş, pek çok kitabı kültür hayatımıza kazandırmıştır. Sokrates öncesi filozoflar, Erken Dönem Yunan Düşüncesi, Homeros, Hesiodos, Stoa felsefesi, Hippokrates ve Yunan tıp geleneği, Helenistik felsefe ve Roma düşüncesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.


İslam, Modernite ve Gelecek TAHSİN GÖRGÜN

Lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi” başlıklı bitirme teziyle tamamladı. Freie Universität Berlin’de “Soprache, Handlung und Norm” (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2005-2007yılları arasında Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde ve Viyana Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. Temel ilgi alanları arasında Fıkıh Usulü, Osmanlı Dönemi ve Maveraünnehir ağırlıklı olmak üzere İslam düşüncesi tarihi, felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları, Kur’an araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri, Alman idealist felsefesi ve hermenötik gibi konular yer almaktadır.

AKADEMİK KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

8,15, 22, 29 Mart ve 5,12 Nisan 19.00


TAHSİN GÖRGÜN 15

fikirvesanat.org

İslam Medeniyetinin Dünya tarihindeki yerini doğru tespit etmeden günümüzdeki meseleleri kavramak ve gelecek ile ilgili gerçekçi bir düşünce geliştirmek mümkün değildir. 19. yüzyılda oluşan bir geçmiş kurgusu, İslam Medeniyetini tarihi akışın ya dışına atmış veya dünya tarihinin ihmal edilebilir bir unsuru haline getirmiştir. Gerçekten olmuş olanın üstünün söylem marifetiyle örtülmesi sebebi ile bugünü, hakiki zemininde kavrama imkânı da engellenmeye çalışılmıştır. Bu derste kısaca hayatın risk üretimi ve yönetimi olmaktan çıkarılarak geleceğe yeniden nasıl güvenle bakılabileceği müzakere edilecektir. Bunun için önce 19. yüzyıldaki kurgunun gerisine gidilince nelerle karşılaşıldığı ortaya konulacaktır. Daha sonra, mevcut durumun yani modernitenin geçici bir hal olması sebebi ile insanlığın nasıl asli olanla sahih bir irtibat üzerinden istikamet üzere istikrara kavuşabileceği üzerinde durulacaktır.


Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları CENGİZ ÇAKMAK

Felsefenin Son Uç Beyleri: Felsefe ve Temeller (Husserl ve Russell) Sınırlar ve Arada Kalmak: Düşüncenin Çatallanan Yollarında Yürümek (Wittgenstein ve Heidegger) Hüzünlü Dönenceler: Akıl ve Bilginin Kağıttan Kaleleri (Levy-Strauss ve Foucault) Kral Lear’ın Büyük Kızları: Bilimin Dar Sokakları (Quine ve Althusser) Minatauros Boğasının Boynuzları: Hakikatten Anlama (Derrida ve Rorty) Kapı önünde Beklememek: Merkezsiz Labirentte Ariadne’nin İpi Olmadan Gezinmek

AKADEMİK/SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

5, 12, 19, 26 Mart ve 2, 9 Nisan 19.00


CENGİZ ÇAKMAK 17

fikirvesanat.org

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. Çalışmaları Ontoloji, Etik, Dil Felsefesi, Herakleitos, Gorgias, Ksenophanes, Platon, Schopenhauer, Wittgenstein üzerine yoğunlaşmaktadır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunan Çakmak’ın 2005 yılında “Herakleitos Fragmanları” adlı kitabı Kabalcı Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


ZİYAÜDDİN SERDAR Dünya’nın tanınmış isimlerinden bilim adamı, düşünür, felsefeci Ziyaüddin Serdar, 12 Mart 2016 tarihinde Uluslarası Fikir Sanat Konferansları kapsamında Serdivan Fikir Sanat’taydı.

fikirvesanat.org

19


SAVAŞ ŞAFAK BARKÇİN

6, 13, 20, 27 Mart ve 3, 10 Nisan 19.00

İnsanlığın temel ikilemlerinden birisi de güç ve ilke, yani ahlâk ve siyaset arasındaki ilişkidir. Bu derslerde İslâm ve Batı geleneklerindeki Siyaset ve Ahlâk kavramlarını ve bunların aralarındaki ilişkiyi ele alacağız. Ahlâk-Etik, Siyaset-Politika kavramlarının esasına gireceğiz. Bu bağlamda fert, toplum, düzen, kuvvet, kudret, devlet telakkilerini açıklayacağız. İslâm inancının kişiden insanlığa, eylemden fazilete kadar uzanan bütüncül varlık telâkkisini irdeleyeceğiz. Osmanlı tecrübesini Siyaset-Ahlâk bağlamında bir örnek olarak tefekkür edeceğiz. Ders başlıkları şu şekilde sıralanıyor: “Siyasetin simgeleri, kavramları, anlamları”; “İslâm ahlâkı, Batı etiği”; “Sistemleşmiş nefsâniyet olarak Batı düzeni”; “İslâm ve Batı geleneğinde siyaset ve etik”; “Birey, toplum, devlet”; “Müslümanların maneviyat ve güç imtihanı."

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Siyaset ve Ahlak


SAVAŞ ŞAFAK BARKÇİN 21

fikirvesanat.org

1966’da Ankara’da doğdu. Bwoğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu (1989). Washington’da Johns Hopkins Üniversitesi, SAIS okulundan master derecesi (1996), Bilkent Üniversitesi’nden siyaset felsefesi doktorası aldı (2001). 1989’da Devlet Planlama Teşkilatı’na girdi. 2003’te TİKA başkanlığına atandı. TÜBİTAK’ta Başkan Danışmanı olarak görev yaptı (2004-2007). 2009’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın baş müşavirliğine atandı ve ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Şimdilerde Başbakanlık kadrosundadır. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve medeniyet konularında pek çok konferans ve dersler vermiştir, aynı zamanda profesyonel bir moderatördür. Müzik, tarih, şiir, tasavvuf ve edebiyat Dr. Barkçin’in başlıca ilgi alanlarıdır. Bu alanlarda pek çok yazıları, kitapları, üniversite dersleri, tercümeleri, televizyon programları ve konferansları vardır. Aralık 2013’te klasik bir divan olan “Dîvân-ı Zerefşân”ı yayınlamıştır. Serbest ve hece ölçülü şiirleri vardır.


Sultanların Şiirleri BAYRAM ALİ KAYA

Bu derste, öncelikle Osmanlı hânedânı ve şiir-sanat ilişkisi üzerinde durulacak, sultanların şiir yazma sebeplerine ilişkin kanaatler dile getirilecek, şiirleri veya dîvânları günümüze ulaşmış belli başlı sultan şairlerin şiirlerinden seçilmiş örneklerden hareketle, onların hem şairlik yönleri üzerinde durulacak, hem de ruh, düşünce ve gönül dünyalarına kapı aralanmaya çalışılacaktır. Osmanlı sarayında sanatın yerinin de ele alınacağı sultan şairlerin yanı sıra Osmanlı hanedanına mensup, “saraylı” zümrenin eserleri üzerinde de durulacaktır. Fatih Sultan Mehmet, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Kanunî gibi klasik dönem sultan-şairlerin gerek biyografilerinin gerekse şiirlerinin ele alınacağı altı haftalık program Âdile Sultan’ın ve Sultan Reşad’ın eserleri ile tamamlanacaktır.

SOSYAL KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR/EDEBİ ÇALIŞMALAR

7, 14, 21, 28 Mart ve 4, 11 Nisan 19.00


BAYRAM ALİ KAYA

23

fikirvesanat.org

1962 Kars-Arpaçay doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini İstanbul Zeytinburnu’nda tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1985-1987 yılları arasında İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde, 1987-1994 yılları arasında ise Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı “17. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Neşâtî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Hilye-i Enbiyâsı’nın Tenkitli Metni” adlı çalışma ile 1991 yılında yüksek lisansını; yine aynı enstitüde başladığı “Azmî-zâde Hâletî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvânı’nın Tenkitli Metni” adlı çalışma ile 1996 yılında doktorasını tamamladı. 2000-2003 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör unvanını alan ve hâlen Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.


Yeni Türk Edebiyatı’nda Edebi Topluluklar MEHMET ÖZDEMİR

Bu dersimizde Tanzimat Dönemi Toplulukları (1839 – 1896), Servet-i Fünun Topluluğu ve Edebiyatsız Dönem (1896 - 1908), Fecr-i Ati Topluluğu (1908 – 1912) Nâyîler ve Nev-Yunânîler, Millî Edebiyat Topluluğu ( 1911 – 1923), Yedi Meşaleciler Topluluğu (1928), 1.Yeni – Garip Hareketi konuları ele alınacaktır.

EDEBİ ÇALIŞMALAR

9, 16, 23, 30 Mart ve 6, 13 Nisan 19.00


MEHMET ÖZDEMİR 25

fikirvesanat.org

1961 Sakarya – Kaynarca doğumlu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı. “Yahya Kemal ve Nesirlerinde Eğitim” konulu tez hazırladı. 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü’ne “Okutman” olarak göreve başladı. 2001 yılında “Divan Edebiyatı Tartışmaları 1902-1928” adlı tezini tamamlayarak Doktora unvanını aldı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. Bu fakültede çeşitli görevlerde bulundu. Halen bu Fakültede Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. “II.Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Divan Edebiyatı Tartışmaları”, “Reddedilen Miras” ve “İbrahim Aşki - Çocukların Şiir Defteri” isimli kitapları yayımlanmıştır.


Türk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Neyzen Kudsi Erguner, Hamdi Akatay ve Murat Aydemir ile birlikte 24 Nisan 2016 tarihinde sevenleriyle bir araya geldi.

fikirvesanat.org

27


6 Ekim 2017 tarihinde Sanata Hayat Verenler söyleşi ve dinleti programı kapsamıyla Klasik Türk Müziğinin usta ismi Bekir Sıdkı Sezgin eserleriyle yâd edildi.

fikirvesanat.org

29


Osmanlı Klasik Çağında Siyaset FERİDUN EMECEN

Osmanlı klasik çağında Dünya’da neler olup bitmektedir? Bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren Dünya’yı nasıl görmüş ve modern öncesi siyaset anlayışlarından hangisine daha çok yaklaşmıştır? İmparatorluk, bünyesindeki farklı milletlerle nasıl bir ilişki içine girmiş ve ortaya nasıl bir “yöneten-yönetilen ilişkisi” çıkmıştır? Bu derste Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunun yanı sıra, kurulduğu ilk yıllardan itibaren etrafındaki devletlerle ilişkisi ele alınacak ve imparatorluğun temelinde yatan fetih ve gaza anlayışı üzerinde durulacaktır. Osmanlı muharebe stratejileri, tebaa ile olan münasebetler ve modern öncesi bürokrasinin nüvelerinin inceleneceği derste, birinci padişah Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’e kadar bir beyliğin Dünya çapında bir imparatorluk olma yolundaki süreç değişik safhalarıyla işlenecektir.

TEK SEÇİMLİK DERS

15, 22 Mart 19.00


FERİDUN EMECEN 31

fikirvesanat.org

1979’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. 1981’de Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1985’te 16. yüzyılda Manisa ve yöresinin sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatmaya yönelik doktora tezi kabul edildi. 1987’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1989’da ise Doçent unvanını almaya hak kazanan Emecen 1995’te aynı anabilim dalında Profesör kadrosuna atandı. 2012 Şubatında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Çalışma sahasını Klasik Dönem Osmanlı Tarihi teşkil etmekte olup bu alanla ilgili pek çok araştırma ve makaleleri yayımlanmış bulunmaktadır. 1994-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2007’Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü yapmış olup 16 Mart 2012 tarihi itibariyle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanlık görevini yürütmektedir.


7/24 KÜTÜPHANE Gazali, İbn-i Rüşd, Aristoteles, Habermas ve Platon’dan günümüz düşünürlerinden Cabiri ve Zizek’e kadar 11 bine yakın kitap 7/24 açık kütüphanemizde!

fikirvesanat.org

33


Türk Müziği Meşki 7, 14, 21, 28 Mart ve 4, 11 Nisan 19.00

Türk Müziği Meşki dersi musiki talebesinin musikiyi sadece teknik bilgiyle ya da kitaplardan değil, meşk yoluyla, yani iyi bir ağızdan (fem-i Muhsin) usta-çırak ilişkisiyle dinleyerek, hıfzederek, usul vurarak ve izleyerek öğrenebileceği bir derstir. Bu derste musiki birikiminin edebiyat ve tasavvuf bilgileriyle desteklenmesi suretiyle ses tekniğinin kullanılması, aruz vezninin iyi bilinmesi, kafa ve göğüs seslerinin kullanılmasıyla ortaya konan ses hakimiyeti ve geniş repertuvar bilgisi ve de yumuşak bir üslup talebeye kazandırılacaktır. Derste notadan ziyade eseri hafızaya alma, taklit, dinleme, izleme ve usûl vurma gibi metotlar kullanılacaktır.

MÜZİK AKADEMİSİ

DOĞAN DİKMEN


DOĞAN DİKMEN 35

fikirvesanat.org

"Musikiye Dâir" ve canlı yayınlanan "Türk Klasik Müziği Dinleyici İstekleri" programını hazırlayıp sunan Dikmen, 2000 yılında kurduğu " Akis Ensemble" ile çeşitli uluslararası festivallerde Türk Müziği Kültürü ve Geleneksel İcrasını tanıtım amaçlı konserler vermektedir. 2009 yılında Uğur Işık'ın kurduğu "Alaturka Records"un ikinci kurucu üyesidir. TRT İstanbul Radyosu'nda Ses Sanatçısı ve Topluluk (Koro) Şefi ve Program Yapımcısı, Türk Vakfı Musikisi Mütevelli Heyeti Üyesi, Çocuk Vakfı'nın çeşitli eğitim programlarında müzik danışmanı ve öğretmeni, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda Türk Müziği Solfej-Nazariyatı ve Repertuar-Üslûp dersleri öğretim görevlisidir.


Nota Okuma ve Yazma 5, 12, 19, 26 Mart ve 2, 9 Nisan 19.00

Nota Okuma ve Yazma dersinde, nota ve ritim bilgisi, müzikle uğraşan başlangıç ya da ileri düzeyi, öğrencilerinin almaları gereken en temel derstir. Bu dersimiz ise, müziğin en temel aracı olan nota ve ritim bilgisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Dersimizde başlangıç düzeyindeki öğrencilerimiz için müzik notası okuma ve yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim onların ileri müzik eğitimine sağlam bir temel oluşturmaktadır. Derslerimizde Piyano eşlik sazı olarak kullanılmaktadır.

Nota Okuma, Yazma ve İşitme dersinde, orta Düzey Solfej olarak da adlandırabileceğimiz bu dersimizde, öğrencilerimize temel nota okuma ve yazma becerisinin ötesinde temel müzik kuramları da öğretilmektedir. Tek sesli melodileri okuma ve yazma becerisi kazanan tekamül sınıfımız için, giriş seviyesinde çok sesli solfej çalışmaları belli bir dereceye kadar örneklerle tanıtılır. Bunun için akor oluşumları ve doğal çok seslilik gibi kavramlar tanıtılır. Derslerimizde piyano eşlik sazı olarak kullanılmaktadır.

MÜZİK AKADEMİSİ

6, 13, 20, 27 Mart ve 3, 10 Nisan 19.00


HACI BEKİR KURŞUNET 37

fikirvesanat.org

2003 yılında girdiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda Türk Halk Müziği ve bağlama eğitimi aldı. Bu süreçte Türk Halk Müziği korosunda korist/ solist olarak görev yaptı. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 2010 yılında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde tezli yüksek lisansına başladı ve buradan Sayın Doç. Afak Jafarova danışmanlığında “Cemal Reşit Bey’in İki Piyano İçin On İki Prelüd ve Füg adlı eserinde Polifonik Form ve Usuller” adlı tezle 2014 yılında mezun oldu. Yurt içinde piyano solo ve eşlikçisi olarak çok sayıda konsere katılmıştır. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Halen bu kurumda görevini sürdürmektedir.


Anadolu Coğrafyası’nda Ezan ve Mevlid Geleneğİ AMİR ATEŞ

Lügatte "bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek" manalarıyla karşılık bulan ezan; terim olarak farz namazların vaktinin geldiğini, kural ile belirlenen sözlerle ve kendine has bir icra şekliyle duyurmayı ifade eder. Bu derste ezanın kendine has icra şekli ve musiki ile rabıtası incelenecektir. Doğum zamanı manasına gelen "mevlid" kelimesi Arapça vav, lam ve dal harflerinin kökünden türemiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dünyaya teşrifleri sebebiyle kaleme alınmıştır. Günümüze kadar birçok mevlid yazılmakla beraber Süleyman Çelebi'nin 'Vesiletü'n Necat' eseri Anadolu'da en yaygınıdır. Bu derste; mevlidin (Vesiletü'n Necat) bahirleri, icra şekli ve musiki ile irtibatı ele alınacaktır.

MÜZİK AKADEMİSİ

16 Mart 19.00


AMİR ATEŞ 39

fikirvesanat.org

Amir Ateş, 1942 yılında İzmit'in Kandıra ilçesinde doğmuştur. 1956 yılında İstanbul'a giderek Hacı Hafız Akkuş Efendi'den Kur'an dersleri almaya başlamıştır. İstanbul’da dönemin en değerli üstatlarından feyz almanın gayreti içinde olup Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Saadettin Kaynak gibi büyüklerin öğrencisi olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bünyesinde Türk Din Musikisi ile alakalı seminer dersleri vermektedir. 2000’in üzerinde eseri olan Ateş’in eserlerinin bir kısmı TRT repertuvarına alınmıştır. Başkanlığını yürüttüğü Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde aynı zamanda Beste ve Kompozisyon derslerini vermektedir.75 yaşında olan Amir Ateş Türk Musikisi’ne ve geleneğimize katkı sağlamaya devam etmektedir.


HZ. MEVLANA’YI YÂD EDERKEN Savaş Barkçin’e Tamburi Celâleddin Çelik’in refakat ettiği programda vuslatının 744. senesinde Hz. Mevlana 16 Aralık 2017'de Serdivan Fikir Sanat'ta yâd edildi.

fikirvesanat.org

41


Hüsn-i Hat Minyatür

7, 14, 21, 28 Mart ve 4, 11 Nisan 18.00

8, 15, 22, 29 Mart ve 5-12 Nisan 18.00

HÜSN-İ HAT Geleneğimizin en önemli sanatlarından olan Hüsn-i Hat üzerine teorik ve metafizik arka planına değinilerek başlayacak olan dersimiz, en az bir yazı türünün sanatsal ve estetik özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. MİNYATÜR Batı dillerinde miniare kelimesinden türeyen “küçük” ifadesinin de karşılığı olan minyatür kelimesi Türk kültüründe kitap resmi olarak adlandırılmıştır. Osmanlı döneminde, nakış ve tasvir olarak nitelendirilen minyatür sanatı sanatçısına da nakkaş ve musavvir ismi verilmiştir. Gelenekli Türk sanatları programında yer alacak Minyatür dersinde, sanatın bu dalında kullanılan malzemeler, uygulama teknikleri ve tasarım yöntemleri ile ilgili teorik ve pratik bir çalışma gerçekleştirilecektir.

GELENEKLİ SANATLAR

ORHAN ALTUĞ


ORHAN ALTUĞ 43

fikirvesanat.org

1974 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Hat Ana Sanat Dalı'nda görevine devam eden Altuğ'un ulusal ve uluslarası birçok sergisi bulunmaktadır.


Ebru Sanatı

Özel atölyelerimizde gerçekleştirilecek olan eğitimimiz; öğrencilerimize, Ebru’ya dair malzeme bilgisini kazandırmak, Ebru yapımı ve çeşitlerini uygulamalı öğretmek ve geleneksel bir sanat perspektifi kazandırmayı amaçlar. Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Ebru, aklın, tecrübenin gönülle buluştuğu bir sanattır. Aşk ile icra edildiği vakit, gösterilen çabalar, çekilen zahmetler rahmete dönüşür ve ancak o zaman bu san’at geleceğe taşınabilir.

GELENEKLİ SANATLAR

SONGÜL ERGÜN

5, 12, 19, 26 Mart ve 2, 9 Nisan 18.00


SONGÜL ERGÜN 45

fikirvesanat.org

1980 yılında Ordu’da doğdu. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Çini Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde Ebru derslerine devam etmektedir.


Hat Sanatı ve Kültürü 6, 13, 20 Mart 18.00

Üç haftalık bir zaman dilimini kapsayacak olan “Hat Sanatı ve Kültürü” isimli program, İslâm’ın ilk yıllarındaki yazının gelişim seyri üzerinde duracak ve buradan hareketle hattın geleneksel sanatlar içerisindeki tarihini inceleyecektir. İslâm medeniyetinin bir imparatorluğa dönüştüğü Emevî ve Abbasî hilâfetleri döneminde yazının büründüğü yeni hâl ve buradan Osmanlı’ya kalan Hat Sanatı mirasının da ele alınacağı programda son hafta ise İslâm Hat Sanatı’nda, aynı yazının farklı tarz ve üslûpları manasında kullanılan bir ifade olan Aklâm-ı Sitte durulacak, aynı zamanda Hat Sanatı’nın başlıca araçlarına dair temel bilgiler de katılımcılara aktarılacaktır.

GELENEKLİ SANATLAR

MEHMET MEMİŞ


MEHMET MEMİŞ 47

fikirvesanat.org

Çorum-Bayat doğumludur. 1984’te Selçuk Ü. İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Fakülte yıllarında Konyalı Hattat Hüseyin Öksüz’den hat dersleri aldı. 1985 yılında İstanbul’a öğretmen olarak atandı. Çalışmalarına Hattat Hasan Çelebi ile devam etti. Marmara Üniversitesinde, Geleneksel Türk Sanatları alanında yüksek lisans (1993), Türk-İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalında doktora yaptı (1998). 1993-1999 yılları arasında Harran Ü. İlahiyat Fakültesinde çalıştı. 1999’da SAÜ İlahiyat Fakültesi’ne, Türk-İslam Sanatları Tarihi AB Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2015 yılında Doçent oldu. Yurt içinde ve yurtdışında çok sayıda sergiye katıldı. Türk İslam Sanatları alanında makale ve tebliğler yayınladı. Katıldığı çeşitli yarışmalarda on adet ödül kazandı.


Tezhip Sanatı ve Kültürü

27 Mart, 3, 10 Nisan 18.00

Üç hafta sürecek bu programda Tezhip Sanatı’nın genel tanıtımı yapılacak tarihi arka planı üzerinde durulacaktır. Osmanlı dönemi ehl-i hiref teşkilâtından Cumhuriyet dönemine Rikkat Kunt hanımefendiye kadar uzanan Tezhip serüveninin aktarılacağı programda Tezhip sanatının ekolleri üzerinde de durulacaktır.

GELENEKLİ SANATLAR

AYŞE ÜSTÜN


AYŞE ÜSTÜN 49

fikirvesanat.org

1956 Isparta-Sütçüler doğumlu olup, İlk, Orta ve Lise tahsilini İstanbul’da tamamlamıştır. 1973’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne girerek, 1977’de bu bölümden mezun olmuştur. Üniversite öğrenimi sırasında İstanbul Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı Nakışhanesi’nde Yrd. Doç. Dr. İnci Ayan Birol ve Prof. Dr. Çiçek Derman nezaretindeki “Tezhip” kurslarına devam etmiş, 1986’da adı geçen Nakışhane’den “İcâzet” almıştır. 1987-1999 yılları arası Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okutmanlık, yardımcı doçentlik, doçentlik ve ana sanat dalı başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1999’da Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne naklen atanmış olup, bu üniversitede 2008’e kadar çalışmıştır.


Kaybolmaya yüz tutmuş eserleri, Anadolu'yu gezerek tekrar derleyen Ender Doğan, 2 Aralık 2017'de Serdivan Fikir Sanat'ta İrfan Türküleri konseri verdi.

fikirvesanat.org

51


30 Aralık 2016 tarihinde Serdivan Fikir Sanat Akademisi'nin Sanata Hayat Verenler söyleşi ve dinleti programı kapsamıyla Klasik Türk Müziğine yıllarca hizmet etmiş Nejat Tezcan’ın eserleri icra edildi.

fikirvesanat.org

53


Aile İçi İlişkiler ve İletişim 8, 15, 22, 29 Mart ve 5, 12 Nisan 19.00

Bu ders kapsamında, eşler arasındaki ilişkiler, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve iletişimi, çocuklar arasındaki ilişki ve iletişim problemleri, çocuk ve ergenlerdeki çeşitli uyum sorunları ve bu sorunların aile tarafından ele alınışına ilişkin konuların yanı sıra ailede sosyal destek, aile içinde kural koyma gibi konular teorik düzeyde ele alınacak ve güncel örneklerle tartışılacaktır.

TEK SEÇİMLİK DERS

MEHMET KAYA


MEHMET KAYA 55

fikirvesanat.org

Adapazarı doğumlu olan Mehmet Kaya üniversite lisans eğitimini 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programında tamamlamıştır. Yine aynı programda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan Kaya 2009 yılında Sakarya Üniversitesine geçiş yapmıştır. 2009 yılından günümüze Eğitim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerince verilen bir yıllık “Kısa-yoğun-acil psikoterapi (BEP)” ve yine bir yıllık “Aile Terapisi” eğitimlerini almıştır. Bunun yanı sıra Dr. Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünce verilen ve altı yıl süren Psikodrama eğitimini tamamlayıp psikodrama asistanlığı sertifikası almıştır. Doktora çalışmasında ve sonrasındaki temel ilgi alanı “aile-eş desteği” ve “aile dayanıklılığı” kavramları üzerine olmuştur. “Travmatik yas ve aile dayanıklılığı” ve “normal aile süreçleri”ne yönelik yayınları bulunmaktadır.


CELÂLEDDİN ÇELİK

3 Nisan 19.00

Mimarlık artık hepimizin gündemi. Kent mekânından şikayet edenlerin sayısı giderek artıyor. Sokaktan meskene -site, bina, daire ölçeğine- kadar küçüldükçe artan nitelikli mekân arayışı, ölçek tersine götürülüp şehir düzleminde gözlendiğinde, büyük bir memnuniyetsizliğe dönüşüyor. Korunması ve niteliklerinin iyileştirilmesi gereken fiziksel çevreyi salt sakini olduğumuz mahal ile sınırlı tutmanın tabii bir neticesi bu. Sınırları her gün yeniden çizilen bencil bir “konfor” anlayışının peşinde koşmak nitelikli mekânlar için tek başına yeterli mi? Mimarlıktan beklentilerimizi kuru bir güzel/çirkin ikilemi üzerine kurmak yerine düşünce boyutuna yükseltmemiz gerektiği, ve bunun yollarını aramak üzerine bir söyleşi.

TEK SEÇİMLİK DERS

Derdimiz Mimarlık


CELÂLEDDİN ÇELİK 57

fikirvesanat.org

1981 doğumlu mimar ve müzisyen. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde mimarlık eğitimini tamamladı. FSM Vakıf Üniversitesi’nde mimarî proje dersleri verdi, TRT Haber'de yayınlanan Gelenekten Geleceğe programını hazırlayıp sundu. Müzikle ilgilenmekte, tanbur çalmaktadır. Mimarlık pratiğine 2013'te kurduğu NUN Mimarlık'ta devam ediyor.


Şarkiyatçılığın Sanat Yüzü SERVET KIZILAY

Şarkiyatçılık, kısa sayılamayacak tarihi içinde her zaman bilimsel dünyanın durak yeri oldu. Onun ortaya koyduğu ürünler, belirli bir amaç için yapıldığını unutturdu. Kendisine malzeme olarak kullandığı temalar da aynı şekilde genişleyerek insanlık mirasına ulaştı fakat Şarkiyatçılık, bunca olumlu yönüne karşın Antropolojik çalışmaların özel ve sınırlandırılmış ışığı altında izlenmekten kurtulamadı. Elbette, Teolojiye ilişkin çalışmalar, onun merkezi tarafıydı ve baskın karakterini buradan alıyordu. Buna bağlı olarak Linguistik çalışmalar da onun alanını dolduruyordu fakat hâlen dışarıda bırakılan başka alan(lar) vardı; Sanat. Dersler, Şarkiyatçılığın Resim Sanatına yansıyan yüzünü göstermeyi amaçlamaktadır. Görsel içerik ön plana alınarak, farklı eserlerden oluşan Şark tablosunu göstermeyi ve sembolik bir form olarak sanatı tartışmayı hedeflemektedir.

TEK SEÇİMLİK DERS

6, 13, 20, 27 Mart ve 3, 10 Nisan 19.00


SERVET KIZILAY 59

fikirvesanat.org

1972 doğumlu Servet Kızılay, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Kızılay, arkeoloji alanında doktora çalışmaları için Almanya’da Fridrich-Alexander Erlangen Üniversitesi’nde bulunmuştur. Arkeoloji ve sanat tarihi çalışmalarının yanı sıra mantık ve dil felsefesi üzerine de çeşitli makaleler ve çalışmalar gerçekleştirmiştir.


ALİ VASFİ KURT

9, 16, 23, 30 Mart ve 6, 13 Nisan 19.00

Hakikat şu ki, tasavvufa politik bir yön vermek ve bunu kurumsallaştırmak arzusunda olan kişilerin zihinlerinde apaçık bir karşılık vardır ve onlar bu konuda hataya düştükleri gibi, bu hatayı kendi görüşlerine inananlara da bulaştırmaktadır. Şey Zerrûk diye meşhur, Ahmed b. Ahmed el-Bernesî (ö.899-1494), Kavâ’idu’t-Tasavvuf adlı eserinin 59. kaidesinde, sûfilerin mezhepleri ve ricâli hakkında yazmış oldukları eserleri şöyle değerlendirmektedir: “Güzel yüzlerin çoğalması; güzel davranışların çoğalmasını ve her iyilik yapanda güzelliğin ortaya çıkmasını gerektirir. Bundan sonra ise her fırkanın farklı bir yolu ortaya çıkar: Avamdan bir kişi için tasavvuf var ki, bu el-Muhâsibî o minvalde yazanların kitaplarında bulunmaktadır.”

TEK SEÇİMLİK DERS

Tasavvuf Okumaları


ALİ VASFİ KURT 61

fikirvesanat.org

1982'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Henüz basılmamış olan "Risale-i Ahaddiyye, Metni ve Tercümelerinin Yazmaları ve Risale-i Tevhid Tercümesi" adlı çalışmayı mezuniyet tezi olarak hazırladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü'nde "Ebu'l-Feth el-Ezdi ve Kitabu'l Mahzûn fi'ilm'l-Hadis" adlı yüksek lisans tezini 1987'de tamamladı. "Endülüs'te Hadis ve İbn Arabi" başlıklı olarak 1998'de yayımlanmış olan tezi 1997'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kabul edildi. Mes'ud Bâlyâni'nin Vahdet-i Vücud eserini "Mutlak Birlik" ismiyle, İbn Arabi'nin "Zunun-u Mîsri" adlı eserini "Bir Sufinin Portresi Zunnûn-u Mîsri" ismiyle Türkçe’ye kazandırmıştır. Muhammed B. Haşimi'nin Ariflerin Satrancı isimli eserini aynı isimle titiz bir araştırma yaparak, zengin dipnotlarıyla genişleterek tercüme etmiştir.


İslâm Kelâmının Temel Alanları HÜLYA TERZİOĞLU

İmâm-I Âzam Ebû Hanîfe’nin(v.h.150) Fıkhu’l-ekber diye tarif ettiği İslâm inanç esaslarını akıl ve vahyin ışığında temellendiren ilim dalına Kelâm İlmi denmektedir. İnsanın başta yaratıcısı olmak üzere insanlarla ve âlemle kurduğu ilişkiler; amelleri, ahlak anlayışı ve bütünüyle dünya görüşü dayanağını ve ilhamını doğrudan itikad alanından alır. Bu belirleyici alan üç temel başlıkla şekillenmiştir. Ulûhiyet; Allah Teâlâ’nın zâtı, sıfatları, esmâsı ve fiillerini, Nübüvvet; peygamberlik müessesesini, peygamberlerin genel özelliklerini, dindeki konumlarını, mûcize ve keyfiyetini, Semiyyât ise bütün süreçleriyle beraber ölüm ötesi hayatı anlatmaktadır. İslâm Kelâmının Temel Alanları dersi ilgili konuları geçmiş ulemânın yorumlarından başlayarak günümüz anlayışına taşımayı hedefleyen bir perspektif teklif etmektedir.

TEK SEÇİMLİK DERS

7, 14, 21, 28 Mart ve 4, 11 Nisan 19.00


HÜLYA TERZİOĞLU 63

fikirvesanat.org

İlk ve orta öğrenimini Çorum ve Tokat’ın ilçelerinde tamamladı. 1991 yılında girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996’da mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı’nda başladığı “ Kâdı İyâz’a Göre Peygamber’in Dindeki Konumu” isimli yüksek lisansını 1998’de tamamladı. Aynı enstitüde “İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi” konulu doktora çalışmasını ise 2004 yılında bitirdi. İstanbul’da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar idarecilik ve öğretmenlik de yapan Hülya Terzioğlu’nun “İslam’da Dünya-Ahiret Dengesi” ve “Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı”(editoryal yayın) adlı yayınlanmış iki kitabı, hakemli dergilerde yayınlanmış çeşitli makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu tebliğleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. Hülya Terzioğlu 2013 yılından beri Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik hayatını sürdürmektedir.


Yaz ve Yönet Pratik Film Atölyesi AYBARS BORA KAHYAOĞLU

Bir filmin yapımı temel olarak üç süreçten oluşur. Senaryo yazımı ve filmin yapımını üstlenecek ekibin oluşturulmasını kapsayan ‘geliştirme’ süreci, ilk adımdır. Ortaya çıkan senaryonun görüntüye aktarılması, bir başka deyişle ‘filmin çekimi’, ikinci üretim sürecidir. Görüntülerin bütünlük oluşturacak biçimde montajlanması ise, son adım olarak kabul edilebilir. Bu aşamada film, görüntü ve sesin iç içe kullanımıyla son şeklini alır. Yaz ve Yönet Pratik Film Atölyesi dersi, belirtilen her üç sürecin temel noktalarını teorik çerçevede ortaya koyarak, ‘film yapma’ hayalini somutlaştırmayı ve geleceğin sinemacılarına bir giriş kapısı açmayı hedeflemektedir.

TEK SEÇİMLİK DERS

5, 12, 19, 26 Mart ve 2, 9 Nisan 19.00


AYBARS BORA KAHYAOĞLU 65

fikirvesanat.org

1975’te İstanbul’da doğdu. A.B.D.’de bulunan Missouri Üniversitesi’nde medya eğitimine başlamasının ardından Chicago Columbia Üniversitesi Film Yönetmenliği bölümünden Şeref derecesiyle mezun oldu. TV8, CNNTURK, NTV’de haber editörü olarak çalıştığı dört yılın ardından; Osman Sınav ile birlikte televizyon dizisi ve sinema filmi çalışmalarına başladı. Senaryosunu yazdığı ve bazılarını yönettiği, yüz bölümün üzerinde dizi çalışmaları TRT, Kanal D, ATV, Show TV gibi çeşitli kanallarda yayınlandı. Bu çalışmalardan bazıları Sakarya Fırat, Doludizgin Yıllar, Pars Narkoterör, Acı Hayat, Pusat, 112 Acil olarak sıralanabilir. Yönetmen, yirmiden fazla belgesel yapımına da imza attı. Bu yapımlardan “İstanbul’un Şehirleri”, TRT’nin farklı kanallarında yayınlandı ve büyük beğeni topladı. Halen Sakarya Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik kariyerine devam etmekte ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.


fikirvesanat.org

67


ABDÜLKADİR ÖZKAN

SİYASAL İLETİŞİM

Siyasal İletişim dersleri Türkiye’nin çok partili hayata geçtiği andan itibaren geride bıraktığı tecrübelerin izini sürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de hangi dönemlerde hangi kelimeler kullanılmıştır? Siyasî seçimlere hangi sözcükler damgasını vurmuş ve toplumla kurulan iletişimin dili nasıl değişim göstermiştir? Altı hafta boyunca sürecek olan “Siyasal İletişim” seminerleri bu süreçleri inceleyecek ve Türkiye’nin siyasal dili ile buna gösterilen toplumsal refleksin tarihsel seyrini hatırlamaya çalışacaktır.

Siyasal İletişim Teorisi 23 Mart 19.00

Gazateci, yazar. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda basın müşavirlikleri yaptı. 6 Nisan 2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne, Ağustos 2014’e kadar bu görevine devam ettikten sonra MEB Basın Müşaviri olarak atandı. Başbakanlık başdanışmanlığı görevini yürüttü. Eski bakanlardan Nabi Avcı’nın öğrencisi olan Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2017’de üç kitabı art arda yayımlanmıştır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Yönetim Kurulu üyesidir.


FERRUH UZTUĞ

SİYASAL İLETİŞİM

Siyasal İletişim ve Demokrasi

30 Mart 19.00

69

fikirvesanat.org

1968’de İzmir-Karabağlar’da doğdu. Lisans, yüksek lisans, doktora ve profesörlük gibi aşamaları Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı. Reklam Yaratıcılık, Reklam Yazarlığı, Marka Yönetimi, Kampanya Tasarımı, Siyasal İletişim Kampanyaları konularında lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir. Şimdiye kadar Siyasal Marka, Markan Kadar Konuş (Marka İletişimi Stratejileri), Siyasal İletişim Yönetimi (Siyasette Marka Yaratmak) Reklamda Anna Karenina İlkesi, Markalaşma Yolunda gibi kitapları yayınlandı. Üniversite yayınları arasında alana dair birçok yazarlık ve editörlük yaptı, yapmaktadır.


HÜSEYİN KOCABIYIK

28 Şubat Süreci ve Siyasal Kampanyalar

SİYASAL İLETİŞİM

6 Nisan 19.00

16 Ocak 1963'te Konya'da doğdu. Gazeteci-Yazar; Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü’nü bitirdi. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 53, 54 ve 55. Hükümetlerde Başbakan Başdanışmanlığı, Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, Politika Merkezi Düşünce Kuruluşu Genel Koordinatörlüğü, gazete köşe yazarlığı ve medya temsilciliği görevlerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Kocabıyık, evli ve 1 çocuk babasıdır.


CEVAT OLÇOK

Türkiye’de Siyasal Kampanyalar: AK Parti Örneği

13 Nisan 19.00

1972'de Çorum’un Mecidiyekavak Köyü’nde doğdu. 1990’lı yılların ortasında, Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden ayrıldı ve kendi reklam ajansını kurdu. 2001 yılında Ak Parti’nin isim, logo, slogan ve kurumsal kimlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Ak Parti’nin 2002 Genel Seçimleri, 2004 Yerel Seçimleri, 2007 Genel Seçimleri, 2008 ve 2010 Halk Oylamaları, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri çalışmalarını üstlendi. Aynı zamanda, Türkiye’deki pek çok ulusal ve uluslararası projelerin ve organizasyonların tanıtım çalışmalarını da başarıyla gerçekleştirdi.

71

fikirvesanat.org

SİYASAL İLETİŞİM


EDİBE SÖZEN

SİYASAL İLETİŞİM

Siyasal İletişim ve Sosyal Medya 20 Nisan 19.00

1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1984 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılında yine aynı bölümde "toplumsal yapı, değişme ve toplumsal kimlik" başlıklı teziyle, Doktor unvanını aldı. 1991-1993 arasında Wisconsin Üniversitesi Communications Arts (İletişim Sanatları) bölümünde "honorary fellow" statüsüyle "sosyal temsiller teorisi" ve "insan iletişimi" konularında çalıştı. 1994’te uygulamalı sosyoloji doçenti oldu. 1995'ten beri İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde olan Sözen, halen profesör olarak öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Özellikle insan hakları ve sivil toplum kavramları ile bu kavramların iletişimle ilişkisi alanlarında araştırmalarını yürütmektedir.


HÜSEYİN AYKUT

Yurtdışında Siyasal Kampanya Örnekleri 1960 Kütahya doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmasını fakültenin Türkİslam Düşüncesi kürsüsü Başkanı Nihat Keklik ile İslam Estetiği üzerine yapmış olan Aykut, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi’nde epistomoloji, siyaset ve ilk çağ felsefesi konuları üzerinde doktora çalışmasını nihayete erdirmiştir. Başlıca felsefefi ilgi ve uzmanlık alanları; Estetik, Varlık ve Siyaset üzerinedir.

27 Nisan 19.00

73

fikirvesanat.org

SİYASAL İLETİŞİM


15 Temmuz gecesi darbe girişiminde Sakarya'da yazılan destanı konu alan "Cephe Sakarya: Darbeye Karşı Kol Kola" belgeseli Serdivan Belediyesi ve Fikir ve Sanat Akademisi'nin yapımcılığında Sakarya'nın arşivine kazandırıldı.

75

fikirvesanat.org

Yönetmen: Aybars Bora Kahyaoğlu Yapım: Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Yönetmen Asistanı: Muhammet Musab Kul Kamera ve Ses: Atakan Şahin Müzik: Ahmet Musa Bala Post Prodüksiyon: Stüdyo Fikir Sanat


Sakarya’nın en eski tarihi eserlerinden Justinianus Köprüsü’nün, Serdivan Belediyesi ve Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin ortak katkısıyla belgeseli hazırlandı.

fikirvesanat.org

77


fikirvesanat.org


Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi 2018 Bahar Kataloğu  
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi 2018 Bahar Kataloğu  
Advertisement